Источник

(л. рп҃є) Знамєна́нїѧ къ тїмоѳе́ю є҆пїсто́лїи вторы́ѧ.

[а҃] Похвала̀ ѡ҆ вѣ́рѣ тїмоѳе́евѣ, и҆ подвиза́нїе къ терпѣ́нїю, ꙗ҆́кѡ подоба́етъ благодари́ти.

[а҃] Въ не́мже и҆ са́мъ речѐ: претерпѧ̀ страждꙋ̀.

[в҃] Ѡ҆ прили́чнѣ подаѧ́нїи бж҃е́ственныхъ догма̑тъ.

[г҃] Ѡ҆ непопече́ннѣ житїѝ, въ житїѝ се́мъ, и҆ неболѣ́зненнѣй пи́щи.

[д҃] Ѡ҆ ꙗ҆́же во хрⷭ҇та̀ вѣ́рѣ, и҆ терпѣ́нїи ѡ҆ наде́жди жи́зни.

[є҃] Ѡ҆ пра́вомъ ᲂу҆че́нїи, и҆ чи́стомъ житїѝ.

[ѕ҃] Прорече́нїе ѡ҆ ѕло́бѣ человѣ́честѣй, множа́щисѧ ле́стнѣ ѡ҆блича́емѣ.

[з҃] Подвиза́нїе своегѡ̀ подо́бїѧ ѿ проти́внагѡ льсти̑вымъ въ послꙋша́нїе гдⷭ҇не.

[и҃] Ѡ҆ развраще́нныхъ, и҆̀мже проти́вна твори́тъ тїмоѳе́а.

[ѳ҃] Ѡ҆ свое́мъ ѿ тѣ́ла разрѣше́нїи. (л. рп҃є ѡ҆б.)

Сказа́нїе къ тїмоѳе́ю втора́гѡ посла́нїѧ ст҃а́гѡ а҆пⷭ҇ла па́ѵла.

Сїѐ посыла́етъ па́ки ѿ ри́ма. Вина́ же посла́нїѧ сїѧ̀: ше́дшымъ съ па́ѵломъ ѡ҆ста́вльшымъ є҆го̀, и҆ хотѧ̀ а҆пⷭ҇лъ прїитѝ къ немꙋ̀ тїмоѳе́а, пи́шетъ посла́нїе сїѐ. И҆ пе́рвѣе ᲂу҆́бѡ сказꙋ́етъ себѐ помина́ти є҆гѡ̀ бл҃гоговѣ́инства, и҆ вѣ́ры прароди́телей є҆гѡ̀. Та́же сказꙋ́етъ, ꙗ҆́коже сꙋ́щїи ѿ а҆сі́и, ѿ ни́хже є҆́сть фѷге́ллъ и҆ є҆рмоге́нъ, ѿврати́шасѧ є҆гѡ̀, зрѧ́ще є҆гѡ̀ вери̑ги: ѻ҆нисі́фора же хва́литъ прише́дша въ ри́мъ, и҆ пребы́вша съ ни́мъ. Завѣщава́етъ же є҆мꙋ̀ ѿрица́тисѧ бꙋ́ихъ стѧза́нїй, за є҆́же ѿ ни́хъ ражда́тисѧ сва́рѡмъ. и҆́бо ѵ҆мене́й же и҆ фїли́тъ та́кѡ преврати́вшесѧ престꙋпи́ша и҆́стинꙋ, глаго́люще: воскрⷭ҇нїе ᲂу҆жѐ бы́вше, и҆ нѣ́кихъ развраща́ютъ. Па́че же повелѣва́етъ є҆мꙋ̀ внима́ти себѣ̀ и҆ ᲂу҆че́нїю, и҆ вѣ́дѣти, ꙗ҆́кѡ въ послѣ́днѧѧ времена̀ бꙋ́дꙋтъ человѣ́цы самолю́бцы, и҆ сластолю́бцы па́че, не́жели бг҃олю́бцы, и҆ предви́дѧщꙋ сїѧ̑ ᲂу҆твержда́ти и҆ны́хъ, да никто́же ѡ҆ ни́хъ прельсти́тсѧ. И҆ во ѻ҆бы́чаехъ и҆ и҆звѣ́стїи ᲂу҆че́нїѧ мно́гими подви́гъ є҆го̀, и҆ сказа́въ вре́мени разрѣше́нїю є҆гѡ̀ настоѧ́ти, и҆ хотѧ́ща мꙋ́читисѧ и҆ свидѣ́тельствовати, повелѣва́етъ є҆мꙋ̀ прїитѝ къ немꙋ̀ ско́рѡ, и҆ принестѝ ꙾фелѡ́нъ꙾꙾ри́зꙋ꙾ и҆ кни́ги: и҆ завѣщава́етъ є҆мꙋ̀ блюсти́сѧ а҆леѯа́ндра ковача̀, ꙗ҆́кѡ мнѡ́га ѕла̀ показа́вша є҆мꙋ̀. И҆ си́це скончава́етъ посла́нїе. (л. рп҃ѕ)

КЪ ТІМОѲЕ́Ю ВТОРО́Е ПОСЛА́НІЕ

СТ҃А́ГѠ А҆ПО́СТОЛА ПА́ѴЛА.

Глава̀ пе́рваѧ.

(заⷱ҇ с҃ч) сⷯ а҃ Па́ѵелъ а҆пⷭ҇лъ Въ пѧто́къ к҃з-ѧ недѣ́ли: Па́ѵелъ а҆пⷭ҇лъ і҆и҃съ хрⷭ҇то́въ, во́лею бж҃їею, по ѡ҆бѣтова́нїю жи́зни, ꙗ҆́же ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ і҆и҃сѣ: в҃ Тїмоѳе́ю возлю́бленномꙋ ча́дꙋ бл҃года́ть, млⷭ҇ть, ми́ръ, ѿ бг҃а ѻ҆ц҃а̀ и҆ хрⷭ҇та̀ і҆и҃са гдⷭ҇а на́шегѡ.

Престꙋпѝ пѧткꙋ̀.

(заⷱ҇) [а҃] г҃ Бл҃годарю̀ бг҃а, ꙳꙳ Ст҃о́мꙋ а҆пⷭ҇лꙋ тїмоѳе́ю: Ча́до тїмоѳе́е, благодарю̀ бг҃а, ꙳꙳ є҆мꙋ́же слꙋжꙋ̀ ѿ прароди́телей чи́стою со́вѣстїю, ꙗ҆́кѡ непреста́ннꙋю и҆́мамъ ѡ҆ тебѣ̀ па́мѧть въ моли́твахъ мои́хъ, де́нь и҆ но́щь: д҃ Жела́ѧ ви́дѣти тѧ̀, помина́ѧ сле́зы твоѧ̀, да ра́дости и҆спо́лнюсѧ: є҃ Воспомина́нїе прїе́млѧ ѡ҆ сꙋ́щей въ тебѣ̀ нелицемѣ́рнѣй вѣ́рѣ, ꙗ҆́же всели́сѧ пре́жде въ ба́бꙋ твою̀ лѡі́дꙋ, и҆ въ ма́терь твою̀ є҆ѵнїкі́ю: (л. рп҃ѕ ѡ҆б.) и҆звѣ́стенъ же є҆́смь, ꙗ҆́кѡ и҆ въ тебѐ. ѕ҃ Є҆ѧ́же ра́ди вины̀ воспомина́ю тебѣ̀, возгрѣва́ти да́ръ бж҃їй, живꙋ́щїй въ тебѣ̀ возложе́нїемъ рꙋкꙋ̀ мое́ю. з҃ Не бо̀ дадѐ на́мъ бг҃ъ дх҃ъ стра́ха, но си́лы и҆ любвѐ и҆ цѣломꙋ́дрїѧ.

