Минея. Январь

 8-й день9-й день10-й день 

9-й день

Свята́го му́ченика Полие́вкта

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры пра́здника, глас 8.

Подо́бен: Го́споди, а́ще и на суди́щи

Го́споди,/ а́ще и Иоа́нну предста́л еси́/ на Иорда́не, я́ко Челове́к,/ но не отступи́л еси́ от престо́ла,/ со Отце́м седя́й:/ и кре́щся нас ра́ди,/ мир свободи́л еси́/ от рабо́ты чужда́го,/ я́ко Щедр и Человеколю́бец.

Го́споди,/ а́ще и Иорда́нскими вода́ми/ обложи́лся еси́, я́ко Челове́к,/ но свиде́тельствовался еси́/ свы́ше сни́тием Духа,/ и глас Оте́чь Сы́на Тя свиде́тельствова:/ но яви́ся,/ и пода́ждь нетле́ние/ душа́м на́шим.

Го́споди,/ Ты от Отца́ пре́жде веко́в/ рожде́йся непреме́нный,/ прише́л еси́ в после́дняя ле́та,/ и зрак раба́ прия́л еси́,/ и о́браз Тво́й/ я́ко Зижди́тель обнови́л еси́:/ крести́вся бо дарова́л еси́ нетле́ние/ душа́м на́шим.

Ины стихи́ры свята́го, глас 1.

Подо́бен: Небе́сных чино́в:

Дави́дски я́ко из ро́ва страсте́й, Христо́с, и от бре́ния тиме́нна,/ и́дольския ле́сти возведе́ тя, му́чениче:/ поста́ви бо на ка́мени но́ги твоя,/ и своего́ позна́ния та́инственно./ Его́же моли́ спасти́ся нам.

Ниже́ сопру́жницы твоея́ жела́ние,/ ни чад любле́ние,/ ниже́ твое́ досто́инство,/ ниже́ бога́тство стяжа́ний и име́ний,/ твое́ кре́пкое души́ поколеба́ша/ от ве́ры и́стинныя су́щия во Христа́, всеблаже́нне Полие́вкте.

И пре́жде благода́ти,/ му́чениче, твоего́ страда́ния,/ пра́вды де́лы вои́стинну украси́лся еси́./ Те́мже по сих свиде́тель ве́рен сподо́бился еси́ бы́ти Христо́в,/ твое́ю кро́вию крести́вся/ в сме́рть Его́ благоче́стно.

Сла́ва, глас 1. Византи́ево:

А́нгельская во́инства днесь лику́ют/ в па́мяти му́ченика Полие́вкта,/ и челове́ческий ро́д ве́рно торжеству́ет,/ и ра́достно вопие́т:/ ра́дуйся, всехва́льне,/ и́же многоплете́ннаго велиа́ра ловле́ния победи́вый,/ и побе́ды венце́м от Христа́ венча́выйся./ Ра́дуйся, во́ине вели́каго Царя́ и Спа́са на́шего,/ тре́бища и́дольская разори́вый./ Ра́дуйся, му́чеников удобре́ние./ Моли́ изба́вити от вся́каго преще́ния,/ ве́рою соверша́ющия присночестну́ю па́мять твою́.

И ны́не, глас 2:

Днесь Небесе́ и земли́ Творе́ц/ прихо́дит пло́тию на Иорда́н,/ Креще́ния прося́ Безгре́шный,/ да очи́стит мир от ле́сти вра́жия./ И креща́ется от раба́ Влады́ка вся́ческих,/ и очище́ние водо́ю ро́ду челове́ческому да́рует./ Тому́ возопии́м:/ явле́йся Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

На стихо́вне стихи́ры, глас 6.

Подо́бен: Тридне́вен:

Предста́л еси́ на вода́х всем Непостижи́мый,/ Предте́чи преклони́л еси́ главу́./ Мир освяти́в, рабо́ты изба́вил еси́/ Креще́нием Твои́м, Безгре́шне.

Стих: Мо́ре ви́де и побеже́,/ Иорда́н возврати́ся вспя́ть.

Сы́на возлю́бленна Оте́ц от Вы́шних дре́вле,/ и Дух свиде́тельствова, Христе́,/ И́мже Тро́ическое та́инство позна́ся/ во Иорда́не кре́щшуся Тебе́.

Стих: Что ти есть, мо́ре, я́ко побе́гло еси́?/ И тебе́, Иорда́не, я́ко возврати́лся еси́ вспять?

Освяти́л еси́ во́ды, Спа́се, Иорда́нския вся,/ и естество́ водное, я́ко Бог./ Те́мже и сла́вит явле́ние Твое́/ ро́д челове́ческий и воспева́ет.

Сла́ва, и ны́не, глас 4. Космы́ мона́ха:

Одева́яйся све́том я́ко ри́зою,/ нас ра́ди по нам бы́ти сподо́бился есть,/ во струи́ одева́ется днесь Иорда́нски,/ не Сам сих ко очище́нию тре́буя,/ но нам Собо́ю устроя́яй порожде́ние./ О чудесе́!/ Без огня́ изваря́ет,/ и назида́ет без сокруше́ния,/ и спаса́ет в Него́ просвеща́емыя/ Христо́с Бог и Спас душ на́ших.

Тропа́рь глас 4:

Му́ченик Тво́й, Го́споди, Полие́вкт,/ во страда́нии свое́м вене́ц прия́т нетле́нный от Тебе́ Бо́га на́шего:/ име́яй бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́,/ сокруши́ и де́монов немощны́я де́рзости./ Того́ моли́твами/ спаси́ души на́ша.

Сла́ва, и ны́не, тропа́рь пра́здника, глас 1:

Во Иорда́не креща́ющуся тебе́, Го́споди,/ тро́ическое яви́ся поклоне́ние:/ Роди́телев бо глас свиде́тельствоваше Тебе́,/ возлю́бленнаго Тя Сына имену́я,/ и Дух в виде голубине,/ изве́ствоваше словесе́ утвержде́ние./ Явле́йся Христе́ Бо́же/ и мир просвеще́й, сла́ва Тебе́.

На у́трени

По 1-й стихоло́гии, седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Вознесы́йся:

Щедро́тами Твои́ми, Бо́же, умоле́н,/ заблу́ждшее и поги́бшее взыска́л еси́, за милосе́рдие ми́лости Твоея́, Человеколю́бче./ Темже прише́л еси́ на Иорда́н,/ сказа́в та́инство Святыя Тро́ицы./ И воспева́юще зове́м ве́рно:/ прише́л еси́, и яви́лся еси́, Свет Непристу́пный.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

По 2-й стихоло́гии, седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Свире́лей па́стырских:

Яви́ся нам всех влады́ка во струя́х та́инственно Иорда́нских,/ очи́стити всяк грех я́ко ми́лостив и Пребла́г./ Вся тварь да игра́ет, я́ко креща́ется Христо́с Госпо́дь,/ бла́говоли́вый спасти́ я́ко Бог ро́д челове́ческий.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

Кано́н пра́здника вторы́й (зри страни́цу 239) со ирмосо́м, на 8, глас 2. И свята́го кано́н, глас 8, е́гоже краегране́сие: Твою́ пода́ждь ми, му́чениче, моли́твуенную благода́ть. Феофа́ново.

Ин. Пе́снь 1.

Ирмо́с: Посе́ченый несеко́маго пресече́,/ и виде со́лнце зе́млю, ю́же не ви́де:/ лю́таго врага́ вода́ потопи́,/ и непроходи́мое про́йде Изра́иль,/ песнь же воспева́шеся:/ Го́сподеви пои́м, сла́вно бо просла́вися.

Многожела́нныя пи́щи насыща́емь,/ и блаже́нныя зари́, сла́вне, исполня́емь,/ и А́нгельскаго ли́ка удостоя́емь,/ тво́й благохва́лящия пра́здник, Полие́вкте, спаса́й, Го́споду пою́щия:/ сла́вно бо просла́вися.

Светоно́сная и благознамени́тая па́мять твоя́, света Боже́ственнейшаго полна́ возсия́,/ просвеща́ющая све́тло ве́рою воспева́ющия тя,/ до́блий во́ине Христо́в Полие́вкте всеблаже́нне, Го́споду пою́щия:/ сла́вно бо просла́вися.

Вжиля́емь кре́постию Духа и Боже́ственною си́лою, блаже́нне, оде́явся,/ изше́л еси́ тве́рдо к боре́нию го́рдаго,/ и сего́ кре́пко низложи́в, усе́рдно взыва́л еси́:/ Го́споду воспои́м, сла́вно бо просла́вися.

Богоро́дичен: Воплоще́ннаго, пе́рвее Безпло́тнаго, Дево Богоро́дице, родила́ еси́,/ Всенепоро́чная и Всечи́стая, я́ве Дева пребывши,/ бога́тством благоутро́бия нас ра́ди обнища́вшаго, и спа́сшаго Тому́ зову́щия:/ сла́вно бо просла́вися.

Ин. Пе́снь 3.

Ирмо́с: Ты еси́ утвержде́ние притека́ющих к Тебе́, Го́споди,/ ты еси́ свет омраче́нных,/ и пое́т Тя дух мой.

Измени́л еси́ мудрова́ние к бла́гоче́стию,/ свы́ше сподо́бився Боже́ственнаго зре́ния Спа́сова, Полие́вкте.

Побе́ды жела́яй, вся оплева́л еси́, сла́вне, я́же на земли́,/ и Небе́снаго насле́дия сподо́бился еси́.

Сла́вы жела́я, я́же па́че ума́, устреми́лся еси́ терпели́вно,/ и и́дольское безсла́вие низложи́л еси́.

Богоро́дичен: Напра́ви моя́, Влады́чице, стопы́,/ да к Твоему́ Сыну похва́льным жи́тельством пойду́.

Конда́к, глас 4.

