В 21-й день

Свята́го му́ченика Иулиа́на Тарси́йскаго

Стихи́ры, глас 4.

Подо́бен: Я́ко до́бля:

Светоза́рна тя, я́ко со́лнца,/ мирска́я исполне́ния/ мы́сленными светлостьми́ озаря́юща/ и безбо́жия отъе́млюща но́щь,/ блаже́нне му́чениче Иулиа́не, разуме́вше,/ па́мять твою́ пра́зднуем,/ светоно́сную и Боже́ственную,/ и ра́це моще́й твои́х покланя́емся,/ здра́вие душа́м почерпа́юще.

И бие́н ра́нимь, и лю́те порева́емь,/ и в темни́це, блаже́нне, затворя́емь,/ ме́ста пременя́я, оскорбля́емь,/ со зверьми́ заключа́емь,/ и глубине́ приближа́яся,/ и в мо́ри потопля́емь,/ и прие́мля блаже́нную кончи́ну,/ не отве́рглся еси́ Влады́ки вся́ческих,/ сла́ва му́чеников, пребога́те.

От морски́х недр тя к су́ши влеко́ма/ окормле́нием Ду́ха/ я́ко узре́ честна́я жена́,/ ве́рно прия́т, му́чениче Иулиа́не,/ и погребе́нию предаде́ твое́ непоро́чное и многострада́льное те́ло,/ победи́вшее диа́волово мучи́тельство/ де́йством благода́ти.

Сла́ва, глас 6:

Непоро́чныя ве́ры неистоща́емое питие́ поче́рп, блаже́нне,/ и́дольское служе́ние погаси́л еси́,/ и победи́тельно преше́л еси́ по́двиг,/ росо́ю просвети́вся, я́ко незаходи́ма звезда́/ озаря́емь присносия́ннаго со́лнца Христа́,/ и, на ки́йждо град зари́ муче́ния отпуща́я,/ кончи́ну мо́рем блаже́нную восприя́л еси́,/ и вене́чник пред лице́м Христа́ предвари́л еси́./ Его́же моли́, Иулиа́не пресла́вне,/ спасти́ ве́рою па́мять твою́ соверша́ющия.

И ны́не, Богоро́дичен или́ Крестобогоро́дичен:

Подо́бен: Всю отложи́вше:

А́гнца Своего́ А́гница нескве́рная дре́вле/ и непоро́чная Влады́чица/ на дре́ве Кре́стнем я́ко узре́,/ ма́терски восклица́ше и, дивя́щися, вопия́ше:/ Ча́до сладча́йшее,/ что зре́ние сие́ но́вое и пресла́вное?/ Ка́ко сонм безблагода́тный суди́щу Пила́тову предаде́ Тя/ и осужда́ет на сме́рть Живота́ вся́ческих?/ Но воспева́ю Твое́ неизрече́нное, Сло́ве, снизхожде́ние.

На стихо́вне Окто́иха.

Сла́ва, глас 6:

Прииди́те, мучениколю́бцы,/ Христо́ва страстоте́рпца/ и Па́влу сограждани́на/ и стаи́нника я́вльшася/ и вку́пе тече́ние соверши́вша/ благоче́стно просла́вим, Иулиа́на сла́внаго:/ в во́ду бо вшед, с водны́ми зверьми́ зми́еву главу́ сокруши́,/ и, кровьми́ зе́млю и ше́ствием мо́ре освяти́в,/ от су́щих зде преста́вися к ве́чным жили́щем,/ и от вседержи́тельныя руки́ подвиго́в по́честь прия́т,/ про́сит очище́ния душа́м на́шим/ и ве́лия ми́лости.

Крестобогоро́дичен.

Подо́бен: Тридне́вен:

Предстоя́щи у Дре́ва иногда́ во вре́мя распя́тия Де́ва/ с де́вственным ученико́м/ и пла́чущи, вопия́ше:/ увы́ Мне, ка́ко стра́ждеши,/ всех, Христе́, Сый безстра́стие?

Тропа́рь, глас 4.

Му́ченик Твой, Го́споди, Иулиа́н,/ во страда́нии свое́м вене́ц прия́т нетле́нный от Тебе́, Бо́га на́шего:/ име́яй бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́,/ сокруши́ и де́монов немощны́я де́рзости./ Того́ моли́твами/ спаси́ ду́ши на́ша.

Кано́н, творе́ние Иоа́нна мона́ха, его́же краегране́сие: Иулиа́на пе́сньми му́ченика венча́ю, глас 8.

Пе́снь 1

Ирмо́с: Пои́м Го́сподеви,/ прове́дшему лю́ди Своя́ сквозе́ Чермно́е мо́ре,/ я́ко еди́н сла́вно просла́вися.

Свяще́нными да восхва́лится пе́сньми/ страда́лец Твой сла́вный и пречестна́я па́мять:/ непристу́пною бо сла́вою просла́вися.

Поползе́нием не па́лся еси́, подвиза́яся му́ченически, Христо́в во́ине,/ не́мощию пло́ти да́же до кро́ве.

Па́че сия́ния зла́та му́ченическими ра́нами украси́лся еси́, облиста́яся,/ и многоце́ннаго ка́мене, святы́й.

Богоро́дичен: Чи́стая Богоро́дице,/ Я́же воплоще́нное Присносу́щное и Пребоже́ственное Сло́во па́че естества́ ро́ждши,/ пое́м Тя.

Пе́снь 3

Ирмо́с: Ты еси́ утвержде́ние/ притека́ющих к Тебе́, Го́споди,/ Ты еси́ свет омраче́нных,/ и пое́т Тя дух мой.

Ка́мению не повеле́но ми бы́сть, я́ко бо́гу служи́ти ручных дел, –/ Иулиа́н умовре́дному судии́ отвещава́ше.

Стоя́л еси́ пред суди́щем мучи́теля,/ Христу́, му́чениче Иулиа́не,/ я́ко Судии́ живы́х и ме́ртвых предстоя́.

Безу́мен не бых, испове́дая Бо́га, –/ рече́ Иулиа́н,/ Еди́наго в Тро́ице, неразде́льно пева́ема.

Богоро́дичен: Да́ждь нам по́мощь моли́твами Твои́ми, Пречи́стая,/ прило́ги отрева́ющи лю́тых обстоя́ний.

Седа́лен, глас 1.

Подо́бен: Гроб Твой:

Вод потопле́нием блаже́нную кончи́ну прия́л еси́, му́дре,/ многообра́знаго зми́я в сих удави́в, побе́ду взял еси́./ Те́мже любо́вию твою́ достохва́льную па́мять пра́зднующе,/ о нас моли́ Христа́, мо́лимся.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Наста́ви нас на пу́ть покая́ния,/ укло́ншияся при́сно к безпу́тием зол и Преблага́го прогне́вавшия Го́спода,/ Неискусобра́чная Благослове́нная Мари́е,/ прибе́жище отча́янных челове́ков, Бо́жие жили́ще.

Крестобогоро́дичен:

Зря́щи Тя, Христе́, Всенепоро́чная Ма́ти ме́ртва на Кресте́ просте́рта, вопия́ше:/ Сы́не Мой, Собезнача́льне Отцу́ и Ду́ху,/ что неизрече́нное Твое́ сие́ смотре́ние,/ и́мже спасл еси́ пречи́стых рук Твои́х, Ще́дре, созда́ние?

Пе́снь 4

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́.

Многообра́зным ра́нам Иулиа́н те́ло предая́ше, не чу́вствуя боле́зней,/ Христо́вою бо любо́вию сохрания́шеся.

Небе́сныя, пресла́вне Иулиа́не, хлами́ды жела́я,/ гони́телем земну́ю, я́ко Христо́в уго́дник, оста́вил еси́.

Победи́теля де́монския ле́сти/ не теле́сная си́ла, пребога́те,/ но жела́ние непобеди́мое Христо́вых страсте́й тя соде́ла.

Богоро́дичен: Очище́ние на́шим да́руй неве́дением, я́ко безгре́шен,/ и умири́ мир Твой, Бо́же, моли́твами ро́ждшия Тя.

Пе́снь 5

Ирмо́с: У́тренююще, вопие́м Ти:/ Го́споди, спаси́ ны,/ Ты бо еси́ Бог наш,/ ра́зве Тебе́, ино́го не ве́мы.

Подо́бяся во всем Влады́це, прехва́льне,/ стал еси́ пред суди́щем беззако́ннующих, осужда́емь.

Зако́нно подвиза́вся, закла́лся еси́ Влады́це, я́ко а́гня незло́биво,/ рука́ми беззако́нных, блаже́нне.

Ни род, ни сан земны́й вмени́л еси́,/ проти́ву твоему́, му́чениче сла́вне, христоимени́тству превы́шши.

Богоро́дичен: Мари́е, Богоро́дице Безневе́стная,/ упова́ние враго́в су́етно сотвори́,/ пою́щия же Тя возвесели́.

Пе́снь 6

Ирмо́с: Ри́зу мне пода́ждь све́тлу,/ одея́йся све́том, я́ко ри́зою,/ Многоми́лостиве Христе́ Бо́же наш.

Ко дре́ву пригвожде́на Тя, Христе́,/ сла́вный уго́дник Твой не стыдя́шеся,/ но, я́ко сла́вы сокро́вище, непщева́ше.

Умолко́ша пре́лести скве́рныя,/ Богогла́сными же язы́ки Боже́ственная та́инства му́ченик Христо́вых откры́шася.

Исцеле́ния страсте́й вся́ческих и согреше́ний проси́ оставле́ния,/ сла́вне страда́льче Христо́в, пою́щим тя.

Богоро́дичен: Привнеси́ мольбу́ на́шу Сы́ну Твоему́, Пречи́стая,/ Ты бо еси́ похвала́ ро́да на́шего и заступле́ние.

Конда́к, глас 2.

Подо́бен: В моли́твах:

Благоче́стия непобеди́маго во́ина/ и и́стины согла́сника и ору́жника,/ вси досто́йно восхва́лим Иулиа́на дне́сь/ и к нему́ возопии́м:/ моли́ Христа́ Бо́га о всех нас.