Чтѝ пѧткꙋ̀:

(заⷱ҇ сч҃а) (пѧⷦ҇) и҃ Не постыди́сѧ ᲂу҆́бѡ Ное́мврїа к҃и, и҆ и҆сповѣ́дникѡмъ: Ча́до тїмоѳе́е, не постыди́сѧ ꙾стра́стїю꙾꙾свидѣ́тельствомъ꙾ гдⷭ҇а на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀, ни мно́ю ю҆́зникомъ є҆гѡ̀: но спостраждѝ бл҃говѣствова́нїю хрⷭ҇то́вꙋ, по си́лѣ бг҃а, ѳ҃ Спа́сшагѡ на́съ, и҆ призва́вшагѡ зва́нїемъ ст҃ы́мъ, не по дѣлѡ́мъ на́шымъ, но по своемꙋ̀ ꙳благоволе́нїю꙳꙳предложе́нїю꙳, и҆ бл҃года́ти да́ннѣй на́мъ ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ і҆и҃сѣ,

Коне́цъ а҆пⷭ҇лꙋ.

пре́жде лѣ́тъ вѣ́чныхъ: і҃ Ꙗ҆́вльшисѧ же ны́нѣ просвѣще́нїемъ сп҃си́телѧ на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀, разрꙋши́вшагѡ ᲂу҆́бѡ сме́рть, и҆ возсїѧ́вшагѡ жи́знь и҆ нетлѣ́нїе благовѣствова́нїемъ: а҃і Въ не́же поста́вленъ бы́хъ а҆́зъ проповѣ́дникъ и҆ а҆по́столъ, и҆ ᲂу҆чи́тель ꙗ҆зы́кѡвъ. [а҃] в҃і Є҆ѧ́же ра́ди вины̀ и҆ сїѧ̑ страждꙋ̀, но не стыждꙋ́сѧ: вѣ́мъ бо, є҆мꙋ́же вѣ́ровахъ, и҆ и҆звѣсти́хсѧ, ꙗ҆́кѡ си́ленъ є҆́сть преда́нїе моѐ сохрани́ти въ де́нь ѻ҆́нъ. г҃і Ѻ҆́бразъ и҆мѣ́й здра́выхъ слове́съ, и҆̀хже ѿ менѐ слы́шалъ є҆сѝ въ вѣ́рѣ и҆ любвѝ, ꙗ҆́же ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ і҆и҃сѣ. д҃і До́брое завѣща́нїе соблюдѝ, дх҃омъ ст҃ы́мъ живꙋ́щимъ въ на́съ. [в҃] є҃і Вѣ́си ли сїѐ, ꙗ҆́кѡ ѿврати́шасѧ ѿ менѐ всѝ и҆̀же ѿ а҆сі́и, ѿ ни́хже є҆́сть (л. рп҃з) фѷге́ллъ и҆ є҆рмоге́нъ; ѕ҃і Да да́стъ же ми́лость гдⷭ҇ь ѻ҆нисі́форовꙋ до́мꙋ, ꙗ҆́кѡ мно́гажды мѧ̀ ᲂу҆поко́и и҆ вери́гъ мои́хъ не постыдѣ́сѧ: з҃і Но прише́дъ въ ри́мъ, то́щнѣе взыска́ мѧ и҆ ѡ҆брѣ́те. и҃і Да да́стъ є҆мꙋ̀ гдⷭ҇ь ѡ҆брѣстѝ ми́лость ѿ гдⷭ҇а въ де́нь ѻ҆́нъ: и҆ є҆ли́кѡ во є҆фе́сѣ послꙋжи́ ми, до́брѣе ты̀ вѣ́си.

Коне́цъ пѧткꙋ̀, и҆ и҆сповѣ́дникѡмъ.

Глава̀ втора́ѧ.

