Источник

(л. ѯ҃з ѡ҆б.) Знамєна́нїѧ петро́вы є҆пїсто́лїи вторы́ѧ.

[а҃] Ѡ҆ зва́нїи и҆ вѣ́рнѣмъ дѣ́лѣ, и҆ и҆звѣ́ствованномъ ᲂу҆пова́нїи бꙋ́дꙋщихъ бла̑гъ.

[в҃] Повелѣ́нїе на воспомина́нїе ᲂу҆че́нїѧ по ѿше́ствїи є҆гѡ̀, и҆ ка́кѡ на горѣ̀ ѳавѡ́рстѣй гла́съ бж҃їй ᲂу҆слы́ша ѡ҆ сн҃ѣ.

[г҃] Прорече́нїе ꙗ҆вле́нїѧ бг҃оме́рзскихъ є҆реті̑къ, и҆ нече́стїѧ и҆́хъ, и҆ бꙋ́дꙋщїѧ мꙋ́ки.

[д҃] Па́ки прорече́нїе ѡ҆ ѕло́бѣ є҆реті̑къ.

[а҃] Въ не́мже, ꙗ҆́кѡ внеза́пꙋ прїи́детъ хрⷭ҇то́съ, на коне́цъ вѣ́ка сегѡ̀.

[в҃] Ꙗ҆́кѡ подоба́етъ гото́витисѧ всѣ́мъ до́брыми дѣ́тельми. (л. ѯ҃и)

Сказа́нїе втора́гѡ собо́рнагѡ посла́нїѧ петро́ва.

И҆ сїѐ па́ки то́йже пе́тръ посыла́етъ вѣ́ровавшымъ ᲂу҆жѐ і҆ꙋде́ємъ и҆ ꙗ҆зы́кѡмъ. є҆́сть же посла́нїе, воспомина́нїе пе́рвыхъ: вѣ́дый бо ско́рое своѐ бы́ти, є҆́же ѿ пло́ти распрѧже́нїе, потща́лсѧ всѣ́мъ воспомѧнꙋ́ти, ѡ҆ ни́хже наꙋчи́шасѧ ᲂу҆че́нїихъ. И҆ пе́рвѣе ᲂу҆́бѡ сказꙋ́етъ ѡ҆ вѣ́рѣ, ꙗ҆влѧ́ѧ ѿ прорѡ́къ ю҆̀ предвозвѣще́ннꙋ бы́вшꙋ: и҆ ꙗ҆́кѡ проро́чєства, ꙗ҆̀же ѡ҆ сп҃сѣ і҆и҃сѣ, не сꙋ́ть человѣ́чєска, но ѿ бг҃а глаго́лашасѧ. Пото́мъ же завѣщава́етъ, не внима́ти прельща́ющымъ, глаго́лѧ: ꙗ҆́кѡ бꙋ́детъ и҆ тѣ̑мъ поги́бель, ꙗ҆́коже и҆ престꙋ́пльшихъ а҆́ггєлъ бы́сть. Предвозвѣща́етъ же въ посла́нїи, ꙗ҆́кѡ бꙋ́дꙋтъ дні́е, въ ни́хже лестцы̀ ходи́ти и҆́мꙋтъ, и҆ бꙋ́дꙋтъ прельща́ти нѣ́кихъ глаго́люще: ꙗ҆́кѡ всꙋ́е глаго́летсѧ ѿ на́съ второ́е прише́ствїе хрⷭ҇то́во бы́ти: за є҆́же всегда̀ глаго́летсѧ, а҆ не бы́сть є҆щѐ. ѿ си́хъ ᲂу҆́бѡ ѕѣ́льнѣ завѣщава́етъ ѿмета́тисѧ, ᲂу҆чѧ̀ не пренемога́ти во временѣ́хъ: все́ бо вкꙋ́пѣ вре́мѧ ꙗ҆́кѡ ничто́же є҆́сть пред̾ гдⷭ҇емъ: за є҆́же и҆ є҆ди́нъ де́нь ꙗ҆́кѡ ты́сѧща лѣ́тъ бы́ти, и҆ ты́сѧща лѣ́тъ ꙗ҆́кѡ де́нь є҆ди́нъ. Бы́ти же вско́рѣ дню̀ гдⷭ҇ню и҆звѣствꙋ́етъ и҆ показꙋ́етъ, и҆ повелѣва́етъ готѡ́вымъ бы́ти всѣ́мъ въ то́й дѣ́лы благи́ми, и҆ люби́ти ꙗ҆̀же ѿ па́ѵла а҆пⷭ҇ла пи́саннаѧ, и҆ не внима́ти клеве́щꙋщымъ ѧ҆̀: занѐ и҆ всѧ̀ бж҃є́ственнаѧ писа́нїѧ клеве́щꙋтъ. Воспомѧнꙋ́въ же и҆ наꙋчи́въ всѣ́хъ предвѣ́дѣти вє́щи, завѣщава́етъ не ѿпа́дати и҆́стинныѧ вѣ́ры. И҆ та́кѡ скончава́етъ посла́нїе. (л. ѯ҃и ѡ҆б.)

