Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ ѕ҃і-й де́нь. Поклоне́нїе честны́хъ вери́гъ ст҃а́гѡ и҆ всехва́льнагѡ а҆пⷭ҇ла петра̀.

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ стїхи̑ры на ѕ҃, гла́съ д҃ Подо́бенъ: Ꙗ҆́кѡ до́блѧ:

Пре́лесть свѧза́лъ є҆сѝ, ꙳ по гдⷭ҇ѣ вѧ́жемь, ꙳ и҆ въ темни́цѣ, а҆пⷭ҇ле, заключа́емь. ꙳ тѣ́мже тѧ̀ любо́вїю почита́емъ, ꙳ и҆ вѣ́рою вери̑ги ѡ҆блобыза́емъ твоѧ̑: ꙳ ѿ ни́хже почерпа́юще здра́вїе тѣлесѐ, ꙳ и҆ дꙋшѝ спасе́нїе, ꙳ по до́лгꙋ восхвалѧ́емъ тѧ̀, бг҃ови́дче, безпло́тныхъ собесѣ́дниче.

Два́жды.

Тобо́ю ра́зꙋмъ прїе́млютъ ꙳ неразꙋ́мїемъ ѡ҆держи́мїи, ꙳ ꙗ҆зы́кѡвъ многосѣ́меннїи ро́ди пе́рвѣе, ꙳ и҆́хже ѻ҆́бразъ показа̀ съ высоты̀ носи́мь, ꙳ сосꙋ́дъ внꙋ́трь вмѣща́ющь всѧ́кое живо́тно, а҆пⷭ҇ле. Тѣ́мже всѧ́къ тѧ̀ во́зрастъ сла́витъ покланѧ́ѧсѧ, ꙳ ꙗ҆̀же носи́лъ є҆сѝ, вери́гамъ, ꙳ за хрⷭ҇та̀ ᲂу҆се́рднѣйше.

Два́жды.

Є҆гѡ́же ѿве́рглсѧ є҆сѝ сꙋди́ма, ꙳ воста́вша воспѣ́лъ є҆сѝ и҆з̾ ме́ртвыхъ, а҆пⷭ҇ле: ꙳ и҆ проповѣ́далъ є҆сѝ ꙳ въ концѣ́хъ мі́ра, ꙳ бг҃а же и҆ чл҃вѣ́ка, ꙳ бла́гостїю мно́гою земны̑мъ приѡбщи́вшасѧ. ꙳ Тѣ́мже любо́вїю тѧ̀ бл҃жи́мъ, пе́тре, ꙳ покланѧ́ющесѧ, ꙗ҆̀же носи́лъ є҆сѝ, вери́гамъ, ꙳ за хрⷭ҇та̀, пресла́вне.

Два́жды.

Сла́ва, гла́съ ѕ҃. Вѷзанті́ево:

Дне́сь на́мъ ѡ҆снова́нїе цр҃кве, пе́тръ, ка́мень вѣ́ры, предлага́етъ честны̑ѧ своѧ̑ вери̑ги въ дꙋше́вное бл҃гоче́стїе. Прїиди́те, всѝ, сїѧ̑ ѡ҆блобыза́юще, бл҃гохва́льными пѣ́сньми того̀ ᲂу҆вѣнча́имъ: ра́дꙋйсѧ, те́плый вѣ́ры побо́рниче, и҆́же те́плымъ ра́зꙋмомъ хрⷭ҇та̀ и҆сповѣ́давъ, и҆ сн҃а бж҃їѧ въ дерзнове́нїи мно́зѣмъ: ра́дꙋйсѧ, вселе́нныѧ ра́дованїе, и҆ нбⷭ҇нагѡ црⷭ҇твїѧ ключарю̀, бл҃года́ть подава́й любо́вїю тѧ̀ чтꙋ́щымъ, и҆ честны̑ѧ твоѧ̑ вери̑ги ѡ҆блобыза́ющымъ жела́нїемъ: ꙗ҆́кѡ предстоѧ̀ престо́лꙋ всѣ́хъ цр҃ѧ̀ хрⷭ҇та̀, моли́твꙋ творѧ̀ ѡ҆ на́съ, соверша́ющихъ па́мѧть твою̀.

