Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ з҃-й де́нь. Прпⷣбнагѡ ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ геѡ́ргїа, є҆пⷭ҇кпа мелїті́нскагѡ.

Стїхи̑ры, гла́съ а҃. Подо́бенъ: Всехва́льнїи мꙋ́чєницы:

Ѻ҆́ч҃е геѡ́ргїе, ꙳ хрⷭ҇то́вѣ честнѣ́й и҆ пречи́стѣй ꙳ че́стнѡ поклони́лсѧ є҆сѝ і҆кѡ́нѣ, всемꙋ́дре, ꙳ бг҃обо́рцєвъ на́глости ꙳ ника́коже ᲂу҆жаса́ѧсѧ, ꙳ си́лою тогѡ̀ ᲂу҆крѣплѧ́емь. ꙳ є҆го́же ны́нѣ молѝ, ꙳ дарова́ти дꙋша́мъ на́шымъ ꙳ ми́ръ и҆ ве́лїю ми́лость.

Ѻ҆́ч҃е геѡ́ргїе, ꙳ ꙗ҆́рость нечести́выхъ претерпѣ́лъ є҆сѝ, ꙳ гнѣ́вающихсѧ безслове́снѣ, ꙳ ꙗ҆̀же и҆ ви́дѣлъ є҆сѝ превозносѧ́щыѧсѧ ꙳ ѕлочести́вымъ шата́нїемъ, ꙳ и҆ па́ки сокрꙋша́ємы лю́тѣ ꙳ ꙗ҆́вственнѡ промышле́нїемъ, ꙳ ко ѿмще́нїю несмы́сленныхъ ꙳ дви́жимѡ, сла́вне.

Ѻ҆́ч҃е геѡ́ргїе, ꙳ бг҃ꙋ содѣ́йственникъ бы́въ, ꙳ ꙗ҆́кѡ і҆ере́й и҆ земледѣ́латель, ꙳ стори́чествꙋющъ пло́дъ влⷣцѣ, ꙳ дꙋ́шы приве́лъ є҆сѝ ꙳ ны́нѣ спасе́нныхъ сло́вомъ твои́мъ. ꙳ и҆ ны́нѣ моли́сѧ, ꙳ дарова́ти дꙋша́мъ на́шымъ ꙳ ми́ръ и҆ ве́лїю ми́лость.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Ра́дꙋйсѧ, кꙋпино̀ неѡпали́маѧ, ꙳ совѣ́та вели́кагѡ а҆́гг҃ла, ꙳ ра́дꙋйсѧ, є҆ди́на ро́ждшаѧ. ꙳ ра́дꙋйсѧ, и҆зволе́нїе чⷭ҇тны́ѧ трⷪ҇цы. ꙳ ра́дꙋйсѧ, земны̑мъ ᲂу҆твержде́нїе. ꙳ ра́дꙋйсѧ, раѧ̀ кла́съ ꙳ прозѧ́бши невоздѣ́ланный, ꙳ цр҃ѧ̀ и҆ гдⷭ҇а, ꙳ прозѧбє́нїѧ и҆зсꙋша́юща ѕло́бы.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

Своего̀ а҆́гнца ꙳ а҆́гница и҆ непоро́чнаѧ влⷣчца ꙳ на крⷭ҇тѣ̀ ꙗ҆́кѡ ви́дѣвши зра́ка не и҆мꙋ́ща, нижѐ добро́ты, ꙳ ᲂу҆вы̀ мнѣ̀, рыда́ющи глаго́лаше, ꙳ гдѣ̀ добро́та твоѧ̀ за́йде, сладча́йшїй; ꙳ гдѣ̀ благолѣ́пїе; ꙳ гдѣ̀ бл҃года́ть блиста́ющаѧ ꙳ ѻ҆́браза твоегѡ̀, ꙳ сн҃е мо́й любе́знѣйшїй;

Канѡ́нъ.

