Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ к҃г-й де́нь. Ст҃а́гѡ сщ҃енномꙋ́ченика кли́мента, є҆пⷭ҇кпа а҆гкѵ́рскагѡ:

И҆ ст҃а́гѡ мꙋ́ченика а҆гаѳагге́ла.

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры на ѕ҃, гла́съ а҃. Поⷣ: Нбⷭ҇ныхъ чинѡ́въ:

Пребы́въ въ вѣ́рѣ, ꙗ҆́коже въ вїногра́дѣ хрⷭ҇то́вѣ, во вре́мѧ прїѧ́лъ є҆сѝ дѣ́ланїе болѣ́зней, ꙳ мꙋ́чениче, многоѻбра́знѡ: ꙳ тѣ́мже пло́дъ спасе́нїѧ и҆зрасти́лъ є҆сѝ ꙳ цр҃ю̀ тезоимени́тнѡ и҆ дѣ́лателю, ꙳ свѧщенномꙋ́чениче кли́менте сла́вне.

Четверосꙋгꙋ́бна седми́ца твоѧ̀ мꙋче́нїѧ, мꙋ́дре, честна̀ ꙗ҆ви́сѧ вои́стиннꙋ и҆ бг҃ꙋ, и҆ а҆́гг҃лѡмъ ꙳ и҆ всѣ̑мъ человѣ́кѡмъ. ꙳ Ѻ҆гнѧ̀ ᲂу҆́бѡ го́рькагѡ и҆ сѣче́нїѧ, и҆ ра̑ны мнѡ́гїѧ, ꙳ гра́ды ѡ҆бходѧ̀ и҆ страны̑, и҆скꙋ́съ прїе́мъ, ꙳ не ѿстꙋпи́лъ є҆сѝ любвѐ хрⷭ҇то́вы.

Па́стырски просїѧ́въ, свѧщенномꙋ́чениче хрⷭ҇то́въ, ꙳ страда́льчєскїѧ по́двиги под̾ѧ́лъ є҆сѝ, до́блественне: ꙳ є҆ди́нъ чрезъ ѻ҆боѧ̀ вѣне́цъ прїе́мъ, ꙳ во ѻ҆бѣ́ихъ ᲂу҆краша́емь, ꙳ свѧще́нствѣ и҆ болѣ́знехъ страда́льческихъ: ꙳ тѣ́мже молѝ спасти́сѧ на́мъ.

И҆́ны стїхи̑ры, гла́съ в҃. Подо́бенъ: Є҆гда̀ ѿ дре́ва:

Лоза̀ вїногра́да живо́тнагѡ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, та́инственнымъ дѣ́ланїемъ ѡ҆копова́ема, болѣ́зньми ᲂу҆̀бо по́стничества, ѻ҆́ч҃е, посѣка́ема, мече́мъ же ѡ҆б̾е́млема мꙋче́нїѧ, вїно̀ ᲂу҆миле́нїѧ на́мъ раствори́лъ є҆сѝ: и҆́мже ны́нѣ насыща́еми всѝ, вѣ́рою всесвѧще́ннꙋю па́мѧть твою̀ пра́зднꙋемъ, блаже́нне.

Є҆гда̀ свѧщеннодѣ́йствовалъ є҆сѝ стра́шнꙋю и҆ соверше́ннѣйшꙋю же́ртвꙋ и҆ премі́рнꙋю, тогда̀ прине́слсѧ є҆сѝ сщ҃еннодѣ́йствꙋемь. Твою́ же кро́вь, всемꙋ́дре, преꙋсе́рднымъ се́рдцемъ, кро́ви примѣси́лъ є҆сѝ влⷣки твоегѡ̀, є҆́юже ты̀ ѡ҆кроплѧ́емь, бл҃же́нне, ве́сь чи́стъ показа́лсѧ є҆сѝ, ве́сь свѧще́ннѣйшїй, бг҃оглаго́ливе.

