Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же во в҃-й де́нь. Слꙋ́жба прпⷣбномꙋ и҆ бг҃оно́сномꙋ ѻ҆тцꙋ̀ на́шемꙋ серафі́мꙋ, саро́вскомꙋ чꙋдотво́рцꙋ.

На ма́лѣй вече́рни,

стїхи̑ры на д҃, самогла́сны, гла́съ д҃:

Соше́дшесѧ дне́сь, хрⷭ҇тоимени́тїи лю́дїе, похва́льными пѣ́сньми вѣнча́имъ земна́го а҆́гг҃ла и҆ нбⷭ҇наго человѣ́ка, и҆ къ немꙋ̀ те́плѣ возопїи́мъ: ѽ бл҃же́нне ѻ҆́тче серафі́ме, по́стникѡмъ пресла́внаѧ похвало̀, ѡ҆ на́съ моли́сѧ ко гдⷭ҇ꙋ, поми́ловатисѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Цѣломꙋ́дрїе и҆ кро́тость ѿ ю҆́ности возлюби́въ, ѻ҆́тче серафі́ме, чистото́ю ᲂу҆ма̀ и҆ се́рдца любо́вь хрⷭ҇то́вꙋ стѧжа́лъ є҆сѝ, є҆́юже бг҃ови прибли́зилсѧ є҆сѝ. того̀ ᲂу҆̀бо ны́нѣ молѝ, ѿ бѣ́дъ и҆зба́вити вѣ́рою творѧ́щыѧ честнꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Дне́сь соше́дшесѧ хрⷭ҇тоимени́тыхъ люде́й мно́жєства въ прославле́нїе чⷭ҇тны́хъ моще́й твои́хъ, прпⷣбне ѻ҆́тче серафі́ме, ра́дости и҆ весе́лїѧ всѝ и҆спо́лнишасѧ: ꙗ҆ви́лъ бо сѧ є҆сѝ болѧ́щымъ и҆сцѣле́нїе и҆ хрѡмы́мъ хожде́нїе, съ вѣ́рою притека́ющымъ къ ра́цѣ моще́й твои́хъ.

Сла́ва, гла́съ ѕ҃:

Весели́сѧ и҆ ра́дꙋйсѧ ѡ҆ гдⷭ҇ѣ, ѻ҆би́тель саро́вскаѧ: въ тебѣ́ бо возсїѧ̀ свѣти́льникъ но́вый рѡссі́йскїѧ землѝ. красꙋ́йсѧ и҆ ликꙋ́й цр҃ковь бж҃їѧ, и҆ и҆́нокѡвъ мно́жєства сора́дꙋйтесѧ. празднолю́бцєвъ собо́ри взыгра́йте, и҆ вѣне́цъ ѿ дх҃о́вныхъ цвѣтѡ́въ спле́тше, съ даві́домъ воспо́йте: чⷭ҇тна̀ пред̾ гдⷭ҇емъ сме́рть прпⷣбныхъ є҆гѡ̀. сїѧ́ бо прпⷣбномꙋ серафі́мꙋ нача́ло сла́вы полага́етъ, є҆ѧ́же ѻ҆́бщники и҆ на́съ сотворѝ твои́ми мл҃твами, бл҃же́нне.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Никто́же притека́ѧй:

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ в҃:

И҆зше́дъ ѿ ѻ҆те́чествїѧ твоегѡ̀, прпⷣбне ѻ҆́тче серафі́ме, и҆ гра́да кі́ева доше́дъ, та́мѡ ᲂу҆ моще́й чꙋдотво́рєцъ на пꙋ́ть сп҃си́тельнагѡ по́двига бл҃гослове́нїе прїѧ́лъ є҆сѝ: сїѐ ᲂу҆̀бо и҆ на́мъ низпослѝ, творѧ́щымъ всест҃ꙋ́ю и҆ пречⷭ҇тнꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Сті́хъ: Честна̀ пред̾ гдⷭ҇емъ сме́рть прпⷣбныхъ є҆гѡ̀.

Ве́лїй и҆скꙋ́съ въ послꙋша́нїи и҆́ноческихъ по́двигѡвъ, прпⷣбне ѻ҆́тче серафі́ме, съ любо́вїю прїѧ́лъ є҆сѝ, и҆ бра́тїю твои́мъ терпѣ́нїемъ и҆ любо́вїю ᲂу҆диви́лъ є҆сѝ: молѝ сп҃сти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Сті́хъ: Бл҃же́нъ мꙋ́жъ боѧ́йсѧ гдⷭ҇а, въ за́повѣдехъ є҆гѡ̀ восхо́щетъ ѕѣлѡ̀.

Наставлє́нїи и҆гꙋ́мена ᲂу҆крѣплѧ́емь, въ пꙋсты́нное мѣ́сто саро́ва всели́лсѧ є҆сѝ, ѻ҆́тче, и҆ та́мѡ мл҃твенномꙋ по́двигꙋ крѣ́пкѡ прилѣжа́ти потщи́лсѧ є҆сѝ, и҆ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ до́мъ прест҃а́гѡ дх҃а: молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а ѡ҆ всѣ́хъ на́съ.

Сла́ва, и҆ па́ки та́ѧжде стїхи́ра: Наставлє́нїи и҆гꙋ́мена:

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Предста́тельница и҆ покро́въ ты̀ є҆сѝ, пречⷭ҇таѧ, и҆зба́ви на́съ ѿ бѣ́дъ лю́тыхъ и҆ ѡ҆бстоѧ́нїй, и҆ дꙋ́шы на́шѧ сп҃сѝ бжⷭ҇твенными твои́ми мл҃твами.

Тропа́рь пи́санъ на вели́цѣй вече́рни.

На вели́цѣй вече́рни. Бл҃же́нъ мꙋ́жъ:

На Гдⷭ҇и воззва́хъ, стїхи̑ры на и҃. А҆́ще ᲂу҆́бѡ є҆́сть предпра́зднство ст҃ы́хъ бг҃оѧвле́нїй, пе́рвѣе пое́мъ трѝ стїхи̑ры предпра́зднства: а҆́ще же нѣ́сть сїѧ̀ стїхи̑ры, повторѧ́юще пе́рвꙋю и҆ вторꙋ́ю, во гла́съ а҃: Подо́бенъ: Ѽ, ди́вное чꙋ́до:

Ѽ, пресла́вное чꙋ́до, подви́жникъ бл҃гоче́стїѧ въ саро́вѣ ꙗ҆влѧ́етсѧ, и҆ мл҃твенникъ къ бг҃ꙋ те́плый серафі́мъ пречꙋ́дный на́мъ быва́етъ: весели́сѧ, ѻ҆би́тель саро́вскаѧ, и҆мꙋ́щи въ себѣ̀ мо́щи прпⷣбнагѡ: взыгра́йте, правосла́вныхъ мно́жєства, преди́внаго серафі́ма и҆мꙋ́ще въ бѣда́хъ застꙋ́пника и҆ вопїю́ще къ немꙋ̀: ра́дꙋйсѧ, свѣти́льниче рѡссі́йскїѧ землѝ, тмы̀ сопроти́вныхъ дале́че ѿрѣва́й, и҆ гдⷭ҇еви моли́сѧ, дарова́ти дꙋша́мъ на́шымъ ми́ръ и҆ ве́лїю млⷭ҇ть.

Ѽ ди́вное чꙋ́до, се́ бо вои́стиннꙋ во ѻ҆би́тели саро́встѣй бл҃гоче́стїѧ сто́лпъ непоколеби́мый серафі́мъ бл҃же́нный ꙗ҆влѧ́етсѧ на́мъ: тѣ́мже, бг҃омꙋ́дрыхъ собо́ри, на высотꙋ̀ дꙋ́хомъ возноси́тесѧ, къ прпⷣбномꙋ вопїю́ще: прпⷣбне ѻ҆́тче серафі́ме, гдⷭ҇еви моли́сѧ, дарова́ти дꙋша́мъ на́шымъ ми́ръ и҆ ве́лїю млⷭ҇ть.

Ди̑вны твоѧ̑ та̑йны, хрⷭ҇тѐ бж҃е, ꙗ҆́кѡ дарова́лъ є҆сѝ на́мъ свѣти́льника прпⷣбнаго серафі́ма, вѣ̑рнымъ лю́демъ на сопрѡти́вныѧ крѣ́пкаго побо́рника, и҆́нокѡмъ и҆ всѣ̑мъ правѡсла́внымъ хрⷭ҇тїа́нѡмъ мл҃твенника, ст҃ѣ́й ѻ҆би́тели похвалꙋ̀ и҆ ᲂу҆твержде́нїе: то́й и҆ ны́нѣ мо́литъ тѧ̀, гдⷭ҇и, дарова́ти дꙋша́мъ на́шымъ ми́ръ и҆ ве́лїю млⷭ҇ть.

Є҆гда̀ вше́лъ є҆сѝ, прпⷣбне, въ пꙋсты́ню саро́вскꙋю, тогда̀, своеѧ̀ во́ли до конца̀ совле́ксѧ, тве́рдое ко всѣ̑мъ послꙋша́нїе показа́лъ є҆сѝ: дѡса́ды бо и҆ безчє́стїѧ претерпѣ́лъ є҆сѝ ра́дꙋѧсѧ: ᲂу҆дарє́нїѧ и҆ ра̑ны ѿ ѕлы́хъ чл҃вѣ̑къ прїѧ́лъ є҆сѝ, ѡ҆ ни́хже и҆ моли́лсѧ є҆сѝ, прпⷣбне: мы́ же, прославлѧ́юще пречⷭ҇тнꙋ́ю па́мѧть твою̀, мо́лимъ ти сѧ, прпⷣбне, гдⷭ҇еви моли́сѧ ми́ръ мі́рови дарова́ти и҆ дꙋша́мъ на́шымъ ве́лїю млⷭ҇ть.

