Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ и҃-й де́нь. Ст҃ы́хъ а҆пⷭ҇лъ: и҆рѡдїѡ́на, а҆га́ва, а҆сѷгкрі́та, рꙋ́фа, фле́гонта и҆ є҆́рма, и҆ и҆̀же съ ни́ми.

Стїхи̑ры, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Ꙗ҆́кѡ до́блѧ:

Ѻ҆рлѝ ꙗ҆́кѡ крила́ти, ꙳ всю̀ зе́млю претеко́сте, ꙳ честна̑ѧ ᲂу҆чє́нїѧ разсѣва́юще, ꙳ и҆ пле́велы и҆стерза́юще ле́сти бл҃года́тїю, ꙳ и҆ многокла́сенъ пло́дъ ꙳ дѣ́лающе, всехва́льнїи, ꙳ є҆го́же держа́тъ мы́слєнныѧ жи̑тницы во вѣ́ки, ꙳ дѣ́лателю безсме́ртномꙋ ꙳ бога́тнѡ соблюда́емь.

И҆рѡдїѡ́на, а҆га́ва и҆ а҆сѷгкрі́та, ꙳ рꙋ́фа же и҆ бжⷭ҇твеннаго фле́гонта ᲂу҆блажи́мъ, ꙳ лозы̀ сꙋ́ще плодови́тыѧ рѡ́зги, ꙳ и҆ска́пающе на́мъ сла́дость спаси́тельнꙋю ꙳, веселѧ́щꙋ жа̑ждꙋщаѧ сердца̀ ꙳ вѣ́рою и҆́стинною ꙳ бжⷭ҇твенное си́хъ соверша́ющихъ торжество̀.

Нб҃са̀ бы́вше высока̀ мы́слїю, ꙳ сла́вꙋ возвѣща́юще бг҃а на́шегѡ, ꙳ вопло́щшагѡсѧ во́лею, бг҃ови́дцы а҆пⷭ҇ли, ꙳ наста́вницы бл҃гочести́выхъ, ꙳ церкве́й ѡ҆снова̑нїѧ, ꙳ столпѝ непоколеби́мїи, ꙳ бл҃гоче́стїѧ приста̑нища, ꙳ неизглаго́ланныхъ та̑инъ слꙋжи́телє, ꙳ свѣтоводи́телє дꙋ́шъ на́шихъ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́же бг҃а невмѣсти́маго ꙳ во чре́вѣ твое́мъ (с. 71) вмѣсти́вшаѧ, ꙳ чл҃вѣколю́бнѡ чл҃вѣ́ка бы́вша, ꙳ и҆ на́ше смѣше́нїе и҆зъ тебє̀ прїи́мша, ꙳ и҆ ѡ҆божи́вша ꙗ҆́вѣ, ꙳ не пре́зри менє̀, всечⷭ҇таѧ, ны́нѣ скорбѧ́ща: ꙳ но ᲂу҆ще́дри ско́рѡ, ꙳ и҆ разли́чныѧ вражды́ же ꙳ и҆ вре́да лꙋка́вагѡ свободѝ.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

На крⷭ҇тѣ́ тѧ ꙗ҆́кѡ ᲂу҆зрѣ̀ ꙳ пригвожде́нна, гдⷭ҇и, ꙳ а҆́гница и҆ мт҃и твоѧ̀ дивлѧ́шесѧ, ꙳ и҆ что̀ видѣ́нїе сїѐ, взыва́ше, ꙳ сн҃е вожделѣ́нне; ꙳ сїѧ̑ тебѣ̀ невѣ́рный собо́ръ воздадѐ беззако́нный, ꙳ и҆́же мно́гихъ твои́хъ чꙋде́съ наслади́выйсѧ; ꙳ но сла́ва неизглаго́ланномꙋ ꙳ соше́ствїю твоемꙋ̀, влⷣко.