И́кос:

Путе́м Госпо́дним от младе́нства ше́ствовал еси́, треблаже́нне,/ и Того́ благоче́стно свиде́ния вожделе́л еси́,/ и, крест на ра́мо, Иулиа́не Богому́дре, усе́рдно взем,/ ле́сть лю́тую идолонеи́стовства разори́л еси́,/ сокруши́в ка́пища вра́жия, ко́зни же и ла́яния./ Те́мже ве́рою притека́ем в твой покро́в, вопию́ще, пребога́те:/ моли́ Христа́ Бо́га о всех нас.

Пе́снь 7

Ирмо́с: О́троцы евре́йстии в пещи́/ попра́ша пла́мень дерзнове́нно/ и на ро́су о́гнь преложи́ша, вопию́ще:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Ми́ро благово́нно иска́пает хва́льная и сла́вная твоя́ па́мять,/ во́ине Христо́в, пою́щим непреста́нно:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Неизглаго́ланная сла́ва венчава́ет и́же к хвале́ твое́й собра́нныя,/ во́ине Христо́в, пою́щия непреста́нно:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Глаго́лу мучи́теля не повину́вся, не послужи́л еси́, непобеди́ме, тва́ри,/ но еди́ному Бо́гу Жи́ву вопия́л еси́:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Богоро́дичен: Разреша́я Е́вину кля́тву, в Пренепоро́чную всели́ся Де́ву,/ благослове́ния исто́чник прозяба́я вопию́щим:/ благослове́н, Влады́чице, Плод Твоего́ чре́ва.

Пе́снь 8

Ирмо́с: Мусики́йским орга́ном согласу́ющим/ и лю́дем безчи́сленным, покланя́ющимся о́бразу в Деи́ре,/ три о́троцы не повину́вшеся,/ Го́спода воспева́ху/ и славосло́вяху во вся ве́ки.

Ласка́ше у́бо льсте́ц и му́ками тя призыва́ше к пре́лести, Иулиа́не,/ ты же вопия́л еси́:/ Го́спода по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.

Крепча́йше, я́коже лев, мучи́теля низлага́я, Иулиа́не,/ по му́ках взыва́л еси́ ве́село:/ Го́спода по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.

Лю́тость огня́ не отлучи́т мя,/ ни сече́ние меча́ отто́ргнет от Соде́теля Бо́га, –/ вопия́ше, взыва́я:/ Го́спода по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.

Богоро́дичен: Я́ко всех Го́спода ро́ждшую и Де́ву пребы́вшую, Мари́е, и по рождестве́,/ ве́рнии, досто́йно воспева́юще, ра́дуйся, Тебе́ вопие́м/ и превозно́сим во вся ве́ки.

Пе́снь 9

Ирмо́с: Чи́стую сла́вно почти́м,/ лю́дие, Богоро́дицу,/ О́гнь Божества́ прии́мшую во чре́ве неопа́льно,/ пе́сньми велича́ем.

Превзя́тое о́ко низложи́л еси́, Бо́жий во́ине, безпло́тнаго лестца́,/ бра́вся с пло́тию му́жески,/ Христа́ же велича́я при́сно.

Гнезд избежа́л еси́ зми́я, врага́ злонача́льника,/ в морски́я, блаже́нне, глубины́ вве́ржен, му́дре./ Тем тя пе́сньми велича́ем.

Я́ко до́бре страда́ньми подвиза́лся еси́ по Влады́це,/ я́ко красно́ венча́лся еси́ десни́цею Влады́ки,/ те́мже тя досто́йно ублажа́ем.

Богоро́дичен: Моисе́й в купине́ Тя ви́де, Чи́стая, в горе́,/ прие́млющу нестерпи́мый Божества́ о́гнь неопа́льно./ Те́мже Тя вси велича́ем.

Свети́лен

Я́коже со́лнце светоно́сно,/ чуде́сными заря́ми наставля́еши всю тва́рь, пресла́вне страстоте́рпче./ Те́мже, твою́ соверша́юще па́мять, про́сим от бед вся изба́вите.

Богоро́дичен:

Твое́ достоя́ние, Сло́ве, утверди́ во бране́х,/ оте́честву побе́ды на ва́рвары подая́ Богоро́дицы мольба́ми,/ Ю́же дарова́ христиа́ном Засту́пницу.

НА ЛИТУРГИ́И

Проки́мен, глас 4: Святы́м, и́же су́ть на земли́ Его́: Стих: Предзре́х Го́спода предо мно́ю вы́ну: Апо́стол ко Ефесе́ем, зача́ло 233. Аллилу́ия, глас 4: Воззва́ша пра́веднии: Стих: Мно́ги ско́рби пра́ведным: Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 104. Прича́стен: В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник:

Свято́й му́ченик Иулиа́н Тарсийский

Святой мученик Иулиан Тарсийский пострадал за веру во Христа в правление римского императора Диоклитиана (284–305). Он родился в киликийском городе Аназарве (Киликия – юго-восточная провинция Римской империи в Малой Азии) в семье сенатора-язычника. Мать святого была христианкой. После смерти мужа она переселилась в город Таре. Там праведная вдова крестила отрока Иулиана, обучила его светским наукам, наставила в истинах христианской веры и научила правилам благочестия.

Когда святому Иулиану было 18 лет, началось гонение на христиан. Юноша был схвачен и приведен на суд к правителю области Маркиану. Ни жестокие истязания, ни угрозы, ни обещания даров и почестей не склонили благочестивого юношу к принесению языческих жертв и отречению от Христа.

Язычники в течение года водили святого страдальца по городам Киликии, везде принуждая принести жертвы идолам и подвергая его истязаниям. В городе Эгее язычники пытались насильно накормить мученика жертвенным мясом, а затем заключили его в темницу.

Мать святого всюду следовала за сыном. Во время свидания с сыном в эгейской темнице она со слезами просила его претерпеть истязания, чтобы удостоиться венца.

Когда мученика вновь привели на суд к правителю, мать святого Иулиана, как и он, открыто исповедала себя христианкой. После жестоких мучений ей отрезали ступни ног, и она скончалась от нанесенных ран. Святого Иулиана зашили в мешок, который наполнили песком и ядовитыми гадами и бросили в море.

Через некоторое время тело святого мученика было выброшено на берег волнами. Благочестивая вдовахристианка из Александрии с честью предала его погребению. Впоследствии мощи святого мученика были перенесены в Антиохию. Святитель Иоанн Златоуст, будучи пресвитером в Антиохии, почтил память мученика Иулиана похвальным словом.

Свята́го му́ченика Иулиа́на Еги́петскаго и и́же с ним

ВЕ́ЧЕР

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 2:

Ки́ими благохва́льными венцы́/ увязе́м страстоте́рпца Христо́ва?/ Све́тло подвиза́вшася и страда́вшаго,/ Иулиа́на предо́бляго,/ вели́каго в преподо́бных и му́ченицех,/ Еги́пта похвалу́ и удобре́ние,/ победи́теля Маркиа́на лю́таго,/ его́же шата́ние Христо́с низложи́,/ име́яй ве́лию ми́лость.

Ки́я духо́вныя пе́сни,/ Иулиа́не сла́вне, тебе́ принесе́м?/ В де́встве с Васили́ссою жи́ти возжеле́вшему/ и сконча́вшемуся в многообра́зных му́ках,/ и сострада́льцем твои́м, я́ко твердому́дренным,/ за и́стину пострада́вшим ра́достно./ Сконча́вшеся бо си́и вма́ле,/ испо́лниша ле́та до́лга,/ Христо́м уще́дрени,/ подаю́щим ве́лию ми́лость.

Ки́ими му́ченическими пе́сньми/ восхва́лим страстоте́рпцы?/ С Мариони́ллою Ке́лсия,/ и со Анто́нием преиму́щаго Иулиа́на,/ и Анаста́сия, того́ моли́твою воскреше́нна,/ всеблаже́нныя небожи́тели,/ на земли́ нас призира́ющия/ и от бед избавля́ющия,/ Христу́ моля́щияся/ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

И́ны стихи́ры, глас 4.

Подо́бен: Я́ко до́бля:

Я́ко зве́зды многосве́тлыя,/ мы́сленно возсия́сте на тве́рди ве́ры,/ добропобе́днии му́ченицы,/ све́том по́двигов и чуде́с луча́ми/ всю тва́рь просвеща́юще./ Те́мже соверша́ем дне́сь/ светоно́сную и святу́ю па́мять ва́шу,/ веселя́щеся о вас, Боговенча́ннии.

Богому́дрый Анто́ний/ и тве́рдый Анаста́сий,/ Боже́ственнии же Келси́й и Мариони́лла/ да воспою́тся с Васили́ссою целому́дренною,/ и́же вси сла́внаго име́яху/ Иулиа́на и́стины о́браз/ и вси с ним сла́ву Небе́сную улучи́ша,/ я́ко Госпо́дни служи́телие.

По́стников благоле́пие/ и му́чеников благосла́вие/ яви́лся еси́, преподо́бнострада́льче,/ мно́гия бо Христу́ предпосла́л еси́,/ венцы́ де́вства и страда́льчества увенча́нныя,/ и преста́вился еси́, Иулиа́не Богоблаже́нне,/ к ве́чному с си́ми весе́лию.

Сла́ва, глас 6:

Дне́сь созыва́ет нас на трапе́зу духо́вную/ па́мять во́инов Христо́вых,/ и́хже воспои́м, глаго́люще:/ ра́дуйся, Иулиа́не преподобному́чениче,/ и́же да́нный тебе́ тала́нт преумно́живый/ и мно́жества спасе́нных Бо́гу приведы́й;/ ра́дуйся, Васили́ссо преподо́бная,/ я́ко, над страстьми́ воцари́вшися,/ Христу́ соца́рствуеши с со́нмом дев;/ ра́дуйтеся, и́же от те́рния кри́ни,/ Келси́е и Мариони́лло блаже́ннии,/ я́ко Сам Госпо́дь яви́ вам и́стину;/ ра́дуйся, Анто́ние с седмию́ ца́рскими о́троки,/ я́ко жрец сый Влады́ки,/ за Него́ же́ртва прия́тна с те́ми был еси́;/ ра́дуйся, Анаста́сие, из ме́ртвых воздви́гнутый,/ я́ко Ла́зарю уподо́бился еси́, дру́гу Христо́ву,/ но, о многосве́щный све́щниче Ду́ха,/ не преста́йте, богатносве́тлии,/ моли́тися за ны ко Го́споду.

