Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ з҃і-й де́нь. Прпⷣбнагѡ и҆ бг҃оно́снагѡ ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ а҆нтѡ́нїа вели́кагѡ.

А҆́ще восхо́щетъ настоѧ́тель, твори́мъ бдѣ́нїе.

На ма́лѣй вече́рни стїхи̑ры, гла́съ в҃. Подо́бенъ: Є҆гда̀ ѿ дре́ва тѧ̀:

Є҆гда̀ во гро́бѣ тебѐ сама́го ра́дꙋѧсѧ заключи́лъ є҆сѝ, ѻ҆́ч҃е, любвѐ ра́ди хрⷭ҇то́вы, терпѣ́лъ є҆сѝ крѣпча́йше ѿ де́мѡнѡвъ и҆скꙋшє́нїѧ, моли́твою же и҆ благода́тїю ѿгна́лъ є҆сѝ си́хъ паꙋчи̑ны немощнѣ́йшыѧ совѣ́тѡванїѧ: тогда̀ собра́шасѧ чи́ни а҆́гг҃льстїи, зовꙋ́ще: сла́ва ᲂу҆крѣ́пльшемꙋ тѧ̀, а҆нтѡ́нїе.

Два́жды.

Дрꙋгі́й ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ и҆лїа̀, и҆мѣ́ѧй сла̑вныѧ ᲂу҆ченикѝ твоѧ̑, ꙗ҆́коже є҆лїссе́а, мꙋ́дре: и҆̀мже и҆ благода́ть твою̀ сꙋгꙋ́бꙋ ѡ҆ста́вилъ є҆сѝ, восхище́нъ ꙗ҆́кѡ на колесни́цѣ воздꙋ́шнѣй, ѻ҆́ч҃е. тѣ́мже живѧ́й дх҃омъ, ны́нѣ сра́дꙋешисѧ и҆̀мъ, всѧ̑ помина́й, всебл҃же́нне, соверша́ющыѧ любо́вїю твоѐ честно́е торжество̀, а҆нтѡ́нїе.

Ꙗ҆́коже бг҃ови́децъ мѡѷсе́й, во мра́къ мы́сленный вше́лъ є҆сѝ видѣ́нїй вои́стиннꙋ, а҆́бїе же ви́дѣлъ є҆сѝ, є҆гѡ́же жела́лъ є҆сѝ, ꙗ҆́снѡ, просла́вивсѧ же лице́мъ, заре́ю ѻ҆́ною, ѻ҆́ч҃е, наста́вити во спаси́тєльныѧ ѻ҆би́тєли. тѣ́мже соше́дшесѧ, бг҃омꙋ́дре, ра́дꙋющесѧ взыва́емъ: сла́ва ᲂу҆крѣ́пльшемꙋ тѧ̀ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ.

Сла́ва, гла́съ г҃. А҆нато́лїа:

Прпⷣбне а҆нтѡ́нїе, твердѣ́йшагѡ страда́льчества зно́йное и҆ мра́зное житїѐ, ꙗ҆́кѡ въ незаходи́мыхъ воспочива́ѧ, соверши́лъ є҆сѝ: пꙋсты́ннѣйшымъ бо тебѐ сама́го совокꙋпи́въ дꙋхо́внѣ, ѻ҆гнепа̑льныѧ стрѣ́лы де́мѡнскїѧ попра́лъ є҆сѝ. И҆ превы́шши всѧ́кїѧ добродѣ́тели бы́въ, водворѧ́ешисѧ со а҆́гг҃лы во црⷭ҇твїи нбⷭ҇нѣмъ: съ ни́миже молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ в҃. Подо́бенъ: До́ме є҆ѵфра́ѳовъ:

Ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ: ꙳ ѿ ма́тернихъ пеле́нъ, бг҃оно́се, ꙳ ѡ҆свѧще́нъ сосꙋ́дъ, а҆нтѡ́нїе, и҆ до́мъ всест҃а́гѡ дх҃а.

Сті́хъ: Честна̀ предъ гдⷭ҇емъ сме́рть преподо́бныхъ є҆гѡ̀.

Лє́сти лꙋка́выхъ ꙳ де́мѡнѡвъ посрами́въ ꙳ креста̀ си́лою, ꙳ ᲂу҆ѧсни́лъ є҆сѝ сла́вꙋ хрⷭ҇то́вꙋ, ѻ҆́ч҃е а҆нтѡ́нїе.

Сті́хъ: Блаже́нъ мꙋ́жъ боѧ́йсѧ гдⷭ҇а, въ за́повѣдехъ є҆гѡ̀ восхо́щетъ ѕѣлѡ̀.

Возне́слсѧ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ и҆лїа̀, ꙳ на колесни́цѣ ѻ҆́гненнѣй, ꙳ и҆ прише́лъ є҆сѝ, бл҃же́нне, ꙳ не хода́тайственнѣ къ трⷪ҇цѣ, ꙳ а҆нтѡ́нїе всемі́рне.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Го́рнїи тѧ̀ ли́цы, ꙳ бцⷣе дв҃о, ꙳ пою́тъ съ до́льними, ꙳ сла́вѧще непреста́ннѡ ꙳ ржⷭ҇тво̀ твоѐ пречи́стое.

На вели́цѣй вече́рни пое́мъ, Бл҃же́нъ мꙋ́жъ, а҃-й а҆нтїфѡ́нъ.

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, поста́вимъ стїхѡ́въ и҃: и҆ пое́мъ стїхи̑ры, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Зва́нный свы́ше:

Просвѣти́выйсѧ дх҃а лꙋча́ми, ꙳ є҆гда́ тѧ бж҃е́ственное жела́нїе распалѝ, ꙳ и҆ дꙋ́шꙋ вперѝ, ꙳ тогѡ̀ возжела́ти любвѐ, вои́стиннꙋ кра́йнѣйшее: ꙳ тогда̀ преѡби́дѣлъ є҆сѝ пло́ть и҆ кро́вь, ꙳ и҆ внѣ̀ мі́ра бы́лъ є҆сѝ, мно́гимъ воздержа́нїемъ ꙳ и҆ безмо́лвїемъ семꙋ̀ соединѧ́ѧсѧ. ꙳ тѣ́мже напо́лнилсѧ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ проси́лъ є҆сѝ, ꙳ ѿтꙋ́дꙋ до́брыхъ, и҆ просїѧ́лъ є҆сѝ, ꙗ҆́коже ѕвѣзда̀, ꙳ ѡ҆зарѧ́ѧ дꙋ́шы на́шѧ, а҆нтѡ́нїе.

Три́жды.

Де́мѡнѡвъ лꙋ́ки и҆ стрѣ́лы ꙳ сокрꙋши́въ бл҃года́тїю бж҃е́ственнагѡ дх҃а, ꙳ и҆ ѕло́бꙋ и҆ ловлє́нїѧ и҆́хъ ꙳ всѣ̑мъ ꙗ҆вле́ннѡ сотвори́лъ є҆сѝ ꙳ бжⷭ҇твенными ᲂу҆че́ньми, ꙳ бж҃е́ственными сїѧ́ньми ѡ҆блиста́емь. ꙳ мона́шествꙋющихъ бг҃оза́рнѣйшїй свѣти́льникъ бы́лъ є҆сѝ, ꙳ и҆ пꙋсты́ни пе́рвый ᲂу҆краси́тель, ꙳ и҆ недꙋ́гꙋющихъ и҆скꙋ́снѣйшїй ꙳ и҆ честны́й вра́чь, ꙳ и҆ началоѻбра́зное начерта́нїе добродѣ́тельнагѡ житїѧ̀, ꙳ ѻ҆́ч҃е а҆нтѡ́нїе.

Три́жды.

Чи́стый дꙋше́ю и҆ се́рдцемъ, ꙳ а҆́гг҃лъ земны́й, ꙳ человѣ́къ нбⷭ҇ный, ꙳ двⷭ҇тва ᲂу҆чи́тель, ꙳ воздержа́нїѧ и҆звѣ́стное мѣ́рило, а҆нтѡ́нїе, ꙳ живы́й со влⷣкою твои́мъ, и҆ немо́лчное славосло́вїе, бл҃же́нне, ꙳ со а҆́гг҃лы и҆ преподо́бными, ꙳ и҆ всѣ́ми мꙋ́ченики, ꙳ семꙋ̀ приносѧ̀, ꙳ соверша́ющыѧ твою̀ свѧще́ннꙋю па́мѧть всегда̀, ꙳ ѿ лю́тыхъ бѣ́дъ и҆ прегрѣше́нїй свободѝ.