И҆ ны́нѣ бг҃оро́диченъ: А҆́ще среда̀ и҆лѝ пѧто́къ крⷭ҇тобг҃оро́диченъ.

Подо́бенъ: Тридне́венъ:

На дре́вѣ живо́тъ на́шъ, зрѧ́щи всенепоро́чнаѧ бцⷣа ви́сѧщъ, мт҃рски рыда́ющи вопїѧ́ше: сн҃е мо́й, и҆ бж҃е мо́й, спасѝ любо́вїю пою́щыѧ тѧ̀.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры ѻ҆ктѡ́иха. Сла́ва, гла́съ ѕ҃:

Па́ки на́съ те́плый предста́тель совоздвиза́етъ къ дх҃о́внѣй трапе́зѣ, пе́тръ, ка́мень вѣ́ры, честны̑ѧ своѧ̑ вери̑ги предложи́въ на́мъ, ꙗ҆́коже снѣ́дь многоцѣ́ннꙋ, недꙋ́гѡвъ во врачева́нїе, скорбѧ́щихъ во ᲂу҆тѣше́нїе, въ приста́нище ѡ҆бꙋрева́емыхъ. Прїиди́те, всѝ, сїѧ̑ ѡ҆блобыза́юще, того̀ просла́вльшаго ᲂу҆мо́лимъ: моли́твами є҆гѡ̀, хрⷭ҇тѐ, спасѝ дꙋ́шы на́шѧ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ, и҆лѝ крⷭ҇тобг҃оро́диченъ. Подо́бенъ: Тридне́венъ:

Ви́дѧщи тѧ̀ распина́ема, хрⷭ҇тѐ, тебѐ ро́ждшаѧ вопїѧ́ше: что̀ стра́нное, є҆́же ви́ждꙋ, та́инство, сн҃е мо́й; ка́кѡ на дре́вѣ ᲂу҆мира́еши пло́тїю повѣ́шенъ, жи́зни пода́телю;

Тропа́рь, гла́съ д҃:

Ри́ма не ѡ҆ста́вль, къ на́мъ прише́лъ є҆сѝ, честны́ми вери́гами, ꙗ҆̀же носи́лъ є҆сѝ, а҆пⷭ҇лѡвъ первопресто́льне, и҆̀мже вѣ́рою покланѧ́ющесѧ мо́лимсѧ: твои́ми къ бг҃ꙋ моли́твами да́рꙋй на́мъ ве́лїю ми́лость. (с. 428)

На ᲂу҆́трени ѻ҆́ба канѡ́на ѻ҆ктѡ́иха, и҆ а҆пⷭ҇тола на ѕ҃.

Канѡ́нъ а҆пⷭ҇тола, є҆гѡ́же краегране́сїе.

Петра̀ чествꙋ́ю ѡ҆снова́нїе догма̑тъ. Творе́нїе і҆ѡ́сифово.

Гла́съ д҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Ли́цы і҆и҃льтестїи невла́жными стопа́ми по́нтъ чермны́й, и҆ вла́жнꙋю глꙋбинꙋ̀ прогна́вше, вса́дники трїста́ты врагѝ ви́дѧще въ не́й погрꙋжє́ны, съ весе́лїемъ поѧ́хꙋ: пои́мъ бг҃ꙋ на́шемꙋ, ꙗ҆́кѡ просла́висѧ.

Торжествꙋ́етъ ликꙋ́ющи всѧ̀ хрⷭ҇то́ва цр҃ковь дх҃омъ, благохва́лѧщи тѧ̀ вѣ́рою: и҆ твоѧ̑, а҆пⷭ҇ле первопресто́льне, ѡ҆блобыза́ющи вери̑ги честны̑ѧ ѿ любвѐ, ꙗ҆̀же носи́лъ є҆сѝ свѧ́занъ, свѧзꙋ́ѧ мꙋчи́телѧ.

