Библиотеке требуются волонтёры

Мцⷭ҇а тогѡ́же въ ѳ҃-й де́нь. Ст҃а́гѡ мꙋ́ченика полѷе́ѵкта:

И҆ и҆́же во ст҃ы́хъ, ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ фїлі́ппа, митрополі́та всеѧ̀ рѡссі́и.

Слꙋ́жба є҆гѡ̀ пи́сана по се́й слꙋ́жбѣ.

Стїхи̑ры пра́здника, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Гдⷭ҇и, а҆́ще и҆ на сꙋди́щи:

Гдⷭ҇и, ꙳ а҆́ще и҆ і҆ѡа́ннꙋ предста́лъ є҆сѝ ꙳ на і҆ѻрда́нѣ, ꙗ҆́кѡ чл҃вѣ́къ, ꙳ но не ѿстꙋпи́лъ є҆сѝ ѿ прⷭ҇то́ла, ꙳ со ѻ҆ц҃е́мъ сѣдѧ́й: ꙳ и҆ кре́щсѧ на́съ ра́ди, ꙳ мі́ръ свободи́лъ є҆сѝ ꙳ ѿ рабо́ты чꙋжда́гѡ, ꙳ ꙗ҆́кѡ ще́дръ и҆ чл҃вѣколю́бецъ.

Гдⷭ҇и, ꙳ а҆́ще и҆ і҆ѻрда́нскими вода́ми ꙳ ѡ҆бложи́лсѧ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ человѣ́къ, ꙳ но свидѣ́тельствовалсѧ є҆сѝ ꙳ свы́ше сни́тїемъ дх҃а, ꙳ и҆ гла́съ ѻ҆ч҃ь сн҃а тѧ̀ свидѣ́тельствова: ꙳ но ꙗ҆ви́сѧ, ꙳ и҆ пода́ждь нетлѣ́нїе ꙳ дꙋша́мъ на́шымъ.

Гдⷭ҇и, ꙳ ты̀ ѿ ѻ҆ц҃а̀ пре́жде вѣкѡ́въ ꙳ рожде́йсѧ непремѣ́нный, ꙳ прише́лъ є҆сѝ въ послѣ̑днѧѧ лѣ̑та, ꙳ и҆ зра́къ раба̀ прїѧ́лъ є҆сѝ, ꙳ и҆ ѻ҆́бразъ тво́й ꙳ ꙗ҆́кѡ зижди́тель ѡ҆бнови́лъ є҆сѝ: ꙳ крести́всѧ бо дарова́лъ є҆сѝ нетлѣ́нїе ꙳ дꙋша́мъ на́шымъ.

И҆́ны стїхи̑ры ст҃а́гѡ, гла́съ а҃. Подо́бенъ: Нбⷭ҇ныхъ чинѡ́въ:

Дв҃дски ꙗ҆́кѡ и҆з̾ ро́ва страсте́й, хрⷭ҇то́съ, и҆ ѿ бре́нїѧ тимѣ́нна, ꙳ і҆́дѡльскїѧ ле́сти возведе́ тѧ, мч҃ниче: ꙳ поста́ви бо на ка́мени но́ги твоѧ̑, ꙳ и҆ своегѡ̀ позна́нїѧ та́инственнѡ, ꙳ є҆го́же молѝ спасти́сѧ на́мъ.

Нижѐ сопрꙋ́жницы твоеѧ̀ жела́нїе, ꙳ ни ча̑дъ любле́нїе, ꙳ нижѐ твоѐ досто́инство, ꙳ нижѐ бога́тство стѧжа́нїй и҆ и҆мѣ́нїй, ꙳ твоѐ крѣ́пкое дꙋшѝ поколеба́ша ꙳ ѿ вѣ́ры и҆́стинныѧ сꙋ́щїѧ во хрⷭ҇та̀, всебл҃же́нне полѷе́ѵкте.

И҆ пре́жде благода́ти, ꙳ мꙋ́чениче, твоегѡ̀ страда́нїѧ, ꙳ пра́вды дѣ́лы вои́стиннꙋ ᲂу҆краси́лсѧ є҆сѝ: ꙳ тѣ́мже по си́хъ свидѣ́тель вѣ́ренъ сподо́билсѧ є҆сѝ бы́ти хрⷭ҇то́въ, ꙳ твое́ю кро́вїю крⷭ҇ти́всѧ ꙳ въ сме́рть є҆гѡ̀ благоче́стнѡ.

Сла́ва, гла́съ а҃. Вѷзанті́ево:

А҆́гг҃льскаѧ вѡ́инства дне́сь ликꙋ́ютъ въ па́мѧти мꙋ́ченика полѷе́ѵкта, и҆ человѣ́ческїй ро́дъ вѣ́рнѡ торжествꙋ́етъ, и҆ ра́достнѡ вопїе́тъ: ра́дꙋйсѧ, всехва́льне, и҆́же многоплете́ннагѡ велїа́ра ловлє́нїѧ побѣди́вый, и҆ побѣ́ды вѣнце́мъ ѿ хрⷭ҇та̀ вѣнча́выйсѧ. Ра́дꙋйсѧ, во́ине вели́кагѡ цр҃ѧ̀ и҆ сп҃са на́шегѡ, трє́бища і҆́дѡльскаѧ разори́вый. Ра́дꙋйсѧ, мꙋ́ченикѡвъ ᲂу҆добре́нїе. Молѝ и҆зба́вити ѿ всѧ́кагѡ преще́нїѧ, вѣ́рою соверша́ющыѧ присночестнꙋ́ю па́мѧть твою̀.

И҆ ны́нѣ, гла́съ в҃:

Дне́сь нб҃сѐ и҆ землѝ творе́цъ прихо́дитъ пло́тїю на і҆ѻрда́нъ, креще́нїѧ просѧ̀ безгрѣ́шный, да ѡ҆чи́ститъ мі́ръ ѿ ле́сти вра́жїѧ, и҆ креща́етсѧ ѿ раба̀ влⷣка всѧ́ческихъ, и҆ ѡ҆чище́нїе водо́ю ро́дꙋ человѣ́ческомꙋ да́рꙋетъ. Томꙋ̀ возопїи́мъ: ꙗ҆вле́йсѧ бж҃е на́шъ, сла́ва тебѣ̀.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ ѕ҃. Подо́бенъ: Тридне́венъ:

Предста́лъ є҆сѝ на вода́хъ всѣ̑мъ непостижи́мый, предте́чи преклони́лъ є҆сѝ главꙋ̀: мі́ръ ѡ҆свѧти́въ, рабо́ты и҆зба́вилъ є҆сѝ креще́нїемъ твои́мъ, безгрѣ́шне.

Сті́хъ: Мо́ре ви́дѣ и҆ побѣжѐ, і҆ѻрда́нъ возврати́сѧ вспѧ́ть.

Сн҃а возлю́бленна ѻ҆ц҃ъ ѿ вы́шнихъ дре́вле, и҆ дх҃ъ свидѣ́тельствова, хрⷭ҇тѐ: и҆́мже трⷪ҇ческое та́инство позна́сѧ во і҆ѻрда́нѣ кре́щшꙋсѧ тебѣ̀.

Сті́хъ: Что́ ти є҆́сть, мо́ре, ꙗ҆́кѡ побѣ́гло є҆сѝ, и҆ тебѣ̀, і҆ѻрда́не, ꙗ҆́кѡ возврати́лсѧ є҆сѝ вспѧ́ть.

Ѡ҆свѧти́лъ є҆сѝ во́ды, сп҃се, і҆ѻрда̑нскїѧ всѧ̑, и҆ є҆стество̀ водно́е, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ. Тѣ́мже и҆ сла́витъ ꙗ҆вле́нїе твоѐ ро́дъ человѣ́ческїй и҆ воспѣва́етъ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ д҃. Космы̀ мона́ха:

Ѡ҆дѣва́ѧйсѧ свѣ́томъ ꙗ҆́кѡ ри́зою, на́съ ра́ди по на́мъ бы́ти сподо́билсѧ є҆́сть, во стрꙋи̑ ѡ҆дѣва́етсѧ дне́сь і҆ѻрда̑нскїѧ: не са́мъ си́хъ ко ѡ҆чище́нїю тре́бꙋѧ, но на́мъ собо́ю ᲂу҆строѧ́ѧй порожде́нїе. ѽ чꙋдесѐ! без̾ ѻ҆гнѧ̀ и҆зварѧ́етъ, и҆ назида́етъ без̾ сокрꙋше́нїѧ, и҆ спаса́етъ въ него̀ просвѣща́ємыѧ хрⷭ҇то́съ бг҃ъ и҆ сп҃съ дꙋ́шъ на́шихъ.

Тропа́рь гла́съ д҃:

Мꙋ́ченикъ тво́й, гдⷭ҇и, полѷе́ѵктъ, во страда́нїи свое́мъ вѣне́цъ прїѧ́тъ нетлѣ́нный ѿ тебє̀ бг҃а на́шегѡ: и҆мѣ́ѧй бо крѣ́пость твою̀, мꙋчи́телей низложѝ, сокрꙋшѝ и҆ де́мѡнѡвъ немощны̑ѧ де́рзѡсти. Тогѡ̀ мл҃твами спасѝ дꙋ́шы на́шѧ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, тропа́рь пра́здника, гла́съ а҃:

Во і҆ѻрда́нѣ креща́ющꙋсѧ тебѣ̀, гдⷭ҇и, трⷪ҇ческое ꙗ҆ви́сѧ поклоне́нїе: роди́телевъ бо гла́съ свидѣ́тельствоваше тебѣ̀, возлю́бленнаго тѧ̀ сн҃а и҆менꙋ́ѧ, и҆ дх҃ъ въ ви́дѣ голꙋби́нѣ, и҆звѣ́ствоваше словесѐ ᲂу҆твержде́нїе. Ꙗ҆вле́йсѧ хрⷭ҇тѐ бж҃е, и҆ мі́ръ просвѣще́й, сла́ва тебѣ̀.

На ᲂу҆́трени.

По а҃-й стїхоло́гїи, сѣда́ленъ, гла́съ д҃: Подо́бенъ: Вознесы́йсѧ:

Щедро́тами твои́ми, бж҃е, ᲂу҆моле́нъ, заблꙋ́ждшее и҆ поги́бшее взыска́лъ є҆сѝ, за милосе́рдїе ми́лости твоеѧ̀, чл҃вѣколю́бче. Тѣ́мже прише́лъ є҆сѝ на і҆ѻрда́нъ, сказа́въ та́инство ст҃ы́ѧ трⷪ҇цы. И҆ воспѣва́юще зове́мъ вѣ́рнѡ: прише́лъ є҆сѝ, и҆ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, свѣ́тъ непристꙋ́пный.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, то́йже.

По в҃-й стїхоло́гїи, сѣда́ленъ, гла́съ и҃.

Подо́бенъ: Свирѣ́лей па́стырскихъ:

Ꙗ҆ви́сѧ на́мъ всѣ́хъ влⷣка во стрꙋѧ́хъ та́инственнѡ і҆ѻрда́нскихъ, ѡ҆чи́стити всѧ́къ грѣ́хъ ꙗ҆́кѡ ми́лостивъ и҆ пребл҃гъ. Всѧ̀ тва́рь да и҆гра́етъ, ꙗ҆́кѡ креща́етсѧ хрⷭ҇то́съ гдⷭ҇ь, бл҃говоли́вый спастѝ ꙗ҆́кѡ бг҃ъ ро́дъ человѣ́ческїй.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, то́йже.

Канѡ́нъ пра́здника со і҆рмосо́мъ, на и҃: и҆ ст҃а́гѡ на д҃. Канѡ́нъ пра́здника.

Гла́съ в҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Ше́ствꙋетъ морскꙋ́ю волнѧ́щꙋюсѧ бꙋ́рю, сꙋ́шꙋ а҆́бїе і҆и҃ль ꙗ҆́вльшꙋюсѧ: че́рмный же по́нтъ трїста́ты є҆гѵ́пєтскїѧ покры̀ кꙋ́пнѡ, водостла́ненъ гро́бъ, си́лою крѣ́пкою десни́цы влⷣчни.

Оу҆́трꙋ ꙗ҆́вльшꙋсѧ человѣ́кѡмъ свѣтоно́снꙋ, ны́нѣ и҆з̾ пꙋсты́ни къ вода́мъ і҆ѻрда̑нскимъ, цр҃ю̀, преклони́лъ є҆сѝ со́лнца твою̀ вы́ю, ли́ка мра́чна родонача́льника и҆схи́тити, скве́рны же всѧ́кїѧ ѡ҆чи́стити тва́рь.

Безнача́льне, стрꙋѧ́мъ спогре́бшасѧ тебѣ̀, сло́ве, но́ваго прево́диши, и҆стлѣ́вшаго ле́стїю сего̀, несказа́ннѡ ѿ ѻ҆ц҃а̀ прїе́мъ гла́съ держа́венъ: се́й возлю́бленный, ра́венъ же мѝ є҆́сть ѻ҆́трокъ є҆стество́мъ.

Канѡ́нъ ст҃а́гѡ, є҆гѡ́же краегране́сїе:

Твою̀ пода́ждь мѝ, мꙋ́чениче, моли́твеннꙋю бл҃года́ть. Ѳеофа́ново.

Гла́съ и҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Посѣ́ченый несѣко́маго пресѣчѐ, и҆ ви́дѣ со́лнце зе́млю, ю҆́же не ви́дѣ: лю́таго врага̀ вода̀ потопѝ, и҆ непроходи́мое про́йде і҆и҃ль: пѣ́снь же воспѣва́шесѧ: гдⷭ҇еви пои́мъ, сла́внѡ бо просла́висѧ. (с. 239)

Многожела́нныѧ пи́щи насыща́емь, и҆ бл҃же́нныѧ зарѝ, сла́вне, и҆сполнѧ́емь, и҆ а҆́гг҃льскагѡ ли́ка ᲂу҆достоѧ́емь, тво́й благохва́лѧщыѧ пра́здникъ, полѷе́ѵкте, спаса́й, гдⷭ҇ꙋ пою́щыѧ: сла́внѡ бо просла́висѧ.

Свѣтоно́снаѧ и҆ благознамени́таѧ па́мѧть твоѧ̀, свѣ́та бжⷭ҇твеннѣйшагѡ полна̀ возсїѧ̀, просвѣща́ющаѧ свѣ́тлѡ вѣ́рою воспѣва́ющыѧ тѧ̀, до́блїй во́ине хрⷭ҇то́въ полѷе́ѵкте всебл҃же́нне, гдⷭ҇ꙋ пою́щыѧ: сла́внѡ бо просла́висѧ.

