Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ к҃з-й де́нь. Пренесе́нїе моще́й во ст҃ы́хъ ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ і҆ѡа́нна златоꙋ́стагѡ.

Ве́черъ, Бл҃же́нъ мꙋ́жъ, а҃-й а҆нтїфѡ́нъ.

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры на и҃, гла́съ д҃ Поⷣ: Ꙗ҆́кѡ до́блѧ:

Златокова́ннꙋю трꙋбꙋ̀, ꙳ бг҃одохнове́нный ѻ҆рга́нъ, догма́тѡвъ пꙋчи́нꙋ неизчерпа́емꙋю, ꙳ цр҃ко́вное ᲂу҆твержде́нїе, ᲂу҆́мъ нбⷭ҇ный, ꙳ премꙋ́дрости глꙋбинꙋ̀, ꙳ ча́шꙋ всезлатꙋ́ю, ꙳ и҆злива́ющꙋю рѣ́ки ᲂу҆че́нїй медото́чныхъ, и҆ напаѧ́ющꙋю тва́рь, пѣ́сненнѡ воспои́мъ.

Два́жды.

Ѕвѣздꙋ̀ незаходи́мꙋю, ꙳ зарѧ́ми просвѣща́ющꙋ ᲂу҆че́нїй ꙳ всю̀ подсо́лнечнꙋю, ꙳ покаѧ́нїѧ проповѣ́дателѧ, ꙳ гꙋ́бꙋ всезлатꙋ́ю, ꙳ мокротꙋ̀ лю́тагѡ ѿча́ѧнїѧ и҆з̾е́млющꙋю, ꙳ и҆ ѡ҆роша́ющꙋю сердца̀ и҆ста̑ѧвшаѧ грѣхи̑, ꙳ і҆ѡа́нна досто́йнѡ ꙳ златослове́снаго почестви́мъ.

Земны́й а҆́гг҃лъ, и҆ нбⷭ҇ный человѣ́къ, ꙳ ла́стовица бл҃гоглаго́лива, и҆ многогла́сна, ꙳ добродѣ́телей сокро́вище, ꙳ ка́мень неразсѣ́дный, ꙳ вѣ́рныхъ воѡбраже́нїе, ꙳ мч҃никѡмъ подо́бенъ, ꙳ равностоѧ́тель ст҃ы́хъ а҆́гг҃лѡвъ, ꙳ а҆пⷭ҇лѡвъ є҆динонра́вный, ꙳ въ пѣ́снехъ да возвели́читсѧ златоꙋ́стъ.

И҆́ны стїхи̑ры, гла́съ то́йже. Подо́бенъ: Зва́нный свы́ше:

Сщ҃е́ннѣйшее соста́вимъ ликова́нїе, ꙳ вѣне́цъ бо златозра́чный цр҃кве хрⷭ҇то́вы, ꙳ на сла́вꙋ ца́рскꙋ дне́сь, ꙳ ѿ кѡма́нъ ко гра́дꙋ прихо́дитъ ца́рствꙋющемꙋ. ꙳ Свѣ́титъ сїѧ́ѧ свы́ше ꙳ въ возвраще́нїи свое́мъ, ꙳ къ црⷭ҇твїю невеще́ственномꙋ вѣ́рныхъ вво́дитъ, ꙳ и҆ всѣ́хъ присвоѧ́етъ цр҃ю̀. ꙳ тѣ́мже вопїе́мъ: ꙳ златоиме́нне ѻ҆́ч҃е, ꙳ бж҃е́ственный златоꙋ́сте всезлаты́й, ꙳ ᲂу҆молѝ спастѝ и҆ просвѣти́ти дꙋ́шы на́шѧ.

Ꙗ҆́кѡ нб҃о свѣ́тлое цр҃ко́вное, ꙳ за́падъ, ѽ златоꙋ́сте! заточе́нїе ꙳ под̾ѧ́лъ є҆сѝ сꙋро́вѣйшее, ꙳ возсїѧва́еши ны́нѣ ра́дꙋѧсѧ тва́ри незаходи́мое, ꙳ грѣ́еши ᲂу҆краша́емь ꙳ чꙋде́съ ѕвѣзда́ми, мꙋ́дре: ꙳ но́сиши хрⷭ҇та̀ пресвѣтлѣ́юща со́лнца ѻ҆́бразомъ, ꙳ просвѣща́ющаго ны́нѣ твоѐ возвраще́нїе. ꙳ тѣ́мже вопїе́мъ: ꙳ свѣтоза́рнѣйшїй свѣтосло́ве златоꙋ́сте всемꙋ́дре, ꙳ молѝ спастѝ и҆ просвѣти́ти дꙋ́шы на́шѧ.

Ны́нѣ нб҃о со а҆́гг҃лы ликꙋ́етъ, ꙳ съ тва́рїю веселѧ́тсѧ человѣ́честїи собо́ри. ꙳ И҆́же бо на землѝ, нб҃омы́слєнныѧ показꙋ́ѧ всѧ̑, ꙳ лѣ́ствицею бж҃е́ственною честны́хъ глагѡ́лъ свои́хъ, ꙳ се́й къ горѣ̀ возше́ствїемъ ꙳ бг҃оше́ственныхъ степе́ней, ꙳ ꙗ҆́кѡ і҆а́кѡвъ но́вый показꙋ́етъ ꙳ а҆́гг҃лѡвъ бж҃е́ственныхъ, ꙳ ра́дꙋющихсѧ ѡ҆ преложе́нїи є҆гѡ̀. ꙳ тѣ́мъ вопїе́мъ: ꙳ всебл҃же́нне, невеще́ственныхъ а҆́гг҃лѡвъ собесѣ́дниче златосло́ве, ꙳ молѝ спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Сла́ва, гла́съ то́йже. Самогла́сенъ. Космы̀ весті́тора:

Не подоба́ше тебѣ̀, златоꙋ́сте, ца́рскїй гра́дъ ѡ҆ста́вившꙋ, жи́ти въ кѡма́нѣхъ, ѿѻнꙋ́дꙋже бг҃омъ приведе́нное, ца́рское всечрежде́нїе па́ки тѧ̀ возвратѝ въ ца́рскїй гра́дъ. Возвесели́сѧ же и҆ цр҃ковь ви́дѣвши тѧ̀, и҆сповѣ́дающисѧ и҆ глаго́лющи: вели́читъ сла́ва моѧ̀ гдⷭ҇а, ѿда́вшаго мѝ невѣстовожда̀, и҆ ᲂу҆твержде́нїе вѣ́ры, прїѧ́тїе досто́инствъ мои́хъ, и҆ воспоко́й мои́хъ скра́нїй, высотꙋ̀ смиренномꙋ́дрїѧ, и҆ глꙋбинꙋ̀ ми́лостыни, и҆ широтꙋ̀ моеѧ̀ нищеты̀, и҆ долготꙋ̀ покаѧ́нїѧ. тѣ́мже мо́лимъ тѧ̀, прпⷣбне ѻ҆́ч҃е, ми́ръ и҆спросѝ, и҆ ве́лїю ми́лость дꙋша́мъ на́шымъ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: И҆́же тебє̀ ра́ди:

Вхо́дъ. Прокі́менъ днѐ. И҆ Чтє́нїѧ.

При́тчей чте́нїе.

[Глава̀ і҃] Па́мѧть пра́веднагѡ съ похвала́ми, и҆ бл҃гослове́нїе гдⷭ҇не на главѣ̀ є҆гѡ̀. Бл҃же́нъ человѣ́къ, и҆́же ѡ҆брѣ́те премꙋ́дрость: и҆ сме́ртенъ, и҆́же ᲂу҆вѣ́дѣ ра́зꙋмъ. [г҃] Лꙋ́чше бо сїю̀ кꙋпова́ти, не́жели зла́та и҆ сребра̀ сокрѡ́вища. Честнѣ́йшаѧ же є҆́сть ка́менїй многоцѣ́нныхъ, все́ же честно́е недосто́йно є҆ѧ̀ є҆́сть. Долгота́ бо дне́й, и҆ лѣ̑та живота̀ въ десни́цѣ є҆ѧ̀: въ шꙋ́ицѣ же є҆ѧ̀ бога́тство и҆ сла́ва. Ѿ ᲂу҆́стъ є҆ѧ̀ и҆схо́дитъ пра́вда, зако́нъ же и҆ ми́лость на ѧ҆зы́цѣ но́ситъ. [и҃] Послꙋ́шайте ᲂу҆́бѡ менє̀, ѽ ча̑да! честна̑ѧ бо рекꙋ̀, и҆ бл҃же́нъ человѣ́къ, и҆́же пꙋти̑ моѧ̑ сохрани́тъ: и҆схо́ди бо моѝ, и҆схо́ди живота̀, и҆ ᲂу҆готовлѧ́етсѧ хотѣ́нїе ѿ гдⷭ҇а. Сегѡ̀ ра́ди молю̀ ва́съ, и҆ предлага́ю мо́й гла́съ сыновѡ́мъ человѣ́чєскимъ: ꙗ҆́кѡ а҆́зъ премꙋ́дрость ᲂу҆стро́ихъ, совѣ́тъ и҆ ра́зꙋмъ, и҆ смы́слъ а҆́зъ призва́хъ. мо́й совѣ́тъ и҆ ᲂу҆твержде́нїе, мо́й ра́зꙋмъ, моѧ́ же крѣ́пость. А҆́зъ менѐ лю́бѧщыѧ люблю̀, и҆́щꙋщїи же менє̀ ѡ҆брѧ́щꙋтъ бл҃года́ть. Разꙋмѣ́йте ᲂу҆́бѡ, неѕло́бивїи, кова́рство, ненака́заннїи же, прилага́йте сердца̀. Послꙋ́шайте менє̀ и҆ па́ки, чⷭ҇тна̑ѧ бо рекꙋ̀: и҆ ѿве́рзꙋ ѿ ᲂу҆сте́нъ пра̑ваѧ, ꙗ҆́кѡ и҆́стинѣ поꙋчи́тсѧ горта́нь мо́й, ме́рзски же предо мно́ю ᲂу҆стны̀ льсти̑выѧ. Съ пра́вдою всѝ глаго́лы ᲂу҆́стъ мои́хъ: ничто́же въ ни́хъ стро́потно, нижѐ развраще́нно. Всѧ̑ пра̑ва сꙋ́ть разꙋмѣва́ющымъ, и҆ прѡ́ста ѡ҆брѣта́ющымъ ра́зꙋмъ. Наꙋча́ю бо ва́съ и҆́стинѣ, да бꙋ́детъ ѡ҆ гдⷭ҇ѣ наде́жда ва́ша, и҆ и҆спо́лнитесѧ дх҃а.

Премꙋ́дрости соломѡ́новы чте́нїе.