Бл҃же́нна ѻ҆би́тель саро́вскаѧ, и҆мꙋ́ще тебѐ, прпⷣбне ѻ҆́тче серафі́ме, добродѣ́телей сокро́вище, сосꙋ́дъ чⷭ҇тоты̀, цѣломꙋ́дрїѧ храни́телѧ, прїѧ́телище бл҃года́ти, и҆сто́чникъ и҆сцѣле́нїй, болѧ́щымъ врача̀ безме́здна, по́стника и҆́стинна, въ ско́рбехъ ᲂу҆тѣ́шителѧ, жите́йскими страстьмѝ ѡ҆бꙋрева́ємымъ ти́хое приста́нище: на́мъ же, творѧ́щымъ чⷭ҇тнꙋ́ю па́мѧть твою̀, молѝ, прпⷣбне ѻ҆́тче серафі́ме, дарова́ти ми́ръ и҆ ве́лїю млⷭ҇ть.

Дне́сь ликꙋ́ютъ собо́ри вѣ́рныхъ въ па́мѧть твою̀, прпⷣбне серафі́ме, и҆ велегла́снѡ вопїю́тъ: ты̀ любвѐ ра́ди хрⷭ҇то́вы всѧ̑ кра̑снаѧ мі́ра ѡ҆ста́вивъ и҆ въ пꙋсты́ню саро́вскꙋю всели́всѧ, ника́коже ᲂу҆страши́лсѧ є҆сѝ неви́димыхъ вра̑гъ боре́нїѧ: но сїѧ̑ мл҃твами твои́ми ꙗ҆́кѡ пра́хъ ѿмета́лъ є҆сѝ: тѣ́мже гдⷭ҇еви моли́сѧ дарова́ти дꙋша́мъ на́шымъ ми́ръ и҆ ве́лїю млⷭ҇ть.

Сла́ва, гла́съ и҃:

Прїиди́те, вѣ́рныхъ собо́ри, похва́льными пѣ́сньми дне́сь пречꙋ́днаго ѻ҆тца̀ просла́вимъ и҆ си́це є҆мꙋ̀ возопїи́мъ: прпⷣбне ѻ҆́тче серафі́ме, вои́стиннꙋ сподо́билсѧ є҆сѝ бжⷭ҇твенныѧ жи́зни, прїи́мъ ѿ бг҃а вѣне́цъ нетлѣ́нныѧ сла́вы. сегѡ̀ ра́ди ѻ҆би́тель саро́вскаѧ тобо́ю хва́литсѧ, лю́дїе же, зрѧ́ще чⷭ҇тнꙋ́ю ра́кꙋ моще́й твои́хъ и҆ чꙋдеса̀ быва́ємаѧ, сла́вѧтъ прославлѧ́ющаго тѧ̀ гдⷭ҇а: є҆мꙋ́же моли́сѧ, прпⷣбне, дарова́ти дꙋша́мъ на́шымъ ми́ръ и҆ ве́лїю млⷭ҇ть.

И҆ ны́нѣ, предпра́зднства, и҆лѝ бг҃оро́диченъ, гла́съ то́йже:

Цр҃ь нбⷭ҇ный за чл҃вѣколю́бїе на землѝ ꙗ҆ви́сѧ и҆ съ человѣ́ки поживѐ: ѿ дв҃ы бо чⷭ҇тыѧ пло́ть прїе́мый и҆ и҆з̾ неѧ̀ проше́дый съ воспрїѧ́тїемъ є҆ди́нъ є҆́сть сн҃ъ, сꙋгꙋ́бъ є҆стество́мъ, но не ѵ҆поста́сїю: тѣ́мже соверше́нна того̀ бг҃а и҆ соверше́нна чл҃вѣ́ка вои́стиннꙋ проповѣ́дающе, и҆сповѣ́дꙋемъ хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шего: є҆го́же молѝ, мт҃и безневѣ́стнаѧ, поми́ловатисѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Вхо́дъ. Прокі́менъ днѐ.

Чтє́нїѧ прпⷣбничєскаѧ г҃. (Зрѝ л. рн҃а)

На лїті́и стїхи́ра хра́ма: и҆ прпⷣбномꙋ стїхи̑ры, гла́съ а҃:

Кі́ими похва́льными вѣнцы̀ вѣнча́имъ подви́жника вели́каго, прпⷣбнаго серафі́ма; то́й бо ꙗ҆́кѡ наста́вникъ до́брый въ тве́рдости вѣ́ры и҆ добродѣ́тели ꙗ҆ви́сѧ, бг҃одꙋхнове́нными ᲂу҆чє́нїи и҆ равноа́гг҃льнымъ житїе́мъ приходѧ́щыѧ къ немꙋ̀ наꙋча́ѧ. тѣ́мже вопїе́мъ є҆мꙋ̀: моли́сѧ, прпⷣбне, хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ, правосла́внꙋю вѣ́рꙋ ᲂу҆тверди́ти и҆ дꙋша́мъ на́шымъ сп҃сти́сѧ.

Прїиди́те, и҆́нѡкъ мно́жєства, дне́сь прпⷣбнаго бл҃гоче́стнѡ восхва́лимъ, и҆́стиннаго ᲂу҆ченика̀ сп҃сова, мїрскꙋ́ю пре́лесть попра́вшаго, ꙗ҆ре́мъ хрⷭ҇то́въ на ра́мо взе́мшаго, и҆ полкѝ бѣсѡ́въ посрами́вшаго: къ немꙋ́же возопїи́мъ си́це: не забꙋ́ди на́съ, ѻ҆́тче серафі́ме, восхвалѧ́ющихъ и҆ чтꙋ́щихъ ст҃ꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Свѣ́тлаѧ и҆ бжⷭ҇твеннаѧ па́мѧть твоѧ̀, прпⷣбне серафі́ме, ᲂу҆дивѝ всѣ́хъ, ꙗ҆́кѡ безпло́тенъ бо, во пло́ти врагѝ неви̑димыѧ посрами́лъ є҆сѝ: всѧ́ же страна̀ тамбо́вскаѧ и҆ ст҃а́ѧ ѻ҆би́тель саро́вскаѧ, и҆мꙋ́щи твоѧ̑ ст҃ы̑ѧ мо́щи, хва́литсѧ, си́ми бо здра́вїе всѣ̑мъ съ вѣ́рою притека́ющымъ къ чⷭ҇тнѣ́й твое́й ра́цѣ подае́тсѧ. тѣ́мже, просвѣти́вшесѧ тобо́ю, вопїе́мъ тѝ, прпⷣбне: молѝ сп҃сти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Сла́ва, гла́съ є҃:

Ра́дꙋйсѧ дне́сь, всѧ̀ рѡссі́йскаѧ землѐ, и҆ ст҃а́ѧ ѻ҆би́тель саро́вскаѧ, весели́сѧ. вѣ́рныхъ же мно́жєства, сте́кшесѧ дне́сь, просла́вимъ прпⷣбнаго ѻ҆тца̀, па́стырѧ и҆ ᲂу҆чи́телѧ, бг҃омꙋ́драго наста́вника заблꙋ́ждшымъ, ско́раго всѣ́хъ болѧ́щихъ цѣли́телѧ, рѡссі́йскїѧ землѝ вели́кое ᲂу҆краше́нїе, є҆го́же похвалѧ́юще си́це рце́мъ: прпⷣбне серафі́ме, сп҃сѝ на́съ мл҃твами твои́ми.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ, гла́съ то́йже:

Хра́мъ и҆ две́рь є҆сѝ, пала́та и҆ престо́лъ цр҃е́въ, дв҃о всечⷭ҇тна́ѧ, є҆́юже и҆зба́витель моѝ хрⷭ҇то́съ гдⷭ҇ь во тмѣ̀ спѧ́щымъ ꙗ҆ви́сѧ, сл҃нце сы́й пра́вды, просвѣти́ти хотѧ̀, ꙗ҆̀же созда̀ по ѻ҆́бразꙋ своемꙋ̀ рꙋко́ю свое́ю: тѣ́мже, всепѣ́таѧ, ꙗ҆́кѡ мт҃рне дерзнове́нїе къ немꙋ̀ стѧжа́вши, непреста́ннѡ молѝ сп҃сти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ є҃.

Подо́бенъ: Ра́дꙋйсѧ, живоно́сный крⷭ҇те:

Ра́дꙋйсѧ, а҆́гг҃лѡмъ собесѣ́дниче, прпⷣбне серафі́ме, бл҃гоче́стнѡ бо на землѝ пожи́въ, мнѡ́ги приходѧ́щыѧ къ тебѣ̀ стра́хꙋ гдⷭ҇ню поꙋча́лъ є҆сѝ: бл҃года́тїю прест҃а́гѡ дх҃а ѡ҆зарѧ́емь, зрѣ́лъ є҆сѝ бꙋ̑дꙋщаѧ, ꙗ҆́кѡ настѡѧ́щаѧ, и҆ ᲂу҆миле́нїѧ и҆ ра́дости мнѡ́ги скорбѧ́щыѧ дꙋше́ю и҆сполнѧ́лъ є҆сѝ. тѣ́мже мо́лимъ ти сѧ, моли́сѧ гдⷭ҇еви ѡ҆ чтꙋ́щихъ тѧ̀.

