Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ к҃и-й де́нь. Прпⷣбнагѡ ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ є҆фре́ма сѵ́рїна.

Въ то́йже де́нь па́мѧть прпⷣбнагѡ ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ ѳеодо́сїа то́темскагѡ, сп҃сосꙋмо́рина монастырѧ̀ нача́льника и҆ ѡ҆снова́телѧ, новоѧвле́ннагѡ чꙋдотво́рца.

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры на ѕ҃, гла́съ а҃: Поⷣ: Нбⷭ҇ныхъ чинѡ́въ:

Ра́йскїѧ добро́ты смотрѧ́ѧ, ꙳ и҆ бога́тнѡ наслади́всѧ нетлѣ́нныхъ цвѣтникѡ́въ, ꙳ процвѣ́лъ є҆сѝ мі́рꙋ ра́зꙋмъ бж҃їй: ꙳ є҆го́же причаща́ющесѧ, прпⷣбне, дх҃о́вною любо́вїю ꙳ дꙋша́ми возраста́емъ дꙋхо́внѡ.

Сꙋдїѝ прише́ствїе написа́въ, ꙳ сле́зными стрꙋѧ́ми, ꙳ дꙋ́шъ свѣщы̀ запали́ти наꙋча́еши, ꙳ всѣ̑мъ вопїѧ̀ жениха̀ прише́ствїе, ꙳ да ѡ҆де́ждемсѧ всѝ ѻ҆де́ждею свѣ́тлою, ꙳ срѣ́сти жениха̀ хрⷭ҇та̀.

Воздержа́нїемъ тѣ́ло ѡ҆гради́въ, ꙳ страсте́й движє́нїѧ ᲂу҆мертви́лъ є҆сѝ, ѻ҆́ч҃е, ꙳ моли́твами и҆ бдѣ́ньми. ꙳ тѣ́мже въ тѧ̀ дх҃а си́ла все́льшаѧсѧ, ꙳ показа̀ мы́сленна тѧ̀ свѣти́льника ꙳ и҆ всемі́рнаго. (с. 604)

Сла́ва, гла́съ ѕ҃:

Смы́сленнѡ мѧте́жныхъ житїѧ̀ ѿстꙋпи́въ, є҆фре́ме приснопа́мѧтне, любомолча́нїемъ пꙋсты́ню дости́глъ є҆сѝ: и҆ тоѧ̀ ра́ди къ бг҃ꙋ дѣ́тельнѣ возводи́мь, мі́рꙋ просїѧ́лъ є҆сѝ свѣти́ло, и҆ глаго́лы живѡ́тныѧ человѣ́кѡмъ и҆сточи́лъ є҆сѝ. Тѣ́мже не преста́й моли́твами твои́ми ᲂу҆твержда́ѧ на́съ, ѿ вре́да чꙋжда́гѡ и҆зба́вити дꙋ́шы на́шѧ, прпⷣбне ѻ҆́ч҃е.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ, и҆лѝ крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

На дре́вѣ живо́тъ на́шъ зрѧ́щи, всенепоро́чнаѧ бцⷣе, ви́сѧщъ, ма́терски рыда́ющи вопїѧ́ла є҆сѝ: сн҃е мо́й и҆ бж҃е мо́й, спасѝ любо́вїю пою́щыѧ тѧ̀.

На стїхо́внѣ ѻ҆ктѡ́иха. Сла́ва, гла́съ д҃. А҆нато́лїево:

Прⷪ҇ро́чески ѡ҆мака́ѧ посте́лю слеза́ми, и҆ поꙋче́нїемъ житїѧ̀ творѧ̀ покаѧ́нїе, сꙋда̀ стра́хъ дѣ́лы на́мъ ѿ слове́съ показа́лъ є҆сѝ: и҆ твою̀ почита́емъ всѝ соше́дшесѧ, всебл҃же́нне, па́мѧть, пресла́вныхъ дѣѧ́нїй самодѣ́телю гдⷭ҇ень, є҆фре́ме приснопа́мѧтне. Тѣ́мже и҆ ны́нѣ мо́лимъ тѧ̀, моли́сѧ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ, и҆лѝ крⷭ҇тобг҃оро́диченъ. Поⷣ: Ꙗ҆́кѡ до́блѧ:

А҆́гнца и҆ па́стырѧ тѧ̀ ꙳ на дре́вѣ ꙗ҆́кѡ ви́дѣ, ꙳ а҆́гница ро́ждшаѧ рыда́ше, ꙳ и҆ ма́терски тебѣ̀ вѣща́ше: ꙳ сн҃е вожделѣ́ннѣйше, ꙳ ка́кѡ на дре́вѣ кре́стнѣмъ повѣ́шенъ є҆сѝ, долготерпѣли́ве; ꙳ ка́кѡ рꙋ́ки и҆ но́ги твоѧ̑, сло́ве, ꙳ пригвозди́шасѧ ѿ беззако́нныхъ, ꙳ и҆ кро́вь твою̀ и҆злїѧ́лъ є҆сѝ, влⷣко;

Тропа́рь, гла́съ и҃:

Сле́зъ твои́хъ тече́ньми пꙋсты́ни безпло́дное воздѣ́лалъ є҆сѝ, и҆ и҆̀же и҆з̾ глꙋбины̀ воздыха́ньми во сто̀ трꙋдѡ́въ ᲂу҆плодоноси́лъ є҆сѝ, и҆ бы́лъ є҆сѝ свѣти́льникъ вселе́ннѣй, сїѧ́ѧ чꙋдесы̀, є҆фре́ме ѻ҆́ч҃е на́шъ, молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ. (с. 605)

На ᲂу҆́трени ѻ҆́ба канѡ́на ѻ҆ктѡ́иха. И҆ ст҃а́гѡ на ѕ҃.

Є҆гѡ́же краегране́сїе: Є҆фре́ма чествꙋ́ю, ᲂу҆́мнаго є҆ѵфра́та. Ѳеофа́ново.

Гла́съ ѕ҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Ꙗ҆́кѡ по сꙋ́хꙋ пѣшеше́ствовавъ і҆и҃ль, по бе́зднѣ стопа́ми, гони́телѧ фараѡ́на ви́дѧ потоплѧ́ема, бг҃ꙋ побѣ́днꙋю пѣ́снь, пои́мъ, вопїѧ́ше.

Є҆ѵфра́тскимъ ѡ҆дожде́нїемъ твои́хъ моли́твъ дꙋ́шꙋ мою̀ напо́й, и҆зсо́хшꙋю зно́емъ страсте́й, и҆ сло́во мѝ вдохнѝ, тво́й восхвалѧ́ющꙋ пра́здникъ, всебл҃же́нне.

Свѣ́тъ мы́сленный ѡ҆блиста́въ, свѣ́тлое ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ со́лнце, свѣтолꙋ́чными добродѣ́тельми, и҆ ᲂу҆че́нїй добро́тами, є҆фре́ме, ѡ҆зарѧ́ѧ вѣ́рныхъ всѐ и҆сполне́нїе.

Стрꙋѧ́ми сле́зъ пла́мень страсте́й погаси́въ, бы́лъ є҆сѝ сосꙋ́дъ че́стенъ, є҆фре́ме, ст҃а́гѡ дх҃а, и҆сто́чники и҆сточа́ѧ ᲂу҆че́нїй, бг҃облаже́нне.

Бг҃оро́диченъ:

Нетлѣ́нно сло́во во ᲂу҆тро́бѣ прїи́мши, родила̀ є҆сѝ и҆збавлѧ́ющаго ѿ тлѝ томꙋ̀ слꙋжа́щыѧ при́снѡ, мт҃и дв҃о чⷭ҇таѧ, две́ре и҆́стиннѡ жи́зни.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Нѣ́сть свѧ́тъ, ꙗ҆́коже ты̀, гдⷭ҇и бж҃е мо́й, вознесы́й ро́гъ вѣ́рныхъ твои́хъ, бл҃же, и҆ ᲂу҆тверди́вый на́съ на ка́мени и҆сповѣ́данїѧ твоегѡ̀.

