Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ є҃-й де́нь. Ст҃ы́хъ мч҃никъ, ѳеодꙋ́ла и҆ а҆гаѳопо́да, и҆ и҆̀же съ ни́ми.

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры, гла́съ а҃. Подо́бенъ: Нбⷭ҇ныхъ чинѡ́въ:

Бжⷭ҇твеннагѡ сꙋпрꙋ́га ꙳ страда̑нїѧ и҆ трꙋды̀, ꙳ совокꙋ́пльшесѧ вѣ́рою, ꙳ къ подо́бнѣй ре́вности впери́вше ра́зꙋмы, ꙳ хрⷭ҇та̀ прилѣ́жнѡ молѧ́ще, и҆ глаго́люще: ꙳ и҆́же ст҃ы́хъ прославле́й, ꙗ҆́кѡ бла́гъ, ꙳ и҆ на́съ ᲂу҆твердѝ стра́хомъ твои́мъ.

Ꙗ҆́кѡ тезоимени̑тна зва̑нїѧ ꙳ прїе́мше мꙋ́дрїи, ꙳ и҆ бж҃е́ствєннаѧ дѣѧ̑нїѧ и҆спра́вльше, ꙳ вельмѝ подо́бнѡ, стрⷭ҇тоте́рпцы, ꙳ въ стезѧ́хъ пра́выхъ бг҃ꙋ рабо́тасте, ꙳ и҆ мꙋче́нїѧ ча́шꙋ вои́стиннꙋ и҆спи́сте спаси́тельнꙋю.

Безбо́жїе ꙗ҆́коже и҆́но пресѣ́кше мо́ре, ꙳ въ зе́млю безстра́стїѧ, ꙳ въ нбⷭ҇ное црⷭ҇тво внидо́сте досто́йнѡ, и҆дѣ́же пи́щи пото́къ и҆стека́етъ и҆ свѣ́тъ непрело́жный, ꙳ мч҃ницы хрⷭ҇тѡ́вы, ꙳ сїѧ́етъ присносꙋ́щный.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Всегꙋби́тельныхъ страсте́й мои́хъ ꙳ ѻ҆гнепа̑льнаѧ стремлє́нїѧ, ꙳ ѡ҆роше́нїемъ бжⷭ҇твеннагѡ во́льнагѡ дождѧ̀ твоегѡ̀ ꙳ погасѝ, дв҃о: ꙳ да и҆ а҆́зъ, ꙗ҆́кѡ ѻ҆́троцы, ꙳ бг҃ꙋ сꙋ́щемꙋ ѿ тебє̀ бл҃годарю̀, ꙳ сла́вѧ и҆ бл҃гословѧ̀ бл҃гость твою̀, влⷣчце.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

Воздви́жена ꙗ҆́кѡ ви́дѣ на крⷭ҇тѣ̀ а҆́гнца, ꙳ непоро́чнаѧ дв҃а, пла́чꙋщи вопїѧ́ше: ꙳ сла́дкое моѐ ча́до, ꙳ что̀ но́вое и҆ пресла́вное видѣ́нїе; ꙳ ка́кѡ содержа́й всѧ́чєскаѧ го́рстїю, ꙳ на дре́вѣ пригвожда́ешисѧ пло́тїю;

Канѡ́нъ, є҆гѡ́же краегране́сїе:

Твои́хъ воспѣва́ю мꙋ́чєникъ, хрⷭ҇тѐ, красотꙋ̀. І҆ѡ́сифъ.

Гла́съ д҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Мо́рѧ чермнꙋ́ю пꙋчи́нꙋ невла́жными стопа́ми дре́внїй пѣшеше́ствовавъ і҆и҃ль, крⷭ҇тоѻбра́зными мѡѷсе́овыма рꙋка́ма а҆мали́ковꙋ си́лꙋ въ пꙋсты́ни побѣди́лъ є҆́сть.

Бжⷭ҇твеннымъ мꙋче́нїѧ вѣнце́мъ ᲂу҆вѧ́зшесѧ, просвѣще́ни добро́тою мы́сленною, влⷣцѣ предстоитѐ ѡ҆ на́съ молѧ́щесѧ, прекра́снїи великомч҃ницы.

