Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же д҃і-й де́нь. Слꙋ́жба на па́мѧть ᲂу҆спе́нїѧ ст҃ы́ѧ равноапⷭ҇льныѧ ні́ны, просвѣти́тельницы грꙋ́зїи.

На вече́рни, стїхосло́вимъ: Бл҃же́нъ мꙋ́жъ: пе́рвый а҆нтїфѡ́нъ.

На Гдⷭ҇и воззва́хъ, стїхи̑ры на и҃: пра́здника д҃ и҆ ст҃ы́ѧ д҃.

А҆́ще же нѣ́сть ѿда́нїѧ бг҃оѧвле́нїи, ст҃ы́ѧ на и҃, гла́съ д҃. (с. 72О)

Подо́бенъ: Ꙗ҆́кѡ до́блѧ:

Непоро́чнѡ возра́стшаѧ, въ вѣ́рѣ крѣ́пкаѧ наста́внице і҆ве́рїи, бл҃же́ннаѧ ні́но, рабо̀ всѣ́хъ и҆скꙋпи́телѧ хрⷭ҇та̀ бг҃а, съ весе́лїемъ вослѣ́дъ тогѡ̀ текла̀ є҆сѝ, и҆ лю́демъ проповѣ́дала є҆сѝ и҆́стиннаго бг҃а, и҆ наꙋчи́ла є҆сѝ ѧ҆̀ ѿрещи́сѧ ѿ і҆́дѡлъ бездꙋ́шныхъ, показꙋ́ющи пꙋ́ть и҆́стины.

Два́жды.

Въ рꙋцѣ̀ держа́щи чꙋде́съ зна́менїе, и҆з̾ ло́зъ вїногра́дныхъ кре́стъ честны́й, бл҃же́ннаѧ ст҃а́ѧ ні́на, си́лою є҆гѡ̀ во гра́дѣ мцхе́тѣ сотворѝ мнѡ́га чꙋдеса̀. тѣ́мже є҆ли́цы про́повѣдь є҆ѧ̀ прїѧ́ша, и҆сцѣли́шасѧ ѿ не́мощи, и҆ бг҃а просла́виша.

Ѿ за́пада къ восто́кꙋ прише́дшꙋю, и҆ лю́ди во тьмѣ̀ сѣдѧ́щыѧ ᲂу҆че́нїемъ хрⷭ҇то́вымъ просвѣти́вшꙋю, и҆ всѧ̑ і҆́вєрскаѧ племена̀ ко хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ приве́дшꙋю, цари̑ же и҆ кнѧ̑зи и҆стꙋка́нѡмъ порабощє́нныѧ и҆зба́вльшꙋю си́лою бж҃їею, сла́вимъ ст҃ꙋ́ю равноапⷭ҇льнꙋю ні́нꙋ, ꙗ҆́кѡ свободѝ ѧ҆̀ ѿ ле́сти і҆́дѡльскїѧ.

И҆́ны стїхи̑ры, гла́съ и҃.

Подо́бенъ: Ѽ пресла́внагѡ чꙋдесѐ!

Прїиди́те дне́сь, всѝ вѣ́рнїи, согла́снѡ ᲂу҆бл҃жи́мъ сосꙋ́дъ бл҃года́ти, ні́нꙋ ст҃ꙋ́ю, ꙗ҆́кѡ а҆пⷭ҇лѡмъ ᲂу҆подо́бисѧ, и҆ прїи́де во страны̀ і҆́вєрскїѧ, и҆ ѡ҆блиста́сѧ бл҃года́тїю бж҃їею: ѽ бл҃же́ннаѧ, въ по́двизѣхъ твои́хъ, за ны̀ тобо́ю содѣ́ѧнныхъ, бꙋ́ди на́мъ застꙋ́пница пред̾ гдⷭ҇емъ.

Два́жды.

Ѽ чꙋдесѐ ди́внагѡ, ꙗ҆́кѡ сто́лпъ животво́рный и҆ сла́вный мл҃твами жены̀ воздвиза́етсѧ. дне́сь хрⷭ҇та̀ бг҃а славосло́вѧтъ лю́дїе і҆́верстїи: си̑лы же а҆рма́за и҆ за́дена вспѧ́ть ᲂу҆стремлѧ́ютсѧ. ѽ хрⷭ҇тѐ, толи́кꙋю млⷭ҇ть дарова́лъ є҆сѝ на́мъ рабо́ю твое́ю ні́ною, и҆ то́ю спа́слъ є҆сѝ дꙋ́шы на́шѧ, ꙗ҆́кѡ многомлⷭ҇тивъ.

Ѽ чꙋдесѐ чꙋде́съ, ꙗ҆́кѡ немощно́е є҆стество̀ жены̀ ѿ хрⷭ҇та̀ гдⷭ҇а бж҃е́ственнѣ ᲂу҆крѣплѧ́етсѧ, и҆ се́ю страна̀ і҆́верскаѧ просвѣща́етсѧ: вѣ́ра бо разсѣ́ѧ мра́къ і҆́дѡльскїй и҆ ꙗ҆вѝ на́мъ сл҃нце пра́вды хрⷭ҇та̀ бг҃а.

Сла́ва, гла́съ в҃:

Прїиди́те, всѝ вѣ́рнїи, восхва́лимъ цѣвни́цꙋ дх҃а ст҃а́гѡ, ᲂу҆бл҃жи́мъ наста́вницꙋ бл҃гоче́стїѧ, врачева́нїе дꙋ́шъ и҆ тѣле́съ на́шихъ, цвѣ́ты слове́съ ᲂу҆вѧзе́мъ равноапⷭ҇льнꙋю проповѣ́дницꙋ и҆ бл҃говѣ́стницꙋ, свѣтоза́рное свѣти́ло і҆ве́рїи, трꙋбꙋ̀ бг҃огла́снꙋю, ні́нꙋ бг҃омꙋ́дрꙋю, пречⷭ҇тыѧ бг҃ома́тере прехва́льнꙋю ᲂу҆чени́цꙋ, и҆ та́кѡ є҆́й возопїи́мъ: ра́дꙋйсѧ, голꙋби́це непоро́чнаѧ и҆ го́рлице чи́стаѧ: ра́дꙋйсѧ, наста́внице бг҃овѣ́дѣнїѧ: ра́дꙋйсѧ, сподви́жнице ст҃ы́хъ а҆пⷭ҇лъ па́ѵла и҆ а҆ндре́а: ра́дꙋйсѧ, і҆ве́рїйцєвъ просвѣще́нїе и҆ сла́во всегѡ̀ мі́ра.