Сті́хъ: Честна̀ пред̾ гдⷭ҇емъ сме́рть прпⷣбныхъ є҆гѡ̀.

Ра́дꙋйсѧ, заблꙋ́ждшихъ ᲂу҆чи́телю преди́вный, хрⷭ҇та̀ гдⷭ҇а во хра́мѣ со а҆рха́гг҃лы и҆ а҆́гг҃лы ви́дѣти сподо́бивыйсѧ. и҆ ны́нѣ, прпⷣбне, на нб҃сѣ́хъ тогѡ̀ зрѣ́нїѧ вы́нꙋ наслажда́ѧсѧ, моли́сѧ ѡ҆ на́съ, вѣ́рою творѧ́щихъ па́мѧть твою̀.

Сті́хъ: Бл҃же́нъ мꙋ́жъ боѧ́йсѧ гдⷭ҇а, въ за́повѣдехъ є҆гѡ̀ восхо́щетъ ѕѣлѡ̀.

Ра́дꙋйсѧ, прпⷣбне серафі́ме, всѣ̑мъ бо храни́ти и҆́стиннꙋю вѣ́рꙋ хрⷭ҇то́вꙋ заповѣ́далъ є҆сѝ, и҆ вы́шнѧгѡ житїѧ̀ вожделѣ́въ, бога́тство возненави́дѣлъ є҆сѝ: ны́нѣ же неизрече́ннꙋю красотꙋ̀ нбⷭ҇нꙋю зри́ши, и҆ сла́дкагѡ пѣ́нїѧ а҆́гг҃льскагѡ наслажда́ешисѧ. тѣ́мже моли́сѧ гдⷭ҇еви дарова́ти на́мъ ми́ръ и҆ ве́лїю млⷭ҇ть. (с. 688)

Сла́ва, гла́съ ѕ҃:

Прпⷣбне ѻ҆́тче серафі́ме, кто̀ и҆сповѣ́сть трꙋды̀ твоѧ̑ и҆ бѡлѣ́зни; и҆лѝ кі́й ѧ҆зы́къ и҆зрече́тъ же́стокое пꙋсты́нное твоѐ житїѐ, бдѣ́нїе же и҆ поще́нїе, є҆ще́ же и҆ въ затво́рѣ пребыва́нїе, ᲂу҆сте́нъ безмо́лвїе и҆ моле́нїе непреста́нное; вои́стиннꙋ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ по́стникѡмъ ᲂу҆краше́нїе, мл҃твенникъ къ бг҃ꙋ непосты́дный. тѣ́мже къ тебѣ̀ вопїе́мъ: ра́дꙋйсѧ, и҆́ноческагѡ житїѧ̀ пра́вило: ра́дꙋйсѧ, въ бѣда́хъ и҆ ско́рбехъ вели́кое ᲂу҆тѣше́нїе и҆ те́плый всѣ̑мъ предста́телю: моли́сѧ, прпⷣбне, сп҃сти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

И҆ ны́нѣ, предпра́зднства, и҆лѝ бг҃оро́диченъ:

Творе́цъ и҆ и҆зба́витель мо́й, пречⷭ҇таѧ, хрⷭ҇то́съ гдⷭ҇ь, и҆з̾ твои́хъ ложе́снъ проше́дъ въ мѧ̀ ѡ҆болкі́йсѧ, пе́рвыѧ клѧ́твы а҆да́ма свободѝ: тѣ́мже тѝ, всечⷭ҇таѧ, ꙗ҆́кѡ бж҃їи мт҃ри же и҆ дв҃ѣ вои́стиннꙋ, вопїе́мъ немо́лчнѡ: ра́дꙋйсѧ, а҆́гг҃льски, ра́дꙋйсѧ, влⷣчце, предста́тельство и҆ покро́ве и҆ сп҃се́нїе дꙋ́шъ на́шихъ.

Тропа́рь прпⷣбнагѡ, гла́съ д҃:

Ѿ ю҆́ности хрⷭ҇та̀ возлюби́лъ є҆сѝ, бл҃же́нне, и҆ томꙋ̀ є҆ди́номꙋ рабо́тати пла́меннѣ вожделѣ́въ, непреста́нною моли́твою и҆ трꙋдо́мъ въ пꙋсты́ни подвиза́лсѧ є҆сѝ, ᲂу҆миле́ннымъ же се́рдцемъ любо́вь хрⷭ҇то́вꙋ стѧжа́въ, и҆збра́нникъ возлю́бленъ бж҃їѧ мт҃ре ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ. сегѡ̀ ра́ди вопїе́мъ тѝ: сп҃са́й на́съ мл҃твами твои́ми, серафі́ме, прпⷣбне ѻ҆́тче на́шъ.

Два́жды, и҆ предпра́зднства, и҆лѝ Бцⷣе дв҃о: (с. 689)

На ᲂу҆́трени.

На Бг҃ъ гдⷭ҇ь, тропа́рь ст҃а́гѡ, два́жды. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, предпра́зднства, и҆лѝ бг҃оро́диченъ: Є҆́же ѿ вѣ́ка ᲂу҆тае́нное:

По а҃-мъ стїхосло́вїи сѣда́ленъ, гла́съ д҃:

Зна́менїемъ кре́стнымъ и҆ мл҃твою вра̑жїѧ и҆скꙋшє́нїѧ побѣди́въ, посто́мъ и҆ воздержа́нїемъ гдⷭ҇еви бл҃гоꙋгоди́лъ є҆сѝ: тѣ́мже чꙋде́съ прїѧ́лъ є҆сѝ да́ръ, всѣ̑мъ и҆сцѣлє́нїѧ подава́ѧ, вѣ́рою притека́ющымъ къ ра́цѣ моще́й твои́хъ, серафі́ме прпⷣбне: молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, грѣхѡ́въ ѡ҆ставле́нїе дарова́ти чтꙋ́щымъ любо́вїю ст҃ꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Оу҆жа́сно чꙋ́до зача́тїѧ, и҆ несказа́ненъ ѻ҆́бразъ рождества̀ въ тебѣ̀ позна́сѧ, приснодв҃о чⷭ҇таѧ, ᲂу҆жаса́етъ мо́й ᲂу҆́мъ, и҆ ᲂу҆дивлѧ́етъ помышле́нїе: сла́ва твоѧ̀, бцⷣе, всѣ̑мъ простре́сѧ во сп҃се́нїе дꙋ́шъ на́шихъ.

По в҃-мъ стїхосло́вїи сѣда́ленъ, гла́съ а҃:

Во глꙋбинѣ̀ пꙋсты́ни саро́вскїѧ кѡлѣ́на приклонѧ́лъ є҆сѝ на ка́мени, воздѣва́ѧ прпⷣбнѣи твоѝ рꙋ́цѣ ко гдⷭ҇ꙋ: тѣ́мже ѿ сп҃са бл҃года́ть ст҃а́гѡ дх҃а прїѧ́лъ є҆сѝ, стра́ждꙋщыѧ тѣлесы̀ и҆сцѣлѧ́ти и҆ дꙋ́шы вѣ́рныхъ просвѣща́ти. сегѡ̀ ра́ди вопїе́мъ тѝ: молѝ, прпⷣбне, хрⷭ҇та̀ бг҃а сп҃сти́сѧ на́мъ, пра́зднꙋющымъ ст҃ꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Мл҃твꙋ прїе́мши ѿ на́съ, въ кро́въ тво́й, пречⷭ҇таѧ дв҃о, прибѣга́ющихъ, не преста́й молѧ́щи чл҃вѣколю́бца сп҃сти́сѧ рабѡ́мъ твои̑мъ.

По полѷеле́и сѣда́ленъ, гла́съ з҃:

Просїѧ̀ добродѣ́тельное житїѐ твоѐ, прпⷣбне, ны́нѣ въ рѡссі́йстѣй землѝ, и҆ ѿ всѣ́хъ пѣ́сньми похва́льными сла́вишисѧ: ты́ бо, ꙗ҆́кѡ и҆лїа̀ на колесни́цꙋ добродѣ́телей вше́дъ, на нб҃са̀ дꙋше́ю возлетѣ́лъ є҆сѝ и҆ та́мѡ пра́веднѡ пресвѣ́тлымъ вѣнце́мъ вѣнча́лсѧ є҆сѝ. тѣ́мже бл҃годарѧ́ще вопїе́мъ тѝ, бл҃же́нне серафі́ме: молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, грѣхѡ́въ ѡ҆ставле́нїе дарова́ти чтꙋ́щымъ любо́вїю ст҃ꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, предпра́зднства, и҆лѝ бг҃оро́диченъ:

Пречⷭ҇таѧ дв҃о, поми́лꙋй на́съ, прибѣга́ющихъ вѣ́рою къ тебѣ̀ милосе́рднѣй и҆ просѧ́щихъ те́плагѡ твоегѡ̀ застꙋпле́нїѧ: ꙗ҆́кѡ мт҃и бг҃а вы́шнѧгѡ, молѝ сн҃а твоего̀, хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шего, сп҃сти́сѧ рабѡ́мъ твои̑мъ.

Та́же степє́нна, а҃-й а҆нтїфѡ́нъ д҃-гѡ гла́са.

Прокі́менъ, гла́съ то́йже: Честна̀ пред̾ гдⷭ҇емъ сме́рть прпⷣбныхъ є҆гѡ̀. Сті́хъ: Что̀ возда́мъ гдⷭ҇еви ѡ҆ всѣ́хъ, ꙗ҆̀же воздаде́ ми; Є҆ѵⷢ҇лїе ѿ матѳе́а, зача́ло м҃г.