Красно̀ къ бг҃ꙋ творѧ́ще, мꙋ́дрїи, присвое́нїе, безлѣ́потныѧ ѕло́бы себѐ бл҃гоче́стнѡ ᲂу҆дали́сте и҆ съ ли́ки, ра́дꙋющесѧ, стрⷭ҇тоте́рпєцъ причто́стесѧ.

Во́дъ животворѧ́щагѡ дх҃а сꙋ́ще и҆спо́лнени, неразꙋ́мїѧ дре́вле зно́емъ та́ющыѧ напои́сте бл҃годѣѧ́нїемъ, свѧті́и, бжⷭ҇твєннымъ повинꙋ́ющесѧ велѣ́нїємъ.

Бг҃оро́диченъ:

Сп҃са и҆ вседѣ́телѧ гдⷭ҇а во чре́вѣ носи́ла є҆сѝ, є҆го́же а҆гаѳопо́дъ вкꙋ́пѣ со сла́внымъ ѳеодꙋ́ломъ проповѣ́да, сꙋ́ща бг҃а и҆ чл҃вѣ́ка, дв҃о мт҃и всенепоро́чнаѧ.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Весели́тсѧ ѡ҆ тебѣ̀ цр҃ковь твоѧ̀, хрⷭ҇тѐ, зовꙋ́щи: ты̀ моѧ̀ крѣ́пость, гдⷭ҇и, и҆ прибѣ́жище, и҆ ᲂу҆твержде́нїе.

Глаго́лы твои́хъ плени́цъ препе́нсѧ вра́гъ падѐ, и҆ ꙗ҆́вственнѡ ѡ҆бличи́сѧ, мч҃ниче страстоте́рпче ѳеодꙋ́ле.

Любо́вїю сꙋ́щею къ бг҃ꙋ ᲂу҆крѣпи́въ дꙋ́шꙋ, показа́лъ є҆сѝ всю̀ вра́жїю си́лꙋ, мч҃ниче а҆гаѳопо́де, некрѣ́пкꙋ.

И҆сцѣлє́нїѧ вѣ̑рнымъ ѿ приснотекꙋ́щихъ пото́кѡвъ точа́ще, и҆сто́чникъ страсте́й, сла́внїи, бжⷭ҇твенною си́лою и҆зсꙋша́ете.

Бг҃оро́диченъ:

И҆збавлѧ́ющаго человѣ́ки ѿ плѣне́нїѧ вра́жїѧ, чⷭ҇таѧ, и҆зба́вителѧ родила̀ є҆сѝ, пло́тїю на́шею ѡ҆бложе́на.

Сѣда́ленъ, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Премꙋ́дрости:

Бра́тїѧ по бл҃года́ти дх҃а, є҆динонра́внїи вѣ́рою бл҃гочести́вою сꙋ́ще ст҃і́и, вои́стиннꙋ великоимени́тїи, въ моли́твахъ и҆ поще́нїихъ житїѐ проходѧ́ще, лю́ди привлеко́сте къ бжⷭ҇твенномꙋ позна́нїю. тѣ́мже, до́блїи во́ини, пре́лесть мꙋ́жески плѣни́сте, и҆ зако́ннѡ пострада́вше, вѣнцы̀ полꙋчи́сте. моли́те хрⷭ҇та̀ бг҃а, прегрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе дарова́ти пра́зднꙋющымъ любо́вїю свѧтꙋ́ю па́мѧть ва́шꙋ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Премꙋ́дрость и҆ сло́во въ твое́мъ чре́вѣ заче́нши, неѡпа́льнѡ, мт҃и бж҃їѧ, мі́рови родила̀ є҆сѝ мі́ръ содержа́щаго, и҆ во ѡ҆б̾ѧ́тїихъ понесла̀ є҆сѝ всѧ̑ носѧ́щаго, пита́телѧ всѣ́хъ и҆ творца̀ тва́ри. тѣ́мже молю́ тѧ, всест҃а́ѧ дв҃о, и҆ вѣ́рнѡ сла́влю тѧ̀, и҆зба́витисѧ мнѣ̀ ѿ прегрѣше́нїй, и҆ въ де́нь сꙋда̀, є҆гда̀ предста́ти и҆́мамъ предъ лице́мъ созда́телѧ моегѡ̀, влⷣчце дв҃о чⷭ҇таѧ, твою̀ по́мощь тогда̀ пода́ждь мѝ: всѧ̑ бо мо́жеши, є҆ли̑ка хо́щеши, всепѣ́таѧ.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