Жрѧ̀ а҆́гнца бж҃їѧ, грѣхѝ мі́ра ѡ҆чища́ющаго, и҆ тлю̀ и҆ сме́рть и҆стреби́вшаго, ꙗ҆́кѡ ѻ҆вча̀ непоро́чно поже́рлсѧ є҆сѝ, бг҃омꙋ́дре, сра́сленъ бы́въ подо́бїемъ, бл҃же́нне, живоно́сныѧ сме́рти. ны́нѣ же є҆гѡ̀ црⷭ҇твїѧ, достобл҃же́нне, полꙋчи́лъ є҆сѝ.

Сла́ва, гла́съ и҃:

Време́нъ четвери́щнѡ ѡ҆бхо́дъ, бг҃озва́нне, седмоꙋсꙋгꙋ́билъ є҆сѝ, бїе́мь, стрꙋ́жемь, и҆змѣнѧ́ѧ гра́ды и҆ страны̑, распина́емь за хрⷭ҇та̀: но нижѐ ѻ҆́гнь, нижѐ ме́чь, нижѐ ра̑ны дꙋшѝ твоеѧ̀ разрѣши́ша тве́рдость, погꙋби́лъ же є҆сѝ де́мѡнѡвъ крѣ́пость, сщ҃енномꙋ́чениче кли́менте. тѣ́мъ моли́сѧ хрⷭ҇тꙋ̀, спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ, и҆лѝ крⷭ҇тобг҃оро́диченъ. Поⷣ: Мꙋ́чєницы гдⷭ҇ни:

Не терплю̀, ча́до, ви́дѣти тѧ̀ на дре́вѣ ᲂу҆снꙋ́вша, бо́дрость всѣ̑мъ даю́щаго: ꙗ҆́кѡ да дре́вле престꙋпле́нїѧ плодо́мъ сно́мъ поги́бельнымъ ᲂу҆снꙋ́вшымъ бж҃е́ственнꙋю и҆ спаси́тельнꙋю бо́дрость пода́си, дв҃а глаго́лаше пла́чꙋщи, ю҆́же велича́емъ.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры ѻ҆ктѡ́иха. Сла́ва, гла́съ а҃. А҆нато́лїево:

Чꙋ́днаго во сщ҃е́нницѣхъ, мч҃ника кли́мента, въ до́лгомъ вре́мени и҆скꙋше́нїемъ мꙋ́къ, въ при́снѡ благи́хъ полꙋчи́ти сподо́бисѧ сла́дости и҆ бога́тства бж҃е́ственнагѡ, мнѡ́гїѧ къ подвигѡ́мъ пома́завъ свои́мъ подо́бїемъ, и҆ покори́въ пло́ть, вы́ше мꙋ́дрствовати сме́рти. Къ немꙋ́же, вѣ́рнїи, возопїи́мъ: великомꙋ́чениче сла́вне! ко хрⷭ҇тꙋ̀ моли́твами твои́ми, лѣ̑тнаѧ настоѧ̑нїѧ разрѣшѝ страсте́й на́шихъ, и҆ и҆зба́ви ѿ лю́тыхъ моли́твами твои́ми. (с. 529)

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ, и҆лѝ крⷭ҇тобг҃оро́диченъ. Поⷣ: Нбⷭ҇ныхъ чинѡ́въ:

Оу҆ креста̀ предстоѧ́щи сн҃а и҆ бг҃а твоегѡ̀, ꙳ и҆ долготерпѣ́нїе тогѡ̀ сматрѧ́ющи, ꙳ глаго́лала є҆сѝ пла́чꙋщи, мт҃и чⷭ҇таѧ: ꙳ ᲂу҆вы̀ мнѣ̀, ча́до сладча́йшее, ꙳ что̀ сїѧ̑ стра́ждеши непра́веднѡ, сло́ве бж҃їй; ꙳ да спасе́ши человѣ́чество.

Тропа́рь, гла́съ д҃:

Лоза̀ преподо́бства и҆ сте́бль страда́льчества, цвѣ́тъ сщ҃е́ннѣйшїй и҆ пло́дъ бг҃ода́нный, вѣ̑рнымъ, всесвѧще́нне, присноцвѣтꙋ́щъ дарова́лсѧ є҆сѝ: но ꙗ҆́кѡ мꙋ́ченикѡвъ сострада́лецъ и҆ свѧщеннонача́льникѡвъ сопресто́льникъ, молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

На ᲂу҆́трени ѻ҆́ба канѡ́на ѻ҆ктѡ́иха: и҆ ст҃а́гѡ на д҃, є҆гѡ́же краегране́сїе: Пою̀ ро́згꙋ ᲂу҆́мныѧ лозы̀. Творе́нїе ѳеофа́ново.

