Источник

18-й день

Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей Богоро́дице и Присноде́ве Мари́и ра́ди ико́ны Ей, имену́емыя «Боголю́бская»

НА МА́ЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ

Творе́ние Патриа́рха Се́ргия

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 4:

Чу́дным явле́нием Твои́м, Ма́ти Боголюби́вая,/ ме́сто сие́ освяти́ла еси́,/ луч сла́вы от Сы́на Твоего́ и благода́ть тому́ испроси́вши./ Те́мже, Влады́чице, николи́же оста́ви рабы́ Твоя́,/ избавля́ющи нас от всех бед.

О́браз пречи́стый Твой, Боголюби́вая Влады́чице,/ исто́чник чуде́с и исцеле́ний реку́ показа́ла еси́/ всем, приходя́щим к нему́ с ве́рою,/ вся́кия стра́сти утоля́ющи и неду́ги врачу́ющи,/ и избавля́ющи лю́ди Твоя́ от всех бед.

Боже́ственною си́лою соблюда́еши/ любо́вию пра́зднующия пресла́вное явле́ние Твое́, Боголюби́вая,/ Ты еси́ кре́пость на́ша и ра́дование боголе́пное./ Моли́ся Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему,/ да спасе́т ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рд.

Сла́ва, и ны́не, глас 8:

Ра́дуйся, Богоро́дице Присноблаже́нная;/ ра́дуйся, ми́ру свети́льниче светоза́рный;/ ра́дуйся, исцеле́ний исто́чниче неоску́дный;/ ра́дуйся, обурева́емым приста́нище;/ ра́дуйся, Спору́чнице гре́шных усе́рдная;/ ра́дуйся Боголюби́вая.

На стихо́вне стихи́ры, глас 1:

Дне́сь, ве́рнии, собра́вшеся, восхваля́ем, Пресвята́я Де́во,/ мно́гая Твоя́ вели́чия и чуде́с пучи́ну,/ Ты бо еси́ нам похвала́ и исто́чник исцеле́ний./ Те́мже пра́зднующе свято́му Твоему́ о́бразу,/ мо́лимся Тебе́, глаго́люще:/ спаси́ ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рдная.

Стих: Помяну́ и́мя Твое́/ во вся́ком ро́де и ро́де.

Кня́зю Андре́ю яви́вшися,/ оби́тель сию́ созда́ти повеле́ла еси́/ и гра́ду на́шему и всей стране́/ покро́в ми́лости Твоея́ обеща́ла еси́./ Не преста́й и ны́не, Влады́чице,/ ру́це к Сы́ну Твоему́ простира́ющи, моли́тися Ему́,/ да спасе́т ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рд.

Стих: Слы́ши, Дщи, и ви́ждь,/ и приклони́ у́хо Твое́.

Богоро́дице Пречи́стая,/ огради́ и покры́й град и оби́тель Твою́/ и вся христиа́ны заступи́,/ о́браз Твой святы́й почита́ющия./ Вси бо к Тебе́ прибега́ем с ве́рою и любо́вию те́плою/ и мо́лимся Ти приле́жно:/ спаси́ ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рдная.

Сла́ва, и ны́не, глас 5:

Ты еси́ А́нгелом ра́дость, Богоро́дице,/ Ты еси́ челове́ком сла́ва,/ Ты на́ша наде́жда непосты́дная,/ ико́ною Твое́ю да́ры целе́бныя нам источа́ющая./ Те́мже, Цари́це Боголюби́вая,/ при́сно покры́й нас от вся́каго зла.

Тропа́рь пи́сан на вели́цей вече́рни.

НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 4:

Ны́не страна́ Росси́йская о Тебе́ хва́лится и весели́тся,/ име́ющи Тя Засту́пницу Непосты́дную,/ и сте́ну неруши́му,/ гра́ду на́шему непоколеби́мое основа́ние,/ стра́жа неусы́пна земли́ Росси́йския./ Не преста́й и ны́не Твои́ми моли́твами, Влады́чице Боголюби́вая,/ избавля́ти Твоя́ лю́ди от всех бед.

Тебе́ припа́дают, Госпоже́, святи́телей сосло́вие/ и ве́сь наро́д, уми́льно моля́щеся,/ и любе́зно целу́ют Твой о́браз, Боголюби́вая, глаго́люще:/ чту́щий Тя град всегда́ спаса́й от всех бед.

Боже́ственными де́тельми соблюда́еши/ и покрыва́еши от вра́жиих нахожде́ний/ любо́вию пра́зднующия пресла́вное явле́ние Твое́, Боголюби́вая,/ благове́рному кня́зю Андре́ю,/ и зову́щия Ти:/ Ты еси́ кре́пость на́ша и утвержде́ние,/ и ра́дование боголе́пное./ Ви́дя же Тя, моля́щуюся о нас,/ и мы покланя́емся Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему и глаго́лем:/ Иису́се Всеси́льне,/ спаси́ ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рд.

Дне́сь, свяще́нно собра́вшеся, восхва́лим Богоро́дицу:/ Пресвята́я Де́во,/ мно́гая Твоя́ вели́чия и чуде́с пучи́на,/ Ты бо еси́ нам свято́е огражде́ние,/ и похвала́, и сла́ва, и исто́чник исцеле́ний./ Пра́зднующе свято́му Твоему́ о́бразу, Боголюби́вая,/ мо́лимся, глаго́люще:/ Иису́се Всеси́льне,/ спаси́ ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рд.

Благоче́стно, Пречи́стая,/ честны́ми Твои́ми моли́твами/ огради́ и сохрани́/ и стра́шны враго́м и нерабо́тны яви́/ творя́щия пра́зднество Твоему́ о́бразу, Боголюби́вая,/ да Сы́ну Твоему́ зове́м:/ Иису́се Всеси́льне,/ спаси́ ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рд.

Сла́ва, и ны́не, глас 8:

Прииди́те, возра́дуемся Держа́вней Засту́пнице ро́да на́шего,/ Цари́це Богоро́дице,/ прииди́те, поклони́мся Ей в чу́дном и почита́емом А́нгелы/ честно́м Ея́ о́бразе:/ да́рует бо Богоро́дица ве́рным оби́льныя да́ры целе́бныя/ от неистощи́маго исто́чника святы́я ико́ны Боголю́бския,/ искуше́ний, и бед, и вся́каго греха́ избавля́ет нас,/ благоче́стно и богоприя́тно прославля́ющих/ и чту́щих све́тлую ико́ну Ея́./ Тем, воспева́юще, воззове́м Боголюби́вей:/ ра́дуйся, Любе́зная ве́рным Помо́щнице,/ во спасе́ние душ на́ших.

Вход. Проки́мен дне. И чте́ния Богоро́дице

На лити́и стихи́ры, глас 6:

Небе́сный Царю́, Человеколю́бче Го́споди,/ Долготерпели́ве и Многоми́лостиве,/ при́зри от свята́го жили́ща Твоего́,/ ви́ждь смире́ние на́ше, ви́ждь и озлобле́ние на́ше,/ и не я́ростию Твое́ю обличи́ши нас,/ ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши нас,/ и не преда́ждь нас в наше́ствие язы́ком/ или́ в ру́ки враго́м,/ да не когда́ реку́т язы́цы:/ где е́сть Бог их?/ Мы же лю́дие Твои́ и о́вцы па́жити Твоея́/ и И́мя Твое́ призыва́ем./ И́маши есте́ственную бла́гость Твою́,/ сего́ ра́ди покрыва́й ме́сто сие́ и оби́тель сию́./ И́маши Присноде́ву Моли́твенницу,/ ро́ждшую Тя, Сло́ве Бо́жий,/ и́маши лик апо́столов и мно́жество му́чеников и преподо́бных,/ приими́ моле́ние их о лю́дех согре́шших и отча́янных/ и спаси́, Незло́биве, достоя́ние Твое́.

Глас 3: Прииди́те, вси концы́ земли́,/ честно́му о́бразу Бо́жия Ма́тере поклони́мся:/ Та бо, ру́це к Сы́ну возде́ющи, мо́лится о нас/ и Тоя́ святы́м о́бразом на́ша страна́ оживлена́ бы́сть./ Мы же, псалмы́ и пе́сньми духо́вными/ поя́ Ей со все́ми святы́ми,/ пра́зднуем дне́сь све́тло.

Вельми́ добро́тою украси́ Тя Бог,/ я́ко челове́ком Свет даде́ на руку́ Твое́ю, Боголюби́вая;/ Ты же, в сия́нии Его́ су́щи,/ упова́ние христиа́ном,/ Помо́щница им в ну́ждах и ско́рбех, Боголюби́вая,/ и приста́нище тружда́ющимся,/ моли́ изба́вится нам от напа́стей,/ любо́вию пою́щим Тя/ и моля́щимся всечестно́му Твоему́ о́бразу, Боголюби́вая.

