Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ д҃-й де́нь. Прпⷣбныхъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ, і҆ѡ́сифа пѣснопи́сца и҆ геѡ́ргїа, и҆́же въ мале́и.

Стїхи̑ры, гла́съ в҃. Подо́бенъ: Є҆гда̀ ѿ дре́ва:

Взѧ́лъ є҆сѝ на ра́мена крⷭ҇тъ и҆ распѧ́лсѧ є҆сѝ мі́рꙋ, и҆ послѣ́довалъ є҆сѝ стопа́мъ созда́вшагѡ ѿ небытїѧ̀ всѧ̑, бж҃їю сло́вꙋ, ꙗ҆́коже речѐ, любо́вь же жите́йскꙋю и҆ всѧ́ко пристра́стїе ѿтрѧ́съ: ѿѻнꙋ́дꙋже и҆ добродѣ́тельми просїѧ́въ, дѣ́тельми же бжⷭ҇твенными наслѣ́дїе вѣ́чное, ѻ҆́ч҃е, воспрїѧ́лъ є҆сѝ.

Трꙋба̀ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ та́инственнаѧ, къ дꙋхо́вномꙋ пѣ́нїю всѧ̑ воздви́жꙋщи: цѣвни́ца же бг҃одви́жима, бжⷭ҇твєнныѧ полкѝ восхвалѧ́ющи, сла́вѧщи всѧ̑ ст҃ы̑ѧ, и҆ си́хъ побѣ̑ды проповѣ́дающи. ты́ бо ѿ и҆стѡ́чникъ спаси́тельныхъ бе́зднꙋ поче́рплъ є҆сѝ слове́съ, бж҃їй до́мъ напоѧ́ющꙋ.

Ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ сокро́вище добродѣ́телей, всѧ̑, ꙗ҆̀же въ житїѝ бг҃ꙋ благоꙋгоди́вшыѧ, любо́вїю распала́емь, взыска́лъ є҆сѝ, поѧ̀ свѧще́нными пѣ́сньми, и҆ си́хъ вѣ́рою бжⷭ҇твєннымъ и҆справле́нїємъ подо́бѧсѧ: и҆̀мже прича́стникъ бы́въ бжⷭ҇твеннымъ ѻ҆́бразомъ, показа́лсѧ є҆сѝ и҆ наслажде́нїѧ соприча́стникъ.

И҆́ны стїхи̑ры, ст҃а́гѡ геѡ́ргїа, гла́съ а҃. Подо́бенъ: Нбⷭ҇ныхъ чинѡ́въ:

Воздержа́нїемъ стра̑сти, ѻ҆́ч҃е геѡ́ргїе, ꙳ по́мыслꙋ порабо́тилъ є҆сѝ, ꙳ безстра́стїѧ бы́въ красе́нъ, пребл҃же́нне, сосꙋ́дъ, ꙳ вмѣсти́теленъ живѡ́тнымъ сїѧ́нїємъ, ꙳ и҆ потреби́тель де́мѡнѡвъ, ꙳ и҆ страсте́й вра́чь, досточꙋ́дне.

Чи́стаѧ мѷрополо́жница бжⷭ҇твеннагѡ дх҃а, ꙳ чꙋде́съ и҆сто́чникъ, ꙳ мона́шествꙋющихъ сто́лпъ, ꙳ кро́ткїй и҆ кро́ткагѡ хрⷭ҇та̀ подо́бникъ, ꙳ земны́й а҆́гг҃лъ и҆ нбⷭ҇ный человѣ́къ бы́въ, ꙳ да восхва́литсѧ ны́нѣ геѡ́ргїй.

Въ безмо́лвное приста́нище ꙳ ᲂу҆стреми́въ дꙋше́вный кора́бль, ꙳ жите́йскихъ мѧте́жей, ꙳ ꙗ҆́кѡ ѿ во́лнъ морски́хъ ѿбѣ́гъ, ꙳ и҆̀же къ бг҃ꙋ манове́ньми ѿ землѝ возлетѣ́лъ є҆сѝ, ꙳ и҆ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ съ пло́тїю а҆́гг҃лѡмъ подо́бенъ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́кѡ по́мощь ты̀ є҆сѝ безпомо́щныхъ человѣ́кѡвъ, ꙳ ꙗ҆́кѡ наде́жда є҆сѝ всѣ́хъ ненаде́жныхъ, ꙳ и҆ рѣши́ло, бцⷣе, лю́тыхъ, ꙳ помо́щница мѝ бꙋ́ди, ꙳ ѿ грѣ̑хъ и҆ бѣ́дъ, ꙗ҆́кѡ ми́лостива, ꙳ и҆збавлѧ́ющи мѧ̀, пречⷭ҇таѧ.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