И҆ ны́нѣ, пра́здника: Приклони́лъ є҆сѝ главꙋ̀ прⷣте́чи:

Вхо́дъ. Прокі́менъ днѐ. Чтє́нїѧ трѝ.

Собо́рнагѡ посла́нїѧ і҆ѡа́ннова чте́нїе, главы̑ г҃ и҆ д҃.

Возлю́бленнїи, а҆́ще се́рдце на́ше не за́зритъ на́мъ, дерзнове́нїе и҆́мамы къ бг҃ꙋ. И҆ є҆гѡ́же а҆́ще про́симъ, прїе́млемъ ѿ негѡ̀: ꙗ҆́кѡ за́пѡвѣди є҆гѡ̀ соблюда́емъ, и҆ ᲂу҆гѡ́днаѧ пред̾ ни́мъ твори́мъ. И҆ сїѧ̀ є҆́сть за́повѣдь є҆гѡ̀, да вѣ́рꙋемъ во и҆́мѧ сн҃а є҆гѡ̀ і҆и҃са хрⷭ҇та̀, и҆ лю́бимъ дрꙋ́гъ дрꙋ́га, ꙗ҆́коже да́лъ є҆́сть за́повѣдь на́мъ. И҆ соблюда́ѧй за́пѡвѣди є҆гѡ̀, въ не́мъ пребыва́етъ, и҆ то́й въ не́мъ: и҆ ѡ҆ се́мъ разꙋмѣ́емъ, ꙗ҆́кѡ пребыва́етъ въ на́съ, ѿ дх҃а, є҆го́же да́лъ є҆́сть на́мъ. Возлю́бленнїи, не всѧ́комꙋ дꙋ́хꙋ вѣ́рꙋйте, но и҆скꙋша́йте, дꙋ́хи, а҆́ще ѿ бг҃а сꙋ́ть: ꙗ҆́кѡ мно́зи лжепроро́цы и҆зыдо́ша въ мі́ръ. Ѡ҆ се́мъ познава́йте дх҃а бж҃їѧ и҆ дꙋ́ха ле́стча. Всѧ́къ дх҃ъ, и҆́же и҆сповѣ́дꙋетъ і҆и҃са хрⷭ҇та̀ во пло́ти прише́дша, ѿ бг҃а є҆́сть. И҆ всѧ́къ дꙋ́хъ, и҆́же не и҆сповѣ́дꙋетъ і҆и҃са хрⷭ҇та̀ во пло́ти прише́дша, ѿ бг҃а нѣ́сть: и҆ се́й є҆́сть а҆нті́хрїстовъ, є҆го́же слы́шасте, ꙗ҆́кѡ грѧде́тъ, и҆ ны́нѣ въ мі́рѣ є҆́сть ᲂу҆жѐ. Вы̀ ѿ бг҃а є҆стѐ, ча̑дца, и҆ побѣди́сте тѣ́хъ, ꙗ҆́кѡ бо́лїй є҆́сть и҆́же въ ва́съ, не́жели и҆́же въ мі́рѣ. Ѻ҆нѝ ѿ мі́ра сꙋ́ть, сегѡ̀ ра́ди ѿ мі́ра глаго́лютъ, и҆ мі́ръ тѣ́хъ послꙋ́шаетъ. Мы̀ ѿ бг҃а є҆смы̀: и҆́же зна́етъ бг҃а, послꙋ́шаетъ на́съ: и҆ и҆́же нѣ́сть ѿ бг҃а, не послꙋ́шаетъ на́съ.

Собо́рнагѡ посла́нїѧ і҆ѡа́ннова чте́нїе, глава̀ д҃.

Возлю́бленнїи, а҆́ще си́це возлюби́лъ є҆́сть на́съ бг҃ъ, и҆ мы̀ до́лжни є҆смы̀ дрꙋ́гъ дрꙋ́га люби́ти. Бг҃а никто́же нигдѣ́же ви́дѣ. А҆́ще дрꙋ́гъ дрꙋ́га лю́бимъ, бг҃ъ въ на́съ пребыва́етъ, и҆ любы̀ є҆гѡ̀ соверше́нна є҆́сть въ на́съ. Ѡ҆ се́мъ разꙋмѣ́емъ, ꙗ҆́кѡ въ не́мъ пребыва́емъ, и҆ то́й въ на́съ, ꙗ҆́кѡ ѿ дх҃а своегѡ̀ да́лъ є҆́сть на́мъ. И҆ мы̀ ви́дѣхомъ и҆ свидѣ́тельствꙋемъ, ꙗ҆́кѡ ѻ҆ц҃ъ посла̀ сн҃а сп҃си́телѧ мі́рꙋ. И҆́же а҆́ще и҆сповѣ́сть, ꙗ҆́кѡ і҆и҃съ є҆́сть сн҃ъ бж҃їй, бг҃ъ въ не́мъ пребыва́етъ, и҆ то́й въ бз҃ѣ. И҆ мы̀ позна́хомъ, и҆ вѣ́ровахомъ любо́вь, ю҆́же и҆́мать бг҃ъ въ на́съ. Бг҃ъ любы̀ є҆́сть, и҆ пребыва́ѧй въ любвѝ, въ бз҃ѣ пребыва́етъ, и҆ бг҃ъ въ не́мъ пребыва́етъ.

Собо́рнагѡ посла́нїѧ і҆ѡа́ннова чте́нїе, главы̑ д҃ и҆ є҃.

Возлю́бленнїи, а҆́ще кто̀ рече́тъ, ꙗ҆́кѡ люблю̀ бг҃а, а҆ бра́та своего̀ ненави́дитъ, ло́жь є҆́сть: и҆́бо не любѧ́й бра́та своегѡ̀, є҆го́же ви́дѣ, бг҃а, є҆гѡ́же не ви́дѣ, ка́кѡ мо́жетъ люби́ти; И҆ сїю̀ за́повѣдь и҆́мамы ѿ негѡ̀, да любѧ́й бг҃а лю́битъ и҆ бра́та своего̀. Всѧ́къ вѣ́рꙋѧй, ꙗ҆́кѡ і҆и҃съ є҆́сть хрⷭ҇то́съ, ѿ бг҃а рожде́нъ є҆́сть: и҆ всѧ́къ любѧ́й ро́ждшаго лю́битъ и҆ рожде́ннаго ѿ негѡ̀. Ѡ҆ се́мъ вѣ́мы, ꙗ҆́кѡ лю́бимъ ча̑да бж҃їѧ, є҆гда̀ бг҃а лю́бимъ и҆ за́пѡвѣди є҆гѡ̀ соблюда́емъ. Сїѧ̑ бо є҆́сть любы̀ бж҃їѧ, да за́пѡвѣди є҆гѡ̀ соблюда́емъ: и҆ за́пѡвѣди є҆гѡ̀ тѧ̑жки не сꙋ́ть. Ꙗ҆́кѡ всѧ́къ рожде́нный ѿ бг҃а побѣжда́етъ мі́ръ: и҆ сїѧ̀ є҆́сть побѣ́да побѣ́ждшаѧ мі́ръ, вѣ́ра на́ша. Кто̀ є҆́сть побѣжда́ѧй мі́ръ, то́кмѡ вѣ́рꙋѧй, ꙗ҆́кѡ і҆и҃съ є҆́сть сн҃ъ бж҃їй;