Ти́ны всѧ́кїѧ страстны́ѧ себѐ ѡ҆чи́стивъ, ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ прїѧ́телище добродѣ́телей ꙗ҆́кѡ и҆́стиннѡ, и҆ сосꙋ́дъ вмѣсти́теленъ дарова́нїй ст҃а́гѡ дх҃а.

Ника́коже сна̀ ѻ҆чи́ма да́въ, хра́мъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ ст҃ы́ѧ трⷪ҇цы, и҆ премꙋ́дрости сокро́вище, мі́ръ ѡ҆богаща́ѧ златоза́рными ᲂу҆чє́нїи, бл҃же́нне.

Познава́етъ дрꙋга́го тѧ̀ хрⷭ҇то́ва чⷭ҇тна́ѧ цр҃ковь златото́чнаго є҆ѵфра́та, наводнѧ́юща мꙋ́дрыхъ ᲂу҆че́нїй пото́ками, и҆ тва́рь всю̀ напоѧ́юща.

Бг҃оро́диченъ:

Во двою̀ є҆стєствꙋ̀ є҆ди́ный ѿ ст҃ы́ѧ трⷪ҇цы, и҆зъ чⷭ҇тыхъ твои́хъ крове́й вопло́щсѧ бг҃олѣ́пнѡ про́йде, сꙋ́щыѧ ѿ а҆да́ма спаса́ѧ, всечⷭ҇таѧ, бл҃года́тїю.

Сѣда́ленъ, гла́съ є҃. Подо́бенъ: Собезнача́льное сло́во:

Сокро́вище премꙋ́дрости та̑инъ хрⷭ҇то́выхъ, ча́шꙋ бж҃е́ственнагѡ ᲂу҆миле́нїѧ, воспои́мъ, вѣ́рнїи, въ па́мѧти є҆гѡ̀, тезоиме́ннѡ бо при́снѡ сердца̀ вѣ́рныхъ весели́тъ, словесы̀ бжⷭ҇твенными є҆фре́мъ, ꙗ҆́кѡ дѣ́латель и҆ таи́нникъ гдⷭ҇нихъ ѿкрове́нїй.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Те́плаѧ предста́тельнице и҆ непобѣди́маѧ, ᲂу҆пова́нїе и҆звѣ́стное и҆ непосты́дное, стѣно̀ и҆ покро́ве и҆ приста́нище притека́ющихъ къ тебѣ̀, приснодв҃о чⷭ҇таѧ, сн҃а твоего̀ и҆ бг҃а молѝ со а҆́гг҃лы, ми́ръ да́ти мі́рꙋ, и҆ спасе́нїе, и҆ ве́лїю ми́лость.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

Кресто́мъ сн҃а твоегѡ̀, бг҃облагода́тнаѧ, і҆́дѡльскаѧ пре́лесть всѧ̀ ᲂу҆праздни́сѧ, и҆ де́мѡнскаѧ крѣ́пость попра́сѧ: сегѡ̀ ра́ди вѣ́рнїи по до́лгꙋ тѧ̀ при́снѡ пое́мъ и҆ бл҃гослови́мъ, и҆ бцⷣꙋ вои́стиннꙋ и҆сповѣ́дающе тѧ̀ велича́емъ.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Хрⷭ҇то́съ, моѧ̀ си́ла, бг҃ъ и҆ гдⷭ҇ь, честна́ѧ цр҃ковь бг҃олѣ́пнѡ пое́тъ, взыва́ющи, ѿ смы́сла чи́ста, ѡ҆ гдⷭ҇ѣ пра́зднꙋющи.

Глаго́лѡвъ си́ла твои́хъ протечѐ ве́сь мі́ръ, высокотво́рнымъ сїѧ́нїемъ смире́нїѧ, слѣпотꙋ̀ дꙋ́шъ ѿгонѧ́щи, блаже́нне.

