Источник

27-й день

Преподо́бнаго отца́ на́шего и испове́дника Проко́пия Декаполи́та

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 4.

Подо́бен: Яко до́бля:

По о́бразу быв Бо́жию и по подо́бию/ от нача́ла созда́ния, всеблаже́нне,/ о́браза достоя́ние соблюсти́ потща́лся еси́/ по́мыслом всеблагочести́вым,/ и ума́ чистото́ю и святости,/ и страсте́й воздержа́нием,/ и соблюде́нием Христо́вых веле́ний/ и благоче́стия, пребога́те.

Поще́нием пе́рвее прие́м/ и страда́нием Богому́дренно последи́,/ благоугоди́л еси́ обои́ми Созда́вшему,/ Еди́ному очище́ние истязу́ющему от нас и душе́вное благоро́дие./ Е́гоже плотско́е прише́ствие сла́вя,/ покланя́лся еси́ о́бразу свято́му,/ и́же по Того́ вочелове́чению.

И́же Сло́ва воплоще́ние/ злочести́ве отве́ргшия облича́я, преподо́бне,/ соверши́л еси́ я́звенными истяза́нии,/ и вся́цеми озлобле́ньми, и у́зами, и темни́цею,/ утвержда́я и́стину./ Темже был еси́ Христо́ва Ца́рствия насле́дник,/ и ра́дости неизрече́нныя,/ и присносу́щнаго сия́ния.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.

Глас и подо́бен то́йже:

Яко моли́тву неусыпа́ющую/ и мольбу́ пребыва́ющую/ иму́щи, Пречи́стая, к Бо́гу,/ напа́сти успи́,/ во́лны укроти́ окая́нныя моея души́,/ и в ско́рби су́щее се́рдце мое́ уте́ши,/ Отрокови́це, молю́ Тя,/ и облагодати́ ум мой,/ я́ко да досто́йно сла́влю Тя.

Крестобогоро́дичен.

Подо́бен то́йже:

А́гнца и Па́стыря Тя/ на Дре́ве я́ко ви́де,/ Агница ро́ждшая рыда́ше/ и Матерски Тебе́ веща́ше:/ Сы́не возжеле́нне,/ ка́ко на дре́ве Крестнем пове́шен еси́, Долготерпели́ве?/ ка́ко руце и но́зи Твои́, Сло́ве,/ пригвозди́шася от беззако́нных,/ и кровь Твою́ излиял еси́, Владыко?

Тропа́рь, глас 8:

Слез твои́х тече́ньми пусты́ни безпло́дное возде́лал еси́,/ и и́же из глубины́ воздыха́ньми во сто трудо́в уплодоноси́л еси́,/ и был еси́ свети́льник вселе́нней,/ сия́я чудесы́, Проко́пие о́тче наш./ Моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кано́н, его́же краегране́сие: Твоя́ по́двиги благоле́пие пою́, блаже́нне. Творе́ние Феофа́ново. Глас 6.

Песнь 1

Ирмо́с: Я́ко по су́ху, пешеше́ствовав Изра́иль/ по бе́здне стопа́ми,/ гони́теля фарао́на/ ви́дя потопля́ема,/ Бо́гу, побе́дную песнь пои́м, вопия́ше.

Благоче́стия любо́вию объят быв/ и Боже́ственным раче́нием треволне́ния мирска́я оттря́сл еси́, преподо́бне,/ Бо́гу побе́дную песнь взыва́я,/ я́ко просла́вися.

Светоно́сное твое́ житие́, и све́тлое души́, и спротя́женное,/ благоче́стию срастворе́нно доброде́тели воображе́ние,/ в тебе́, преподо́бне, я́ве соде́лаша.

Преесте́ственным уче́нием и светоза́рным Христо́вым освеща́емь,/ страстны́я прило́ги воздержа́нием увяди́л еси́,/ вопия́ побе́дную песнь Вседержи́телю.

Богоро́дичен: Воплоще́нное Сло́во Боголе́пно заче́нши, Пречи́стая, е́же пре́жде безпло́тное,/ нам па́че естества́ родила́ еси́, Чи́стая,/ по Рождестве Де́ва пребы́вши.