И ны́не, Богоро́дичен: Кто Тебе́ не ублажи́т:

На стихо́вне стихи́ры, глас 5.

Подо́бен: Ра́дуйся:

Ра́дуйся, солнцеобра́зный у́ме,/ Уму́ предстоя́й Пе́рвому/ в сла́ве Небе́сней и незаходи́мом све́те,/ Иулиа́не и и́же с тобо́ю/ собо́ре преподо́бных и му́чеников,/ подвиза́вшиися в по́стничестве и страда́нии/ и восприя́вшии побе́ды воздая́ния,/ лю́таго велиа́ра победи́вше./ Сих всех ублажа́юще, возопии́м:/ помо́щники нам бу́дите,/ любо́вию вас, всечестни́и, почита́ющим.

Стих: Ди́вен Бог во святы́х Свои́х,/ Бог Изра́илев.

Ра́дуйтеся, Тро́ицы уго́дницы,/ Це́ркве кра́сное ополче́ние,/ таи́нницы Бо́жия Сло́ва,/ Иулиа́не, в чудесе́х великоимени́те,/ и Васили́ссо прехва́льная,/ благосла́вный Анаста́сие/ со Анто́нием свяще́ннейшим,/ Келси́ем и Мариони́ллою,/ ди́вный бо Госпо́дь во святы́х Свои́х/ в вас преди́вен бы́сть,/ тем дерзнове́ние к Нему́ иму́ще,/ хода́таи о нас бу́дите,/ с ве́рою вас, святи́и, призыва́ющих.

Стих: Святы́м, и́же су́ть на земли́ Его́,/ удиви́ Госпо́дь вся хоте́ния Своя́ в них.

Ра́дуйтеся, страда́льцы Христо́вы досточу́днии,/ Ца́рствия Небе́снаго насле́дницы,/ его́же ра́ди претерпе́сте бичева́ния и терза́ния,/ жже́ния и вся́кий вид мук,/ удивля́еми от всех, предо́блии, тве́рдостию и зна́меньми,/ и́миже благоче́стие утверди́сте/ и просла́вистеся на земли́ и горе́ ку́пно,/ защи́тники нам бу́дите,/ усе́рдно к вам, блаже́ннии, прибега́ющим.

Сла́ва, глас 8:

Вельми́ терпя́ в му́ках, Иулиа́не преподо́бне,/ поне́сл еси́ узи́лища лю́тое,/ вери́г тя́жесть и ног утесне́ние,/ огне́м и водо́ю искуше́н был еси́/ с терпеливоду́шными сострада́льцы твои́ми/ и звере́й стремле́ние обузда́л еси́,/ ме́ртваго же, я́ко от сна, возста́вил еси́/ и слепы́я просвети́л еси́,/ Христу́ чудесы́ обогати́вшу тя/ не то́чию при жи́зни, но и по сме́рти,/ я́же бо в тебе́ благода́ть Бо́жия и моще́м твои́м прису́ща е́сть,/ и́мже покланя́ющеся, мо́лим тя, страстоте́рпче:/ уврачу́й стра́сти душ и теле́с на́ших.

Тропа́рь, глас 1:

Све́тлыя по́стничества по́двиги,/ ра́дуяся, поне́сл еси́, Иулиа́не Богоблаже́нне, с преподо́бною Васили́ссою,/ и страда́ния до́бльственно претерпе́л еси́/ с честны́ми твои́ми сострада́льцы,/ с ни́миже моли́ Христа́ Бо́га/ спасти́ся душа́м на́шим.

НА У́ТРЕНИ

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 3:

Восхва́лим, ве́рнии, Иулиа́на, ди́внаго в преподо́бных и му́ченицех,/ и с ним Васили́ссу достоблаже́нную,/ му́ченики же Ке́лсия с ма́терию и Анто́ния со Анаста́сием,/ и́хже земля́ и́мать свяще́нная телеса́, Не́бо же святы́я ду́ши:/ подае́т бо нам Бог их ра́ди бога́тую Свою́ ми́лость.

Сла́ва: Мно́жество преподо́бных и му́ченик Тебе́, Спа́се, приведе́ся/ с до́блим Иулиа́ном и ди́вною Васили́ссою,/ и́же, о́крест Тебе́ со А́нгелы лику́юще,/ пою́т пе́снь трисвяту́ю.

И ны́не, Богоро́дичен:

Ма́терь Тя Бо́жию ве́мы вси,/ Де́ву вои́стинну и по рождестве́ я́вльшуюся,/ любо́вию прибега́ющии к Твое́й бла́гости,/ Тя бо и́мамы, гре́шнии, предста́тельство,/ Тя стяжа́хом во искуше́ниих спасе́ние,/ еди́ну Всенепоро́чную.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 5:

Я́ко ревни́тели благоче́стия,/ я́ко рачи́тели и́стины и теку́щих презри́тели,/ за Христа́ прия́сте му́ки и сме́рть,/ Иулиа́не Богому́дре с честны́ми сострада́льцы,/ тем ве́рою соверша́ющих па́мять ва́шу/ от бед изба́вите свои́м ко Го́споду предста́тельством.

Сла́ва: Предочи́стил еси́ себе́ по́стническим житие́м, Иулиа́не, с Васили́ссою/ и с не́ю предпосла́л еси́ мно́гия, освяще́нныя Бо́гови,/ та́же и Антипа́тову супру́жницу и сы́на сы́ны показа́л еси́ Ца́рствия,/ и́мже спострада́в, взя́лся еси́ в ве́чное наслажде́ние.

И ны́не, Богоро́дичен:

Те́плое заступле́ние су́щим в беда́х,/ и Помо́щницу на́шу, и к Бо́гу премене́ние,/ Е́юже тли изба́вихомся, Богоро́дицу, ве́рнии, ублажа́ем.

Кано́н, глас 8.

Пе́снь 1

Ирмо́с: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́/ чудотворя́й иногда́/ Моисе́йский жезл крестообра́зно порази́в/ и раздели́в мо́ре,/ Изра́иля же беглеца́, пешехо́дца спасе́,/ пе́снь Бо́гови воспева́юща.

Дости́гнув к твое́й па́мяти, преподо́бнострада́льче,/ дви́жу устне́ мои́ к пе́нию,/ ты же сло́во ми да́ждь твои́ми к Бо́гу моли́твами/ и страда́вших с тобо́ю, всеблаже́нне.

Раче́нием чистоты́ одержи́м, Иулиа́не,/ де́вствовати наста́вил еси́ Васили́ссу,/ и, окормле́нием Боже́ственным житие́ безсупру́жных избра́вшее/ мно́жеству тех наста́вники и, спаси́телие бы́сте.

Род, и бога́тство, и наслажде́ние плотско́е любве́ ра́ди Христо́вы презре́в/ и, взем, преподо́бне, крест,/ с блаже́нною неве́стою твое́ю мона́шествовал еси́ боголе́пно.

Я́ко крин сладково́нный и я́ко ши́пок,/ процвели́ есте́ во цве́тнице Боже́ственнаго поще́ния, Иулиа́не и Васили́ссо,/ облагоуха́юще притека́ющия к вам, всехва́льнии.

Богоро́дичен: Неискусобра́чно Христа́ родила́ еси́,/ И́же по нас и нас ра́ди восприя́вша естество́, Пречи́стая,/ и неизме́нна по обои́м пребы́вша,/ Его́же моли́ дарова́ти ми грехо́в и искуше́ний избавле́ние.

Пе́снь 3

Ирмо́с: Утвержде́й в нача́ле Небеса́ ра́зумом/ и зе́млю на вода́х основа́вый,/ на ка́мени мя, Христе́, за́поведей Твои́х утверди́,/ я́ко не́сть свят, па́че Тебе́, Еди́не Человеколю́бче.

И́же му́дре вся устроя́я, Сло́во,/ и земны́я ко спасе́нию направля́я,/ от земли́ преставля́ет тя, Васили́ссо,/ и вся духо́вныя се́стры твоя́/ пре́жде лю́таго на христиа́ны гоне́ния.

Я́ко удобре́нная и Богоуго́дная де́ва,/ духо́вная же ма́ти и води́тельница дев,/ с те́ми златови́дными кри́лы чистоты́ и любве́ Боже́ственныя/ к Небе́сным возлете́ла еси́.

По́стничествовав пе́рвее во оби́тели,/ во́ждь был еси́, Иулиа́не, тьмы́ и́ноков,/ и́хже приве́л еси́ Христу́, пострада́вших огне́м,/ та́же и сам му́ки претерпе́л еси́, утвержда́я ве́рныя.

Богоро́дичен: Мы́сленная показа́лася еси́ две́рь/ И́же с высоты́ восто́ка су́щим на земли́ я́вльшася, Де́во:/ Тобо́ю бо к нам Сло́во прии́де,/ во е́же спасти́ вся от безслове́сия, Богоневе́стная.

Седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф:

Я́ко многосве́тлое со́лнце с луно́ю посреде́ многочи́сленных звезд,/ та́ко Иулиа́н с Васили́ссою среди́ мно́жества преподо́бных свои́х,/ блиста́ющии благода́тию на Небеси́,/ иде́же е́сть всех веселя́щихся жили́ще.

Ин седа́лен, глас 5.

Подо́бен: Собезнача́льное:

Пятостру́нную гу́сль Свята́го Ду́ха,/ тве́рдыя страстоте́рпцы но́выя благода́ти,/ восхва́лим, ве́рнии, Боже́ственнаго Иулиа́на, свяще́ннаго Анто́ния,/ Ке́лсия с Мариони́ллою и тве́рдаго Анастаси́я,/ моля́щияся ко Го́споду о чту́щих святу́ю па́мять их.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Не премолчи́м при́сно, Богоро́дице Де́во,/ благода́рственно воспева́ти от се́рдца Твоя́ ми́лости, Влады́чице, раби́ Твои́, вопию́щи и глаго́лющи:/ Пресвята́я Де́во, предвари́ и изба́ви нас от враг ви́димых и неви́димых,/ и от ну́жды и вся́каго преще́ния,/ Ты бо еси́ на́ше заступле́ние.

