Заупокойная Псалтирь

Молитвы перед началом чтения Псалтири

--:-- 01:23
 1. Начало обычное
  01:23
 2. Господи, помилуй (12). Слава и ныне:
  00:21
 3. Придите поклонимся...
  00:56
 4. Псалом 90
  01:44
 5. Слава и ныне: Аллилуия.
  00:23
 6. Аллилуия (Глас 8)
  00:56
 7. Тропарь, глас 8: Глубиною мудрости
  03:01
 8. Придите поклонимся...
  00:56
Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Отче наш, И́же еси́ на небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.
Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (Поклон)
Псалом 90
Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га небе́снаго водвори́тся.
Рече́т Го́сподеви: Засту́пник мой еси́ и прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́.
Я́ко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися: ору́жием обы́дет тя и́стина Его́.
Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни, от ве́щи во тме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго.
Паде́т от страны́ твоея́ ты́сяща, и тма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится, оба́че очи́ма твои́ма смо́триши и воздая́ние гре́шников у́зриши.
Я́ко Ты, Го́споди, упова́ние мое́, Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́.
Не прии́дет к тебе́ зло, и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́, я́ко А́нгелом Свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х.
На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́, на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я.
Я́ко на Мя упова́, и изба́влю и́, покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое́.
Воззове́т ко Мне, и услы́шу eго́, с ним есмь в ско́рби, изму́ eго́ и просла́влю eго́, долгото́ю дний испо́лню eго́ и явлю́ eму́ спасе́ние Мое́.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Аллилу́иа, глас 8:
Припев: Аллилу́иа. Аллилу́иа. Аллилу́иа.
Стих 1: Блаже́н, его́же избра́л и прия́л еси́, Го́споди.
Припев: Аллилу́иа. Аллилу́иа. Аллилу́иа.
Стих 2: Па́мять его́ в род и род.
Припев: Аллилу́иа. Аллилу́иа. Аллилу́иа.
Стих 3: Душа́ его́ во благи́х водвори́тся.
Припев: Аллилу́иа. Аллилу́иа. Аллилу́иа.

Тропарь, глас 8:
Глубино́ю му́дрости человеколю́бно вся стро́яй и поле́зная всем подава́яй, Еди́не Соде́телю, упоко́й, Господи, ду́шу раба́ Твоего́: на Тя́ бо упова́ние возложи́, Творца́ и Зижди́теля и Бога на́шего.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Тебе и Сте́ну, и Приста́нище и́мамы, и Моли́твенницу благоприя́тну к Богу, Его́же родила́ еси, Богородице Безневе́стная, ве́рных спасение.
Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (поклон)
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (поклон)
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (поклон)

Кафизма 1

--:-- 00:41
 1. Псалом 1, Кафизма 1
  00:41
 2. Псалом 2, Кафизма 1
  01:11
 3. Псалом 3, Кафизма 1
  01:18
 4. Слава
  00:33

