Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ л҃-й де́нь. Ст҃а́гѡ сщ҃енномꙋ́ченика і҆пполѵ́та, па́пы ри́мскагѡ:

Возслѣ́дованїе є҆гѡ̀ пое́тсѧ на повече́рїи.

И҆ и҆́же во ст҃ы́хъ ѻ҆тцє́въ на́шихъ и҆ вели́кихъ і҆ера́рхѡвъ, васі́лїа вели́кагѡ, григо́рїа бг҃осло́ва и҆ і҆ѡа́нна златоꙋ́стагѡ.

На ма́лѣй вече́рни стїхи̑ры на д҃: гла́съ д҃. Поⷣ: Ꙗ҆́кѡ до́блѧ:

На высотꙋ̀, васі́лїе, ꙳ хрⷭ҇то́вы любвѐ возше́дъ, ꙳ ᲂу҆зрѣ́лъ є҆сѝ неизречє́нныѧ є҆гѡ̀ ꙳ и҆ бжⷭ҇твєнныѧ та̑йны, ꙳ ꙗ҆̀же ѿкры́въ и҆з̾ѧсни́лъ є҆сѝ лю́демъ, ꙳ ꙗ҆́кѡ благоче́стїѧ проповѣ́дникъ мꙋ́дрый. ꙳ тѣ́мже молѝ, ѿ тлѝ и҆ бѣ́дъ и҆зба́витисѧ, ꙳ вѣ́рнѡ возслѣ́дꙋющымъ ꙳ твои̑мъ ᲂу҆че́нїємъ, преподо́бне.

Свѧза̑нїѧ разрѣши́лъ є҆сѝ є҆ресе́й, преподо́бне, ꙳ мꙋ́дростїю слове́съ и҆ ᲂу҆че́нїй твои́хъ: ꙳ и҆ во є҆диномы́слїе собра́лъ є҆сѝ ꙳ правосла́вныѧ вѣ́ры, ꙳ въ благоразꙋ́мїи хрⷭ҇та̀ хва́лѧщыѧ, григо́рїе. ꙳ є҆го́же молѝ, ꙳ ѿ тлѝ и҆ бѣ́дъ и҆зба́витисѧ ꙳ вѣ́рнѡ прїе́млющымъ ꙳ твоѧ̑ бг҃овѣща̑ннаѧ ᲂу҆чє́нїѧ.

Неразори́мо тѧ̀ ѡ҆снова́нїе ꙳ хрⷭ҇то́съ ᲂу҆твердѝ ꙳ свое́й цр҃кви, ѻ҆́ч҃е преподо́бне, ꙳ соблюда́юща сїю̀ непозы́блемꙋ и҆ неѡбори́мꙋ ꙳ вра́жїими прило́ги, ꙳ бг҃оглаго́ливе златоꙋ́сте, ꙳ и҆ молѧ́щасѧ ѿ страсте́й дꙋшетлѣ́нныхъ и҆зба́витисѧ, ꙳ жа́ждꙋщымъ твои́хъ слове́съ, ꙳ и҆ пꙋчи́ны разꙋмѣ́нїй.

Трⷪ҇цы и҆збра́нїе, ꙳ нетлѣ́ннагѡ же ѕлачника̀ цвѣ́ти мѷрово́ннїи, ꙳ и҆ ѕѣлѡ̀ кра́снѣйшїи, ꙳ мы́сленнагѡ же ꙗ҆́кѡ сꙋ́ще со́лнца лꙋчы̀, ꙳ и҆ просвѣща́ющыѧ зе́млю, ꙳ свои́ми бжⷭ҇твенными ѡ҆сїѧ̑нїи: ꙳ да восхва́лимъ і҆ѡа́нна вели́каго, ꙳ съ бжⷭ҇твеннымъ бг҃осло́вомъ григо́рїемъ, ꙳ и҆ высокоꙋ́мнаго васі́лїа.

Сла́ва, гла́съ ѕ҃:

Человѣ́цы бж҃їи, и҆ вѣ́рнїи рабѝ, слꙋжи́телїе гдⷭ҇ни, мꙋ́жїе жела́нїй, сосꙋ́ди и҆збра́ннїи, столпѝ и҆ ᲂу҆тверждє́нїѧ цр҃кве, црⷭ҇твїѧ наслѣ̑дницы, не премолчи́те є҆́же вопи́ти ѡ҆ на́съ ко гдⷭ҇ꙋ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Бцⷣе, ты̀ є҆сѝ лоза̀ и҆́стиннаѧ:

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ ѕ҃. Подо́бенъ: Тридне́венъ:

Бл҃года́ть превозмо́же, вѣ́ра преꙋкрѣпи́сѧ, и҆спо́лнишасѧ всѧ̑ ра́зꙋма бж҃їѧ, а҆пⷭ҇лѡвъ и҆ ᲂу҆чи́телей ра́ди, и҆ спасе́нїемъ ѡ҆богати́хомсѧ.

Сті́хъ: Восхва́лѧтсѧ преподо́бнїи во сла́вѣ, и҆ возра́дꙋютсѧ на ло́жахъ свои́хъ.

Нбⷭ҇ныхъ та́инствъ, и҆ человѣ́ческихъ ᲂу҆че́нїй, благода́тей стече́нїе всеразли́чныхъ, со и҆справле́ньми, побѣжда́ющими всѧ́ко є҆реті́ческое сло́во, трѝ ст҃ы̑ѧ твоѧ̑ ᲂу҆диви́лъ є҆сѝ, гдⷭ҇и.

Сті́хъ: Сщ҃е́нницы твоѝ ѡ҆блекꙋ́тсѧ въ пра́вдꙋ, и҆ преподо́бнїи твоѝ возра́дꙋютсѧ.

Васі́лїй, бжⷭ҇твенный ᲂу҆́мъ, григо́рїй, бжⷭ҇твенный гла́съ, і҆ѡа́ннъ, всекра́сный свѣти́льникъ, трїѐ высоча́йшїи ᲂу҆гѡ́дницы трⷪ҇цы, и҆ слꙋжи́телїе, да просла́вѧтсѧ.

Сла́ва, гла́съ ѕ҃:

До́брїи рабѝ блазі́и и҆ вѣ́рнїи, блазі́и дѣ́лателїе вїногра́да хрⷭ҇то́ва, и҆́же и҆ тѧготꙋ̀ дневнꙋ́ю поне́сшїи, и҆ да́нный ва́мъ тала́нтъ возрасти́вшїи, и҆ по ва́съ прише́дшымъ незави́дѣвшїи: тѣ́мже и҆ врата̀ ва́мъ нбⷭ҇наѧ ѿверзо́шасѧ. вше́дше ᲂу҆́бѡ въ ра́дость влⷣки хрⷭ҇та̀, моли́те ѡ҆ на́съ, ст҃і́и ᲂу҆чи́телїе.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Никто́же притека́ѧй къ тебѣ̀:

Тропа́рь, гла́съ д҃:

Ꙗ҆́кѡ а҆пⷭ҇лѡвъ є҆динонра́внїи, и҆ вселе́нныѧ ᲂу҆чи́телїе, влⷣкꙋ всѣ́хъ моли́те, ми́ръ вселе́ннѣй дарова́ти, и҆ дꙋша́мъ на́шымъ ве́лїю ми́лость.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Є҆́же ѿ вѣ́ка ᲂу҆тае́нное:

На вели́цѣй вече́рни, Бл҃же́нъ мꙋ́жъ, а҃-й а҆нтїфѡ́нъ.

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры на и҃, гла́съ д҃: Поⷣ: Ꙗ҆́кѡ до́блѧ:

Благода́ти ѻ҆рга́ны, ꙳ гꙋ́сли дꙋ́ха, ꙳ благознамени̑тыѧ трꙋбы̑ проповѣ́данїѧ, ꙳ стра̑шныѧ и҆ достослы̑шанныѧ, ꙳ съ высоты̀ шꙋмѧ́щыѧ гро́мы, ꙳ и҆ сла́вꙋ бж҃їю сказꙋ́ющыѧ концє́мъ, ꙳ трѝ проповѣ́дники вели̑кїѧ трⷪ҇цы, ꙳ і҆ѡа́нна и҆ васі́лїа ꙳ досто́йнѡ съ григо́рїемъ просла́вимъ.

Трⷪ҇цы побѡ́рницы, ꙳ благоче́стїѧ забра̑ла, ꙳ и҆̀же по двана́десѧтихъ трїѐ а҆пⷭ҇ли, ꙳ и҆зъ є҆де́ма точа́щыѧ во́дꙋ живꙋ́щꙋю рѣ́ки, ꙳ и҆ лицѐ землѝ живото́чными напаѧ́ющыѧ ꙳ бжⷭ҇твенными стрꙋѧ́ми, ꙳ вели̑кїѧ стїхі̑и, ꙳ вѣ́рꙋ ꙗ҆́коже тва́рь соста́вльшыѧ, ꙳ достодо́лжнѡ да почтꙋ́тсѧ.

Не сꙋ́ть рѣ̑чи, глаго́летъ, ꙳ нижѐ словеса̀ глаго́лєма, ꙳ и҆́хже не слы́шатсѧ гла́си и҆́хъ: ꙳ во всю̀ зе́млю бо и҆ мо́ре ꙳ вѣща́нїе протечѐ ꙳ бжⷭ҇твенныхъ и҆ мꙋ́дрыхъ ᲂу҆чи́телей, тва́ри. ꙳ ѿѻнꙋ́дꙋже и҆зрѧ́днѣйшыѧ, ꙳ тѣ́хъ бжⷭ҇твенными зако́ны содержа́тсѧ и҆ собира́ютсѧ ꙳ во є҆ди́но правосла́вїе концы̀.

Ѻ҆рга́ны дх҃а ст҃а́гѡ, ꙳ и҆́стинныѧ трꙋбы̑, ꙳ ри́торы сло́ва, ꙳ восхва́лимъ пѣ́сненными гла́сы, ꙳ догма́тѡмъ и҆́хъ возслѣ́дꙋющїи, ꙳ молѧ́щесѧ и҆̀мъ ꙗ҆́кѡ дерзнове́нїе и҆мꙋ́щымъ ко гдⷭ҇ꙋ, ꙳ дарова́ти ми́ръ крѣ́пкїй ᲂу҆́бѡ ꙳ при́снѡ вселе́ннѣй, ꙳ на́мъ же всѣ̑мъ проще́нїе.