Пе́снь 4

Ирмо́с: Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ Ты моя́ и си́ла,/ Ты мой Бог, Ты мое́ ра́дование,/ не оста́вль не́дра О́тча/ и на́шу нищету́ посети́в./ Тем с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Оби́тель твоя́, Иулиа́не, сожже́на бы́вши, храни́те сла́дкая пе́ния,/ и слы́шавших та целя́ше неду́ги в показа́ние дел твои́х,/ в воспомина́ние же богособра́ннаго со́нма сожже́нных.

Вери́гами отягче́на и поруга́ема узре́в тя, Келси́й/ отверза́ет зе́ницы души́ своея́:/ ви́дит бо тя, свя́те, А́нгелы окружа́ема и венча́ема, и воззва́:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

С тобо́ю, Иулиа́не, Келси́й восхоте́в страда́ти и умре́ти,/ оте́ческое отри́ну нече́стие и му́ченик Христо́в яви́ся,/ ма́тере своея́ Мариони́ллы сопребыва́нием наслажда́яся.

Богоро́дичен: Су́щим на земли́ уподо́бився Небе́сный,/ небе́сны сих соде́ла/ и, пострада́в естество́м страда́тельным,/ Боже́ственнаго безстра́стия прича́стие дарова́,/ Сего́ у́бо Ро́ждшую сла́вим.

Пе́снь 5

Ирмо́с: Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те Незаходи́мый,/ и покры́ла мя е́сть чужда́я тьма́, окая́ннаго,/ но обрати́ мя и к све́ту за́поведей Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Исцели́л еси́, Иулиа́не, сло́вом слепа́го,/ е́же не возмого́ша соде́яти и́дольстии жрецы́,/ мучи́тель у́бо, обезгла́вив прозре́вша,/ тебе́ предаде́ ины́м лю́тым му́кам.

Заключе́ния и бие́ний я́звы претерпе́в,/ ди́вен и Богоно́сен показа́лся еси́, досточу́дне./ Маркиа́н же, хотя́ победи́ти твое́ благодерзнове́ние,/ посра́млен яви́ся, я́ко на Бо́га вражду́яй.

О, мно́гаго твоего́, Иулиа́не, к Бо́гу дерзнове́ния:/ твое́ю моли́твою ме́ртвый возстае́т,/ и́же ба́нею пакибытия́ возрожде́н, Анаста́сий именова́ся,/ сын вои́стинну воскресе́ния сый.

Ко Христу́ огне́м любве́ пали́ми, сора́довахуся страстоте́рпцы,/ преда́ли бы́вше огню́ за благоче́стие и невреди́мы сохра́ншеся,/ Го́спода госпо́дствующих прославля́ху.

Богоро́дичен: Ра́дость ми́ру роди́вшая, Присноде́во,/ души́ моея́ уны́ние отжени́ и напра́ви мое́ помышле́ние твори́ти Боже́ственная,/ да ра́достным се́рдцем сла́влю Тя, Богора́дованная.

Пе́снь 6

Ирмо́с: Очи́сти мя, Спа́се,/ мно́га бо беззако́ния моя́,/ низ глубины́ зол возведи́, молю́ся,/ к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя,/ Бо́же спасе́ния моего́.

Седмочи́сленный ублажи́м лик ца́рских отроко́в,/ боже́ственне совокупля́емь с пресви́тером Анто́нием,/ я́ко низложи́ша враги́ и сла́ву прия́ша му́ченичества.

Седмери́ца ю́ных испове́дник, Анто́нием окормля́ема, с двадеся́тицею во́инов,/ непоро́чныя же́ртвы, нас ра́ди поже́ршемуся Христу́ приведо́шася,/ Его́ ра́ди усе́чени бы́вше.

Твое́ю моли́твою, Иулиа́не, и су́щих с тобо́ю/ храм и́дольский паде́ся ве́сь/ и бы́вшии в нем погибо́ша,/ проседшаяся же земля́, изверга́ющи о́гнь, пожига́ше пога́ны.

Богоро́дичен: Рабы́ Твоя́, Христе́, уще́дри, воспева́ющия Тя,/ Твоея́ Пречи́стыя Ма́тере мольба́ми, я́ко Благоутро́бен,/ и преподо́бных и му́ченик предста́тельством.

Конда́к, глас 8.

Подо́бен: Взбра́нной:

И́же в преподо́бных и му́ченицех/ пресла́внаго Иулиа́на и сподви́жников его́/ любо́вию па́мять почита́ем дне́сь,/ я́ко просла́вивших Го́спода Боже́ственными де́лы/ и просла́вленных Го́сподом Боже́ственными чудесы́,/ и́хже пе́сньми увенча́им, зову́ще:/ ра́дуйтеся, во́ини Христо́вы непобеди́мии.

И́кос:

А́нгел во пло́ти, Иулиа́не, был еси́ на земли́,/ по́стничеством воскриле́н и страда́льчеством укра́шен./ Отону́дуже возбужда́еши вопи́ти:/ ра́дуйся, прозябе́ние честно́е Ливи́и:/ ра́дуйся, свети́льниче благоче́стия./ Ра́дуйся, мона́шествующих с Васили́ссою преиму́щий;/ ра́дуйся, страда́вших с тобо́ю наста́вниче./ Ра́дуйся, я́ко приобщи́лся еси́ страсте́м Христо́вым;/ ра́дуйся, я́ко, с таи́нники Твои́ми пострада́в, обре́л еси́ неконча́емый живо́т./ Ра́дуйтеся, Анто́ние и Анастаси́е блаже́ннии;/ ра́дуйтеся, Мариони́лло и Келси́е сла́внии./ Ра́дуйтеся, пятери́це му́ченик прехва́льная;/ ра́дуйтеся, А́нгелом равностоя́тели./ Ра́дуйтеся, небожи́телие венцено́снии;/ ра́дуйтеся, сла́вы Бо́жией светоза́рнии зри́телие./ Ра́дуйтеся, во́ини Христо́вы непобеди́мии.

Пе́снь 7

Ирмо́с: Бо́жия снизхожде́ния/ о́гнь устыде́ся в Вавило́не иногда́./ Сего́ ра́ди о́троцы в пещи́, ра́дованною ного́ю,/ я́ко во цве́тнице, лику́юще, поя́ху:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Небе́снаго утеше́ния сподо́бишася страда́льцы, бы́вше в заключе́нии:/ предста́ша бо им сожже́ннии му́ченицы и Васили́сса с со́нмом дев, пою́ще:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Посреде́ со́нма неве́рных вы огня́ претерпе́сте му́ку/ и главны́я ко́жи содра́ние/ и оче́с лю́те лише́ни бы́сте, страда́льцы вседо́блии, пою́ще:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Я́ве на по́прищи бра́вшеся со зверьми́,/ соблюдо́стеся невреди́ми от тех,/ и, во главы́ усече́ни, ду́ши своя́ преда́сте Христу́, пою́ще:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: Де́во Всечестна́я, от страсте́й безче́стия изба́ви мя,/ да ра́достно зову́ Ти:/ ра́дуйся, чистоты́ черто́же;/ ра́дуйся, сокро́вище де́вства;/ ра́дуйся, вмести́лище свято́е отце́в Бо́га.

Пе́снь 8

Ирмо́с: Седмери́цею пе́щь/ халде́йский мучи́тель/ Богочести́вым неи́стовно разжже́,/ си́лою же лу́чшею спасе́ны, сия́ ви́дев,/ Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше:/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Да мно́гое воздая́ние на Небеси́ получи́ши,/ му́ки мно́жайшия претерпе́л еси́, Иулиа́не,/ четвери́цу сострада́льцев прии́м,/ с ни́миже тече́ние сла́вно сконча́в,/ сла́виши Христа́ во ве́ки.

И́хже, я́ко беззако́нных, умертви́ша,/ сих па́че просла́ви И́же сла́вы Госпо́дь,/ неве́рныя же погуби́ трус и град,/ и иге́мон, изъяде́н червьми́, и́здше,/ му́чеником лику́ющим и пою́щим Христа́ во ве́ки.

Чуде́с де́йство даде́ся тебе́, Иулиа́не,/ и вене́ц нетле́ния прия́л еси́ от руки́ Влады́чни,/ я́ко му́ченик и я́ко наста́вник мона́шествующих,/ с те́ми превознося́ Его́ во ве́ки.

Богоро́дичен: Преизоби́лием бла́гости ту́не мя поми́луй, Влады́чице,/ Я́же благоутро́бия Исто́чник ро́ждшая:/ ми́лости бо досто́йное не и́мам что принести́ Тебе́,/ благословля́емой во ве́ки.

Пе́снь 9

Ирмо́с: Ужасе́ся о сем Не́бо/ и земли́ удиви́шася концы́,/ я́ко Бог яви́ся челове́ком пло́тски/ и чре́во Твое́ бы́сть простра́ннейшее Небе́с/ Тем Тя, Богоро́дицу,/ А́нгелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.

Потреби́тели пре́лести и побо́рники Боже́ственныя ве́ры,/ церко́вныя столпы́ и тве́рдыя адама́нты,/ Христо́вы ору́жники, ве́рою страстоте́рпцы в пе́снех да почту́тся.

Анто́ния пресви́тера со Анаста́сием воспева́ю,/ и с Келси́ем Мариони́ллу, и с ни́ми чу́днаго Иулиа́на,/ лобыза́я с ве́рою честны́й о́браз их.

Не преста́й моли́тися с таи́нники твои́ми, Иулиа́не, о нас,/ соверша́ющих святу́ю па́мять ва́шу,/ и целе́бным моще́м ва́шим покланя́ющимся, всеблаже́ннии.