СОБО́РНОЕ ПОСЛА́НІЕ ВТОРО́Е

ТОГѠ́ЖДЕ СТ҃А́ГѠ А҆ПО́СТОЛА ПЕТРА̀.

Глава̀ пе́рваѧ.

(заⷱ҇ ѯ҃д) [а҃] сⷯ а҃ Сі́мѡнъ пе́тръ, Въ пѧто́къ л҃г-ѧ недѣ́ли: Сі́мѡнъ пе́тръ, ра́бъ и҆ посла́нникъ і҆и҃съ хрⷭ҇то́въ, равноче́стнꙋю съ на́ми полꙋчи́вшымъ вѣ́рꙋ, въ пра́вдѣ бг҃а на́шегѡ и҆ сп҃са і҆и҃са хрⷭ҇та̀: в҃ Благода́ть ва́мъ и҆ ми́ръ да ᲂу҆мно́житсѧ въ позна́нїи бг҃а и҆ хрⷭ҇та̀ і҆и҃са гдⷭ҇а на́шегѡ: г҃ Ꙗ҆́кѡ всѧ̀ на́мъ бжⷭ҇твенныѧ си́лы є҆гѡ̀, ꙗ҆̀же къ животꙋ̀ и҆ благоче́стїю, подана̀, ꙾ра́зꙋмомъ꙾꙾позна́нїемъ꙾ призва́вшагѡ на́съ сла́вою и҆ добродѣ́телїю. д҃ И҆́миже честна̑ѧ на́мъ и҆ вели̑каѧ ѡ҆бѣтова̑нїѧ дарова́шасѧ, ꙗ҆́кѡ да си́хъ ра́ди бꙋ́дете бж҃е́ственнагѡ прича́стницы є҆стества̀, ѿбѣ́гше ꙗ҆́же въ мі́рѣ по́хотныѧ тлѝ. є҃ И҆ са́мое же сїѐ тща́нїе всѐ привне́сше, подади́те въ вѣ́рѣ ва́шей добродѣ́тель, въ добродѣ́тели же ра́зꙋмъ, ѕ҃ Въ ра́зꙋмѣ же воздержа́нїе, въ воздержа́нїи же терпѣ́нїе, въ терпѣ́нїи же бл҃гоче́стїе: з҃ Во бл҃гоче́стїи же братолю́бїе (л. ѯ҃ѳ) въ братолю́бїи же любо́вь. и҃ Си̑мъ бо сꙋ́щымъ въ ва́съ, и҆ мно́жащымсѧ, не пра́здныхъ, нижѐ безпло́дныхъ сотворѧ́тъ вы̀, въ гдⷭ҇а на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀ позна́нїе. ѳ҃ Є҆мꙋ́же бо нѣ́сть си́хъ, слѣ́пъ є҆́сть, мжа́й, забве́нїе прїе́мъ чище́нїѧ дре́внихъ свои́хъ грѣхѡ́въ.

(заⷱ҇ ѯ҃є) і҃ Тѣ́мже па́че бра́тїе, потщи́тесѧ и҆звѣ́стно А҆́ѵгꙋста ѕ҃, на преѡбраже́нїе гдⷭ҇не: Бра́тїе, потщи́тесѧ и҆звѣ́стно ва́ше зва́нїе и҆ и҆збра́нїе твори́ти.

Коне́цъ пѧткꙋ̀.

