Вторник

В понеде́льник ве́чера

во свети́льничное по предначина́тельном псалме́, стихосло́вим кафи́сму: Ко Го́споду, внегда́ скорбе́ти ми́: На Го́споди воззва́х, поста́вим стихо́в 6: и пое́м стихи́ры подо́бны Трио́ди. Творе́ние господи́на Ио́сифа, гла́с 8.

Подо́бен: Что́ ва́с нарече́м:

Кому́ уподо́билася еси́ окая́нная, леня́щися, о душе́! И не творя́щи до́брая, но лю́бящи при́сно в злы́х пребыва́ние; су́д при две́рех, пока́йся, посто́м и моли́твою очи́стися, и Влады́це твоему́ возопи́й: согреши́х Ти́, прости́ я́ко Благоутро́бен, и исправле́ние мне́ да́руй.

Име́яй бла́гости пучи́ну, пучи́ны мои́х грехо́в лука́выя изсуши́ Христе́, я́ко безгре́шный Бо́г, и да́ждь се́рдцу моему́ умиле́ние, пото́ки беззако́ния оте́млющее: да пою́ и сла́влю Твое́ благоутро́бие неизрече́нное, долготерпели́ве Благоде́телю ду́ш на́ших.

И́на стихи́ра господи́на Фео́дора, гла́с то́йже.

Подо́бен: Во Еде́ме ра́й:

Приведы́й и ны́не на́с Бо́же, вре́мене обше́ствие всечестна́го поста́ соверши́ти, и дарова́вый на́м во свято́е по́прище вторы́я седми́цы вни́ти: Са́м сподо́би Го́споди, и к бу́дущему благотещи́, те́ло и ду́шу на́шу и благоде́тельствуя и укрепля́я: я́ко да дости́гнем соверши́вше тече́ние му́жески, в Госпо́дский де́нь Воскре́сния Твоего́, вси́ в ра́дости: и да венцы́ нося́ще, непреста́нно Тя́ похва́лим.

И мине́и 3. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.

Проки́мен, псало́м 23, гла́с 1: Госпо́дь кре́пок и си́лен, Госпо́дь си́лен в бра́ни. Сти́х: Госпо́дня земля́, и исполне́ние ея́.

Бытия́ чте́ние. [Быт.3:21–24, 4:1–7.]

Сотвори́ Госпо́дь Бо́г Ада́му и жене́ его́ ри́зы ко́жаны, и облече́ и́х. И рече́ Бо́г: се́ Ада́м бы́сть я́ко еди́н от На́с, е́же разуме́ти до́брое и лука́вое, и ны́не да не когда́ простре́т ру́ку свою́, и во́змет от дре́ва жи́зни, и сне́ст, и жи́в бу́дет во ве́к. И изгна́ его́ Госпо́дь Бо́г из рая́ сла́дости, де́лати зе́млю: от нея́же взя́т бы́сть. И изри́не Ада́ма, и всели́ его́ пря́мо рая́ сла́дости: и приста́ви херуви́ма, и пла́менное ору́жие обраща́емое, храни́ти пу́ть дре́ва жи́зни. Ада́м же позна́ Е́ву жену́ свою́, и заче́нши роди́ Ка́ина. и рече́: стяжа́х челове́ка Бо́гом. И приложи́ роди́ти бра́та его́ А́веля. и бы́сть А́вель па́стырь ове́ц: Ка́ин же бе́ де́лаяй зе́млю. И бы́сть по дне́х принесе́ Ка́ин от плодо́в земли́ же́ртву Бо́гу: И А́вель принесе́ и то́й от перворо́дных ове́ц свои́х, и от ту́ков и́х: и призре́ Бо́г на А́веля и на да́ры его́: На Ка́ина же и на же́ртвы его́ не вня́т, и опеча́лися Ка́ин зело́, и испаде́ лице́ его́. И рече́ Госпо́дь Бо́г Ка́ину: вску́ю приско́рбен бы́л еси́; и вску́ю испаде́ лице́ твое́; Еда́ а́ще пра́во прине́сл еси́, пра́во же не раздели́л еси́, не согреши́л ли еси́; умо́лкни: к тебе́ обраще́ние его́, и ты́ те́м облада́еши.