Два́жды.

Сла́ва, гла́съ ѕ҃:

Є҆́же по ѻ҆́бразꙋ соблю́дъ невреди́мо, ᲂу҆́мъ влⷣкꙋ над̾ страстьмѝ па́гꙋбными по́стнически поста́вивъ, во є҆́же по подо́бїю ꙗ҆́кѡ мо́щно возше́лъ є҆сѝ: мꙋ́жески бо є҆стество̀ понꙋ́дивъ, потща́лсѧ є҆сѝ хꙋ́ждшее покори́ти лꙋ́чшемꙋ, и҆ пло́ть порабо́тити дх҃ꙋ: тѣ́мже мона́шествꙋющихъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ ве́рхъ, граждани́нъ пꙋсты́нный, бл҃готекꙋ́щихъ ѡ҆бꙋчи́тель, пра́вило добродѣ́тели и҆звѣ́стнѣйшее. И҆ ны́нѣ на нб҃сѣ́хъ, зерца́лѡмъ разрѣ́шшымсѧ, ѻ҆́ч҃е на́шъ а҆нтѡ́нїе, чи́стѣ зри́ши ст҃ꙋ́ю трⷪ҇цꙋ, молѧ́сѧ несре́дственнѣ ѡ҆ и҆̀же вѣ́рою и҆ любо́вїю чтꙋ́щихъ тѧ̀.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Кто̀ тебє̀ не ᲂу҆бл҃жи́тъ, прест҃а́ѧ дв҃о:

Вхо́дъ. Прокі́менъ днѐ. Чтє́нїѧ г҃: Ли́стъ рн҃а.

На лїті́и стїхи́ра хра́ма: И҆ ст҃а́гѡ, гла́съ в҃. Самогла̑сны. Стꙋді́тово.

По́стническое ѡ҆бꙋче́нїе собра́въ на землѝ, преподо́бне а҆нтѡ́нїе, и҆ страсте́й прило́ги въ тече́нїи сле́зъ твои́хъ всѧ̑ потопи́лъ є҆сѝ, лѣ́ствица бжⷭ҇твеннаѧ и҆ честна́ѧ, на нб҃са̀ возводѧ́щаѧ, всѣ̑мъ позна́сѧ бг҃опрїѧ́тное житїѐ твоѐ. Бл҃гоче́стїѧ бо плоды̀ въ себѣ̀ показа́въ, и҆сцѣлѧ́еши тѣ́ми не́мѡщи страсте́й вѣ́рнѡ вопїю́щихъ тебѣ̀: ра́дꙋйсѧ, восто́ка ѕвѣздо̀ златоза́рнѣйшаѧ, и҆ мона́шествꙋющихъ свѣти́льниче и҆ па́стырю. ра́дꙋйсѧ, приснопа́мѧтне, пꙋсты́ни добрѣ́йшее воспита́нїе и҆ цр҃кве непозы́блемое ᲂу҆твержде́нїе. ра́дꙋйсѧ, заблꙋжда́ющихъ вели́кїй наста́вниче. ра́дꙋйсѧ, на́ша похвало̀ и҆ вселе́нныѧ свѣ́тлое ра́дованїе.

На землѝ а҆́гг҃ла, и҆ на нб҃сѣ́хъ человѣ́ка бж҃їѧ, мі́ра бл҃гоꙋкраше́нїе, наслажде́нїе бл҃ги́хъ и҆ добродѣ́телей, по́стникѡвъ похвалꙋ̀, а҆нтѡ́нїа почти́мъ: насажде́нъ бо въ домꙋ̀ бж҃їи процвѣтѐ пра́веднѡ, и҆ ꙗ҆́кѡ ке́дръ въ пꙋсты́ни, ᲂу҆мно́жи па́ствꙋ хрⷭ҇то́вꙋ слове́сныхъ ѻ҆ве́цъ, въ преподо́бїи и҆ пра́вдѣ.

Преподо́бне ѻ҆́ч҃е, и҆зъ младе́нства добродѣ́тели прилѣ́жнѡ ѡ҆бꙋчи́всѧ, ѻ҆рга́нъ бы́лъ є҆сѝ ст҃а́гѡ дх҃а: и҆ ѿ негѡ̀ прїе́мъ чꙋде́съ дѣ́йство, ᲂу҆вѣща́лъ є҆сѝ человѣ́ки преѡби́дѣти сла̑дкаѧ: ны́нѣ же бж҃е́ственнымъ свѣ́томъ чистѣ́е ѡ҆сїѧва́емь, просвѣтѝ и҆ на́шѧ мы̑сли, ѻ҆́ч҃е а҆нтѡ́нїе.

Сла́ва, гла́съ є҃:

Преподо́бне ѻ҆́ч҃е, гла́съ є҆ѵⷢ҇лїа гдⷭ҇нѧ ᲂу҆слы́шавъ, мі́ръ ѡ҆ста́вилъ є҆сѝ, бога́тство и҆ сла́вꙋ въ ничто́же вмѣни́въ. тѣ́мъ всѣ̑мъ вопїѧ́лъ є҆сѝ: возлюби́те бг҃а, и҆ ѡ҆брѧ́щете бл҃года́ть вѣ́чнꙋю: ничто́же предпочти́те па́че любвѐ є҆гѡ̀, да є҆гда̀ прїи́детъ въ сла́вѣ свое́й, ѡ҆брѧ́щете поко́й со всѣ́ми ст҃ы́ми. Є҆гѡ́же мл҃твами, хрⷭ҇тѐ, сохранѝ и҆ спасѝ дꙋ́шы на́шѧ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Блажи́мъ тѧ̀, бцⷣе дв҃о, ꙗ҆́кѡ и҆зъ тебє̀ возсїѧ̀ сл҃нце пра́вды хрⷭ҇то́съ, и҆мѣ́ѧй ве́лїю ми́лость.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ є҃. Подо́бенъ: Ра́дꙋйсѧ, по́стникѡвъ:

Ра́дꙋйсѧ, а҆́гг҃льскимъ счета́ѧсѧ ликостоѧ́нїємъ въ вы́шнихъ, а҆нтѡ́нїе: житїе́ бо тѣ́хъ, ѻ҆́ч҃е, на землѝ, вои́стиннꙋ добродѣ́телїю ѡ҆бꙋчи́всѧ пожи́лъ є҆сѝ, ꙗ҆́вльсѧ чистѣ́йшее и҆ нескве́рное зерца́ло, лꙋчеза̑рнаѧ блиста̑нїѧ прїе́мшее дх҃а прест҃а́гѡ, всебл҃же́нне. тѣ́мже ѡ҆зарѧ́емь зрѣ́лъ є҆сѝ бꙋ̑дꙋщаѧ, всѧ̑ предглаго́лѧ, ѿ бжⷭ҇твеннагѡ свѣтоѧвле́нїѧ наꙋча́емь хрⷭ҇то́ва: є҆го́же молѝ, дꙋша́мъ на́шымъ да́ти ве́лїю ми́лость.

Сті́хъ: Честна̀ предъ гдⷭ҇емъ сме́рть преподо́бныхъ є҆гѡ̀.

Ра́дꙋйсѧ, по́стникѡвъ началово́ждь бы́вый и҆ непобѣди́мый побо́рникъ: страсте́й бо и҆зсѣка́ѧ корє́нїѧ и҆ де́мѡнѡвъ стремлє́нїѧ, сопроти́вивсѧ, мꙋ́жески ѡ҆бличи́лъ є҆сѝ тѣ́хъ не́мощь и҆ дꙋшегꙋ́бнꙋю пре́лесть: сп҃сова же крⷭ҇та̀ дѣ́йство и҆ непобѣди́мꙋю ꙗ҆ви́лъ є҆сѝ си́лꙋ, є҆́юже и҆ препоѧ́савсѧ, побѣди́лъ є҆сѝ всѧ̑, ѿмета́ющыѧ бжⷭ҇твенное во пло́ти ꙗ҆вле́нїе хрⷭ҇то́во: є҆го́же молѝ, дꙋша́мъ на́шымъ да́ти ве́лїю ми́лость.