[в҃] сїѧ̑ бо творѧ́ще, не и҆́мате согрѣши́ти никогда́же. а҃і Си́це бо ѻ҆би́льнѡ припода́стсѧ ва́мъ вхо́дъ въ вѣ́чное црⷭ҇тво гдⷭ҇а на́шегѡ и҆ сп҃са і҆и҃са хрⷭ҇та̀. в҃і Є҆гѡ̀ ра́ди не ѡ҆блѣню́сѧ воспомина́ти при́снѡ ва́мъ ѡ҆ си́хъ, а҆́ще и҆ вѣ́дите, и҆ ᲂу҆твержде́ни є҆стѐ въ настоѧ́щей и҆́стинѣ. г҃і Пра́ведно бо мню̀, доне́лѣже є҆́смь въ се́мъ тѣлесѝ, возставлѧ́ти ва́съ воспомина́нїемъ: д҃і Вѣ́дый, ꙗ҆́кѡ ско́рѡ є҆́сть ѿложе́нїе тѣлесѐ моегѡ̀, ꙗ҆́коже и҆ гдⷭ҇ь на́шъ і҆и҃съ хрⷭ҇то́съ сказа̀ мнѣ̀. є҃і Потщꙋ́сѧ же и҆ всегда̀ и҆мѣ́ти ва́съ по мое́мъ и҆схо́дѣ, є҆́же ѡ҆ си́хъ па́мѧть твори́ти. ѕ҃і Не ᲂу҆хищре́ннымъ бо ба́снемъ послѣ́довавше, сказа́хомъ ва́мъ си́лꙋ и҆ прише́ствїе гдⷭ҇а на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀, но самови́дцы бы́вше вели́чествїю ѻ҆́нагѡ. з҃і Прїе́мъ бо ѿ бг҃а ѻ҆ц҃а̀ че́сть и҆ сла́вꙋ, гла́сꙋ прише́дшꙋ къ немꙋ̀ таковꙋ̀ ѿ велелѣ́пныѧ сла́вы: се́й є҆́сть сн҃ъ мо́й возлю́бленный, ѡ҆ не́мже а҆́зъ благоизво́лихъ. и҃і И҆ се́й гла́съ мы̀ слы́шахомъ съ нб҃сѐ сше́дшъ, съ ни́мъ сꙋ́ще на горѣ̀ (л. ѯ҃ѳ ѡ҆б.) свѧтѣ́й. ѳ҃і И҆ и҆́мамы и҆звѣ́стнѣйшее проро́ческое сло́во, є҆мꙋ́же внима́юще ꙗ҆́коже свѣти́лꙋ сїѧ́ющꙋ въ те́мнѣмъ мѣ́стѣ, до́брѣ творитѐ, до́ндеже де́нь ѡ҆зари́тъ, и҆ денни́ца возсїѧ́етъ въ сердца́хъ ва́шихъ.

Коне́цъ преѡбраже́нїю.

(заⷱ҇ ѯ҃ѕ) [г҃] к҃ Сїѐ Въ понедѣ́льникъ л҃д недѣ́ли: Возлю́бленнїи, сїѐ пре́жде вѣ́дꙋще, ꙗ҆́кѡ всѧ́ко проро́чество кни́жное, по своемꙋ̀ сказа́нїю не быва́етъ. к҃а Ни бо̀ во́лею бы́сть когда̀ чл҃вѣ́кѡмъ прⷪ҇ро́чество, но ѿ ст҃а́гѡ дх҃а просвѣща́еми глаго́лаша ст҃і́и бж҃їи чл҃вѣ́цы.

Глава̀ втора́ѧ.