Проки́мен, псало́м 24, гла́с 6: При́зри на мя́ и поми́луй мя́. Сти́х: К Тебе́ Го́споди, воздвиго́х ду́шу мою́.

При́тчей чте́ние. [Притч. 3:34–35, 4:1–22]

Госпо́дь го́рдым проти́вится, смире́нным же дае́т благода́ть. Сла́ву прему́дрии насле́дят, нечести́вии же вознесо́ша безче́стие. Послу́шайте де́ти наказа́ния о́тча, и внемли́те разуме́ти помышле́ние. Да́р бо благи́й да́рую ва́м: моего́ зако́на не оставля́йте. Сы́н бо бы́х и а́з отцу́ послушли́вый, и люби́мый пред лице́м ма́тере: И́же глаго́лаша, и учи́ша мя́: да утвержда́ется на́ше сло́во в твое́м се́рдце, храни́ за́поведи, не забыва́й. Стяжи́ прему́дрость, стяжи́ ра́зум: не забу́ди, ниже́ пре́зри рече́ния мои́х у́ст, ниже́ уклони́ся от глаго́л у́ст мои́х. Не оста́ви ея́, и и́мется тебе́: возжеле́й ея́, и соблюде́т тя́. Нача́ло прему́дрости, стяжа́ти прему́дрость, и во все́м стяжа́нии твое́м стяжи́ ра́зум. Огради́ ю́, и вознесе́т тя́: почти́ ю́, да тя́ объи́мет: Да да́ст главе́ твое́й вене́ц благода́тей, венце́м же сла́дости защити́т тя́. Слы́ши сы́не, и приими́ моя́ словеса́, и умно́жатся ле́та живота́ твоего́, да ти́ бу́дут мно́зи пути́ жития́. Путе́м бо прему́дрости учу́ тя, наставля́ю же тебе́ на тече́ния пра́вая: А́ще бо хо́диши, не за́пнутся стопы́ твоя́: а́ще ли тече́ши, не утруди́шися. Ими́ся моего́ наказа́ния, не оста́ви: но сохрани́ е́ себе́ жи́знь твою́: На пути́ нечести́вых не иди́, ниже́ возревну́й путе́м законопресту́пных. На не́мже а́ще ме́сте во́я соберу́т, не иди́ та́мо: уклони́ся же от ни́х, и измени́. Не у́снут бо, а́ще зла́ не сотворя́т: оти́мется со́н от ни́х, и не спя́т. Ти́и бо пита́ются пи́щею нече́стия, вино́м же законопресту́пным упива́ются. Путие́ же пра́ведных подо́бне све́ту све́тятся: предхо́дят, и просвеща́ют, до́ндеже испра́вится де́нь. Путие́ же нечести́вых те́мни: не ве́дят, ка́ко претыка́ются. Сы́не, мои́м глаго́лом внима́й, к мои́м же словесе́м прилага́й у́хо твое́. Да не оскуде́ют ти́ исто́чницы твои́, храни́ я́ в се́рдце твое́м: Живо́т бо су́ть все́м обрета́ющым я́, и все́й пло́ти и́х исцеле́ние.

На стихо́вне самогла́сен дне́, гла́с 3. Два́жды:

Духо́вным посто́м пости́мся, расто́ргнем вся́кое развраще́ние, оста́немся же и собла́знов греха́, отпу́стим и бра́тии до́лги, да и на́м оста́вятся прегреше́ния на́ша. Та́ко бо возопи́ти возмо́жем: да испра́вится моли́тва на́ша, я́ко кади́ло пред Тобо́ю Го́споди.