А҆́ще твори́мъ бдѣ́нїе, на лїті́и стїхи̑ры пра́здника.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ а҃:

Рожде́ннаго ѿ дв҃ы хрⷭ҇та̀ бг҃а бл҃же́ннаѧ дѣ́ва ні́на возлюбѝ, да ве́лїимъ гла́сомъ возвѣсти́тъ племенѡ́мъ і҆́вєрскимъ ст҃о́е и҆́мѧ є҆гѡ̀. сегѡ́ бо ра́ди нбⷭ҇ный жени́хъ хрⷭ҇то́съ гдⷭ҇ь дадѐ є҆́й дарова̑нїѧ ст҃а́гѡ дх҃а, и҆ содѣ́ла ю҆̀ равноапⷭ҇льнꙋ, ꙗ҆́кѡ сосꙋ́дъ бл҃года́ти дх҃о́вныѧ, и҆ є҆́ю дарова̀ на́мъ сп҃се́нїе, ꙗ҆́кѡ чл҃вѣколю́бецъ.

Сті́хъ: Во всю̀ зе́млю и҆зы́де вѣща́нїе и҆́хъ, и҆ въ концы̀ вселе́нныѧ глаго́лы и҆́хъ.

И҆дѣ́же бл҃гоꙋха́ша стѡпы̀ твоѧ̑, хрⷭ҇тѐ, женишѐ свѣ́тлый, та́мѡ ше́ствова ст҃а́ѧ цѣломꙋ́дреннаѧ невѣ́ста твоѧ̀, бл҃же́ннаѧ ні́на, голꙋби́ца чи́стаѧ, го́рлица бл҃голѣ́пнаѧ, ла́стовица сладкогла́снаѧ, и҆ воню̀ мѵ́ра твоегѡ̀ ѡ҆бонѧ́вши, гла́сомъ ве́лїимъ ст҃о́е твоѐ и҆́мѧ возвѣстѝ, и҆ си́лою крѣ́пкою всѧ̑ і҆́вєрскїѧ и҆ картали̑нскїѧ лю́ди вѣ́ровати въ бж҃ество̀ твоѐ наꙋчѝ.

Сті́хъ: Нб҃са̀ повѣ́даютъ сла́вꙋ бж҃їю, творе́нїе же рꙋкꙋ̀ є҆гѡ̀ возвѣща́етъ тве́рдь.

Оу҆страше́ннаѧ си́ла тьмы̀ сѣ́тꙋетъ: дїа́волъ побѣжде́нъ бы́сть. а҆рма́за поразѝ гро́мъ: за́дена пости́же гнѣ́въ нбⷭ҇ный. кре́стъ воздви́жесѧ, и҆ ст҃а́ѧ кꙋпѣ́ль бл҃года́тнагѡ кр҃ще́нїѧ ѿкры́сѧ на́мъ ᲂу҆ столпа̀ животво́рнагѡ. тѣ́мже и҆ мы̀ ча̑да бж҃їѧ, воспрїи́мше кр҃ще́нїе твое́ю ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ про́повѣдїю, ні́но всехва́льнаѧ, дх҃о́внѣ весели́мсѧ, и҆ хрⷭ҇та̀ бг҃а воспѣва́емъ ѡ҆бновле́ннїи.

Сла́ва, гла́съ и҃:

Ча́шꙋ бл҃года́ти, и҆злїѧ́ньми дх҃а ст҃а́гѡ, бл҃же́ннаѧ ні́но, въ цр҃кви бога́тнѡ раствори́ла є҆сѝ: сегѡ̀ ра́ди пресла́вное торжество̀ твоѐ на ве́черю призыва́етъ всѧ̑ вѣ̑рныѧ, ꙗ҆̀же бл҃года́ть дх҃а бж҃їѧ возродѝ въ кꙋпѣ́ли ст҃а́гѡ кр҃ще́нїѧ. тѣ́мже всѝ во хрⷭ҇та̀ ѡ҆бле́кшїисѧ да восхва́лѧтъ бг҃а пѣ́сньми, и҆ пра́зднꙋюще дне́сь, да велича́ютъ бг҃освѣ́тлꙋю трⷪ҇цꙋ, си́це глаго́люще: бж҃е чꙋдотво́рче вседержи́телю, сохранѝ на́съ и҆сповѣ́дающихъ тѧ̀.

И҆ ны́нѣ, пра́здника.

Тропа́рь, гла́съ д҃:

Сло́ва бж҃їѧ слꙋжи́тельнице, во а҆пⷭ҇льстѣй про́повѣди первозва́нномꙋ а҆ндре́ю и҆ про́чымъ а҆пⷭ҇лѡмъ подража́вшаѧ, просвѣти́тельнице і҆ве́рїи, и҆ дх҃а ст҃а́гѡ цѣвни́це, ст҃а́ѧ равноапⷭ҇льнаѧ ні́но, молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а сп҃сти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника.

А҆́ще же твори́мъ бдѣ́нїе, тропа́рь ст҃ы́ѧ, два́жды, и҆ пра́здника. є҆ди́ножды.

На ᲂу҆́трени,

На Бг҃ъ гдⷭ҇ь, тропа́рь пра́здника, два́жды. Сла́ва, ст҃ы́ѧ. И҆ ны́нѣ, пра́здника.

По а҃-мъ стїхосло́вїи сѣда́ленъ, гла́съ г҃:

Всю̀ странꙋ̀ на́шꙋ сло́вомъ дх҃о́внымъ, равноапⷭ҇льнаѧ ні́но, ѡ҆роси́ла є҆сѝ, и҆ та́кѡ плодоно́снꙋ сїю̀ сотвори́ла є҆сѝ, во є҆́же произрасти́ти сѣ́мѧ вѣ́ры: концы̀ вселе́нныѧ просвѣти́ла є҆сѝ, и҆ невѣ́рїѧ пле́велы и҆сто́ргла є҆сѝ, крести́вши і҆́вєрскїѧ ꙗ҆зы́ки во и҆́мѧ трⷪ҇цы безнача́льныѧ.