Песнь 3

Ирмо́с: Несть свят,/ я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой,/ вознесы́й рог ве́рных Твои́х, Бла́же,/ и утверди́вый нас на ка́мени/ испове́дания Твоего́.

Твоя́ Богоприя́тная душа́, ве́ры ра́ди ре́вностию распаля́ема, блаже́нне,/ беззако́нных го́рькое не́истовство и я́рость,/ Богоно́се, держа́вно разори́ла есть.

Твои́ми кровьми́ обагри́вся,/ му́ченическим страда́нием уподо́бился еси́, треблаже́нне,/ ра́ны нечести́вых му́жественною душе́ю претерпе́л еси́ терпели́вно, Проко́пие.

Подъя́л еси́, преподо́бне, сугу́бы по́двиги, му́дре,/ е́реси облича́я и львов стремле́ния му́жески претерпе́в Богому́дренно,/ прему́дре Проко́пие.

Богоро́дичен: Му́дрость и Сло́во О́тчее,/ е́же пре́жде всех век напосле́док време́н неизрече́нно вопло́щься от Неискусому́жныя Матере,/ Богоро́дицу Сию́ соде́ла.

Седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Яви́лся еси́:

Воздержа́ния добро́тами укра́шен,/ муче́ния кровьми́ уясни́л еси́ ду́шу/ и па́че со́лнца просия́л еси́, чудоно́сне Проко́пие преподо́бне.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Те́плое заступле́ние су́щим в беда́х,/ и помо́щницу на́шу,/ и к Бо́гу премене́ние,/ Еюже тли изба́вихомся,/ Богоро́дицу, ве́рнии, ублажа́ем.

Крестобогоро́дичен:

На Дре́ве ви́дяши воздви́жена Сы́на Твоего́, Пречи́стая,/ утро́бою ма́тернею растерза́ема,/ жа́лостно взыва́ла еси́:/ увы́ Мне, ка́ко заше́л еси́,/ Све́те Мой Безле́тный?

Песнь 4

Ирмо́с: Христо́с моя́ си́ла,/ Бог и Госпо́дь,/ честна́я Це́рковь/ Боголе́пно пое́т, взыва́ющи,/ от смы́сла чи́ста о Го́споде пра́зднующи.

Напая́я, преподо́бне, сле́зными тече́ньми се́рдце твое́, блаже́нне,/ доброде́телей се́мя возде́лал еси́ по́мыслом чи́стым, преподо́бне Проко́пие.

Земно́е мудрова́ние Боже́ственному Ду́ху повину́л еси́, о́тче,/ по́стническое житие́ прие́м и сочетаемь ли́ком му́ченическим, всеблаже́нне.

Я́ко му́ченик Боже́ствен и и́стиннейш по бла́гочестии, ерети́ческое обличи́л еси́ безу́мие,/ не́истовство бо му́жески безбо́жных пренебре́гл еси́.

Богоро́дичен: Зако́нных кро́ме уста́вов, Всенепоро́чная, заче́нши Зижди́теля,/ и без тли Сего́ породи́ла еси́,/ и Богоро́дица и́стинная и госпо́дьственно была́ еси́.

Песнь 5

Ирмо́с: Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же,/ у́тренюющих Ти ду́ши любо́вию озари́, молю́ся,/ Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий,/ и́стиннаго Бо́га,/ от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

Освяще́нна по́стнически и сконча́вшася кро́вию, о́тче, досто́йно почита́ем:/ па́мять бо пра́ведных с похвала́ми при́сно/ ве́рно соверша́ется и помина́ется.

Мудре все претворя́я и устроя́я к лу́чшему, я́коже хо́щет Госпо́дь,/ злоче́ствующих скверноуби́йство твои́м воздержа́нием/ и муче́ния сла́вою преложи́.

На ра́мо взем Кре́стное всеору́жие, о́тче, Христу́ после́довал еси́,/ вся за́дняя забве́нию творя́, к пре́дним тече́нием простира́лся.

Богоро́дичен: Пое́м, Пречи́стая, из Тебе́ в плоть стра́стну же и ме́ртвенну оде́явшагося Го́спода/ и обоже́ну соде́лавшаго/ соедине́нием неслия́нным по Ипоста́си.