Сті́хъ: Бл҃же́нъ мꙋ́жъ боѧ́йсѧ гдⷭ҇а, въ за́повѣдехъ є҆гѡ̀ восхо́щетъ ѕѣлѡ̀.

Сто́лпъ свѣтови́дѣнъ добродѣ́тели ᲂу҆твержде́нъ, и҆ ѻ҆́блакъ ѡ҆сѣнѧ́ющь сꙋ́щыѧ въ пꙋсты́ни ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, къ нб҃сѝ ѿ землѝ бг҃а зрѧ́щихъ предводѧ́щїй. Креста̀ па́лицею страсте́й расто́ргъ мо́ре, мы́сленнаго же а҆мали́ка побѣди́въ, невозбра́ненъ нбⷭ҇ный восхо́дъ ѡ҆брѣ́лъ є҆сѝ, бг҃облаже́нне, и҆ наслѣ́дїе нетлѣ́нное, со безпло́тными прⷭ҇то́лꙋ ра́достнѡ предстоѧ̀ хрⷭ҇то́вꙋ: є҆го́же молѝ, дꙋша́мъ на́шымъ да́ти ве́лїю ми́лость.

Сла́ва, гла́съ и҃:

Мона́хѡвъ мно́жєства наста́вника тѧ̀ почита́емъ, ѻ҆́ч҃е на́шъ а҆нтѡ́нїе, твое́ю бо стезе́ю вои́стиннꙋ пра́вѡ ходи́ти позна́хомъ. Бл҃же́нъ є҆сѝ, хрⷭ҇тꙋ̀ рабо́тавъ, и҆ вра́жїю ѡ҆бличи́лъ є҆сѝ си́лꙋ, а҆́гг҃лѡвъ собесѣ́дниче, па́ѵлꙋ соприча́стниче ѳиве́йскомꙋ: съ ни́миже моли́сѧ гдⷭ҇еви, поми́ловатисѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Безневѣ́стнаѧ дв҃о:

Тропа́рь, гла́съ д҃:

Ревни́телѧ и҆лїю̀ нра́вы подража́ѧ, крⷭ҇ти́телю пра́выми стезѧ́ми послѣ́дꙋѧ, ѻ҆́ч҃е а҆нтѡ́нїе, пꙋсты́ни бы́лъ є҆сѝ жи́тель, и҆ вселе́ннꙋю ᲂу҆тверди́лъ є҆сѝ моли́твами твои́ми: тѣ́мже молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

На ᲂу҆́трени, на Бг҃ъ гдⷭ҇ь, тропа́рь два́жды. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Є҆́же ѿ вѣ́ка ᲂу҆тае́нное:

По а҃-й стїхоло́гїи сѣда́ленъ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Ско́рѡ предварѝ:

Зва́нїю гдⷭ҇а твоегѡ̀ послѣ́довалъ є҆сѝ, мі́ръ ѿве́ргъ, и҆ всѧ̑ ꙗ҆̀же въ мі́рѣ кра̑снаѧ, всебл҃же́нне а҆нтѡ́нїе, претерпѣ́лъ є҆сѝ пꙋсты́нное ѡ҆ѕлобле́нїе ᲂу҆се́рднѡ, полки́ же ѿрази́лъ є҆сѝ де́мѡнѡвъ мꙋ́жественнѣ. тѣ́мже твою̀ и҆ па́мѧть при́снѡ пѣ́сньми восхвалѧ́емъ вѣ́рнѡ.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Ѡ҆бнови́ла є҆сѝ, чⷭ҇таѧ, бж҃е́ственнымъ ржⷭ҇тво́мъ твои́мъ и҆стлѣ́вшее страстьмѝ земноро́дныхъ ме́ртвенное сꙋщество̀, и҆ воздви́гла є҆сѝ всѧ̑ ѿ сме́рти къ жи́зни нетлѣ́нїѧ. тѣ́мже тѧ̀ по до́лгꙋ бл҃жи́мъ всѝ, дв҃о препросла́вленнаѧ, ꙗ҆́коже прорекла̀ є҆сѝ.

По в҃-й стїхоло́гїи сѣда́ленъ, гла́съ є҃. Подо́бенъ: Собезнача́льное сло́во:

По́стника гдⷭ҇нѧ пѣ́сньми почти́мъ, ꙗ҆́кѡ ᲂу҆мертви́вша всѧ̑ прило́ги страсте́й воздержа́нїемъ и҆ тве́рдымъ терпѣ́нїемъ вои́стиннꙋ, и҆ посрами́вша ѕѣлѡ̀ противоборца̀ врага̀, и҆ всю̀ сегѡ̀ горды́ню: и҆ ны́нѣ молѧ́щасѧ гдⷭ҇еви, поми́ловатисѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Оу҆жа́сно чꙋ́до зача́тїѧ и҆ несказа́ненъ ѻ҆́бразъ ржⷭ҇тва̀ въ тебѣ̀ позна́сѧ, приснодв҃о чⷭ҇таѧ, ᲂу҆жаса́етъ мо́й ᲂу҆́мъ и҆ ᲂу҆дивлѧ́етъ помышле́нїе: сла́ва твоѧ̀, бцⷣе, во всѣ́хъ простре́сѧ, ко спасе́нїю дꙋ́шъ на́шихъ.

По полѷеле́и сѣда́ленъ, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Премꙋ́дрости:

Па́стырскꙋю хи́трость воспрїи́мъ, и҆ мона́шествꙋющихъ сто́лпъ и҆ ѡ҆снова́нїе, крѣ́пцѣ ᲂу҆па́слъ є҆сѝ разꙋ́мнꙋю па́ствꙋ твою̀: хрⷭ҇то́ва бо возжелѣ́въ бжⷭ҇твєннаѧ ᲂу҆чє́нїѧ, въ ни́хже сло́во посѣ́ѧлъ є҆сѝ, преподо́бне. тѣ́мже и҆ къ ре́вности а҆́гг҃льскагѡ жи́тельства воздви́глъ є҆сѝ всѧ̑ є҆диномꙋ́дреннѡ, сла́вити бг҃а, бг҃оно́се а҆нтѡ́нїе: молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, прегрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе дарова́ти чтꙋ́щымъ любо́вїю ст҃ꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Нбⷭ҇нꙋю две́рь и҆ кївѡ́тъ, всест҃ꙋ́ю го́рꙋ, свѣ́тлый ѻ҆́блакъ воспои́мъ, неѡпали́мꙋю кꙋпинꙋ̀, слове́сный ра́й, є҆́ѵы воззва́нїе, вселе́нныѧ всеѧ̀ вели́кое сокро́вище, ꙗ҆́кѡ спасе́нїе въ не́й содѣ́ласѧ мі́рꙋ и҆ ѡ҆ставле́нїе дре́внихъ согрѣше́нїй. сегѡ̀ ра́ди вопїе́мъ є҆́й: моли́сѧ сн҃ꙋ твоемꙋ̀, прегрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе дарова́ти бл҃гоче́стнѡ покланѧ́ющымсѧ всест҃о́мꙋ ржⷭ҇твꙋ̀ твоемꙋ̀.

Степє́нна, а҃-й а҆нтїфѡ́нъ, д҃-гѡ гла́са. Прокі́менъ, гла́съ д҃: Честна̀ предъ гдⷭ҇емъ сме́рть преподо́бныхъ є҆гѡ̀. Сті́хъ: Что̀ возда́мъ гдⷭ҇еви ѡ҆ всѣ́хъ, ꙗ҆̀же воздаде́ ми; Всѧ́кое дыха́нїе: Є҆ѵⷢ҇лїе матѳе́а, зача́ло м҃г.