Богоро́дичен: Во утро́бу, Христе́ Спа́се мой, деви́ческую всели́вся,/ яви́лся еси́ ми́ру Твоему́/ и обеща́лся еси́ всегда́ бы́ти с рабы́ Твои́ми,/ моли́твами у́бо Ро́ждшия Тя мир ста́ду Твоему́ да́руй.

Ексапостила́рий.

Подо́бен: Со ученики́ взы́дем:

По́стничествовав пе́рвее,/ спо́стники твоя́ приве́л еси́ Христу́, Богоблаже́нне,/ страда́льчествовав же по́слежде,/ сострада́льцы твоя́ показа́л еси́ венцено́сны,/ с ни́миже, Иулиа́не, бу́ди хода́тай о нас ко Го́споду.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен:

Держа́вным Твои́м покро́вом, Чи́стая,/ нас, рабо́в Твои́х, сохраня́й всегда́ от наве́т вра́жиих неврежде́нных./ Тя бо еди́ну стяжа́хом прибе́жище в напа́стех.

На хвали́тех стихи́ры, глас 8:

Заря́ трисве́тлаго Божества́,/ блиста́ющая в тебе́,/ ди́вна тя, Иулиа́не, яви́,/ я́ко духоно́сна и испо́лнена благода́ти,/ ея́же проси́ и нам, воспева́ющим тя.

Горе́ со А́нгелы лику́еши/ и назира́еши любо́вию пра́зднующия тебе́/ и помина́ющия по́двиги и чудеса́ твоя́,/ Иулиа́не преподобному́чениче,/ притека́ющим к ра́це моще́й твои́х/ источа́я неоску́дную благода́ть исцеле́ний.

Ра́дуйтеся, свяще́ннейший му́ченицы,/ пяточи́сленный ли́че Небе́снаго двора́,/ пятиве́твенное и благопло́дное дре́во Еде́мское,/ пятисве́щный свети́льниче Сио́на,/ хра́ме пятисоста́вный Тро́ицы,/ на земли́ и на Небеси́ вас просла́вльшия.

Сла́ва, глас 4:

И́ноческое житие́ возлюби́в,/ произволе́нием му́ченик был еси́,/ тве́рдым же страда́нием/ о́браз показа́лся еси́ взе́мшим крест/ и после́довавшим стопа́м Христо́вым,/ Иулиа́не всеизя́щне,/ тем, во обои́х благоиску́сен быв,/ тьму́ име́л еси́ подража́телей/ и тех предпосла́л еси́ Бо́гови,/ к Нему́же и сам по мно́гих му́ках/ преше́л еси́ с сострада́льцы твои́ми,/ с ни́миже моли́ся о нас, приснопа́мятне.

И ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен.

Славосло́вие вели́кое и отпу́ст.

НА ЛИТРГИ́И

Блаже́нны, пра́здника пе́снь рядова́я со ирмосо́м на 4 и свята́го на 4.

Тропари́

Стих: Блаже́ни есте́, егда́ поно́сят вам, и изжену́т,/ и реку́т всяк зол глаго́л на вы, лжу́ще Мене́ ра́ди.

Я́ко крин сладково́нный и ши́пок,/ процвели́ есте́ во цве́тнице Боже́ственнаго поще́ния, Иулиа́не и Васили́ссо,/ облагоуха́юще притека́ющия к вам, всехва́льнии.

Стих: Ра́дуйтеся и весели́теся,/ я́ко мзда ва́ша мно́га на Небесе́х.

Тебе́, Иулиа́не, во страда́нии, А́нгелы венча́ема узре́в, Келси́й/ тве́рдый му́ченик Христо́в яви́ся,/ с ма́терию свое́ю Мариони́ллою прии́м вене́ц нетле́нный.

Сла́ва: Воскреше́нный Анаста́сий и свяще́нный Анто́ний/ непоро́чныя же́ртвы Пресвяте́й Тро́ице со Иулиа́ном приведо́шася/ и мо́лятся о почита́ющих па́мять их.

И ны́не: Рабы́ Твоя́, Христе́, уще́дри, я́ко Благоутро́бен,/ Пресвяты́я Ма́тере Твоея́ мольба́ми,/ преподо́бных же и му́ченик предста́тельством.

Про́чая слу́жба му́чеником.

Свято́й му́ченик Иулиа́н

Святой мученик Иулиан родился в египетском городе Антиное и по воле родителей вступил в брак с благородной и богатой девицей Василиссой. В браке супруги остались девственниками. По смерти родителей своих они устроили две обители: мужскую и женскую, сами приняли иночество и настоятельствовали в этих обителях. В царствование Диоклитиана в 313 году святой Иулиан жестоко пострадал за веру Христову и своим мужеством обратил ко Христу Келсия, сына своего мучителя игемона Маркиана, и жену его, Мариониллу. Воскресив умершаго язычника, святой обратил и его. Обращенные приняли Крещение от пресвитера Антония. Язычник в Крещении назван Анастасием. После темничного заключения все приняли мученический венец, будучи усечены мечом. С ними мученически погибли 20 воинов и 7 отроков.

Преподо́бныя Анастаси́и, ма́тере святи́теля Са́ввы, пе́рваго архиепи́скопа и учи́теля Се́рбскаго

НА МА́ЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 1:

Богому́дренно на земли́ пожи́вши,/ Боже́ственным раче́нием распала́ема,/ родила́ еси́ свети́льника и забра́ло ро́ду се́рбскому,/ я́ко втора́го Крести́теля,/ го́ры же Афо́на кра́сное воспита́ние.

Из утро́бы твоея́ прече́стен плод/ Влады́це Христу́ принесла́ еси́,/ же́ртву благоприя́тну и присноживо́тну,/ и́же бы́сть ве́рным стена́ и утвержде́ние.

Му́дрыми словесы́ и те́плою любо́вию/ сы́на своего́ Ра́стка зако́ну Христо́ву научи́ла еси́,/ я́ко подоба́ет па́че всех Христа́ люби́ти/ и любо́вию Ему́ служи́ти./ Он же, послу́шав сове́ты твоя́,/ до конца́ вся испо́лни.

Па́мять твою́ чту́ще,/ Богому́драя ма́ти Анастаси́е,/ духо́вно весели́мся,/ ты бо вы́ну мо́лишися ко Христу́,/ со Симео́ном преподо́бным и Са́ввою преосвяще́нным,/ изба́витися нам от бед и печа́ли.

Сла́ва, глас 2:

Егда́ во благослове́нием бра́це,/ по рожде́нии же мно́гих сыно́в и дще́рей,/ заключи́ся утроба́ твоя́,/ ты, вку́пе с супру́гом твои́м,/ со слеза́ми взыва́ла еси́ к Бо́гу,/ о е́же дарова́ти вам еще́ ча́до му́жескаго по́ла,/ е́же бу́дет вам уте́ха и жезл в ста́рости./ Госпо́дь же Благи́й услы́ша моли́тву ва́шу/ и благослови́ вас рожде́нием сы́на,/ и́же бы́сть свети́ло ро́ду се́рбскому.

И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:

Не умолчи́м никогда́, Богоро́дице,/ псалмы́ и пе́сньми воспева́ти вели́чия Твоя́:/ Бо́га бо, вои́стинну воплоти́вшагося, родила́ еси́/ во всеми́рное спасе́ние и избавле́ние.

На стихо́вне стихи́ры, глас 1:

Хвале́ний вся́ких досто́йна еси́,/ преподо́бная ма́ти Анастаси́е,/ в за́поведех Госпо́дних ходи́вшая,/ Бо́жиею ми́лостию подвиза́ема.

Стих: Блаже́ни вси, боя́щиися Го́спода,/ ходя́щий в путе́х Его́.

Чи́стую любо́вь к Бо́гу име́ла еси́,/ нелицеме́рную любо́вь ко всем показа́ла еси́,/ тем, торжеству́юще, ублажа́ем тя.

Стих: Умно́жил еси́ на мне вели́чествие Твое́/ и, обра́щся, уте́шил мя еси́.

Уже́ заключе́нней утро́бе твое́й,/ плод чре́ва дарова́ся тебе́ от Всеще́драго Бо́га,/ сего́ ра́ди тя ублажа́юще,/ всеси́льную ми́лость Бо́жию велича́ем.

Сла́ва, глас то́йже, самогла́сен:

Неизрече́нное человеколю́бие Свое́,/ е́же Всеблаги́й Бог к земноро́дным и́мать,/ на тебе́, Анаста́сие, показа́,/ я́ко пра́ведну ти бы́ти со Симео́ном/ по ве́лией бла́гости Свое́й изво́ли,/ и, моли́тву ва́шу услы́шав,/ дарова́ вам ча́до,/ и́же бы́сть вели́кое свети́ло ро́да се́рбскаго.

И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:

Ра́дости вся испо́лнила еси́,/ Вы́шняя и ни́жняя Ты совокупи́ла еси́, Богоро́дице./ Те́мже ра́достно и согла́сно ны́не/ Не́бо и вся земля́ воспева́ет Тя.

Тропа́рь пи́сан на вели́цей вече́рни. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.

НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 6, самогла́сны:

Ты на́ша похвала́ еси́,/ Богому́драя ма́ти Анастаси́е,/ родила́ бо еси́ просвети́теля ро́да се́рбскаго,/ науче́нная му́дростию свы́ше,/ воспита́ла еси́ кро́тостию и смире́нием,/ Христа́ пе́ти и сла́вити.

Почита́юще кро́тость и смире́ние твое́,/ воспева́ем дне́сь Благоде́теля всех Бо́га,/ присносла́вная ма́ти Анаста́сие,/ просла́вльшаго тя и в пи́щи ра́йстей вогнезди́вшаго тя,/ Его́же моли́ вы́ну/ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.

Све́тлость Ду́ха Свята́го в се́рдцы нося́щи,/ ча́до све́та родила́ еси́,/ род же се́рбский обогати́ла еси́,/ и ны́не на Небесе́х во святы́х лику́еши,/ не забу́ди и нас,/ но моли́ся вы́ну ко Го́споду/ дарова́ти отпуще́ние грехо́в всем нам,/ при́сно тя прославля́ющим.