И҆з̾ глꙋбины̀ пре́лести ловѧ̀, пе́тре, человѣ́ки, ꙗ҆́кѡ ры̑бы приве́лъ є҆сѝ тебѐ и҆збра́вшемꙋ ѿ ры́барей, и҆́стиннѡ въ верхо́внаго всѣ́хъ ᲂу҆ченикѡ́въ: сегѡ̀ ра́ди вери̑ги, ꙗ҆̀же носи́лъ є҆сѝ, ѡ҆блобыза́емъ.

Ѡ҆снова́нїемъ вѣ́ры всѣ́хъ дꙋ́шы вѣ́рныхъ назда́лъ є҆сѝ: и҆ хра́мы пре́лести, пе́тре, низложи́въ, созда́лъ є҆сѝ цр҃кви, тѧ̀ велегла́снѡ чтꙋ́щыѧ всегда̀, и҆ вери̑ги, ꙗ҆̀же носи́лъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Ѻ҆рꙋ̑жїѧ всѧ̑ льсти́вагѡ врага̀, пречⷭ҇таѧ дв҃о, соверше́ннѡ ѡ҆скꙋдѣ́ша, ѿне́лѣже копїе́мъ ᲂу҆ѧзви́сѧ, въ твою̀ ᲂу҆тро́бꙋ нескве́рнꙋю всели́вшеесѧ сло́во. Є҆гѡ́же сладча́йшимъ ны́нѣ ᲂу҆ѧзви́тисѧ жела́нїемъ се́рдцꙋ моемꙋ̀, молю́ тѧ.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Лꙋ́къ си́льныхъ и҆знемо́же, и҆ немощствꙋ́ющїи препоѧ́сашасѧ си́лою: сегѡ̀ ра́ди ᲂу҆тверди́сѧ въ гдⷭ҇ѣ се́рдце моѐ.

Ве́сь свѣ́тꙋ соединѧ́ѧсѧ чистѣ́йшемꙋ, тогѡ̀ бжⷭ҇твенными причащє́нїи, свѣ́тъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ вторы́й, пе́тре, ѡ҆зарѧ́ющїй дꙋ́шы на́шѧ.

Зако́ны хрⷭ҇тѡ́вы ᲂу҆тверди́лъ є҆сѝ, и҆ пребеззако́ннꙋющыѧ благозако́нїю наꙋчи́лъ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ а҆по́столѡвъ верхо́вный, ꙗ҆́кѡ догма́тѡвъ ѡ҆снова́нїе недви́жимо.

Ѧ҆зы́комъ свѧще́ннымъ проповѣ́далъ є҆сѝ бг҃а пострада́вшаго, и҆ на крⷭ҇тѣ̀ распе́ншагосѧ: сегѡ̀ ра́ди, пе́тре, почита́емъ свѧза́вшыѧ тѧ̀ вери̑ги.

Бг҃оро́диченъ:

Стоѧ́ше да́же до тебє̀ сме́рть неѡдержи́магѡ стремле́нїѧ: ты́ бо родила̀ є҆сѝ и҆сто́чникъ безсме́ртїѧ, бцⷣе мт҃и дв҃о.

Конда́къ, гла́съ в҃. Подо́бенъ: Вы́шнихъ и҆щѧ̀:

Ка́мень хрⷭ҇то́съ, ка́менѧ вѣ́ры прославлѧ́етъ свѣ́тлѡ, ᲂу҆ченикѡ́въ первопресто́льника: созыва́етъ бо всѧ̑ пра́здновати, пе́тре, чꙋдесѝ твоеѧ̀ честны́ѧ вери̑ги, и҆ подае́тъ согрѣше́нїй проще́нїе.