Оу҆ крⷭ҇та̀ предстоѧ́щи сн҃а и҆ бг҃а твоегѡ̀, ꙳ и҆ долготерпѣ́нїе тогѡ̀ смотрѧ́ющи, ꙳ гл҃го́лаше пла́чꙋщи, мт҃и чⷭ҇таѧ: ꙳ ᲂу҆вы̀ мнѣ̀, ча́до сладча́йшее, ꙳ что̀ сїѧ̑ стра́ждеши непра́веднѡ, сло́ве бж҃їй, ꙳ да спасе́ши человѣ́чество;

Канѡ́нъ ст҃а́гѡ і҆ѡ́сифа.

Гла́съ в҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Грѧди́те, лю́дїе, пои́мъ пѣ́снь хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ, раздѣ́льшемꙋ мо́ре, и҆ наста́вльшемꙋ лю́ди, ꙗ҆̀же и҆зведѐ и҆зъ рабо́ты є҆гѵ́петскїѧ, ꙗ҆́кѡ просла́висѧ.

Пѣ́сненнѡ пѣснопи́сца почти́мъ, и҆̀же тогѡ̀ медотѡ́чныѧ пѣ̑сни пою́ще, і҆ѡ́сифа, ꙗ҆́кѡ ѿ пѣ́нїй въ пѣ̑сни вѣ̑чныѧ преста́вльшасѧ.

Ꙗ҆́коже прⷪ҇рѡ́къ и҆ а҆пⷭ҇лъ проповѣ́данїе всю̀ зе́млю ѡ҆свѣтѝ, та́кѡ и҆ пѣ́нїе твои́хъ ᲂу҆сте́нъ мі́ръ къ сла́вѣ всѣ́хъ бг҃а возставлѧ́етъ.

Ѿ младе́нства возложи́всѧ, і҆ѡ́сифе, хрⷭ҇тꙋ̀, по́стнически пожи́лъ є҆сѝ: ѿѻнꙋ́дꙋже и҆ дарова́ньми тѧ̀ ѡ҆богатѝ бж҃е́ственными, наде́ждею и҆ любо́вїю, и҆ вѣ́рою чи́стою.

Бг҃оро́диченъ:

Тѧ̀ прⷪ҇ро́ческое дре́вле бжⷭ҇твенное сло́во две́рь бж҃їю провозвѣстѝ и҆ го́рꙋ ст҃ꙋ́ю, бцⷣе дв҃о, бжⷭ҇твенныхъ страда́льцєвъ ᲂу҆добре́нїе.

Канѡ́нъ, ст҃а́гѡ геѡ́ргїа, є҆гѡ́же краегране́сїе:

Твоѧ̑ ᲂу҆се́рднѡ, ѽ ѻ҆́ч҃е, пою̀ болѣ̑зни.

Пѣ́снь а҃. Гла́съ и҆ і҆рмо́съ то́йже.

Трисїѧ́нною бг҃онача́льною свѣ́тлостїю просвѣще́нъ, преподо́бне, мі́ръ ѡ҆ста́вилъ є҆сѝ и҆ страсте́й мглꙋ̀, и҆ житїе́мъ свѣтлѣ́йшимъ, ѻ҆́ч҃е, ᲂу҆краси́лсѧ є҆сѝ.

Наста́вленъ бы́въ бжⷭ҇твеннымъ промышле́нїемъ, геѡ́ргїе, къ нб҃сѝ ведꙋ́щꙋю стезю̀ ше́ствовалъ є҆сѝ, помо́щника стѧжа́въ є҆ди́наго бл҃годѣ́телѧ и҆ всеще́драго.

Бг҃омъ, бл҃же́нне, ꙗ҆́вѣ ᲂу҆правлѧ́емь, сынотворе́нїѧ бл҃года́тїю ѡ҆свѧща́емь, соверши́лъ є҆сѝ, ѻ҆́ч҃е, преподо́бнѡ и҆ пра́веднѡ жи́тельство.

Бг҃оро́диченъ:

Твои́мъ ᲂу҆твержде́нїемъ и҆ застꙋпле́нїемъ ѡ҆бога́щшесѧ, бцⷣꙋ, пречⷭ҇таѧ, и҆сповѣ́дающе тѧ̀, ѿ треволне́нїѧ жите́йскагѡ, всенепоро́чнаѧ дв҃о, спаса́емсѧ.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Оу҆твердѝ на́съ въ тебѣ̀, гдⷭ҇и, дре́вомъ ᲂу҆мерщве́й грѣ́хъ, и҆ стра́хъ твоѝ всадѝ въ сердца̀ на́съ, пою́щихъ тѧ̀.

