Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ г҃і-й де́нь. Ст҃а́гѡ сщ҃енномꙋ́ченика а҆рте́мона.

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры, гла́съ а҃. Подо́бенъ: Нбⷭ҇ныхъ чинѡ́въ:

Со безпло́тными совокꙋпи́лсѧ є҆сѝ, ꙳ на землѝ живы́й, ꙳ и҆ съ ни́ми непреста́ннѡ слꙋ́жиши трⷪ҇цѣ, а҆рте́моне бг҃обл҃же́нне. ꙳ ѿѻнꙋ́дꙋже при́снѡ ꙗ҆́кѡ нбⷭ҇ный человѣ́къ ходѧ̀, ꙳ вы́шнимъ ᲂу҆чи́ши земны̑ѧ бжⷭ҇твєннымъ чꙋдесє́мъ.

Бжⷭ҇твеннымъ сїѧ́нїемъ ѡ҆зарѧ́емь, ꙳ мно́гими мꙋ́ками и҆знꙋри́лъ є҆сѝ твоѐ тѣ́ло, ꙳ къ невеще́ственнѣй преста́вивсѧ зарѝ: ꙳ є҆́юже разрѣши́лъ є҆сѝ мольба́ми твои́ми ꙳ страсте́й ѡ҆мраче́ннꙋю но́щь, мꙋ́дре, ꙳ ѡ҆зарѧ́ѧ дꙋ́шы на́шѧ.

Ѡ҆ творѧ́щихъ твою̀ па́мѧть, ꙳ сщ҃енномч҃ниче, вѣ́рнѡ, ꙳ и҆ мнѡ́гїѧ по́двиги честна́гѡ твоегѡ̀ мꙋче́нїѧ пою́щихъ, ꙳ не преста́й молѧ̀ при́снѡ, сохрани́ти ѿ бѣ́дъ и҆ скорбе́й, ꙳ и҆ бꙋ́дꙋщїѧ и҆зба́витисѧ си̑мъ тлѝ, ꙳ а҆рте́моне мч҃ниче бг҃опроповѣ́дниче.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, Бг҃оро́диченъ:

Пра́вомъ гнилы́мъ попо́лзсѧ, ни́цъ лежꙋ̀, ꙳ и҆ къ твое́й, дв҃о, притека́ю тишинѣ̀, ꙳ ѿ бꙋ́ри сопроти́вныѧ, ꙳ и҆ и҆скꙋше́нїй многоѻбра́зныхъ мѧ̀ и҆зба́ви: ꙳ да пою̀ твою̀ бл҃года́ть непреста́ннѡ, ꙳ бцⷣе мт҃и приснодв҃о.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

Оу҆ крⷭ҇та̀ предстоѧ́щи сн҃а и҆ бг҃а твоегѡ̀, ꙳ и҆ долготерпѣ́нїе тогѡ̀ смотрѧ́ющи, ꙳ гл҃го́лаше пла́чꙋщи, мт҃и чⷭ҇таѧ: ꙳ ᲂу҆вы̀ мнѣ̀, ча́до сладча́йшее, ꙳ что̀ сїѧ̑ стра́ждеши непра́веднѡ, сло́ве бж҃їй, ꙳ да спасе́ши человѣ́чество;

Канѡ́нъ, є҆гѡ́же краегране́сїе, по а҆лфави́тꙋ.

Гла́съ и҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Во́дꙋ проше́дъ ꙗ҆́кѡ сꙋ́шꙋ, и҆ є҆гѵ́петскагѡ ѕла̀ и҆збѣжа́въ, і҆и҃льтѧнинъ вопїѧ́ше: и҆зба́вителю и҆ бг҃ꙋ на́шемꙋ пои́мъ.

Ѿверза́ѧ ра́зꙋма сокрѡ́вища пода́тель, и҆ си́хъ бл҃года́ть подава́етъ ѻ҆би́льнѡ слове́съ, вѣ́рою восхвалѧ́ющымъ страда́льца є҆гѡ̀ а҆рте́мона.

Стрѣло́ю пресла́дкїѧ любвѐ хрⷭ҇то́вы ᲂу҆ѧ́звена, ѿ ю҆́ности тѧ̀, мꙋ́дре, тѣле́сное пристра́стїе, а҆рте́моне, сегѡ̀ любвѐ не ѿсѣчѐ.