И҆́ны стїхи̑ры, гла́съ в҃. Подо́бенъ: Кі́ими:

Кі́ими похва́льными вѣнцы̀ вѣнча́емъ ᲂу҆чи́тели, раздѣлє́нныѧ тѣлесы̀ и҆ совокꙋ́плєнныѧ дх҃омъ, бг҃онѡ́сныѧ предста́тели трⷪ҇цы є҆диночи́сленныѧ, и҆ слꙋжи́тели, свѣти̑ла. вселе́ннꙋю просвѣща̑ющаѧ, цр҃кѡ́вныѧ столпы̀, ꙗ҆̀же вѣнцы̀ сла́вы, ꙗ҆́кѡ побѣди́вшыѧ, вѣнча́етъ хрⷭ҇то́съ бг҃ъ на́шъ, и҆мѣ́ѧй ве́лїю ми́лость;

Кі́ими пѣ́сненными добро́тами вѣнча́емъ бг҃онѡ́сныѧ нбⷭ҇ныѧ таи́нники и҆ проповѣ́дники, правосла́вїѧ сꙋ́щыѧ ѕѣлѡ̀ и҆зрѧ́днѣйшыѧ бг҃осло́вы: вели́каго свѧщенноѧвле́ннаго васі́лїа, бжⷭ҇твеннаго и҆ бг҃оглаго́ливаго григо́рїа, и҆ і҆ѡа́нна, ѕѣлѡ̀ злата́го ѧ҆зы́комъ, ꙗ҆̀же просла́ви трⷪ҇ца досто́йнѡ гдⷭ҇ь, и҆мѣ́ѧй ве́лїю ми́лость;

Кі́ими похва́льными глаго́лы похва́лимъ свѧти́тели, равноапо́стольныѧ благода́тїю и҆ є҆диночє́стныѧ дарова́ньми, нече́стїѧ разори́тели, спаси́тели и҆ наста́вники сло́вомъ и҆ дѣ́ломъ, па́стыри хрⷭ҇топодѡ́бныѧ вѣ́рою, земны̑ѧ а҆́гг҃лы, нбⷭ҇ныѧ человѣ́ки, ꙗ҆̀же почествова̀ хрⷭ҇то́съ сла́вы гдⷭ҇ь, и҆мѣ́ѧй ве́лїю ми́лость;

Кі́ими похва́льными вѣнцы̀ вѣнча́емъ златосло́ва, вкꙋ́пѣ съ васі́лїемъ григо́рїа, честна̑ѧ прїѧ́тєлища дх҃а, твє́рдыѧ вѣ́ры побо́рники, столпы̀ церкѡ́вныѧ, вѣ́рныхъ ᲂу҆твержде́нїе, всѣ́хъ согрѣша́ющихъ ᲂу҆тѣше́нїе, и҆сто́чники точа́щыѧ во́дꙋ, ѿ неѧ́же почерпа́юще ᲂу҆слажда́емсѧ дꙋша́ми просѧ́ще проще́нїѧ прегрѣше́нїй, и҆ ве́лїѧ ми́лости;

Сла́ва, гла́съ ѕ҃:

Та̑йныѧ дне́сь дꙋ́ха трꙋбы̑, бг҃онѡ́сныѧ ѻ҆ц҃ы̀ да восхва́лимъ, воспѣ́вшыѧ посредѣ̀ це́ркве пѣ́снь сли́чнꙋю бг҃осло́вїѧ, трⷪ҇цꙋ є҆ди́нꙋ непремѣ́ннꙋю, сꙋщество́ же и҆ бжⷭ҇тво̀, низложи́тели а҆́рїєвы, и҆ правосла́вныхъ побо́рники, молѧ́щыѧсѧ всегда̀ гдⷭ҇ꙋ, поми́ловатисѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

И҆ ны́нѣ, Бг҃оро́диченъ: Кто̀ тебє̀ не ᲂу҆блажи́тъ:

Вхо́дъ. Прокі́менъ днѐ. И҆ чтє́нїѧ.

Втора́гѡ зако́на чте́нїе.

[Глава̀ а҃] Во дне́хъ ѻ҆́нѣхъ, речѐ мѡѷсе́й къ сынѡ́мъ і҆и҃лєвымъ: ви́дите, преда́хъ предъ лице́мъ ва́шимъ зе́млю, вше́дше наслѣ́дꙋйте ю҆̀, є҆́юже клѧ́тсѧ гдⷭ҇ь ѻ҆тцє́мъ ва́шымъ, а҆враа́мꙋ, и҆ і҆саа́кꙋ, и҆ і҆а́кѡвꙋ да́ти и҆̀мъ, и҆ сѣ́мени и҆́хъ по ни́хъ. И҆ реко́хъ къ ва́мъ во вре́мѧ ѻ҆́но, глаго́лѧ: не возмогꙋ̀ є҆ди́нъ води́ти ва́съ. Гдⷭ҇ь бг҃ъ ва́шъ ᲂу҆мно́жилъ вы̀ є҆́сть, и҆ сѐ є҆стѐ дне́сь ꙗ҆́кѡ ѕвѣ́зды нбⷭ҇ныѧ мно́жествомъ. Гдⷭ҇ь бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ да приложи́тъ ва́мъ, ꙗ҆́кѡ да бꙋ́дете ты́сѧщами сꙋгꙋ́бѡ, и҆ да благослови́тъ ва́съ, ꙗ҆́коже глаго́ла ва́мъ. И҆ взѧ́хъ ѿ ва́съ мꙋ́жи мꙋ̑дры и҆ хꙋдѡ́жны, и҆ смы́слєнны, и҆ поста́вихъ и҆̀хъ владѣ́ти надъ ва́ми, тысѧщенача́льники, и҆ стонача́льники, и҆ пѧтьдесѧтонача́льники, и҆ десѧтонача́льники, и҆ письмоводи́тели сꙋдїѧ́мъ ва́шымъ, и҆ заповѣ́дахъ сꙋдїѧ́мъ ва́шымъ во вре́мѧ ѻ҆́но, глаго́лѧ: разслꙋ́шайте посредѣ̀ бра́тїй ва́шихъ, и҆ сꙋди́те пра́веднѡ, посредѣ̀ мꙋ́жа, и҆ посредѣ̀ бра́та є҆гѡ̀, и҆ посредѣ̀ прише́льца є҆гѡ̀. Да не позна́ете лица̀ въ сꙋдѣ̀, ма́ломꙋ и҆ вели́комꙋ сꙋ́диши, и҆ не ᲂу҆стыди́шисѧ лица̀ человѣ́ческа, ꙗ҆́кѡ сꙋ́дъ бж҃їй є҆́сть.

Втора́гѡ зако́на чте́нїе.

[Глава̀ і҃] Во дне́хъ ѻ҆́нѣхъ, речѐ мѡѷсе́й къ сынѡ́мъ і҆и҃лєвымъ: сѐ гдⷭ҇а бг҃а твоегѡ̀ не́бо, и҆ не́бо небесѐ, землѧ̀ и҆ всѧ̑ є҆ли̑ка сꙋ́ть на не́й. Ѻ҆ба́че ѻ҆тцы̀ ва́ши произво́ли гдⷭ҇ь люби́ти и҆̀хъ: и҆ и҆збра̀ сѣ́мѧ и҆́хъ по ни́хъ, ва́съ па́че всѣ́хъ ꙗ҆зы̑къ, въ де́нь се́й. И҆ ѡ҆брѣ́жите жестосе́рдїе ва́ше, и҆ вы̑ѧ ва́шѧ не ѡ҆жесточи́те ктомꙋ̀. И҆́бо гдⷭ҇ь бг҃ъ ва́шъ, се́й бг҃ъ богѡ́въ, и҆ гдⷭ҇ь господе́й: бг҃ъ вели́кїй, и҆ крѣ́пкїй, и҆ стра́шный, и҆́же не диви́тсѧ лицꙋ̀, нижѐ взе́млетъ да́ръ. Творѧ́й сꙋ́дъ прише́льцꙋ, и҆ си́рꙋ, и҆ вдови́цѣ, и҆ лю́битъ прише́льца, да́ти є҆мꙋ̀ хлѣ́бъ и҆ ри́зꙋ. И҆ возлюби́те прише́льца, прише́льцы бо бѣ́сте въ землѝ є҆гѵ́петстѣй. Гдⷭ҇а бг҃а твоегѡ̀ да ᲂу҆бои́шисѧ, и҆ томꙋ̀ є҆ди́номꙋ послꙋ́жиши, и҆ къ немꙋ̀ прилѣпи́шисѧ, и҆ и҆́менемъ є҆гѡ̀ клене́шисѧ. То́й хвала̀ твоѧ̀, и҆ то́й бг҃ъ тво́й, и҆́же сотвори́лъ тѝ є҆́сть вели̑каѧ и҆ сла̑внаѧ сїѧ̑, ꙗ҆̀же ви́дѣстѣ ѻ҆́чи твоѝ.

Премꙋ́дрости соломѡ́ни чте́нїе.

[Глава̀ г҃] Пра́ведныхъ дꙋ́ши въ рꙋцѣ̀ бж҃їей, и҆ не прико́снетсѧ и҆́хъ мꙋ́ка. Непщева́ни бы́ша во ѻ҆чесѣ́хъ безꙋ́мныхъ ᲂу҆мре́ти, и҆ вмѣни́сѧ ѡ҆ѕлобле́нїе и҆схо́дъ и҆́хъ: И҆ є҆́же ѿ на́съ ше́ствїе сокрꙋше́нїе, ѻ҆ни́ же сꙋ́ть въ ми́рѣ. И҆́бо предъ лице́мъ человѣ́ческимъ а҆́ще и҆ мꙋ́кꙋ прїи́мꙋтъ, ᲂу҆пова́нїе и҆́хъ безсме́ртїѧ и҆спо́лнено: И҆ въ ма́лѣ нака́зани бы́вше, вели́кими благодѣ́тельствовани бꙋ́дꙋтъ, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ и҆скꙋсѝ ѧ҆̀, и҆ ѡ҆брѣ́те и҆̀хъ достѡ́йны себѣ̀. Ꙗ҆́кѡ зла́то въ горни́лѣ и҆скꙋсѝ и҆̀хъ, и҆ ꙗ҆́кѡ всепло́дїе же́ртвенное прїѧ́тъ ѧ҆̀. И҆ во вре́мѧ посѣще́нїѧ и҆́хъ возсїѧ́ютъ: и҆ ꙗ҆́кѡ и҆́скры по сте́блїю потекꙋ́тъ. Сꙋ́дѧтъ ꙗ҆зы́кѡмъ, и҆ ѡ҆блада́ютъ людьмѝ, и҆ воцр҃и́тсѧ гдⷭ҇ь въ ни́хъ во вѣ́ки. Надѣ́ющїисѧ на́нь разꙋмѣ́ютъ и҆́стинꙋ, и҆ вѣ́рнїи въ любвѝ пребꙋ́дꙋтъ є҆мꙋ̀. Ꙗ҆́кѡ благода́ть и҆ ми́лость въ преподо́бныхъ є҆гѡ̀, и҆ посѣще́нїе во и҆збра́нныхъ є҆гѡ̀.

На лїті́и стїхи̑ры, гла́съ в҃. Ні́ла ѯанѳопꙋ́ла.

