Приглашаем Вас пройти Православный интернет-курс — проект дистанционного введения в веру и жизнь Церкви.

26-й день

Свята́го священному́ченика Ермола́я и и́же с ним

ВЕ́ЧЕР

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

Му́чениче страда́льче Ермола́е,/ стра́ха ра́ди иногда́ беззако́нных кры́яся,/ явла́еши, ра́дуяся, сокрове́нное та́инство/ страстоте́рпцу Пантелеи́мону/ благоче́стия и ра́зума/ и, явля́яся, умира́еши усе́рдно за Христа́,/ за бла́гость страда́ти изво́лившаго.

Му́чениче страда́льче Ермола́е,/ свяще́нную жизнь свяще́нно возжеле́л еси́,/ святи́тель быв Иису́са Вседержи́теля,/ и нечи́стыя тьмы спасл еси́/ честны́ми словесы́ твои́ми лю́ди благода́тию./ И преше́л еси́ к преми́рным,/ страда́льческою кро́вию омы́вся, Богоблаже́нне.

Ерми́ппа же, и Ермола́я, и Ермокра́та ве́рно,/ Госпо́дни му́ченики, чу́дно страда́вшия,/ и лука́ваго уби́вшия,/ и омы́вшеся ба́нею,/ никогда́же вторы́ми скве́рнами оскверня́емыя,/ восхва́лим, священносла́вяще,/ и тех па́мять пра́зднуем, торжеству́юще.

Сла́ва, глас 6:

Наста́ днесь сла́вная па́мять твоя́,/ священному́чениче Ермола́е,/ созыва́ющи нас к благохвале́нию/ па́стырских по́двигов твои́х/ и к сла́ве укре́пльшаго тя на страда́ние Христа́, Бо́га на́шего,/ к Нему́же име́я дерзнове́ние,/ предста́тельством твои́м, всеприснопа́мятне,/ и по тебе́ страда́вша вели́каго Пантелеи́мона/ изыма́йте от искуше́ний и неду́гов/ вас любо́вию почита́ющих.

И ны́не, Богоро́дичен: Кто Тебе́ не ублажи́т:

А́ще не пра́зднуеши,

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Спаси́ мя, Влады́чице Пречи́стая,/ Я́же Спа́са Христа́ неизрече́нно ро́ждшая,/ Тя бо еди́ну стяжа́х Предста́тельницу,/ и необори́мую сте́ну,/ и покро́в, и ра́дование,/ и души́ моея́ Боже́ственное утеше́ние./ Ты у́бо мя изба́ви неусыпа́ющаго че́рвия/ и огня́ ве́чнующаго, Ма́ти Христа́ Бо́га.

Крестобогоро́дичен:

Тя ви́дящи, пригвожда́ема на Кресте́, Иису́се,/ и стра́сти прие́млюща во́лею,/ Де́ва и Ма́ти Твоя́, Влады́ко,/ увы́ Мне, – вопия́ше, – Ча́до сла́дкое!/ Ра́ны непра́ведно ка́ко терпи́ши,/ Врачу́, исцели́вый челове́ческое неможе́ние/ и от тли всех изба́вивый милосе́рдием Твои́м?

Вход. Проки́мен дне. И чте́ния му́ченическая (зри день 24-й).

На стихо́вне стихи́ра свята́го, глас 5:

Ра́дуйся, свяще́нная главо́,/ пречестны́й сосу́де Свята́го Ду́ха,/ Никомиди́и похвало́, Це́ркве украше́ние,/ пресви́теров удобре́ние, му́чеников ле́пото,/ сто́лпе благоче́стия непоколеби́мый,/ рачи́телю Боже́ственныя сла́вы,/ Богому́дрый наста́вниче сла́внаго Пантелеи́мона,/ с ни́мже, предстоя́ Христу́, прехва́льне Ермола́е,/ моли́ся дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Сла́ва, свята́го, глас 2:

Я́ко светоза́рная звезда́,/ возсия́л еси́ в Никомиди́и,/ свяще́ннейший Ермола́е,/ озаря́я Боже́ственными словесы́ и дея́нии/ во мра́це идолослуже́ния су́щия,/ отону́дуже и Пантелеи́мона просвети́тель был еси́,/ утверди́в того́ уче́нием Христо́вым/ и возроди́в водо́ю и Ду́хом/ в насле́дие жи́зни ве́чныя,/ ея́же ра́ди и пострада́сте тве́рдо./ И ны́не, венцено́снии, с му́ченики лику́юще,/ моли́теся о спасе́нии душ на́ших.

Тропа́рь священному́ченика, глас 1:

Ми́ром благода́ти пома́зан,/ преблаже́нне о́тче Ермола́е,/ иере́й Бо́га Вы́шняго яви́лся еси́/ и благоче́стия све́тлый пропове́дник,/ му́ченик же тве́рдый и безме́здный врач притека́ющих к тебе́./ Сла́ва Да́вшему тебе́ кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему тя,/ сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.

Ин тропа́рь святы́х, глас 8:

Тро́ицы провозве́стницы,/ тро́ице му́чеников честна́я,/ и́дольское нече́стие обличи́вшии/ и тьмочи́сленнаго врага́ сокруши́вшии,/ ны́не, со Христо́м ца́рствующе, моли́те,/ свяще́нный Ермола́е со Ерми́ппом и Ермокра́том сла́вным,/ я́ко да и на́ша враги́ победи́м/ и прии́мем от Цари́ всех, Бо́га, ве́чный живо́т/ и вене́ц нетле́нный.

Ин тропа́рь святы́х, о́бщий, глас 4:

Му́ченицы Твои́, Го́споди,/ во страда́ниих свои́х венцы́ прии́ша нетле́нныя от Тебе́, Бо́га на́шего:/ иму́ще бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́ша,/ сокруши́ша и де́монов немощны́я де́рзости./ Тех моли́твами/ спаси́ ду́ши на́ша.

НА У́ТРЕНИ

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 4:

Благода́ти и си́лы Боже́ственныя испо́лнен,/ благоче́стие непрекло́нное держа́л еси́, свяще́нне Ермола́е,/ и му́ченическую показа́л еси́ тве́рдость, за Христа́ пострада́в, ра́дуяся,/ у Него́же проси́ нам ми́ра и ве́лия ми́лости.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Пречи́стеи ру́це Твои́, Де́во Ма́ти, просте́рши,/ покры́й упова́ющия на Тя и Сы́ну Твоему́ зову́щия:/ всем пода́ждь, Христе́, ми́лости Твои́.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 5:

Свяще́нника принося́ща и а́гнца приноси́маго тя, всехва́льне, имену́ем,/ я́ко су́ща обое́ тебе́ сама́го, я́ко непоро́чное заколе́ние Бо́гу,/ Его́же моли́ спасти́ и просвети́ти чту́щих све́тлую па́мять твою́, Ермола́е, о́тче наш.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Те́плая Предста́тельнице и непобеди́мая,/ упова́ние изве́стное и непосты́дное,/ стено́ и покро́ве и приста́нище прибега́ющим к Тебе́, Присноде́во Чи́стая,/ Сы́на Твоего́ и Бо́га моли́ со А́нгелы, мир да́ти ми́ру, и спасе́ние, и ве́лию ми́лость.

По полиеле́и седа́лен, глас 1:

Стра́сти твоя́, доблему́дре, я́же прия́л еси́ за Прия́вшаго во́льныя стра́сти,/ врачу́ют стра́сти призыва́ющих тя, священнострада́льче:/ ту́не прия́л еси́, ту́не и подае́ши боля́щим исцеле́ния,/ я́ко в ли́це безсре́бреник с Пантелеи́моном, преизря́дный.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Тя, Богоро́дице, Чи́стую и Непоро́чную, Параске́ва жела́ющи,/ непоро́чно и те́ло, и ду́шу соблюде́,/ страсте́й подпале́ния терпе́нием испепели́вши,/ искуше́ние же мно́гих претерпе́вши мук,/ и ны́не в Небе́сных черто́зех, я́ко де́ва, лику́ет с Тобо́ю, Присноде́во, веселя́щися.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 67.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Весели́ся, гра́де Никомиди́е,/ ра́дуйся, собо́ре ве́рных,/ све́тло торжеству́юще в па́мяти Ермола́я священному́ченика,/ скорбя́щих сострада́тельнаго уте́шителя,/ оби́димых те́плаго засту́пника,/ боля́щих безме́зднаго врача́,/ моля́щагося о спасе́нии душ на́ших.

Кано́н, его́же краегране́сие: Пе́сньми почита́ю Ермола́я труды́. Ио́сиф, глас 8.

Песнь 1

Ирмо́с: Пои́м Го́сподеви,/ прове́дшему лю́ди Своя́ сквозе́ Чермно́е мо́ре,/ я́ко Еди́н сла́вно просла́вися.

Пе́сньми светоно́сную, и прехва́льную, и всесла́вную восхва́лим па́мять Ермола́я,/ Христа́ велича́юще.

Вели́ка твоя́ сла́ва бысть, Ермола́е всехва́льне,/ и́бо вели́каго Бо́га яви́лся еси́ уго́дник превели́к.

Зако́нно проше́д, сла́вне, по́двиг,/ попра́л еси́ беззако́ннующих на́глость,/ всесла́вный му́чениче Ермола́е.

Богоро́дичен: Ми́лостива ми, Де́во, Христа́ сотвори́, Всенепоро́чная,/ в день Суда́ стра́шнаго осужде́ния изыма́ющи.

Песнь 3

Ирмо́с: Ты еси́ утвержде́ние/ притека́ющих к Тебе́, Го́споди,/ Ты еси́ Свет омраче́нных,/ и пое́т Тя дух мой.

Си́лою укрепля́емь Вседе́теля, му́дре, духо́вною,/ си́льнаго, му́чениче, в зло́бе кре́пость низложи́л еси́.

Зна́емь был еси́ Вседержи́телю, свя́те,/ всезна́емы сло́вом твои́м Боже́ственным в Нем соде́лав.

Позна́, поуча́емь от твоего́, му́дре, ду́ха, Творца́ Пантелеи́мон/ и зако́нно пострада́.

Богоро́дичен: Изба́ви мя, Всенепоро́чная, грехо́в лю́тыя бу́ри/ и по́мыслов, находя́щих неща́дно се́рдцу моему́.

Седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Свяще́нно житие́ твое́ соверши́в,/ свяще́нник показа́лся еси́ Изба́вителя,/ просвеща́я ве́рою к тебе́ приступа́ющия всегда́,/ и при кончи́не, блаже́нне, боже́ственне облиста́л еси́ муче́ния сия́нием, и мир озари́л еси́./ Те́мже, светоно́сную и святу́ю твою́ па́мять соверша́юще,/ пое́м тя и ве́рно ублажа́ем, страстоте́рпче Ермола́е./ Моли́ Христа́ Бо́га, грехо́в оставле́ние пода́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Я́ко Де́ву и еди́ну в жена́х, Тя, без се́мене ро́ждшую Бо́га пло́тию,/ вси ублажа́ем, ро́ди челове́честии:/ О́гнь бо всели́ся в Тя Божества́,/ и я́ко Младе́нца млеко́м пита́еши Зижди́теля и Го́спода./ Тем, а́нгельский и челове́ческий род, досто́йно сла́вим пресвято́е рождество́ Твое́/ и согла́сно вопие́м Ти:/ моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ покланя́ющимся ве́рою пресвято́му рождеству́ Твоему́.

А́ще не пра́зднуеши, Крестобогоро́дичен:

А́гнца, и Па́стыря, и Изба́вителя А́гница зря́щи на Кресте́,/ восклица́ше, пла́чущи, и, го́рько рыда́ющи, вопия́ше:/ мир у́бо ра́дуется, прие́мля Тобо́ю избавле́ние,/ утро́ба же Моя́ гори́т, зря́щи Твое́ распя́тие,/ е́же терпи́ши за милосе́рдие ми́лости./ Долготерпели́ве Го́споди, ми́лости бе́здно и исто́чниче неисчерпа́емый,/ умилосе́рдися и да́руй согреше́ний оставле́ние/ ве́рою пою́щим Боже́ственныя стра́сти Твоя́.