Непоро́чно соверши́лъ є҆сѝ житїѐ, слеза́ми себѐ ѡ҆мыва́ѧ, и҆ сꙋдїѝ всѣ̑мъ прише́ствїе написꙋ́ѧ словесы̀ мꙋ́дрыми, бг҃оѧвле́нне досточꙋ́дне.

Ви́дѣвъ твоегѡ̀ гдⷭ҇ь смире́нїѧ пресла́внꙋю высотꙋ̀, высокотво́рное сло́во тебѣ̀ да́рꙋетъ, и҆́мже є҆ресе́й лю̑таѧ смири́шасѧ возношє́нїѧ.

Оу҆крѣпи́всѧ благода́тїю вседержи́телѧ, къ нача́лѡмъ ѡ҆полчи́лсѧ є҆сѝ дє́мѡнскимъ, ѻ҆́ч҃е, и҆ побѣди́лъ є҆сѝ, ѡ҆ на́съ молѧ́сѧ те́плѣ, восхвалѧ́ющихъ тѧ̀.

Бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́кѡ бж҃е́ственный хра́мъ, ꙗ҆́кѡ го́рꙋ ст҃ꙋ́ю, ꙗ҆́кѡ и҆сто́чникъ нетлѣ́нїѧ, ꙗ҆́кѡ и҆збра́ннꙋ є҆ди́нꙋ бы́вшꙋю зижди́телю на́шемꙋ бг҃ꙋ, дв҃ꙋ ᲂу҆блажи́мъ.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Бж҃їимъ свѣ́томъ твои́мъ, бл҃же, ᲂу҆́тренюющихъ тѝ дꙋ́шы любо́вїю ѡ҆зарѝ, молю́сѧ, тѧ̀ вѣ́дѣти, сло́ве бж҃їй, и҆́стиннаго бг҃а, ѿ мра́ка грѣхо́внагѡ взыва́юща.

Сле́зъ пото́ками, сласте́й до конца̀, ѻ҆́ч҃е, и҆зсꙋши́лъ є҆сѝ пꙋчи́нꙋ: и҆ и҆сточє́нїи твои́хъ ᲂу҆че́нїй, є҆ресе́й пото́ки, блаже́нне, потопи́лъ є҆сѝ.

Оу҆́мъ тво́й манове́нїемъ є҆́же къ бг҃ꙋ, ѻ҆́ч҃е, просвѣща́емь, є҆фре́ме, бг҃ови́дѣнъ ве́сь бы́сть, ꙗ҆́коже зерца́ло бжⷭ҇твеннагѡ дх҃а, невеще́ственнѡ ꙗ҆влє́нїѧ прїе́млѧ.

Хра́мъ бы́лъ є҆сѝ вмѣсти́теленъ, ѻ҆́ч҃е, трⷪ҇цы вои́стиннꙋ, и҆ и҆спещре́нъ, благода́тїю, и҆ ѡ҆заре́нїемъ чи́стыхъ добродѣ́телей, и҆ ᲂу҆че́нїй цѣ́лостїю.

Бг҃оро́диченъ:

Ме́ртва мѧ̀ показа̀ во є҆де́мѣ вкꙋше́нїе дре́ва, лꙋка́вымъ навѣ́томъ ѕмі́ѧ: ты́ же жизнода́телѧ хрⷭ҇та̀ ро́ждши, ѡ҆живи́ла мѧ̀ є҆сѝ, є҆ди́на бг҃ора́дованнаѧ.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Жите́йское мо́ре, воздвиза́емое зрѧ̀ напа́стей бꙋ́рею, къ ти́хомꙋ приста́нищꙋ твоемꙋ̀ прите́къ, вопїю́ ти: возведѝ ѿ тлѝ живо́тъ мо́й, многоми́лостиве.

Не песо́къ ѡ҆снова́нїе, но вѣ́рꙋ нерасте́рзнꙋ, бг҃оно́се, положи́въ, ѿ вра́жїихъ всѧ́ческихъ навѣ́тѡвъ непрекло́ненъ пребы́лъ є҆сѝ, непобѣди́мою дла́нїю ѡ҆кормлѧ́емь.

