Источник

20-й день

Преподо́бнаго отца́ на́шего Льва, епи́скопа Ката́нскаго

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 8.

Подо́бен: Го́споди, а́ще и на суди́щи:

Го́споди, Ты святи́теля в ми́ре,/ апо́столов прее́мника, показа́л еси́,/ де́лы и словесы́ пра́вых уче́ний пропове́дника,/ и сего́ ра́ди наста́вника положи́л еси́ святи́телей/ и сла́вы соприча́стника нетле́нныя Твое́й.

Столп тя, Льве, Христо́ва Це́рковь жив/ и глаго́льника держа́щи/ пра́вых уче́ний Сло́ва,/ сего́ зрящи непоколеби́ма и́стины,/ при́сно пребыва́ет,/ сла́вящи Влады́ку всех и Го́спода,/ тя просла́вльшаго.

Го́споди, Ты святи́теля сло́во/ изощре́н показа́л еси́ меч на злоче́ствующих/ в Правосла́вную ве́ру Твою́/ и, тем посека́я ло́жная мудрова́ния,/ бла́гочестия в ми́ре умно́жил еси́ уче́ния, Влады́ко.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.

Подо́бен то́йже:

Ви́ждь моего́ сокрушеннаго се́рдца стена́ния, Богоневе́стная,/ приими́, Де́во Мари́е,/ и не отри́ни, Всенепоро́чная,/ рук мои́х, Чи́стая, воздея́ние,/ я́ко благолюби́ва,/ да пою́ и велича́ю возвели́чившую род наш.

Крестобогоро́дичен, подо́бен то́йже:

А́гнца Тя,/ егда́ А́гница и Де́ва, к заколе́нию ведо́ма, узре́,/ со слеза́ми, Сло́ве, после́доваше/ взыва́ше:/ где тщи́шися, Ча́до Мое́?/ сше́ствую Тебе́, Сладча́йший,/ не терплю́ бо не зрети Тебе́,/ Иису́се Мой Многоми́лостиве.

Тропа́рь, глас 4:

Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости,/ воздержа́ния учи́теля,/ яви́ тя ста́ду твоему́,/ я́же веще́й и́стина,/ сего́ ра́ди стяжа́л еси́ смире́нием высо́кая,/ нището́ю бога́тая,/ о́тче Льве,/ моли́ Христа́ Бо́га/ спасти́ся душа́м на́шим.

Кано́н, его́же краегране́сие: Льва, исто́чник сушь чуде́с, чту. Ио́сиф. Глас 8.

Песнь 1

Ирмо́с: Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла избежа́в,/ изра́ильтянин вопия́ше:/ Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Свети́льника тя Боже́ственна Христо́ва светла́/ Це́рковь стяжа́вши, Льве му́дре,/ доброде́телей твои́х сия́ньми и чуде́с бога́тно просвеща́ется.

От младе́нства возложи́л еси́ себе́ самаго всех Влады́це,/ и умерщвле́нием сласте́й жива́ Сего́ был еси́ же́ртва,/ закала́я себе́ без кро́ве, блаже́нне.

Житие́ твое́ сия́ет, доброде́тельми укра́шено/ и чуде́с блиста́ньми удо́брено, Богоно́се,/ проя́влена тя всем соде́ла.

Богоро́дичен: Храм Ты была́ еси́ Бо́жий, Не́скверная Отрокови́це,/ все́льшемуся па́че ума́ в Тя, Богоро́дице,/ и лесть от душ челове́ческих отгна́вшему.

Песнь 3

Ирмо́с: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди,/ и Це́ркве Зижди́телю,/ Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й,/ жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние,/ Еди́не Человеколю́бче.

Спаси́тельна, о́тче, и благоче́стна уче́ния правосла́вия храня́ невре́дна,/ ста́до упасл еси́ на па́житех живоно́сных/ и в Небе́сную огра́ду вве́л еси́.

Возше́д на высоту́ доброде́телей, преподо́бне,/ пома́зание свяще́нно прия́л еси́/ и Превысо́каго, всему́дре, восхвали́л еси́ высоча́йшим седа́лищем,/ послужи́в благода́тию Тому́, я́ко А́нгел.

Напа́сти претерпе́в Христа́ ра́ди, преподо́бне,/ безсме́ртию причасти́лся еси́ обоже́ния;/ ми́ро же благово́нно непреста́нно источа́я,/ освяща́вши ве́рою к тебе́ притека́ющия.

Богоро́дичен: Угля́ Боже́ственнаго и светозарна́го клеще́,/ купино́, огне́м не опали́вшися Божества́,/ хвра́стныя моя́ вся попа́ли стра́сти и огня́ исхити́ ве́чнующаго.

Седа́лен, глас 3

Подо́бен: Боже́ственныя ве́ры:

Вели́кое со́лнце, вселе́нней возсия́л еси́ доброде́телей твои́х еияньми,/ и чуде́с све́тлостию просвети́в ве́рных собо́ры,/ и отгна́в страсте́й омраче́ние, Льве преподо́бне,/ Христа́ Бо́га моли́ даровати нам ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Боже́ственнаго естества́ не отлу́чься,/ плоть быв во чре́ве Твое́м,/ но Бог, вочелове́чився, пребы́сть, И́же по Рождестве́ Ма́терь Тя Де́ву,/ я́ко пре́жде Рождества́, сохрани́в Всенепоро́чну, Еди́н Госпо́дь./ Того́ приле́жно моли́ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Крестобогоро́дичен:

Нескве́рная Агница Сло́ва,/ нетле́нная Де́во Ма́ти,/ на Кресте́ зря́щи пове́шена из Нея́ безболе́зни прозя́бшаго,/ ма́терски подо́бно рыда́ющи, вопия́ше:/ увы́ Мне, Ча́до Мое́,/ ка́ко стра́ждеши во́лею,/ хотя́ изба́вити от страсте́й безче́стия челове́ка?

Песнь 4

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́.

Земледе́лав ни́ву твоего́ ра́зума, стокра́тный клас прине́сл еси́, пребога́те,/ доброде́телей Боже́ственных и исцеле́ний.

Свята́я твоя́, сла́вне, ра́ка вы́ну еле́й святы́й источа́ет,/ освяща́ющи ду́ши, ве́рою к тебе́ при́текающия.

Неду́гов очище́ние, лука́вых де́монов отгони́тель, святи́телю, был еси́/ и ве́рных челове́ков прибе́жище.

Богоро́дичен: Всем Невмести́мый, Пречи́стая, вмеща́ется во утро́бе Твое́й,/ спаса́я мя бла́гостию, погруже́ннаго мно́гими грехи́.