Канѡ́нъ, є҆гѡ́же краегране́сїе:

А҆пⷭ҇лѡмъ и҆сплете́мъ бжⷭ҇твеннꙋю пѣ́снь. Творе́нїе і҆ѡ́сифово.

Гла́съ г҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Во́ды дре́вле, ма́нїемъ бжⷭ҇твеннымъ во є҆ди́но со́нмище совокꙋпи́вый, и҆ раздѣли́вый мо́ре і҆и҃льтєскимъ лю́демъ, се́й бг҃ъ на́шъ, препросла́вленъ є҆́сть: томꙋ̀ є҆ди́номꙋ пои́мъ, ꙗ҆́кѡ просла́висѧ.

А҆пⷭ҇лѡвъ ст҃ы́хъ всесвѧтꙋ́ю согла́снѡ торжествꙋ́имъ па́мѧть, и҆ ты́ѧ воспои́мъ весе́лїемъ дꙋшѝ: прест҃о́е бо мо́лѧтъ сло́во, ѡ҆чище́нїе дарова́ти на́мъ и҆ ми́лость.

Многобо́жнагѡ неи́стовства согни́тїе ѿгна́вше, сло́ва со́лїю бжⷭ҇твеннагѡ дꙋ́шы, сла́внїи, ѡ҆бꙋѧ́вшыѧ дре́вле всѧ̑ ᲂу҆здра́висте, и҆ спасє́ны зижди́телю всѣ́хъ предста́висте: тѣ́мъ и҆ прославлѧ́етесѧ.

Сла́вный и҆рѡдїѡ́нъ, рꙋ́фъ и҆ фле́гонтъ, и҆ а҆га́въ, и҆ а҆сѷгкрі́тъ, вкꙋ́пѣ и҆ є҆́рмъ, пѣ́сньми да ᲂу҆блажа́тсѧ, бли́жнїи бы́вше и҆зба́вителѧ на́шегѡ дрꙋ́зи и҆ мꙋ́дрїи а҆пⷭ҇ли, и҆ бжⷭ҇твеннїи проповѣ́дницы.

Бг҃оро́диченъ:

Ми́лостиваѧ бцⷣе, а҆пⷭ҇лѡвъ похвало̀ и҆ стрⷭ҇тоте́рпцєвъ сла́ва, и҆ вѣ́рныхъ ᲂу҆твержде́нїе, ᲂу҆твердѝ, молю́сѧ, претворѧ́емый навѣ́ты лестца̀ ᲂу҆́мъ мо́й, помраче́нный престꙋпле́ньми.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

И҆́же ѿ не сꙋ́щихъ всѧ̑ приведы́й, сло́вомъ созида́ємаѧ, соверша́ємаѧ дх҃омъ, вседержи́телю вы́шнїй, въ любвѝ твое́й ᲂу҆твердѝ менѐ.

Церкѡ́внаѧ бы́вша ѻ҆чеса̀, мнѡ́гимъ ѿверзо́сте ѻ҆́чи, ви́дѣти добро́тꙋ недомы́сленнꙋю, бг҃ови́днїи ᲂу҆ч҃ницы̀ бж҃е́ственнагѡ сло́ва.

До́мъ трⷪ҇цы показа́лсѧ є҆сѝ свѣтови́денъ, рꙋ́фе пресла́вне, и҆ сло́вомъ бл҃года́ти трє́бища низве́рглъ є҆сѝ, и҆ созда́лъ є҆сѝ гдⷭ҇ꙋ цє́ркви.

Сло́вомъ твои́мъ бжⷭ҇твеннымъ ѡ҆бнови́въ, рꙋ́фе мꙋ́дре, сердца̀, насѣ́ѧвъ спаси́тєльнаѧ ᲂу҆чє́нїѧ, и҆ многопло́денъ кла́съ спа́сшихсѧ пожа́лъ є҆сѝ спасе́нїе.