Сѣда́ленъ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Вознесы́йсѧ:

Ꙗ҆́кѡ верхо́внаго мꙋ́дрыхъ а҆пⷭ҇лѡвъ, и҆ ꙗ҆́кѡ ключарѧ̀ нбⷭ҇нагѡ црⷭ҇твїѧ восхвалѧ́емъ вѣ́рою тѧ̀, а҆пⷭ҇толе, и҆ ѡ҆блобыза́емъ чи́стою со́вѣстїю, пе́тре, ꙗ҆̀же носи́лъ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ ѕлодѣ́й, вери̑ги, ѕлодѣ̑йства разрꙋша́ѧ вра̑жїѧ: ѿ ни́хже и҆зба́витисѧ на́мъ помоли́сѧ.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Херꙋві́мѡвъ и҆ серафі́мѡвъ превы́шши, нб҃се́ же и҆ землѝ простра́ннѣйши, и҆ ви́димыѧ тва́ри и҆ неви́димыѧ ꙗ҆ви́ласѧ є҆сѝ преимꙋ́щи неразсꙋ́днымъ разсꙋжде́нїемъ: є҆гѡ́же бо простра́нствїѧ нб҃са̀ не вмѣща́ютъ, во твое́й ᲂу҆тро́бѣ вмѣсти́ла є҆сѝ, чⷭ҇таѧ: є҆го́же молѝ спасти́сѧ рабѡ́мъ твои̑мъ.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

И҆зъ безнача́льнагѡ ѻ҆ц҃а̀ рожде́ннаго, напослѣ́докъ тѧ̀ пло́тїю ро́ждшаѧ, на крⷭ҇тѣ̀ ви́сѧща зрѧ́щи, хрⷭ҇тѐ, ᲂу҆вы̀ мнѣ̀, любе́знѣйшїй і҆и҃се, вопїѧ́ше: ка́кѡ сла́вимый ꙗ҆́кѡ бг҃ъ ѿ а҆́гг҃лѡвъ, ѿ беззако́нныхъ ны́нѣ человѣ́кѡвъ, сн҃е, хотѧ̀, распина́ешисѧ; пою́ тѧ, долготерпѣли́ве.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Любвѐ ра́ди, ще́дре, твоегѡ̀ ѻ҆́браза, на крестѣ̀ твое́мъ ста́лъ є҆сѝ, и҆ раста́ѧшасѧ ꙗ҆зы́цы: ты́ бо є҆сѝ, чл҃вѣколю́бче, крѣ́пость моѧ̀ и҆ хвале́нїе.

Виті́йствꙋѧ влⷣки вели̑чїѧ, непокори́выхъ є҆вре́євъ сердца̀ къ вѣ́рѣ ѡ҆брати́лъ є҆сѝ бжⷭ҇твеннѣй, ꙗ҆́кѡ ѡ҆снова́нїе вѣ́ры.

Шє́ствїѧ твоѧ̑ позна̑на бы́ша на вода́хъ, преѻби́льною любо́вїю, ходи́вшагѡ верхꙋ̀ си́хъ, пе́тре, и҆ стєзѝ тебѣ̀ бж҃е́ствєнныѧ сказа́вшагѡ.

Врачевство̀ и҆мꙋ́ще недꙋ́гѡвъ всеразли́чныхъ, бж҃е́ствєнныѧ вери̑ги твоѧ̑, блаже́нне: сїѧ̑ ѡ҆блобыза́емъ вѣ́рою, тѧ̀ почита́юще.

Бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́кѡ въ пала́тꙋ простра́ннꙋю все́льсѧ цр҃ь всѣ́хъ, во ст҃ꙋ́ю твою̀ ᲂу҆тро́бꙋ, ꙗ҆ви́сѧ воплоща́емь, всенепоро́чнаѧ влⷣчце.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Просвѣще́нїе твоѐ, гдⷭ҇и, низпослѝ на́мъ, и҆ ѿ мглы̀ прегрѣше́нїй разрѣши́ ны, бл҃же, тво́й ми́ръ да́рꙋѧй.

Ѻ҆ц҃ꙋ̀ собезнача́льнаго, проповѣ́далъ є҆сѝ сн҃а, ѿкрове́нїемъ, всехва́льне, бж҃е́ственнымъ, и҆ бл҃же́нства сподо́билсѧ є҆сѝ бл҃же́ннагѡ и҆зъ ᲂу҆́стъ.