Песнь 4

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́.

Ше́ствия твоя́, Ду́хом Боже́ственным иду́ще, запя́ша ше́ствия лука́ваго/ и путь прав мно́гим яви́шася.

Свяще́нник свяще́нен, му́ченик и́стинен был еси́, достосла́вне Ермола́е,/ сего́ ра́ди тя вси восхваля́ем.

Тве́рдым умо́м беззако́ннующему сопроти́влься, муче́ния вене́ц прия́л еси́,/ му́жески пострада́в, свяще́нне.

Богоро́дичен: Я́коже престо́л огнеобра́зен но́сиши Влады́ку, Богоблагода́тная,/ Его́же моли́ спасти́ мя, грехо́вною волно́ю обурева́ема.

Песнь 5

Ирмо́с: От но́щи неве́дения/ Богове́дением просвети́вый концы́,/ просвети́ мя у́тром человеколю́бия Твоего́, Го́споди.

Я́же в нощи́ ле́стней одержи́мыя к све́ту наста́вил еси́/ и мзду прия́л еси́, е́же сконча́тися кро́вию.

Христо́вы ору́жницы, Ерми́пп же и Боже́ственный Ермола́й/ вку́пе с Ермокра́том, священносло́вии да просла́вятся.

За честну́ю Тро́ицу трие́ вку́пе пострада́вше, му́ченицы/ со тьма́ми А́нгел ны́не на Небесе́х веселя́тся.

Богоро́дичен: Тя Предста́тельницу вси, прибе́жище и тве́рдо заступле́ние иму́ще, Де́во,/ избавля́емся Тобо́ю вся́кия печа́ли.

Песнь 6

Ирмо́с: Моли́тву пролию́ ко Го́споду/ и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́,/ я́ко зол душа́ моя́ испо́лнися/ и живо́т мой а́ду прибли́жися,/ и молю́ся, я́ко Ио́на:/ от тли, Бо́же, возведи́ мя.

Ермола́й, до́блий ору́жник, Ермокра́т и Ерми́пп вку́пе/ еди́н тверд показа́ша нрав, Еди́наго Бо́га над все́ми пропове́давше,/ и, уме́рше за Христа́, Небе́сныя венцы́ прия́ша.

Кропле́нии излия́нных крове́й себе́ очервлени́вше багряни́цу страда́льцы/ и све́тло оде́явшеся, Царю́ веко́в предстоя́т,/ моля́щеся о нас со все́ми Вы́шними си́лами.

Науча́ется и́же в Ду́се Боже́ственнем тобо́ю Пантелеи́мон вели́кий ве́ре пра́вей/ и, пострада́в зако́нно, муче́ния тебе́ хода́тай бысть, Ермола́е,/ с ни́мже Христа́ Бо́га о всех умоли́.

Богоро́дичен: Бу́ря мя безме́рных согреше́ний смуща́ет/ и во глубину́ отсыла́ет вы́ну отча́яния, Де́во,/ но, предвари́вши, ру́ку ми простри́/ и даждь ми к ти́хим покая́ния приста́нищем дости́гнути.

Конда́к, глас 4.

Подо́бен: Вознесы́йся:

Я́ко святи́тель благоче́стно пожи́в/ и священномуче́ния вене́ц прия́л еси́./ И́дольския же́ртвы погаси́в,/ до́брый па́стырь Христо́ва ста́да был еси́, прему́дре,/ и Пантелеи́мону и́стинный учи́тель./ Сего́ ра́ди почита́ем тя пе́сньми, вопию́ще:/ от бед изба́ви нас при́сно моли́твами твои́ми, Ермола́е, о́тче наш.

И́кос:

Изволе́нием Ве́чнаго Архиере́я и руко́ю Анфи́ма, сла́внаго па́стыря и му́ченика,/ иере́й поста́вился еси́ ве́рным Никомиди́и/ и ста́до Христо́во ева́нгельскими пита́л еси́ зла́ки,/ слове́сныя же мре́жи простира́я, су́щия в пре́лести уловля́л еси́ во спасе́ние./ Те́мже и ученика́ е́ллинских враче́в о благода́ти Ду́ха соде́лал еси́ врача́ пресла́вна душ и теле́с/ и с ним страстоте́рпческою кро́вию тече́ние соверши́л еси́./ И ны́не пренебе́сному Престо́лу всех Влады́ки предстоя́,/ от бед изба́ви нас при́сно моли́твами твои́ми, Ермола́е, о́тче наш.

Песнь 7

Ирмо́с: От Иуде́и доше́дше, о́троцы/ в Вавило́не иногда́/ ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще:/ отце́в Бо́же, благослове́и еси́.

Просвети́вся незаходи́мым просвеще́нием Боже́ственнаго ра́зума, преподо́бне,/ к све́ту Богоразу́мия мно́жество спаса́емых наста́вил еси́, вопи́ти:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Бра́тски сму́дрствующе,/ Ермокра́т вели́кий и Боже́ственный Ерми́пп, Ермола́е всеблаже́нне,/ с тобо́ю муче́ния ча́шу пию́т, пою́ще:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

По Боже́ственней Тро́ице разжига́еми любо́вию, му́ченицы сла́внии,/ огнь безбо́жия кро́вными кропле́ньми угаси́сте, пою́ще:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Богоро́дичен: Пресвята́я Де́во, Бо́га плотоно́сна поро́ждшая,/ от вся́каго греха́ и ско́рби вопию́щия лю́ди Твоя́ спаса́й:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Песнь 8

Ирмо́с: Седмери́цею пещь/ халде́йский мучи́тель/ Богочести́вым неи́стовно разжже́,/ си́лою же лу́чшею спасе́ны, сия́ ви́дев,/ Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше:/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Свяще́нный Ермола́й, свяще́нно просвеща́емь,/ за милосе́рдие нас ра́ди, я́ко овча́ти, Закла́вшемуся безкро́вну же́ртву принесе́,/ и, закла́вся Его́ ра́ди во́лею,/ благоприя́тна же́ртва принесе́ся, зовы́й:/ о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Свяще́нный Ермола́й, превели́кий Ерми́пп и Ермокра́т, тве́рдии адама́нти,/ пло́ти не пощаде́ша, ни истука́нным пожро́ша,/ же́ртвы же прия́тны себе́ Влады́це принесо́ша, вопию́ще:/ свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

От Христа́ укрепля́емь, Богому́дрый Ермола́й/ сокрове́нное та́инство от родо́в ве́рным откры́,/ сокрове́нным от стра́ха враго́в,/ и, явле́нна себе́ сотво́рь, я́ве за всех закла́вшагося Бо́га Сло́ва возвеща́ет,/ и умира́ет, и живе́т с му́ченики во вся ве́ки.

Богоро́дичен: Тя, кра́сную пала́ту и све́тлый сосу́д всех Царя́, Пресвята́я Влады́чице, пое́м, моля́щеся,/ хра́мы ны покажи́ из Тебе́ рожде́нному/ и очи́стившему вся́кую зло́бу сопроти́вную, вопию́щия непреста́нно:/ лю́дие, превозноси́те Христа́ во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с: Устраши́ся всяк слух/ неизрече́нна Бо́жия снизхожде́ния,/ я́ко Вы́шний во́лею сни́де да́же и до пло́ти,/ от деви́ческаго чре́ва быв Челове́к./ Те́мже Пречи́стую Богоро́дицу, ве́рнии, велича́ем.

Стал еси́ проти́ву враго́м, Христа́ испове́дуя, пресла́вне,/ испове́давшаго до́брое испове́дание пред Пила́том,/ и, веде́н быв на заколе́ние, зе́млю у́бо освяти́л еси́ Боже́ственною кро́вию,/ Небеса́ же душе́ю уясни́л еси́.

Яви́шася трисве́тлыя свещи́, Боже́ственнаго Ду́ха огне́м вжига́еми,/ Ерми́пп сла́вный с Ермокра́том и Ермола́й,/ уясни́вше ве́рных ду́ши Боже́ственною благода́тию/ и отгоня́ще злоче́стия мглу многобо́жную.

Усты́ вси све́тло и ра́достною мы́слию воспое́м страстоте́рпцы Христо́вы,/ Боже́ственною сла́вою, я́коже ри́зою, оде́яны боголе́пно,/ и ны́не на Небесе́х живу́щия, и чуде́с ре́ки источа́ющия.

Со́лнце незаходи́мое, Христе́, Ермола́я свяще́нными мольба́ми,/ Пантелеи́мона и Ермокра́та и страда́вших с ни́ми/ не отри́ни от нас, Сло́ве, ми́лости Твоея́,/ но, обы́чно нас уще́дрив, от злы́х изба́ви.

Богоро́дичен: Пощади́ мя, Спа́се, рожде́йся и сохрани́в ро́ждшую Тя нетле́нну по рождестве́,/ егда́ ся́деши суди́ти вся́ческим,/ грехи́ презира́я и беззако́ния моя́,/ я́ко Безгре́шен, я́ко Ми́лостив Бог и Человеколю́бец.

Свети́лен:

Твоя́, Ермола́е, свяще́нная па́мять/ све́тлыми заря́ми даро́в Ду́ха озаря́ет ве́рных исполне́ние,/ ю́же пра́зднующия присеща́й, священному́чениче,/ от мра́ка грехо́внаго изыма́я нас твои́м предста́тельством.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Просвети́, Чи́стая, ду́шу мою́, грехи́ потемне́вшую,/ и ве́чнующаго мя пла́мене и мра́ка изба́ви хода́тайством Твои́м,/ я́ко да с весе́лием хвалю́ Твое́ вели́чие.

На хвали́тех стихи́ры, глас 1:

Прииди́те, мучениколю́бцы,/ воспои́м Ермола́я достоблаже́ннаго,/ страда́льцев похвалу́, свяще́нников украше́ние/ и к Бо́гу моли́твенника неусы́пна/ о чту́щих святу́ю па́мять его́.

Сло́вом Боже́ственным, Богому́дре,/ я́ко па́стырь, обога́щся,/ всем тре́бующим то́е преподава́л еси́,/ утеша́я, наказу́я и наставля́я ко благоче́стию,/ душепа́губную же пре́лесть оттряса́я/ си́лою, Ермола́е, Ду́ха,/ мно́жества Христу́ приве́л еси́.

Жития́ све́тлостию, о́тче, укра́шен/ и красе́н в свяще́нстве быв,/ в кра́сныя черто́ги на Небеси́ всели́лся еси́,/ усе́чен в свяще́нную главу́ твою́,/ ю́же увенча́ Началопа́стырь/ венце́м побе́ды благоле́пным,/ свети́льниче Никомиди́и и утвержде́ние блажа́щих тя.

Сла́ва, глас 6:

Благода́ть почерпи́те/ и освяще́ние приими́те,/ весе́лие и ми́лость,/ честны́м моще́м каса́ющиися/ Тро́ице равночи́сленных му́ченик,/ Ермола́я, Параске́вы и Пантелеи́мона,/ от тех бо неоску́дно истека́ет исцеле́ний Боже́ственное де́йство,/ к ни́мже притека́юще, возопии́м:/ моли́твами святы́х Твои́х,/ Триипоста́сный Бо́же, поми́луй нас.

И ны́не, Богоро́дичен:

Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная,/ возрасти́вшая нам Плод живота́,/ Тебе́ мо́лимся:/ моли́ся, Влады́чице, со святы́ми апо́столы,/ поми́ловати ду́ши на́ша.

