Источник

(л. ѯ҃а) Знамена̑нїѧ петро́вы є҆пїсто́лїи пе́рвыѧ.

[а҃] Ѡ҆ пакибытїѝ ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀, и҆ ѡ҆ терпѣ́нїи напа́сти, и҆ ѡ҆ спасе́нїи, вѣ́рѣ проповѣ́даннѣй проро́ки.

[в҃] Ѡ҆ ᲂу҆пова́нїи, и҆ ст҃ы́ни, и҆ ѡ҆ до́лжномъ къ сн҃оположе́нїю, и҆ крѣ́пкомъ жи́тельствѣ.

[г҃] Ѡ҆ є҆́же досто́йнѡ сыновле́нїю ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ жи́тельствовати, въ сла́вꙋ бг҃ꙋ, и҆ по́льзꙋ внѣ́шнихъ.

[д҃] Ѡ҆ є҆́же къ нача́льствꙋющымъ повинова́нїи, и҆ ѡ҆ братолю́бїи, и҆ бл҃гоче́стїи.

[а҃] Въ не́мже ѡ҆ покоре́нїи ра̑бъ, и҆ неѕлоимѣ́тельнѣ терпѣ́нїи хрⷭ҇та̀ ра́ди.

[в҃] Ѡ҆ покоре́нїи же́нъ, и҆ сочета́нїи къ мꙋжє́мъ, и҆ спасе́нїи дх҃о́внѣмъ во ѻ҆́бразъ са́рринъ.

[г҃] Ѡ҆ помога́нїи мꙋже́й къ жена́мъ.

[д҃] Ѡ҆ послꙋша́нїи и҆ неѕло́бїи ко всѣ̑мъ, є҆гѡ́же ѻ҆́бразъ человѣколю́бїе бж҃їе, є҆́же при нѡ́и, на на́съ же ми́лость є҆́сть креще́нїемъ хрⷭ҇то́вымъ.

[є҃] Ѡ҆ ѿложе́нїи ѕлы́хъ дѣѧ́нїй, и҆ воспрїѧ́тїи дх҃о́вныхъ плодѡ́въ, по разли́чїю дарѡ́въ.

[ѕ҃] Ꙗ҆́кѡ соѻбще́нїемъ є҆́же во хрⷭ҇та̀, ѡ҆долѣ́ти подоба́етъ страсте́мъ.

[а҃] Оу҆че́нїе пресвѵ́терѡмъ, ѡ҆ блюде́нїи ста́да.

[в҃] Въ не́мже ѡ҆ ѻ҆бще́нїи и҆ смиреномꙋ́дрїи ко всѧ́комꙋ, на побѣ́дꙋ дїа́вола.

[г҃] Моли́тва ѡ҆ соверше́нїи вѣ́рꙋющихъ. (л. ѯ҃а ѡ҆б.)

Сказа́нїе пе́рвагѡ посла́нїѧ ст҃а́гѡ а҆пⷭ҇ла петра̀.

Сїѐ пи́шетъ бл҃же́нный пе́тръ посла́нїе ᲂу҆чи́тельно сꙋ́щымъ въ разсѣ́ѧнїи і҆ꙋде́ємъ, и҆ бы́вшымъ хрїстїа́нѡмъ: поне́же бо ѿ і҆ꙋдє́й вѣ́роваша, ᲂу҆твержда́етъ и҆̀хъ. И҆ пе́рвѣе ᲂу҆́бѡ повѣ́дꙋетъ и҆ сказꙋ́етъ, ꙗ҆́кѡ ꙗ҆́же во хрⷭ҇та̀ вѣ́ра ѿ прорѡ́къ возвѣсти́сѧ, и҆ тѣ́ми и҆з̾ѧсни́сѧ, є҆́же кро́вїю є҆гѡ̀ и҆збавле́нїе: и҆ ꙗ҆́кѡ тѣ́ми и҆ ꙗ҆зы́кѡмъ благовѣсти́шасѧ всѧ̑, въ нѧ́же жела́ютъ а҆́гг҃ли прини́кнꙋти. Та́же совѣща́въ досто́йнѡ зва́вшемꙋ жи́тельствовати, повелѣва́етъ и҆ цр҃ѧ̀ почита́ти: жена́мъ же и҆ мꙋжє́мъ є҆диномы́слїе завѣщава́етъ. И҆ ѡ҆ нра́вѣхъ наказа́въ ма́лѡ, повѣ́дꙋетъ, ꙗ҆́кѡ и҆ во а҆́дѣ бы́сть ѿ гдⷭ҇а про́повѣдь спасе́нїѧ и҆ воскресе́нїѧ, да и҆ пре́жде ᲂу҆ме́ршїи воскре́снꙋтъ, и҆ сꙋ́дѧтсѧ ᲂу҆́бѡ съ пло́тїю: благода́тїю же воскресе́нїѧ пребꙋ́дꙋтъ, и҆ ꙗ҆́кѡ кончи́на всѣ́хъ ᲂу҆жѐ прибли́жисѧ: и҆ подоба́етъ всѣ́мъ готѡ́вымъ бы́ти, ꙗ҆́кѡ сло́во ѿда́ти сꙋдїѝ. и҆ та́кѡ скончава́етъ посла́нїе. (л. ѯ҃в)

СОБО́РНОЕ ПОСЛА́НІЕ ПЕ́РВОЕ

СТ҃А́ГѠ А҆ПО́СТОЛА ПЕТРА̀.