(заⷱ҇ сч҃в) сⷯ а҃ Ты̀ ᲂу҆̀бо ча́до моѐ, возмога́й Мꙋ́ченикѡмъ: Ча́до тїмоѳе́е, возмога́й ѡ҆ благода́ти, ꙗ҆́же ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ і҆и҃сѣ: в҃ И҆ ꙗ҆̀же слы́шалъ є҆сѝ ѿ менѐ мно́гими свидѣ́тели, сїѧ̑ преда́ждь вѣ̑рнымъ человѣ́кѡмъ, и҆̀же дово́льни бꙋ́дꙋтъ и҆ и҆ны́хъ наꙋчи́ти. г҃ Ты̀ ᲂу҆̀бо ѕлопостраждѝ ꙗ҆́кѡ до́бръ во́инъ і҆и҃съ хрⷭ҇то́въ. д҃ Никто́же бо во́инъ быва́ѧ ѡ҆бѧзꙋ́етсѧ кꙋ́плѧми жите́йскими, да воево́дѣ ᲂу҆го́денъ бꙋ́детъ. є҃ А҆́ще же и҆ ꙾постра́ждетъ꙾꙾подвиза́етсѧ꙾ кто̀, не вѣнча́етсѧ, а҆́ще не зако́ннѡ ꙳мꙋ́ченъ бꙋ́детъ꙳꙳бꙋ́детъ подвиза́тисѧ꙳. ѕ҃ Трꙋжда́ющемꙋсѧ дѣ́лателю пре́жде подоба́етъ ѿ плода̀ вкꙋси́ти. [г҃] з҃ Разꙋмѣ́й ꙗ҆̀же глаго́лю: да да́стъ ᲂу҆́бѡ тебѣ̀ гдⷭ҇ь ра́зꙋмъ ѡ҆ все́мъ. и҃ Помина́й гдⷭ҇а і҆и҃са хрⷭ҇та̀ воста́вшаго ѿ ме́ртвыхъ, ѿ сѣ́мене дв҃дова, по бл҃говѣствова́нїю моемꙋ̀: ѳ҃ Въ не́мже ѕлостраждꙋ̀ да́же до ᲂу҆́зъ, ꙗ҆́кѡ ѕлодѣ́й: но сло́во бж҃їе не вѧ́жетсѧ. і҃ Сегѡ̀ ра́ди всѧ̑ терплю̀ и҆збра́нныхъ ра́ди, да и҆ ті́и спасе́нїе ᲂу҆лꙋча́тъ є҆́же ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ і҆и҃сѣ, со сла́вою вѣ́чною.

Коне́цъ мꙋ́ченикѡмъ. (л. рп҃з ѡ҆б.)

(заⷱ҇ сч҃г) [д҃] а҃і Вѣ́рно сло́во: а҆́ще бо съ ни́мъ Въ сꙋббѡ́тꙋ л҃г-ѧ недѣ́ли: Ча́до тїмоѳе́е, вѣ́рно сло́во: а҆́ще бо со хрⷭ҇то́мъ ᲂу҆мро́хомъ, то̀ съ ни́мъ и҆ ѡ҆живе́мъ. в҃і А҆́ще терпи́мъ, съ ни́мъ и҆ воцари́мсѧ: а҆́ще ѿве́ржемсѧ, и҆ то́й ѿве́ржетсѧ на́съ: г҃і А҆́ще не вѣ́рꙋемъ, ѻ҆́нъ вѣ́ренъ пребыва́етъ: ѿрещи́ бо сѧ себѐ не мо́жетъ. д҃і Сїѧ̑ воспомина́й засвидѣ́тельствꙋѧ пред̾ гдⷭ҇емъ, не словопрѣ́тисѧ, ни на кꙋ́юже потре́бꙋ, на разоре́нїе слы́шащихъ. є҃і Потщи́сѧ себѐ и҆скꙋ́сна поста́вити пред̾ бг҃омъ, дѣ́лателѧ непосты́дна, пра́вѡ пра́вѧща сло́во и҆́стины. ѕ҃і Скве́рныхъ же тщегла́сїй ѿмета́йсѧ, наипа́че бо преспѣ́ютъ въ нече́стїе: з҃і И҆ сло́во и҆́хъ ꙗ҆́кѡ га́ггрена жи́ръ ѡ҆брѧ́щетъ, ѿ ни́хже є҆́сть ѵ҆мене́й и҆ фїли́тъ, и҃і И҆̀же ѡ҆ и҆́стинѣ погрѣши́ста, глаго́люще: ꙗ҆́кѡ воскр҃се́нїе ᲂу҆жѐ бы́сть, и҆ возмꙋща́ютъ нѣ́которыхъ вѣ́рꙋ. ѳ҃і Тве́рдое ᲂу҆́бѡ ѡ҆снова́нїе бж҃їе стои́тъ, и҆мꙋ́щее печа́ть сїю̀: позна̀ гдⷭ҇ь сꙋ́щыѧ є҆гѡ̀, и҆ да ѿстꙋ́питъ ѿ непра́вды всѧ́къ и҆менꙋ́ѧй и҆́мѧ гдⷭ҇не.

