Минея. Июнь (церковнославянским шрифтом)

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ к҃г-й де́нь. Ст҃ы́ѧ мꙋ́ченицы а҆грѷпі́ны.

Въ то́йже де́нь пра́зднꙋемъ срѣ́тенїе пречⷭ҇тыѧ бцⷣы, чꙋдотво́рныѧ і҆кѡ́ны влади́мїрскїѧ.

Слꙋ́жба є҆ѧ̀ пи́сана по се́й слꙋ́жбѣ.

Стїхи̑ры мꙋ́ченицы, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Да́лъ є҆сѝ зна́менїе:

Ри́мъ тѧ̀ предлага́етъ, ꙳ ꙗ҆́коже цвѣтоно́сный ши́покъ бл҃гово́ненъ, ꙳ а҆грѷпі́но многострада́льнаѧ, ꙳ вѣ́рныхъ мы́сль бл҃гоꙋха́ѧ вонѧ́ми добродѣ́тельными, ꙳ и҆ ѕлосмра́дїе страсте́й ѿгонѧ́ѧ бл҃года́тїю всегда̀, ꙳ мꙋ́ченикѡвъ ᲂу҆добре́нїе, ꙳ цр҃кве ᲂу҆твержде́нїе, ꙳ дѣ́въ похвала̀, ꙳ и҆ чꙋде́съ пꙋчи́на.

Бога́тство ꙗ҆́кѡ многоцѣ́нно, ꙳ сїкелі́и тѧ̀ дае́тъ, ꙳ въ ри́мѣ пострада́вшꙋю, ꙳ хрⷭ҇то́съ бг҃ъ на́шъ: ꙳ и҆дѣ́же прише́дши, сла́внаѧ мꙋ́ченице, ꙳ де́мѡнѡвъ лꙋка́вое мно́жество ѿго́ниши предста́тельствомъ твои́мъ. ꙳ тѣ́мже тѧ̀ ᲂу҆блажа́емъ, ꙳ и҆ свѧто́е твоѐ дне́сь пра́зднꙋемъ страда́нїе, ꙳ а҆грѷпі́но многострада́льнаѧ.

Ноша́хꙋ на ра́менахъ тѧ̀ ва́сса и҆ па́ѵла, ꙳ повелѣ́нїемъ всѧ́чєскаѧ носѧ́щагѡ, ꙳ мѣста̀ премѣнѧ́юще, ꙳ и҆ долготꙋ̀ пꙋчи́ны, мꙋ́ченице а҆грѷпі́но, ꙳ чꙋдодѣ̑йствїѧ стра̑шнаѧ соверша́ющи ꙳ бж҃е́ственною бл҃года́тїю, ꙳ почи́ла є҆сѝ на мѣ́стѣ, ꙳ и҆дѣ́же бг҃ъ ᲂу҆чинѝ, ꙳ ᲂу҆трꙋждє́ннымъ поко́й бы́вши, всехва́льнаѧ.

И҆́ны стїхи̑ры бцⷣы, гла́съ и҆ подо́бенъ то́йже.

Є҆гда̀ пое́ши а҆ллилꙋ́їа, сі́и стїхи̑ры глаго́ли пре́жде:

Ра́дꙋйсѧ, солнцезра́чнаѧ лꙋчѐ, ꙳ сл҃нца незаходи́магѡ престо́ле, ꙳ ꙗ҆́же сл҃нце возсїѧ́вши недоꙋмѣ́нное: ꙳ ра́дꙋйсѧ, ᲂу҆́ме, ѡ҆блиста́ѧй бж҃е́ственными сїѧ́ньми, ꙳ зарѐ мо́лнїйнаѧ, ꙳ ѡ҆свѣти́вшаѧ землѝ концы̀, ꙳ и҆́стинное зла́та блиста́нїе, ꙳ вседо́браѧ и҆ пренепоро́чнаѧ, ꙳ свѣ́тъ невече́рнїй вѣ̑рнымъ ѡ҆блиста́вши.

Скве́рнꙋ ѿмы́й стра́стнагѡ се́рдца моегѡ̀, ꙳ бцⷣе всепѣ́таѧ, ꙳ и҆ всѧ̑ ꙗ҆́звы и҆ гноє́нїѧ сегѡ̀, ꙳ ꙗ҆̀же ѿ грѣха̀, ѡ҆чи́сти, чⷭ҇таѧ, ꙳ и҆ ᲂу҆ма̀ моегѡ̀ ᲂу҆ста́ви непостоѧ́нїе: ꙳ ꙗ҆́кѡ да си́лꙋ твою̀, ꙳ и҆ вели́кое застꙋпле́нїе, ꙳ велича́ю ѻ҆каѧ́нный ꙳ и҆ непотре́бный ра́бъ тво́й.

Не́мощь и҆ разслабле́нїе, ꙳ дв҃о мт҃и всенепоро́чнаѧ, ꙳ дꙋшѝ моеѧ̀ преложѝ въ крѣ́пость и҆ си́лꙋ, ꙳ стра́хомъ и҆ любо́вїю твори́ти же ꙳ и҆ дѣ́ѧти ѡ҆правда̑нїѧ хрⷭ҇тѡ́ва: ꙳ ꙗ҆́кѡ да и҆збѣ́гнꙋ ѻ҆гнѧ̀ нестерпи́магѡ, ꙳ и҆ наслѣ́дїе нбⷭ҇ное, ꙳ и҆ жи́знь непроходи́мꙋю ꙳ тобо́ю воспрїимꙋ̀, веселѧ́сѧ всегда̀.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ и҆ подо́бенъ то́йже:

Бѣсо́вскими приклоне́на прило́гми, ꙳ и҆ въ ро́въ поги́бели вве́ржена, ꙳ ᲂу҆ще́дри, влⷣчце, ꙳ и҆ ᲂу҆тверди́ мѧ на ка́мени добродѣ́телей, ꙳ и҆ навѣ́ты вра̑жїѧ разо́рши, ꙳ сподо́би мѧ̀ твори́ти повелѣ̑нїѧ ꙳ твоегѡ̀ сн҃а и҆ бг҃а на́шегѡ: ꙳ ꙗ҆́кѡ да ᲂу҆лꙋчꙋ̀ ꙳ ѡ҆ставле́нїе въ де́нь сꙋда̀.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ. Подо́бенъ то́йже:

Распина́ема хрⷭ҇та̀ чл҃вѣколю́бца ви́дѧщи пречⷭ҇таѧ, и҆ ре́бра и҆скопава́єма копїе́мъ, ꙳ пла́чꙋщи вопїѧ́ше: ꙳ что̀ сїѐ, сн҃е мо́й; ꙳ что́ ти безблагода́тнїи лю́дїе возда́ша, ꙳ за ꙗ҆̀же сотвори́лъ є҆сѝ дѡ́браѧ и҆̀мъ, ꙳ и҆ тщи́шисѧ безча́дствовати мѧ̀, вселюбе́знѣйшїй; ꙳ ᲂу҆дивлѧ́юсѧ, благоꙋтро́бне, ꙳ твоемꙋ̀ во́льномꙋ распѧ́тїю.

Тропа́рь, гла́съ д҃.

А҆́гница твоѧ̀, і҆и҃се, а҆грѷпі́на, зове́тъ ве́лїимъ гла́сомъ: тебѐ, женишѐ мо́й, люблю̀, и҆ тебѐ и҆́щꙋщи страда́льчествꙋю и҆ сраспина́юсѧ, и҆ спогреба́юсѧ креще́нїю твоемꙋ̀, и҆ страждꙋ̀ тебє̀ ра́ди, ꙗ҆́кѡ да ца́рствꙋю въ тебѣ̀, и҆ ᲂу҆мира́ю за тѧ̀, да и҆ живꙋ̀ съ тобо́ю: но ꙗ҆́кѡ же́ртвꙋ непоро́чнꙋю, прїими́ мѧ съ любо́вїю поже́ршꙋюсѧ тебѣ̀. тоѧ̀ моли́твами, ꙗ҆́кѡ ми́лостивъ, спасѝ дꙋ́шы на́шѧ.

Канѡ́нъ, є҆гѡ́же краегране́сїе: Хрⷭ҇то́вꙋ невѣ́стꙋ а҆грѷпі́нꙋ хвалю̀.

Гла́съ д҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Ѿве́рзꙋ ᲂу҆ста̀ моѧ̑, и҆ напо́лнѧтсѧ дх҃а, и҆ сло́во ѿры́гнꙋ цр҃и́цѣ мт҃ри, и҆ ꙗ҆влю́сѧ свѣ́тлѡ торжествꙋ́ѧ, и҆ воспою̀, ра́дꙋѧсѧ, тоѧ̀ чꙋдеса̀.

Сїѧ́нїемъ бл҃года́ти, ѡ҆блиста́вшимъ тебѐ свы́ше, мра́къ ѿженѝ невѣ́дѣнїѧ моегѡ̀, и҆ пода́ждь мѝ моли́твами твои́ми, а҆грѷпі́но, бл҃года́ть, воспѣ́ти твоѧ̑, мч҃нице, чꙋдеса̀.

Со́лнца свѣтлѣ́йши ꙗ҆́кѡ и҆́стиннѡ возсїѧ́ла є҆сѝ на тве́рди цр҃кви хрⷭ҇то́вы: и҆ просвѣти́ла є҆сѝ зарѧ́ми пѡ́двигъ, мꙋ́ченице, и҆ чꙋде́съ твои́хъ мі́ра концы̀.

Жениха̀ безсме́ртнагѡ, жизнода́вца жела́ющи, ꙗ҆́кѡ да́ръ страда́нїе семꙋ̀ принесла̀ є҆сѝ: и҆ воспрїѧ́ла є҆сѝ нбⷭ҇ное ца́рство, и҆ вѣне́цъ нетлѣ́ненъ, мꙋ́ченице сла́внаѧ.

Рꙋко́ю влⷣки твоегѡ̀ ѡ҆кормлѧ́ема, преплыла̀ є҆сѝ непостоѧ́нное мо́ре нече́стїѧ, честна́ѧ: и҆ ᲂу҆стреми́ласѧ є҆сѝ ко приста́нищꙋ, а҆грѷпі́но, вы́шнїѧ свѣ́тлости, бг҃облаже́ннаѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Денни́ца возсїѧ̀ въ сердца́хъ, пренепоро́чнаѧ, вѣ́рою чтꙋ́щихъ тѧ̀ бж҃їю мт҃рь, и҆ ѡ҆зарѝ де́нь свѣтоно́сный, хрⷭ҇то́съ, и҆́же и҆зъ ложе́снъ твои́хъ возсїѧ̀, препѣ́таѧ.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Лꙋ́къ си́льныхъ и҆знемо́же, и҆ немощствꙋ́ющїи препоѧ́сашасѧ си́лою: сегѡ̀ ра́ди ᲂу҆тверди́сѧ въ гдⷭ҇ѣ се́рдце моѐ.

Же́злїемъ бїе́ма ра́довашесѧ, си́ми кѡ́сти нече́стїѧ сокрꙋша́ющи и҆ вопїю́щи, твоеѧ̀ любвѐ ничто́же мѧ̀ разлꙋчи́тъ, хрⷭ҇тѐ.