Въ писа̑нїѧ прини́къ прилѣ́жнѡ, бжⷭ҇твеннагѡ во глꙋбинꙋ̀, а҆рте́моне, и҆звле́клъ є҆сѝ, мꙋ́дре, ра́зꙋма лꙋ́чшагѡ бога́тство, и҆́мже всѧ̑ вѣ̑рныѧ ѡ҆богати́лъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Земноро́днїи ржⷭ҇тво́мъ твои́мъ ѿ землѝ къ высотѣ̀ нбⷭ҇нѣй вознесо́хомсѧ вои́стиннꙋ, чⷭ҇таѧ бцⷣе, и҆ а҆́гг҃льскимъ ликостоѧ́нїємъ причто́хомсѧ.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Ты̀ є҆сѝ ᲂу҆твержде́нїе притека́ющихъ къ тебѣ̀, гдⷭ҇и, ты̀ є҆сѝ свѣ́тъ ѡ҆мраче́нныхъ, и҆ пое́тъ тѧ̀ дꙋ́хъ мо́й.

Си́лою дх҃а ѡ҆дѣ́ѧнъ, побѣди́лъ є҆сѝ ѡ҆полчє́нїѧ, ꙗ҆̀же на зижди́телѧ, а҆рте́моне вседо́блїй.

Оу҆гаси́лъ є҆сѝ пе́щь безбо́жїѧ, прпⷣбне, страда́льческихъ крове́й твои́хъ ѡ҆дождє́нїи, а҆рте́моне пресла́вне.

Кипѧ̀ бжⷭ҇твеннымъ раче́нїемъ, и҆ разжига́емь бжⷭ҇твенною любо́вїю, прпⷣбне, за сїю̀ пострада́лъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Разрѣшѝ ржⷭ҇тво̀ твоѐ грѣхѡ́въ на́шихъ, чⷭ҇таѧ, вины̑, и҆ пра́вдою всѧ̑ вѣ̑рныѧ свѧза̀.

Сѣда́ленъ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Ско́рѡ предварѝ:

И҆сповѣ̑данїи свѧще́нными подо́бствовавъ, и҆ мч҃нически жи́знь соверши́въ, къ нб҃сѝ восте́клъ є҆сѝ, а҆рте́моне мꙋ́дре, вѣне́цъ неꙋвѧда́емый ѿ бг҃а прїе́мь. тѣ́мъ свѧтꙋ́ю твою̀ пра́зднꙋемъ па́мѧть, вопїю́ще: помѧни́ ны свѧщенномꙋ́чениче, хрⷭ҇тꙋ̀ предстоѧ̀.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Ѡ҆бнови́ла є҆сѝ, чⷭ҇таѧ, бжⷭ҇твеннымъ ржⷭ҇тво́мъ твои́мъ, и҆стлѣ́вшее во страсте́хъ земноро́дныхъ ме́ртвенное сꙋщество̀ и҆ воздви́гла є҆сѝ всѧ̑ ѿ сме́рти къ животꙋ̀ нетлѣ́нїѧ. тѣ́мже тѧ̀ по до́лгꙋ блажи́мъ всѝ, дв҃о препросла́вленнаѧ, ꙗ҆́коже прорекла̀ є҆сѝ.

Крⷭ҇тобогоро́диченъ:

На крⷭ҇тѣ́ тѧ возвы́шена ꙗ҆́кѡ ᲂу҆зрѣ̀ пречⷭ҇таѧ мт҃и твоѧ̀, сло́ве бж҃їй, мт҃рски рыда́юще вѣща́ше: что̀ но́вое и҆ стра́нное сїѐ чꙋ́до, сн҃е мо́й; ка́кѡ, жи́знь всѣ́хъ, вкꙋша́еши сме́рти, ѡ҆живи́ти мє́ртвыѧ хотѧ̀, ꙗ҆́кѡ милосе́рдъ.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Оу҆слы́шахъ, гдⷭ҇и, смотре́нїѧ твоегѡ̀ та́инство, разꙋмѣ́хъ дѣла̀ твоѧ̑, и҆ просла́вихъ твоѐ бжⷭ҇тво̀.

Же́ртва твоѧ̀, сла́вне, на же́ртвенникъ нбⷭ҇ный вознесе́сѧ, и҆ бл҃гопрїѧ́тна влⷣцѣ всѣ́хъ ны́нѣ бы́сть.