Вжилѧ́емь крѣ́постїю дх҃а, и҆ бжⷭ҇твенною си́лою, бл҃же́нне, ѡ҆дѣ́ѧвсѧ, и҆зше́лъ є҆сѝ тве́рдѡ къ боре́нїю го́рдагѡ, и҆ сего̀ крѣ́пкѡ низложи́въ, ᲂу҆се́рднѡ взыва́лъ є҆сѝ: гдⷭ҇ꙋ воспои́мъ, сла́внѡ бо просла́висѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Воплоще́ннаго, пе́рвѣе безпло́тнаго, дв҃о бцⷣе, родила̀ є҆сѝ, всенепоро́чнаѧ и҆ всечⷭ҇таѧ, ꙗ҆́вѣ дв҃а пребы́вши, бога́тствомъ благоꙋтро́бїѧ на́съ ра́ди ѡ҆бнища́вшаго, и҆ спа́сшаго томꙋ̀ зовꙋ́щыѧ: сла́внѡ бо просла́висѧ.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Є҆ли́цы дре́внихъ и҆зрѣши́хомсѧ сѣ́тей, бра́шенъ львѡ́въ сотре́нныхъ члено́вными, ра́дꙋимсѧ и҆ разшири́мъ ᲂу҆ста̀, сло́во плетꙋ́ще ѿ слове́съ сладкопѣ́нїѧ, и҆́мже къ на́мъ наслажда́етсѧ дарова́нїй.

Оу҆мерщвле́нїе пе́рвѣе насади́вый тва́ри, ѕвѣ́рѧ ѕлодѣ́йственнагѡ воѡбра́жсѧ въ є҆стество̀, ѡ҆мрача́етсѧ плотски́мъ прише́ствїемъ, ᲂу҆́трꙋ ꙗ҆́вльшꙋсѧ, прирази́всѧ влⷣцѣ, сокрꙋши́ти свою̀ вражде́бнꙋю главꙋ̀.

Влече́тъ къ себѣ̀ бг҃озда́нное є҆стество̀ ᲂу҆тро́бы мꙋчи́телѧ, погребе́нное предѣ̑лы: ражда́етсѧ па́ки земноро́дныхъ ѡ҆бновле́нїе, дѣ́ло держа́вно соверша́ѧ влⷣка: прїи́де бо, то́е ѡ҆чи́стити хотѧ̀.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Ты̀ є҆сѝ ᲂу҆твержде́нїе притека́ющихъ къ тебѣ̀, гдⷭ҇и, ты̀ є҆сѝ свѣ́тъ ѡ҆мраче́нныхъ, и҆ пое́тъ тѧ̀ дꙋ́хъ мо́й.

И҆змѣни́лъ є҆сѝ мꙋдрова́нїе къ бл҃гоче́стїю, свы́ше сподо́бивсѧ бжⷭ҇твеннагѡ зрѣ́нїѧ сп҃сова, полѷе́ѵкте.

Побѣ́ды жела́ѧй, всѧ̑ ѡ҆плева́лъ є҆сѝ, сла́вне, ꙗ҆̀же на землѝ, и҆ нбⷭ҇нагѡ наслѣ́дїѧ сподо́билсѧ є҆сѝ.

Сла́вы жела́ѧ, ꙗ҆́же па́че ᲂу҆ма̀, ᲂу҆стреми́лсѧ є҆сѝ терпѣли́внѡ, и҆ і҆́дѡльское безсла́вїе низложи́лъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Напра́ви моѧ̑, влⷣчце, стѡпы̀, да къ твоемꙋ̀ сн҃ꙋ похва́льнымъ жи́тельствомъ пойдꙋ̀.

Конда́къ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ дне́сь:

Сп҃сꙋ прикло́ншꙋ во і҆ѻрда́нѣ главꙋ̀, сокрꙋши́шасѧ ѕмїє́въ главы̑: полѷе́ѵктова же глава̀ ѿсѣ́кшаѧсѧ льсти́ваго посрамѝ.

І҆́косъ:

Во і҆ѻрда́нѣ рѣцѣ̀ зижди́тель всѧ́ческихъ главꙋ̀ преклони́въ, креще́нїе прїе́млетъ, и҆ ѕмїє́въ главы̑ неви́димѡ сокрꙋши́въ, си́лꙋ подадѐ человѣ́кѡмъ на велемꙋ́дреннаго, пе́рвѣе въ раѝ запе́ншаго а҆да́мꙋ снѣ́дїю дре́ва, и҆ сме́рть нане́сшаго є҆мꙋ̀ без̾ наде́жды. Тѣ́мже страда́лецъ ны́нѣ полѷе́ѵктъ ласка́ньми жены̀ не преклони́всѧ, пострада̀ тве́рдѡ, просте́ръ главꙋ̀, є҆́йже ѿсѣ́кшейсѧ, льсти́ваго посрамѝ.

Сѣда́ленъ, гла́съ є҃. Подо́бенъ: Собезнача́льное:

Ꙗ҆́кѡ до́бръ во́инъ хрⷭ҇та̀, всѣ́хъ бг҃а, бл҃года́тїю сегѡ̀ ᲂу҆крѣплѧ́емь, всего̀ преложи́лъ є҆сѝ себѐ, въ любо́вь є҆гѡ̀, неа́рхомъ вѣ́рнымъ во́иномъ, и҆́же съ тобо́ю, мꙋ́дре. Тѣ́мже зако́ннѡ пострада́въ, досто́йнѡ вѣнча́лсѧ є҆сѝ ѿ гдⷭ҇а, мꙋ́чениче полѷе́ѵкте.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника:

І҆ѻрда́нскими стрꙋѧ́ми ѡ҆бло́жсѧ, и҆́же свѣ́томъ пресла́внѡ ѡ҆дѣва́ѧйсѧ, въ ни́хже а҆да́мово є҆стество̀ ѡ҆бнови́лъ є҆сѝ, сокрꙋ́шшеесѧ ѕлы́мъ преслꙋша́нїемъ, сло́ве бж҃їй. Тѣ́мже тѧ̀ восхвалѧ́емъ, и҆ ст҃о́е твоѐ всѝ славосло́вимъ ꙗ҆вле́нїе.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Ѻ҆гне́мъ ѡ҆чи́щсѧ та́йнагѡ зрѣ́нїѧ, поѧ̀ прⷪ҇ро́къ человѣ́кѡвъ новодѣ́йство, возглаша́етъ гла́съ, дх҃омъ пле́щꙋщь, воплоще́нїе ꙗ҆влѧ́ющь неизрече́нна сло́ва, и҆́мже си́льныхъ держа̑вы сотро́шасѧ.

По́сланъ ѿ ѻ҆ц҃а̀ всесвѣ́тлое сло́во, но́щи ѿгна́ти ѕломра́чное стремле́нїе, и҆ и҆скорени́ти грѧде́ши человѣ́кѡвъ грѣхѝ, сы́ны же привлещѝ твои́мъ креще́нїемъ, бл҃же свѣ́тлый, ѿ стрꙋ́й і҆ѻрда́нскихъ.

Са́мое прови́дѣвъ нарече́нное сло́во, ꙗ҆́снѡ проповѣ́дникъ вопїе́тъ тва́ри: се́й пре́жде менє̀, вторы́й пло́тїю, соѻбра́зенъ просїѧ̀ бжⷭ҇твенною си́лою, вражде́бный на́шъ ѿѧ́ти грѣ́хъ.

Па́жить ᲂу҆ себє̀ животво́рнꙋ носѧ̀, ᲂу҆ловлѧ́етъ ѕмїє́въ гнѣ́здамъ натека́ѧ мно́гими сѣтьмѝ, низлага́ѧ бг҃ъ сло́во: запина́етъ же ᲂу҆ѧзви́вшаго всемі́рный ро́дъ, сего̀ потре́бль, и҆збавлѧ́етъ тва́рь.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Ты̀ моѧ̀ крѣ́пость, гдⷭ҇и, ты̀ моѧ̀ и҆ си́ла, ты̀ мо́й бг҃ъ, ты̀ моѐ ра́дованїе, не ѡ҆ста́вль нѣ́дра ѻ҆́ч҃а, и҆ на́шꙋ нищетꙋ̀ посѣти́въ. Тѣ́мъ съ прⷪ҇ро́комъ а҆ввакꙋ́момъ зовꙋ́ ти: си́лѣ твое́й сла́ва, чл҃вѣколю́бче.

Благочести́вымъ и҆сповѣ́данїемъ, всеизрѧ́дне, влⷣцѣ са́мъ себѐ приве́лъ є҆сѝ, є҆́же за того̀, сла́вне, заколе́нїе любо́вїю прїе́мъ, и҆ поро́ка всѧ́кагѡ свобо́денъ бы́въ. ѿсю́дꙋ сп҃сꙋ взыва́еши: си́лѣ твое́й сла́ва, чл҃вѣколю́бче.

Сла́дость бл҃гоче́стїѧ ᲂу҆слади́сѧ тебѣ̀, впери́лсѧ є҆сѝ бжⷭ҇твенною любо́вїю: чи́стымъ и҆ свѣ́тлымъ жела́нїемъ ᲂу҆ѧ́звенъ, и҆ любо́вїю распалѧ́емь вы́шнѧгѡ црⷭ҇твїѧ, пѣснопое́ши влⷣцѣ: си́лѣ твое́й сла́ва, чл҃вѣколю́бче.

Преесте́ственнымъ є҆диномꙋ́дрїемъ свѧза́всѧ неа́рхꙋ, сегѡ́ же глаго́лы ѡ҆гласи́всѧ ко бл҃гочести́вѣй вѣ́рѣ трⷪ҇честѣй, бг҃омꙋ́дре мꙋ́чениче полѷе́ѵкте: вои́стиннꙋ многожела́нныѧ и҆ любе́зныѧ сподо́билсѧ є҆сѝ мꙋ́ченикѡвъ свѣ́тлости.

Мꙋ́ченичєскимъ сочи́сливсѧ во́инствѡмъ, црⷭ҇тво прїѧ́лъ є҆сѝ недви́жимое, новозакла́всѧ въ сїѐ вше́лъ є҆сѝ, є҆щѐ кро́вемъ ка́плющымъ: взѧ́лсѧ же є҆сѝ, премꙋ́дре, въ ра́дость непремѣ́ннꙋю, и҆ свѣ́тъ невече́рнїй, и҆ вели̑кїѧ сла̑вы полꙋчи́въ.

Бг҃оро́диченъ:

Оу҆подо́бивсѧ сꙋ́щымъ на землѝ нбⷭ҇ный, нбⷭ҇ныѧ сїѧ̑ содѣ́ла, и҆ пострада́въ є҆стество́мъ стра́стнымъ, бж҃е́ственнагѡ безстра́стїѧ прича́стїе дарова̀: сего̀ ᲂу҆́бѡ ро́ждшꙋю неискꙋсобра́чнꙋю ѻ҆трокови́цꙋ бцⷣꙋ вѣ́дꙋще сла́вимъ.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Врага̀ те́мнагѡ и҆ ѡ҆скверне́ннагѡ ꙗ҆́да ѡ҆чище́нїемъ дх҃а и҆змове́ни, къ но́вой приста́хомъ небла́зненной стезѝ, водѧ́щей въ непристꙋ́пнꙋю ра́дость, є҆ди́нѣмъ пристꙋ́пнꙋ, и҆̀мже бг҃ъ примири́сѧ.

Ви́дѣвъ зижди́тель, во мра́цѣ прегрѣше́нїй плени́цами неизбѣ́жными, є҆го́же воѡбразѝ пє́рсты, поставлѧ́етъ на ѻ҆бою̀ ра̑мꙋ воздви́гъ горѣ̀, ны́нѣ во многотекꙋ́щихъ вода́хъ ѡ҆мыва́ѧ стꙋда̀ дре́внѧгѡ, а҆да́мова ѕла́гѡ нра́ва.

Со бл҃гоче́стїемъ притеце́мъ прилѣ́жнѡ ко и҆сто́чникѡмъ пречи̑стымъ тече́нїѧ спаси́тельнагѡ. Сло́во ᲂу҆смотрѧ́юще ѿ нетлѣ́нныѧ, почерпа̑ла приносѧ́ще жа́жди бж҃е́ственныѧ, мі́ра сла́достнѣ и҆сцѣлѧ́ѧ недꙋ́гъ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Вскꙋ́ю мѧ̀ ѿри́нꙋлъ є҆сѝ ѿ лица̀ твоегѡ̀, свѣ́те незаходи́мый, и҆ покры́ла мѧ̀ є҆́сть чꙋжда́ѧ тма̀ ѻ҆каѧ́ннаго, но ѡ҆брати́ мѧ, и҆ къ свѣ́тꙋ за́повѣдей твои́хъ пꙋти̑ моѧ̑ напра́ви, молю́сѧ.

Да присносꙋ́щное полꙋчи́ши наслажде́нїе, бл҃же́ннѣйше, кра̑снаѧ житїѧ̀, и҆ є҆стества̀ сво́йство, и҆ сла́дость, и҆ сла́вꙋ, и҆ жи́знь са́мꙋю презрѣ́лъ є҆сѝ, и҆ наде́жды твоеѧ̀ не погрѣши́лъ є҆сѝ.

Тайнонаꙋче́нъ бы́въ бжⷭ҇твеннагѡ ѻ҆́браза бжⷭ҇твєннымъ та́йнамъ, тве́рдымъ ᲂу҆мо́мъ къ совершє́ннымъ подвигѡ́мъ ѿлꙋчи́лсѧ є҆сѝ: и҆ побѣдоно́сецъ ꙗ҆́вльсѧ, нетлѣ́нныхъ сподо́билсѧ є҆сѝ вѣнцє́въ, полѷе́ѵкте.

Безбо́жнѣйшꙋю че́сть, є҆стество́мъ ненавистоѕло́бное и҆мѣ́ѧ мꙋдрова́нїе, благоче́стнѡ ѿри́нꙋлъ є҆сѝ, и҆ бо́ги сꙋ́єтныѧ низве́рглъ є҆сѝ, благоче́стїѧ ре́вностїю разже́гсѧ, и҆ ᲂу҆се́рдїѧ бг҃одохнове́ннагѡ и҆спо́лнивсѧ, пресла́вне.

Бг҃оро́диченъ:

Рече́нїю твои́хъ ᲂу҆сте́нъ, пречⷭ҇таѧ, послѣ́дꙋюще, тѧ̀ ᲂу҆бл҃жа́емъ: съ тобо́ю бо вои́стиннꙋ вели̑чїѧ сотвори́въ гдⷭ҇ь, возвели́чи тѧ̀, и҆́стиннꙋю бж҃їю мт҃рь, ро́ждсѧ и҆зъ ᲂу҆тро́бы твоеѧ̀, показа̀.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Вожделѣ́ннагѡ ꙗ҆́вствова со всебл҃же́ннымъ гла́сомъ ѻ҆ц҃ъ, є҆го́же и҆зъ чре́ва ѿры́гнꙋ: є҆́й, глаго́летъ, се́й соесте́ственъ сн҃ъ сы́й свѣтоза́ренъ, произни́че и҆зъ человѣ́ча ро́да: сло́во же моѐ жи́во, и҆ чл҃вѣ́къ промышле́нїемъ.

Ѿ глꙋби́ннагѡ льва̀, тревече́рнїй стра́ннѣ прⷪ҇ро́къ во внꙋ́треннихъ валѧ́ѧсѧ, а҆́бїе произы́де, пакибытїѧ̀ спасе́нїе, ѿ ѕмі́ѧ человѣкоꙋбі́йцы, всѣ̑мъ пред̾ѧвлѧ́ѧ въ послѣ̑днѧѧ лѣ̑та.