Прїиди́те, нбⷭ҇ныѧ трⷪ҇цы слꙋжи́телїе, земнꙋ́ю тро́ицꙋ ст҃ы́хъ і҆ера́рхѡвъ да восхва́лимъ, васі́лїа, ца́рствїѧ тезоиме́ннаго, григо́рїа бг҃осло́вїи наимено́внаго, і҆ѡа́нна вои́стиннꙋ благодатноимено́внаго, глꙋбины̑ мꙋ́дрости дх҃а и҆спыта́вшихъ: стрꙋи̑ ѻ҆кеа́нѡвы, и҆сто́чники приснотекꙋ́щыѧ, во́дꙋ жи́вꙋ ска́чꙋщꙋю, проза̑рныѧ би́серы, земна̑ѧ свѣти̑ла, церкѡ́внаѧ корми̑ла, свѣтлоплодови̑таѧ древеса̀, строи́тели благода́ти, хрⷭ҇та̀ моегѡ̀ ᲂу҆ста̀, и҆ трⷪ҇цы побѡ́рницы, ѿ неѧ̀ несре́дственнѡ ѡ҆сїѧва́ємыѧ, и҆ молѧ́щыѧсѧ непреста́ннѡ ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

Возжжє́ннаѧ ᲂу҆́глїѧ ѿ нестерпи́магѡ ѻ҆гнѧ̀, и҆̀же тѣ́ми просвѣти́вшесѧ: вѣ́рнѡ да восхва́лимъ: ті́и бо є҆́же къ немꙋ̀ соедине́нїемъ разже́гшесѧ, свѣти̑льницы мі́ра бы́ша, живо́тнаѧ ни́щымъ показа́вшесѧ си́ла: ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́гѡ дх҃а благоче́стнѡ ꙗ҆́вѣ проповѣ́даша. И҆̀мже и҆ мы̀ да прирце́мъ: ра́дꙋйсѧ, трⷪ҇цы тро́ице бг҃омꙋ́драѧ.

Гла́съ ѕ҃:

Трⷪ҇це ст҃а́ѧ и҆ покланѧ́емаѧ, сла́ва мꙋ́дромꙋ промышле́нїю твоемꙋ̀, ꙗ҆́кѡ трѝ вели̑кїѧ свѣти́льники человѣ́кѡмъ ѿ человѣ̑къ дарова́ла є҆сѝ, свѣ́томъ просвѣща́ющыѧ твоегѡ̀ позна́нїѧ, и҆ заре́ю ѡ҆сїѧва́ющыѧ спаси́тельныхъ твои́хъ и҆ честны́хъ хотѣ́нїй. и҆́миже вселе́ннаѧ свѣ́томъ ра́зꙋма ѡ҆богаща́ющисѧ, твое́ю сла́вою ѡ҆сїѧва́ема є҆́сть, и҆ къ блаже́нномꙋ твоемꙋ̀ црⷭ҇твїю тщи́тсѧ. тѣ́хъ на́съ бж҃е́ственныхъ послꙋ́шати ᲂу҆вѣща́ющи ᲂу҆че́нїй, и҆ сама̀, трⷪ҇це ст҃а́ѧ, мл҃твъ тѣ́хъ, ꙗ҆̀же ѡ҆ на́съ ᲂу҆слы́ши, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ всеще́дрый, и҆ дꙋ́шы на́шѧ спасѝ, чл҃вѣколю́бче.

Сла́ва, гла́съ ѕ҃:

Ст҃и́тели хрⷭ҇тѡ́вы, и҆ ѻ҆ц҃є́въ сла́вꙋ, столпы̀ вѣ́ры, и҆ вѣ́рныхъ ᲂу҆чи́тели и҆ храни́тели, соше́дшесѧ, ѽ празднолю́бцы, пѣ́сненными похвала́ми воспои́мъ, глаго́люще: ра́дꙋйсѧ, цр҃ко́вное свѣти́ло, васі́лїе премꙋ́дре, и҆ сто́лпе непревра́тный: ра́дꙋйсѧ, ᲂу҆́ме нбⷭ҇ный, а҆рхїере́ю превелича́йшїи, бг҃осло́ве григо́рїе: ра́дꙋйсѧ, ѽ златосло́ве, всезлаты́й і҆ѡа́нне, покаѧ́нїѧ ꙗ҆́сный проповѣ́дниче, но, ѽ ѻ҆ц҃ы̀ требога́тїи! не преста́йте при́снѡ моли́тисѧ хрⷭ҇тꙋ̀, ѡ҆ вѣ́рою и҆ любо́вїю соверша́ющихъ ва́ше всесвѧще́нное и҆ бжⷭ҇твенное торжество̀.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ, гла́съ то́йже:

Дѣ́вственнꙋю добро́тꙋ, и҆ ᲂу҆́мное весе́лїе, є҆ди́нꙋ бцⷣꙋ, и҆ вѣ́рныхъ тве́рдꙋю ѡ҆гра́дꙋ, соше́дшесѧ, ѽ празднолю́бцы, пѣ́сненными похвала́ми воспои́мъ, глаго́люще: ра́дꙋйсѧ, мт҃и дв҃о чⷭ҇таѧ, свѣти́льниче свѣтоза́рный, и҆ две́рь нбⷭ҇наѧ: ра́дꙋйсѧ, ски́нїе сщ҃е́нїѧ, бг҃а вмѣ́щшаѧ во ᲂу҆тро́бѣ твое́й, всечⷭ҇таѧ: ра́дꙋйсѧ, всѣ́хъ нбⷭ҇ныхъ чинѡ́въ превы́шшаѧ безъ разсꙋжде́нїѧ. Тѣ́мже, мт҃и безмꙋ́жнаѧ, влⷣчце, не преста́й хранѧ́щи рабы̑ твоѧ̑, вѣ́рою и҆ любо́вїю воспѣва́ющыѧ тѧ̀ при́снѡ, и҆ ржⷭ҇твꙋ̀ твоемꙋ̀ покланѧ́ющыѧсѧ безсѣ́менномꙋ.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ а҃. Подо́бенъ: Всехва́льнїи мч҃ницы:

Таи́нники дх҃о́вныѧ вкꙋ́пѣ, ꙳ словє́сныѧ трꙋбы̑ бж҃їѧ, ꙳ бж҃е́ствєннаѧ зерца̑ла ꙳ восхва́лимъ дне́сь досто́йнѡ, ꙳ вели́каго васі́лїа, ꙳ бжⷭ҇твеннаго и҆ ѻ҆гнедохнове́ннаго григо́рїа, ꙳ точа́щаго златострꙋ̑йнаѧ ᲂу҆чє́нїѧ на́мъ ꙳ і҆ѡа́нна, и҆́стиннѡ златоꙋ́стаго.

Сті́хъ: Восхва́лѧтсѧ преподо́бнїи во сла́вѣ, и҆ возра́дꙋютсѧ на ло́жахъ свои́хъ.

Степе́нь вѣ́ры, ꙳ ᲂу҆́мъ бж҃е́ственный и҆ бо́дрый, ꙳ рѣка̀ златострꙋ́йнаѧ всесвѣтлѣ́йшїи и҆ честні́и свѣти̑льницы, ꙳ трⷪ҇цы побѡ́рницы, ꙳ прїѧ́тєлища бл҃года́тей дх҃а, ꙳ столпѝ непоколе́бленнїи, ꙳ цр҃кве ᲂу҆тверждє́нїѧ, ꙳ досто́йнѡ пѣ́сньми да восхва́лимъ.

Сті́хъ: Сщ҃е́нницы твоѝ ѡ҆блекꙋ́тсѧ въ пра́вдꙋ, и҆ преподо́бнїи твоѝ возра́дꙋютсѧ.

Дх҃а ѻ҆рга́ны, ꙳ гро́ма бж҃е́ственнагѡ трꙋбы̑, ꙳ мѡ́лнїи проповѣ́данїѧ, ꙳ свѣ́щницы всесвѣ́тлїи, ꙳ златі́и и҆ свѣтоно́снїи ѡ҆ бз҃ѣ, ꙳ треблаже́нне васі́лїе, ꙳ григо́рїе всемꙋ́дре, ꙳ всезла́те и҆ всече́стне і҆ѡа́нне, ꙳ чествꙋ́ющыѧ ва́съ спастѝ хрⷭ҇та̀ моли́те.

Сла́ва, гла́съ в҃:

Дне́сь дꙋ́шы земноро́дныхъ возно́сѧтсѧ ѿ земны́хъ, дне́сь небє́сныѧ быва́ютъ въ па́мѧти ст҃ы́хъ: и҆́бо врата̀ нбⷭ҇наѧ взе́млютсѧ, и҆ на́мъ влⷣчнѧѧ сказꙋ́єма быва́ютъ, сло́ва словеса̀ проповѣ́даютъ, и҆ ѧ҆зы́ки чꙋдеса̀ пою́тъ. мы́ же ко сп҃сꙋ возопїе́мъ: сла́ва тебѣ̀, хрⷭ҇тѐ бж҃е, вѣ̑рнымъ бо ми́ръ тѣ́ми бы́сть.

И҆ ны́нѣ, пра́здника:

Дне́сь хрⷭ҇то́съ во свѧти́лище прино́ситсѧ, ꙗ҆́кѡ младе́нецъ: дне́сь подъ зако́номъ быва́етъ, и҆́же мѡѷсе́ю зако́нъ да́вый: а҆́гг҃льскаѧ ᲂу҆диви́шасѧ вѡ́инства, на рꙋкꙋ̀ ста́рчєскꙋ держи́мꙋ, и҆́же всѧ́чєскаѧ содержа́щаго зрѧ́ще. сѷмеѡ́нъ говѣ́нїѧ и҆спо́лненъ бы́въ, и҆ ра́достнѣ вопїѧ́ше: ны́нѣ ѿпꙋсти́ мѧ, сп҃се, ѿ привре́меннагѡ живота̀ къ нестарѣ́ющемꙋсѧ поко́ю: ви́дѣхъ бо тѧ̀, и҆ возвесели́хсѧ.

На благослове́нїи хлѣ́бѡвъ тропа́рь, гла́съ д҃. Ꙗ҆́кѡ а҆пⷭ҇лѡвъ є҆динонра́внїи: Два́жды. Пи́санъ на ма́лѣй вече́рни. и҆ Бцⷣе дв҃о, ра́дꙋйсѧ, є҆ди́ножды.

Возслѣ́дованїе сщ҃енномꙋ́ченика і҆пполѵ́та пое́тсѧ на повече́рїи.

Канѡ́нъ, і҆ѡа́нна мона́ха.

Гла́съ д҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Колесни̑цы фараѡ́нѡвы, и҆ си́лꙋ є҆гѡ̀ вве́рже въ мо́ре крѣ́пкїй во бранѣ́хъ: воспое́мъ пѣ́снь но́вꙋ, ꙗ҆́кѡ просла́висѧ.

Грѧди́те, мꙋ́ченическими воспое́мъ пѣ́сньми свѧщенномꙋ́ченика, бг҃оза́рною зрѧ́ще благода́тїю свѣ́тлѡ просїѧ́вша, хрⷭ҇та̀ сла́вѧще всегда̀.

Ты̀ за ста́до слове́сное, ѿ хрⷭ҇та̀ врꙋче́нное, сего̀ подража́ѧ, въ бѣдѣ̀ сꙋ́щыѧ, и҆зрѧ́днѣ, ѻ҆́ч҃е, дꙋ́шꙋ положи́лъ є҆сѝ, и҆ сꙋгꙋ́бымъ вѣнце́мъ ᲂу҆краси́лсѧ є҆сѝ.

Сщ҃е́ннымъ ѿ повелѣ́нїѧ бж҃їѧ, ра́дованїѧ пома́завсѧ є҆ле́емъ мꙋ́ченическимъ, і҆пполѵ́те, назна́меналсѧ є҆сѝ кро́вїю.