[Глава̀ і҃] Оу҆ста̀ првⷣнагѡ ка́плютъ премꙋ́дрость: ᲂу҆стнѣ́ же мꙋже́й мꙋ́дрыхъ вѣ́дѧтъ бл҃года́ть. Оу҆ста̀ мꙋ́дрыхъ поꙋча́тсѧ премꙋ́дрости, пра́вда же и҆збавлѧ́етъ и҆̀хъ ѿ сме́рти. Сконча́вшꙋсѧ мꙋ́жꙋ пра́веднꙋ, не поги́бнетъ наде́жда. Сы́нъ бо пра́веденъ ражда́етсѧ въ живо́тъ, и҆ во бл҃ги́хъ свои́хъ пло́дъ пра́вды ѡ҆б̾и́метъ. Свѣ́тъ пра́вєднымъ всегда̀, и҆ ѿ гдⷭ҇а ѡ҆брѧ́щꙋтъ бл҃года́ть и҆ сла́вꙋ. ѧ҆зы́къ мꙋ́дрыхъ дѡ́браѧ свѣ́сть, и҆ въ се́рдцѣ и҆́хъ почі́етъ мꙋ́дрость. Лю́битъ гдⷭ҇ь преподѡ́бныѧ сердца̀, прїѧ́тни же є҆мꙋ̀ всѝ непоро́чнїи въ пꙋтѝ. [ѕ҃] Мꙋ́дрость гдⷭ҇нѧ просвѣща́етъ лицѐ разꙋ́мнагѡ. Постига́етъ бо жела́ющыѧ ю҆̀, пре́жде да́же разꙋмѣ́ти ю҆̀: и҆ ᲂу҆до́бь ᲂу҆́зритсѧ ѿ лю́бѧщихъ ю҆̀. Оу҆́треневавый къ не́й не ᲂу҆трꙋди́тсѧ, и҆ бдѧ́й є҆ѧ̀ ра́ди вско́рѣ без̾ печа́ли бꙋ́детъ. Ꙗ҆́кѡ досто́йныхъ є҆ѧ̀ сама̀ ѡ҆бхо́дитъ и҆́щꙋщи, и҆ во стезѧ́хъ є҆ѧ̀ ꙗ҆влѧ́етсѧ и҆̀мъ благопрїе́мнѣ. Мꙋ́дрости никогда́же ѡ҆долѣ́етъ ѕло́ба. [и҃] Си́хъ ра́ди и҆ рачи́тель бы́хъ добро́ты є҆ѧ̀: и҆ возлюби́хъ ю҆̀, и҆ поиска́хъ ѿ ю҆́ности моеѧ̀: и҆ взыска́хъ невѣ́стꙋ привестѝ себѣ̀, ꙗ҆́кѡ всѣ́хъ влⷣка возлюбѝ ю҆̀. Таи́нница бо є҆́сть бж҃їѧ хи́трости, и҆ ѡ҆брѣта́тельница дѣ́лъ є҆гѡ̀. Трꙋды̀ є҆ѧ̀ сꙋ́ть добродѣ́тєли: цѣломꙋ́дрїю же и҆ ра́зꙋмꙋ та̀ ᲂу҆чи́тъ, пра́вдѣ и҆ мꙋ́жествꙋ, и҆́хже потре́бнѣе ничто́же є҆́сть въ житїѝ человѣ́кѡмъ. А҆́ще же и҆ мно́гагѡ и҆скꙋ́сства жела́етъ кто̀, вѣ́сть дрє́внѧѧ, и҆ бы́ти хотѧ̑щаѧ разсмо́тритъ: свѣ́сть и҆зви̑тїѧ слове́съ, и҆ разрѣшє́нїѧ гада́нїй: зна́мєнїѧ и҆ чꙋдеса̀ проразꙋмѣ́етъ, и҆ сбытїѧ̑ време́нъ и҆ лѣ́тъ: и҆ всѣ̑мъ совѣ́тникъ є҆́сть бл҃гъ, ꙗ҆́кѡ безсме́ртїе є҆́сть въ не́й, и҆ бл҃госла́вїе во ѻ҆бще́нїи слове́съ є҆ѧ̀. Сегѡ̀ ра́ди бесѣ́довахъ ко гдⷭ҇ꙋ, и҆ помоли́хсѧ є҆мꙋ̀, и҆ рѣ́хъ ѿ всегѡ̀ се́рдца моегѡ̀: [ѳ҃] бж҃е ѻ҆ц҃є́въ и҆ гдⷭ҇и ми́лости, сотвори́вый всѧ̑ сло́вомъ твои́мъ, и҆ мꙋ́дростїю твое́ю ᲂу҆стро́ивый человѣ́ка, да владѣ́етъ бы́вшими ѿ тебє̀ тварьмѝ, и҆ да ᲂу҆правлѧ́етъ мі́ръ въ преподо́бїи и҆ пра́вдѣ, да́ждь мѝ твои́мъ престо́лѡмъ присѣдѧ́щꙋю премꙋ́дрость, и҆ не ѿлꙋчѝ менє̀ ѿ ѻ҆́трѡкъ твои́хъ: ꙗ҆́кѡ а҆́зъ ра́бъ тво́й, и҆ сы́нъ рабы́ни твоеѧ̀. Послѝ ю҆̀ съ нб҃съ ѿ ст҃а́гѡ жили́ща твоегѡ̀, и҆ ѿ прⷭ҇то́ла сла́вы твоеѧ̀, да сꙋ́щи со мно́ю наꙋчи́тъ мѧ̀, что̀ бл҃гоꙋго́дно є҆́сть предъ тобо́ю: и҆ наста́витъ мѧ̀ въ ра́зꙋмъ, и҆ сохрани́тъ мѧ̀ въ сла́вѣ свое́й. Помышлє́нїѧ бо сме́ртныхъ всѧ̑ боѧзли̑ва, и҆ погрѣши́тєльна ᲂу҆мышлє́нїѧ и҆́хъ.

Премꙋ́дрости соломѡ́новы чте́нїе.

[Глава̀ д҃] Похвалѧ́емꙋ пра́ведникꙋ, возвеселѧ́тсѧ лю́дїе: безсме́ртїе бо є҆́сть па́мѧть є҆гѡ̀, ꙗ҆́кѡ ѿ гдⷭ҇а познава́етсѧ, и҆ ѿ человѣ̑къ: и҆ ᲂу҆го́дна гдⷭ҇еви дꙋша̀ є҆гѡ̀. [ѕ҃] Возлюби́те ᲂу҆́бѡ, ѽ мꙋ́жїе, мꙋ́дрость, и҆ поживетѐ: восхощи́те є҆ѧ̀, и҆ нака́зани бꙋ́дете. Нача́ло бо є҆ѧ̀ любы̀, и҆ соблюде́нїе зако́на. [з҃] Почти́те премꙋ́дрость, да во вѣ́ки црⷭ҇твꙋете. Возвѣщꙋ̀ ва́мъ, и҆ не скры́ю ѿ ва́съ та̑инъ бж҃їихъ. ꙗ҆́кѡ то́й мꙋ́дрости наста́вникъ є҆́сть, и҆ мꙋ́дрыхъ и҆спра́витель, и҆ всѧ́комꙋ смы́слꙋ и҆ дѣ́лꙋ хитре́цъ: и҆ всѣ̑мъ смы́сломъ наꙋчи́тъ мꙋ́дрость. є҆́сть бо въ не́й дх҃ъ разꙋ́менъ и҆ ст҃ъ, и҆ сїѧ́нїе свѣ́та присносꙋ́щнагѡ, и҆ ѻ҆́бразъ бла́гости бж҃їѧ. Та̀ дрꙋ́ги бж҃їѧ и҆ прⷪ҇ро́ки ᲂу҆строѧ́етъ. бл҃голѣ́пнѣйши же є҆́сть со́лнца, и҆ па́че всѧ́кагѡ сотворе́нїѧ ѕвѣ́здъ, свѣ́тꙋ сосꙋжда́ема, ѡ҆брѣта́етсѧ пе́рвѣйши. Та̀ ᲂу҆гожда́ющихъ є҆́й ѿ болѣ́зней и҆зба́ви, и҆ наста́ви на стєзѝ пра̑выѧ. Дадѐ и҆̀мъ ра́зꙋмъ и҆мѣ́ти ст҃ъ, и҆ сохранѝ ѧ҆̀ ѿ ловѧ́щихъ, и҆ по́двигъ крѣ́покъ подадѐ и҆̀мъ. Да разꙋмѣ́ютъ всѝ, ꙗ҆́кѡ си́льнѣйши всегѡ̀ є҆́сть бл҃гоче́стїе: И҆ никогда́же премо́жетъ ѕло́ба мꙋ́дрости, нижѐ пре́йдетъ ѕлы̑ѧ ѡ҆блича́ющи сꙋ́дъ. Реко́ша же въ себѣ̀, помы́сливше непра́веднѡ: наси́льствꙋемъ пра́ведномꙋ, не пощади́мъ преподо́бства є҆гѡ̀, ни ᲂу҆срами́мсѧ сѣди́нъ ста́рости многолѣ́тны. Бꙋ́детъ бо на́мъ крѣ́пость зако́нъ: и҆ ᲂу҆лови́мъ пра́веднаго, ꙗ҆́кѡ неꙋго́денъ на́мъ є҆́сть, и҆ проти́витсѧ дѣлѡ́мъ на́шымъ, и҆ поно́ситъ на́мъ ѿпаде́нїе зако́на, и҆ ѡ҆блича́етъ на́мъ согрѣшє́нїѧ наказа́нїѧ на́шегѡ. Возвѣща́етъ на́мъ ра́зꙋмъ и҆мѣ́ти бж҃їй, и҆ ѻ҆́трока гдⷭ҇нѧ себѐ и҆менꙋ́етъ. Бы́сть на́мъ на ѡ҆бличе́нїе помышле́нїємъ на́шымъ, и҆ тѧ́жекъ на́мъ є҆́сть, и҆ ви́димъ, ꙗ҆́кѡ неподо́бно и҆ны̑мъ житїѐ є҆гѡ̀, и҆ и҆змѣнє́ны стєзѝ є҆гѡ̀: въ порꙋга́нїе вмѣни́хомсѧ є҆мꙋ̀, и҆ ᲂу҆далѧ́етсѧ ѿ пꙋте́й на́шихъ, ꙗ҆́кѡ ѿ нечисто́тъ, и҆ блажи́тъ послѣ̑днѧѧ првⷣныхъ. Оу҆ви́димъ ᲂу҆́бѡ, а҆́ще словеса̀ є҆гѡ̀ и҆́стинна сꙋ́ть: и҆скꙋ́симъ, ꙗ҆̀же сбыва́ютсѧ є҆мꙋ̀. Рꙋга́нїемъ и҆ мꙋ́кою и҆стѧ́жемъ є҆го̀, да разꙋмѣ́емъ кро́тость є҆гѡ̀, и҆ и҆скꙋ́симъ безѕло́бство є҆гѡ̀: сме́ртїю без̾ѻбра́зною ѡ҆сꙋ́димъ є҆го̀, бꙋ́детъ бо посѣще́нїе ѿ слове́съ є҆гѡ̀. Сїѧ̑ помы́слиша, и҆ прельсти́шасѧ: ѡ҆слѣпи́ бо ѧ҆̀ ѕло́ба и҆́хъ, и҆ не разꙋмѣ́ша та̑инъ бж҃їихъ, и҆ не разсꙋди́ша, ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆сѝ бг҃ъ є҆ди́нъ, живота̀ и҆мѣ́ѧй и҆ сме́рти вла́сть, и҆ спаса́ѧй во вре́мѧ ско́рби, и҆ и҆збавлѧ́ѧй ѿ всѧ́кагѡ ѕла̀. Ще́дръ и҆ ми́лостивъ, и҆ даѧ̀ преподѡ́бнымъ свои̑мъ благода́ть, и҆ свое́ю мы́шцею гѡ́рдымъ противлѧ́ѧсѧ.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ є҃. Подо́бенъ: Ра́дꙋйсѧ:

Ра́дꙋетсѧ цр҃ковь хрⷭ҇то́ва, на свѣ́щникъ свѧще́нный взира́ющи, тѧ̀ свѣти́льника свѣтоно́снаго, є҆го́же низложи́вше вразѝ, подъ спꙋ́домъ молча́нїѧ скры́ша: почита́етъ на горѣ̀ тѧ̀ добродѣ́телей, ѻ҆́ч҃е прпⷣбне, ꙗ҆́кѡ бж҃е́ственное сїѧ́нїе, вселе́нныѧ концы̀ па́че со́лнца ѡ҆блиста́юща чꙋдесы̀: дне́сь недаропрїѧ́тный бж҃їй сꙋ́дъ показꙋ́етъ, пра́вдꙋ съ высоты̀ твою̀, ꙗ҆́кѡ полꙋ́дне пресвѣ́тлое, и҆ подава́етъ сꙋ́щымъ въ мі́рѣ ми́ръ и҆ ве́лїю ми́лость.

Сті́хъ: Оу҆ста̀ моѧ̑ возглаго́лютъ премꙋ́дрость, и҆ поꙋче́нїе се́рдца моегѡ̀ ра́зꙋмъ.

Мі́ра пшеницомѣ́ритель, вѣ́рнїи, и҆́же сла́достїю небе́сною дх҃а сердца̀ напита́ѧ всѣ́хъ, не и҆зъ є҆гѵ́пта прихо́дитъ: і҆ѡ́сифъ же но́вый проѧвлѧ́ѧсѧ, въ честны́хъ моще́хъ ѿ кѡма́нъ прихо́дитъ, лю́тыхъ бꙋ́рю и҆ пꙋчи́нꙋ дне́сь печа́лей ѿсѣка́ѧ мл҃твами. Сего̀ ᲂу҆́бѡ ᲂу҆бл҃жи́мъ, и҆ вѣ́рою возопїи́мъ: прїидѝ, бл҃же́нне, посредѝ соверша́ющихъ па́мѧть твою̀, тѣ̑мъ спасе́нїе подава́ѧ бога́тнѡ, и҆ ве́лїю ми́лость.

Сті́хъ: Оу҆ста̀ пра́веднагѡ поꙋча́тсѧ премꙋ́дрости, и҆ ѧ҆зы́къ є҆гѡ̀ возглаго́летъ сꙋ́дъ.

То́читъ ꙗ҆́кѡ мѷрополо́жница кра́снаѧ, чꙋде́съ бж҃е́ственнагѡ мѵ́ра, златоꙋ́сте, ра́ка твоѧ̀ мі́рꙋ, и҆ врачева́нїй стрꙋѧ́ми дꙋ́шы бл҃гоꙋха́етъ чествꙋ́ющихъ тѧ̀: хрⷭ҇то́выми бл҃года́тьми, ꙗ҆́кѡ невеще́ственными а҆рѡма́ты ѡ҆богати́лъ є҆сѝ, благово́нїе же да́рꙋеши присноживꙋ́щее вѣ́рою притека́ющымъ. Тѣ́мже наслажда́ющесѧ бл҃года́тей твои́хъ, премꙋ́дре, и҆ пречи́стыхъ и҆ бжⷭ҇твенныхъ напита́вшесѧ моще́й твои́хъ, вѣ́рнѡ про́симъ, дꙋша́мъ на́шымъ да́ти ве́лїю ми́лость.