Му́ченичен: Проро́цы и апо́столи Христо́вы, и му́ченицы, научи́ша пе́ти Тро́ицу Единосу́щную, и просвети́ша язы́ки заблу́ждшыя, и о́бщники а́нгелов сотвори́ша сы́ны челове́ческия.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, гла́с то́йже: До конца́ убо́гих Твои́х не забу́ди Влады́чице: но Твои́ми моли́твами бу́дущаго на́с свободи́ преще́ния, и настоя́щаго вре́да, и гне́ва Госпо́дня исхити́ Богоро́дице, Твоя́ рабы́.

[зри́] Ве́домо же да е́сть: Я́ко от сего́ понеде́льника вторы́я седми́цы поста́, выпева́ются на Повече́риях кано́ны, и́же в Мине́и, иму́щих прилучи́тися святы́х, от суббо́ты Ла́заревы до Неде́ли Фомины́, с кано́ны Богоро́дичными. Пре́жде пое́тся кано́н Богоро́дицы, и по не́м в Мине́и. По 3-й пе́сни конда́к и седа́лен в Мине́и. а по 6-й пе́сни седа́лен Богоро́дицы. Последи́ же кано́на стихи́ры в Мине́и.

Во вто́рник 2-я седми́цы, на У́трени, Тро́ичны

По 1-м стихосло́вии седа́льны умили́тельныя Осмогла́сника, с Богоро́дичны. По 2-м же стихосло́вии глаго́лем настоя́щыя седа́льны, гла́с 8:

Подо́бен: Воскре́сл еси́:

Стра́сти уздо́ю непоро́чнаго поста́ удержава́юще, у́м к честны́м Боговиде́нием ве́рою соверше́ннейшею впери́ти вси́ потщи́мся: я́ко да земну́ю жития́ сла́дость пре́зрим, и небе́сную получи́м жи́знь и Боже́ственное сия́ние.

Сла́ва, то́йже.

И ны́не, Богоро́дичен: В пучи́ну лю́тую впадо́х уны́ния, от мно́жества лука́вых и беззако́нных мои́х де́л, приидо́х в недоуме́ние и неча́янием ны́не содержи́мь е́смь. Влады́чице Богоро́дице, Ты́ мя́ спаси́, Ты́ помози́: гре́шников бо Ты́ еси́ умилостивле́ние, и очище́ние спаси́тельное.

По 3-м стихосло́вии седа́лен, гла́с 8.

Подо́бен: Па́стырская свире́ль:

Предложи́в та́йную по́ст трапе́зу, поуща́ет на́м бога́тно насы́титися: яди́м я́коже бра́шно присноживо́тныя да́ры Ду́ха: пии́м я́коже питие́, сле́з струи́ богото́чныя: и возвесели́вшеся, хвалу́ Бо́гу непреста́нно принесе́м.

Сла́ва, то́йже.

И ны́не, Богоро́дичен: От вся́каго преще́ния, и озлобле́ния челове́ческаго, спаси́ на́с Всесвята́я Де́во: тя́ бо и́мамы покро́в и предста́тельство прибега́ющии к Тебе́ Богома́ти, и к рожде́нному из Тебе́ Бо́гу на́шему: его́же моли́ изба́витися на́м от бе́д и скорбе́й.

Кано́н в мине́и и трипе́снец господи́на Ио́сифа. И стихосло́вится пе́снь псалти́ра. Гла́с 8.

Пе́снь 2.

Ирмо́с: Ви́дите ви́дите, я́ко А́з е́смь Бо́г ва́ш, пре́жде ве́к рожде́нный от Отца́, и от Де́вы в после́дняя без му́жа заче́ншийся, и разруши́вый гре́х пра́отца Ада́ма, я́ко Человеколю́бец.

Воздохни́, прослези́ся душе́, обрати́ся, пока́йся: прибли́жися де́нь, при две́рех Судия́, ко отве́ту гото́вися, и возопи́й: согреши́х Ти́ Ще́дрый, Ми́лостиве, Благи́й, Ты́ мя́ уще́дри.

Не сы́тость греха́ душе́ моя́ возненави́ждь всегуби́тельную, наслади́ся сы́тостию поста́ приле́жно, спаси́тельныя за́поведи сне́дь сотвори́, наслажде́ние исхода́тайствующыя ве́чных бла́г, ве́рою.