Да врагѡ́въ наготꙋ̀ ѡ҆бличи́ши, мч҃нице, ри́зъ совлекла́сѧ є҆сѝ: сегѡ̀ ра́ди нетлѣ́нїѧ ѻ҆де́ждꙋ тебѣ̀ хрⷭ҇то́съ дадѐ.

Оу҆ста̀ глагѡ́лющаѧ беззако́ннѡ на тѧ̀, зако́ннѡ, хрⷭ҇то́ва мꙋ́ченице, загради́шасѧ, вели̑чїѧ сп҃са проповѣ́дающей тѝ.

Протѧ́гъ на землѝ тѣ́ло твоѐ, нече́стїѧ слꙋжи́тель ѡ҆сꙋ́етисѧ, просте́ртъ ко влⷣцѣ ᲂу҆́мъ тво́й и҆мꙋ́щи.

Бг҃оро́диченъ:

Глаго́лъ благоче́стнѡ и҆спо́лнисѧ и҆са́їинъ, дв҃а бо родѝ воплоще́нна жизнода́вца и҆ сп҃са дꙋ́шъ на́шихъ.

Сѣда́ленъ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Ско́рѡ предварѝ:

И҆̀же ка́менїю слꙋжа́щїи пре́лестїю мно́гою, ѡ҆тѧгчава́ютъ ка́менїемъ тѧ̀, и҆сповѣ́дꙋющꙋю хрⷭ҇та̀, ка́менѧ неѡбори́маго. тѣ́мже сконча́вшисѧ, пресла́вныхъ чꙋде́съ, сла́внаѧ а҆грѷпі́но, ѡ҆блиста́ла є҆сѝ зарю̀, просвѣща́ющꙋю дꙋ́шы на́съ восхвалѧ́ющихъ тѧ̀.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Є҆ди́на ро́ждшаѧ творца̀ всѣ́хъ, є҆ди́на ᲂу҆краси́вшаѧ человѣ́чество рождество́мъ твои́мъ, бг҃оневѣ́сто, и҆зба́ви мѧ̀ ѿ сѣ́ти льсти́вагѡ врага̀: поста́ви мѧ̀ на ка́мени хрⷭ҇то́выхъ хотѣ́нїй, тогѡ̀ молѧ́щи прилѣ́жнѡ, є҆го́же воплоти́ла є҆сѝ.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

На крⷭ҇тѣ́ тѧ возвы́шена ꙗ҆́кѡ ᲂу҆зрѣ̀ пречⷭ҇таѧ мт҃и твоѧ̀, сло́ве бж҃їй, мт҃рски рыда́ющи вѣща́ше: что̀ но́вое и҆ стра́нное сїѐ чꙋ́до, сн҃е мо́й; ка́кѡ, жи́знь всѣ́хъ, вкꙋша́еши сме́рти, ѡ҆живи́ти мє́ртвыѧ хотѧ̀, ꙗ҆́кѡ милосе́рдъ;

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Сѣдѧ́й въ сла́вѣ на прⷭ҇то́лѣ бжⷭ҇тва̀, во ѻ҆́блацѣ ле́гцѣ прїи́де і҆и҃съ пребжⷭ҇твенный, нетлѣ́нною дла́нїю, и҆ спасѐ зовꙋ́щыѧ: сла́ва, хрⷭ҇тѐ, си́лѣ твое́й.

Во́лю тогѡ̀ боѧ́щихсѧ творѧ́й, а҆́гг҃ломъ, мꙋ́ченице, разрѣша́етъ тѧ̀ ᲂу҆́зъ, и҆ стѣсне́нїѧ, разори́вшꙋю всѧ́кое нече́стїе соꙋ́зомъ любвѐ хрⷭ҇та̀, жениха̀ твоегѡ̀.

Оу҆мертви́вшисѧ любвѐ ра́ди, ᲂу҆мертви́вшагѡ всю̀ крѣ́пость сме́ртнꙋю, бл҃года́ть и҆сточа́еши присноживо́тнꙋю, страстьмѝ ᲂу҆мерщвлє́нныѧ и҆сцѣлѧ́еши, а҆грѷпі́но, мꙋ́ченикѡвъ хрⷭ҇то́выхъ ᲂу҆добре́нїе.

Превозше́дши любо́вїю жениха̀ твоегѡ̀ всѧ́кꙋ плотскꙋ́ю любо́вь, терпѣ́ла є҆сѝ тве́рдѡ, внегда̀ бїе́мѣ бы́ти болѣ́зненнѣ, вопїю́щи: не разлꙋчи́тъ мѧ̀ любвѐ твоеѧ̀, хрⷭ҇тѐ, мꙋ́къ преще́нїе.

Бл҃же́ннагѡ совокꙋпле́нїѧ тро́ичнымъ жела́нїемъ пострада́вшихъ, ва́ссы и҆ а҆грѷпі́ны цѣломꙋ́дрыѧ кто̀ мꙋ́жество и҆зрече́тъ; и҆́мже показа́ша не́мощнꙋ і҆́дѡльскꙋю крѣ́пость, держа́внѡ.

Бг҃оро́диченъ:

Цари́ца дв҃а, злато́ю ѻ҆де́ждою ᲂу҆кра́шена, сн҃ꙋ царю̀ ны́нѣ предстои́тъ, ꙗ҆́же безъ разсꙋжде́нїѧ а҆́гг҃лы превосходѧ́щи, зовꙋ́щыѧ: сла́ва, хрⷭ҇тѐ, си́лѣ твое́й.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Ты̀, гдⷭ҇и мо́й, свѣ́тъ въ мі́ръ прише́лъ є҆сѝ, свѣ́тъ ст҃ы́й, ѡ҆браща́ѧй и҆зъ мра́чна невѣ́дѣнїѧ, вѣ́рою воспѣва́ющыѧ тѧ̀.

Свѣ́тъ незаходи́мый все́льшїйсѧ въ твоѐ тѣ́ло, ꙗ҆влѧ́ше тѧ̀ зрѧ́щымъ, въ нощѝ ꙗ҆́кѡ во днѝ, зарю̀ чꙋде́съ и҆спꙋща́ющꙋю.

Нескве́рнаѧ а҆́гница па́стырѧ стопа́мъ послѣ́дꙋющи, ꙗ҆́коже же́ртва непоро́чна, семꙋ̀ принесе́сѧ бжⷭ҇твеннѡ.

Оу҆́мъ и҆мꙋ́щи свѣ́телъ, прⷪ҇ро́чествїѧ и҆спо́лненъ, бꙋ̑дꙋщаѧ ꙗ҆́кѡ сꙋ̑щаѧ, сла́внаѧ ва́ссо, предглаго́лати сподо́биласѧ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Ѽ мт҃и бж҃їѧ, дꙋшѝ моеѧ̀ ѡ҆ѕлобле́нїе и҆сцѣлѝ, ро́ждшаѧ преблага́го сло́ва, всѣ́хъ ᲂу҆блажа́юща.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Пожрꙋ́ ти со гла́сомъ хвале́нїѧ, гдⷭ҇и, цр҃ковь вопїе́тъ тѝ, ѿ бѣсо́вскїѧ кро́ве ѡ҆чи́щшисѧ, ра́ди ми́лости, ѿ ре́бръ твои́хъ и҆сте́кшею кро́вїю.

Ѡ҆блиста́вшее ѿ ри́ма, ꙗ҆́кѡ незаходи́мое сл҃нце, сїкелі́а тѣ́ло ст҃ы́ѧ мꙋ́ченицы прїе́мши, мра́ка де́мѡнскагѡ и҆збавлѧ́етсѧ лю́тости.

До́блественнѡ требога̑тыѧ ст҃ы̑ѧ мч҃ницы, ꙗ҆̀же пре́жде сме́рти ᲂу҆ме́ршыѧ, въ ча́ѧнїи мꙋче́нїѧ, ᲂу҆ме́ршее твоѐ живоно́сное тѣ́ло принесо́ша.

Ѻ҆рꙋ́жїе врага̀ на тебѣ̀ и҆знемо́же: и҆́бо ꙗ҆́кѡ гра́дъ низложи́ла є҆сѝ неимꙋ́щъ ѡ҆снова́нїѧ, сегѡ̀ горды́ню, а҆грѷпі́но, трꙋдо́мъ сла́вныхъ по́двигѡвъ твои́хъ.

И҆сцѣлѧ́етсѧ прикоснове́нїемъ тѣ́ла твоегѡ̀ кровоточи́ваѧ, прокаже́ннїи ѡ҆чища́ютсѧ вѣ́рою притека́юще: ѿбѣга́етъ же и҆ и҆́нъ всѧ́къ недꙋ́гъ, призыва́нїемъ ст҃а́гѡ твоегѡ̀, мꙋ́ченице, и҆́мене.

Бг҃оро́диченъ:

Глаго́лы гаврїи́ла, дв҃о всенепоро́чнаѧ, ны́нѣ прїе́мше, вопїе́мъ: ра́дꙋйсѧ, мт҃и є҆ди́на благослове́ннаѧ: ра́дꙋйсѧ, две́ре, сл҃нце пра́вды и҆мꙋ́щи.

Конда́къ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ:

Свѣ́тлыхъ пѡ́двигъ твои́хъ свѣтоно́сный наста̀ де́нь, въ ѻ҆́ньже почита́ющи си́хъ бж҃е́ственнаѧ цр҃ковь, всѧ̑ созыва́етъ ве́селѡ вопи́ти тебѣ̀: ра́дꙋйсѧ, дв҃о и҆ мꙋ́ченице, а҆грѷпі́но всечестна́ѧ.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Спасы́й во ѻ҆гнѝ а҆враа̑мскїѧ твоѧ̑ ѻ҆́троки, и҆ халдє́и ᲂу҆би́въ, ꙗ҆̀же пра́вда пра́веднѡ ᲂу҆ловлѧ́ше: препѣ́тый гдⷭ҇и, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Голꙋби́ца ꙗ҆́коже злата̀, ѻ҆рꙋ́жїемъ крⷭ҇та̀ ѡ҆гражда́ема, а҆га̑рѧны, и҆̀же въ нощѝ ко гра́дꙋ твоемꙋ̀ прибли́жившыѧсѧ, потреби́ла є҆сѝ, спа́сши вѣ̑рныѧ скверноꙋбі́йства си́хъ, мч҃нице.

Многови̑дныѧ хрⷭ҇та̀ ра́ди претерпѣ́вши болѣ̑зни, мꙋ́ченице, неболѣ́зненно ѡ҆брѣла̀ є҆сѝ въ то́мъ и҆ безсме́ртно наслажде́нїе, зовꙋ́щи: препѣ́тый гдⷭ҇и, бж҃е ѻ҆тє́цъ, благослове́нъ є҆сѝ.

Свѧще́нникъ чꙋ́дный, и҆ чꙋдодѣ́йствомъ сїѧ́ѧ, твоѧ̑ чꙋдеса̀ зрѧ̀, а҆грѷпі́но, бг҃а велича́ше, и҆ веселѧ́сѧ поѧ́ше: бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ, благослове́нъ є҆сѝ.

