Азбука веры Православная библиотека Богослужение Минея. Август (церковнославянским шрифтом)
Распечатать

Минея. Август (церковнославянским шрифтом)

Январь * Февраль * Март * Апрель * Май * Июнь * Июль * Сентябрь * Октябрь * Ноябрь * Декабрь

Во сла́вꙋ ст҃ы́ѧ, є҆диносꙋ́щныѧ, животворѧ́щїѧ и҆ нераздѣли́мыѧ трⷪ҇цы, ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́гѡ дх҃а: бл҃гослове́нїемъ ст҃ѣ́йшагѡ патрїа́рха моско́вскагѡ и҆ всеѧ̀ рꙋсѝ а҆леѯі́ѧ моско́вскагѡ срѣ́тенскагѡ монастырѧ̀ свѧще́нно-а҆рхїмандрі́та напеча́тасѧ кни́га сїѧ̀, мині́а мѣ́сѧцъ а҆́ѵгꙋстъ во гра́дѣ москвѣ̀, въ лѣ́то ѿ ржⷭ҇тва̀ по пло́ти бг҃а сло́ва ҂ацч҃ѕ

МѢ́СѦЦЪ А҆́ѴГꙊСТЪ,

и҆мѣ́ѧй дне́й л҃а.

Содержание

Въ а҃-й де́нь. Происхожде́нїе честны́хъ дре́въ, честна́гѡ и҆ животворѧ́щагѡ крⷭ҇та̀: Мѣ́сѧца тогѡ́же во в҃-й де́нь. Пренесе́нїе моще́й ст҃а́гѡ первомꙋ́ченика и҆ а҆рхїдїа́кона стефа́на: Мѣ́сѧца тогѡ́же въ г҃-й де́нь. Прпⷣбныхъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ, і҆саа́кїа, далма́та и҆ фа́ѵста: Мѣ́сѧца тогѡ́же въ д҃-й де́нь. Ст҃ы́хъ седмѝ ѻ҆трокѡ́въ, и҆̀же во є҆фе́сѣ Мѣ́сѧца тогѡ́же въ є҃-й де́нь. Предпра́зднство преѡбраже́нїѧ гдⷭ҇а на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀: Мѣ́сѧца тогѡ́же въ ѕ҃-й де́нь. Ст҃о́е преѡбраже́нїе гдⷭ҇а бг҃а и҆ сп҃са на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀ Мѣ́сѧца тогѡ́же въ з҃-й де́нь. Ст҃а́гѡ прпⷣбномꙋ́ченика дометі́а Мѣ́сѧца тогѡ́же въ и҃-й де́нь. Ст҃а́гѡ є҆мїлїа́на и҆сповѣ́дника, є҆пі́скопа кѷзі́ческагѡ Мѣ́сѧца а҆́ѵгꙋста въ и҃-й де́нь Слꙋ́жба на пренесе́нїе чⷭ҇тны́хъ и҆ многоцѣле́бныхъ моще́й прпⷣбныхъ и҆ бг҃оно́сныхъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ зѡсі́мы и҆ савва́тїа, солове́цкихъ нача́льникѡвъ, но́выхъ чꙋдотво́рцєвъ Мѣ́сѧца тогѡ́же въ ѳ҃-й де́нь. Ст҃а́гѡ а҆пⷭ҇ла матѳі́а Мѣ́сѧца тогѡ́же въ і҃-й де́нь. Ст҃а́гѡ мꙋ́ченика и҆ а҆рхїдїа́кона лаѵре́нтїа Мѣ́сѧца тогѡ́же въ а҃ї-й де́нь. Ст҃а́гѡ мч҃ника и҆ а҆рхїдїа́кона є҆́ѵпла Мѣ́сѧца тогѡ́же въ в҃ї-й де́нь. Ст҃ы́хъ мꙋ́чєникъ, фѡ́тїа и҆ а҆нїки́ты Мѣ́сѧца тогѡ́же въ г҃ї-й де́нь. Прпⷣбнагѡ ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ маѯі́ма и҆сповѣ́дника Мѣ́сѧца а҆́ѵгꙋста въ г҃ї-й де́нь. Слꙋ́жба ст҃и́телю и҆ чꙋдотво́рцꙋ тѵ́хѡнꙋ, є҆пⷭ҇кпꙋ воро́нежскомꙋ Мѣ́сѧца тогѡ́же въ д҃ї-й де́нь. Предпра́зднство ᲂу҆спе́нїѧ прест҃ы́ѧ бцⷣы: Мѣ́сѧца тогѡ́же въ є҃ї-й де́нь. Оу҆спе́нїе прест҃ы́ѧ сла́вныѧ влⷣчцы на́шеѧ бцⷣы и҆ приснодв҃ы марі́и Мѣ́сѧца тогѡ́же въ ѕ҃ї-й де́нь. Ѿ є҆де́са пренесе́нїе въ кѡнстанті́нь гра́дъ нерꙋкотворе́ннагѡ ѻ҆́браза, гдⷭ҇а на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀, ре́кше ст҃а́гѡ ᲂу҆брꙋ́са: Мѣ́сѧца тогѡ́же въ з҃ї-й де́нь. Ст҃а́гѡ мꙋ́ченика мѵ́рѡна Чи́нъ погребе́нїѧ прест҃ы́ѧ бцⷣы. ПОХВАЛЫ̀, Мѣ́сѧца тогѡ́же въ и҃ї-й де́нь. Ст҃ы́хъ мꙋ́чєникъ, флѡ́ра и҆ ла́ѵра Мѣ́сѧца тогѡ́же въ ѳ҃ї-й де́нь. Ст҃а́гѡ мч҃ника а҆ндре́а стратила́та, и҆ съ ни́мъ двꙋ̀ ты́сѧщъ, пѧтѝ сѡ́тъ девѧти́десѧти тре́хъ Мѣ́сѧца а҆́ѵгꙋста въ ѳ҃ї-й де́нь. Пра́зднованїе прест҃ѣ́й влⷣчцѣ на́шей бцⷣѣ и҆ приснодв҃ѣ мр҃і́и ра́ди і҆кѡ́ны є҆ѧ̀, и҆менꙋ́емыѧ донска́ѧ Мѣ́сѧца тогѡ́же въ к҃-й де́нь. Ст҃а́гѡ прⷪ҇ро́ка самꙋи́ла Мѣ́сѧца тогѡ́же въ к҃а-й де́нь. Ст҃а́гѡ а҆пⷭ҇ла ѳадде́а: и҆ ст҃ы́ѧ мч҃ницы ва́ссы Мѣ́сѧца тогѡ́же въ к҃в-й де́нь. Ст҃а́гѡ мꙋ́ченика а҆гаѳоні́ка, и҆ и҆̀же съ ни́мъ Мѣ́сѧца тогѡ́же въ к҃г-й де́нь. Ст҃а́гѡ мꙋ́ченика лꙋ́ппа Мѣ́сѧца тогѡ́же въ к҃д-й де́нь. Ст҃а́гѡ сщ҃енномꙋ́ченика є҆ѵтѵ́ха, ᲂу҆ченика̀ ст҃а́гѡ і҆ѡа́нна бг҃осло́ва: Мѣ́сѧца тогѡ́же въ к҃є-й де́нь. Возвраще́нїе моще́й ст҃а́гѡ а҆пⷭ҇ла варѳоломе́а: И҆ па́мѧть ст҃а́гѡ а҆пⷭ҇ла ті́та Мѣ́сѧца тогѡ́же въ к҃ѕ-й де́нь. Ст҃ы́хъ мч҃никъ, а҆дрїа́на и҆ ната́лїи: Въ то́йже де́нь пра́зднꙋемъ срѣ́тенїю і҆кѡ́ны, прест҃ы́ѧ бцⷣы, влади́мїрскїѧ Мѣ́сѧца тогѡ́же въ к҃з-й де́нь. Прпⷣбнагѡ ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ пі́мена Мѣ́сѧца тогѡ́же въ к҃и-й де́нь. Прпⷣбнагѡ ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ мѡѷсе́а мꙋ́рїна Мѣ́сѧца а҆́ѵгꙋста въ к҃и-й де́нь. Прпⷣбныхъ ѻ҆тцє́въ пече́рскихъ, и҆́хже нетлѣ̑нныѧ мо́щи въ да́льней пеще́рѣ почива́ютъ Мѣ́сѧца тогѡ́же въ к҃ѳ-й де́нь. Оу҆сѣкнове́нїе честны́ѧ главы̀, честна́гѡ сла́внагѡ прⷪ҇ро́ка прⷣте́чи и҆ крⷭ҇ти́телѧ і҆ѡа́нна Мѣ́сѧца тогѡ́же въ л҃-й де́нь. И҆̀же во ст҃ы́хъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ патрїа́рхѡвъ кѡнстанті́нѧ гра́да, а҆леѯа́ндра, і҆ѡа́нна и҆ па́ѵла но́вагѡ: Мѣ́сѧца тогѡ́же въ л҃а-й де́нь. Положе́нїе честна́гѡ по́ѧса прест҃ы́ѧ бцⷣы

Комментарии для сайта Cackle