Песнь 5

Ирмо́с: Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те Незаходи́мый,/ и покры́ла мя есть чужда́я тьма, окая́ннаго?/ но обрати́ мя и к све́ту за́поведей Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Умо́м чисте́йшим Ума́ всех Вино́внаго смотряя,/ от Него́ прия́л еси́ дарова́ний зарю́, Богодохнове́нне,/ исцеле́ний свяще́нная светоли́тия,/ и́миже разреша́вши страсте́й омраче́ние.

Пре́лестьми де́монскими вся ве́рующия Христу́ прельща́ющаго,/ о́гненному суду́ преда́л еси́ праведно, блаже́нне,/ и ду́ши изба́вил еси́ всегуби́тельнаго сего́ вре́да,/ я́ко па́стырь и́стинен и спаси́телен.

Разгоре́вшуся огню́ посреди́ стал еси́, неопали́м, пресла́вне,/ Боже́ственная бо роса́ Свята́го окру́жи тя Ду́ха,/ я́ко священнотаи́нника,/ я́ко служи́теля́ Боже́ственный сла́вы,/ я́ко Вы́шния светло́сти прича́стника.

Богоро́дичен: Ви́девше дре́вле Боже́ственнейше, Богора́дованная,/ честни́и проро́цы та́инства глубину́ неизрече́нную честна́го Рождества́ Твоего́, Пречи́стая,/ разли́чными о́бразы, я́ко вмести́ша, Сего́ провозвести́ша.

Песнь 6

Ирмо́с: Моли́тву проли́т ко Го́споду/ и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́,/ я́ко зол душа́ моя́ испо́лнися/ и живо́т мой а́ду прибли́жися,/ и молю́ся, я́ко Ио́на:/ от тли, Бо́же, возведи́ мя.

Слепи́и моли́твами твои́ми, о́тче, прия́ша прозре́ние, Богому́дре:/ Христа́ бо соде́йственника име́я и к Нему́ души́ твое́й о́чи стяжа́в вы́ну,/ проше́ния бога́тно прия́л еси́.

Был еси́ царю́, чу́дне, стра́шен,/ внегда́ идый во дворы́ его́, носи́л еси́ оде́ждою у́глие горя́щее:/ прославля́ше бо тя Бог,/ Его́же житие́м твои́м, Льве, просла́вил еси́.

Благоуха́ет ра́ка моще́й твои́х и излива́ет присно, всеблаже́нне,/ я́коже исто́чник чист и бла́говонный, еле́й Боже́ственный,/ и́мже отгоня́ются неду́зи от ве́рных и здра́вие тре́бующим дару́ется.

Богоро́дичен: Освяти́ ду́шу мою́, Де́во, Свято́е ро́ждшая Сло́во,/ вои́стинну во святы́х я́ко пречи́сто почива́ющаго Еди́наго Бо́га на́шего,/ и да́руй ми, я́ко ми́лостива, умиле́ния ту́чу, Всенепоро́чная.

Конда́к, глас 8.

Подо́бен: Я́ко нача́тки:

Я́коже свети́льника превели́ка, Це́рковь и́мать, всеблаже́нне,/ тебе́, па́че со́лнца сия́юща,/ ю́же твои́ми моли́твами сохрани́, блаже́нне,/ непобеди́му, и непоколеби́му от е́реси вся́кий, и нескве́рну,/ я́ко приснопа́мятный.

Песнь 7

Ирмо́с: О́троцы евре́йстии в пещи́/ попра́ша пла́мень дерзнове́нно/ и на ро́су огнь преложи́ша, вопию́ще:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Чи́ном Боже́ственным безпло́тным с пло́тию подо́бяся, Богому́дре,/ служи́л еси́ Бо́гу, непреста́нно воспева́я:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

У́ши глухи́я, всеблаже́нне, моли́твами твои́ми отве́рзл еси́ Боже́ственными/ и хромы́м я́вственно пода́л благотече́ние,/ благослове́н еси́, вопия́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Ма́нием Боже́ственным Влады́ки неопале́н пре́был еси́, вшед, посреди́ огня́;/ неприча́стный же Сего́, судо́м пра́ведным опаля́ется Илиодо́р,/ молитво́ю твое́ю.

Богоро́дичен: Твоего́ чре́ва не опали́ Божества́ Огнь, Де́во Ма́ти,/ воплоща́ется из Тебе́, концы́ ороша́я Боже́ственными светлостьми́./ Сего́ ра́ди Тя пое́м.

Песнь 8

Ирмо́с: Победи́тели мучи́теля и пла́мене/ бла́годатию Твое́ю бы́вше,/ за́поведем Твои́м зело́ прилежа́ще,/ о́троцы вопия́ху:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Излия́ся благода́ть, о́тче, во устна́х твои́х, священнотаи́нниче,/ сего́ ра́ди тя, Льве, Бог пома́за, святи́теля, лю́дем, вопию́щим:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Царю́, всеблаже́нне, Преве́чнующему благоугоди́л еси́,/ земно́му, Льве, царю́ предста́л еси́, у́глие нося́/ и сего́, о́тче, ужаса́я мысль чудоде́йствы, зело́ пресла́вными.

Я́ко ма́слина, о́тче, насаждена́ быв плодови́та в до́му Госпо́дни,/ плод приноша́еши по кончи́не, от Боже́ственнаго те́ла твоего́ еле́й Боже́ственный,/ ве́рных всяк неду́г отгоня́я всегда́, к тебе́ с любо́вию, му́дре, притека́ющих.

Богоро́дичен: Хоте́нием вся соверша́яй, Всенепоро́чная, Благослове́нная,/ восхоте́в, во чре́во Твое́ всели́ся, и пло́тию яви́ся,/ и обожи́ мя, истле́вша пре́жде льсти́ваго злым сове́том.

Песнь 9

Ирмо́с: Устраши́ся всяк слух/ неизрече́нна Божий снизхожде́ния,/ я́ко Вы́шний во́лею сни́де да́лее и до пло́ти,/ от Деви́ческаго чре́ва быв Челове́к./ Те́мже Пречи́стую Богоро́дицу, ве́рнии, велича́ем.

Да тя Боже́ственными гла́сы блажи́м, преподобно пожи́вша,/ и на Небеса́ возше́дша, и ра́дующася:/ от страсте́й, и скорбе́й нас моли́твами твои́ми спаса́й, и от обстоя́ний,/ святи́телю и па́стырю досточу́дне.