Сла́ва, и ны́не, глас 8:

Тя мо́лим, Предста́тельницу на́шу, Пречи́стая Боголюби́вая,/ одержи́ми печа́льми,/ не оста́ви до конца́ поги́бнути рабо́м Твои́м,/ но ускори́ изъя́ти нас от настоя́щаго гне́ва и ско́рби./ О Пресвята́я Де́во Чи́стая,/ Ты бо еси́ нам стена́ и по́мощь, Боголюби́вая.

На стихо́вне стихи́ры, глас 8:

Ра́дуйся, Богоро́дице Всепе́тая;/ ра́дуйся, исто́чниче живота́ ве́рным, притека́ющим к Тебе́;/ ра́дуйся, всех Влады́чице, Госпоже́ тва́ри, Благослове́нная;/ ра́дуйся, Всенепоро́чная и Препросла́вленная;/ ра́дуйся, пала́то; ра́дуйся Боже́ственное селе́ние;/ ра́дуйся, Всепречи́стая;/ ра́дуйся Ма́ти Де́во, ра́дуйся, Боголюби́вая.

Стих: Помяну́ и́мя Твое́/ во вся́ком ро́де и ро́де.

Ра́дуйся, Боголюби́вая Богоро́дице, Пречи́стая Ма́ти Христо́ва;/ ра́дуйся ве́рных наде́ждо;/ ра́дуйся, ми́ра очище́ние;/ ра́дуйся, вся́кия, ско́рби избавля́ющая рабы́ Твоя́;/ ра́дуйся, челове́ком утеше́ние живоно́сное;/ ра́дуйся, заступле́ние призыва́ющим Тя, Боголюби́вая;/ ра́дуйся, Бо́жие пребыва́ние и горо́ свята́я.

Стих: Слы́ши, Дщи, и ви́ждь,/ и приклони́ у́хо Твое́.

Ра́дуйся, Боголюби́вая Богоро́дице,/ Пречи́стая Ма́ти Христо́ва;/ ра́дуйся, еди́на наде́жда челове́ком и заступле́ние;/ ра́дуйся, освяще́нная пала́то;/ ра́дуйся, прибе́жище;/ ра́дуйся, свети́льниче Све́та све́тлый;/ ра́дуйся, раю́; ра́дуйся, Боже́ственное селе́ние;/ ра́дуйся, исто́чниче, источа́ющий во́ду жи́зни/ притека́ющим к Тебе́, Боголюби́вая.

Сла́ва, и ны́не, глас 4:

Ты еси́, Богоро́дице, А́нгелов ра́дость;/ Ты еси́ челове́ком сла́ва, Боголюби́вая;/ Ты ве́рным наде́жда,/ Богоро́дице Всепе́тая, Предста́тельнице на́ша,/ и к Тебе́ прибега́ем во вся́кой нужде́,/ я́ко да моли́твами Твои́ми от стрел вра́жиих,/ и па́губы душетле́нныя, и вся́ких скорбе́й изба́вимся вси,/ воспева́ющии Тя, Боголюби́вая.

Тропа́рь, глас 1:

Боголюби́вая Цари́це,/ Неискусому́жная Де́во, Богоро́дице Мари́е,/ моли́ за ны Тебе́ Возлюби́вшаго/ и ро́ждшагося от Тебе́ Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего,/ пода́ти нам оставле́ние прегреше́ний,/ ми́рови мир, земли́ плодо́в изоби́лие,/ па́стырем святы́ню/ и всему́ челове́чу ро́ду спасе́ние./ Гра́ды на́ша и страны́ Росси́йския от нахожде́ния иноплеме́нных заступи́/ и от междоусо́бныя бра́ни сохрани́./ О Ма́ти Боголюби́вая Де́во!/ О Цари́це Всепе́тая!/ Ри́зою Свое́ю покры́й нас от вся́каго зла,/ от ви́димых и неви́димых враг защити́/ и спаси́ ду́ши на́ша.

Ин тропа́рь, глас то́йже:

Всепе́тая и Всесла́вная Цари́це Богоро́дице,/ Ма́ти всея́ тва́ри Соде́теля,/ христиа́нская наде́ждо и Засту́пнице,/ печа́льных утеше́ние, ненаде́ющихся и отча́явшихся ско́рое наде́яние,/ мо́лим Тя: ми́лостива бу́ди нам, гре́шным,/ и не оста́ви раб Свои́х,/ и не отри́ни моле́ния ве́рных,/ в ско́рбех и беда́х пред честны́м о́бразом Твои́м избавле́ния тре́бующих./ О Влады́чице, Блага́я Помо́щнице!/ Ри́зою Твое́ю честно́ю нас защити́ и от всех зол изба́ви,/ моля́щи Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего,/ да спасе́т ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рд.

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропа́рь Богоро́дицы, два́жды. Сла́ва, и ны́не, то́йже.

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 5:

Пречи́стая Де́во Боголюби́вая,/ поми́луй нас, прибега́ющих с ве́рою к Тебе́, Милосе́рдой,/ и прося́щих те́плаго заступле́ния Твоего́:/ мо́жеши бо, я́ко Блага́я, всех спасти́/ и, я́ко Ма́ти Бо́га Вы́шняго, Ма́терними Твои́ми моли́твами/ всегда́ избавля́еши чту́щих Тя от всех бед, Боголюби́вая.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 1:

Ма́терь Тя Бо́жию мо́лим вси вои́стинну/ и к щедро́там Твои́м вопие́м, любо́вию прибега́юще к Твое́й бла́гости:/ Тя бо и́мамы, гре́шнии, засту́пницу, Боголюби́вая,/ и Тебе́ стяжа́хом в напа́стех спасе́ние, Еди́ну Пречи́стую.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

Велича́ние о́бщее Богоро́дице или́ сие́:

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ его́же благове́рный кня́зь Андре́й даде́ нам на враги́ в побе́ду/ и всем ве́рным во спасе́ние.

По полиеле́и седа́лен, глас 1:

Стена́ необори́мая нам, христиа́ном, еси́, Богоро́дице Де́во,/ к Тебе́ бо прибега́юще, невреди́мы пребыва́ем/ и, па́ки согреша́юще, и́мамы Тя Моли́твенницу, Боголюби́вая./ Тем, благодаря́ще, вопие́м Ти:/ ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Помяну́ и́мя Твое́/ во вся́ком ро́де и ро́де. Стих: Слы́ши, Дщи, и ви́ждь, и приклони́ у́хо Твое́. Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 4.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Не вве́ри мя челове́ческому предста́тельству,/ Пресвята́я Влады́чице,/ но приими́ моле́ние раба́ Твоего́,/ ско́рбь бо обдержи́т мя,/ терпе́ти не могу́ де́монскаго стреля́ния,/ покро́ва не и́мам,/ ниже́ где прибе́гну, окая́нный,/ всегда́ побежда́емь,/ и утеше́ния не и́мам, ра́зве Тебе́, Влады́чице ми́ра,/ упова́ние и предста́тельство ве́рных,/ не пре́зри моле́ние мое́,/ поле́зно сотвори́.

Кано́н, глас 4.

Песнь 1

Ирмо́с: Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,/ и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Благогове́ют пред Тобо́ю, Богоро́дице, А́нгелов нача́льницы/ и святы́х чи́ни че́стно слу́жат Ти,/ пра́веднии красу́ются, кня́зь же Андре́й мо́лится,/ и град Влади́мир похваля́ется све́тло./ Мы же, гре́шнии, припа́дая к Твое́й свято́й ико́не, Боголюби́вая, ми́лости про́сим:/ озари́ на́ша сердца́, Пресвята́я Де́во Богоро́дице.

Кня́зь Андре́й вопия́ше со слеза́ми:/ Пресвята́я Цари́це Богоро́дице, упова́ние христиа́ном,/ умоли́ Сы́на Своего́, Христа́ Бо́га на́шего, о держа́ве Твое́й,/ Ты бо изво́лила еси́ в преде́лех страны́ Влади́мирския/ оби́тели Свое́й сла́вно созда́тися во и́мя Твое́, Боголюби́вая.

Прииди́те, христоимени́тии лю́дие,/ умы́ та́йно очи́стившеся,/ притеце́м в храм Ма́тере Христа́ Бо́га на́шего,/ Боголюби́мое ме́сто страны́ Влади́мирския/ я́ко Богоприя́тное селе́ние ви́дяще:/ в нем бо явля́ет нам Свою́ ми́лость Влады́чица.

Под кров Твой, Богоро́дице Де́во, прибега́ем вси, ро́ди челове́честии:/ просвети́, Боголюби́вая, ме́сто свято́е торжества́ Твоего́,/ и мы, гре́шнии раби́ Твои́, моля́щеся Пречи́стей Твое́й ико́не,/ про́сим от Тебе́ прия́ти вели́кия ми́лости.

Ин кано́н экзаметри́ческий, глас то́йже.

Творе́ние Патриа́рха Се́ргия

Пе́снь 1, ирмо́с то́йже

Сло́во рабу́ Твоему́ пода́ждь, Госпоже́ Пресвята́я,/ Сло́во бо сни́де на Тя, я́коже свы́ше роса́,/ гре́шную ду́шу мою́ очи́сти, Цари́це Блага́я,/ я́ко да, ра́дуяся, сла́влю Твоя́ чудеса́.