По н҃-мъ ѱалмѣ̀ стїхи́ра, гла́съ ѕ҃:

Прпⷣбне ѻ҆́ч҃е, во всю̀ зе́млю и҆зы́де вѣща́нїе и҆справле́нїй твои́хъ: тѣ́мъ на нб҃сѣ́хъ ѡ҆брѣ́лъ є҆сѝ мздꙋ̀ трꙋдѡ́въ твои́хъ, дє́мѡнскїѧ погꙋби́лъ є҆сѝ полкѝ, и҆ а҆́гг҃льскїѧ дости́глъ є҆сѝ чи́ны, и҆́хже житїю̀ безъ поро́ка поревнова́лъ є҆сѝ. Дерзнове́нїе и҆мѣ́ѧ ко хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ, ми́ръ и҆спросѝ дꙋша́мъ на́шымъ.

Канѡ́нъ бцⷣы на ѕ҃. И҆ ст҃а́гѡ на и҃. Канѡ́нъ бцⷣы, є҆гѡ́же краегране́сїе:

Пою̀ хвалꙋ̀ живоно́снѣй ѻ҆трокови́цѣ. Творе́нїе і҆ѡа́нна дамаскина̀.

Гла́съ в҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Нетре́нꙋ, неѡбы́чнꙋ, немо́креннѡ морскꙋ́ю ше́ствовавъ стезю̀, и҆збра́нный вопїѧ́ше і҆и҃ль: гдⷭ҇еви пои́мъ, ꙗ҆́кѡ просла́висѧ.

Невеще́ственнаѧ дре́вле лѣ́ствица, и҆ стра́ннѡ ѡ҆лѧденѣ́вшїй пꙋ́ть мо́рѧ, твоѐ ꙗ҆влѧ́ше ржⷭ҇тво̀, чⷭ҇таѧ: ю҆́же пое́мъ всѝ, ꙗ҆́кѡ просла́висѧ.

Си́ла вы́шнѧгѡ, ѵ҆поста́сь соверше́ннаѧ, бж҃їѧ мꙋ́дрость, вопло́щшаѧсѧ, пречⷭ҇таѧ, и҆зъ тебє̀, человѣ́кѡмъ бесѣ́дова: ꙗ҆́кѡ просла́висѧ.

Про́йде сквозѣ̀ две́рь непрохо́днꙋю заключе́нныѧ ᲂу҆тро́бы твоеѧ̀, пра́вды сл҃нце, чⷭ҇таѧ, и҆ мі́рꙋ возсїѧ̀: ꙗ҆́кѡ просла́висѧ.

Канѡ́нъ прпⷣбнагѡ, є҆гѡ́же краегране́сїе:

А҆нтѡ́нїа бжⷭ҇твеннаго восхвали́ти лѣ́по. Творе́нїе ѳеофа́ново.

Гла́съ и҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Колесницегони́телѧ фараѡ́нѧ погрꙋзѝ, чꙋдотворѧ́й и҆ногда̀ мѡѷсе́йскїй же́злъ, крⷭ҇тоѻбра́знѡ порази́въ и҆ раздѣли́въ мо́ре, і҆и҃лѧ же бѣглеца̀, пѣшехо́дца спасѐ, пѣ́снь бг҃ови воспѣва́юща.

Безсме́ртїѧ и҆ жи́зни є҆́мьсѧ вѣ́чныѧ ꙗ҆́вѣ, и҆ трисїѧ́нныѧ зарѝ, ѻ҆́ч҃е, насыща́ѧсѧ, просвѣще́нїемъ бл҃года́ти ѡ҆мраче́ннꙋю дꙋ́шꙋ мою̀ ѡ҆зари́ти помоли́сѧ, ꙗ҆́кѡ да досто́йнѡ воспою́ тѧ.

Мла́дъ сы́й во́зрастомъ тѣлесѐ, но́въ пꙋ́ть добродѣ́тели воспрїе́мъ, си́мъ безбѣ́днѡ ше́ствовалъ є҆сѝ, зако́нꙋ но́вомꙋ повинꙋ́ѧсѧ сп҃совꙋ, требл҃же́нне, и҆ живонѡ́снымъ повелѣ́нїємъ є҆ѵⷢ҇лїа послѣ́дꙋѧ.

Трисо́лнечнымъ сїѧ́нїемъ, всемꙋ́дре, ѡ҆зарѧ́емь, ѕлоꙋ́мное, бл҃же́нне, де́мѡнѡвъ свирѣ́пство, и҆ ѕвѣре́й зїѧ̑нїѧ, и҆ ра́нъ болѣ̑зни, ꙗ҆́коже паꙋчи́нꙋ, разори́лъ є҆сѝ, бж҃е́ственнымъ разжиза́емь жела́нїемъ.

Бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́кѡ бж҃їѧ мт҃и дерзнове́нїе и҆мꙋ́щи къ ро́ждшемꙋсѧ и҆зъ тебє̀, є҆диноро́дномꙋ сло́вꙋ, и҆ ѻ҆ц҃ꙋ̀ собезнача́льномꙋ, и҆ соесте́ственномꙋ дх҃ꙋ, молѧ́щи не преста́й ѿ бѣ́дъ спастѝ, всенепоро́чнаѧ, тѧ̀ бцⷣꙋ сла́вѧщыѧ.

Катава́сїа:

Сꙋ́шꙋ глꙋбороди́тельнꙋю зе́млю со́лнце наше́ствова и҆ногда̀: ꙗ҆́кѡ стѣна́ бо ѡ҆гꙋстѣ̀ ѻ҆бапо́лы вода̀ лю́демъ пѣшомореходѧ́щымъ, и҆ бг҃оꙋго́днѡ пою́щымъ: пои́мъ гдⷭ҇еви, сла́внѡ бо просла́висѧ.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Лꙋ́къ сокрꙋши́сѧ си́льныхъ держа́вою твое́ю, хрⷭ҇тѐ, и҆ си́лою немощствꙋ́ющїи препоѧ́сашасѧ.

И҆́же вре́мене превы́шшїй всѧ́кагѡ, ꙗ҆́кѡ време́нъ творе́цъ, и҆зъ тебє̀, дв҃о, во́лею младе́нецъ созда́сѧ.

Чре́во простра́ннѣйшее нб҃съ воспои́мъ, и҆́мже а҆да́мъ на небесѣ́хъ ра́дꙋѧсѧ живе́тъ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Оу҆твержде́й въ нача́лѣ нб҃са̀ ра́зꙋмомъ, и҆ зе́млю на вода́хъ ѡ҆снова́вый, на ка́мени мѧ̀, хрⷭ҇тѐ, за́повѣдей твои́хъ ᲂу҆твердѝ, ꙗ҆́кѡ нѣ́сть свѧ́тъ па́че тебє̀, є҆ди́не чл҃вѣколю́бче.

Оу҆твержде́ннымъ по́мысломъ и҆ крѣ́пкимъ терпѣ́нїемъ страсте́й ᲂу҆вѧди́лъ є҆сѝ пла́мень: въ безстра́стїѧ свѣ́тлꙋю ѻ҆де́ждꙋ, а҆нтѡ́нїе, ѡ҆дѣ́ѧлсѧ є҆сѝ, ѻ҆́ч҃е, и҆ спасе́нїѧ ри́зꙋ.

Крѣпча́йшыѧ прило́ги де́мѡнѡвъ дерза́ющихъ, и҆ ѕвѣ́рскими ѻ҆́бразы подо́бѧщихсѧ, пренебре́глъ є҆сѝ тѣ́хъ немощнꙋ́ю си́лꙋ: крѣ́пкаго бо и҆мѣ́лъ є҆сѝ во бранѣ́хъ спомо́щника.

Бг҃оно́сецъ нача̑ла тмы̀ и҆ вла̑сти ѡ҆бличи́въ, воздержа́нїемъ крѣ́пкимъ, до́блественный побѣди́тель, а҆нтѡ́нїе, бы́лъ є҆сѝ, по́стникѡвъ сла́ва, мона́шествꙋющихъ похвала̀.

Бг҃оро́диченъ:

Оу҆мерщвле́нный мо́й ᲂу҆́мъ, живо́тнымъ дѣ́йствомъ и҆зъ тебє̀ ꙗ҆́вльшимсѧ мі́рꙋ, воздви́гни, чи́стаѧ, и҆ къ жи́зни наста́ви, ꙗ҆́же сме́рти двє́ри разо́ршаѧ є҆ди́на рождество́мъ твои́мъ.