Чистоты̀ любле́нїемъ бг҃а ᲂу҆моли́лъ є҆сѝ пода́ти помо́щники: и҆ прїе́мъ неѡскꙋ̑дныѧ ѻ҆тцы̀ твоѧ̑, и҆ полꙋчи́лъ є҆сѝ, ѻ҆́ч҃е, наде́ждꙋ твою̀.

Любвѐ и҆́стинныѧ показꙋ́ѧ позна́нїе, и҆ до́мъ, и҆ дѣѧ́нїе, и҆ мꙋ́дрость, ѿ бг҃а дарова̑ннаѧ тебѣ̀, ꙗ҆́коже две́рь і҆́ѡвъ, всѣ̑мъ ѿве́рзлъ є҆сѝ.

Ва́рварскими рꙋка́ми ꙗ҆́тъ бы́въ, пребога́те, ꙗ҆́коже дре́вле во є҆гѵ́петъ до́блїй і҆ѡ́сифъ, съ вѣ́рою и҆ чистото́ю да́ръ соблю́лъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Ра́й кра́сный посредѣ̀ и҆мѣ́ѧй дре́во, дв҃о, нетлѣ́нїѧ, і҆и҃са хрⷭ҇та̀ гдⷭ҇а, позна́ласѧ є҆сѝ: тѣ́мже тѧ̀ ᲂу҆блажа́емъ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ то́йже.

Ты̀ стезю̀ жи́зненнꙋю, въ безконе́чный вѣ́къ, всеблаже́нне, пребыва́ющꙋю, неꙋкло́ннѡ ра́дꙋѧсѧ ше́ствовалъ є҆сѝ, и҆ во ѻ҆би́тєли вѣ̑чныѧ всели́лсѧ є҆сѝ.

Житїѐ твоѐ свѣ́тло и҆ сло́во со́лїю бжⷭ҇твенною въ дꙋ́сѣ растворе́но, показа́сѧ, геѡ́ргїе, земледѣ́ланїѧ бж҃е́ственнагѡ бжⷭ҇твенный са́дъ.

Сн҃ъ бж҃їй ты̀ кр҃ще́нїемъ бы́ти, всебл҃же́нне, сподо́бленъ, ѻ҆те́ческое наслѣ́дилъ є҆сѝ сокро́вище житїѧ̀ чистото́ю.

Бг҃оро́диченъ:

Оу҆твержде́нїе бꙋ́ди и҆ прибѣ́жище, и҆ покро́въ, дв҃о бг҃ороди́тельнице, вѣ́рою къ тебѣ̀ прибѣга́ющымъ, и҆ бж҃їю тѧ̀ мт҃рь проповѣ́дающымъ.

Сѣда́ленъ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ дне́сь:

Ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ кро́токъ и҆ молчали́въ, смиреномꙋ́дръ, трепе́щѧ бжⷭ҇твенныхъ слове́съ, твоегѡ̀ влⷣки и҆сполнѧ́ѧ, и҆́же на тѧ̀, ѻ҆́ч҃е, призрѣ̀, и҆ въ вы́шнюю ѻ҆би́тель вселѝ.

Сла́ва, и҆́нъ сѣда́ленъ геѡ́ргїа, гла́съ г҃. Подо́бенъ: Красотѣ̀ дѣ́вства:

Краснѣ́йшаго хрⷭ҇та̀ возжелѣ́лъ є҆сѝ и҆ тѣлє́сныѧ стра̑сти возненави́дѣлъ є҆сѝ, а҆́гг҃льски на землѝ, геѡ́ргїе, пожи́въ. тѣ́мже свѧто́е твоѐ пра́зднꙋемъ ᲂу҆спе́нїе, и҆ ѡ҆блобыза́емъ ра́кꙋ моще́й твои́хъ, и҆зъ неѧ́же на́мъ то́чиши и҆сцѣлє́нїѧ, ѻ҆́ч҃е, любо́вїю чтꙋ́щымъ тѧ̀.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́кѡ невоздѣ́ланнаѧ, дв҃о, лоза̀, краснѣ́йшїй гро́здъ прозѧбла̀ є҆сѝ, и҆сточа́ющь на́мъ вїно̀ спасе́нїѧ, всѣ́хъ веселѧ́щее дꙋ́шы же и҆ тѣлеса̀. тѣ́мже ꙗ҆́кѡ винꙋ́ тѧ до́брыхъ блажа́ще при́снѡ, со а҆́гг҃ломъ вопїе́мъ тѝ: ра́дꙋйсѧ, бл҃года́тнаѧ.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

