Наш новый сайт:
Церковное право.
Все каноны с толкованиями.

Пятница

В четверг вечера

На Го́споди воззва́х, поста́вим стихо́в 6, и пое́м настоя́щыя подо́бны 3, трипе́снца, и Мине́и 3. Стихи́ры господи́на Ио́сифа, гла́с 5.

Подо́бен: Ра́дуйся по́стников:

Спа́се и́стинная сла́досте, го́рькия Ме́рры дре́вле во́ды услади́вый о́бразом тогда́ дре́ва, Боже́ственнаго Креста́, просте́рся на не́м, я́коже благоволи́л еси́: же́лчи же вкуси́л еси́, в ре́бра прободе́н, из ни́хже ми́ру вода́ излия́ся оставле́ния, на обновле́ние земна́го смеше́ния. Те́мже славосло́вим твою́ неизрече́нную си́лу, и мо́лимся: пода́ждь на́м стра́х Тво́й Го́споди, во вре́мя поще́ния, и проще́ние согреше́ний, и ве́лию ми́лость.

Сло́ве простры́йся на Кресте́, собира́я дале́че отстоя́щыя от Тебе́, возне́с помышле́ние мое́ от гно́я страсте́й, доброде́тельми вся́ческими обогати́, подава́я се́рдцу моему́ чисте́йший стра́х Тво́й и души́ мое́й соверше́нную любо́вь, плотски́я мя́ любве́ отсеца́ющую: я́ко да воздержа́нием Тебе́, моли́твою и моле́нием, в настоя́щыя дни́ угожду́, и узрю́ Тво́й све́тлый де́нь Воскресе́ния, прие́мля ве́лию ми́лость.

И́на стихи́ра господи́на Фео́дора, гла́с 1.

Подо́бен: О́блак Тя́ све́тлый:

Тре́тию честны́х посто́в седми́цу Христе́ Сло́ве, преше́дших, дре́во живоно́снаго Креста́ Твоего́ ви́дети сподо́би на́с, и че́стне поклони́тися, и пе́ти по достоя́нию и сла́вити держа́ву Твою́, воспе́ти стра́сти Твоя́, предвари́ти сла́вное чи́сте и свято́е Воскре́сение, Па́сху та́йную, е́юже Ада́м па́ки вни́де в ра́й.

И в Мине́и 3. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.

Проки́мен, псало́м 55, гла́с 6: Поми́луй мя́ Бо́же, я́ко попра́ мя челове́к. Сти́х: Попра́ша мя́ врази́ мои́ ве́сь де́нь.

Бытия́ чте́ние. [Быт. 7:11–24, 8:1–3.]

Бы́сть в шестьсо́тное ле́то в житии́ Но́еве, втора́го ме́сяца, в два́десять седмы́й де́нь ме́сяца, в де́нь то́й разверзо́шася вси́ исто́чницы бе́здны, и хля́би небе́сныя отверзо́шася. И бы́сть до́ждь на зе́млю четы́редесять дне́й, и четы́редесять ноще́й. В де́нь то́й вни́де Но́е, Си́м, Ха́м, Иа́феф, сы́нове Но́евы, и жена́ Но́ева, и три́ жены́ сыно́в его́ с ни́м в ковче́г. И вси́ зве́рие земни́и по ро́ду, и вси́ ско́ти по ро́ду, и вся́кий га́д дви́жущийся на земли́ по ро́ду, и вся́кая пти́ца перна́тая по ро́ду своему́: Внидо́ша к Но́ю в ковче́г два́ два́, му́жеский по́л и же́нский, от вся́кия пло́ти, в не́йже е́сть ду́х живо́тный. И входя́щая му́жеский по́л и же́нский от вся́кия пло́ти внидо́ша к Но́ю в ковче́г, я́коже запове́да Госпо́дь Бо́г Но́ю: и затвори́ Госпо́дь Бо́г ковче́г отвне́ его́. И бы́сть пото́п четы́редесять дне́й, и четы́редесять ноще́й на земли́, и умно́жися вода́, и взя́ ковче́г, и возвы́сися от земли́: И возмога́ше вода́, и умножа́шеся зело́ на земли́, и ноша́шеся ковче́г верху́ воды́. Вода́ же возмога́ше зело́ зело́ на земли́: и покры́ вся́ го́ры высо́кия, я́же бя́ху под небесе́м: Пятьна́десять лакте́й горе́ возвы́сися вода́, и покры́ вся́ го́ры высо́кия. И у́мре вся́кая пло́ть дви́жущаяся по земли́, пти́ц и ското́в и звере́й, и вся́кий га́д дви́жущийся на земли́, и вся́кий челове́к. И вся́ ели́ка и́мут дыха́ние жи́зни, и все́ е́же бе́ на су́ши, у́мре. И потреби́ся вся́кое воста́ние, е́же бя́ше на лице́ всея́ земли́, от челове́ка да́же до скота́, и гадо́в, и пти́ц небе́сных, и потреби́шася от земли́: и оста́ Но́е еди́н, и и́же с ни́м в ковче́зе. И возвы́сися вода́ над земле́ю дне́й сто́ пятьдеся́т. И помяну́ Бо́г Но́а, и вся́ зве́ри, и вся́ скоты́, и вся́ пти́цы, и вся́ га́ды пресмыка́ющыяся, ели́ка бе́ху с ни́м в ковче́зе: и наведе́ Бо́г ду́х на зе́млю, и преста́ вода́. И заключи́шася исто́чницы бе́здны, и хля́би небе́сныя: и удержа́ся до́ждь от небесе́. И вспя́ть по́йде вода́, иду́щая от земли́: и умаля́шеся вода́, по сте́ пяти́десятих дне́х.