Сла́ва, гла́съ ѕ҃:

Преподо́бне требл҃же́нне свѧтѣ́йшїй ѻ҆́ч҃е, па́стырю до́брый, и҆ началопа́стырѧ хрⷭ҇та̀ ᲂу҆ч҃ничѐ, положи́вый дꙋ́шꙋ за ѻ҆́вцы: ты̀ и҆ ны́нѣ, всехва́льне і҆ѡа́нне златоꙋ́сте, просѝ моли́твами твои́ми, дарова́ти на́мъ ве́лїю ми́лость.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Бцⷣе, ты̀ є҆сѝ лоза̀ и҆́стиннаѧ:

Тропа́рь, гла́съ и҃:

Оу҆́стъ твои́хъ ꙗ҆́коже свѣ́тлость ѻ҆гнѧ̀ возсїѧ́вши благода́ть, вселе́ннꙋю просвѣтѝ: не сребролю́бїѧ мі́рови сокрѡ́вища сниска̀, высотꙋ̀ на́мъ смиренномꙋ́дрїѧ показа̀. Но твои́ми словесы̀ наказꙋ́ѧ, ѻ҆́ч҃е і҆ѡа́нне златоꙋ́сте. молѝ сло́ва хрⷭ҇та̀ бг҃а, спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: И҆́же на́съ ра́ди рожде́йсѧ:

На ᲂу҆́трени, на Бг҃ъ гдⷭ҇ь, тропа́рь ст҃а́гѡ два́жды. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ.

По а҃-й стїхоло́гїи сѣда́ленъ, гла́съ д҃:

Ꙗ҆́кѡ златоза́ренъ же и҆ красе́нъ златоглаго́ливъ ѻ҆рга́нъ, бжⷭ҇твеннѡ поѧ̀ цр҃кви, ѿ бг҃а, златоꙋ́сте, дарова́лсѧ є҆сѝ ла́стовица бл҃гоглаго́лива, златозарѧ́ющи ᲂу҆́мъ, блаже́нне, златоѻде́жденъ, цѣвни́це покаѧ́нїѧ, тебѐ чествꙋ́ющыѧ спаса́й ѿ и҆скꙋше́нїй твои́ми моли́твами, па́стырю досточꙋ́дне.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

По бз҃ѣ во тво́й, бцⷣе, прибѣ́гъ смире́нный покро́въ бжⷭ҇твенный, припа́даѧ молю́сѧ: поми́лꙋй, пречⷭ҇таѧ, ꙗ҆́кѡ превзыдо́ша главꙋ̀ мою̀ грѣсѝ, и҆ бою́сѧ, влⷣчце, мꙋ́къ и҆ трепе́щꙋ: моле́нїе сотворѝ, чⷭ҇таѧ, къ сн҃ꙋ твоемꙋ̀, ѿ си́хъ и҆зба́вити мѧ̀.

По в҃-й стїхоло́гїи сѣда́ленъ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Оу҆диви́сѧ і҆ѡ́сифъ:

Бжⷭ҇твеннымъ сꙋдо́мъ хрⷭ҇то́вы па́ствы досто́инъ бы́въ, досточꙋ́дне па́стырю, ꙗ҆́коже во́лки ѿ неѧ̀ пра́щею слове́съ твои́хъ ѿгна́лъ є҆сѝ, ѡ҆блича́ѧ неща́днѡ пребеззако́ннꙋющыѧ, мꙋ́дре. ѿ ни́хже и҆ ѿгна́всѧ за́вистїю, златоꙋ́сте, да́льный пꙋ́ть ше́ствовалъ є҆сѝ твердоꙋ́мнѣ по не́мъ, въ не́мже и҆ ᲂу҆́мерлъ є҆сѝ: но возврати́лсѧ є҆сѝ съ вели́кою сла́вою, подаѧ̀ бжⷭ҇твєннаѧ дарова̑нїѧ.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Оу҆диви́сѧ і҆ѡ́сифъ, є҆́же па́че є҆стества̀ зрѧ̀, и҆ внима́ше мы́слїю, и҆́же на рꙋно̀ до́ждь, въ безсѣ́меннѣмъ зача́тїи твое́мъ, бцⷣе, кꙋпинꙋ̀ ѻ҆гне́мъ неѡпа́льнꙋю, же́злъ а҆арѡ́новъ, прозѧ́бшїй. И҆ свидѣ́тельствꙋѧ ѡ҆брꙋ́чникъ тво́й и҆ храни́тель, свѧще́нникѡмъ взыва́ше: дв҃а ражда́етъ, и҆ по ржⷭ҇твѣ̀ па́ки пребыва́етъ дв҃а.

По полѷеле́и сѣда́ленъ, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Повелѣ́нное та́йнѡ:

Сщ҃еннонача́льствомъ и҆́стиннымъ житїѐ ᲂу҆ѧсни́лъ є҆сѝ, гдⷭ҇не благоче́стнѡ сло́во всѣ́ѧлъ є҆сѝ человѣ́кѡмъ, златоꙋ́сте, дх҃а заре́ю и҆злива́ѧ ᲂу҆че́нїй тꙋ̑чи землѝ, премꙋ́дре, насади́въ ѻ҆бы́чаи бла̑ги. Тѣ́мже вѣ́рою прїе́мше ра́зꙋма плоды̀, вкꙋси́вше позна́хомъ бж҃е́ственныѧ сла́вы наслажде́нїе.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Бл҃годари́мъ тѧ̀ при́снѡ, бцⷣе, и҆ велича́емъ, пречⷭ҇таѧ, и҆ покланѧ́емсѧ, воспѣва́юще ржⷭ҇тво̀ твоѐ, благода́тнаѧ, вопїю́ще непреста́ннѡ: спаси́ ны, дв҃о всеми́лостиваѧ, ꙗ҆́кѡ блага́ѧ, и҆ де́мѡнѡвъ и҆схи́ти словоположе́нїѧ стра́шнагѡ въ ча́съ и҆спыта́нїѧ, да не посрами́мсѧ рабѝ твоѝ.

Степє́нна, а҃-й а҆нтїфѡ́нъ д҃-гѡ гла́са. Прокі́менъ, гла́съ д҃: Оу҆ста̀ моѧ̑ возглаго́лютъ премꙋ́дрость, и҆ поꙋче́нїе се́рдца моегѡ̀ ра́зꙋмъ. Сті́хъ: Оу҆слы́шите сїѧ̑, всѝ ꙗ҆зы́цы, внꙋши́те, всѝ живꙋ́щїи по вселе́ннѣй. Є҆ѵⷢ҇лїе і҆ѡа́нна, зача́ло л҃є, ѿ полꙋ̀.

По н҃-мъ ѱалмѣ̀ стїхи́ра, гла́съ ѕ҃:

Трꙋба̀ златогла́снаѧ показа́лсѧ є҆сѝ, златоглаго́ливе златоꙋ́сте, златодѣ́йствꙋѧ сердца̀ вѣ́рныхъ златотрꙋ́дными твои́ми ᲂу҆чє́нїи: прⷪ҇ро́чески бо и҆зы́де вѣща́нїе и҆справле́нїй твои́хъ, преподо́бне ѻ҆́ч҃е, и҆ мі́ра всегѡ̀ концы̀ просвѣти́лъ є҆сѝ.

Канѡ́нъ прест҃ы́ѧ бцⷣы со і҆рмосо́мъ на ѕ҃: и҆ ст҃а́гѡ на и҃.

Канѡ́нъ бцⷣы, є҆гѡ́же краегране́сїе:

Ра́дꙋйсѧ, ра́дости селе́нїе, печа́ли разрѣше́нїе. І҆ѡа́нново.

Гла́съ и҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Колесницегони́телѧ фараѡ́нѧ погрꙋзѝ чꙋдотворѧ́й и҆ногда̀ мѡѷсе́йскїй же́злъ, крⷭ҇тоѻбра́знѡ порази́въ и҆ раздѣли́въ мо́ре, і҆и҃лѧ же бѣглеца̀, пѣшехо́дца спасѐ, пѣ́снь бг҃ови воспѣва́юща.

Ра́дꙋйсѧ, клѧ́твы дре́внїѧ и҆збавле́нїе и҆ благослове́нїѧ и҆сто́чниче: ра́дꙋйсѧ, жи́зни мт҃и, а҆́да разрꙋше́нїе, сме́рти ᲂу҆бїе́нїе: ра́дꙋйсѧ, разрѣше́нїе ско́рби, ра́дости вмѣсти́лище простра́нное: ра́дꙋйсѧ, бцⷣе всепѣ́таѧ.

Колесни́це сло́ва слове́снаѧ и҆ ѡ҆дꙋшевле́ннаѧ, ра́дꙋйсѧ, всенепоро́чнаѧ: дв҃дскаѧ, ра́дꙋйсѧ, колесни́це многоиме́ннаѧ, колесни́це тма́ми назнамена́тельнаѧ: ра́дꙋйсѧ, безъ сꙋжде́нїѧ херꙋві́мы превыша́ющаѧ, и҆ серафі́мы превосходѧ́щаѧ.

Сщ҃е́ннѣйшаѧ ᲂу҆́мныхъ си́лъ, ра́дꙋйсѧ, бг҃оневѣ́стнаѧ: ра́дꙋйсѧ созда́ннагѡ всѧ́кагѡ є҆стества̀ вы́шшаѧ: ра́дꙋйсѧ, бж҃їѧ пала́то: ра́дꙋйсѧ, ѻ҆́гненный прⷭ҇то́ле: ра́дꙋйсѧ, свѣти́льниче многосвѣ́тлый: ра́дꙋйсѧ, тма́ми и҆мени́таѧ влⷣчце.

Же́злъ и҆зъ ко́рене і҆ессе́ева и҆зрасти́вшаѧ, ра́дꙋйсѧ, нескве́рнаѧ: ра́дꙋйсѧ, прозѧбе́нїе жезла̀ а҆арѡ́нова, прописа́вшаѧ дре́вле та́инственнѡ же и҆ глꙋбо́цѣ: ꙗ҆́коже бо ѻ҆́ный ѻ҆рѣ́хи, та́кѡ ты̀ хрⷭ҇та̀ процвѣла̀ є҆сѝ.

Канѡ́нъ ст҃а́гѡ, є҆гѡ́же краегране́сїе:

Всезлатꙋ́ю пою́ тѧ бжⷭ҇твеннꙋю цѣвни́цꙋ. Творе́нїе і҆ѡ́сифово.

Гла́съ ѕ҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Сѣ́ченное сѣче́тсѧ мо́ре чермно́е, волнопита́емаѧ же и҆зсꙋша́етсѧ глꙋбина̀, та́ѧжде кꙋ́пнѡ без̾ѻрꙋ̑жнымъ бы́вши проходи́ма, и҆ всеѻрꙋ̑жнымъ гро́бъ, пѣ́снь же бг҃окра́снаѧ воспѣва́шесѧ: сла́внѡ просла́висѧ хрⷭ҇то́съ бг҃ъ на́шъ.

Невече́рнїѧ, преподо́бне, зарѝ и҆сполнѧ́емь, и҆ престо́лꙋ бжⷭ҇твенномꙋ предстоѧ̀ при́снѡ со всѣ́ми и҆збра́нными, на́мъ вѣ́рнѡ чтꙋ́щымъ тѧ̀, и҆ бжⷭ҇твенное твоѐ соверша́ющымъ возвраще́нїе, дарова́ти молѝ ми́ръ и҆ ве́лїю ми́лость.

Землѧ̀ ликꙋ́етъ, и҆ не́бо съ человѣ́ки ра́дꙋетсѧ съ на́ми бг҃олѣ́пнѡ, въ твое́мъ, мꙋ́дре, ст҃ѣ́мъ пра́здницѣ, въ не́мже свѧще́нное твоѐ тѣ́ло возврати́сѧ къ твоемꙋ̀ ста́дꙋ, сла́вне златоꙋ́сте, дх҃а честно́е жили́ще.

Оу҆ма̀ твоегѡ̀ бжⷭ҇твєннаѧ, блаже́нне, блиста̑нїѧ многоко́зненный не терпѧ̀, и҆скꙋшє́нїѧ воздвиза́етъ на тѧ̀, ꙗ҆́коже дре́вле на і҆́ѡва: но ᲂу҆́бѡ ѡ҆мрачи́сѧ мно́жае. Се́ бо по заточе́нїи свѣтлѣ́йшїй въ па́ствꙋ твою̀ вше́лъ є҆сѝ.

Всезлаты́ми словесы̀ твои́ми, помышлє́нїѧ златосло́ве, позлати́лъ є҆сѝ вѣ́рныхъ: и҆ заточе́нъ бы́въ ѿ ста́да зави́стнѡ, бж҃їимъ же манове́нїемъ па́ки къ семꙋ̀ по погребе́нїи возврати́лсѧ є҆сѝ, свѣ́тлѡ восхвалѧ́емь, всеблаже́нне златоꙋ́сте.