Ѧ҆зы́къ тво́й ꙗ҆́кѡ тро́сть пи́сменника скоропи́сца вои́стиннꙋ бы́сть, повѣствꙋ́ющъ ра́зꙋмъ всеблагочести́въ, на скрижа́лѣхъ начерта́ющь серде́чныхъ, ѻ҆́ч҃е, зако́нъ дх҃а.

Твою̀ пла́вающїи догма́тѡвъ тишинꙋ̀, є҆фре́ме бг҃омꙋ́дре, пꙋчи́ны треволне́нїй и҆збавлѧ́ютсѧ дꙋшевре́дныхъ и҆ бꙋ́ри є҆ресе́й возни́чꙋще вѣ́рою спаса́ютсѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Всѧ́кїѧ вы́шши разꙋмѣва́емыѧ, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ, и҆ ви́димыѧ тва́ри, вопло́щсѧ про́йде и҆зъ твоегѡ̀ чре́ва, соблю́дъ тѧ̀ нетлѣ́ннꙋ ꙗ҆́коже бѣ̀ пре́жде рождества̀, мт҃и дв҃о.

Конда́къ, гла́съ в҃. Подо́бенъ: Вы́шнихъ и҆щѧ̀:

Ча́съ при́снѡ прови́дѧ сꙋда̀, рыда́лъ є҆сѝ го́рькѡ, є҆фре́ме, ꙗ҆́кѡ любобезмо́лвный, дѣ́лателенъ же бы́лъ є҆сѝ въ дѣ́лѣхъ ᲂу҆чи́тель, преподо́бне. тѣ́мже, ѻ҆́ч҃е всемі́рный, лѣни̑выѧ воздвиза́еши къ покаѧ́нїю.

І҆́косъ:

Ѿ во́дъ бл҃года́ти твоеѧ̀ и҆ска́пи въ дꙋ́шꙋ мою̀, ѡ҆мыва́ѧ ю҆̀ ѿ всѧ́кїѧ скве́рны нечи́стыѧ: ꙗ҆́кѡ да ѿ си́хъ ѡ҆чи́ститсѧ, и҆ ревни́тельно житїѐ по всемꙋ̀ дх҃о́внѡ, про́чее лѣ́то сконча́вши, сла́дости бжⷭ҇твенныѧ наслади́тсѧ, є҆ѧ́же наслади́лсѧ є҆сѝ, и҆ напои́лъ є҆сѝ всѧ̑ ѿ страсте́й пали̑мыѧ. се́ бо словесы̀ твои́ми лѣни̑выѧ воздвиза́еши къ покаѧ́нїю.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Росода́тельнꙋ ᲂу҆́бѡ пе́щь содѣ́ла а҆́гг҃лъ преподѡ́бнымъ ѻ҆трокѡ́мъ, халдє́и же ѡ҆палѧ́ющее велѣ́нїе бж҃їе, мꙋчи́телѧ ᲂу҆вѣща̀ вопи́ти: благослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Законоположи́тель мона́шествꙋющихъ и҆звѣ́стнѣйшїй ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, прече́стне, и҆з̾има́тель же ѿ вра́жїихъ всѧ́ческихъ сплете́нїй. Тѣ́мже твою̀ почита́ютъ честнꙋ́ю и҆ свѧще́ннꙋю на землѝ, блаже́нне, па́мѧть.

И҆зрѧ́денъ дх҃а, приснопа́мѧтне, ѻ҆рга́нъ бы́лъ є҆сѝ, возглаша́ющїй твои́ми всегда̀ дохнове́ньми, и҆ пѣ́снь спаси́тельнꙋю на́мъ покаѧ́нїѧ пѣснопоѧ̀, воспѣва́ющымъ тѧ̀.