Бг҃оро́диченъ:

По сꙋществꙋ̀ сы́й бжⷭ҇твенномꙋ непристꙋ́пенъ, пречⷭ҇таѧ, пристꙋ́пенъ мнѣ̀ ны́нѣ бы́сть, и҆ пло́ти прїѧ́тїемъ ве́сь соедини́сѧ кра́йнѧгѡ ра́ди бл҃гоꙋтро́бїѧ.

Сѣда́ленъ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Вознесы́йсѧ:

Наꙋчи́вшесѧ ѿ и҆сто́чника премꙋ́дрости, ᲂу҆мꙋдри́сте пре́жде неразꙋ́мїемъ слꙋжа́щыѧ ᲂу҆мовре́днѡ и҆стꙋка̑ннымъ, мꙋ́дрїи. тѣ́мже блажи́ми є҆стѐ въ вѣ́къ вѣ́ка, прⷭ҇то́лꙋ предстоѧ́ше ст҃ы́ѧ трⷪ҇цы: но прилѣ́жнѡ моли́тесѧ, ѡ҆брѣстѝ разрѣше́нїе прегрѣше́нїй на́шихъ, пресла́внїи.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

По бз҃ѣ во тво́й, бцⷣе, прибѣга́ю смире́нный покро́въ бжⷭ҇твенный, припа́даѧ молю́сѧ: поми́лꙋй, пречⷭ҇таѧ, ꙗ҆́кѡ превзыдо́ша главꙋ̀ мою̀ грѣсѝ, и҆ бою́сѧ, влⷣчце, мꙋ́ки, и҆ трепе́щꙋ. моле́нїе сотворѝ, чⷭ҇таѧ, къ сн҃ꙋ твоемꙋ̀, ѿ си́хъ и҆зба́вити мѧ̀.

Крⷭ҇тобогоро́диченъ:

И҆́же ѿ безнача́льнагѡ ѻ҆ц҃а̀ рожде́ннаго, напослѣ́докъ тѧ̀ пло́тїю ро́ждшаѧ, на крⷭ҇тѣ̀ ви́сѧща зрѧ́щи, хрⷭ҇тѐ, ᲂу҆вы̀ мнѣ̀, любе́знѣйшїй і҆и҃се, вопїѧ́ше: ка́кѡ сла́вимый ꙗ҆́кѡ бг҃ъ ѿ а҆́гг҃лъ, ѿ беззако́нныхъ ны́нѣ человѣ̑къ, сн҃е, хотѧ̀ распина́ешисѧ; пою́ тѧ, долготерпѣли́ве.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Положи́лъ є҆сѝ къ на́мъ тве́рдꙋю любо́вь, гдⷭ҇и, є҆диноро́днаго бо твоего̀ сн҃а за ны̀ на сме́рть да́лъ є҆сѝ. тѣ́мже тѝ зове́мъ благодарѧ́ще: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Врачева́нїе вѣ̑рнымъ ꙗ҆зы́кѡмъ бжⷭ҇твенное приносѧ́ще, зе́млю нече́стїѧ лꙋка́внꙋю, разоре́нїю, мꙋ́дрїи, преда́сте, и҆ созда́сте дꙋ́шы въ вѣ́рѣ: сегѡ̀ ра́ди ᲂу҆блажа́етесѧ.

Въ си́лꙋ тобо́ю, и҆рѡдїѡ́не бл҃же́нне, ѡ҆блече́сѧ гра́дъ па́трскїй преѧвле́ннѡ: пе́рвый бо ты̀ престо́лъ ᲂу҆краси́лъ є҆сѝ, бжⷭ҇твенными просвѣща́емь свѣтоли̑тїи ст҃а́гѡ дх҃а.

Гра́дъ па́трскїй граждани́номъ тобо́ю вели́кимъ ѡ҆богати́сѧ, бл҃же́нне и҆рѡдїѡ́не, вои́стиннꙋ, къ сїѡ́нꙋ вы́шнемꙋ приводѧ́ща сі́й въ пра́вдꙋ: тѣ́мже почита́етъ тѧ̀ бжⷭ҇твенными пѣснопѣ́ньми.