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны от кано́на свята́го, пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен, глас 7: Восхва́лятся преподо́бнии во сла́ве/ и возра́дуются на ло́жах свои́х. Стих: Воспо́йте Го́сподеви песнь но́ву, хвале́ние Его́ в це́ркви преподо́бных. Апо́стол ко Евре́ем, зача́ло 334. Аллилу́ия, глас 2: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду, и преподо́бнии Твои́ возра́дуются. Стих: Честна́ пред Го́сподем смерть преподо́бных Его́. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 67. Прича́стен: В па́мять ве́чную:

Священномученики Ермолай, Ермипп и Ермократ пострадали за веру в Христа около 305 года. Они были пресвитерами Никомидийского храма, который в 302 году, в праздник Рождества Христова, по приказу византийского императора Максимиана (284–305) был сожжен вместе с 20 тысячами христиан, собравшимися в храме на праздник (память 28 декабря). По Промыслу Божию, святые пресвитеры Ермолай, Ермипп и Ермократ были вне храма, когда пришли воины Максимиана, и благодаря этому остались живы. Они скрывались от преследователей и тайно проповедовали христианскую веру среди язычников, так что многих из них обращали ко Христу.

Среди обращенных святым Ермолаем был юноша Пантолеон, ставший великомучеником Церкви Христовой (великомученик Пантелеимон, †305; память 27 июля). Пантолеон часто проходил мимо дома, где укрывался святой Ермолай. Однажды пресвитер вышел ему навстречу и пригласил войти в дом. Святой Ермолай рассказал Пантолеону о Христе и Его учении. Юноше понравилась беседа, и он стал часто навещать пресвитера Ермолая. Через некоторое время Пантелеимон принял святое Крещение. Когда об этом стало известно императору Максимиану, он был особенно разгневан, так как Пантолеон был врачом при его дворе. Максимиан стал разыскивать тех, кто привел его врача к христианской вере. Святой Ермолай, а вместе с ним и пресвитеры Ермипп и Ермократ были схвачены и приведены на суд.

Накануне святому Ермолаю явился Господь Иисус Христос и возвестил ему о предстоявших мучениях. Святым пресвитерам предложили принести жертвы идолам, но они мужественно исповедали себя христианами: «Мы не принесем жертвы глухим и бездушным идолам». Во время молитвы святых на суде произошло землетрясение и в капище все идолы рассыпались в прах. Тогда святых стали жестоко мучить. После пыток священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократа обезглавили.

Литература:

1. Жития святых, на русском языке изложенные по руководству Четьих-Миней святителя Димитрия, митрополита Ростовского. Кн. 11. М., 1910, с. 615–616, 631–633.

2. Преображенский В., протоиерей. Святые учители веры и благочестия. Июль. М., 1904, с. 401–406.

Преподо́бнаго Моисе́я У́грина, В Бли́жних пеще́рах почива́ющаго

ВЕ́ЧЕР

Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 6, глас 1.

Подо́бен: Небе́сных чино́в:

Чистоте́ душе́вней прилежа́,/ чистоту́ теле́сную вы́ну соблю́л еси́,/ о́тче наш Моисе́е,/ е́юже укра́шен,/ , после́дуеши ны́не Непоро́чному и Пречи́стому А́гнцу,/ за весь мир закла́нному Сы́ну Бо́жию,/ Ему́же о нас моли́ся, преподо́бне,/ соблюсти́ ри́зу души́ на́шея в жи́зни сей нескве́рну/ и вни́ти в Черто́г Небе́сный.

Моисе́ю Богови́дцу уподо́бился еси́, сви́те,/ у́мне бо, я́коже в купине́, в души́ свое́й Бо́га зря,/ к стра́ху Его́ ум свой пригвозди́л еси́/ и, той при́сно пред очи́ма име́я,/ жела́нием, а́ки пла́менем, в любо́вь Бо́жию распали́лся еси́,/ от нея́же никогда́же не отступи́л еси́./ И ны́не Престо́лу Вели́чествия на высо́ких предстоя́,/ моли́ о нас, да жизнь на́шу безстра́стне пре́йдем/ и яви́мся лицу́ Бо́жию.

Ду́ха Пресвята́го благода́ть,/ все́льшися в чи́стую ду́шу твою́,/ непреодоле́нна тя сотвори́ все́ми прило́ги человекоуби́йцы,/ на него́же и побе́ду прие́м,/ по́мощию Христо́вою кова́рства того́ посе́кл еси́/ и непреобори́м во́ин показа́лся еси́;/ и ны́не Престо́лу Влады́чню предстоя́,/ моли́ дарова́ти нам мир и ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас 6:

Прииди́те, празднолю́бных собо́ри,/ духо́вный лик соста́вльше,/ па́мять богоно́снаго отца́ на́шего Моисе́я, кре́пкаго страда́льца,/ в ле́тнем торжестве́ восхва́лим;/ той бо на неви́димаго врага́,/ нечи́стыми страстьми́ запя́ти чистоте́ его́ хотя́щаго, кре́пко подвиза́ся/ и чистоты́ ра́ди мно́го пострада́,/ упова́ние же имы́й к Бо́гу, венцено́сец показа́ся,/ и ны́не предстоя́ Святей Тро́ице,/ мо́лится о душа́х на́ших.

И ны́не, Богоро́дичен: Кто Тебе́ не ублажи́т:

Вход. Проки́мен дне и чте́ния 3 преподо́бническая (зри день 30-й).

На стихо́вне стихи́ры, глас 1.

Подо́бен: Прехва́льнии му́ченицы:

Прехва́льному страстоте́рпцу Росси́йскому кня́зю Бори́су/ ве́рне рабо́тая, о́тче наш Моисе́е,/ научи́лся еси́ служи́ти и Царю́ Небе́сному в преподо́бии и пра́вде./ Ему́же ны́не предстоя́,/ не забу́ди и о нас моли́ти,/ да порабо́тим ду́хови у́ды на́ша/ и прии́мем венцы́ по́чести Небе́сныя.

Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

Ты, преблаже́нне о́тче наш Моисе́е,/ боя́щемуся Бо́га влады́це после́дуя,/ научи́лся еси́ кро́тости и смире́нию/ и за того́ любо́вь гото́в был еси́ ду́шу свою́ положи́ти,/ ничто́же проти́вяся враго́м ви́димым,/ то́чию бо стал еси́ проти́ву неви́димым,/ и́хже до конца́ победи́в,/ моли́ся и о нас Вы́шнему Влады́це,/ е́же победи́ти ду́хи зло́бы поднебе́сныя.

Стих: Восхва́лятся преподо́бнии во сла́ве/ и возра́дуются на ло́жах свои́х.

Вы́шняго благода́ть соблюде́ тя, преподо́бне:/ убива́ему су́щу господи́ну твоему́,/ тебе́ покры́ всеще́драя десни́ца Христа́ Бо́га/ и сохрани́ тя, я́ко зе́ницу о́ка,/ до́ндеже сотвори́ тя ве́рнаго Себе́ раба́,/ Ему́же в жи́зни сей ве́рне порабо́тав,/ прия́л еси́ ра́достный дина́рий жи́зни ве́чныя,/ моли́ не лиши́тися сего́ и нам,/ чту́щим па́мять твою́.

Сла́ва, глас 8:

Мона́хов Росси́йских собо́ри/ и чистоты́ рачи́телие,/ прииди́те к святе́й пеще́ре/ и ви́дите ра́ку многоцеле́бных моще́й преблаже́ннаго отца́ на́шего Моисе́я,/ и научи́теся от того́ смире́нию и чистоте́,/ терпе́нию же и великоду́шию,/ и просла́вите Отца́ Небе́снаго,/ да́рующаго рабо́м Свои́м ве́лию ми́лость.

И ны́не, Богоро́дичен:

Влады́чице, Ма́ти всех Творца́,/ днесь в пречестне́м Твое́м хра́ме,/ его́же в жили́ще Себе́ создала́ еси́/ и мно́гими чудесы́ обогати́ла еси́,/ нас, пою́щих, изба́ви/ от вся́кия ну́жды и печа́ли.

Тропа́рь, глас 3:

Друга́го тя Ио́сифа,/ вели́кий чистоты́ и целому́дрия рачи́телю,/ всече́стне и равноа́нгельне Моисе́е,/ свяще́нными пе́сньми восхваля́юще, гре́шнии,/ мо́лимтися приле́жно:/ моли́ Христа́ Бо́га,/ я́ко да исцели́т вся на́ша стра́сти/ и пода́ст ве́лию ми́лость.

Ин тропа́рь, глас то́йже:

Труды́ и по́двиги со страстьми́ по чистоте́ твое́й ви́дя, свя́те,/ кто не удиви́тся?/ Глад бо, темни́цу и ра́ны прие́мля,/ не порабо́тился еси́ сласте́м ля́ховицы,/ но, я́ко царь, страстьми́ облада́яй,/ ны́не и тогда́ возпросла́вился еси́ от Всеви́дящаго челове́ческая сердца́,/ от Него́же во искуше́ниих всем посо́бствовати благода́ть прие́м,/ посо́бствуй и нам, твою́ па́мять чту́щим, Моисе́е преподо́бне.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропа́рь преподо́бнаго дважды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Ско́ро предвари́:

Красоте́ лица́ твоего́ враг всезло́бный зави́дя,/ да благоле́пие душе́вное льсти́вно окра́дет,/ обложи́ страстьми́ ум жене́ беззако́нней,/ я́же вся́кими ле́стьми тща́шеся поколеба́ти тя, преподо́бне,/ но ты, разуме́в того́ ко́зни, я́ко други́й Ио́сиф, извину́лся еси́ от рук любоде́йцы/ и обою́ соблю́л еси́ красоту́ неврежде́нну./ Сего́ у́бо ра́ди наслажда́ешися ны́не на Небеси́ красоты́ Тро́ицы Единосу́щныя.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Ско́рый Твой покро́в и предста́тельство,/ неисче́тную же бла́гость и милосе́рдие, Чи́стая, вси гре́шнии ви́девше,/ притека́ют и покая́ния цельбу́ прие́млют,/ аз же, вся сия́ презре́в, окая́нный,/ еди́н отщети́хся Твоея́ по́мощи,/ у́бо про́чее призови́ мя к Твое́й бла́гости и лови́тву мя губи́телю не покажи́,/ но припа́дающа мя, Влады́чице, приими́/ и на путь покая́ния наста́ви.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас то́йже:

Подо́бен: Яви́лся еси́:

Терпе́нию и му́жеству твоему́, преподо́бне, почуди́шася вся а́нгельская ликостоя́ния,/ ка́ко, огне́м стра́сти любодея́ния обложе́н сый,/ от жены́ скве́рныя не опали́лся еси́, ни хоте́нию тоя́ повину́лся еси́,/ огне́м бо любве́ Бо́жия разжже́но се́рдце име́я, пла́мень стра́сти погаси́л еси́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Ско́ро предста́ни в по́мощь нам, Пречи́стая Влады́чице,/ врази́ бо воста́ша на ны, борю́щиися с на́ми день и нощь,/ и се, побежда́еми, покро́ва не и́мамы, иде́же убе́гнути рук губи́телей,/ Тебе́ мо́лимся, я́ко Бо́жией Ма́тери,/ простри́ кре́пкую Свою́ десни́цу и порази́ их си́лою Твое́ю, нас же неврежде́ны сохрани́,/ да прино́сим Тебе́ а́нгельское воспева́ние:/ ра́дуйся, Обра́дованная, Госпо́дь с Тобо́ю.

По полиеле́и седа́лен, глас 5.

Подо́бен: Собезнача́льное Сло́во:

До́бляго страда́льца и непреобори́маго во́ина,/ и́ночествующих похвалу́ и чистоты́ рачи́теля,/ богоно́снаго отца́ на́шего Моисе́я, прииди́те, лю́дие, пе́сньми воспои́м,/ похваля́юще Бо́га, укрепля́ющаго рабы́ Своя́ и даю́щаго побе́ду на ви́димыя и неви́димыя враги́;/ Того́ бо по́мощию сей препоя́сався,/ победи́ вся полки́ мироде́ржца,/ и ны́не, в Небе́сных селе́ниих Престо́лу Влады́чню предстои́,/ мо́лит и нам от всех прило́гов вра́жиих и того́ искуше́ний свободи́тися.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Пречи́стая Влады́чице, всея́ тва́ри Честне́йшая,/ не отврати́ лица́ Твоего́, но приими́ моли́твы раб Твои́х,/ притека́ющих днесь в пречестны́й храм Твой и покланя́ющихся пречи́стому о́бразу Твоему́:/ простри́ пресвяте́и ру́це, и́миже Творца́ всех носи́ла еси́,/ умоли́ Того́, я́ко Человеколюби́ваго Влады́ку,/ да препоя́шет нас си́лою Свое́ю свы́ше,/ о не́йже победи́вше вся востаю́щия на ны,/ возвели́чим, Блага́я, Твое́ ско́рое предста́тельство и заступле́ние.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4:Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 43.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6: Прииди́те, празднолю́бных собо́ри: (зри сла́вник на Го́споди, воззва́х

Кано́н преподо́бному, глас 2.