Ѿве́рстꙋ нб҃ꙋ всесвѣ́тлыхъ писа́нїй, ᲂу҆чени́къ зри́тъ ѿ ѻ҆ц҃а̀ посыла́емь: пребыва́ющъ же дх҃ъ на пречи́стѣмъ сло́вѣ наше́дъ, ꙗ҆́кѡ го́лꙋбь, неизрече́ннымъ ѻ҆́бразомъ, лю́демъ же ꙗ҆влѧ́етсѧ, прише́дшымъ ко влⷣцѣ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Бе́здна грѣхѡ́въ, и҆ прегрѣше́нїй бꙋ́рѧ мѧ̀ смꙋща́етъ, и҆ во глꙋбинꙋ̀ нꙋ́жднагѡ рѣ́етъ мѧ̀ ѿча́ѧнїѧ: но твою̀ крѣ́пкꙋю рꙋ́кꙋ мнѣ̀ прострѝ, ꙗ҆́кѡ петро́ви, ѽ ᲂу҆пра́вителю! и҆ спасѝ.

Чи́на а҆́гг҃льскагѡ ᲂу҆досто́илсѧ є҆сѝ, досточꙋ́дне мꙋ́чениче, а҆́гг҃льскꙋю ре́вность ꙗ҆́вѣ показа́въ: съ ни́ми ᲂу҆́бѡ прилѣ́жнѡ, бл҃же́нне, молѝ, и҆зба́витисѧ ѿ напа́стей воспѣва́ющымъ тѧ̀.

Оу҆снꙋ́лъ є҆сѝ любе́знѣ, страда́льче, до́лжнымъ сно́мъ, ѿсѣ́кшейсѧ главѣ̀ мече́мъ, многострада́льне: и҆ ны́нѣ на нб҃сѣ́хъ жре́бїй нетлѣ́ненъ наслѣ́довалъ є҆сѝ, съ мꙋ́чєники водворѧ́ѧсѧ.

Соѻбра́зенъ и҆ ѻ҆́бщникъ страда́нїй сп҃са бы́лъ є҆сѝ, на́съ ра́ди стрⷭ҇ть кре́стнꙋю под̾е́мшагѡ: и҆ ны́нѣ, бл҃же́нне, съ ни́мъ, ꙗ҆́коже ѡ҆бѣща̀, црⷭ҇твꙋеши во вѣ́къ безконе́чный.

Бг҃оро́диченъ:

И҆мꙋ́щи милосе́рдїе, ꙗ҆́кѡ ро́ждши чл҃вѣколю́бное сло́во, спаси́ ны нꙋ́жднагѡ и҆ лю́тагѡ ѡ҆бстоѧ́нїѧ: тѧ́ бо є҆ди́нꙋ, вѣ́рнїи, всечⷭ҇таѧ влⷣчце, предста́тельницꙋ непобѣди́мꙋ стѧжа́хомъ.

Конда́къ, гла́съ д҃:

Ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ дне́сь вселе́ннѣй, и҆ свѣ́тъ тво́й, гдⷭ҇и, зна́менасѧ на на́съ, въ ра́зꙋмѣ пою́щихъ тѧ̀: прише́лъ є҆сѝ, и҆ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, свѣ́тъ непристꙋ́пный.

І҆́косъ:

Галїле́и ꙗ҆зы́честѣй, завꙋлѡ́нстѣй странѣ̀, и҆ нефѳали́мстѣй землѝ, ꙗ҆́коже речѐ прⷪ҇ро́къ, свѣ́тъ вели́къ возсїѧ̀ хрⷭ҇то́съ. Ѡ҆мрачє́ннымъ свѣтла̀ ꙗ҆ви́сѧ зарѧ̀, и҆з̾ виѳлее́ма ѡ҆блиста́ющаѧ, па́че же и҆зъ мр҃і́и гдⷭ҇ь, все́й вселе́ннѣй возсїѧва́етъ лꙋчы̀ сл҃нце пра́вды. Тѣ́мже, и҆̀же ѿ а҆да́ма, назі́и прїиди́те всѝ, ѡ҆блече́мсѧ въ него̀, да согрѣ́емсѧ: покрыва́етъ бо нагі̑ѧ, и҆ просвѣща́етъ тє́мныѧ: прише́лъ є҆сѝ, и҆ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, свѣ́тъ непристꙋ́пный.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Ѡ҆палѝ стрꙋе́ю ѕмі́євы главы̑ пе́щный высо́кїй пла́мень, ю҆́ношы носѧ́щъ бл҃гочести̑выѧ, ᲂу҆ти́шивый неꙋдободержи́мꙋю мглꙋ̀ и҆з̾ грѣха̀, всю́ же ѡ҆мыва́етъ росо́ю дх҃а.

Тебѐ живописꙋ́ющїй а҆ссѷрі́йскїй пла́мень ᲂу҆жа́сенъ поставлѧ́еши, въ ро́сꙋ преведе́нъ. Тѣ́мже вода̀ ны́нѣ, ꙗ҆́коже пла́мень, ѡ҆дѣва́ѧй вре́днꙋю ѕло́бꙋ, хрⷭ҇тѐ, прикрове́ннꙋю ѡ҆палѧ́етъ, ѿ поползнове́нныѧ стезѝ призыва́ющи.

Раздѣ́льшꙋсѧ і҆ѻрда́нꙋ дре́вле, по сꙋ́хꙋ прехо́дѧтъ лю́дїе і҆и҃льстїи, тебѐ держа́внѣйшаго, содержа́ща тва́рь некосни́тельнѣ, ны́нѣ въ вода́хъ написꙋ́ющїи, къ нетлѣ́ннѣй и҆ поле́знѣй стезѝ.

Вѣ́мы пе́рвѣе всепа́гꙋбный пото́пъ, ми́лостивнѡ тѧ̀ всѣ́хъ во тлю̀ привестѝ. ѽ тревели̑каѧ сотворѧ́ѧ, и҆ стра̑ннаѧ! ны́нѣ же пото́пльша, хрⷭ҇тѐ, грѣ́хъ за бл҃госе́рдїе и҆ человѣ́ческое спасе́нїе.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Бж҃їѧ снизхожде́нїѧ ѻ҆́гнь ᲂу҆стыдѣ́сѧ въ вавѷлѡ́нѣ и҆ногда̀, сегѡ̀ ра́ди ѻ҆́троцы въ пещѝ ра́дованною ного́ю, ꙗ҆́кѡ во цвѣ́тницѣ ликꙋ́юще, поѧ́хꙋ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆ц҃ъ на́шихъ.

Показа́лъ є҆сѝ, влⷣко, твоемꙋ̀ рабꙋ̀ си́лꙋ твою̀: сегѡ̀ ра́ди преꙋсе́рднѡ къ подвигѡ́мъ прїи́де самозва́ненъ, и҆ побѣдоно́сецъ бы́въ, поѧ́ше, бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆ц҃ъ на́шихъ.

Сла́вный, и҆ всезнамени́тый пра́здникъ тво́й, мч҃ниче, возсїѧ̀: ꙗ҆вле́нїѧ бо твоегѡ̀ влⷣки свѣ́тъ прино́ситъ, и҆ ѡ҆зарѧ́етъ вѣ́рою зовꙋ́щыѧ: ѻ҆ц҃ъ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Бога́тство некра́домо, пребыва́ющее ѡ҆брѣ́лъ є҆сѝ досто́инство и҆ неѿпа́дающее, но во вѣ́ки пребыва́ющꙋю прїѧ́лъ є҆сѝ сла́вꙋ, поѧ̀, чꙋ́дне: бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆ц҃ъ на́шихъ.

Бг҃оро́диченъ:

Безнача́льномꙋ роди́телю спребыва́ющаго при́снѡ разꙋмѣва́емаго, заче́нши, дв҃о, воплоще́нна сн҃а родила̀ є҆сѝ, за є҆́же спастѝ вѣ́рою зовꙋ́щыѧ: бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆ц҃ъ на́шихъ.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Свобо́дна ᲂу҆́бѡ тва́рь познава́етсѧ, и҆ сы́нове свѣ́та пре́жде ѡ҆мраче́ннїи: є҆ди́нъ сте́нетъ тмы̀ предста́тель. Ны́нѣ да бл҃гослови́тъ ᲂу҆се́рднѡ вино́внаго, пре́жде ѻ҆каѧ́нное ꙗ҆зы́кѡвъ всенаслѣ́дїе.

Трїѐ бг҃ови́днїи, во ѻ҆гнѝ ѡ҆роша́еми, ѡ҆зарѧ́ющесѧ тремѝ всесвѣ́тлѣ ст҃ы́нѧми, ꙗ҆́вѣ пока́зовахꙋ превы́шнее є҆стество̀ смѣше́нїемъ человѣ́ческимъ, ѻ҆гнепалѧ́щее росо́ю ми́лостивнѡ всѧ́кꙋ па́гꙋбнꙋю ле́сть.

Да ᲂу҆бѣли́тсѧ всѧ́кое земно́е є҆стество̀, ѿ паде́нїѧ ны́нѣ на нб҃о возводи́мо: и҆́мже бо всѧ̑ соблюда́ютсѧ сло́вомъ, текꙋ́щими стрꙋѧ́ми ѡ҆мы́вшесѧ, прегрѣше́нїй пре́жнихъ ᲂу҆бѣжѐ, пресвѣ́тлѡ и҆змове́но.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Седмери́цею пе́щь халде́йскїй мꙋчи́тель бг҃очести̑вымъ неи́стовнѡ разжжѐ, си́лою же лꙋ́чшею спасє́ны сїѧ̑ ви́дѣвъ, творцꙋ̀ и҆ и҆зба́вителю вопїѧ́ше: ѻ҆́троцы, благослови́те, свѧще́нницы, воспо́йте, лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Свѧщеннодѣ́йствꙋетсѧ дне́сь многомоле́бнаѧ па́мѧть твоѧ̀, мꙋ́чениче стрⷭ҇тоте́рпче хрⷭ҇то́въ полѷе́ѵкте: хрⷭ҇тꙋ́ бо бл҃гоꙋго́дна и҆ прїѧ́тна же́ртва бы́лъ є҆сѝ, закла́вшемꙋсѧ тебє̀ ра́ди и҆ поже́ршꙋсѧ. Є҆го́же ѻ҆́троцы бл҃гословѧ́тъ, свѧще́нницы воспѣва́ютъ, лю́дїе превозно́сѧтъ во всѧ̑ вѣ́ки.

Страда́льческое сопротивле́нїе, стрⷭ҇те́рпче, да́же до кро́ве показа́въ на землѝ, полѷе́ѵкте, въ черто́гъ многосвѣ́тлый на нб҃сѣ́хъ всели́лсѧ є҆сѝ, твои́хъ крове́й кре́щсѧ ба́нею, и҆ поѧ̀ влⷣцѣ: свѧще́нницы, воспо́йте, лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Оу҆мерщвле́ннꙋю паде́ньми дꙋ́шꙋ мою̀ возста́ви, мꙋ́ченическимъ твои́мъ дерзнове́нїемъ ѡ҆б̾е́мъ, бж҃е́ствєннымъ повелѣ́нїємъ пречита́ѧ, сла́вне, достолѣ́пнѡ къ добродѣ́тели ѡ҆браща́ѧ вопїю́щꙋю влⷣцѣ: свѧще́нницы, воспо́йте, лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

Ра́дꙋйсѧ, є҆ѧ́же ра́ди ѡ҆брѣто́хомъ ра́дость вѣ́чнꙋю. Ра́дꙋйсѧ, є҆́ѵинꙋ печа́ль разрѣши́вшаѧ, а҆да́мово сѣ́тованїе въ свѣ́тлость ѡ҆брати́вши. Ра́дꙋйсѧ, бг҃а воплоще́нна ро́ждшаѧ, дв҃о бцⷣе, вѣ́рныхъ предста́тельница, тѧ̀ превозносѧ́щихъ во всѧ̑ вѣ́ки.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Ѽ па́че ᲂу҆ма̀ ржⷭ҇тва̀ твоегѡ̀ чꙋде́съ, невѣ́сто всечⷭ҇таѧ, мт҃и бл҃гослове́ннаѧ! є҆́юже полꙋчи́вше всесоверше́нное спасе́нїе, досто́йнѡ хва́лимъ, ꙗ҆́кѡ бл҃годѣ́телѧ, да́ръ носѧ́ще пѣ́снь благодаре́нїѧ.

Оу҆вѣ́дѣхомъ мѡѷсе́ю кꙋпино́ю ꙗ҆влє́ннаѧ, грѧдѝ стра́нными ᲂу҆ста̑вы содѣ́ланнаѧ: ꙗ҆́кѡ бо спасе́сѧ ѻ҆́гнь носѧ́щи дв҃а, свѣтоно́сна ро́ждши бл҃годѣ́телѧ, во і҆ѻрда́нскихъ же стрꙋѧ́хъ ꙗ҆вле́нна.

Помазꙋ́еши соверша́ѧ человѣ́ческое сꙋщество̀, цр҃ю̀ безнача́льне, дх҃а ѡ҆бще́нїемъ, стрꙋѧ́ми чⷭ҇тыми ѿмы́въ и҆ тмы̀: крѣ́пость же посра́мль возвы́шеннꙋю, ны́нѣ въ безпреста́ннѣмъ возда́ти житїѝ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Оу҆страши́сѧ всѧ́къ слꙋ́хъ неизрече́нна бж҃їѧ снизхожде́нїѧ, ꙗ҆́кѡ вы́шнїй во́лею сни́де да́же и҆ до пло́ти, ѿ дв҃и́ческагѡ чре́ва бы́въ чл҃вѣ́къ. Тѣ́мже пречⷭ҇тꙋю бцⷣꙋ, вѣ́рнїи, велича́емъ.

Прїиди́те ᲂу҆́бѡ бг҃овѣнча́ннаго, мꙋчениколю́бцы, воспои́мъ мч҃ника, є҆го́же спросла́ви свѣтоиме́ннымъ свои́мъ вы́шнїй ꙗ҆вле́нїемъ, и҆ честны́мъ дне́мъ почествова̀, и҆ вѣнча̀, и҆ бжⷭ҇твенными добродѣ́тельми ᲂу҆красѝ.

Стрꙋѧ́ми мꙋ́ченическихъ и҆злїѧ́вшихсѧ твои́хъ крове́й ᲂу҆дави́лъ є҆сѝ вражде́бнѣйшаго ѕло́бꙋ содѣ́лавшаго, це́рковь же хрⷭ҇то́вꙋ напаѧ́ѧ ᲂу҆ѧсни́лъ є҆сѝ, бг҃облаже́нне, вѣ́рою тѧ̀ при́снѡ блажа́щꙋю.

Бꙋ́ди мѝ, мꙋ́чениче, помо́щникъ, ѿ напа́стей мѧ̀ разли́чныхъ и҆збавлѧ́ѧ и҆ ѡ҆бстоѧ́нїй, ᲂу҆́зъ же рѣша̀ є҆́реси, и҆ лю́тыѧ свобожда́ѧ темни́цы моли́твами твои́ми, воспѣва́ющаго тѧ̀ мы́слїю чи́стою, пресла́вне.