А҆́гнца и҆ па́стырѧ, и҆ и҆зба́вителѧ а҆́гница зрѧ́щи на крⷭ҇тѣ̀, восклица́ше пла́чꙋщи и҆ го́рькѡ рыда́ющи, вопїѧ́ше: мі́ръ ᲂу҆́бѡ ра́дꙋетсѧ, прїе́млѧй тобо́ю и҆збавле́нїе, ᲂу҆тро́ба же моѧ̀ гори́тъ, зрѧ́щи твоѐ распѧ́тїе, є҆́же терпи́ши за милосе́рдїе ми́лости. долготерпѣли́ве гдⷭ҇и, ми́лости бе́здно и҆ и҆сто́чниче неисчерпа́емый, ᲂу҆милосе́рдисѧ и҆ да́рꙋй согрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе, вѣ́рою пою́щымъ бжⷭ҇твєнныѧ стрⷭ҇ти твоѧ̑.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Вознесе́на тѧ̀ ви́дѣвши цр҃ковь на крⷭ҇тѣ̀, сл҃нце пра́ведное, ста̀ въ чи́нѣ свое́мъ, досто́йнѡ взыва́ющи: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Ꙗ҆́кѡ свѣти́льницы возсїѧ́вше пресвѣ́тлїи, мꙋче́нїѧ свѣтлостьмѝ, вселе́нныѧ и҆сполне́нїе просвѣща́ютъ, сла́внїи мꙋ́чєницы, пре́лести ѡ҆мрача́юще ѕломы́слїе.

Блаже́ннꙋю сꙋпрꙋ́гꙋ благоꙋ́мнꙋю, и҆ прїи́мшꙋю вѣне́цъ мꙋче́нїѧ, а҆́гг҃ли почꙋди́шасѧ и҆ человѣ́цы похвали́ша терпѣ́нїѧ до́блесть.

Ра́дꙋѧсѧ ѳеодꙋ́лъ вопїѧ́ше: въ пꙋ́ть текꙋ̀, гдⷭ҇и, твои́хъ свидѣ́тельствъ, и҆ наслажда́юсѧ бога́тнѡ твоегѡ̀ сїѧ́нїѧ, кꙋ́пнѡ съ тве́рдымъ а҆гаѳопо́домъ.

Бг҃оро́диченъ:

Виті́йствꙋюще воплоще́нїе влⷣки, и҆зъ твоеѧ̀ возсїѧ́вша ᲂу҆тро́бы, бцⷣе, мч҃ницы сла́внїи, спаси́тельное и҆спи́ша пи́во мꙋче́нїѧ ра́дꙋющесѧ.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Ты̀, гдⷭ҇и мо́й, свѣ́тъ въ мі́ръ прише́лъ є҆сѝ, свѣ́тъ ст҃ы́й, ѡ҆браща́ѧй и҆зъ мра́чна невѣ́дѣнїѧ, вѣ́рою воспѣва́ющыѧ тѧ̀.

Но́ги твоѧ̑ ꙗ҆́вѣ на правотѣ̀ поста́вилъ є҆сѝ, прехва́льне а҆гаѳопо́де, честна́гѡ мꙋче́нїѧ, врагѝ препина́ющыѧ.

Во́дꙋ жи́зни страстоно́сцы текꙋ́щꙋю въ се́рдцы стѧжа́вше, сла́вный коне́цъ водо́ю прїѧ́сте.

Тече́нїе і҆́дѡльскагѡ преще́нїѧ и҆зсꙋши́сте, вве́ржени страда́льцы во глꙋбинꙋ̀ морскꙋ́ю, и҆ во́лею ᲂу҆мерщвле́ни.

Бг҃оро́диченъ:

Мт҃и бж҃їѧ, дꙋшѝ моеѧ̀ ѡ҆ѕлоблє́нїѧ ᲂу҆врачѝ, ро́ждшаѧ всебл҃га́го сло́ва, всѧ̑ ᲂу҆блажа́ющаго.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Пожрꙋ́ ти со гла́сомъ хвале́нїѧ, гдⷭ҇и, цр҃ковь вопїе́тъ тѝ, ѿ бѣсо́вскїѧ кро́ве ѡ҆чи́щшисѧ, ра́ди ми́лости ѿ ре́бръ твои́хъ и҆сте́кшею кро́вїю.