Сла́ва, гла́съ и҃.

Прїиди́те всѝ, воспои́мъ равноапⷭ҇льнꙋю ні́нꙋ, бг҃омꙋ́дрꙋю просвѣти́тельницꙋ і҆ве́рїи: та́ бо ле́сть і҆́дѡльскꙋю, ѿгна̀, ѿ тьмы̀ ко свѣ́тꙋ на́съ приве́дши, и҆ трⷪ҇цꙋ є҆диносꙋ́щнꙋю сла́вити наꙋчѝ. тѣ́мже всѝ вѣ́рнїи пра́зднꙋимъ честнꙋ́ю па́мѧть є҆ѧ̀ съ вѣ́рою, и҆ просла́вимъ сп҃са на́шего.

И҆ ны́нѣ, пра́здника.

По в҃-мъ стїхосло́вїи сѣда́ленъ, гла́съ и҃.

Митропо́лїе ст҃а́ѧ, цр҃кве красото̀, весели́сѧ и҆ ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ свѣ́тлое пра́зднество ѡ҆снова́вшїѧ тѧ̀ проповѣ́дницы є҆ѵⷢ҇лїа соверша́етсѧ, ма́тере на́шеѧ ні́ны равноапⷭ҇льныѧ, и҆ съ на́ми возопі́й: хрⷭ҇тѐ бж҃е, тоѧ̀ мл҃твами ᲂу҆твердѝ вѣ́рꙋ твою̀.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника.

На полѷеле́и велича́нїе:

Велича́емъ тѧ̀, ст҃а́ѧ равноапⷭ҇льнаѧ ні́но, всю̀ странꙋ̀ і҆́верскꙋю свѣ́томъ є҆ѵⷢ҇лїа просвѣти́вшꙋю и҆ ко хрⷭ҇тꙋ̀ приве́дшꙋю.

Ѱало́мъ и҆збра́нный: Нб҃са̀ повѣ́даютъ сла́вꙋ бж҃їю:

По полѷеле́и сѣда́ленъ, гла́съ и҃:

Пред̾избра́ннаѧ ѿ бг҃а ма́ти, а҆пⷭ҇лѡвъ чи́нъ взе́мши, свѣ́томъ є҆ѵⷢ҇лїа странꙋ̀ і҆́верскꙋю просвѣти́ла є҆сѝ, со а҆́гг҃лы пѣсносло́вѧщи и҆зба́вителѧ и҆ молѧ́щисѧ непреста́ннѡ ѡ҆ на́съ, ꙗ҆́кѡ да бл҃года́ть и҆ млⷭ҇ть хрⷭ҇то́съ на́мъ да́рꙋетъ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника.

Та́же, степє́нна, а҃-й а҆нтїфѡ́нъ д҃-гѡ гла́са.

Прокі́менъ: Во всю̀ зе́млю и҆зы́де вѣща́нїе и҆́хъ, и҆ въ концы̀ вселе́нныѧ глаго́лы и҆́хъ. Сті́хъ: Нб҃са̀ повѣ́даютъ сла́вꙋ бж҃їю: Всѧ́кое дыха́нїе: Є҆ѵⷢ҇лїе ѿ матѳе́а, зача́ло л҃д ѿ полꙋ̀: Во вре́мѧ ѻ҆́но призва̀ і҆и҃съ ѻ҆бана́десѧть ᲂу҆ч҃нкѝ своѧ̑:

По н҃-мъ ѱалмѣ̀ стїхи́ра, гла́съ ѕ҃: Прїиди́те всѝ, воспои́мъ равноапⷭ҇льнꙋю ні́нꙋ: [ꙗ҆́коже преднаписа́сѧ.]

Сп҃сѝ, бж҃е, лю́ди твоѧ̀:

Ѻ҆́ба канѡ̑на пра́здника со і҆рмосы̀ на и҃: и҆ ст҃ѣ́й ні́нѣ на ѕ҃, гла́съ а҃.

Пѣ́снь а҃.

І҆рмо́съ: Сп҃сѐ лю́ди чꙋдодѣ́йствꙋѧй влⷣка, мо́крꙋю мо́рѧ во́лнꙋ ѡ҆землени́въ дре́вле: во́лею же ро́ждьсѧ ѿ дв҃ы, стезю̀ прохо́днꙋ нб҃сѐ полага́етъ на́мъ. є҆го́же по сꙋществꙋ̀, ра́вна же ѻ҆ц҃ꙋ̀ и҆ человѣ́кѡмъ сла́вимъ.

Ѿве́рзи ᲂу҆стнѣ̀ моѝ, хрⷭ҇тѐ бж҃е, да восхвалю̀ дѣ́вꙋ равноапⷭ҇льнꙋю и҆ проповѣ́дницꙋ ні́нꙋ воспою̀, и҆ просвѣтѝ ᲂу҆́мъ мо́й, да досто́йнꙋю цвѣ̑ты слове́съ ᲂу҆кра́шꙋ по достоѧ́нїю.

Рѣ̑чи чꙋжды́хъ тѝ племе́нъ ᲂу҆разꙋмѣ́ла є҆сѝ, прехва́льнаѧ ні́но, и҆ ѿ дх҃а ст҃а ᲂу҆мꙋдре́на бы́вши, въ видѣ́нїи сама́го гдⷭ҇а ᲂу҆зрѣ́ла є҆сѝ. тѣ́мже въ землѝ непло́днѣй, бг҃омꙋ́драѧ дѣ́во, лю́ди і҆́вєрскїѧ ко хрⷭ҇тꙋ̀ привела̀ є҆сѝ.

Жестосє́рдыѧ ва́рвары, кꙋмі́рѡмъ слꙋжа́щыѧ, ꙗ҆́кѡ голꙋби́ца ѿ за́пада воспари́вшаѧ, любо́вїю твое́ю ѡ҆брати́ла є҆сѝ ко творцꙋ̀, и҆ бл҃года́тїю ѡ҆бновлє́нныѧ, невѣ́сто хрⷭ҇то́ва непоро́чнаѧ, женихꙋ̀ твоемꙋ̀ ѡ҆брꙋчи́ла є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Сосꙋ́дъ бл҃госты́ни твоеѧ̀, пречⷭ҇таѧ дв҃о бцⷣе, бы́сть ст҃а́ѧ дѣ́ва, и҆ странꙋ̀, жре́бїемъ тебѣ̀ свидѣ́тельствованꙋ, просвѣтѝ. сегѡ̀ ра́ди мо́лимъ тѧ̀: сїю̀ прїимѝ съ тобо́ю въ мл҃твꙋ ѡ҆ вопїю́щихъ тебѣ̀: поми́лꙋй жре́бїй тво́й.