А́нгели, си́лы, нача́ла, арха́нгели, госпо́дьства, престо́ли, вла́сти, херуви́ми и серафи́ми, Благода́вца и Бо́га моли́те, проще́ние долго́в и страсте́й премене́ние дарова́ти на́м.

Богоро́дичен: Еди́на ро́ждшая безнача́льное Сло́во Всенепоро́чная, из Тебе́ воплоще́ннаго непрело́жнаго, е́же бе́, пребы́вшая Де́вою по рождестве́ Безневе́стная, моли́ о все́х, изба́витися от тли́ жи́зни на́шей.

И́ный господи́на Фео́дора, гла́с то́йже.

Ирмо́с: Ви́дите, ви́дите:

Уви́дехом, позна́хом, я́ко бла́го на́м в покая́ние вре́мя, е́же определи́л еси́: но в се́м приими́ Бо́же, моли́твы на́шя, и испра́ви пред Тобо́ю Ще́дре, я́ко кади́ло до́брое, я́ко же́ртву прия́тную.

Ужаса́юся и бою́ся, помышля́я, ели́ка согреши́х: ка́ко Тя́ усря́щу; ка́ко явлю́ся Тебе́ стра́шне; ка́ко же предста́ну неумы́тному Твоему́ суди́щу; те́мже пощади́ мя́ Ще́дре, в ча́с, егда́ и́маши суди́ти все́й земли́.

Тро́ичен: Пресоверше́нная Еди́нице, Пребоже́ственная, Триипоста́сная, нерожде́нне О́тче, и Сы́не Единоро́дне, Ду́ше от Отца́ исходя́й, Сы́ном же явля́яйся: Существо́ еди́но и Естество́, госпо́дьство, Ца́рство, спаси́ все́х на́с.

Богоро́дичен: Неизглаго́ланное чу́до Твоего́ рождества́, Ма́ти Де́во: ка́ко бо и ражда́еши, и чиста́ еси́ в то́мже; ка́ко Отроча́ ражда́еши, и не ве́си иску́са му́жеска отню́д; я́коже ве́сть па́че естества́ от Мене́ новоле́пно, Сло́во Бо́жие ро́ждшееся.

Сла́ва Тебе́ Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́.

Ты́ ниневи́тяны пока́явшыяся и пости́вшыяся, от запреще́ннаго изве́л еси́ гне́ва: содо́мляны же огне́м поже́гл еси́ в пресыще́нии блудя́щыя: но изба́ви мя́ Христе́, преще́ния и́х.

Ирмо́с: Ви́дите, ви́дите, я́ко А́з е́смь Бо́г ва́ш, освяти́вый нача́ток ва́м прия́тен, от дне́й всего́ ле́та одеся́тствование, и сие́ да́в лю́дем Мои́м, во избавле́ние страсте́й, во спасе́ния нача́ло.

Пе́снь 8.

Ирмо́с: Богоглаго́ливии о́троцы:

Оправда́вый воздохну́вша мытаря́, уще́дривый блудни́цу от се́рдца слези́вшую, спаси́ уще́дри Спа́се, ду́шы пою́щих Тя́.

Плодоно́сим дея́ния доброде́тельная посто́м Го́сподеви, и вре́дных отдаля́ющеся помышле́ний, да боже́ственную сла́дость получи́м.

А́нгельстии ли́цы мо́лят Тя́, апо́стольстии собо́ри, и му́чеников чи́ни, Иису́се, лю́дем Твои́м проще́ние да́руй.

Богоро́дичен: Несеко́мую го́ру Де́ву, светоно́сный све́щник, благопрехо́дную ле́ствицу, Бо́жие вмести́лище ве́рнии ублажи́м.

И́ный. Ирмо́с: На горе́ святе́й:

В наро́читый де́нь воздержа́ния, прииди́те вси́ востру́бим в пе́снех: и я́ко сла́достию боже́ственною учрежда́ющеся, пе́сньми пои́м Го́спода, и превозно́сим во вся́ ве́ки.