Глава̀ пе́рваѧ.

(заⷱ҇ н҃и) сⷯ а҃ Пе́тръ а҆пⷭ҇лъ Въ пѧто́къ л҃в-ѧ недѣ́ли: Пе́тръ а҆пⷭ҇лъ꙳ і҆и҃съ хрⷭ҇то́въ, и҆збра́ннымъ прише́льцємъ разсѣ́ѧнїѧ, по́нта, галаті́и, каппадокі́и, а҆сі́и и҆ вїѳѷні́и, в҃ По прозрѣ́нїю бг҃а ѻ҆ц҃а̀, во ст҃ы́ню дх҃а, въ послꙋша́нїе и҆ кропле́нїе кро́ве і҆и҃съ хрⷭ҇то́вы благода́ть ва́мъ и҆ ми́ръ да ᲂу҆мно́житсѧ.

Престꙋпѝ пѧткꙋ̀.

(заⷱ҇) [а҃] г҃ Блгⷭ҇ве́нъ бг҃ъ ꙳꙳ Паремїа̀ пе́рваѧ на па́мѧть ст҃ы́хъ а҆пⷭ҇лъ петра̀ и҆ па́ѵла: Бра́тїе, бл҃гослове́нъ бг҃ъ ꙳꙳ и҆ ѻ҆ц҃ъ гдⷭ҇а на́шегѡ і҆и҃съ хрⷭ҇та̀, и҆́же по мно́зѣй свое́й млⷭ҇ти порожде́й на́съ во ᲂу҆пова́нїе жи́во, воскрⷭ҇нїемъ і҆и҃съ хрⷭ҇то́вымъ ѿ ме́ртвыхъ, д҃ Въ наслѣ́дїе нетлѣ́нно, и҆ нескве́рно, и҆ неꙋвѧда́емо, соблюде́но на нб҃сѣ́хъ ва́съ ра́ди: є҃ И҆̀же си́лою бж҃їею соблюде́ни вѣ́рою, во спасе́нїе гото́вое ꙗ҆ви́тисѧ во (л. ѯ҃в ѡ҆б.) вре́мѧ послѣ́днее. ѕ҃ Ѡ҆ не́мже ра́дꙋйтесѧ, ма́лѡ ны́нѣ, а҆́ще лѣ́по є҆́сть, приско́рбни бы́вше въ разли́чныхъ напа́стехъ: з҃ Да и҆скꙋше́нїе ва́шеѧ вѣ́ры, многочестнѣ́йше зла́та ги́бнꙋща, ѻ҆гне́мъ же и҆скꙋше́на, ѡ҆брѧ́щетсѧ въ похвалꙋ̀ и҆ че́сть и҆ сла́вꙋ, во ѿкрове́нїи і҆и҃съ хрⷭ҇то́вѣ. и҃ Є҆го́же не ви́дѣвше лю́бите, и҆ на него́же ны́нѣ не зрѧ́ще, вѣ́рꙋюще же, ра́дꙋетесѧ ра́достїю неизглаго́лаиною и҆ просла́вленною: ѳ҃ Прїе́млюще кончи́нꙋ вѣ́рѣ ва́шей, спасе́нїе дꙋша́мъ.

Коне́цъ паремїѝ пе́рвыѧ. Чтѝ пѧткꙋ̀:

і҃ Ѡ҆ не́мже спасе́нїи взыска́ша и҆ и҆спыта́ша прⷪ҇ро́цы, и҆̀же ѡ҆ ва́шей бл҃года́ти прореко́ша: а҃і И҆спыта́юще, въ каково̀ и҆лѝ въ ко́е вре́мѧ ꙗ҆влѧ́ше въ ни́хъ дх҃ъ хрⷭ҇то́въ, пре́жде свидѣ́тельствꙋѧ ѡ҆ хрⷭ҇то́выхъ стрⷭ҇те́хъ, и҆ ꙗ҆̀же по си́хъ сла́вахъ. в҃і И҆̀мже ѿкры́сѧ, ꙗ҆́кѡ не и҆̀мъ самѣ́мъ, но на́мъ слꙋжа́хꙋ сїѧ̑, ꙗ҆̀же ны́нѣ возвѣсти́шасѧ ва́мъ благовѣствова́вшими ва́мъ дх҃омъ ст҃ы́мъ, по́сланнымъ съ нб҃сѐ, въ нѧ́же жела́ютъ а҆́гг҃ли прини́кнꙋти.