Проки́мен псало́м 56, гла́с 7: Поми́луй мя́ Бо́же, поми́луй мя́, я́ко на Тя́ упова́ душа́ моя́. Сти́х: И на се́нь крилу́ Твое́ю наде́юся.

При́тчей чте́ние. [Притч. 10:1–22.]

Сы́н прему́др весели́т отца́: сы́н же безу́мен печа́ль ма́тери. Не по́льзуют сокро́вища беззако́нных, пра́вда же изба́вит от сме́рти. Не убие́т гла́дом Госпо́дь ду́шу пра́ведную, живо́т же нечести́вых низврати́т. Нищета́ му́жа смиря́ет: ру́це же му́жественных обогаща́ются. Сы́н нака́зан прему́др бу́дет, безу́мный же слуго́ю употреби́тся: спасе́тся от зно́я сы́н разу́мный, ветротле́нен же быва́ет на жа́тве сы́н беззако́нный. Благослове́ние Госпо́дне на главе́ пра́веднаго: уста́ же нечести́вых покры́ет пла́чь безвре́менный. Па́мять пра́ведных с похвала́ми: и́мя же нечести́вых угаса́ет. Прему́др се́рдцем прии́мет за́поведи: непокрове́нный же устна́ма остроптева́я запне́тся. И́же хо́дит про́сто, хо́дит наде́яся: развраща́я же пути́ своя́, позна́н бу́дет. Намиза́яй о́ком с ле́стию, собира́ет муже́м печа́ли: облича́яй же со дерзнове́нием, миротвори́т. Исто́чник жи́зни в руце́ пра́веднаго: уста́ же нечести́ваго покры́ет па́губа. Не́нависть воздвиза́ет ра́спрю: все́х же нелюбопри́тельных покрыва́ет любо́вь. И́же от усте́н произно́сит прему́дрость, жезло́м бие́т му́жа безсерде́чна. Прему́дрии скры́ют чу́вство, уста́ же проде́рзаго приближа́ются сокруше́нию. Стяжа́ние бога́тых гра́д тве́рд: сокруше́ние же нечести́вых нищета́. Дела́ пра́ведных живо́т творя́т, пло́дове же нечести́вых грехи́. Пути́ жи́зни храни́т наказа́ние: наказа́нием же не обличе́нный заблужда́ет. Покрыва́ют вражду́ устне́ пра́выя: износя́щии же укори́зну безу́мнейшии су́ть. От многосло́вия не избежи́ши греха́: щадя́й же устне́, разу́мен бу́деши. Сребро́ разжже́нное язы́к пра́веднаго: се́рдце же нечести́ваго исче́знет. устне́ пра́ведных ве́дят высо́кая: безу́мнии же в ску́дости скончава́ются. Благослове́ние Госпо́дне на главе́ пра́веднаго: сие́ обогаща́ет, и не и́мать приложи́тися ему́ печа́ль в се́рдцы.