Бг҃оро́диченъ:

Зако́на же и҆ прⷪ҇ро́кѡвъ главꙋ̀ хрⷭ҇та̀, и҆ полнотꙋ̀, всечи́стаѧ, родила̀ є҆сѝ, за благоꙋтро́бїе безмѣ́рныѧ пꙋчи́ны вочеловѣ́читисѧ на́съ ра́ди и҆зъ тебє̀ бл҃гоизво́лившаго, и҆ спа́сшаго вѣ́рою тѧ̀ при́снѡ велича́ющыѧ.

Свѣти́ленъ ст҃а́гѡ. Подо́бенъ: Дх҃омъ во свѧти́лищи:

Многожела́нное стѧжа́въ, и҆ ѿ дꙋшѝ многожела́нныѧ бога́тство небе́сное, ѽ полѷе́ѵкте блаже́нне! и҆ сла́вꙋ и҆ свѣ́тлость: въ бз҃ѣ бы́въ, и҆ вѣне́цъ бжⷭ҇твенный прїѧ́лъ є҆сѝ ѿ рꙋкѝ вы́шнѧгѡ, съ мꙋ́ченическими ли̑ки ꙗ҆́кѡ мꙋ́ченикъ и҆́стиненъ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника:

Въ ра́бїи ѻ҆́бразѣ прише́лъ є҆сѝ, сло́ве, и҆ креще́нїѧ безлѣ́тный ꙗ҆́кѡ человѣ́къ про́сиши, ᲂу҆жасе́сѧ землѧ̀ и҆ нб҃о, и҆ а҆́гг҃льстїи чи́ни, и҆ водно́е є҆стество̀. Предте́ча же ᲂу҆боѧ́всѧ, стра́хомъ и҆ ра́достїю слꙋже́нїе соверша́ше.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ ѕ҃. Подо́бенъ: А҆́гг҃льскїѧ пред̾иди́те си̑лы:

Скажѝ и҆ рцы̀, ѽ прⷪ҇ро́че и҆са́їе! кто̀ є҆́сть зовы́й въ пꙋсты́ни: что̀ вопїе́ши, почерпи́те ᲂу҆́бѡ во́дꙋ чисти́тельнꙋ съ весе́лїемъ; сѐ і҆ѡа́ннъ креща́ѧй въ пꙋсты́ни, и҆ возопи́вый: хрⷭ҇то́съ грѧде́тъ, бл҃гослове́нъ, ꙗ҆вле́йсѧ бж҃е на́шъ, сла́ва тебѣ̀.

Сті́хъ: Мо́ре ви́дѣ и҆ побѣжѐ, і҆ѻрда́нъ возврати́сѧ вспѧ́ть.

Ѽ па́че ᲂу҆ма̀ и҆ незрече́ннагѡ благоꙋтро́бїѧ! ка́кѡ творе́цъ тва́ри преклонѧ́етъ пречи́стый и҆ бжⷭ҇твенный ве́рхъ, креще́нїемъ ѻ҆́бразъ смире́нїѧ вводѧ̀ въ него̀ просвѣща́ємымъ; въ не́мже пое́мъ: бл҃гослове́нъ, ꙗ҆вле́йсѧ бж҃е на́шъ, сла́ва тебѣ̀.

Сті́хъ: Что́ ти є҆́сть мо́ре, ꙗ҆́кѡ побѣ́гло є҆сѝ; и҆ тебѣ̀, і҆ѻрда́не, ꙗ҆́кѡ возврати́лсѧ є҆сѝ вспѧ́ть;

Наслажде́нїе живо́тно ѿ пото́ка і҆ѻрда́нова и҆сточи́сѧ на́мъ креще́нїѧ благода́ть, и҆́мже просвѣти́вшесѧ кр҃ще́нїемъ, глаго́лемъ: сла́ва ꙗ҆́вльшемꙋсѧ въ мі́рѣ, и҆ живо́тъ на́мъ пода́вшемꙋ. въ не́мже пое́мъ: бл҃гослове́нъ, ꙗ҆вле́йсѧ бж҃е на́шъ, сла́ва тебѣ̀.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ и҆ подо́бенъ то́йже:

Ꙗ҆́кѡ вредѧ́щихъ земны́хъ ѿве́дшесѧ, прїиди́те мы́сленнѡ, ѡ҆чи́стимъ чꙋ̑вства, и҆ хрⷭ҇та̀ ви́дѣвше пло́тїю креща́ема ѿ і҆ѡа́нна прⷣте́чи, всѝ съ ни́мъ пѣсносло́вѧще вѣ́рнѡ возопїе́мъ: бл҃гослове́нъ, ꙗ҆вле́йсѧ бж҃е на́шъ, сла́ва тебѣ̀.

На лїтꙋргі́и бл҃жє́нна пра́здника, пѣ́снь д҃-ѧ, на ѕ҃.

Слꙋ́жба, и҆́же во ст҃ы́хъ ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ фїлі́ппа, митрополі́та моско́вскагѡ и҆ всеѧ̀ рѡссі́и, но́вагѡ и҆сповѣ́дника.

На ма́лѣй вече́рни, на Гдⷭ҇и воззва́хъ, стїхи̑ры на д҃, гла́съ а҃. Подо́бенъ: Нбⷭ҇ныхъ чинѡ́въ:

Въ нбⷭ҇ныѧ ѻ҆би́тєли ꙳ всели́всѧ, фїлі́ппе свѧти́телю, ꙳ и҆ со а҆́гг҃лы предстоѧ̀ престо́лꙋ хрⷭ҇то́вꙋ, ꙳ ꙗ҆́кѡ и҆́стиненъ а҆рхїере́й и҆ страда́лецъ, ꙳ молѝ прегрѣше́нїй на́мъ разрѣше́нїе дарова́ти, ꙳ и҆ дꙋша́мъ на́шымъ ми́ръ и҆ ве́лїю ми́лость.

Кро́ткѡ царѧ̀ ᲂу҆молѧ́ѧ, и҆ дерзнове́ннѡ поꙋча́ѧ, ꙳ є҆́же нераздѣ́льнꙋ бы́ти є҆гѡ̀ црⷭ҇твꙋ, фїлі́ппе свѧти́телю, ꙳ дꙋше́внꙋю браздꙋ̀ ѿ грѣ̑хъ ѡ҆чища́ѧ, ꙳ и҆ ꙗ҆́кѡ сѣ́мена бж҃їе сло́во влага́ѧ, ꙳ ꙗ҆̀же и҆ на́мъ возраща́еши, ꙳ ко спасе́нїю дꙋ́шъ на́шихъ.

До́мъ дх҃о́вныхъ добродѣ́телей бы́лъ є҆сѝ, ꙳ свѧти́тель и҆ и҆сповѣ́дникъ и҆́стиненъ показа́всѧ: ꙳ въ тебѣ́ бо жили́ще ꙗ҆́кѡ въ честнѣ́мъ хра́мѣ, ꙳ хрⷭ҇то́съ себѣ̀ сотворѝ. ꙳ Моли́сѧ, ѻ҆́ч҃е, пода́ти всѣ̑мъ на́мъ вѣ́чное спасе́нїе, и҆ дꙋша́мъ на́шымъ ве́лїю млⷭ҇ть.

Сла́ва, гла́съ ѕ҃:

Ст҃и́телей ᲂу҆добре́нїе, и҆ ѻ҆ц҃є́въ красотꙋ̀, ѡ҆ землѝ рѡссі́йстѣй моле́бника вели́ка, соше́дшесѧ дне́сь, ѽ празднолю́бцы, пѣ́сненными похвала́ми воспои́мъ, глаго́люще: ра́дꙋйсѧ, свѧти́телю фїлі́ппе, тве́рдый ᲂу҆́ме, бл҃года́тїю и҆ и҆́стиною ѡ҆свѧще́нный, ѿню́дꙋже и҆ прїѧ́телище бы́лъ є҆сѝ прест҃а́гѡ дх҃а. И҆ ны́нѣ съ первост҃и́тели предстоѧ̀ престо́лꙋ хрⷭ҇то́вꙋ, моли́сѧ ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Бцⷣе, ты̀ є҆сѝ лоза̀ и҆́стиннаѧ:

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ в҃: Подо́бенъ: До́ме є҆ѵфра́ѳовъ:

До́мъ дх҃а ст҃а́гѡ ꙳ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, свѧти́телю, ꙳ внꙋ́трь и҆мѣ́ѧ сло́во премꙋ́дрости, ꙳ фїлі́ппе бл҃же́нне, ꙳ ѡ҆ на́съ моли́сѧ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ.

Сті́хъ: Оу҆ста̀ моѧ̀ возглаго́лютъ премꙋ́дрость, и҆ поꙋче́нїе се́рдца моегѡ̀ ра́зꙋмъ.

Ѕвѣздꙋ̀ рѡссі́йскꙋю ꙳ пѣ́сньми восхва́лимъ, ꙳ ꙗ҆́кѡ зарѧ́ми всѧ̑ просвѣща́ющꙋ, ꙳ въ нощѝ невѣ́дѣнїѧ, ꙳ къ свѣ́тꙋ бг҃оразꙋ́мїѧ ѡ҆сїѧва́ющꙋ.

Сті́хъ: Оу҆ста̀ пра́веднагѡ поꙋча́тсѧ премꙋ́дрости, и҆ ѧ҆зы́къ є҆гѡ̀ возглаго́летъ сꙋ́дъ.

До́мъ дх҃а ст҃а́гѡ бы́лъ є҆сѝ, ꙳ благода́тїю и҆спо́лненъ ꙳ бж҃е́ственныхъ ᲂу҆че́нїй: и҆́миже напоѧ́еши мі́ръ, ꙳ премꙋ́дре фїлі́ппе.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ, гла́съ то́йже:

Ра́дꙋйсѧ, мр҃і́е бцⷣе, хра́ме неразрꙋши́мый, па́че же ст҃ы́й, ꙗ҆́коже вопїе́тъ прⷪ҇ро́къ: ст҃ъ хра́мъ тво́й, ди́венъ въ пра́вдꙋ.

На вели́цѣй вече́рни, Бл҃же́нъ мꙋ́жъ, а҃-й а҆нтїфѡ́нъ.

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры на и҃, пра́здника г҃, и҆ ст҃а́гѡ є҃.

Стїхи̑ры ст҃и́телѧ. Гла́съ є҃. Подо́бенъ: Ра́дꙋйсѧ, живоно́сный:

Ра́дꙋйсѧ, свѧще́ннаѧ главо̀, чи́стый сосꙋ́де ст҃а́гѡ дх҃а, ст҃и́телю фїлі́ппе, бг҃одꙋхнове́нный ѻ҆рга́не, благоче́стїѧ пꙋчи́но неисчерпа́емаѧ: церко́вное ᲂу҆краше́нїе: црⷭ҇твꙋющагѡ гра́да москвы̀ вели́кое ᲂу҆добре́нїе: рѡссі́йское ᲂу҆твержде́нїе: ѡ҆би́димыхъ застꙋ́пниче: а҆пⷭ҇лѡвъ ревни́телю: нра̑вы подо́бниче златоꙋ́стомꙋ, мꙋ́жественнѡ положи́лъ є҆сѝ дꙋ́шꙋ твою̀ за па́ствꙋ твою̀, хрⷭ҇та̀ и҆́стиннаго а҆рхїпа́стырѧ подража́ѧ. є҆го́же молѝ, дарова́ти дꙋша́мъ на́шымъ ми́ръ и҆ ве́лїю ми́лость.

Ра́дꙋйсѧ, златоза̑рнаѧ ᲂу҆ста̀, бг҃опѣ́сниваѧ ла́стовице прпⷣбне: сто́лпе правосла́вїѧ непоколеби́мый, и҆ гра́да на́шегѡ стѣна̀ неѡбори́маѧ: прибѣ́жище скорбѧ́щихъ, ѡ҆бꙋрева́емыхъ приста́нище ти́хое: всѣ́хъ притека́ющихъ къ тебѣ̀ защи́тниче ѿ бѣ́дъ и҆ скорбе́й, и҆ под̾ꙋща́телю къ ре́вности пѣ́нїй бг҃олѣ́пныхъ: мч҃никѡмъ и҆ и҆сповѣ́дникѡмъ подо́бниче: равностоѧ́телю ст҃ы́хъ а҆́гг҃лъ: а҆пⷭ҇лѡвъ є҆динонра́вне. хрⷭ҇та̀ непреста́ннѡ молѝ, дарова́ти дꙋша́мъ на́шымъ ми́ръ и҆ ве́лїю ми́лость.

Ра́дꙋйсѧ, свѧще́ннаѧ главо̀, свѧти́телю фїлі́ппе, ꙗ҆́кѡ многосвѣ́тлое со́лнце ѡ҆зарѧ́еши всю́дꙋ ᲂу҆чє́нїи твои́ми, и҆ ᲂу҆па́слъ є҆сѝ ста́до твоѐ на па́житехъ дх҃о́вныхъ, незы́бленъ, ꙗ҆́кѡ на ка́мени ѡ҆снова́нъ тве́рдѣмъ. Тѣ́мже и҆ мꙋ́жествомъ твои́мъ царѧ̀ ᲂу҆диви́лъ є҆сѝ, ꙗ҆́рость є҆гѡ̀ на кро́тость преложи́ти молѧ̀, кꙋ́пнѡ и҆ претѧ̀: за є҆́же непра́веднѡ прⷭ҇то́ла и҆ па́ствы тѧ̀ лиши́въ ѻ҆́нъ, посла̀ тфе́ри гра́да въ монасты́рь, нарица́емый ѻ҆́трочь: и҆дѣ́же непра́веднѡ сме́рть прїѧ́лъ є҆сѝ, молѧ́сѧ ѡ҆ ᲂу҆бива́ющихъ тѧ̀, и҆ глаго́лѧ: гдⷭ҇и, не поста́ви и҆̀мъ въ грѣ́хъ сегѡ̀. Тѣ́мже ѿ хрⷭ҇та̀ бг҃а вѣне́цъ тебѣ̀ дарова́сѧ, бл҃же́нне, є҆го́же молѝ дарова́ти дꙋша́мъ на́шымъ ми́ръ и҆ ве́лїю млⷭ҇ть.

Ра́дꙋйсѧ, по́стническихъ подвигѡ́въ носи́вый ле́гкїй ꙗ҆ре́мъ, трⷪ҇цы чи́стый до́ме, благово́нный сосꙋ́де, цр҃ко́вное ᲂу҆твержде́нїе: а҆пⷭ҇лѡвъ сопресто́льниче, свѧти́телємъ ᲂу҆добре́нїе, сла́ва мꙋ́ченикѡвъ, и҆ прпⷣбныхъ ᲂу҆краше́нїе: пра́вило добродѣ́телей и҆звѣ́стное, смире́нїѧ свѣ́тлаѧ высото̀: ѡ҆би́димыхъ застꙋ́пниче, ни́щихъ пита́телю. Хрⷭ҇та̀ низпосла́ти, бл҃же́нне, молѝ, дарова́ти дꙋша́мъ на́шымъ ми́ръ и҆ ве́лїю ми́лость.