Катава́сїа:

Оу҆твержде́нїе на тѧ̀ надѣ́ющихсѧ, ᲂу҆твердѝ, гдⷭ҇и, цр҃ковь, ю҆́же стѧжа́лъ є҆сѝ честно́ю твое́ю кро́вїю.

Сѣда́ленъ, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Премꙋ́дрости:

Дꙋ́шꙋ твою̀ свѧза́въ любо́вїю хрⷭ҇то́вою, земна̑ѧ возненави́дѣвъ всѧ̑ мꙋ́дрѣ, водвори́лсѧ є҆сѝ, ѻ҆́ч҃е прпⷣбне, въ пꙋсты́нѧхъ и҆ гора́хъ: разꙋ́мнагѡ бо дре́ва вкꙋси́въ, сла́вне, ꙗ҆́кѡ ѿ незаходи́мыхъ таи́нниче, а҆́гг҃льски просїѧ́лъ є҆сѝ. тѣ́мже и҆ мра́къ проше́дъ пло́ти твоеѧ̀, тмꙋ̀ ѿгна́лъ є҆сѝ де́мѡнѡвъ, а҆нтѡ́нїе, и҆ мона́шествꙋющихъ пред̾избра́нный: молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, прегрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе пода́ти чтꙋ́щымъ любо́вїю ст҃ꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́кѡ всенепоро́чнаѧ невѣ́сто творца̀, ꙗ҆́кѡ неискꙋсомꙋ́жнаѧ мт҃и и҆зба́вителѧ, прїѧ́телище ꙗ҆́кѡ сꙋ́щи ᲂу҆тѣ́шителѧ, всепѣ́таѧ, беззако́нїѧ мѧ̀ сꙋ́ща скве́рное ѻ҆би́телище, и҆ де́мѡнѡвъ и҆гра́лище въ ра́зꙋмѣ бы́вша, потщи́сѧ ѿ тѣ́хъ ѕлодѣ́йства мѧ̀ и҆зба́вити, и҆ свѣ́тлое жили́ще добродѣ́телей совершѝ, свѣтоно́снаѧ нетлѣ́ннаѧ: ѿженѝ ѻ҆́блакъ страсте́й, и҆ вы́шнѧгѡ прича́стїѧ сподо́би, и҆ свѣ́та невече́рнѧгѡ, моли́твами твои́ми.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Оу҆слы́шахъ, гдⷭ҇и, сла́вное твоѐ смотре́нїе, и҆ просла́вихъ, человѣколю́бче, непостижи́мꙋю твою̀ си́лꙋ.

Сѐ превознесе́сѧ бжⷭ҇твеннаѧ гора̀ до́мꙋ гдⷭ҇нѧ, превы́шше си́лъ, бг҃ома́терь ꙗ҆́вственнѣйши.

Зако́нѡвъ є҆сте́ственныхъ кромѣ̀, є҆ди́на, дв҃о, ро́ждши влады́чествꙋющаго тва́рїю, сподо́биласѧ є҆сѝ бж҃е́ственнагѡ зва́нїѧ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Ты̀ моѧ̀ крѣ́пость, гдⷭ҇и, ты̀ моѧ̀ и҆ си́ла, ты̀ мо́й бг҃ъ, ты̀ моѐ ра́дованїе, не ѡ҆ста́вль нѣ́дра ѻ҆́ч҃а, и҆ на́шꙋ нищетꙋ̀ посѣти́въ. тѣ́мъ съ прⷪ҇ро́комъ а҆ввакꙋ́момъ зовꙋ́ ти: си́лѣ твое́й сла́ва, чл҃вѣколю́бче.

Добродѣ́телей лѣ́ствицꙋ бжⷭ҇твеннꙋю ᲂу҆потреби́въ, къ высотѣ̀, ѻ҆́ч҃е, возше́лъ є҆сѝ: и҆ бг҃а ви́дѣлъ є҆сѝ на не́й ᲂу҆твержде́на, и҆ да́ры раздава́юща рꙋко́ю богатѣ́йшею вѣ́рнѡ пою́щымъ: си́лѣ твое́й сла́ва, чл҃вѣколю́бче.

Ве́сь бг҃ꙋ ѡ҆свѧти́лсѧ є҆сѝ, а҆нтѡ́нїе, є҆ди́нъ є҆ди́номꙋ, всемꙋ́дре, є҆динѧ́ѧсѧ добродѣ́телїю и҆ бесѣ́дами, и҆ бг҃оѧвле́нїѧ, ꙗ҆́кѡ чи́стъ, сподоблѧ́емь: земли́ бо и҆ земны́хъ ѿстꙋпи́въ, досто́йнѡ нбⷭ҇ное ѡ҆брѣ́лъ є҆сѝ наслажде́нїе.

Оу҆́мъ и҆ дꙋ́шꙋ ѡ҆чи́стивъ, а҆нтѡ́нїе, пре́лесть, ѻ҆́ч҃е, дꙋшегꙋ́бнꙋю, и҆ кова̑рствїѧ, и҆ лє́сти гѡ́рькїѧ, и҆ мечта̑нїѧ врагѡ́въ ѡ҆бличи́лъ є҆сѝ: пострада́въ бо навы́клъ є҆сѝ, и҆ наꙋчи́всѧ, ᲂу҆чи́ши мона́шествꙋющихъ мно́жєства, всеблаже́нне.

Бг҃оро́диченъ:

Бг҃а и҆зъ тебє̀ воплоще́ннаго молѝ, непрело́жнѡ є҆́же бѣ̀ пребы́вша, и҆ є҆сте́ственнѡ ра́вна ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ тебѣ̀ ро́ждшей бы́вша є҆диносꙋ́щна, проще́нїе прегрѣше́нїй и҆ дꙋ́шъ спасе́нїе пою́щымъ тѧ̀ вѣ́рою дарова́ти.

Катава́сїа:

Покры́ла є҆́сть нб҃са̀ добродѣ́тель твоѧ̀, хрⷭ҇тѐ, и҆зъ кївѡ́та бо проше́дъ ст҃ы́ни твоеѧ̀ нетлѣ́нныѧ мт҃ре, въ хра́мѣ сла́вы твоеѧ̀ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ ꙗ҆́кѡ млⷣнецъ рꙋконоси́мь, и҆ и҆спо́лнишасѧ всѧ̑ твоегѡ̀ хвале́нїѧ.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Оу҆́гль и҆са́їи проѧвле́йсѧ, сл҃нце и҆зъ двⷭ҇твенныѧ ᲂу҆тро́бы возсїѧ̀, во тмѣ̀ заблꙋ́ждшымъ, бг҃оразꙋ́мїѧ просвѣще́нїе да́рꙋѧ.

Ѻ҆́блацы, весе́лїѧ сла́дость кропи́те сꙋ́щымъ на землѝ, ꙗ҆́кѡ ѻ҆троча̀ даде́сѧ сы́й пре́жде вѣ̑къ, ѿ дв҃ы вопло́щсѧ бг҃ъ на́шъ.

Житїю̀ и҆ пло́ти мое́й свѣ́тъ возсїѧ̀, и҆ дрѧ́хлость грѣха̀ разрꙋшѝ, напослѣ́докъ ѿ дв҃ы безъ сѣ́мене вопло́щсѧ вы́шнїй.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Вскꙋ́ю мѧ̀ ѿри́нꙋлъ є҆сѝ ѿ лица̀ твоегѡ̀, свѣ́те незаходи́мый, и҆ покры́ла мѧ̀ є҆́сть чꙋжда́ѧ тма̀ ѻ҆каѧ́ннаго, но ѡ҆брати́ мѧ, и҆ къ свѣ́тꙋ за́повѣдей твои́хъ пꙋти̑ моѧ̑ напра́ви, молю́сѧ.