Гла́съ ѕ҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Ꙗ҆́кѡ по сꙋ́хꙋ пѣшеше́ствовавъ і҆и҃ль по бе́зднѣ стопа́ми, гони́телѧ фараѡ́на ви́дѧ потоплѧ́ема, бг҃ꙋ побѣ́днꙋю пѣ́снь, пои́мъ, вопїѧ́ше.

Съ го́рними ли́ки ꙗ҆́кѡ і҆ере́й, и҆ ꙗ҆́кѡ мꙋ́ченикъ сла́венъ хрⷭ҇тꙋ̀ предстоѧ̀, прилѣ́жнѡ молѝ полꙋчи́ти ѡ҆сїѧ́нїѧ твоегѡ̀ восхвалѧ́ющымъ тѧ̀.

Простє́ртыѧ по́двиги по землѝ препроводи́въ, прпⷣбне, црⷭ҇твїѧ нбⷭ҇нагѡ сподо́билсѧ є҆сѝ вѣне́цъ прїѧ́ти, и҆ вѣ́чнꙋю жи́знь и҆ неразори́мꙋю.

И҆зба́вленъ стра́стїю безстра́стнагѡ, страда́нїемъ потща́лсѧ є҆сѝ къ немꙋ̀ востещѝ, подража́тель бы́въ ꙗ҆́вѣ стрⷭ҇те́й є҆гѡ̀, а҆́гг҃лѡвъ ссе́льниче.

Бг҃оро́диченъ:

Преиспещре́нна добро́тою добродѣ́телей, бг҃ома́ти пречи́стаѧ, бг҃а и҆́стиннагѡ добродѣ́тель, зачала̀ є҆сѝ на́мъ, и҆сто́чникъ благи́хъ и҆сточа́юща.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Нѣ́сть ст҃ъ, ꙗ҆́коже ты̀, гдⷭ҇и, бж҃е мо́й, вознесы́й ро́гъ вѣ́рныхъ твои́хъ, бл҃же, и҆ ᲂу҆тверди́вый на́съ на ка́мени и҆сповѣ́данїѧ твоегѡ̀.

Красны̑ прине́слъ є҆сѝ плоды̀, розга̀ жизноно́сныѧ бы́въ лозы̀, и҆ сїѧ̑ мч҃ническими ᲂу҆краси́въ блиста́ньми, сп҃сꙋ всѣ́хъ ѡ҆свѧти́лъ є҆сѝ.

Па́ѵла ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ подража́тель, всю̀ вселе́ннꙋю претека́ѧ, всебл҃же́нне, креще́нїемъ бг҃одѣ́льнымъ и҆ кро́вїю кропле́нїѧ ѡ҆свѧща́ѧ, и҆сповѣ́данїѧ твоегѡ̀.

Бг҃оро́диченъ:

Нѣ́сть непоро́чна ꙗ҆́коже ты̀, всечи́стаѧ бцⷣе: є҆ди́на бо ѿ вѣ́ка бг҃а и҆́стиннаго и҆ всѣ́хъ содѣ́телѧ, бг҃а сло́ва па́че сло́ва родила̀ є҆сѝ.

Сѣда́ленъ, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Премꙋ́дрости:

Ѿ а҆гкѵ́ры ѕвѣздꙋ̀ бг҃осїѧ́ннꙋю, каппадо́кѡвъ похвалꙋ̀, бл҃гоче́стнѡ кли́мента почти́мъ, многострада́льнаго мꙋ́ченика, свѧще́нникѡвъ сла́вꙋ, прпⷣбныхъ похвалꙋ̀, си́рыхъ предста́телѧ, ни́щихъ побо́рника: и҆́же и҆ пострада́въ въ два́десѧть ѻ҆смо́е лѣ́то, мнѡ́гїѧ просвѣтѝ, и҆ ѻ҆ч҃ество ѡ҆свѧтѝ многострада́льный мч҃никъ: мо́литсѧ же хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ, прегрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе дарова́ти чтꙋ́щымъ любо́вїю ст҃ꙋ́ю па́мѧть є҆гѡ̀.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́кѡ дв҃ꙋ и҆ є҆ди́нꙋ въ жена́хъ, тѧ̀ безъ сѣ́мене ро́ждшꙋю бг҃а пло́тїю, всѝ бл҃жи́мъ ро́ди человѣ́честїи: ѻ҆́гнь бо всели́сѧ въ тѧ̀ бж҃ества̀, и҆ ꙗ҆́кѡ млⷣнца млеко́мъ пита́еши зижди́телѧ и҆ гдⷭ҇а. тѣ́мъ а҆́гг҃льскїй и҆ человѣ́ческїй ро́дъ, досто́йнѡ сла́вимъ прест҃о́е ржⷭ҇тво̀ твоѐ, и҆ согла́снѡ вопїе́мъ тѝ: молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, прегрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе дарова́ти покланѧ́ющымсѧ вѣ́рою прест҃о́мꙋ ржⷭ҇твꙋ̀ твоемꙋ̀.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

А҆́гнца и҆ па́стырѧ, и҆ и҆зба́вителѧ, а҆́гница зрѧ́щи на крⷭ҇тѣ̀, восклица́ше пла́чꙋщи, и҆ го́рькѡ рыда́ющи вопїѧ́ше: мі́ръ ᲂу҆́бѡ ра́дꙋетсѧ, прїе́млѧ тобо́ю и҆збавле́нїе, ᲂу҆тро́ба же моѧ̀ гори́тъ, зрѧ́щи твоѐ распѧ́тїе, є҆́же терпи́ши за милосе́рдїе ми́лости. Долготерпѣли́ве гдⷭ҇и, ми́лости бе́здно и҆ и҆сто́чниче неизчерпа́емый, ᲂу҆милосе́рдисѧ и҆ да́рꙋй согрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе вѣ́рою пою́щымъ бж҃е́ствєнныѧ стрⷭ҇ти твоѧ̑.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Хрⷭ҇то́съ моѧ̀ си́ла, бг҃ъ и҆ гдⷭ҇ь, чⷭ҇тна́ѧ цр҃ковь бг҃олѣ́пнѡ пое́тъ, взыва́ющи, ѿ смы́сла чи́ста, ѡ҆ гдⷭ҇ѣ пра́зднꙋющи.

Ѡ҆бте́къ всю̀ зе́млю, просте́рлъ є҆сѝ подвигѡ́въ ро́згꙋ, страда́льческое и҆ска́паѧ ра́дованїе и҆ бл҃гово́нїѧ сла́дость, страстоте́рпче всеблаже́нне.

Ве́ртъ зрѧ́ще твоегѡ̀ страда́нїѧ, ра́нъ цвѣ́ты, бл҃же́нне, твои́хъ ра́дꙋющесѧ пожина́емъ, и҆ разли́чными чꙋдесы̀ чꙋ̑вства ѡ҆бвеселѧ́емъ.

Днѐ бы́лъ є҆сѝ сы́нъ, чꙋ́дне, и҆ свѣ́та невече́рнѧгѡ, непреста́ннѡ ѡ҆зарѧ́емь трисо́лнечнымъ свѣ́томъ и҆ сїѧ́нїемъ проповѣ́данїѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Мр҃і́е всечⷭ҇таѧ, чистоты̀ бы́вши прїѧ́телище вмѣсти́тельное бж҃е́ственнагѡ вселе́нїѧ, дꙋше́внꙋю мою̀ скве́рнꙋ и҆ ѡ҆калѧ́нїе и҆стребѝ.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Бж҃їимъ свѣ́томъ твои́мъ, бла́же, ᲂу҆́тренюющихъ тѝ дꙋ́шы любо́вїю ѡ҆зарѝ, молю́сѧ, тѧ̀ вѣ́дѣти, сло́ве бж҃їй и҆́стиннаго бг҃а, ѿ мра́ка грѣхо́внагѡ взыва́юща.