Тве́рдымъ по́мысломъ тве́рдое твоѐ къ страсте́мъ носѧ́щи тѣ́ло, же́нскꙋю ника́коже чꙋ́ла є҆сѝ не́мощь, зовꙋ́щи дѣ́ва влⷣцѣ: благослове́нъ є҆сѝ, гдⷭ҇и, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Бг҃оро́диченъ:

Ро́ждшаѧ бг҃а пребыва́еши по ржⷭ҇твѣ̀ дв҃ою, и҆ млеко́мъ пита́еши мт҃рски подо́бнѡ пита́телѧ мі́ра, пренепоро́чнаѧ, є҆мꙋ́же пою́ще зове́мъ: бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Ѻ҆́троки бл҃гочести̑выѧ въ пещѝ ржⷭ҇тво̀ бг҃оро́дичо спасло̀ є҆́сть: тогда̀ ᲂу҆́бѡ ѡ҆бразꙋ́емое, ны́нѣ же дѣ́йствꙋемое, вселе́ннꙋю всю̀ воздвиза́етъ пѣ́ти тебѣ̀: гдⷭ҇а по́йте, дѣла̀, и҆ превозноси́те є҆го̀ во всѧ̑ вѣ́ки.

Но́щь ꙗ҆́кѡ де́нь зрѧ́шесѧ носѧ́щымъ, мꙋ́ченице, твоѧ̑ мо́щи. мѣ́сто благоꙋха́шесѧ всѧ́ко тѧ̀ прїе́млющее. де́мѡнское ѡ҆полче́нїе вельмѝ ѿгонѧ́шесѧ. и҆сцѣле́нїй и҆злива́ютсѧ ка̑пли, превозносѧ́щымъ хрⷭ҇та̀ во всѧ̑ вѣ́ки.

Жениха̀ безсме́ртнагѡ жела́ющи, въ слѣ́дъ бл҃гоꙋха́нїй сегѡ̀ текла̀ є҆сѝ, тогѡ̀ страсте́мъ и҆ сме́рти подо́бѧщисѧ, мꙋ́ченице сла́внаѧ, и҆ взыва́ющи: гдⷭ҇а по́йте, дѣла̀, и҆ превозноси́те є҆го̀ во вѣ́ки.

Несꙋмнѣ́ннꙋ и҆мꙋ́щи вѣ́рꙋ, є҆ле́емъ просвѣ́щши крове́й твои́хъ, мꙋ́ченице, свѣщꙋ̀ твою̀, внꙋ́трь вошла̀ є҆сѝ черто́га, пою́щи нбⷭ҇ныѧ ра́дѡсти: гдⷭ҇а по́йте, дѣла̀, и҆ превозноси́те є҆го̀ во вѣ́ки.

Ви́дѣти красотꙋ̀ гдⷭ҇ню, сегѡ́ же цр҃ковь посѣща́ти жела́ющи, ꙗ҆́кѡ на колесни́цѣ кро́ве своеѧ̀ взе́мшисѧ, пою́щи къ семꙋ̀ дости́гла є҆сѝ: гдⷭ҇а по́йте, дѣла̀, и҆ превозноси́те є҆го̀ во вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

Кꙋпина̀, ꙗ҆́же пре́жде проѡбразова́ше стра́нное ржⷭ҇тва̀ твоегѡ̀ та́инство, неѡпа́льна пребы́вши, пренепоро́чнаѧ: и҆́бо ѻ҆́гнь родила̀ є҆сѝ бжⷭ҇тва̀, и҆ неѡпа́льна пребыла̀ є҆сѝ, ѻ҆трокови́це. тѣ́мже тѧ̀ пое́мъ во всѧ̑ вѣ́ки.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Ка́мень нерꙋкосѣ́чный ѿ несѣко́мыѧ горы̀ тебє̀, дв҃о, краеꙋго́льный ѿсѣче́сѧ, хрⷭ҇то́съ, совокꙋпи́вый разстоѧ̑щаѧсѧ є҆стєства̀. тѣ́мъ веселѧ́щесѧ, тѧ̀, бцⷣе, велича́емъ.

Ма́нїемъ всѧ̑ творѧ́щагѡ, къ концꙋ̀ мꙋче́нїѧ а҆гаѳоні́ка, съ ва́ссою вкꙋ́пѣ и҆ па́ѵлою ᲂу҆се́рднѡ тща́щесѧ, ꙗ҆́кѡ вои́стиннꙋ дрꙋже́бнѡ, ѡ҆брѣто́ша жела́нїѧ кра́й.

Въ нбⷭ҇ныхъ черто́зѣхъ всели́вшисѧ, дв҃о, и҆ неви́димыхъ добрѡ́ты смотрѧ́ющи, и҆ прїе́млющи бж҃їю свѣ́тлость, тѧ̀ пою́щыѧ ᲂу҆ѧснѝ.

Вѣне́цъ положи́сѧ бл҃года́тей на версѣ̀ твое́мъ, а҆грѷпі́но, ꙗ҆́кѡ сконча́вшей тече́нїе, и҆ вѣ́рꙋ соблю́дшей некра́домꙋ, и҆ пра́ведныхъ чи́нове краснѡ́ тѧ прїѧ́ша.

Ꙗ҆́кѡ предстоѧ́щи зижди́телю со дерзнове́нїемъ влⷣцѣ, мꙋ́ченице а҆грѷпі́но, со всѣ́ми ѿ вѣ́ка ст҃ы́ми, просѝ согрѣше́нїй проще́нїѧ тѧ̀ пою́щымъ, до́браѧ дв҃о.

Бг҃оро́диченъ:

Всѧ̑ содержа́щаго, ма́терски подо́бнѡ, твои́ми рꙋка́ми носѧ́щи, дв҃о мр҃і́е, рꙋки́ мѧ и҆зба́ви борца̀, ꙗ҆́кѡ да твоѐ, спаса́емь, восхвалю̀ вели́чїе.

Слꙋ́жба срѣ́тенїю чꙋдотво́рныѧ і҆кѡ́ны прест҃ы́ѧ бцⷣы, ꙗ҆̀же нарица́етсѧ влади́мїрскаѧ.

Ве́черъ, Блаже́нъ мꙋ́жъ:

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры на и҃, гла́съ д҃. Поⷣ: Ꙗ҆́кѡ до́блѧ:

Ꙗ҆́кѡ свѣтоно́снаѧ пала́та, ꙳ и҆ ѻ҆́дръ всезлаты́й, бцⷣе влⷣчце: ты́ бо сло́во бж҃їе ꙳ во твои́хъ ложесна́хъ вмѣсти́ла є҆сѝ, ꙳ и҆ ро́ждши на́мъ сл҃нце незаходи́мое, ꙳ свѣ́тъ невече́рнїй, ꙳ на̑ша пре́жде неразꙋ́мїемъ ѡ҆мрачє́ннаѧ сердца̀ ꙳ бл҃горазꙋ́мїемъ ѡ҆свѣти́ла є҆сѝ, ꙳ и҆ льстѝ тмꙋ̀ разори́ла є҆сѝ.

Твои́мъ ржⷭ҇тво́мъ ꙳ а҆́дова крѣ́пость разори́сѧ, ꙳ и҆ всѐ человѣ́чество спасе́но бы́сть: ꙳ ны́нѣ же твои́ми моли́твами ꙳ врагѡ́въ на́шихъ шата́нїе низложѝ, ꙳ и҆ крѣ́пость и҆́хъ сокрꙋшѝ, ꙳ и҆ лю́демъ твои̑мъ побѣ̑ды на врагѝ да́рꙋй, ꙳ да посра́мѧтсѧ всѝ ꙳ ꙗ҆влѧ́ющїи рабѡ́мъ твои̑мъ ѕла̑ѧ.

Бцⷣе влⷣчце, ꙳ держа́внаѧ помо́щнице, ꙳ ᲂу҆крѣпѝ сла́вѧщꙋю тѧ̀ странꙋ̀ на врагѝ: ꙳ да ꙗ҆́коже дре́вле спасла̀ є҆сѝ ца́рскїй гра́дъ ѿ нахожде́нїѧ пога́ныхъ, ꙳ та́кѡ и҆ ны́нѣ спасѝ странꙋ̀ рѡссі́йскꙋю ѿ нахожде́нїѧ вра́жїѧ, ꙳ ѿ междоꙋсо́бныѧ ра́ти, ꙳ ѿ гла́да же и҆ трꙋ́са, ꙳ дв҃о неискꙋсобра́чнаѧ. ꙳ сегѡ̀ ра́ди тѧ̀ сла́витъ страна̀ рѡссі́йскаѧ, ꙳ человѣ́кѡмъ помо́щницꙋ. (с. 278)

Ны́нѣ страна̀ рѡссі́йскаѧ ꙳ ѡ҆ тебѣ̀ хва́литсѧ и҆ весели́тсѧ, ꙳ и҆мѣ́ющи тѧ̀ застꙋ́пницꙋ непосты́днꙋю, ꙳ и҆ стѣ́нꙋ нерꙋши́мꙋ, ꙳ гра́дꙋ на́шемꙋ непоколеби́мое ѡ҆снова́нїе, стра́жа неꙋсы́пна землѝ рѡссі́йскїѧ ꙳. не преста́й ны́нѣ твои́ми, гпⷭ҇жѐ, моли́твами ꙳ и҆збавлѧ́ти тво́й гра́дъ и҆ лю́ди ѿ всѣ́хъ бѣ́дъ.

Тебѣ̀ припа́даютъ, гпⷭ҇жѐ, ꙳ ст҃и́телей сосло́вїе и҆ собо́ри, совокꙋпле́нїе всѣ́хъ, ꙳ мона́си и҆ прості́и, ꙳ и҆ ве́сь наро́дъ ᲂу҆ми́льнѡ молѧ́щесѧ, ꙳ тебѣ̀ ны́нѣ кла́нѧющесѧ, ꙳ и҆ любе́знѡ цѣлꙋ́юще тво́й ѻ҆́бразъ, ꙳ и҆ молѧ́щесѧ глаго́лютъ: чтꙋ́щїй тѧ̀ гра́дъ всегда̀ спаса́й ѿ всѣ́хъ бѣ́дъ.

И҆́ны стїхи̑ры, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Ѽ пресла́внагѡ чꙋдесѐ!

Ѽ пресла́внагѡ чꙋдесѐ! ꙳ и҆́же невмѣсти́мый нб҃сы̀, ꙳ и҆ а҆́гг҃лы сла́вимый, ꙳ и҆ ѿ серафі́мѡвъ пое́мый, ꙳ на зе́млю соше́дъ, ꙳ въ твою̀ ᲂу҆тро́бꙋ вмѣсти́сѧ, ꙳ и҆ ключа̀ дѣ́вства не разрꙋшѝ, ꙳ на́ше є҆стество̀ дре́вле ѿ дїа́вола мꙋ́чимо и҆з̾ѧ́тъ, ꙳ и҆ ве́сь ро́дъ человѣ́ческїй свободѝ, ꙳ тебе́ же, гпⷭ҇жѐ, ꙳ застꙋ́пницꙋ на́мъ дарова̀. ꙳ тѣ́мъ не преста́й сохранѧ́ти ꙳ и҆ спаса́ти дꙋ́шы на́шѧ, ꙗ҆́кѡ милосе́рда.

Ѽ пресла́внагѡ чꙋдесѐ! ꙳ сѐ застꙋпле́нїе прїи́де, ꙳ сопротивле́нїе низложи́сѧ, гра́дъ на́шъ спасѝ, ꙳ врагѝ на́шѧ проженѝ, ꙳ и҆ на́съ рабѡ́въ твои́хъ твое́ю ми́лостїю возвеселѝ. ꙳ ѽ бж҃їѧ сло́ва селе́нїе! ꙳ ро́дъ человѣ́ческїй чтꙋ́щїй тѧ̀ ꙳ всегда̀ спаса́й ѿ всѣ́хъ бѣ́дъ.

