блаженный Феодорит Кирский

Приложение IX. Указатель мест из Свящ. Писания Ветхого и Нового Завета, приводимых в письмах блаж. Феодорита

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ.

Быт. II , 7: 145.

III, 17–18: 41.

III, 19: 14.

VI, 2: 146.

XII , 3: 211.

XVIII, 20–21: 119.

XXIÏ 223.

XXII, 18: 151.

XXX, 39. 40: 156.

XXXI, 38: 78.

XXXI, 39: 75. 78. 156.

XXXI, 40: 78. 156.

Исх. II, 15: 3.

IV, 22: 146.

XVII, 12: 128.

XVIII, 24: 77.

XIX, 21: 122.

XXII, 28: 146.

XXIII, 1: 82. 86.

LXXXVI. 145.

XXIII, 2: 102.

ХХХIII, 20: 146.

3 Цар. XI , 13: 252.

XIX, 1–4: 8.

XX, 42: 135.

XXI, 1 сл.: 9. 125. 247.

4 Цар. V, 1 сл.: 135.

Еcо. V, l: 86. 245. 248.

Иов. I, 21: 15. 136. 223.

XII, 10: 228.

ХII, 11. 12: 249.

XL, 3: 12.

Псал. I, 2: 146. 151.

II, 1–2. 6–8: 146.

IV, 7: 156.

IV, 9: 246.

IX, 5: 166.

IX, 7. 8: 133.

IX. 9: 166.

XIII, 3: 170.

XV, 10: 145. 148.

ХVI, 17. 18: 133.

XVIII, 5: 116. 119.

XXI, V: 170.

XXII, l: 229.

XXII, 11: 151.

XXIV, 2: 241.

XXXI, 9: 173. 252.

ХХХVI, 5. 6: 108.

XXXVI, 9: 241.

XXXIX, 2: 241.

XXXIX, 3: 77. 137. 252.

Псал. CXLV. 4: 149. 180.

CXLV, 9: 14.

CXLVI, 2: 151.

Притч. X, 12: 219.

ХIII, 8: 184.

XXII, 24: 186.

XXII, 28: 288.

XXVII, l: 29.

Екклез. III, 8: 257.

Песнь Песн. II, 3: 146.

Прем. Сол. IV, IÏ 136.

VI, 8: 249.

VII, 6: 14. 18.

1. c. Сырах. II, 5: 78.

IV, 31: 102.

Иса. I, 2: 146.

I, 9: 117. 181. 229.

II , 15: 252.

III, 3: 1.

III, 12: 219.

V, 20: 246.

VII, 14: 246.

VIII, 10: 267.

IX, 6: 151.

XI, Ï 151.

XI, 2. 3: 151.

XI, 6: 186.

XI, 10: 151.

XIX, Ï 151.

XXVII, 12–18: 151.

XXIX, 24: 171. 242.

Иезек. III, 17: 78. 122.

III, 18: 78. 122. 168.

XXXIII, 11: 78.

XXXIV, 3: 78. 183.

XXXIV, 4: 77. 78.183.

XXXIV, 17: 78.

Даниил. IIÏ 287.

III, 18: 245.

III, 50: 252.

V, 4. 23: 146.

VI, 16 сл: 252.

XIX, 33–39: 145.

Иоил. II, 17: 151.

Ион. II , 9: 123.

Лев. XIX, 8 сл.: 83.

XIX, 18: 219.

Числ. XXV, 7 сл.: 116.

Второз. I, 16: 145.

V, 32: 161.

ХVIII, 15: 146.

XXXII, 43: 146.

I. Нав. I, 5: 129. 148. 229.

Суд. XV, 16: 16.

1 Цар. 1, 15: 223.

XIV, 6–20: 252.

XVII, 26: 180.

XVII, 38–39: 16.

XXX, 24. 25: 240.

2 Цар. I, 20: 151.

VII, 12: 145.

Псал. XXXIX, 4: 77. 137.

XXXIX, 10: 236.

XLIII, 23: 21.

XLIII, 24: 151.

XLIV, 7: 146.

XLIV, 8: 130. 146.

XLIX, l: 146.

LIV, 13: 249.

LXI, 13: 249.

LXV, 20: 151.

LXVIII, 7:241.

LXXI, 18. 19: 134.

LXXV, 9. 10: 134.

LXXVI, 20: 134.

LXXVII, 65: 137. 141.

LXXVII, 67: 141.

LXXVIII, 14: 151.

LXXXI, 6: 146.