Песнь 1

Ирмо́с: Гряди́те, лю́дие,/ пои́м песнь Христу́ Бо́гу,/ разде́льшему мо́ре и наста́вльшему лю́ди,/ я́же изведе́ из рабо́ты еги́петския,/ я́ко просла́вися.

Гряди́те, лю́дие, принесе́м хвале́ние Бо́гу, прославля́ющему уго́дника Своего́/ и показа́вшему того́ во всех искуше́ниих непреодоле́нна,/ и воспои́м Ему́ песнь: сла́вно просла́вися.

Наве́д враг всезло́бный на господи́на твоего́, блаже́ннаго кня́зя Бори́са,/ смерть окая́нным братоуби́йцею,/ и тебе́ с ним восхо́те погуби́ти,/ но ты, спасе́н от злых, воспе́л еси́:/ сла́ва Бо́гу о всем, бу́ди И́мя Госпо́дне благослове́нно.

Руко́ю Бо́жиею спасе́н быв от сме́рти,/ прише́л еси́ в Ки́ев к Предисла́ве, сестре́ Яросла́вли,/ иде́же жа́лостию по господи́не свое́м одержи́м, сказа́л еси́ о нем вся, ели́ко пострада́,/ а́ки а́гнец безгла́сен, не проти́вяся предаде́ себе́ в ру́це и́щущих его́ кро́ве, и пел еси́:/ Бог наш сла́вно просла́вися.

Вре́мя не́кое стра́ха ра́ди сокры́лся еси́, преподо́бне, челове́ческое по себе́ показу́я,/ до́ндеже откры́ тя Госпо́дь, а́ки свети́ло, всем те́сный путь теку́щим во о́браз,/ его́же мно́гими искуше́нии чист соблю́л еси́, поя́:/ Бо́же мой, в немощне́й пло́ти мое́й сла́вно просла́вися.

Богоро́дичен: Вся могу́щая о Бо́зе, Цари́це,/ предста́ни ско́ро мольбу́ Тебе́ принося́щим и виждь,/ коли́ко воста́ша на ны душеуби́йцы,/ и́хже стрела́ми си́лы Твое́я до конца́ погуби́,/ да непреста́нно Тебе́ вопие́м:/ я́ко вели́ко и стра́шно враго́м на́шим и́мя Твое́, сла́вно просла́вися.

Песнь 3

Ирмо́с: На ка́мени мя ве́ры утверди́в,/ разшири́л еси уста́ моя́ на враги́ моя́,/ возвеселя́ бо ся дух мой, внегда́ пе́ти:/ несть свят, я́коже Бог наш,/ и несть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.

На тве́рдем ка́мени ве́ры душе́вная чу́вства твоя́ утверди́в, шел еси́ в плен,/ упова́ние име́я на Еди́наго, тяжча́йшия ра́ны и крест претерпе́вшаго Иису́са,/ я́ко Той изба́вит тя от се́ти ловца́;/ те́мже на вся́ком ме́сте пел еси́:/ несть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.

Тя́жкими по ру́ку и по но́гу обложе́н желе́зы/ и пятоле́тнюю пре́жде подъе́м тесноту́,/ не разби́лся еси́ умо́м, но, несвя́зан име́яй язы́к,/ о всех приклю́чшихся на ме́стех благодари́л еси́ Бо́га, поя́:/ пра́ведно вся сия́ наве́л еси́ на мя,/ несть бо пра́ведника, па́че Тебе́, Го́споди.

Кра́сна тя лице́м, светле́йша же душе́ю ви́дящи во у́зах,/ не́кая ю́на от благоро́дных жен вдови́ца/ стрело́ю любве́ твоея́ уязви́ся и прельща́ше тя мно́го, свя́те;/ ты же ей отвеща́л еси́:/ ника́коже во́ли твое́й повину́ся,/ я́ко Бог изво́ли та́ко, Ему́же пою́:/ несть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.

Красоте́ твое́й теле́сней, наипа́че же целому́дренным словесе́м любоде́йца чудя́щися,/ мно́жицею покуша́шеся ласка́тельными свои́ми словесы́ улови́ти тя,/ но ты, блаже́нне, тверде́йший име́яй ра́зум, му́дре глаго́лал еси́:/ кто, когда́, послу́шав жены́, спасе́ся?/ И взыва́л еси́ к Бо́гу: спаси́ мя, Бо́же, от напа́сти сея́,/ несть бо пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.

Мно́жицею прельще́нии належа́щей жене́ скве́рней, мно́жицею отвещава́л еси́:/ иску́плен сый кро́вию Христа́ моего́,/ ника́коже раб жене́ безсту́дней сотворю́ся,/ ея́же не позна́х от рожде́ния моего́, и не бу́ди ми погуби́ти труда́ во у́зах сих,/ и́хже ра́ди упова́ю избы́ти ве́чных уз, а́ще пребу́ду та́ко, терпя́ и благода́рне поя́:/ несть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.

Богоро́дичен: Плени́цами лю́тых грехопаде́ний от врага́ мя уловле́нна/ и в темни́це омраче́ния у́мнаго затворе́нна ви́дящи, Влады́чице,/ разреши́ вско́ре Твои́м предста́тельством,/ луча́ми же благосе́рдия Твоего́ просвети́ ум мой и обрати́ пе́ти:/ несть ины́я скоре́йшия в по́мощь, ра́зве Тебе́, Святе́йшая Мари́е Де́во.

Седа́лен, глас 5:

Огне́м красоты́ твоея́ любоде́йца вы́ну опаля́ющися, на лука́вый сове́т устреми́ся,/ помы́сли бо, а́ще тя цено́ю у плени́вшаго иску́пит,/ удо́бь во́ли свое́й преклони́ти возмо́жет;/ ты же, преподо́бне, имы́й страх Бо́жий в се́рдце, непреста́нно взыва́л еси́:/ спаси́ мя, Бо́же, от такова́го неи́стовства,/ к Тебе́ бо, Влады́це моему́, прибега́ю.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Огнь Боже́ственный неопа́льно в пречи́стое чре́во прие́мшая,/ огне́м мя страсте́й вы́ну пали́ма,/ ороси́ поне́ ка́плею благода́ти Твоея́, Госпоже́, да непреста́нно пою́:/ спаси́ мя, я́ко к Тебе́, Влады́чице моя́, прибега́ю.

Песнь 4

Ирмо́с: Прише́л еси́ от Де́вы не хода́тай, ни А́нгел,/ но Сам, Го́споди, вопло́щся,/ и спасл еси́ всего́ мя, челове́ка./ Тем зову́ Ти: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Прише́дши жена́, стра́стию плене́на, к плени́вшему тя, блаже́нне, даде́ це́ну за тя/ и, пое́мши, разреши́, хотя́щи грехо́вными у́зы связа́ти ду́шу твою́,/ но ты, кресто́м себе́ огради́в, шел еси́ в дом тоя́, псало́мски поя́:/ а́ще пойду́ посреде́ се́ни сме́ртныя, не убою́ся зла, я́ко со мно́ю Бог,/ Его́же си́ле сла́ва бу́ди.

Влады́це твоему́ уподо́бился еси́,/ я́коже бо Того́, купи́вше, иуде́е на страсть гото́вяху,/ та́ко и тебе́ скве́рная любоде́йца гото́вяше,/ а́ще души́ твоея́ не урани́т страстьми́, то те́ло страда́нием обложи́т./ Ты же лу́чше те́лом изво́лил еси́ страда́ти, не́жели душе́ю, поя́:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Разжже́ния стра́стнаго в те́ле твое́м да не ощути́ши,/ вся́кую сла́стную пи́щу и мя́гкия ри́зы отри́нул еси́ от Тебе́,/ вме́сто же о́нех в пост и моли́тву обле́кл еси́ себе́,/ изволя́я хлеб сух и во́ду с чистото́ю,/ не́жели разли́чная бра́шна и вино́ со скве́рною я́сти,/ и, не побежде́н быв от врага́, пел еси́:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Втора́го Ио́сифа ви́дите, бра́тие,/ я́коже бо той, оста́вль ри́зу в руку́ любоде́йцы, бежа́ греха́,/ та́ко и сей, красоты́ риз себе́ обнажи́в,/ избежа́ от руки́, влеку́щия его́ к скве́рному смеше́нию,/ и сим посрами́ неви́димаго врага́, хотя́щаго ду́шу и те́ло страда́льца оскверни́ти,/ но ничто́же успе́, поя́ше бо:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Втору́ю еги́птяныню обре́т, враг покуша́шеся блаже́ннаго улови́ти,/ не терпя́ше бо серде́чныя чистоты́, ни добро́ты лица́ зре́ти,/ е́йже и А́нгели дивля́хуся, зову́ще:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Богоро́дичен: Добро́ты Твоея́ вожделе́в, Царь Вы́шний,/ Сове́том О́тчим и осене́нием Пресвята́го Ду́ха,/ я́ко дождь на руно́, сни́де в пречи́стое чре́во Твое́, Де́во./ Па́дшую добро́ту ума́ моего́ возста́ви па́ки, Влады́чице, да пою́ Ти непреста́нно:/ сла́ва си́ле Твое́й, Госпоже́ Богоро́дице.

Песнь 5

Ирмо́с: Све́та Пода́телю и веко́в Тво́рче, Го́споди,/ во све́те Твои́х повеле́ний наста́ви нас:/ ра́зве бо Тебе́, ино́го Бога не зна́ем.

Све́та мы́сленнаго лишити́ тя безу́мная не возмо́гши,/ чу́вственный покуси́ся отъя́ти, преподо́бне,/ те́мже вве́рже тя в мра́чную темни́цу, иде́же гла́дом и жа́ждею моря́ше тя, ты же взыва́л еси́:/ Бо́же мой, не оста́ви мене́, ра́зве бо Тебе́ ино́го не зна́ю.

И́же Илию́ и Па́вла Фиве́йскаго препита́вый иногда́ в пусты́ни,/ Той и на тебе́ удиви́ Свою́ ми́лость,/ преклони́ бо Он еди́наго раба́ жены́ тоя́ на милосе́рдие/ и повеле́ пита́ти тя та́йно,/ ты же, а́ки посеще́ние Бо́жие бы́ти вменя́я, взыва́л еси́:/ кроме́ Тебе́, ино́го Бо́га не зна́ю.

Мно́зи, неве́дуще в тебе́, свя́те, де́йствуемыя Бо́жия благода́ти,/ увещава́ху тя, да повине́шися во́ли госпожи́ твоея́/ и бу́деши господи́н той и всему́ име́нию ея́./ Ты же вся сия́ презре́л еси́, любве́ ра́ди Бо́жия, глаго́ля:/ кроме́ тоя́, не хощу́ ины́я позна́ти.

Не влады́чества тле́ннаго,/ но е́же над страстьми́ плотски́ми госпо́дствовати взыска́л еси́, преблаже́нне о́тче наш Моисе́е,/ те́мже дарова́ тебе́ Бог, я́ко не то́кмо твоя́ стра́сти порабо́тил еси́ ду́ху,/ но и про́чим во искуше́ниих посо́бствовати прия́л еси́ власть,/ сего́ ра́ди взыва́л еси́:/ ничто́же ина́го, кроме́ любве́ Бо́жия, не хощу́ позна́ти.