Ра̑ны, всемꙋ́дре, терпѧ̀ многолѣ̑тныѧ и҆ должа́йшыѧ, многострада́теленъ бы́лъ є҆сѝ: ны́нѣ же нетлѣ́ннагѡ блаже́нства сла́дость наслѣ́довалъ є҆сѝ вѣ́чнꙋющꙋю.

Вѣ́рꙋ ꙗ҆́кѡ а҆гкѵ́рꙋ тве́рдꙋю, и҆ наде́ждꙋ, и҆ любо́вь ѡ҆снова́нїе положи́въ, честнѣ́й трⷪ҇цѣ себѐ возложи́лъ є҆сѝ, хра́мъ ѡ҆свѧще́нъ, ѻ҆́ч҃е всебога́те.

Бг҃оꙋкра́шенный сопрꙋ́гъ пресвѣ́тлый, подвиза́сѧ на три́знищи страда́нїѧ, прїе́мъ вѣ́чнꙋю жи́знь, со а҆́гг҃лы ликꙋ́етъ и҆ сра́дꙋетсѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Спастѝ хотѧ̀ ѿ тлѝ и҆стлѣ́вшее человѣ́ческое є҆стество̀ зижди́тель и҆ гдⷭ҇ь, во ᲂу҆тро́бꙋ ѡ҆чище́нꙋ ст҃ы́мъ дх҃омъ всели́всѧ, неизрече́ннѡ воѡбрази́сѧ.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Жите́йское мо́ре, воздвиза́емое зрѧ̀ напа́стей бꙋ́рею, къ ти́хомꙋ приста́нищꙋ твоемꙋ̀ прите́къ, вопїю́ ти: возведѝ ѿ тлѝ живо́тъ мо́й, многомлⷭ҇тиве.

Зако́ннѡ пострада́вше, вѣнцы̀ ѿ рꙋкѝ влⷣчнїѧ прїѧ́сте, дарѡ́въ разли́чныхъ раздаѧ̑нїѧ и҆ бл҃года́ть и҆сцѣле́нїй, и҆ вѣ́рныхъ врачева́ти недꙋ́ги.

Житїѐ бж҃е́ственное, подвигѡ́въ пробавле́нїе, ра́нъ и҆зпростре́нїе, благолѣ́пїѧ вѣнча́нїе та́йное, и҆ добро́ты дїади́ма, и҆ ѻ҆де́жда нетлѣ́нїѧ тебѣ̀ бы́ша.

Бг҃оро́диченъ:

Всечⷭ҇таѧ влⷣчце, ро́ждшаѧ земны̑мъ ко́рмчїѧ гдⷭ҇а, страсте́й мои́хъ непостоѧ́нное и҆ лю́тое ᲂу҆толѝ смꙋще́нїе, и҆ тишинꙋ̀ пода́ждь се́рдцꙋ моемꙋ̀.

Конда́къ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ дне́сь:

Лозы̀ бы́лъ є҆сѝ честна́ѧ розга̀ хрⷭ҇то́ва, многострада́льне кли́менте всехва́льне ꙗ҆́вльсѧ, со стра́ждꙋщими же взыва́лъ є҆сѝ: ты̀ мꙋ́ченикѡвъ, хрⷭ҇тѐ, свѣ́тлое ра́дованїе.

І҆́косъ:

Ѿ младе́нства свѧще́ннѡ воздое́ннаго, ро́згꙋ лозы̀ цр҃ѧ̀ хрⷭ҇та̀, пѣ́сньми почти́мъ вѣ́рнѡ: то́й бо ꙗ҆ви́сѧ весе́лїемъ и҆́стиннѡ и҆ добро́тою че́стенъ, въ мꙋ́кахъ и҆ страда́нїихъ непрекло́ненъ, во свѧще́нствѣ воѡбраже́нъ і҆ера́рхъ, и҆ ѻ҆́бщникъ бж҃їѧ црⷭ҇тва. і҆́дѡльскаѧ бо ка̑пища, и҆ ꙗ҆́рость мꙋчи́телей въ ничто́же вмѣни́въ, на три́знищи є҆ди́наго ра́достїю сп҃са и҆сповѣ́дꙋѧ: ты̀ мч҃никѡвъ, хрⷭ҇тѐ, свѣ́тлое ра́дованїе.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Ѻ҆́троцы въ вавѷлѡ́нѣ пе́щнагѡ пла́мене не ᲂу҆боѧ́шасѧ, но посредѣ̀ пла́мене вве́ржени, ѡ҆роша́еми поѧ́хꙋ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, гдⷭ҇и, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Заре́ю мꙋче́нїѧ вселе́ннꙋю ᲂу҆ѧсни́лъ є҆сѝ, воспѣва́ѧ хрⷭ҇тꙋ̀, мы́сли и҆ дꙋшѝ чистото́ю: благослове́нъ є҆сѝ, гдⷭ҇и, бж҃е ѻ҆ц҃є́въ на́шихъ.