Бг҃оро́диченъ:

Неѡпа́льнꙋ мѡѷсе́й въ горѣ̀ сїна́йстѣй кꙋпинꙋ̀ зрѧ́ше тѧ̀, прописа́вшꙋю, дв҃о, заре́ю неѡпа́льшꙋсѧ бжⷭ҇твеннагѡ ѻ҆гнѧ̀, и҆́бо бг҃а родила̀ є҆сѝ.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Лꙋ́къ си́льныхъ и҆знемо́же, и҆ немощствꙋ́ющїи препоѧ́сашасѧ си́лою: сегѡ̀ ра́ди ᲂу҆тверди́сѧ въ гдⷭ҇ѣ се́рдце моѐ.

А҆́гнцы словє́сныѧ ᲂу҆па́слъ є҆сѝ, и҆ ꙗ҆́коже а҆́гнѧ ѻ҆ве́цъ предпоже́рлсѧ є҆сѝ, всѣ́хъ первопа́стырѧ и҆ бж҃їѧ а҆́гнца подража́ѧ.

Млеко́мъ слове́снымъ, і҆пполѵ́те, пасѡ́мыѧ бг҃одохнове́ннѡ напои́лъ є҆сѝ: хрⷭ҇то́ва же свидѣ́тельства ра́дꙋѧсѧ и҆спи́лъ є҆сѝ ча́шꙋ.

Собо́ры страда́льцєвъ водѧ́й, за благоче́стїе прїѧ́лъ є҆сѝ мꙋче́нїе, є҆ди́наго сла́вѧ бг҃а ѻ҆ц҃а̀ съ сн҃омъ и҆ бж҃е́ственнымъ дх҃омъ.

Бг҃оро́диченъ:

Ра́дꙋйсѧ, мт҃и неискꙋсобра́чнаѧ, ꙗ҆́же бг҃а сло́ва во ᲂу҆тро́бѣ твое́й вмѣсти́вшаѧ, и҆ ро́ждшаѧ воплоще́ннаго, ꙗ҆́кѡ бг҃а кꙋ́пнѡ и҆ чл҃вѣ́ка.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Твоегѡ̀ на землѝ ꙗ҆вле́нїѧ, хрⷭ҇тѐ бж҃е, проповѣ́даѧ прⷪ҇ро́къ прише́ствїе, съ весе́лїемъ вопїѧ́ше: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Добродѣ́телей твои́хъ, ꙗ҆́кѡ многоплете́ннаѧ бжⷭ҇твеннаѧ плени́ца: ꙗ҆́кѡ па́стырь бо свидѣ́тель, і҆пполѵ́те, ѿ бг҃а почествова́лсѧ є҆сѝ, ѕѣлѡ̀ ѡ҆ не́мъ веселѧ́сѧ.

Приноше́нїе а҆́велево превозше́лъ є҆сѝ, словє́сныѧ бо а҆́гнцы приве́лъ є҆сѝ бг҃ꙋ, и҆ твое́ю кро́вїю ра́дꙋѧсѧ влⷣцѣ предста́лъ є҆сѝ.

Є҆реті́чествꙋющихъ пакиглаго́льное ѕломы́слїе дх҃омъ побѣди́въ, блаже́нне, свѧщенномꙋ́ченикъ и҆зрѧ́денъ любо́вїю влⷣки бы́лъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́кѡ ви́дѣша а҆́гг҃ли, дв҃о чⷭ҇таѧ, ѿ ᲂу҆тро́бы твоеѧ̀ произше́дшаго сн҃а бж҃їѧ, съ весе́лїемъ глаго́лахꙋ: сла́ва рождествꙋ̀ твоемꙋ̀, влⷣчце.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Ты̀, гдⷭ҇и мо́й, свѣ́тъ въ мі́ръ прише́лъ є҆сѝ, свѣ́тъ ст҃ы́й ѡ҆браща́ѧй и҆з̾ мра́чна невѣ́дѣнїѧ вѣ́рою воспѣва́ющыѧ тѧ̀.

Ты̀ мꙋ́ченикъ и҆́стиненъ свѧще́нникѡмъ бы́лъ є҆сѝ, и҆ мꙋ́ченикѡмъ ст҃и́тель, и҆ сꙋгꙋ́быми блиста́еши дарова́ньми, і҆пполѵ́те.

Ка́менїе ᲂу҆́бѡ златоза́рное, и҆ лѣ́потное, і҆пполѵ́те, заре́ю же твоегѡ̀ сщ҃еннонача́льства ᲂу҆краси́сѧ твоѐ страда́нїе.

Ба̑сни є҆́ллинскїѧ благоче́стнѡ ты̀ и҆з̾ѡбличи́лъ є҆сѝ, ѽ и҆зрѧ́дне въ мꙋ́ченицѣхъ! и҆ пребеззако́ннꙋю ле́сть є҆вре́євъ бжⷭ҇твенною благода́тїю.

Бг҃оро́диченъ:

Тѧ̀ ѻ҆рꙋ́жїе непобѣди́мое на врагѝ предлага́емъ, тѧ̀ ᲂу҆пова́нїе и҆ наде́ждꙋ на́шегѡ спасе́нїѧ, бг҃оневѣ́сто, стѧжа́хомъ.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Пожрꙋ́ ти гла́сомъ хвале́нїѧ, гдⷭ҇и, цр҃ковь вопїе́тъ тѝ, ѿ бѣсо́вскїѧ кро́ве ѡ҆чи́щшисѧ, ра́ди ми́лости ѿ ре́бръ твои́хъ и҆сте́кшею кро́вїю.

Поже́рлъ є҆сѝ сп҃сꙋ же́ртвꙋ хвале́нїѧ въ це́ркви преподо́бныхъ, ꙗ҆́кѡ бг҃ꙋ хода́тай же и҆ человѣ́кѡмъ, и҆ ᲂу҆се́рднѡ дꙋ́шꙋ твою̀ приве́лъ є҆сѝ кро́вїю.

Прїѧ́лъ є҆сѝ дарова́нїй мно́жество дх҃омъ, сщ҃енномꙋ́чениче, ѿ бг҃а, во ѿверзе́нїи бжⷭ҇твенныхъ ᲂу҆сте́нъ твои́хъ, и҆ приво́диши благода́рнѡ тебѐ ᲂу҆мерщвлѧ́ѧ.

Ꙗ҆́кѡ бжⷭ҇твенно страда́льцєвъ твои́хъ, хрⷭ҇тѐ, собра́нїе, ѡ҆ наде́жди лежа́щихъ, ꙗ҆́кѡ настоѧ́щими ᲂу҆жѐ пита́ющесѧ, и҆ сладча́е жи́зни вмѣнѧ́ющымъ сме́рть. (с. 631)

Бг҃оро́диченъ:

Ѽ чꙋ́до, всѣ́хъ чꙋде́съ новѣ́йшее! ꙗ҆́кѡ дв҃а во ᲂу҆тро́бѣ всѧ́чєскаѧ содержа́щаго неискꙋсомꙋ́жнѡ заче́нши, не тѣсновмѣстѝ.

Сѣда́ленъ, гла́съ а҃. Подо́бенъ: Гро́бъ тво́й, сп҃се:

Свѣти́льникъ присносїѧ́ненъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ мі́рꙋ, просвѣща́ѧ мо́лнїѧми бжⷭ҇твенныхъ твои́хъ слове́съ вѣ́рныхъ промышлє́нїѧ, ст҃и́телю і҆пполѵ́те. тѣ́мже всѝ свѧще́ннꙋю твою̀ и҆ бжⷭ҇твеннꙋю па́мѧть дне́сь ра́достнѡ соверша́емъ, и҆ вѣ́рнѡ почита́емъ.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Спасы́й во ѻ҆гнѝ а҆враа̑мскїѧ твоѧ̑ ѻ҆́троки, и҆ халдє́и ᲂу҆би́въ, ꙗ҆̀же пра́вда пра́веднѡ ᲂу҆ловлѧ́ше, препѣ́тый гдⷭ҇и, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ, благослове́нъ є҆сѝ.

Мꙋ́ченическими свѣ́тлостьми и҆ свѧще́нническими, просвѣща́еши, свѧщенномꙋ́чениче ꙗ҆вле́нне, вопїю́щыѧ хрⷭ҇тꙋ̀ въ па́мѧти твое́й: препѣ́тый гдⷭ҇и, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ, благослове́нъ є҆сѝ.

Предвѣ́дѧщаго и҆здале́че страда́нїе свѧще́ннѣйшее, ѻ҆́ч҃е, мꙋчє́нїѧ зрѧ̀, предстоѧ̑ща тебѣ̀, ра́дꙋѧсѧ взыва́лъ є҆сѝ: препѣ́тый гдⷭ҇и, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ, благослове́нъ є҆сѝ.

Ра̑ны претерпѣ́въ ѿ разжже́нныѧ любвѐ мꙋче́нїѧ, терпѣли́внѡ со дерзнове́нїемъ вопїѧ́ше і҆пполѵ́тъ: препѣ́тый гдⷭ҇и, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ, благослове́нъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Безсѣ́меннѡ во ᲂу҆тро́бѣ, и҆ преесте́ственнѡ прїе́мшꙋю непремѣ́ннаго бг҃а, за милосе́рдїе къ человѣ́кѡмъ прише́дша: препѣ́тый гдⷭ҇и, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ благослове́нъ є҆сѝ.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Во ѻ҆́бразѣ а҆́гг҃ла ꙗ҆́вльшагосѧ въ пещѝ ѻ҆́гненнѣй пѣсносло́вцємъ, хрⷭ҇та̀ бг҃а по́йте, ѻ҆́троцы, свѧще́нницы, благослови́те, лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Ꙗ҆́кѡ мѧгка̀ и҆ тꙋчна̀ же́ртва, до́брый бо па́стырь ꙗ҆́кѡ ѻ҆вча̀ приво́дитсѧ хрⷭ҇тꙋ̀, взыва́ѧ: свѧще́нницы, благослови́те, лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Мꙋ́ченическимъ вѣнце́мъ блиста́ѧ, цр҃кви твое́й, хрⷭ҇тѐ, і҆ера́рхъ возсїѧ̀, по́йте, ѻ҆́троцы, ра́дꙋѧсѧ взыва́ѧ: лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

По преще́ннѣмъ ѿвѣ́тѣ сме́ртнѣмъ, хрⷭ҇то́въ страда́лецъ ра́дꙋѧсѧ і҆пполѵ́тъ вопїѧ́ше: ѻ҆́троцы, хрⷭ҇та̀ благослови́те, лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

Неизглаго́ланнѡ и҆ безсѣ́меннѡ заче́ншꙋю, и҆ ро́ждшꙋю ра́дость вселе́ннѣй хрⷭ҇та̀ бг҃а, по́йте, ѻ҆́троцы, свѧще́нницы, благослови́те, и҆ превозноси́те въ всѧ̑ вѣ́ки.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Рождество̀ твоѐ нетлѣ́нно ꙗ҆ви́сѧ: бг҃ъ и҆зъ бокꙋ̀ твоє́ю про́йде, ꙗ҆́кѡ плотоно́сецъ ꙗ҆ви́сѧ на землѝ, и҆ съ человѣ́ки поживѐ. тѧ̀, бцⷣе, тѣ́мъ всѝ велича́емъ.