Престꙋпѝ пѧткꙋ̀.

(заⷱ҇) [в҃] г҃і Тѣ́мже возлю́бленнїи препоѧ́савше Паремїа̀ в҃-ѧ: Возлю́бленнїи, препоѧ́савше чре́сла помышле́нїѧ ва́шегѡ, трезвѧ́щесѧ, соверше́ннѣ ᲂу҆пова́йте на приноси́мꙋю ва́мъ благода́ть, ѿкрове́нїемъ і҆и҃съ хрⷭ҇то́вымъ: д҃і Ꙗ҆́кѡ ча̑да послꙋша́нїѧ, не преѡбразꙋ́ющесѧ пе́рвыми невѣ́дѣнїѧ ва́шегѡ похотѣ́нїи: є҃і Но по зва́вшемꙋ вы̀ ст҃о́мꙋ, и҆ са́ми ст҃и во (л. ѯ҃г) все́мъ житїѝ бꙋ́дите. ѕ҃і Занѐ пи́сано є҆́сть: ст҃и бꙋ́дите, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ ст҃ъ є҆́смь. з҃і И҆ а҆́ще ѻ҆ц҃а̀ называ́ете нелицемѣ́рнѡ сꙋдѧ́ща комꙋ́ждо по дѣ́лꙋ, со стра́хомъ житїѧ̀ ва́шегѡ вре́мѧ жи́тельствꙋйте: и҃і Вѣ́дѧще, ꙗ҆́кѡ не и҆стлѣ́ннымъ сребро́мъ, и҆лѝ зла́томъ и҆зба́вистесѧ ѿ сꙋ́етнагѡ ва́шегѡ житїѧ̀ ѻ҆ц҃ы̀ пре́даннагѡ: ѳ҃і Но честно́ю кро́вїю, ꙗ҆́кѡ а҆́гнца непоро́чна, и҆ пречи́ста хрⷭ҇та̀.

Коне́цъ паремїѝ вторы́ѧ.

к҃ Пред̾ꙋвѣ́дена ᲂу҆́бѡ пре́жде сложе́нїѧ мі́ра, ꙗ҆́вльшасѧ же въ послѣ́днѧѧ лѣ́та ва́съ ра́ди, к҃а И҆̀же є҆гѡ̀ ра́ди вѣ́рꙋете въ бг҃а, воздви́гшаго є҆го̀ и҆з̾ ме́ртвыхъ, и҆ сла́вꙋ є҆мꙋ̀ да́вша, ꙗ҆́кѡ да вѣ́ра ва́ша, и҆ ᲂу҆пова́нїе бꙋ́детъ на бг҃а. к҃в Дꙋ́шы ва́шѧ ѡ҆чи́стивше въ послꙋша́нїе и҆́стины дх҃омъ, въ братолю́бїе нелицемѣ́рно, ѿ чи́ста се́рдца дрꙋгъдрꙋ́га люби́те прилѣ́жнѡ. к҃г Порожде́ни не ѿ сѣ́мене и҆стлѣ́нна, но неистлѣ́нна, сло́вомъ жива́гѡ бг҃а, и҆ пребыва́юща во вѣ́ки. к҃д Занѐ всѧ́ка пло́ть ꙗ҆́кѡ трава̀, и҆ всѧ́ка сла́ва человѣ́ча ꙗ҆́кѡ цвѣ́тъ травны́й. и҆́зсше трава̀, и҆ цвѣ́тъ є҆ѧ̀ ѿпадѐ: к҃є Глаго́лъ же гдⷭ҇нь пребыва́етъ во вѣ́ки: се́ же є҆́сть глаго́лъ бл҃говѣствова́нный въ ва́съ.

Глава̀ втора́ѧ.

[г҃] сⷯ а҃ Ѿло́жше ᲂу҆̀бо всѧ́кꙋ ѕло́бꙋ, и҆ всѧ́кꙋ ле́сть, и҆ лицемѣ́рїе, и҆ за́висть, и҆ всѧ̀ клевєты̀, в҃ Ꙗ҆́кѡ новорожде́ни младе́нцы, слове́сное и҆ неле́стное млеко̀ возлюби́те, ꙗ҆́кѡ да ѡ҆ не́мъ возрасте́те во спасе́нїе. г҃ Поне́же вкꙋси́сте, ꙗ҆́кѡ бл҃гъ (л. ѯ҃г ѡ҆б.) гдⷭ҇ь. д҃ Къ немꙋ́же приходѧ́ще, ка́мени жи́вꙋ, ѿ человѣ̑къ ᲂу҆́бѡ ᲂу҆ничиже́нꙋ, ѿ бг҃а же и҆збра́ннꙋ, че́стнꙋ: є҃ И҆ са́ми ꙗ҆́кѡ ка́менїе жи́во зижди́тесѧ во хра́мъ дꙋхо́венъ, свѧти́тельство ст҃о, возноси́ти жє́ртвы дꙋхо́вны, благопрїѧ́тны бг҃ови і҆и҃съ хрⷭ҇то́мъ.