LXXXIX, 15:151.

XC, 14: 41.

XCII, 19: 162.

XCV, 5: 146.

XCV, 13: 145.

CIII, 4: 146.

CIII, 29–30: 223.

CIX, 15: 130.

CV, 48: 83.

CVl, 10: 151.

CVI, 16: 151.

CVI, 29. 88: 151.

CIX, 4: 146.

CXVII, 6. 7: 129.

CXVII, 15: 151.

CXVIII, 136: 229.

CXIX, 6: 85.

CXXIII, 8: СХIII.

CXXXI, 11: 145.

Иса. XXXII. 4: 171. 242.

XXXIII, 15: 102. 251.

XXXV,6: 171. 242.

XXXVII, 29: 180.

XLIV, 16. 17. 20: 146.

XLV 14. 151.

XLIX, 15: 14.

LIII, 3. 4: 151.

LIII, 8: 151.

LVI, 8: 151.

LVIII, 1: 122.

LVIII, 9: 229.

LIХ, 5: 99. 158.

155. 234. 265.

LIX, 6: 153.

LXIII, 19: 151. ·229.

LXV, 8: 229.

LXV, 16: 146.

LXV, 23: 146.

Иерем. IV, 19: 151.

VI, 27: 252.

IX, 1: 151. 248.

IX, 2: 248.

X, 11: 146.

XXXI, 30: 256.

Пл. Иерем. III, 25: 78.

IV, 2: 248.

Bapyх. III, 25: 78.

III, 36. 87: 151.

III, 38: 76. 151. 224.

IV, 2: 248.

Мих. II, 2: 151.

Аввак. II, 4; 122.

Малах. III, 6: 229.

2 Макк. III, 39: 86. 248.

IV, 21: 132.

VII, 9: 131.

VII, 35: 86. 245.248.

XII, 22: 113.

XV, 2: 113.

3 Макк: II, 21 (16)813: 86. 245. 248.

НОВЫЙ ЗАВЕТ

Матф. I, Ï 151.

I, 21: 130. 146.

I, 23: 151. 246.

II, 6: 151.

II, 20: 151.

IV, 6: 3.

V, 3: 245.

V, 5: 225.

V, 6: 246.

V, 11. 12: 87. 142. 249.

V, 18: 282.

X, 23. 24: 96.

Матф. X, 28: 14.

X, 40: 211.

X, 42: 45. 140.

XI, 19: 83.

XI, 29: 60. СХIII.

XI, 30: СХIII.

XVI, 16: 146. 151.

XVI, 18: 141. 146.

XVI, 28: 145.

XVII, 1. 2: 145.

XVIII, 6. 10: 102.

XVIII, 15: 96.

ХVIII, 17: 140.

XVIII, 18: 170.

XIX, 5. 6: 15. 18.

XXII, 37–40: 134.

XXII, 39: 219.

XXIII, 50–53: 130.

XXIV, 14: 183.

XXIV, 23. 27: 146.

XXV, 21: 144.

XXV, 26. 27: 78.

XXV, 36: 131.

XXV, 38: 145.

XXV, 40: 131.

XXVI, 26: 145.

XXVI, 28: 145.

XXVI, 38: 145 . 151. 170.

XXVI, 39: 170.

XXVI, 41: 3.

XXVI, 51–54: 3.

XXVII, 46: 170.

XXVII, 46: 170.

XXVII, 57–60: 130. 144. 145.

ХХVIII, 20: 129. 229.

Лук. XVI, 15: 3.

ХХII, 19: 145.

XXII, 31: 77. 82. 125.

ХХII, 40: 3.

XXII, 42 сл.: 151.

XXII, 43: 170.

XXII, 46: 3.

ХХШ, 50–55: 144.

XXIII, 52: 145.

XXIV, 1–10: 144.

XXIV, 39: 151.

Иоан. 1, 1:СХIII. 130. 146. 151.

1, 2–3: 146. 151.

1, 9: 151.

I, 14: 83. 148. 170. 229.

I, 18: 146.

I, 30: 83.

II, 19: 145. 151. 229.

III, 13: 84.

III, 20: 151.

IV, 6: 151.

IV, 24: СХIII.

V, 28. 29: 223.

VI, 51: 130. 145.

VI, 53. 54: 145.

VI, 62: 84.

VII, 24: 102.

VIII, 38: СХIII.

VIII, 44: СХIII.

X, 3: 229.

X, 11: 77. 151. 261.

X, 12. 13: 77.