Сла́ва, гла́съ и҃:

Ра́дꙋйсѧ и҆ весели́сѧ, сла́внѣйшїй гра́де москва̀, свѣ́тлѡ торжествꙋ́й хрⷭ҇то́ва цр҃кви совокꙋ́пльшисѧ, ликꙋ́й бг҃осо́браннаѧ па́ство: дне́сь созыва́етъ на́съ а҆рхїпа́стырѧ всемі́рное торжество̀. Прїиди́те ᲂу҆̀бо свѣ́тлѡ пра́зднꙋемъ въ па́мѧть є҆гѡ̀ глаго́люще: ра́дꙋйсѧ, свѧти́телю бг҃омꙋ́дре, и҆́же ꙗ҆́кѡ броне́ю мꙋ́жествомъ дꙋхо́внымъ воѡрꙋжи́лъ є҆сѝ себѐ, и҆ непослꙋ́шающыѧ тѧ̀ ѡ҆бличи́лъ є҆сѝ неѡбинове́ннѡ да́нною тебѣ̀ ѿ є҆ди́нагѡ бг҃а вла́стїю. Ра́дꙋйсѧ, скорбѧ́щымъ дꙋше́ю бж҃е́ственное ᲂу҆тѣше́нїе, и҆ ѡ҆би̑димымъ защи́тниче, и҆ всѣ̑мъ вѣ̑рнымъ благоꙋти́шное приста́нище. Тѣ́мже ѡ҆бстоѧ́ще всечⷭ҇тнꙋ́ю твою̀ ра́кꙋ, любе́знѡ ѡ҆блобыза́емъ, ст҃и́телю фїлі́ппе: тобо́ю про́симъ полꙋчи́ти бжⷭ҇твеннагѡ чл҃вѣколю́бїѧ, и҆ твои́ми мл҃твами мі́рꙋ ми́ръ дарова́ти, и҆ дꙋша́мъ на́шымъ ве́лїю ми́лость.

И҆ ны́нѣ пра́здника. Вхо́дъ. Прокі́менъ днѐ. И҆ чтє́нїѧ.

При́тчей чте́нїе.

[Глава̀ і҃] Па́мѧть пра́веднагѡ съ похвала́ми, и҆ бл҃гослове́нїе гдⷭ҇не на главѣ̀ є҆гѡ̀. Бл҃же́нъ человѣ́къ, и҆́же ѡ҆брѣ́те премꙋ́дрость: и҆ сме́ртенъ, и҆́же ᲂу҆вѣ́дѣ ра́зꙋмъ. Лꙋ́чше бо сїю̀ кꙋпова́ти, не́жели зла́та и҆ сребра̀ сокрѡ́вища. Честнѣ́йшаѧ же є҆́сть ка́менїй многоцѣ́нныхъ: все́ же честно́е недосто́йно є҆ѧ̀ є҆́сть. Долгота́ бо дне́й и҆ лѣ̑та живота̀ въ десни́цѣ є҆ѧ̀: въ шꙋ́йцѣ же є҆ѧ̀ бога́тство и҆ сла́ва. ѿ ᲂу҆́стъ є҆ѧ̀ и҆схо́дитъ пра́вда, зако́нъ же и҆ ми́лость на ѧ҆зы́цѣ но́ситъ. [и҃] Послꙋ́шайте ᲂу҆́бѡ менє̀, ѽ ча̑да! честна̑ѧ бо рекꙋ̀: и҆ блаже́нъ человѣ́къ, и҆́же пꙋти̑ моѧ̑ сохрани́тъ: и҆схо́ди бо моѝ, и҆схо́ди живота̀, и҆ ᲂу҆готовлѧ́етсѧ хотѣ́нїе ѿ гдⷭ҇а. Сегѡ̀ ра́ди молю̀ ва́съ, и҆ предлага́ю мо́й гла́съ сыновѡ́мъ человѣ́чєскимъ: ꙗ҆́кѡ а҆́зъ премꙋ́дрость ᲂу҆стро́ихъ, совѣ́тъ и҆ ра́зꙋмъ и҆ смы́слъ а҆́зъ призва́хъ, мо́й совѣ́тъ и҆ ᲂу҆тверже́нїе, мо́й ра́зꙋмъ, моѧ́ же крѣ́пость. А҆́зъ менѐ лю́бѧщыѧ люблю̀, и҆́щꙋщїи же менѐ ѡ҆брѧ́щꙋтъ бл҃года́ть. Разꙋмѣ́йте ᲂу҆́бѡ, неѕло́бивїи, кова́рство, ненака́заннїи же, прилага́йте сердца̀. Послꙋ́шайте менє̀ и҆ па́ки, честна̑ѧ бо рекꙋ̀: и҆ ѿве́рзꙋ ѿ ᲂу҆сте́нъ пра̑ваѧ, ꙗ҆́кѡ и҆́стинѣ поꙋчи́тсѧ горта́нь мо́й, ме́рзски же предо мно́ю ᲂу҆стны̀ лжи̑выѧ. Съ пра́вдою всѝ глаго́лы ᲂу҆́стъ мои́хъ: ничто́же въ ни́хъ стро́потно, нижѐ развраще́нно. всѧ̑ пра̑ва сꙋ́ть разꙋмѣва́ющымъ и҆ прѡ́ста ѡ҆брѣта́ющымъ ра́зꙋмъ. Наꙋча́ю бо ва́съ и҆́стинѣ, да бꙋ́детъ ѡ҆ гдⷭ҇ѣ наде́жда ва́ша, и҆ и҆спо́лнитесѧ дх҃а.

Премꙋ́дрости соломѡ́новы чте́нїе.

[Глава̀ д҃] Пра́ведникъ, а҆́ще пости́гнетъ сконча́тисѧ, въ поко́и бꙋ́детъ. Ѡ҆сꙋ́дитъ же пра́ведникъ, ᲂу҆мира́ѧй живꙋ́щыѧ нечести̑выѧ. Оу҆́зрѧтъ бо кончи́нꙋ пра́веднагѡ, и҆ не разꙋмѣ́ютъ, что̀ совѣща́ша ѡ҆ не́мъ: ꙗ҆́кѡ пове́ржетъ гдⷭ҇ь нечести̑выѧ, безгла̑сны ни́цъ: и҆ поколе́блетъ и҆̀хъ ѿ ѡ҆снова́нїй, и҆ до послѣ́днѧгѡ и҆сче́знꙋтъ въ болѣ́зни, и҆ па́мѧть и҆́хъ поги́бнетъ. Прїи́дꙋтъ бо въ помышле́нїе согрѣше́нїй свои́хъ ᲂу҆жа́сни, и҆ ѡ҆бличи́тъ и҆̀хъ сопроти́въ беззако́нїѧ и҆́хъ. [Глава̀ є҃] Тогда̀ ста́нетъ въ дерзнове́нїи мно́зѣ пра́ведникъ предъ лице́мъ ѡ҆скорби́вшихъ є҆го̀, и҆ ѿмета́ющихъ трꙋды̀ є҆гѡ̀. Ви́дѣвше же є҆го̀ смѧтꙋ́тсѧ стра́хомъ мно́гимъ, и҆ ᲂу҆жа́снꙋтсѧ ѡ҆ пресла́вномъ спасе́нїи є҆гѡ̀. Рекꙋ́тъ бо въ себѣ̀ ка́ющесѧ, и҆ въ тѣснотѣ̀ дꙋ́ха воздо́хнꙋтъ, и҆ рекꙋ́тъ: се́й бѣ̀, є҆го́же и҆мѣ́хомъ нѣ́когда въ посмѣ́хъ, и҆ въ при́тчꙋ поноше́нїѧ безꙋ́мнїи. Житїѐ є҆гѡ̀ вмѣни́хомъ неи́стово, и҆ кончи́нꙋ є҆гѡ̀ безче́стнꙋ. Ка́кѡ вмѣни́сѧ въ сынѣ́хъ бж҃їихъ, и҆ во ст҃ы́хъ жре́бїй є҆гѡ̀ є҆́сть; Оу҆́бѡ заблꙋди́хомъ ѿ пꙋтѝ и҆́стиннагѡ, и҆ (с. 254) пра́вды свѣ́тъ не ѡ҆блиста̀ на́мъ, и҆ сл҃нце не возсїѧ̀ на́мъ. Беззако́нныхъ и҆спо́лнихомсѧ сте́зь, и҆ поги́бели, и҆ ходи́хомъ стєзѝ непрохѡ́дны, пꙋти́ же гдⷭ҇нѧ не разꙋмѣ́хомъ.

Премꙋ́дрости соломѡ́новы чте́нїе.

[Глава̀ і҃] Оу҆ста̀ првⷣнагѡ ка́плютъ премꙋ́дрость: ᲂу҆стнѣ́ же мꙋже́й мꙋ́дрыхъ вѣ́дѧтъ бл҃года́ть. Оу҆ста̀ мꙋ́дрыхъ поꙋча́тсѧ премꙋ́дрости, пра́вда же и҆збавлѧ́етъ и҆̀хъ ѿ сме́рти. Сконча́вшꙋсѧ мꙋ́жꙋ пра́веднꙋ, не поги́бнетъ наде́жда. Сы́нъ бо пра́веденъ ражда́етсѧ въ живо́тъ: и҆ во бл҃ги́хъ свои́хъ пло́дъ пра́вды ѡ҆б̾и́метъ. Свѣ́тъ пра́вєднымъ всегда̀, и҆ ѿ гдⷭ҇а ѡ҆брѧ́щꙋтъ бл҃года́ть и҆ сла́вꙋ. ѧ҆зы́къ мꙋ́дрыхъ дѡ́браѧ свѣ́сть, и҆ въ се́рдцѣ и҆́хъ почі́етъ мꙋ́дрость. Лю́битъ гдⷭ҇ь преподѡ́бнаѧ сердца̀, прїѧ́тни же є҆мꙋ̀ всѝ непоро́чнїи въ пꙋтѝ. [ѕ҃] Мꙋ́дрость гдⷭ҇нѧ просвѣща́етъ лицѐ разꙋ́мнагѡ. Постига́етъ бо жела́ющыѧ ю҆̀, пре́жде да́же разꙋмѣ́ти ю҆̀: и҆ ᲂу҆до́бь ᲂу҆́зритсѧ ѿ лю́бѧщихъ ю҆̀. Оу҆́треневавый къ не́й не ᲂу҆трꙋди́тсѧ: и҆ бдѧ́й є҆ѧ̀ ра́ди вско́рѣ безъ печа́ли бꙋ́детъ. Ꙗ҆́кѡ досто́йныхъ є҆ѧ̀ сама̀ ѡ҆бхо́дитъ и҆́щꙋщи: и҆ во стезѧ́хъ є҆ѧ̀ ꙗ҆влѧ́етсѧ и҆̀мъ благопрїе́мнѣ. Мꙋ́дрости никогда́же ѡ҆долѣ́етъ ѕло́ба. [и҃] Си́хъ ра́ди и҆ рачи́тель бы́хъ добро́ты є҆ѧ̀: и҆ возлюби́хъ ю҆̀, и҆ поиска́хъ ѿ ю҆́ности моеѧ̀: И҆ взыска́хъ невѣ́стꙋ привестѝ себѣ̀, ꙗ҆́кѡ всѣ́хъ влⷣка возлюбѝ ю҆̀. Таи́нница бо є҆́сть бж҃їѧ хи́трости, и҆ ѡ҆брѣта́тельница дѣ́лъ є҆гѡ̀. Трꙋды̀ є҆ѧ̀ сꙋ́ть добродѣ́тєли: цѣломꙋ́дрїю же и҆ ра́зꙋмꙋ та̀ ᲂу҆чи́тъ, пра́вдѣ и҆ мꙋ́жествꙋ, и҆́хже потре́бнѣе ничто́же є҆́сть въ житїѝ человѣ́кѡмъ. А҆́ще же и҆ многоисскꙋ́ства жела́етъ кто̀, вѣ́сть дрє́внѧѧ, и҆ бы́ти хотѧ̑щаѧ разсмо́тритъ: Свѣ́сть и҆зви̑тїѧ слове́съ, и҆ разрѣшє́нїѧ гада́нїй: зна́мєнїѧ и҆ чꙋдеса̀ проразꙋмѣ́етъ, и҆ сбытїѧ̑ време́нъ и҆ лѣ́тъ: и҆ всѣ̑мъ совѣ́тникъ є҆́сть бла́гъ, ꙗ҆́кѡ безсме́ртїе є҆́сть въ не́й, и҆ бл҃госла́вїе во ѡ҆бще́нїи слове́съ є҆ѧ̀. Сегѡ̀ ра́ди бесѣ́довахъ ко гдⷭ҇ꙋ, и҆ помоли́хсѧ є҆мꙋ̀, и҆ рѣ́хъ ѿ всегѡ̀ се́рдца моегѡ̀: Бж҃е ѻ҆ц҃є́въ и҆ гдⷭ҇и ми́лости, сотвори́вый всѧ̑ сло́вомъ твои́мъ, и҆ мꙋ́дростїю твое́ю ᲂу҆стро́ивый человѣ́ка: да владѣ́етъ бы́вшими ѿ тебє̀ тварьмѝ, и҆ да ᲂу҆правлѧ́етъ мі́ръ въ преподо́бїи и҆ пра́вдѣ. Да́ждь мѝ твои̑мъ престо́лѡмъ присѣдѧ́щꙋю премꙋ́дрость, и҆ не ѿлꙋчѝ менє̀ ѿ ѻ҆́трѡкъ твои́хъ: ꙗ҆́кѡ а҆́зъ ра́бъ тво́й, и҆ сы́нъ рабы́ни твоеѧ̀. Послѝ ю҆̀ съ нб҃съ ѿ ст҃а́гѡ жили́ща твоегѡ̀, и҆ ѿ прⷭ҇то́ла сла́вы твоеѧ̀, да сꙋ́щи со мно́ю наꙋчи́тъ мѧ̀, что̀ бл҃гоꙋго́дно є҆́сть предъ тобо́ю: И҆ наста́витъ мѧ̀ въ ра́зꙋмъ, и҆ сохрани́тъ мѧ̀ въ сла́вѣ свое́й. Помышлє́нїѧ бо сме́ртныхъ всѧ̑ боѧзли̑ва, и҆ погрѣши́тєльна ᲂу҆мышлє́нїѧ и҆́хъ.

На лїті́и стїхи̑ры, гла́съ а҃:

Лѣ́потнѡ ѻ҆те́чества твоегѡ̀ не ѡ҆ста́вилъ є҆сѝ, ѻ҆́ч҃е фїлі́ппе, но возврати́лсѧ є҆сѝ въ гра́дъ москвꙋ̀, въ не́мже дх҃омъ ст҃ы́мъ ѡ҆свѧти́всѧ бы́лъ є҆сѝ а҆рхїере́й, и҆ па́слъ є҆сѝ па́ствꙋ твою̀ многотрꙋ́днѡ, за ю҆́же мнѡ́гаѧ ѡ҆ѕлоблє́нїѧ и҆ безче́ствѡванїѧ, и҆ и҆згна́нїе претерпѣ́лъ є҆сѝ: и҆ пострада́лъ є҆сѝ є҆ѧ̀ ра́ди да́же до сме́рти, и҆ ко хрⷭ҇тꙋ̀ пресели́лсѧ є҆сѝ ра́дꙋѧсѧ: ны́нѣ же па́ки це́рковь, ви́дѣвши тѧ̀ въ себѣ̀, возвесели́сѧ въ возвраще́нїи твое́мъ, ꙗ҆́кѡ бо да́ръ многоцѣ́ненъ прїе́мши ѡ҆ста́нки твоѧ̑, зове́тъ влⷣцѣ: моли́твами, хрⷭ҇тѐ, а҆рхїере́а твоегѡ̀ да́рꙋй лю́демъ твои̑мъ прегрѣше́нїй проще́нїе и҆ ве́лїю ми́лость.