Чтѝ пѧткꙋ̀:

ѕ҃ Занѐ пи́сано є҆́сть въ писа́нїи: сѐ полага́ю въ сїѡ́нѣ ка́мень краеꙋго́ленъ, и҆збра́нъ, че́стенъ: и҆ вѣ́рꙋѧй во́нь, не постыди́тсѧ. з҃ Ва́мъ ᲂу҆́бѡ че́сть вѣ́рꙋющымъ: а҆ проти́вѧщымсѧ ка́мень, є҆гѡ́же небрего́ша зи́ждꙋщїи, се́й бы́сть во главꙋ̀ ᲂу҆́гла, и҆ ка́мень претыка́нїѧ, и҆ ка́мень собла́зна: и҃ Ѡ҆ не́мже и҆ претыка́ютсѧ, сло́вꙋ противлѧ́ющїисѧ, на не́же и҆ положе́ни бы́ша. ѳ҃ Вы́ же ро́дъ и҆збра́нъ, црⷭ҇кое свѧще́нїе ꙗ҆зы́къ ст҃ъ, лю́дїе ѡ҆бновле́нїѧ: ꙗ҆́кѡ да добродѣ́тєли возвѣститѐ, и҆з̾ тмы̀ ва́съ призва́вшагѡ въ чꙋ́дный є҆гѡ̀ свѣ́тъ: і҃ И҆̀же и҆ногда̀ не лю́дїе, ны́нѣ же лю́дїе бж҃їи: и҆̀же не поми́ловани, ны́нѣ же поми́ловани бы́сте.

Коне́цъ пѧткꙋ̀.

(заⷱ҇) а҃і Возлю́бленнїи, молю̀ Паремїа̀ г҃-ѧ: Возлю́бленнїи, молю̀ ꙗ҆́кѡ прише́льцы и҆ стра́нники, ѡ҆греба́тисѧ ѿ плотски́хъ похоте́й, ꙗ҆̀же вою́ютъ на дꙋ́шꙋ: (втоⷬ҇) в҃і Житїѐ ва́ше и҆мꙋ́ще добро́ бо ꙗ҆зы́цѣхъ: да ѡ҆ не́мже клеве́щꙋтъ ва́съ, а҆́ки ѕлодѣ́євъ, ѿ до́брыхъ дѣ́лъ ви́дѣвше, просла́вѧтъ бг҃а (л. ѯ҃д) въ де́нь посѣще́нїѧ. [д҃] г҃і Повини́тесѧ ᲂу҆̀бо всѧ́комꙋ человѣ́чꙋ ꙾созда́нїю꙾꙾нача́льствꙋ꙾, гдⷭ҇а ра́ди: а҆́ще царю̀, ꙗ҆́кѡ преѡблада́ющꙋ: д҃і А҆́ще ли же кнѧзє́мъ, ꙗ҆́кѡ ѿ негѡ̀ пѡ́сланнымъ, во ѿмще́нїе ᲂу҆́бѡ ѕлодѣ́ємъ, въ похвалꙋ́ же бл҃готво́рцємъ. є҃і Ꙗ҆́кѡ та́кѡ є҆́сть во́лѧ бж҃їѧ, бл҃готворѧ́щымъ ѡ҆бꙋздова́ти безꙋ́мныхъ человѣ̑къ невѣ́жство: ѕ҃і Ꙗ҆́кѡ свобо́дни, а҆ не ꙗ҆́кѡ прикрове́нїе и҆мꙋ́ще ѕло́бы свобо́дꙋ, но ꙗ҆́кѡ рабѝ бж҃їи. з҃і Всѣ́хъ почита́йте: бра́тство возлюби́те: бг҃а бо́йтесѧ: царѧ̀ чти́те. [а҃] и҃і Рабѝ, повинꙋ́йтесѧ во всѧ́комъ стра́сѣ влады́камъ, не то́кмѡ благи́мъ и҆ крѡ́ткимъ, но и҆ стропти̑вымъ. ѳ҃і Се́ бо є҆́сть ᲂу҆го́дно пред̾ бг҃омъ, а҆́ще со́вѣсти ра́ди бж҃їѧ терпи́тъ кто̀ скѡ́рби, стражда̀ без̾ пра́вды. к҃ Ка́ѧ бо похвала̀, а҆́ще согрѣша́юще мꙋ́чими терпитѐ; но а҆́ще добро̀ творѧ́ще, и҆ стра́ждꙋще терпитѐ, сїѐ ᲂу҆го́дно пред̾ бг҃омъ: к҃в На сїе́ бо и҆ зва́ни бы́сте.