Подо́бен: Яви́лся еси́ днесь:

Спа́су прикло́ншу во Иорда́не главу́,/ сокруши́шася змие́в главы́./ Полие́вктова же глава́ отсе́кшаяся/ льсти́ваго посрами́.

И́кос:

Во Иорда́не реце́ Зижди́тель всяческих главу́ преклони́в, Креще́ние прие́млет,/ и змие́в главы невидимо сокруши́в,/ си́лу подаде́ челове́ком на велему́дреннаго,/ пе́рвее в раи́ запе́ншаго Ада́му сне́дию дре́ва,/ и сме́рть нане́сшаго ему́ без наде́жди./ Темже страдалец ны́не Полие́вкт ласка́ньми жены́ не преклони́вся,/ пострада́ тве́рдо, просте́р главу́,/ е́йже отсе́кшейся, льсти́ваго посрами́.

Седален, глас 5.

Подо́бен: Собезнача́льное Сло́во:

Я́ко до́бр во́ин Христа́, всех Бо́га,/ благода́тию Сего́ укрепля́емь,/ всего́ преложи́л еси́ себе, в любо́вь Его́,/ Неа́рхом ве́рным во́ином, и́же с тобо́ю, му́дре./ Те́мже зако́нно пострада́в,/ досто́йно венча́лся еси́ от Го́спода, му́чениче Полие́вкте.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника:

Иорда́нскими струя́ми обло́жся, И́же Све́том пресла́вно одева́яйся,/ в ни́хже Ада́мово естество́ обнови́л еси́,/ сокру́шшееся злы́м преслуша́нием, Сло́ве Бо́жий./ Те́мже Тя восхваля́ем, и свято́е Твое́ вси́ славосло́вим явле́ние.

Ин. Пе́снь 4.

Ирмо́с: Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ Ты моя́ и си́ла,/ Ты мой Бог, Ты мое́ ра́дование,/ не оста́вль не́дра О́тча,/ и на́шу нищету́ посети́в./ Тем с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Благочести́вым испове́данием, всеизря́дне, Влады́це сам себе́ приве́л еси́,/ е́же за Того́, сла́вне, заколе́ние любо́вию прие́м,/ и поро́ка всякаго свобо́ден быв./ Отсю́ду Спасу взыва́еши:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Сла́дость бла́гоче́стия услади́ся тебе́, впери́лся еси́ Боже́ственною любо́вию,/ чи́стым и све́тлым жела́нием уя́звен,/ и любо́вию распаля́емь Вы́шняго Ца́рствия, песнопое́ши Влады́це:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Преесте́ственным единому́дрием связа́вся Неа́рху,/ сего́ же глаго́лы огласи́вся ко бла́гочести́вей ве́ре Тро́ичестей,/ Богому́дре му́чениче Полие́вкте,/ вои́стинну многожела́нныя и любе́зныя сподо́бился еси́ му́чеников све́тлости.

Му́ченическим сочи́слився во́инством, Ца́рство прия́л еси́ недви́жимое,/ новозакла́вся в сие́ вше́л еси́, еще́ кро́вем ка́плющим./ Взя́лся же еси́, прему́дре, в ра́дость непреме́нную, и Свет Невече́рний,/ и вели́кия сла́вы получи́в.

Богоро́дичен: Уподо́бився су́щим на земли́ Небе́сный, Небе́сныя сия́ соде́ла,/ и пострада́в естество́м стра́стным, Бо́же́ственнаго безстра́стия прича́стие дарова́./ Сего́ у́бо Ро́ждшую Неискусобра́чную Отрокови́цу Богоро́дицу ве́дуще сла́вим.

Ин. Пе́снь 5.

Ирмо́с: Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те Незаходи́мый,/ и покры́ла мя есть чужда́я тма́ окая́ннаго,/ но обрати́ мя, и к све́ту за́поведей Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Да присносу́щное получи́ши наслажде́ние, блаже́ннейше,/ кра́сная жития́, и естества́ сво́йство, и сла́дость, и сла́ву,/ и жи́знь самую презре́л еси́,/ и наде́жды твоея́ не погреши́л еси́.

Тайнонауче́н быв Боже́ственнаго о́браза Боже́ственным та́йнам,/ тве́рдым умо́м к соверше́нным подвиго́м отлучи́лся еси́/ и победоно́сец я́влься, нетле́нных сподо́бился еси́ венце́в, Полие́вкте.

Безбо́жнейшую честь, естество́м ненавистозло́бное име́я мудрова́ние,/ благоче́стно отри́нул еси́,/ и Боги су́етныя низве́ргл еси́,/ благоче́стия ре́вностию разже́гся, и усе́рдия Богодохнове́ннаго испо́лнився, пресла́вне.

Богоро́дичен: Рече́нию Твои́х усте́н, Пречи́стая, после́дующе, Тя убла́жа́ем:/ с Тобо́ю бо вои́стинну вели́чия сотвори́в Госпо́дь, возвели́чи Тя/ и́стинную Бо́жию Ма́терь, ро́ждся из утро́бы Твоея́, показа́.

Ин. Пе́снь 6.

Ирмо́с: Бе́здна грехо́в, и прегреше́ний бу́ря мя смуща́ет/ и во глубину́ ну́жднаго ре́ет мя отча́яния,/ но Твою́ кре́пкую ру́ку мне простри́, я́ко Петро́ви,/ о Упра́вителю, и спаси́.

Чина А́нгельскаго удосто́ился еси́, досточу́дне му́чениче,/ А́нгельскую ре́вность я́ве показа́в,/ с ни́ми у́бо приле́жно, блаже́нне, моли́, изба́витися от напа́стей воспева́ющим тя.

Усну́л еси́ любе́зне, страда́льче, до́лжным сно́м,/ отсе́кшейся главе́ мече́м, многострада́льне,/ и ны́не на Небесе́х жре́бий нетле́нен наследовал еси́, с му́ченики водворя́яся.

Сообра́зен и о́бщник страда́ний Спаса бы́л еси́,/ нас ра́ди стра́сть кре́стную подъе́мшаго,/ и ны́не, блаже́нне, с Ни́м, я́коже обеща́, ца́рствуеши во ве́к безконе́чный.

Богоро́дичен: Иму́щи милосе́рдие, я́ко ро́ждши человеколю́бное Сло́во,/ спаси́ ны ну́жднаго и лю́таго обстоя́ния:/ Тя бо едину, ве́рнии, Всечи́стая Влады́чице,/ Предста́тельницу непобеди́му стяжа́хом.

Конда́к и и́кос пра́здника.

Ин. Песнь 7

Ирмо́с: Бо́жия снизхожде́ния/ о́гнь устыде́ся в Вавило́не иногда́,/ сего́ ра́ди о́троцы в пещи́ ра́дованною ного́ю,/ я́ко во цве́тнице лику́юще, поя́ху:/ бла́гослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Показа́л еси́, Влады́ко, Твоему́ рабу́ си́лу Твою́,/ сего́ ра́ди преусе́рдно к подвиго́м прии́де самозва́нен,/ и победоно́сец быв, поя́ше:/ бла́гослове́н Бог оте́ц наших.

Сла́вный и всезнамени́тый пра́здник тво́й, му́чениче, возсия́,/ явле́ния бо твоего́ Влады́ки свет прино́сит, и озаря́ет ве́рою зову́щия:/ оте́ц на́ших Бо́же, бла́гослове́н еси́.

Бога́тство некра́домо, пребыва́ющее обре́л еси́ досто́инство и неотпа́дающее,/ но во ве́ки пребыва́ющую прия́л еси́ сла́ву, поя́, чу́дне:/ бла́гослове́н Бог оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: Безнача́льному Роди́телю Спребыва́ющаго при́сно Разумева́емаго, заче́нши, Де́во,/ воплоще́нна Сы́на родила́ еси́, за е́же спасти́ ве́рою зову́щия:/ бла́гослове́н Бог оте́ц наших.

Ин. Пе́снь 8

Ирмо́с: Седмери́цею пе́щь/ халде́йский мучи́тель/ Богочестивым неи́стовно разжже́./ Си́лою же лу́чшею спасе́ны сия ви́дев,/ Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше:/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Священноде́йствуется днесь многомоле́бная па́мять твоя́,/ му́чениче страстоте́рпче Христо́в Полие́вкте:/ Христу́ бо благоуго́дна и прия́тна же́ртва бы́л еси́,/ закла́вшемуся тебе́ ра́ди и поже́ршуся./ Его́же о́троцы благословя́т, свяще́нницы воспева́ют,/ лю́дие превозно́сят во вся ве́ки.

Страда́льческое сопротивле́ние, страсте́рпче, да́же до кро́ве показа́в на земли́, Полие́вкте,/ в черто́г многосве́тлый на Небесе́х всели́лся еси́,/ твоих крове́й кре́щся ба́нею, и поя́ Влады́це:/ свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Умерщвле́нную паде́ньми ду́шу мою́ возстави, му́ченическим твои́м дерзнове́нием объе́м,/ Бо́же́ственным повеле́нием пречита́я, сла́вне,/ достоле́пно к доброде́тели обраща́я вопию́щую Влады́це:/ свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Богоро́дичен: Ра́дуйся, Ея́же ра́ди обрето́хом ра́дость ве́чную./ Ра́дуйся, Е́вину печа́ль разреши́вшая,/ Ада́мово се́тование в све́тлость обрати́вши./ Ра́дуйся, Бо́га воплоще́нна ро́ждшая,/ Де́во Богоро́дице, ве́рных Предста́тельница,/ Тя превознося́щих во вся ве́ки.

Ин. Пе́снь 9

Ирмо́с: Устраши́ся всяк слу́х/ неизрече́нна Бо́жия снизхожде́ния,/ я́ко Вы́шний во́лею сни́де да́же и до пло́ти,/ от Деви́ческаго чре́ва быв Челове́к./ Те́мже Пречи́стую Богоро́дицу, ве́рнии, велича́ем.