Кня́зю Андре́ю в нощи́ предста́вши, Небе́сная Ма́ти,/ в се́рдце смяте́нном его́/ бу́рю сомне́ний Ты всех кро́тце смири́ла еси́,/ подви́гши того́ воспева́ти ми́лость и си́лу Твою́,/ ди́вну всегда́ в чудесе́х.

Ру́це просте́рла еси́, моли́твенно Сы́ну предста́вши:/ сла́вы и ми́лости луч, Сы́не, да схо́дит с небе́с/ лю́дем и ме́сту сему́./ Того́ умоли́ о созда́вших храм и оби́тель сию́,/ Ро́ждшая бе́здну чуде́с.

Боголюби́вая всех Цари́це, оби́тели сла́во,/ гре́шных, моля́щихся нас дне́сь, приими́ словеса́,/ де́рзость враго́в низложи́, неве́рных разруши́ держа́ву,/ ве́рным же при́сно пода́ждь пе́ти Твоя́ чудеса́.

Песнь 3

Ирмо́с: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ Живы́й и Незави́стный Исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней Твое́й сла́ве/ венце́в сла́вы сподо́би.

Засту́пнице и покро́в гра́ду Влади́миру и вся́кому гра́ду и стране́,/ бу́ди нам Помо́щница и прибе́жище, Боголюби́вая,/ всех нас заступи́, Госпоже́ Цари́це и Богоро́дице,/ и во вся́ких злых ме́стех ве́рныя сохрани́.

Приими́ хвалу́ от уст на́ших недосто́йных, о Пресвята́я Богоро́дице, Де́во Боголюби́вая,/ наде́ждо на́ша и похвало́!/ Покланя́емся Твоему́ пресла́вному о́бразу:/ мольбу́ приими́ о рабе́х Твои́х.

Пречи́стеи ру́це Твои́, Цари́це и Богоро́дице,/ ми́лостивно воздви́гни к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему,/ прося́щи отпуще́ния согреше́ний на́ших, и житие́ на́ше испра́ви,/ и вся́кия благода́ти испо́лни нас и ми́лости сподо́би.

Пресвята́я Де́во, Ма́ти Боголюби́вая,/ сохрани́ рабы́ Твоя́ от вся́кия сопроти́вныя си́лы,/ и изба́ви от вся́кия напа́сти,/ и ра́дость ми́ру сотвори́ душе́вную и теле́сную,/ и пре́зри нам вся согреше́ния.

Ин, ирмо́с то́йже

Чту́ще ико́ну Твою́, вси в ско́рби к Тебе́ прибега́ем,/ то́чиши бо, Госпоже́, Ты утеше́ние всем,/ в ра́дости па́ки Тебе́, Пречи́стая, пе́снь воспева́ем./ Те́мже пода́ждь, да и аз ми́лость Твою́ испове́м.

Све́тло красу́ется дне́сь оби́тель сия́ всечестна́я,/ о́браз иму́щая Твой, я́ко исто́чник цельба́м,/ Ты же, Засту́пнице всех, Спору́чнице гре́шных свята́я,/ Спа́са Христа́ преклони́ к на́шим смире́нным мольба́м.

В бу́ри приста́нище всем Ты, Боголюби́вая Ма́ти,/ су́щим в пути́ и в беда́х, в мо́ри дале́че покро́в,/ спу́тница ве́рна всем:/ Тебе́ бо даде́ся спаса́ти ду́ши убо́гих Твои́х,/ Тя вознося́щих рабо́в.

Ве́чныя му́ки и тьмы́,/ губи́тельных вра́жиих сете́й,/ Чи́стая Де́во, спаси́, Тя призыва́ем в мольбе́,/ сла́ву же Бо́га духо́в безсме́ртных/ сподо́би нас зре́ти в све́тлых черто́зех Его́:/ вся бо возмо́жна Тебе́.

Седа́лен, глас 2:

Моле́ние те́плое и стена́ необори́мая,/ ми́лости исто́чниче, ми́рови прибе́жище,/ приле́жно вопие́м Ти:/ Богоро́дице Влады́чице, предвари́/ и от бед изба́ви нас,/ еди́на вско́ре Предста́тельствующая.

Песнь 4

Ирмо́с: Седя́й в сла́ве на Престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/ прии́де Иису́с Пребоже́ственный/ Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия:/ сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Ева́нгелия Христо́ва Богогла́сный списа́тель Лука́/ написа́ о́браз Твой чу́дный, Всенепоро́чная Влады́чице,/ и Младе́нца Ти Преве́чнаго на руку́ изобрази́;/ святы́й же кня́зь Андре́й в нощно́м виде́нии узре́в Тя, моля́щуюся за ны,/ даде́ нам о́браз Твоего́ моле́ния,/ к Нему́же притека́ющия бед и напа́стей избавля́еши.

О Пресвята́я Де́во Богоро́дице,/ Ты изво́лила еси́ изы́ти из Гре́ческия страны́ в чудотво́рнем о́бразе Твое́м/ и дойти́ до свята́го ме́ста, иде́же и яви́лася еси́ кня́зю Андре́ю;/ он же, моля́ся Тебе́, со слеза́ми вопия́ше:/ Пресвята́я Де́во Богоро́дице,/ изба́ви нас от вся́ких бед и скорбе́й.

На Тя упова́ние возложи́хом, Боголюби́вая Ма́ти Де́во,/ Предста́тельницу Тя живота́ тве́рду и непоколеби́му стяжа́хом,/ моли́ о нас, рабе́х Твои́х, Всеще́драго Бо́га.

Ты еси́ похвала́ и вене́ц святы́м всем,/ вси на Тя по Бо́зе наде́жду возложи́хом/ и Тебе́ мо́лимся, Боголюби́вая Цари́це, Бо́жия Ма́ти,/ Помо́щнице гре́шным и спасе́ние рабо́м Твои́м.

Ин, ирмо́с то́йже

О́блаком ле́гким носим, Твой Сын, Пресвята́я, прии́де,/ Ма́тере во́лю творя́./ Кня́зь же блаже́нный Андре́й паде́ со слеза́ми во прах, просла́ви о всех, я́же ви́де,/ сла́ва, Христе́, вопия́,/ Бо́жией си́ле Твое́й.

С ве́том Твои́м просвеще́н, на Го́рнюю сла́ву взира́я,/ глас Пребоже́ственный Твой слы́ша блаже́нный Андре́й,/ Ду́хом же Святы́м взыгра́в, воспе́ о Тебе́, Пресвята́я:/ сла́ва, Христе́ Всецарю́, Бо́жией си́ле Твое́й.

Ми́лость Его́ и покро́в моля́щимся нам ниспосла́ти/ Сы́на и Бо́га моли́, Чи́стая, ве́рных люде́й щи́те, забра́ло Церкве́й,/ вселе́нней реко́ благода́ти,/ я́ко да пе́снь принесе́м ве́лией си́ле Твое́й.

О́блаче све́тлый Христо́в, неве́рия мглы нас изба́ви,/ ве́рным осла́бу пода́ждь в жи́зни привре́менней сей,/ Це́рковь Святу́ю Твою́ незы́блему в ми́ре упра́ви,/ я́ко да вси воспое́м:/ сла́ва держа́ве Твое́й.

Песнь 5

Ирмо́с: Ужасо́шася вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве Твое́й:/ Ты бо, Неискусобра́чная Де́во,/ име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га/ и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на,/ всем воспева́ющим Тя/ мир подава́ющая.

Вся́кое ме́сто, Пресвята́я Де́во Богоро́дице, Свое́ю ми́лостию просвеща́еши,/ гра́ду же Влади́миру и ме́сту Боголюби́мому вели́кая похвала́ и утвержде́ние,/ в беда́х су́щим ско́рая Помо́щница.

Пропове́дует пресла́вно вели́чия Твоя́ Ла́вра,/ я́же во Твое́ и́мя нача́ло прия́, Ма́ти Бо́жия Боголюби́вая,/ хва́лят моле́бницы, и велича́ют чудотво́рный о́браз Твоего́ моле́ния о нас, и глаго́лют:/ утверди́, Го́споди, оби́тель сию́.

Приспе́ дне́сь па́мять твоя́, кня́же Андре́е,/ ра́дуется пресла́вный град Влади́мир/ и Боголюби́мое ме́сто красу́ется, зову́ще:/ Пресвята́я Де́во Богоро́дице, спаси́ нас/ и изба́ви от вся́кия ну́жды и печа́ли.

Мари́е, злата́я кади́льнице,/ стра́сти па́губныя отжени́ от нас/ и утверди́ нас непоколеби́мых, Пресвята́я Де́во Боголюби́вая,/ не и́мамы бо и́ныя по́мощи, ра́зве Тебе́, Влады́чице.

Ин, ирмо́с то́йже

Сы́на Безле́тнаго Ты носи́ла еси́ несказа́нно,/ гре́шным спасе́ние всем све́тло веща́ющая;/ ны́не о нас, Госпоже́, моли́ся Тому́ непреста́нно,/ всем воспева́ющим Тя мир подава́ющая.