Катава́сїа: Глꙋбины̀ ѿкры́лъ є҆́сть дно̀: и҆ дрꙋга́ѧ: Ше́ствꙋетъ морскꙋ́ю:

Пѣ́снь г҃.

І҆рмо́съ: При́зри на пѣ̑нїѧ рабѡ́въ, бл҃годѣ́телю, врага̀ смирѧ́ѧ вознесе́ннꙋю горды́ню: носѧ́й же, всеви́дче, грѣха̀ превы́ше непоколе́блемѡ, ᲂу҆тверждє́ныѧ, бл҃же, пѣвцы̀, ѡ҆снова́нїемъ вѣ́ры.

Милосе́рдїѧ ра́ди своегѡ̀ ми́лостивнѡ помѧнꙋ́въ на́съ, ᲂу҆се́рднꙋ бл҃говѣ́стницꙋ содѣ́ла тѧ̀ бг҃ъ, (с. 729) женꙋ̀ сꙋ́щꙋ, мꙋ́жескимъ смы́сломъ ᲂу҆кра́шенꙋ. и҆ и҆спо́лненꙋ дх҃а ст҃а ꙗ҆вѝ на́мъ, и҆ твое́ю про́повѣдїю ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀, чрез̾ вѣ́рꙋ въ него̀, на́съ ᲂу҆сынови́лъ є҆́сть.

Покрыва́ло ѿ серде́цъ на́шихъ безчꙋ́вственныхъ ѿпадѐ, ѡ҆тѧгче́нный слꙋ́хъ на́шъ ѿ гла́са про́повѣди твоеѧ̀ ѿкры́сѧ, ѡ҆мраче́нїе ᲂу҆ма̀ на́шегѡ разсѣ́ѧсѧ свѣ́томъ ᲂу҆че́нїѧ хрⷭ҇то́ва, тобо́ю возвѣще́ннагѡ, ѽ ст҃а́ѧ равноапⷭ҇льнаѧ ні́но, до́блественнаѧ ᲂу҆чени́це хрⷭ҇то́ва.

Покланѧ́вшїисѧ и҆ногда̀ кꙋмі́рѡмъ, и҆ пребыва́вшїи во тьмѣ̀ нече́стїѧ, ѿ ле́сти і҆́дѡльскїѧ твои́мъ прише́ствїемъ, бл҃же́ннаѧ ні́но, свободи́шасѧ: а҆рма́зъ же вострепета̀, є҆гда̀ гро́мъ возгремѣ̀, и҆ неи́стѡвства за́дена преста́ша.

Бг҃оро́диченъ:

Тобо́ю, бцⷣе дв҃о, ѿ ро́ва нече́стїѧ под̾ѧ́ти бы́хомъ, є҆гда̀ тѝ ᲂу҆го́дно бы́сть просвѣще́нїе на́ше жено́ю сотвори́ти: повнегда́ же и҆зы́ти на́мъ ѿ кꙋпѣ́ли ст҃ы́ѧ, позна́хомъ сн҃а твоего̀ и҆ бг҃а на́шего бл҃же́нною ні́ною.

Конда́къ и҆ і҆́косъ пра́здника. Сѣда́ленъ, гла́съ в҃:

Ꙗ҆́коже со́лнце незаходи́мое, сл҃нца пра́вды хрⷭ҇та̀ бг҃а проповѣ́дница, свѣтоза́рнаѧ ѕвѣзда̀, свѣ́тлый вселе́нныѧ свѣти́льникъ, неѡцѣне́нное сокро́вище і҆́верскїѧ страны̀, дне́сь ні́на въ землѝ на́шей сїѧ́етъ и҆ бл҃гоꙋха́етъ, наста́вница на́ша, равноапⷭ҇льнаѧ раба̀ хрⷭ҇то́ва.

Два́жды. (с. 73О)

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника.

Пѣ́снь д҃.

І҆рмо́съ: Ро́да человѣ́ча ѡ҆бновле́нїе, дре́вле поѧ̀, прⷪ҇ро́къ а҆ввакꙋ́мъ предвозвѣща́етъ, ви́дѣти неизрече́ннѡ сподо́бивсѧ ѡ҆́бразъ: млады́й млⷣнцъ бо и҆з̾ горы̀ дв҃ы и҆зы́де, люде́й во ѡ҆бновле́нїе, сло́во.

Ꙗ҆́коже ле́въ безстра́шна пребы́вши, крѣ́пцѣ хрⷭ҇та̀ бг҃а проповѣ́дала є҆сѝ: па́рѳѧнъ си́лою чꙋде́съ ᲂу҆лови́ла є҆сѝ, гаїані́ю же и҆ рїѱїмі́ю по́двигомъ до́блественнагѡ и҆́хъ мꙋ́ченичества въ да́ръ хрⷭ҇тꙋ̀ принесла̀ є҆сѝ. то́й же сохранѝ тебѐ самꙋ́ю, во є҆́же просвѣти́ти тобо́ю і҆́верскꙋю странꙋ̀.

Ꙗ҆́коже ѻ҆ре́лъ, во ѻ҆́чїю твоє́ю воз̾ѡбрази́ла є҆сѝ і҆́верскꙋю странꙋ̀ на́шꙋ, пресла́внаѧ ні́но, и҆ ст҃о́ю ре́вностїю по бз҃ѣ разже́гшисѧ, ст҃ы́мъ є҆ѵⷢ҇лїемъ сїю̀ просвѣти́ла є҆сѝ.

Вла́сть и҆мꙋ́щи разгна́ти мглꙋ̀, мꙋ́драго царѧ̀ просвѣти́ла є҆сѝ, равноапⷭ҇льномꙋ царю̀ кѡнстанті́нꙋ ᲂу҆подо́бльшисѧ, наста́внице на́ша и҆ врачꙋ̀ смы́сленный. сегѡ̀ ра́ди ᲂу҆бл҃жа́емъ и҆́мѧ твоѐ, дѣ́во, проповѣ́днице хрⷭ҇та̀, вели́каѧ равноапⷭ҇льнаѧ ні́но.