Песнь 6

Ирмо́с: Жите́йское мо́ре,/ воздвиза́емое зря/ напа́стей бу́рею,/ к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию Ти:/ возведи́ от тли живо́т мой,/ Многоми́лостиве.

Преходя́, приснопа́мятне, от сла́вы вои́стинну по́стническия,/ восте́кл еси́ к му́чеников сла́ве и че́сти,/ твое́ю кро́вию в багряни́цу очервле́ну оде́ян.

Теку́щих непостоя́нное преоби́дев,/ душе́ю и по́мыслом Богому́дренным, приснопребыва́ющим, благи́м и конца́ не иму́щим/ благоче́стно впери́лся еси́, всеблаже́нне.

Воздержа́нием благомо́щным и кро́тостию Христо́с зря тя обогати́вшася,/ человеколю́бие призре́ на тя и сла́вы пока́за прича́стника,/ страстоте́рпче пресла́вне.

Богоро́дичен: Всенепоро́чная Влады́чице,/ души́ моея тя́жкая и лю́тая сокруше́ния рукодея́ньми исцели́ та́йными,/ действи́тельный лечбы́ Сы́на Твоего́ полага́ющи стра́сти.

Конда́к, глас 4.

Подо́бен: Яви́лся еси́:

Денни́цу днесь Це́рковь иму́щи,/ вся́кую злосла́вия мглу разгоня́ет,/ почита́ющи Тя, Небе́снотаи́нниче, Проко́пие пресла́вне.

Песнь 7

Ирмо́с: Росода́тельну у́бо пещь/ соде́ла А́нгел/ преподо́бным отроко́м,/ халде́и же опаля́ющее/ веле́ние Бо́жие мучи́теля увеща́ вопи́ти:/ бла́гослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Я́ко пресве́тло житие́ твое́, Богому́дре, бысть по́стничеством,/ та́ко яви́ся твое́ я́ве страда́ние тве́рдо,/ Христа́ бо просла́вил еси́, вопия́:/ бла́гослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Целому́дрия чистото́ю, чу́дный о́тче, препоя́сався,/ му́жеством же муче́ния вене́ц све́тел прия́л еси́ благода́тию, зовы́й:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Не покланя́ющиися о́бразу Твоему́ Пречи́стому, Спа́се, нечести́вии/ раба́ Твоего́ я́звят, стру́жуще лю́те, пою́ща и глаго́люща к Тебе́:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: Веселя́щеся Рождество́м Твои́м, Всенепоро́чная, вси́ Тя ублажа́ем./ Того́ бо ра́ди ны́не плотска́го мы изба́вльшеся тле́ния, вопие́м Ему́:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Песнь 8

Ирмо́с: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́/ и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́,/вся бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти./ Тя превозно́сим во вся ве́ки.

Разреше́н от тли и пре́жде сме́рти я́влься,/ преста́вился еси́ отсюду к нетле́нней, преподо́бне, жи́зни,/ смерть прие́м ле́ствицею све́тло, Проко́пие, Богому́дре.

Испо́лнен яви́лся еси́ зари́ благода́тныя/ и к незаходи́мому све́ту, о́тче, отше́л еси́,/ вся́ко ве́щное отложи́в жела́ние./ Темже тя почита́ем, Проко́пие Богому́дре.

Вооруже́н си́лою Боже́ственнаго Ду́ха, лука́вствия духо́в победи́л еси́ полки́./ Темже Небе́сныя две́ри тебе́ отверзо́шася, блаже́нне,/ воспева́ющу Христа́ во ве́ки вся.

Богоро́дичен: Блажа́т вси ро́ди, Влады́чице,/ я́коже прорекла́ еси́, Еди́на Богоблаже́нная,/ Тя, и́стинную Богоро́дицу Пречи́стую,/ Ю́же превозно́сим во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с: Бо́га/ челове́ком невозмо́жно ви́дети,/на Него́же не сме́ют чи́ни А́нгельстии взира́ти./ Тобо́ю же, Всечи́стая, яви́ся челове́ком/ Сло́во воплоще́нно,/ Его́же велича́юще/ с Небе́сными во́и, Тя ублажа́ем.