сⷯ а҃ Бы́ша же и҆ лжи́вїи проро́цы въ лю́дехъ, ꙗ҆́коже и҆ въ ва́съ бꙋ́дꙋтъ лжи́вїи ᲂу҆чи́тели, и҆̀же внесꙋ́тъ є҆́рєси поги́бели, и҆ и҆скꙋ́пльшагѡ и҆̀хъ влⷣки ѿмета́ющесѧ, приводѧ́ще себѣ̀ ско́рꙋ поги́бель: в҃ И҆ мно́зи послѣ́дствꙋютъ и҆́хъ нечистота́мъ, и҆́миже пꙋ́ть и҆́стинный похꙋ́литсѧ. г҃ И҆ ꙾въ преꙋмноже́нїи льсти́выхъ слове́съ꙾꙾въ лихои́мствѣ льсти́выми словесы̀꙾ ва́съ ᲂу҆ловѧ́тъ: и҆́хже сꙋ́дъ и҆сконѝ не косни́тъ, и҆ поги́бель и҆́хъ не дре́млетъ. д҃ А҆́ще бо бг҃ъ а҆́ггелѡвъ согрѣши́вшихъ не пощадѣ̀, но плени́цами мра́ка свѧза́въ предадѐ на сꙋ́дъ мꙋ́чимы блюстѝ: є҃ И҆ пе́рвагѡ мі́ра не пощадѣ̀, но ѻ҆сма́го нѡ́а пра́вды проповѣ́дника сохранѝ, пото́пъ мі́рꙋ нече́ствовавшихъ наведѐ. ѕ҃ И҆ гра́ды содѡ́мскїѧ и҆ гомѡ́ррскїѧ сже́гъ, разоре́нїемъ ѡ҆сꙋдѝ, ѻ҆́бразъ (л. ѻ҃) хотѧ́щымъ нече́ствовати положи́въ. з҃ И҆ пра́веднаго лѡ́та ѡ҆би́дима ѿ беззако́нныхъ въ нечистотѣ̀ сожи́тїѧ и҆зба́ви: и҃ Видѣ́нїемъ бо и҆ слꙋ́хомъ првⷣный живы́й въ ни́хъ, де́нь ѿ днѐ дꙋ́шꙋ пра́веднꙋ беззако́нными дѣ́лы мꙋ́чаше.

(заⷱ҇ ѯ҃з) ѳ҃ Вѣ́сть гдⷭ҇ь Во вто́рникъ л҃д-ѧ недѣ́ли: Возлю́бленнїи, вѣ́сть гдⷭ҇ь благочєсти́выѧ ѿ напа́сти и҆збавлѧ́ти, непра́ведники же на де́нь сꙋ́дный мꙋ́чимы блюстѝ.

Коне́цъ понедѣ́льникꙋ.

і҃ Наипа́че же во слѣ́дъ плотскі́ѧ по́хоти скверне́нїѧ ходѧ́щыѧ, и҆ ѡ҆ гдⷭ҇ьствѣ нерадѧ́щыѧ, продерза́телє себѣ̀ ᲂу҆гѡ́дницы, сла́вы не трепе́щꙋтъ хꙋ́лѧще: а҃і И҆дѣ́же а҆́гг҃ли крѣ́постїю и҆ си́лою бо́льши сꙋ́ще, ꙾не терпѧ́тъ на сѧ̀ ѿ гдⷭ҇а ᲂу҆кори́знена сꙋда̀꙾꙾не произно́сѧтъ на нѧ̀ пред̾ гдⷭ҇емъ ᲂу҆кори́знена сꙋда̀꙾. в҃і Сі́и