По н҃-мъ ѱалмѣ̀ стїхи́ра, гла́съ ѕ҃:

Дне́сь, вѣ́рнїи, дꙋхо́внѡ торжествꙋ́юще въ наро́читѣмъ пра́здницѣ прпⷣбнагѡ ѻ҆тца̀, и҆ бл҃гоче́стнѡ ра́дꙋющесѧ, томꙋ̀ те́плѣ возопїи́мъ: ра́дꙋйсѧ, серафі́ме бл҃же́нне: Ра́дꙋйсѧ, нбⷭ҇ный человѣ́че и҆ земны́й а҆́гг҃ле: ра́дꙋйсѧ, мно́гихъ на пꙋ́ть сп҃се́нїѧ наста́вивый: ра́дꙋйсѧ, вѣ̑рнымъ похвало̀ и҆ рѡссі́йстѣй землѝ ᲂу҆твержде́нїе: моли́сѧ ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

Канѡ́нъ предпра́зднства на ѕ҃, а҆́ще же нѣ́сть предпра́зднства, канѡ́нъ бцⷣѣ пара́клисїсъ, со і҆рмосо́мъ на ѕ҃, и҆ ст҃о́мꙋ два̀ канѡ̑на на и҃.

Канѡ́нъ пе́рвый, гла́съ ѕ҃.

Пѣ́снь а҃.

І҆рмо́съ: Ꙗ҆́кѡ по сꙋ́хꙋ пѣшеше́ствовавъ і҆и҃ль по бе́зднѣ стопа́ми, гони́телѧ фараѡ́на ви́дѧ потоплѧ́ема, бг҃ꙋ побѣ́днꙋю пѣ́снь пои́мъ, вопїѧ́ше.

Гдⷭ҇и ѿве́рзи моѝ недосто́йнѣи ᲂу҆стнѣ̀, и҆ да́ждь мѝ сло́во ра́зꙋма, воспѣ́ти досто́йнѡ па́мѧть бл҃же́ннагѡ серафі́ма, ны́нѣ со а҆́гг҃лы молѧ́щагѡсѧ тебѣ̀, и҆зба́вити на́съ ѿ всѧ́кагѡ лю́тагѡ ѡ҆бстоѧ́нїѧ.

Къ бцⷣѣ вели́кїй мл҃твенникъ бы́лъ є҆сѝ, прпⷣбне, ю҆́же ви́дѣти со а҆пⷭ҇лы сподо́билсѧ є҆сѝ: и҆ ны́нѣ не преста́й мл҃твами твои́ми посѣща́ти ча̑дъ твои́хъ.

Ѿ ю҆́ности твоеѧ̀, прпⷣбне, преда́лсѧ є҆сѝ ᲂу҆мо́мъ бг҃ови, и҆ стра̑сти тѣлє́сныѧ крѣ́пкимъ воздержа́нїемъ ᲂу҆кроти́въ, всѧ́кими добродѣ́тельми ᲂу҆краси́лсѧ є҆сѝ, премꙋ́дре.

Бг҃оро́диченъ:

Всебл҃га́ѧ влⷣчце, ꙗ҆́же пребл҃га́го бг҃а пло́тїю ро́ждши, ѡ҆ѕло́бленное страстьмѝ моѐ се́рдце ѡ҆чи́сти, да вѣ́рою и҆ любо́вїю велича́ю тѧ̀.

И҆́нъ канѡ́нъ, гла́съ и҃.

Пѣ́снь а҃.

І҆рмо́съ: Во́дꙋ проше́дъ ꙗ҆́кѡ сꙋ́шꙋ и҆ є҆гѵ́петскагѡ ѕла̀ и҆збѣжа́въ, і҆и҃льтѧнинъ вопїѧ́ше: и҆зба́вителю и҆ бг҃ꙋ на́шемꙋ пои́мъ.

По за́повѣди влⷣки хрⷭ҇та̀ ᲂу҆́зкимъ и҆ тѣ́снымъ пꙋте́мъ вше́лъ є҆сѝ, прпⷣбне, въ црⷭ҇тво нбⷭ҇ное, широ́кїй и҆ простра́нный пꙋ́ть возненави́дѣвъ: и҆ ны́нѣ моли́сѧ ѡ҆ на́съ, творѧ́щихъ пресвѣ́тлꙋю па́мѧть твою̀.

Ѿ ю҆́ности на безстра́стїѧ го́рꙋ возше́дъ и҆ кре́стъ сво́й взе́мъ, невозвра́тнѡ хрⷭ҇тꙋ̀ послѣ́довалъ є҆сѝ: и҆ дх҃о́внꙋю мꙋ́дрость стѧжа́въ, го́рнѧгѡ і҆ерⷭ҇ли́ма дости́глъ є҆сѝ, прпⷣбне: молѝ ѡ҆ на́съ є҆ди́наго чл҃вѣколю́бца.

Ны́нѣ предстоѧ̀, прпⷣбне, престо́лꙋ бж҃їю, моли́сѧ ѡ҆ странѣ̀ на́шей и҆зба́витисѧ ѿ наше́ствїѧ и҆ноплеме́нныхъ, и҆ хрⷭ҇толюби̑вымъ лю́демъ землѝ рѡссі́йскїѧ сп҃се́нїе и҆спросѝ мл҃твами твои́ми, прпⷣбне.

Бг҃оро́диченъ:

Съ вѣ́рою и҆ любо́вїю притека́ющихъ къ тебѣ̀ и҆ со стра́хомъ пою́щихъ тѧ̀ мл҃твенный гла́съ ᲂу҆слы́ши, влⷣчце.

Катава́сїа по ᲂу҆ста́вꙋ.

Пѣ́снь г҃.

І҆рмо́съ: Нѣ́сть свѧ́тъ, ꙗ҆́коже ты̀, гдⷭ҇и бж҃е мо́й, вознесы́й ро́гъ вѣ́рныхъ твои́хъ, бл҃же, и҆ ᲂу҆тверди́вый на́съ на ка́мени и҆сповѣ́данїѧ твоегѡ̀.

Мл҃твами твои́ми, прпⷣбне, предстоѧ̀ бг҃ꙋ со а҆́гг҃лы, за ве́сь мі́ръ моли́сѧ, бра̑ни вра̑жїѧ потреби́ти и҆ побѣ́дꙋ на сꙋпоста́ты дарова́ти.

Ѿ ю҆́ности вѣ́рою и҆ любо́вїю прилѣпи́лсѧ є҆сѝ влⷣцѣ вы́шнихъ си́лъ, прпⷣбне серафі́ме: и҆ возсїѧ́въ въ пꙋсты́ни саро́встѣй, ꙗ҆́кѡ со́лнце, въ ско́рбехъ приходѧ́щымъ къ тебѣ̀ ᲂу҆тѣ́шитель бы́лъ є҆сѝ: молѝ сп҃сти́сѧ на́мъ.

Ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, прпⷣбне, молѧ́щымсѧ тебѣ̀ сто́лпъ непоколеби́мь и҆ прибѣ́жище всѣ̑мъ притека́ющымъ во ѻ҆би́тель саро́вскꙋю и҆ прїе́млющымъ и҆сцѣле́нїѧ бл҃года́ть неѡскꙋ́днꙋю.

Бг҃оро́диченъ:

Оу҆слы́ша є҆́ѵа прама́терь: въ печа́лехъ роди́ши ча̑да. ты́ же, чⷭ҇таѧ дв҃о, ᲂу҆слы́шавши: гдⷭ҇ь съ тобо́ю, ра́дꙋйсѧ: ра́дованнымъ гла́сомъ печа́ль прама́тере потреби́ла є҆сѝ.

И҆́нъ.

І҆рмо́съ: Нбⷭ҇нагѡ крꙋ́га верхотво́рче гдⷭ҇и, и҆ цр҃кве зижди́телю, ты̀ менѐ ᲂу҆твердѝ въ любвѝ твое́й, жела́нїй кра́ю, вѣ́рныхъ ᲂу҆твержде́нїе, є҆ди́не чл҃вѣколю́бче.

Моли́сѧ, бл҃же́нне, хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ и҆зба́витисѧ на́мъ ѿ гла́да и҆ па́гꙋбы, ѿ напра́сныѧ сме́рти, ѿ та́йныхъ прегрѣше́нїй и҆ помышле́нїй лꙋка́выхъ, да чⷭ҇тымъ се́рдцемъ хрⷭ҇тꙋ̀ возопїи́мъ: мл҃твами прпⷣбнагѡ сп҃сѝ на́съ, гдⷭ҇и.

Кро́тостїю и҆ смире́нїемъ послѣ́дꙋѧ влⷣцѣ хрⷭ҇тꙋ̀, всѣ̑мъ всѧ̑ вои́стиннꙋ бы́лъ є҆сѝ, бога́тыхъ же и҆ ᲂу҆бо́гихъ неѡсла́бнѡ бл҃гоче́стїю поꙋча́ѧ, бꙋ̑дꙋщаѧ ꙗ҆́кѡ настѡѧ́щаѧ прови́дѣлъ є҆сѝ: молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, прпⷣбне, согрѣше́нїй на́шихъ ѡ҆ставле́нїе дарова́ти.