Бг҃оро́диченъ:

Свѧтѣ́йши ꙗ҆ви́ласѧ є҆сѝ херꙋві́мѡвъ, прест҃а́го ро́ждши бг҃а: є҆го́же молѝ, ꙗ҆́кѡ всѣ́хъ творца̀, чⷭ҇таѧ, ѡ҆ст҃и́ти всѧ̑, ст҃ы́ми тѧ̀ гла́сы ᲂу҆блажа́ющыѧ, ѻ҆тцє́въ похвало̀, человѣ́кѡвъ по́моще.

Дрꙋгі́й канѡ́нъ ст҃а́гѡ, є҆гѡ́же краегране́сїе:

Златоѧзы́чномꙋ тре́тїе воспою̀ пѣ́нїе.

Гла́съ г҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Во́ды дре́вле, ма́нїемъ бжⷭ҇твеннымъ во є҆ди́но со́нмище совокꙋпи́вый, и҆ раздѣли́вый мо́ре і҆и҃льтєскимъ лю́демъ, се́й бг҃ъ на́шъ: препросла́вленъ є҆́сть, томꙋ̀ є҆ди́номꙋ пои́мъ, ꙗ҆́кѡ просла́висѧ.

Бг҃овѣща̑ннаѧ ᲂу҆ста̀, златогла́сный ѻ҆рга́не, свѣ́тлостїю слове́съ, мо́й просвѣтѝ мольба́ми твои́ми ᲂу҆́мъ, ꙗ҆́кѡ да воспою̀ возвраще́нїѧ твоегѡ̀ па́мѧть, і҆ѡа́нне, благода́ти бжⷭ҇твенныѧ тезоиме́нне.

Ꙗ҆́кѡ ѕвѣзда̀ свѣтоно́сна, ꙗ҆́кѡ просвѣща́ющее человѣ́ки со́лнце, ꙗ҆́кѡ свѣти́ло благоче́стїѧ, подъ зе́млю заше́дъ, прпⷣбне, зако́ны є҆сте́ственными, па́ки возсїѧ́лъ є҆сѝ на́мъ ча́дѡмъ твои̑мъ, посыла́ѧ чꙋде́съ ѻ҆би̑льнаѧ ѡ҆зарє́нїѧ.

Златоглаго́ливымъ твои́мъ ѧ҆зы́комъ ᲂу҆че́нїй и҆спо́лнилъ є҆сѝ всю̀ подсо́лнечнꙋю, златы́ми ᲂу҆́ды и҆сцѣле́нїй зарѝ всѣ̑мъ ѡ҆блиста́лъ є҆сѝ, страда́нїй тмѣ̀ и҆сче́знꙋти творѧ̀, преподо́бне, возвраще́нїемъ твои́мъ.

Бг҃оро́диченъ:

Виті́йствꙋѧ бжⷭ҇твєннаѧ, є҆ди́нственнꙋю ѵ҆поста́сь сказа́лъ є҆сѝ сло́во: а҆́ще и҆ сꙋгꙋ́бъ бѣ̀ и҆зъ пречⷭ҇тыѧ проше́дый, пло́ть прїе́мъ: ю҆́же благослови́мъ непреста́ннѡ, и҆ вѣ́рнѡ сла́вимъ, бжⷭ҇твенный златоꙋ́сте.

Катава́сїа: Сꙋ́шꙋ глꙋбороди́тельнꙋю зе́млю:

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Небе́снагѡ крꙋ́га верхотво́рче гдⷭ҇и, и҆ цр҃кве зижди́телю, ты̀ менѐ ᲂу҆твердѝ въ любвѝ твое́й, жела́нїй кра́ю, вѣ́рныхъ ᲂу҆твержде́нїе, є҆ди́не чл҃вѣколю́бче.

Крѣпча́йшее ѻ҆рꙋ́жїе, ра́дꙋйсѧ, вѣ́рныхъ влⷣчце: ра́дꙋйсѧ, крѣ́пкое предста́тельство: ра́дꙋйсѧ, застꙋпле́нїе: ра́дꙋйсѧ, по́мощь грѣ́шныхъ: ра́дꙋйсѧ, стѣно̀ призыва́ющихъ тѧ̀: ра́дꙋйсѧ, мі́ра ра́дость.

Спасе́нїѧ человѣ́ческагѡ, ра́дꙋйсѧ, крѣ́пкое ᲂу҆твержде́нїе: ра́дꙋйсѧ, а҆да́ма и҆ є҆́ѵы воззва́нїе, є҆́юже воспрїѧ́ша дре́внее благонаслѣ́дїе: ра́дꙋйсѧ, ѿве́рзшаѧ па́ки ра́й.

Ра́дꙋйсѧ, неѡпали́маѧ кꙋпино̀: ра́дꙋйсѧ, свѣ́та колесни́це: ра́дꙋйсѧ, со́лнца ѻ҆́блаче: ра́дꙋйсѧ, пресла́вное и҆ вездѣ̀ проповѣ́данное цр҃е́во сѣда́лище: ра́дꙋйсѧ, гра́де ѡ҆дꙋшевле́нный хрⷭ҇та̀ жива́гѡ бг҃а.

Неискꙋсобра́чнаѧ мт҃и, ра́дꙋйсѧ, чⷭ҇таѧ влⷣчце: ра́дꙋйсѧ, неѡра́ннаѧ ни́во и҆ невоздѣ́ланнаѧ, воздѣ́лавшаѧ воздѣ́лателѧ всѣ́хъ: ра́дꙋйсѧ, землѐ, и҆́стинꙋ возсїѧ́вшаѧ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Гдⷭ҇ь сы́й всѣ́хъ, и҆ зижди́тель бг҃ъ, созда́нное безстра́стный ѡ҆бнища́въ себѣ̀ соединѝ, и҆ па́сха за ꙗ҆̀же хотѧ́ше ᲂу҆мре́ти, са́мъ сы́й себѐ предпожрѐ, ꙗ҆ди́те, вопїѧ̀, тѣ́ло моѐ, и҆ вѣ́рою ᲂу҆тверди́тесѧ.

Бы́лъ є҆сѝ прїѧ́телище бж҃їе чи́стое, и҆ догма́тѡвъ и҆спыта́лъ є҆сѝ глꙋбинꙋ̀, блаже́нне златоꙋ́сте, ѕломы́слѧщихъ потоплѧ́ѧ ᲂу҆мы̀, вѣ́рныхъ же напаѧ́ѧ сердца̀: тѣ́мже честно́е твоѐ дне́сь пра́зднꙋемъ возвраще́нїе.

Златы́й ѻ҆рга́нъ, возглаша́ющїй на́мъ неизречє́ннаѧ, бы́лъ є҆сѝ ты̀, блаже́нне златоꙋ́сте: сегѡ̀ ра́ди пое́мъ тѧ̀ вѣ́рнѡ, въ возвраще́нїе твои́хъ моще́й, а҆́гг҃ле бж҃їй земны́й и҆ человѣ́че нбⷭ҇ный.

Глаго́лы жи́зни ѿры́гнꙋлъ є҆сѝ вѣ̑рнымъ, и҆ непра́веднѡ зави́дѣнъ бы́въ, всеблаже́нне, въ да̑льнаѧ заточе́нъ бы́сть и҆згна̑нїѧ и҆ въ скѡ́рби мнѡ́ги: но вседѣ́тельнымъ манове́нїемъ, па́ки по кончи́нѣ, преподо́бне, твоемꙋ̀ ста́дꙋ подава́ешисѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Высотꙋ̀ неизрече́ннагѡ, и҆ глꙋбинꙋ̀ твоегѡ̀ ржⷭ҇тва̀, кто̀ сказа́ти и҆́мать, ѻ҆трокови́це; бг҃а бо родила̀ є҆сѝ па́че сло́ва и҆ ᲂу҆ма̀ всегѡ̀, и҆зба́вльшаго ѿ тлѝ человѣ́ки. тѣ́мже по до́лгꙋ всѝ вѣ́рнїи тѧ̀ блажи́мъ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

И҆́же ѿ несꙋ́щихъ всѧ̑ приведы́й, сло́вомъ созида́ємаѧ, соверша́емаѧ дх҃омъ, вседержи́телю вы́шнїй, въ любвѝ твое́й ᲂу҆твердѝ менѐ.

Въ заточе́нїѧ тѧ̀ сокры̀ верте́пѣхъ, свѣти́льника всесвѣ́тлаго цари́ца ѡ҆слѣ́пшаѧ: хрⷭ҇то́съ же на высоча́йшемъ тѧ̀ свѣ́щницѣ и҆ па́ки возвра́щь поставлѧ́етъ.

И҆ска́паѧ стрꙋи̑ чꙋде́съ и҆ рѣ́ки пролива́ѧ врачева́нїй, возврати́лсѧ є҆сѝ, златоꙋ́сте, вѣ́рнѡ чествꙋ́ющымъ возвраще́нїѧ твоегѡ̀ па́мѧть, і҆ѡа́нне.

Златоте́чный ни́лъ наводнѧ́ѧй, въ словесѣ́хъ же и҆ чꙋдесѣ́хъ возврати́сѧ: да стеце́мсѧ и҆ вѣ́рнѡ почерпе́мъ ѻ҆би́льнѡ всѝ, во всѣ́хъ да насы́тимсѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Земно́е є҆стество̀ не мо́жетъ тѧ̀ воспѣ́ти, ю҆́же а҆́гг҃ли пою́тъ ꙗ҆́кѡ бг҃а пло́тїю роди́вшꙋю: ѻ҆ба́че вѣ́рнѡ рабѝ твоѝ дерза́емъ пѣ́ти тѧ̀ и҆ сла́вити.

Катава́сїа: Оу҆твержде́нїе на тѧ̀ надѣ́ющихсѧ:

Сѣда́ленъ, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Премꙋ́дрости:

Ю҆́же съ высоты̀, мꙋ́дрость ᲂу҆вѣ́дѣвъ и҆ благода́ть слове́съ ѿ бг҃а, всѣ̑мъ просїѧ́лъ є҆сѝ ꙗ҆́кѡ зла́то въ горни́лѣ, и҆ ст҃ꙋ́ю трⷪ҇цꙋ во є҆ди́нствѣ проповѣ́далъ є҆сѝ, сребролю́бнꙋю ле́сть ᲂу҆стрѣли́въ словесы̀ твои́ми. тѣ́мже и҆ ре́вностїю цари́цꙋ ѡ҆бличи́въ, а҆́рїево посрами́лъ є҆сѝ и҆ноплеме́нное мꙋдрова́нїе, і҆ѡа́нне златоꙋ́сте: молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а прегрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе дарова́ти пра́зднꙋющымъ любо́вїю ст҃ꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Ѿ трⷪ҇цы є҆ди́наго преесте́ственнѡ заче́нши, дв҃о, и҆ чꙋ́днѡ сего̀ породила̀ є҆сѝ па́че сло́ва и҆ мы́сли, и҆ ѻ҆́бщно бжⷭ҇твеннагѡ є҆стества̀ ᲂу҆стро́ила є҆сѝ человѣ́ческое є҆стество̀, дре́вле и҆згна́нное. тѣ́мже соше́дшесѧ, ржⷭ҇тво́мъ твои́мъ всѝ спа́сшїисѧ, всенепоро́чнаѧ, твои̑мъ словесє́мъ послѣ́дꙋюще, до́лжнѡ тѧ̀ ᲂу҆блажа́емъ, молѧ́ще хрⷭ҇та̀ бг҃а прегрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе дарова́ти вѣ́рою тѧ̀ сла́вѧщымъ мт҃рь є҆гѡ̀.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Ты̀ моѧ̀ крѣ́пость, гдⷭ҇и, ты̀ моѧ̀ и҆ си́ла, ты̀ мо́й бг҃ъ, ты̀ моѐ ра́дованїе, не ѡ҆ста́вль нѣ́дра ѻ҆́ч҃а, и҆ на́шꙋ нищетꙋ̀ посѣти́въ. тѣ́мъ съ прⷪ҇ро́комъ а҆ввакꙋ́момъ зовꙋ́ ти: си́лѣ твое́й сла́ва, чл҃вѣколю́бче.

Восто́къ ѻ҆ч҃ескагѡ ѡ҆заре́нїѧ, и҆ сл҃нце возсїѧ́вшагѡ пре́жде денни́цы ѿ ѻ҆ц҃а̀: ра́дꙋйсѧ, бцⷣе, ѻ҆́блаче ле́гкїй и҆ ѡ҆дꙋшевле́нный, дв҃о: ра́дꙋйсѧ, мт҃и, ра́дꙋйсѧ, бл҃гослове́ннаѧ, ра́дꙋйсѧ, препросла́вленнаѧ всенепоро́чнаѧ.

Ты̀ злата́ѧ кади́льнице, влⷣчце, нестерпи́магѡ и҆ невеще́ственнагѡ ᲂу҆́глѧ, и҆́мже сожже́сѧ раздра́нное а҆да́мова преслꙋша́нїѧ рꙋкописа́нїе. тѣ́мже ра́дꙋйсѧ, вопїю́ ти, є҆́юже всѣ̑мъ даде́сѧ ра́дость, и҆ сла́дость ра́йскаѧ, и҆ воспрїѧ́тїе.