Гла́съ и҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Пѣ́снь возсле́мъ, лю́дїе, чꙋ́дномꙋ бг҃ꙋ на́шемꙋ, свободи́вшемꙋ і҆и҃лѧ ѿ рабо́ты, пѣ́снь побѣ́днꙋю пою́ще и҆ вопїю́ще: пои́мъ тебѣ̀, є҆ди́номꙋ влⷣцѣ.

Зарю̀ благоꙋтро́бїѧ мнѣ̀, хрⷭ҇тѐ, и҆спо́лншемꙋсѧ прегрѣше́нїй и҆ грѣхѝ лю́тыми, возсїѧ́й, ще́дре, и҆ мра́къ ѿженѝ моегѡ̀ ѡ҆слѣпле́нїѧ, мольба́ми твоегѡ̀ і҆ера́рха.

Всю̀ воздѣ́лалъ є҆сѝ, мꙋ́дре, болѣ́зньми и҆ по́ты твои́ми, воздержа́нїѧ зе́млю, и҆ сѣ́ѧ въ се́рдцы пшени́цꙋ дꙋ́ха, кла́съ безстра́стїѧ прине́слъ є҆сѝ, геѡ́ргїе блаже́нне.

На ра́мена крⷭ҇тъ тво́й взе́мъ, и҆ земны̑ѧ красѡты̀ мїроде́ржцꙋ тмы̀ ѿве́рглъ є҆сѝ, хрⷭ҇тꙋ̀ послѣ́довавъ, и҆ сокро́вище стѧжа́лъ є҆сѝ невеще́ственнагѡ црⷭ҇твїѧ є҆гѡ̀.

Бг҃оро́диченъ:

Ѻ҆рꙋ́жїе и҆ приста́нище тве́рдое, и҆ стѣ́нꙋ, и҆ крѣ́пость, и҆ бжⷭ҇твенное ѡ҆снова́нїе, и҆ мо́стъ, и҆ покро́въ, твоѐ, бг҃оневѣ́сто, и҆мꙋ́ще предста́тельство, ѿ бѣ́дъ и҆збавлѧ́емсѧ всѣ́хъ.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Нѣ́сть свѧ́тъ, ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь, и҆ нѣ́сть пра́веденъ, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ на́шъ, є҆го́же пое́тъ всѧ̀ тва́рь: нѣ́сть пра́веденъ, па́че тебє̀, гдⷭ҇и.

На высотꙋ̀ вше́дъ, бл҃же́нне, добродѣ́телей, и҆ во глꙋбины̑ дх҃а досто́йнѡ воззрѣ́въ, и҆ видѣ́нїѧ прїѧ́телище бы́въ, прпⷣбне, водворѧ́ешисѧ со а҆́гг҃льскими ли́ки.

Ѡ҆бнища́въ дꙋ́хомъ, ѡ҆богати́лсѧ є҆сѝ, мꙋ́дре, црⷭ҇твомъ невеще́ственнымъ, въ не́мже ста́дꙋ твоемꙋ̀ сокрѡ́вища вѣ̑чнаѧ вѣ́рнѡ пред̾ꙋгото́валъ є҆сѝ: тѣ́мже тѧ̀ ᲂу҆блажа́емъ.

Простото́ю, прпⷣбне, и҆ кро́тостїю дꙋше́вною ᲂу҆подо́билсѧ є҆сѝ нра́вы твои́ми и҆ и҆справле́ньми і҆а́кѡвꙋ: и҆ показа́лсѧ є҆сѝ чистото́ю дꙋ́ха і҆и҃ль, ᲂу҆́мъ зрѧ́й бг҃а.

Бг҃оро́диченъ:

Без̾ѻ́ч҃а родила̀ є҆сѝ, безъ мт҃рнѧ пре́жде тебє̀, и҆ ꙗ҆́кѡ младе́нца дои́ла є҆сѝ, пита́ющаго всѧ̑, є҆го́же молѝ спасти́сѧ вѣ́рнѡ пою́щымъ тѧ̀ госпо́дственнѡ бцⷣꙋ чⷭ҇тꙋю.