Бг҃оро́диченъ:

Па́че сло́ва твоѐ зача́тїе, бг҃оневѣ́сто, бг҃а бо сло́ва родила̀ є҆сѝ и҆зба́вльшаго ѿ безслове́сїѧ всѧ̑ человѣ́ки, и҆ сло́во подаю́ща вопи́ти: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆ц҃ъ на́шихъ.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

И҆зъ пла́мене преподѡ́бнымъ ро́сꙋ и҆сточи́лъ є҆сѝ, и҆ пра́веднагѡ же́ртвꙋ водо́ю попали́лъ є҆сѝ: всѧ̑ бо твори́ши, хрⷭ҇тѐ, то́кмѡ є҆́же хотѣ́ти. тѧ̀ превозно́симъ во всѧ̑ вѣ́ки.

Свѣтоно́сенъ ꙗ҆́кѡ и҆но́е показа́лсѧ є҆сѝ со́лнце, ᲂу҆че́нїй лꙋчѝ и҆спꙋща́ѧ концє́мъ, тмꙋ̀ несвѣ́тлꙋю ѿгна́лъ є҆сѝ, блаже́нне, всѧ́кагѡ грѣха̀, свѣ́томъ покаѧ́нїѧ.

Стрꙋѧ́ми бжⷭ҇твенныхъ догма́тѡвъ ѡ҆крꙋжа́емь, ꙗ҆́коже и҆на́ѧ рѣка̀ и҆з̾ є҆де́ма текꙋ́щи, лицѐ землѝ напаѧ́ѧ, чꙋ́дне, и҆ нече́стїѧ пле́велы подавлѧ́ѧ.

Бг҃оро́диченъ:

И҆́стиннꙋю бцⷣꙋ и҆сповѣ́дающе тѧ̀, а҆́гг҃льски є҆́же ра́дꙋйсѧ, вѣ́рою вопїе́мъ тѝ: є҆ди́на бо ра́дость на землѝ родила̀ є҆сѝ, ѡ҆бра́дованнаѧ при́снѡ бл҃гослове́ннаѧ.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Бг҃а человѣ́кѡмъ невозмо́жно ви́дѣти, на него́же не смѣ́ютъ чи́ни а҆́гг҃льстїи взира́ти: тобо́ю бо, всечⷭ҇таѧ, ꙗ҆ви́сѧ человѣ́кѡмъ сло́во воплоще́нно, є҆го́же велича́юще, съ нбⷭ҇ными вѡ́и, тѧ̀ ᲂу҆блажа́емъ.

Оу҆ѧзви́всѧ любо́вїю вседержи́телѧ, всѐ твоѐ житїѐ рыда́ѧ сконча́лъ є҆сѝ, вопїѧ̀ со ᲂу҆́жасомъ, преподо́бне: ѡ҆сла́би во́лны твоеѧ̀, сп҃се, бл҃года́ти, се́ю мѧ̀ бога́тнѡ соблюда́ѧ въ бꙋ́дꙋщей жи́зни.

Сла́дко сло́во твоѐ, ᲂу҆миле́нїѧ пода́тельно, и҆спо́лнено просвѣще́нїѧ притека́ющымъ, бг҃оно́се є҆фре́ме досточꙋ́дне: непоро́чно же житїѐ, всѣ́ми ᲂу҆краша́емо бг҃осїѧ́нными добродѣ́тельми, и҆ просвѣща́емо.

Хра́мъ дх҃а бы́лъ є҆сѝ, и҆ рѣка̀ во́дъ живото́чныхъ и҆сполнѧ́ема, цр҃кве ѡ҆снова́нїе незы́блемое, ᲂу҆твержде́нїе мона́шествꙋющихъ, стрꙋѧ̀ приснотекꙋ́щаѧ бж҃е́ственнагѡ ᲂу҆миле́нїѧ, є҆фре́ме досточꙋ́дне.

Бг҃оро́диченъ:

Разꙋмѣ́ти не мо́жетъ ᲂу҆́мъ человѣ́ческїй, є҆́же па́че ᲂу҆ма̀ ржⷭ҇тва̀ твоегѡ̀, дв҃о, та́инство: бг҃ъ бо всели́всѧ во ᲂу҆тро́бꙋ твою̀, ключа̀ дѣ́вства не поколеба̀, ꙗ҆́коже вѣ́сть є҆ди́нъ са́мъ непостижи́мый.