Ты̀ человѣ́кѡвъ сла́ва и҆ че́сть, и҆ хвала̀, и҆ а҆́гг҃лѡвъ вѣне́цъ и҆ дїади́ма. Тѣ́мже землѧ̀ и҆ нб҃о, є҆ди́нꙋ цр҃ковь соста́вльше, всесли́чное, є҆́же ра́дꙋйсѧ, тебѣ̀ вопїе́мъ: ра́дꙋйсѧ, влⷣчце мі́ра, ра́дꙋйсѧ, всѣ́хъ человѣ́кѡвъ по́моще.

Ѻ҆́дръ честны́й, є҆го́же соломѡ́нъ предпрописа̀, ѡ҆крꙋжа́емый си́льными шестидесѧтьмѝ: ра́дꙋйсѧ, дв҃о, кївѡ́те позлаще́нный ᲂу҆́мнагѡ сщ҃е́нїѧ: клещѐ бжⷭ҇твеннаѧ, ра́дꙋйсѧ: ра́дꙋйсѧ, кꙋпино̀ ѻ҆гнено́снаѧ: ра́дꙋйсѧ, две́ре и҆ лѣ́ствице, и҆ мо́сте.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Прови́дѣвъ прⷪ҇ро́къ та́йнꙋ твою̀ неизрече́ннꙋю, хрⷭ҇тѐ, провозгласѝ: положи́лъ є҆сѝ тве́рдꙋю любо́вь крѣ́пости, ѻ҆́ч҃е ще́дрый, є҆диноро́днаго бо сн҃а, благі́й, ѡ҆чище́нїе въ мі́ръ посла́лъ є҆сѝ.

Оу҆ста̀ ѻ҆гнедохновє́ннаѧ, и҆ ѧ҆зы́къ стѧжа́въ, ѻ҆́ч҃е преподо́бне, писа́нїѧ ꙗ҆́сность разшири́лъ є҆сѝ ꙗ҆́вѣ, и҆ ᲂу҆́мерлъ є҆сѝ въ непра́веднѣмъ заточе́нїи: дне́сь на́мъ блаже́нное подаде́сѧ ꙗ҆́кѡ да́ръ тѣ́ло твоѐ.

Сказа́тель неизглаго́ланныхъ, да возвели́читсѧ ны́нѣ златоꙋ́стый: се́ бо по вре́меннѣй сме́рти, до́брѣ бж҃їимъ манове́нїемъ, па́ки прихо́дитъ къ ца́рскомꙋ гра́дꙋ, сщ҃е́ннѡ пѣ́сньми бжⷭ҇твенными чествꙋ́емь.

Оу҆́мъ ѡ҆блиста́емь заре́ю всест҃а́гѡ дх҃а и҆мѣ́ѧ, просвѣща́еши подсо́лнечнꙋю бж҃е́ственными ᲂу҆чє́нїи, и҆ тмꙋ̀ ѿго́ниши нече́стїѧ, ѻ҆́ч҃е сщ҃е́нне златоꙋ́сте, ст҃ы́хъ а҆́гг҃лѡвъ собесѣ́дниче.

Бл҃же́нъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ пра́вды ра́ди, преподо́бне, ѿ па́ствы ѿгна́нъ за́вистїю лꙋка́вою: и҆ ны́нѣ же возвраща́ѧсѧ, и҆ ѿ всѣ́хъ пѣ́сньми свѧще́нными почита́емь, мꙋ́дре, свѧти́телю гдⷭ҇ень златоꙋ́сте.

Бг҃оро́диченъ:

И҆зъ тебє̀, дв҃о, спасе́нїе мі́рꙋ прїи́де и҆ ꙗ҆ви́сѧ, и҆зъ тебє̀ и҆збавле́нїе возсїѧ̀ хрⷭ҇то́съ: тѣ́мъ тѧ̀ по до́лгꙋ пѣсносло́вимъ, всѣ́хъ сщ҃е́нныхъ похвало̀, чⷭ҇таѧ, и҆ вѣ́рныхъ свѧще́нное ѡ҆чисти́лище.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Положи́лъ є҆сѝ къ на́мъ тве́рдꙋю любо́вь, гдⷭ҇и, є҆диноро́днаго бо твоего̀ сн҃а за ны̀ на сме́рть да́лъ є҆сѝ. Тѣ́мже тѝ зове́мъ благодарѧ́ще: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Слове́съ рачи́телїе, слове́съ вели́каго ᲂу҆краси́телѧ словесы̀ сщ҃е́нными, ра́достнѣ па́ки возвраща́ющасѧ, прїиди́те да почита́емъ, словеса̀ сꙋемꙋ́дрєннаѧ премꙋ́дростїю слове́съ, бꙋесло́вившей ѡ҆бличи́вшаго.

Ѡ҆богати́вый на́съ ᲂу҆че́нїй бога́тствомъ, златоꙋ́сте, рꙋ́кꙋ же востѧга́еши тѧ́жестнѡ лихоима́нїѧ бога́тствомъ ѡ҆тѧгча́вшꙋю ѡ҆блича́ѧй ꙗ҆вле́ннѣйше, и҆ со є҆ди́нѣмъ то́кмѡ бога́тствомъ бжⷭ҇твенныѧ благода́ти.

Лꙋ́къ си́льныхъ лю́тости мꙋчи́тельскїѧ сокрꙋши́сѧ: ты́ же въ не́мощи пло́ти а҆́гг҃льски пожи́въ, превозмо́глъ є҆сѝ моле́бники, златоꙋ́сте, сꙋ́щыѧ пре́жде гони́тели и҆мѣ́ѧй, сщ҃е́ннѣйше.

Бг҃оро́диченъ:

Чи́ни ᲂу҆́мнїи пѣснопѣ̑нїи тѧ̀ хва́лѧтъ, ѻ҆трокови́це: є҆го́же бо не мо́гꙋтъ зрѣ́ти, и҆зъ чⷭ҇тыѧ ᲂу҆тро́бы твоеѧ̀ породила̀ є҆сѝ, пло́ть воспрїе́мша неизмѣ́ннѡ, всечⷭ҇таѧ бг҃оневѣ́сто.

Катава́сїа: Покры́ла є҆́сть нб҃са̀:

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Вскꙋ́ю мѧ̀ ѿри́нꙋлъ є҆сѝ ѿ лица̀ твоегѡ̀ свѣ́те незаходи́мый, и҆ покры́ла мѧ̀ є҆́сть чꙋжда́ѧ тма̀ ѻ҆каѧ́ннаго, но ѡ҆брати́ мѧ, и҆ къ свѣ́тꙋ за́повѣдей твои́хъ пꙋти̑ моѧ̑ напра́ви, молю́сѧ.

Мы́слєнныѧ сатра́пы, и҆ мꙋчи́тєльныѧ воздꙋ̑шныѧ полкѝ, проитѝ безъ печа́ли во вре́мѧ и҆схо́да моегѡ̀ (с. 591) пода́ждь, да тебѣ̀, є҆́же ра́дꙋйсѧ, ра́достнѡ, влⷣчце, воззовꙋ̀: ра́дꙋйсѧ, всѣ́хъ наде́ждо непосты́днаѧ.

Ꙗ҆́кѡ ра́дость заче́ншаѧ: ра́дꙋйсѧ, пренепоро́чнаѧ, ра́дꙋйсѧ, пречⷭ҇таѧ: ра́дꙋйсѧ, чистоты̀ порфѷрови́дный цвѣ́те сладково́нный: ра́дꙋйсѧ, дѣ́вства червленоѡмоче́нный багрѧ́ный ши́пче, и҆ бж҃їе благово́нное ѡ҆бонѧ́нїе.

Та́инственнаѧ мѷрополо́жнице, ра́дꙋйсѧ, сладково́нное мѵ́ро врѣ́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, бж҃е́ственный и҆сто́чниче, во́дꙋ жи́вꙋ и҆сточа́ющїй. ра́дꙋйсѧ, гро́здъ жи́зненный плодоносѧ́щаѧ, невоздѣ́ланнаѧ лозо̀, влⷣчце.

Непрохо́днаѧ две́рь, ра́дꙋйсѧ, є҆́юже про́йде хрⷭ҇то́съ гдⷭ҇ь: ра̑йскїѧ двє́ри ѿве́рзшаѧ, ра́дꙋйсѧ, ржⷭ҇тво́мъ твои́мъ: ра́дꙋйсѧ, є҆́юже ра́дꙋютсѧ небеса̀, и҆ землѧ̀ ликовствꙋ́етъ, гѡ́рнѧѧ съ до́льними совокꙋ́пльшаѧ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Сою́зомъ любвѐ свѧзꙋ́еми а҆пⷭ҇ли, влады́чествꙋющемꙋ всѣ́ми себѐ хрⷭ҇тꙋ̀ возло́жше, кра̑сны но́ги ѡ҆чища́хꙋ, бл҃говѣствꙋ́юще всѣ̑мъ ми́ръ.

Свѣти́льникъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ всѣ̑мъ сїѧ́ѧ, въ нощѝ житїѧ̀ сꙋ́щымъ, ѡ҆блиста́ѧ лꙋчы̀ бж҃е́ственныхъ слове́съ, ѻ҆́ч҃е златоꙋ́сте, и҆ ѡ҆зарѧ́ѧ помышлє́нїѧ на̑ша. тѣ́мже по до́лгꙋ тѧ̀ пѣсносло́вимъ.

Бога́тство слове́съ разда́лъ є҆сѝ, ѡ҆богати́въ смы́слы, преподо́бне, а҆́лчꙋщыѧ, златоглаго́ливе: и҆ непра́веднѡ заточе́нъ, сꙋдо́мъ пра́веднымъ па́ки возврати́лсѧ є҆сѝ къ твоемꙋ̀ ста́дꙋ, ра́дꙋющꙋсѧ твои́ми вели̑чїи.

Ꙗ҆́коже розга̀ многопло́дна, ᲂу҆миле́нїѧ вїно̀ прине́слъ є҆сѝ, и҆ цари́цꙋ ѡ҆блича́ѧ, вїногра́дъ вдови́цы восхи́тившꙋю, заточе́нъ бы́лъ є҆сѝ, ѻ҆́ч҃е златоꙋ́сте: тѣ́мже возвраще́нїе твоѐ чествꙋ́емъ.

Бг҃оро́диченъ:

Вѡ́инства безпло́тныхъ є҆го́же не мо́гꙋтъ ви́дѣти, влⷣчце, во ѡ҆б̾ѧ́тїихъ твои́хъ ꙗ҆́кѡ млⷣнца вмѣсти́вшасѧ, въ тебѣ̀ носи́ла є҆сѝ за бл҃гоꙋтро́бїе пло́тїю ѡ҆бнища́вша, ꙗ҆́кѡ да ѡ҆бнища́вшїй мі́ръ ѡ҆богати́тъ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Къ тебѣ̀ ᲂу҆́тренюю всѣ́хъ творцꙋ̀, преимꙋ́щемꙋ всѧ́къ ᲂу҆́мъ мі́рови: занѐ свѣ́тъ повелѣ̑нїѧ твоѧ̑, въ ни́хже наста́ви мѧ̀.

Ꙗ҆́коже весна̀ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, благоꙋха́ѧ та́инственнѣ цвѣ́ты благода́тей, вѣ́рныхъ мно́жєства, разрѣша́ѧ ѕлы́хъ зи́мꙋ, ѻ҆́ч҃е, въ возвраще́нїи твое́мъ.

Бжⷭ҇твеннаѧ стрꙋѧ̀, и҆сто́чникъ дарова́нїй возврати́сѧ: жа́ждꙋщїи, прїи́дите, во́дꙋ жи́зни почерпи́те вѣ́рою, бж҃е́ственнѣ веселѧ́щесѧ.

Заше́дъ сокры́лсѧ є҆сѝ, ᲂу҆вы̀ мнѣ̀, добро́та моѧ̀: но возврати́лсѧ є҆сѝ мнѣ̀, вожделѣ́нне, во вре́мѧ своѐ, хрⷭ҇то́ва цр҃ковь вопїе́тъ тѝ возврати́вшемꙋсѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Млⷭ҇тива мнѣ̀ сотворѝ проше́дшаго и҆зъ твоеѧ̀ ᲂу҆тро́бы, всенепоро́чнаѧ, плотоно́сца сло́ва, є҆го́же въ хра́мѣ сѷмеѡ́нъ на рꙋкꙋ̀ держа̀, ꙗ҆́кѡ созда́телѧ велича́ше.

Катава́сїа: Ꙗ҆́кѡ ви́дѣ и҆са́їа:

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Мл҃твꙋ пролїю̀ ко гдⷭ҇ꙋ, и҆ томꙋ̀ возвѣщꙋ̀ печа̑ли моѧ̑, ꙗ҆́кѡ ѕѡ́лъ дꙋша̀ моѧ̀ и҆спо́лнисѧ, и҆ живо́тъ мо́й а҆́дꙋ прибли́жисѧ, и҆ молю́сѧ, ꙗ҆́кѡ і҆ѡ́на: ѿ тлѝ, бж҃е, возведи́ мѧ.