Пода́ждь ᲂу҆тѣше́нїе ꙳ твои̑мъ рабѡ́мъ, чⷭ҇таѧ, ꙳ напа́стьми ѡ҆держи̑мымъ, ꙳ и҆ ро́гъ вѣ́рныхъ вознесѝ, ꙳ бг҃ороди́тельнице мр҃і́е: ꙳ спасѝ моли́твами твои́ми гра́дъ тво́й неразрꙋши́мь ꙳ и҆ ва̑рварскаѧ шата̑нїѧ низложѝ, ꙳ и҆ на́съ рабѡ́въ твои́хъ, безневѣ́стнаѧ, ꙳ хва́лѧщихъ тѧ̀ спасѝ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ и҃.

Прїиди́те, рѡссі́йстїи собо́ри, прїиди́те, вѣ́рныхъ совокꙋплє́нїѧ, въ срѣ́тенїе цр҃и́цы бг҃оѻтрокови́цы: се́ бо грѧде́тъ цр҃и́ца свои́мъ ѻ҆́бразомъ честны́мъ, спастѝ гра́дъ и҆ лю́ди ѿ сопоста́тныхъ пога̑нъ невоєва́ны. ѽ чꙋ́до ве́лїе и҆ пресла́вное, и҆ пребо́льши ᲂу҆ма̀! ка́кѡ прише́ствїемъ честна́гѡ є҆ѧ̀ ѻ҆́браза сопроти́внїи побѣжда́ютсѧ, и҆ ѻ҆те́чество на́ше ᲂу҆твержда́етсѧ; но́щь ᲂу҆праздни́сѧ и҆ де́нь прибли́жисѧ. є҆гѡ́же ра́ди тебѣ̀ винꙋ̀ спасе́нїѧ на́шегѡ є҆стество̀ на́ше прїе́млетъ, и҆ всѧ̀ тва́рь воспѣва́етъ тѝ зовꙋ́щи: ра́дꙋйсѧ, предста́тельнице и҆ помо́щнице, и҆ спасе́нїе дꙋ́шъ на́шихъ.

Вхо́дъ. Прокі́менъ днѐ. Чтє́нїѧ трѝ.

Бытїѧ̀ чте́нїе.

[Глава̀ к҃и] И҆зы́де і҆а́кѡвъ ѿ стꙋденца̀ клѧ́твеннагѡ, и҆ и҆́де въ харра́нь. И҆ ѡ҆брѣ́те мѣ́сто, и҆ спа̀ та́мѡ, за́йде бо со́лнце: и҆ взѧ́тъ ѿ ка́менїѧ мѣ́ста тогѡ̀, и҆ положѝ возгла́вїе себѣ̀, и҆ спа̀ на мѣ́стѣ ѻ҆́номъ и҆ со́нъ ви́дѣ. И҆ сѐ лѣ́ствица ᲂу҆твержде́на на землѝ, є҆ѧ́же глава̀ досѧза́ше до нб҃съ, и҆ а҆́гг҃ли бж҃їи восхожда́хꙋ и҆ низхожда́хꙋ по не́й. Гдⷭ҇ь же ᲂу҆твержда́шесѧ на не́й, и҆ речѐ: а҆́зъ бг҃ъ а҆враа́мовъ, ѻ҆тца̀ твоегѡ̀, и҆ бг҃ъ і҆саа́ковъ, не бо́йсѧ. Землѧ̀, и҆дѣ́же ты̀ спи́ши на не́й, тебѣ̀ да́мъ ю҆̀, и҆ сѣ́мени твоемꙋ̀. И҆ бꙋ́детъ сѣ́мѧ твоѐ ꙗ҆́кѡ песо́къ земны́й, и҆ распространи́тсѧ на мо́ре и҆ ли́вꙋ, и҆ сѣ́веръ, и҆ на восто́ки: и҆ возблагословѧ́тсѧ ѡ҆ тебѣ̀ всѧ̑ колѣ̑на земна̑ѧ, и҆ ѡ҆ сѣ́мени твое́мъ. И҆ сѐ а҆́зъ съ тобо́ю сохранѧ́ѧй тѧ̀ на всѧ́комъ пꙋтѝ, а҆́може а҆́ще по́йдеши, и҆ возвращꙋ́ тѧ въ зе́млю сїю̀, ꙗ҆́кѡ не и҆́мамъ тебѐ ѡ҆ста́вити, до́ндеже сотвори́ти мѝ всѧ̑, є҆ли̑ка глаго́лахъ тебѣ̀. И҆ воста̀ і҆а́кѡвъ ѿ сна̀ своегѡ̀, и҆ речѐ: ꙗ҆́кѡ є҆́сть гдⷭ҇ь на мѣ́стѣ се́мъ, а҆́зъ же не вѣ́дѣхъ. И҆ ᲂу҆боѧ́сѧ, и҆ речѐ: ꙗ҆́кѡ стра́шно мѣ́сто сїѐ, нѣ́сть сїѐ, но до́мъ бж҃їй, и҆ сїѧ̑ врата̀ небє́снаѧ.

Прⷪ҇ро́чества і҆езекі́илева чте́нїе.

[Глава̀ м҃г и҆ м҃д] Та́кѡ глаго́летъ гдⷭ҇ь: бꙋ́детъ ѿ днѐ ѻ҆сма́гѡ и҆ про́чее, сотворѧ́тъ і҆ерє́и на ѻ҆лтарѝ всесожже́нїѧ ва́шегѡ, и҆ ꙗ҆̀же спасе́нїѧ ва́шегѡ, и҆ прїимꙋ̀ вы̀, глаго́летъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь. И҆ ѡ҆брати́ мѧ на пꙋ́ть вра́тъ ст҃ы́хъ внѣ́шнихъ, зрѧ́щихъ на восто́ки, и҆ сїѧ̑ бѧ́хꙋ затворє́нна. И҆ речѐ гдⷭ҇ь ко мнѣ̀: врата̀ сїѧ̑ затворє́на бꙋ́дꙋтъ, и҆ не ѿве́рзꙋтсѧ, и҆ никто́же про́йдетъ сквозѣ̀ и҆́хъ, ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь бг҃ъ і҆и҃левъ про́йдетъ и҆́ми, и҆ бꙋ́дꙋтъ затворє́на. Ꙗ҆́кѡ и҆гꙋ́менъ сѧ́детъ въ ни́хъ снѣ́сти хлѣ́бъ, по пꙋтѝ є҆ла́мскихъ вра́тъ вни́детъ, и҆ по пꙋтѝ є҆гѡ̀ и҆зы́детъ. И҆ введе́ мѧ по пꙋтѝ вра́тъ ст҃ы́хъ, сꙋ́щихъ къ сѣ́верꙋ, прѧ́мѡ хра́мꙋ, и҆ ви́дѣхъ, и҆ сѐ и҆спо́лнь сла́вы хра́мъ гдⷭ҇ень.

При́тчей чте́нїе.

[Глава̀ ѳ҃] Премꙋ́дрость созда̀ себѣ̀ до́мъ, и҆ ᲂу҆твердѝ столпѡ́въ се́дмь. Закла̀ своѧ̑ же́ртвєннаѧ, и҆ растворѝ въ ча́ши свое́й вїно̀, и҆ ᲂу҆гото́ва свою̀ трапе́зꙋ. Посла̀ своѧ̑ рабы̑ созыва́ющи съ высо́кимъ проповѣ́данїемъ на ча́шꙋ, глаго́лющи: и҆́же є҆́сть безꙋ́менъ, да ᲂу҆клони́тсѧ ко мнѣ̀, и҆ тре́бꙋющымъ ᲂу҆ма̀ речѐ: прїиди́те, ꙗ҆ди́те мо́й хлѣ́бъ, и҆ пі́йте вїно̀, є҆́же раствори́хъ ва́мъ. Ѡ҆ста́вите безꙋ́мїе, и҆ жи́ви бꙋ́дете: и҆ взыщи́те ра́зꙋма, да поживетѐ, и҆ и҆спра́вите ра́зꙋмъ въ вѣ́дѣнїи. Наказꙋ́ѧй ѕлы̑ѧ, прїи́метъ себѣ̀ безче́стїе: ѡ҆блича́ѧй же нечести́ваго, ѡ҆поро́читъ себѐ: ѡ҆бличе́нїе бо нечести́вомꙋ, ра̑ны є҆мꙋ̀. Не ѡ҆блича́й ѕлы́хъ, да не возненави́дѧтъ тебє̀, ѡ҆блича́й премꙋ́дра, и҆ возлю́битъ тѧ̀. Да́ждь премꙋ́дромꙋ винꙋ̀, и҆ премꙋ́дрѣйшїй бꙋ́детъ: сказꙋ́й пра́ведномꙋ, и҆ приложи́тъ прїима́ти. Нача́ло премꙋ́дрости, стра́хъ гдⷭ҇ень, и҆ совѣ́тъ ст҃ы́хъ, ра́зꙋмъ: разꙋмѣ́ти бо зако́нъ, по́мысла є҆́сть блага́гѡ. Си́мъ бо ѻ҆́бразомъ мно́гое поживе́ши вре́мѧ, и҆ приложа́тсѧ тебѣ̀ лѣ̑та живота̀.

На лїті́и стїхи̑ры, гла́съ в҃. Самогла́сны:

Ꙗ҆́кѡ вои́стиннꙋ дре́внѧгѡ кївѡ́та пречестнѣ́е, є҆гда̀ дв҃дъ собра́въ чи́ны ликовствова́ше, ны́нѣ твоѧ̀, бцⷣе, і҆кѡ́на, є҆́йже предстоѧ́тъ а҆рхїере́євъ собо́ри, и҆ съ чи́нми а҆́гг҃лъ, и҆ всѐ хрⷭ҇тоимени́тыхъ люде́й мно́жество, досто́йнѡ блажа́тъ тѧ̀ мт҃рь бж҃їю, и҆ прославлѧ́ютъ раболѣ́пнѡ и҆ чествꙋ́ютъ, и҆ покланѧ́ютсѧ, и҆ мо́лѧтсѧ тебѣ̀ по бз҃ѣ: да мі́ръ ᲂу҆мири́ши въ правосла́вїи, и҆ ѻ҆те́чество ᲂу҆тверди́ши, и҆ спасе́ши ѿ всѣ́хъ ѕѡ́лъ твоѧ̑ рабы̑, ꙗ҆́кѡ є҆ди́на благослове́ннаѧ.

Предстоѧ́тъ тѝ, гпⷭ҇жѐ бцⷣе, предъ твои́мъ, пречⷭ҇таѧ, ѻ҆́бразомъ, а҆рхїере́євъ сосло́вїе, и҆ всѝ лю́дїе, мона́си и҆ прості́и, вѣ́дꙋще тѧ̀ вои́стиннꙋ помо́щницꙋ си́льнꙋ и҆ непобѣди́мꙋ, молє́нїѧ тебѣ̀ приноси́ти, ѿ всеѧ̀ дꙋшѝ подвиза́ютъ, и҆ поꙋща́ютъ на моли́твꙋ къ бг҃ꙋ, тре́бꙋюще твоеѧ̀ по́мощи, да простре́ши бг҃онѡ́сныѧ твоѧ̑ рꙋ́ки, и҆ ᲂу҆мо́лиши за мі́ръ. вонмѝ и҆ ᲂу҆слы́ши, влⷣчце, и҆ пода́ждь ᲂу҆тѣше́нїе рабѡ́мъ твои̑мъ, до́ндеже не ѡ҆долѣ́ютъ ны̀ грѣхѝ на́шѧ, тѧ̑жкїѧ и҆ лю̑тыѧ: твоеѧ́ бо всегда̀ тре́бꙋемъ всѝ по́мощи.