Похва́льныя пе́сни,/ а́ки ца́рский вене́ц,/ богому́дрей главе́ твое́й прино́сим,/ достосла́вная ма́ти Анастаси́е,/ и́бо Христо́с тя нетле́нием венча́/ и Ца́рствия Небе́снаго сподо́би,/ те́мже вопие́м ти:/ моли́ся за ста́до твое́ Бо́гу,/ изба́витися от вся́каго зла/ и Бо́жия сла́вы улучи́ти.

И́ны стихи́ры, глас 8:

Преста́вилася еси́, Анастаси́е,/ к жи́зни вои́стинну нетле́нней/ и ны́не с ли́ки пра́ведных совокупля́ешися,/ и́бо и́стиннаго просвети́теля ро́да се́рбскаго родила́ еси́,/ те́мже твое́ преставле́ние соверша́ем/ и, почита́юще, ве́рно вопие́м ти:/ не забу́ди нас, ве́рныя рабы́ твоя́,/ но при́сно моли́ся о душа́х на́ших.

Дне́сь све́тло пра́зднуем честно́е успе́ние твое́,/ почита́юще тя всеблагогове́йно,/ достохва́льная ма́ти Анастаси́е,/ из тебе́ бо произы́де велича́йший учи́тель Богове́дения,/ разоря́яй мрак неве́дения./ Моли́ о нас, ма́ти преподо́бная,/ и испроси́ душа́м на́шим мир и единомы́слие/ и всем ве́рным ве́лию ми́лость.

Преподо́бно и пра́ведно пожи́вши,/ к присножи́зненней жи́зни дне́сь преста́вилася еси́,/ ра́дости неизглаго́ланныя наслажда́ющися/ и Све́та невече́рняго,/ и ны́не в ли́це пра́ведных водворя́ешися/ и мо́лишися о душа́х на́ших.

Ду́шу свою́ с те́лом/ к Небе́сней впери́ла еси́ высоте́,/ му́дрым же де́вам единожи́тельница была́ еси́,/ преподо́бная ма́ти Анастаси́е,/ притека́ющим к Бо́гу яви́лася еси́ Боже́ственное изображе́ние/ и ны́не на Небеси́ лику́еши,/ те́мже светоно́сную па́мять твою́ соверша́юще,/ Боже́ственными пе́сньми восхваля́ем тя.

Сла́ва, глас 6:

Ты похвала́ на́ша еси́ и вели́чие,/ и́бо из утро́бы твоея́,/ прече́стен плод Влады́це прине́сши,/ ро́ду твоему́ свети́льника всеми́рнаго дарова́ла еси́,/ последи́ же себе́ саму́, я́ко же́ртву соверше́нну,/ воздержа́ния огне́м Бо́гу принесла́ еси́/ и а́нгельское житие́ боже́ственне пожила́ еси́,/ те́мже па́мять твою́ хва́лим и велича́ем.

И ны́не, Богоро́дичен: Кто Тебе́ не ублажи́т:

Вход. Проки́мен дне и чте́ния три преподо́бническая (зри 28 июня).

На лити́и стихи́ра хра́ма и преподо́бныя, глас 4, самогла́сны:

Вожделе́вши от души́ Христу́ послужи́ти,/ украси́ла еси́ себе́ са́му смире́нием и чистото́ю,/ любо́вь же тле́нных и жела́ния отри́нула еси́,/ житие́ свое́ све́тлостию дел просвети́ла еси́,/ те́мже и све́тлость святы́х узре́ла еси́,/ сего́ ра́ди и мы хва́лим тя,/ Анастаси́е Богоблаже́нная.

Посто́м, слеза́ми и ве́рою моля́щися,/ вку́пе со супру́гом свои́м преблаже́нным Симео́ном/ испроси́ли есте́ отроча́,/ с ни́мже ны́не моли́теся/ спасти́ся от бед всем, любо́вию чту́щим вас.

А́нгельския си́лы дивя́тся/ смире́нию и му́дрости твое́й, блаже́нная,/ род же се́рбский пое́т и благослови́т вся́ческих Творца́,/ благослови́вшаго и просла́вльшаго тя,/ преподо́бная ма́ти Анастаси́е.

Сла́ва, глас 5:

Житие́ свое́ доброде́телию упра́вила еси́,/ ма́ти преподо́бная,/ смире́нием и кро́тостию богому́жно пожи́вши,/ родила́ еси́ свети́льника ве́рным,/ ро́ду се́рбскому втора́го Крести́теля,/ Афо́нстей пусты́ни кра́сное воспита́ние,/ последи́ же, вне́млющи гла́су его́,/ себе́ саму́ Христу́ Бо́гу принесла́ еси́,/ я́ко же́ртву благоприя́тну,/ сего́ ра́ди Всеще́дрый Бог,/ ве́дый твое́ се́рдце и смире́ние,/ увязе́ тя венце́м благоле́пия.

И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:

Прииди́те в чистоте́, челове́цы,/ прииди́те, лик соста́вим/ и воскли́кнем Преблагослове́нней:/ Ты еси́ упова́ние на́ше и Помо́щница по Бо́зе,/ на Тя наде́жду спасе́ния на́шего возлага́ем вси,/ Тебе́ мо́лимся, я́ко Бо́жий Ма́тери:/ озари́ се́рдца на́ша/ и о дожди́ нам, гре́шным рабо́м Твои́м,/ бога́тыя Твоя́ душеспаси́тельныя ми́лости.

На стихо́вне стихи́ры, глас 2, самогла́сны:

Поработи́вшися Христу́ от души́,/ чистото́ю, я́ко со́лнце, просия́ла еси́,/ житие́м же свои́м, е́же в ми́ре сем,/ благоче́стия о́браз была́ еси́ всем,/ сего́ ра́ди многокра́тное воздая́ние от руку́ Вседержи́теля прия́ла еси́,/ Богоблаже́нная Анастаси́е,/ те́мже тя вси ублажа́ем.

Стих: Блаже́ни вси, боя́щиися Го́спода,/ ходя́щиb в путе́х Его́.

Пресла́вная па́мять твоя́, Богому́драя Анастаси́е,/ озаря́ет всю страну́ Се́рбскую/ и вся ве́рныя просвеща́ет, благоче́стно почита́ющия тя/ и ве́рою и любо́вию воспева́ющия тя.

Стих: Умно́жил еси́ на Мне вели́чествие Твое́/ и, обра́щся, уте́шил Мя еси́.

Восприи́мши ле́гкое и́го Христо́во,/ Боже́ственным же стра́хом составля́ема,/ чистоты́ и целому́дрия вина́ была́ еси́,/ и преде́л воздержа́ния,/ и любве́ о́браз, Анастаси́е.

Сла́ва, глас то́йже:

Прииди́те, лю́дие, лик соста́вим/ и стеце́мся ве́рно вси,/ возвели́чим честну́ю па́мять ма́тере се́рбстей/ и наста́вницы на́шей Анастаси́и,/ сия́ бо от ю́ности возлюби́ возлю́бльшаго ю Христа́,/ к Нему́же и взы́де, ра́дуяся,/ со супру́гом Симео́ном,/ тем и мы любе́зно пра́зднуем, взыва́юще ей:/ моли́ся о нас ко Го́споду,/ умири́ти мир и спасти́ ду́ши на́ша.

И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:

Богороди́тельнице Чи́стая,/ Щедролюби́ваго Бо́гa пло́тию ро́ждшая,/ мольбы́ раб Твои́х не пре́зри,/ но моли́твами Твои́ми спаси́ нас/ от вся́ких бед и скорбе́й.

На благослове́нии хле́бов тропа́рь святы́я, два́жды, и Богоро́дице, Де́во: еди́ножды.

Тропа́рь святы́я, глас 4:

Доброде́тельми бога́тая,/ кро́тостию и благоче́стием укра́шенная,/ возсия́ла еси́ чистото́ю жития́ твоего́,/ сего́ ра́ди Благи́й Бог благослови́ тя/ бы́ти ма́терию свети́льника ро́да се́рбскаго,/ те́мже вопие́м ти:/ ра́дуйся, преподо́бная ма́ти Анастаси́е.

НА У ́ ТРЕНИ

На Бог Господь: тропа́рь святы́я, два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 4:

Не́бо иногда́ ма́нною обременив, Бог/ о́ную лю́дем в пусты́ни низпусти́;/ та́ко от блаже́нныя Анастаси́и Са́вву нам просвети́теля дарова́,/ те́мже, благодаря́ще, взыва́ем:/ ве́лия Твоя́ ми́лость к нам, Бо́же наш Всеще́дрый.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:

Ты Бо́га еди́на родила́ еси́, Де́во, пресла́вно,/Ты естество́ обнови́ла еси́ рождество́м Твои́м,/ Ты Е́ву разреши́ла еси́ перворо́дныя кля́твы,/ те́мже, благодаря́ще, взыва́ем:/ ве́лия Твоя́ ми́лость к челове́ком, Богоро́дице Всепе́тая.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 3:

В Бо́жиих селе́ниих процвета́юще с преблаже́нным Симео́ном,/ подвиза́ема руко́ю Бо́жиею, достосла́вная Анастаси́е,/ моли́ Преблага́го Влады́ку, да и мы, гре́шнии, прино́сим добр плод живы́я ве́ры.

По полиеле́и седа́лен, глас 8:

Яви́лася еси́ в Се́рбии но́вая учени́ца Христо́ва,/ житие́м уча́щи вся Еди́ному Бо́гу покланя́тися, Богоблаже́нная Анастаси́е,/ и ны́не моли́ся Христу́ за ча́да твоя́/ и испроси́ всем отпуще́ние грехо́в, при́сно тя прославля́ющим.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:

Ве́дуще Тя Ма́терь и Де́ву, Пресвята́я,/ согла́сно почита́ем и благоче́стно вопие́м Ти:/ ра́дуйся, Благослове́нная Богоро́дице, упова́ние душ на́ших.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Сохрани́ душа́ моя́ свиде́ния Твоя́/ и возлюби́ я зело́. Стих: Сохрани́х за́поведи Твоя́ и свиде́ния Твоя́, я́ко вси путие́ мои́ пред Тобо́ю, Го́споди. Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 104.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Недоумева́ем, ка́ко тя нарече́м,/ преподо́бная ма́ти?/ Лива́нскую ли го́ру,/ роса́ бо Небе́сная сни́де на тя,/ реку́ ли Фисо́н,/ добре́йший сапфи́р, ка́мень честны́й,/ Са́вву иму́щую, и́мже просвети́ся вся земля́ Се́рбская./ Но моли́ся Христу́ Бо́гу/ со Симео́ном преподо́бным и Са́ввою преосвяще́нным/ от вся́каго озлобле́ния изба́витися/ всему́ правосла́вному ро́ду се́рбскому.