Посмея́лся еси́ безу́мию любоде́йцы,/ я́ко повеле́ тя рабо́м со сла́вою гра́ды своя́ и ве́си обводи́ти/ и покланя́тися тебе́, а́ки своему́ господи́ну,/ но ты велегла́сно целому́дрия глаго́лы изре́кл еси́:/ всу́е тружда́етеся с повеле́вшею вам сие́ твори́ти,/ аз бо, ра́зве Бо́га, ничто́же хощу́ зна́ти.

Богоро́дичен: Ра́дующагося врага́, я́ко улови́ ны грехолю́бия сластьми́, посрами́, Госпоже́,/ нас же, в бу́ри жите́йския молвы́ бе́дствующих, обвесели́/ и к ти́хому приста́нищу покро́ва Твоего́ дости́гнути по́мощь да́руй:/ ра́зве бо Тебе́ ины́я в печа́ли Помо́щницы не зна́ем.

Песнь 6

Ирмо́с: В бе́здне грехо́вней валя́яся,/ неизсле́дную милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну:/ от тли, Бо́же, мя возведи́.

В бе́здне страсте́й не погрузи́лся еси́,/ ни ри́зы твоея́ в скве́рны омочи́л еси́, преподо́бне,/ те́мже, жела́юща тя, Бо́гом наставля́емый чернори́зец та́йно облече́ во а́нгельскую оде́жду/ и научи́, ка́ко соблюсти́ ту непоро́чну, ниже́ убоя́тися стра́ха, ни врагу́ плещи́ да́ти:/ я́ко Бог есть, Иже рабы́ Своя́ от тли избавля́ет.

В бе́здне грехо́внаго разжже́ния погружа́ема любоде́йца,/ отча́явшися о тебе́ наде́жды своея́, ра́ны тя́жкия возложи́ на тя, преподо́бне,/ повеле́ бо, растя́гши тя, же́злием кре́пко би́ти,/ я́ко и земли́ напо́лнитися крове твоея́,/ ты же, благода́рственно сия́ терпя́, взыва́л еси́:/ от тли, Бо́же мой, возведи́ мя.

Устраши́ти тя неустраши́маго хотя́ще,/ изве́ствоваху, коли́ка муче́ния име́л еси́, блаже́нне, претерпе́ти,/ а́ще не сотвори́ши во́ли госпожи́ твоея́,/ ты же, на вся гото́в сый, отвеща́л еси́ дерзнове́нно:/ ни огнь, ни ра́ны возмо́гут мя разлучи́ти от любве́ Бо́жия,/ На́ньже упова́ю, я́ко от тли мя изба́вит.

Не покори́лся еси́ жене́, безсту́дством омраче́нней,/ но па́че обличи́л еси́ ту, преподо́бне, я́ко преоби́девшую страх Бо́жий,/ и безсту́дне к скве́рному смеше́нию ну́дившую поплева́л еси́, не боя́ся я́рости тоя́, ни гне́ва,/ име́л бо еси́, о́тче, наде́жду на Бо́га, я́ко Той тя от руки́ ея́ изба́вит.

Ви́дящи жена́ себе́ тобо́ю, о́тче, посра́млену,/ предста́ви тя кня́зю, от него́же суд прия́ коне́чный,/ да, е́же хо́щет, на тебе́ твори́т,/ иму́щая власть по мно́гих му́ках и сме́рти преда́ти тя./ Но ты, проро́чески предви́дя о́ных поги́бель, отвеща́л еси́:/ са́ми ско́ро оты́дете в ве́чную поги́бель,/ мене́ же Христо́с, Бог мой, от тоя́ изба́вит.

Богоро́дичен: Предстою́ миролю́бному кня́зю вы́ну/ и, а́ки пле́нник, слы́шу суд на ся,/ да е́же хо́щут любоде́йныя стра́сти, творя́т на мне,/ я́же, прие́мше о́бласть на мя, обнажа́ются в чу́вствех мои́х/ и ну́ждею влеку́т мя при́сно любоде́йствовати мы́слию с ни́ми./ Но до́ндеже в сем ми́ре сме́ртная секи́ра не посече́ мя,/ Ты, ми́рнаго Царя́ Небе́снаго су́щи Ма́ти,/ прожени́ ты́я и от тли, Богоро́дице, мя изба́ви.

Конда́к, глас 3:

В Вы́шних еди́наго Бо́га ища́,/ земна́я вся презре́л еси́,/ о телеси́ свое́м неради́в,/ на му́ки му́жески себе́ вдал еси́,/ глад, жа́жду, у́зы, в темни́це затворя́емь, до́блественно претерпе́л еси́,/ бие́ния, кро́ве излия́ние и удо́в отре́зание,/ чи́стаго ра́ди де́вства твоего́,/ му́жески поне́сл еси́./ И ны́не с де́вственными ли́ки предстоя́ Пресвяте́й Тро́ице,/ от всех искуше́ний моли́ изба́витися вопию́щим ти:/ ра́дуйся, Моисе́е, о́тче блаже́ннейший.

Песнь 7

Ирмо́с: Богопроти́вное веле́ние беззако́ннующаго мучи́теля/ высо́к пла́мень вознесло́ есть./ Христо́с же простре́ Богочести́вым отроко́м ро́су духо́вную,/ Сый благослове́н и препросла́влен.

Богопроти́вное веле́ние от кня́зя любоде́йца прие́мши,/ без студа́ влеча́ше тя к скве́рному смеше́нию,/ жела́ше бо насы́титися твоея́ красоты́, преиспещре́нныя чистото́ю,/ е́йже и А́нгели удивля́хуся, зову́ще ко устро́ившему в тебе́ сию́:/ Созда́телю Бо́же, благослове́н еси́.

Вся стре́лы стра́стныя враг пусти́ на тя, свя́те, хотя́ уязви́ти тя,/ но, сам уя́звен, стеня́ше, я́ко ви́де неодоле́нна тебе́ су́ща, но па́че зову́ща:/ Бо́же, благослове́н еси́.

Всу́е труди́шися, о же́но! – рекл еси́, преблаже́нне, –/ ника́коже нечистоте́ твое́й косну́ся, предзря́ одесну́ю мене́ вы́ну Бо́га,/ ниже́ взыгра́ется плоть моя́, я́ко страх Госпо́день ко́сти ми пояда́ет, тем зову́:/ Бо́же, благослове́н еси́.

Тве́рдость ума́ твоего́ любоде́йца хотя́щи умягчи́ти,/ повеле́ па́лицами би́ти тя и на всяк день по сто ран налага́ти,/ но ни та́ко поколеба́ся, я́ко одебеле́ плоть твоя́ в любо́вь Бо́жию,/ Ему́же стори́чествующий плод прине́сл еси́, зовы́й:/ Бо́же, благослове́н еси́.

Лю́тая бие́ния и удо́в отре́зание прие́м, свя́те,/ был еси́ а́ки мертв и ели́ жив лежа́,/ но стоя́щему врагу́ отре́зал еси́ главу́, ме́ртва же и неде́йственна того́ показа́в, взыва́л еси́:/ Бо́же мой, кре́пость моя́, благослове́н еси́.

Богоро́дичен: В лю́тыя напа́сти впад, ника́коже восклони́тися могу́,/ Ты, Влады́чице моя́, пода́ждь ми кре́пкую Свою́ ру́ку и возста́ви мя па́ки на но́зе,/ да хожду́ в пути́ Госпо́дни пра́вы, зовы́й к Тебе́:/ от ро́да в род благослове́нно и́мя Твое́ бу́ди.

Песнь 8

Ирмо́с: Впещь о́гненную ко отроко́м евре́йским снизше́дшаго/ и пла́мень в ро́су прело́жшаго Бо́га/ по́йте, дела́, я́ко Го́спода/ и превозноси́те во вся ве́ки.

В пещь о́гненную любостра́стнаго греха́ влеко́м,/ Бо́га еди́наго призва́л еси́, блаже́нне, дави́дски глаго́ля:/ Бо́же, в по́мощь мою́ вонми́,/ и, вшед на пла́мень, неопали́м пребы́л еси́,/ врага́ па́че опали́в многоко́зненную главу́, не хотя́щаго пе́ти Го́спода во ве́ки.

Огне́м любодея́ния не моги́й враг опали́ти чистоты́ твоея́,/ воздви́же лю́тое гоне́ние на и́ночествующих полки́,/ и изгна́ни бы́ша от о́бласти неми́лостиваго кня́зя вси,/ его́же пости́же ско́ро гнев Бо́жий, по проро́честву твоему́, свя́те,/ я́ко не хотя́ше во всей держа́ве свое́й име́ти пою́щих Го́спода во ве́ки.

Кня́зю внеза́пу зле ду́шу изве́ргшу, бысть мяте́ж и молва́ в лю́дех,/ воста́ша бо раби́ и изби́ша господе́й свои́х,/ с ни́миже и му́чившая тя любоде́йца поги́бе, и взы́де кровь на главу́ ея́./ Ты же, преподо́бне, воспе́л еси́:/ о всех де́лех благословлю́ Го́спода во ве́ки.

Возда́в хвалу́ свободи́вшему тя Бо́гу,/ прише́л еси́ в пеще́ру к преподо́бному Анто́нию,/ нося́ му́ченическия на те́ле свое́м я́звы, и́хже вси ви́девшии зва́ху:/ по́йте, вся дела́, Го́спода и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Скры́ти хотя́ светле́йшую па́че со́лнца чистоту́ твою́, о́тче,/ в те́мную всели́лся еси́ пеще́ру,/ в не́йже украси́л еси́ сию́ поще́нием и всено́щными стоя́нии,/ те́мже яви́ о тебе́ Бог, коли́ку и́маши благода́ть всем в искуше́ниих посо́бствовати,/ да сла́вится И́мя Его́ во ве́ки.

Богоро́дичен: Скры́ти мня́йся пред О́ком Всеви́дящим студ греха́ моего́,/ на всяк день разжже́нием плотски́м пали́м, беззако́ние к беззако́нию прилага́ю./ Но пре́жде да́же не откры́ются пред а́нгельским и челове́ческим позо́ром дела́ моя́,/ помози́ ми, Чи́стая, избы́ти сицева́го неи́стовства,/ да сла́влю и́мя Твое́ во ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с: От Бо́га Бо́га Сло́ва,/ неизрече́нною му́дростию прише́дшаго обнови́ти Ада́ма,/ я́дию в тле́ние па́дшаго лю́те,/ от Святы́я Де́вы неизрече́нно воплоти́вшагося нас ра́ди,/ ве́риии, единому́дренно пе́сньми велича́ем.

От Бо́га Бог, соше́дшее Сло́во, просла́ви тя еще́ в жи́зни сей, свя́те, чудотво́рными да́ры:/ не́коему бо любодея́нием бори́му прикоснове́нием жезла́ твоего́ омертве́ша стра́сти,/ и, прие́м от Тебе́ за́поведь никогда́же бесе́довати с жено́ю,/ е́же сотвори́в, про́чая ле́та поживе́ ми́рно, тебе́ велича́я.

От ро́да в род чистота́ твоя́ сла́вится,/ ея́же ра́ди мно́го пострада́в, прия́л еси́ блаже́нство чи́стых се́рдцем,/ преста́вився же от вре́менныя жи́зни сея́, чи́сте зри́ши Пресвяту́ю Тро́ицу./ Помина́й и нас, преподо́бне, па́мять твою́ почита́ющих.

Мертвеца́ тя нарече́ Госпо́дь, я́ко умертви́л еси́ по́хоти плотски́я терпе́нием чу́дным,/ и и́маши си́лу прикаса́ющимся моще́м твои́м стра́сти умерщвля́ти,/ я́ко сотвори́л еси́ многотерпели́вому Иоа́нну,/ и́же, прие́м мир в косте́х свои́х, возвели́чи Бо́га,/ прославля́ющаго святы́х Свои́х.

Возвесели́ся, горо́, иму́щая в пеще́ре нетле́нныя мо́щи чу́днаго Моисе́я,/ воспо́йте хвала́ми, и́ночествующих собо́ри,/ се бо и́мате посо́бника и предста́теля в ско́рбех,/ кла́няйтеся ра́це его́, прикаса́ющеся устна́ми,/ и обря́щете поко́й во удесе́х ва́ших.