И҆зба́ви ѻ҆би́тель твою̀, прпⷣбне, ѿ всѧ́кагѡ навѣ́та вра́жїѧ и҆ и҆спо́лни ю҆̀ любвѐ и҆ бл҃года́ти, є҆́же не помышлѧ́ти ѡ҆ жите́йскихъ, но дꙋшесп҃си́тельныѧ дости́гнꙋти добро́ты мл҃твами твои́ми.

Бг҃оро́диченъ:

Оу҆пова́нїе и҆ наде́жда на́ша ты̀ є҆сѝ, прест҃а́ѧ влⷣчце, сп҃сѝ держа́вꙋ правосла́внꙋю и҆ лю́ди твоѧ̑ молѧ́щыѧсѧ и҆ и҆́мѧ твоѐ призыва́ющыѧ.

Сѣда́ленъ, гла́съ д҃:

Жите́йское мо́ре страсте́й воздержа́нїемъ препобѣди́въ и҆ въ приста́нище безстра́стїѧ прите́къ, сосꙋ́дъ воздержа́нїѧ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, прпⷣбне серафі́ме: молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а дарова́ти на́мъ ве́лїю млⷭ҇ть.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, предпра́зднства, и҆лѝ бг҃оро́диченъ:

Є҆гда̀ предста́нꙋ пред̾ лице́мъ созда́телѧ моегѡ̀ въ де́нь пра́веднагѡ сꙋда̀ є҆гѡ̀, тогда̀, влⷣчце, предста́ни мѝ и҆ мꙋ́ки и҆зба́ви мѧ̀ вѣ́чныѧ, да не сни́дꙋ во а҆́дъ, но да сп҃сꙋ́сѧ твои́мъ, прест҃а́ѧ бцⷣе, застꙋпле́нїемъ.

Пѣ́снь д҃.

І҆рмо́съ: Хрⷭ҇то́съ моѧ̀ си́ла, бг҃ъ и҆ гдⷭ҇ь, чⷭ҇тна́ѧ цр҃ковь бг҃олѣ́пнѡ пое́тъ взыва́ющи, ѿ смы́сла чⷭ҇та ѡ҆ гдⷭ҇ѣ пра́зднꙋющи.

Дне́сь свѣ́тлѡ пра́зднꙋетъ саро́вскаѧ ѻ҆би́тель па́мѧть твою̀, прпⷣбне, и҆ мо́литъ тѧ̀: и҆спросѝ ᲂу҆ гдⷭ҇а вселе́ннѣй ми́ръ и҆ дꙋша́мъ на́шымъ ве́лїю млⷭ҇ть.

Вели́кими пѡ́двиги твои́ми, прпⷣбне, ꙗ҆́кѡ фі́нїѯъ процвѣ́лъ є҆сѝ, словесы̀ бл҃гопло́дными и҆ непоро́чнымъ житїе́мъ сердца̀ притека́ющихъ къ тебѣ̀ ᲂу҆слажда́ѧ: и҆ ны́нѣ ᲂу҆̀бо моли́сѧ, да ѡ҆брѧ́щемъ млⷭ҇ть ᲂу҆ хрⷭ҇та̀ сп҃са на́шегѡ.

Твои́ми мл҃твами ѡ҆ на́съ ᲂу҆молѝ бг҃а, прпⷣбне серафі́ме, и҆ грѣхо́вный мра́къ печа́ли на́шеѧ разорѝ: безстра́стїемъ, вѣ́рою и҆ любо́вїю ᲂу҆красѝ всѣ́хъ, пресла́внꙋю па́мѧть твою̀ чтꙋ́щихъ.

Бг҃оро́диченъ:

Ра́дꙋйсѧ, влⷣчце дв҃о, цр҃квамъ красото̀, бл҃гочести̑вымъ лю́демъ держа́во и҆ похвало̀: непреста́ннѡ моли́сѧ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ, да сохрани́тъ на́съ ѿ бѣ́дъ мл҃твами твои́ми.

И҆́нъ.

І҆рмо́съ: Оу҆слы́шахъ, гдⷭ҇и, смотре́нїѧ твоегѡ̀ та́инство, разꙋмѣ́хъ дѣла̀ твоѧ̑ и҆ просла́вихъ твоѐ бжⷭ҇тво̀.

Не то́кмѡ ст҃а́ѧ ѻ҆би́тель саро́вскаѧ, но и҆ всѧ̀ рѡссі́йскаѧ землѧ̀ и҆мѣ́етъ тѧ̀, бл҃же́нне, мл҃твенника те́плаго и҆ ско́раго помо́щника, крѣ́пкаго и҆ непобѣди́маго застꙋ́пника и҆ хода́таѧ ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

Бꙋ́ди ѡ҆ на́съ моле́бникъ и҆ хода́тай ко прест҃ѣ́й трⷪ҇цѣ, и҆ подви́гни на мл҃твꙋ съ тобо́ю ли́ки ст҃ы́хъ, и҆́хже житїю̀ поревнова́лъ є҆сѝ, прпⷣбне: съ ни́миже кꙋ́пнѡ моли́сѧ ѡ҆ ми́рѣ и҆ ᲂу҆строе́нїи всегѡ̀ мі́ра, да ти́хое и҆ безмо́лвное житїѐ поживе́мъ въ вѣ́цѣ се́мъ, и҆ въ бꙋ́дꙋщемъ жи́знь вѣ́чнꙋю наслѣ́дꙋемъ.

Въ по́стницѣхъ вели́къ бы́въ, прпⷣбне, тѣ́сное и҆́ноческое въ пꙋсты́ни житїѐ проходи́лъ є҆сѝ, и҆ сїѐ во ᲂу҆миле́ннѣй мл҃твѣ сконча́лъ є҆сѝ: молѝ сп҃сти́сѧ на́мъ.

Бг҃оро́диченъ:

Ты̀ є҆сѝ, пречⷭ҇таѧ бцⷣе, прибѣ́жище на́ше и҆ ᲂу҆твержде́нїе, молѝ сн҃а твоего̀ и҆ бг҃а на́шего пода́ти на́мъ сп҃се́нїе и҆ грѣхѡ́въ ѡ҆ставле́нїе.

Пѣ́снь є҃.

І҆рмо́съ: Бж҃їимъ свѣ́томъ твои́мъ, бл҃же, ᲂу҆́тренюющихъ тѝ дꙋ́шы любо́вїю ѡ҆зарѝ, молю́сѧ, тѧ̀ вѣ́дѣти, сло́ве бж҃їй, и҆́стиннаго бг҃а, ѿ мра́ка грѣхо́внагѡ взыва́юща.

Всѣ̑мъ приходѧ́щымъ къ тебѣ̀ бы́лъ є҆сѝ ᲂу҆чи́тель и҆́стинный, и҆ къ бцⷣѣ вели́кїй мл҃твенникъ: и҆ ны́нѣ, прпⷣбне, не преста́й молѧ́сѧ ѡ҆ ча́дѣхъ твои́хъ, ꙗ҆́кѡ и҆́маши дерзнове́нїе ве́лїе.

Да вни́дꙋтъ ны́нѣ хрⷭ҇тоимени́тїи лю́дїе во хра́мъ ѻ҆би́тели саро́вскїѧ, къ чⷭ҇тны́мъ моще́мъ твои̑мъ, прпⷣбне серафі́ме, припа́дающе, и҆ да про́сѧтъ ѿ тебє̀ и҆сцѣле́нїѧ, здра́вїѧ и҆ сп҃се́нїѧ, хрⷭ҇та̀ велича́юще.

Въ нощѝ молѧ́щꙋ ти сѧ бг҃ꙋ, прпⷣбне, вра́гъ неви́димый хотѧ́ше ᲂу҆страши́ти тѧ̀, но мл҃твою твое́ю посра́мленъ, и҆счезѐ вселꙋка́вый.

Бг҃оро́диченъ:

Бг҃а, є҆го́же родила̀ є҆сѝ, пречⷭ҇таѧ мр҃і́е, молѝ, рабѡ́мъ твои̑мъ пода́ти прегрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе.

И҆́нъ.

І҆рмо́съ: Просвѣтѝ на́съ повелѣ̑нїи твои́ми, гдⷭ҇и, и҆ мы́шцею твое́ю высо́кою тво́й ми́ръ пода́ждь на́мъ, чл҃вѣколю́бче.

Посто́мъ и҆ непреста́нною мл҃твою просла́вилъ є҆сѝ, прпⷣбне, ѻ҆би́тель саро́вскꙋю, є҆ле́емъ ѿ і҆кѡ́ны влⷣчцы помазꙋ́ѧ нєдꙋ́жныѧ и҆ тѣ́мъ и҆сцѣле́нїе неѡскꙋ́днѡ подава́ѧ: и҆ ны́нѣ моли́сѧ сп҃сти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Ст҃и́телїе и҆ сщ҃е́нницы сора́дꙋйтесѧ и҆́нокѡмъ сарѡ́вскимъ, и҆ прості́и лю́дїе вкꙋ́пѣ воспо́йте бл҃же́ннаго ѻ҆тца̀, ѡ҆бꙋрева́емыхъ скорбьмѝ ти́хое приста́нище, врача̀ дꙋшє́внымъ и҆ тѣлє́снымъ недꙋ́гѡмъ ско́раго.

Принесѝ мл҃твы твоѧ̑, прпⷣбне, ꙗ҆́кѡ же́ртвꙋ бл҃гопрїѧ́тнꙋ и҆ непоро́чнꙋ ко прест҃ѣ́й трⷪ҇цѣ, и҆ не забꙋ́ди на́съ, ны́нѣ творѧ́щихъ па́мѧть твою̀: млⷭ҇ть и҆спросѝ ненави́дѧщымъ, ѻ҆би́дѧщымъ и҆ враждꙋ́ющымъ на на́съ, и҆ и҆зба́ви всѣ́хъ ѿ всѧ́кїѧ ско́рби.