Я́ко ро́зга виногра́да и́стиннаго быв, о́тче,/ прозябл еси́ доброде́тельны гре́зны, чуде́с сладость иска́пающия,/ от ни́хже пию́ще ве́рно, здра́вие прие́млют и ра́дость хваля́щий тя при́сно,/ Льве всему́дре.

Те́ло твое́ бысть храм Свята́го и честна́го, о́тче, Ду́ха/ и ны́не лежи́т внутрь Боже́ственнаго хра́ма,/ его́же созда́л еси́ в сла́ву, Льве, и честь Луки́и му́ченицы,/ чуде́с источа́я нам ре́ки, благоче́стно тя почита́ющим.

Я́коже со́лнце светоза́рно, доброде́тельными свеща́ми концы́ озаря́я при́сно,/ и ны́не к Све́ту преми́нул еси́ незаходи́мому./ Темже светоно́сную твою́ па́мять пра́зднующия, Льве пребога́те,/ омраче́ний вселю́тых изба́ви.

Богоро́дичен: Страшу́ся Твоего́, Еди́не Царю́, втора́го прише́ствия/ и у́бояхся, безме́рно согреши́в Тебе́/ и по ра́зуме не утве́рждься;/ но я́ко сый Благ,/ обрати́ и спаси́ мя ро́ждшия Тя благоприя́тными, Иису́се, моли́твами.

Святитель Лев, епископ Катанский († ок. 780)

Святитель Лев, епископ Катанский († ок. 780) родился в Равенне в знатной и благочестивой семье. Чистота сердца и духовный разум рано привели его на путь служения Церкви, на котором будущий святитель прошел все ступени, начиная от церковного строителя. После смерти Катанского епископа Савина, он был возведен на епископский престол в городе Катаны, расположенном близ огнедышащего вулкана Этны. Приняв сан епископа, святитель Лев взял на себя отеческую заботу о вверенной ему пастве. Он заботился о сиротах, нищих, вдовицах и больных: одевал и питал их, а также молился об исцелении недужных. Милостивый пастырь своего духовного стада, Святитель, как истинный лев, был страшен бесам и их служителям.

В то время в Катанах жил волхв Илиодор, бывший прежде христианином, но отвергшийся от Христа и тайно научившийся волхвованию от некоего иудея. Принимая внешний вид христианина, Илиодор поражал народ ложными чудесами, вызывал привидения, внушал по своей злобе людям безумие и пагубные чувства и страсти. По донесению игемона Лукия он был вызван к царю Льву и сыну его Константину Багрянородному и осужден за волхвование на смертную казнь. Но волхв сумел скрыться от наказания. Святитель Христов Лев часто увещевал Илиодора отвергнуть свою злобу и обратиться ко Христу с покаянием, но ожесточенный волхв не только не исправлялся, но задумал однажды надсмеяться над Святителем. В день праздника, когда святитель Лев совершал в церкви Богослужение со всем своим причтом и предстоял перед народом, Илиодор лицемерно, как христианин, явился в храм и стал тайно волхвовать, заставляя народ шуметь и бесноваться. Ему пришла в голову дерзкая мысль подчинить себе самого епископа и его служителей, заставив их волхвованием прекратить Богослужение. Тогда святитель Лев, провидя духом его злое намерение, преклонил колени перед престолом Бо́жиим, усердно помолился и, подойдя к чародею, обвязал ему шею своим омофором и вывел на площадь. Там он приказал принести множество дров и развести большой огонь и, держа чародея связанным своим омофором, вступил с ним в пылающий костер. Так они стояли в огне, пока Илиодор не сгорел, а святитель Лев возвратился невредимым в храм и закончил Богослужение.

Это чудо повергло всех в трепет: Святитель не только не был опален, но, по благодатному и спасительному действию Святого Духа, даже облачение его осталось невредимым. Великая слава о чуде прошла по всей земле, и цари, призвав к себе Святителя и припав к его ногам, просили его молиться за них. Святой угодник Божий совершил много других чудес: исцелял слепых, больных, изгонял бесов. Однажды он поверг своей молитвой идольское капище и сокрушил своим словом идолов.

В день погребения Святителя в Катаны прибыла одна знатная женщина из Сиракуз. Она много лет страдала кровотечением и уже не надеялась получить исцеление от врачей. Приближаясь к городу, больная услышала церковный звон и узнала, что святитель Лев преставился. С великой скорбью вошла она в храм, коснулась гроба Святителя и сразу исцелилась. Тело святителя Льва было положено в храме мученицы Лукии, созданном им самим, а впоследствии мощи его были перенесены в церковь Святителя Мартина Милостивого, епископа Турского.

Свята́го преподобному́ченика Корни́лия, игу́мена Пско́во-Пече́рския оби́тели

НА ВЕЧЕ́РНЕ

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 6:

По́двиги му́драго по́стника/ и боле́зни во́ина Христо́ва/ восхваля́юще по до́лгу, ве́рнии,/ возопии́м Го́сподеви:/ того́ моли́твами, Христе́ Бо́же,/ от вся́кия беды́ изба́ви нас.

Щит Правосла́вия, мона́хов наста́вниче,/ смире́ния о́браз, стезя́ трудолю́бия,/ разсе́явый тьму многобо́жия в лю́дех,/ Ду́хом Небе́сным испо́лнься, Корни́лие,/ я́ко Предте́ча усече́н в главу́,/ и ны́не Престо́лу Царя́ сла́вы предстоя́,/ моли́ о нас, чту́щих па́мять твою́.

Глас 5:

Ра́дуйся, ве́лия ве́рных похвале́,/ христолю́бцев удобре́ние,/ оби́тели Пече́рския сла́ве и украше́ние;/ ве́ры Христо́вы насади́телю,/ Правосла́вия стра́же неусы́пный,/ Христо́в сад насажде́н – це́ркви Бо́жия,/ добре́ блюды́й свое́ ста́до, блаже́нне Корни́лие,/ и ны́не Престо́лу Царя́ сла́вы предстоя́,/ испроси́ нам ве́лию ми́лость.

Ра́дуйся, Бо́жий во́ине,/ вождю́ пресла́вный по́стников,/ кро́ткий и́ноков наста́вниче,/ ми́лосердия исто́чниче,/ нестяжа́ния учи́телю,/ чу́дския язы́цы Христо́ви приведы́й;/ земно́е ше́ствие скончава́я сла́вно,/ царе́м непра́ведно убие́н быв,/ с му́ченики венча́вся, Корни́лие,/ с ни́ми же моли́ Христа́ Бо́га дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас 8:

Преподо́бне о́тче Корни́лие,/ пра́ведне Богоше́ствовати учи́л еси́,/ нестяжа́ния рачи́тель был еси́,/ о́браз трудолю́бия всем показа́вый,/ Богома́тери песносло́вец быв,/ и То́я нам яви́л еси́ о́бразы чу́дныя./ И́мже кла́няющися, ны́не глаго́лем:/ О, Пречи́стая Богоро́дице Де́во,/ яви́ нам бога́тыя моли́твами преподо́бнаго священномучени́ка Твоего́.