Бг҃оро́диченъ:

Сло́вомъ свѧще́ннымъ ѻ҆́ч҃ее сло́во зачала̀ є҆сѝ, всѧ́кагѡ безслове́сїѧ человѣ́ки, бг҃ороди́тельнице дв҃о, и҆збавлѧ́юща. тѣ́мже словесы̀ всегда̀ велегла́снѡ бжⷭ҇твенными тѧ̀ сла́вимъ.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

На землѝ неви́димый ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, и҆ человѣ́кѡмъ во́лею сожи́лъ є҆сѝ, непостижи́мый, и҆ къ тебѣ̀ ᲂу҆́тренююще, воспѣва́емъ тѧ̀, чл҃вѣколю́бче.

На зе́млю прише́дша, є҆́же спастѝ заблꙋ́ждшаго, проповѣ́дасте сло́во, бжⷭ҇твеннїи а҆пⷭ҇ли, и҆ ѿ ле́сти всѧ̑ человѣ́ки и҆зба́висте.

Страннолѣ́пнѡ прⷪ҇ро́чествїѧ тебѣ̀ бл҃года́ть ѿ бг҃а и҆злїѧ́сѧ бога́тнѡ, бг҃омꙋ́дре а҆га́ве: провозглаша́еши бо сказа́нїе хотѧ́щихъ бы́ти ꙗ҆вле́ннѡ.

Ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ и҆ногда̀, прозна́менꙋѧ па́ѵлꙋ навѣ́ты и҆ ᲂу҆́зы, и҆ ѡ҆ѕлоблє́нїѧ, прⷪ҇ро́че а҆га́ве, є҆гда̀ рꙋ́ки твоѧ̑ ѻ҆́нагѡ по́ѧсомъ свѧза́лъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Є҆ди́на на землѝ ржⷭ҇тво̀ и҆мѣ́ла є҆сѝ стра́нно, є҆ди́нѣхъ на́съ примирѧ́ющи є҆ди́номꙋ пребезнача́льномꙋ ѻ҆ц҃ꙋ̀. сегѡ̀ ра́ди є҆ди́нꙋ тѧ̀, ꙗ҆́кѡ мт҃рь бг҃а, чти́мъ.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Бе́здна послѣ́днѧѧ грѣхѡ́въ ѡ҆бы́де мѧ̀, и҆ и҆счеза́етъ дꙋ́хъ мо́й: но простры́й, влⷣко, высо́кꙋю твою̀ мы́шцꙋ, ꙗ҆́кѡ петра́ мѧ, ᲂу҆пра́вителю, спасѝ.

Положѝ свѣщы̀ ꙗ҆́кѡ свѣтоза̑рны ва́съ сло́во, вселе́ннꙋю просвѣща́ющыѧ, и҆ тмꙋ̀ рѣша́щыѧ, бг҃ови́дцы а҆пⷭ҇ли, и҆ показꙋ́ющыѧ пꙋ́ть спаси́тельный.

Ме́ртвость проповѣ́дꙋѧ безсме́ртнагѡ, ᲂу҆мерщвле́нныхъ къ животꙋ̀ преставлѧ́ше, мꙋ́дрый а҆сѷгкрі́тъ, а҆пⷭ҇лѡвъ похвала̀, ѵ҆рка́нїи же тве́рдое ѡ҆гражде́нїе.

Ѡ҆брѣ́те тѧ̀, а҆сѷгкрі́те, рѣкꙋ̀ во́дъ и҆спо́лненꙋ ѵ҆рка́нїа дх҃а, и҆ честны́ми напоє́нїи твои́ми напои́вшисѧ, принесѐ краснѣ̑йшаѧ влⷣцѣ прозѧбє́нїѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Зако́на тѧ̀ ѡ҆бразова́ше кївѡ́тъ прїе́мшꙋю зако́на бжⷭ҇твеннагѡ и҆сполне́нїе, и҆ пло́тїю ро́ждшꙋю, и҆ по ржⷭ҇твѣ̀ пребы́вшꙋю, приснодв҃о, ꙗ҆́кѡ пре́жде ржⷭ҇тва̀, бг҃оневѣ́сто.