Кто́ снеда́ет челове́ка Бо́жия дре́вле; зве́рь ле́в, от ле́сти проро́чи преслуша́ния сне́ди прии́мша: блюди́ у́бо душе́ моя́, да тя́ не прельсти́т чревобе́сия зми́й.

Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

Тро́ичен: Я́ко Еди́ницу Существо́м пою́ Тя, я́ко Тро́ицу Ли́цы Тя́ чту́, О́тче, и Сы́не, и Ду́ше Пресвяты́й, безнача́льную держа́ву Твоего́ Ца́рствия сла́влю во ве́ки.

Богоро́дичен: Ты́ гора́ Бо́жия яви́лася еси́ Богоро́дице, в ню́же Христо́с всели́вся, Боже́ственныя хра́мы соде́ла пою́щыя: Го́спода по́йте, и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Сла́ва Тебе́ Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́.

По́ст я́ко храни́теля чистоты́ и ма́терь безстра́стия почита́юще, прииди́те лю́дие от любве́ целу́им, Го́спода пою́ще, и превознося́ще во вся́ ве́ки.

Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви:

Ирмо́с: На горе́ святе́й просла́вльшася, и в купине́ огне́м Присноде́вы Моисе́ови та́йну я́вльшаго, Го́спода по́йте, и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Пе́снь 9.

Ирмо́с: Проявле́нное на горе́:

До́брый по́ст утучня́ющий се́рдце, кла́с зре́лый доброде́телей боже́ственно прозяба́ет: его́же возлю́бим, во святы́х дне́х освяще́ние прие́млюще.

Во гресе́х мно́гих оскверне́на, уя́звена зря́ и осужде́на, Ми́лостиве, Твое́ю ми́лостию уще́дрив, спаси́ мя́ моли́твами святы́х Твои́х.

Увы́ всеокая́нная душе́, ка́ко отвеща́еши; ки́й стра́х тя́ прии́мет Судии́ седя́щу, тьма́м предстоя́щым а́нгелов; потщи́ся у́бо, пре́жде конца́ пока́йся.

Богоро́дичен: Ца́рскую колесни́цу, све́тлый о́блак, го́ру ту́чную, го́ру усыре́нную, браконеиску́сная мо́лим Тя́ Де́во, исцели́ стра́сти ду́ш на́ших.

Иный. Ирмо́с то́йже.

И́стинным посто́м пости́мся Го́сподеви, я́ко бра́шен воздержа́щеся, язы́ка, я́рости, и лжи́, и вся́кия ины́я стра́сти очужди́мся, да чи́сте Па́сху у́зрим.

Ты́ Саму́ила процвети́л еси́ пло́д по́сте: ты́ воспита́л еси́ Сампсо́на вели́каго хра́бра, ты́ соверша́еши свяще́нники и проро́ки: ты́ на́с освяти́ по́сте честны́й.

Сла́ва, Тро́ичен: Трисве́тлое Го́споди, твоего́ единонача́лия, све́тлыми сия́ньми во у́м на́ш облиста́й от пре́лести многообра́зныя обраща́тися на́м к соедини́тельному обоже́нию.

Богоро́дичен: Ты́ еси́ Богоро́дице ору́жие на́ше, и стена́, Ты́ еси́ заступле́ние, к Тебе́ притека́ющих. Тя́ и ны́не в моли́тву дви́жем, да изба́вимся враго́в на́ших.

Сла́ва Тебе́ Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́.

Иму́ще Ду́ха Свята́го, поста́ гости́теля бога́тна, Того́ дарова́ний насы́тимся, и бога́тно наслади́мся, Того́ воспева́юще я́ко Бо́га на́шего.

Ирмо́с: Проявле́нное на горе́ законополо́жнику во огни́ и купине́, Рождество́ Присноде́вы, в на́ше ве́рных спасе́ние, пе́сньми немо́лчными велича́ем.

Свети́лен гла́са.