Во́дъ живо́тныхъ сꙋ́ще и҆спо́лнени, достохва́льнꙋю кончи́нꙋ потопле́нїемъ во́дъ прїѧ́сте, ѕло́бы въ ни́хъ предста́телѧ потопи́сте.

Бл҃года́тїю и҆ си́лою бж҃їею соблюда́еми, не преврати́стесѧ пожре́ти мє́рзскимъ кꙋмі́рѡмъ: но же́ртвꙋ влⷣцѣ себѐ чи́стꙋ принесо́сте.

Ѻ҆рꙋ̑жїѧ вра̑жїѧ въ ва́съ и҆знемого́ша, и҆з̾ѡщрє́нныѧ бо стрѣ́лы ва́шегѡ мꙋ́жества вонзо́сте, страда́льцы, въ се́рдце є҆гѡ̀ до́блественнѡ.

Бг҃оро́диченъ:

И҆сцѣлѝ дꙋшѝ моеѧ̀ стра̑сти, всенепоро́чнаѧ, безстра́стїѧ ро́ждши и҆сто́чникъ: и҆ ᲂу҆ста́ви томи́тельство, непреста́ннѡ смꙋща́ющихъ, чⷭ҇таѧ, се́рдце моѐ.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Въ пещѝ а҆враа́мстїи ѻ҆́троцы персі́дстѣй, любо́вїю бл҃гоче́стїѧ па́че, не́жели пла́менемъ ѡ҆палѧ́еми, взыва́хꙋ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ въ хра́мѣ сла́вы твоеѧ̀, гдⷭ҇и.

Ра́зꙋмомъ бжⷭ҇твеннымъ въ леѵі́тскꙋю ѻ҆де́ждꙋ ѡ҆дѣ́ѧлсѧ є҆сѝ, сїю̀ мꙋче́нїѧ свѣ́тлостїю свѧще́ннѡ свѣтлѣ́йшꙋ содѣ́лавъ: и҆ ны́нѣ предстои́ши, а҆гаѳопо́де, сло́вꙋ ра́дꙋѧсѧ.

Первомч҃ника слꙋ́жбою ᲂу҆краша́емь, сло́вꙋ пожре́нномꙋ, бл҃же́нне, слꙋжи́ти, а҆гаѳопо́де, сподо́билсѧ є҆сѝ, бл҃гослове́нъ є҆сѝ, вопїѧ̀, въ хра́мѣ сла́вы твоеѧ̀, гдⷭ҇и.

Є҆диноꙋ́мїемъ є҆ди́но мы́слѧще, досточꙋ́днїи, є҆ди́нъ сме́рти и҆скꙋ́съ за хрⷭ҇та̀ претерпѣ́сте, зовꙋ́ще: бл҃гослове́нъ є҆сѝ въ хра́мѣ сла́вы твоеѧ̀, гдⷭ҇и.

Бг҃оро́диченъ:

Преꙋкра́шенꙋ добродѣ́телей, чⷭ҇таѧ, свѣ́тлостїю, сло́во добродѣ́телїю покры́вый нб҃са̀, ѡ҆брѣ́тъ тѧ̀, всели́сѧ въ тѧ̀, пренепоро́чнаѧ, и҆ человѣ́ческое є҆стество̀ ѡ҆небесѝ.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Рꙋ́цѣ распросте́ръ данїи́лъ, львѡ́въ зїѧ̑нїѧ въ ро́вѣ затчѐ: ѻ҆́гненнꙋю же си́лꙋ ᲂу҆гаси́ша, добродѣ́телїю препоѧ́савшесѧ, бл҃гоче́стїѧ рачи́тели ѻ҆́троцы, взыва́юще: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Словесы̀ твои́ми ле́сть помрача́ѧ, мꙋ́дре ѳеодꙋ́ле, мꙋ́дростїю благода́тною ѡ҆зарѧ́емь просїѧ́лъ є҆сѝ, предъ сꙋди́щемъ благоче́стїе возглаша́ѧ и҆ ѕлочести́выхъ загражда́ѧ ᲂу҆ста̀, зовы́й: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Скры́ти морска́ѧ глꙋбина̀ ва̑ша тѣлеса̀ ника́коже возмо́же, ст҃і́и: на сꙋ́шꙋ бо сїѧ̑ и҆здае́тъ бжⷭ҇твеннымъ манове́нїемъ неистлѣ̑нна, и҆сточа̑юща на́мъ ди̑внаѧ чꙋдеса̀, вопїю́щымъ: всѧ̑ дѣла̀, благослови́те, гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Ве́сь порабо́тивсѧ тебє̀ ра́ди въ ра́бїи ѻ҆́бразѣ ꙗ҆́вльшемꙋсѧ, сла́вне, и҆ по сме́рти промышле́нїе сирота́мъ ꙗ҆влѧ́ешисѧ творѧ̀ и҆ вдова́мъ, влⷣчнее законоположе́нїе и҆сполнѧ́ѧ, ꙗ҆́кѡ благоразꙋ́менъ ра́бъ гдⷭ҇ень, пребл҃же́нне ѳеодꙋ́ле.