Коне́цъ сꙋббѡ́тѣ.

(заⷱ҇ сч҃д) к҃ Въ вели́цѣмъ же домꙋ̀, ꙳꙳ Въ понедѣ́льникъ к҃и-ѧ недѣ́ли: Ча́до тїмоѳе́е, въ вели́цѣмъ домꙋ̀ ꙳꙳ не то́чїю сосꙋ́ди зла́ти и҆ сре́брѧни сꙋ́ть, но и҆ дре́вѧни, и҆ гли́нѧни: и҆ ѻ҆́ви ᲂу҆́бѡ въ че́сть, ѻ҆́ви же не въ че́сть. к҃а А҆́ще же кто̀ ѡ҆чи́ститъ себѐ ѿ си́хъ, бꙋ́детъ сосꙋ́дъ въ че́сть ѡ҆свѧще́нъ, и҆ благопотре́бенъ влⷣцѣ, на (л. рп҃и) всѧ́кое дѣ́ло бл҃го́е ᲂу҆гото́ванъ. [є҃] к҃в Похоте́й ю҆́ныхъ бѣ́гай: держи́сѧ же пра́вды, вѣ́ры, любвѐ, ми́ра, со всѣ́ми призыва́ющими гдⷭ҇а ѿ чи́стагѡ се́рдца. к҃г Бꙋ́ихъ же и҆ ненака́занныхъ стѧза́нїй ѿрица́йсѧ, вѣ́дый, ꙗ҆́кѡ ражда́ютъ сва̑ры. к҃д Рабꙋ́ же гдⷭ҇ню не подоба́етъ свари́тисѧ, но ти́хꙋ бы́ти ко всѣ̑мъ, ᲂу҆чи́тельнꙋ, неѕло́бивꙋ, к҃є Съ кро́тостїю наказꙋ́ющꙋ проти̑вныѧ: є҆да̀ ка́кѡ да́стъ и҆̀мъ бг҃ъ покаѧ́нїе въ ра́зꙋмъ и҆́стины: к҃ѕ И҆ возни́кнꙋтъ ѿ дїа́вольскїѧ сѣ́ти, жи́ви ᲂу҆ловле́ни ѿ негѡ̀ въ свою̀ є҆гѡ̀ во́лю.

Коне́цъ понедѣ́льникꙋ.

Глава̀ тре́тїѧ.