Гла́съ и҃:

Пе́рвѣе написа́вшейсѧ твое́й і҆кѡ́нѣ, є҆ѵⷢ҇льскихъ та̑инъ благовѣ́стникомъ, и҆ къ тебѣ̀ цр҃и́цѣ принесе́ннѣй, да ᲂу҆сво́иши тꙋ̀, и҆ си́льнꙋ содѣ́лаеши спастѝ чествꙋ́ющыѧ тѧ̀. и҆ пора́доваласѧ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ сꙋ́щи ми́лостива, спасе́нїѧ на́шегѡ содѣ́тельница, ꙗ҆́кѡ ᲂу҆ста̀ и҆ гла́съ і҆кѡ́нѣ бы́вше, ꙗ҆́коже и҆ бг҃а внегда̀ зачина́ющи во чре́вѣ, пѣ́снь воспѣ́ла є҆сѝ: сѐ ѿ ны́нѣ ᲂу҆бл҃жа́тъ мѧ̀ всѝ ро́ди. и҆ на тꙋ̀ зрѧ́щи глаго́лала є҆сѝ со вла́стїю: съ си́мъ ѻ҆́бразомъ благода́ть моѧ̀ и҆ си́ла. и҆ мы̀ и҆́стиннѡ вѣ́рꙋемъ, ꙗ҆́кѡ сѐ рекла̀ є҆сѝ, гпⷭ҇жѐ, си́мъ ѻ҆́бразомъ съ на́ми є҆сѝ. тѣ́мъ бл҃гоговѣ́йнѡ предстоѧ́ще, покланѧ́емсѧ тебѣ̀ рабѝ твоѝ: посѣти́ ны твои́ми ма́терними щедро́тами.

Гла́съ з҃.

Гора̀ є҆сѝ вели́каѧ и҆ пресла́внаѧ, па́че горы̀ сїна́йскїѧ, бцⷣе. ѻ҆на́ бо не терпѧ́ше сни́тїѧ сла́вы бж҃їѧ, во ѻ҆́бразѣхъ и҆ сѣ́нехъ ѻ҆гне́мъ возгара́шесѧ, и҆ гро́ми и҆ мѡ́лнїи та́мѡ бы́ша: ты́ же ве́сь бж҃е́ственный ѻ҆́гнь сꙋ́щь, бж҃їе сло́во во чре́вѣ твое́мъ неѡпа́льнѡ носи́ла є҆сѝ, и҆ ѿ сосє́цъ твои́хъ млеко́мъ пита́ла є҆сѝ ма́нїемъ носѧ́щаго всѧ̑. И҆ мт҃рнее дерзнове́нїе къ немꙋ̀ и҆мꙋ́щи, помозѝ, влⷣчце, вѣ́рнѡ пра́зднꙋющымъ тво́й честны́й пра́здникъ, и҆ не забꙋ́ди ми́лостивнѡ посѣща́ющи: прїѧ́ла бо є҆сѝ ѿ бг҃а да́ръ стро́ити и҆ покрыва́ти хрⷭ҇тоимени́тое ста́до, рабы̑ твоѧ̑.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ ѕ҃:

Тебѣ̀ всѝ ро́ди человѣ́честїи хва̑льныѧ да́ры прино́сѧтъ, влⷣчце, и҆ мо́лѧтсѧ ꙗ҆́кѡ цр҃и́цѣ и҆ мт҃ри бж҃їи, прⷪ҇ро́цы тѧ̀ премꙋ́дрѡ проповѣ́даша, леѵі́ти благослови́ша, а҆пⷭ҇ли и҆ мꙋ́чєницы и҆сповѣ́даша, всѧ̑ сослѡ́вїѧ покланѧ́ютсѧ, а҆рхїере́є проповѣ́даютъ, мона́си и҆ прості́и бл҃гоговѣ́ютъ, бога́тїи и҆ ᲂу҆бо́зїи, сироты̑ и҆ вдовы̑, и҆ всѧ́къ во́зрастъ, и҆ всѧ́ко преспѣ́ѧнїе, ста́рческое и҆ младе́нческое. подъ кро́въ тво́й держа́вный съ вѣ́рою прибѣга́емъ: покры́й и҆ соблюдѝ, гпⷭ҇жѐ, моли́твами твои́ми, и҆ спасѝ ѿ бѣ́дъ дꙋ́шы на́шѧ.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Что̀ ва́съ нарече́мъ:

Что́ тѧ нарече́мъ, бцⷣе влⷣчце; ꙳ ко́рень ли і҆ессе́овъ; ѿ тебе́ бо на́мъ хрⷭ҇то́съ ꙗ҆́кѡ цвѣ́тъ и҆зы́де. ꙳ ма́ннꙋ ли, вѣ́рныхъ сердца̀ ᲂу҆слажда́ющꙋю твои́мъ рождество́мъ; рꙋно̀ гедеѡ́ново; ꙳ на тѧ́ бо хрⷭ҇то́съ ꙗ҆́кѡ роса̀ сни́де, и҆ тѧ̀ застꙋ́пницꙋ на́мъ показа̀: ꙳ є҆го́же молѝ, спастѝ дꙋ́шы на́шѧ.

Сті́хъ: Слы́ши, дщѝ, и҆ ви́ждь, и҆ приклонѝ ᲂу҆́хо твоѐ.

Да всѝ похва́лимъ, вѣ́рнїи, ꙳ таково̀ на́мъ застꙋпле́нїе да́вшꙋю непосты́дное, ꙳ и҆ непребори́мое на врагѝ ѡ҆долѣ́нїе побѣ́дное, ꙳ и҆ на́мъ всѣ̑мъ спасе́нїе, ꙳ и҆ гра́дꙋ на́шемꙋ стѣ́нꙋ и҆ покро́въ, ꙳ и҆ ѡ҆снова́нїе непоколеби́мое, ꙳ и҆ ѻ҆те́чествꙋ на́шемꙋ на сопоста́ты посо́бїе, ꙳ и҆ непобѣди́мꙋю побѣ́дꙋ.

Сті́хъ: Клѧ́тсѧ гдⷭ҇ь дв҃дꙋ и҆́стиною, и҆ не ѿве́ржетсѧ є҆ѧ̀.

Досто́йнѡ тѧ̀ бл҃жи́тъ человѣ́ческїй ро́дъ, чⷭ҇таѧ, ꙳ ꙗ҆́кѡ спаса́еши чтꙋ́щыѧ тѧ̀ ѿ всѣ́хъ бѣ́дъ. ꙳ ты́ бо є҆сѝ, гпⷭ҇жѐ дв҃о чⷭ҇таѧ, ꙳ застꙋ́пница непосты́днаѧ твои̑мъ рабѡ́мъ показа́ласѧ є҆сѝ; ꙳ и҆ моли́твенница тепла̀ къ бг҃ꙋ, ѡ҆ находѧ́щихъ скорбе́й. ꙳ тобо́ю ва̑рварскаѧ шата̑нїѧ разрꙋша́ютсѧ, ꙳ и҆ стрѣ̑лы вра̑жїѧ ᲂу҆пражнѧ́ютсѧ: и҆ рабѝ твоѝ ѿ ѡ҆держа́щихъ бѣ́дъ и҆зба́вльшесѧ, ꙳ тѧ̀, бг҃ома́ти, пѣ́сньми ᲂу҆блажа́емъ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ то́йже. Самогла́сенъ:

Да ра́дꙋютсѧ рѡссі́йстїи собо́ри, да ликовствꙋ́етъ є҆стество̀, ꙗ҆́кѡ твоегѡ̀, чⷭ҇таѧ, честна́гѡ ѻ҆́браза прише́ствїемъ гра́дъ на́шъ спаса́етсѧ, рабѝ твоѝ ѿ ѡ҆держа́щїѧ нꙋ́жды и҆зба́вльшесѧ, тебѣ̀, чⷭ҇таѧ, взыва́ютъ: ра́дꙋйсѧ, до́брыхъ вино́внаѧ, и҆ застꙋ́пница непосты́днаѧ, и҆ спасе́нїе дꙋ́шъ на́шихъ.

Тропа́рь, гла́съ д҃:

Дне́сь свѣ́тлѡ красꙋ́етсѧ сла́внѣйшїй гра́дъ москва̀, ꙗ҆́кѡ зарю̀ со́лнечнꙋю воспрїе́мши, влⷣчце, чꙋдотво́рнꙋю твою̀ і҆кѡ́нꙋ, къ не́йже ны́нѣ мы̀ притека́юще, и҆ молѧ́щесѧ тебѣ̀, взыва́емъ си́це: ѽ пречꙋ́днаѧ влⷣчце бцⷣе, моли́сѧ и҆зъ тебє̀ воплоще́нномꙋ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ на́шемꙋ, да и҆зба́витъ гра́дъ се́й, и҆ всѧ̑ гра́ды и҆ страны̑ хрⷭ҇тїа̑нскїѧ невреди̑мы ѿ всѣ́хъ навѣ̑тъ вра́жїихъ, и҆ спасе́тъ дꙋ́шы на́шѧ, ꙗ҆́кѡ милосе́рдъ.

На ᲂу҆́трени, по а҃-й стїхоло́гїи, сѣда́ленъ, гла́съ д҃.

Подо́бенъ: Оу҆диви́сѧ і҆ѡ́сифъ:

Бжⷭ҇твенными зарѧ́ми просвѣтѝ пою́щыѧ тѧ̀, и҆ ᲂу҆мы̀ ᲂу҆твердѝ, непоро́чнаѧ дв҃о, крѣ́пкаѧ застꙋ́пнице мі́ра всегѡ̀. тѣ́мже торжествꙋ́емъ всѝ любо́вїю пою́ще тѧ̀, и҆ прише́ствїе твоегѡ̀ ѻ҆́браза сла́вѧще: не преста́й, дв҃о, моли́твами твои́ми, спаса́ющи рабы̑ твоѧ̑ ѿ всѧ́кїѧ бѣды̀, є҆ди́на благослове́ннаѧ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Невѣ́сто неискꙋсобра́чнаѧ, премꙋ́дрости село̀ показа́сѧ ᲂу҆тро́ба твоѧ̀ бг҃а сло́ва: ты́ бо є҆ди́на мт҃и бж҃їѧ, бл҃ги́хъ хода́таица ꙗ҆ви́вшисѧ, всѧ́кихъ страсте́й и҆зба́ви рабы̑ твоѧ̑, непреста́ннѡ воспѣва́ющыѧ сла́вꙋ твою̀.