Псалти́рь

Псалом 1
Псало́м Дави́ду.
1 Блаже́н му́ж, и́же не и́де на сове́т нечести́вых, и на пути́ гре́шных не ста́, и на седа́лищи губи́телей не се́де:
2 но в зако́не Госпо́дни во́ля его́, и в зако́не Его́ поучи́тся де́нь и но́щь.
3 И бу́дет я́ко дре́во насажде́ное при исхо́дищих во́д, е́же пло́д сво́й да́ст во вре́мя свое́, и ли́ст его́ не отпаде́т: и вся́, ели́ка а́ще твори́т, успе́ет.
4 Не та́ко нечести́вии, не та́ко: но я́ко пра́х, его́же возмета́ет ве́тр от лица́ земли́.
5 Сего́ ра́ди не воскре́снут нечести́вии на су́д, ниже́ гре́шницы в сове́т пра́ведных.
6 Я́ко ве́сть Госпо́дь пу́ть пра́ведных, и пу́ть нечести́вых поги́бнет.
Псалом 2
Псало́м Дави́ду.
1 Вску́ю шата́шася язы́цы, и лю́дие поучи́шася тще́тным?
2 Предста́ша ца́рие зе́мстии, и кня́зи собра́шася вку́пе на Го́спода и на Христа́ Его́.
3 Расто́ргнем у́зы и́х и отве́ржем от на́с и́го и́х.
4 Живы́й на небесе́х посмее́тся и́м, и Госпо́дь поруга́ется и́м.
5 Тогда́ возглаго́лет к ни́м гне́вом Свои́м и я́ростию Свое́ю смяте́т я́:
6 А́з же поста́влен е́смь Ца́рь от Него́ над Сио́ном, горо́ю свято́ю Его́,
7 возвеща́яй повеле́ние Госпо́дне. Госпо́дь рече́ ко Мне́: Сы́н Мо́й еси́ Ты́, А́з дне́сь роди́х Тя́:
8 проси́ от Мене́, и да́м ти́ язы́ки достоя́ние Твое́, и одержа́ние Твое́ концы́ земли́:
9 упасе́ши я́ жезло́м желе́зным, я́ко сосу́ды скуде́льничи сокруши́ши я́.
10 И ны́не, ца́рие, разуме́йте, накажи́теся вси́ судя́щии земли́.
11 Рабо́тайте Го́сподеви со стра́хом, и ра́дуйтеся Ему́ со тре́петом.
12 Приими́те наказа́ние, да не когда́ прогне́вается Госпо́дь, и поги́бнете от пути́ пра́веднаго, егда́ возгори́тся вско́ре я́рость Его́: блаже́ни вси́ наде́ющиися На́нь.
Псалом 3
1 Псало́м Дави́ду, внегда́ отбега́ше от лица́ Авессало́ма сы́на своего́.
2 Го́споди, что́ ся умно́жиша стужа́ющии ми́? Мно́зи востаю́т на мя́,
3 мно́зи глаго́лют души́ мое́й: не́сть спасе́ния ему́ в Бо́зе его́.
4 Ты́ же, Го́споди, засту́пник мо́й еси́, сла́ва моя́, и вознося́й главу́ мою́.
5 Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, и услы́ша мя́ от горы́ святы́я Своея́.
6 А́з усну́х, и спа́х, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя́.
7 Не убою́ся от те́м люди́й, о́крест напа́дающих на мя́.
8 Воскре́сни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мо́й: я́ко Ты́ порази́л еси́ вся́ вражду́ющыя ми́ всу́е, зу́бы гре́шников сокруши́л еси́.
9 Госпо́дне е́сть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́.


Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. Сла́ва Тебе́, Бо́же. (трижды)
Го́споди поми́луй (трижды)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.


Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго преста́вльшихся раб Твои́х, бра́тий и сестер на́ших (имярек) и я́ко Благ и Человеколю́бец, отпуща́яй грехи́, и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви и прости́ вся во́льная их согреше́ния и нево́льная, изба́ви их ве́чная му́ки и огня́ гее́нскаго и да́руй им прича́стие и наслажде́ние ве́чных Твои́х благи́х, угото́ванных лю́бящим Тя: а́ще бо и согреши́ша, но не отступи́ша от Тебе́, и несумне́нно во Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га Тя в Тро́ице сла́вимаго ве́роваша, и Еди́ницу в Тро́ице и Тро́ицу во Еди́нстве, правосла́вно да́же до после́дняго своего́ издыха́ния испове́даша.
Те́мже ми́лостив тем бу́ди, и ве́ру, я́же в Тя, вме́сто дел вмени́, и со святы́ми Твои́ми я́ко Щедр упоко́й: несть бо челове́ка, и́же поживе́т и не согреши́т.
Но Ты Еди́н еси́ кроме́ вся́каго греха́, и пра́вда Твоя́, пра́вда во ве́ки, и Ты еси́ Еди́н Бог ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

--:-- 00:53
 1. Псалом 4, Кафизма 1
  00:53
 2. Псалом 5, Кафизма 1
  01:18
 3. Псалом 6, Кафизма 1
  01:33
 4. Слава
  00:33