И ны́не: Царь Небе́сный:

Вход. Проки́мен дне. Пареми́и преподо́бническия (зри страни́цу 339)

Прему́дрости Соломо́ни чте́ние (глава́ 3):

Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией,/ и не прико́снется их му́ка./ Непщева́ни бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти,/ и вмени́ся озлобле́ние исхо́д их,/ и е́же от нас ше́ствие – сокруше́ние;/ они́ же суть в ми́ре./ И́бо пред лице́м челове́ческим, а́ще и му́ку прии́мут,/ упова́ние их безсме́ртия испо́лнено./ И вма́ле нака́зани бы́вше,/ вели́кими благоде́тельствовани бу́дут,/ я́ко Бог искуси́ я и обре́те их досто́йны Себе́./ Я́ко зла́то в горни́ле, искуси́ их/ и, я́ко всеплодие же́ртвенное, прия́т я./ И во вре́мя посеще́ния их возсия́ют/ и, я́ко и́скры по сте́блию, потеку́т./ Су́дят язы́ком и облада́ют людьми́,/ и воцари́тся Госпо́дь в них во ве́ки./ Наде́ющиися на Него разуме́ют и́стину/ и ве́рнии в любви́ пребу́дут Ему́,/ я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́/ и посеще́ние во избра́нных Его́.

Прему́дрости Соломо́ни чте́ние (глава́ 4):

Пра́ведник, а́ще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет./ Ста́рость бо честна́ не многоле́тна,/ ниже́ в числе́ лет исчита́ется./ Седи́на же есть му́дрость челове́ком,/ и во́зраст ста́рости – житие́ нескве́рное./ Благоуго́ден Бо́гови быв, возлю́блен бы́сть,/ и живы́й посреде́ гре́шник, преста́влен бысть./ Восхище́н бысть, да не зло́ба измени́т ра́зума его́/ или́ лесть прельсти́т ду́шу его́./ Раче́ние бо зло́бы помрача́ет до́брая/ и паре́ние по́хоти пременя́ет ум незло́бив./ Сконча́вся вма́ле, испо́лни ле́та до́лга,/ уго́дна бо бе Господеви душа́ его́,/ сего́ ра́ди потща́ся от среды́ лука́вствия./ Лю́дие же ви́девше, и не разуме́вше,/ ниже́ поло́жше в помышле́нии таково́е,/ я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́/ и посеще́ние во избра́нных Его́.

Прему́дрости Соломо́ни чте́ние (гла́вы 5 и 6):

Пра́ведницы во ве́ки живу́т,/ и в Го́споде мзда их, и попече́ние их у Вы́шняго./ Сего́ ра́ди прии́мут Ца́рствие благоле́пия/ и вене́ц добро́ты от руки́ Госпо́дни,/ зане́ десни́цею покры́ет я и мы́шцею защити́т их./ Прии́мет всеору́жие рве́ние свое́/ и вооружи́т тварь в месть враго́м./ Облече́тся в броня́ пра́вды/ и возложи́т шлем – суд нелицеме́рен./ Прии́мет щит непобеди́мый – преподо́бие,/ поостри́т же напра́сный гнев во ору́жие,/ спобо́рет же с ним мир на безу́мныя./ По́йдут праволу́чныя стре́лы мо́лниины/ и, я́ко от благокру́гла лу́ка облако́в, на наме́рение полетя́т./ И, от каменоме́тныя я́рости испо́лнь, паду́т гра́ды./ Вознегоду́ет на них вода́ морска́я,/ ре́ки же потопя́т я на́гло./ Сопроти́в ста́нет им дух си́лы,/ и, я́ко ви́хор, разве́ет их,/ и опустоши́т всю зе́млю беззако́ние,/ и злоде́йство преврати́т престо́лы си́льных./ Слы́шите у́бо, ца́рие, и разуме́йте,/ навы́кните, судии́ конце́в земли́./ Внуши́те, держа́щии мно́жества и гордя́щиися о наро́дех язы́к./ Я́ко дана́ есть от Го́спода держа́ва вам/ и си́ла от Вы́шняго.

На литии́ стихи́ры, глас 6:

Прехва́льне Корни́лие,/ твое́ житие́ возложи́л еси́/ доброде́телей попече́ние,/ песносло́вием бо вернии/ ве́рою Христа́ похваля́ют,/ твои́ми пока́ряющеся уче́нии,/ и́мже утверди́тися в ми́ре,/ предстоя́, умоли́ Боже́ственнаго Ду́ха.

Глас 7:

Прииди́те, возра́дуемся, лю́дие,/ в честне́м хра́ме Богома́тери/ и притеце́м к Ея́ уго́днику Корни́ли́ю,/ просия́вшему нам по́двиги духо́вными,/ нището́ю ду́ха и терпе́нием,/ бе́дным и скорбя́щим утеши́телю,/ боля́щим безме́здному цели́телю,/ язы́ков учи́телю и просвети́телю,/ нестяжа́ния и любве́ насади́телю,/ подража́телю Спа́са Христа́./ Вшед бо во Свята́я не без кро́ве,/ преподо́бне, венча́ся с му́ченики,/ и ны́не Созда́теля мо́лит о нас,/ да изба́вимся лю́тых обстоя́ний/ и Ца́рствия Небе́снаго сподо́бимся.

Сла́ва, и ны́не, Под кров Твой, Влады́чице:

На стихо́вне, глас 2.

Подо́бен: До́ме Евфрафов:

Дом доброде́телей быв, апо́стол и му́ченик,/ от ю́ности дом о́тчий оста́вивый,/ оби́тели Де́вы Пречи́стыя игу́мен му́дрый был еси́.

Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.

Богома́тери до́мы и святы́м/ созида́л еси́, о́тче, в ве́сех и гра́дех,/ и ны́не в до́мех их на Небеси́ ку́пно ра́дуешися.

Стих: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду,/ и преподо́бнии Твои́ возра́дуются.

Бытие́ и благоле́пие до́ма Богома́тери/ во Пско́встей земли́, от Бо́га зда́ннаго,/ рука́ми святы́х преумно́женнаго,/ вы́ну и́мут во́лю Пречи́стыя/ и труды́ блаже́ннаго Корни́лия.