Є҆гда̀ свѣ́тъ ᲂу҆зрѣ́лъ є҆сѝ возсїѧ́вшїй на ѳавѡ́рѣ, со́лнєчныѧ покрыва́ющїй лꙋчы̀, свѣ́томъ сꙋ́щимъ ѿ свѣ́та ѡ҆зари́лсѧ є҆сѝ, пе́тре, и҆ вѣ̑рныѧ просвѣти́лъ є҆сѝ.

Ме́ртва тридне́вновавша проповѣ́далъ є҆сѝ хрⷭ҇та̀, є҆гѡ́же ра́ди вери̑ги носи́лъ є҆сѝ, пе́тре: и҆̀мже поклони́тисѧ сподо́бившесѧ, бл҃гоче́стнѡ тѧ̀ чти́мъ.

Бг҃оро́диченъ:

Ѡ҆тѧгоще́ннаго, пречⷭ҇таѧ, бре́менемъ мно́гимъ грѣхѡ́въ, ѡ҆блегчи́ мѧ ны́нѣ носи́ти и҆́го ᲂу҆крѣплѧ́ющи хрⷭ҇то́во легча́йшее.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Возопѝ, проѡбразꙋ́ѧ погребе́нїе тридне́вное, прⷪ҇ро́къ і҆ѡ́на, въ ки́тѣ молѧ́сѧ: ѿ тлѝ и҆зба́ви мѧ̀, і҆и҃се, цр҃ю̀ си́лъ.

Стремгла́вное пресла́внѡ претерпѣ́лъ є҆сѝ распѧ́тїе, ᲂу҆гото́вилъ є҆сѝ къ нбⷭ҇нѣй стезѝ но́ги твоѧ̑: є҆́юже на́съ ходи́ти, ᲂу҆ченичѐ хрⷭ҇то́въ, ᲂу҆крѣпѝ.

Всели́лсѧ є҆сѝ въ жи́знь живꙋ́щихъ, и҆ вѧ́жемь є҆ѧ̀ ра́ди, ᲂу҆́зы велїа́ра сокрꙋши́лъ є҆сѝ, свѧза́вшагѡ тѧ̀: сегѡ̀ ра́ди чти́мъ твоѧ̑ вери̑ги.

Молѝ влⷣкꙋ, всеблаже́нне, тва́ри, низпосла́ти ѡ҆чище́нїе, и҆ ми́ръ и҆ ми́лость сла́вѧщымъ тѧ̀, ꙗ҆́кѡ тогѡ̀ ᲂу҆чени́къ и҆́скреннѣйшїй.

Бг҃оро́диченъ:

Оу҆мерщвле́нїѧ ко́жныхъ ри́зъ совлече́сѧ пра́ѻц҃ъ: зижди́тель бо, въ того̀ ѡ҆блачи́тсѧ ѿ твои́хъ крове́й, воплоти́всѧ па́че сло́ва, всенепоро́чнаѧ.

Конда́къ, гла́съ в҃. Подо́бенъ: Въ мл҃твахъ неꙋсыпа́ющꙋю:

Верхо́внаго и҆ пе́рваго а҆пⷭ҇толѡвъ, и҆́стины бжⷭ҇твеннаго ᲂу҆ченика̀, петра̀ вели́каго восхва́лимъ, и҆ тогѡ̀ вѣ́рою цѣлꙋ́емъ вери̑ги, прегрѣше́нїй разрѣше́нїе прїе́млюще.