На стихо́вне самогла́сен дне́, два́жды. Гла́с 6:

На дре́ве Кре́стнем обе́шена жи́знь все́х Христе́ Бо́же, оживи́ мою́ ду́шу умерщвле́нную прегреше́ньми: и да не всеконе́чно поги́бнути оста́виши Твое́ овча́, Па́стырю до́брый. Отступи́х от Твои́х за́поведей, и безгре́шия бога́тство, е́же дарова́л ми́ еси́, расточи́х грехолю́бным произволе́нием, растле́х же и омерзи́хся в блу́дных начина́ниих: но обнови́ мя́ к покая́нию привле́к, еди́не Многоми́лостиве.

Му́ченичен: Му́ченицы Твои́ Го́споди, не отверго́шася Тебе́, ни отступи́ша от за́поведей Твои́х: те́х моли́твами поми́луй на́с.

Сла́ва, и ны́не, Крестобогоро́дичен.

Подо́бен: Тридне́вный:

Ви́дящи тя́ распина́ема Христе́ Тебе́ Ро́ждшая, вопия́ше: что́ стра́нное е́же ви́жду та́инство, сы́не мо́й? ка́ко на дре́ве умира́еши пло́тию пове́шен, жи́зни пода́телю?

Последование утрени

Тро́ичны гла́са. По 1-м стихосло́вии глаго́лем седа́льны Кре́стны Осмогла́сника.

По 2-м же стихосло́вии глаго́лем настоя́щий седа́лен господи́на Ио́сифа. Гла́с 5.

Подо́бен: Собезнача́льное:

Сне́ди дре́вом, дре́вле уме́ршии челове́цы, Кресто́м Твои́м Ще́дре, ожи́хом, его́же си́лою Бла́же, на́с укрепи́, воздержа́ния вре́мя во умиле́нии прейти́, творя́щыя во́лю Твою́, и де́нь ви́дети светоно́снаго Воскресе́ния.

Сла́ва, то́йже.

И ны́не, Крестобогоро́дичен: На Кресте́ Тя́ ви́дящи Христе́ Ма́ти Твоя́, во́лею посреде́ разбо́йников ви́сяща, и бию́щи ма́терски утро́бу, глаго́лаше: безгре́шный Сы́не, ка́ко непра́ведно на Кресте́ я́ко злоде́й водруже́н еси́, челове́ческий хотя́ оживи́ти ро́д, я́ко благоутро́бен.

По 3-м стихосло́вии седа́лен господи́на Фео́дора. Гла́с 1.

Подо́бен: Ка́мени запеча́тану:

Пло́ть очи́стивших от воздержа́ния, и в моли́твах просвети́вших ду́шы на́шя Го́споди, честны́й Кре́ст Тво́й и святы́й сподо́би на́с ви́дети, и со стра́хом поклони́тися в пе́снех пою́щих, и глаго́лющих: сла́ва живоно́сному Кресту́, сла́ва боже́ственному копию́ Твоему́, и́мже ожи́хом, еди́не Человеколю́бче.

Сла́ва, то́йже.

И ны́не, Крестобогоро́дичен:

А́гнца на Дре́ве А́гница ви́дящи, с разбо́йники долготерпели́ве распина́ема Тя́ Сло́ве, и копие́м в ре́бра пробода́ема, рыда́ше вопию́щи ма́терски: что́ стра́нное и ужа́сное Иису́се Мо́й та́инство? ка́ко покрыва́ется гро́бом неопи́санный Бо́г? несказа́нно е́сть содева́емое: не оста́ви Мя́ еди́ну Тя́ ро́ждшую, Иису́се Мо́й сладча́йший.

Кано́н Мине́и, и настоя́щыя трипе́снцы, господи́на Ио́сифа. И стихосло́вится пе́снь. Гла́с 5.

Пе́снь 5.

Ирмо́с: Одея́йся све́том я́ко ри́зою.