Сла́вим Тро́ицу Пресвяту́ю,/ я́ко даде́ нам свети́льника ми́ра, отца́ на́шего Моисе́я,/ его́же пра́зднующе ле́тнюю па́мять,/ Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха в Еди́ном Божестве́,/ ве́рнии, единому́дренно велича́ем.

Богоро́дичен: Всегда́ сла́вим Тя, Чи́стая Де́во,/ я́ко собрала́ еси́ ве́рныя рабы́ Своя́ на ме́сто сие́,/ иде́же мно́зи прие́млют исцеле́ние, покланя́ющиися о́бразу Твоему́ несумне́нно/ и призыва́ющии в моли́тву оте́ц на́ших Пече́рских.

Свети́лен:

Све́те Трисоста́вный, Соде́телю, И́стинный Бо́же,/ просвети́ мрак душ на́ших,/ се бо приво́дим Тебе́ в моли́тву уго́дника Твоего́ и с ним мо́лимся:/ ути́ши бу́рю грехо́в на́ших и от печа́ли всех нас изба́ви.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Светле́йшая па́че со́лнца Ма́рие Богоро́дице,/ просвети́ благода́тию всех, кла́няющихся пред Тобо́ю и призыва́ющих и́мя Твое́,/ и соблюди́ оби́тель сию́ от вся́каго зла,/ живу́щих же в ней присносу́щнаго весе́лия и ра́дости духо́вныя испо́лни,/ Ты бо еси́ Хода́таица ра́дости на́шея.

На хвали́тех стихиры, глас 4.

Подо́бен: Я́ко до́бля:

В гла́се ра́дования соше́дшеся днесь, празднолю́бцы,/ похва́льныя пе́сни принесе́м Бо́гу,/ прославля́юще преблаже́ннаго отца́,/ и к ра́це моще́й его́ припаде́м, зову́ще:/ не забу́ди нас, предстоя́ Влады́це,/ но моли́ изба́витися от всех искуше́ний и лю́тых обстоя́ний,/ па́мять твою́ любо́вию почита́ющим.

Кто тя по достоя́нию воспое́т, преподо́бне о́тче?/ Ты бо во вре́менней сей жи́зни,/ а́ще и в ме́ртвеннем телеси́,/ но духо́вне пожи́л еси́,/ вне ми́ра и пло́ти быв,/ жела́ние непреста́нно име́я,/ е́же от пло́ти разреши́тися и со Христо́м бы́ти,/ с Ни́мже ны́не ца́рствуя,/ помяни́ и нас, тебе́ прославля́ющих.

Ра́дуйся, богоно́сных оте́ц пече́рских пречестны́й ли́че,/ я́ко стяжа́л еси́ до́брое свети́ло,/ де́вственных верх и му́чеников красоту́,/ Ду́ха Свята́го чи́стое пребыва́ние,/ Моисе́я, у́мнаго Богови́дца,/ его́же па́мять хвала́ми венча́юще, мо́лим вас:/ моли́те Христа́ Бо́га и Влады́ку,/ нам, ча́дом ва́шим, от бед изба́витися/ и не лиши́тися Вы́шняго Ца́рствия.

Сла́ва, глас 6:

И́стиннаго после́дователя Христо́ва/ и ве́рнаго Ева́нгелия Его́ послу́шателя,/ тя, преподо́бне о́тче, днесь восхваля́ем,/ ты бо, на ве́чное воздая́ние взира́я,/ вся кра́сная ми́ра сего́ во уме́ты вмени́л еси́,/ пле́нник изволя́я бы́ти,/ да свобо́ден ум от греха́ име́еши,/ о телеси́ неради́в, на му́ки е́ преда́л еси́,/ да му́чащаго мы́сленнаго врага́ кро́вными струя́ми потопи́ши;/ сам ны́не в ме́сте поко́йне сый/ и ра́дости святы́х наслажда́яся,/ дарова́нии твои́ми свы́ше и нас уще́дри,/ любе́зно соверша́ющих па́мять твою́.

И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:

Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная,/ возрасти́вшая нам Плод живота́,/ Тебе́ мо́лимся:/ моли́ся, Влады́чице, со святы́ми апо́столы,/ поми́ловати ду́ши на́ша.

Славосло́вие вели́кое. Ектении́ и отпу́ст.

НА ЛИТУРГИ́И СЛУ́ЖБА ВСЯ ПРЕПОДО́БНОМУ.

Преподобный Моисей Угрин был родом из Венгрии. Вместе со своими братьями святыми Георгием и Ефремом (впоследствии преподобный Ефрем основал Борисоглебский монастырь в городе Торжке; †1053; память 28 января) пришел на Русь и поступил на службу к Ростовскому князю святому страстотерпцу Борису. В 1015 году, когда коварным Святополком Окаянным был убит благоверный князь Борис (память 2 мая и 24 июля), вместе с ним погиб и святой Георгий (память 24 июля). Святой Моисей избежал смерти и нашел приют в Киеве у сестры святых страстотерпцев Бориса и Глеба и князя Ярослава Предиславы. В 1018 году тесть Святополка польский король Болеслав захватил Киев. Выбитый из города великим князем Ярославом, он увел в плен двух сестер князя и многих бояр с их слугами. В числе других святой Моисей в тяжелых оковах был отведен в Польшу и заключен в темницу, где томился пять лет.

Находясь в темнице, преподобный Моисей усердно молился Господу и дал обет, если вернется в Киев, принять монашеский постриг и оставшиеся дни своей жизни посвятить служению Богу. Испытывая искренность его желания и верность данному обету, Господь попустил святому Моисею тяжелое искушение. Однажды его увидела знатная молодая полячка, муж которой погиб в походе на Киев. Она поразилась красотой и стройностью преподобного Моисея и воспылала к нему нечистой страстью. Панна за большие деньги выкупила святого Моисея, одела его в роскошные одежды, предоставила в его распоряжение свое имение, повелела слугам почитать его, как своего господина. За все это она требовала от преподобного одного: вступить с ней в брак. Но святой был верен своему слову и отверг предложение. Он снял богатые одежды и еще более предался посту и молитве. Разгневанная панна бросила святого в темницу и морила голодом. Но и это не принесло ей исполнения желания. Однако панна не оставила своего намерения. Она вновь окружила святого всевозможной роскошью и почетом, надеясь пробудить в нем тщеславие и любовь к роскоши и удобствам жизни. По ее наущению слуги также пытались уговорить святого к браку с их госпожой, указывая на святость брака. Преподобного Моисея возили по имениям панны, где крестьяне воздавали ему почести, а сама она говорила, что все это принадлежит ему, но и это было напрасно. «Праведники спасались и в брачной жизни, – говорил преподобный Моисей, – но я, грешный, не могу спастись с женой. Нужно быть верным своему слову». Тогда панна стала угрожать ему, но святой отвечал: «Бог – моя защита, ничего не боюсь».

Господь дал возможность преподобному Моисею исполнить желание его сердца: к нему пришел афонский черноризец и постриг его в монашество. Узнав об этом, искусительница приказала бить святого палками, пока не снимет монашеское одеяние. Когда преподобного немилосердно избивали, он говорил: «Бейте, но не требуйте невозможного». Тогда панна пожаловалась королю. Болеслав сначала уговаривал святого исполнить желание панны, но видя безуспешность своей попытки, разрешил делать с праведником все, что она захочет, и в угоду ей изгнал из своих владений всех монахов. Преподобный Моисей предсказал Болеславу и полячке скорую гибель.

В течение четырех лет панна пыталась совратить святого Моисея, доходя в своем стремлении до крайнего бесстыдства. Когда же все меры оказались безуспешными, она приказала оскопить святого и сделать его евнухом.

Господь не оставил подвижника без отмщения: в 1027 году Болеслав внезапно умер, в народе произошел мятеж, во время которого были убиты многие паны, в том числе и нечестивая панна. Преподобный Моисей был настолько измучен и истерзан, что только через несколько лет, после улучшения здоровья, отправился в Киев. Возможно, это произошло в 1031 году, когда великий князь Ярослав вернул на Русь многих пленников. Святой Моисей пришел в пещеру к преподобному Антонию и в течение десяти лет подвизался там в посте и молитве. За великое целомудрие Господь дал преподобному Моисею власть исцелять плотские страсти. Однажды к святому пришел инок, боримый плотской страстью, и молил его помочь в искушении. Преподобный Моисей взял с инока обет никогда не говорить с женщинами, а затем исцелил его прикосновением своего посоха, без которого не мог ходить из-за прежних ран.

Преподобный Моисей провидел свою кончину. Причастившись Святых Христовых, Таин, он мирно почил 26 июля 1043 года и был погребен в Ближних (Антониевых) пещерах. Святые мощи и молитвенная помощь преподобного Моисея исцеляют от блудной страсти. Известно, что преподобный Иоанн Многострадальный (†1160; память 18 июля), более тридцати лет, мучимый плотской похотью, по повелению Божию, обратился с молитвой к святому Моисею и получил исцеление. Частицей мощей преподобного Моисея он исцелил приходившего к нему инока, также страдавшего от плотской страсти. Божественный голос сказал святому Иоанну, что преподобный Моисей в своем подвиге за целомудрие стал выше Иосифа Прекрасного.

В Иконописном подлиннике о святом Моисее сказано: «Преподобный отец наш Моисей Угрин, Печерский чудотворец, подобием бел, лицем чист, власы русы, брада не велика, аки Златоустаго, руса, на главе клобук черный, в руке четки, ризы преподобническия».

Житие преподобного Моисея Угрина написано монахом Киево-Печерского монастыря преподобным Поликарпом в первой половине XIII века и помещено во второй части Печерского Патерика.

Литература:

1. Патерик Печерский, сиесть Отечник. Киев, 1895, л. 137–142 об.

2. Киево-Печерский Патерик. М., 1911.

3. Жития святых, на русском языке изложенные по руководству Четьих-Миней святителя Димитрия Ростовского, кн. 11. М., 1910, с. 606–615.

4. Филарет (Гумилевский), архиепископ. Жития святых, чтимых Православной Церковью. Изд. 3-е, дополн., июль, СПб., 1900, с. 243–247.

Святы́я преподобному́ченицы Параске́вы

ВЕ́ЧЕР

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

О, пресла́внаго о тебе́ чудесе́,/ Параске́во му́драя!/ я́ко Антони́нову го́рдость му́жески низве́ргла еси́,/ усе́рдно пострада́вши./ Те́мже по́честей Вы́шняго зва́ния и венце́в сподо́бльшися, честна́я,/ о рабе́х твои́х, ве́рою почита́ющих тя,/ моля́щися не преста́й ко Го́споду,/ поми́ловатися нам.

Му́ченице Христо́ва всехва́льная,/ Го́спода Христа́ вседу́шно вожделе́вши,/ люте́йшия муче́ний ра́ны прия́ла еси́,/ и, бичьми́ по ре́бром терза́ема,/ бие́ния вся за Возлю́бленнаго твоего́ претерпе́вши,/ венцы́ улучи́ла еси́ от Него́,/ те́мже благохва́лим тя, Богоблаже́нная.

Преподобному́ченице всесла́вная,/ кто возмо́жет изрещи́ трудо́в твои́х мзду/ и му́ченичества твоего́ до́блестная чудеса́,/ терпе́ние же и кро́тость,/ я́же показа́ла еси́, честна́я,/ а́ки безпло́тна?/ Те́мже собесе́дница яви́лася еси́ А́нгелов,/ Параске́во, неве́ста Всецаря́, сосу́д духо́вен.

Крест, я́ко ору́жие, держа́вно нося́щи, преподобному́ченице,/ ве́ру, я́ко щит, на́дежду, я́ко броню́, любо́вь, я́ко лук,/ враги́ ви́димыя и неви́димыя победи́ла еси́ Боже́ственною си́лою,/ во главу́ усе́кнута бы́вши,/ со А́нгелы лику́еши, Параске́во,/ моля́щися о воспева́ющих тя.