(заⷱ҇ н҃ѳ) Занѐ и҆ хрⷭ҇то́съ Въ понедѣ́льникъ л҃г-ѧ недѣ́ли: Возлю́бленнїи, хрⷭ҇то́съ пострада̀ по на́съ, на́мъ ѡ҆ста́вль ѻ҆́бразъ, да послѣ́дꙋемъ стопа́мъ є҆гѡ̀. к҃в И҆́же грѣха̀ не сотворѝ, ни ѡ҆брѣ́тесѧ ле́сть во ᲂу҆стѣ́хъ є҆гѡ̀: к҃г И҆́же ᲂу҆корѧ́емь, проти́вꙋ не ᲂу҆корѧ́ше: стражда̀ не преща́ше: предаѧ́ше же сꙋдѧ́щемꙋ пра́веднѡ. к҃д И҆́же грѣхѝ на́шѧ са́мъ вознесѐ на тѣ́лѣ свое́мъ на дре́во: да ѿ грѣ̑хъ и҆збы́вше, пра́вдою поживе́мъ:

Коне́цъ паремїѝ г҃-ѧ. (л. ѯ҃д ѡ҆б.)

є҆гѡ́же ꙗ҆́звою и҆сцѣлѣ́сте. к҃є Бѣ́сте бо ꙗ҆́кѡ ѻ҆́вцы заблꙋ́ждшыѧ, не и҆мꙋ́щѧ па́стырѧ: но возврати́стесѧ ны́нѣ къ па́стырю и҆ посѣти́телю дꙋ́шъ ва́шихъ.

Глава̀ тре́тїѧ.

[в҃] сⷯ а҃ Та́кожде же и҆ жєны̀, повинꙋ́ющѧсѧ свои́мъ мꙋжє́мъ, да и҆ а҆́ще нѣ́цыи не повинꙋ́ютсѧ сло́вꙋ, же́нскимъ житїе́мъ без̾ сло́ва плѣне́ни бꙋ́дꙋтъ: в҃ Ви́дѣвше є҆́же со стра́хомъ чи́сто житїѐ ва́ше, г҃ И҆̀мже да є҆́сть не внѣ́шнѧѧ плетє́нїѧ вла̑съ, и҆ ѡ҆бложє́нїѧ зла́та, и҆лѝ ѡ҆дѣѧ̑нїѧ ри́зъ лѣ́пота. д҃ Но потае́ный се́рдца человѣ́къ, въ неистлѣ́нїи кро́ткагѡ и҆ молчали́вагѡ дх҃а, є҆́же є҆́сть пред̾ бг҃омъ многоцѣ́нно. є҃ Та́кѡ бо и҆ногда̀ и҆ ст҃ы́ѧ жєны̀, ᲂу҆пова́ющыѧ на бг҃а, ᲂу҆краша́хꙋ себѐ, повинꙋ́ющѧсѧ свои́мъ мꙋжє́мъ: ѕ҃ Ꙗ҆́коже са́рра послꙋ́шаше а҆враа́ма, господи́на того̀ зовꙋ́щи: є҆ѧ́же бы́сте ча̑да, благотворѧ́щѧ, и҆ не боѧ́щѧсѧ ни є҆ди́нагѡ стра́ха. [г҃] з҃ Мꙋ́жїе та́кожде, вкꙋ́пѣ живꙋ́ще съ свои́ми жена́ми по ра́зꙋмꙋ, ꙗ҆́кѡ немощнѣ́йшꙋ сосꙋ́дꙋ же́нскомꙋ воздаю́ще че́сть, ꙗ҆́кѡ и҆ снаслѣ́дницы бл҃года́тныѧ жи́зни, во є҆́же не прекраща́тисѧ моли́твамъ ва́шымъ. [д҃] и҃ Коне́цъ же, всѝ є҆диномꙋ́дрени бꙋ́дите, ми́лостиви, братолю́бцы, милосе́рди, благоꙋтро́бни, мꙋдролю́бцы, смиреномꙋ́дри: ѳ҃ Не воздаю́ще ѕла̀ за ѕло̀, и҆лѝ досажде́нїѧ за досажде́нїе, сопроти́вное же благословѧ́ще: вѣ́дѧще, ꙗ҆́кѡ на сѐ зва́ни бы́сте, да благослове́нїе наслѣ́дите.