По в҃-й стїхоло́гїи, сѣда́ленъ, гла́съ г҃. Подо́бенъ: Красотѣ̀ дѣ́вства:

Ꙗ҆́кѡ ѕвѣзда̀ многосвѣ́тлаѧ взы́де ѿ восто́ка къ за́падꙋ тво́й ѻ҆́бразъ, бг҃ома́ти, ѡ҆зарѝ ско́рби тмо́ю ѡ҆держи́мыхъ, и҆ преще́нїѧ вра̑гъ и҆зба́ви, и҆ всѧ̑ тѣ́хъ сѣ̑ти разрꙋши́въ, ꙗ҆ви́сѧ, предста́тельнице крѣ́пкаѧ, ѻ҆рꙋ́жїе непобѣди́мое на врагѝ мі́рꙋ всемꙋ̀: и҆зъ тебє́ бо всѣ́хъ влⷣка пло́ть прїи́мъ, всѧ̑ человѣ́ки ѡ҆божѝ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, то́йже. По полѷеле́и припѣ́въ:

Досто́йно є҆́сть велича́ти тѧ̀, бцⷣе, честнѣ́йшꙋю херꙋві̑мъ и҆ сла́внѣйшꙋю безъ сравне́нїѧ серафі̑мъ.

Ѱало́мъ и҆збра́нный: Бж҃е, сꙋ́дъ тво́й цр҃е́ви да́ждь:

Та́же сѣда́ленъ, гла́съ а҃:

Бл҃же́нна є҆сѝ ты̀, бцⷣе чⷭ҇таѧ, вели́чєствїѧ твоѧ̑ кто̀ воспѣ́ти мо́жетъ; є҆́же чꙋ́до стра́шно, и҆ чꙋ́до ве́лїе содѣ́ѧвши, твои́ми моли́твами, бг҃ома́ти, чтꙋ́щїй тѧ̀ гра́дъ всегда̀ свобожда́етсѧ ѿ всѣ́хъ бѣ́дъ, тмы̀ и҆ меча̀, пога́ныхъ плѣне́нїѧ и҆ всѧ́кагѡ гнѣ́ва. тѣ́мже мы̀, зрѧ́ще чⷭ҇тно́е ѻ҆́браза твоегѡ̀ прише́ствїе, хва́лимъ ꙗ҆́кѡ цр҃и́цꙋ, воспѣва́юще вѣ́рнїи, словесы̀ тѧ̀, чⷭ҇таѧ, блажа́ще, глаго́лемъ: бцⷣе чⷭ҇таѧ, молѝ воплоще́ннаго и҆зъ тебє̀, спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, то́йже.

Степє́нна, а҃-й а҆нтїфѡ́нъ д҃-гѡ гла́са. Прокі́менъ: Помѧнꙋ̀ и҆́мѧ твоѐ во всѧ́комъ ро́дѣ и҆ ро́дѣ. Сті́хъ: Слы́ши, дщѝ, и҆ ви́ждь, и҆ приклонѝ ᲂу҆́хо твоѐ. Всѧ́кое дыха́нїе: Є҆ѵⷢ҇лїе лꙋкѝ, зача́ло д҃.

По н҃-мъ ѱалмѣ̀, стїхи́ра, гла́съ в҃:

Гото́висѧ, всечестны́й гра́де москва̀, на срѣ́тенїе дв҃ы бг҃ома́тере: се́ бо грѧде́тъ къ тебѣ̀ свѣ́тлое вели́кое сл҃нце ѿ вра́тъ затворе́нныхъ. тма̀ ᲂу҆́бѡ ско́рби твоеѧ̀ ѿгонѧ́етсѧ, свѣ́тъ же твоегѡ̀ весе́лїѧ и҆сполнѧ́етсѧ, бꙋ́рѧ сопроти́вныхъ вѣ́трѡвъ ᲂу҆ставлѧ́етсѧ: мꙋ́жїе и҆ свѧще́нницы въ печа́лехъ сла́дкое ᲂу҆тѣше́нїе прїе́млютъ, цр҃и́цѣ є҆ди́ной покланѧ́ютсѧ, молѧ́щесѧ глаго́лютъ: пречⷭ҇таѧ дв҃о, мольба́ми твои́ми и҆зба́ви рабы̑ твоѧ̑ ѿ всѧ́кїѧ бѣды̀ и҆ печа́ли.

Канѡ́нъ похвалѣ̀ бцⷣы, со і҆рмосо́мъ на ѕ҃: и҆ пра́здника, на и҃.

Гла́съ д҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Ѿве́рзꙋ ᲂу҆ста̀ моѧ̑, и҆ напо́лнѧтсѧ дх҃а, и҆ сло́во ѿры́гнꙋ цр҃и́цѣ мт҃ри, и҆ ꙗ҆влю́сѧ свѣ́тлѡ торжествꙋ́ѧ, и҆ воспою̀, ра́дꙋѧсѧ, тоѧ̀ чꙋдеса̀.

Просвѣтѝ, влⷣчце, дꙋ́шы на́шѧ заре́ю бжⷭ҇твенною, па́че ᲂу҆ма̀ бл҃года́тїю твое́ю, и҆ незави́стный да́ръ пода́ждь мѝ, воспѣ́ти тѧ̀, ꙗ҆́кѡ помо́щницꙋ человѣ́ческомꙋ сꙋществꙋ̀, препѣ́таѧ, вѣ́рное застꙋпле́нїе, на врагѝ побѣ́дꙋ правосла́вномꙋ ѻ҆те́чествꙋ на́шемꙋ.

Прїиди́те, собери́тесѧ, рѡссі́йстїи собо́ри, въ пречⷭ҇тны́й хра́мъ всенепоро́чныѧ влⷣчцы, и҆ возопі́йте ᲂу҆ми́льнѡ молѧ́щесѧ, къ честно́мꙋ ѻ҆́бразꙋ взира́юще: бцⷣе безневѣ́стнаѧ, хва́лѧщыѧ тѧ̀ спасѝ.

Тво́й, бг҃ома́ти, всечестны́й ѻ҆́бразъ, бг҃огла́сный є҆ѵⷢ҇лїа хрⷭ҇то́ва списа́тель пребж҃е́ственный лꙋка̀ написа́въ, творца̀ всѣ́хъ на твои́хъ честны́хъ рꙋка́хъ воѡбразѝ: къ немꙋ́же притека́ющыѧ напа́сти и҆ печа́ли и҆збавлѧ́еши, и҆ всѧ̑ покрыва́еши твое́ю ми́лостїю.

Хра́мъ прекра́сный, содѣ́тель всѣ́хъ є҆ди́нꙋ тѧ̀ ѡ҆брѣ́тъ, въ тѧ̀ всели́сѧ, и҆ человѣ́ки ѡ҆божѝ. къ немꙋ́же за ны̀, бцⷣе, моли́сѧ, спасти́ ны ѿ пога́ныхъ плѣне́нїѧ, и҆ всѧ́кїѧ и҆ны́ѧ ско́рби находѧ́щїѧ на ны̀: да твоегѡ̀ дне́сь ѻ҆́браза срѣ́тенїе всече́стнѡ пра́зднꙋемъ.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Твоѧ̑ пѣсносло́вцы, бцⷣе, живы́й и҆ незави́стный и҆сто́чниче, ли́къ себѣ̀ совокꙋ́пльшыѧ дꙋхо́внѡ ᲂу҆твердѝ, въ бж҃е́ственнѣй твое́й сла́вѣ вѣнцє́въ сла́вы сподо́би.

Всѐ помышле́нїе ѿве́ргше, бг҃омꙋ́дрїи, прїиди́те въ срѣ́тенїе прекра́сныѧ зарѝ, держа́щїѧ пресвѣ́тлꙋю лꙋчꙋ̀, всѧ̑ просвѣща́ющꙋю, и҆ ми́лостїю ве́сь мі́ръ ѡ҆бога́щшꙋю.

Твою̀, бг҃ома́ти, всечⷭ҇тнꙋ́ю и҆ чꙋдотво́рнꙋю і҆кѡ́нꙋ рѡссі́йстїи лю́ди стѧжа́вше, ꙗ҆́кѡ застꙋпле́нїе крѣ́пко и҆ стѣ́нꙋ нерꙋши́мꙋ, мо́лѧтсѧ тѝ, на врагѝ побѣ́дꙋ дарова́ти ѻ҆те́чествꙋ на́шемꙋ.

Ѻ҆́блакъ свѣтоза́рный показа́сѧ, росо́ю благода́ти всѧ̑ ѡ҆мыва́ющи тѣлє́сныѧ сквє́рны, и҆ дꙋ́шы просвѣща́ющи, є҆ди́на всепѣ́таѧ.

Дре́во многопло́дно ꙗ҆ви́ласѧ є҆сѝ, пи́щею неги́блющею всѧ̑ насыща́ющи, дꙋ́шы же веселѧ́щи, бг҃оневѣ́сто чⷭ҇таѧ, добродѣѧ̑нїѧ всѣ̑мъ и҆сточѝ, и҆ ѿ скорбе́й нꙋ́ждныхъ спасѝ.

Сѣда́ленъ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Оу҆диви́сѧ і҆ѡ́сифъ:

Наро́ди бг҃олюби́вїи, прїиди́те въ срѣ́тенїе: се́ бо прихо́дитъ дв҃а всѣ́хъ прⷪ҇ро́кѡвъ превы́шши, честны́мъ свои́мъ ѻ҆́бразомъ жизнода́телѧ мі́рꙋ на рꙋка́хъ и҆мѣ́ющи, гра́дъ сво́й сохранѧ́ти стра́ждꙋщїй, ва́рварскꙋю де́рзость низложи́ти, воѡбрази́тисѧ всѣ̑мъ храни́тельница тверда̀, держа́ва и҆ ѡ҆гражде́нїе вѣ́рнѡ молѧ́щымсѧ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, то́йже.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Неизслѣ́дный бж҃їй совѣ́тъ, є҆́же ѿ дв҃ы воплоще́нїѧ, тебє̀ вы́шнѧгѡ, прⷪ҇ро́къ а҆ввакꙋ́мъ ᲂу҆смотрѧ́ѧ зовѧ́ше: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Го́рꙋ преве́лїю, ю҆́же данїи́лъ ви́дѣ, ѿ неѧ́же ка́мень ѿсѣче́сѧ безъ рꙋкѝ, и҆ всѧ̑ собла́зны и҆стнѝ, вѣ̑рныѧ же просвѣтѝ, и҆́стинное свѣтоза́рное сл҃нце показа̀, лꙋча́ми просвѣща́ющи, бцⷣе приснодв҃о.

Воѡрꙋжа́ютсѧ на лю́ди твоѧ̑, чⷭ҇таѧ бцⷣе, сы́нове а҆га̑рины, ѕлы́й совѣ́тъ творѧ́ще, гра́ды разорѧ́юще, вѣ̑рныѧ же погꙋблѧ́юще: но ты̀, всепѣ́таѧ, твое́ю ми́лостїю, всѧ̑ низложѝ, і҆сма̑ильтѧны врагѝ покарѧ́ющи ѻ҆те́чествꙋ на́шемꙋ.

Нб҃о ѡ҆дꙋшевле́но, є҆ди́на бг҃ома́ти, свѣ́тъ ве́лїй прїе́мши, всѧ̑ просвѣща́ющи, тмꙋ̀ держа́щихъ бѣ́дъ разженѝ, и҆ на́съ вы́шнѧгѡ прича́стїѧ сподо́би.