Сла́ва, глас 6:

Де́во му́ченице победоно́сная, Параске́во всесла́вная,/ досто́йно пра́зднующим страда́ние твое́/ моли́ изба́витися искуше́ний и скорбе́й и бу́дущаго Суда́,/ хода́тайствы твои́ми к Бо́гу,/ му́ченице всепе́тая.

И ны́не, Богоро́дичен: Кто Тебе́ не ублажи́т:

На стихо́вне стихи́ры, глас 4.

Подо́бен: Я́ко до́бляя в му́ченицех:

Многоско́рбному муче́нию преда́вши себе́, всесла́вная,/ му́жескою мы́слию претерпе́ла еси́ то́е/ и е́ллинская чти́лища, я́ко прах, истни́ла еси́,/ си́лою же Креста́ врага́ попра́ла еси́,/ хва́лящася на высоте́ звезд поста́вити престо́л,/ той бо пред нога́ма твои́ма пове́ржеся,/ а́ки вра́бий игра́я.

Стих: Терпи́, потерпе́х Го́спода, и внят ми,/ и услы́ша моли́тву мою́.

Боже́ственным Про́мыслом А́нгел дски ве́лии тяготу́/ а́бие я́ко лист показа́/ и огни́ жже́ние ветр ро́сный соде́ла,/ яково́ дре́вле отроко́м би́ше виде́ние четве́ртаго,/ с ни́миже му́ченица вопия́ше:/ Твои́ ми́лость ве́лия, Всеще́дре,/ те́мже почита́ю, ра́дующися, Твое́ всепе́тое И́мя.

Стих: Утверди́ на ка́мени но́зе мои́/ и испра́ви стопы́ мои́.

Чистоту́ теле́сную и душе́вную све́тлость/ во всем житии́ соблю́дши,/ яви́лася еси́ нескве́рна:/ а́бие, вожделе́вши Жениха́ Христа́,/ вслед вони́ разу́мныя потекла́ еси́,/ честна́я Параске́во сла́вная,/ и ны́не моли́ Спа́са всех/ да́ти оставле́ние долго́в/ ве́рою соверша́ющим па́мять твою́.

Сла́ва, глас 6:

Прииди́те, вси концы́ земли́,/ духо́вное торжество́ соста́вим/ и Христо́ву де́ву му́ченицу восхва́лим, глаго́люще:/ ра́дуйся, Параске́во преподо́бная и богочестна́я,/ ра́дуйся, до́бре подъя́вшая му́ченичество,/ ра́дуйся, му́чеников равноче́стная и преподо́бных сожи́тельнице,/ с ни́миже моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не, Богоро́дичен.

Тропа́рь, глас 1:

Тща́ние иму́щи сообра́зно и́мени твоему́, тезоимени́тая,/ равноими́нную тебе́ ве́ру в сожи́тельство избра́ла еси́,/ Параске́во победоно́сная97,/ те́мже излива́еши исцеле́ния и мо́лишися о душа́х на́ших.

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропа́рь святы́х два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Вознесы́йся на Крест:

Красне́йшаго Христа́ возлюби́вши и чистото́ю ду́шу укра́сивши,/ вся́кими труды́ и скорбьми́ Тому́ прибли́зилася еси́, я́ко нескве́рная му́ченица,/ и Небе́снаго черто́га сподо́билася еси́,/ Его́же моли́ за ны, тя почита́ющия, Параске́во всехва́льная.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Не умолчи́м никогда́, Богоро́дице,/ си́лы Твоя́ глаго́лати, недосто́йнии,/ а́ще бо Ты не бы предстоя́ла, моля́щи,/ кто бы нас изба́вил от толи́ких бед, кто же бы сохрани́л до ны́не свобо́дны?/ Не отсту́пим, Влады́чице, от Тебе́:/ Твоя́ бо рабы́ спаса́еши при́сно от вся́ких лю́тых.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 1.

Подо́бен: Гроб Твой, Спа́се:

Я́ко нескве́рная и чи́стая а́гница, Го́сподеви та́инственно сопрягла́ся еси́,/ укра́сивши себе́ чистото́ю жи́зни и добро́тою страда́ния,/ те́мже прия́ла еси́ благода́ть исцеле́ний,/ врачу́ющи не́мощи на́ша си́лою Ду́ха.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Ма́терь Тя Бо́жию све́мы вси, Де́ву вои́стинну и по рождестве́ я́вльшуюся,/ любо́вию прибега́юще к Твое́й бла́гости,/ Тебе́ бо и́мамы, гре́шнии, Предста́тельницу/ и Тебе́ стяжа́хом в напа́стех спасе́ние, еди́ну Всенепоро́чную.

Кано́н, глас 4. Творе́ние Феофа́на.

Песнь 1

Ирмо́с: Мо́ря чермну́ю пучи́ну/ невла́жными стопа́ми/ дре́вний пешеше́ствовав Изра́иль,/ крестообра́зныма Моисе́овыма рука́ма/ Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л есть.

Пою́щим светоно́сную па́мять твою́, му́ченице всехва́льная,/ моли́ благода́ть дарова́ти нам и грехо́в оставле́ние, Параске́во сла́вная,/ твои́ми ко Го́споду проше́нии.

Мня разруши́ти си́лу терпе́ния твоего́, му́ченице,/ власти́тель гро́зно повелева́ше кла́нятися истука́нным,/ но му́дрыми твои́ми глаго́лы вся де́рзость его́ разруши́ся.

Му́чеников ты красота́ яви́лася еси́,/ врага́ ухищре́ния низве́ргши ору́жием креста́,/ и, власти́телей лю́тость му́ченически одоле́вши,/ богочести́вую ве́ру пропове́дала еси́.

Богоро́дичен: Сло́во от Твои́х пречи́стых крове́й, Влады́чице, ражда́ется,/ одушевле́нную плоть прие́м,/ и нас, па́дших угрызе́нием обольсти́теля,/ Боже́ственною си́лою возста́вило есть.

Песнь 3

Ирмо́с: Весели́тся о Тебе́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи:/ Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ и прибе́жище, и утвержде́ние.

Утверди́л есть немощно́е Боже́ственный Дух/ и вельми́ све́тлое показа́ богоподо́бное чи́стыя твоея́ души́ сия́ние.

Укрепле́на си́лою Христа́,/ воло́виих жил неща́дная бичева́ния, му́ченице Христо́ва, претерпе́ла еси́,/ я́ко не́кий адама́нт тверде́йший.

Любо́вию, я́же к Бо́гу,/ на три́знищи тве́рдо претерпе́ла еси́ бие́ния те́ла скорпио́нами/ и неисче́тная ина́я бичева́ния.

Богоро́дичен: Ты еди́на су́щим на земли́/ преми́рных благ Пода́тельница была́ еси́, Ма́ти Бо́жия,/ те́мже Ти, ра́дуйся, зове́м.

Ин конда́к, глас 8:

Страстоте́рпице, ве́рнии, песнь Параске́ве, прииди́те, согла́сно воспои́м,/ облистава́ет бо чудесы́ в ми́ре,/ отгоня́ющи пре́лести тьму,/ подаю́щи ве́рным благода́ть незави́стную, зову́щим:/ ра́дуйся, му́ченице многострада́льная.

Седа́лен, глас 5:

От пеле́н ма́терних Христу́ себе́ посвяти́вши,/ я́ко му́ченица, Тому́ вы́ну благоугожда́ла еси́, Спаси́телю всех,/ и, де́рзость мучи́телей тве́рдо попра́вши,/ страда́ния вои́стинну му́жески претерпе́ла еси́./ Те́мже Христо́с, венча́в тя, в Небе́сный черто́г сла́вы введе́./ Параске́во досточу́дная, проси́ нам у Христа́ Бо́га оставле́нне грехо́в.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Я́ко Де́ву и еди́ну в жена́х, Тя, без се́мене ро́ждшую Бо́га пло́тию,/ вси ублажа́ем, ро́ди челове́честии,/ Огнь бо всели́ся в Тя Божества́/ и, я́ко Младе́нца, дои́ши Зижди́теля и Го́спода./ Тем, а́нгельский и челове́ческий род, досто́йно сла́вим пресвято́е рождество́ Твое́ и согла́сно вопие́м Ти:/ моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ покланя́ющимся ве́рою пресвято́му рождеству́ Твоему́.

Песнь 4

Ирмо́с: Вознесена Тя ви́девши Це́рковь на Кресте́,/ Со́лнце Пра́ведное,/ ста в чи́не свое́м,/ досто́йно взыва́ющи:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Исцеле́ния получи́вши, и дарова́ния, и виде́ния, сла́вная,/ Боже́ственныя источа́еши то́ки благода́ти всегда́ ве́рою тя почита́ющим/ и ко хра́му твоему́ прибега́ющим.

Поро́ка вои́стинну и скве́рны ника́коже иму́щи,/ освяще́ние же телесе́ стяжа́вши,/ А́нгелов узре́ла еси́, с ни́миже возопи́ла еси́:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Коль ужа́сно зна́мение стра́шнаго дне,/ внегда́ спаси́тельная страсть вообрази́ся в же́нстем телеси́ твое́м,/ крест, и тро́стие, и вене́ц, и гу́бу узре́ла еси́.

Богоро́дичен: Неискусобра́чно зачала́ еси́, о Де́во,/ и по рождестве́ яви́лася еси́ де́вствующая па́ки./ Те́мже немо́лчными гла́сы, ра́дуйся, ве́рою несумне́нною вопие́м Ти, Влады́чице.

Песнь 5

Ирмо́с:Ты, Го́споди, мой Свет,/ в мир прише́л еси́,/ Свет Святы́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения/ ве́рою воспева́ющия Тя.

Подвиза́лася еси́, честна́я,/ и мучи́теля вити́йствы прему́дрыми смы́сленно попра́ла еси́ пред суди́щем,/ Христа́ пропове́дающи.

Ум иму́щи тве́рдый,/ безтре́петною мы́слию постыди́ла еси́ вся и́дольская че́ствования,/ ра́зумом писа́ний.

Ло́жа у́мнаго и черто́га сподо́билася еси́,/ ликовству́ющи с де́вами богому́дрыми, Параске́во сла́вная.

Богоро́дичен: Тя, ору́жие несокруши́мое, на враги́ обраща́ем,/ Тя я́корь и наде́жду спасе́ния на́шего, Богоневе́сто, стяжа́хом.

Песнь 6

Ирмо́с: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди,/ Це́рковь вопие́т Ти,/ от бесо́вския кро́ве очи́шщся/ ра́ди ми́лости от ребр Твои́х/ исте́кшею Кро́вию.

А́нгела прише́ствием, на пе́рсех твои́х положе́нную преве́лию дску, всечестна́я,/ и гво́зди на рука́х, сла́вная му́ченице,/ Госпо́дь ма́нием Боже́ственным ско́ро отъя́л есть.

Но́вую тя первому́ченицу Фе́клу сла́вим,/ я́ко пропове́давшую всем,/ и мно́гих просвети́вшую Боже́ственным сло́вом,/ и неве́рных к Боже́ственней ве́ре приве́дшую.

Отверзо́шася твоя́, Боже́ственных догма́т ковче́же, медото́чная уста́,/ ве́дению всех поуча́ющая с дерзнове́нием,/ Параске́во, му́чеников украше́ние.

Богоро́дичен: О чу́до, всех чуде́с стра́ннейшее!/ Я́ко Де́ва во утро́бе, Всеобъе́млющаго неискусому́жно заче́нши, не утесни́ся.

Конда́к, глас 4.

Подо́бен: Яви́лся еси́ днесь:

Храм твой, всечестна́я,/ я́ко враче́бницу душе́вную обре́тше,/ в нем вси ве́рнии/ велегла́сно почита́ем тя,/ преподобному́ченице Параске́во сла́вная.