X, 14: 229.

Деян. II, 38: 146.

V, 29: 79.

V, 41: 229.

VIII, 2:130. 144.

IX, 1: 104.

IX, 5: 83.

X, 18: 116. 119.

XII, 12–17: 3.

XII, 15: 87. 136.

XV: 118.

XVI, 22 сл. 229.

XVII, 30. 31: 151.

XVII» 31: 169.

XVIII, 6: 168.

ХVIII, 9: 122.

XX, 26: 168.

XXI, 18: 229. 245.

XXII, 25:3.

XXIII, 6, 17: 3.

XXV, 10: 3.

XXV, 16: 81.

1 Петр. IV, 8: 219.

1 Иоан. II, 20: 130.

III, 15: CXIII.

Pим. I, l: 146.

1, 1–4: 146.

I, 3: 151.

I, 3–4: 83.

I, 7: 146.

I, 17; 122.

IÏ 235.

II, 6: 122.

V, 3: 229.

V, 3–5: 229.

VI, 3; 146. 223.

XI, 5: 233.

1 Кор. VIII, 6:83. 84. 104. 145. 146. 229.

IX, 20. 21: 3.

IX, 24: 185. 252.

X, 13: 77. 173. 252.

XI, 24: 130. 145.

XI, 33: 261.

XII, 6: 198.

XII, 9: 123.

XII, 12 сл: 229.

XII, 20: 77.

XII, 26: 63. 77. 125. 154.

XII, 27: 229.

XIII, 9: 109.

XIII, 13: 85.

XIV, 1: 85.

XV, 12–13: 223.

XV, 20. 21: 125.

XV, 21. 22: 151. 223.

XV, 23. 24: 146.

XV, 42–44: 145.

XVI, 13: 232.

2 Кор. I, 2: 104.

I, 23: 238.

II, 7. 11: 77.

IV, 10: 249.

V, 4: 146.

V, 10; 91. 102. 249.

V, 16, 17: 146.

VI, 11, 12: 196.

VI, 15–16: 194.

XI, 2: 146.

Ефес. V, 5: 146.

V, 20: 146.

V, 25. 31. 32: 146.

VI, 13: 63.

VI, 14. 15: 122.

VI, 17: 241.

Филипп. I, 21:146. 245.

I, 29: 138. 141.

II, 5: 151.

II, 6: 151. 229.

II, 7: 149. 151.

246.

II, 6. 7: 125. 130.

II, 21: 169.

III, 14: 185.

III, 20. 21: 145.

IV, 9: 232.

IV, 19: 146.

Колосс. II, 23: 161.

1 Фессал. I , 9. 10: 146.

II , 3: 63.

III, 1: 78.

III, 11: 146.

III, 12. 13: 146.

IV, 13: 223.

IV, 14: 78.

IV, 17: 145.

2 Фессал. II, 1. 8: 146.

II, 3: 147.

II, 16. 17: 146.

1 Тим. II, 4: 76. 168.

II, 5: 151.

II, 6: 151.

V, 21: 146. 166. 169.

Матф. V, 44: 134.

V, 45: 140.

V, 46–47: 134.

VI, 13: 3.

VII, 14: 109.

VIII, 24 сл.: 151.

VIII, 26: 98. I51.

IX, 4: 45.

X, 8: 248.

X, 14: 168.

X, 16. 17. 18. 21. 22: 229.

X, 23: 3. 109.

X, 25: 145.

X, 26: 108. 145.

Матф. XXVIII, 6: 130. 144.

Марк. III, 34–35: 151.

IV, 22: 108.

IV, 38 сл.: 151.

IV, 39: 78. 98. 151.

VI, 11: 168.

XIV, 22: 145.

XIV, 34 сл.: 151.

XIV, 34: 170.

XIV, 38: 3.

XV, 43: 145.

XV, 43–46:130. 144.

XVI, 16: СХIII.

Лук. I, 5: 249.

I, 28: 151.

I, 31: 130.

I, 32. 33: 149.

I, 38: 151.

II, 11: 146.

II, 12: 130.

II, 40: СХII.

II, 52: СХIII. 151.

III, 23 сл.: 151.

VI, 30: 144.

VII, 34: 83.

VII, 17: 108.

VIII, 23 сл.: 151.

VIII, 24: 98. 151.

VIII, 52: 69.

IX, 5: 168.

XI, 4: 3.

XI, 26: 146.

XII, 2: 108.

XII, 48: 249.

Иоан. X, 15: 145.