Живꙋ́ща въ тебѣ̀ и҆мѣ́ѧ всѧ̑ ви́дѧщаго бг҃а, бл҃же́нне, наꙋча́юща тѧ̀, и҆ просвѣща́юща и҆ ᲂу҆мꙋдрѧ́юща, дꙋ́шъ, требл҃же́нне, чи́стыхъ и҆ бл҃же́нныхъ восхо́ды зрѣ́ти сподо́билсѧ є҆сѝ.

И҆сцѣле́нїй тебѣ̀ бл҃года́ть на недꙋ́ги разли̑чныѧ дарова̀, и҆ на дꙋ́хи нечи̑стыѧ, хрⷭ҇то́съ, вла́сть, мꙋ́дре: є҆стество́ бо, ѻ҆́ч҃е, побѣди́въ па́че є҆стества̀, дарѡ́въ причасти́лсѧ є҆сѝ дх҃а.

Бг҃оро́диченъ:

Тѧ̀ стѣ́нꙋ и҆мꙋ́ще, и҆ предста́тельствомъ твои́мъ соблюда́еми, твое́ю бж҃е́ственною сла́вою хва́лѧщесѧ, тѧ̀ бл҃жи́мъ: ты́ бо, всечи́стаѧ, дꙋша́мъ на́шымъ и҆сточа́еши весе́лїе и҆ ра́дованїе.

Катава́сїа:

Ꙗ҆́кѡ ви́дѣ и҆са́їа ѻ҆бра́знѡ на прⷭ҇то́лѣ превознесе́на бг҃а, ѿ а҆́гг҃лъ сла́вы дорѷноси́ма, ѽ ѻ҆каѧ́нный, вопїѧ́ше, а҆́зъ: прови́дѣхъ бо воплоща́ема бг҃а, свѣ́та невече́рнѧ, и҆ ми́ромъ влады́чествꙋюща.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Гла́съ глагѡ́лъ моле́бныхъ ѿ болѣ́зненныѧ, влⷣко, дꙋшѝ ᲂу҆слы́шавъ, ѿ лю́тыхъ мѧ̀ и҆зба́ви: є҆ди́нъ бо є҆сѝ на́шегѡ спасе́нїѧ вино́венъ.

Є҆стество̀ человѣ́ческое, рабо́тающее грѣхꙋ̀, влⷣчце чⷭ҇таѧ, тобо́ю свобо́дꙋ ᲂу҆лꙋчѝ: тво́й бо сн҃ъ, ꙗ҆́кѡ а҆́гнецъ, за всѣ́хъ закала́етсѧ.

Вопїе́мъ всѝ тебѣ̀ и҆́стиннѣй бг҃ома́тери: прогнѣ́вавшыѧ рабы̑ и҆зба́ви: є҆ди́на бо дерзнове́нїе къ сн҃ꙋ твоемꙋ̀ и҆́маши.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Бе́здна грѣхѡ́въ и҆ прегрѣше́нїй бꙋ́рѧ мѧ̀ смꙋща́етъ, и҆ во глꙋбинꙋ̀ нꙋ́жднагѡ рѣ́етъ мѧ̀ ѿча́ѧнїѧ: но твою̀ крѣ́пкꙋю рꙋ́кꙋ мнѣ̀ прострѝ, ꙗ҆́кѡ петро́ви, ѽ ᲂу҆пра́вителю! и҆ спасѝ.

Зако́нное страда́льчески житїѐ ѿ мѧ́гкихъ ногте́й воспрїи́мъ, бг҃омꙋ́дре, да́же до конца̀ соблю́лъ є҆сѝ: и҆ ꙗ҆́кѡ бж҃е́ственъ до́блественникъ вѣне́цъ прїѧ́лъ є҆сѝ побѣ́ды ѿ всѣ́хъ црⷭ҇твꙋющагѡ.

И҆мꙋ́ще тѧ̀ къ бг҃ꙋ моли́твенника крѣпча́йша, бл҃же́нне, и҆ ѻ҆́бщника попече́нїй, и҆ предста́телѧ, и҆ побо́рника и҆ хода́таѧ бл҃гоче́стна, ѿ всѧ́кихъ спаса́емсѧ бѣ́дъ, и҆ напа́стей и҆ ѡ҆бстоѧ́нїй.

Бг҃оро́диченъ:

Вознесла̀ є҆сѝ всеи́стиннѡ па́дшеесѧ человѣ́ческое сꙋщество̀, во зра́цѣ бж҃е́ственнѣмъ, и҆ ѻ҆ц҃а̀ въ ра́венствѣ, ви́димаго сн҃а неизмѣ́ннаго, бг҃ома́ти, безъ сѣ́мене во чре́вѣ поноси́вши.

Катава́сїа:

Возопѝ къ тебѣ̀ ви́дѣвъ ста́рецъ ѻ҆чи́ма спасе́нїе, є҆́же лю́демъ прїи́де ѿ бг҃а, хрⷭ҇тѐ, ты̀ бг҃ъ мо́й.

Конда́къ, гла́съ в҃. Подо́бенъ: Вы́шнихъ и҆щѧ̀:

Житє́йскїѧ молвы̑ ѿри́нꙋвъ, безмо́лвно житїѐ сконча́лъ є҆сѝ, крⷭ҇ти́телѧ подража́ѧй всѧ́кимъ ѻ҆́бразомъ преподо́бнѣйшїй: съ ни́мъ ᲂу҆́бѡ тѧ̀ почита́емъ, ѻ҆ц҃є́въ нача́льниче а҆нтѡ́нїе.

І҆́косъ.

Хрⷭ҇то́въ гла́съ ᲂу҆слы́шавъ, ше́ствовалъ є҆сѝ въ слѣ́дъ тогѡ̀ за́повѣдей, на́гъ житїѧ̀ бы́въ, и҆ ѿве́рглъ є҆сѝ попечє́нїѧ всѧ̑ стѧжа́нїй, и҆мѣ́нїй, и҆ рабѡ́въ твои́хъ, и҆ сестры̀ любле́нїе, бг҃оно́се а҆нтѡ́нїе. и҆ є҆ди́нъ въ пꙋсты́нѧхъ бг҃ꙋ бесѣ́дꙋѧ чистѣ́йше, ра́зꙋма благода́ть прїѧ́лъ є҆сѝ, ю҆́же мѝ послѝ, въ пѣ́снехъ тѧ̀ пою́щемꙋ, ѻ҆ц҃є́въ нача́льниче а҆нтѡ́нїе.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Вѣті̑и ꙗ҆ви́шасѧ ѻ҆́троцы любомꙋ́дрѣйшїи дре́вле, ѿ бг҃опрїѧ́тныѧ бо дꙋшѝ бг҃осло́вѧще ᲂу҆стна́ми поѧ́хꙋ, пребж҃е́ственный ѻ҆ц҃є́въ и҆ на́шъ бж҃е, благослове́нъ є҆сѝ.

Зрѧ́ше въ нощѝ і҆а́кѡвъ ᲂу҆́бѡ ꙗ҆́кѡ въ гада́нїи бг҃а, воплоще́нна же и҆зъ тебє̀ свѣ́тлостїю ꙗ҆ви́сѧ пою́щымъ: пребж҃е́ственный ѻ҆ц҃є́въ бг҃ъ и҆ препросла́вленъ.

Зна́мєнїѧ є҆́же въ тебѣ̀ неизрече́ннѡ проѧвлѧ́ѧ сплете́нїѧ, со і҆а́кѡвомъ бо́ретсѧ, и҆̀мже во́лею соедини́сѧ человѣ́кѡмъ, чⷭ҇таѧ, пребж҃е́ственный ѻ҆ц҃є́въ бг҃ъ и҆ препросла́вленъ.