Пелєны̀ ва́шѧ и҆ ра̑ны, и҆ борє́нїѧ, ѳессалонїкі́а чти́тъ: тогѡ́ бо воспита́нїе ꙗ҆ви́стесѧ, и҆ въ то́мъ блаже́ннꙋю кончи́нꙋ, ꙗ҆́кѡ страда́льцы вои́стиннꙋ, прїѧ́сте, и҆ цр҃ковь перворо́дныхъ че́стнѡ ны́нѣ ᲂу҆ѧснѧ́ете.

Бг҃оро́диченъ:

Не премѣни́въ є҆стества̀ хрⷭ҇то́съ, и҆зъ тебє̀ во всего̀ человѣ́ка ѡ҆блече́сѧ, бг҃ора́дованнаѧ влⷣчце: є҆гѡ́же стрⷭ҇ть ѳеодꙋ́лъ и҆ а҆гаѳопо́дъ крѣ́пцѣ и҆з̾ѡбрази́вше, вопїю́тъ: всѧ̑ дѣла̀, бл҃гослови́те, гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Ка́мень нерꙋкосѣ́чный ѿ несѣко́мыѧ горы̀ тебє̀, дв҃о, краеꙋго́льный ѿсѣче́сѧ, хрⷭ҇то́съ, совокꙋпи́вый разстоѧ̑щаѧсѧ є҆стєства̀. тѣ́мъ веселѧ́щесѧ, тѧ̀, бцⷣе, велича́емъ.

Сѐ ны́нѣ что̀ добро̀ вопїѧ́хꙋ, и҆лѝ что̀ красно̀, страстоте́рпцы, но є҆́же жи́ти во гра́дѣ жива́гѡ бг҃а, соблю́дше благоче́стїѧ соꙋ́зъ, да́же до сме́рти нерѣши́мь;

Ꙗ҆́кѡ свидѣ́тельства тече́нїе сконча́вше, страда́льцы, ликостоѧ̑нїѧ вы́шнихъ чинѡ́въ ва́съ воспрїѧ́тъ, неꙋвѧда́ющими, сла́внїи, вѣнча́еми вѣнцы̀.

Дне́сь свѣ́тлѡ пра́зднꙋетъ сла́внаѧ ѳессалонїкі́а, всѧ́къ гра́дъ и҆ странꙋ̀ созыва́ющи въ па́мѧть ва́шꙋ, съ высо́кимъ проповѣ́данїемъ, ѽ а҆гаѳопо́де и҆ ѳеодꙋ́ле!

Взѧ́стесѧ къ неизрече́ннѣй сла́вѣ свѣтоѧвле́ннѡ, ꙗ҆́коже стрⷭ҇тоте́рпцы: є҆ѧ́же сподо́битисѧ вѣ́рою ва́шꙋ соверша́ющымъ па́мѧть всегда̀, ꙗ҆́кѡ дерзнове́нїе и҆мꙋ́ще, моли́тесѧ, пречестні́и.

Бг҃оро́диченъ:

Свѣ́томъ мѧ̀ твоегѡ̀ бл҃гоꙋтро́бїѧ, во тмѣ̀ неразꙋ́мїѧ лежа́щаго ѡ҆зарѝ, є҆ди́на свѣтода́вца ро́ждшаѧ, и҆зба́вителѧ и҆ гдⷭ҇а, ст҃ы̑ѧ вѣнча́ющаго.

Комментарии для сайта Cackle