Гла́съ в҃:

А҆́гг҃лъ земны́й, нбⷭ҇ный человѣ́къ, рачи́тель бжⷭ҇твенныѧ сла́вы, земны́хъ же презира́тель ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, стра̑сти покори́въ, и҆ пло́ть порабо́тивъ дꙋ́хꙋ: а҆пⷭ҇лѡвъ сострада́льче, страстоте́рпцєвъ є҆динонра́вне, бл҃горе́вностнѡ фїлі́ппе, хрⷭ҇то́въ зако́нъ и҆сполнѧ́ѧ, дꙋ́шꙋ твою̀ за лю́ди положи́лъ є҆сѝ. И҆ ны́нѣ предстоѧ̀ хрⷭ҇то́вꙋ прⷭ҇то́лꙋ, моли́сѧ ѡ҆ на́съ ча́дѣхъ твои́хъ.

Сто́лпъ непоколеби́мь хрⷭ҇то́вы цр҃кве, ѻ҆́ч҃е, бы́лъ є҆сѝ: бж҃е́ственною бо ре́вностїю разже́гсѧ, дерзнове́ннѡ непра́ведное начина́нїе пра́веднѡ разорѧ́еши. царѧ́ же и҆ лю́ди наꙋча́еши а҆пⷭ҇льскимъ и҆ ѻ҆те́чєскимъ преда́нїємъ послѣ́довати, и҆ ѿ раздѣле́нїѧ ца́рства, и҆ ѕла́гѡ начина́нїѧ преста́ти повелѣва́еши, и҆ преще́ньми по вла́сти ѿ бг҃а да́ннѣй тебѣ̀ мꙋ́жественнѣ запреща́еши: непокарѧ́ющыѧжесѧ твоемꙋ̀ пра́вомꙋ ᲂу҆че́нїю сꙋдꙋ̀ бж҃їю предае́ши: тогѡ̀ ра́ди, ꙗ҆́кѡ и҆́стинный па́стырь, положи́лъ є҆сѝ дꙋ́шꙋ твою̀ за па́ствꙋ твою̀, подража́телю и҆́стиннагѡ па́стырѧ хрⷭ҇та̀. И҆ ны́нѣ, а҆рхїере́е фїлі́ппе, молѝ спасти́сѧ всѣ̑мъ, любо́вїю чтꙋ́щымъ свѧще́ннꙋю па́мѧть твою̀.

Сла́ва, гла́съ д҃:

Подоба́етъ гра́дꙋ москвѣ̀ фїлі́ппа вездѣ̀ и҆мѣ́ти а҆рхїере́а, ꙗ҆́кѡ нѣ́кꙋю ᲂу҆́тварь ца́рскꙋю, и҆ сокро́вище некра́домо, всѣ̑мъ подаю́ща бога́тство спаси́тельное и҆сповѣ́данїѧ, и҆ всѧ̑ собира́юща къ соедине́нїю пѣ́сней бг҃олѣ́пныхъ. къ немꙋ́же возопїи́мъ: свѧти́телю и҆ и҆сповѣ́дниче, молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

И҆ ны́нѣ, пра́здника.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Ѽ пресла́внагѡ чꙋдесѐ!

Свѣти́льниче фїлі́ппе, ꙳ ᲂу҆добре́нїемъ бг҃олѣ́пныхъ добродѣ́телей, ꙳ ѻ҆бита́лище пречи́сто всест҃а́гѡ дх҃а, ꙳ и҆ нетлѣ́нно сокро́вище бы́лъ є҆сѝ, всѣ̑мъ подаю́щее бога́тство неистощи́мое, ꙳ свѣ́тлыми дыха̑нїи слове́съ твои́хъ, ꙳ ꙗ҆́кѡ ᲂу҆́тварїю злато́ю ᲂу҆краша́еши: ꙳ прⷪ҇ро́чески бо и҆зы́де вѣща́нїе ꙳ твои́хъ и҆справле́нїй, ѻ҆́ч҃е свѧти́телю.

Сті́хъ: Оу҆ста̀ моѧ̑ возглаго́лютъ премꙋ́дрость, и҆ поꙋче́нїе се́рдца моегѡ̀ ра́зꙋмъ.

Свѣти́льниче слове́сный, ѧ҆зы́че благонаказа́тельный, ꙳ бг҃озна́менный гла́съ вѣща́нїѧ ᲂу҆че́нїй твои́хъ, ст҃и́телю, ꙳ весьма̀ подвиза́ѧсѧ къ ре́вности бг҃олѣ́пнѣй, ꙳ а҆пⷭ҇лѡвъ бы́лъ є҆сѝ подража́тель, бг҃омꙋ́дре. ꙳ Тѣ́мже ре́вностїю царѧ̀ ᲂу҆диви́въ, хрⷭ҇то́ва црⷭ҇твїѧ наслѣ́дникъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, ꙳ є҆го́же молѝ спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Сті́хъ: Оу҆ста̀ пра́веднагѡ поꙋча́тсѧ премꙋ́дрости, и҆ ѧ҆зы́къ є҆гѡ̀ возглаго́летъ сꙋ́дъ.

Прїиди́те, рѡссі́йстїи собо́ри, ꙳ дне́сь честно́е ст҃и́телѧ торжество̀ ꙳ благоче́стнѡ пѣ́сньми почти́мъ: ꙳ то́й бо вои́стиннꙋ ст҃а́гѡ дх҃а ѡ҆сїѧ́нїе ꙳ ѿ ю҆́ности сподо́бисѧ прїѧ́ти, ꙳ воздержа́нїемъ тѣ́ло своѐ ᲂу҆дрꙋчи́въ, ꙳ и҆ дꙋше́вною чистото́ю, ꙳ свѣ́та трисо́лнечнагѡ зарѧ̀ ꙗ҆ви́сѧ, ꙳ и҆ ны́нѣ мо́литсѧ ѡ҆ чтꙋ́щихъ є҆го̀.

Сла́ва, гла́съ ѕ҃:

Ꙗ҆́кѡ свѣтоза́рнаѧ ѕвѣзда̀, во гра́дѣ на́шемъ москвѣ̀ возсїѧ́лъ є҆сѝ ᲂу҆че́ньми слове́съ твои́хъ, всебл҃же́нне фїлі́ппе приснопа́мѧтне. Ты́ бо премꙋ́дрый проповѣ́датель показа́лсѧ є҆сѝ, и҆ прїе́мникъ благоче́стїѧ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, царѧ̀ и҆ лю́ди твоѧ̑, пасѡ́мыѧ тобо́ю ᲂу҆твержда́ѧ и҆́стиннымъ ᲂу҆че́нїемъ хрⷭ҇то́вымъ, є҆́же въ любвѝ и҆ соедине́нїи нераздѣ́льнѣмъ пребыва́ти. По преставле́нїи же твое́мъ чи́стое и҆ нетлѣ́нное тѣ́ло твоѐ въ честнѣ́й и҆ многословꙋ́щей ѻ҆би́тели, въ не́йже дх҃о́внѡ породи́лсѧ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ ᲂу҆́тварь многоцѣ́ннꙋ пре́далъ є҆сѝ. ѿтꙋ́дꙋ же по мно́гихъ лѣ́тѣхъ во црⷭ҇твꙋющїй гра́дъ возврати́вшасѧ ᲂу҆блажа́емъ тѧ̀ со ѱалмы̀ и҆ пѣ́сньми, и҆ ст҃ꙋ́ю и҆ всечестнꙋ́ю пра́зднꙋемъ па́мѧть твою̀.

И҆ ны́нѣ, пра́здника.

На благослове́нїи хлѣ́бѡвъ, тропа́рь, гла́съ и҃:

Первопресто́льникѡвъ прее́мниче, сто́лпе правосла́вїѧ, и҆́стины побо́рниче, но́вый и҆сповѣ́дниче, ст҃и́телю фїлі́ппе, положи́вый дꙋ́шꙋ за па́ствꙋ твою̀. Тѣ́мже, ꙗ҆́кѡ и҆мѣ́ѧ дерзнове́нїе ко хрⷭ҇тꙋ̀, молѝ за сто́льный гра́дъ же и҆ лю́ди, чтꙋ́щыѧ досто́йнѡ ст҃ꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника.

На ᲂу҆́трени на Бг҃ъ гдⷭ҇ь, тропа́рь пра́здника два́жды: Сла́ва, ст҃а́гѡ: И҆ ны́нѣ, пра́здника.

По а҃-й стїхоло́гїи сѣда́ленъ, гла́съ а҃:

Кро́вь твоѧ̀, мꙋ́дре, вопїе́тъ ѿ землѝ ꙗ҆́кѡ а҆́велева, но́вый и҆сповѣ́дниче свѧти́телю фїлі́ппе: ꙗ҆́рости бо царе́вы не ᲂу҆боѧ́лсѧ є҆сѝ, мꙋ́дрѣ того̀ поꙋча́ѧ, и҆ сꙋемꙋ́дрєннаѧ свирѣ̑пства ѡ҆блича́ѧ. Сегѡ̀ ра́ди всели́лсѧ є҆сѝ въ нбⷭ҇ный черто́гъ хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шегѡ.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника, и҆лѝ бг҃оро́диченъ:

Всѣ́хъ творца̀ бг҃а и҆ содѣ́телѧ, всенепоро́чнаѧ чⷭ҇таѧ, дх҃омъ бжⷭ҇твеннымъ въ ложесна́хъ заче́нши, нетлѣ́ннѡ родила̀ є҆сѝ. Є҆го́же сла́вѧще, тѧ̀ воспѣва́емъ, дв҃о, ꙗ҆́кѡ пала́тꙋ всецарѧ̀, и҆ мі́ра спасе́нїе.

По в҃-й стїхоло́гїи сѣда́ленъ, гла́съ є҃:

Прпⷣбне и҆ требл҃же́нне свѧщенноисповѣ́дниче фїлі́ппе, па́стырю до́брый, началопа́стырѧ хрⷭ҇та̀ ᲂу҆го́дниче, положи́вый дꙋ́шꙋ твою̀ за лю́ди моско́вскагѡ наро́да, па́ствꙋемагѡ тобо́ю. Тѣ́мже и҆ ны́нѣ, ѻ҆́ч҃е на́шъ свѧти́телю фїлі́ппе бл҃же́нне, и҆спросѝ ᲂу҆ гдⷭ҇а, є҆́же дарова́ти на́мъ ве́лїю млⷭ҇ть.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника, и҆лѝ бг҃оро́диченъ:

Ди́вно чꙋ́до зача́тїѧ, и҆ неизрече́ненъ ѻ҆́бразъ ржⷭ҇тва̀ твоегѡ̀ въ тебѣ̀ позна́сѧ, дв҃о чи́стаѧ, ᲂу҆дивлѧ́етъ мо́й ᲂу҆́мъ и҆ ᲂу҆жаса́етъ по́мыслъ: сла́ва твоѧ̀, бцⷣе, по всѣ̑мъ простре́сѧ, ко спасе́нїю дꙋ́шъ на́шихъ.

По полѷеле́и сѣда́ленъ, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Премꙋ́дрости:

Проповѣ́дꙋетъ, ѻ҆́ч҃е, тебѐ ны́нѣ рѡссі́йскаѧ митропо́лїѧ, ю҆́же ѿ болѣ́зней и҆ скорбе́й и҆збавлѧ́еши, бг҃облаже́нне фїлі́ппе, а҆́гг҃лѡвъ собесѣ́дникъ ꙗ҆ви́всѧ. Тѣ́мже со а҆пⷭ҇лы и҆ мꙋ́чєники ликꙋ́ѧ, помо́щникъ быва́еши въ ско́рбехъ, всеизрѧ́дне, пла́чꙋщихъ ᲂу҆тѣше́нїе, па́стырь и҆ наста́вникъ заблꙋ́ждшихъ, фїлі́ппе блаже́нне: и҆ на́съ твои́ми моли́твами и҆зба́ви ѿ бѣ́дъ, и҆ моли́сѧ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ, да ѡ҆ставле́нїе пода́стъ вѣ́рою и҆ любо́вїю чтꙋ́щымъ ст҃ꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника, и҆лѝ бг҃оро́диченъ:

Нбⷭ҇нꙋю две́рь и҆ кївѡ́тъ, прест҃ꙋ́ю го́рꙋ, свѣ́тлый ѻ҆́блакъ воспои́мъ, неѡпали́мꙋю кꙋпинꙋ̀, слове́сный ра́й, є҆́ѵы воззва́нїе, вселе́нныѧ всеѧ̀ вели́кое сокро́вище, ꙗ҆́кѡ спасе́нїе въ не́й содѣ́ласѧ мі́рꙋ, и҆ ѡ҆ставле́нїе дре́внихъ согрѣше́нїй. Сегѡ̀ ра́ди вопїе́мъ є҆́й: моли́сѧ сн҃ꙋ твоемꙋ̀, прегрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе дарова́ти, благоче́стнѡ покланѧ́ющымсѧ всест҃о́мꙋ ржⷭ҇твꙋ̀ твоемꙋ̀.

Степє́нна, а҃-й а҆нтїфѡ́нъ д҃-гѡ гла́са. Прокі́менъ: Честна̀ пред̾ гдⷭ҇емъ сме́рть преподо́бныхъ є҆гѡ̀. Сті́хъ: Что̀ возда́мъ гдⷭ҇еви ѡ҆ всѣ́хъ, ꙗ҆̀же воздаде́ ми; Всѧ́кое дыха́нїе: Є҆ѵⷢ҇лїе лꙋкѝ, зача́ло к҃д.

По н҃-мъ ѱалмѣ̀ стїхи́ра, гла́съ и҃:

А҆пⷭ҇лѡвъ ревни́телѧ фїлі́ппа, преблаже́ннаго ѻ҆ц҃а̀ и҆ ᲂу҆чи́телѧ соше́дшесѧ восхва́лимъ, глаго́люще: ра́дꙋйсѧ, ст҃и́телю, тве́рдый ᲂу҆мо́мъ, благода́тїю и҆ и҆́стиною ѡ҆свѧще́нне, ѿню́дꙋже и҆ прїѧ́телище бы́лъ є҆сѝ дх҃а всест҃а́гѡ. И҆ ны́нѣ со а҆рхїерє́и предстоѧ̀ прⷭ҇то́лꙋ хрⷭ҇то́вꙋ, моли́сѧ при́снѡ ѡ҆ рабѣ́хъ твои́хъ.