На стихо́вне самогла́сен, гла́с 5:

Вску́ю уныва́ющи душе́ моя́, греху́ рабо́таеши; и вску́ю немощна́ су́щи, ко Врачу́ не притека́еши; се́ вре́мя благоприя́тное, се́ спасе́ния ны́не де́нь и́стинный: воста́ни, омы́й твое́ лице́ покая́ния слеза́ми, и еле́ем благотворе́ния свещу́ просвети́: я́ко да обря́щеши очище́ние от Христа́ Бо́га, и ве́лию ми́лость. [Два́жды.]

Му́ченичен: Страстоте́рпцы Твои́ Го́споди, чи́ны а́нгельския подража́вше, я́ко безпло́тни, му́ки претерпе́ша, единомы́сленное упова́ние иму́ще обеща́нных благи́х наслажде́ние: те́х моли́твами Христе́ Бо́же на́ш, ми́р да́руй ми́рови Твоему́, и душа́м на́шым ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен: Блажи́м Тя́ Богоро́дице Де́во, и сла́вим Тя́ ве́рнии по до́лгу, гра́д непоколеби́мый, сте́ну необори́мую, тве́рдую предста́тельницу, и прибе́жище ду́ш на́ших.

На 6-м часе́ тропа́рь проро́чества, гла́с 6:

Досто́йно воспе́ти Тя́ не мо́жем, но про́сим моля́щеся: не погуби́ на́с со беззако́ньми на́шими, благопремени́телю Го́споди.

Проки́мен, псало́м 25, гла́с 4: Го́споди, возлюби́х благоле́пие до́му Твоего́, и ме́сто селе́ния сла́вы Твоея́. Сти́х: Суди́ ми Го́споди, я́ко а́з незло́бою мое́ю ходи́х.

Проро́чества Иса́иина чте́ние. [Ис. 5:7–16.]

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: виногра́д Го́спода Савао́фа до́м Изра́илев е́сть, и челове́к Иу́дин, но́вый са́д возлю́бленный: жда́х, да сотвори́т су́д, сотвори́ же беззако́ние и непра́вду, но во́пль. Го́ре совокупля́ющым до́м к до́му, и село́ к селу́ приближа́ющым, да бли́жнему оти́мут что́: еда́ вселите́ся еди́ни на земли́; услы́шашася бо во ушеса́х Го́спода Савао́фа сия́: а́ще бо бу́дут до́мове мно́зи, в запусте́ние бу́дут вели́ции и до́брии, и не бу́дут живу́щии в ни́х. Иде́же бо возъорю́т де́сять супру́г воло́в, сотвори́т корча́г еди́н, и се́яй артава́с ше́сть, сотвори́т ме́ры три́. Го́ре востаю́щым зау́тра, и сике́р гоня́щым, жду́щым ве́чера: вино́ бо сожже́т я́. С гу́сльми бо и певни́цами, и тимпа́ны, и свире́льми вино́ пию́т, на дела́ же Госпо́дня не взира́ют, и де́л руку́ Его́ не помышля́ют. У́бо плене́ни бы́ша лю́дие Мои́, за е́же не ве́дети и́м Го́спода, и мно́жество бы́сть ме́ртвых гла́да ра́ди, и жа́жды водны́я. И разшири́ а́д ду́шу свою́, и разве́рзе уста́ своя́, е́же не преста́ти: и сни́дут сла́внии, и вели́цыи, и бога́тии, и губи́тели и́х, и веселя́йся в не́м. И смири́тся челове́к, и обезче́стится му́ж, и о́чи высокогля́дающии смиря́тся. И вознесе́тся Госпо́дь Савао́ф в суде́, и Бо́г Святы́й просла́вится в пра́вде.

Проки́мен, псало́м 26, гла́с 3: Госпо́дь просвеще́ние мое́, и Спаси́тель мо́й, кого́ убою́ся; Сти́х: Госпо́дь защи́титель живота́ моего́, от кого́ устрашу́ся;

Комментарии для сайта Cackle