Исцели́ мя Го́споди, и исцелю́ся я́звою Твое́ю, души́ моея́ очи́стив я́звы, пло́тию стра́сти Христе́ прие́мый.

Тебе́ я́коже ви́де пло́тию ви́сима Христе́ на Дре́ве, све́т во тьму́ прелага́ше со́лнце, и земля́ подви́жеся, и ка́мение распадо́шася.

Те́рнием обра́стшую и олядене́вшую мою́ ду́шу, вся́ких страсте́й ви́ды, Го́споди очи́сти, венча́выйся те́рнием, за кра́йнюю бла́гость.

Богоро́дичен: Но́во породила́ еси́ я́ко Младе́нца Всечи́стая Соде́теля моего́: Его́же моли́, обетша́вшаго мя́ во мно́зе зло́бе обнови́ти Влады́чице.

И́ный господи́на Фео́дора. Гла́с 1.

Ирмо́с: От но́щи у́тренююще:

На ме́сте Ло́бнем иуде́и Тебе́ распя́ша Христе́, покива́ша глава́ми свои́ми, смею́щеся и руга́ющеся: Ты́ же терпе́л еси́ во е́же спасти́ на́с.

На ти́тле Креста́ Твоего́, написа́в Пила́т трегу́бо, еди́наго от Тро́ицы Тя́, во́лею пострада́вша явля́ше, за все́х спасе́ние Христе́.

Тро́ичен: Пресве́тлыя Тро́ицы, трисо́лнечное воспои́м ве́рнии, Све́т Отца́ чту́ще, Све́т Сы́на сла́вяще, Све́т и Ду́ха возвеща́юще.

Богоро́дичен: А́нгел вы́шшую, из Тебе́ рожде́йся показа́ Тя Чи́стая: Его́же бо они́ трепе́щут я́ко Бо́га зре́ти, Ты́ на ру́ку но́сиши я́ко Сы́на Твоего́ Чи́стая.

Сла́ва Тебе́ Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́.

Кре́сте всечестны́й, спаси́тельный, ми́ру храни́телю, соблюди́ мя́ постя́щася, и досто́йна покажи́ твоего́ честна́го поклоне́ния.

Ирмо́с: От но́щи у́тренююще, воспева́ем Тя́ Христе́ Бо́же, обнища́вшаго на́с ра́ди, и Кре́ст и сме́рть пло́тию претерпе́вшаго.

Пе́снь 8.

Ирмо́с: Тебе́ Вседе́телю:

Просте́рл еси́ на Кресте́ Христе́ Твои́ дла́ни, руки́ пра́отца невоздержа́нное потребля́я: Дре́вом же дре́ва исцели́л еси́ кля́тву. Те́мже Тя́ пое́м во вся́ ве́ки.

Тебе́ воли́телю спасе́ния Сло́ве припа́даю, хоте́ния лука́вая уста́ви вско́ре от моего́ се́рдца, Кре́ст и страда́ние во́лею претерпе́вый.

Блу́дную жи́знь и оскверне́ное житие́ возжела́в, омрачи́хся а́з блу́дный: осия́й ми́ лучу́ обраще́ния Сло́ве, со́лнца сия́ние в страда́нии омрачи́вый.

Богоро́дичен: Уста́ви мою́ многоболе́зненную всю́ серде́чную зло́бу, Ма́ти Христа́ Бо́га, сокруши́ стре́лы и лу́ки бесо́в, борю́щих смире́нную ду́шу мою́.

И́ный. Ирмо́с: Песносло́вцы в пещи́:

Что́ Тебе́ пострада́вшему принесе́м, все́х Влады́це мы́ окая́ннии: на́с бо ра́ди Кре́ст претерпе́л еси́ Христе́. пое́м безме́рныя ми́лости Твоея́ благода́ть.

На дре́ве воздвиго́ша Христе́ иуде́е, за́вистию уби́вшии Тя́, не ума́лиша держа́вы сла́вы Твоея́ беззако́ннии: еси́ бо все́х Влады́ка во́лею пострада́вый.

Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

Тро́ичен: Пресу́щественнаго Божества́ три́ Лица́ почита́ю: Отца́ безнача́льна, Сы́на, и Ду́ха Свята́го, Естество́м несеко́мое Существо́ сла́влю во ве́ки.