Сѣда́ленъ, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Премꙋ́дрости:

Смире́нїѧ высото́ю свѣ́телъ бы́въ, возношє́нїѧ вра̑жїѧ до конца̀ потреби́лъ є҆сѝ, хра́брствовавъ свѣ́тлѡ: ми́лостивъ же бы́въ, ѻ҆́ч҃е прпⷣбне, ѻ҆би́льнымъ подаѧ́нїемъ а҆́лчꙋщыѧ ᲂу҆довли́лъ є҆сѝ. тѣ́мже нестарѣ́ющꙋюсѧ по сме́рти наслѣ́довалъ є҆сѝ пи́щꙋ, ра́дꙋѧсѧ во вѣ́ки, геѡ́ргїе і҆ера́рше бл҃же́нне, молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, прегрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе дарова́ти пра́зднꙋющымъ любо́вїю свѧтꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́кѡ дв҃ꙋ и҆ є҆ди́нꙋ въ жена́хъ, тѧ̀ безъ сѣ́мене ро́ждшꙋю бг҃а пло́тїю, всѝ ᲂу҆блажа́емъ ро́ди человѣ́честїи: ѻ҆́гнь бо всели́сѧ въ тѧ̀ бжⷭ҇тва̀, и҆ ꙗ҆́кѡ младе́нца дои́ши зижди́телѧ и҆ гдⷭ҇а. тѣ́мъ а҆́гг҃льскїй и҆ человѣ́ческїй ро́дъ досто́йнѡ сла́вимъ прест҃о́е ржⷭ҇тво̀ твоѐ, и҆ согла́снѡ вопїе́мъ тѝ: молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, согрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе дарова́ти покланѧ́ющымсѧ вѣ́рою прест҃о́мꙋ ржⷭ҇твꙋ̀ твоемꙋ̀.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

А҆́гнца и҆ па́стырѧ, и҆ и҆зба́вителѧ, а҆́гница зрѧ́щи на крⷭ҇тѣ̀, восклица́ше пла́чꙋщи и҆ го́рькѡ рыда́ющи, вопїѧ́ше: мі́ръ ᲂу҆́бѡ ра́дꙋетсѧ, прїе́млѧ тобо́ю и҆збавле́нїе, ᲂу҆тро́ба же моѧ̀ гори́тъ, зрѧ́щи твоѐ распѧ́тїе, є҆́же терпи́ши за милосе́рдїе ми́лости. долготерпѣли́ве гдⷭ҇и, ми́лости бе́здно, и҆ и҆сто́чниче неисчерпа́емый, ᲂу҆милосе́рдисѧ и҆ да́рꙋй прегрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе, вѣ́рою пою́щымъ бжⷭ҇твєнныѧ стрⷭ҇ти твоѧ̑.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

И҆зъ горы̀ приѡсѣне́нныѧ, сло́ве, прⷪ҇ро́къ, є҆ди́ныѧ бцⷣы, хотѧ́ща воплоти́тисѧ, бг҃ови́днѡ ᲂу҆смотрѝ, и҆ со стра́хомъ славосло́вѧше си́лꙋ твою̀.

Ты̀ дꙋше́вный кора́бль спа́слъ є҆сѝ ѿ страсте́й ве́щнагѡ треволне́нїѧ, во приста́нище ᲂу҆стреми́лсѧ є҆сѝ, и҆ тишинꙋ̀ воздержа́нїѧ, ѻ҆́ч҃е прпⷣбне.

А҆гг҃лови́денъ ра́зꙋмъ стѧжа́въ, трⷪ҇ческое ѿ а҆́гг҃лъ пѣснопѣ́нїе послꙋ́шалъ є҆сѝ, бы́въ во и҆зстꙋпле́нїи смы́сла твоегѡ̀, прехва́льне.

Ты̀ мы́сленною пра́щею воѡрꙋжи́всѧ, ꙗ҆́коже и҆но́го голїа́ѳа, кнѧ́зѧ тмы̀ гордѧ́щасѧ низложи́лъ є҆сѝ, і҆ера́рше, дв҃дски, и҆ бжⷭ҇твенною вѣ́рою твое́ю.