При́сно Твоя́ благода́ть, Цари́це, нисхо́дит на ме́сто,/ е́же избра́ла еси́, всем источа́ющая да́ры целе́бныя,/ тем пое́м Тебе́, Богоневе́сто,/ ве́рою сла́вящим Тя мир подава́ющая.

Обремене́ннии вси страстьми́ и неду́ги, гряди́те,/ во́ду спаси́тельную, всех исцеля́ющую,/ зде от ико́ны сея́ в весе́лии дне́сь почерпи́те,/ сла́вяще Ма́терь Христа́, мир подава́ющую.

Гла́да, огня́ и меча́, наше́ствия иноплеме́нных,/ язв губи́тельных при́сно спаса́ющая,/ Ма́ти Всепе́тая, дне́сь услы́ши мольбу́ нас, смире́нных,/ бу́рю страсте́й ути́ши, мир подава́ющая.

Песнь 6

Ирмо́с: Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/ Богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,/ от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

Прише́ствием честна́го о́браза Твоего́, Цари́це Богоро́дице,/ освяти́ла еси́ ме́сто Боголюби́мое,/ на не́мже оби́тель Свою́ от дре́вних лет сохраня́еши,/ иде́же и нас сподо́би Тебе́ пе́ти чи́стыми се́рдцы.

Не ужаса́йся, кня́же Андре́е, и не диви́ся,/ ви́дев о́браз Пречи́стыя Богоро́дицы, от Гре́ческия страны́ изше́дший,/ доити́ же гра́да Росто́ва не изво́ливший:/ се бо до́йде до ме́ста свята́го, свы́ше пронарече́ннаго,/ и подви́же вопи́ти тебе́ к Преблагослове́нней:/ о Всеми́лостивая!/ моли́ о нас Сы́на Своего́, Христа́ Бо́га на́шего.

Воздви́гнем ру́це свои́ горе́ и вознесе́м хвале́ния Го́сподеви:/ се бо вои́стинну прии́де Пречи́стая Де́ва и Богоро́дица Боголюби́вая:/ вся озаря́я ве́рныя Боже́ственною Свое́ю ико́ною.

Храм живы́м и освяще́нный су́щи, Пренепоро́чная,/ Пребезнача́льное Сло́во пло́тию родила́ еси́, безслове́сия мир изба́вльшее,/ изба́ви и нас от напа́стей Твои́ми моли́твами, Боголюби́вая.

Ин, ирмо́с то́йже

Боголюби́вая дне́сь к весе́лию вся созыва́ет,/ храм преукраси́вши сей о́бразом чу́дным Свои́м,/ благочести́вых собо́р Небе́сными да́ры венча́ет./ Тем, Богому́дрии вси, Ма́терь Христо́ву почти́м.

Ра́достно, ве́рнии вси, гряди́те, воспле́щим рука́ми,/ зря́ще Превы́сшую всех а́нгельских го́рних чино́в/ Де́ву, Цари́цу Небе́с, во хра́ме дне́сь су́щую с на́ми,/ всем источа́ющую то́ки целе́бных даро́в.

Ра́зве Тебе́, Госпоже́, не и́мам наде́жды ины́я:/ Ты мя изба́ви от бед, Ты помози́ до конца́/ по́прище мне преити́ небла́зненно жи́зни земны́я,/ да воспою́ Тя всегда́, ро́ждшую ми́ру Творца́.

При́зри, Свята́я, с Небе́с, к рабо́м Твои́м в по́мощь потщи́ся,/ вся́кую я́зву, боле́знь, вся́кий неду́г исцели́./ Ста́рцу согбе́нному жезл, Засту́пница си́рым яви́ся,/ Ма́ти Оте́ршаго вся го́рькия сле́зы земли́.

Конда́к, глас 3. Творе́ние Патриа́рха Се́ргия.

Подо́бен: Де́ва дне́сь:

Де́ва дне́сь предстои́т Сы́ну,/ ру́це Свои́ к Нему́ простира́ющи,/ святы́й кня́зь Андре́й ра́дуется,/ и с ним Росси́йская страна́ торжеству́ет,/ нас бо ра́ди мо́лит Богоро́дица Преве́чнаго Бо́га.

И́кос:

Де́во и Ма́ти Боголюби́вая, Цари́це Мари́е Богоро́дице,/ Ми́лостивая Хода́таице к Сы́ну Своему́ и Бо́гу на́шему за ны, рабы́ Твоя́!/ Ты, Отрокови́це, благоизво́лила еси́ Твоему́ пречу́дному о́бразу,/ его́же написа́ Богоглаго́ливый Лука́,/ пе́рвее от страны́ Гре́ческия, пото́м же и от ца́рствующаго гра́да Ки́ева изы́ти,/ по умоле́нию благове́рнаго кня́зя Андре́я,/ и яви́ти ми́лость Свою́ новопросвеще́нным лю́дем страны́ сея́,/ но, не изво́ливши дости́гнути гра́да Росто́ва, возлюби́ла еси́ пребыва́ти в преде́лех Влади́мирских,/ иде́же и яви́лася еси́ ве́рному рабу́ Твоему́, кня́зю Андре́ю,/ моля́щися о лю́дех Твои́х Сы́ну и Бо́гу Твоему́,/ я́коже дре́вле свято́му Андре́ю в хра́ме Влахе́рнстем./ Те́мже святы́й кня́зь Андре́й, новописа́в Тебе́, Моли́твенницу о лю́дех Твои́х,/ оста́ви нам сей моли́твенный лик Твой, Боголюби́вая Ма́ти,/ и основа́ оби́тель в ме́сте Твоего́ явле́ния,/ из нея́же от чудотво́рныя Твоея́ ико́ны и по всей стране́ Росси́йстей/ ми́лость, и по́мощь, и исцеле́ние подае́ши с ве́рою приходя́щим к Тебе́:/ нас бо ра́ди мо́лиши, Богоро́дице, Преве́чнаго Бо́га.

Песнь 7

Ирмо́с: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшаго,/ но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:/ препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.

Боголюби́вому житию́ первонача́льник и наста́вник, кня́же Андре́е, был еси́/ и моле́бно подвиза́лся еси́ пред пречу́дным о́бразом Бо́жия Ма́тере:/ светле́йши бо со́лнца возсия́ пречестна́я ико́на Пресвяты́я Богоро́дицы,/ Е́йже моли́ся спасти́ся нам.

Херуви́м и Серафи́м превы́шши яви́лася еси́, Богоро́дице:/ Ты бо еди́на прия́ла еси́ Невмести́маго Бо́га во утро́бе Свое́й/ и благоволи́ла доити́ о́бразу Твоему́ Боголюби́маго ме́ста./ Мы же, раби́ Твои́, вси ве́рнии, пе́сньми Тя ублажа́ем.

Пресвята́я Госпоже́ Де́во Богоро́дице, Ма́ти Христа́ Бо́га на́шего,/ вся́ко мо́жеши нам бы́ти Помо́щница,/ посети́вшая чу́дным о́бразом Твои́м Боголюби́мое ме́сто сие́, Боголюби́вая Влады́чице,/ посети́ и нас и не оста́ви, я́коже Сама́ ве́си,/ с ве́рою приходя́щих к Тебе́.

Приступи́ к чу́дному о́бразу Боголюби́выя Богома́тере вели́кий кня́зь Андре́й/ и, просте́р ру́це свои́, взем я́ко безце́нное сокро́вище, и возвести́ отцу́ своему́,/ ка́ко чуде́сно из Вышегра́да посети́ ме́сто Боголюби́мое.

Ин, ирмо́с то́йже

Сла́вит Тя при́сно страна́ Росси́йская, Де́во,/ иму́щи к Бо́гу Хода́таицу те́плую на Небеси́,/ те́мже и пра́зднует дне́сь, Тебе́ благодари́в пою́щи:/ Ма́ти Христо́ва, во век благослове́на еси́.

Град и оби́тель сию́ Твои́м омофо́ром, Честна́я, при́сно покры́й/ и мольбу́ на́шу горе́ вознеси́ к Сы́ну и Бо́гу щедро́т,/ да сла́вим Тя вси, Преблага́я,/ Боголюби́вая, Ты благослове́на еси́.

Зно́я паля́щаго вся изба́ви,/ до́ждь ра́нний и по́здний жа́ждущей лю́те земли́/ Ще́драго да́ти проси́,/ ни́вы от вре́да спаси́,/ да ми́лость Госпо́дню сла́вим,/ Тебе́ же пое́м: благослове́на еси́.

Лю́дем Твои́м, Госпоже́, земли́ устрое́ние зре́ти,/ му́дрость в прави́телех, суд пра́вый сподо́би,/ да вси в ми́ре всегда́ поживе́м, немо́лчно дерза́юще пе́ти:/ ми́ру Храни́тельнице, благослове́на еси́.