Въ видѣ́нїе лꙋ́чшее возне́съ ᲂу҆́мъ, а҆рте́моне прпⷣбне, наꙋчи́лсѧ є҆сѝ та̑инъ хрⷭ҇то́выхъ, за ни́хже и҆ пострада́лъ є҆сѝ.

Водрꙋзи́всѧ на недви́жимѣмъ ка́мени зижди́телевы, преподо́бне, любвѐ, прилѡ́ги и҆ треволнє́нїи врагѡ́въ не поколеба́лсѧ є҆сѝ весьма̀ мы́слїю.

Бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́кѡ неистоща́емое, влⷣчце, тѧ̀ дарова́нїй сокро́вище и҆мꙋ́ще, незави̑стныѧ да́ры чꙋде́съ ѿ тебє̀ всѝ прїе́млемъ.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Просвѣтѝ на́съ повелѣ̑нїи твои́ми, гдⷭ҇и, и҆ мы́шцею твое́ю высо́кою, тво́й ми́ръ пода́ждь на́мъ, чл҃вѣколю́бче.

Волна́мъ, мꙋ́дре, безбо́жїѧ запрети́въ, спа́слъ є҆сѝ лю́ди благопокѡрли́выѧ, наста́вль во приста́нище вѣ́ры.

Свѣти́льникъ свѣ́телъ, въ нощѝ ле́сти, прпⷣбне, возсїѧ́въ добродѣ́телей свѣ́томъ бг҃оразꙋ́мїѧ, на свѣ́тъ человѣ́ки напра́вилъ є҆сѝ.

Таи́нникъ хрⷭ҇то́въ бы́въ, а҆рте́моне прпⷣбне, неизрече́нныхъ та̑инъ, себѐ прине́слъ є҆сѝ томꙋ̀ прїѧ́тнꙋ же́ртвꙋ страда́нїемъ.

Бг҃оро́диченъ:

Ѿ скве́рны мѧ̀ страсте́й и҆ ѡ҆калѧ́нїѧ ѡ҆чи́щши, дꙋ́шꙋ мою̀, бг҃оневѣ́сто, твои́ми моли́твами, чи́стꙋ бг҃ꙋ предста́ви.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Ѡ҆чи́сти мѧ̀, сп҃се, мнѡ́га бо беззакѡ́нїѧ моѧ̑, и҆ и҆зъ глꙋбины̀ ѕѡ́лъ возведѝ, молю́сѧ: къ тебѣ́ бо возопи́хъ, и҆ ᲂу҆слы́ши мѧ̀, бж҃е спасе́нїѧ моегѡ̀.

Зако́ннѡ за хрⷭ҇та̀ страда́въ, а҆рте́моне, ѡ҆бличи́лъ є҆сѝ беззако́ннꙋющихъ вра̑гъ ѕлочести́вое велѣ́нїе: тѣ́мже зако́ненъ мч҃никъ показа́лсѧ є҆сѝ, бжⷭ҇твенными побѣ́дами вѣнча́емь.

И҆зсꙋши́въ мꙋ̑тныѧ пото́ки безбо́жїѧ слове́съ твои́хъ ѻ҆гне́мъ, свѣ̑тлыѧ и҆сточи́лъ є҆сѝ рѣ́ки вѣ́ры бг҃оразꙋ́мїѧ вѣ̑рнымъ, а҆рте́моне прпⷣбне.