Сла́ва, и ны́не, О, чудесе но́ваго:

Аще же несть бде́ния, подо́бен то́йже:

Моли́ о нас, гре́шных, Де́во, Ма́ти Госпо́дня,/ со свяще́нным Корни́лием предстоя́ще пред Бо́гом,/ да спасе́ние душ улучи́м.

Тропа́рь, глас 6:

Пско́во-Пече́рская оби́тель,/ издре́вле сла́вная чудесы́ ико́ны Богома́терни,/ мно́гия и́ноки Бо́гови воспита́,/ тамо и преподо́бный Корни́лий/ по́двигом до́брым подвиза́ся,/ чу́дную Богома́терь сла́вя,/ инове́рный просвеща́я,/ и́ноки и мно́гия лю́ди спаса́я,/ оби́тель же свою́ ди́вно украша́я и огражда́я./ Та́мо и му́ченичества вене́ц/ по мно́гих ле́тех па́стырства своего́ до́блестне прия́т./ Те́мже воспои́м, лю́дие,/ Христа́ Бо́га и Пречи́стую Его́ Ма́терь возблагодари́м,/ я́ко дарова́ нам преподобно́мученика славна́/ и моли́твенника о душа́х на́ших достоблаже́нна.

НА У́ТРЕНИ

Седа́лен глас 1:

А́нгелов ли́ки воспо́лнил еси́, преподо́бне Корни́лие,/ о́браз имы́й а́нгельский,/ свяще́нством оде́ян и му́ченичеством укра́шен,/ цельбу́ душа́м и телесе́м подае́ши/ с ве́рою несумне́нною прибега́ющим к тебе́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Возвы́си рог христиа́нский/ и низложи́ безбо́жныя шата́ния, Богороди́тельнице,/ спаса́ющи сие́ ста́до Твое́,/ в не́м же вели́кое Твое́ и́мя многопе́тое велича́ется при́сно и сла́вится.

Велича́ние, проки́мен и Ева́нгелие преподобническая.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 2:

Излия́ся благода́ть от у́стен твои́х, о́тче,/ и был еси́ учи́тель язы́ков/ и мона́хов наста́вник до́брый,/ излиявся свое́ю кро́вию,/ Христу́ предста́л еси́, Корни́лие,/ Его́ же моли́ непреста́нно/ спасти́ся душа́м на́шим.

Кано́н Богоро́дице, глас 8: Многими содержимь напастьми: и свято́му, глас 8.

Песнь 1

Ирмо́с: Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла избежа́в,/ изра́ильтянин вопия́ше:/ Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Умиле́ния ми во́ду изле́й, Го́споди, в се́рдце,/ и ум озари́ досто́йно воспе́ти Твоего́ уго́дника, преподо́бнаго Корни́лия.

Мона́хов наста́вник и учи́тель нелицеприя́тен был еси́/ и, Бо́гу сих приводя́,/ му́ченическим венце́м от земна́го царя́ венча́лся еси́, блаже́нне.

Христо́вым светоли́тием просвеща́ем, преподоби́е о́тче Корни́лие,/ моли́твами твои́ми, преблаже́нне, омраче́нную ду́шу мою́ просвети́,/ я́ко да воспева́ю тя.

Богоро́дичен: Тишина́ Ты, Влады́чице, и пристани́ще погиба́ющим в мо́ре грехо́в,/ темже к Тебе́ притека́ющих не отри́ни, Присноде́во,/ но спаси́ Твои́м предста́тельством Богома́терним.

Песнь 3

Ирмо́с: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди,/ и Це́ркве Зижди́телю,/ Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й,/ жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние,/ Еди́не Человеколю́бче.

Просвети́л еси́ лю́ди, и́долом служа́щия, све́том и́стинныя ве́ры,/ озари́ и нас, гре́шных, прибега́ющих к Твоему́ заступле́нию,/ благода́тию от Всеблага́го Человеколю́бца.

Всем бла́га духо́вныя и теле́сныя дея,/ наве́том злых плоть твоя́ умертви́ся/ со святы́ми же дух твой всели́ся,/ и ны́не с ни́ми моли́ся Христу́ о нас, преподо́бне.

Ны́не в безконе́чную сла́ву преше́д от земли́,/ окая́нную ду́шу мою́ страстьми́, преподо́бне,/ приле́жным очище́нием твоея́ моли́твы уврачу́й.

Богоро́дичен: То́чию в хра́ме Твое́м, а́ки в корабле́, Тобо́ю окормля́емем, Богоро́дице,/ избавля́емся ны́не от враг ви́димых и неви́димых/ и укрепля́емся Твое́ю по́мощию, Присноде́во.

Ин конда́к, глас 2:

Из млада́, Корни́лие чу́дный,/ трудо́м и по́двигом себе́ преда́в,/ игу́меном Пско́во-Пече́рстей оби́тели поста́влен был еси́,/ о́бразом ве́ры и по́стническаго жития́ всем быв,/ мно́гия лю́ди к Бо́гу приве́л еси́./ За своя́ же вели́кия доброде́тели/ за́вистию от злых гони́м,/ му́ченически ду́шу свою́ Бо́гови преда́л еси́./ Того́ ра́ди с ве́рою возопии́м:/ преподобному́чениче Корни́лие достосла́вный,/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Ин и́кос:

Из млада́ спасе́ния вожделе́в, преподо́бне Корни́лие,/ в Пско́во-Пече́рскую оби́тель прите́кл еси́ к чу́дней ико́не Богома́тери./ Ту постри́гся, обе́ты и́ночества прия́в, Ева́нгельскими доброде́тельми просия́л еси́,/ те́мже и вожде́м бра́тии поста́влен был еси́./ Всем служа́ и помога́я,/ да вся́чески всех спасе́ши,/ труды́ и по́двиги своя́ усугуби́л еси́./ Ливо́нскую чудь к Правосла́вней ве́ре обрати́л еси́,/ це́ркви и при́чты им устро́ив./ Оби́тель свою́ до́брыми хра́мы,/ списа́нием чуде́с Богома́терних и трудо́в пе́рвых подви́жников пече́рских всю́ду просла́вил еси́;/ за́вистью же зло́бных люде́й по мно́гих летех па́стырства своего́/ земны́м царе́м к Небе́сному Царю́ му́ченически предпо́слан был еси́/ в ве́чное жили́ще к ли́ку святы́х./ Темже, досточу́дне Корни́лие,/ моли́ Христа́ Бо́га и Пречи́стую Его́ Богома́терь/ дарова́ти нам оставле́ние прегреше́ний и ве́лию ми́лость.