Пострада́ти зако́нно, му́чениче, изво́лив,/ страсте́й стремле́ния воздержа́нием умертви́л еси́/ и плотска́я взыгра́ния, уго́дниче Христо́в:/ те́мже безстра́стия ны́не безсме́ртное с безпло́тными во́инствы обре́л еси́ наслажде́ние.

Судий пра́ведному све́тло предстои́ши,/ я́ко победи́тель, венцы́ неувяда́емыя прие́м,/ приле́жно, Проко́пие, моляся о соверша́ющих твою́ свяще́нную па́мять/ и Боже́ственный пра́здник преставле́ния твоего́.

Заря́ми тре́ми ны́не озаря́ем,/ от еди́наго несказа́нно происходя́щими Божества́,/ пребога́тнаго насле́дия сподо́бился еси́ и кра́снаго весе́лия,/ ра́дуяся с преми́рными во́инствы, о́тче Проко́пие.

Богоро́дичен: Тле́нен Сло́во Бо́жие нетле́нное зрак прие́м,/ челове́ки в нетле́ние облече́,/ благоволе́нием О́тчим всели́вся в Тя, Обра́дованную./ Те́мже, Пречи́стая, с Небе́сными во́инствы Тя велича́ем.

Преподобный Прокопий Декаполит († ок. 750)

Преподобный Прокопий Декаполит († ок. 750) уроженец Декаполиса, или Десятиградия, воспоминаемого в благовестии святого Евангелиста Марка (Мк. 7:31).

В этих святых местах, расположенных близ Галилейского озера, где проповедовал Господь наш Иисус Христос, святой Прокопий принял иночество и, непрестанно подвизаясь в молитве и посте, достиг высокой, благодатной чистоты и духовной ревности о Боге.

В те времена православных христиан постигло великое испытание – гонение на святые иконы.

Преподобный Прокопий мужественно выступил против иконоборческой ереси, обличая заблуждения еретиков и разъясняя безумие нечестиво хулящих «Воплощенное Слово». По повелению беззаконного гонителя икон – императора Льва Исаврянина (716–741) – святой исповедник был схвачен, предан жестокому бичеванию, истязанию железными орудиями и брошен в темницу вместе со своим другом, преподобным Василием Исповедником (память 28 февраля). Святые узники, претерпевая множество лишений, томились в заключении до самой смерти царямучителя и когда прекратилось гонение они были освобождены вместе с другими ревнителями Православия, страдавшими за святые иконы. Выйдя на свободу, святой вернулся к иноческим трудам, наставляя многих на путь добродетели и приводя ко спасению.

Преподо́бнаго Ти́та свяще́нника, в Бли́жних пеще́рах почива́ющаго

Тропа́рь, глас 1:

Братолю́бие тя живу́ща ви́дев любве ненави́стник,/ победи́л тя во гнев,/ но, ве́дый твоя́ пре́жния труды́ любве́ исто́чник – Господь,/ преложи́ тя па́ки на братолю́бие,/ в не́мже ты про́чее пожи́в Богоуго́дне,/ моли́ся о нас, я́ко да поживе́м братолю́бне.

Конда́к, глас 7:

Смире́нию Госпо́дню подо́бяся,/ смири́лся еси́, священник сый пред лице́м гордаго диакона Ева́грия,/ беззло́бне Ти́те,/ за что прия́л еси не то́кмо временныя жизни неотпадение,/ Ангелу тя воздвигшу,/ но и вечныя наслаждение,/ в нейже ликуя, избавляй нас лютаго гнева и памятозло́бия.