Песнь 8

Ирмо́с: О́троки благочести́выя в пещи́/ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ е́сть;/ тогда́ у́бо образу́емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте, дела́,/ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Приими́ моле́ние на́ше, Пречи́стая Богоро́дице,/ сохрани́ и заступи́ от вся́каго зла/ и не отри́ни нас от Своего́ честна́го о́браза:/ Тя бо и́мамы Моли́твенницу те́плу, и сте́ну тве́рду, и покро́в неруши́мый,/ и земли́ на́шей вели́кую похвалу́ и утвержде́ние.

Ра́дуемся душе́ю и весели́мся се́рдцем,/ взира́юще на о́браз Твой, Пресвята́я Богоро́дице Боголюби́вая,/ иму́ще Тя держа́ву непобеди́мую и утвержде́ние непоколеби́мое,/ наде́жду, и упова́ние, и душа́м на́шим спасе́ние.

Помо́щница еси́ в ско́рбех, и в напа́стех, и беда́х/ и в темни́цах избавле́ние,/ на бра́ни и в ра́тех заступле́ние, Богоотрокови́це Чи́стая,/ и избавле́ние всем ве́рным челове́ком, и похвала́,/ и гра́ду на́шему вели́кое утвержде́ние.

Ин, ирмо́с то́йже

О́бразом, Де́во, святы́м обхо́диши ве́си и до́мы,/ вся́кому во́зрасту че́сть, всем христиа́ном хвала́,/ всех ты наде́жда еси́,/ Тобо́ю бо род наш блюди́мый сла́вит усе́рдно Творца́:/ Го́спода по́йте, дела́.

Ве́ру мою́ приими́, приста́нище ти́хое бу́ди;/ ду́шу, Блага́я, спаси́,/ Ты бо еси́ родила́ Спа́са нам, гре́шным, Христа́./ Убо́гих Твои́х не забу́ди,/ да́руй нам зва́ти всегда́:/ Го́спода по́йте, дела́.

Те́ло мое́ исцели́,/ страсте́й треволне́ние вско́ре, Де́во, в души́ укроти́./ Ты бо еси́ низвела́/ свы́ше Боже́ственный мир на во́лны жите́йскаго мо́ря/ ве́рно пою́щим всегда́:/ Го́спода по́йте, дела́.

В де́нь о́ный стра́шный конца́,/ егда́ пробужде́нии вста́нем гла́сом после́дней трубы́,/ бу́ди нам Ты похвала́,/ ру́це возде́вши Твои́,/ Благо́му за гре́шных предста́ни,/ да одесну́ю Того́, Го́спода, хва́лим, дела́.

Песнь 9

Ирмо́с: Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь,/ да торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́,/ почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере,/ и да вопие́т:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице,/ Чи́стая Присноде́во.

Се Тебе́, Пресвята́я Цари́це Боголюби́вая,/ посыла́ется с Небесе́ Арха́нгел Гаврии́л,/ Царя́ всех и Бо́га провозвести́ти прише́ствие и возгласи́ти Тебе́:/ ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Ра́дуйся, Ма́ти Де́во, ра́дуйся, Пречи́стая, прия́телище Бо́жие,/ ра́дуйся, све́щниче Све́та, Ада́мово воззва́ние и Е́вино избавле́ние,/ горо́ свята́я и пресла́вная и свяще́нный черто́же.

Ты еси́ похвала́ христиа́ном, Влады́чице,/ Ты ору́жие на враги́ и стена́,/ к Тебе́ прибега́ем, Тя и ны́не на по́мощь призыва́ем:/ Госпоже́ Цари́це Богоро́дице,/ спаси́ и сохрани́ правове́рныя лю́ди Твоя́, Боголюби́вая.

О Всеми́лостивая христиа́ном Помо́щнице!/ Не мо́жет Тя воспе́ти досто́йно ум челове́ческий и а́нгельский,/ я́ко всея́ тва́ри Честне́йшую, Небе́сных и земны́х сил сла́внейшую,/ всех бо Творца́ родила́ еси́ и Бо́га./ Но, о Влады́чице!/ приими́ ми́лостивно на́ше моле́ние,/ всегда́ бо на Тя наде́емся.

Ин, ирмо́с то́йже

Всяк земноро́дный в сей де́нь, Святы́м просвеща́емый Ду́хом,/ ве́село ра́дуяся Го́рних умо́в естеству́,/ та́йно пою́щему зде, да вне́млет очище́нным слу́хом,/ вся да покло́нится тва́рь де́вственному Рождеству́.

И́ноков ли́ки и дев, Пречи́стыя пра́здник почти́те,/ му́жи, и жены́, и вси, ра́достно дне́сь к торжеству́/ с на́ми соше́дшеся зде, псало́мски игра́юще, рцы́те:/ Де́во, да бу́дет во век че́сть Твоему́ Рождеству́.

Ве́рных пресве́тлый собо́р, Пречи́стая, дне́сь назира́ет/ свы́ше Свою́ благода́ть, душ и теле́с врачевство́,/ гре́шным проще́ние, всем осла́бу долго́в обеща́ет:/ Ма́терь бо слы́шит Свою́ при́сно Той Рождество́.

Боголюби́вей возда́х усте́н похвалу́ и молю́ся:/ бу́ди Спору́чница ми, хра́ме святы́й Божества́, в час испыта́ния дел,/ егда́ пред суди́щем явлю́ся,/ Де́во, уми́лостиви суд Твоего́ Рождества́.

Свети́лен.

Подо́бен: Посети́л ны е́сть:

Боголю́бскому дре́вле Андре́ю предста́вшая/ и ико́ну исто́чник чуде́с показа́вшая,/ Боголюби́вая Ма́ти пе́сненно дне́сь да почти́тся.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху:

Тя Предста́тельницу и́мамы, гре́шнии, о Пресвята́я Де́во:/ Ты благопреме́нна сотвори́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего/ ма́терними Твои́ми моли́твами.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Те́плое заступле́ние в беда́х, и Помо́щницу на́шу,/ и к Бо́гу примире́ние,/ Е́юже тли изба́вихомся, Богоро́дицу, ве́рнии, ублажа́ем.

На хвали́тех стихи́ры, глас 6:

Велича́ем Тя вси,/ Пренепоро́чная Ма́ти Христа́ Бо́га на́шего,/ Я́же пре́жде рождества́ Де́ва,/ и в рождестве́ Де́ва,/ и по рождестве́ па́ки пребыва́еши Де́ва./ Неве́сто Неневе́стная,/ низложи́ враго́в на́ших,/ мо́лим Тя, Влады́чице.

Преблагослове́нна и Препросла́вленна еси́,/ Богоро́дице Де́во,/ я́ко родила́ еси́ всех Творца́,/ Ма́ти су́щи Живота́,/ Тобо́ю прия́хом мы, гре́шнии,/ паде́ния на́шего воста́ние,/ Еди́на Благослове́нная.

Блажи́м Тя, вси ро́ди, Богоро́дице,/ я́ко ра́дости вся ны испо́лнила еси́/ явле́нием Твои́м кня́зю Андре́ю/ и дарова́нием нам честна́го о́браза Твоего́, Пречи́стая,/ ему́же дне́сь покланя́ющеся, уми́льно мо́лим Тя:/ сподо́би, Влады́чице, Твоя́ рабы́/ в бу́дущем ве́це избра́нных ра́дости.

И́ны стихи́ры, глас то́йже.

Творе́ние Патриа́рха Се́ргия:

Неземны́м све́том сия́ющи,/ в нощи́ предста́ла еси́, Пречи́стая, благове́рному Андре́ю/ и ра́доватися того́ сотвори́ла еси́,/ град же и оби́тель Твою́ просла́вила еси́./ Но отжени́, Госпоже́, те́мную но́щь прегреше́ний на́ших/ и собла́зны упраздни́, мо́лимся.

Сы́на Твоего́ на о́блацех зря́щи,/ ру́це к Нему́ возде́ла еси́/ и за страну́ сию́ и род наш те́пле моли́лася еси́,/ благода́ть Того́ и сла́ву призыва́ющи./ Но, о Пречи́стая, моли́тися о нас никогда́же умолчи́,/ да предста́тельство Твое́ при́сно пое́м, велича́юще Тя.

Велича́ем Тя, Ма́ти Боголюби́вая,/ явле́нием бо Твои́м ме́сто сие́ освяти́ся/ и страна́ на́ша благода́ти и ра́дости испо́лнися./ Те́мже мо́лим Тя:/ не отступи́ от нас, Влады́чице, до конца́,/ но при́сно спаса́й воспева́ющия Тя.

Све́тло красу́ется дне́сь оби́тель Твоя́,/ о́бразом Твои́м хва́лящися,/ от него́же источа́еши ве́рным исцеле́ния/ и вся́кую ско́рбь и неду́г отгоня́еши./ Но, о Влады́чице Боголюби́вая,/ и во Ца́рствии Сы́на Твоего́/ сподо́би нас избра́нных ра́дости.