Неискꙋсобра́чнаѧ чⷭ҇таѧ и҆ мт҃и твоѧ̀, хрⷭ҇тѐ, ви́дѧщи тѧ̀ ме́ртва ви́сѧща на крⷭ҇тѣ̀, мт҃рски пла́чꙋщи, гл҃го́лаше: что̀ тебѣ̀ воздадѐ є҆вре́йскїй беззако́нный собо́ръ и҆ неблагода́рный, и҆́же мно́гихъ и҆ вели́кихъ твои́хъ, сн҃е мо́й, дарѡ́въ наслади́выйсѧ; пою̀ твоѐ бжⷭ҇твенное снизхожде́нїе.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Оу҆слы́шахъ, гдⷭ҇и, слꙋ́хъ твоегѡ̀ смотре́нїѧ, и҆ просла́вихъ тѧ̀, є҆ди́не чл҃вѣколю́бче.

Разсꙋжде́нїе разꙋ́мно и҆ мона́хѡвъ ᲂу҆мѣ́ренное пра́вило, хрⷭ҇то́съ показа̀ тѧ̀, ѻ҆́ч҃е преподо́бне.

Смире́нїѧ мо́стъ, твоѐ показа́лъ є҆сѝ, бг҃омꙋ́дре, житїѐ, преводѧ́щь ко и҆́стиннѣй жи́зни.

Предвари́въ, ᲂу҆блажи́ тѧ влⷣка, ѻ҆́ч҃е, ꙗ҆́кѡ даю́ща во вре́мѧ сло́ва пшени́чное мѣ́ренїе.

Бг҃оро́диченъ:

Свѣ́тъ возсїѧ́лъ є҆сѝ, гдⷭ҇и, сꙋ́щымъ въ нощѝ и҆ тмѣ̀ прегрѣше́нїй, ѿ чⷭ҇тыѧ дв҃ы во чре́вѣ носи́мь.

И҆́нъ. І҆рмо́съ то́йже.

И҆спещре́нъ добро́тами добродѣ́тели и҆ нра́вы свѣтоно́сными, къ бг҃ꙋ возлетѣ́лъ є҆сѝ, ѻ҆́ч҃е геѡ́ргїе.

Текꙋ́щихъ, ѻ҆́ч҃е геѡ́ргїе, смꙋще́нїѧ ᲂу҆бѣжа́лъ є҆сѝ, къ тишинѣ̀ бг҃олюбе́знымъ житїе́мъ претворѧ́ѧсѧ.

Беззако́нїѧ пото́цы твою̀ дꙋ́шꙋ не возмого́ша смꙋти́ти, сла́дости бо пото́цы тебѐ напои́ша.

Бжⷭ҇твєннымъ поꙋче́нїємъ, премꙋ́дре, всегда̀ внима́ѧ, непостоѧ̑ннаѧ помышлє́нїѧ ѿри́нꙋлъ є҆сѝ, ѻ҆́ч҃е геѡ́ргїе.

Бг҃оро́диченъ:

Пѣсносло́вѧще, чⷭ҇таѧ, во ᲂу҆тро́бѣ твое́й воплоще́ннаго, и҆ тѧ̀ славосло́вимъ, ꙗ҆́кѡ бг҃ома́терь.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Свѣ́та пода́телю и҆ вѣкѡ́въ тво́рче, гдⷭ҇и, во свѣ́тѣ твои́хъ повелѣ́нїй наста́ви на́съ: ра́звѣ бо тебє̀, и҆но́гѡ бо́га не зна́емъ.

И҆̀хже на землѝ сы́й, ст҃ы́хъ воспѣ́лъ є҆сѝ вѣ́рнѡ, прпⷣбне: съ ни́ми сы́й ны́нѣ слы́шѧ пѣ́нїѧ ра́дꙋешисѧ, сла́вѧ непреста́ннѡ гдⷭ҇а.

Къ покаѧ́нїю и҆ и҆сповѣ́данїю, мꙋ́дре, всѧ̑ привлачѧ̀, себѣ̀ написа́лъ є҆сѝ всѧ́кꙋ винꙋ̀, моли̑твы бг҃ꙋ приносѧ̀, ᲂу҆лꙋчи́ти проще́нїе.