Дв҃дъ предъ кївѡ́томъ ликовствꙋ́етъ, леѵі́ти же воспѣва́ютъ: па́че же предъ тобо́ю, бг҃ороди́тельнице чⷭ҇таѧ, рѡссі́а хвала́ми ꙗ҆́кѡ цр҃и́цꙋ воспѣва́етъ, гла́сы моле́бными прилѣ́жнѡ тѝ вопїю́щи: ра́дꙋйсѧ, застꙋ́пнице гра́да на́шегѡ.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Оу҆жасо́шасѧ всѧ́чєскаѧ ѡ҆ бж҃е́ственнѣй сла́вѣ твое́й: ты́ бо, неискꙋсобра́чнаѧ дв҃о, и҆мѣ́ла є҆сѝ во ᲂу҆тро́бѣ надъ всѣ́ми бг҃а, и҆ родила̀ є҆сѝ безлѣ́тнаго сн҃а, всѣ̑мъ воспѣва́ющымъ тѧ̀ ми́ръ подава́ющаѧ.

Тебѐ, бг҃ома́ти, вели́кїй во прⷪ҇ро́цѣхъ и҆са́їа прови́дѣ дх҃омъ, ᲂу҆́гль и҆мѣ́ющꙋ во чре́вѣ, вѣ̑рныѧ просвѣща́ющь, и҆ собла́зны всѧ̑ пожига́ющь, спаса́ѧ ро́дъ человѣ́чь.

Же́злъ а҆арѡ́новъ прозѧбла̀ є҆сѝ, и҆ ѕло́бный ко́рень и҆сто́ргнꙋла є҆сѝ, дв҃о бг҃оневѣ́стнаѧ, жизнода́телѧ ро́ждши мі́рꙋ: є҆го́же молѝ, семꙋ̀ гра́дꙋ спасти́сѧ ѿ мно́гихъ напа́стей.

Ны́нѣ ᲂу҆́бѡ пристꙋпи́те съ весе́лїемъ, бг҃оизбра́нное ста́до, рѡссі́йстїи собо́ри, ко всечестнѣ́й бж҃їи мт҃ри, и҆ честны́й є҆ѧ̀ ѻ҆́бразъ любе́знѡ прїими́те: се́ бо благода́ть неисчерпа́емаѧ во́ды точа́щи бжⷭ҇твєнныѧ неѡскꙋ́днѡ, ю҆́же, вѣ́рнїи, почти́мъ, и҆ чⷭ҇тно́мꙋ ѻ҆́бразꙋ є҆ѧ̀ поклони́мсѧ.

Ѡ҆ ко́рене і҆ессе́ева дре́во возрастѐ всѣ̑мъ живо́тное, пло́дъ ᲂу҆́бѡ прозѧбла̀ є҆сѝ во ᲂу҆тро́бѣ твое́й, дв҃о чⷭ҇таѧ, всѧ̑ лю́ди насыща́ющи твое́ю ми́лостїю.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Бжⷭ҇твенное сїѐ и҆ всечⷭ҇тно́е соверша́юще пра́зднество, бг҃омꙋ́дрїи, бг҃ома́тере, прїиди́те, рꙋка́ми воспле́щимъ, ѿ неѧ̀ ро́ждшагосѧ бг҃а сла́вимъ.

Ѿ тебє̀, бг҃ома́ти, и҆стечѐ пото́къ сла́дкїй, всѧ̑ напаѧ́ѧ лю́ди, дꙋ́шъ и҆змыва́ѧ сквє́рны, бцⷣе влⷣчце, спасѝ всѣ́хъ покланѧ́ющихсѧ вѣ́рнѡ честно́мꙋ ѻ҆́бразꙋ твоемꙋ̀.

Всѝ ᲂу҆́бѡ совокꙋ́пльшесѧ вкꙋ́пѣ, воспое́мъ чⷭ҇тꙋю дв҃ꙋ, бг҃оизбра́ннꙋю лѣ́ствицꙋ і҆а́кѡвлю, гедеѡ́ново же рꙋно̀, ра́дости хода́таицꙋ, крѣ́пость и҆ похвалꙋ̀ спаса́емыхъ, бг҃ороди́тельницꙋ чⷭ҇тꙋю.

Сѐ ны́нѣ весе́лїе приближа́етсѧ, ско́рбь же потреблѧ́етсѧ, вѣ́рнїи спаса́ютсѧ, ꙗ҆́кѡ ѿ и҆сто́чника ра́дость почерпа́юще вы́нꙋ хвала́ми воспѣва́ютъ: ра́дꙋйсѧ, чⷭ҇таѧ влⷣчце, спасе́нїѧ на́шегѡ нача́токъ, и҆ всѣ́хъ вѣ́рныхъ стѣна̀ и҆ похвала̀.

Пода́ждь на́мъ по́мощь мольба́ми твои́ми, пречⷭ҇таѧ бцⷣе, скѡ́рби ᲂу҆́бѡ нахо́дѧтъ на ны̀, и҆ печа̑ли ᲂу҆множа́ютсѧ, вразѝ ѡ҆полча́ютсѧ: но ты̀, пречⷭ҇таѧ, предста́вши и҆зба́ви, врагѡ́въ на́шихъ шата́нїе низложѝ, на врагѝ побѣ́дꙋ да́рꙋй, да посра́мѧтсѧ всѝ ꙗ҆влѧ́ющїи рабѡ́мъ твои̑мъ ѕла̑ѧ.

Конда́къ, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Взбра́нной:

Взбра́нной воево́дѣ побѣди́тєльнаѧ, ꙗ҆́кѡ и҆зба́вльшесѧ ѿ ѕлы́хъ прише́ствїемъ твоегѡ̀ чⷭ҇тна́гѡ ѻ҆́браза, влⷣчце бцⷣе, свѣ́тлѡ сотворѧ́емъ празднество̀ срѣ́тенїѧ твоегѡ̀, и҆ ѻ҆бы́чнѡ зове́мъ тѝ: ра́дꙋйсѧ, невѣ́сто неневѣ́стнаѧ.

І҆́косъ:

А҆́гг҃лъ предста́тель съ нб҃сѐ по́сланъ бы́сть рещѝ бцⷣѣ, ра́дꙋйсѧ, и҆ со безпло́тнымъ гла́сомъ воплоща́ема тѧ̀ зрѧ̀, гдⷭ҇и, ᲂу҆жаса́шесѧ, и҆ стоѧ́ше зовы́й къ не́й такова̑ѧ: ра́дꙋйсѧ, є҆́юже ра́дость возсїѧ́етъ: ра́дꙋйсѧ, є҆́юже клѧ́тва и҆сче́знетъ: ра́дꙋйсѧ, па́дшагѡ а҆да́ма воззва́нїе: ра́дꙋйсѧ, сле́зъ є҆́ѵиныхъ и҆збавле́нїе: ра́дꙋйсѧ, высото̀ неꙋдобовосходи́маѧ человѣ́ческими пѡ́мыслы: ра́дꙋйсѧ, глꙋбино̀ неꙋдобозри́маѧ и҆ а҆́гг҃льскима ѻ҆чи́ма: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ є҆сѝ цр҃е́во сѣда́лище: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ но́сиши носѧ́щаго всѧ̑: ра́дꙋйсѧ, ѕвѣздо̀, ꙗ҆влѧ́ющаѧ сл҃нце: ра́дꙋйсѧ, ᲂу҆тро́бо бж҃е́ственнагѡ воплоще́нїѧ: ра́дꙋйсѧ, є҆́юже ѡ҆бновлѧ́етсѧ тва́рь: ра́дꙋйсѧ, є҆́юже покланѧ́емсѧ творцꙋ̀: ра́дꙋйсѧ, невѣ́сто неневѣ́стнаѧ.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Не послꙋжи́ша тва́ри бг҃омꙋ́дрїи па́че созда́вшагѡ, но ѻ҆́гненное преще́нїе мꙋ́жески попра́вше, ра́довахꙋсѧ пою́ще: препѣ́тый ѻ҆ц҃є́въ гдⷭ҇ь и҆ бг҃ъ, благослове́нъ є҆сѝ.

Ꙗ҆́кѡ порфѵ́рою и҆ вѵ́ссомъ, червле́ною хламѵ́дою, дв҃о бцⷣе влⷣчце, гра́дъ тво́й тобо́ю ѡ҆дѣ́ѧсѧ, хрⷭ҇та̀ велича́етъ, и҆ прише́ствїе чⷭ҇тна́гѡ твоегѡ̀ ѻ҆́браза сла́витъ, ꙗ҆́вльшасѧ па́че лꙋ̑чь со́лнечныхъ, и҆ немра́чнымъ свѣ́томъ просвѣща́юща велегла́снѡ хва́лѧщыѧ тѧ̀.

Скрижа̑ли бг҃опи̑санныѧ пе́рстомъ дх҃а въ ꙗ҆́рости мѡѷсе́й сокрꙋшѝ: но въ тебѣ̀, чⷭ҇таѧ, пресла́вный творе́цъ всели́всѧ, невре́днꙋ тѧ̀ сохранѝ. є҆мꙋ́же пое́мъ: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, благослове́нъ є҆сѝ.

Прїимѝ твои́хъ ра̑бъ мѡльбы̀, пречⷭ҇таѧ дв҃о бцⷣе, непостоѧ́ннꙋю бꙋ́рю ᲂу҆ти́ши моли́твами твои́ми, и҆ совѣ́ты проти́вныхъ врагѡ́въ разженѝ, напа́дающихъ на ста́до твоѐ, всенепоро́чнаѧ влⷣчце.

Тебѐ є҆ди́нꙋ помо́щницꙋ ро́дꙋ человѣ́ческомꙋ, бцⷣе мр҃і́е, зижди́тель всѣ́хъ рождество́мъ свои́мъ назна́мена, и҆ прⷪ҇ро́цы проѡбрази́ша: ѻ҆́въ тѧ̀ две́рь, и҆́нъ же тѧ̀ ло́жницꙋ бж҃їю: мы́ же тѧ̀ воспѣва́емъ роди́тельницꙋ бж҃їю, и҆ хода́таицꙋ къ бг҃ꙋ, и҆ застꙋ́пницꙋ ѿ всѣ́хъ ѕѡ́лъ находѧ́щихъ на ны̀.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Ѻ҆́троки бл҃гочести̑выѧ въ пе́щи ржⷭ҇тво̀ бг҃оро́дичо спасло̀ є҆́сть: тогда̀ ᲂу҆́бѡ ѡ҆бразꙋ́емое, ны́нѣ же дѣ́йствꙋемое, вселе́ннꙋю всю̀ воздвиза́етъ пѣ́ти тебѣ̀: гдⷭ҇а по́йте, дѣла̀, и҆ превозноси́те є҆го̀ во всѧ̑ вѣ́ки.

Ка́кѡ тѧ̀, дв҃о, по достоѧ́нїю воспое́мъ; по́мощь тве́рдꙋю, храни́тельницꙋ жи́зни на́шеѧ, и҆ хода́таицꙋ непрело́жнꙋ къ сн҃ꙋ твоемꙋ̀ и҆ бг҃ꙋ на́шемꙋ: є҆го́же воспѣва́емъ и҆ превозно́симъ во вѣ́ки.