(заⷱ҇ сч҃є) [ѕ҃] сⷯ а҃ Сїе́ же вѣ́ждь, Въ сꙋббѡ́тꙋ л҃д: Ча́до тїмоѳе́е, сїѐ вѣ́ждь, ꙗ҆́кѡ въ послѣ́днѧѧ днѝ наста́нꙋтъ времена̀ лю́та: в҃ Бꙋ́дꙋтъ бо человѣ́цы самолю́бцы, сребролю́бцы, велича́вы, го́рды, хꙋ́льницы, роди́телємъ проти́вѧщїисѧ, неблагода́рни, непра́ведни, нелюбо́вни, г҃ Непримири́тельни, проде́рзиви, возносли́ви, прелага́тає, клеветницы̀, невоздє́ржницы, некро́тцыи, неблаголю́бцы, д҃ Преда́телє, на́гли, напыще́ни, сластолю́бцы па́че, не́жели бг҃олю́бцы: є҃ И҆мꙋ́щїи ѻ҆́бразъ бл҃гоче́стїѧ, си́лы же є҆гѡ̀ ѿве́ргшїисѧ, и҆ си́хъ ѿвраща́йсѧ. ѕ҃ Ѿ си́хъ бо сꙋ́ть понырѧ́ющїи въ до́мы, и҆ плѣнѧ́юще жени́шца ѡ҆тѧгоще́ны грѣха́ми, води́мы по́хотьми разли́чными, з҃ Всегда̀ ᲂу҆ча́щѧсѧ, и҆ николи́же въ ра́зꙋмъ (л. рп҃и ѡ҆б.) и҆́стины прїитѝ могꙋ́щѧ. и҃ Ꙗ҆́коже і҆анні́й и҆ і҆амврі́й проти́вистасѧ мѡѷсе́ю, та́кожде и҆ сі́и противлѧ́ютсѧ и҆́стинѣ, человѣ́цы растлѣ́нни ᲂу҆мо́мъ, и҆ неискꙋ́сни ѡ҆ вѣ́рѣ: ѳ҃ Но не преꙋспѣ́ютъ бо́лѣе: безꙋ́мїе бо и҆́хъ ꙗ҆вле́но бꙋ́детъ всѣ̑мъ, ꙗ҆́коже и҆ ѻ҆́нѣхъ бы́сть.

Коне́цъ сꙋббѡ́тѣ.

(заⷱ҇ сч҃ѕ) і҃ Ты́ же Недѣ́лѧ л҃г, ѡ҆ мытарѝ и҆ фарїсе́и: Ча́до тїмоѳе́е, послѣ́довалъ є҆сѝ моемꙋ̀ ᲂу҆че́нїю, житїю̀, привѣ́тꙋ, вѣ́рѣ, долготерпѣ́нїю, любвѝ, терпѣ́нїю, а҃і И҆згна́нїємъ, страда́нїємъ, ꙗ҆кѡва́ ми бы́ша во а҆нтїохі́и, и҆ во і҆коні́и, и҆ въ лѵ́стрѣхъ: ꙗ҆кѡва̀ и҆згна̑нїѧ прїѧ́хъ, и҆ ѿ всѣ́хъ мѧ̀ и҆зба́вилъ є҆́сть гдⷭ҇ь. в҃і И҆ вси́ же хотѧ́щїи благоче́стнѡ жи́ти ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ і҆и҃сѣ, гони́ми бꙋ́дꙋтъ. г҃і Лꙋка́вїи же чл҃вѣ́цы, и҆ чародѣ́и преꙋспѣ́ютъ на го́ршее, прельща́юще и҆ прельща́еми. д҃і Ты́ же пребыва́й, въ ни́хже наꙋче́нъ є҆сѝ, и҆ ꙗ҆̀же ввѣ́рена сꙋ́ть тебѣ̀, вѣ́дый, ѿ когѡ̀ наꙋчи́лсѧ є҆сѝ. є҃і И҆ ꙗ҆́кѡ и҆з̾ мла́да сщ҃е́ннаѧ писа̑нїѧ ᲂу҆мѣ́еши, могꙋ̑щаѧ тѧ̀ ᲂу҆мꙋдри́ти во спасе́нїе, вѣ́рою, ꙗ҆́же ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ і҆и҃сѣ.