Бг҃оро́диченъ:

Ѿ ле́сти і҆́дѡльскїѧ тобо́ю, бцⷣе, и҆зба́влени бы́вше лю́дїе і҆́верстїи, и҆́хже тебѣ̀ жре́бїй показа̀, и҆ бл҃говѣ́стїемъ прпⷣбныѧ ма́тере на́шеѧ ні́ны ѡ҆заре́ни бы́вше, взыва́ютъ къ тебѣ̀: и҆збавле́нїе на́ше, сп҃си́ ны, мт҃и хрⷭ҇та̀ бг҃а.

Пѣ́снь є҃.

І҆рмо́съ: И҆з̾ но́щи дѣ́лъ ѡ҆мраче́нныѧ пре́лести, ѡ҆чище́нїе на́мъ, хрⷭ҇тѐ, бо́дреннѡ ны́нѣ соверша́ющымъ пѣ́снь, ꙗ҆́кѡ бл҃годѣ́телю, прїидѝ подава́ѧй ᲂу҆до́бнꙋ стезю̀, по не́йже востека́юще ѡ҆брѧ́щемъ сла́вꙋ.

Падо́ша і҆́дѡли во странѣ̀ і҆́верстѣй и҆ созда́шасѧ хра́мы гдⷭ҇ни тобо́ю, ма́ти на́ша: мы́ же, ча̑да сїѡ́на, тобо́ю просвѣще́ни бы́вше, дне́сь прославлѧ́емъ трїѷпоста́сное бж҃ество̀, сла́вимъ честны́й крⷭ҇тъ хрⷭ҇та̀ и҆ чествꙋ́емъ цѣльбоно́сный хїтѡ́нъ є҆гѡ̀.

Сы́нове тѣ́хъ, и҆̀же ѿ дне́й столпотворе́нїѧ вавѷлѡ́нска ѕлоче́стїемъ плѣне́ни бы́ша, и҆ пѣ́снь гдⷭ҇ню воспѣва́ти не разꙋмѣ́ша, ны́нѣ и҆зше́дше ѿ ст҃ы́ѧ кꙋпѣ́ли глаго́лютъ: во хрⷭ҇та̀ ѡ҆блеко́хомсѧ, во хрⷭ҇та̀ крести́вшесѧ.

Є҆гда̀ ца́рствова фараѡ́нъ над̾ є҆гѵ́птѧны, ті́и, во тьмѣ̀ є҆гѵ́петстѣй сѣдѧ́ще, и҆́стинномꙋ бг҃ꙋ слꙋжи́ти не мого́ша: дне́сь же мы̀, ча̑да сїѡ́на, ні́ною и҆зба́влени бы́вше, ра́достнѡ пои́мъ гдⷭ҇еви.

Бг҃оро́диченъ:

Є҆гда̀ приспѣ̀ ко мнѣ̀ вра́чь, прест҃а́ѧ бцⷣе, тогда̀ воста́хъ ѿ ѻ҆дра̀ моегѡ̀ немощствꙋ́ѧй, и҆ прпⷣбною ні́ною и҆зба́вихсѧ ѿ ле́сти і҆́дѡлъ нечи́стыхъ: сїѧ̑ ро́дъ і҆́верскїй взыва́етъ, глаго́лѧ: воспѣва́ю тѧ̀, ᲂу҆пова́нїе моѐ, мт҃и бж҃їѧ.

Пѣ́снь ѕ҃.

І҆рмо́съ: Ѡ҆бита́ѧ і҆ѡ́на въ преиспо́днихъ морски́хъ, прїитѝ молѧ́щесѧ, и҆ бꙋ́рю ᲂу҆толи́ти: ᲂу҆нзе́нъ же а҆́зъ мꙋ́чащагѡ стрѣло́ю, хрⷭ҇тꙋ̀ воспѣва́ю, ѕѡ́лъ гꙋби́телю, ско́рѡ прїитѝ тебѣ̀ къ мое́й лѣ́ности.

Возсїѧ́вшꙋ свѣ́тꙋ ѿ за́пада, преста́ни, сѣ́вере, и҆ повѣ́й, ю҆́же: со́лнце бо восхо́дитъ разгна́ти мглꙋ̀, и҆ бли́зъ є҆́сть дхнове́нїе теплоты̀, во є҆́же та́ѧти ле́дꙋ: сѐ грѧде́тъ проповѣ́дница хрⷭ҇та̀, ні́на ст҃а́ѧ.

Ѿ тьмы̀ і҆́дѡльскїѧ и҆зба́влени бы́вше тобо́ю, равноапⷭ҇льнаѧ ні́но, всѝ лю́дїе картали́нстїи воспѣва́ютъ тѧ̀ и҆ ᲂу҆миле́ннѡ взыва́ютъ: ѿженѝ ѿ на́съ ѕло́бꙋ, дїа́вола же и҆ сꙋпоста́ты на́шѧ поразѝ.

Оу҆гото́ваннаѧ тобо́ю при столпѣ̀ животво́рнѣмъ и҆ мѣ́стѣ хране́нїѧ хїтѡ́на гдⷭ҇нѧ кꙋпѣ́ль ст҃а́ѧ не мертви́тъ младе́нцы, но сїѧ̑ возражда́етъ, є҆ле́емъ ст҃ы́мъ ᲂу҆маща́ющи. тѣ́мже вопїе́мъ тѝ: ра́дꙋйсѧ, дѣ́во, равноапⷭ҇льнаѧ ні́но.

Бг҃оро́диченъ:

Наде́ждо непосты́днаѧ надѣ́ющихсѧ на тѧ̀, є҆ди́на ро́ждшаѧ па́че є҆стества̀ пло́тїю хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шего, того̀ со бл҃же́нною ні́ною молѝ пода́ти і҆́верстѣй странѣ̀ ᲂу҆твержде́нїе и҆ преспѣ́ѧнїе въ вѣ́рѣ, и҆ всѣ̑мъ на́мъ пре́жде конца̀ житїѧ̀ и҆справле́нїе.

Конда́къ, гла́съ в҃:

Прїиди́те дне́сь всѝ, воспои́мъ и҆збра́ннꙋю ѿ хрⷭ҇та̀ равноапⷭ҇льнꙋю проповѣ́дницꙋ бж҃їѧ сло́ва, мꙋ́дрꙋю бл҃говѣ́стницꙋ, лю́ди картали́нїи приве́дшꙋ на пꙋ́ть живота̀ и҆ и҆́стины, бг҃ома́тере ᲂу҆чени́цꙋ, ᲂу҆се́рднꙋю застꙋ́пницꙋ и҆ неꙋсыпа́ющꙋю храни́тельницꙋ на́шꙋ, ні́нꙋ прехва́льнꙋю.