Ꙗ҆́кѡ всесла́венъ свѧщенномꙋ́ченикъ, сꙋгꙋ́бою ᲂу҆ѧсни́лъ є҆сѝ заре́ю хрⷭ҇то́вꙋ цр҃ковь, и҆ весели́ши сердца́ тѧ пою́щихъ. тѣ́мже тѧ̀ всѝ досто́йнѡ блажи́мъ.

И҆сто́чникъ и҆сточи́въ ᲂу҆че́нїй, всеблаже́нне, хрⷭ҇то́вѣ цр҃кви, и҆зъ мꙋ́ченическихъ крове́й пото́ки рѣ́чнѡ бг҃ꙋ прино́сиши: тѣ́мже тѧ̀ всѝ блажи́мъ, і҆пполѵ́те.

Наꙋчи́лъ є҆сѝ є҆ди́номꙋ, бг҃оглаго́ливе, бг҃ꙋ покланѧ́тисѧ въ трⷪ҇цѣ, зижди́телю всѣ́хъ ви́димыхъ же тва́рей и҆ неви́димыхъ, мꙋ́ченическимъ же ᲂу҆краси́лсѧ є҆сѝ вѣнце́мъ.

Бг҃оро́диченъ:

Блиста́ѧй тебѣ̀ а҆́гг҃лъ предста̀, и҆ лꙋча́ми дѣ́вства твоегѡ̀ вельмѝ просвѣти́сѧ, себѐ сама́гѡ ꙗ҆́кѡ сво́йственныѧ, забы̀ сла́вы, є҆́же ра́дꙋйсѧ, со стра́хомъ тебѣ̀ вѣща́ше.

Стїхи̑ры, гла́съ а҃. Подо́бенъ: Нбⷭ҇ныхъ чинѡ́въ:

Свѧще́нства благода́ть, ѻ҆́ч҃е, прїе́мъ, ꙳ бжⷭ҇твенными ᲂу҆чє́нїи просвѣти́лъ є҆сѝ всѧ̑, ꙳ і҆пполѵ́те бг҃омꙋ́дре, ꙳ и҆ свѧще́нными списа́ньми и҆столкова́лъ є҆сѝ ꙳ прⷪ҇ро́кѡвъ бжⷭ҇твєннаѧ словеса̀, ᲂу҆ѧснѧ́ѧ на́мъ ꙗ҆̀же ѿтꙋ́дꙋ быва̑ющаѧ.

И҆сповѣ́данїѧ бжⷭ҇твеннымъ вѣнце́мъ ᲂу҆краша́емь, ꙳ ка́плѧми твои́хъ крове́й ꙳ свѧще́нства ѻ҆де́ждꙋ ᲂу҆краси́лъ є҆сѝ, ꙳ ве́сь свѣ́телъ и҆ красе́нъ предста́лъ є҆сѝ, ꙳ цр҃ю̀ и҆ влⷣцѣ, и҆ творцꙋ̀, ꙳ всеблаже́нне і҆пполѵ́те.

Ꙗ҆́кѡ дерзнове́нїе, всеблаже́нне, ꙳ ко сп҃сꙋ хрⷭ҇тꙋ̀ ны́нѣ стѧжа́въ, ꙳ всѧ̑ вѣ́рнѡ тѧ̀ чтꙋ́щыѧ спаса́й ѿ бѣ́дъ и҆ напа́стей, ꙳ и҆ лю́тыхъ ѡ҆бстоѧ́нїй, и҆ ѿ страсте́й, и҆ паде́нїй, и҆ нꙋ́ждъ, ꙳ благопрїѧ́тными моли́твами твои́ми.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Жезло́мъ твоегѡ̀ застꙋпле́нїѧ, бцⷣе чⷭ҇таѧ, ꙳ ѕвѣ̑рскїѧ стра̑сти ѻ҆каѧ́нныѧ дꙋшѝ моеѧ̀ ѿженѝ, ꙳ ѿсю́дꙋ ми́рнѡ ꙳ къ жи́зни мѧ̀ наставлѧ́ющи, ꙳ и҆ ст҃о́мꙋ мѧ̀ ста́дꙋ ꙳ и҆збра́нныхъ твои́хъ ѻ҆ве́цъ сопричтѝ.

На ᲂу҆́трени, на Бг҃ъ гдⷭ҇ь, тропа́рь ст҃ы́хъ два́жды. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ.

По а҃-й каѳі́смѣ сѣда́ленъ, гла́съ є҃. Поⷣ: Собезнача́льное сло́во:

Ꙗ҆́кѡ ца́рское ᲂу҆краше́нїе це́ркве, васі́лїа всѝ восхва́лимъ, догма́тѡвъ сокро́вище неѡскꙋдѣ́емо: си́ми бо са́мъ наказа̀ на́съ трⷪ҇цꙋ чествова́ти ст҃ꙋ́ю, соедине́нꙋ ᲂу҆́бѡ сꙋщество́мъ, раздѣле́нꙋ же ѵ҆поста́сьми.

Сла́ва, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Ско́рѡ предварѝ:

Свѣти̑льницы пресвѣ́тлїи цр҃кве хрⷭ҇то́вы, мі́ръ просвѣти́сте ᲂу҆че́ньми ва́шими, ѻ҆тцы̀ бг҃омꙋ́дрїи, и҆зсꙋши́вше є҆́рєси всѣ́хъ ѕлосла́вныхъ, и҆ ᲂу҆гаси́вше пламенови̑днаѧ хꙋ́льныхъ смꙋщє́нїѧ. тѣ́мже, ꙗ҆́кѡ свѧти́телїе хрⷭ҇тѡ́вы, моли́тесѧ спасти́сѧ на́мъ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Дв҃о всепѣ́таѧ, мт҃и хрⷭ҇та̀ бг҃а, мр҃і́е бг҃оневѣ́сто и҆ неискꙋсобра́чнаѧ, вѣ́рныхъ предста́тельство, и҆зба́ви ѿ всѧ́кїѧ бѣды̀, и҆ всѧ́кїѧ нꙋ́жды, влⷣчце бцⷣе, вѣ́рою и҆ любо́вїю покро́вꙋ твоемꙋ̀ прибѣга́ющыѧ, є҆ди́на бг҃оневѣ́стнаѧ.

По в҃-й каѳі́смѣ сѣда́ленъ, гла́съ г҃. Поⷣ: Бжⷭ҇твенныѧ вѣ́ры:

Сто́лпъ бы́лъ є҆сѝ цр҃кве, бога́тство некра́домое благоче́стїѧ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, бг҃осло́ве григо́рїе, въ безстра́стїи ѡ҆сїѧ́лъ є҆сѝ житїѐ твоѐ, и҆ трⷪ҇чєскїѧ и҆з̾ѧсни́лъ є҆сѝ догма́ты, ѻ҆́ч҃е преподо́бне, хрⷭ҇та̀ бг҃а молѝ ѡ҆ спасе́нїи дꙋ́шъ на́шихъ.

Сла́ва, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Оу҆диви́сѧ і҆ѡ́сифъ:

Во цвѣ́тницѣ писа́нїй, ꙗ҆́коже пче́лы мꙋ̑дрыѧ прилета́юще вы̀ ѡ҆б̾ѧ́сте до́брѣ, и҆ ѿ цвѣтѡ́въ и҆зрѧ̑днѣйшаѧ, и҆ ме́дъ всѣ̑мъ вѣ̑рнымъ ᲂу҆че́нїй ва́шихъ предста́висте вкꙋ́пѣ во всенаслажде́нїе и҆́хъ: и҆ сегѡ̀ ра́ди всѧ́къ наслажда́ѧйсѧ съ весе́лїемъ зове́тъ: предста́ните па́ки и҆ по сме́рти, и҆̀же ва́съ восхвалѧ́ющымъ, блаже́ннїи.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Треволнє́нїи страсте́й безсо́вѣстный а҆́зъ ѡ҆бꙋрева́емь, пречⷭ҇таѧ, призыва́ю тѧ̀ те́плѣ, да не пре́зриши мѧ̀ ѻ҆каѧ́ннаго поги́бнꙋти, бе́зднꙋ ми́лости ро́ждшаѧ: ра́звѣ бо тебє̀ и҆ны́ѧ наде́жды не и҆́мамъ, да не ᲂу҆́бѡ врагѡ́мъ ѡ҆бра́дованїе, и҆ смѣ́хъ надѣ́ѧвсѧ на тѧ̀ ꙗ҆влю́сѧ: и҆́бо мо́жеши є҆ли́ка и҆ хо́щеши, ꙗ҆́кѡ мт҃и сꙋ́щи всѣ́хъ бг҃а.

По полѷеле́и сѣда́ленъ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ:

Премꙋ́дрїи ᲂу҆чи́телїе вселе́нныѧ, и҆̀же бг҃а просла́вльшїи дѣ́лы и҆ словесы̀ на землѝ, да возвели́чатсѧ дне́сь, ꙗ҆́кѡ спасе́нїѧ на́мъ сꙋ́ще хода́таи.

Сла́ва:

Пра́зднꙋетъ дне́сь цр҃ковь честно́е торжество̀ ᲂу҆чи́телей трїе́хъ: и҆́бо ті́и ᲂу҆тверди́ша цр҃ковь бжⷭ҇твенными свои́ми догма́ты.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Предста́тельнице неѡбори́маѧ ѡ҆скорблѧ́емыхъ, и҆ те́плое застꙋпле́нїе ᲂу҆пова́ющихъ на тѧ̀, ѿ бѣ́дъ мѧ̀ и҆зба́ви: ты́ бо є҆сѝ всѣ́хъ помо́щница.

Та́же степє́нна, а҃-й а҆нтїфѡ́нъ д҃-гѡ гла́са. Прокі́менъ, гла́съ д҃: Свѧще́нницы твоѝ ѡ҆блекꙋ́тсѧ въ пра́вдꙋ, и҆ преподо́бнїи твоѝ возра́дꙋютсѧ. Сті́хъ: Оу҆ста̀ моѧ̑ возглаго́лютъ премꙋ́дрость, и҆ поꙋче́нїе се́рдца моегѡ̀ ра́зꙋмъ. Всѧ́кое дыха́нїе: Є҆ѵⷢ҇лїе і҆ѡа́нна, зача́ло л҃ѕ.

По н҃-мъ ѱалмѣ̀ стїхи́ра, гла́съ ѕ҃:

И҆злїѧ́сѧ бл҃года́ть во ᲂу҆стна́хъ ва́шихъ, преподо́бнїи ѻ҆ц҃ы̀, и҆ бы́сте па́стырїе хрⷭ҇то́вы цр҃кве, ᲂу҆ча́ще словє́сныѧ ѻ҆́вцы, вѣ́ровати въ трⷪ҇цꙋ є҆диносꙋ́щнꙋю, во є҆ди́номъ бжⷭ҇твѣ̀.

Канѡ́нъ бцⷣы со і҆рмосо́мъ на ѕ҃, гла́съ в҃. И҆ ст҃ы́хъ два̀ на и҃.

Канѡ́нъ а҃-й. Творе́нїе і҆ѡа́нна є҆ѵхаі́та.

Гла́съ а҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Грѧди́те, лю́дїе, пои́мъ пѣ́снь хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ, раздѣ́льшемꙋ мо́ре, и҆ наста́вльшемꙋ лю́ди, ꙗ҆̀же и҆зведѐ и҆з̾ рабо́ты є҆гѵ́петскїѧ, ꙗ҆́кѡ просла́висѧ.