Цвѣ́те прекра́сный, и҆ вонѧ̀ пи́щнаѧ, ѡ҆благоꙋха́еши, бцⷣе мр҃і́е, всѧ̑, и҆ спаса́еши, и҆ ѿ недꙋ̑гъ и҆сцѣлѧ́еши, бѣ́сы прогонѧ́еши. тѣ́мже тѝ вопїе́мъ: ра́дꙋйсѧ, помо́щнице всѣ̑мъ молѧ́щымсѧ вѣ̑рнымъ.

Сто́лпъ ꙗ҆́вльшисѧ, бг҃ома́ти, нахождє́нїѧ проти́вныхъ ѿгонѧ̀: тѧ́ бо чтꙋ́щымъ се́рдцемъ те́плымъ ꙗ҆ви́ласѧ є҆сѝ стѣна̀ и҆ ѡ҆гражде́нїе, и҆ спаси́тельное прибѣ́жище.

Дв҃дски воспѣва́емъ тѝ пѣ́снь, го́рꙋ бж҃їю тѧ̀ и҆менꙋ́юще, пречⷭ҇таѧ дв҃о: и҆сто́чника бо сꙋ́щымъ приснотекꙋ́щаго и҆сточи́ла є҆сѝ. є҆го́же пое́мъ и҆ превозно́симъ во вѣ́ки.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Всѧ́къ земноро́дный да взыгра́етсѧ, дх҃омъ просвѣща́емь, да торжествꙋ́етъ же безпло́тныхъ ᲂу҆мѡ́въ є҆стество̀, почита́ющее сщ҃е́нное торжество̀ бг҃ома́тере и҆ да вопїе́тъ: ра́дꙋйсѧ всеблаже́ннаѧ бцⷣе, чи́стаѧ приснодв҃о.

Ра́дости хода́таице, возвеселѝ на́шъ смы́слъ вопи́ти тебѣ̀, бцⷣе чⷭ҇таѧ: ра́дꙋйсѧ, храни́тельнице на́ша, держа́ва и҆ ѡ҆гражде́нїе, и҆ спаси́тельное прибѣ́жище.

Да восхва́лѧтъ согла́снѡ тѧ̀ нб҃о и҆ землѧ̀, ꙗ҆́кѡ жизнода́телѧ мі́рꙋ ро́ждши: ра́дꙋйсѧ, ти́хое приста́нище, живо́тныѧ воды̀ и҆сто́чниче неисчерпа́емый, влⷣчце.

Собра́вшесѧ дне́сь лю́дїе, во срѣ́тенїе пречⷭ҇тыѧ бж҃їѧ мт҃ре, ꙗ҆́же вїногра́да мы́сленнагѡ гре́знъ носѧ́щи, вїно̀ и҆сточа́ющь всегда̀, и҆ весе́лїѧ всѣ́хъ и҆сполнѧ́ющь, ꙗ҆́кѡ бцⷣꙋ по до́лгꙋ сла́вимъ.

Бжⷭ҇твеннаѧ рѣка̀ во́дъ живо́тныхъ, всѧ̑ ᲂу҆дѡ́лїѧ напоѧ́ющи, на́шѧ собла́зны, бг҃ома́ти, погрꙋзѝ, и҆ до конца̀ потребѝ.

Свѣти́ленъ. Подо́бенъ: Посѣти́лъ ны̀:

Да почти́тсѧ дне́сь бг҃ома́ти зижди́телѧ ро́ждшаѧ, ра́йскихъ двере́й ѿверзе́нїе, и҆ всегѡ̀ мі́ра ѡ҆чище́нїе, побѣ́дꙋ да́вшаѧ хрⷭ҇толюби́вомꙋ во́инствꙋ: ѡ҆ се́й бо прⷪ҇ро́цы глаго́лаша: то́й поклони́мсѧ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ:

Пресвѣ́тлаѧ дне́сь ми́лостивнаѧ свѣ́тлость, бж҃їѧ благода́ть, всѧ̑ ра́достнѡ ѡ҆дождѧ́етъ нбⷭ҇ными тꙋ́чами, на стєзѝ сла̑дкїѧ направлѧ́ющи, бцⷣе влⷣчце, всѣ́хъ, позна́вшихъ тѧ̀ земны́хъ, приснодв҃о: ны́нѣ бо всѧ̀ землѧ̀ рѡссі́йскаѧ ра́дꙋетсѧ, вѣ́рою тѧ̀ сла́вѧщи.

На хвали́техъ стїхи̑ры, на д҃. Гла́съ д҃.

Подо́бенъ: Ꙗ҆́кѡ до́блѧ:

Наста́вницꙋ тѧ̀ заблꙋ́ждшымъ, ꙳ и҆ приста́нище спаси́тельное, ꙳ въ пꙋчи́нѣ, влⷣчце, и҆ въ бꙋ́ри, ꙳ и҆ во и҆скꙋше́нїихъ, и҆ въ печа́лехъ, ꙳ хрⷭ҇то́съ тѧ̀ всѣ̑мъ показа̀, ꙳ сн҃ъ тво́й и҆ бг҃ъ на́шъ, ꙳ вѣ́рнѡ приходѧ́щымъ къ тебѣ̀. ꙳ є҆го́же молѝ, ꙳ ѿ ѕлы́хъ бѣ́дъ и҆зба́витисѧ ꙳ вѣ́дꙋщымъ бцⷣꙋ тѧ̀ вои́стиннꙋ.

Два́жды.

Тлѣ́нїе потреби́ла є҆сѝ, ꙳ и҆ болѣ́знь, всепѣ́таѧ, дре́внюю всю̀, рождество́мъ твои́мъ: ꙳ живо́тъ бо мі́рови ро́ждши, ꙳ и҆ сме́рть разрꙋши́вши, ꙳ болѣ̑зни, блага́ѧ, и҆сцѣлѧ́еши ꙳ вѣ́рнѡ ѻ҆́браза твоегѡ̀ чꙋдеса̀ воспѣва́ющихъ, ꙳ и҆ любо́вїю кла́нѧющихсѧ, ꙳ и҆ чтꙋ́щихъ тѧ̀ ст҃ꙋ́ю ꙳ и҆ честнѣ́йшꙋю наста́вницꙋ.

Ꙗ҆́кѡ и҆сто́чникъ тѧ̀, препѣ́таѧ, ꙳ живота̀ и҆ благода́ти, и҆сточа́ющїй чꙋдеса̀, ꙳ и҆ цѣльбꙋ̀ страсте́й дꙋше́вныхъ и҆ тѣле́сныхъ, ꙳ ꙗ҆́кѡ быстринꙋ̀ ѡ҆ставле́нїѧ, ꙳ ми́лости щедро́тъ неисчерпа́емое мо́ре ви́дѧще, ꙳ тебѣ̀ припа́даемъ всѝ ѡ҆скорблѧ́емїи ны́нѣ, ꙳ просѧ́ще всѝ разрѣше́нїѧ ꙳ бꙋ́дꙋщагѡ мꙋче́нїѧ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ и҃:

И҆́же на херꙋві́мѣхъ ѣ҆́здѧй, и҆ пѣва́емый ѿ серафі̑мъ, сше́лъ є҆сѝ съ небесѐ прⷪ҇ро́чески, бла́же, и҆ всели́лсѧ є҆сѝ во ᲂу҆тро́бꙋ чⷭ҇тыѧ бг҃оѻтрокови́цы, ю҆́же а҆́гг҃ли воспѣ́ша та́йнѡ: ра́дꙋйсѧ, ра́достнаѧ дв҃о, неѡб̾ѧ́тнаго ꙗ҆́кѡ бг҃а, во чре́вѣ твое́мъ прїе́мши па́че сло́ва, ѿ невѣ́рїѧ въ вѣ́рꙋ мі́ръ преводѧ́ща. сла́ва тебѣ̀, хрⷭ҇тѐ, є҆ди́не ми́лостиве и҆ чл҃вѣколю́бче.

Славосло́вїе вели́кое и҆ ѿпꙋ́стъ.

На лїтꙋргі́и блаже́нна, ѿ канѡ́на пѣ́снь г҃-ѧ и҆ ѕ҃-ѧ.

Слꙋ́жба всѧ̀ бцⷣы.

А҆́ще ли прилꙋчи́тсѧ срѣ́тенїе бцⷣы въ недѣ́лю:

Въ сꙋббѡ́тꙋ на ма́лѣй вече́рни стїхи̑ры воскрє́сны ѻ҆ктѡ́иха. Сла́ва, пра́здника бцⷣы: И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ а҃-й гла́са ма́лыѧ, вече́рни. На стїхо́внѣ стїхи́ра є҆ди́на воскре́сна, и҆ стїхо́вна бцⷣы вели́кїѧ вече́рни съ припѣ́вы є҆ѧ̀. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бцⷣы, и҆ ѿпꙋ́стъ.

На вели́цѣй вече́рни, на Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры воскрє́сны д҃, и҆ бцⷣѣ ѕ҃. Сла́ва, бцⷣы: И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ а҃-й гла́са. Вхо́дъ. прокі́менъ днѐ: чтє́нїѧ г҃.

На лїті́и стїхи̑ры, и҆ Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бцⷣы. На стїхо́внѣ стїхи̑ры воскрє́сны. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́дицы. На благослове́нїи хлѣ́бѡвъ тропа́рь: Бцⷣе дв҃о, ра́дꙋйсѧ: два́жды, и҆ пра́здника є҆ди́ножды. И҆ чте́нїе. На ᲂу҆́трени, на Бг҃ъ гдⷭ҇ь, тропа́рь воскре́сенъ, два́жды. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. По ѻ҆бо́ихъ каѳі́смахъ сѣда́льны воскрє́сны, и҆ съ бг҃орѡ́дичны и҆́хъ. И҆ чте́нїе во є҆ѵⷢ҇лїи толково́мъ. По полѷеле́и сѣда́льны бцⷣы всѝ, по є҆ди́нощи. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, послѣ́днїй сѣда́ленъ, и҆́же по полѷеле́и. И҆ чте́нїе пра́здника. Степє́нна гла́са, прокі́менъ, и҆ є҆ѵⷢ҇лїе воскре́сно: и҆ про́чее всѐ до канѡ́на. Канѡ́нъ воскре́сенъ со і҆рмосо́мъ на д҃, и҆ бцⷣы на в҃, и҆ бцⷣы пра́здника на и҃. Катава́сїа бцⷣы. По г҃-й пѣ́сни, конда́къ, і҆́косъ и҆ сѣда́ленъ бцⷣы. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, то́йже. По ѕ҃-й пѣ́сни, конда́къ и҆ і҆́косъ воскрє́сны, и҆ чте́нїе. По ѳ҃-й пѣ́сни, свѣти́ленъ воскре́сенъ. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бцⷣы. На хвали́техъ стїхи̑ры воскрє́сны д҃, и҆ бцⷣы д҃, со сла́внымъ, со стїхѝ є҆ѧ̀. Сла́ва, стїхи́ра є҆ѵⷢ҇льскаѧ, И҆ ны́нѣ: Преблагослове́нна є҆сѝ, бцⷣе дв҃о: Славосло́вїе вели́кое. Тропа́рь воскре́сенъ то́чїю. На лїтꙋргі́и блажє́нна гла́са, на ѕ҃: и҆ бцⷣы пѣ́снь г҃-ѧ на д҃. Прокі́менъ, а҆пⷭ҇лъ, а҆ллилꙋ́їа, є҆ѵⷢ҇лїе, и҆ прича́стенъ днѐ и҆ бцⷣы.


Комментарии для сайта Cackle