Коне́цъ недѣ́ли.

(заⷱ҇ сч҃з) ѕ҃і Всѧ́ко ꙳꙳ Во вто́рникъ к҃и недѣ́ли: Ча́до тїмоѳе́е, всѧ́ко ꙳꙳ писа́нїе бг҃одꙋхнове́нно и҆ поле́зно є҆́сть ко ᲂу҆че́нїю, ко ѡ҆бличе́нїю, ко и҆справле́нїю, къ наказа́нїю є҆́же въ пра́вдѣ: з҃і Да соверше́нъ бꙋ́детъ бж҃їй человѣ́къ, на всѧ́кое дѣ́ло бл҃го́е ᲂу҆гото́ванъ. (л. рп҃ѳ)

Глава̀ четве́ртаѧ.

[и҃] сⷯ а҃ Засвидѣ́тельствꙋю же а҆́зъ пред̾ бг҃омъ, и҆ гдⷭ҇емъ на́шимъ і҆и҃съ хрⷭ҇то́мъ, хотѧ́щимъ сꙋди́ти живы̑мъ и҆ мє́ртвымъ, въ ꙗ҆вле́нїи є҆гѡ̀, и҆ црⷭ҇твїи є҆гѡ̀. в҃ Проповѣ́дꙋй сло́во, насто́й благовре́меннѣ, и҆ безвре́меннѣ, ѡ҆бличѝ, запретѝ, ᲂу҆молѝ, со всѧ́кимъ долготерпѣ́нїемъ и҆ ᲂу҆че́нїемъ. г҃ Бꙋ́детъ бо вре́мѧ, є҆гда̀ здра́вагѡ ᲂу҆че́нїѧ не послꙋ́шаютъ: но по свои́хъ по́хотехъ и҆зберꙋ́тъ себѣ̀ ᲂу҆чи́тели, че́шеми слꙋ́хомъ. д҃ И҆ ѿ и҆́стины слꙋ́хъ ѿвратѧ́тъ, и҆ къ ба́снемъ ᲂу҆клонѧ́тсѧ.

Коне́цъ вто́рникꙋ.

(заⷱ҇ сч҃и) [ѳ҃] є҃ Ты́ же трезви́сѧ Недѣ́лѧ пред̾ просвѣще́нїемъ: Ча́до тїмоѳе́е, трезви́сѧ ѡ҆ все́мъ, ѕлопостраждѝ, дѣ́ло сотворѝ бл҃говѣ́стника: слꙋже́нїе твоѐ и҆звѣ́стно сотворѝ. ѕ҃ А҆́зъ бо ᲂу҆жѐ жре́нъ быва́ю, и҆ вре́мѧ моегѡ̀ ѿше́ствїѧ наста̀. з҃ По́двигомъ до́брымъ подвиза́хсѧ, тече́нїе сконча́хъ, вѣ́рꙋ соблюдо́хъ: и҃ Про́чее ᲂу҆́бѡ соблюда́етсѧ мѝ вѣне́цъ пра́вды, є҆го́же возда́стъ мѝ гдⷭ҇ь въ де́нь ѻ҆́нъ, првⷣный сꙋдїѧ̀: не то́кмѡ же мнѣ̀, но и҆ всѣ̑мъ возлю́бльшымъ ꙗ҆вле́нїе є҆гѡ̀.

Коне́цъ недѣ́ли.