Прииди́те у́бо Боговенча́ннаго, мучениколю́бцы, воспои́м му́ченика,/ его́же спросла́ви светоиме́нным Свои́м Вы́шний явле́нием,/ и честны́м дне́м почествова́, и венча́,/ и Боже́ственными доброде́тельми украси́.

Струя́ми му́ченических излия́вшихся твоих крове́й/ удави́л еси́ вражде́бнейшаго зло́бу соде́лавшаго,/ Це́рковь же Христо́ву напая́я уясни́л еси́, Богоблаже́нне,/ ве́рою тя при́сно блажа́щую.

Бу́ди ми́, му́чениче, помо́щник,/ от напа́стей мя разли́чных избавля́я и обстоя́ний,/ у́з же реша́ е́реси, и лю́тыя свобожда́я темни́цы моли́твами твои́ми,/ воспева́ющаго тя мы́слию чи́стою, пресла́вне.

Богоро́дичен: Зако́на же и проро́ков Главу́ Христа, и полноту́, Всечи́стая, родила́ еси́,/ за благоутро́бие безме́рныя пучи́ны вочелове́читися нас ра́ди из Тебе́ бла́гоизво́лившаго,/ и спа́сшаго ве́рою Тя при́сно велича́ющия.

Свети́лен свята́го.

Подо́бен: Ду́хом во святи́лищи:

Многожела́нное стяжа́в, и от души́ многожела́нныя бога́тство Небесное,/ о Полие́вкте блаже́нне, и сла́ву, и све́тлость,/ в Бо́зе быв, и вене́ц Боже́ственный прия́л еси́ от руки́ Вы́шняго,/ с му́ченическими лики я́ко му́ченик и́стинен.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника:

В ра́бии о́бразе прише́л еси́, Сло́ве,/ и Креще́ния Безле́тный я́ко Челове́к про́сиши./ Ужасе́ся земля́ и не́бо, и А́нгельстии чи́ни, и водно́е естество́./ Предте́ча же убоя́вся, стра́хом и ра́достию служе́ние соверша́ше.

На стихо́вне стихи́ры, глас 6.

Подо́бен: А́нгельския предыди́те си́лы:

Скажи́ и рцы́, о проро́че Иса́ие!/ Кто есть зовы́й в пустыни?/ Что вопие́ши, почерпи́те у́бо во́ду чисти́тельну с весе́лием?/ Се́ Иоа́нн креща́яй в пустыни, и возопи́вый:/ Христо́с гряде́т,/ бла́гослове́н, явле́йся Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Стих: Мо́ре ви́де и побеже́,/ Иорда́н возврати́ся вспя́ть.

О, па́че ума́ и незрече́ннаго благоутро́бия!/ Ка́ко Творе́ц тва́ри преклоня́ет Пречи́стый и Боже́ственный ве́рх,/ Креще́нием о́браз смире́ния вводя́/ в Него́ просвеща́емым?/ В Не́мже пое́м:/ бла́гослове́н, явле́йся Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Стих: Что ти есть мо́ре, я́ко побе́гло еси́?/ И тебе́, Иорда́не, я́ко возврати́лся еси́ вспя́ть?

Наслажде́ние живо́тно от пото́ка Иорда́нова/ источи́ся нам креще́ния благода́ть,/ и́мже просвети́вшеся Креще́нием, глаго́лем:/ сла́ва Я́вльшемуся в ми́ре, и живо́т нам Пода́вшему./ В Не́мже пое́м:/ бла́гослове́н, явле́йся Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Сла́ва, и ны́не, глас и подо́бен то́йже:

Я́ко вредя́щих земны́х отве́дшеся,/ прииди́те мы́сленно, очи́стим чувства,/ и Христа видевше,/ пло́тию креща́ема от Иоа́нна Предте́чи,/ вси́ с ни́м песносло́вяще ве́рно возопие́м:/ благослове́н, явле́йся Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

На литурги́и

Бла́же́нна пра́здника, пе́снь 4-я, на 6.

Святой мученик Полиевкт

Происходил из знатной языческой семьи в Мелитине (Малая Армения), был женат на дочери военачальника этой области Феликса и занимал видное положение в императорском войске при императоре Валериане (253 – 259). Под влиянием своего друга-христианина Неарха Полиевкт много размышлял о Боге, стремясь познать истину христианского учения, но медлил с Крещением.

Когда император Валериан начал гонение на христиан, Неарх был очень опечален и обеспокоен судьбой своего друга: он боялся, что, испугавшись гонений, Полиевкт останется язычником и лишится вечного блаженства.

Но пути Господни неисповедимы. Узнав о преследованиях христиан, Полиевкт воодушевился любовью к гонимому Господу и заверил Неарха, что их земная дружба продлится и после кончины, так как он твердо решил стать христианином.

На площади, где шли приготовления к торжественному языческому празднеству, Полиевкт сорвал со столба императорский указ об обязательном жертвоприношении и разорвал его; увидев, что несут статуи идолов, он бесстрашно разметал и разбил их, после чего всенародно исповедал Христа Спасителя Богом.

Тщетно правитель Феликс и дочь его Павлина, жена Полиевкта, пытались уговорить зятя и мужа принести жертву идолам, чтобы заслужить снисхождение и прощение. Святой Полиевкт с твердостью перенес причиненные ему побои и мужественно пошел на смертную казнь. Увидев в окружавшей толпе Неарха, святой мученик, не называя его по имени, воскликнул: «Спасайся, друг мой, и помни нашу дружбу». Призвав помощь Пресвятой Троицы, святой Полиевкт подставил голову под меч палача и крестился в собственной крови. Он особо почитается как хранитель клятв и договоров.

И́же во святых отца́ нашего Фили́ппа, Митрополи́та Моско́вскаго и всея́ Росси́и, но́ваго испове́дника

На ма́лей вече́рни

На Го́споди воззва́х: стихи́ры на 4, глас 1.

Подо́бен: Небе́сных чино́в:

В небе́сныя оби́тели/ всели́вся, Фили́ппе святи́телю,/ и со А́нгелы предстоя́ престо́лу Христо́ву,/ я́ко и́стинен архиере́й и страда́лец,/ моли́ прегреше́ний нам разреше́ние дарова́ти,/ и душа́м на́шим мир и ве́лию ми́лость.

Кро́тко царя́ умоля́я, и дерзнове́нно поуча́я,/ е́же неразде́льну бы́ти его́ ца́рству, Фили́ппе святи́телю,/ душе́вную бразду́ от грех очища́я,/ и я́ко се́мена Бо́жие Сло́во влага́я,/ я́же и нам возраща́еши,/ ко спасе́нию душ на́ших.

Дом духо́вных доброде́телей бы́л еси́,/ святи́тель и испове́дник и́стинен показа́вся:/ в тебе́ бо жили́ще я́ко в честне́м хра́ме,/ Христо́с Себе́ сотвори́./ Моли́ся, о́тче, пода́ти всем нам ве́чное спасе́ние, и душа́м нашим ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас 6:

Святи́телей удобре́ние, и отце́в красоту́,/ о земли́ Росси́йстей моле́бника вели́ка,/ соше́дшеся днесь, о празднолю́бцы!/ пе́сненными похвала́ми воспои́м, глаго́люще:/ ра́дуйся, святи́телю Фили́ппе,/ тве́рдый уме,/ бла́года́тию и и́стиною освяще́нный,/ отню́дуже и прия́телище бы́л еси́ Пресвята́го Духа,/ и ны́не с первосвяти́тели предстоя́ престо́лу Христо́ву,/ моли́ся о душа́х наших.

И ны́не, Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинна,/ возрасти́вшая на Плод живота́,/ Тебе́ мо́лимся, моли́ся, Влады́чица, со святы́ми апо́столы,/ поми́ловати ду́ши на́ша.

На стихо́вне стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

До́м Духа Свята́го/ яви́лся еси́, святи́телю,/ вну́трь име́я сло́во прему́дрости,/ Фили́ппе блаже́нне,/ о нас моли́ся Христу́ Бо́гу.

Стих: Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость,/ и поуче́ние се́рдца моего́ ра́зум.

Звезду́ Росси́йскую/ пе́сньми восхва́лим,/ я́ко заря́ми вся просвеща́ющу,/ в нощи́ неве́дения,/ к све́ту Богоразу́мия осиява́ющу.

Стих: Уста́ пра́веднаго поуча́тся прему́дрости,/ и язы́к его́ возглаго́лет су́д.

До́м Ду́ха Свята́го бы́л еси́,/ благода́тию испо́лнен/ Бо́же́ственных уче́ний: и́миже напоя́еши мир,/ прему́дре Фили́ппе.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:

Ра́дуйся, Мари́е Богоро́дице,/ хра́ме неразруши́мый,/ па́че же святы́й,/ я́коже вопие́т проро́к:/ свят хра́м Тво́й, ди́вен в пра́вду.

На вели́цей вече́рни

Блаже́н муж, 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, пра́здника 3, и свята́го 5. Стихи́ры святи́теля. Глас 5.

Подо́бен: Ра́дуйся, Живоно́сный Кре́сте:

Ра́дуйся, свяще́нная главо́,/ чи́стый сосу́де Свята́го Духа,/ святи́телю Фили́ппе,/ Богодухнове́нный орга́не,/ благоче́стия пучи́но неисчерпа́емая,/ церко́вное украше́ние,/ ца́рствующаго гра́да Москвы́ вели́кое удобре́ние,/ Росси́йское утвержде́ние,/ оби́димых засту́пниче: апо́столов ревни́телю,/ нра́вы подо́бниче Златоу́стому,/ му́жественно положи́л еси́ ду́шу твою́ за па́ству твою́,/ Христа и́стиннаго Архипа́стыря подража́я./ Его́же моли́, дарова́ти душа́м на́шим/ мир и ве́лию ми́лость.

