Источник

(л. сн҃є) Прокі́мени и҆ а҆ллилꙋїа́рє воскрⷭ҇нїи, лїтꙋргі́йнїи, ѻ҆смѝ гласѡ́въ.

Прокі́менъ, гла́съ а҃: Бꙋ́ди гдⷭ҇и, ми́лость твоѧ̀ на на́съ, ꙗ҆́коже ᲂу҆пова́хомъ на тѧ̀. Сті́хъ: Ра́дꙋйтесѧ пра́веднїи ѡ҆ гдⷭ҇ѣ, пра̑вымъ подоба́етъ похвала̀. А҆ллилꙋ́їа. Бг҃ъ даѧ́й ѿмще́нїе мнѣ̀, и҆ покори́вый лю́ди под̾ мѧ̀. Сті́хъ: Велича́ѧй спасє́нїѧ цр҃е́ва, и҆ творѧ́й ми́лость хрⷭ҇тꙋ̀ своемꙋ̀ дв҃дꙋ, и҆ сѣ́мени є҆гѡ̀ до вѣ́ка. Прокі́менъ, гла́съ в҃: Крѣ́пость моѧ̀ и҆ пѣ́нїе моѐ гдⷭ҇ь, и҆ бы́сть мнѣ̀ во спасе́нїе. Сті́хъ: Наказꙋ́ѧ наказа́ мѧ гдⷭ҇ь, сме́рти же не предаде́ мѧ. А҆ллилꙋ́їа. Оу҆слы́шитъ тѧ̀ гдⷭ҇ь въ де́нь печа́ли, защи́титъ тѧ̀ и҆́мѧ бг҃а і҆а́кѡвлѧ. Сті́хъ: Гдⷭ҇и, сп҃сѝ цр҃ѧ̀, и҆ ᲂу҆слы́ши ны̀, во́ньже а҆́ще де́нь призове́мъ тѧ̀. Прокі́менъ, гла́съ г҃: По́йте бг҃ꙋ на́шемꙋ, по́йте, по́йте цр҃е́ви на́шемꙋ, по́йте. Сті́хъ: Всѝ ꙗ҆зы́цы восплещи́те рꙋка́ми, воскли́кните бг҃ꙋ гла́сомъ ра́дованїѧ. А҆ллилꙋ́їа. На тѧ̀ гдⷭ҇и, ᲂу҆пова́хъ, да не постыжꙋ́сѧ во вѣ́къ. Сті́хъ: Бꙋ́ди мѝ въ бг҃а защи́тителѧ, и҆ въ до́мъ прибѣ́жища, є҆́же спасти́ мѧ. Прокі́менъ, гла́съ д҃: Ꙗ҆́кѡ возвели́чишасѧ дѣла̀ твоѧ̀ гдⷭ҇и, всѧ̑ премꙋ́дростїю сотвори́лъ є҆сѝ. Сті́хъ: Бл҃гословѝ дꙋшѐ моѧ̀ гдⷭ҇а, гдⷭ҇и бж҃е мо́й, возвели́чилсѧ є҆сѝ ѕѣлѡ̀. А҆ллилꙋ́їа. Налѧцы̀, и҆ ᲂу҆спѣва́й, и҆ ца́рствꙋй и҆́стины ра́ди, и҆ кро́тости и҆ пра́вды. Сті́хъ: Возлюби́лъ є҆сѝ пра́вдꙋ, и҆ возненави́дѣлъ є҆сѝ беззако́нїе. Прокі́менъ, гла́съ є҃: Ты̀ гдⷭ҇и, сохрани́ши ны̀, и҆ соблюде́ши ны̀ ѿ ро́да сегѡ̀ и҆ во вѣ́къ. Сті́хъ: Спаси́ мѧ гдⷭ҇и, ꙗ҆́кѡ ѡ҆скꙋдѣ̀ преподо́бный. А҆ллилꙋ́їа. (л. сн҃є ѡ҆б.) Ми́лѡсти твоѧ̀ гдⷭ҇и, во вѣ́къ воспою̀, въ ро́дъ и҆ ро́дъ возвѣщꙋ̀ и҆́стинꙋ твою̀ ᲂу҆сты̀ мои́ми. Сті́хъ: Занѐ ре́клъ є҆сѝ: во вѣ́къ ми́лость сози́ждетсѧ, на нб҃сѣ́хъ ᲂу҆гото́витсѧ и҆́стина твоѧ̀. Прокі́менъ, гла́съ ѕ҃: Спасѝ гдⷭ҇и, лю́ди твоѧ̀, и҆ благословѝ достоѧ́нїе твоѐ. Сті́хъ: Къ тебѣ̀ гдⷭ҇и воззовꙋ̀, бж҃е мо́й, да не премолчи́ши ѿ менѐ. А҆ллилꙋ́їа. Живы́й въ по́мощи вы́шнѧгѡ, въ кро́вѣ бг҃а нбⷭ҇нагѡ водвори́тсѧ. Сті́хъ: Рече́тъ гдⷭ҇ви: застꙋ́пникъ мо́й є҆сѝ, и҆ прибѣ́жище моѐ, бг҃ъ мо́й, и҆ ᲂу҆пова́ю на него̀. Прокі́менъ, гла́съ з҃: Гдⷭ҇ь крѣ́пость лю́демъ свои́мъ да́стъ, гдⷭ҇ь благослови́тъ лю́ди своѧ̀ ми́ромъ. Сті́хъ: Принеси́те гдⷭ҇ви сн҃ове бж҃їи: принеси́те гдⷭ҇ви, сы́ны ѻ҆́вни. А҆ллилꙋ́їа. Бл҃го є҆́сть и҆сповѣ́датисѧ гдⷭ҇ви, и҆ пѣ́ти и҆́мени твоемꙋ̀ вы́шнїй. Сті́хъ: Возвѣща́ти заꙋ́тра ми́лость твою̀, и҆ и҆́стинꙋ твою̀ на всѧ́кꙋ но́щь. Прокі́менъ, гла́съ и҃: Помоли́тесѧ, и҆ воздади́те гдⷭ҇ви бг҃ꙋ на́шемꙋ. Сті́хъ: Вѣ́домь во і҆ꙋде́и бг҃ъ, во і҆и҃ли ве́лїе и҆́мѧ є҆гѡ̀. А҆ллилꙋ́їа. Прїиди́те, возра́дꙋемсѧ гдⷭ҇ви, воскли́кнемъ бг҃ꙋ спаси́телю на́шемꙋ. Сті́хъ: Предвари́мъ лицѐ є҆гѡ̀ во и҆сповѣ́данїи, и҆ во ѱалмѣ́хъ воскли́кнемъ є҆мꙋ̀.


Источник: Апостол : богослужебный (церковнославянский шрифт) / Москва : Издательство Московской Патриархии. – 2001. – 528 с. ISBN 5-7902-0123-7

Комментарии для сайта Cackle