Воѡрꙋжи́въ, сла́вне, по́мыслъ на бори́телѧ ѕмі́ѧ, до́блимъ соплете́нїемъ, а҆рте́моне, низложи́въ є҆го̀, ме́ртва показа́лъ є҆сѝ, и҆ ѿ гдⷭ҇а побѣ́ды вѣне́цъ прїѧ́лъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Бы́хомъ ме́ртвїи безсме́ртнїи, бжⷭ҇твенною бл҃года́тїю ржⷭ҇тва̀ твоегѡ̀, и҆ тлѣ́нїѧ пе́рвагѡ и҆зба́вихомсѧ, бцⷣе чⷭ҇таѧ, и҆ нетлѣ́нїѧ ѻ҆де́ждею ᲂу҆краси́хомсѧ.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Ѿ і҆ꙋде́и доше́дше, ѻ҆́троцы въ вавѷлѡ́нѣ и҆ногда̀ вѣ́рою трⷪ҇ческою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: ѻ҆ц҃є́въ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Ѻ҆гне́мъ распала́емь бжⷭ҇твенною влⷣки любо́вїю, мч҃ниче сла́вне, въ по́двигъ трꙋдѡ́въ ᲂу҆се́рднѡ во́лею вте́клъ є҆сѝ, зовы́й: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Си́лою паракли́товою ѡ҆блече́нъ, мч҃ниче, ꙗ҆́кѡ а҆пⷭ҇ли, пре́лести ѡ҆полчє́нїѧ до́блимъ терпѣ́нїемъ побѣди́въ, пѣ́лъ є҆сѝ: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Цѣломꙋ́дрїемъ житїѐ ᲂу҆краси́въ, и҆ тѣ́ло чистото́ю, чи́стѡ хрⷭ҇тꙋ̀, а҆рте́моне, свѧщеннодѣ́йствовалъ є҆сѝ, поѧ̀ и҆ воспѣва́ѧ бл҃года́рствєннаѧ: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Да всѧ̑ привлече́тъ къ нбⷭ҇нѣй сла́вѣ творе́цъ всегѡ̀, и҆зъ тебє̀, бг҃ороди́тельнице, бл҃гоизво́ли роди́тисѧ, и҆ съ на́ми, ꙗ҆́кѡ чл҃вѣколю́бецъ и҆ бл҃годѣ́тель бг҃ъ, пло́тїю пожи́ти.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Цр҃ѧ̀ нбⷭ҇наго, є҆го́же пою́тъ вѡ́и а҆́гг҃льстїи, хвали́те и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Цр҃ѧ̀ нбⷭ҇наго, ꙗ҆́коже предпоче́лъ є҆сѝ по достоѧ́нїю ѿ всѣ́хъ земны́хъ, съ си́мъ во вѣ́ки, а҆рте́моне, сра́дꙋешисѧ.

Превознесе́на тѧ̀ дꙋше́ю къ зижди́телю, прило́зи мꙋчи́телей, стрⷭ҇тоно́сче, ника́коже сегѡ̀ ѿвлеко́ша любвѐ.

Свѣ́та бжⷭ҇твеннагѡ блиста́ньми, страстоте́рпче, просвѣ́щсѧ, вше́дъ въ незаходи́мый же́ртвенникъ та̑инъ, ꙗ҆́кѡ таи́нникъ неизрече́нныхъ.

Бг҃оро́диченъ:

И҆́же человѣ́ческое є҆стество̀ прїе́мый, бцⷣе, и҆зъ тебє̀ па́че ᲂу҆ма̀ и҆ сло́ва, сы́ны человѣ́чєскїѧ содѣ́ла свѡ́йственны.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Вои́стиннꙋ бцⷣꙋ тѧ̀ и҆сповѣ́дꙋемъ, спасе́ннїи тобо́ю, дв҃о чⷭ҇таѧ, съ безпло́тными ли́ки тѧ̀ велича́юще.

Зи́мꙋ безбо́жїѧ, мч҃ниче, прете́къ, во благоче́стїѧ ве́снꙋ дости́глъ є҆сѝ, и҆ сл҃нца сла́вы свѣ́та сподо́билсѧ є҆сѝ.

Дꙋше́вными и҆ разꙋ́мными ѻ҆чесы̀ прови́дѣвъ ѡ҆деснꙋ́ю тебє̀ стоѧ́ща гдⷭ҇а, не поколеба́лсѧ є҆сѝ мꙋ́къ, а҆рте́моне, волна́ми.

Ꙗ҆́кѡ бжⷭ҇твенныѧ неизрече́нныѧ сла́вы, страстоте́рпче, сподо́бльсѧ со стрⷭ҇тоте́рпцы и҆ ᲂу҆ч҃никѝ хрⷭ҇тѡ́вы, ѡ҆ на́съ ᲂу҆молѝ сего̀, ꙗ҆́кѡ бл҃гоꙋтро́бнаго.

Бг҃оро́диченъ:

Свы́ше, бцⷣе, твои́мъ бл҃гоꙋтро́бїемъ на́шꙋ нищетꙋ̀ посѣтѝ, и҆ ѿ тлѝ и҆ бѣ́дъ на́съ и҆зба́ви.

Комментарии для сайта Cackle