Кано́н Богоро́дицы со ирмосо́м на 6 и преподо́бныя на 8, глас 5, его́же краегране́сие: Ма́терь Анастаси́ю любо́вию пою́.

Пе́снь 1

Ирмо́с: Христо́с яви́ся на земли́,/ изба́вивый род наш от идолонеи́стовства,/ Тому́ Еди́ному пои́м,/ я́ко просла́вися.

Мо́лниями Ду́ха осия́емая,/ те́мныя о́блаки души́ моея́ разреши́,/ ум же мой озари́/ и устне́ к пе́нию тебе́ хвали́ти отве́рзи.

А́нгела ро́ду се́рбскому родила́ еси́,/ и́бо и́стинную любо́вь к Бо́гу име́ла еси́, влаголюби́вая Анастаси́е,/ те́мже и ублажа́ем тя с любо́вию.

Той и́стинно лю́бит Бо́га, и́же за́поведи Его́ соблюда́ет;/ ты же се испо́лнила еси́,/ сего́ ра́ди Боголюби́вую тя хва́лим и велича́ем.

Богоро́дичен: Предста́тельство и покро́в жи́зни моея́ бу́ди ми, Богороди́тельнице Чи́стая,/ вся бо мо́жеши, я́ко си́льнаго в кре́пости Христа́ ро́ждши, Богоблаже́нная.

Пе́снь 3

Ирмо́с: Утверди́ ны, Бо́же,/ Твое́ю си́лою,/ и низложи́ ерети́ческая шата́ния,/ и вознеси́ рог наш.

Егда́ заключи́ся утро́ба твоя́, я́коже иногда́ Ли́и,/ возскорбе́ла еси́ и к Бо́гу взыва́ла еси́,/ прося́щи еще́ ча́до му́жескаго по́ла.

Ро́ждшееся от Тебе́ ве́лию сла́ву принесе́ тебе́,/ преподо́бная ма́ти Анастаси́е,/ сего́ ра́ди сла́вим тя и велича́ем.

А́ще и жена́ Симео́нова была́ еси́,/ но во всех за́поведех без поро́ка ходи́ла еси́,/ те́мже и уподо́билася еси́ му́дрым де́вам.

Богоро́дичен: Ро́ждши Благоде́теля всех, до́брых Вино́внаго,/ прегреше́ний мои́х мглу разреши́/ и здра́вие моли́твами Твои́ми пода́ждь ми.

Седа́лен, глас 4:

О́браз была́ еси́ смире́ния, чистоты́ и целому́дрия вина́,/ украша́ема му́дростию и смире́нием,/ ра́зумом и разсужде́нием и ине́ми кра́сными дарова́нии,/ те́мже мо́лим тя:/ моли́ Христа́ Бо́га, да украси́т и нас си́ми доброде́тельми.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:

Твое́ пое́м благоутро́бие, Всенепоро́чная,/ Тобо́ю бо позна́хом неопи́санное Сло́во Бо́жие,/ Единоро́днаго Сы́на Вседержи́телева,/ и вопие́м Ти, Чи́стая:/ ра́дуйся, Благослове́нная Богоро́дице, упова́ние душ на́ших.

Пе́снь 4

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди,/ слух Твой и убоя́хся,/ разуме́х смотре́ние Твое́/ и просла́вих Тя, Еди́не Человеколю́бче.

Науче́на Бо́гом,/ ты была́ еси́ лу́чшая учи́тельница сы́ну твоему́,/ и́же, науче́н тобо́ю, бы́сть и́стинный учи́тель ро́да своего́.

Анастаси́е преподо́бная, моли́ Христа́ Бо́га на́шего,/ да вси, наде́ющийся На́нь, получи́м живо́т ве́чный.

Сра́дуются дне́сь нам вся преподо́бныя и пра́ведныя,/ де́вы же и же́ны до́блествовавшия,/ воспева́юще с на́ми честно́е твое́ преставле́ние.

Богоро́дичен: А́нгельстии чи́ни пою́т Тя непреста́нно, Богоро́дице Де́во,/ ро́ждшую без отца́ Собезнача́льное Сло́во О́тчее,/ о чу́до! осене́нием Свята́го Ду́ха.

Пе́снь 5

Ирмо́с: Све́те И́стинный,/ Христе́ Бо́же,/ к Тебе́ у́тренюет дух мой от но́щи,/ яви́ на мя лице́ Твое́.

Ты Бо́гом возлю́блена еси́, ма́ти Анастаси́е,/ Его́же моли́ о нас:/ да и мы возлю́бим Бо́га и возлю́блены бу́дем от Него́.

А́гница Христо́ва житие́м была́ еси́,/ кро́тостию и смире́нием ду́шу твою́ украси́вши,/ те́мже тя Христо́с в нетле́нныя черто́ги прия́т.

Са́мую себе́ устро́ивши,/ я́ко чи́стое зерца́ло Боже́ственных разуме́ний,/ проявля́ла еси́ благонра́вие, кро́тость и смире́ние.

Богоро́дичен: Милосе́рдия Твоего́ бе́здну пода́ждь ми призыва́ющу,/ я́же Благосе́рдаго ро́ждши,/ и спаси́ всех, пою́щих Тя.

Пе́снь 6

Ирмо́с: От ки́та проро́ка изба́вил еси́,/ мене́ же из глубины́ грехо́в/ возведи́, Го́споди,/ и спаси́ мя.

Иису́с Человеколю́бец, ви́дя твое́ благослове́нное души́ мудрова́ние,/ венце́м сла́вы увязе́ тя.

Юне́йший сын твой, любо́вию твое́ю води́мый,/ Влады́чнею же си́лою утвержда́емь,/ прия́телище Трисо́лнечнаго све́та показа́ся.

Лю́дие, ве́дяще тя в за́поведех Госпо́дних ходи́вшую/ и благода́тию Его́ оправда́нную, достоблаже́нная Анастаси́е,/ досто́йно сла́вят па́мять твою́.

Богоро́дичен: Из чре́ва Твоего́, Чи́стая, про́йде Плотоно́сец,/ обле́кся, Всенепоро́чный, кроме́ греха́ во всего́ челове́ка,/ Его́же моли́ ве́рою Тя чту́щия спасти́.

Конда́к, глас 4:

Во благослове́нием бра́це пожи́вши,/ нескве́рно удержа́ла еси́ зако́нно целому́дрие,/ ча́да же твоя́ кро́тко учи́ла еси́/ па́че всех Христа́ люби́ти,/ Ему́же ны́не предстоя́щи и моля́щися,/ помяни́ и нас, вопию́щих ти:/ ра́дуйся, преподо́бная ма́ти Анастаси́е.

И́кос:

Егда́ утро́ба твоя́ заключи́ся, я́коже Ли́и иногда́,/ возскорбе́ли есте́ о́ба супру́га/ и, возжеле́вше еще́ еди́ное благослове́нное ча́до,/ в нощне́й моли́тве наедине́ со слеза́ми взыва́ли есте́ к Бо́гу си́це:/ Влады́ко, Бо́же Вседержи́телю,/ послу́шавый дре́вле Авраа́ма и Са́рру и про́чих пра́ведников, моли́вшихся Тебе́ о ча́дех,/ услы́ши и нас, гре́шных рабо́в Твои́х,/ да́руй нам по Твое́й бла́гости име́ти еще́ ча́до му́жескаго по́ла,/ е́же бу́дет нам уте́ха и жезл в ста́рости на́шей,/ и се ны́не полага́ем обе́т/ по детозача́тии сем отлучи́тися от бра́чнаго обще́ния/ и до конца́ жи́зни в чистоте́ теле́сней сохрани́тся./ Уви́дев Госпо́дь серде́ц ва́ших чистоту́/ и по моли́тве ва́шей дарова́ вам сы́на,/ его́же вы нареко́сте Ра́стко, во и́ноцех же Са́вва,/ и́же бы́сть пе́рвый просвети́тель ро́да се́рбскаго./ Те́мже вопие́м ти:/ ра́дуйся, преподо́бная ма́ти Анастаси́е.

Пе́снь 7

Ирмо́с: Благослове́н еси́, Бо́же,/ ви́дяй бе́здны/ и на Престо́ле сла́вы седя́й,/ препе́тый и пресла́вный.

Ю́ность свою́ чи́сту сын твой дарова́ Христу́,/ сле́дуя твои́м богому́дрым увеща́ниим,/ и нас научи́ пе́ти:/ благослове́н еси́, Бо́же, препе́тый и пресла́вный.

Благодари́ти Бо́га научи́ нас, Богому́драя ма́ти Анастаси́е,/ да вси со умиле́нием взыва́ем:/ благослове́н еси́, Бо́же, препе́тый и пресла́вный.

Ору́жием честна́го креста́ вооружи́вшися,/ оста́вила еси́ жития́ мяте́ж/ и молвы́ убежа́ла еси́, моли́твами и поще́нием,/ жела́нием упражня́ющися и пою́щи:/ благослове́н еси́, Бо́же, препе́тый и пресла́вный.

Богоро́дичен: Разуме́вше прозорли́выма очи́ма,/ проро́цы Тя я́ве провозве́стница,/ хотя́щу бы́ти Ма́терь Вседе́теля и всех Влады́ки,/ те́мже Тя, Всепе́тая, Богоро́дицу испове́дуем.

Пе́снь 8

Ирмо́с: Творца́ тва́ри,/ Его́же ужаса́ются А́нгели,/ по́йте, лю́дие,/ и превозноси́те во вся ве́ки.