Песнь 4

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́.

Оби́тель бя́ше издре́вле святы́х в Богозда́нней пеще́ре,/ Бо́гу Еди́ному ве́домая,/ ты же, о́тче Корни́лие, тем подража́я/ и ме́сто их по́двигов почита́я,/ мно́жество и́ноков к Бо́гу приве́л еси́.

Не оста́ви, Корни́лие преподо́бне,/ твои́ми по́тами и труда́ми возраще́нныя сея́ оби́тели,/ но охраня́й ю,/ и́бо и врази́ тя ви́деша охраня́ющим ю и укрепля́ющим.

Многоболез́ненныя стра́сти всегда́ врачу́еши приступа́ющих к тебе́,/ благода́ть бо, преподо́бне, прии́м от Го́спода,/ содева́ти зна́мения и чудеса́.

Богоро́дичен: Утоли́, Богома́ти, свире́пствующую бу́рю неве́рия и ожесточе́ния,/ злы́я стра́сти, поглоти́ти хотя́щия Тя сла́вящих и о́браз Твой почита́ющих,/ но заступи́ нас моли́твами преподо́бнаго Твоего́.

Песнь 5

Ирмо́с: Просвети́ нас повеле́нии Твои́ми, Го́споди,/ и мы́шцею Твое́ю высо́кою/ Твой мир пода́ждь нам,/ Человеколю́бие.

Я́ко ка́мень драги́й/ огради́л еси́ кре́пко оби́тель от ра́тников злых, преподо́бне,/ изыма́я и свобожда́я и́ноков от страсте́й/ и доброде́тельми горе́ возводя́.

Да не оскуде́ют, о́тче, твои́ми моли́твами и́стиннии подви́жницы благоче́стия во оби́тели твое́й,/ но ку́пно со святы́м чудотво́рцем Никола́ем,/ ему́же охране́ние ея́ вве́рил еси́,/ до трубы́ Арха́нгела соблюди́ ю.

Преподо́бне о́тче,/ помози́ оби́тели твое́й,/ насе́льником и всем нам вся ко́зни лука́ваго отража́ти,/ я́коже ты иногда́ отража́л еси́ ви́димыя враги́ и неви́димыя.

Богоро́дичен: Мглу страсте́й на́ших разреши́, Де́во,/ и благода́тною си́лою Сы́на Твоего́ отжени́ враго́в кова́рство/ и наве́ты диа́вола от раб Твои́х, Тя сла́вящих.

Песнь 6

Ирмо́с: Моли́тву пролию́ ко Го́споду/ и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́,/ я́ко зол душа́ моя́ испо́лнися/ и живо́т мой а́ду прибли́жися,/ и молю́ся, я́ко Ио́на:/ от тли, Бо́же, возведи́ мя.

Пречи́стыя дом, преподо́бне, огради́л и укра́сил еси́,/ те́мже и сам ны́не во оби́тели Ея́/ на Небеси́ и на земли́ в хра́ме Ея́ досто́йно обита́вши.

Утеши́ и утиши́ нас, си́рых, и в доброде́тели ни́щих, преподобному́чениче,/ жите́йскую го́рдость отрева́я/ и моли́тве и́стинней науча́я.

Соде́яв, преславне, ду́шу твою́ храм Свято́му Ду́ху,/ был еси́ насле́дник Го́рняго Ца́рствия,/ с Вы́шними си́лами и со все́ми святы́ми моли́ся ко Го́споду/ о спасе́нии душ на́ших.

Богоро́дичен: Сохрани́ дом Твой, Богоро́дице, до сконча́ния ве́ка/ и не оста́ви нас, си́рых, без Твое́й Ма́терния по́мощи/ и предста́тельства преподо́бных Твои́х.

Конда́к, глас 4:

Све́тлый свети́льник Правосла́вия/ и сугу́бая Псковския земли́ защи́та был еси́,/ многобо́жие искореня́я и лю́ди к Бо́гу наставля́я./ Дом Богома́тери тобо́ю укрепи́ся и просла́вися,/ доброде́тельми же укра́шен, вене́ц му́ченика прия́л еси́,/ помина́й нас, чад твои́х, и у Го́спода, преподо́бномучениче Корни́лие.

И́кос:

Бо́гом возлю́бленный игу́мен изря́дный,/ ве́ры Христо́вой апо́стол и му́ченик,/ всем милосе́рдый, и ни́щих пита́тель,/ от и́долов лю́ди приведы́й к Бо́гу и́стинному,/ ве́ре наставля́я и Бо́жия хра́мы устрояя,/ во оби́тели Пречи́стыя мона́хов мно́жества собра́л еси́,/ те́мже Богома́терь просла́ви Своя́ о́бразы дела́ми чу́дными,/ и́хже свиде́тель нело́жен был еси́;/ и ны́не же от ско́рбных обстоя́ний избавля́вши,/ да с ве́рою и любо́вию пое́м ти:/ ра́дуйся, преподобному́чениче Корни́лие.

Песнь 7

Ирмо́с: От Иуде́и доше́дше, о́троцы/ в Вавило́не иногда́/ ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Ио́ны первонача́льника, гони́телей не́когда избе́гшего, му́ченичество восприя́л еси́, сла́вне,/ те́мже с ним Бо́гу моли́ся, да сохрани́т оби́тель ва́шу невреди́му/ и нас покая́нием к вам привлече́т.

Марк, пусты́нник та́йный,/ а́ки Мелхиседе́к, не́мощию тя вразуми́, Корни́лие, о и́мени свое́м,/ его́ же смире́нию поревнова́ти научи́ нас, блаже́нне.

Просвети́в твое́ се́рдце, преподо́бне,/ мона́хов был еси́ наста́вник,/ наказу́я и уча́ и всех приводя́ к Бо́жией во́ле, поя́:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Богоро́дичен: Да заградя́тся, Богоро́дице, Твои́ми моли́твами уста́ лжи́вая и льсти́вая/ не веду́щих над ве́рными покро́ва Твоего́,/ и спаси́ всех, Де́во, Тебе́ и́стинно слу́жащих/ и Христо́во и́го благо́е добре́ несу́щих.

Песнь 8

Ирмо́с: Царя́ Небе́снаго,/ Его́же пою́т вой А́нгельстии,/ хвали́те и превозноси́те во вся ве́ки.