І҆́косъ:

Сла́внаго и҆ вели́каго гдⷭ҇нѧ ᲂу҆ченика̀, досто́йнѡ кі́й ѧ҆зы́къ человѣ́кѡвъ похвали́ти возмо́жетъ; є҆го́же бо благосло́внѣ бжⷭ҇твенное сло́во ᲂу҆блажѝ, кі́й ᲂу҆́мъ восхва́литъ; ѻ҆ба́че є҆́же кто̀ по си́лѣ стѧ́жетъ, до́лжно є҆́сть бг҃ꙋ приноси́ти, сїе́ же и҆ сотвори́ти покꙋша́юсѧ: но ѽ празднолю́бцы! бл҃гоче́стнѡ первопресто́льнаго пѣ́сньми ᲂу҆вѣнча́имъ, прегрѣше́нїй разрѣше́нїе прїе́млюще.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

А҆враа́мстїи и҆ногда̀ въ вавѷлѡ́нѣ ѻ҆́троцы пе́щный пла́мень попра́ша, пѣ́сньми взыва́юще: ѻ҆ц҃ъ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Три́жды ѿве́рглсѧ є҆сѝ хрⷭ҇та̀, тѣ́мже вопроше́нїемъ трикра́тнымъ и҆сцѣлѧ́етъ твоѐ согрѣше́нїе, пе́тре пресла́вне, и҆ ᲂу҆твержде́нїе показꙋ́етъ мно́гихъ коле́блющихсѧ.

Ꙗ҆́кѡ ᲂу҆́зникъ хрⷭ҇то́въ, сладча́йшимъ жела́нїемъ ᲂу҆́замъ разли̑чнымъ приѡбщи́лсѧ є҆сѝ: тѣ́мже и҆ твои̑мъ вери́гамъ, разрѣша́ющымъ стра̑сти, пе́тре, вѣ́рою покланѧ́емсѧ.

Но́щь глꙋбо́кꙋю лю́тагѡ многобо́жїѧ рѣши́ши, вселе́ннꙋю проходѧ̀, ꙗ҆́коже велича́йшее со́лнце, пе́тре, хрⷭ҇то́въ самови́дче, а҆пⷭ҇лѡвъ сла́ва.

Сла́ва хрⷭ҇тꙋ̀ бы́лъ є҆сѝ, сего̀ твои́ми ᲂу҆десы̀ просла́вилъ є҆сѝ, пе́тре пресла́вне. тѣ́мже тѧ̀ сла́вимъ, и҆ свѧза́вшымъ тѧ̀ вери́гамъ покланѧ́емсѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Соше́дый на зе́млю, ꙗ҆́кѡ до́ждь, дв҃о, бг҃оразꙋ́мїемъ всю̀ напоѝ зе́млю, и҆ показа́ тѧ а҆́гг҃лѡвъ всѣ́хъ, чⷭ҇таѧ, честнѣ́йшꙋю.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

И҆зба́вителю всѣ́хъ всеси́льне, посредѣ̀ пла́мене бл҃гоче́ствовавшыѧ, снизше́дъ ѡ҆роси́лъ є҆сѝ, и҆ наꙋчи́лъ є҆сѝ пѣ́ти: всѧ̑ дѣла̀, бл҃гослови́те, по́йте гдⷭ҇а.

Земледѣ́льствꙋѧ сердца̀, пе́тре, жестѡ́каѧ, благоплѡ́днѣйшаѧ сїѧ̑ соверши́лъ є҆сѝ, дѣ́лателю тва́ри, ключѝ тебѣ̀ бжⷭ҇твєнныѧ преда́вшемꙋ, вѧза́ти же и҆ рѣши́ти согрѣшє́нїѧ.

Бл҃жи́мъ тѧ̀, пе́тре, всегда̀, и҆ твоѧ̑ цѣлꙋ́емъ вери̑ги, ꙗ҆̀же ꙗ҆́кѡ ѕлодѣ́й носи́лъ є҆сѝ, ᲂу҆бива́ѧ ѕло́бы нача́льника, и҆ свѧзꙋ́ѧ ᲂу҆́зами твои́ми, а҆пⷭ҇ле.

Неꙋкло́ннымъ твои́мъ ка́менемъ, пе́тре, вѣ́ры, соблюда́ѧ цр҃кве и҆сполне́нїе, ѿ среды̀ собла́зны ѿженѝ, пе́тре, и҆ ми́рное и҆спросѝ се́й, бл҃же́нне, ᲂу҆строе́нїе.