Ве́рных мы́сли озаря́ет све́тлый де́нь пра́здника твоего́,/ и просвеща́ет всю зе́млю, и науча́ет пе́ти:/ Творца́ тва́ри по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.

Иису́су Го́споду принесла́ еси́ же́ртву благоприя́тну,/ прозя́бшаго из ложе́сн твои́х свети́льника ве́рным, усе́рдно взыва́ющи:/ Творца́ тва́ри по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.

Ю́же сла́ву приобрела́ еси́, Анастаси́е,/ моли́ и о нас улучи́ти ю, ве́рою вопию́щим с тобо́ю:/ Творца́ тва́ри по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.

Богоро́дичен: Красе́н добро́тою па́че всех Плод чре́ва Твоего́, Богоро́дице Де́во,/ Ты бо родила́ еси́ Бо́га воплоще́нна,/ я́вльшася за е́же спасти́ челове́ка,/ те́мже Тя вси велича́ем.

Пе́снь 9

Ирмо́с: Тя, Блаже́нную в жена́х/ и Благослове́нную Бо́гом,/ челове́ческий род,/ пе́сньми велича́ем.

Прозябе́ние твое́ бы́сть нам столп о́гненный, честна́я ма́ти Анастаси́е,/ просвеща́я нас и очища́я от вся́каго те́мнаго неразу́мия,/ тем тя вси пе́сньми велича́ем.

Юне́йшаго сы́на глас послу́шавши,/ совлекла́ еси́ стра́стную ри́зу,/ в безстра́стную же оде́жду оде́ялася еси́/ и Жениху́ Христу́ чи́сто обручи́лася еси́./ Тем тя ве́сь се́рбский род пе́сньми велича́ет.

Богоро́дичен: О́блак Сло́ва Ты еси́, Всечи́стая,/ и свеща́ со́лнечная, колесни́ца многоце́нная,/ деви́ческое возвыше́ние, гора́ ту́чная и усыре́нная,/ Пресвята́я Де́во Господоимени́тая.

Свети́лен:

Све́том Христо́вым озаря́ема,/ свяще́нное отроча́ породила́ еси́,/ е́же бы́сть свети́льник ро́ду се́рбскому,/ с ни́мже при́сно моли́ о спасе́нии ро́да на́шего.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Све́тлое проро́ческое сбытие́,/ апо́стольская похвало́, всего́ ми́ра вожделе́нная Помо́щнице,/ просвети́ нас, рабы́ Твоя́, Небе́сным сия́нием.

На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 4:

Похва́льными пе́сньми па́мять твою́ прославля́ем дне́сь/ и хвалу́, а́ки ца́рский вене́ц,/ богому́дрей главе́ твое́й прино́сим,/ ю́же Христо́с благода́тию венча́,/ достосла́вная ма́ти Анастаси́е;/ те́мже мо́лим тя:/ моли́ся Христу́ Бо́гу за ста́до твое́ правосла́вное,/ о е́же изба́витися нам от вся́каго зла.

Прославля́юще ра́достно де́нь свята́го твоего́ преставле́ния,/ и хвале́бную пе́снь возсыла́юще Христу́ Бо́гу,/ нетле́нным венце́м венча́вшему тя, Анастаси́е Богому́драя,/ приле́жно мо́лим тя:/ проси́ нам оставле́ние грехо́в,/ сла́вящим тя ве́рно.

При́зри, Го́споди, на ны, недосто́йныя,/ и умилосе́рдися на гре́шныя лю́ди Твоя́,/ не преда́ждь нас до конца́ в ру́ки пога́ных/ за мно́жество беззако́ний на́ших,/ но моли́твами преподо́бныя ма́тере на́шея Анастаси́и/ изба́ви ны от вся́кия напа́сти.

О тебе́ ца́рь Соломо́н рече́ пре́жде:/ жена́ разу́мная благослове́на е́сть,/ страх же Госпо́день сия́ да хва́лит./ Ты же, преподо́бная, саме́ми де́лы сло́во испо́лнила еси́,/ страх Бо́жий и благоче́стие в до́ме свое́м/ и по всей Се́рбии утверди́ла еси́,/ творя́щи плод покая́ния,/ о не́мже Небеса́ веселя́тся и Христо́с ра́дуется.

Сла́ва, глас 8:

Му́дрости твое́й и смире́нию А́нгели удиви́шася,/ мы же, пою́ще вся́ческих Творца́,/ тя просла́вльшаго, мо́лим тя:/ бу́ди нам предгра́дие и стена́,/ чи́стою любо́вию тя чту́щим/ и святу́ю па́мять твою́ творя́щим, Богоблаже́нная,/ ве́рных помо́щнице.

И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:

Рождество́м Твои́м, Богороди́тельнице Всепе́тая,/ возсия́ нам свет благода́ти,/ и всю подсо́лнечную просвети́,/ и предста́теля тьмы́ погуби́,/ А́нгелов похвало́ и всех челове́ков спасе́ние,/ Еди́на Предста́тельнице ве́рных.

НА ЛИТУРГИ ́ И

Блаже́нны, от кано́на преподо́бный, пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен, глас 7: Сохрани́ душа́ моя́ свиде́ния Твоя́/ и возлюби́ я зело́. Стих: Сохрани́х за́поведи Твоя́ и свиде́ния Твоя́, я́ко вси путие́ мой пред Тобо́ю, Го́споди. Апо́стол к Гала́том, зача́ло 208. Аллилу́ия, глас 6: Наста́ви мя, Го́споди, на пу́ть Твой, и пойду́ вр и́стине Твое́й. Стих: Да возвесели́тся се́рдце мое́ боя́тися И́мене Твоего́. Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 104. Прича́стен: Ра́дуйтеся, пра́веднии, о Го́споде, пра́вым подоба́ет похвала́.

Преподо́бная Анастаси́я

Преподобная Анастасия (в миру Анна) была дочерью греческого императора Романа IV (1168–1171). В юности ее выдали замуж за сербского деспота Стефана Неманю (в иночестве преподобный Симеон Мироточивый; † 1200; память 13 февраля), с которым она прожила в мире и согласии до старости. У благочестивых супругов было несколько детей: старший и младший сыновья – Стефан (впоследствии самодержец Сербский, в иночестве Симеон, † 1224) и Растко (впоследствии первый архиепископ Сербский святитель Савва, † 1237) причислены, как и родители, к лику святых (память 24 сентября и 12 января).

Святая Анна отличалась богобоязненностью, благочестием и нищелюбием. Вместе со своим супругом она строила в Сербии храмы и монастыри, принимала странников, помогала бедным, благодетельствовала Афону.

Когда благочестивые супруги вырастили детей, то, по совету младшего сына святого Саввы, решили оставшиеся дни своей жизни провести в служении Богу в иноческом образе. Святые раздали свое имущество бедным и вдовам и дали иноческие обеты в созданном ими храме в честь Пресвятой Богородицы в Студенице. Епископ Каллиник постриг их в монашество: святого Стефана с именем Симеон, а святую Анну с именем Анастасия.

Преподобная Анастасия, собрав около себя инокинь, до кончины подвизалась в посте и молитве в построенном ею женском Богородичном монастыре на левом берегу Топлицы, в устье реки Косаницы.

Преподобная Анастасия мирно скончалась 21 июня около 1200 года и была погребена у Богородичного храма в Студенице.

Литература:

Иустин (Попович), архимандрит. Жития святых (на сербском языке). Июнь. Белград, 1975.

Свята́го благове́рнаго кня́зя Фео́дора, Староду́бскаго

Тропа́рь, глас 1:

Боже́ственным жела́нием от ю́наго во́зраста/ ве́сь сам себе́ Го́сподеви возложи́в,/ в моли́твах и посте́х о́браз был доброде́тели,/ бога́тство же, и сла́ву, и доброро́дство теле́сное я́ко не су́щее презре́в,/ Христа́ еди́наго от души́ возлюби́л еси́,/ и Того́ И́стиннаго Бо́га пред нечести́вым царе́м испове́дал еси́,/ и до́блестию терпе́ния своего́ сего́ ужаси́л/ и всех преудиви́л еси́,/ Те́лом бо, я́ко розга́, обреза́емь,/ на ки́йждо соста́в, удеси́ ре́зания/ благода́рны моли́твы изре́к еси́ Го́сподеви./ Тем во страда́нии свое́м вене́ц прие́м,/ к Престо́лу возше́л еси́ сла́вы/ и со А́нгелы предстои́ши, всехва́льне Фео́доре,/ моли́ Христа́ Бо́га/ спасти́ся душа́м на́шим.

Конда́к, глас 3:

Дне́сь све́тло сия́ющая Це́рковь/ благоче́стно пра́зднует пра́здник/ пресве́тлой и светоно́сной твое́й па́мяти,/ вели́кий град и страну́ созыва́ющие ра́дуется бо, я́ко иму́щи в себе́ сокро́вище ве́лие –/ честны́я и многоцеле́бныя мо́щи твоя́,/ всехва́льне Фео́доре, му́чениче великоимени́тый/ и чуде́с пода́телю пребога́тый,/ моли́ Христа́ Бо́га/ спасти́ся душа́м на́шим.

Свято́й благове́рный кня́зь Фео́дор Стародубский

Святой благоверный князь Феодор Стародубский мученически пострадал в 1330 году в Орде при татарском хане Узбеке. По народному преданию, тело святого князя было на куски изрублено татарами. К всеобщему удивлению птицы не садились на честные останки благоверного князя Феодора. Святые мощи страдальца отвезли в село Алексино, располагавшееся в удельном княжестве благоверного Благоверный князь Феодор был погребен в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

От могилы благоверного князя Феодора совершались исцеления болящих. В основном исцелялись страдавшие глазными болезнями. Память благоверного князя Феодора чтилась местно в день памяти мученика Иулиана Тарсийского. Над его могилой была устроена гробница с балдахином, пострадавшие во время пожара в XVIII веке.

Литература:

Малицкий Н. Из прошлого Владимирской епархии. Вып. 2. Владимир, 1907.


Источник: Минея - М. : Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2002-. 12 том. / Минея июнь. - 2002. / Ч. 1. – 664 с.; Ч. 2. – 616 с.

Комментарии для сайта Cackle