Коне́цъ понедѣ́льникꙋ. (л. ѯ҃є)

(заⷱ҇ ѯ҃) і҃ Хотѧ́й бо Во вто́рникъ л҃г-ѧ недѣ́ли: Возлю́бленнїи, хотѧ́й живо́тъ люби́ти, и҆ ви́дѣти днѝ бла́ги, да ᲂу҆держи́тъ ѧ҆зы́къ сво́й ѿ ѕла̀, и҆ ᲂу҆стнѣ̀ своѝ є҆́же не глаго́лати льстѝ: а҃і Да ᲂу҆клони́тсѧ ѿ ѕла̀, и҆ да сотвори́тъ бла́го, да взы́щетъ ми́ра, и҆ да держи́тсѧ є҆гѡ̀: в҃і Занѐ ѻ҆́чи гдⷭ҇ни на пра́вєдныѧ, и҆ ᲂу҆́ши є҆гѡ̀ въ моли́твꙋ и҆́хъ: лице́ же гдⷭ҇не на творѧ́щыѧ ѕла̑ѧ, є҆́же потреби́ти и҆̀хъ ѿ землѝ. г҃і И҆ кто̀ ѡ҆ѕло́битъ ва́съ, а҆́ще благо́мꙋ подо́бницы бꙋ́дете; д҃і Но а҆́ще и҆ стра́ждете пра́вды ра́ди, блаже́ни є҆стѐ: стра́ха же и҆́хъ не ᲂу҆бо́йтесѧ, нижѐ смꙋща́йтесѧ. є҃і Гдⷭ҇а же бг҃а ѡ҆свѧти́те въ срⷣца́хъ ва́шихъ: гото́ви же при́снѡ ко ѿвѣ́тꙋ всѧ́комꙋ вопроша́ющемꙋ вы̀ сло́во ѡ҆ ва́шемъ ᲂу҆пова́нїи, ѕ҃і Съ кро́тостїю и҆ стра́хомъ, со́вѣсть и҆мꙋ́ще бла́гꙋ: да ѡ҆ не́мже клеве́щꙋтъ ва́съ а҆́ки ѕлодѣ́євъ, постыдѧ́тсѧ ѕлосло́вѧщїи ва́ше благо́е ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ житїѐ. з҃і Лꙋ́чше бо є҆́сть благо́е творѧ́щымъ, [а҆́ще хо́щетъ во́лѧ бж҃їѧ,] пострада́ти, не́жели ѕло̀ творѧ́щымъ. и҃і Занѐ и҆ хрⷭ҇то́съ є҆ди́ною ѡ҆ грѣсѣ́хъ на́шихъ пострада̀, првⷣникъ за непра́ведники, да приведе́тъ ны̀ бг҃ови: ᲂу҆мерщвле́нъ ᲂу҆́бѡ бы́въ пло́тїю, ѡ҆жи́въ же дх҃омъ: ѳ҃і Ѡ҆ не́мже и҆ сꙋ́щымъ въ темни́цѣ дꙋховѡ́мъ соше́дъ проповѣ́да, к҃ Проти́вльшымсѧ и҆ногда̀, є҆гда̀ ѡ҆жида́ше бж҃їе долготерпѣ́нїе, во днѝ нѡ́евы дѣ́лаемꙋ ковче́гꙋ, въ не́мже ма́лѡ, си́рѣчь ѻ҆́смь дꙋ́шъ, спасо́шасѧ ѿ воды̀. к҃а Є҆гѡ́же воѡбраже́нїе ны́нѣ и҆ на́съ спаса́етъ креще́нїе, (л. ѯ҃є ѡ҆б.) не плотскі́ѧ ѿложе́нїе скве́рны, но со́вѣсти бла́ги вопроше́нїе ᲂу҆ бг҃а, воскрⷭ҇нїемъ і҆и҃съ хрⷭ҇то́вымъ: к҃в И҆́же є҆́сть ѡ҆деснꙋ́ю бг҃а, возше́дъ на нб҃о, поко́ршымсѧ є҆мꙋ̀ а҆́гг҃лѡмъ, и҆ властє́мъ и҆ си́ламъ.

Коне́цъ вто́рникꙋ.

Глава̀ четве́ртаѧ.