Бг҃оро́диченъ:

Оу҆пра́ви ᲂу҆́мъ мо́й, влⷣчце, ѡ҆бꙋрева́емый страстьмѝ мно́гими: сп҃сѝ, бцⷣе, къ тебѣ̀ прибѣга́ющыѧ, и҆ны́ѧ бо по́мощи, чⷭ҇таѧ, ра́звѣ тебє̀ не зна́емъ.

Пѣ́снь ѕ҃.

І҆рмо́съ: Жите́йское мо́ре воздвиза́емое зрѧ̀ напа́стей бꙋ́рею, къ ти́хомꙋ приста́нищꙋ твоемꙋ̀ прите́къ, вопїю́ ти: возведѝ ѿ тлѝ живо́тъ мо́й, многоми́лостиве.

Ст҃а́ѧ дꙋша̀ твоѧ̀ ѻ҆би́тель бы́сть бг҃ꙋ, въ не́йже ѻ҆ц҃ъ, сн҃ъ и҆ ст҃ы́й дх҃ъ всели́сѧ: тѣ́мже мо́лимъ тѧ̀, прпⷣбне, наваждє́нїѧ вра̑жїѧ ѿ чтꙋ́щихъ тѧ̀ ѿженѝ, и҆ вѣ̑рнымъ лю́демъ ми́ръ и҆ здра́вїе да́рꙋй.

Вели̑кїѧ твоѧ̑ пꙋсты́нныѧ по́двиги и҆ трꙋды̀ и҆ сла́дость ᲂу҆че́нїѧ твоегѡ̀ почита́емъ, прпⷣбне серафі́ме, и҆́миже мнѡ́гїѧ приходѧ́щыѧ къ тебѣ̀ просвѣти́лъ є҆сѝ и҆ наꙋчи́лъ є҆сѝ воспѣва́ти є҆диносꙋ́щнꙋю трⷪ҇цꙋ.

Житїе́мъ чⷭ҇тымъ послѣ́довалъ влⷣцѣ хрⷭ҇тꙋ̀, тече́нїе до́брое сконча́лъ є҆сѝ, прпⷣбне: къ вѣ̑чнымъ же ѻ҆би́телемъ возше́дъ, бл҃же́нне, зри́ши та́мѡ, ꙗ҆̀же а҆́гг҃ли ви́дѧтъ: тѣ́мже, чтꙋ́ще па́мѧть твою̀, хрⷭ҇та̀ велича́емъ.

Бг҃оро́диченъ:

Ны́нѣ къ тебѣ̀ прибѣга́ю, пречⷭ҇таѧ, сп҃си́ мѧ мл҃твами твои́ми и҆ соблюдѝ: є҆ли̑ка бо хо́щеши, мо́жеши, ꙗ҆́кѡ мт҃и всемогꙋ́щагѡ.

И҆́нъ.

І҆рмо́съ: Мл҃твꙋ пролїю̀ ко гдⷭ҇ꙋ, и҆ томꙋ̀ возвѣщꙋ̀ пєча́ли моѧ̑, ꙗ҆́кѡ ѕѡ́лъ дꙋша̀ моѧ̀ и҆спо́лнисѧ, и҆ живо́тъ мо́й а҆́дꙋ прибли́жисѧ, и҆ молю́сѧ ꙗ҆́кѡ і҆ѡ́на: ѿ тлѝ, бж҃е, возведи́ мѧ.

Грѣхѡ́въ и҆спо́лнени всѝ є҆смы̀, твоѧ̑ же мл҃твы, прпⷣбне серафі́ме, ꙗ҆́кѡ кади́ло бл҃гово́нно, ко гдⷭ҇еви восхо́дѧтъ. ны́нѣ мо́лимъ тѧ̀: волнꙋ́ющеесѧ въ землѝ на́шей мо́ре ѕла́гѡ невѣ́рїѧ и҆зсꙋшѝ, и҆ сп҃се́нїе дꙋша́мъ на́шымъ ѿ гдⷭ҇а и҆спросѝ.

Бл҃же́нъ вои́стиннꙋ бы́лъ є҆сѝ, прпⷣбне серафі́ме, нището́ю бога́тство и҆ пла́чемъ ра́дость стѧжа́въ, ю҆́же приходѧ́щымъ ѻ҆би́льнѡ подава́лъ є҆сѝ: и҆ ны́нѣ лꙋчы̀ чꙋде́съ и҆сточа́еши, и҆ и҆сцѣлѧ́еши всѣ́хъ, съ вѣ́рою къ тебѣ̀ притека́ющихъ.

Въ пꙋсты́ни кладене́цъ и҆скопа́въ твои́ма рꙋка́ма, прпⷣбне, приходѧ́щыѧ жа́ждꙋщыѧ лю́ди напои́лъ є҆сѝ, и҆ ны́нѣ мнѡ́гимъ нєдꙋ́жнымъ водо́ю кладенца̀ сегѡ̀ бѡлѣ́зни и҆сцѣлѧ́еши: вои́стиннꙋ ди́внаго мл҃твенника и҆ чꙋдотво́рца всѣ̑мъ, прпⷣбне, влⷣка тѧ̀ показа̀.

Бг҃оро́диченъ:

Вои́стиннꙋ тѧ̀ мт҃рь бж҃їю и҆сповѣ́дꙋемъ, и҆́стиннꙋю бцⷣꙋ, твои́мъ бо рождество́мъ тлѣ́ннагѡ ѡ҆сꙋжде́нїѧ и҆зба́вихомсѧ, милосе́рдїѧ ра́ди чл҃вѣколю́бца бг҃а, и҆ къ жи́зни нетлѣ́ннѣй воззва́ни бы́хомъ.

Конда́къ, гла́съ в҃:

Мі́ра красотꙋ̀ и҆ ꙗ҆̀же въ не́мъ тлѣ̑ннаѧ ѡ҆ста́вивъ, прпⷣбне, въ саро́вскꙋю ѻ҆би́тель всели́лсѧ є҆сѝ: и҆ та́мѡ а҆́гг҃льски пожи́въ, мнѡ́гимъ пꙋ́ть бы́лъ є҆сѝ ко сп҃се́нїю: сегѡ̀ ра́ди и҆ хрⷭ҇то́съ тебѐ, ѻ҆́тче серафі́ме, просла́ви, и҆ да́ромъ и҆сцѣле́нїй и҆ чꙋде́съ ѡ҆богатѝ. тѣ́мже вопїе́мъ тѝ: ра́дꙋйсѧ, серафі́ме, прпⷣбне ѻ҆́тче на́шъ.

І҆́косъ:

Ѡ҆ста́вивъ ро́дъ и҆ дрꙋ́ги, бога́тство ꙗ҆́кѡ пра́хъ вмѣни́въ, въ пꙋсты́ни саро́встѣй водвори́лсѧ є҆сѝ: и҆ на стра̑сти ꙗ҆́кѡ безпло́тенъ подвиза́всѧ, а҆́гг҃лѡвъ ликостоѧ́нїѧ сподо́билсѧ є҆сѝ. тѣ́мже дх҃ѡ́внаѧ разꙋмѣ̑нїѧ прїи́мъ, пода́ждь и҆ на́мъ, прпⷣбне, разꙋ́мнѡ пѣ́сньми воспѣ́ти тѧ̀, си́це гл҃го́лющымъ: ра́дꙋйсѧ, серафі́ме бл҃же́нне, нбⷭ҇ный чл҃вѣ́че и҆ земны́й а҆́гг҃ле: ра́дꙋйсѧ, въ любвѝ хрⷭ҇тꙋ̀ подража́телю. ра́дꙋйсѧ, ст҃а́гѡ дх҃а ѻ҆би́тель: ра́дꙋйсѧ, ᲂу҆ныва́ющымъ ве́лїе ра́дованїе. ра́дꙋйсѧ, и҆сто́чниче и҆сцѣле́нїй: ра́дꙋйсѧ, скорбѧ́щымъ дꙋша́мъ сла́дкое ᲂу҆тѣше́нїе. ра́дꙋйсѧ, и҆́нокѡмъ ти́хое приста́нище и҆ ᲂу҆чи́телю премꙋ́дрый: ра́дꙋйсѧ, похвало̀ землѝ рѡссі́йскїѧ: ра́дꙋйсѧ, серафі́ме, прпⷣбне ѻ҆́тче на́шъ.

Пѣ́снь з҃.

І҆рмо́съ: Росода́тельнꙋ ᲂу҆́бѡ пе́щь содѣ́ла а҆́гг҃лъ прпⷣбнымъ ѻ҆трокѡ́мъ, халдє́и же ѡ҆палѧ́ющее велѣ́нїе бж҃їе мꙋчи́телѧ ᲂу҆вѣща̀ вопи́ти: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Чꙋ́дно житїѐ твоѐ ꙗ҆ви́сѧ, прпⷣбне, бл҃года́тїю бжⷭ҇твеннагѡ дх҃а и҆спо́лнено: бл҃же́ннꙋ вои́стиннꙋ кончи́нꙋ првⷣныхъ прїѧ́лъ є҆сѝ, ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ ра́дꙋѧсѧ: мы́ же къ просла́вльшемꙋ тѧ̀ взыва́емъ: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Мно́жество люде́й во ст҃ꙋ́ю ѻ҆би́тель соше́дшесѧ дне́сь, прпⷣбне серафі́ме, чⷭ҇тны́мъ моще́мъ твои̑мъ покланѧ́етсѧ, ѿ ни́хже и҆сцѣлє́нїѧ всѝ почерпа́емъ, (с. 700) непреста́ннѡ зовꙋ́ще: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Во всю̀ зе́млю и҆зы́де вѣща́нїе сїѐ, ꙗ҆́кѡ въ саро́вѣ чꙋдотво́рецъ пресла́венъ ꙗ҆ви́сѧ, и҆сцѣле́нїй мно́жество и҆сточа́ѧ всѣ̑мъ съ вѣ́рою приходѧ́щымъ и҆ вопїю́щымъ: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Бцⷣе дв҃о, ро́ждшаѧ сло́во па́че сло́ва, зижди́телѧ твоего̀, того̀ молѝ съ прпⷣбнымъ серафі́момъ, поми́ловати дꙋ́шы на́шѧ.