Бл҃гоче́стнѡ тѧ̀ чⷭ҇тꙋю бцⷣꙋ и҆́стиннѡ и҆сповѣ́дающаго, пречⷭ҇таѧ, дꙋше́ю и҆ тѣ́ломъ, ѿ лю́тыхъ бѣ́дъ, и҆ недꙋ́гѡвъ, и҆ прегрѣше́нїй ты́ мѧ спасѝ.

Всю̀ въ тебѣ̀ дарова́нїй бе́зднꙋ лежа́щꙋ ᲂу҆вѣ́дѣхомъ: тѣ́мже прибѣга́юще, бцⷣе, ᲂу҆се́рднѡ къ покро́вꙋ твоемꙋ̀ бжⷭ҇твенномꙋ, спаса́емсѧ.

Ѡ҆ на́съ тѧ̀ пою́щихъ, прчⷭ҇таѧ, молѝ воплоще́ннаго и҆з̾ пречи́стыхъ и҆ честны́хъ твои́хъ крове́й, и҆зба́витисѧ ѿ прегрѣше́нїй и҆ болѣ́зней го́рькихъ.

И҆́нъ канѡ́нъ ст҃ы́хъ, є҆гѡ́же краегране́сїе:

Трисо́лнечнагѡ свѣ́та, трѝ возвыша́ю сл҃нца.

Творе́нїе тогѡ́же і҆ѡа́нна.

Пѣ́снь а҃. Гла́съ и҆ і҆рмо́съ то́йже.

Ко́е бл҃годаре́нїе, ко́е противовоздаѧ́нїе подоба́ющее на́шымъ, человѣ́цы, принесе́тсѧ ѿ на́съ благодѣ́телємъ, и҆́миже, ко є҆́же до́брѣ бы́ти, наставлѧ́емсѧ;

Виті́йстїи ѧ҆зы́цы, и҆ хи́трѡсти, и҆ кова̑рства, и҆ всѧ̀ слове́съ си́ла, ны́нѣ въ винꙋ̀ да сподви́гнꙋтсѧ є҆ди́нꙋ, и҆ чествꙋ́юще взаи́мъ да почтꙋ́тъ.

Сво́йственнагѡ ᲂу҆́бѡ и҆̀мъ не терпѧ́хꙋ, дабы̀ что̀ стѧжа́ти на землѝ, нб҃омꙋ́дреннїи, храни́телїе же ꙗ҆ви́шасѧ ѻ҆́бщества и҆ предста́телїе: ѻ҆́бщихъ ᲂу҆́бѡ и҆ похва́лъ да сподо́бѧтсѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Тѧ̀ ѻ҆́бщее любоче́стїе, всенепоро́чнаѧ, на́шегѡ є҆стества̀ всѝ сла́вимъ, ᲂу҆ста̀ є҆ди̑ны бы́вше, и҆ є҆ди́но согла́сїе соверши́вше.

Дрꙋгі́й канѡ́нъ ст҃ы́хъ. Творе́нїе тогѡ́жде.

Гла́съ и҃. І҆рмо́съ:

Колесницегони́телѧ фараѡ́нѧ погрꙋзѝ чꙋдотворѧ́й и҆ногда̀ мѡѷсе́йскїй же́злъ, крⷭ҇тоѻбра́знѡ порази́въ и҆ раздѣли́въ мо́ре, і҆и҃лѧ же бѣглеца̀, пѣшехо́дца спасѐ, пѣ́снь бг҃ови воспѣва́юща.

Не человѣ́ческагѡ тща́нїѧ и҆справле́нїе сїѐ начина́нїе: но твоемꙋ̀ прⷭ҇то́лꙋ присѣдѧ́щаѧ, чл҃вѣколю́бче, премꙋ́дрость да споспѣшествꙋ́етъ мѝ, сло́ва благода́ть даю́щи, є҆́юже просла́вити возмогꙋ̀, и҆̀хже сама̀ до́брѣ предпросла́ви.

Ꙗ҆́коже ча́ша преисполнѧ́етсѧ, влⷣко, бл҃года́ть твоѧ̀, и҆ мно́гое бога́тство чл҃вѣколю́бїѧ твоегѡ̀ и҆злїѧ́етсѧ, и҆ потечѐ, ꙗ҆́коже и҆ и҆́ны а҆́гг҃лы, въ соста́вѣ пло́ти показа́ти, ны́нѣ предлежа́щыѧ въ похвалꙋ̀.

Съ нб҃сѐ нбⷭ҇нымъ подоба́ше бы́ти и҆ похвала́мъ, а҆́гг҃льское пѣ́нїе бж҃е́ствєннымъ прили́чное, бз҃и бо прича́стїемъ, и҆̀же є҆стество́мъ и҆ є҆ди́наго и҆́стиннаго бг҃а и҆мꙋ́ще въ себѣ̀ живꙋ́ща и҆ вѣща́юща.

Бг҃оро́диченъ:

Па́мѧть првⷣныхъ, бг҃омꙋ́дрое сосло́вїе съ похвала́ми соверша́етъ: съ ни́миже и҆ бж҃їѧ мт҃рь, ꙗ҆́кѡ тѣ́хъ глава̀, въ лѣ́потꙋ спрославлѧ́етсѧ, коне́чный и҆ пе́рвый, и҆ сре́днїй чи́нъ содержа́щи, и҆ бл҃гохвале́нїѧ причаща́ющисѧ.

Катава́сїа: Сꙋ́шꙋ глꙋбороди́тельнꙋю зе́млю:

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Оу҆твердѝ на́съ въ тебѣ̀, гдⷭ҇и, дре́вомъ ᲂу҆мерщве́й грѣ́хъ, и҆ стра́хъ тво́й всадѝ въ сердца̀ на́съ, пою́щихъ тѧ̀.

Мл҃твами твои́ми, чⷭ҇таѧ, бг҃а, є҆го́же родила̀ є҆сѝ, пода́ждь бл҃гопремѣне́нна твои̑мъ рабѡ́мъ, притека́ющымъ къ покро́вꙋ твоемꙋ̀, и҆ вѣ́рнѡ покланѧ́ющымсѧ твоемꙋ̀ ржⷭ҇твꙋ̀.

Всю̀ мою̀ жи́знь ѡ҆кормѝ, дв҃о, ᲂу҆пова́нїе моѐ и҆ предста́тельнице, и҆скꙋше́нїй и҆ ѡ҆бстоѧ́нїй и҆збавлѧ́ющи лю́тыхъ мѧ̀, приснодв҃о.

Премꙋ́дрость бж҃їю ѵ҆поста́снꙋю на ѡ҆б̾ѧ́тїихъ ꙗ҆́кѡ поне́сши, бцⷣе, ѿ невѣ́дѣнїѧ и҆ заблꙋжде́нїѧ и҆зба́витисѧ пою́щымъ тѧ̀ молѝ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

На ка́мени мѧ̀ вѣ́ры ᲂу҆тверди́въ, разшири́лъ є҆сѝ ᲂу҆ста̀ моѧ̑ на врагѝ моѧ̑, возвесели́босѧ дꙋ́хъ мо́й, внегда̀ пѣ́ти: нѣ́сть свѧ́тъ, ꙗ҆́коже бг҃ъ на́шъ, и҆ нѣ́сть пра́веденъ, па́че тебє̀, гдⷭ҇и.

Трꙋба̀ вели́каѧ цр҃кве, свѣти́льникъ, просвѣща́ѧ вселе́ннꙋю, проповѣ́дникъ, вѣща́нїемъ ѡ҆б̾е́млѧй всѧ̑ концы̀, великоимени́тый васі́лїй сподвиза́етъ собра́нїе сїѐ.

Свѣ́телъ ѿ житїѧ̀ и҆ веще́й, свѣ́телъ ѿ слове́съ и҆ ᲂу҆че́нїй, во всѣ́хъ пресїѧва́ѧ па́че всѣ́хъ, ꙗ҆́коже дрꙋго́е па́че ѕвѣ́здъ со́лнце, многопѣ́тый бг҃осло́въ дне́сь блажи́тсѧ.

Сѐ свѣ́тъ мі́ра мі́рꙋ свѣ́титъ, сѐ землѝ со́ль зе́млю ᲂу҆слажда́етъ: сѐ дре́во жи́зни безсме́ртїѧ плоды̀ предлага́етъ, златоꙋ́стый ст҃ы́й. И҆̀же ᲂу҆мре́ти не хотѧ́щїи, прїиди́те, наслажда́йтесѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Всѧ̑ ѿ небытїѧ̀ въ бытїѐ сотвори́вый, и҆ є҆стество̀ да́вый коемꙋ́ждо бы́вшихъ, то́йже и҆ да̑ннаѧ є҆стєства̀ прелага́ти вѣ́сть, ꙗ҆́коже хо́щетъ. ѿѻнꙋ́дꙋже и҆ слы́шимо є҆́сть, ꙗ҆́кѡ и҆ дв҃а ро́ждши, кто̀ не ᲂу҆диви́тсѧ;

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Оу҆твержде́й въ нача́лѣ нб҃са̀ ра́зꙋмомъ, и҆ зе́млю на вода́хъ ѡ҆снова́вый, на ка́мени мѧ̀, хрⷭ҇тѐ, за́повѣдей твои́хъ ᲂу҆твердѝ: ꙗ҆́кѡ нѣ́сть свѧ́тъ па́че тебє̀, є҆ди́не чл҃вѣколю́бче.

И҆̀же нра́вѡвъ и҆спра́вителїе, и҆ дꙋ́шъ строи́телїе, спаси́телїе ѻ҆́бщїи всѣ́хъ, и҆̀же и҆ дѣѧ́нїй на́мъ и҆ слове́съ ѻ҆́бразы показа́вше, наказа́телїе житїѧ̀ свѣ́тлїи, свѣ́тлѣ да восхва́лѧтсѧ.

Дх҃ъ бж҃їй и҆спо́лни васі́лїа хꙋдо́жества: ѻ҆́гненныхъ же и҆мѧ́ше ѧ҆зы́кѡвъ є҆ди́нъ григо́рїй, и҆ ѻ҆гне́мъ высокорѣ́чїѧ дхнѐ: хрⷭ҇тѡ́ва же ᲂу҆ста̀ во і҆ѡа́ннѣ глаго́лахꙋ.

Ны́нѣшнѧгѡ вѣ́ка мꙋ́дрость, бꙋ́йство про́повѣди ꙗ҆́вѣ ᲂу҆пражнѧ́емꙋю и҆́мать, повинꙋ́ющꙋюсѧ є҆мꙋ̀, и҆ ра́бски слꙋжа́щꙋю: проповѣ́дники бо бл҃года́ть мꙋ̑дрыѧ предлага́етъ ри́торы.

Бг҃оро́диченъ:

Во ᲂу҆тро́бѣ чⷭ҇тыѧ дв҃ы всели́выйсѧ, дꙋ́шы бг҃оно́сныхъ ст҃ы́хъ жили́ще твори́тъ, и҆ ѻ҆́ныхъ ᲂу҆стна́ми є҆́же ѡ҆ мт҃ри сказꙋ́етъ та́инство.