Богоро́дичен: Небе́с вы́шшую, и херуви́м превы́шшую, святопе́рвую и нескве́рную Отрокови́цу все́х Бо́га пое́м, и превозно́сим во вся́ ве́ки.

Сла́ва Тебе́ Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́.

Преблаже́нне Кре́сте Христо́в, небопи́санная побе́до, от земли́ на́м прозя́бл еси́, твоего́ поклоне́ния досто́йны покажи́ ны вся́, посто́м очи́стившыяся.

Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви.

Ирмо́с: Песносло́вцы в пещи́ спа́сшаго де́ти, и громопла́менную прело́жшаго на ро́су, Христа́ Бо́га по́йте, и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Пе́снь 9.

Ирмо́с: Иса́ие лику́й:

Окамене́нное ожесточе́ние души́ моея́ благоутро́бне Спа́се омы́й, и исто́чник да́ждь ми́ Бла́же, Боже́ственнаго умиле́ния, из ре́бр источи́вый мне́ жи́знь, беззако́ния моего́ пото́ки потребля́ющую.

Самаго́ себе́ вве́рг во глубины́ грехо́в, высоты́ оста́вив доброде́телей: но привлецы́ и спаси́ мя возше́дый на Кре́ст, и челове́чество привлеки́й к Себе́ Го́споди.

Сла́дость сы́й Го́споди и наслажде́ние, я́ко Соде́тель, же́лчи вкуси́л еси́ Христе́, от сла́дости су́щее отпаде́ние, е́же из Ада́ма Ты́ исправля́я: те́мже тя́ пое́м спа́сшиися Твои́ми страстьми́.

Богоро́дичен: Всечи́стая Влады́чице, упова́ние мое́ и прибе́жище, я́звы души́ моея́ исцели́, у́м мо́й умири́. Да и а́з ра́дуяся, воспою́ вели́чия Твоя́ Богоро́дице Присноде́во.

И́ный. Ирмо́с: Тя́ Ю́же ви́де:

Тебе́, Его́же беззако́ннии Христе́, оде́яша руга́тельно в порфи́ру и вене́ц, я́ко Царю́ руга́ющеся, тро́стию главу́ Твою́ ударя́юще, распина́юще за́вистию, и же́лчию напая́юще, пе́сньми вси́ ве́рнии велича́ем.

Тя́, Его́же со́лнце ви́дящее стра́ждуща на Кресте́, све́т сокры́, все́й вку́пе тва́ри, Влады́чним досажде́нием преклоня́ющейся и распа́дающымся ка́мением, пе́сньми Христе́ Спа́се велича́ем.

Тро́ичен: Све́т и Жи́знь и Вседе́тель, трисо́лнечное Еди́нство, Бо́г же и Госпо́дь, еди́нем све́том сия́я, сооблиста́я треми́ начерта́ньми во еди́ном Божестве́, Сего́ вси́ ве́рнии велича́ем.

Богоро́дичен: Тебе́ Ю́же Дави́д певе́ц пропове́да Сио́н, в ню́же всели́ся небесы́ невмести́мый, и созда́ от утро́бы Твоея́, ми́ру очище́ние, пе́сньми Ма́ти Чи́стая велича́ем.

Сла́ва Тебе́ Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́.

Тво́й спаси́тельный Кре́ст, просвети́теля ве́рных, сподо́би Го́споди воздержа́нием теку́щыя предвари́ти, ви́дети, и поклони́тися, во освяще́ние на́ше, да Тя́ и́м велича́ем.

Ирмо́с: Тя́ Ю́же ви́де Моисе́й неопали́мую купину́, и ле́ствицу одушевле́нную, ю́же Иа́ков ви́де, и две́рь небе́сную, е́юже про́йде Христо́с Бо́г на́ш, пе́сньми Ма́ти Чи́стая велича́ем.

Свети́лен гла́са.

На стихо́вне самогла́сен дне́, два́жды. Гла́с 6.