И́кос:

Глас Жениха́, призыва́яй тя,/ я́ко неве́сту, украси́ тя венце́м безсме́ртия, Богому́драя Параске́во всехва́льная,/ и к венцено́сцем и му́чеником честны́м досто́йно сопричте́./ С ни́миже веселя́щися, помина́й соверша́ющих святы́й пра́здник твой и соше́дшихся в храм твой,/ в нем бо ны́не предстоя́ще,/ от души́ прино́сим ти пе́сни, преподобному́ченице Параске́во сла́вная.

Песнь 7

Ирмо́с: В пещи́ авраа́мстии о́троцы перси́дстей,/ любо́вию благоче́стия па́че,/ не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху:/ благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Го́сподем сохраня́ема,/ пред суди́щем нечести́вых, му́ченице, мы́шцы укрепи́ла еси́ тве́рдо,/ пла́менем опаля́ема, внегда́ воспева́ти тебе́, зову́щей:/ благослове́н еси́, Бо́же мой и Го́споди.

Огнь горя́щий ника́коже тя,/ нечести́вых же па́че опаля́ше, отрокови́це,/ Христо́с же сохраня́ше тя неврежде́нну,/ я́коже дре́вле сохрани́, посреде́ огня́ шумя́ща,/ руко́ю кре́пкою небоя́зненныя о́троки.

Земли́ всея́ му́дро и небесе́ не сотво́ршии,/ де́монстии и́доли и бо́зи да поги́бнут, – вопия́ла еси́;/ Христо́с же Госпо́дь, – пропове́дала еси́, – Творе́ц есть вся́ческих.

Богоро́дичен: Вы́шняго освяще́нное Боже́ственное селе́ние, ра́дуйся,/ Тобо́ю бо даде́ся ра́дость, Богоро́дице, зову́щим:/ благослове́нна Ты в жена́х еси́, Всенепоро́чная Влады́чице.

Песнь 8

Ирмо́с: Ру́це распросте́р, Дании́л/ львов зия́ния в ро́ве затче́;/ о́гненную же си́лу угаси́ша,/ доброде́телию препоя́савшеся,/ благоче́стия рачи́тели, о́троцы, взыва́юще:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Не су́щия бо́ги, но лжи́выя де́монов привиде́ния показа́ла еси́, му́ченице,/ и вся́чески попра́ла еси́ я́ / и вконе́ц сокруши́ла еси́,/ в весе́лии Христу́ непреста́нно пою́щи:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Ка́пищу поколеба́вшуся на земли́ прише́ствием твои́м, честна́я,/ паде́ Аполло́н и устре́лены бы́ша и́доли си́лою честна́го Креста́,/ и́мже та́инственно огражде́нна, с дерзнове́нием мно́гим вопия́ла еси́:/ вся дела́, благослови́те Го́спода.

Красото́ю и любо́вию Твое́ю, Христе́, уя́звлена, Параске́ва чи́стая/ огня́ жже́ние претерпе́, вопию́щи:/ в воню́ Боже́ственнаго ми́ра Твоего́, ны́не страда́льчествующи тве́рдо,/ теку́ непреста́нно вслед Тебе́,/ славосло́вящи Боже́ственное Твое́ И́мя.

Богоро́дичен: Ты еди́на во всех ро́дех, Де́во Пренепоро́чная, Ма́ти яви́лася еси́ Бо́жия,/ Ты Божества́ бя́ше вселе́ние, Пречи́стая,/ не опале́на огне́м непристу́пнаго Све́та./ Те́мже вси Тя славосло́вим, Мари́е Богоневе́сто.

Песнь 9

Ирмо́с: Ка́мень нерукосе́чный/ от несеко́мыя горы́, Тебе́, Де́во,/ краеуго́льный отсече́ся,/ Христо́с, совокупи́ вый разстоя́щаяся естества́./ Тем, веселя́щеся, Тя, Богоро́дице, велича́ем.

Мимотеку́щее житие́ и привре́менное, му́ченице Богому́драя, пренебрегла́ еси́,/ красоту́ ви́девши недомы́слимую Жениха́ твоего́,/ гна́вши по Нем я́ве./ Те́мже вене́ц улучи́ла еси́ нетле́нный, до́брая де́во.

Услы́шавши глас Боже́ственный,/ с небесе́ отвеща́ющ, Параске́во, на проше́ния се́рдца твоего́,/ тече́ние бо́дро сконча́ла еси́, му́ченице честна́я,/ и к Нему́ востекла́ еси́, во главу́ усе́чена честну́ю.

Побе́ду на враги́ дарова́ти моли́ Христа́, Параске́во,/ всем к Боже́ственному хра́му твоему́ приходя́щим с тепле́йшею ве́рою,/ и грехо́в оставле́ние, и от бед избавле́ние.

Богоро́дичен: Яви́лася еси́ Херуви́мы превосходя́щая и Небе́с вы́шшая, Чи́стая Де́во Мари́е,/ Вели́каго Сове́та А́нгела ро́ждши, собезнача́льнаго Отцу́, Судию́ всех гряду́щаго.

Ексапостила́рий.

Подо́бен: Жены́, услы́шите:

Укрепле́на, до́брая де́во, Кресто́м Го́спода твоего́,/ мучи́телей де́рзость победи́ла еси́, страда́ющи до́блественне, му́ченице,/ и к венце́м побе́дным Христа́ оты́де, Параске́во всечу́дная,/ о нас моля́щися, любо́вию тя почита́ющих.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Мари́е, чисте́йшая злата́я кади́льнице,/ Неразде́льныя Тро́ицы прия́телище была́ еси́,/ о не́мже Оте́ц благоволи́, и Сын всели́ся,/ и Дух Всесвяты́й, осени́вый Тя, Отрокови́це, показа́ Богоро́дицу.

На хвали́тех стихи́ры, глас 1.

Подо́бен: Небе́сных чино́в:

Во дво́рех Го́спода лику́ющи/ с о́ными му́дрыми де́вами, честна́я му́ченице,/ отто́ле прия́ла еси́, му́драя,/ благода́ть цели́ти боле́зни/ и изгоня́ти нечи́стыя ду́хи/ из приходя́щих к тебе́ ве́рою.

Сокруши́вшая кре́пость мучи́телей идоложе́ртвенных/ и к Бо́гу напра́вивши стопы́, честна́я де́во,/ ника́коже устраши́лася еси́/ бие́ния свинцо́вых мла́тов,/ ни огня́, ни терза́ния пло́ти твоея́,/ ни разваре́ния котло́в, ни ме́чнаго усече́ния.

По́двигом пе́рвее изсуши́вшая те́ло твое́, сла́вная,/ второ́е же пострада́вшая, укрепи́вшися в уме́,/ всем яви́лася еси́, му́ченице Христо́ва,/ небоко́ванный мече́ц,/ я́ко зла́то, в пещи́ искуше́нна му́ками,/ до́брая де́во.

Сла́ва, глас 2:

Во гра́де Бо́га на́шего,/ в горе́ святе́й Его́,/ та́мо всели́ся свята́я,/ свети́льник неуга́сший сохра́нши./ Услы́шим де́вы похвалу́:/ о де́вство, хра́ме Бо́жий!/ О де́вство, му́чеников сла́во!/ О де́вство, А́нгелов содру́жество!

И ны́не, Богоро́дичен:

Все упова́ние мое́ на Тя возлага́ю,/ Ма́ти Бо́жия,/ сохрани́ мя под кро́вом Твои́м.

НА ЛИТУРГИ́И СЛУ́ЖБА ВСЯ МУ́ЧЕНИЦЕ.

Святая преподобномученица Параскева пострадала за веру в Христа в царствование римского императора Антонина Пия (138–161). Она родилась в Риме и была единственной дочерью благочестивых христиан. Ее родители Агафон и Полития были бездетны, но усердной молитвой испросили у Бога ребенка.

Родившуюся девочку назвали Параскевой (дословно – пятница), так как она родилась в пятницу. Мать научила святую Параскеву молиться и с усердием и любовью посещать храм Божий. Христианское воспитание принесло свои плоды: святая Параскева с юности полюбила чтение Священного Писания, была кроткой и смиренной, исполненной пламенной любви ко Христу Спасителю.

После кончины родителей святая Параскева, стремясь к духовному совершенству, раздала имущество бедным, приняла иноческое пострижение и, подражая святым апостолам, стала ходить по городам и селениям, проповедуя слово Божие. Многих язычников обратила святая Параскева к истинной вере. Видя успех ее проповеди, иудеи оклеветали святую перед императором Антонином Пием. Он приказал привести к себе святую Параскеву и пытался убедить ее отречься от Христа. Но ни угрозы, ни уговоры не поколебали веру святой. Тогда ее подвергли пыткам: надели на голову раскаленный шлем и бросили в медный котел, наполненный кипящим маслом и смолой. Однако святая мученица осталась невредимой. Император, желая проверить, горячо ли содержимое котла, приказал святой Параскеве брызнуть на него из котла. Святая исполнила повеление, и смола, попавшая на лицо императору, выжгла ему глаза. Раскаявшись, Антонин стал просить у святой мученицы прощения, и она исцелила его. Видя силу молитвы святой, император и многие из его слуг приняли святое Крещение.

Отпущенная на свободу, святая Параскева вновь отправилась по разным городам с проповедью христианского учения. В одном городе, где правителем был некто Асклипий, святую схватили и вновь предали суду. Убедившись, что она не отречется от Христа, мучители бросили ее в пещеру, где жил змей и куда бросали приговоренных к смерти преступников. Святая Параскева крестным знамением поразила змея и осталась невредимой.

Увидев такое чудо, Асклипий и его приближенные уверовали во Христа. Вновь святая Параскева отправилась проповедовать учение Христа Спасителя. В другом городе местный правитель по имени Тарасий подверг святую многочисленным жестоким пыткам, а затем приказал отсечь ей голову мечом.

Позднее мощи святой преподобномученицы Параскевы были перенесены в Константинополь, в 1200 году их видел там русский паломник Антоний. В Константинополе, на левой стороне бухты Золотой Рог, в местности Хаски-Кивой, был построен храм во имя святой Параскевы. Память преподобномученицы Параскевы свято чтится и в России. В 1864 году в Крыму, в урочище Топлу, был устроен женский общежительный монастырь в ее честь. Около монастыря находился источник святой Параскевы, который считался целебным.

Литература

1. Служба и житие святой мученицы Параскевы. М., 1871.

2. Димитрий (Самбикин), архиепископ. Месяцеслов святых всею Русскою Церковью или местно чтимых. Вып. 11, июль. Тверь, 1901, с. 290–293.

Преподо́бнаго Моисе́я, в Да́льних пеще́рах почива́ющаго

Тропа́рь, глас 1:

Ве́лия исправле́ния и кре́пкия по́двиги/ во псалмопе́ниих же и коленопреклоне́ниих безчи́сленных показа́вый/ и мно́гими труды́ и чудоде́йствии,/ Богоно́се Моисе́е, просия́вый,/ моли́ Христа́ Бо́га/ во е́же спасти́ся нам.

Конда́к, глас то́йже:

Явля́я тве́рдую и неразори́мую свою́ любо́вь ко Го́споду,/ по́ясом желе́зным Его́ ра́ди поя́сался еси́,/ к сему́ и крест желе́зен/ при́сно на себе́ носи́л еси́ ве́лий,/ преподо́бне Моисе́е,/ в ко́ем стесне́нии сый,/ е́же и де́лы ручны́ми удруча́лся еси́,/ за е́же ве́лиими чудесы́ обога́щся/ и Ца́рствию Христо́ву о́бщник я́влься,/ моли́ и нам в то́жде всели́тися.

Преподобный Моисей подвизался в Киево-Печерской Лавре (XIII-XIV) в Дальних (Феодосиевых) пещерах; носил вериги и тяжелый медный крест. Преподобный имел благодатный дар чудотворения. Вторично его память совершается 28 августа в день празднования Собора преподобных отцов, почивающих в Дальних пещерах.

Литература:

Киево-Печерский Патерик. М., 1911.

* * *

97

Греческое имя Параскева означает приготовление, вооружение, тщательность.


Источник: Минея. Июнь. Ч. 1. - М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2002. – 632 с. ISBN 5-94625-010-8

Комментарии для сайта Cackle