Ме́рзокъ, и҆́же не проповѣ́дꙋетъ є҆ди́наго дв҃ы тѧ̀ сн҃а, ѿ всепѣ́тыѧ трⷪ҇цы, и҆ несомнѣ́нною мы́слїю, и҆ ѧ҆зы́комъ вопїѧ̀: пребж҃е́ственный ѻ҆ц҃є́въ бг҃ъ и҆ препросла́вленъ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Бж҃їѧ снизхожде́нїѧ ѻ҆́гнь ᲂу҆стыдѣ́сѧ въ вавѷлѡ́нѣ и҆ногда̀: сегѡ̀ ра́ди ѻ҆́троцы въ пещѝ ра́дованною ного́ю, ꙗ҆́кѡ во цвѣ́тницѣ ликꙋ́юще, поѧ́хꙋ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Ча́шы бы́ша а҆рѡма́тъ лани̑ты твоѧ̑, добродѣ́телей благово́нїе и҆ спасе́нїе бл҃гоꙋха́ющыѧ, ꙗ҆́кѡ ѿ цвѣ́тника, вѣ́рою зовꙋ́щымъ: бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Бл҃года́ть дх҃а всест҃а́гѡ въ тѧ̀ все́льшисѧ, дꙋхѡ́въ гони́телѧ лꙋка́вствїѧ, ѻ҆́ч҃е, содѣ́ла, и҆ мона́шествꙋющихъ ѡ҆бꙋчи́телѧ, зовꙋ́ща: бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Бг҃оро́диченъ:

Мр҃і́ю пречⷭ҇тꙋю и҆ всест҃ꙋ́ю восхва́лимъ: то́ю бо бл҃года́ть на́мъ и҆сточа́етсѧ па́че ᲂу҆ма̀ дарѡ́въ, ꙗ҆́кѡ ѿ пото́ка бжⷭ҇твенныѧ бла́гости: ю҆́же благочести́вымъ по́мысломъ ны́нѣ ᲂу҆бл҃жи́мъ.

Катава́сїа:

Тебѐ во ѻ҆гнѝ ѡ҆роси́вшаго ѻ҆́троки бг҃осло́вившыѧ, и҆ въ дв҃ꙋ нетлѣ́ннꙋ все́льшагосѧ бг҃а сло́ва пои́мъ, благоче́стнѡ пою́ще: бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Ѡ҆ подо́бїи зла́тѣ небре́гше треблаже́ннїи ю҆́ноши, неизмѣ́нный и҆ живы́й бж҃їй ѻ҆́бразъ ви́дѣвше, средѝ ѻ҆гнѧ̀ воспѣва́хꙋ: ѡ҆сꙋществова́ннаѧ да пое́тъ гдⷭ҇а всѧ̀ тва́рь, и҆ превозно́ситъ во всѧ̑ вѣ́ки.

Ви́дѣнъ бы́сть на землѝ тобо́ю, и҆ съ человѣ́ки поживѐ, и҆́же бла́гостїю несравне́нный и҆ си́лою. є҆мꙋ́же пою́ще, всѝ вѣ́рнїи зове́мъ: ѡ҆сꙋществова́ннаѧ да пое́тъ гдⷭ҇а всѧ̀ тва́рь, и҆ превозно́ситъ во всѧ̑ вѣ́ки.

И҆́стиннѡ тѧ̀ чⷭ҇тꙋю, проповѣ́дающе сла́вимъ бцⷣꙋ: ты́ бо є҆ди́наго родила̀ є҆сѝ ѿ трⷪ҇цы воплоще́нна. є҆мꙋ́же со ѻ҆ц҃е́мъ и҆ дх҃омъ всѝ пое́мъ: да пое́тъ гдⷭ҇а всѧ̀ тва́рь, и҆ превозно́ситъ во всѧ̑ вѣ́ки.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Седмери́цею пе́щь халде́йскїй мꙋчи́тель бг҃очести̑вымъ неи́стовнѡ разжжѐ, си́лою же лꙋ́чшею спасє́ны сїѧ̑ ви́дѣвъ, творцꙋ̀ и҆ и҆зба́вителю вопїѧ́ше: ѻ҆́троцы, бл҃гослови́те, свѧще́нницы, воспо́йте, лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Въ моли́твахъ бо́дрое, въ поще́нїихъ благомо́щное, терпѣли́вное въ напа́стехъ, а҆нтѡ́нїе, ᲂу҆ма̀ чистото́ю, на землѝ ꙗ҆́кѡ а҆́гг҃лъ показꙋ́ѧ, бг҃ꙋ вопїѧ́лъ є҆сѝ: ѻ҆́троцы, благослови́те, свѧще́нницы, воспо́йте, лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Моли́твами, преподо́бне, и҆ мольба́ми приближа́ѧсѧ ты̀ непреста́ннѡ къ бг҃ꙋ, восте́клъ є҆сѝ къ высотѣ̀ превзѧ́тѣй, де́мѡнскихъ сѣте́й и҆збѣ́гъ, свободи́всѧ же тѣ́хъ мꙋчи́тельства, бг҃омꙋ́дре, воспѣва́еши: свѧще́нницы, по́йте, лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Но́вый мѡѷсе́й бы́въ, въ пꙋсты́ни побѣ́дꙋ на врагѝ и҆ бори́тели поста́вилъ є҆сѝ лю́ди предводѧ̀, по́стникѡвъ собо́ръ въ весе́лїи и҆ но́вомъ жи́тельствѣ, вопїю́щихъ влⷣцѣ: свѧще́нницы, бл҃гослови́те, лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

Бг҃ороди́тельнице всечⷭ҇таѧ, дꙋшѝ моеѧ̀ ꙗ҆́звы и҆ грѣхѡ́вныѧ стрꙋ́пы ѡ҆чи́сти, и҆сто́чниками ѡ҆мыва́ющи, сꙋ́щими и҆з̾ бокꙋ̀ ржⷭ҇тва̀ твоегѡ̀, и҆ сꙋ́щими и҆з̾ тогѡ̀ ѡ҆чища́ющи стрꙋѧ́ми: къ тебѣ́ бо взыва́ю, и҆ къ тебѣ̀ прибѣга́ю, и҆ тѧ̀ призыва́ю бг҃облагода́тнꙋю.

Катава́сїа:

Нестерпи́момꙋ ѻ҆гню̀ соедини́вшесѧ, бг҃оче́стїѧ предстоѧ́ще ю҆́ноши, пла́менемъ же неврежде́ни, бж҃е́ственнꙋю пѣ́снь поѧ́хꙋ: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а, и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Ве́сь є҆сѝ жела́нїе, ве́сь сла́дость, сло́ве бж҃їй, дв҃ы сн҃е, бж҃е богѡ́въ, гдⷭ҇и, ст҃ы́хъ прест҃ы́й: тѣ́мъ тѧ̀ всѝ съ ро́ждшею велича́емъ.

Же́злъ крѣ́пости даде́сѧ є҆стествꙋ̀ тлѣ́нномꙋ, сло́во бж҃їе во ᲂу҆тро́бѣ твое́й, чⷭ҇таѧ, и҆ сїѐ возста́ви до а҆́да попо́лзшеесѧ. тѣ́мже тѧ̀, всечⷭ҇таѧ, ꙗ҆́кѡ бцⷣꙋ велича́емъ.

Ю҆́же и҆зво́лилъ є҆сѝ, влⷣко, прїимѝ ми́лостивнѡ моли́твенницꙋ мт҃рь твою̀ ѡ҆ на́съ, и҆ твоеѧ̀ бла́гости всѧ́чєскаѧ и҆спо́лнѧтсѧ: да тѧ̀ всѝ ꙗ҆́кѡ бл҃годѣ́телѧ велича́емъ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Оу҆жасе́сѧ ѡ҆ се́мъ нб҃о, и҆ землѝ ᲂу҆диви́шасѧ концы̀, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ ꙗ҆ви́сѧ человѣ́кѡмъ пло́тски, и҆ чре́во твоѐ бы́сть простра́ннѣйшее нб҃съ: тѣ́мъ тѧ̀ бцⷣꙋ, а҆́гг҃лѡвъ и҆ человѣ̑къ чинонача̑лїѧ велича́ютъ.

Наста̀ свѣтоно́сный тво́й пра́здникъ, всеблаже́нне ѻ҆́ч҃е а҆нтѡ́нїе, и҆спо́лнь ра́дости, и҆спо́лнь весе́лїѧ дꙋхо́внагѡ, и҆спо́лнь ст҃а́гѡ дх҃а, и҆спо́лнь бл҃гоꙋха́нїѧ и҆ просвѣще́нїѧ: и҆ ны́нѣ и҆мꙋ́ще тѧ̀ поще́нїѧ пра́вило и҆ законополо́жника, ра́дꙋемсѧ.