Оте́ческаго да́ра расточи́х бога́тство, в блуде́ ижди́х житие́, лука́вными по́мыслы, греха́ моего́ соотве́дся, и сла́достию стра́сти наслажда́емь, несмы́сленным ското́м уподо́бихся, спаси́тельных за́поведей преступле́нием: но благоволи́вый на Кресте́ пове́ситися мене́ ра́ди Христе́ Бо́же, не отри́ни мене́ Твоего́ сыноположе́ния, но обраща́ющася приими́, я́ко блу́днаго сы́на, и спаси́ мя́.

Му́ченичен: Го́споди, в па́мять святы́х Твои́х, вся́ тва́рь пра́зднует, небеса́ ра́дуются со а́нгелы, и земля́ весели́тся с челове́ки. Те́х моли́твами поми́луй на́с.

Сла́ва, и ны́не, Крестобогоро́дичен, гла́с то́йже.

Подо́бен: Тридне́вен:

Всечи́стая, я́ко ви́де Тебе́ на Кресте́ пове́шена, пла́чущи вопия́ше ма́терски: Сы́не мо́й, и Бо́же Мо́й, сладча́йшее Мое́ ча́до, ка́ко терпи́ши стра́сть поно́сную.

На 6-м часе́ тропа́рь проро́чества, гла́с 8:

Сло́вом вся́ Твое́ю соверши́л еси́ си́лою Бо́же, и от небытия́ в бытие́ приве́л еси́ на́с, не преда́ждь на́с беззако́нием на́шым, безгре́шне Го́споди, мо́лимся.

Проки́мен, псало́м 57, гла́с 6: Возвесели́тся пра́ведник, егда́ уви́дит отмще́ние. Сти́х: А́ще вои́стинну у́бо пра́вду глаго́лете.

Проро́чества Иса́иина чте́ние. [Ис. 13:2–13.]

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: на горе́ по́льней воздви́гните зна́мение, вознеси́те гла́с и́м, не бо́йтеся: поуща́йте руко́ю, отве́рзите кня́зи. А́з повелева́ю, освяще́ни су́ть: и А́з веду́ и́х, исполи́ни и́дут испо́лнити я́рость Мою́ ра́дующеся, вку́пе и укаря́юще. Гла́с язы́ков мно́гих, на гора́х, подо́бен язы́ков мно́гих, гла́с царе́й, и язы́ков собра́вшихся. Госпо́дь Савао́ф запове́да язы́ку оружебо́рцу, Приити́ от земли́ издале́ча, от кра́я основа́ния небесе́, Госпо́дь и оружебо́рцы Его́, растли́ти всю́ вселе́нную. Рыда́йте: бли́з бо де́нь Госпо́день, и сокруше́ние от Бо́га прии́дет. Сего́ ра́ди вся́ка рука́ разслабе́ет, и вся́ка душа́ челове́ча убои́тся: И смяту́тся послы́, и боле́зни прии́мут я́ я́ко жены́ ражда́ющия: и поскорбя́т дру́г ко дру́гу, и ужа́снутся, и лице́ свое́ я́ко пла́мень изменя́т. Се́ бо де́нь Госпо́день гряде́т неисце́льный я́рости и гне́ва, положи́ти вселе́нную [всю́] пу́сту, и гре́шники погуби́ти от нея́. Зве́зды бо небе́сныя и Ори́он, и все́ украше́ние небе́сное, све́та своего́ не дадя́т, и помрачи́тся со́лнце возсиява́ющее, и луна́ не да́ст све́та своего́. И запове́м все́й вселе́нней зла́я, и нечести́вым грехи́ и́х: и погублю́ укори́зну беззако́нных, и укори́зну го́рдых смирю́. И бу́дут оста́вшии честни́и па́че, не́жели зла́то нежже́нное: и челове́к че́стен бу́дет па́че, не́жели ка́мень, и́же от Суфи́ра. Разъяри́тся бо не́бо, и земля́ потрясе́тся от основа́ний свои́х, за я́рость гне́ва Го́спода Савао́фа в де́нь, во́ньже прии́дет я́рость Его́.

Проки́мен, псало́м 58, гла́с 7: Бо́же засту́пник мо́й еси́ Ты́ и ми́лость Твоя́ предвари́т мя́. Сти́х: Изми́ мя от вра́г мои́х Бо́же:

Комментарии для сайта Cackle