Сла́ва, и ны́не, глас 8:

О, пресла́внаго чудесе́!/ Во всех страна́х Тебе́ ра́ди/ прославля́ема оби́тель Твоя́, Богоневе́сто,/ я́ко и́мать в себе́ чудотво́рную Твою́ ико́ну,/ от нея́же неизрече́нныя це́льбы прие́млюще,/ благода́рственная вопие́м Тебе́ и уми́льно мо́лим Тя:/ Пресвята́я Де́во,/ спаси́ ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рдая.

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны, от пе́рваго кано́на пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен, Апо́стол, Ева́нгелие, и прича́стен Богоро́дице о́бщии.

Моли́тва

О Пречи́стая Госпоже́ Богоро́дице, Ма́ти Боголюби́вая, наде́ждо на́шего спасе́ния! Воззри́ ми́лостивно на предстоя́щия с ве́рою и любо́вию и покланя́ющияся пречи́стому о́бразу Твоему́, приими́ на́ше хвале́бное пе́ние сие́ и проле́й те́плую Твою́ моли́тву о нас, гре́шных, ко Го́споду, да, презре́в вся на́ша согреше́ния, спасе́т и поми́лует нас. О Преди́вная Влады́чице! покажи́ на нас чу́дныя ми́лости Твоя́: изба́ви нас от вся́кия ско́рби, наста́ви на пу́ть вся́кия доброде́тели и благосты́ни, спаси́ от искуше́ний, бед и боле́зней, изми́ от нас оклевета́ния и ссо́ры, сохрани́ от молниено́снаго гро́ма, от запале́ния о́гненнаго, от гла́да, тру́са, пото́па и смертоно́сныя я́звы, пода́й нам Свою́ ми́лостивую по́мощь на пути́, в мо́ри и на су́ше, да не поги́бнем лю́те. О Всеми́лостивая Боголюби́вая Ма́ти, с тве́рдым упова́нием возсыла́ем к Тебе́ на́шу убо́гую моли́тву! Не отри́ни на́ших слез и воздыха́ний, не забу́ди нас во вся дни живота́ на́шего, но всегда́ пребыва́й с на́ми и Твои́м заступле́нием и хода́тайством у Го́спода пода́ждь нам отра́ду, утеше́ние, защи́ту и по́мощь, да вы́ну сла́вим и велича́ем преблагослове́нное и всепе́тое и́мя Твое́. Ами́нь.

Боголю́бская ико́на Бо́жией Ма́тери

Боголю́бская ико́на Бо́жией Ма́тери напи́сана в па́мять чудесного явле́ния Бо́жией Ма́тери свято́му благове́рному вели́кому кня́зю Андре́ю Боголю́бскому († 1174; па́мять 4 июля) в 1155 году́.

В том году князь Андрей, переселяясь из Вышгорода (близ Киева) в Суздальскую землю, переносил с собой древнюю чудотворную икону, именуемую ныне Владимирской. В семи верстах от Владимира, вниз по течению реки Клязьмы, лошади, везшие святую икону, неожиданно остановились. Лошадей переменили, но и эти не могли тронуться с места. Тогда благоверный князь Андрей приказал совершить перед иконой молебен. Сам он усердно молился Божией Матери сначала перед чудотворной иконой вместе с народом, а затем, уединившись, в своем походном шатре. Когда святой князь Андрей задремал, ему во сне явилась Пресвятая Богородица со свитком в правой руке. Она повелела поставить Свой образ во Владимире, а на месте Своего явления построить храм и основать обитель. Боголюбивый князь с радостью исполнил волю Царицы Небесной: на месте чудесного явления был построен храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы и основан Боголюбский мужской монастырь. По повелению князя Андрея была написана икона Божией Матери, названная Боголюбской или Боголюбивой. Искусные иконописцы изобразили Божию Матерь в том виде, как она явилась святому князю Андрею: во весь рост, со свитком в правой руке и молитвенно поднятой вверх левой. 18 июня, в день чудесного явления Божией Матери, установлено ежегодное празднование в честь Боголюбской иконы,

В 1771 году, в память избавления Владимира и его окрестностей от моровой язвы предстательством Богородицы, было установлено перенесение чудотворной Боголюбской иконы из обители во Владимир (21 мая), а впоследствии – из Владимира в Боголюбский монастырь (16 июня).

Боголюбская икона Божией Матери, одна из древнейших на Руси, прославилась многочисленными чудесами. Особенно часто верующие люди прибегали к заступничеству Божией Матери в молитвах перед Боголюбской Ее иконой во время моровых поветрий. Известны несколько списков с чудотворного образа, от которых также совершались чудеса: Боголюбская – в Козлове, Усмани, Угличе. Чтимый список с Боголюбской иконы находился в часовне, устроенной в Москве в Китай-городе в 1880 году, внутри башни у Варваринских ворот. На этой иконе, кроме Спасителя и Божией Матери, изображены святители Московские – митрополиты Петр, Алексий, Иона и Филипп.

Литература:

Снессорева С. Земная жизнь Пресвятой Богородицы и описание святых чудотворных Ее икон. Изд. 2-е. СПб., 1898.

Свята́го му́ченика Лео́нтия

Стихи́ры, глас 8.

Подо́бен: Что вы нарече́м:

Что́ тя имену́ем, сла́вне?/ Елла́дское приноше́ние,/ я́ко устреми́вшася от нея́;/ фи́ническое очище́ние, я́ко заколе́на в ней;/ свети́льника, я́ко во тьме́ возблиста́вшаго;/ до́бля, я́ко непобеди́ма бию́щими./ Многообра́зное твое́ благозва́ние,/ Лео́нтие всеблаже́нне,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Что тя, страстоте́рпче, пронарече́м?/ Во́ина Христо́ва, я́ко погуби́теля враго́в;/ царя́ страсте́й, я́ко благоче́стия страда́льца;/ пита́теля а́лчущих, я́ко нищелю́бца;/ пра́ведника, я́ко рачи́теля небому́дренна./ Разли́чная твоя́ страда́ния, светле́йша боре́ния./ Моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Кто не почуди́тся тебе́, Лео́нтие?/ Я́ко все́льника прие́м нетле́ния исто́чника,/ ре́ки благодея́ния источа́еши ве́рным/ и всем безме́здно незави́стна приноша́еши, жа́ждущим дарова́ния,/ весели́ши же причаща́ющияся вода́м бла́гости./ Моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва, глас 1:

Страстоте́рпче Лео́нтие прехва́льне,/ от любве́ Христо́вы тя ни о́гнь, ни ра́ны,/ ни меч отлучи́ти возмого́ша,/ но, му́жески пострада́в посреди́ мучи́телей,/ и́дольския же́ртвы разори́л еси́, Богому́дре,/ и ны́не, венцено́сче, лику́еши на Небесе́х./ Приле́жно моли́ о душа́х на́ших.

Крестобогоро́дичен.

Подо́бен: Небе́сных чино́в:

У Креста́ предстоя́щи Сы́на и Бо́га Твоего́/ и долготерпе́ние Того́ смотря́ющи,/ глаго́лаше, пла́чущи, Ма́ти Чи́стая:/ увы́ Мне, Ча́до сладча́йшее,/ что сия́ стра́ждеши непра́ведно, Сло́ве Бо́жий,/ да спасе́ши челове́чество?

На стихо́вне Окто́иха. Сла́ва, глас 4:

Да весели́тся Не́бо дне́сь све́тло/ и земля́ да ра́дуется ве́рно/ в па́мять му́ченика Лео́нтия,/ и́бо наста́вший де́нь не же́ртвами безслове́сными,/ но же́ртвою хвалы́ от цвете́ц духо́вных венчава́ется:/ укра́шен бо, с на́ми предстоя́/ и безкро́вну слу́жбу Венцеда́вцу принося́,/ мольбу́ прино́сит све́тло/ во дворы́ ра́йския дости́гнути/ ве́рно творя́щим па́мять его́.

Крестобогоро́дичен.

Подо́бен: Я́ко до́бля:

Распина́ема Христа́ Человеколю́бца ви́дящи Пречи́стая/ и ре́бра ископова́ема копие́м,/ пла́чущи, вопия́ше:/ что сие́, Сы́не Мой?/ Что́ Ти безблагода́тнии лю́дие возда́ша,/ за я́же сотвори́л еси́ до́брая им,/ и тщи́шися безча́дствовати Мя, Вселюбе́знейший?/ Удивля́юся, Благоутро́бне,/ Твоему́ во́льному распя́тию.

Тропа́рь, глас 4:

Му́ченик Твой, Го́споди, Лео́нтий/ во страда́нии свое́м вене́ц прия́т нетле́нный от Тебе́, Бо́га на́шего:/ име́яй бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́,/ сокруши́ и де́монов немощны́я де́рзости./ Того́ моли́твами/ спаси́ ду́ши на́ша.

Кано́н, творе́ние Иоа́нна мона́ха, глас 4.

Песнь 1

Ирмо́с: Воспою́ Тебе́, Го́споди Бо́же мой,/ я́ко изве́л еси́ лю́ди из рабо́ты еги́петския,/ покры́л же еси́ колесни́цы фарао́новы и си́лу.