Канѡ́нъ пра́здника со і҆рмосо́мъ на ѕ҃: и҆ ст҃и́телѧ на и҃.

Гла́съ и҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Посѣ́ченый несѣко́маго пресѣчѐ, и҆ ви́дѣ со́лнце зе́млю, ю҆́же не ви́дѣ: лю́таго врага̀ вода̀ потопѝ и҆ непроходи́мое про́йде і҆и҃ль: пѣ́снь же воспѣва́шесѧ: гдⷭ҇еви пои́мъ, сла́внѡ бо просла́висѧ.

А҆́гнче бж҃їй и҆ сло́ве, свѣтозаре́нїемъ ст҃а́гѡ твоегѡ̀ дх҃а, мра́чномꙋ ᲂу҆мꙋ̀ моемꙋ̀ свѣтоно́снꙋю лꙋчꙋ̀ низпослѝ, и҆ сло́во мѝ вдохнѝ восхвали́ти, є҆го́же са́мъ и҆збра́лъ и҆ прїѧ́лъ є҆сѝ, ве́рхъ страда́льца свѧще́ннаго фїлі́ппа.

Бл҃года́ть, свѧ́те, бжⷭ҇твеннꙋю рабꙋ̀ твоемꙋ̀ ᲂу҆ бг҃а и҆спросѝ, и҆ разꙋмѣ́нїѧ мою̀ и҆спо́лни дꙋ́шꙋ, восхвали́ти житїѐ твоѐ, фїлі́ппе ст҃и́телю, и҆́мже всѧ̑ ᲂу҆диви́лъ є҆сѝ подвиза́всѧ, гдⷭ҇ꙋ поѧ̀: сла́внѡ бо просла́висѧ.

Вели́кихъ добродѣ́телей свѣтозаре́нїемъ сїѧ́юща твоѧ̑ дѣ́тєли, прпⷣбне, ᲂу҆диви́шасѧ бо ца́рїе крѣ́пкомꙋ твоемꙋ̀ мꙋ́жествꙋ, ꙗ҆́кѡ въ наказа́нїи къ ни̑мъ ѧ҆зы́къ тво́й не ѡ҆слабѣ̀, и҆ гдⷭ҇ꙋ поѧ́ше: сла́внѡ бо просла́висѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Глаго́лы бг҃оглаго́ливыхъ проповѣ́дникѡвъ ѡ҆ тебѣ̀, бг҃ома́ти, и҆спо́лнишасѧ: се́ бо родила̀ є҆сѝ, дв҃о, мла́до ѻ҆троча̀, а҆да́ма дре́внѧгѡ старѣ́йшо, и҆ сопресто́льна роди́телю, мі́ра всегѡ̀ на спасе́нїе, и҆ тлѣ́нїѧ и҆змѣне́нїе.

Катава́сїа пра́здника.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Оу҆тверди́сѧ се́рдце моѐ во гдⷭ҇ѣ, вознесе́сѧ ро́гъ мо́й въ бз҃ѣ мое́мъ, разшири́шасѧ на врагѝ моѧ̑ ᲂу҆ста̀ моѧ̑, возвесели́хсѧ ѡ҆ спасе́нїи твое́мъ.

Добродѣ́телей на го́рꙋ восте́клъ є҆сѝ, и҆ во мра́къ видѣ́нїѧ вше́лъ є҆сѝ, ст҃и́телю фїлі́ппе, и҆ позна́лъ є҆сѝ, є҆ли́кѡ вмѣ́стно непостижи́маго є҆стество́мъ: просвѣще́нїѧ и҆спо́лненъ бы́въ, ѻ҆́ч҃е, прїѧ́лъ є҆сѝ бжⷭ҇твеннꙋю бл҃года́ть.

Є҆ди́наго бг҃а добро́тою и҆щѧ̀, и҆ є҆ди́нꙋ є҆гѡ̀ полꙋчи́ти сла́вꙋ жела́ѧ, блаже́нне: сла́вꙋ же и҆ че́сть земна́гѡ пребыва́нїѧ, ꙗ҆́кѡ преходѧ́щꙋю, ѡ҆ста́вилъ є҆сѝ, и҆ ꙗ҆́кѡ ᲂу҆го́дникъ просїѧ́лъ є҆сѝ всѣ́хъ влⷣки хрⷭ҇та̀.

Жела́нїемъ дх҃а пло́ти жела́нїе ᲂу҆вѧди́лъ є҆сѝ, и҆ себѣ̀, бл҃же́нне, ѡ҆брꙋчи́лъ є҆сѝ сожи́тельницꙋ чистотꙋ̀: ѿ неѧ́же ча̑да тебѣ̀ роди́шасѧ всѧ̑ добродѣ́тєли, присносла́вне, ча́до тѧ̀ содѣва́ющыѧ невеще́ственнагѡ свѣ́та.

Бг҃оро́диченъ:

Ѕмі́ѧ мы́сленнаго ᲂу҆мертви́ла є҆сѝ, ᲂу҆мертви́вшаго а҆да́ма въ раѝ, и҆ є҆́ѵѣ прама́тери содѣ́лавшаго печа́ль. Жи́знь прозѧ́бши, дв҃о чи́стаѧ, ѿ тлѣ́нїѧ на́съ свободѝ: бг҃ъ бо и҆зъ твои́хъ ложе́снъ проше́дъ неизрече́ннѡ.

Конда́къ и҆ і҆́косъ пра́здника.

Та́же сѣда́ленъ ст҃а́гѡ, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Премꙋ́дрости:

Ꙗ҆́кѡ а҆пⷭ҇ла и҆збра́ннагѡ тезоимени́тъ, ѻ҆́ч҃е и҆ подража́тель, бѣды̑ претерпѣ́лъ є҆сѝ и҆ гонє́нїѧ. Ре́вность воѡбража́ѧ прⷪ҇ро́ка и҆лїѝ и҆ крⷭ҇ти́телѧ, мꙋ́жески ѡ҆бличи́лъ є҆сѝ беззако́ннꙋющыѧ, и҆ прⷭ҇то́лъ, ввѣ́ренный тебѣ̀, до́брѣ ᲂу҆пра́вилъ є҆сѝ, ра́вное ѻ҆́ныхъ тече́нїе сконча́въ. Ꙗ҆́кѡ ми́лѡть, тѣ́ло твоѐ на землѝ ѡ҆ста́вилъ є҆сѝ, и҆спꙋща́еши ꙗ҆́кѡ мѵ́ро благоꙋха́нїѧ а҆рѡма́тъ, и҆ ꙗ҆́кѡ до́ждь и҆злива́еши бл҃года́ть дх҃о́внꙋ, напоѧ́ѧ та́йнѡ бразды̑ серде́цъ на́шихъ, фїлі́ппе ст҃и́телю, молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, грѣхѡ́въ ѡ҆ставле́нїе дарова́ти чтꙋ́щымъ любо́вїю ст҃ꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника, и҆лѝ бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́кѡ дв҃ꙋ и҆ є҆ди́нꙋ въ жена́хъ, тѧ̀ без̾ сѣ́мене ро́ждшꙋю бг҃а пло́тїю, всѝ ᲂу҆блажа́емъ ро́ди человѣ́честїи: ѻ҆́гнь бо всели́сѧ въ тѧ̀ бжⷭ҇тва̀, и҆ ꙗ҆́кѡ младе́нца дои́ши зижди́телѧ и҆ гдⷭ҇а. Тѣ́мъ а҆́гг҃льскїй и҆ человѣ́ческїй ро́дъ досто́йнѡ сла́вимъ прест҃о́е ржⷭ҇тво̀ твоѐ, и҆ согла́снѡ вопїе́мъ тѝ: молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, согрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе дарова́ти покланѧ́ющымсѧ вѣ́рою прест҃о́мꙋ ржⷭ҇твꙋ̀ твоемꙋ̀.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Прⷪ҇ро́къ а҆ввакꙋ́мъ ᲂу҆́мныма ѻ҆чи́ма прови́дѣ, гдⷭ҇и, прише́ствїе твоѐ, тѣ́мъ и҆ вопїѧ́ше: ѿ ю҆́га прїи́детъ бг҃ъ, сла́ва си́лѣ твое́й, сла́ва снизхожде́нїю твоемꙋ̀.

Ѕло́бою дви́жимїи на тѧ̀, неѕло́биваго а҆́гнца, ꙗ҆́кѡ ди́вїи ѕвѣ́рїе воста́ша, словесы̀ твои́ми ꙗ҆́кѡ ѻ҆стно́мъ срѣ́чеми не терпѧ́ще, ꙗ҆́ростїю поѡщрѧ́хꙋсѧ, ст҃и́телю бг҃омꙋ́дре.

И҆мѣ́ѧ тѧ̀ застꙋ́пника мі́ръ ве́сь, и҆ помо́щника въ напа́стехъ, ꙗ҆́кѡ бо побо́рникъ вѣ́ренъ, и҆ ско́рый предста́тель, къ твое́й па́ствѣ прири́щꙋщыѧ напа́стей и҆ бѣ́дъ и҆зима́еши сщ҃е́нными твои́ми моли́твами.

И҆спо́лнивъ дѡ́брыѧ по́двиги, тезоимени́те, жела́ннагѡ, бг҃омꙋ́дре, сподо́билсѧ є҆сѝ безсме́ртїѧ, и҆дѣ́же ра́дꙋѧсѧ вѣне́цъ побѣ́ды взѧ́лъ є҆сѝ, и҆ вопїе́ши: сла́ва си́лѣ твое́й, сла́ва, хрⷭ҇тѐ, прише́ствїю твоемꙋ̀.

Бг҃оро́диченъ:

Крѣ́пость всѣ́хъ врагѡ́въ низложѝ, мт҃и бж҃їѧ, ѡ҆скорблѧ́ющихъ воспѣва́ющыѧ тѧ̀, ꙗ҆́кѡ ро́ждшаѧ гдⷭ҇а сла́вы, невреди́мо твоѐ ста́до спаса́й ѿ ѕлы́хъ прираже́нїй, ꙗ҆́кѡ да по до́лгꙋ тѧ̀ ᲂу҆блажа́емъ.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Мра́къ дꙋшѝ моеѧ̀ разженѝ, свѣтода́вче хрⷭ҇тѐ бж҃е, началоро́днꙋю тмꙋ̀ и҆згна́въ бе́здны, и҆ да́рꙋй мѝ свѣ́тъ повелѣ́нїй твои́хъ, сло́ве, да ᲂу҆́тренюѧ сла́влю тѧ̀.

Ꙗ҆́кѡ лꙋча̀ пра́вды сл҃нца ꙗ҆ви́сѧ мі́рꙋ, свѣтлостьмѝ добродѣ́телей, предста́тельство твоѐ, ст҃и́телю фїлі́ппе, разорѧ́ющи ѻ҆́блакъ наше́дшихъ бѣ́дъ. Тѧ̀ и҆ ны́нѣ пою́щыѧ въ ми́рѣ сохранѝ, и҆ просла́ви ѧ҆̀ красото́ю, и҆ просвѣтѝ.

Ме́чь ѻ҆боюдꙋѻ́стръ ѧ҆зы́къ тво́й показа́сѧ, въ хрⷭ҇то́въ стра́хъ воѡрꙋжи́всѧ, бл҃же́нне, разꙋ́мнѡ и҆з̾ѡбличи́въ нача́льствꙋющыѧ, во свидѣ́тельство хрⷭ҇та̀ всецр҃ѧ̀, вино́вна на средꙋ̀ приводѧ̀, и҆ бжⷭ҇твєнныѧ є҆гѡ̀ ᲂу҆чн҃кѝ.

Но́въ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ ре́вностїю, ꙗ҆́коже вторы́й мѡѷсе́й, не зна̑менїи стра́шными ᲂу҆дивлѧ́ѧ, по бжⷭ҇твенныхъ слове́съ ᲂу҆чє́нїи наставлѧ́ѧ, къ ти́хомꙋ приста́нищꙋ но́ваго і҆и҃лѧ ѿ страсте́й є҆гѵ́пта и҆зводѧ̀.

Бг҃оро́диченъ:

Ѻ҆́блакъ разꙋ́мный тѧ̀ и҆менꙋ́емъ, и҆з̾ тебє́ бо хрⷭ҇то́съ возсїѧ̀, всенепоро́чнаѧ, и҆ простра́ннѣйшꙋ тѧ̀ нб҃съ показа̀: того́ бо неискꙋсомꙋ́жнѡ родила̀ є҆сѝ, чⷭ҇таѧ, воплоще́нна за милосе́рдїе неисповѣди́мое.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

І҆ѡ́нꙋ въ ки́тѣ, гдⷭ҇и, є҆ди́наго всели́лъ є҆сѝ, мене́ же свѧ́заннаго мре́жами вра́жїими, ꙗ҆́кѡ ѿ тлѝ ѻ҆́наго спасѝ.

Промышле́нїе ѻ҆́бщее творѧ̀ ѡ҆ пасо́мыхъ тобо́ю, є҆́же бы́ти и҆̀мъ дꙋше́ю и҆ се́рдцемъ є҆ди́но, сла́вне, во хрⷭ҇то́вѣ є҆ди́нѣй вѣ́рѣ пребыва́ющымъ: ꙗ҆зы́чєскїѧ же ѿрѣва́лъ є҆сѝ ѻ҆бы́чаи, и҆ раздѣле́нїѧ бѣжа́ти, мꙋ́дре, наꙋчи́лъ є҆сѝ.

Ре́вностїю хрⷭ҇то́вою поѡстри́всѧ, ꙗ҆́рость самодержа́внагѡ на кро́тость преложи́ти тща́лсѧ є҆сѝ, и҆ къ преще́нїємъ царє́вымъ непрекло́ненъ ѿню́дъ бы́лъ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ хрⷭ҇то́выхъ за́повѣдей дѣ́латель, и҆ показа́лсѧ є҆сѝ ꙗ҆́кѡ крѣ́покъ хра́брникъ, за па́ствꙋ твою̀ пострада́въ да́же до сме́рти ра́дꙋѧсѧ.

Свѣтоно́снꙋю лꙋчꙋ̀, сїѧ́ющꙋ во мра́цѣ житїѧ̀ сꙋ́щымъ, ст҃и́телю фїлі́ппе, ви́димъ тѧ̀, и҆ ꙗ҆́кѡ свѣщꙋ̀ неꙋгаси́мꙋю, невеще́ственномꙋ приѡбщи́вшагосѧ свѣ́тꙋ, и҆ всѧ̑ ѡ҆свѣща́юща концы̀, и҆ тмꙋ̀ неразꙋ́мїѧ ѿе́млюща.

Бг҃оро́диченъ:

Тѧ̀ и҆ногда̀ написа̀ скрижа́ль, бг҃оѻбра́знѣ во прⷪ҇ро́цѣхъ мѡѷсе́й, свѣ́щникъ же свѣ́та и҆ сѣ́нь, и҆ же́злъ процвѣ́тшїй, всенепоро́чнаѧ, и҆ ста́мнꙋ, ма́ннꙋ носѧ́щꙋю, и҆ лѣ́ствицꙋ, є҆́юже возведо́хомсѧ ѿ землѝ къ высотѣ̀.