И҆́нъ.

І҆рмо́съ: Ѿ і҆ꙋде́и доше́дше ѻ҆́троцы, въ вавѷлѡ́нѣ и҆ногда̀ вѣ́рою трⷪ҇ческою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: ѻ҆тцє́въ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Поми́лꙋй на́съ, гдⷭ҇и, и҆ ѿ всѧ́кагѡ ѕла̀ дꙋшетлѣ́ннагѡ сохранѝ мл҃твами ᲂу҆го́дника твоегѡ̀, прпⷣбнагѡ серафі́ма, да всѝ ᲂу҆ми́льнѡ вопїе́мъ тѝ: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Кто̀ не почꙋди́тсѧ, кто̀ не просла́витъ неизслѣ́димꙋю глꙋбинꙋ̀ милосе́рдїѧ твоегѡ̀, гдⷭ҇и, ꙗ҆́кѡ ꙗ҆ви́лъ є҆сѝ всемꙋ̀ мі́рꙋ ᲂу҆го́дника твоего̀, прпⷣбнаго серафі́ма, мл҃твенника те́плаго ѡ҆ на́съ вопїю́щихъ тебѣ̀: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Бл҃года́рное сїѐ пѣ́нїе, ѿ на́съ приноси́мое тебѣ̀, прпⷣбне серафі́ме, прїимѝ, и҆ всѣ̑мъ на́мъ, пра́зднꙋющымъ ст҃ꙋ́ю па́мѧть твою̀ и҆ покланѧ́ющымсѧ ра́цѣ моще́й твои́хъ, и҆сцѣле́нїе да́рꙋй, вопїю́щымъ: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Ты̀ є҆сѝ, прест҃а́ѧ бцⷣе, прибѣ́жище на́ше и҆ ᲂу҆твержде́нїе: молѝ сн҃а твоего̀ и҆ бг҃а на́шего пода́ти на́мъ сп҃се́нїе и҆ грѣхѡ́въ ѡ҆ставле́нїе.

Пѣ́снь и҃.

І҆рмо́съ: И҆з̾ пла́мене прпⷣбнымъ ро́сꙋ и҆сточи́лъ є҆сѝ и҆ првⷣнагѡ же́ртвꙋ водо́ю попали́лъ є҆сѝ: всѧ̑ бо твори́ши, хрⷭ҇тѐ, то́кмѡ є҆́же хотѣ́ти, тѧ̀ превозно́симъ во всѧ̑ вѣ́ки.

Плотскі̑ѧ стра̑сти ᲂу҆кроти́въ и҆ мі́рови ᲂу҆мертви́всѧ, гл҃го́лы жи́зни вѣ́чныѧ се́рдцемъ твои́мъ, бл҃же́нне прїѧ́лъ є҆сѝ, наꙋча́ѧ всѣ́хъ къ тебѣ̀ притека́вшихъ взыва́ти: гдⷭ҇а по́йте, дѣла̀, и҆ превозноси́те є҆го̀ во вѣ́ки.

Въ прославле́нїи чⷭ҇тны́хъ моще́й твои́хъ, прпⷣбне, ѻ҆би́тель саро́вскаѧ ра́дости и҆спо́лнисѧ: лю́дїе же всѝ ди́вномꙋ во ст҃ы́хъ свои́хъ бг҃ꙋ взыва́хꙋ: гдⷭ҇а по́йте, дѣла̀, и҆ превозноси́те є҆го̀ во вѣ́ки.

Бл҃года́тїю бжⷭ҇твеннагѡ дх҃а и҆спо́лненъ сы́й, прпⷣбне серафі́ме, вѣ̑рнымъ лю́демъ, творѧ́щымъ ст҃ꙋ́ю па́мѧть твою̀, мл҃твами твои́ми и҆спросѝ грѣхѡ́въ проще́нїе, вопїю́щымъ: дѣ́ти бл҃гослови́те, сщ҃е́нницы воспо́йте, лю́дїе превозноси́те гдⷭ҇а во вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

Сп҃се́нїѧ хода́таица на́мъ ꙗ҆ви́ласѧ є҆сѝ, бцⷣе, ро́ждшаѧ сп҃са и҆ влⷣкꙋ всѣ́хъ: тѣ́мже мо́лимъ тѧ̀, сп҃се́нїѧ сподо́би всѣ́хъ пѣсносло́вѧщихъ тѧ̀ вѣ́рнѡ во всѧ̑ вѣ́ки.

И҆́нъ.

І҆рмо́съ: Цр҃ѧ̀ нбⷭ҇наго, є҆го́же пою́тъ вѡ́и а҆́гг҃льстїи, хвали́те и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Добродѣ́тельномꙋ житїю̀ твоемꙋ̀, прпⷣбне, позави́дѣвъ вра́гъ вселꙋка́вый, восхотѣ̀ запѧ́тїе тебѣ̀ сотвори́ти: ты́ же, бл҃года́тїю бж҃їею и҆ мл҃твами влⷣчцы посрами́въ того̀, бг҃а просла́вилъ є҆сѝ, пѣсносло́вѧ: гдⷭ҇а по́йте, дѣла̀, и҆ превозноси́те є҆го̀ во вѣ́ки.

Ꙗ҆́кѡ мо́лнїѧ блиста́ющисѧ свѣ́титсѧ на поднебе́снѣй, та́кѡ и҆ вѣща̑нїѧ ѡ҆ твои́хъ, прпⷣбне, чꙋдесѣ́хъ во всю̀ зе́млю и҆зыдо́ша. мы́ же, дивѧ́щесѧ сла́вѣ твое́й, вопїе́мъ: дѣ́ти бл҃гослови́те, сщ҃е́нницы воспо́йте, лю́дїе превозноси́те гдⷭ҇а во вѣ́ки.

Бл҃гослови́мъ ѻ҆ц҃а̀ и҆ сн҃а и҆ ст҃а́го дх҃а, гдⷭ҇а.

Сꙋ́етными и҆ стра́стными помышлє́нїи мѧтꙋ́щїйсѧ ᲂу҆́мъ на́шъ и҆сцѣлѝ, прпⷣбне, вѡ́лны ѕла́гѡ невѣ́рїѧ въ землѝ на́шей ᲂу҆кротѝ, разсла́блєннаѧ жите́йскими попечє́нїи сердца̀ на̑ша ᲂу҆крѣпѝ, да сла́вимъ хрⷭ҇та̀ содѣ́телѧ во всѧ̑ вѣ́ки.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Ра́дꙋйсѧ, прⷭ҇то́ле гдⷭ҇ень ѻ҆гнезра́чный: ра́дꙋйсѧ, зарѐ невеще́ственнагѡ блиста́нїѧ: ра́дꙋйсѧ, ѻ҆́блаче возсїѧ́вшагѡ сл҃нца првⷣнагѡ, хрⷭ҇та̀ сп҃са на́шегѡ, є҆го́же превозно́симъ во всѧ̑ вѣ́ки.

Пѣ́снь ѳ҃.

І҆рмо́съ: Бг҃а чл҃вѣ́кѡмъ невозмо́жно ви́дѣти, на него́же не смѣ́ютъ чи́ни а҆́гг҃льстїи взира́ти: тобо́ю же, всечⷭ҇таѧ, ꙗ҆ви́сѧ чл҃вѣ́кѡмъ сло́во воплоще́но: є҆го́же велича́юще, съ нбⷭ҇ными вѡ́и тѧ̀ ᲂу҆бл҃жа́емъ.

Недосто́йными ᲂу҆сты̀ воспѣва́емое тебѣ̀ ма́лое хвале́нїе на́ше, прпⷣбне, не пре́зри, но прїимѝ: и҆ всѣ́хъ прославлѧ́ющихъ тѧ̀ ѡ҆свѧтѝ, бѣ́дъ и҆ напа́стей и҆ вѣ́чнагѡ мꙋче́нїѧ и҆зба́ви, да тѧ̀ при́снѡ воспѣва́емъ.

Мра́зъ нощны́й и҆ ва́ръ дневны́й во ᲂу҆едине́нїи пꙋсты́ннѣмъ до́блественнѣ претерпѣ́въ, до́мъ премꙋ́дрости бж҃їѧ бы́лъ є҆сѝ и҆ къ сїѧ́нїю невече́рнемꙋ восте́клъ є҆сѝ: молѝ сп҃сти́сѧ на́мъ.