Ра́дуйся, златоза́рная уста́,/ Богопе́снивая ла́стовице преподо́бне,/ сто́лпе правосла́вия непоколеби́мый/ и гра́да на́шего стена́ необори́мая,/ прибе́жище скорбя́щих,/ обурева́емых приста́нище ти́хое,/ всех притека́ющих к тебе́ защи́тниче от бед и скорбе́й/ и подуща́телю к ре́вности пе́ний Боголе́пных: му́чеником и испове́дником подо́бниче,/ равностоя́телю святы́х А́нгел,/ апо́столов единонра́вне./ Христа́ непреста́нно моли́, дарова́ти душа́м на́шим/ мир и ве́лию ми́лость.

Ра́дуйся, свяще́нная главо́,/ святи́телю Фили́ппе,/ я́ко многосве́тлое со́лнце озаря́еши всю́ду уче́нии твои́ми/ и упа́сл еси́ ста́до твое́ на па́житех духо́вных,/ незы́блен, я́ко на ка́мени основа́н тве́рдем./ Те́мже и му́жеством твои́м царя́ удиви́л еси́,/ я́рость его́ на кро́тость преложи́ти моля́, ку́пно и претя́26,/ за е́же непра́ведно престо́ла и па́ствы тя лиши́в о́н,/ посла́ Тве́ри гра́да в монасты́рь, нарица́емый О́трочь,/ иде́же непра́ведно сме́рть прия́л еси́,/ моля́ся о убива́ющих тя, и глаго́ля:/ Го́споди, не поста́ви и́м в грех сего́./ Те́мже от Христа́ Бо́га вене́ц тебе́ дарова́ся, блаже́нне,/ Его́же моли́ дарова́ти душа́м на́шим/ мир и ве́лию ми́лость.

Ра́дуйся, по́стнических подвиго́в носи́вый ле́гкий яре́м,/ Тро́ицы чи́стый до́ме,/ благово́нный сосу́де, церко́вное утвержде́ние,/ апо́столов сопресто́льниче, святи́телем удобре́ние,/ сла́ва му́чеников,/ и преподо́бных украше́ние,/ пра́вило доброде́телей изве́стное,/ смире́ния све́тлая высото́,/ оби́димых засту́пниче, ни́щих пита́телю./ Христа́ низпосла́ти, блаже́нне, моли́, дарова́ти душа́м на́шим/ мир и ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас 8:

Ра́дуйся и весели́ся, сла́внейший гра́де Москва́,/ све́тло торжеству́й Христо́ва Це́ркви совоку́пльшися,/ лику́й Богосо́бранная па́ство:/ днесь созыва́ет нас архипа́стыря всеми́рное торжество́./ Прииди́те у́бо све́тло пра́зднуем в па́мять его́ глаго́люще:/ ра́дуйся, святи́телю Богому́дре,/ и́же я́ко броне́ю му́жеством духо́вным вооружи́л еси́ себе/ и непослу́шающия тя обличи́л еси́ необинове́нно/ да́нною тебе́ от Еди́наго Бо́га вла́стию./ Ра́дуйся, скорбя́щим душе́ю Бо́же́ственное утеше́ние,/ и оби́димым защи́тниче,/ и всем ве́рным благоути́шное приста́нище./ Те́мже обстоя́ще всече́стну́ю твою́ ра́ку,/ любе́зно облобыза́ем, святи́телю Фили́ппе,/ тобо́ю про́сим получи́ти Боже́ственнаго человеколю́бия,/ и твои́ми моли́твами ми́ру мир дарова́ти,/ и душа́м нашим ве́лию ми́лость.

И ны́не пра́здника. Вход. Проки́мен дне. И чте́ния.

При́тчей чте́ние. (глава́ 10 и 8)

Па́мять пра́веднаго с похвала́ми,/ и благослове́ние Госпо́дне на главе́ его́./ Блаже́н челове́к, и́же обре́те прему́дрость,/ и сме́ртен, и́же уве́де ра́зум./ Лу́чше бо сию́ купова́ти,/ не́жели зла́та и сребра́ сокро́вища./ Честне́йшая же есть ка́мений многоце́нны,/ все же честно́е недосто́йно ея́ есть./ Долгота́ бо дней и ле́та живота́ в десни́це ея́./ в шу́йце же ея́ бога́тство и сла́ва./ От уст ея́ исхо́дит пра́вда,/ зако́н же и ми́лость на язы́це но́сит./ Послу́шайте у́бо мене́, о ча́да, честна́я бо реку́,/ и блаже́н челове́к,/ и́же пути́ моя́ сохрани́т:/ исхо́ди бо мои́ – исхо́ди живота́, и уготовля́ется хоте́ние от Го́спода./ Сего́ ра́ди молю́ ва́с, и предлага́ю мой глас сыново́м челове́ческим:/ я́ко а́з прему́дрость устро́их, сове́т/ и ра́зум и смы́сл а́з призва́х./ Мой сове́т и утверже́ние,/ мой ра́зум, моя́ же кре́пость./ А́з мене́ лю́бящия люблю́,/ и́щущии же мене́ обря́щут благода́ть./ Разуме́йте у́бо, незло́бивии, кова́рство,/ ненака́заннии же, прилага́йте сердца́./ Послу́шайте мене́ и па́ки, честна́я бо реку́,/ и отве́рзу от усте́н пра́вая,/ я́ко и́стине поучи́тся горта́нь мой,/ ме́рзски же пре́до мно́ю устны́ лжи́выя./ С пра́вдою вси́ глаго́лы уст мои́х:/ ничто́же в них стро́потно, ниже́ развраще́нно./ Вся пра́ва су́ть разумева́ющим/ и про́ста обрета́ющим ра́зум./ Науча́ю бо ва́с и́стине,/ да бу́дет о Го́споде наде́жда ва́ша,/ и испо́лнитеся Ду́ха.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (главы 4 и 5)

Пра́ведник, а́ще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет./ Осу́дит же пра́ведник, умира́яй живу́щия нечести́выя./ У́зрят бо кончи́ну пра́веднаго, и не разуме́ют, что совеща́ша о не́м,/ я́ко пове́ржет Госпо́дь нечести́выя, безгла́сны ни́ц/ и поколе́блет их от основа́ний,/ и до после́дняго исче́знут в боле́зни,/ и па́мять их поги́бнет./ Прии́дут бо в помышле́ние согреше́ний своих ужа́сни,/ и обличи́т их сопроти́в беззако́ния их./ Тогда́ станет в дерзнове́нии мно́зе пра́ведник пред лице́м оскорби́вших его́,/ и отмета́ющих труды́ его́./ Ви́девше же его́ смяту́тся стра́хом мно́гим/ и ужа́снутся о пресла́вном спасе́нии его́./ Реку́т бо в себе ка́ющеся,/ и в тесноте́ духа воздо́хнут, и реку́т:/ сей бе, его́же име́хом не́когда в посме́х, и в при́тчу поноше́ния безу́мнии./ Житие́ его́ вмени́хом неи́стово,/ и кончи́ну его́ безче́стну./ Ка́ко вмени́ся в сыне́х Бо́жиих,/ и во святых жре́бий его́ есть?/ У́бо заблуди́хом от пути́ и́стиннаго,/ и пра́вды свет не облиста́ нам,/ и со́лнце не возсия́ нам./ Беззако́нных испо́лнихомся сте́зь, и поги́бели,/ и ходи́хом стези́ непрохо́дны,/ пути́ же Госпо́дня не разуме́хом.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние. (глава́ 10, 6, 8 и 9):

Уста пра́веднаго ка́плют прему́дрость,/ устне́ же муже́й му́дрых ве́дят благода́ть./ Уста му́дрых поуча́тся прему́дрости,/ пра́вда же избавля́ет их от сме́рти./ Сконча́вшуся му́жу пра́ведну, не поги́бнет наде́жда./ Сын бо пра́веден ражда́ется в живо́/ и во бла́гих своих пло́д пра́вды обы́мет./ Свет пра́ведным всегда́,/ и от Го́спода обря́щут благода́ть и сла́ву./ Язы́к му́дрых до́брая свесть,/ и в се́рдце их почи́ет му́дрость./ Лю́бит Госпо́дь преподо́бная сердца́,/ прия́тни же Ему́ вси́ непоро́чнии в пути́./ Му́дрость Госпо́дня просвеща́ет лице́ разумнаго./ Постига́ет бо жела́ющия ю́,/ пре́жде да́же разуме́ти ю́,/ и удо́бь у́зрится от лю́бящих ю́./ У́треневавый к ней не утруди́тся,/ и бдя́й ея́ ра́ди вско́ре без печа́ли бу́дет./ Я́ко досто́йных ея́ сама́ обхо́дит и́щущи,/ и во стезя́х ея́ явля́ется и́м благоприе́мне./ Му́дрости никогда́же одоле́ет зло́ба./ Сих ра́ди и рачи́тель бы́х добро́ты ея́,/ и возлюбих ю́, и поиска́х от ю́ности моея́./ И взыска́х неве́сту привести́ себе,/ я́ко всех Влады́ка возлюби́ ю́./ Таи́бница бо есть Бо́жия хи́трости,/ и обрета́тельница де́л Его́./ Труды́ ея́ су́ть доброде́тели,/ целому́дрию же и ра́зуму та́ учи́т,/ пра́вде и му́жеству,/ и́хже потре́бнее ничто́же есть в житии́ челове́ком./ А́ще же и многоисску́ства жела́ет кто,/ весть дре́вняя, и бы́ти хотя́щая разсмо́трит./ Свесть изви́тия слове́с, и разреше́ния гада́ний,/ зна́мения и чудеса́ проразуме́ет/ и сбытия́ време́н и ле́т,/ и всем сове́тник есть бла́г,/ я́ко безсме́ртие есть в ней,/ и благосла́вие во обще́нии слове́с ея́./ Сего́ ра́ди бесе́довах ко Го́споду, и помоли́хся Ему́,/ и ре́х от всего́ се́рдца моего́:/ Бо́же отце́в и Го́споди ми́лости,/ сотвори́вый вся сло́вом Твои́м,/ и му́дростию Твое́ю устро́ивый челове́ка,/ да владе́ет бы́вшими от Тебе́ тварьми́/ и да управля́ет мир в преподо́бии и пра́вде./ Да́ждь ми́ Твои́х престо́лом приседя́щую прему́дрость,/ и не отлучи́ мене́ от о́трок Твоих,/ я́ко а́з ра́б Тво́й, и сын рабы́ни Твоея́./ Посли́ ю́ с Небе́с от свята́го жили́ща Твоего́/ и от Престо́ла сла́вы Твоея́,/ да су́щи со мно́ю научи́т мя,/ что благоуго́дно есть пред Тобо́ю./ И наста́вит мя в ра́зум,/ и сохрани́т мя в сла́ве свое́й./ Помышле́ния бо сме́ртных вся боязли́ва,/ и погреши́тельна умышле́ния их.