Бг҃оро́диченъ:

Наде́жда и҆ предста́тельство мі́ра, бцⷣе, молѝ и҆зъ тебє̀ воплоще́ннаго ѡ҆ рабѣ́хъ твои́хъ: тѧ́ бо ст҃о́е ѡ҆чисти́лище стѧжа́вше, ѿ грѣха̀ и҆збавлѧ́емсѧ.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Ѿ но́щи невѣ́дѣнїѧ, бг҃овѣ́дѣнїемъ просвѣти́вый концы̀, просвѣти́ мѧ ᲂу҆́тромъ чл҃вѣколю́бїѧ твоегѡ̀, гдⷭ҇и.

Тѧ̀, ꙗ҆́кѡ чистоты̀ сто́лпъ и҆ цѣломꙋ́дрїѧ клю́чь, приснопа́мѧтне, вѣ́дꙋще всѝ, да ᲂу҆лꙋчи́мъ ᲂу҆́бѡ ми́лость моли́твами твои́ми.

Бг҃ови́днымъ прозрѣ́нїемъ во свѧще́нный ѡ҆дѣ́ѧлсѧ є҆сѝ чи́нъ, непоро́чнѣй дв҃ѣ ꙗ҆́кѡ непоро́чна тѧ̀ въ сїѐ призва́вшей.

Ми́лости щедро́тство всажде́но и҆мѣ́ѧ, и҆ всегда̀ соживꙋ́що, бы́лъ є҆сѝ ни́щымъ бога́тныѧ пи́щи дѣ́лателище.

Бг҃оро́диченъ:

Нбⷭ҇наго влⷣкꙋ во ᲂу҆тро́бѣ заче́нши, всенепоро́чнаѧ, была̀ є҆сѝ вы́шши нб҃съ и҆ всеѧ̀ тва́ри.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Ри́зꙋ мнѣ̀ пода́ждь свѣ́тлꙋ, ѡ҆дѣѧ́йсѧ свѣ́томъ, ꙗ҆́кѡ ри́зою, многоми́лостиве хрⷭ҇тѐ бж҃е на́шъ.

Дх҃ъ всест҃ы́й въ тебѣ̀ ѡ҆брѣ́тъ селе́нїе, дꙋхѡ́въ лꙋка́выхъ ѿгна́въ легеѡ́ны, моли́твами твои́ми.

Тишины̀ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ рѣка̀, и҆ стрꙋѧ̀ кро́тости, ѿ ни́хже напаѧ́емсѧ пото́ка сла́дости, прпⷣбне ѻ҆́ч҃е.

Оу҆мертви́въ плотскі̑ѧ сла̑сти, дꙋ́хомъ ѡ҆жи́лъ є҆сѝ: и҆ мене́ же страстьмѝ па́дшаго возста́ви, сла́вне.

Бг҃оро́диченъ:

Сло́во во ᲂу҆тро́бѣ, и҆́же ѿ ѻ҆ц҃а̀ безлѣ́тнѡ возсїѧ́вша, въ лѣ́то зачала̀ є҆сѝ бг҃а сло́ва па́че сло́ва, приснодв҃о.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Ѻ҆́троки ѡ҆роси́вый въ пещѝ, и҆ дв҃ꙋ сохрани́вый ро́ждшꙋю тѧ̀ по ржⷭ҇твѣ̀, бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Ѡ҆сїѧ́нїемъ дх҃а бжⷭ҇твеннагѡ, є҆́же ѿсю́дꙋ проразꙋмѣ́лъ є҆сѝ къ лꙋ́чшымъ преставле́нїе твоѐ: и҆ ны́нѣ ликꙋ́еши, прпⷣбне, во ѻ҆́нѣхъ ѻ҆би́телехъ.

Ꙗ҆́кѡ ѕвѣздѣ̀ ꙗ҆́вльшꙋсѧ тебѣ̀, житїе́мъ и҆ заре́ю бжⷭ҇твенною, чꙋ́вствы просвѣще́ннꙋ, преставле́нїе, прпⷣбне, твоѐ ѕвѣзда̀ провозвѣстѝ.