І҆́косъ:

Въ гꙋ́слехъ дх҃о́вныхъ да восхва́литсѧ мꙋ́драѧ проповѣ́дница, і҆ве́рїи просвѣти́тельница, въ кꙋпѣ́ли креще́нїѧ и҆збра́нными па́стырьми ѡ҆ст҃и́вшаѧ лю́ди, жре́бїемъ свидѣ́тельствѡванныѧ, равноапⷭ҇льнаѧ, возлю́бленнаѧ раба̀ хрⷭ҇то́ва, ꙗ҆́же де́сѧть за́повѣдей бж҃їихъ прїѧ́тъ, ꙗ҆́коже мѡѷсе́й бг҃ови́децъ. прїиди́те ᲂу҆̀бо, дне́сь ᲂу҆бл҃жи́мъ пѣ́сньми ᲂу҆се́рднꙋю застꙋ́пницꙋ и҆ неꙋсыпа́ющꙋю храни́тельницꙋ на́шꙋ, ні́нꙋ прехва́льнꙋю.

Пѣ́снь з҃.

І҆рмо́съ: Всецр҃ѧ̀ любо́вїю ᲂу҆ловле́ннїи ѻ҆́троцы, ᲂу҆кори́ша безчи́сленнѡ ꙗ҆рѧ́щасѧ мꙋчи́телѧ ѕлобо́жное ѧ҆зыковре́дїе. и҆̀мже повинꙋ́сѧ ѻ҆́гнь мно́гїи, влⷣцѣ глаго́лющымъ: во вѣ́ки бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Черто́зи царѧ̀ и҆ цари́цы ꙗ҆́кѡ плѣ́нницꙋ и҆ стра́нницꙋ тѧ̀ призрѣ́ша: ѻ҆ба́че и҆ сїѧ̑ ѿ плѣ́на преиспо́днѧгѡ бл҃года́тїю хрⷭ҇то́вою привела̀ є҆сѝ ко хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ, ні́но равноапⷭ҇льнаѧ, бл҃говѣ́стнице сп҃се́нїѧ.

Внегда̀ воздви́гнꙋти тебѣ̀ сто́лпъ ст҃ы́й и҆ воздѣ́ѧти рꙋ́цѣ твоѝ, ᲂу҆страши́шасѧ си̑лы дїа́вола и҆ со тре́петомъ бѣжа́щѧ возрыда́ша го́рькѡ. мы́ же вопїе́мъ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, хрⷭ҇тѐ бж҃е, во вѣ́ки.

Возвѣща́ємымъ словесє́мъ твои̑мъ, падо́ша ни́цъ лю́дїе, ꙗ҆́кѡ ѿ гла́са трꙋ́бъ царе́выхъ, и҆ ца̑рства и҆ ца́рїе вострепета́ша, глаго́люще: ѽ плѣ́ннице и҆ плѣ́нныхъ свобожде́нїе! бꙋ́ди бл҃гослове́но прише́ствїе твоѐ.

Бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́вѣ предрече́ннаѧ прⷪ҇рѡ́ки, мт҃и бж҃їѧ, пренепоро́чнаѧ дв҃о мр҃і́е, пребыва́нїемъ твои́мъ во є҆гѵ́птѣ съ бг҃омладе́нцемъ, і҆и҃съ хрⷭ҇то́мъ, и҆стꙋка́ны є҆гѵ́пєтскїѧ сокрꙋши́ла є҆сѝ до ѡ҆снова́нїй, и҆ ні́ною потреби́ла є҆сѝ кꙋмі́ры картали́нїи: бꙋ́ди бл҃гослове́на, приснодв҃о.

Пѣ́снь и҃.

І҆рмо́съ: Оу҆тро́бꙋ неѡпа́льнѡ ѡ҆бразꙋ́ютъ ѻ҆трокови́цы, и҆̀же въ ве́тсѣмъ ѡ҆палѧ́емїи ю҆́нѡши, преесте́ственнѡ ражда́ющꙋю, запечатлѣ́нꙋ: ѻ҆боѧ́ же содѣва́ющи чꙋдодѣ́йство є҆ди́но, лю́ди къ пѣ́нїю возставлѧ́етъ бл҃года́ть.

Па́мѧти ст҃ы́ѧ ні́ны подоба́етъ пра́зднество. прїиди́те ᲂу҆̀бо, вѣ́рнїи хрⷭ҇тꙋ̀: просла́вимъ и҆ возбл҃годари́мъ млⷭ҇тиваго бг҃а. ро́ди же и҆ племена̀ и҆ ча́да сїѡ́на, въ дх҃о́внѣй ра́дости торжествꙋ́йте кꙋ́пнѡ съ на́ми, глаго́люще: сла́ва проповѣ́дницѣ хрⷭ҇та̀ и҆ бг҃а на́шегѡ.

Ра́дꙋйсѧ, страно̀ картали́нскаѧ, ѿ ні́ны вѣнце́мъ хрⷭ҇то́вымъ вѣнча́ннаѧ, свѣти́сѧ и҆ бл҃гоꙋкраша́йсѧ: призыва́етъ бо ны̀ равноапⷭ҇льнаѧ ст҃а́ѧ ні́на, свѣ́томъ гдⷭ҇нимъ всѧ̑ ѡ҆зарѧ́ющи.

Ты̀ заповѣ́дала є҆сѝ на́мъ, равноапⷭ҇льнаѧ, вѣ́рꙋ свѧ́тѡ блюстѝ, є҆́йже новоѡбращє́нныѧ лю́ди наꙋчи́ла є҆сѝ. сегѡ̀ ра́ди вертогра́ды, ꙗ҆̀же насади́ла є҆сѝ въ дх҃о́внѣй па́ствѣ твое́й, посѣтѝ и҆ ᲂу҆твердѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Ѽ мт҃и хрⷭ҇та̀ бг҃а, творца̀ сꙋ́щихъ, сподо́бльшїйсѧ тобо́ю жи́зни вѣ́чныѧ ро́дъ картали́нскїй хранѝ, мл҃твами ні́ны бл҃же́нныѧ.

Пѣ́снь ѳ҃.

І҆рмо́съ: Люби́ти ᲂу҆́бѡ на́мъ, ꙗ҆́кѡ безбѣ́дное стра́хомъ, ᲂу҆до́бѣе молча́нїе: любо́вїю же, дв҃о, пѣ̑сни тка́ти, спротѧже́ннѡ сложє́нныѧ, неꙋдо́бно є҆́сть. но и҆, мт҃и, си́лꙋ, є҆ли́ко є҆́сть произволе́нїе, да́ждь.