На лити́и стихи́ры, глас 1:

Ле́потно оте́чества твоего́ не оста́вил еси́, о́тче Фили́ппе,/ но возврати́лся еси́ в град Москву́,/ в не́мже Ду́хом Святы́м освяти́вся,/ бы́л еси́ архиере́й,/ и па́сл еси́ па́ству твою́ многотру́дно,/ за ю́же мно́гая озлобле́ния,/ и безче́ствования, и изгна́ние претерпе́л еси́,/ и пострада́л еси́ ея́ ра́ди да́же до сме́рти,/ и ко Христу́ пресели́лся еси́ ра́дуяся./ ны́не же па́ки Це́рковь, ви́девши тя в себе́,/ возвесели́ся в возвраще́нии твое́м,/ я́ко бо да́р многоце́нен прие́мши оста́нки твоя́,/ зове́т Влады́це/ моли́твами, Христе́, архиере́я Твоего́,/ да́руй лю́дем Твоим прегреше́ний проще́ние/ и ве́лию ми́лость.

Глас 2:

А́нгел земны́й, Небе́сный челове́к,/ рачи́тель Боже́ственныя сла́вы,/ земны́х же презира́тель яви́лся еси́,/ страсти покори́в, и плоть порабо́тив ду́ху./ Апо́столов сострада́льче, страстоте́рпцев единонра́вне,/ благоре́вностно Фили́ппе, Христо́в зако́н исполня́я,/ ду́шу твою́ за лю́ди положи́л еси́./ И ны́не предстоя́ Христо́ву престо́лу,/ моли́ся о нас ча́дех твои́х.

Сто́лп непоколеби́м Христо́вы Це́ркве, о́тче, бы́л еси́,/ Боже́ственною бо ре́вностию разже́гся,/ дерзнове́нно непра́ведное начина́ние пра́ведно разоря́еши,/ Царя́ же и лю́ди науча́еши/ апо́стольским и оте́ческим преда́нием после́довати,/ и от разделе́ния ца́рства,/ и зла́го начина́ния преста́ти повелева́еши,/ и преще́ньми по вла́сти от Бо́га да́нней тебе́ му́жественне запреща́еши,/ непокаря́ющияжеся твоему́ пра́вому уче́нию,/ суду́ Бо́жию предае́ши./ Того́ ра́ди, я́ко и́стинный па́стырь/ положи́л еси́ душу твою́ за па́ству твою́,/ подража́телю и́стиннаго Па́стыря Христа./ И ны́не, архиере́е Фили́ппе,/ моли́ спасти́ся всем,/ любо́вию чту́щим свяще́нную па́мять твою́.

Сла́ва, глас 4:

Подоба́ет гра́ду Москве́/ Фили́ппа везде́ име́ти архиере́а,/ я́ко не́кую у́тварь ца́рскую/ и сокро́вище некра́домо,/ всем подаю́ща бога́тство спаси́тельное испове́дани/ и вся собира́юща к соедине́нию пе́сней Боголе́пных./ К Нему́же возопии́м:/ святи́телю и испове́дниче,/ моли́ Христа́ Бо́га о душа́х на́ших.

И ны́не, пра́здника.

На стихо́вне стихи́ры, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́!

Свети́льниче Фили́ппе,/ удобре́нием Боголе́пных доброде́телей,/ обита́лище пречи́сто Всесвята́го Духа,/ и нетле́нно сокро́вище был еси́, всем подаю́щее бога́тство неистощи́мое./ Све́тлыми дыха́нии слове́с твои́х,/ я́ко у́тварию злато́ю украша́еши:/ проро́чески бо изы́де веща́ние/ твои́х исправле́ний, о́тче святи́телю.

Стих: Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость,/ и поуче́ние се́рдца моего́ ра́зум.

Свети́льниче слове́сный, язы́че благонаказа́тельный,/ Богозна́менный глас веща́ния уче́ний твои́х, святи́телю,/ весьма́ подвиза́яся к ре́вности Боголе́пней,/ апо́столов был еси́ подража́тель, Богому́дре./ Те́мже ре́вностию царя́ удиви́в, Христо́ва Ца́рствия насле́дник яви́лся еси́,/ Его́же моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Стих: Уста́ пра́веднаго поуча́тся прему́дрости,/ и язы́к его́ возглаго́лет су́д.

Прииди́те, Росси́йстии собо́ри,/ днесь честно́е святи́теля торжество́/ благоче́стно пе́сньми почти́м:/ то́й бо вои́стинну Свята́го Духа осия́ние/ от ю́ности сподо́бися прия́ти,/ воздержа́нием те́ло свое́ удручи́в,/ и душе́вною чистото́ю,/ Све́та Трисо́лнечнаго заря́ яви́ся,/ и ны́не мо́лится о чту́щих его́.

Сла́ва, глас 6:

Я́ко светоза́рная звезда́,/ во гра́де на́шем Москве́ возсия́л еси́ уче́ньми слове́с твои́х,/ всеблаже́нне Фили́ппе приснопа́мятне./ Ты бо прему́дрый пропове́датель показа́лся еси́/ и прие́мник благоче́стия яви́лся еси́,/ царя́ и лю́ди твоя, пасо́мыя тобо́ю,/ утвержда́я и́стинным уче́нием Христо́вым/ е́же в любви́ и соедине́нии неразде́льнем пребыва́ти./ По преставле́нии же твое́м чи́стое и нетле́нное те́ло твое́/ в честне́й и многослову́щей оби́тели,/ в нейже духо́вно породи́лся еси́,/ я́ко у́тварь многоце́нну пре́дал еси́./ Отту́ду же по мно́гих ле́тех во ца́рствующий гра́д возврати́вшася ублажа́ем тя со псалмы́ и пе́сньми,/ и святу́ю и всечестну́ю пра́зднуем па́мять твою́.

И ны́не, пра́здника.

Тропа́рь, глас 8:

Первопресто́льников прее́мниче,/ сто́лпе Правосла́вия, и́стины побо́рниче,/ но́вый испове́дниче, святи́телю Фили́ппе,/ положи́вый ду́шу за па́ству твою́,/ те́мже, я́ко име́я дерзнове́ние ко Христу́,/ моли́ за сто́льный гра́д же и лю́ди,/ чту́щия досто́йно святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

На у́трени

На Бог Госпо́дь: тропа́рь пра́здника два́жды: Сла́ва, свята́го: и ны́не, пра́здника.

По 1-й стихоло́гии седален, глас 1:

Кро́вь твоя́, му́дре, вопие́т от земли́ я́ко А́велева,/ но́вый испове́дниче святи́телю Фили́ппе,/ я́рости бо царе́вы не убоя́лся еси́,/ му́дре того́ поуча́я, и суему́дренная свире́пства облича́я./ Сего́ ра́ди всели́лся еси́ в Небе́сный черто́г Христа́ Бо́га на́шего.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника, или́ Богоро́дичен:

Всех Творца́ Бо́га и Соде́теля, Всенепоро́чная Чи́стая,/ Духом Боже́ственным в ложесна́х заче́нши, нетле́нно родила́ еси́./ Его́же сла́вяще, Тя воспева́ем, Дево,/ я́ко пала́ту Всецаря́, и ми́ра спасе́ние.

По 2-й стихоло́гии седален, глас 5:

Преподо́бне и треблаже́нне священноиспове́дниче Фили́ппе,/ па́стырю до́брый, началопа́стыря Христа уго́дниче,/ положи́вый душу твою́ за лю́ди моско́вскаго наро́да, па́ствуемаго тобо́ю./ Те́мже и ны́не, о́тче наш святи́телю Фили́ппе блаже́нне,/ испроси́ у Го́спода, е́же дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника, или́ Богоро́дичен:

Ди́вно чу́до зача́тия, и неизрече́нен о́браз Рожде́ства́ Твоего́/ в Тебе́ позна́ся, Де́во Чи́стая,/ удивля́ет мой ум и ужаса́ет по́мысл./ Сла́ва Твоя́, Богоро́дице, по всем простре́ся/ ко спасе́нию душ на́ших.