Твои́хъ и҆справле́нїй свѧще́ннѣйшее торжество̀, нбⷭ҇нымъ свѣ́томъ сїѧ́ющо, ѡ҆зарѧ́етъ зовꙋ́щыѧ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, гдⷭ҇и, бж҃е ѻ҆ц҃є́въ на́шихъ.

Бг҃оро́диченъ:

Мꙋ́дрости премꙋ́дрыѧ, дв҃о, мт҃и была̀ є҆сѝ, всѧ̑ мꙋ́дрѣ пра́вѧщїѧ є҆сте́ственною бл҃гостїю, бл҃гослове́нъ, всечⷭ҇таѧ, пло́дъ твоегѡ̀ чре́ва.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

За зако́ны ѻ҆те́чєскїѧ блаже́ннїи въ вавѷлѡ́нѣ ю҆́ноши предбѣ́дствꙋюще, царю́ющагѡ ѡ҆плева́ша повелѣ́нїе безꙋ́мное, и҆ совокꙋ́плени и҆́мже не свари́шасѧ ѻ҆гне́мъ, держа́вствꙋющемꙋ досто́йнꙋю воспѣва́хꙋ пѣ́снь: гдⷭ҇а по́йте дѣла̀, и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Ꙗ҆ви́вшесѧ свѣтлѣ́йшїи на землѝ свѣти́льницы, ѡ҆зарѧ́ете тве́рдь, всебога́тїи, честны́ѧ цр҃кве: на нб҃сѣ́хъ же сїѧ́нїемъ страда́нїѧ ва́шегѡ, перворо́дныхъ торжество̀, весели́тесѧ вопїю́ще: гдⷭ҇а по́йте, дѣла̀, и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Съ весе́лїемъ ра́достнꙋю твои́хъ подвигѡ́въ па́мѧть ны́нѣ пра́зднꙋемъ: ꙗ҆́коже бо безпло́тенъ претерпѣ́лъ є҆сѝ ра́нъ треволнє́нїѧ, но вмѣ́стѡ си́хъ вѣ́чнꙋющꙋю пи́щꙋ досто́йнꙋ воспрїѧ́лъ є҆сѝ воздаѧ́нїе бога́тное, гдⷭ҇а по́йте, дѣла̀, взыва́ѧ, и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Во ᲂу҆пещре́ннꙋю и҆ пресвѣ́тлꙋю ѻ҆де́ждꙋ ты̀ сла́вы ѡ҆дѣ́ѧвсѧ, вмѣ́стѡ дꙋ́ха, пребога́те, лю́тагѡ ᲂу҆ны́нїѧ: вмѣ́стѡ мꙋ́къ, а҆́гг҃льское пребыва́нїе премѣни́лъ є҆сѝ, прїе́мъ жи́зни присносꙋ́щныѧ: гдⷭ҇а по́йте, дѣла̀, зовы́й, и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки. (с. 534)

Бг҃оро́диченъ:

И҆зъ присносꙋ́щнагѡ роди́телѧ, соприсносꙋ́щное сло́во и҆ сразꙋмѣва́емое, на послѣ́докъ же вѣкѡ́въ вопло́щсѧ ѿ дв҃ы, человѣ́ческїй ве́сь бг҃осодѣ́ла зра́къ, себѣ̀ по ѵ҆поста́си неслїѧ́ннѡ соедини́въ: гдⷭ҇а по́йте, дѣла̀, и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Бг҃а человѣ́кѡмъ невозмо́жно ви́дѣти, на него́же не смѣ́ютъ чи́ни а҆́гг҃льстїи взира́ти: тобо́ю бо, всечⷭ҇таѧ, ꙗ҆ви́сѧ человѣ́кѡмъ сло́во воплоще́нно. є҆го́же велича́юще съ нбⷭ҇ными вѡ́и, тѧ̀ ᲂу҆блажа́емъ.