Конда́къ, гла́съ в҃. Подо́бенъ: Вы́шнихъ и҆щѧ̀:

Ꙗ҆ви́стесѧ хрⷭ҇тѡ́вы ᲂу҆ч҃ницы̀ и҆ а҆пⷭ҇ли всечестні́и, и҆рѡдїѡ́не сла́вне, а҆га́ве и҆ рꙋ́фе, а҆сѷгкрі́те, фле́гонте со є҆́рмомъ, при́снѡ моли́тесѧ гдⷭ҇еви пода́ти на́мъ согрѣше́нїй проще́нїе пою́щымъ ва́съ.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Пре́жде ѻ҆́бразꙋ злато́мꙋ, персі́дскомꙋ чти́лищꙋ ѻ҆́троки не поклони́шасѧ, трїѐ пою́ще посредѣ̀ пе́щи: ѻ҆тцє́въ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Ѡ҆снова́вше до́брѣ на ка́мени вѣ́ры, ꙗ҆зы́кѡвъ и҆сполнє́нїѧ, ка́менїе дре́вле чтꙋ́щыѧ всꙋ́е, просвѣти́сте ꙗ҆́вѣ, бг҃оглаго́ливїи.

Попали́лъ є҆сѝ, фле́гонте свѧще́нне, ѻ҆гне́мъ бжⷭ҇твенныхъ слове́съ твои́хъ всѧ́ко ле́стное те́рнїе, и҆ сердца̀ ѻ҆каѧ́ннѡ ᲂу҆га̑сшаѧ теплото́ю дх҃а вже́глъ є҆сѝ ꙗ҆вле́ннѡ.

Мараѳѡ́нстїи жи́тели предста́телѧ тѧ̀ велича́йша и҆ ᲂу҆чи́телѧ и҆зрѧ́дна, и҆ свѣти́льника, и҆ наста́вника и҆мꙋ́ще, фле́гонте сла́вне, почита́ютъ тѧ̀ непреста́ннѡ.

Бг҃оро́диченъ:

Но́въ ра́й на́мъ, жи́зни дре́во, чⷭ҇таѧ, стѧжа́вши была̀ є҆сѝ, є҆гѡ́же снѣ́дь снѣ́дїю ᲂу҆мерщвлє́нныѧ ѡ҆живѝ, чⷭ҇таѧ бг҃ороди́тельнице.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Вавѷлѡ́нскаѧ пе́щь ѻ҆́троки не ѡ҆палѝ, нижѐ бж҃ества̀ ѻ҆́гнь дв҃ꙋ растлѝ. тѣ́мъ со ѻ҆́трѡки, вѣ́рнїи, возопїе́мъ: благослови́те, дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Да ᲂу҆блажи́тсѧ а҆га́въ, фле́гонтъ и҆ а҆сѷгкрі́тъ, рꙋ́фъ и҆ є҆рмі́й сла́вный, и҆ и҆рѡдїѡ́нъ дне́сь, сло́ва бы́вше бжⷭ҇твеннїи а҆пⷭ҇ли и҆ свѣти̑ла мі́ра, и҆ ꙗ҆зы́кѡвъ ᲂу҆чи́телїе.

Є҆рмі́й пресла́вный далма́тїи бы́сть всеѧ̀ наста́вникъ, и҆ просвѣще́нїе: на сїю́ бо ꙗ҆́кѡ со́лнце многосвѣ́тло на́йде, творѧ̀ ди̑внаѧ и҆ просвѣща́ѧ сердца̀ неви̑дѧщаѧ пе́рвѣе.