(заⷱ҇ ѯ҃а) [є҃] сⷯ а҃ Хрⷭ҇тꙋ̀ Въ сре́дꙋ л҃г-ѧ недѣ́ли: Возлю́бленнїи, хрⷭ҇тꙋ̀ ᲂу҆́бѡ пострада́вшꙋ за ны̀ пло́тїю, и҆ вы̀ въ тꙋ́ же мы́сль воѡрꙋжи́тесѧ: занѐ пострада́вый пло́тїю, преста̀ ѿ грѣха̀, в҃ Во є҆́же не ктомꙋ̀ въ человѣ́ческїѧ по́хѡти, но въ во́лю бж҃їю про́чее во пло́ти жи́ти вре́мѧ. г҃ Довлѣ́етъ бо ва́мъ мимоше́дшее вре́мѧ житїѧ̀, во́лю ꙗ҆зы́ческꙋю твори́вшымъ, хо́ждшымъ въ нечистота́хъ, въ по́хотехъ, въ скотоло́жствѣ, въ по́мыслѣхъ, въ пїѧ́нствѣ, въ козлогласова́нїихъ, въ лихоима́нїихъ, и҆ бг҃оме́рзскихъ і҆дѡлослꙋже́нїихъ. д҃ Ѡ҆ не́мже дивѧ́тсѧ, не сходѧ́щымсѧ ва́мъ въ то́ же блꙋда̀ разлїѧ́нїе, хꙋ́лѧще: є҃ И҆̀же воздадѧ́тъ сло́во гото́вꙋ сꙋ́щемꙋ сꙋди́ти живы̑мъ и҆ мє́ртвымъ. ѕ҃ На се́ бо и҆ мє́ртвымъ благовѣсти́сѧ, да сꙋ́дъ ᲂу҆́бѡ прїи́мꙋтъ по человѣ́кꙋ пло́тїю, поживꙋ́тъ же по бз҃ѣ дх҃омъ. и҃ Всѣ̑мъ же кончи́на прибли́жисѧ. ᲂу҆цѣломꙋ́дритесѧ ᲂу҆̀бо, и҆ трезви́тесѧ въ моли́твахъ. и҃ Пре́жде же всѣ́хъ дрꙋ́гъ ко дрꙋ́гꙋ любо́вь прилѣ́жнꙋ и҆мѣ́йте: занѐ любо́вь покрыва́етъ мно́жество грѣхѡ́въ. ѳ҃ Страннолю́бцы (л. ѯ҃ѕ) дрꙋ́гъ ко дрꙋ́гꙋ, без̾ ропта́нїй. і҃ Ко́ждо ꙗ҆́коже прїѧ́тъ дарова́нїе, междꙋ̀ себѐ си́мъ слꙋжа́ще, ꙗ҆́кѡ до́брїи строи́телїе разли́чныѧ благода́ти бж҃їѧ. а҃і А҆́ще кто̀ глаго́летъ, ꙗ҆́кѡ словеса̀ бж҃їѧ: а҆́ще кто̀ слꙋ́житъ, ꙗ҆́кѡ ѿ крѣ́пости, ю҆́же подае́тъ бг҃ъ: да ѡ҆ все́мъ сла́витсѧ бг҃ъ і҆и҃съ хрⷭ҇то́мъ, є҆мꙋ́же є҆́сть сла́ва и҆ держа́ва во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь.

Коне́цъ средѣ̀.

(заⷱ҇ ѯ҃в) [ѕ҃] в҃і Возлю́бленнїи, не диви́тесѧ Въ четверто́къ л҃г-ѧ недѣ́ли: Возлю́бленнїи, не диви́тесѧ є҆́же въ ва́съ раждеже́нїю, ко и҆скꙋше́нїю ва́мъ быва́емꙋ, ꙗ҆́кѡ чꙋ́ждꙋ ва́мъ слꙋча́ющꙋсѧ. г҃і Но поне́же прїѡбща́етесѧ хрⷭ҇то́вымъ страсте́мъ, ра́дꙋйтесѧ, ꙗ҆́кѡ да и҆ въ ꙗ҆вле́нїе сла́вы є҆гѡ̀ возра́дꙋетесѧ веселѧ́щесѧ. д҃і А҆́ще ᲂу҆корѧ́еми быва́ете ѡ҆ и҆́мени хрⷭ҇то́вѣ, блаже́ни є҆стѐ: ꙗ҆́кѡ сла́вы, и҆ бж҃їй дх҃ъ на ва́съ почива́етъ: ѻ҆́нѣми ᲂу҆́бѡ хꙋ́литсѧ, а҆ ва́ми прославлѧ́етсѧ. є҃і Да не кто̀ ᲂу҆̀бо ѿ ва́съ постра́ждетъ ꙗ҆́кѡ ᲂу҆бі́йца, и҆лѝ ꙗ҆́кѡ та́ть, и҆лѝ ꙗ҆́кѡ ѕлодѣ́й, и҆лѝ ꙗ҆́кѡ чꙋ́ждь посѣти́тель. ѕ҃і А҆́ще ли же ꙗ҆́кѡ хрїстїа́нинъ, да не стыди́тсѧ: да прославлѧ́етъ же бг҃а въ ча́сти се́й. з҃і Ꙗ҆́кѡ вре́мѧ нача́ти сꙋ́дъ ѿ до́мꙋ бж҃їѧ: а҆́ще ли пре́жде ѿ ва́съ, ка́ѧ кончи́на проти́вѧщымсѧ бж҃їю є҆ѵⷢ҇лїю; и҃і И҆ а҆́ще пра́ведникъ є҆два̀ спасе́тсѧ, нечести́вый и҆ грѣ́шный гдѣ̀ ꙗ҆ви́тсѧ; ѳ҃і Тѣ́мже и҆ стра́ждꙋщїи по во́ли бж҃їей, ꙗ҆́кѡ вѣ́рнꙋ зижди́телю, да предадѧ́тъ дꙋ́шы своѧ̀ во благотворе́нїе. (л. ѯ҃ѕ ѡ҆б.)