X, 16: 151.

X, 17: 145.

X, 18: 145. 151.

X, 28: 246.

X, 30: 151.

X, 40: 151.

XI, 11: 69. 228.

XI, 12. 14: 223.

XII, 26: 170.

XII, 27:145. 151.

XII. 32: 223.

XIV, 1: 241.

XIV, 6: 252.

XIV, 9: 151.

XIV, 10: 151.

XIV, 23: 245.

XIV, 27: 241.

XIV, 37: 151.

XV, 18. 19: 249.

XV, 20: 109. 145.

XV, 26: 151. 229.

XVI, 2: 109. 145.

XVI, 15: 151.

XVI, 33:109. 229. 252.

ХVIII, 10. 11: 3.

XIX, 38: 145.

XIX. 38–42: 130. 144.

XX, 28: 83.

Деян. I, 8: 183.

I, 11: 145. 151.

II, 22: 151.

II, 27. 31: 148.

II, 30. 31: 145. 151.

Рим. VШ, 14–17: 146.

VIII, 18. 35–36. 37. 38– 39: 21.

IX, Ï 104.

IX, 3: 261.

IX, 5: 83. 151.

X, 18: 116. 119.

XI, 36: 151.

XII, 8: 198.

XII, 15: 87. 136.

XIII, 8. 9: 219.

XIII, 14: 146.

XIV, 10: 79. 146.

XIV, 11: 146.

XIV, 24–26: 146.

XIV, 26: 151.

XV, 30: 146.

XV, 33: 232.

XVI, 10: 78.

XVI, 24: 146.

1 Kop. I, l: 146.

I, 10: 146.

I, 23. 24: 146.

II, 9: 14: 30.

II, 12: 229.

III, 2: CXIII.

III, 10. 11: 146.

IV, 5: 3.

IX, 12. 13: 249.

IX, 17: 78.

X, IÏ 248.

VII, 31: 122.

VIIÏ 77.

VIII, 2: 109.

VIII, 5: 146.

2 Кор. XI, 28. 29: CXIII.

XI. 32: 3.

XII, 4: 151.

XII, 5. 229.

XII, 6: 81.

XII, 8: 229.

XII. 9: 229.

XII, 10: 229. 245.

XII, 11: 81. 83.

XIII, 11: 232.

XIII, 13: 146.

Гал I , 8: 150.

I, 15. 16: 146.

II, 19. 20: 146.

III, 11: 122.

III, 13: 146.

III, 16: 104. 151.

III, 27: 146. 156.

IV, 4: 149.

IV, 19: 77.

V, 14: 219.

VI, 5: 257.

VI, 7: 106. 147.

VI, 16: 150.

Ефес. I, 5: 146.

I, 9: 146.

I, 18: 64.

II, 14: 151.

III, 14: 146.

III, 15: 146.

III, 20: 258.

III, 20. 21: 146.

IV, 5: 83. 84. 145. 171. 229.

IV, 10: 83.

IV, 14: 131.

IV, 25: 77.

IV, 26: 96.

1 Тим. VI, 13: 168.

VI, 13–16: 146.

2 Тим. I, 15: 232.

I, 16–18: 97. 232.

II, 8: 151.

II, 17: 232.

II, 19: 229.

III, 12: 81.

III, 12. 13: 109. 249.

IV, 1: 169.

Тит. 1, 1: 146.

II, 13: 146. 151.

III, 14: 32.

IV, 2: 122.

Евр. I, 3: 83. 125. 151. 229.

II, 11–13: 151.

II, 14: 125. 151.

II, 16: 151.

II, 16. 17: 104.

IV, 13: 90. 249.

IV, 14: 145. 146.

VI, 18: 144.

VI, 19–20: 146.

VII, 3: 151.

VII, 21: 146.

IX, 24: 146.

X, 37: 229.

X, 37. 38: 122.

XIII, 8: 229.

XIII, 20. 21: 146.

XV, 37. 38: 77.

* * *

813

В славяно-русском переводе 21-й стих греческого подлинника равняется 16-му.


Источник: Творения блаженного Феодорита, епископа Кирского в 7 том. : Письма Блаженного Феодорита : в русском переводе С-Петербургской Дух. ак. Н Глубоковского – Вып. 1. № 1-150) – Ч. 7-8. Письма. - Сергиев Пасад: Тип. СТСЛ, 1907. – 521 с. (Творения святых отцов в русском переводе, издаваемые при Московской духовной академии).

Комментарии для сайта Cackle