По полиеле́и седален, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Пропове́дует, о́тче, тебе́ ны́не Росси́йская митропо́лия,/ ю́же от боле́зней и скорбе́й избавля́еши, Богоблаже́нне Фили́ппе,/ А́нгелов собесе́дник яви́вся./ Те́мже со апо́столы и му́ченики лику́я,/ помо́щник быва́еши в ско́рбех, всеизря́дне, пла́чущих утеше́ние,/ па́стырь и наста́вник заблу́ждших, Фили́ппе блаже́нне,/ и нас твои́ми моли́твами изба́ви от бед/ и моли́ся Христу́ Бо́гу, да оставле́ние пода́ст/ ве́рою и любо́вию чту́щим святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника, или́ Богоро́дичен:

Небе́сную две́рь и киво́т,/ пресвяту́ю го́ру, све́тлый о́блак воспои́м,/ неопали́мую купину́, слове́сный ра́й,/ Е́вы воззва́ние, вселе́нныя всея́ вели́кое сокро́вище,/ я́ко спасе́ние в Ней соде́лася миру/ и оставле́ние дре́вних согреше́ний./ Сего́ ра́ди вопие́м Ей:/ моли́ся Сы́ну Твоему́, прегреше́ний оставле́ние дарова́ти/ благоче́стно покланя́ющимся Всесвято́му Рожде́ству́ Твоему́.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гласа. Проки́мен: Честна́ пред Го́сподем/ сме́рть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие Луки́, зача́ло 24.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 8:

Апо́столов ревни́теля Фили́ппа,/ преблаже́ннаго отца́ и учи́теля,/ соше́дшеся восхва́лим, глаго́люще:/ ра́дуйся, святи́телю, тве́рдый умо́м,/ благода́тию и и́стиною освяще́нне,/ отню́дуже и прия́телище бы́л еси́ Духа Всесвята́го./ И ны́не со архиере́и предстоя́ престо́лу Христо́ву, моли́ся при́сно о рабех твоих.

Кано́н пра́здника со ирмосо́м на 6: и святи́теля на 8. Глас 8.

Пе́снь 1

Ирмо́с: Посе́ченый несеко́маго пресече́,/ и виде со́лнце зе́млю, ю́же не виде:/ лю́таго врага́ вода́ потопи́,/ и непроходи́мое про́йде Изра́иль./ пе́снь же воспева́шеся:/ Го́сподеви пои́м, сла́вно бо просла́вися.

А́гнче Бо́жий и Сло́ве, светозаре́нием Свята́го Твоего́ Духа,/ мра́чному уму́ моему́ светоно́сную лучу́ низпосли́/ и сло́во ми́ вдохни́ восхвали́ти, его́же Сам избра́л и прия́л еси́,/ ве́рх страда́льца свяще́ннаго Фили́ппа.

Благода́ть, свя́те, Боже́ственную рабу́ твоему́ у Бо́га испроси́,/ и разуме́ния мою́ испо́лни ду́шу, восхвали́ти житие́ твое́, Фили́ппе святи́телю,/ и́мже вся удиви́л еси́ подвиза́вся, Го́споду поя́:/ сла́вно бо просла́вися.

Вели́ких доброде́телей светозаре́нием сия́юща твоя́ де́тели, преподо́бне,/ удиви́шася бо ца́рие кре́пкому твоему́ му́жеству,/ я́ко в наказа́нии к ним язы́к тво́й не осла́бе, и Го́споду поя́ше:/ сла́вно бо просла́вися.

Богоро́дичен: Глаго́лы Богоглаго́ливых пропове́дников о Тебе́, Богома́ти, испо́лнишася:/ се́ бо родила́ еси́, Де́во, Мла́до Отроча́,/ Ада́ма дре́вняго старе́йшо, и сопресто́льна Роди́телю,/ ми́ра всего́ на спасе́ние, и тле́ния измене́ние.

Катава́сиа пра́здника.

Пе́снь 3

Ирмо́с: Утверди́ся се́рдце мое́ во Го́споде,/ вознесе́ся рог мой в Бо́зе мое́м,/ разшири́шася на враги́ моя уста моя,/ возвеселихся о спасе́нии Твое́м.

Доброде́телей на го́ру восте́кл еси́,/ и во мра́к виде́ния вше́л еси́, святи́телю Фили́ппе,/ и позна́л еси́, елико вместно Непостижи́маго естество́м./ Просвеще́ния испо́лнен быв, о́тче, прия́л еси́ Боже́ственную благода́ть.

Единаго Бо́га добро́тою ищя́,/ и едину Его́ получи́ти сла́ву жела́я, блаже́нне,/ сла́ву же и честь земна́го пребыва́ния, я́ко преходя́щую, оставил еси́,/ и я́ко уго́дник просия́л еси́ всех Влады́ки Христа.

Жела́нием духа пло́ти жела́ние увяди́л еси́,/ и себе, блаже́нне, обручи́л еси́ сожи́тельницу чистоту́,/ от нея́же чада тебе́ роди́шася вся доброде́тели, присносла́вне,/ ча́до тя содева́ющия Невеще́ственнаго Света.

Богоро́дичен: Зми́я мы́сленнаго умертви́ла еси́, умертви́вшаго Ада́ма в раи́,/ и Е́ве прама́тери соде́лавшаго печа́ль./ Жи́знь прозя́бши, Де́во Чи́стая, от тле́ния нас свободи́:/ Бог бо из Твои́х ложе́сн проше́д неизрече́нно.

Конда́к и и́кос пра́здника.

Та́же седален свята́го, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Я́ко апо́стола избра́ннаго тезоимени́т, о́тче и подража́тель,/ беды претерпе́л еси́ и гоне́ния./ Ре́вность вообража́я проро́ка Илии́ и Крести́теля,/ му́жески обличи́л еси́ беззако́ннующия,/ и престо́л, вве́ренный тебе́, до́бре упра́вил еси́,/ ра́вное о́ных тече́ние сконча́в./ Я́ко ми́лоть, те́ло твое́ на земли́ оставил еси́,/ испуща́еши я́ко миро благоуха́ния арома́т/ и я́ко до́ждь излива́еши благода́ть духо́вну, напоя́я та́йно бразды серде́ц наших./ Фили́ппе святи́телю, моли́ Христа Бо́га, грехо́в оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника, или́ Богоро́дичен:

Я́ко Деву и Едину в жена́х, Тя без семене ро́ждшую Бо́га пло́тию,/ вси́ ублажа́ем ро́ди челове́честии:/ О́гнь бо всели́ся в Тя Божества́,/ и я́ко младе́нца дои́ши Зижди́теля и Го́спода./ Тем А́нгельский и челове́ческий ро́д досто́йно сла́вим Пресвято́е Рожде́ство́ Твое́/ и согласно вопие́м Ти́:/ моли́ Христа Бо́га, согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ покланя́ющимся ве́рою Пресвято́му Рожде́ству́ Твоему́.

Пе́снь 4

Ирмо́с: Проро́к Авваку́м у́мныма очи́ма/ прови́де, Го́споди, прише́ствие Твое́,/ тем и вопия́ше:/ от ю́га прии́дет Бог,/ сла́ва си́ле Твое́й, сла́ва снизхожде́нию Твоему́.

Зло́бою дви́жимии на тя, незло́биваго а́гнца, я́ко ди́вии зве́рие воста́ша,/ словесы́ твои́ми я́ко остно́м27 сре́чеми/ не терпя́ще, я́ростию поощря́хуся, святи́телю Богому́дре.

Име́я тя засту́пника мир ве́сь, и помо́щника в напа́стех,/ я́ко бо побо́рник ве́рен, и ско́рый предста́тель,/ к твое́й па́стве прири́щущия напа́стей и бед изима́еши/ свяще́нными твои́ми моли́твами.

Испо́лнив до́брыя по́двиги, тезоимени́те,/ жела́ннаго, Богому́дре, сподо́бился еси́ безсме́ртия,/ иде́же ра́дуяся вене́ц победы взя́л еси́, и вопие́ши:/ сла́ва си́ле Твое́й, сла́ва, Христе́, прише́ствию Твоему́.

Богоро́дичен: Кре́пость всех враго́в низложи́, Ма́ти Бо́жия,/ оскорбля́ющих воспева́ющия Тя, я́ко ро́ждшая Го́спода сла́вы,/ невреди́мо Твое́ стадо спаса́й от злы́х прираже́ний,/ я́ко да по до́лгу Тя ублажа́ем.

Пе́снь 5

Ирмо́с: Мра́к души́ моея́ разжени́, Светода́вче Христе́ Бо́же,/ началоро́дную тму́ изгна́в бе́здны,/ и да́руй ми́ свет повеле́ний Твои́х, Сло́ве,/ да у́тренюя сла́влю Тя.

Я́ко луча́ пра́вды Со́лнца яви́ся миру,/ светлостьми́ доброде́телей, предста́тельство твое́, святи́телю Фили́ппе,/ разоря́ющи о́блак наше́дших бед./ Тя и ны́не пою́щия в мире сохрани́,/ и просла́ви я́ красото́ю, и просвети́.

Меч обоюдуо́стр язы́к тво́й показа́ся,/ в Христо́в страх вооружи́вся, блаже́нне, разу́мно изобличи́в нача́льствующия,/ во свиде́тельство Христа́ Всецаря́, вино́вна на среду́ приводя́, и Боже́ственныя Его́ ученики́.

Нов яви́лся еси́ ре́вностию, я́коже вторы́й Моисе́й,/ не зна́мении стра́шными удивля́я, по Боже́ственных слове́с уче́нии наставля́я,/ к ти́хому приста́нищу но́ваго Изра́иля от страсте́й Еги́пта изводя́.

Богоро́дичен: О́блак разу́мный Тя имену́ем,/ из Тебе́ бо Христо́с возсия́, Всенепоро́чная,/ и простра́ннейшу Тя Небе́с показа́:/ Того́ бо неискусому́жно родила́ еси́, Чи́стая,/ воплоще́нна за милосе́рдие неисповеди́мое.

Пе́снь 6

Ирмо́с: Ио́ну в ки́те, Го́споди,/ еди́наго всели́л еси́,/ мене́ же свя́заннаго мре́жами вра́жиими,/ я́ко от тли́ о́наго спаси́.

Промышле́ние о́бщее творя́ о пасо́мых тобо́ю,/ е́же бы́ти и́м душе́ю и се́рдцем едино, сла́вне, во Христо́ве еди́ней ве́ре пребыва́ющим,/ язы́ческия же отрева́л еси́ обы́чаи/ и разделе́ния бежа́ти, му́дре, научи́л еси́.