Оу҆́зами и҆ стрⷭ҇тїю пречи́стою свѧза́вшаго а҆́дъ и҆ сме́рть, свѣ́тлѡ проповѣ́далъ є҆сѝ: сегѡ̀ ра́ди, всебл҃же́нне, вери̑ги твоѧ̑ цѣлꙋ́юще, ѡ҆свѧща́емсѧ. (с. 433)

Трⷪ҇ченъ:

Ꙗ҆́коже чи́ни го́рнїи, возопїи́мъ трист҃ы́ми гла́сы, всевино́внаго ѻ҆ц҃а̀ ны́нѣ сла́вѧще, и҆ сн҃а и҆ дх҃а, є҆ди́но сꙋщество̀, є҆ди́нꙋ си́лꙋ и҆ є҆ди́но дѣ́йство.

Бг҃оро́диченъ:

Мы́сленный тѧ̀ свѣ́щникъ преднаписа̀ прⷪ҇ро́къ, бж҃е́ственнꙋю свѣщꙋ̀, бг҃ороди́тельнице, носѧ́щїй, просвѣ́щшꙋ пе́рвѣе ѡ҆мрачє́нныѧ, мно́гими ѕѡ́лъ ѡ҆мраче́ньми.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Рождество̀ твоѐ нетлѣ́нно ꙗ҆ви́сѧ: бг҃ъ и҆зъ бокꙋ̀ твоє́ю про́йде, ꙗ҆́кѡ плотоно́сецъ ꙗ҆ви́сѧ на землѝ, и҆ съ человѣ́ки поживѐ. тѧ̀, бцⷣе, тѣ́мъ всѝ велича́емъ.

Ви́дѣти сподо́билсѧ є҆сѝ да̑льнаѧ, вѣ́рнѡ надѣ́ємаѧ тебѣ̀, пе́тре, и҆ трꙋдѡ́въ по́чєсти ѿ бг҃а человѣколю́бца, ра́дꙋѧсѧ прїе́млеши. Є҆гѡ́же пло́тїю твое́ю стрⷭ҇ть бж҃е́ственнꙋю и҆з̾ѡбрази́лъ є҆сѝ.

Ꙗ҆́кѡ бжⷭ҇твенный ключа́рь црⷭ҇твїѧ, сегѡ̀ ѿве́рзи вхо́ды вѣ́рнѡ тѧ̀ чтꙋ́щымъ на землѝ, и҆ честны̑ѧ твоѧ̑ цѣлꙋ́ющымъ вери̑ги, пе́тре, и҆́миже свѧ́занъ носи́лъ є҆сѝ.

Съ сн҃омъ сы́й на ѳавѡ́рѣ, гла́са ѻ҆ч҃ескагѡ сего̀ ꙗ҆влѧ́юща сподо́билсѧ є҆сѝ ᲂу҆слы́шати: бжⷭ҇твеннымъ бо дх҃омъ, пе́тре, твоѐ се́рдце ѡ҆чища́емо, пресла́внѡ ѡ҆зари́сѧ.

На́мъ, любо́вїю тѧ̀ чтꙋ́щымъ и҆ вери̑ги твоѧ̑ цѣлꙋ́ющымъ, и҆́миже, пе́тре, свѧза́лсѧ є҆сѝ, ѡ҆чище́нїе, и҆ долгѡ́въ и҆спросѝ разрѣше́нїе, и҆ црⷭ҇твїѧ нбⷭ҇нагѡ наслажде́нїе.

Бг҃оро́диченъ:

Свѣ́та жили́ще была̀ є҆сѝ, тѣ́мже свѣ́томъ наста́ви мѧ̀, ѻ҆трокови́це, ѡ҆мраче́на всѣ́ми вра́жїими и҆скꙋше́ньми: ꙗ҆́кѡ да вѣ́рою тѧ̀, всечⷭ҇таѧ, велича́ю, мт҃и дв҃о.