Глава̀ пѧ́таѧ.

[а҃] сⷯ а҃ Ста́рцы ꙗ҆̀же въ ва́съ молю̀, ꙗ҆́кѡ ста́рецъ сы́й и҆ свидѣ́тель хрⷭ҇то́вымъ страсте́мъ, и҆́же и҆ хотѧ́щей сла́вѣ ꙗ҆ви́тисѧ ѻ҆́бщникъ: в҃ Паси́те є҆́же въ ва́съ ста́до бж҃їе, посѣща́юще не нꙋ́ждею, но во́лею, и҆ по бз҃ѣ: нижѐ непра́ведными прибы́тки, но ᲂу҆се́рднѡ: г҃ Ни ꙗ҆́кѡ ѡ҆блада́юще при́чтꙋ, но ѻ҆́брази быва́йте ста́дꙋ. д҃ И҆ ꙗ҆́вльшꙋсѧ пастыренача́льникꙋ, прїи́мете неꙋвѧда́емый сла́вы вѣне́цъ. [в҃] є҃ Та́коже ю҆́нїи повини́тесѧ ста́рцємъ: вси́ же дрꙋгъдрꙋ́гꙋ повинꙋ́ющесѧ, смиреномꙋ́дрїе стѧжи́те: занѐ бг҃ъ гѡ́рдымъ проти́витсѧ, смирє́ннымъ же дае́тъ бл҃года́ть.

Коне́цъ четверткꙋ̀.

(заⷱ҇ ѯ҃г) (срⷣе) ѕ҃ Смири́тесѧ ᲂу҆̀бо Є҆ѵⷢ҇лі́стꙋ ма́ркꙋ: Бра́тїе, смири́тесѧ под̾ крѣ́пкꙋю рꙋ́кꙋ бж҃їю, да вы̀ вознесе́тъ во вре́мѧ: з҃ Всю̀ печа́ль ва́шꙋ возве́ргше на́нь, ꙗ҆́кѡ то́й пече́тсѧ ѡ҆ ва́съ. и҃ Трезви́тесѧ, бо́дрствꙋйте, занѐ сꙋпоста́тъ ва́шъ дїа́волъ, ꙗ҆́кѡ ле́въ рыка́ѧ хо́дитъ, и҆скі́й кого̀ поглоти́ти: ѳ҃ Є҆мꙋ́же проти́витесѧ тве́рди вѣ́рою вѣ́дꙋще, ꙗ҆́кѡ тѣ́же стра̑сти слꙋча́ютсѧ ва́шемꙋ бра́тствꙋ, є҆́же въ мі́рѣ. [г҃] і҃ Бг҃ъ же всѧ́кїѧ бл҃года́ти, призва́вый ва́съ въ вѣ́чнꙋю свою̀ сла́вꙋ ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ і҆и҃сѣ, ма́лѡ пострада́вшыѧ, то́й да соверши́тъ вы̀, да ᲂу҆тверди́тъ, да ᲂу҆крѣпи́тъ, да ѡ҆снꙋе́тъ. а҃і Томꙋ̀ сла́ва и҆ держа́ва, во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь. в҃і Сїлꙋа́номъ ва́мъ вѣ́рнымъ бра́томъ. (л. ѯ҃з) ꙗ҆́кѡ непщꙋ́ю, вма́лѣ написа́хъ, молѧ̀ и҆ засвидѣ́тельствꙋѧ, се́й бы́ти и҆́стиннѣй блгⷣти бж҃їей, въ не́йже стоитѐ. г҃і Цѣлꙋ́етъ вы̀ ꙗ҆́же въ вавѷлѡ́нѣ соизбра́ннаѧ, и҆ ма́рко сы́нъ мо́й. д҃і Цѣлꙋ́йте дрꙋгъдрꙋ́га лобза́нїемъ любвѐ: ми́ръ ва́мъ всѣ́мъ ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ і҆и҃сѣ. а҆ми́нь.

Коне́цъ а҆по́столꙋ ма́ркꙋ.

Коне́цъ собо́рнагѡ посла́нїѧ пе́рвагѡ ст҃а́гѡ а҆пⷭ҇ла петра̀, є҆́же писа̀ ѿ ри́ма: и҆мꙋ́щагѡ въ себѣ̀ гла́въ є҃: зача̑лъ цр҃ко́вныхъ ѕ҃: стїхѡ́въ р҃є: знамена́нїй че́рныхъ ѕ҃: послѣ́дꙋющихъ же и҆̀мъ червле́ныхъ з҃.


Источник: Апостол : богослужебный (церковнославянский шрифт) / Москва : Издательство Московской Патриархии. – 2001. – 528 с. ISBN 5-7902-0123-7

Комментарии для сайта Cackle