Зако́н похва́льных доброде́тель твоя́ не отпа́дает,/ Христо́в уго́дниче Лео́нтие:/ Той бо е́сть тебе́ похвала́ и бога́тство неотъе́млемо.

Жела́я, блаже́нне, пачеесте́ственных, нескве́рну ду́шу, де́вством же те́ло украси́в,/ к Вы́шнему пути́ благоле́пно устро́ил еси́.

Держа́ву взял еси́ на пре́лесть,/ му́ченическую че́сть хваля́ преподо́бно, сла́вный Лео́нтие,/ при́сно тебе́ жела́емаго.

Богоро́дичен: Тебе́ вси притека́ем, Богоро́дице, я́ко Побо́рнице тве́рдей,/ на мольбу́ дви́жуще Тя изба́вит ста́до Твое́ от вся́каго обстоя́ния.

Песнь 3

Ирмо́с: Лук си́льных изнемо́же,/ и немощству́ющии препоя́сашася си́лою,/ сего́ ра́ди утверди́ся в Го́споде се́рдце мое́.

Обы́чай благоукраше́н и му́дрость, благода́ть же от Бо́га стяжа́в, Лео́нтие,/ яви́лся еси́ и́стинный страда́лец и му́ченик изря́ден.

Возложи́те ду́ши живо́му Бо́гу,–/ твои́м сво́инником приглаша́л еси́, Лео́нтие,–/ Царю́ же, ве́чно пребыва́ющему, во́инствуйте.

Источи́ благоче́стия глаго́лы медото́чный и боголюбе́зный язы́к твой,/ рабы́ же нече́стия, ху́льники, низлага́ше.

Богоро́дичен: Ра́дуйся, Ма́ти Неискусобра́чная, Бо́га Сло́ва во утро́бе Твое́й вмести́вшая/ и ро́ждшая воплоще́ннаго, я́ко Бо́га вку́пе и Челове́ка.

Седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Ско́ро предвари́:

Крест, я́коже ору́жие, восприе́м,/ к боре́нию отлучи́лся еси́ неви́димых враго́в,/ до́блественне же пострада́л еси́./ Те́мже, потреби́в си́лу их, возме́здие прия́л еси́, чуде́с благода́ть,/ моля́ спасти́ся нам, му́чениче Лео́нтие пресла́вне.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Чи́стая, Всенепоро́чная и Неискусому́жная,/ Я́же еди́на Безле́тнаго Сы́на и Сло́ва Бо́жия в ле́то ро́ждши,/ Сего́ со святы́ми и честны́ми патриа́рхи, и му́ченики, и проро́ки, и преподо́бными моли́/ дарова́ти нам очище́ние и ве́лию ми́лость.

Крестобогоро́дичен:

На Кресте́ Тя возвы́шена я́ко узре́ Пречи́стая Ма́ти Твоя́, Сло́ве Бо́жий,/ ма́терски рыда́ющи, веща́ше:/ что но́вое и стра́нное сие́ чу́до, Сы́не Мой?/ Ка́ко, Жи́знь всех, вкуша́еши сме́рти,/ оживи́ти ме́ртвыя хотя́, я́ко Милосе́рд?

Песнь 4

Ирмо́с: Небеса́ доброде́тель Твоя́ покры́ла е́сть,/ и земля́ испо́лнися сла́вы Твоея́, Христе́./ Те́мже ве́рно вопие́м:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Я́ростию де́монскою одержи́мый/ тя, любо́вию Боже́ственною содержи́маго, неми́лостивно ураня́ше,/ му́чениче страстоте́рпче Лео́нтие.

Тя улови́ти и я́ти хотя́щему ко и́стине де́рзостне отвеща́л еси́,/ я́ко блаже́нна претя́щаго непщу́я,/ му́чениче страстоте́рпче Лео́нтие.

И́же на Дре́ве тебе́ ра́ди пригвожде́йся пло́тию,/ на дре́ве тя свя́зана Его́ ра́ди зря,/ кре́пости напо́лни и благода́ти.

Богоро́дичен: Херуви́мских чино́в преиму́щая/ и Бо́га, на руку́ седя́щаго, с пло́тию носи́вшая,/ ра́дуйся, Богоро́дице Всепе́тая.

Песнь 5

Ирмо́с: Стяжа́вый ны, избра́нныя лю́ди, кро́вию Твое́ю, Го́споди,/ Твой мир да́ждь нам,/ во единомы́слии сохраня́я ста́до Твое́.

Овча́, к заколе́нию гото́во, приведе́ся, Лео́нтие всесла́вне,/ мучи́тельскому суди́щу за Христа́ самово́льне предста́л еси́.

Низложи́ти твоея́ души́ кре́пость покуша́шеся пре́лести пови́нный,/ распе́ншагося Го́спода, я́коже злоде́я челове́ка, уничижа́я.

Да поги́бнут бо́зи, зе́млю и не́бо я́ве не сотво́ршии,/ распны́й бо ся всех Соде́тель е́сть,–/ му́чениче, глаго́лал еси́.

Богоро́дичен: Ра́дуйся, Пресвята́я, Чи́стая, Неискусобра́чная,/ Свята́я Мари́е Богоневе́сто,/ я́ко Бо́га родила́ еси́, онебеси́вшаго род наш.

Песнь 6

Ирмо́с: Возопи́, прообразу́я погребе́ние тридне́вное,/ проро́к Ио́на, в ки́те моля́ся:/ от тли изба́ви мя, Иису́се, Царю́ сил.

Тих у́бо притека́ющим ве́рою, Лео́нтие,/ и сло́во, растворе́но имы́й Боже́ственною со́лию,/ же́сток же враго́м Христо́вым явля́лся еси́.

Ра́дуяся у́бо, ве́рный Твой раб Лео́нтий/ отдая́ше себе́ свиде́тельству Ца́рствия Твоего́,/ но не терпя́ху врази́ Твоея́, Христе́, и́стины.

Разжиза́хуся я́ростию, я́коже зве́рие, беззако́нии и ру́це возлага́ху,/ я́ко на лов, на му́ченика наше́дше,/ расто́ргнути неща́дно непобеди́маго.

Богоро́дичен: Не и́мамы, ра́зве Тебе́, засту́пницы, Пречи́стая,/ пою́щии Пресвято́е Рождество́ Твое́, Влады́чице./ Те́мже мо́лимся:/ благопребы́тна сотвори́ Его́ рабо́м Твои́м.

Конда́к, глас 3.

Подо́бен: Де́ва дне́сь:

Мучи́телей посрами́л еси́ лука́вая кова́рства/ и е́ллинов обличи́л еси́ безбо́жное служе́ние,/ возсия́л еси́ богоразу́мия всем челове́ком уче́ньми благоче́стия,/ Богому́дре му́чениче./ Сего́ ра́ди твою́ па́мять почита́ем любо́вию,/ прему́дре Лео́нтие.

И́кос:

Хода́тая Бо́гу и челове́ком Го́спода,/ на́шу, земны́х, нищету́ прие́мшаго от Неискусому́жныя Чи́стыя Богоро́дицы,/ и распе́ншася, и воздви́гша от тли челове́чество, призыва́ю дарова́ти,/ я́ко да му́драго Лео́нтия ны́не восхвалю́/ и пове́м све́тлая его́ и кра́сная страда́ния,/ я́же показа́ до́бре, му́жеством, и ве́рою, и любо́вию вооруже́н;/ сего́ ра́ди почита́ем любо́вию му́драго Лео́нтия.

Песнь 7

Ирмо́с: Спасы́й во огни́ авраа́мския Твоя́ о́троки/ и халде́и уби́в,/ я́же Пра́вда пра́ведно уловля́ше,/ препе́тый Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших,/ благослове́н еси́.

Тве́рдостию ра́зума, я́коже плене́ннии о́троцы,/ с пла́менем искуше́ний и ле́сть попра́ Лео́нтий непобеди́мый, поя́ Тебе́:/ Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, благослове́н еси́.

Безпристра́стием пло́ть забы́в,/ кре́пко ра́ны за Христа́, я́ко непобеди́м му́ченик, терпе́л еси́,/ поя́ Твоему́ Зижди́телю:/ Бо́же оте́ц на́ших, благослове́н еси́.

Му́дростию и любо́вию Христо́вою естества́ тве́рдо удержа́в тле́нное сопряже́ние,/ живоно́сную произво́лил еси́ сме́рть, воспева́я, Лео́нтие:/ Бо́же оте́ц на́ших, благослове́н еси́.

Сло́ва и Ду́ха со Отце́м, еди́но Триипоста́сное Естество́ богосло́вствуя,/ неукло́нный и непобеди́мый му́ченик взыва́ше:/ препе́тый Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, благослове́н еси́.

Богоро́дичен: Безсе́менно во утро́бе и па́че естества́ прие́мшую Непреме́ннаго Бо́га,/ за милосе́рдие челове́ком приме́шшася, благоче́стно воспое́м,/ я́ко Ма́терь Бо́жию во ве́ки.