Вразумля́вши живу́щия во огра́де твое́й, преподо́бне,/ явля́лся им я́ве и во сне наставля́я,/ но и всем, моля́щимся тебе́, чу́дно помога́вши/ и от злых бед избавля́вши.

Моли́ о нас, преподо́бне,/ и не забу́ди к тебе́ притека́ющих, в скорбе́х и печа́лех су́щих,/ подая́й утеше́ние от твое́й ра́ки цельбоно́сныя.

Процве́л еси́ я́ко фи́никс Дави́дски, о́тче,/ и оби́тель яви́лся еси́ Ду́ха Пресвята́го,/ о нас непреста́нно моли́/ почита́ющих ве́рою прече́стную па́мять твою́, преподо́бне Корни́лие.

Богоро́дичен: Век скончава́ется, любо́вь оскудева́ет,/ побе́ду лука́вый торжеству́ет,/ и кто нам по́мощи мо́жет, аще не Ты, Де́во, Чу́дная Ма́ти,/ огради́ши Кресто́м Сы́на Твоего́.

Песнь 9

Ирмо́с: Вои́стину Богоро́дицу,/ Тя испове́дуем,/ спасе́ннии Тобо́ю, Де́во Чи́стая,/ с Безпло́тными ли́ки Тя велича́юще.

В до́му Богома́тери, я́коже в Гефсима́нии, почива́вши ны́не, блаже́нне,/ иде́же, служа́ умиле́ние,/ предстоя́л еси́ Престо́лу Бо́жию смире́нно, в верте́пе освяще́нному.

Никто́же неуте́шен отхо́дит от твое́й ра́ки, преподо́бне,/ но исцеле́ние душ и теле́с ве́рующим подае́ши всегда́ изоби́льно.

Зри́ши Бо́жия и А́нгельския све́тлости патриа́рх и му́ченик и апо́стольския красо́ты,/ моли́ с ни́ми Человеколю́бца оставле́ние грехо́в и жития́ исправле́ние/ дарова́ти нам, преподо́бне, хваля́щим тя.

Богоро́дичен: Тишина́ ве́лия бысть в пеще́ре су́щим,/ суе́т ми́ра избе́гшим святы́м./ Ты, о Ма́ти Де́во,/ Небе́сную тишину́ ниспосли́ и нам, Чи́стая,/ Тебе́ велича́ющим.

Свети́лен:

Сняще́нстном досто́йно облече́н,/ удо́брен же зело́ преподо́бнем,/ Богоро́дицы дом укра́сив и просла́вив,/ язы́цы ко Христу́ приве́л еси́,/ усече́нием же ме́чным седина́ твоя́ обагри́ся кро́вию, Корни́лие,/ и ны́не со святы́ми Христу́ предстоя́,/ моли́ почита́ющим па́мять твою́/ земно́е ше́ствие в ми́ре прейти́ и одесну́ю Судии́ предста́ти.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

По успе́нии Твое́м ми́ра не оста́вила еси́, Богоро́дице,/ но и в де́бри земно́й прославля́вши и́мя свято́е Свое́ чудеса́ми/ от ико́ны Твоея́ святы́я и гро́ба преподобному́ченика,/ с ни́мже моли́ Сы́на и Бо́га Твоего́ о нас, недосто́йных,/ Тя при́сно блажа́щих.

На хвалитех стихи́ра, глас 3:

Что сие́ стра́нное виде́ние?/ Святы́й изы́де в сре́тение гро́зному влады́це/ пред враты оби́тели со сла́вою,/ воздава́я земно́му царю́ до́лжное,/ той же побежде́н быв гне́ва изступле́нием,/ до́браго па́стыря зле сме́рти преда́де;/ но абие возрыда́, созна́в грехопаде́ние,/ и мертва́ су́ща во храм Богома́тери внесе́,/ иде́же почива́ли ны́не, Корни́лие,/ с му́ченики о нас Христа́ Бо́га моли́/ даро́в ати нам ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас 6: Излия́ся благода́ть: (зри стихи́ру по 50-м псалме́). И ны́не: Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная:

Моли́тва

Святы́й преподобному́чениче Корни́лие,/ смире́нно припада́ем к раце моще́й твои́х/ и уми́льно мо́лим тя:/ ми́лостиво призри́ на ско́рби на́ша душе́вныя и теле́сныя/ и изба́ву нам пода́ждь;/ помози́ нам, свя́тче Бо́жий, от наве́та злых челове́к, от ни́хже и сам ты неви́нно на земли́ пострада́л еси́./ Защити́ нас от наси́лия диа́вола,/ стра́стно вою́ющаго в не́мощных удесех на́ших;/ умоли́ Го́спода Бо́га и Пречи́стую Его́ Ма́терь даро́вати нам ти́хое и безгре́шное житие́,/ взаи́мную бра́тскую нелицеме́рную любо́вь/ и ми́рную христиа́нскую кончи́ну,/ да чи́стою со́вестию предста́нем нелицеме́рному стра́шному суди́лищу Христо́ву/ и в Ца́рствии Его́ просла́вим Животворя́щую Тро́ицу, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобномученик Корнилий Псково-Печерский (1501–1570)

Преподобномученик Корнилий Псково-Печерский (1501–1570) родился в Пскове в боярской семье. Родители его, Стефан и Мария, воспитывали сына в благочестии и страхе Божием. Уже в раннем возрасте мать заметила у отрока Корнилия особенную склонность к духовной жизни, научила его молитве и привила любовь к странникам.

Чтобы дать сыну образование, родители отдали его в Псковский Мирожский монастырь. В монастырских стенах отроков воспитывали в послушании, обучали чтению и письму, искусству книгописания и писанию икон. В монастыре составлялись и переписывались летописи, жития́ святых, Богослужебные книги. В Мирожской обители юный Корнилий подвизался под началом старца, совершая подвиги молитвы и труда, делал свечи. С особенным тщанием приготовлялся он к писанию икон, соблюдая перед этим пост, молился Пресвятой Владычице о благослове́нии его на труд. Во время работы над иконой хранил особенную чистоту, творя в душе непрестанную молитву.

Закончив обучение, святой Корнилий вернулся в родительский дом. Пребывание в святой обители еще более утвердило его призвание к иноческой жизни.

Однажды государев дьяк Мисюрь Мунехин, человек просвещенный и благочестивый, друг семьи святого Корнилия, собрался ехать в затерянную среди лесов маленькую Печерскую обитель и взял с собою юного Корнилия. Красота природы, тихая монастырская служба в пещерной церкви преисполнили сердце юноши духовной радостью и благоговением. Никогда и нигде еще он так горячо не молился. Эта поездка оказала большое воздействие на его последующую жизнь.