Конда́къ, гла́съ г҃. Подо́бенъ: Дв҃а дне́сь:

Правосла́вїѧ наста́вника, и҆ и҆́стины провозвѣ́стника, златоꙋ́стаго ревни́телѧ, рѡссі́йскаго свѣти́льника, фїлі́ппа премꙋ́драго восхва́лимъ, пи́щею слове́съ свои́хъ разꙋ́мнѡ ча̑да своѧ̑ пита́юща: то́й бо ѧ҆зы́комъ хвале́нїе поѧ́ше, ᲂу҆стна́ма же пѣ́нїе вѣща́ше, ꙗ҆́кѡ таи́нникъ бж҃їѧ бл҃года́ти.

І҆́косъ:

Прїиди́те, любострада́льцы, пѣ́нїемъ и҆ пѣ́сньми дх҃о́вными па́мѧть сщ҃енномꙋ́ченика соверша́юще, бж҃е́ственнѣ возвесели́мсѧ, вре́мѧ на́шегѡ весе́лїѧ и҆ натрижне́нїѧ наста̀, въ не́же прїе́млемъ страсте́й разрѣше́нїѧ да́ръ: ꙗ҆́кѡ бо сто́лпъ ѻ҆́гненъ ꙗ҆ви́сѧ, попалѧ́ющъ беззако́ннꙋющихъ главы̑, вѣ́рныхъ же просвѣща́ющъ дꙋ́шы ᲂу҆че́ньми бг҃оразꙋ́мїѧ, и҆ въ бж҃е́ственный гра́дъ го́рнїй і҆ерꙋсали́мъ ꙗ҆́кѡ дрꙋга́го і҆и҃лѧ вводѧ́щъ, ꙗ҆́кѡ ᲂу҆чени́къ бж҃їѧ бл҃года́ти.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

На по́лѣ деи́рѣ и҆ногда̀ мꙋчи́тель пе́щь поста́ви на мꙋче́нїе бг҃оно́сныхъ, въ не́йже трѝ ѻ҆́троки пѣсносло́вѧхꙋ є҆ди́наго бг҃а, трⷪ҇чнѡ воспѣва́хꙋ глаго́люще: ѻ҆тє́цъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Оу҆кра́шенъ бг҃олѣ́пнѡ гдⷭ҇ꙋ предста́лъ є҆сѝ, добродѣ́тельными пѡ́двиги, вѣне́цъ же носѧ̀ страда́нїѧ и҆спещре́нъ кро́вными ка́плѧми, свѧти́телю фїлі́ппе. тѣ́мже соверша́ющыѧ свѣтоно́снꙋю па́мѧть твою̀ при́снѡ помина́й, и҆ пою́щыѧ: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Фараѡни́тъ мы́сленныхъ врагѡ́въ ѡ҆полчє́нїѧ, бл҃же́нне, и҆збѣ́гъ, легкѡ̀ преше́лъ є҆сѝ къ гѡ́рнимъ, та́мѡ водворѧ́ѧсѧ, и҆дѣ́же по́честь сла́вы полꙋчи́въ терпѣ́нїемъ во свѣ́тѣ пра́ведныхъ, въ ра́дованїи ст҃ы́хъ воспѣва́ѧ: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Хва́лѧтъ тѧ̀, блажа́ще любо́вїю, прити́чꙋщїи къ ра́цѣ твое́й, блаже́нне, въ не́й бо мо́щи твоѧ̑ цѣлꙋ́юще, ѻ҆би́льнѡ бл҃года́ть прїе́млютъ: прикоснове́нїемъ бо вре́дъ ѻ҆че́съ и҆сцѣли́лъ є҆сѝ, и҆ болѣ́знь зꙋбѡ́въ ѡ҆блегчи́лъ є҆сѝ пою́щихъ: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Ѿ любвѐ дꙋше́вныѧ вопїю́ ти, влⷣчце, пресвѣ́тлагѡ сл҃нца ѻ҆́блаче, спаси́тельнаѧ две́ре, нбⷭ҇наѧ врата̀, лѣ́ствице мы́сленнаѧ, всѣ́хъ хрⷭ҇тїа́нъ мольбꙋ̀ прїимѝ, тѧ̀ блажа́щихъ наде́ждꙋ дꙋ́шъ на́шихъ, и҆ сн҃ꙋ твоемꙋ̀ зовꙋ́щихъ: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Покрыва́ѧй вода́ми превы́спрєннѧѧ своѧ̑, полага́ѧй мо́рю предѣ́лъ песо́къ, и҆ содержа́й всѧ̑, тѧ̀ пое́тъ со́лнце, тѧ̀ сла́витъ лꙋна̀, тебѣ̀ прино́ситъ пѣ́снь всѧ̀ тва́рь, ꙗ҆́кѡ содѣ́телю всѣ́хъ во вѣ́ки.

Цѣли́ши незави́стнѡ вѣ́рнѡ призыва́ющыѧ тѧ̀, ꙗ҆́кѡ предста́въ а҆́бїе разсла́бленна возста́вилъ є҆сѝ, и҆ стра́ждꙋщемꙋ ꙗ҆тро̀ прикоснове́нїемъ рꙋчны́мъ ᲂу҆врачи́лъ є҆сѝ, ᲂу҆ны́нїемъ скорбѧ́ща ꙗ҆вле́нїемъ твои́мъ въ ра́дость претвори́лъ є҆сѝ, при́снѡ дѣ́йствꙋѧй всѧ̑, блаже́нне, всѣ̑мъ во вѣ́ки.

Че́сть многоцѣ́ннꙋю твоемꙋ̀ верхꙋ̀ страда́нїѧ вѣне́цъ, ꙗ҆́кѡ побѣдоно́сцꙋ, живоно́сною десни́цею зижди́тель возложѝ, всебл҃же́нне, тѣ́ло же твоѐ соблюдѐ невреди́мо ѿ бокѡ́въ землены́хъ, и҆спꙋща́ющее благоꙋха̑нїѧ а҆рѡма́тъ. Си́це тѧ̀ просла́ви подвигополо́жникъ во всѧ̑ вѣ́ки.

Шата̑нїѧ и҆ бра̑ни междоꙋсѡ́бныѧ ᲂу҆кротѝ, и҆ свирѣ́пѣющыѧ во́лки на ста́до твоѐ, бл҃же́нне, ꙗ҆́кѡ и҆́стинный па́стырь, моли́твъ твои́хъ па́лицею дале́че ѿженѝ, и҆ воста̑нїѧ ꙗ҆зы́кѡвъ покорѝ: да ꙗ҆́кѡ предста́телѧ тѧ̀ воспѣва́емъ во вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

Щито́мъ вѣ́ры хра́мъ тво́й ст҃ы́й, бцⷣе дв҃о, сохранѝ, и҆ въ не́мъ славосло́вѧщыѧ тѧ̀ кꙋ́пнѡ сла́вы твоеѧ̀ сподо́би, и҆ нахожде́нїѧ ва́рварскагѡ и҆ томле́нїѧ и҆́хъ и҆зба́ви ны̀: ᲂу҆ма̀ на́шегѡ во́лны свирѣ̑пыѧ ᲂу҆кротѝ моли́твою твое́ю, всепѣ́таѧ.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Бл҃гослове́нъ гдⷭ҇ь бг҃ъ і҆и҃левъ, воздви́гнꙋвый ро́гъ спасе́нїѧ на́мъ въ домꙋ̀ дв҃довѣ ѻ҆́трока своегѡ̀, въ ни́хже посѣтѝ на́съ восто́къ съ высоты̀, и҆ напра́вилъ ны̀ є҆́сть на пꙋ́ть ми́ра.

Є҆ди́но є҆стество̀ трⷪ҇цы бг҃осло́вилъ є҆сѝ, сꙋ́єтнымъ же поꙋча́ющыѧсѧ смѣ́лѡ, всемꙋ́дре, ѡ҆бличи́въ, и҆ бжⷭ҇твенными наказа̑нїи твои́ми вѣ̑рныѧ ᲂу҆вѣща́въ, мꙋ́дрѣ ᲂу҆крѣпи́лъ є҆сѝ, а҆́гг҃лѡвъ сожи́телю ст҃и́телю фїлі́ппе, па́мѧть твою̀ пра́зднꙋющыѧ въ ми́рѣ соблюдѝ.

Ю҆́ношамъ нѣмова́нїе сро́дно присвое́нїе быва́етъ, но ѻ҆тцє́мъ любе́зно вои́стиннꙋ: ты́ же, ѻ҆́ч҃е, прїимѝ на́ше сїѐ благодаре́нїе, не ꙗ҆́кѡ досто́йно и҆́стиннѡ твоеѧ̀ хвалы̀, но ꙗ҆́кѡ ѿ ᲂу҆се́рдїѧ тебѣ̀ приноси́мо: не бо̀ мо́жемъ лѣ́потнѡ хвали́ти тѧ̀ и҆ велича́ти.

Ꙗ҆́кѡ а҆пⷭ҇лѡвъ сопрⷭ҇то́ленъ, и҆ мꙋ́ченикѡвъ слико́венъ, ст҃и́телємъ равноче́стенъ, стрⷭ҇тоте́рпче фїлі́ппе, предста́тельствомъ твои́мъ пою́щыѧ тѧ̀ въ ми́рѣ сохранѝ, и҆ правосла́вныхъ ро́гъ возвы́си, ва̑рварскаѧ же свирѣ̑пства низложѝ, да ра́дꙋющесѧ пое́мъ тѧ̀ велича́юще.

Бг҃оро́диченъ:

Ѽ свѣ́та прїѧ́телище, бг҃ора́дованнаѧ влⷣчце, свѧти́телємъ вои́стиннꙋ ᲂу҆твержде́нїе, и҆ преподѡ́бнымъ всѣ̑мъ похвало̀. спаси́ ны ѿ бѣ́дъ и҆ ѡ҆бстоѧ́нїй, и҆ ꙗ҆зы́кѡвъ наше́ствїѧ, воспѣва́ющыѧ тѧ̀ многопѣ́тꙋю.

Свѣти́ленъ. Подо́бенъ: Посѣти́лъ ны̀:

Ревни́телю цѣломꙋ́дрїѧ ѿ ю҆́нагѡ воспита́нїѧ, свѧти́телю фїлі́ппе, потща́лсѧ є҆сѝ за и҆́стинꙋ ᲂу҆карѧ́емь и҆ и҆згна́нъ бы́ти, и҆ тоѧ̀ ра́ди сме́рть го́рькꙋю под̾ѧ́лъ є҆сѝ: и҆ ны́нѣ на нб҃сѣ́хъ предстоѧ̀ престо́лꙋ ст҃ы́ѧ трⷪ҇цы, при́снѡ ѡ҆ на́съ моли́сѧ, вѣ́рою и҆ любо́вїю соверша́ющихъ па́мѧть твою̀.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника, и҆лѝ бг҃оро́диченъ:

Щедрѡ́ты твоѧ̑, бж҃е, на лю́ди твоѧ̑ низпослѝ, моли́твами пречⷭ҇тыѧ твоеѧ̀ мт҃ре, и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ, и҆ ра́ди свѧти́телѧ твоегѡ̀ фїлі́ппа, да́рꙋй на́мъ ве́лїю ми́лость.

На хвали́техъ стїхи̑ры, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Ꙗ҆́кѡ до́блѧ:

Тече́нїе соверши́лъ є҆сѝ, ꙳ и҆ вѣ́рꙋ соблю́лъ є҆сѝ, ꙳ свѧти́телю бл҃же́нне фїлі́ппе: ꙳ сегѡ̀ ра́ди хрⷭ҇то́съ тѧ̀ вѣнча̀ ꙳ свѣ́тлымъ вѣнце́мъ пра́вды, ꙳ и҆ ᲂу҆красѝ твоѐ и҆сповѣ́данїе, досточꙋ́дне: ꙳ тѣ́мъ нбⷭ҇ное наслѣ́дїе прїе́мъ, ꙳ сп҃сꙋ моли́сѧ ꙳ ѡ҆ воспѣва́ющихъ па́мѧть твою̀.

Два́жды.

Фїлі́ппе бл҃же́нне, ꙳ и҆сповѣ́дникѡвъ подража́телю, ꙳ те́плѣ хва́лѧщымъ тѧ̀ предста́тель бꙋ́ди, ꙳ и҆ ѿ всѧ́кїѧ бѣды̀, грѣха́ же и҆ бꙋ́ри, ꙳ и҆ страсте́й мꙋчи́тельства, ѻ҆́ч҃е, и҆зба́ви ны̀, ꙳ ꙗ҆́кѡ мч҃никъ неѡсла́бленъ, и҆ свѧти́тель бг҃опрїѧ́тенъ: ꙳ дерзнове́нїе и҆мѣ́ѧ ко хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ, ꙳ моли́сѧ ѡ҆ воспѣва́ющихъ па́мѧть твою̀.

Фїлі́ппе свѧти́телю, ꙳ разꙋ́мнагѡ свѣ́та зарѧ̀, ꙳ цр҃ко́вное свѣти́ло, ꙳ а҆рхїере́йскаѧ красото̀, ꙳ мона́шескагѡ по́стническагѡ жи́тельства ꙳ и҆́стинное пра́вило, на́шъ же застꙋ́пникъ те́плый показа́лсѧ є҆сѝ, ꙳ свобожда́ѧ ѿ гꙋби́тельства лꙋка́выхъ, моли́сѧ, ѻ҆́ч҃е, ꙳ ѡ҆ пою́щихъ па́мѧть твою̀.

Сла́ва, гла́съ ѕ҃:

Ты̀ є҆сѝ па́стырь до́брый, и҆ ᲂу҆чи́тель и҆зрѧ́дный, свѧти́телю фїлі́ппе, тѧ̀ всегда̀ восхвалѧ́юще вопїе́мъ: тобо́ю бг҃ъ ᲂу҆красѝ це́рковь мт҃ре своеѧ̀, и҆ тѣ́ло твоѐ, за па́ствꙋ твою̀ во и҆згна́нїи пострада́вшее, многолѣ́тнѡ же въ землѝ сокрове́нное, престо́лꙋ твоемꙋ̀ возвратѝ, и҆ лю́ди твоѧ̑ возвеселѝ. Тѣ́мже молѧ́сѧ не преста́й ѡ҆ хва́лѧщихъ и҆ чтꙋ́щихъ па́мѧть твою̀, просѧ̀ ѡ҆ставле́нїѧ грѣхѡ́въ и҆ спасе́нїѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

И҆ ны́нѣ, пра́здника. Славосло́вїе вели́кое, и҆ ѿпꙋ́стъ, и҆ ча́съ а҃-й.

На лїтꙋргі́и, блажє́нна, ѿ канѡ́на пра́здника пѣ́снь д҃, и҆ ст҃а́гѡ пѣ́снь ѕ҃. Прокі́менъ, гла́съ а҃: Оу҆ста̀ моѧ̑ возглаго́лютъ: А҆пⷭ҇лъ къ є҆вре́ємъ, зача́ло тл҃є. Є҆ѵⷢ҇лїе і҆ѡа́нна, зача́ло л҃ѕ. Прича́стенъ: Въ па́мѧть вѣ́чнꙋю:

Комментарии для сайта Cackle