Ба́нею свѣтови́днагѡ креще́нїѧ соверши́всѧ, и҆ свѧще́нства ма́стїю, и҆ мꙋ́ченическою кро́вїю ѡ҆мы́всѧ, блаже́нне, ᲂу҆кра́шенъ ра́дꙋѧсѧ восте́клъ є҆сѝ къ нбⷭ҇нымъ во́инствѡмъ, бг҃облаже́нне.

Ст҃ы́хъ мꙋ́ченикѡвъ вѣне́цъ, сло́во бж҃їе, вѣнце́мъ дарова́нїй ᲂу҆красѝ тво́й ст҃ы́й ве́рхъ, чꙋ́дне, пра́вды незаходи́мое сл҃нце: є҆гѡ́же ра́ди по́двиги дѡ́лгїѧ ра́дꙋѧсѧ претерпѣ́лъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Сн҃ъ и҆ сло́во бж҃їе безнача́льное вопло́щсѧ, сн҃ъ дв҃ы быва́етъ бл҃говоле́нїемъ ѻ҆ц҃а̀ и҆ дх҃а бжⷭ҇твеннагѡ содѣ́йствомъ: ве́сь ѡ҆бновѝ и҆стлѣ́вшїй мо́й зра́къ, ꙗ҆́кѡ всеси́ленъ.

Свѣти́ленъ. Подо́бенъ: Жєны̀ ᲂу҆слы́шите:

Ꙗ҆́коже па́ѵелъ а҆пⷭ҇толъ зе́млю ѡ҆бте́клъ є҆сѝ всю̀, и҆ до́лгими твои́ми по́двиги просте́рлъ є҆сѝ, кли́менте, ро́згꙋ, и҆ мре́жею вѣ́ры ᲂу҆ловлѧ́еши а҆гаѳагге́ла, соѻ́бщника и҆ смꙋ́ченика, блага́гѡ вѣща́нїѧ тезоимени́тнаго страда́льца.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Ты̀ моѐ застꙋпле́нїе, пречⷭ҇таѧ, и҆ крѣ́пкое прибѣ́жище, ты̀ и҆ предста́тельница, и҆ покро́въ, и҆ къ тебѣ̀ припа́даю зовы́й: ѿ бѣ́дъ мои́хъ и҆зба́ви мѧ̀, ꙗ҆́кѡ ра́дость ро́ждшаѧ, и҆ ѿ ѻ҆гнѧ̀ и҆схи́ти вѣ́чнагѡ, дв҃о, на тѧ̀ надѣ́ющагосѧ.

На лїтꙋргі́и, Бл҃жє́нна, ѻ҆ктѡ́иха: и҆ ст҃а́гѡ пѣ́снь г҃-ѧ, на д҃. Прокі́менъ, гла́съ з҃: Честна̀ предъ гдⷭ҇емъ сме́рть прпⷣбныхъ є҆гѡ̀. Сті́хъ: Что̀ возда́мъ гдⷭ҇еви ѡ҆ всѣ́хъ, ꙗ҆̀же воздаде́ ми; А҆пⷭ҇лъ ко є҆вре́ємъ, зача́ло тл҃д. А҆ллилꙋ́їа, гла́съ в҃: Свѧще́нницы твоѝ ѡ҆блекꙋ́тсѧ въ пра́вдꙋ, и҆ преподо́бнїи твоѝ возра́дꙋютсѧ. Є҆ѵⷢ҇лїе і҆ѡа́нна, зача́ло л҃ѕ. Прича́стенъ: Въ па́мѧть вѣ́чнꙋю бꙋ́детъ пра́ведникъ:

Комментарии для сайта Cackle