Песнь 8

Ирмо́с: На Кресте́ пло́тию пригвожде́ннаго/ и показа́вшаго нам ору́жие во спасе́ние,/ о́троцы, превозноси́те Христа́, Бо́га на́шего, во ве́ки.

Терпя́ше плотски́я ра́ны му́ченик и безпло́тнаго врага́ зело́ побежда́ше, поя́:/ превозноси́те Христа́ Бо́га на́шего во ве́ки.

Све́тло ум ко Влады́це в боде́ниих терно́вных просте́рл еси́,/ любо́вию, му́чениче, превозноси́те,– вопия́,– Христа́, Бо́га на́шего, во ве́ки.

Побе́да тебе́ Христо́с е́сть, му́чениче,/ Его́же ра́нами плотски́ми просла́вил еси́, взыва́я:/ о́троцы, превозноси́те Христа́, Бо́га на́шего, во ве́ки.

Богоро́дичен: Тя пресла́вно, о Богома́ти,/ ро́дове вси земни́и, Чи́стая, ублажа́ем,/ я́ко Тобо́ю к Небеси́ вознесо́хомся, Де́во Ма́ти.

Песнь 9

Ирмо́с: Рождество́ Твое́ нетле́нно яви́ся:/ Бог из боку́ Твое́ю про́йде,/ я́ко Плотоно́сец яви́ся на земли́/ и с челове́ки поживе́./ Тя, Богоро́дице, тем вси велича́ем.

Тро́ицы служи́тель показа́лся еси́, послужи́в, Лео́нтие, непоро́чно,/ Ему́же вся коле́на покланя́ются Небе́сных, и земны́х, и преиспо́дних,/ Его́же пою́ще, досто́йно велича́ем.

Ви́дети жела́я невеще́ственно лице́м открове́нным Госпо́дню сла́ву,/ нача́л совлече́ся и власте́й еди́но,/ пропове́дав Триипоста́сное Божество́.

Возвесели́ся твои́м испове́данием и тебе́ испове́да досто́йно пред Отце́м Спас/ Его́же умоли́, страстоте́рпче, всем спасти́ся,/ ве́рою велича́ющим па́мять твою́.

Богоро́дичен: Вы́шних чино́в вы́шши еси́, Де́во Богоро́дице,/ я́ко еди́на позна́лася еси́ Вы́шняго селе́ние, Благослове́нная./ Те́мже Тя вси Богоро́дицу возвеща́ем.

Свети́лен.

Подо́бен: Не́бо звезда́ми:

Иску́шся, я́коже зла́то, огне́м и му́ками,/ досто́ин яви́лся еси́ дар Бо́га Вы́шняго, всесла́вне страстоте́рпче,/ о нас ны́не помоли́ся.

Богоро́дичен:

Держа́вным Твои́м кро́вом от враго́в наве́та нас, Чи́стая, Твоя́ рабы́, сохрани́ неврежде́ны:/ Тя бо стяжа́хом еди́ну прибе́жище в ну́ждах.

НА ЛИТУРГИ́И

Проки́мен, глас 7: Возвесели́тся пра́ведник о Го́споде: Стих: Услы́ши, Бо́же, глас мой: Апо́стол Дея́ний, зача́ло 29. Аллилу́ия, глас 4: Пра́ведник, я́ко фи́никс, процвете́т: Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 52. Прича́стен: В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник:

Святы́е му́ченики Лео́нтий, Ипа́тий и Феоду́л

Святые мученики Леонтий, Ипатий и Феодул были римскими воинами. Святой мученик Леонтий, грек по происхождению, в правление Веспасиана (70–79) служил военачальником в императорских воисках в финикийском городе Триполи. Христианин Леонтий отличался храбростью и благоразумием, к нему с глубоким уважением относились воины и граждане Триполи за его добродетели.

Император назначил римского сенатора Адриана правителем Финикийской области, с полномочиями преследовать христиан и в случае отказа принести жертвы римским божествам предавать их мучению и смерти. По дороге в Финикию Адриану донесли, что святой Леонтий отвратил многих от поклонения языческим богам. Правитель послал трибуна Ипатия с отрядом воинов в Триполи, чтобы найти и задержать христианина Леонтия. По дороге трибун Ипатий сильно заболел и, находясь при смерти, увидел во сне Ангела, который сказал: «Если хочешь быть здоровым, воззови трижды вместе со своими воинами: «Бог Леонтия, помоги мне»». Открыв глаза, Ипатий увидел Ангела и сказал: «Я послан задержать Леонтия, как же я призову его Бога?» В это время Ангел стал невидим. Ипатий рассказал воинам, в числе которых был и его друг Феодул, о своем сне, все они вместе трижды призвали на помощь Бога, Имя Которого исповедал святой Леонтий. Ипатий сразу исцелился ко всеобщей радости воинов, и только Феодул сидел в стороне, размышляя о чуде. Душа его прониклась любовью к Богу, и он уговорил Ипатия немедленно пойти вдвоем в город на поиски святого Леонтия.

При входе в город их встретил неизвестный человек и пригласил к себе в дом, где щедро угостил путников. Узнав, что гостеприимный хозяин и есть святой Леонтий, они упали на колени и просили его просветить их верой в Истинного Бога. Здесь же совершилось Крещение, а когда святой Леонтий произнес над ними молитвенное призывание во Имя Пресвятой Троицы, новокрещенных осенило светлое облако и пролился благодатный дождь. Остальные воины в поисках своего начальника пришли в Триполи, куда прибыл и правитель Адриан. Узнав о происшедшем, он приказал привести к себе святого Леонтия, трибуна Ипатия и Феодула и, угрожая им мучениями и смертью, потребовал отречения от Христа и жертвоприношения римским богам. Все мученики твердо исповедали веру во Христа. Святого Ипатия подвесили на столпе и строгали железными когтями, а святого Феодула беспощадно били палками. Видя непоколебимость мучеников, им отрубили головы мечом. Святого Леонтия после истязаний отправили в темницу. Утром он предстал перед правителем. Адриан пытался прельстить святого исповедника почестями и наградами и, ничего не достигнув, предал истязаниям: святой мученик целый день висел вниз головой на столпе с тяжелым камнем на шее, но ничто не могло заставить его отречься от Христа. Правитель приказал бить палками страдальца до тех пор, пока он не умрет. Тело святого мученика Леонтия выбросили за город, но христиане с честью предали его погребению вблизи Триполи. Кончина святых мучеников последовала около 70–79 гг.

Допрос святого Леонтия, его страдания и смерть записал на оловянных дощечках присутствовавший на суде писец (комментарисий). Эти дощечки были положены в гроб мученика.

Преподо́бнаго Лео́нтия канона́рха, в Да́льних пеще́рах почива́ющаго

Тропа́рь, глас 3:

Всечестны́й канона́рше Лео́нтие,/ правилонача́льный бы́вый в це́ркви/ и в пра́виле и́ночестем возсия́вший све́тло,/ моли́ Христа́ Бо́га,/ да прегреше́ний оставле́ние/ пода́ст душа́м на́шим.

Конда́к, глас 1:

Канона́ршествуя, честны́й канона́рше Лео́нтие,/ и пе́ние церко́вное пою́щим предводи́тельствуя в це́ркви,/ уподо́бился вои́стинну А́нгелом,/ пою́щим Бо́га на Небеси́,/ и́хже и житию́ подража́я, и, с ни́ми лику́я,/ помина́й ны, любо́вию хва́лящих тя.

Ин тропа́рь, о́бщий, преподо́бным Геро́нтию и Лео́нтию канона́рхам, в Да́льних пеще́рах почива́ющим, глас 3:

Дво́ице свята́я,/ правилонача́льная, бы́вшая в це́ркви/ и в пра́виле и́ночестем возсия́вшая све́тло,/ всечестни́и канона́рси,/ моли́те Христа́ Бо́га,/ да прегреше́ний оставле́ние/ пода́ст душа́м на́шим.

Ин конда́к, о́бщий, глас 1:

Канона́ршествующе, честни́и канона́рси,/ и пе́ние церко́вное пою́щим предводи́тельствующе в це́ркви,/ уподо́бистеся вои́стинну А́нгелом,/ пою́щим Бо́га на Небеси́,/ и́хже житию́ подража́вте,/ и, с ни́ми ны́не лику́юще,/ помина́йте ны, любо́вию хва́лящих вас.

Преподо́бный Лео́нтий, канона́рх Пече́рский

Преподобный Леонтий, канонарх Печерский, с юных лет поступил в Киево-Печерскую обитель, где принял постриг. Он обладал прекрасным голосом и, когда обучился грамоте, исполнял послушание канонарха. Преподобный Леонтий преставился молодым в XIV веке и за самоотверженный подвиг спасения прославлен Господом благодатным даром чудотворений. Мощи святого подвижника находятся в Дальних пещерах, память его совершается также 28 августа и в Неделю 2-ю Великого поста.


Источник: Минея - М. : Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2002-. 12 том. / Минея июнь. - 2002. / Ч. 1. – 664 с.; Ч. 2. – 616 с.

Комментарии для сайта Cackle