Катава́сїа: Оу҆твержде́нїе на тѧ̀ надѣ́ющихсѧ:

Сѣда́ленъ, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Премꙋ́дрости:

Вели̑кїѧ свѣти́льники свѣтоза̑рныѧ, цр҃кве столпы̀ неразори̑мыѧ согла́снѡ да восхва́лимъ, и҆̀же до́брыхъ наслажда́ющїисѧ, и҆ слове́съ тѣ́хъ, кꙋ́пнѡ и҆ благода́ти, премꙋ́драго златоглаго́лива, и҆ вели́каго васі́лїа, съ григо́рїемъ свѣ́тлымъ бг҃осло́вомъ: къ ни́мже и҆ возопїи́мъ ѿ се́рдца зовꙋ́ще: ст҃и́телїе тревелича́йшїи, моли́тесѧ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ, прегрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе дарова́ти пра́зднꙋющымъ любо́вїю ст҃ꙋ́ю па́мѧть ва́шꙋ.

Сла́ва:

Премꙋ́дрость прїе́мше ѿ бг҃а, ꙗ҆́кѡ а҆пⷭ҇ли и҆ні́и трїѐ хрⷭ҇тѡ́вы, сло́вомъ ра́зꙋма составлѧ́ете догма́ты, ꙗ҆̀же пре́жде словесы̀ просты́ми низлага́хꙋ, ры́барїе въ ра́зꙋмѣ си́лою дх҃а: подоба́ше бо та́кѡ про́стѣй на́шей вѣ́рѣ составле́нїе стѧжа́ти. Ѿню́дꙋже всѝ вопїе́мъ ва́мъ: моли́тесѧ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ, прегрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе дарова́ти пра́зднꙋющымъ любо́вїю ст҃ꙋ́ю па́мѧть ва́шꙋ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Дꙋ́шꙋ мою̀, дв҃о, смире́ннꙋю, бꙋ́рею житїѧ̀ и҆скꙋше́нїй, ны́нѣ ꙗ҆́кѡ кромѣ̀ ᲂу҆правле́нїѧ бы́вшꙋю, потоплѧ́емꙋю волна́ми, грѣхѡ́въ бре́менемъ ꙗ҆́вльшꙋсѧ преиспо́лненꙋ, и҆ во дно̀ а҆́дово прїитѝ бѣ́дствꙋющꙋ, предварѝ, бцⷣе, мл҃твъ твои́хъ млⷭ҇тїю, тишинꙋ̀ подаю́щи, и҆ бѣ́дъ и҆з̾има́ющи. Приста́нище бо ты̀ є҆сѝ небꙋ́рное, молѧ́щисѧ сн҃ꙋ твоемꙋ̀ и҆ бг҃ꙋ, прегрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе дарова́ти мѝ: тѧ́ бо и҆́мамъ наде́ждꙋ недосто́йный ра́бъ тво́й.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Оу҆слы́шахъ, гдⷭ҇и, слꙋ́хъ твоегѡ̀ смотре́нїѧ, и҆ просла́вихъ тѧ̀, є҆ди́не чл҃вѣколю́бче.

Ꙗ҆́звъ мои́хъ дꙋше́вныхъ, влⷣчце, и҆ плотски́хъ недꙋ́гѡвъ, бг҃а ро́ждшаѧ, разрѣше́нїе пода́ждь мѝ.

Ѿ ѡ҆бстоѧ́нїѧ и҆зба́ви мѧ̀, мт҃и бж҃їѧ, и҆ бꙋ́ри, и҆ бѣ́дъ, твои́ми моли́твами, є҆ди́на всепѣ́таѧ.

Ѡ҆бꙋрева́ема волна́ми жите́йскими и҆схи́ти, дв҃о, ко твоемꙋ̀ приста́нищꙋ наставлѧ́ющи мѧ̀.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Прише́лъ є҆сѝ ѿ дв҃ы, не хода́тай, ни а҆́гг҃лъ, но са́мъ, гдⷭ҇и, вопло́щсѧ, и҆ спа́слъ є҆сѝ всего́ мѧ человѣ́ка. тѣ́мъ зовꙋ́ ти: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Разꙋ̑мливы ѿ ни́жнїѧ мꙋ́дрости бы́вше, правле́нїе пресла́внїи ѿ бж҃е́ственныѧ стѧжа́сте: тѣ́мже ꙗ҆́кѡ рабы́ню сїю̀ ѻ҆́ной всемꙋ́дрѣ покори́сте.

Любомꙋ́дрїи, мꙋ̑дрыѧ а҆́ще лю́бите, ᲂу҆мꙋдри́тесѧ, и҆ глаго́лати наꙋчи́тесѧ всѝ, и҆̀же словесє́мъ чꙋдѧ́щїисѧ, дѣѧ́нїѧ ѻ҆па́сствꙋ и҆ видѣ́нїѧ ѿтꙋ́дꙋ ѡ҆бꙋча́ющесѧ. (с. 640)

Бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́кѡ по́зденъ до́ждь напослѣдѝ бы́вый, ᲂу҆́треннїй, во́дъ и҆ вѣкѡ́въ содѣ́тель, во чре́во твоѐ ᲂу҆ка́нꙋвъ, всенепоро́чнаѧ, во вре́мѧ прохлажда́ѧй ѡ҆скꙋдѣва́ющыѧ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Ты̀ моѧ̀ крѣ́пость, гдⷭ҇и, ты̀ моѧ̀ и҆ си́ла, ты̀ мо́й бг҃ъ, ты̀ моѐ ра́дованїе, не ѡ҆ста́вль нѣ́дра ѻ҆́ч҃а, и҆ на́шꙋ нищетꙋ̀ посѣти́въ. тѣ́мъ съ прⷪ҇ро́комъ а҆ввакꙋ́момъ зовꙋ́ ти: си́лѣ твое́й сла́ва, чл҃вѣколю́бче.

Сто́лпъ ѻ҆́гненъ лю́демъ вѣ̑рнымъ предварѧ́ющїй, и҆ ѡ҆палѧ́ющїй врагѝ вѣ́ры, племена́ же спаса́ѧй и҆звѣ́стнѡ послѣ́дꙋющыѧ, вели́кїй ꙗ҆ви́сѧ васі́лїй, да дерза́етъ и҆ побѣжда́етъ хрⷭ҇то́ва цр҃ковь, толи́кимъ ѡ҆богата́вшисѧ побо́рникомъ.

Ѧ҆зы́ка сла́дость, и҆ слꙋ́ха всѧ́кагѡ ᲂу҆слажде́нїе, твоѐ сло́во бы́сть, григо́рїе, ма́нна жи́зни, роса̀ сла́дкостїю ме́дъ, и҆́же и҆з̾ ка́мене, а҆́гг҃льскїй хлѣ́бъ нбⷭ҇ный, несы́тнѡ насыща́тисѧ ᲂу҆слажде́нїѧ є҆гѡ̀ ᲂу҆вѣщева́ѧ, и҆ и҆сполнѧ́ѧй сла́дости причаща́ющыѧсѧ.

Рѣка̀ дарова́нїй дх҃о́вныхъ напо́лнисѧ да́же и҆ до разли́тїѧ, и҆ до́брое лицѐ землѝ ꙗ҆́кѡ сла́достный пото́къ, ѿ златы́хъ напаѧ́етъ ᲂу҆́стъ, веселѧ́щи и҆ ᲂу҆тꙋчнѧ́ющи хрⷭ҇то́въ всѧ́кїй гра́дъ бж҃е́ственныхъ во́лнъ стрꙋѧ́ми.

Бг҃оро́диченъ:

Є҆стество̀ про́сто стерпѣ́вшее сложе́нїю, и҆ ꙗ҆́вльшеесѧ вы́шше сли́тїѧ въ твое́мъ, влⷣчце, сн҃ѣ, трїѐ бг҃оно́снїи ᲂу҆чи́телїе и҆сповѣ́даша, ѿ двою̀ вѡ́лю и҆ сꙋгꙋ́багѡ дѣ́йства сꙋгꙋ́ба по є҆стествꙋ̀ проповѣ́давше.

Катава́сїа: Покры́ла є҆́сть нб҃са̀:

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Свѣ́та пода́телѧ и҆ вѣкѡ́въ тво́рче, гдⷭ҇и, во свѣ́тѣ твои́хъ повелѣ́нїй наста́ви на́съ: ра́звѣ бо тебє̀, и҆но́гѡ бо́га не зна́емъ.

Ѻ҆рꙋ́жїе непобѣди́мое на разли̑чнаѧ и҆скꙋшє́нїѧ вра̑жїѧ и҆мꙋ́ще, всѧ́кагѡ вражде́бныхъ ѡ҆ѕлобле́нїѧ и҆збавлѧ́емсѧ при́снѡ, и҆̀же тѧ̀ бцⷣꙋ чⷭ҇тꙋю вѣ́дꙋщїи.

Зако́на и҆сполне́нїе, ꙗ҆́же вы́шшаѧ херꙋві́мѡвъ, родила̀ є҆сѝ бж҃їѧ и҆зъ тебє̀ воплоще́нна сн҃а є҆диноро́дна, є҆го́же ѡ҆ рабѣ́хъ твои́хъ ᲂу҆молѝ.

Всѧ́ческихъ творца̀ на рꙋкꙋ̀ твоє́ю поне́сши, сегѡ̀ на́мъ твои́ми моли́твами благопремѣ́нна дава́й, ны́нѣ ѿ се́рдца къ тебѣ̀ прибѣга́ющымъ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Просвѣще́нїе во тмѣ̀ лежа́щихъ, спасе́нїе ѿча́ѧнныхъ, хрⷭ҇тѐ сп҃се мо́й, къ тебѣ̀ ᲂу҆́треннюю, цр҃ю̀ ми́ра, просвѣти́ мѧ сїѧ́нїемъ твои́мъ: и҆но́гѡ бо, ра́звѣ тебє̀, бо́га не зна́ю.

Ты̀ и҆сто́чникъ твои́хъ дарова́нїй и҆спи́ти весьма̀, чл҃вѣколю́бче, да́лъ є҆сѝ ст҃ы̑мъ, ᲂу҆ма́ленъ ника́коже и҆стоща́нїемъ, мі́ръ же ве́сь ᲂу҆пои́въ, и҆̀же ѿ чре́ва и҆́хъ бжⷭ҇твенными пото́ки.

Что́ ми зла́то; что́ ми бога́тство и҆ сла́ва, и҆ могꙋ́тство; ды́мове расходѧ́щїисѧ по воздꙋ́хꙋ: всѧ̑ да и҆сче́знꙋтъ, всѧ̑ да прено́ситъ вѣ́тръ. Мнѣ̀ бога́тство є҆ди́но многорачи́тельно ᲂу҆чи́телей тро́ица виті́йствꙋющаѧ.

То́читъ рѣка̀ нетлѣ́ннꙋю пи́щꙋ, и҆ бжⷭ҇твенное питїѐ: то́читъ а҆́лчꙋщымъ безсме́ртное бра́шно, и҆ жа́ждꙋщымъ нетлѣ́нное питїѐ: вода̀ жива̀ во вѣ́ки, и҆ содержа́щаѧ жи̑вы пїю́щыѧ: всѝ многотекꙋ́щїѧ жи́зни насы́титесѧ.