Ѡ҆дꙋшевле́нный, ра́дꙋйсѧ, влⷣчце, сосꙋ́де, червлени́це ѿ твои́хъ пречи́стыхъ крове́й, порфѷрови́днꙋю червле́ннꙋю багрѧни́цꙋ всѣ́хъ цр҃ю̀ ѡ҆багри́вшаѧ, и҆ наготꙋ̀ а҆да́мовꙋ покры́вшаѧ: ра́дꙋйсѧ, всепѣ́таѧ.

Оу҆крѣплѧ́етъ ᲂу҆́бѡ человѣ́чєскаѧ сердца̀ є҆сте́ственнѣ чꙋ́вственный хлѣ́бъ, ѻ҆трокови́це: хрⷭ҇тїа̑нскїѧ же дꙋ́шы ᲂу҆твержда́етъ твоѐ воспѣва́емое ст҃о́е и҆́мѧ. Ѿѻнꙋ́дꙋже, и҆ ра́достнѣ всѧ́къ ѧ҆зы́къ, є҆́же ра́дꙋйсѧ, взыва́етъ тѝ.

Свѣти́льниче златоза́рный, ра́дꙋйсѧ: кївѡ́те (с. 593) бг҃овмѣсти́мый, ра́дꙋйсѧ: ра́дꙋйсѧ, ски́нїе: ра́дꙋйсѧ, горо̀ ст҃а́ѧ: ра́дꙋйсѧ, бг҃а жива́гѡ гра́де ѡ҆дꙋшевле́нный: пала́то, ра́дꙋйсѧ, хрⷭ҇то́ва: ра́дꙋйсѧ, хра́ме бжⷭ҇твенный многосвѣ́тлый.

Пречⷭ҇таѧ пренепоро́чнаѧ, ра́дꙋйсѧ, є҆стества̀ и҆зрѧ́дный цвѣ́те: ра́дꙋйсѧ, ѻ҆́бщее человѣ́ческагѡ ро́да любоче́стїе: и҆ благода́ть бг҃ода́ннаѧ, ѡ҆безче́щенное человѣ́ческое є҆стество̀ поче́тшаѧ, ра́дꙋйсѧ, рождество́мъ твои́мъ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Бе́здна послѣ́днѧѧ грѣхѡ́въ ѡ҆бы́де мѧ̀, и҆ волне́нїѧ не ктомꙋ̀ терпѧ̀, ꙗ҆́кѡ і҆ѡ́на влⷣцѣ вопїю́ ти: ѿ тли́ мѧ возведѝ.

И҆сточѝ ѧ҆зы́къ тво́й, всеблаже́нне златоꙋ́сте, стрꙋи̑ всезлаты̑ѧ цр҃кви, и҆ а҆́лчꙋщаѧ сердца̀ ѡ҆богаща́етъ, свѧще́ннѡ сла̑вѧщаѧ тѧ̀.

Честна̀, всеблаже́нне, сме́рть твоѧ̀ предъ бг҃омъ ꙗ҆ви́сѧ на́шимъ, въ не́йже сла́витсѧ па́ки прише́ствїемъ твои́мъ, ѻ҆́ч҃е, ко прⷭ҇то́лꙋ твоемꙋ̀, златоꙋ́сте.

Блаже́нъ гро́бъ, и҆́же честно́е твоѐ содержи́тъ тѣ́ло, ꙗ҆́кѡ ѡ҆богаща́ѧ чꙋдодѣ̑йствїи притека́ющыѧ вѣ́рою, всеблаже́нне, свѧти́телю златоꙋ́сте.

Бг҃оро́диченъ:

Высоча́йшаго ро́ждши, прест҃а́ѧ бг҃оневѣ́сто, до́лѣ лежа́щее є҆стество̀ на́ше къ нб҃сѝ возво́диши, тѣ́мже тѧ̀ по до́лгꙋ сла́вимъ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Бе́здна послѣ́днѧѧ грѣхѡ́въ ѡ҆бы́де мѧ̀ и҆ и҆счеза́етъ дꙋ́хъ мо́й: но простры́й, влⷣко, высо́кꙋю твою̀ мы́шцꙋ, ꙗ҆́кѡ петра́ мѧ, ᲂу҆пра́вителю, спасѝ.

Ѿсѣка́етъ тѧ̀ ѿ цр҃кве хрⷭ҇то́вы безꙋ́мнаѧ цари́ца, свирѣ́пѡ ѡ҆блича́ющаѧ: но а҆́бїе сама̀ ѿсѣка́етсѧ, ты́ же ѡ҆блича́еши ю҆̀ и҆ по сме́рти, чꙋде́сное пресѣче́нїе содѣ́лавый.

Ѻ҆рга́нъ показа́лсѧ є҆сѝ вседѣ́тельнагѡ, златоꙋ́сте, дх҃а, ѕѣлѡ̀ благосли́чнѣйше гласѧ́щїй: глꙋха́ же быва́етъ мꙋчи́тельница, ꙗ҆́коже а҆́спїда проте́къ ѡ҆бава́нїемъ, и҆ ѕѣлѡ̀ ѻ҆каѧ́нною возмѣрѧ́етсѧ є҆́й сме́ртїю.

Ме́ртвости а҆́ще и҆ ᲂу҆́мре, не пострада́ти є҆мꙋ̀ ꙗ҆́вѣ наꙋчѝ царѝ златоꙋ́стый. тѣ́хъ бо повелѣ́нїемъ не повинꙋ́всѧ пре́жде, на молє́нїѧ же тѣ́хъ возврати́сѧ пото́мъ.

Бг҃оро́диченъ:

Є҆ди́наго тѧ̀ сꙋ́щаго ѿ дв҃ы помышлѧ́ѧ, а҆́ще и҆ пло́ть прїѧ́лъ є҆сѝ, и҆ сꙋгꙋ́бъ бы́лъ є҆сѝ, дале́че ѿразѝ и҆ сѣче́нїе и҆ сли́тїе златоꙋ́стый і҆ѡа́ннъ, бг҃очеловѣ́че і҆и҃се.

Катава́сїа: Возопѝ къ тебѣ̀:

Конда́къ, гла́съ а҃. Подо́бенъ: Ли́къ а҆́гг҃льскїй.

Возвесели́сѧ та́инственнѡ честна́ѧ це́рковь, возвраще́нїемъ честны́хъ твои́хъ моще́й, и҆ сїѧ̑ сокры́вши, ꙗ҆́кѡ зла́то многоцѣ́нное, пою́щымъ тѧ̀ неѡскꙋ́днѡ подава́етъ моли́твами твои́ми и҆сцѣле́нїй благода́ть, і҆ѡа́нне златоꙋ́сте.

І҆́косъ:

Свѣща̀ дѣ́лъ мои́хъ дрѧхла̀ бы́сть, і҆ѡа́нне златоꙋ́сте, и҆ ᲂу҆жаса́юсѧ къ срѣ́тенїю сщ҃е́нныхъ твои́хъ моще́й: но ты̀ са́мъ наста́ви мѧ̀, и҆ стези̑ моѧ̑ и҆спра́ви, покаѧ́нїѧ подаѧ́ ми вре́мѧ, всест҃е, ꙗ҆́кѡ тогѡ̀ є҆сѝ проповѣ́дникъ бжⷭ҇твенный: и҆ страсте́й мои́хъ многови́дныхъ ᲂу҆ти́ши бꙋ́рю, и҆ ѿ сѣ́тей велїа́ровыхъ и҆схи́тивъ мѧ̀, въ коне́цъ спаси́ мѧ: ꙗ҆́кѡ да пою̀ твоѐ досто́йнѣ сла́вное возвраще́нїе, ꙗ҆́кѡ пре́жде и҆ ᲂу҆спе́нїе дерзнꙋ́въ просла́вихъ, і҆ѡа́нне златоꙋ́сте.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Бж҃їѧ снизхожде́нїѧ ѻ҆́гнь ᲂу҆стыдѣ́сѧ въ вавѷлѡ́нѣ и҆ногда̀, сегѡ̀ ра́ди ѻ҆́троцы въ пещѝ ра́дованною ного́ю, ꙗ҆́кѡ во цвѣ́тницѣ ликꙋ́юще, поѧ́хꙋ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Є҆ди́на неискꙋсомꙋ́жнаѧ, и҆ є҆ди́на нетлѣ́ннаѧ, ра́дꙋйсѧ, влⷣчце, дв҃о и҆ мт҃и сн҃ороди́тельнице, и҆ неискꙋсобра́чнаѧ: стра́нное, ра́дꙋйсѧ, и҆ стра́шное та́инство: ра́дꙋйсѧ, а҆́гг҃лѡвъ сла́досте: ра́дꙋйсѧ, человѣ́кѡвъ ра́досте.

Сїѡ́не, гра́де ѡ҆дꙋшевле́нный цр҃ѧ̀ царе́й хрⷭ҇та̀, ѡ҆ не́мже глаго́лашасѧ пресла̑внаѧ, ра́дꙋйсѧ, бг҃оневѣ́сто: ра́дꙋйсѧ, лѣ́ствице, є҆́юже восхо́димъ на нб҃о ѿ землѝ, и҆ ѿ тлѝ въ жи́знь.

Цвѣтни́къ бг҃онасажде́нъ, бл҃гово́нный вертогра́дъ, бг҃овоздѣ́ланный показа́ласѧ є҆сѝ, дв҃о, безсме́ртїѧ цвѣ́тъ процвѣ́тшаѧ. тѣ́мъ согла́снѡ, є҆́же ра́дꙋйсѧ, тебѣ̀ зове́мъ: ра́дꙋйсѧ, ра́дости пода́тельнице, ра́дꙋйсѧ, и҆сто́чниче сла́дости.

Пречестна́ѧ влⷣчце, ѿ безче́стїѧ мѧ̀ страсте́й и҆зба́ви, да ра́достнѡ тебѣ̀, є҆́же ра́дꙋйсѧ, взыва́ю: ра́дꙋйсѧ, ст҃ы́ни и҆сто́чниче: ра́дꙋйсѧ, сокро́вище всѧ́кїѧ чистоты̀: ра́дꙋйсѧ, прїѧ́телище бж҃їе: ра́дꙋйсѧ, вмѣсти́лище хрⷭ҇то́во.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Ѻ҆́троцы въ вавѷлѡ́нѣ пе́щнагѡ пла́мене не ᲂу҆боѧ́шасѧ, но посредѣ̀ пла́мене вве́ржени, ѡ҆роша́еми поѧ́хꙋ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, гдⷭ҇и, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Чꙋдодѣ̑йствїи сїѧ́ѧ, бг҃осло́вїемъ ᲂу҆краша́ѧсѧ златоза́рнымъ, мꙋ́дре, заточе́нїємъ лю̑тымъ преда́лсѧ є҆сѝ: ѿ ни́хже возвраща́ѧсѧ, ѿ всѣ́хъ просла́вилсѧ є҆сѝ.

И҆зсѣка́еши корє́нїѧ ѕло́бы, сѣки́рою бжⷭ҇твенныхъ ᲂу҆че́нїй твои́хъ, и҆ насажда́еши дꙋша́мъ бжⷭ҇твенное зна́нїе, ст҃и́телю златоꙋ́сте. тѣ́мъ твои́хъ возвраще́нїе моще́й прославлѧ́емъ.

Преподо́бне, возврати́всѧ разстоѧ̑щаѧсѧ ᲂу҆мири́лъ є҆сѝ, и҆ положи́лсѧ є҆сѝ въ хра́мѣ премꙋ́дрыхъ а҆пⷭ҇лѡвъ, златоꙋ́сте: и҆́хже честно́ю ѡ҆богати́лсѧ є҆сѝ вла́стїю, всехва́льне.

Бг҃оро́диченъ:

Пресꙋ́щественныѧ трⷪ҇цы є҆ди́наго родила̀ є҆сѝ, всечⷭ҇таѧ, і҆и҃са хрⷭ҇та̀: є҆го́же молѝ, премнѡ́гаѧ моѧ̑ прегрѣшє́нїѧ, за милосе́рдїе неизрече́нное прости́ти, всенепоро́чнаѧ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Ꙗ҆́коже дре́вле благочести̑выѧ трѝ ѻ҆́троки ѡ҆роси́лъ є҆сѝ въ пла́мени халде́йстѣмъ: свѣ́тлымъ бжⷭ҇тва̀ ѻ҆гне́мъ и҆ на́съ ѡ҆зарѝ, бл҃гослове́нъ є҆сѝ, взыва́ющыѧ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Чꙋ́ждꙋ сотвори́ти вдови́цꙋ, премꙋ́дре, непроще́ннꙋ бы́ти повѣ́дающа ѡ҆ свои́хъ є҆́й, чꙋ́жда тѧ̀ твори́тъ ѿ ца́рствꙋющагѡ гра́да вседе́рзаѧ жена̀: чꙋ́жда быва́етъ и҆ сама̀ бжⷭ҇твенныѧ благода́ти, ѿчꙋжди́вшаѧ себѐ ѿ премꙋ́дрыхъ ᲂу҆че́нїй твои́хъ.