Сла́витсѧ дне́сь ѻ҆би́тель, въ не́йже ꙗ҆ре́мъ хрⷭ҇то́въ прїѧ́ти и҆зво́лилъ є҆сѝ: та́мѡ бо въ пꙋсты́ни дни̑ твоѧ̑ пребы́лъ є҆сѝ, и҆ твои́ми ᲂу҆че́ньми мнѡ́ги приходѧ́щыѧ къ тебѣ̀ вразꙋми́въ, наꙋчи́лъ є҆сѝ бы́ти ча̑да цр҃кве хрⷭ҇то́вы.

Бг҃оро́диченъ:

Ты̀ є҆сѝ крѣ́пость на́ша, ты̀ є҆сѝ похвала̀ и҆ ра́дованїе, храни́тельница на́ша, застꙋпле́нїе, прибѣ́жище и҆ предста́тельница непобѣди́маѧ: пречⷭ҇таѧ бцⷣе, сп҃сѝ рабы̑ твоѧ̑.

И҆́нъ.

І҆рмо́съ: Вои́стиннꙋ бцⷣꙋ тѧ̀ и҆сповѣ́дꙋемъ, сп҃се́ннїи тобо́ю, дв҃о чⷭ҇таѧ, съ безпло́тными ли̑ки тѧ̀ велича́юще.

Вєли́кимъ ѻ҆тцє́мъ, дре́вле въ постѣ̀ и҆ по́двизѣхъ просїѧ́вшымъ, поревнова́въ, прпⷣбне, чрез̾ всѧ̑ дни̑ живота̀ твоегѡ̀ въ мл҃твѣ, слеза́хъ и҆ трꙋдѣ́хъ пребы́лъ є҆сѝ, до́ндеже дости́глъ є҆сѝ нбⷭ҇ныѧ ѻ҆би́тели: тѣ́мже тѧ̀ досто́йнѡ ᲂу҆бл҃жа́емъ.

Крѣ́пкою си́лою хрⷭ҇то́съ бг҃ъ тѧ̀ препоѧ́са и҆ ᲂу҆крѣпѝ побѣжда́ти кѡ́зни де́мѡнскїѧ, прпⷣбне. тѣ́мже ны́нѣ мо́лимъ тѧ̀: молѝ чл҃вѣколю́бца бг҃а, да и҆зба́витъ всѣ́хъ на́съ ѿ вра́жїихъ нахожде́нїй и҆ и҆скꙋше́нїй, и҆ сп҃се́тъ дꙋ́шы на́шѧ.

Въ болѣ́знехъ и҆ ско́рбехъ на́шихъ къ тебѣ̀, прпⷣбне, прибѣга́емъ и҆ и҆з̾ глꙋбины̀ дꙋше́вныѧ вопїе́мъ: бꙋ́ди на́мъ небꙋ́рное приста́нище и҆ болѣ́знемъ ско́рый цѣли́тель, и҆ и҆зба́ви на́съ ѿ всѧ́кагѡ недꙋ́га и҆ нꙋ́жды, да тѧ̀ непреста́ннѡ велича́емъ.

Бг҃оро́диченъ:

Є҆ди́наго ѿ ст҃ы́ѧ трⷪ҇цы, сло́ва и҆ сн҃а родила̀ є҆сѝ, дв҃о пречⷭ҇таѧ, є҆го́же съ прпⷣбными и҆ првⷣными молѝ ѡ҆ рабѣ́хъ твои́хъ, вѣ́рою просѧ́щихъ грѣхѡ́въ проще́нїѧ.

Свѣти́ленъ.

Подо́бенъ: Жєны̀, ᲂу҆слы́шите:

Прїиди́те, всѝ вѣ́рнїи, сщ҃е́нными пѣ́сньми восхва́лимъ ди́внаго въ чꙋдесѣ́хъ прпⷣбнаго серафі́ма, но́ваго свѣти́льника рѡссі́йскїѧ землѝ, а҆́гг҃лѡмъ собесѣ́дника и҆ те́плаго мл҃твенника къ бг҃ꙋ ѡ҆ чтꙋ́щихъ ст҃ꙋ́ю па́мѧть є҆гѡ̀.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, предпра́зднства, и҆лѝ бг҃оро́диченъ:

По бз҃ѣ ᲂу҆пова́нїе и҆мꙋ́ще на тѧ̀, пречⷭ҇таѧ бцⷣе, мо́лимъ ти сѧ: ро́ждшагосѧ и҆з̾ тебє̀ ᲂу҆молѝ дарова́ти ми́ръ вселе́ннѣй и҆ ве́лїю млⷭ҇ть.

На хвали́техъ стїхи̑ры на ѕ҃, предпра́зднства г҃ и҆ прпⷣбномꙋ г҃.

А҆́ще же нѣ́сть предпра́зднства, прпⷣбномꙋ на д҃, гла́съ и҃.

Приспѣ̀ всечⷭ҇тны́й пра́здникъ ѻ҆би́тели саро́вскїѧ, па́мѧть прпⷣбнагѡ серафі́ма, є҆мꙋ́же ны́нѣ си́це возопїи́мъ: ра́дꙋйсѧ, по́стникѡмъ свѣти́ло и҆ ᲂу҆твержде́нїе, и҆́нокѡмъ ѕвѣздо̀, ꙗ҆́коже волхвѡ́мъ, показꙋ́ющаѧ пꙋ́ть въ нбⷭ҇ныѧ ѻ҆би́тєли, сщ҃е́нникѡмъ похвало̀ пресла́внаѧ, любвѐ и҆ цѣломꙋ́дрїѧ и҆сто́чниче неизсѧка́емый, свѣти́льниче пресвѣ́тлый дх҃о́внагѡ разсꙋжде́нїѧ: ра́дꙋйсѧ, пра́вило добродѣ́телемъ вели́кое.

Два́жды.

Бл҃же́нне ѻ҆́тче серафі́ме, хрⷭ҇то́ви вои́стиннꙋ послѣ́довалъ є҆сѝ, братолю́бїемъ и҆ неѕло́бїемъ всѣ́хъ къ себѣ̀ привлека́ѧ, кро́тостїю же и҆ смире́нїемъ мнѡ́ги добродѣ́тельномꙋ пꙋтѝ наꙋча́ѧ. тѣ́мже любо́вїю па́мѧть твою̀, прпⷣбне серафі́ме, ᲂу҆блажа́емъ.

Въ пꙋсты́ню всели́лсѧ є҆сѝ, прпⷣбне, и҆ та́мѡ и҆спо́лнивсѧ дх҃о́вныѧ премꙋ́дрости, на высотꙋ̀ добродѣ́тели возше́лъ є҆сѝ. тѣ́мже вопїе́мъ тѝ: ра́дꙋйсѧ, цр҃ко́вное ᲂу҆краше́нїе, сщ҃е́нникѡмъ до́брое ᲂу҆тѣше́нїе, и҆́нокѡмъ бл҃голѣ́пїе и҆ похвало̀, серафі́ме бл҃же́нне: молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а ми́ръ вселе́ннѣй дарова́ти и҆ дꙋша́мъ на́шымъ ве́лїю млⷭ҇ть.

Сла́ва, гла́съ ѕ҃:

Прїиди́те и҆́нокѡвъ собо́ри и҆ по́стникѡвъ сосло́вїе, прїиди́те хрⷭ҇тоимени́тыхъ люде́й мнѡ́жества, пѣ́сньми и҆́стиннаго по́стника почти́мъ, вопїю́ще: ра́дꙋйсѧ, по стопа́мъ влⷣки хрⷭ҇та̀ ᲂу҆́зкимъ пꙋте́мъ ᲂу҆правлѧ́емый, и҆ притека́ющымъ къ тебѣ̀ въ бѣда́хъ и҆ ско́рбехъ ско́рый помо́щниче, и҆ сп҃се́нїѧ хода́таю преди́вный: ра́дꙋйсѧ, да́ромъ прⷪ҇ро́чества ᲂу҆кра́шенный, прорица́ѧй ꙗ҆́кѡ настѡѧ́щаѧ грѧдꙋ̑щаѧ: моли́сѧ, прпⷣбне серафі́ме, ѡ҆ чтꙋ́щихъ вѣ́рою и҆ любо́вїю ст҃ꙋ́ю па́мѧть твою̀.

И҆ ны́нѣ, предпра́зднства, и҆лѝ бг҃оро́диченъ:

Бцⷣе, ты̀ є҆сѝ лоза̀ и҆́стиннаѧ, возрасти́вшаѧ на́мъ пло́дъ живота̀: тебѣ̀ мо́лимсѧ, моли́сѧ, влⷣчце, со ст҃ы́ми а҆пⷭ҇лы, поми́ловати дꙋ́шы на́шѧ.

Славосло́вїе вели́кое, и҆ ѿпꙋ́стъ.

На лїтꙋргі́и.

Бл҃жє́нны ѿ канѡ́на пе́рвагѡ пѣ́снь г҃-ѧ, и҆ втора́гѡ канѡ́на пѣ́снь ѕ҃-ѧ. Прокі́менъ, гла́съ з҃: Чⷭ҇тна̀ пред̾ гдⷭ҇емъ сме́рть прпⷣбныхъ є҆гѡ̀. Сті́хъ: Что̀ возда́мъ гдⷭ҇ви ѡ҆ всѣ́хъ, ꙗ҆̀же воздаде́ ми; А҆пⷭ҇лъ къ гала́тѡмъ, зача́ло сг҃і. Є҆ѵⷢ҇лїе ѿ лꙋкѝ, зача́ло к҃д, и҆лѝ ѿ матѳе́а, зача́ло г҃. Прича́стенъ: Въ па́мѧть вѣ́чнꙋю бꙋ́детъ првⷣникъ.

Комментарии для сайта Cackle