Ре́вностию Христо́вою поостри́вся,/ я́рость самодержа́внаго на кро́тость преложи́ти тща́лся еси́,/ и к преще́нием царе́вым непрекло́нен отню́д бы́л еси́,/ я́ко Христо́вых за́поведей де́латель,/ и показа́лся еси́ я́ко кре́пок хра́брник,/ за па́ству твою́ пострада́в да́же до сме́рти ра́дуяся.

Светоно́сную лучу́,/ сия́ющу во мра́це жития́ су́щим, святи́телю Фили́ппе, видим тя,/ и я́ко свещу́ неугаси́мую, Невеще́ственному приобщи́вшагося Све́ту,/ и вся освеща́юща концы́, и тму́ неразумия отъе́млюща.

Богоро́дичен: Тя иногда́ написа́ скрижа́ль, Богообра́зне во проро́цех Моисе́й,/ све́щник же Све́та и се́нь, и же́зл процве́тший, Всенепоро́чная,/ и ста́мну, ма́нну нося́щую,/ и ле́ствицу, е́юже возведо́хомся от земли́ к Высоте́.

Конда́к, глас 3.

Подо́бен: Де́ва днесь:

Правосла́вия наста́вника, и и́стины провозве́стника,/ Златоу́стаго ревни́теля,/ Росси́йскаго свети́льника, Фили́ппа прему́драго восхва́лим,/ пи́щею слове́с своих разумно чада своя пита́юща,/ то́й бо язы́ком хвале́ние поя́ше,/ устнама же пе́ние веща́ше,/ я́ко таинник Бо́жия благода́ти.

И́кос:

Прииди́те, любострада́льцы, пе́нием и пе́сньми духо́вными/ па́мять священному́ченика соверша́юще, Бо́же́ственне возвесели́мся,/ вре́мя на́шего весе́лия и натрижне́ния наста́,/ в не́же прие́млем страсте́й разреше́ния дар:/ я́ко бо сто́лп о́гнен яви́ся, попаля́ющ беззако́ннующих главы,/ ве́рных же просвеща́ющ ду́ши уче́ньми Богоразу́мия,/ и в Боже́ственный град Го́рний Иерусали́м я́ко друга́го Изра́иля вводя́щ,/ я́ко учени́к Бо́жия благода́ти.

Пе́снь 7

Ирмо́с: На по́ле Деи́ре/ иногда́ мучи́тель пе́щь поста́ви на муче́ние Богоно́сных,/ в не́йже три́ о́троки песносло́вяху/ Еди́наго Бо́га, тро́ично воспева́ху глаго́люще:/ оте́ц Бо́же, бла́гослове́н еси́.

Укра́шен боголе́пно Го́споду предста́л еси́, доброде́тельными по́двиги,/ вене́ц же нося́ страда́ния испещре́н кро́вными ка́плями, святи́телю Фили́ппе./Темже соверша́ющия светоно́сную па́мять твою́ при́сно помина́й, и пою́щия:/ оте́ц наших Бо́же, бла́гослове́н еси́.

Фараони́т мы́сленных враго́в ополче́ния, блаже́нне, избег,/ легко́ преше́л еси́ к Го́рним, та́мо водворя́яся,/ иде́же по́честь сла́вы получи́в терпе́нием во свете пра́ведных,/ в ра́довании святы́х воспева́я:/ оте́ц на́ших Бо́же, бла́гослове́н еси́.

Хва́лят тя, блажа́ще любо́вию, прити́чущии к ра́це твое́й, блаже́нне,/ в ней бо мо́щи твоя́ целу́юще, оби́льно благода́ть прие́млют:/ прикоснове́нием бо вре́д оче́с исцели́л еси́,/ и боле́знь зубо́в облегчи́л еси́ пою́щих:/ оте́ц наших Бо́же, бла́гослове́н еси́.

Богоро́дичен: От любве́ душе́вныя вопию́ Ти, Влады́чице:/ пресве́тлаго Со́лнца о́блаче,/ спаси́тельная две́ре, Небе́сная врата́, ле́ствице мы́сленная,/ всех христиа́н мольбу́ приими́,/ Тя блажа́щих наде́жду душ на́ших,/ и Сы́ну Твоему́ зову́щих:/ оте́ц наших Бо́же, благослове́н еси́.

Пе́снь 8

Ирмо́с: Покрыва́яй вода́ми превы́спренняя Своя,/ полага́яй мо́рю преде́л песо́к,/ и содержа́й вся,/ Тя пое́т со́лнце, Тя сла́вит луна́,/ Тебе́ прино́сит пе́снь вся тварь,/ я́ко Соде́телю всех во ве́ки.

Цели́ши незави́стно ве́рно призыва́ющия тя,/ я́ко предста́в а́бие разсла́бленна возста́вил еси́/ и стра́ждущему ятро́28 прикоснове́нием ручны́м уврачи́л еси́,/ уны́нием скорбя́ща явле́нием твои́м в ра́дость претвори́л еси́,/ при́сно де́йствуяй вся, блаже́нне, всем во ве́ки.

Честь многоце́нную твоему́ верху́ страда́ния вене́ц, я́ко победоно́сцу,/ живоно́сною десни́цею Зижди́тель возложи́, всеблаже́нне,/ те́ло же твое́ соблюде́ невреди́мо от боко́в землены́х,/ испуща́ющее благоухания арома́т./ Си́це тя просла́ви Подвигополо́жник во вся ве́ки.

Шата́ния и бра́ни междоусо́бныя укроти́,/ и свире́пеющия во́лки на ста́до твое́, блаже́нне,/ я́ко и́стинный па́стырь, моли́тв твоих па́лицею дале́че отжени́,/ и воста́ния язы́ков покори́:/ да я́ко предста́теля тя воспева́ем во ве́ки.

Богоро́дичен: Щито́м ве́ры хра́м Тво́й святы́й, Богоро́дице Де́во, сохрани́,/ и в не́м славосло́вящия Тя ку́пно сла́вы Твоея́ сподо́би,/ и нахожде́ния ва́рварскаго и томле́ния их изба́ви ны́,/ ума́ на́шего во́лны свирепы́я укроти́ моли́твою Твое́ю, Всепе́тая.

Пе́снь 9

Ирмо́с: Бла́гослове́н Госпо́дь Бог Изра́илев,/ воздви́гнувый рог спасе́ния нам/ в дому́ Дави́дове о́трока Своего́,/ в ни́хже посети́ нас Восто́к с высоты́/ и напра́вил ны́ есть на пу́ть ми́ра.

Еди́но естество́ Тро́ицы богосло́вил еси́,/ су́етным же поуча́ющияся сме́ло, всему́дре, обличи́в/ и Боже́ственными наказа́нии твои́ми ве́рныя увеща́в, му́дре укрепи́л еси́,/ А́нгелов сожи́телю святи́телю Фили́ппе,/ па́мять твою́ пра́зднующия в ми́ре соблюди́.

Ю́ношам немова́ние сро́дно присвое́ние быва́ет,/ но отце́м любезно вои́стинну./ Ты же, о́тче, приими́ на́ше сие́ благодаре́ние,/ не я́ко досто́йно и́стинно твоея́ хвалы́,/ но я́ко от усе́рдия тебе́ приноси́мо:/ не бо́ мо́жем ле́потно хвали́ти тя и велича́ти.

Я́ко апо́столов сопресто́лен, и му́чеников слико́вен,/ святи́телем равноче́стен, страстоте́рпче Фили́ппе,/ предста́тельством твои́м пою́щия тя в ми́ре сохрани́,/ и правосла́вных рог возвы́си,/ ва́рварская же свире́пства низложи́,/ да ра́дующеся пое́м тя велича́юще.

Богоро́дичен: О Света прия́телище, Богора́дованная Влады́чице,/ святи́телем вои́стинну утвержде́ние, и преподо́бным всем похвало́!/ Спаси́ ны от бед и обстоя́ний, и язы́ков наше́ствия,/ воспева́ющия Тя, Многопе́тую.

Свети́лен.

Подо́бен: Посети́л ны́:

Ревни́телю целому́дрия от ю́наго воспита́ния, святи́телю Фили́ппе,/ потща́лся еси́ за и́стину укаря́емь и изгна́н бы́ти/ и тоя́ ра́ди сме́рть го́рькую подъя́л еси́/ И ны́не на Небесе́х предстоя́ престо́лу Святы́я Тро́ицы, при́сно о нас моли́ся,/ ве́рою и любо́вию соверша́ющих па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника, или́ Богоро́дичен:

Щедро́ты твоя, Бо́же, на лю́ди твоя́ низпосли́,/ моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, и всех святы́х/ и ра́ди святи́теля Твоего́ Фили́ппа, да́руй нам ве́лию ми́лость.

На хвали́тех стихи́ры, глас 4.

Подо́бен: Я́ко до́бля:

Тече́ние соверши́л еси́,/ и ве́ру соблю́л еси́,/ святи́телю блаже́нне Фили́ппе:/ сего́ ра́ди Христо́с тя венча́/ све́тлым венце́м пра́вды,/ и украси́ твое́ испове́дание, досточу́дне:/ Тем Небе́сное насле́дие прие́м,/ Спасу моли́ся/ о воспева́ющих па́мять твою́.

Фили́ппе блаже́нне,/ испове́дников подража́телю,/ те́пле хва́лящим тя предста́тель бу́ди,/ и от вся́кия беды́, греха́ же и бу́ри,/ и страсте́й мучи́тельства, о́тче, изба́ви ны́,/ я́ко му́ченик неосла́блен, и святи́тель Богоприя́тен./ Дерзнове́ние име́я ко Христу́ Бо́гу,/ моли́ся о воспева́ющих па́мять твою́.

Фили́ппе святи́телю,/ разу́мнаго све́та заря́,/ це́рко́вное свети́ло,/ архиере́йская красото́,/ мона́шескаго по́стническаго жи́тельства/ и́стинное пра́вило, наш же засту́пник те́плый показа́лся еси́,/ свобожда́я от губи́тельства лука́вых. Моли́ся, о́тче,/ о пою́щих па́мять твою́.