Сло́во ꙗ҆́кѡ свѣти́льникъ сїѧ́ющъ, є҆рмі́е, носѧ̀, сла́вне, сꙋ́щыѧ въ нощѝ лю́тыхъ сѣдѧ́щыѧ просвѣти́лъ є҆сѝ, и҆сцѣлє́нїѧ и҆ зна́мєнїѧ творѧ̀ вели̑ка, привле́клъ є҆сѝ къ вѣ́рѣ невѣ́рныхъ и҆сполне́нїе.

Бг҃оро́диченъ:

Тѧ̀ предста́тельство и҆́мамы, пречⷭ҇таѧ, рабѝ твоѝ, и҆ къ сн҃ꙋ твоемꙋ̀ и҆ бг҃ꙋ, хода́таицꙋ непосты́днꙋ, ѿ бѣ́дъ ны̀ спасѝ и҆ лю́тыхъ напа́стей, да вѣ́рою и҆ любо́вїю при́снѡ тѧ̀ сла́вимъ.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Кꙋпино́ю и҆ ѻ҆гне́мъ пропи́саннꙋю въ сїна́и, законополо́жникꙋ мѡѷсе́ю, и҆ бж҃їй во чре́вѣ неѡпа́льнѡ заче́ншꙋю ѻ҆́гнь, всесвѣ́тлꙋю и҆ негаси́мꙋю свѣщꙋ̀, сꙋ́щꙋю бцⷣꙋ пѣ́сньми чтꙋ́ще велича́емъ.

Свѧще́ннѣйшїй ли́къ соста́вимъ вѣ́рнѡ, є҆диномышле́нїемъ дꙋшѝ блажа́ще те́плѣ є҆́рма и҆ и҆рѡдїѡ́на, рꙋ́фа, а҆га́ва, а҆сѷгкрі́та же вели́каго и҆ фле́гонта бжⷭ҇твеннаго, ꙗ҆́кѡ сло́ва самови́дцы бы́вшыѧ.

Ꙗ҆́кѡ ма̑слины та̑йныѧ ꙗ҆вле́ни вои́стиннꙋ бг҃оглаго́ливїи, на́шѧ ᲂу҆масти́ша дꙋ́шы и҆ ли́ца бл҃года́тїю, и҆ и҆зба́виша ѿ безбо́жнагѡ наси́лїѧ, и҆ тмы̀ неразꙋ́мїѧ: тѣ́мже и҆ досто́йнѡ ᲂу҆блажа́ютсѧ.

Стена́нїй ны̀ мно́гихъ и҆ рабо́ты вра́жїѧ, и҆ ве́тхагѡ запина́телѧ, и҆зба́висте мꙋ́дрїи, и҆зба́вителевы а҆пⷭ҇ли: и҆ показа́сте стєзѝ, ведꙋ́щыѧ бж҃е́ственною наде́ждею къ црⷭ҇твꙋ нбⷭ҇номꙋ.

Шестосвѣ́тнаѧ свѣщѐ ст҃ы́хъ ᲂу҆ч҃ни̑къ, молѝ прилѣ́жнѡ трисо́лнечнꙋю зарю̀, просвѣти́ти дꙋ́шы на́шѧ, всесвѣ́тлꙋю соверша́ющихъ ва́шꙋ па́мѧть, и҆ и҆зба́вити ѿ тмы̀ и҆ вѣ́чнагѡ ѡ҆сꙋжде́нїѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́коже пламеноно́снаѧ клеща̀, прїѧ́ла є҆сѝ во ᲂу҆тро́бѣ ᲂу҆́гль разꙋ́мный, попалѧ́ющъ на́шѧ стра̑сти и҆ просвѣща́ющъ дꙋ́шы на́шѧ, и҆ рѣша́щъ тмꙋ̀ і҆дѡлонеи́стовства, чⷭ҇таѧ дв҃о многопѣ́таѧ.

Комментарии для сайта Cackle