Преподобный Тит, пресвитер Печерский (ХIII)

Преподобный Тит, пресвитер Печерский (ХIII), подвизавшийся в Ближних пещерах Киево-Печерского монастыря и достигший преклонных лет в духовной чистоте и великом смирении, поведал братии повесть о своей жизни, «О том, как Божий гнев открывается в ответ на гнев человеческий, а мир Господний, всякий ум превосходящий, нисходит на человека, мира взыскующего, соблюдая его душу, сердце, тело и разум». Был у преподобного Тита некогда близкий друг, инок того же монастыря – диакон Евагрий, с которым его соединяла великая, истинная любовь, такая, что другие иноки дивились их единомыслию и согласию. Ненавидящий добро враг рода человеческого, стремящийся везде и всюду посеять рознь между людьми, по зависти омрачил эту дружбу и превратил ее в такую вражду, что бывшие друзья не могли смотреть друг на друга. Когда один кадил в храме, другой избегал фимиама, а кадивший обходил его при каждении. Так они пребывали в греховном мраке, дерзая не примиряться даже тогда, когда вместе совершали Литургию и причащались Божественным дарам. Братия старались примирить их, но бывшие друзья не хотели об этом даже слышать.

Однажды, по воле Божией, случилось Титу впасть в тяжкую болезнь. Не надеясь выздороветь, он стал горько плакать о своем согрешении и послал одного из братьев к диакону Евагрию с просьбой о прощении. Евагрий не захотел прийти к покаявшемуся брату и не только не простил его, но проклял с жестокими словами. Видя, что Тит умирает, братия привели его насильно. Увидев Евагрия, Тит пал к его ногам и со слезами просил: «Прости меня, отче, и благослови». Евагрий же в своей бесчеловечной жестокости, отвернувшись от брата, произнес перед всеми лютые слова: «Не хочу примириться с ним, ни в сем веке, ни в будущем!» Сказав это, он вдруг упал. Иноки хотели поднять его, но увидели, что Евагрий мертв. Ему не смогли ни рук согнуть, ни глаза и уста закрыть, словно он давно уже умер. Больной же пресвитер Тит в тот самый миг получил исцеление и встал здоровым. На расспросы братии преподобный Тит поведал, что, когда Евагрия привели к нему, а тот отказался его простить, он увидел грозного Ангела, поразившего Евагрия пламенным копьем, а ему самому подавшего руку и воздвигшего его с одра болезни.

Иноки в страхе и трепете много плакали об умершем диаконе Евагрий, погребли его тело, а сами с тех пор стали особенно удерживаться от гнева, чтобы не случилось им умереть во вражде. Ведь Господь сказал: «всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду» (Мф. 5,22). А преподобный Тит за взыскание мира с братом обрел мир с самим Богом, был сохранен от смерти телесной и душевной и приобрел особый дар смирения.

Он предал Богу свою душу в мире и любви к братии после 1196 года и был погребен в Ближних пещерах преподобного Антония. Память его празднуется также 28 сентября и во 2-ю неделю Великого поста.

Преподо́бнаго Ти́та, бы́вшаго воина, в Дальних пещерах почива́ющаго

Тропа́рь, глас 3:

Во́инство тле́нное оста́вль,/ в нетле́нном ввоени́лся еси́ Христо́ви,/ и оружием Его́ кре́стным победи́в подзе́мных ефио́пов,/ победы венец от Христа́, Ти́те, сла́вно прия́л еси,/ Емуже моли́ся дарова́ти нам мир и ве́лию милость.

Конда́к, глас 6:

Во́ина Христо́ва хра́браго,/ щитом преподо́бия обло́жшагося/ и во́ев неви́димых крепко победи́вши,/ прииди́те, вернии, восхва́лим,/ Ти́та крепкоду́шнаго и возопии́м:/ прииди́, свя́те, к нам и никто́же озло́бит ны.

Преподобный Тит

Преподобный Тит, бывший в миру воином, подвизался в Дальних пещерах в XIV веке. Кроме тропаря и кондака, имя преподобного Тита-воина упоминается в 5 песне канона службы преподобным Дальних пещер. Там говорится, что во время одной из битв враги тяжело ранили его в голову. После выздоровления преподобный Тит пришел подвизаться в Киево-Печерский монастырь, где оплакивал свои грехи. Получив известие от Бога о прощении, преподобный Тит радостно отошел к Горним селениям.

Память его также празднуется 28 августа и во 2-ю неделю Великого поста.


Источник: Минея - М. : Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2002-. 12 том. / Минея февраль. - 2002. - 812 с.

Комментарии для сайта Cackle