Свѣти́ленъ. Подо́бенъ: Нб҃о ѕвѣзда́ми:

Ча́ша сокрове́нныхъ хрⷭ҇то́вы мꙋ́дрости сокро́вищъ, є҆фре́ме, твои́мъ ᲂу҆миле́нїемъ, преподо́бне ѻ҆́ч҃е, ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, и҆ ᲂу҆чє́нїи твои́ми бжⷭ҇твенными дꙋ́шы вѣ́рныхъ весели́ши.

Бг҃оро́диченъ:

Держа́внымъ твои́мъ кро́вомъ ѿ врагѡ́въ навѣ́та ны̀, чⷭ҇таѧ, твоѧ̑ рабы̑ сохранѝ всѧ̑ невреди̑мы: тѧ́ бо є҆ди́нꙋ и҆́мамы прибѣ́жище въ нꙋ́ждахъ.

На стїхо́внѣ ѻ҆ктѡ́иха. Сла́ва, гла́съ в҃. Кѷпрїа́ново:

Ꙗ҆́коже фі́нїѯъ дв҃дски процвѣ́лъ є҆сѝ, преподо́бне ѻ҆́ч҃е, ѧ҆зы́ки хꙋ́лѧщихъ ѿсѣ́клъ є҆сѝ мече́мъ, є҆фре́ме, бє́здны страсте́й и҆зсꙋши́лъ є҆сѝ воздержа́нїемъ, ѻ҆рга́нъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ ст҃а́гѡ дх҃а, крⷭ҇тное ѻ҆рꙋ́жїе прїе́мъ: хрⷭ҇та̀ непреста́ннѡ молѝ ѡ҆ на́съ, вѣ́рою соверша́ющихъ при́снѡ честнꙋ́ю па́мѧть твою̀.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ, и҆лѝ крⷭ҇тобг҃оро́диченъ. Поⷣ: Є҆гда̀ ѿ дре́ва:

Доса̑ды претерпѣ́вшаго мнѡ́ги, и҆ на кре́стъ возвы́шеннаго всѧ́ческихъ творца̀ ви́дѣвши, всечⷭ҇таѧ стенѧ́ше глаго́лющи: препѣ́тый гдⷭ҇и сн҃е и҆ бж҃е мо́й, ка́кѡ почестѝ хотѧ̀ созда́нїе твоѐ, влⷣко, терпи́ши пло́тїю безче́стїе; сла́ва мно́гомꙋ бл҃гоꙋтро́бїю и҆ соше́ствїю твоемꙋ̀, человѣколю́бче.

На лїтꙋргі́и, бл҃жє́нна ѻ҆ктѡ́иха, на д҃: и҆ ст҃а́гѡ, пѣ́снь г҃-ѧ на д҃. Прокі́менъ, гла́съ з҃: Честна̀ пред̾ гдⷭ҇емъ сме́рть прпⷣбныхъ є҆гѡ̀. Сті́хъ: Что̀ возда́мъ гдⷭ҇еви ѡ҆ всѣ́хъ, ꙗ҆̀же воздаде́ ми; А҆пⷭ҇лъ къ гала́тѡмъ, зача́ло с҃г. А҆ллилꙋ́їа, гла́съ ѕ҃: Бл҃же́нъ мꙋ́жъ боѧ́йсѧ гдⷭ҇а, въ за́повѣдехъ є҆гѡ̀ восхо́щетъ ѕѣлѡ̀. Сті́хъ: Си́льно на землѝ бꙋ́детъ сѣ́мѧ є҆гѡ̀: Є҆ѵⷢ҇лїе матѳе́а, зача́ло м҃г. Прича́стенъ: Въ па́мѧть вѣ́чнꙋю бꙋ́детъ пра́ведникъ:

Комментарии для сайта Cackle