Всѐ житїѐ твоѐ ст҃ы́ми ᲂу҆пражнѧ́ѧсѧ дѣѧ́ньми, ꙗ҆́кѡ и҆́стиненъ кꙋпе́цъ бы́лъ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ ка́менїе че́стно, и҆ словеса̀, и҆ дѣѧ̑нїѧ себѣ̀ собира́ѧ.

Бг҃оро́диченъ:

И҆зба́ви ны̀ ѿ и҆скꙋше́нїй и҆ бꙋ́ри помышле́нїй, чⷭ҇таѧ, всѧ́кагѡ гнѣ́ва, всѧ́кагѡ грѣха̀, гла́да же и҆ па́гꙋбы, и҆ вѣ́чнагѡ, дв҃о, мꙋче́нїѧ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ то́йже.

Блаже́нство и҆ безсме́ртнꙋю жи́знь полꙋчи́лъ є҆сѝ, ѻ҆́ч҃е мꙋ́дре, бжⷭ҇твенными восхо́ды сходѧ̀, всебл҃же́нне, наде́ждею, любо́вїю и҆ вѣ́рою ᲂу҆крѣплѧ́емь.

Оу҆краша́ѧсѧ смире́нїемъ бл҃госты́ннымъ, прпⷣбне, къ высотѣ̀ ꙗ҆́вѣ возне́слсѧ є҆сѝ добродѣ́телей, бг҃омꙋ́дре, земледѣ́ланїѧ бжⷭ҇твеннагѡ бы́въ гꙋмно̀.

Тѣ́ла и҆стоща́нїе воздержа́нїемъ ѻ҆па́снѡ показа́лъ є҆сѝ, и҆ чи́сто се́рдце стѧжа́лъ є҆сѝ: и҆́мже сподо́билсѧ є҆сѝ ви́дѣти, ѻ҆́ч҃е, всѣ́ми неви́димаго.

Бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́кѡ непости́жное и҆ неꙋдобозри́мое всѣ̑мъ, влⷣчце, є҆́же па́че ᲂу҆ма̀ та́инство, ѻ҆трокови́це, бжⷭ҇твеннагѡ ржⷭ҇тва̀ твоегѡ̀: сꙋ́щаго бо вои́стиннꙋ бг҃а на́мъ родила̀ є҆сѝ.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Въ бе́зднѣ грѣхо́внѣй валѧ́ѧсѧ, неизслѣ́днꙋю милосе́рдїѧ твоегѡ̀ призыва́ю бе́зднꙋ, ѿ тлѝ, бж҃е, мѧ̀ возведѝ.

Пестро́тнымъ мно́жествомъ пѣ́сней твои́хъ, ꙗ҆́кѡ на тве́рди цр҃ковь хрⷭ҇то́ва ѕвѣздоѧвле́ннѡ просїѧ́вши, дрема́нїе ѿгонѧ́етъ дꙋшегꙋ́бное.

Словесѐ твоегѡ̀ мольба̀, прпⷣбне, дꙋше́ю скорбѧ́щымъ и҆ тѣ́ломъ, ꙗ҆́коже нѣ́каѧ гꙋ́ба, всѧ́кꙋю ѡ҆чища́ѧ печа́ль ꙗ҆ви́сѧ.

А҆́лчꙋщымъ сло́ва спаси́тельнагѡ, и҆ тѣле́сными ᲂу҆пита́вшымсѧ ѡ҆ѕлоблє́нїи, сꙋгꙋ́бо, прпⷣбне, и҆сцѣле́нїе незави́стнѡ пода́лъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

На пꙋти́ мѧ житїѧ̀ блꙋдѧ́ща, и҆ въ безпꙋ̑тїѧ ча́стѡ впа́дающа грѣхмѝ, влⷣчце, на покаѧ́нїѧ стезю̀ наста́ви.

И҆́нъ. І҆рмо́съ то́йже.

Лꙋка́выхъ дꙋхѡ́въ ѿгони́тель те́плъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, пресла́вне ѻ҆́ч҃е геѡ́ргїе, ст҃а́гѡ дх҃а содѣ́йствомъ ꙗ҆́вѣ ᲂу҆крѣплѧ́емь.

Безстра́стїѧ ᲂу҆краше́нъ дарова́нїемъ, цѣломꙋ́дрїѧ ри́зою, геѡ́ргїе, пресвѣ́тлѡ ѡ҆дѣ́ѧлсѧ є҆сѝ, страсте́й ѿгна́въ смꙋще́нїе.

Пла́менное ѻ҆рꙋ́жїе преше́лъ є҆сѝ, мꙋ́дре, и҆ ра́йскїѧ сла́дости сподо́билсѧ є҆сѝ, крⷭ҇тнымъ, геѡ́ргїе, ѡ҆бложе́нъ ѻ҆рꙋ́жїемъ непобѣди́мымъ.