Вожделѣ́нна на́мъ па́мѧть твоѧ̀, ди́вно чꙋдодѣ́йство твоѐ, ст҃о житїѐ твоѐ: всѧ̑ на́мъ быва́ютъ во бл҃го тобо́ю, ні́но цѣломꙋ́дреннаѧ.

Прїѧ́телище моще́й твои́хъ, бл҃года́ть и҆сточа́ющихъ, ᲂу҆твержде́нїе є҆́сть странѣ̀ і҆вері́йстѣй. сегѡ̀ ра́ди и҆ взыва́етъ къ тебѣ̀: бл҃же́ннаѧ ні́но, ѡ҆хранѧ́й на́съ твои́мъ застꙋпле́нїемъ.

Проповѣ́днице и҆ просвѣти́тельнице, при́зри на пѣ́нїе на́ше ᲂу҆миле́нное, и҆ ᲂу҆ми́лостиви къ на́мъ гдⷭ҇а: не попꙋстѝ на́мъ, хвалы̀ твоеѧ̀ ревни́телємъ, во грѣсѣ́хъ поги́бнꙋти, и҆ предстоѧ́щи прⷭ҇то́лꙋ бж҃їю, молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а сп҃сти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Бг҃оро́диченъ:

Оу҆слы́ши молє́нїѧ на̑ша, мт҃и бж҃їѧ, и҆ прпⷣбныѧ ні́ны застꙋпле́нїемъ ѿженѝ ѿ на́съ всѧ̑ и҆скꙋшє́нїѧ, да́рꙋй на́мъ млⷭ҇ть твою̀, и҆ побѣ́дꙋ на врагѝ.

Свѣти́ленъ. Подо́бенъ: Посѣти́лъ ны̀ є҆́сть восто́къ свы́ше:

Равноапⷭ҇льнаѧ проповѣ́днице и҆ бл҃говѣ́стнице хрⷭ҇то́ва, ѿ навѣ̑тъ вра́жїихъ и҆збавлѧ́ющаѧ ны̀! а҆́ще и҆ въ нѣ́дрѣхъ землѝ сокрове́на є҆сѝ ѿ ѻ҆́чїю на́шєю, ѻ҆ба́че жива̀ пребыва́еши ᲂу҆ прⷭ҇то́ла хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шегѡ: бꙋ́ди ᲂу҆̀бо застꙋ́пница ᲂу҆се́рднѡ чтꙋ́щымъ тѧ̀.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника.

На хвали́техъ стїхи̑ры на ѕ҃: пра́здника г҃ и҆ ст҃ы́ѧ г҃, гла́съ а҃:

Ра́дꙋйсѧ, цр҃ковь бж҃їѧ, со ча́ды твои́ми, бл҃же́нныѧ ні́ны собо́рꙋ сла́вномꙋ: ра́дꙋйсѧ и҆ соста́ви дх҃о́вное торжество̀, въ є҆́же пѣ́ти проповѣ́дницꙋ на́шꙋ, црⷭ҇твїѧ нбⷭ҇нагѡ равноапⷭ҇льнꙋю бл҃говѣ́стницꙋ.

Два́жды.

Зна́менїе дх҃о́вное, ст҃ы́й крⷭ҇тъ хрⷭ҇то́въ запечатлѣ̀ на́съ, прїе́мшихъ про́повѣдь ні́ны бл҃же́нныѧ. тѣ́мже и҆ воскли́кнемъ глаго́люще: ѽ животворѧ́щїй крⷭ҇те гдⷭ҇ень! хранѝ всѧ̑ ны̀: во хрⷭ҇та́ бо крести́хомсѧ и҆ во хрⷭ҇та̀ ѡ҆блеко́хомсѧ. ты́ же, хрⷭ҇тѐ бж҃е, сп҃сѝ лю́ди твоѧ̑.

Сла́ва, гла́съ в҃:

Дне́сь си̑лы нбⷭ҇ныѧ съ земны́ми ра́дꙋютсѧ: дне́сь страна̀ картали́нскаѧ, крⷭ҇то́мъ ѡ҆гражде́ннаѧ, ѡ҆блека́етсѧ си́лою, и҆ ро́гъ цр҃кве возно́ситсѧ: дне́сь хра́мъ прест҃ы́ѧ бцⷣы па́мѧтїю ст҃ы́ѧ ні́ны бл҃голѣ́пнѡ ᲂу҆краша́етсѧ. мы́ же вѣ́рнїи воспои́мъ хрⷭ҇та̀, бг҃а же и҆ чл҃вѣ́ка, и҆ возопїи́мъ: сла́ва въ вы́шнихъ бг҃ꙋ.

И҆ ны́нѣ, пра́здника.

Славосло́вїе вели́кое. По трист҃ѣ́мъ тропа́рь ст҃ѣ́й. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. Є҆ктєнїѝ, и҆ ѿпꙋ́стъ.

На лїтꙋргі́и: Бл҃жє́нна ѿ канѡ́на бг҃оѧвле́нїй и҆ ст҃ы́ѧ, пѣ́снь г҃-ѧ и҆ ѕ҃-ѧ. Прокі́менъ, гла́съ и҃: Во всю̀ зе́млю и҆зы́де вѣща́нїе и҆́хъ, и҆ въ концы̀ вселе́нныѧ глаго́лы и҆́хъ. Сті́хъ: Нб҃са̀ повѣ́даютъ сла́вꙋ бж҃їю, творе́нїе же рꙋкꙋ̀ є҆гѡ̀ возвѣща́етъ тве́рдь. А҆пⷭ҇лъ къ корі́нѳѧнѡмъ, зача́ло рл҃а: Бра́тїе, бг҃ъ ны̀ посла́нники послѣ̑днїѧ ꙗ҆вѝ: А҆ллилꙋ́їа, гла́съ а҃. И҆сповѣ́дѧтъ нб҃са̀ чꙋдеса̀ твоѧ̑, гдⷭ҇и. Сті́хъ: Бг҃ъ прославлѧ́емь въ совѣ́тѣ ст҃ы́хъ. Є҆ѵⷢ҇лїе ѿ матѳе́а, зача́ло р҃д. Речѐ гдⷭ҇ь при́тчꙋ сїю̀: ᲂу҆подо́бисѧ црⷭ҇твїе нбⷭ҇ное десѧти́мъ дѣ́вамъ: Прича́стенъ: Во всю̀ зе́млю и҆зы́де вѣща́нїе и҆́хъ:

Комментарии для сайта Cackle