Но возврати́лсѧ є҆сѝ сла́достенъ, ꙗ҆́коже со́лнце ѻ҆́блаки покры́то бы́вшее, ѕѣлѡ̀ велича́йшїй свѣти́льниче, свѣтоно́сныхъ та́йнымъ свѣтозаре́нїемъ златы́хъ ᲂу҆че́нїй твои́хъ, просвѣти́вшымсѧ всѣ̑мъ, і҆ѡа́нне златоꙋ́сте.

Простира́ю тѝ дла̑ни моѧ̑, златоꙋ́сте, внꙋ́трь ѻ҆гра́дъ мои́хъ тѧ̀ прїѧ́ти, невѣстово́дца возвраща́ющасѧ свѣ́тлѣ ѕѣлѡ̀ любе́зна ꙗ҆́кѡ лѣ́ты закоснѣ́вшаго, це́рковь вопїе́тъ тѝ пра́зднꙋющи дне́сь.

Бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́кѡ та́йнаѧ клеща̀ нѣ́каѧ, ᲂу҆́гль носѧ́щаѧ мы́сленный, грѧде́ши ко хра́мꙋ, є҆го́же сѷмеѡ́нъ просвѣти́сѧ на рꙋ́цѣ, пречⷭ҇таѧ, прїе́мъ, и҆ ѡ҆ зна́менїихъ стрⷭ҇ти є҆гѡ̀ прⷪ҇ро́чествовати и҆́мать ѕѣлѡ̀ ꙗ҆снѣ́йше.

Катава́сїа: Тебѐ во ѻ҆гнѝ ѡ҆роси́вшаго:

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Благослови́те, ѻ҆́троцы, трⷪ҇цы равночи́сленнїи, содѣ́телѧ ѻ҆ц҃а̀ бг҃а, по́йте снизше́дшее сло́во, и҆ ѻ҆́гнь въ ро́сꙋ претво́ршее и҆ превозноси́те всѣ̑мъ жи́знь подава́ющаго, дх҃а всест҃а́го, во вѣ́ки.

И҆зъ і҆ессе́ева ко́рене, ра́дꙋйсѧ, же́злъ прозѧ́бшаѧ: ра́дꙋйсѧ, ненапое́ннѡ цвѣтоносѧ́щаѧ цвѣ́тъ хрⷭ҇та̀ кра́сный: ра́дꙋйсѧ, тꙋ́чнаѧ горо̀: ра́дꙋйсѧ, присѣ́ннаѧ: ра́дꙋйсѧ, горо̀ бж҃їѧ, въ не́йже ѡ҆бита́ти сло́во пре́жде всѣ́хъ благоволѝ вѣкѡ́въ.

Желѣ́знымъ твои́мъ жезло́мъ держа́внагѡ застꙋпле́нїѧ, ꙗ҆́кѡ ла́ющыѧ псы̀, ꙗ҆́кѡ рыка́ющыѧ ѕвѣ́ри, ѡ҆крꙋжа́ющыѧ смире́ннꙋю мою̀ дꙋ́шꙋ, ѿженѝ стра̑сти лю́тѣ ѡ҆бле́гшыѧ мѧ̀, да тебѣ̀, є҆́же ра́дꙋйсѧ, дв҃о, зовꙋ̀.

Оу҆краси́ласѧ є҆сѝ всѧ̀ кра́снаго добро́тами па́че сынѡ́въ человѣ́ческихъ, хрⷭ҇та̀ ро́ждшаѧ, ꙗ҆́же въ жена́хъ кра́снаѧ. тѣ́мъ тебѣ̀ є҆́же ра́дꙋйсѧ, зове́мъ ра́дꙋющесѧ: ра́дꙋйсѧ, бцⷣе чⷭ҇таѧ, ѡ҆бра́дованнаѧ: ра́дꙋйсѧ, всеѧ̀ тва́ри сла́внѣйшаѧ.

Данїи́лъ ю҆́же ви́дѣ го́рꙋ пре́жде несѣко́мꙋю, бг҃ороди́тельнице: ра́дꙋйсѧ, ѿ неѧ́же ѿсѣче́сѧ краеꙋго́льный ка́мень: ра́дꙋйсѧ, бг҃опрїѧ́тнаѧ ᲂу҆глено́снаѧ клещѐ: ра́дꙋйсѧ, невеще́ственныхъ а҆́гг҃лъ ст҃ѣ́йшаѧ: ра́дꙋйсѧ, тва́ри честнѣ́йшаѧ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

За зако́ны ѻ҆те́чєскїѧ блаже́ннїи въ вавѷлѡ́нѣ ю҆́нѡши предбѣ́дствꙋюще, царю́ющагѡ ѡ҆плева́ша повелѣ́нїе безꙋ́мное, и҆ совокꙋ́плени и҆́мже не свари́шасѧ ѻ҆гне́мъ, держа́вствꙋющемꙋ досто́йнꙋю воспѣва́хꙋ пѣ́снь: гдⷭ҇а по́йте, дѣла̀, и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Рѣши́ти же и҆ вѧза́ти, преподо́бне, и҆мѣ́ѧ вла́сть, всѧ̑ разрѣшѝ прегрѣшє́нїѧ, бжⷭ҇твенное твоѐ возвраще́нїе свѣ́тлѡ пра́зднꙋющихъ: и҆ црⷭ҇твїѧ сподо́битисѧ нбⷭ҇нагѡ ᲂу҆молѝ пою́щымъ во ᲂу҆миле́нїи се́рдца: гдⷭ҇а по́йте, дѣла̀, и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Въ заточе́нїи претерпѣ́лъ є҆сѝ, ѻ҆́ч҃е бг҃омꙋ́дре, болѣ̑зни, въ не́мже прїе́мь блаже́ннꙋю, златоꙋ́сте, и҆ сла́внꙋю кончи́нꙋ, хотѣ́нїемъ бжⷭ҇твеннымъ па́ки возвраща́ешисѧ къ твоемꙋ̀ бжⷭ҇твенномꙋ престо́лꙋ, чествꙋ́емь ѿ пою́щихъ: гдⷭ҇а по́йте, дѣла̀, и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Глаго́лѡвъ стрѣ́лы терпѣ́ти, преподо́бне, твои́хъ не могі́й ѕмі́й льсти́вый, и҆спроша́етъ и҆скꙋси́ти тѧ̀ ꙗ҆́коже і҆́ѡва до́блѧго: но побѣжде́нъ бы́сть твои́мъ хрⷭ҇та̀ ра́ди терпѣ́нїемъ, вели́къ ꙗ҆́вльсѧ смѣ́хъ тебѣ̀ вѣ́рою пѣснопою́щꙋ: гдⷭ҇а по́йте, дѣла̀, и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Трⷪ҇ченъ:

Безнача́льне ѻ҆́ч҃е и҆ собезнача́льне сн҃е, и҆ бжⷭ҇твенный дш҃е, трⷪ҇це нераздѣ́льнаѧ, є҆ди́но є҆стество̀, є҆ди́на си́ла, и҆ є҆ди́на вла́сть, тѧ̀ пою́щыѧ и҆спо́лни всѧ́кихъ бла̑гъ, и҆ мꙋче́нїѧ и҆зба́ви, непреста́ннѡ пою́щыѧ: гдⷭ҇а по́йте, дѣла̀, и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

Разꙋмѣ́ти не мо́жетъ ᲂу҆́мъ человѣ́ческїй, є҆́же па́че ᲂу҆ма̀ и҆ сло́ва, ѻ҆трокови́це, та́инство неизрече́ннагѡ твоегѡ̀ ржⷭ҇тва̀: бг҃ъ бо плотоно́сецъ и҆з̾ тебє̀ ꙗ҆ви́сѧ, спаса́ѧ па́дшыѧ во тлю̀, и҆ на пе́рвое досто́инство возводѧ̀ пою́щыѧ: гдⷭ҇а по́йте, дѣла̀, и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Нестерпи́момꙋ ѻ҆гню̀ соедини́вшесѧ, бг҃оче́стїѧ предстоѧ́ще ю҆́нѡши, пла́менемъ же неврежде́ни, бжⷭ҇твеннꙋю пѣ́снь поѧ́хꙋ: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а, и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Сосца́ми благоче́стїѧ, ѻ҆́ч҃е преподо́бне, воспита́вшꙋю тѧ̀ пита́еши це́рковь, ѿдаѧ̀ седмокра́тнымъ хлѣ́бомъ бжⷭ҇твенныѧ бл҃года́ти, твою̀ пита́телю сла́дость пролива́ѧ: ꙗ҆́кѡ питїе́ же врачева́нїй, всеблаже́нне златоꙋ́сте.

Во всю̀ зе́млю произы́де, ѻ҆́ч҃е, вѣща́нїе твои́хъ догма́тѡвъ, безꙋ́мнаѧ же цари́ца тѧ̀ и҆згна́ти мѣ́стнѣ повелѣ̀, но солга́сѧ: ты́ бо ꙗ҆́кѡ и҆споли́нъ высокоте́ченъ, вездѣ̀ ѡ҆сїѧва́еши слове́съ твои́хъ лꙋча́ми.

Да просвѣти́тсѧ дне́сь сосло́вїе вѣ́рныхъ, съ весе́лїемъ срѣта́юще преизрѧ́днѣйшаго ᲂу҆чи́телей: прїи́де бо и҆ тѣле́снѣ настои́тъ, раздаѧ̀ всѣ̑мъ благода́ть ѻ҆би́льнꙋю, є҆ѧ́же да наслади́мсѧ ра́дꙋющесѧ бога́тнѡ.

Бг҃оро́диченъ:

Зрю́ тѧ на рꙋка́хъ ма́терскихъ, вѣ́мъ же тѧ̀ (с. 599) непристꙋ́пна бжⷭ҇тва̀ є҆стество́мъ: ка́кѡ ᲂу҆́бѡ, сло́ве, рꙋка́ми держи́мь є҆сѝ, и҆́же въ рꙋцѣ̀ всю̀ тва́рь и҆́маши, речѐ сѷмеѡ́нъ, бг҃очл҃вѣ́че, неизрече́ннꙋю твою̀ сла́вѧ си́лꙋ;

Катава́сїа: Нестерпи́момꙋ ѻ҆гню̀:

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Оу҆страши́сѧ всѧ́къ слꙋ́хъ неизрече́нна бж҃їѧ снизхожде́нїѧ, ꙗ҆́кѡ вы́шнїй во́лею сни́де да́же и҆ до пло́ти, ѿ дв҃и́ческагѡ чре́ва бы́въ чл҃вѣ́къ. тѣ́мже пречⷭ҇тꙋю бцⷣꙋ, вѣ́рнїи, велича́емъ.

Сѐ всѝ ро́ди блажа́тъ тѧ̀ присноблаже́ннꙋю, ꙗ҆́коже прорекла̀ є҆сѝ, бг҃ороди́тельнице, ѿ бжⷭ҇твеннагѡ дх҃а: и҆ ꙗ҆́кѡ ро́ждшей ра́дость, є҆́же ра́дꙋйсѧ, вопїю́тъ тѝ: ра́дꙋйсѧ, жи́зни сокро́вище, ра́дꙋйсѧ, и҆сто́чниче, дꙋше́вный ме́дъ и҆сточа́ющаѧ.

И҆спра́вила є҆сѝ, влⷣчце чⷭ҇таѧ, пра́ѻтца а҆да́ма поползнове́нїе, и҆ прама́тере є҆́ѵы печа́ль въ ра́дость ѡ҆брати́ла є҆сѝ. Тѣ́мже ꙗ҆́кѡ ра́дости вино́внѣй, є҆́же ра́дꙋйсѧ, вопїе́мъ тѝ: ра́дꙋйсѧ, ра́досте вѣ́рныхъ, ра́дꙋйсѧ, хрⷭ҇тїа́нъ весе́лїе.

Досто́йно є҆́сть, є҆́же ра́дꙋйсѧ, вопи́ти тебѣ̀, въ тебѣ́ бо сꙋще́ственнѣ присносꙋ́щнаѧ ра́дость всели́сѧ, дв҃о ѻ҆трокови́це бг҃ороди́тельнице, ра́дꙋйсѧ, раю̀ сла́дости: ра́дꙋйсѧ, златострꙋ́йный безсме́ртїѧ и҆сто́чниче: ра́дꙋйсѧ, питїѐ и҆́стинное пролива́ющаѧ.

Пронза́етъ моѐ сла́дкою стрѣло́ю се́рдце твоѐ жела́нїе, всепѣ́таѧ, и҆ понꙋжда́етъ мѧ̀, ра́дꙋйсѧ зва́ти тебѣ̀ всегда̀, и҆ вопи́ти: ра́дꙋйсѧ, ти́хое приста́нище: ра́дꙋйсѧ, потопи́вшаѧ мы́сленнаго фараѡ́на, сладча́йшее непроходи́мое мо́ре.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Недоꙋмѣ́етъ всѧ́къ ѧ҆зы́къ благохвали́ти по достоѧ́нїю, и҆з̾ꙋмѣ́ваетъ же ᲂу҆́мъ и҆ премі́рный пѣ́ти тѧ̀, бцⷣе. ѻ҆ба́че, бл҃га́ѧ сꙋ́щи, вѣ́рꙋ прїимѝ, и҆́бо любо́вь вѣ́си бжⷭ҇твеннꙋю на́шꙋ: ты́ бо хрⷭ҇тїа́нъ є҆сѝ предста́тельница, тѧ̀ велича́емъ.