Сла́ва, глас 6:

Ты еси́ па́стырь до́брый, и учи́тель изря́дный,/ святи́телю Фили́ппе,/ тя всегда́ восхваля́юще вопие́м:/ тобо́ю Бог украси́ це́рковь Ма́тере Своея́,/ и те́ло твое́, за па́ству твою́ во изгна́нии пострада́вшее,/ многоле́тно же в земли́ сокрове́нное,/ престо́лу твоему́ возврати́,/ и лю́ди твоя́ возвесели́./ Те́мже моля́ся не преста́й/ о хва́лящих и чту́щих па́мять твою́,/ прося́ оставле́ния грехо́в/ и спасе́ния душа́м на́шим.

И ны́не, пра́здника.

Славосло́вие вели́кое, и отпу́ст, и ча́с 1-й.

На литурги́и.

Блаже́нна, от кано́на пра́здника пе́снь 4, и свята́го пе́снь 6. Проки́мен, глас 1: Уста моя возглаго́лют: апо́стол к евре́ем, зача́ло 335. Ева́нгелие Иоа́нна, зача́ло 36. Прича́стен: В па́мять ве́чную:

Святитель Филипп, митрополит Московский

В миру Феодор, происходил из знатного боярского рода Колычевых, занимавших видное место в Боярской думе при дворе московских государей. Он родился в 1507 году в Москве. Его отец Степан Иванович, «муж просвещенный и исполненный ратного духа», попечительно готовил сына к государственному служению. Благочестивая Варвара, мать Феодора, кончившая свои дни в иночестве с именем Варсонофии, сеяла в душе его семена искренней веры и глубокого благочестия. Юный Феодор Колычев изучал Священное Писание и святоотеческие книги, на которых зиждилось старинное русское просвещение, совершавшееся в церковном духе. Великий князь Московский, Василий III Иоаннович, отец Иоанна Грозного, приблизил ко двору молодого Феодора, которого, однако, не манила придворная жизнь. Сознавая ее суетность, Феодор все глубже погружался в чтение книг и посещение храмов Божиих. Жизнь в Москве угнетала молодого подвижника, душа его жаждала иноческих подвигов и молитвенного уединения. Искренняя привязанность к нему юного княжича Иоанна, предвещавшая большое будущее на поприще государственного служения, не могла удержать в граде земном взыскующего Града Небесного В воскресный день, 5 июня 1537 года, в храме, во время Божественной литургии, Феодору особенно запали в душу слова Спасителя: «Никто не может работать двум господам» (Мф. 6, 24), решившие его дальнейшую судьбу. Усердно помолившись московским чудотворцам, он, не прощаясь с родными, тайно в одежде простолюдина покинул Москву и некоторое время укрывался от мира в деревне Хижи, близ Онежского озера, добывая пропитание пастушескими трудами. Жажда подвигов привела его в знаменитый Соловецкий монастырь на Белом море. Там он исполнял самые трудные послушания: рубил дрова, копал землю, работал на мельнице. После полутора лет послушнических подвигов игумен Алексий, по желанию Феодора, постриг его, дав в иночестве имя Филипп, и вручил в послушание старцу Ионе Шамину, собеседнику преподобного Александра Свирского (†1533; память 30 августа). Под руководством опытных старцев инок Филипп возрастал духовно, усиливая пост и молитву. Игумен Алексий послал его на послушание в монастырскую кузницу, где святой Филипп с работой тяжелым молотом сочетал делание непрестанной молитвы. К началу службы в храме он всегда являлся первым и последним выходил из него. Трудился он и в хлебне, где смиренный подвижник был утешен небесным знамением. В обители показывали после образ Богоматери «Хлебенный», чрез который Заступница Небесная явила Свое благоволение смиренному Филиппу-хлебнику. По благословению игумена, святой Филипп некоторое время проводил в пустынном уединении, внимая себе и Богу.

В 1546 году в Новгороде Великом архиепископ Феодосии посвятил святого Филиппа во игумена Соловецкой обители. Новопоставленный игумен старался всеми силами поднять духовное значение обители и ее основателей? преподобных Савватия и Зосимы Соловецких (память 27 сентября, 17 апреля). Он разыскал образ Божией Матери Одигитрии, принесенный на остров первоначальником Соловецким, преподобным Савватием, обрел каменный крест, стоявший некогда перед келлией преподобного. Были найдены Псалтирь, принадлежавшая преподобному Зосиме (†1478), первому игумену Соловецкому, и ризы его, в которые с тех пор облачались игумены при службе в дни памяти чудотворца. Обитель духовно возрождалась. Для упорядочения жизни в монастыре был принят новый устав. Святой Филипп построил на Соловках два величественных храма – трапезный храм Успения Божией Матери, освященный в 1557 году, и Преображения Господня. Игумен сам работал как простой строитель, помогая класть стены Преображенского собора. Под северной папертью его он ископал себе могилу, рядом с могилой своего наставника, старца Ионы. Духовная жизнь в эти годы процветала в обители: учениками святого игумена Филиппа были и при нем подвизались среди братии преподобные Иоанн и Лонгин Яренгские (память 3 июля), Вассиан и Иона Пертоминские (память 12 июня).

Для тайных молитвенных подвигов святой Филипп часто удалялся на безмолвие в глухое пустынное место, за две версты от монастыря, получившее впоследствии название Филипповой пустыни.

Но Господь готовил святого угодника для иного служения и иного подвига. В Москве о соловецком отшельнике вспомнил любивший его в отроческие годы Иоанн Грозный. Царь надеялся, что найдет в святом Филиппе верного сподвижника, духовника и советника, который по высоте монашеской жизни ничего общего не будет иметь с мятежным боярством. Святость митрополита, по мнению Грозного, должна была одним кротким духовным веянием укротить нечестие и злобу, гнездившуюся в Боярской думе. Выбор первосвятителя Русской Церкви казался ему наилучшим.

Святой Филипп долго отказывался возложить на себя великое бремя предстоятеля Русской Церкви. Духовной близости с Иоанном он не чувствовал. Он пытался убедить царя уничтожить опричнину. Грозный же старался доказать ему ее государственную необходимость. Наконец, Грозный царь и Соловецкий игумен пришли к уговору, чтобы святому Филиппу не вмешиваться в дела опричнины и государственного управления, не уходить с митрополии в случаях, если царь не сможет исполнить его пожеланий, быть опорой и советником царя, как были опорой московских государей прежние митрополиты. 25 июля 1566 года свершилось посвящение святого Филиппа на кафедру Московских святителей, к сонму которых предстояло ему вскоре присоединиться.

Святитель Филипп, видя беззакония и жестокости опричников, решился противостать Грозному. Это было связано с новой волной казней в 1567 – 1568 годах. Осенью 1567 года, едва царь выступил в поход на Ливонию, как ему стало известно о боярском заговоре. Изменники намеревались захватить царя и выдать польскому королю, уже двинувшему войска к русской границе. Иоанн Грозный сурово расправился с заговорщиками и вновь пролил много крови. Грустно было святому Филиппу, но сознание святительского долга понуждало его смело выступить в защиту казненных. Окончательный разрыв наступил весной 1568 года. В Неделю крестопоклонную, 2 марта 1568 года, когда царь с опричниками пришел в Успенский собор, как обычно, в монашеских облачениях, святитель Филипп отказался благословить его, но стал открыто порицать беззакония, творимые опричниками: «учал митрополит Филипп с государем на Москве враждовати об опричнине». Обличение Владыки прервало благолепие церковной службы. Грозный в гневе сказал: «Нам ли противишься? Увидим твердость твою! Я был слишком мягок с вами», – добавил царь, по свидетельству очевидцев.

Царь стал проявлять еще большую жестокость в преследовании всех противившихся ему. Казни следовали одна за другой. Участь святителя исповедника была решена. Но Грозный хотел соблюсти канонический порядок. Боярская дума послушно вынесла решение о суде над главой Русской Церкви. Над Митрополитом Филиппом был устроен соборный суд в присутствии поредевшей Боярской думы. Нашлись лжесвидетели: к глубокой скорби святителя, это были иноки из возлюбленной им Соловецкой обители, его бывшие ученики и постриженники. Святого Филиппа обвиняли во множестве мнимых преступлений, до колдовства включительно. «Я пришелец на земле, как и все отцы мои, – смиренно отвечал святитель, – готов страдать за истину». Отвергнув все обвинения, святой страдалец пытался прекратить суд, объявив о добровольном сложении митрополичьего сана. Но отречение его не было принято. Мученика ждало новое поругание. Уже по вынесении приговора о пожизненном заточении в темнице, святого Филиппа заставили служить Литургию в Успенском соборе. Это было 8 ноября 1568 года. В середине службы в храм ворвались опричники, всенародно за читали соборное осуждение, порочившее святителя, сорвали с него архиерейское облачение, одели в рубище, вытолкали из храма и на простых дровнях отвезли в Богоявленский монастырь. Мученика долго томили в подвалах московских монастырей, ноги старца забивали в колодки, держали его в оковах, накидывали на шею тяжелую цепь. Наконец, заточили в Тверской Отрочь монастырь. Там год спустя, 23 декабря 1569 года, святитель принял мученическую кончину от рук опричника Скуратова. Еще за три дня святой старец предвидел окончание своего земного подвига и причастился Святых Тайн. Мощи его были преданы земле первоначально там же, в монастыре, за алтарем храма. Позже совершилось перенесение их в Соловецкую обитель (11 августа 1591) и оттуда – в Москву (3 июля 1652).

Память святителя Филиппа праздновалась Русской Церковью с 1591 года в день его мученической кончины – 23 декабря. С 1660 года празднование было перенесено на 9 января.

* * *

26

Претя́ – споря, возражая

27

Остно́м – острием, остроконечной палкой

28

Ятро́ – печень


 8-й день9-й день10-й день