же, ꙗ҆́кѡ ско́ти живо́тни є҆стество́мъ бы́вше въ поги́бель и҆ тлю̀, въ ни́хже не разꙋмѣ́ютъ хꙋ́лѧще, во и҆стлѣ́нїи свое́мъ и҆стлѣ́ютъ, г҃і Прїе́млюще мздꙋ̀ непра́веднꙋ, сла́сть мнѧ́ще вседне́вное насыще́нїе, скверни́тели и҆ поро́чницы, пита́ющесѧ лестьмѝ свои́ми, ꙗ҆дꙋ́ще съ ва́ми, д҃і Ѻ҆́чи и҆мꙋ́ще и҆спо́лнь блꙋдодѣѧ́нїѧ, и҆ непреста́емагѡ грѣха̀, прельща́юще дꙋ́шы неꙋтвержде́ны, се́рдце наꙋче́но лихои́мствꙋ и҆мꙋ́ще, клѧ́твы ча̑да: є҃і Ѡ҆ста́вльше пра́вый пꙋ́ть, заблꙋди́ша, послѣ́довавше пꙋтѝ валаа́мовꙋ восо́рова, и҆́же мздꙋ̀ непра́веднꙋ возлюбѝ. ѕ҃і Ѡ҆бличе́нїе же и҆мѣ̀ своегѡ̀ беззако́нїѧ: под̾ѧре́мникъ безгла́сенъ, человѣ́ческимъ (л. ѻ҃ ѡ҆б.) гла́сомъ провѣща́вшъ, возбранѝ прⷪ҇ро́ка безꙋ́мїе. з҃і Сі́и сꙋ́ть и҆сто́чницы безво́дни, ѻ҆́блацы и҆ мглы̑ ѿ вѣ̑тръ преноси́ми, и҆̀мже мра́къ те́мный во вѣ́ки блюде́тсѧ. и҃і Прегѡ́рдаѧ бо сꙋеты̀ вѣща́юще, прельща́ютъ въ сквє́рны плотскі́ѧ по́хоти, ѿбѣга́юще и҆́хъ ѿню́дъ живꙋ́щихъ во льстѝ, ѳ҃і Свобо́дꙋ и҆̀мъ ѡ҆бѣщава́юще, са́ми рабѝ сꙋ́ще тлѣ́нїѧ: и҆́мже бо кто̀ побѣжде́нъ быва́етъ, семꙋ̀ и҆ рабо́тенъ є҆́сть. к҃ А҆́ще бо ѿбѣ́гше скве́рнъ мі́ра, ꙾въ ра́зꙋмъ꙾꙾позна́нїемъ꙾ гдⷭ҇а и҆ сп҃са на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀, си́ми же па́ки спле́тшесѧ побѣжда́еми быва́ютъ: бы́ша же и҆̀мъ послѣ̑днѧѧ гѡ́рша пе́рвыхъ. к҃а Лꙋ́чше бо бѣ̀ и҆̀мъ не позна́ти пꙋтѝ пра́вды, не́жели позна́вшымъ возврати́тисѧ вспѧ́ть ѿ пре́данныѧ и҆̀мъ ст҃ы́ѧ за́повѣди. к҃в Слꙋчи́сѧ бо и҆̀мъ и҆́стиннаѧ при́тча: пе́съ возвра́щсѧ на свою̀ блево́тинꙋ, и҆ свинїѧ̀ ѡ҆мы́вшисѧ, въ ка́лъ ти́нный.