Свѣти́ленъ. Подо́бенъ: Дх҃омъ во свѧти́лищи:

Вери́гами свѧ́зана страсте́й мѧ̀ ѡ҆каѧ́ннаго, разрѣшѝ, блаже́нне, ꙗ҆́коже и҆ногда̀ вери̑ги разрѣшѝ а҆́гг҃лъ бж҃їй, и҆ ѿ темни́цы и҆зве́дъ пресла́внѡ заключе́на тѧ̀ въ не́й, а҆пⷭ҇толѡвъ верхо́вниче, бл҃же́ннѣйше пе́тре.

Бг҃оро́диченъ:

Дв҃о всенепоро́чнаѧ, ты̀ позна́ласѧ є҆сѝ ꙗ҆́кѡ мт҃и, ꙗ҆́кѡ бг҃а же и҆ чл҃вѣ́ка па́че є҆стества̀ ро́ждши: и҆ спасе́нїе бы́сть рожде́нїе твоѐ пою́щымъ любо́вїю: сла́ва подоба́етъ, и҆ че́сть и҆ поклоне́нїе трⷪ҇цѣ непристꙋ́пнѣй и҆ бж҃е́ственнѣй.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры ѻ҆ктѡ́иха. Сла́ва, гла́съ д҃. І҆ѡа́нна мона́ха:

Трикра́тнымъ вопроше́нїемъ, є҆́же, пе́тре, лю́биши ли мѧ̀, трикра́тное ѿверже́нїе хрⷭ҇то́съ и҆спра́ви. Тѣ́мже и҆ къ тайновѣ́дцꙋ сі́мѡнъ: гдⷭ҇и, всѧ̑ вѣ́си, всѧ̑ зна́еши, ты̀ вѣ́си, ꙗ҆́кѡ люблю́ тѧ. Тѣ́мже къ немꙋ̀ сп҃съ: пасѝ ѻ҆́вцы моѧ̑, пасѝ и҆збра̑нныѧ моѧ̑, пасѝ а҆́гнцы моѧ̑, ꙗ҆̀же свое́ю кро́вїю стѧжа́хъ во спасе́нїе. Того̀ молѝ, бг҃облаже́нне а҆пⷭ҇толе, дарова́ти на́мъ ве́лїю ми́лость.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ, и҆лѝ крⷭ҇тобг҃оро́диченъ. Подо́бенъ: Ꙗ҆́кѡ до́блѧ:

А҆́гнца и҆ па́стырѧ тѧ̀ ꙳ на дре́вѣ ꙗ҆́кѡ ви́дѣ, ꙳ а҆́гница ро́ждшаѧ рыда́ше, ꙳ и҆ мт҃рски тебѣ̀ вѣща́ше: сн҃е вожделѣ́ннѣйше, ꙳ ка́кѡ на дре́вѣ кре́стнѣмъ повѣ́шенъ є҆сѝ, долготерпѣли́ве; ꙳ ка́кѡ рꙋ́ки и҆ но́ги твоѧ̑, сло́ве, ꙳ пригвозди́шасѧ ѿ беззако́нныхъ, ꙳ и҆ кро́вь твою̀ и҆злїѧ́лъ є҆сѝ, влⷣко;

На лїтꙋргі́и бл҃жє́нна ѿ канѡ́на а҆пⷭ҇тола пѣ́снь г҃, и҆ ѕ҃ Прокі́менъ, гла́съ и҃: Во всю̀ зе́млю и҆зы́де вѣща́нїе и҆́хъ, и҆ въ концы̀ вселе́нныѧ глаго́лы и҆́хъ. Сті́хъ: Нб҃са̀ повѣ́даютъ сла́вꙋ бж҃їю: А҆пⷭ҇толъ дѣѧ́нїй, зача́ло к҃ѳ. А҆ллилꙋ́їа, гла́съ а҃: И҆сповѣ́дѧтъ небеса̀ чꙋдеса̀ твоѧ̑, гдⷭ҇и, и҆́бо и҆́стинꙋ твою̀ въ цр҃кви ст҃ы́хъ. Є҆ѵⷢ҇лїе і҆ѡа́нна, зача́ло ѯ҃з. Прича́стенъ: Во всю̀ зе́млю и҆зы́де вѣща́нїе и҆́хъ:

Комментарии для сайта Cackle