Не преста́й молѧ̀ и҆зба́вителѧ, всечестны́й ѻ҆́ч҃е, дарова́ти благоговѣ́йнѡ па́мѧть твою̀ соверша́ющымъ свѧще́ннꙋю, прегрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе, дарова́нїй раздаѧ́нїе, бжⷭ҇твенное предста́тельство, дꙋ́шъ спасе́нїе, вѣ́чное ра́дованїе.

Равноа́гг҃ленъ пожи́въ на землѝ, равноа́гг҃льнꙋ ѡ҆брѣ́лъ є҆сѝ свѣ́тлость: тѣ́хъ бо бг҃ови́днѣйшимъ сїѧ́нїемъ въ прича́стїи бы́лъ є҆сѝ. съ ни́миже и҆ ра́дꙋешисѧ всегда̀ ꙗ҆́кѡ бжⷭ҇твенный прⷪ҇ро́къ, ꙗ҆́кѡ мꙋ́ченикъ вѣнцено́сецъ, ꙗ҆́кѡ мона́шествꙋющихъ верхо́вникъ.

Бг҃оро́диченъ:

Зачала̀ є҆сѝ, дв҃о, без̾ сѣ́мене, всѧ́чєскаѧ созда́вшаго сло́во бж҃їе, кромѣ̀ хотѣ́нїй плотски́хъ: и҆ без̾ и҆стлѣ́нїѧ родила̀ є҆сѝ, без̾ болѣ́зней мт҃рнихъ. тѣ́мъ тѧ̀ бцⷣꙋ, и҆ ѧ҆зы́комъ и҆ се́рдцемъ и҆сповѣ́дающе велича́емъ.

Катава́сїа:

Въ зако́нѣ сѣ́ни и҆ писа́нїй ѻ҆́бразъ ви́димъ, вѣ́рнїи: всѧ́къ мꙋ́жескїй по́лъ, ложесна̀ разверза́ѧ, ст҃ъ бг҃ꙋ. Тѣ́мъ перворожде́нное сло́во, ѻ҆ц҃а̀ безнача́льна, сн҃а первородѧ́щасѧ мт҃рїю неискꙋсомꙋ́жнѡ, велича́емъ.

Свѣти́ленъ. Подо́бенъ: Свѣ́те неизмѣ́нный:

Свѣ́тъ є҆динонра́вныхъ показа́лсѧ є҆сѝ, свѣ́та ходи́ти стезѧ́ми благочести̑выѧ наꙋчи́въ, а҆нтѡ́нїе, ѻ҆ц҃є́въ ѻ҆́ч҃е, и҆ пла́мень мо́лнїи па́ки ѻ҆́гнь и҆спꙋща́ѧ, и҆ попалѧ́ѧ де́мѡнѡвъ полкѝ.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ:

Тѧ̀ пѣ́сньми немо́лчными ᲂу҆блажа́емъ, дв҃о, ꙗ҆́кѡ ѿ трⷪ҇цы є҆ди́наго родила̀ є҆сѝ, бцⷣе, и҆ носи́ла є҆сѝ на бж҃е́ственныхъ ѡ҆б̾ѧ́тїихъ пресꙋ́щественное сло́во, невра́щнѡ и҆ неизмѣ́ннѡ.

На хвали́техъ стїхи̑ры, на д҃, гла́съ и҃. Поⷣ: Ѽ пресла́внагѡ чꙋдесѐ!

Преподо́бне ѻ҆́ч҃е а҆нтѡ́нїе, ты̀ и҆́го хрⷭ҇то́во на ра́мена взе́мъ, ꙳ до́блественнѣ наи́тїе вра́жїе попра́лъ є҆сѝ, ꙳ и҆ пꙋсты́ни гра́ды показа́лъ є҆сѝ: ꙳ сегѡ̀ ра́ди тѧ̀ всѝ вѣ́рою почита́емъ, ꙳ ѽ всебл҃же́нне, ꙳ мона́шествꙋющихъ похвало̀. ꙳ тѣ́мже хрⷭ҇та̀ непреста́ннѡ молѝ, ꙳ ѡ҆ є҆́же спасти́сѧ на́мъ.

Два́жды.

Вѣ́рою соше́дшесѧ всѝ, ꙳ ꙗ҆́кѡ по́стника хрⷭ҇то́ва, ꙳ тѧ̀ почита́емъ, а҆нтѡ́нїе: ꙳ ра́дꙋѧсѧ бо ше́ствовалъ є҆сѝ въ пꙋсты́ни непрохо́днѣй, мꙋ́дре, ꙳ наста́вникъ сеѧ̀ бы́лъ є҆сѝ че́стенъ. ꙳ тѣ́мже тебѣ̀ мы̀ вѣ́рою взыва́емъ: ꙳ ѽ всебл҃же́нне! мона́шествꙋющихъ похвало̀ ꙳ ѡ҆ на́съ моли́сѧ ко гдⷭ҇ꙋ, ꙳ є҆́же спасти́сѧ на́мъ.

Преподо́бне ѻ҆́ч҃е а҆нтѡ́нїе, и҆́стинныѧ ра́ди жи́зни ꙳ во гро́бѣ заключи́лсѧ є҆сѝ, ꙳ ника́коже боѧ́сѧ неви́димыхъ врагѡ́въ: ꙳ и҆ногда́ бо толца̑нїѧ творѧ́ще, прїидо́ша къ тебѣ̀, ꙳ ты́ же моли́твами твои́ми си́хъ безъ вѣ́сти сотворѧ́лъ є҆сѝ, ꙳ ѽ терпѣливодꙋ́шне, ꙳ пꙋсты́ни первонача́льниче. ꙳ тѣ́мже тѧ̀ вѣ́рнѡ всѝ почита́емъ и҆ ᲂу҆блажа́емъ.

Сла́ва, гла́съ и҃:

На нб҃о текꙋ́щꙋю возше́дъ колесни́цꙋ, чꙋ́дне, добродѣ́телей, дости́глъ є҆сѝ краегра́дїе поще́нїемъ, и҆з̾ пꙋсты́ни ѡ҆бходѧ̀ го́рнѧгѡ і҆ерⷭ҇ли́ма прекра̑снаѧ, и҆ ѿ болѣ́зненныхъ подвигѡ́въ досто́йнѡ по́чєсти прїе́мъ, съ небе́сными ра́дꙋешисѧ чинонача̑лїи, всебл҃же́нне вѣ́чныхъ бл҃ги́хъ наслѣ́дникъ и҆ црⷭ҇твїѧ жи́тель бы́въ: но моли́сѧ, бг҃оно́се а҆нтѡ́нїе, сп҃сꙋ всѣ́хъ, ᲂу҆мири́ти мі́ръ и҆ спастѝ дꙋ́шы на́шѧ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Влⷣчце, прїимѝ моли́твꙋ ра̑бъ:

Славосло́вїе вели́кое, и҆ ѿпꙋ́стъ.

На лїтꙋргі́и, Бл҃жє́нна ѿ канѡ́на пѣ́снь г҃ и҆ ѕ҃- ѧ. Прокі́менъ, гла́съ з҃: Честна̀ предъ гдⷭ҇емъ сме́рть преподо́бныхъ є҆гѡ̀. Сті́хъ: Что̀ возда́мъ гдⷭ҇еви ѡ҆ всѣ́хъ, ꙗ҆̀же воздаде́ ми; А҆пⷭ҇толъ къ є҆вре́ємъ, зача́ло тл҃є. А҆ллилꙋ́їа, гла́съ ѕ҃: Бл҃же́нъ мꙋ́жъ боѧ́йсѧ гдⷭ҇а, въ за́повѣдехъ є҆гѡ̀ восхо́щетъ ѕѣлѡ̀. Сті́хъ: Си́льно на землѝ бꙋ́детъ сѣ́мѧ є҆гѡ̀, ро́дъ пра́выхъ бл҃гослови́тсѧ. Є҆ѵⷢ҇лїе лꙋкѝ, зача́ло к҃д. Прича́стенъ: Въ па́мѧть вѣ́чнꙋю бꙋ́детъ пра́ведникъ:

Комментарии для сайта Cackle