Коне́цъ вто́рникꙋ.

Глава̀ тре́тїѧ.

(заⷱ҇ ѯ҃и) (чеⷦ҇) сⷯ а҃ Сїѐ ᲂу҆жѐ, возлю́бленнїи, второ́е Въ сре́дꙋ л҃д-ѧ недѣ́ли: Возлю́бленнїи, сїѐ ᲂу҆жѐ второ́е ва́мъ пишꙋ̀ посла́нїе, въ ни́хже возбꙋжда́ю воспомина́нїемъ ва́шъ чи́стый смы́слъ: в҃ Помѧнꙋ́ти пре́жде речє́нныѧ глаго́лы ѿ ст҃ы́хъ прорѡ́къ, и҆ а҆пⷭ҇лъ ва́шихъ и҆ за́повѣдей гдⷭ҇а и҆ сп҃са. г҃ Сїѐ пре́жде вѣ́дѧще, ꙗ҆́кѡ [д҃] прїи́дꙋтъ въ послѣ́днїѧ днѝ рꙋга́телє, по свои́хъ (л. ѻ҃а) по́хотехъ ходѧ́ще, д҃ И҆ глаго́люще: гдѣ́ є҆сть ѡ҆бѣтова́нїе прише́ствїѧ є҆гѡ̀; ѿне́лѣже бо ѻ҆ц҃ы̀ ᲂу҆спо́ша, всѧ̑ та́кѡ пребыва́ютъ ѿ нача́ла созда́нїѧ. є҃ Таи́тсѧ бо и҆̀мъ сїѐ хотѧ́щымъ, ꙗ҆́кѡ нб҃са̀ бѣ́ша и҆спе́рва, и҆ землѧ̀ ѿ воды̀, ꙾и҆ водо́ю꙾꙾и҆ посредѣ̀ воды̀꙾ соста́влена, бж҃їимъ сло́вомъ: ѕ҃ И҆́миже тогда́шнїй мі́ръ, водо́ю потопле́нъ бы́въ, поги́бе. з҃ А҆ ны́нѣшнѧѧ нб҃са̀ и҆ землѧ̀ тѣ́мже сло́вомъ сокровє́на сꙋ́ть, ѻ҆гню̀ блюдѡ́ма на де́нь сꙋда̀, и҆ поги́бели нечести́выхъ человѣ̑къ. и҃ Є҆ди́но же сїѐ да не ᲂу҆таи́тсѧ ва́съ возлю́бленнїи, ꙗ҆́кѡ є҆ди́нъ де́нь пред̾ гдⷭ҇емъ ꙗ҆́кѡ ты́сѧща лѣ́тъ, и҆ ты́сѧща лѣ́тъ ꙗ҆́кѡ де́нь є҆ди́нъ. ѳ҃ Не косни́тъ гдⷭ҇ь ѡ҆бѣтова́нїѧ, ꙗ҆́коже нѣ́цыи коснѣ́нїе мнѧ́тъ: но долготерпи́тъ на на́съ, не хотѧ̀ да кто̀ поги́бнетъ, но да всѝ въ покаѧ́нїе прїи́дꙋтъ. [а҃] і҃ Прїи́детъ же де́нь гдⷭ҇нь ꙗ҆́кѡ та́ть въ нощѝ, во́ньже нб҃са̀ ᲂу҆́бѡ съ шꙋ́момъ ꙳ми́мѡ и҆́дꙋтъ꙳꙳ми́мѡ по́йдꙋтъ꙳, стїхі́и же сжига́емы разорѧ́тсѧ, землѧ́ же и҆ ꙗ҆̀же на не́й дѣла̀ сгорѧ́тъ. а҃і Си̑мъ ᲂу҆̀бо всѣ́мъ разорѧ́ємымъ, ка́цѣмъ подоба́етъ бы́ти ва́мъ, во ст҃ы́хъ пребыва́нїихъ и҆ благоче́стїихъ; в҃і Ча́ющымъ и҆ скорѣ́е бы́ти жела́ющымъ прише́ствїѧ бж҃їѧгѡ днѐ, є҆гѡ́же ра́ди нб҃са̀ жего́ма разорѧ́тсѧ, и҆ стїхі́и ѡ҆палѧ́еми раста́ютсѧ. г҃і Но́ва же нб҃сѐ, и҆ но́вы землѝ по ѡ҆бѣтова́нїю є҆гѡ̀ ча́емъ, въ ни́хже пра́вда живе́тъ. [в҃] д҃і Тѣ́мже возлю́бленнїи, си́хъ ча́юще, потщи́тесѧ нескве́рни и҆ непоро́чни томꙋ̀ ѡ҆брѣсти́сѧ въ ми́рѣ: є҃і И҆ гдⷭ҇а на́шегѡ долготерпѣ́нїе, спасе́нїе непщꙋ́йте: ꙗ҆́коже и҆ возлю́бленный на́шъ бра́тъ па́ѵелъ, по да́ннѣй є҆мꙋ̀ премꙋ́дрости (л. ѻ҃а ѡ҆б.) написа̀ ва́мъ. ѕ҃і Ꙗ҆́коже и҆ во всѣ́хъ свои́хъ посла́нїихъ, глаго́лѧ въ ни́хъ ѡ҆ си́хъ: въ ни́хже сꙋ́ть неꙋдо́бь разꙋ̑мна нѣ̑каѧ, ꙗ҆̀же ненаꙋче́ни и҆ неꙋтвержде́ни развраща́ютъ, ꙗ҆́коже и҆ прѡ́чаѧ писа̑нїѧ, къ свое́й поги́бели и҆̀мъ. з҃і Вы́ же ᲂу҆̀бо возлю́бленнїи, предвѣ́дѧще храни́тесѧ, да не ле́стїю беззако́нныхъ сведе́ни бы́вше, ѿпаде́те своегѡ̀ ᲂу҆твержде́нїѧ: и҃і Но да расте́те во бл҃года́ти и҆ ра́зꙋмѣ гдⷭ҇а на́шегѡ и҆ сп҃са і҆и҃са хрⷭ҇та̀. томꙋ̀ сла́ва, и҆ ны́нѣ, и҆ въ де́нь вѣ́ка. а҆ми́нь.

Коне́цъ средѣ̀.

Коне́цъ втора́гѡ посла́нїѧ ст҃а́гѡ а҆пⷭ҇тола петра̀, и҆мꙋ́щагѡ въ себѣ̀ главы̀ г҃: зача̑лъ цр҃ко́вныхъ є҃: стїхѡ́въ ѯ҃а: знамена́нїй че́рныхъ д҃: послѣ́дꙋющихъ же и҆̀мъ червле́ныхъ в҃.


Источник: Апостол : богослужебный (церковнославянский шрифт) / Москва : Издательство Московской Патриархии. – 2001. – 528 с. ISBN 5-7902-0123-7

Комментарии для сайта Cackle