Псалти́рь

Псалом 4
1 В коне́ц, в пе́снех, псало́м Дави́ду.
2 Внегда́ призва́ти ми́, услы́ша мя́ Бо́г пра́вды моея́: в ско́рби распространи́л мя́ еси́: уще́дри мя́ и услы́ши моли́тву мою́.
3 Сы́нове челове́честии, доко́ле тяжкосе́рдии? Вску́ю лю́бите суету́ и и́щете лжи́?
4 И уве́дите, я́ко удиви́ Госпо́дь преподо́бнаго Своего́. Госпо́дь услы́шит мя́, внегда́ воззва́ти ми́ к Нему́.
5 Гне́вайтеся, и не согреша́йте, я́же глаго́лете в сердца́х ва́ших, на ло́жах ва́ших умили́теся:
6 пожри́те же́ртву пра́вды и упова́йте на Го́спода.
7 Мно́зи глаго́лют: кто́ яви́т на́м блага́я? Зна́менася на на́с све́т лица́ Твоего́, Го́споди.
8 Да́л еси́ весе́лие в се́рдцы мое́м: от плода́ пшени́цы, вина́ и еле́а своего́ умно́жишася:
9 в ми́ре вку́пе усну́ и почи́ю, я́ко Ты́, Го́споди, еди́наго на упова́нии всели́л мя́ еси́.
Псалом 5
1 О насле́дствующем, псало́м Дави́ду.
2 Глаго́лы моя́ внуши́, Го́споди, разуме́й зва́ние мое́.
3 Вонми́ гла́су моле́ния моего́, Царю́ мо́й и Бо́же мо́й: я́ко к Тебе́ помолю́ся, Го́споди.
4 Зау́тра услы́ши гла́с мо́й: зау́тра предста́ну Ти́, и у́зриши мя́:
5 я́ко Бо́г не хотя́й беззако́ния Ты́ еси́: не присели́тся к Тебе́ лука́внуяй,
6 ниже́ пребу́дут беззако́нницы пред очи́ма Твои́ма: возненави́дел еси́ вся́ де́лающыя беззако́ние,
7 погуби́ши вся́ глаго́лющыя лжу́: му́жа крове́й и льсти́ва гнуша́ется Госпо́дь.
8 А́з же мно́жеством ми́лости Твоея́ вни́ду в до́м Тво́й, поклоню́ся ко хра́му свято́му Твоему́, в стра́се Твое́м.
9 Го́споди, наста́ви мя́ пра́вдою Твое́ю, вра́г мои́х ра́ди испра́ви пред Тобо́ю пу́ть мо́й.
10 Я́ко не́сть во усте́х и́х и́стины, се́рдце и́х су́етно, гро́б отве́рст горта́нь и́х, язы́ки свои́ми льща́ху.
11 Суди́ и́м, Бо́же, да отпаду́т от мы́слей свои́х: по мно́жеству нече́стия и́х изри́ни я́, я́ко преогорчи́ша Тя́, Го́споди.
12 И да возвеселя́тся вси́ упова́ющии на Тя́, во ве́к возра́дуются, и всели́шися в ни́х: и похва́лятся о Тебе́ лю́бящии и́мя Твое́.
13 Я́ко Ты́ благослови́ши пра́ведника, Го́споди, я́ко ору́жием благоволе́ния венча́л еси́ на́с.
Псалом 6
1 В коне́ц, в пе́снех о осме́м, псало́м Дави́ду.
2 Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́.
3 Поми́луй мя́, Го́споди, я́ко не́мощен е́смь: изцели́ мя, Го́споди, я́ко смято́шася ко́сти моя́,
4 и душа́ моя́ смяте́ся зело́: и Ты́, Го́споди, доко́ле?
5 Обрати́ся, Го́споди, изба́ви ду́шу мою́, спаси́ мя ра́ди ми́лости Твоея́:
6 я́ко не́сть в сме́рти помина́яй Тебе́, во а́де же кто́ испове́стся Тебе́?
7 Утруди́хся воздыха́нием мои́м, измы́ю на вся́ку но́щь ло́же мое́, слеза́ми мои́ми посте́лю мою́ омочу́.
8 Смяте́ся от я́рости о́ко мое́, обетша́х во все́х вразе́х мои́х.
9 Отступи́те от мене́, вси́ де́лающии беззако́ние, я́ко услы́ша Госпо́дь гла́с пла́ча моего́,
10 услы́ша Госпо́дь моле́ние мое́, Госпо́дь моли́тву мою́ прия́т.
11 Да постыдя́тся и смяту́тся вси́ врази́ мои́, да возвратя́тся и устыдя́тся зело́ вско́ре.


Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. Сла́ва Тебе́, Бо́же. (трижды)
Го́споди поми́луй (трижды)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.


Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго преста́вльшихся раб Твои́х, бра́тий и сестер на́ших (имярек) и я́ко Благ и Человеколю́бец, отпуща́яй грехи́, и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви и прости́ вся во́льная их согреше́ния и нево́льная, изба́ви их ве́чная му́ки и огня́ гее́нскаго и да́руй им прича́стие и наслажде́ние ве́чных Твои́х благи́х, угото́ванных лю́бящим Тя: а́ще бо и согреши́ша, но не отступи́ша от Тебе́, и несумне́нно во Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га Тя в Тро́ице сла́вимаго ве́роваша, и Еди́ницу в Тро́ице и Тро́ицу во Еди́нстве, правосла́вно да́же до после́дняго своего́ издыха́ния испове́даша.
Те́мже ми́лостив тем бу́ди, и ве́ру, я́же в Тя, вме́сто дел вмени́, и со святы́ми Твои́ми я́ко Щедр упоко́й: несть бо челове́ка, и́же поживе́т и не согреши́т.
Но Ты Еди́н еси́ кроме́ вся́каго греха́, и пра́вда Твоя́, пра́вда во ве́ки, и Ты еси́ Еди́н Бог ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

--:-- 01:40
 1. Псалом 7, Кафизма 1
  01:40
 2. Псалом 8, Кафизма 1
  01:11
 3. Слава
  00:33

Псалти́рь

Псалом 7
1 Псало́м Дави́ду, его́же воспе́т Го́сподеви о словесе́х Хуси́евых, сы́на Иемени́ина.
2 Го́споди Бо́же мо́й, на Тя́ упова́х, спаси́ мя от все́х гоня́щих мя́ и изба́ви мя́:
3 да не когда́ похи́тит я́ко ле́в ду́шу мою́, не су́щу избавля́ющу, ниже́ спаса́ющу.
4 Го́споди Бо́же мо́й, а́ще сотвори́х сие́, а́ще е́сть непра́вда в руку́ мое́ю,
5 а́ще возда́х воздаю́щым ми́ зла́, да отпаду́ у́бо от вра́г мои́х то́щ:
6 да пожене́т у́бо вра́г ду́шу мою́, и да пости́гнет, и попере́т в зе́млю живо́т мо́й, и сла́ву мою́ в пе́рсть всели́т.
7 Воскре́сни́, Го́споди, гне́вом Твои́м, вознеси́ся в конца́х вра́г Твои́х, и воста́ни, Го́споди Бо́же мо́й, повеле́нием, и́мже запове́дал еси́,
8 и со́нм люди́й обы́дет Тя́: и о то́м на высоту́ обрати́ся.
9 Госпо́дь су́дит лю́дем: суди́ ми, Го́споди, по пра́вде мое́й и по незло́бе мое́й на мя́.
10 Да сконча́ется зло́ба гре́шных, и испра́виши пра́веднаго, испыта́яй сердца́ и утро́бы, Бо́же, пра́ведно.
11 По́мощь моя́ от Бо́га, спаса́ющаго пра́выя се́рдцем.
12 Бо́г суди́тель пра́веден, и кре́пок, и долготерпели́в, и не гне́в наводя́й на вся́к де́нь.
13 А́ще не обратите́ся, ору́жие Свое́ очи́стит, лу́к Сво́й напряже́, и угото́ва и́,
14 и в не́м угото́ва сосу́ды сме́ртныя, стре́лы Своя́ сгара́емым соде́ла.
15 Се́, боле́ непра́вдою, зача́т боле́знь и роди́ беззако́ние:
16 ро́в изры́ и ископа́ и́, и паде́т в я́му, ю́же соде́ла.
17 Обрати́тся боле́знь его́ на главу́ его́, и на ве́рх его́ непра́вда его́ сни́дет.
18 Испове́мся Го́сподеви по пра́вде Его́ и пою́ и́мени Го́спода Вы́шняго.
Псалом 8
1 В коне́ц, о точи́лех, псало́м Дави́ду.
2 Го́споди Госпо́дь на́ш, я́ко чу́дно и́мя Твое́ по все́й земли́, я́ко взя́тся великоле́пие Твое́ превы́ше небе́с.
3 Из у́ст младе́нец и ссу́щих соверши́л еси́ хвалу́, вра́г Твои́х ра́ди, е́же разруши́ти врага́ и ме́стника.
4 Я́ко узрю́ небеса́, дела́ пе́рст Твои́х, луну́ и зве́зды, я́же Ты́ основа́л еси́:
5 что́ е́сть челове́к, я́ко по́мниши его́? Или́ сы́н челове́чь, я́ко посеща́еши его́?
6 Ума́лил еси́ его́ ма́лым чи́м от А́нгел, сла́вою и че́стию венча́л еси́ его́:
7 и поста́вил еси́ его́ над де́лы руку́ Твое́ю, вся́ покори́л еси́ под но́зе его́:
8 о́вцы и волы́ вся́, еще́ же и скоты́ польски́я,
9 пти́цы небе́сныя и ры́бы морски́я, преходя́щыя стези́ морски́я.
10 Го́споди Госпо́дь на́ш, я́ко чу́дно и́мя Твое́ по все́й земли́.


Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. Сла́ва Тебе́, Бо́же. (трижды)
Го́споди поми́луй (трижды)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.


Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго преста́вльшихся раб Твои́х, бра́тий и сестер на́ших (имярек) и я́ко Благ и Человеколю́бец, отпуща́яй грехи́, и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви и прости́ вся во́льная их согреше́ния и нево́льная, изба́ви их ве́чная му́ки и огня́ гее́нскаго и да́руй им прича́стие и наслажде́ние ве́чных Твои́х благи́х, угото́ванных лю́бящим Тя: а́ще бо и согреши́ша, но не отступи́ша от Тебе́, и несумне́нно во Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га Тя в Тро́ице сла́вимаго ве́роваша, и Еди́ницу в Тро́ице и Тро́ицу во Еди́нстве, правосла́вно да́же до после́дняго своего́ издыха́ния испове́даша.
Те́мже ми́лостив тем бу́ди, и ве́ру, я́же в Тя, вме́сто дел вмени́, и со святы́ми Твои́ми я́ко Щедр упоко́й: несть бо челове́ка, и́же поживе́т и не согреши́т.
Но Ты Еди́н еси́ кроме́ вся́каго греха́, и пра́вда Твоя́, пра́вда во ве́ки, и Ты еси́ Еди́н Бог ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

--:-- 00:57
 1. Трисвятое по Отче наш
  00:57
 2. Тропари покойные, глас 4
  02:44
Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Отче наш, И́же еси́ на небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропари покойные: Со ду́хи пра́ведных сконча́вшихся ду́шу раба́ Твоего́, Спа́се, упоко́й, сохраня́я ю во блаже́нной жи́зни, я́же у Тебе́, Человеколю́бче.
В поко́ищи Твое́м, Го́споди, иде́же вси святи́и Твои́ упокоева́ются, упоко́й и ду́шу раба́ Твоего́, я́ко Еди́н еси́ Человеколю́бец.
Слава: Ты еси́ Бог соше́дый во ад, и у́зы окова́нных разреши́вый, Сам и ду́шу раба́ Твоего́ упоко́й.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Еди́на чи́стая и непоро́чная Де́во, Бо́га без се́мене ро́ждшая, моли́ спасти́ся души его.
--:-- 00:42
 1. Господи, помилуй (40)
  00:42
 2. Молитва по 1-й кафизме
  01:15
Го́споди, поми́луй. (40 раз) и молитва:

Владыко Вседержителю, Непостижиме, начало света и преумная сило, иже Ипостасного Слова Отец и единосильнаго Твоего Духа испуститель: милосердныя ради милости и неизреченныя благости не презревый человеческого естества, тмою греха содержимого, но Божественными светы священных Твоих учений, законом и пророки светивый миру, последи же нам того единородного Твоего Сына благоволивый плотию возсияти и ко осиянию нас Твоего просвещения наставити: да будут уши Твои внемлюще гласу моления нашего, и даруй нам, Боже, во бденном и трезвенном сердце, всю настоящего жития нощь прейти, ожидающым пришествия Сына Твоего и Бога нашего, судии всех, да не возлежаще и спяще, но бодрствующе и воздвижени в делание заповедей Твоих обрящемся и в радость Его совнидем, идеже празнующих глас непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизглаголанную.
Яко Благ и Человеколюбец Бог еси, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков, аминь.