Бг҃оро́диченъ:

На тѧ̀ ᲂу҆пова́нїе возложи́хъ, мт҃и приснодв҃о, спасе́нїѧ моегѡ̀: и҆ тѧ̀ предста́тельницꙋ полага́ю жи́зни моеѧ̀, тве́рдꙋ и҆ непоколеби́мꙋ.

Конда́къ, гла́съ д҃ Подо́бенъ: Вознесы́йсѧ:

Покаѧ́нїѧ и҆сто́чникъ неисчерпа́емый, ᲂу҆тѣше́нїѧ пода́тель несконча́емагѡ и҆ ᲂу҆миле́нїѧ пꙋчи́на є҆сѝ, і҆ѡ́сифе, сле́зы на́мъ пода́ждь покаѧ́нїѧ бжⷭ҇твеннагѡ: и҆́миже ᲂу҆тѣше́нїе здѣ̀ пла́чꙋщесѧ ѡ҆брѧ́щемъ ѿ бг҃а, твоеѧ̀ по́мощи просѧ́ще, свѧ́те.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Вѣті̑и ꙗ҆ви́шасѧ ѻ҆́троцы любомꙋ́дрѣйшїи дре́вле, ѿ бг҃опрїѧ́тныѧ бо дꙋшѝ бг҃осло́вѧще, ᲂу҆стна́ми поѧ́хꙋ: пребжⷭ҇твенный ѻ҆тцє́въ и҆ на́шъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Потща́лсѧ є҆сѝ и҆ по снѣ̀ сме́ртнѣмъ затворє́ны дꙋшє́вныѧ ѻ҆́чи твоѧ̑ не и҆мѣ́ти. пое́ши бо пѣ̑сни съ пою́щими: пребжⷭ҇твенный ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Вѣне́цъ мꙋче́нїѧ прїѧ́лъ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ ᲂу҆блажи́въ прилѣ́жнѡ ли́ки мꙋ́чєникъ неисче́тныхъ. и҆ немо́лчнѡ, ѻ҆́ч҃е, пое́ши съ ни́ми: пребжⷭ҇твенный ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

И҆сцѣле́нїе грѣхѡ́въ вели́кихъ ꙗ҆́кѡ сы́й, є҆́же премꙋ́дре, и҆сповѣ́данїе положѝ, пою́щымъ, ѻ҆́ч҃е, пѣ̑сни твоѧ̑: пребжⷭ҇твенный ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Свѣ́та твоегѡ̀, бцⷣе дв҃о, чи́стыми ѡ҆блиста̑нїи, ѡ҆мрачи́вшꙋюсѧ дꙋ́шꙋ мою̀ лꙋка́выми лю́тѣ престꙋпле́ньми, свѣ́томъ наста́ви, две́рь сꙋ́щи свѣ́та, ꙗ҆́кѡ да пѣсносло́влю тѧ̀.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Ѻ҆́бразꙋ злато́мꙋ, на по́лѣ деи́рѣ слꙋжи́мꙋ, трїѐ твоѝ ѻ҆́троцы небрего́ша безбо́жнагѡ велѣ́нїѧ, посредѣ́ же ѻ҆гнѧ̀ вве́ржени, ѡ҆роша́еми поѧ́хꙋ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Оу҆крѣпи́въ дꙋ́шꙋ си́лою хрⷭ҇то́вою, ѻ҆́ч҃е геѡ́ргїе, тогѡ̀ держа́вою ѿгна́лъ є҆сѝ тебѐ ненави́дѧщихъ полкѝ, сїѧ̑ крⷭ҇то́мъ ᲂу҆страши́въ, и҆́мже соблюда́емь пѣ́лъ є҆сѝ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, гдⷭ҇и бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Блаже́нъ є҆сѝ и҆ добро̀ тебѣ̀ бꙋ́детъ ны́нѣ, пребл҃же́ннѣйше, воспрїе́млющꙋ болѣ́зней твои́хъ и҆ по́двигѡвъ воздаѧ́нїе, и҆ со а҆́гг҃лы вопїю́щꙋ гдⷭ҇еви, геѡ́ргїе: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, гдⷭ҇и бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Бы́лъ є҆сѝ свѣ́тло жили́ще хрⷭ҇то́во, престо́лъ чꙋ́вствїѧ, ѻ҆́ч҃е, бы́въ и҆ мꙋ́дрости, ст҃ы́ни и҆спо́лненъ, вѣ́рою же и҆ бл҃года́тїю сїѧ́ѧ, и҆ зовы́й, геѡ́ргїе: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Бг҃оро́диченъ:

Свѣ́щникъ свѣ́та и҆ ѻ҆́блакъ свѣ́телъ, и҆ свѧще́нїѧ мѣ́сто показа́ласѧ є҆сѝ, неискꙋсобра́чнаѧ, ст҃ы́хъ бо ст҃о́е сло́во прїѧ́ла є҆сѝ несказа́ннѡ, є҆го́же пою́ще вопїе́мъ тѝ: бл҃гослове́нна, бг҃а пло́тїю ро́ждшаѧ.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Въ пе́щь ѻ҆́гненнꙋю ко ѻ҆трокѡ́мъ є҆врє́йскимъ снизше́дшаго, и҆ пла́мень въ ро́сꙋ прело́жшаго бг҃а, по́йте, дѣла̀, ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇а, и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Ꙗ҆́коже мимотекꙋ́щꙋю сѣ́нь, ны́нѣшнюю пои́стиннѣ жи́знь вѣ́дый, нетлѣ́ннꙋю прїѧ́ти подвиза́лсѧ є҆сѝ, мꙋ́дре: сегѡ̀ ра́ди честны̑ѧ монастырѝ мно́жєства назда́лъ є҆сѝ, дꙋша́мъ на спасе́нїе.

Кро́ткимъ правотꙋ̀ и҆ дꙋ́хомъ ни́щаго и҆мѣ́ѧй, мꙋ́жество показа́лъ є҆сѝ всѧ́ко, ꙗ҆́коже не є҆ди́наго себѐ ᲂу҆твержда́ти, рабо́тати зижди́телю, ѻ҆́ч҃е, но всѣ́хъ тебѐ зрѧ́щихъ.

Неѕло́бїе твоѐ и҆ и҆злїѧ́нїе любвѐ твоеѧ̀, треблаже́нне, ѻ҆́бразъ поста́ви чл҃вѣколю́бца хрⷭ҇та̀, къ немꙋ́же непреста́ннѡ пѣ́лъ є҆сѝ: превозно́симъ во всѧ̑ вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

Ѽ та́инства стра́шна! ѽ слы́шанїѧ ᲂу҆жа́снагѡ! ка́кѡ дв҃а несказа́ннымъ соедине́нїемъ ᲂу҆подо́бльшагосѧ на́мъ сло́ва ражда́етъ, пребыва́ющи, ꙗ҆́коже пре́жде ржⷭ҇тва̀, чиста̀ во вѣ́ки.

И҆́нъ. І҆рмо́съ то́йже.

Къ неразори́мѣй жи́зни, къ неꙋвѧда́ющей сла́дости, ѻ҆́ч҃е, преста́вилсѧ є҆сѝ, къ присносꙋ́щнѣй сла́вѣ и҆ къ невече́рнемꙋ свѣ́тꙋ: бж҃їе бо показа́лсѧ є҆сѝ дѣ́ланїе, є҆го́же превозно́симъ во вѣ́ки.

Ꙗ҆́кѡ ра́бъ хрⷭ҇то́въ, ꙗ҆́кѡ слꙋга̀ вѣ́ренъ и҆ строи́тель тогѡ̀ та̑инъ, ꙗ҆́кѡ непреле́стенъ пꙋтево́ждь бы́лъ є҆сѝ, геѡ́ргїе премꙋ́дре, стра̑сти врачꙋ́ѧ дꙋ́шъ же и҆ тѣле́съ.

По́лнъ поще́нїѧ пло́дъ, къ гꙋмнꙋ̀ хрⷭ҇то́вꙋ, ѻ҆́ч҃е, прине́слсѧ є҆сѝ, ꙗ҆́коже зрѣ́лъ гро́здъ, нбⷭ҇ными точи́лы, пребл҃же́нне, и҆згне́лсѧ є҆сѝ, ᲂу҆миле́нїѧ вїно̀ и҆сточа́еши на́мъ въ твое́й па́мѧти.

Бг҃оро́диченъ:

Чре́ва твоегѡ̀ пло́дъ нетлѣ́нныѧ мнѣ̀ жи́зни вино́венъ ꙗ҆ви́сѧ, и҆ сла́дости присносꙋ́щныѧ, бг҃ороди́тельнице чⷭ҇таѧ. тѣ́мже тѝ зовꙋ̀, веселѧ́сѧ, а҆рха́гг҃ловъ гла́съ: ра́дꙋйсѧ, дв҃о.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Ѿ бг҃а, бг҃а сло́ва, неизрече́нною мꙋ́дростїю прише́дшагѡ ѡ҆бнови́ти а҆да́ма, ꙗ҆́дїю въ тлѣ́нїе па́дшаго лю́тѣ, ѿ ст҃ы́ѧ дв҃ы неизрече́ннѡ воплоти́вшагосѧ на́съ ра́ди, вѣ́рнїи, є҆диномꙋ́дреннѡ пѣ́сньми велича́емъ.