Сщ҃е́нства бы́лъ є҆сѝ пра́вило, бг҃оглаго́ливе, ѡ҆дѣ́ѧнъ пра́вдою ꙗ҆́коже бжⷭ҇твенною ѻ҆де́ждею, и҆ ѡ҆богати́въ словесы̀ твои́ми цр҃ковь, и҆ писа́нїѧ ѡ҆бнажи́въ ᲂу҆́мъ дꙋхо́внѡ. Тѣ́мже твоѐ возвраще́нїе, ѻ҆́ч҃е, торжествꙋ́емъ.

Кра́сенъ, ꙗ҆́коже сла́вїй, ѻ҆́ч҃е, ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, бжⷭ҇твеннꙋю ве́снꙋ покаѧ́нїѧ сказꙋ́ѧ зимѣ̀ грѣхо́внѣй рабо́тающымъ, заточе́нъ же бы́въ навѣ́томъ льсти́вагѡ, мꙋ́дре, па́ки притека́еши ра́дꙋѧсѧ къ жела́ющемꙋ тѧ̀ ста́дꙋ, блаже́нне златоꙋ́сте.

И҆гра́ютъ дне́сь всѣ́хъ сердца̀, зрѧ́ще чи́стаго тѧ̀, преподо́бне, жениха̀, твое́й невѣ́стѣ це́ркви подае́ма благода́тїю, и҆ да́телѧ благи́хъ пою́тъ непреста́нными гла́сы, тебе́ же восхвалѧ́ютъ досто́йнѡ и҆ ᲂу҆блажа́ютъ.

Прїи́де свѣти́льникъ на свѣ́щницѣ положи́тисѧ ѿ кѡма́нъ, приспѣ̀ ᲂу҆краше́нїе бж҃їѧ це́ркве, воспо́йте гдⷭ҇ꙋ, по́йте съ весе́лїемъ, и҆ срѣ́тенїе творѧ́ще є҆мꙋ̀ дꙋхо́вное, всѝ возопїи́мъ: ѻ҆́ч҃е, моли́твами твои́ми спасѝ на́съ.

Бг҃оро́диченъ:

Свѣтлѣ́йшими, ѻ҆трокови́це, блиста̑нїи ро́ждшагѡсѧ и҆зъ тебє̀ неизрече́ннѡ просвѣтѝ, ст҃а́ѧ бцⷣе, дꙋ́шꙋ мою̀, всѧ́цѣми престꙋпле́ньми, всечⷭ҇таѧ, ѡ҆мраче́ннꙋю, и҆ не хотѧ́щꙋю сотвори́ти до́брое: ꙗ҆́кѡ да непреста́ннѡ возвѣща́ю вели̑чїѧ твоѧ̑.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Но́вое чꙋ́до и҆ бг҃олѣ́пное! дв҃и́ческꙋю бо две́рь затворе́ннꙋю ꙗ҆́вѣ прохо́дитъ гдⷭ҇ь, на́гъ во вхо́дѣ, и҆ плотоно́сецъ ꙗ҆ви́сѧ во и҆схо́дѣ бг҃ъ, и҆ пребыва́етъ две́рь затворе́на: сїю̀ неизрече́ннѡ ꙗ҆́кѡ бг҃омт҃рь велича́емъ.

Во́инство а҆́гг҃лѡвъ, собо́ръ прⷪ҇ро́кѡвъ, а҆пⷭ҇лѡвъ же и҆ мꙋ́ченикѡвъ бжⷭ҇твенный ли́къ, съ на́ми веселѧ́тсѧ свѣ́тлѡ, соѡбща́ющесѧ пра́здникꙋ, всеблаже́нне, и҆ пѣ́нїй твои́хъ свою̀ непщꙋ́юще благода́ть: всѣ́хъ бо и҆мѣ́лъ є҆сѝ въ себѣ̀ житїѐ и҆з̾ѡбража́ѧ.

Сѐ мі́ра возсїѧ̀ свѣ́тъ, превысо́каѧ ꙗ҆ви́сѧ въ не́мъ бжⷭ҇твеннаѧ свѣща̀, сладкотво́рнаѧ пꙋчи́на бжⷭ҇твенныхъ дарѡ́въ: да напита́емсѧ, прїиди́те, свѣ́та, бра́тїе, да согрѣ́емсѧ, да почерпе́мъ ѿ се́рдца пѣ́сньми всѝ, златоглаго́ливаго велича́юще.

Ꙗ҆́кѡ двѣ̀ ца́тѣ тебѣ̀ пѣ́нїе сїѐ, ѿ недосто́йныѧ и҆ ѻ҆каѧ́нныѧ дꙋшѝ моеѧ̀, ѿ всѧ́кихъ ᲂу҆́бѡ благи́хъ ѻ҆каѧ́ннѣ вдо́вствꙋющїѧ, ѿ ᲂу҆се́рдїѧ же бжⷭ҇твеннагѡ бога́тства приносѧ́щїѧ сїѐ, бла́гости подража́нїемъ бжⷭ҇твенныѧ прїимѝ, бл҃года́ть проти́вꙋ воздаѧ́ ми богатода́рнꙋю.

Бг҃оро́диченъ:

Стꙋпа́ѧ трѧсꙋ́сѧ, речѐ сѷмеѡ́нъ, колеба́тисѧ же творѧ́щаго свы́ше призира́нїемъ то́кмѡ все́й землѝ, держа̀ на рꙋкꙋ̀ ᲂу҆крѣплѧ́емь є҆́смь, твоѐ рожде́нїе, дв҃о, ѿ трѧсꙋ́щїѧсѧ ᲂу҆жѐ пло́ти ѿпꙋща́емь, и҆звѣще́нїю хотѧ́щихъ мѝ бы́ти ᲂу҆жѐ сбыва́ющꙋсѧ, ра́дꙋѧсѧ ношꙋ̀, и҆ сꙋ́щымъ во а҆́дѣ и҆збавле́нїе благовѣствꙋ́ѧ.

Катава́сїа: Въ зако́нѣ сѣ́ни и҆ писа́нїй:

Свѣти́ленъ. Подо́бенъ: Жєны̀ ᲂу҆слы́шите:

Ра́дꙋйсѧ, гра́де градѡ́въ всѣ́хъ ца́рствꙋющїй, ꙗ҆́кѡ до́брагѡ твоегѡ̀ па́стырѧ, и҆ пастыренача́льника тѣ́ло воспрїе́мый дне́сь, тѧ̀ и҆ мі́ръ ве́сь пра́вѧща и҆ спаса́юща, медото́чными златоꙋ́стагѡ, и҆ восплеща́й пѣ́сньми.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Ра́дꙋйсѧ, бж҃їѧ пала́то, ра́дꙋйсѧ, горо̀ присѣ́ннаѧ: ра́дꙋйсѧ, неѡпали́маѧ кꙋпино̀, ра́дꙋйсѧ, престо́ле сла́вы: ра́дꙋйсѧ, бжⷭ҇твеннаѧ трапе́зо, ра́дꙋйсѧ, ста́мно всезлата́ѧ: ра́дꙋйсѧ, свѣти́льниче всесвѣ́тлый, ра́дꙋйсѧ, ле́гкїй ѻ҆́блаче, дв҃о мт҃и мр҃і́е.

На хвали́техъ стїхи̑ры, на д҃, гла́съ д҃. Поⷣ: Да́лъ є҆сѝ зна́менїе:

Зла́та свѣтлѣ́е ꙳ сщ҃е́ннаѧ твоѧ̑ ᲂу҆чє́нїѧ, ꙳ пролива́єма, премꙋ́дре, ꙳ ѡ҆богаща́етъ, златоꙋ́сте, а҆́лчꙋщыѧ ра́зꙋмы, ꙳ и҆ ѿго́нитъ страсте́й мглꙋ̀, ꙳ и҆ сребролю́бїѧ го́рькꙋю зи́мꙋ. ꙳ тѣ́мже тѧ̀ ᲂу҆блажа́емъ по до́лгꙋ, ꙳ и҆ возвраще́нїе твои́хъ моще́й почита́емъ, ꙳ ꙗ҆́кѡ и҆сто́чникъ свѧще́нїѧ.

Непра́веднѡ ѿ па́ствы твоеѧ̀ ꙳ ѿгна́нъ бы́въ, ѻ҆́ч҃е преподо́бне, ꙳ претерпѣ́лъ є҆сѝ въ ско́рбехъ, и҆ го́рькихъ заточе́нїихъ: ꙳ въ ни́хже сподо́билсѧ є҆сѝ блаже́нныѧ кончи́ны, ꙳ ꙗ҆́кѡ до́бръ страда́лецъ, ꙳ попра́вый многоко́зненнаго. ꙳ тѣ́мже возвраще́нїемъ твои́мъ це́рковь ра́дꙋетсѧ, ꙳ ю҆́же ꙗ҆́кѡ зла́томъ ᲂу҆краси́лъ є҆сѝ ꙳ премꙋ́дрыми ᲂу҆чє́нїи твои́ми.

Сто́лпъ ѻ҆́гненный, ꙳ рѣка̀ ꙗ҆́же вода́ми ᲂу҆че́нїй текꙋ́щи, ꙳ ᲂу҆́мъ нбⷭ҇ный, ꙳ бг҃осло́вїѧ всезлата̑ѧ ᲂу҆ста̀, ꙳ грѣ́шникѡвъ порꙋ́чникъ, ꙳ покаѧ́нїѧ проповѣ́дникъ бжⷭ҇твенный, ꙳ свѣти́льникъ пресвѣтлѣ́йшїй, ꙳ нбⷭ҇ный человѣ́къ, ꙳ блаже́нный дне́сь да воспое́тсѧ златоꙋ́стый.

Ꙗ҆́кѡ ᲂу҆краше́нїе ца́рское, ꙳ ца́рскїй гра́дъ твоѧ̑ мо́щи прїе́мъ, златоꙋ́сте, ꙳ си́ми ᲂу҆краша́етсѧ, ꙳ и҆ хвалѧ́сѧ ѡ҆ словесѣ́хъ твои́хъ, ꙳ вселе́ннꙋю созыва́етъ на весе́лїе, ꙳ и҆ бжⷭ҇твенное прича́стїе ѻ҆би́льныхъ дарова́нїй твои́хъ, ꙳ велегла́снѡ зовы́й: ꙳ і҆и҃се пребл҃гі́й, ꙳ ты̀ є҆сѝ сла́ва рабѡ́въ твои́хъ.

Сла́ва, гла́съ то́йже, самогла́сенъ. Ге́рманово:

Ѻ҆́ч҃е златоꙋ́сте, ꙗ҆́кѡ рѣка̀ бг҃ото́чнаѧ и҆зъ є҆де́ма та́инственнѡ и҆сходѧ́щи, въ нача̑ла четы́ри, претека́ѧ твои́ми словесы̀ земны̑ѧ концы̀, всѧ́каго вѣ́рнаго напои́лъ є҆сѝ всезлаты́мъ ᲂу҆че́нїемъ твои́мъ. тѣ́мъ возвраще́нїе твои́хъ бжⷭ҇твенныхъ моще́й, на́мъ ꙗ҆́вѣ гра́дски написа́въ, ны́нѣ молѝ спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ, і҆ѡа́нне, воспѣва́ющихъ тѧ̀.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Ѿ всѣ́хъ бѣ́дъ рабы̑ твоѧ̑:

Славосло́вїе вели́кое: и҆ ѿпꙋ́стъ.

На лїтꙋргі́и, бл҃жє́нна ѿ канѡ́на ст҃а́гѡ, пѣ́снь г҃-ѧ и҆ ѕ҃-ѧ. Прокі́менъ, гла́съ а҃: Оу҆ста̀ моѧ̑ возглаго́лютъ премꙋ́дрость, и҆ поꙋче́нїе се́рдца моегѡ̀ ра́зꙋмъ. Сті́хъ: Оу҆слы́шите сїѧ̑, всѝ ꙗ҆зы́цы, внꙋши́те, всѝ живꙋ́щїи по вселе́ннѣй. А҆пⷭ҇лъ къ є҆вре́ємъ, зача́ло ти҃і. А҆ллилꙋ́їа, гла́съ в҃: Оу҆ста̀ првⷣнагѡ поꙋча́тсѧ премꙋ́дрости, и҆ ѧ҆зы́къ є҆гѡ̀ возглаго́летъ сꙋ́дъ. Сті́хъ: Зако́нъ бг҃а є҆гѡ̀ въ се́рдцѣ є҆гѡ̀, и҆ не за́пнꙋтсѧ стѡпы̀ є҆гѡ̀. Є҆ѵⷢ҇лїе і҆ѡа́нна, зача́ло л҃ѕ. Прича́стенъ: Въ па́мѧть вѣ́чнꙋю бꙋ́детъ првⷣникъ:

Комментарии для сайта Cackle