Вскоре он навсегда ушел из родительского дома и принял постриг в Псково-Печерском монастыре. Там преподобный Корнилий вел строгую жизнь: в убогой келье спал на досках, все свое время посвящал полезному труду и молитве.

В 1529 году преподобный Корнилий, служивший образцом богоугодной жизни, был избран игуменом. В его настоятельство число братии увеличилось от 15 до 200 человек, и это количество насельников не было превышено ни при одном из последующих настоятелей. Вставая с восходом солнца, преподобный Корнилий сам правил службу и отдавал все силы трудам, воодушевлял братию к выполнению устава, строгому посту, молитве, напоминая о подвиге первых христиан. По своему смирению преподобный Корнилий почитал себя первым среди равных лишь по избранию.

Деятельность преподобного Корнилия распространялась далеко за пределы обители. Его жизнь была образцом деятельной любви к Богу и человеку. Он распространял Православие среди жителей окрестных мест – эстов и сэту, многие из которых крестились в монастыре. Преподобный Корнилий, всегда кроткий и приветливый, молча выслушивал людей, давал наставления, а потом благословлял с молитвой и любовью. При звуке его голоса открывалось сердце, стыд отбегал. После покаяния люди плакали облегчающими душу слезами.

Однажды на Псковщине было моровое поветрие. Люди бежали из селений в леса, подступы к городам закрывались, чтобы уберечь жителей от моровой язвы. Многие умирали не только от заразы, но и от голода. По благослове́нию преподобного Корнилия в то страшное время иноки монастыря выходили к голодным, чтобы раздавать им вареную рожь.

Во время Ливонской войны преподобный Корнилий проповедовал христианство в отвоеванных городах, строил там храмы, помогал пострадавшим, заботился о раненых. В обители погребали убитых и записывали их в синодики для поминовения.

В 1560 году, в праздник Успения Пресвятой Богоро́дицы, преподобный Корнилий послал в благослове́ние русским войскам, осаждавшим город Феллин, просфору и святую воду. В тот же день немцы сдали город.

Преподобный Корнилий очень любил и хорошо знал книги – он создал в монастыре большую по тому времени библиотеку. В середине XVI века Псково-Печерский монастырь перенял от Спасо-Елизаровского монастыря традицию летописания. Кроме того, святой игумен Корнилий завел большой монастырский синодик для поминовения усопших братии и благотворителей обители, начал вести «Кормовую книгу». В этом труде он оставил последующим поколениям историческую характеристику своего времени, составил «Описание монастыря» и «Описание чудес Печерской иконы Божией Матери».

Преподобный Корнилий расширил и украсил свой монастырь, прокопал далее монастырские пещеры, перенес деревянную церковь во имя Сорока мучеников Севастийских за монастырскую ограду, на приезжий монастырский двор, а на ее месте в 1541 году поставил церковь в честь Благовещения Пресвятой Богоро́дицы и в 1559 году построил храм Покрова Пресвятой Богоро́дицы. В 1558–1565 годах преподобный Корнилий воздвиг вокруг монастыря надежную каменную стену, а над Святыми Вратами по своему замыслу построил каменную церковь во имя Святителя и Чудотворца Николая (1565). Тем самым он поручил этому истинному защитнику чистоты Православной веры покровительство святой обители на границе с неправославными народами.

Так обитель, возникшая на границе Русского государства, стала не только светочем Православия, но и крепостью против внешних врагов России.

Другим делом преподобного Корнилия было основание в 1538 году во Пскове подворья монастыря с каменной церковью в честь иконы Божией Матери «Одигитрии».

Во время своего управления монастырем преподобный Корнилий учредил при обители иконописную мастерскую. Трудившиеся в ней монахи учились искусству иконописи в Мирожском монастыре и по возвращении в свою обитель писали иконы и помогали преподобному Корнилию украшать храмы и обучать других иноков. В монастыре были также столярная, кузнечная, керамическая и другие хозяйственные мастерские.

О мученической кончине преподобного Корнилия написано в древней рукописи Троице-Сергиевой Лавры. Когда преподобный игумен Корнилий вышел с крестом за монастырские ворота навстречу царю Иоанну Грозному, разгневанный ложным наветом на святого игумена царь своей рукой отсек ему голову, но тотчас раскаялся и, подняв тело его, на руках понес в монастырь. Обагренная кровью преподобного Корнилия дорожка, по которой царь нес его тело к церкви Успения Пресвятой Богоро́дицы, названа «кровавым путем».

Раскаявшись, царь пожертвовал Псково-Печерскому монастырю множество драгоценных вкладов, вписал имя преподобного игумена в свой синодик, но память о содеянном преследовала его всю жизнь.

Тело преподобномученика Корнилия было положено в стене «Богом зданной пещеры», где невредимо пребывало 120 лет. В 1690 году митрополит Псковский и Изборский Маркелл перенес его мощи, прославившиеся исцелениями больных, из пещеры в соборный храм Успения Пресвятой Богоро́дицы и положил в новом гробе в стене.

17 декабря 1872 года мощи преподобного Корнилия были переложены в медно-посеребренную раку, а в 1892 году – в новую раку. Полагают, что служба преподобномученику была составлена ко дню открытия мощей в 1690 году.

Преподо́бнаго Агафо́на, чудотворца Пече́рскаго, в Дальних пеще́рах почива́ющаго

Тропа́рь, глас 8:

Бла́га Небе́сная ра́ди дел твои́х стяжа́вый,/ бла́гости тезоимени́те, Агафо́не,/ моли́ Блага́го Го́спода, мо́лим тя те́пле,/ я́ко да не лиши́т нас ве́чных благ Свои́х.

Конда́к, глас 2:

Ве́дый изве́стно, я́ко сне́дию род челове́чь испаде́ из ра́я,/ посто́м же па́ки вни́де в онь,/ по́стное избра́л еси́ себе́ житие́,/ в не́мже кре́пце подвиза́яся, блаже́нне Агафо́не,/ и бесо́вская шата́ния тем низлага́я,/ прия́л еси́ целе́бныя да́ры от Христа́ Бо́га,/ Ему́же при́сно моли́ся о душа́х на́ших.

Преподобный Агафон Печерский

Преподобный Агафон Печерский был великим постником, исцелял больных возложением на них рук имел дар пророчества и предсказал время своей смерти. Память его празднуется также с Собором преподобных Дальних пещер 28 августа.


Источник: Минея - М. : Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2002-. 12 том. / Минея февраль. - 2002. - 812 с.

Комментарии для сайта Cackle