Въ черто́гъ вы́шнѧгѡ црⷭ҇твїѧ ѡ҆дѣ́ѧнъ вше́лъ є҆сѝ досто́йнѡ, и҆ восклони́всѧ съ женихо́мъ, прпⷣбне, на трапе́зѣ невеще́ственныѧ сла́дости.

Бг҃оро́диченъ:

Нбⷭ҇ныѧ тѧ̀ си̑лы, ꙗ҆́кѡ мт҃рь жи́зни всѣ́хъ по до́лгꙋ дорѷно́сѧтъ и҆ воспѣва́ютъ, влⷣчце, ꙗ҆́кѡ предста́тельство дꙋ́шъ на́шихъ.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Бг҃оглаго́ливїи ѻ҆́троцы въ пещѝ, со ѻ҆гне́мъ пла́мень попира́юще, поѧ́хꙋ: бл҃гослови́те, дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Бг҃оꙋправлѧ́емое и҆мѣ́ѧ се́рдце, страсте́й мои́хъ мра́чнꙋю, ѻ҆́ч҃е, ѿженѝ бꙋ́рю, и҆ ко приста́нищꙋ тишины̀ твоеѧ̀ наста́ви.

Насажде́нъ при бжⷭ҇твенныхъ и҆схо́дищахъ любвѐ во́дъ, дре́во жи́зни возрастѝ, и҆ плоды̀ благоче́стїѧ во вре́мѧ ѿда́лъ є҆сѝ.

Ꙗ҆́кѡ вра́чь неисцѣ́льныхъ недꙋ́гѡвъ, и҆ ѿгони́тель нечи́стыхъ дꙋхѡ́въ, бл҃же́нне геѡ́ргїе, и҆ моегѡ̀ грѣха̀ недꙋ́гъ ᲂу҆врачѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Кто̀ и҆зрече́тъ бжⷭ҇твенное ржⷭ҇тво̀ твоѐ, бг҃ороди́тельнице мр҃і́е; всѧ́ко бо є҆стество̀ диви́тсѧ земноро́дныхъ и҆ а҆́гг҃лъ, и҆ тѧ̀ ᲂу҆блажа́ютъ.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Проѧвле́нное на горѣ̀ законополо́жникꙋ во ѻ҆гнѝ и҆ кꙋпинѣ̀, ржⷭ҇тво̀ приснодв҃ы, въ на́ше вѣ́рныхъ спасе́нїе, пѣ́сньми немо́лчными велича́емъ.

Твои́хъ сле́зъ и҆сто́чники, безстра́стїѧ воздѣ́лалъ є҆сѝ, прпⷣбне, ра́й непоро́чнѡ, и҆ многоѻби́ленъ пло́дъ и҆зно́сиши, пита́ѧ добродѣ́тельми бжⷭ҇твенное ста́до.

Ты̀ чи́сто бг҃ꙋ прине́слъ є҆сѝ слꙋже́нїе, и҆ вѣ́ры, прпⷣбне, тече́нїе соверши́въ, ны́нѣ прїѧ́лъ є҆сѝ вѣне́цъ пра́вды и҆зъ рꙋкѝ хрⷭ҇та̀ подвигополо́жника.

Дне́сь и҆гра́етъ и҆ ликꙋ́етъ вѣ́рныхъ мно́жество, мона́хѡвъ стада̀, свѧще́нникѡвъ собо́ри: тѧ́ бо всѝ ѻ҆́бразъ спасе́нїѧ ѡ҆брѣто́ша и҆ пра́вилꙋ и҆з̾ѡбраже́нїе.

Бг҃оро́диченъ:

Бг҃омꙋ́жно твоѐ ржⷭ҇тво̀, всенепоро́чнаѧ ѻ҆трокови́це, ꙗ҆́кѡ бг҃а сꙋ́ща и҆ зижди́телѧ вѣкѡ́въ молѧ́щи не ѡ҆скꙋдѣва́й непреста́ннѡ, спастѝ дꙋ́шы воспѣва́ющихъ тѧ̀.

Комментарии для сайта Cackle