Добродѣ́телей ѻ҆́бразы, ꙗ҆́кѡ на скрижа́ли написа́въ, чи́стѣй дꙋшѝ твое́й, дѣ́тельнѣ всѣ̑мъ ст҃ы̑мъ прине́слъ є҆сѝ, сꙋгꙋ́бѡ ко́ейждо ѿ добродѣ́телей пѣ̑нїѧ вне́съ, достопрїѧ́тно приносѧ̀ ѿ дѣ́лъ и҆ похвале́нїе.

А҆́гг҃льстїи ли́цы, а҆пⷭ҇льскїй собо́ръ, бцⷣа со крⷭ҇ти́телемъ, прⷪ҇ро́ческое сосло́вїе, свѧщє́нникъ чи́нове, съ по́стники мꙋ́ченичєскаѧ вѡ́инства, і҆ѡ́сифе, противомѣ́рными похвала́ми тѧ̀ ны́нѣ вѣнча́ютъ.

Слове́сное твоѐ ста́до помина́ти не преста́й, но ꙗ҆́коже жи́въ предста́тельствовалъ є҆сѝ, мꙋ́дре, си́це жи́знь нетлѣ́ннꙋю подаѧ̀ бꙋ́ди, тѣле́сныхъ страсте́й и҆ дꙋше́вныхъ и҆зима́ѧ, ѻ҆́ч҃е, ко хрⷭ҇тꙋ̀ моли́твами твои́ми.

Бг҃оро́диченъ:

Ѡ҆ на́съ молѧ́щи сн҃а твоего̀ не преста́й, дв҃о, чл҃вѣколю́бца бг҃а: тѧ́ бо наде́ждꙋ стѧжа́хомъ и҆ твои́мъ застꙋпле́нїемъ и҆збавлѧ́емсѧ бѣ́дъ и҆ страсте́й, и҆ прегрѣше́нїй, и҆ болѣ́зней, вѣ́рою тѧ̀ сла́вѧщїи.

И҆́нъ. І҆рмо́съ то́йже.

Оу҆крѣплѧ́емь вѣ́рою и҆ хрⷭ҇то́вою си́лою, всебл҃же́нне, ѡ҆гражде́нъ тве́рдѡ, сѣ̑ти де́мѡнскїѧ разори́лъ є҆сѝ, и҆ си́хъ ловле́нїй и҆ кова́рствъ всѣ́хъ ѿбѣ́гъ, влⷣцѣ всѣ́хъ предстои́ши ра́дꙋѧсѧ.

Всѐ жела́нїе твоѐ, бл҃же́нне, къ бг҃ꙋ преносѧ̀ и҆ бжⷭ҇твенныѧ наслажда́ѧсѧ добро́ты, є҆ѧ́же всѧ́ко є҆стество̀ жела́етъ, видѣ́нїемъ и҆ дѣѧ́нїемъ, и҆ житїѧ̀ свѣ́тлостїю себѐ ᲂу҆краси́лъ є҆сѝ, ѻ҆́ч҃е: тѣ́мже тѧ̀ ᲂу҆блажа́емъ.

Ѡ҆ на́съ вѣ́рою твою̀ па́мѧть соверша́ющихъ, хрⷭ҇та̀ молѧ̀ прилѣ́жнѡ, ѻ҆́ч҃е, не преста́й, спасти́сѧ на́мъ напа́стей и҆ треволне́нїѧ, и҆ бꙋ́ри, и҆ бѣ́дъ, и҆ страсте́й, и҆ ми́ръ мі́рꙋ дарова́ти, пребл҃же́нне.

Бг҃оро́диченъ:

Вопло́щшеесѧ сло́во, є҆́же пре́жде безъ пло́ти сꙋ́ще, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ є҆́сть ѿ бг҃а, родила̀ є҆сѝ, є҆ди́на всепѣ́таѧ, на ѡ҆бновле́нїе и҆ спасе́нїе всѣ́хъ земноро́дныхъ: тѣ́мже вѣ́рнїи тѧ̀ всѝ пѣ́сньми велича́емъ.

Комментарии для сайта Cackle