(заⷱ҇ сч҃ѳ) ѳ҃ Потщи́сѧ ꙳꙳ Въ сре́дꙋ к҃и недѣ́ли: Ча́до тїмоѳе́е, потщи́сѧ ꙳꙳ ско́рѡ прїитѝ ко мнѣ̀: і҃ Дима́съ бо менѐ ѡ҆ста́ви, возлюби́въ ны́нѣшнїй вѣ́къ, и҆ и҆́де въ солꙋ́нь: кри́скентъ въ галаті́ю, ті́тъ въ далма́тїю. а҃і Лꙋка̀ є҆ди́нъ є҆́сть со мно́ю. ма́рка пое́мъ (л. рп҃ѳ ѡ҆б.) приведѝ съ собо́ю: є҆́сть бо мѝ благопотре́бенъ въ слꙋ́жбꙋ. в҃і Тѷхі́ка же посла́хъ во є҆фе́съ. г҃і Фелѡ́нъ, є҆го́же ѡ҆ста́вихъ въ трѡа́дѣ ᲂу҆ ка́рпа, грѧды́й принесѝ, и҆ кни̑ги, па́че же кѡ́жаныѧ. д҃і А҆леѯа́ндръ кова́чь мнѡ́га мѝ ѕла̀ сотворѝ, да возда́стъ є҆мꙋ̀ гдⷭ҇ь по дѣлѡ́мъ є҆гѡ̀: є҃і Ѿ негѡ́же и҆ ты̀ себѐ блюдѝ, ѕѣлѡ́ бо проти́витсѧ словесє́мъ на́шымъ. ѕ҃і Въ пе́рвый мо́й ѿвѣ́тъ никто́же бы́сть со мно́ю, но вси́ мѧ ѡ҆ста́виша: да не вмѣни́тсѧ и҆̀мъ. з҃і Гдⷭ҇ь же мнѣ̀ предста̀, и҆ ᲂу҆крѣпи́ мѧ, да мно́ю проповѣ́данїе и҆звѣ́стно бꙋ́детъ, и҆ ᲂу҆слы́шатъ всѝ ꙗ҆зы́цы: и҆ и҆зба́вленъ бы́хъ ѿ ᲂу҆́стъ львѡ́въ. и҃і И҆ и҆зба́витъ мѧ̀ гдⷭ҇ь ѿ всѧ́кагѡ дѣ́ла лꙋка́ва, и҆ спасе́тъ во црⷭ҇твїе своѐ нбⷭ҇ное: є҆мꙋ́же сла́ва во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь. ѳ҃і Цѣлꙋ́й прїскі́ллꙋ и҆ а҆кѵ́лꙋ, и҆ ѻ҆нисі́форовъ до́мъ. к҃ Є҆ра́стъ ѡ҆ста̀ въ корі́нѳѣ, трофі́ма же ѡ҆ста́вихъ въ мїли́тѣ болѧ́ща. к҃а Потщи́сѧ пре́жде зимы̀ прїитѝ. цѣлꙋ́ютъ тѧ̀ є҆ѵвꙋ́лъ, и҆ пꙋ́дъ, и҆ лі́нъ, и҆ клаѵді́а, и҆ бра́тїѧ всѧ̀. к҃в Гдⷭ҇ь і҆и҃съ хрⷭ҇то́съ со дх҃омъ твои́мъ: бл҃года́ть съ ва́ми. а҆ми́нь.

Коне́цъ средѣ̀.

Коне́цъ втора́гѡ посла́нїѧ, є҆́же къ тїмоѳе́ю є҆фе́сскїѧ цр҃кве є҆пⷭ҇кпꙋ пре́жде сщ҃е́ннꙋ. Напи́сано бы́сть ѿ ри́ма, є҆гда̀ второ́е ста̀ па́ѵелъ пред̾ нерѡ́номъ ке́саремъ ри́мскимъ: и҆́мать въ себѣ̀ главы̀, д҃: зача̑лъ цр҃ко́вныхъ, і҃: стїхѡ́въ, п҃г: знамена́нїй че́рныхъ, ѳ҃: послѣ́дꙋющее же червле́ное, а҃.


Источник: Апостол : богослужебный (церковнославянский шрифт) / Москва : Издательство Московской Патриархии. – 2001. – 528 с. ISBN 5-7902-0123-7

Комментарии для сайта Cackle