Бг҃оро́диченъ:

И҆мѣ́ѧше крѣ́пость на ны̀ ѕло́ба, но не въ коне́цъ: и҆знемо́же бо по дв҃ѣ въ крѣ́пости си́льнаго ро́ждшей, под̾е́мшаго плотскꙋ́ю не́мощь, и҆ си́льнаго въ ѕло́бѣ ᲂу҆мертви́вша.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Вскꙋ́ю мѧ̀ ѿри́нꙋлъ є҆сѝ ѿ лица̀ твоегѡ̀, свѣ́те незаходи́мый и҆ покры́ла мѧ̀ є҆́сть чꙋжда́ѧ тма̀ ѻ҆каѧ́ннаго; но ѡ҆брати́ мѧ, и҆ къ свѣ́тꙋ за́повѣдей твои́хъ пꙋти̑ моѧ̑ напра́ви, молю́сѧ.

И҆̀же бжⷭ҇твенныхъ веще́й и҆ человѣ́ческихъ мꙋ̑дрыѧ хитрецы̀, и҆̀же сꙋ́щихъ є҆стєства̀ любои́стиннѣ ꙗ҆́вѣ на́мъ и҆звѣсти́вшыѧ, и҆ зижди́телѧ тѣ́хъ всѣ̑мъ сказа́вшыѧ ꙗ҆́кѡ лѣ́пѡ, благода́рными гла́сы восхва́лимъ.

Го́рькое и҆ те́рпкое ꙗ҆̀же ко спасе́нїю лѣче́бъ ᲂу҆слади́ша мꙋ́дрыми слове́съ ᲂу҆че́ньми же и҆ хитростьмѝ, и҆ бл҃года́тьми, дꙋ́шъ бж҃е́ственнїи лѣчи́телїе: наслажда́йтесѧ, всѝ благочести́вїи, и҆ красꙋ́ємы спаса́йтесѧ.

Молчи́тъ всѧ́ко сло́во, бг҃опроповѣ́дникѡмъ гл҃го́лющымъ бжⷭ҇твєннаѧ: и҆ ᲂу҆держава́етъ надъ ве́тхимъ завѣ́томъ но́вый, предлага́ющїй честны̑ѧ скрижа̑ли, и҆̀же въ не́мъ законополага́ющихъ, къ ни́мже причита́етсѧ всѐ вѣ́рныхъ сосло́вїе.

Бг҃оро́диченъ:

Безсме́ртное є҆стество̀ сме́ртное претечѐ во ст҃ы́ню, и҆ дв҃а ѻ҆трокови́ца безплѡ́тныѧ а҆́гг҃лы превзы́де, ꙗ҆́кѡ бг҃а ро́ждшаѧ, цр҃ѧ̀ а҆́гг҃льскаго, на него́же зрѣ́ти ѻ҆́нѣмъ невозмо́жно.

Катава́сїа: Ꙗ҆́кѡ ви́дѣ и҆са́їа:

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Въ бе́зднѣ грѣхо́внѣй валѧ́ѧсѧ, неизслѣ́днꙋю милосе́рдїѧ твоегѡ̀ призыва́ю бе́зднꙋ: ѿ тлѝ, бж҃е, мѧ̀ возведѝ.

Спасе́нїѧ приста́нище вѣ́дый тѧ̀, пла́ваѧ многопеча́льнагѡ житїѧ̀ пꙋчи́нꙋ, призыва́ю тѧ̀, влⷣчце, ко́рмчаѧ дꙋшѝ мое́й бꙋ́ди.

Чи́стагѡ житїѧ̀ ѿпадо́хъ лѣ́ностьми ѻ҆каѧ́нный, но возведѝ, бл҃гослове́ннаѧ всечⷭ҇таѧ, повелѣ́нїємъ сн҃а твоегѡ̀ сочета́вши.

Ми́лости твоеѧ̀, бцⷣе, сподо́би мѧ̀, преми́лостиваго сло́ва поро́ждшаѧ, ꙗ҆̀же свое́ю кро́вїю ѿ тлѝ человѣ́ки и҆зба́вльшаго.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Бе́здна мѧ̀ мно́га грѣхо́внаѧ ѡ҆крꙋжа́етъ, и҆ вопїю́ ти, прⷪ҇ро́ка подража́ѧй: ѿ тлѝ мѧ̀, гдⷭ҇и, возведѝ.

Свѡ́йства въ трⷪ҇цѣ трѝ сбг҃осло́вите: нерожде́нїе ѻ҆ц҃а̀, сло́ва же рожде́нїе, и҆ дх҃а и҆схожде́нїе сама́гѡ.

Дне́сь до́мꙋ семꙋ̀ свѣтоѧвле́нное спасе́нїе: два́ бо и҆ трѝ сѡ́бранныѧ хрⷭ҇то́съ во и҆́мѧ своѐ почествꙋ́ѧй, посредѣ̀ присꙋ́тствꙋетъ си́хъ.

Неиспы́танна земна́ѧ глꙋбина̀ къ небе́сной высотѣ̀: но ѿ землѝ ст҃ы̑ѧ вознесѐ вы́шше небе́съ, небе́сное жела́нїе.

Бг҃оро́диченъ:

Но́въ тѧ̀ и҆сто́чникъ, дв҃о, и҆ винꙋ̀ та̑инъ и҆мꙋ́ще, трїѐ бг҃оглагѡ́льницы, но́выми предложе́ньми новолѣ́пное прили́чествꙋетъ нарече́нїе.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Ѡ҆чи́сти мѧ̀, сп҃се, мнѡ́га бо беззакѡ́нїѧ моѧ̑, и҆ и҆зъ глꙋбины̀ ѕѡ́лъ возведѝ, молю́сѧ: къ тебѣ́ бо возопи́хъ, и҆ ᲂу҆слы́ши мѧ̀, бж҃е спасе́нїѧ моегѡ̀.

Трⷪ҇цꙋ є҆ди́нственнꙋю бг҃осло́вити наꙋчи́хомсѧ, є҆ди́ницꙋ трⷪ҇чнꙋю пѣ́ти прїѧ́хомъ: покланѧ́тисѧ навыко́хомъ ѿ ѻ҆тцє́въ є҆ди́номꙋ є҆стествꙋ̀ трїѷпоста́сномꙋ.

Сло́во бѣ̀ въ нача́лѣ ко ѻ҆ц҃ꙋ̀ собезнача́льное, и҆ дх҃ъ бж҃їй, бг҃ъ бѣ̀ пребезнача́льный, про́сто, є҆диносꙋ́щно, соесте́ственно бжⷭ҇тво̀, ꙗ҆́кѡ бжⷭ҇твеннїи глаго́лютъ проповѣ̑дницы.

Совокꙋплѧ́ю и҆ раздѣлѧ́ю, ꙗ҆̀же совокꙋпле́ннѣ раздѣлѧ́ємаѧ, є҆ди́но нераздѣ́льно помышлѧ́ю, и҆ трѝ мню̀: ᲂу҆чи́тели прїе́млю трѝ бг҃онѡ́сныѧ, та́кѡ ᲂу҆вѣщава́ющыѧ мѧ̀ вѣ́ровати.

Бг҃оро́диченъ:

Безма́тернїй пре́жде пло́ти, без̾ѻ́ч҃їй же по воплоще́нїи, сн҃ъ ѻ҆́ч҃їй и҆ мт҃рнїй, и҆́же сїѧ̑ нарица́ѧй, па́че ᲂу҆ма̀ ѻ҆боѧ̀: бг҃ꙋ бо подоба́етъ чꙋде́съ пресла̑внаѧ.

Катава́сїа: Возопѝ къ тебѣ̀:

Конда́къ, гла́съ в҃. Подо́бенъ: Твє́рдыѧ:

Свѧщє́нныѧ и҆ бг҃овѣща̑нныѧ проповѣ́дники, ве́рхъ ᲂу҆чи́телей, гдⷭ҇и, прїѧ́лъ є҆сѝ въ наслажде́нїе благи́хъ твои́хъ и҆ ᲂу҆покое́нїе: трꙋды́ бо ѻ҆́нѣхъ и҆ сме́рть прїѧ́лъ є҆сѝ па́че всѧ́кагѡ всепло́дїѧ, є҆ди́не прославлѧ́ѧй ст҃ы̑ѧ твоѧ̑.

І҆́косъ:

Кто̀ дово́ленъ своѧ̑ ᲂу҆стнѣ̀ разве́рзти, и҆ подви́гнꙋти ѧ҆зы́къ къ ды́шꙋщымъ ѻ҆гне́мъ си́лою сло́ва и҆ дꙋ́ха; ѻ҆ба́че толи́кѡ рещѝ дерзнꙋ̀: ꙗ҆́кѡ всѐ преидо́ша человѣ́ческое є҆стество̀ сі́и трїѐ, мно́гими и҆ вели́кими дарова́ньми, дѣѧ́нїемъ же и҆ видѣ́нїемъ, по ѻ҆боемꙋ̀ свѣ̑тлы превозше́дше. тѣ́мже ѕѣлѡ̀ вели́кихъ дарѡ́въ ты́ѧ сподо́билъ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ вѣ̑рныѧ твоѧ̑ слꙋжи́тели, є҆ди́не прославлѧ́ѧй ст҃ы̑ѧ твоѧ̑.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Ѻ҆́бразꙋ злато́мꙋ, на по́лѣ деи́рѣ слꙋжи́мꙋ, трїѐ твоѝ ѻ҆́троцы небрего́ша безбо́жнагѡ велѣ́нїѧ: посредѣ́ же ѻ҆гнѧ̀ вве́ржени, ѡ҆роша́еми поѧ́хꙋ: благослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

На крⷭ҇тѣ̀ пригво́ждсѧ и҆́же и҆зъ тебє̀ воплоти́выйсѧ, бг҃ороди́тельнице, а҆да́мово раздра̀ рꙋкописа́нїе: є҆го́же ны́нѣ молѝ, всенепоро́чнаѧ, всѣ́хъ бѣ́дъ и҆зба́витисѧ вѣ́рою зовꙋ́щымъ: благослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Наде́жда блага́ѧ, застꙋ́пница же вѣ́рныхъ є҆сѝ, влⷣчце: и҆ ны́нѣ мо́лимсѧ тебѣ̀, дарова́ти сострада́тельства пꙋчи́нꙋ всѣ̑мъ на тѧ̀ ᲂу҆пова́ющымъ, и҆ сн҃ꙋ твоемꙋ̀ зовꙋ́щымъ: благослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Кра́сною ѻ҆де́ждею спаси́тельныхъ за́повѣдей, креще́нїемъ ѡ҆дѣ́ѧвсѧ, ѡ҆скверни́хъ лѣ́ностїю ѻ҆каѧ́нный: ны́нѣ же тѝ притека́ю, дв҃о, ѻ҆де́ждею просѧ̀ весе́лїѧ тобо́ю па́ки ѡ҆блещи́сѧ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Бг҃опроти́вное велѣ́нїе беззако́ннꙋющагѡ мꙋчи́телѧ, высо́къ пла́мень вознесло̀ є҆́сть: хрⷭ҇то́съ же прострѐ бг҃очести̑вымъ ѻ҆трокѡ́мъ ро́сꙋ дх҃о́внꙋю, сы́й бл҃гослове́нъ и҆ препросла́вленъ.

Побѣжда́етсѧ, блаже́ннїи, и҆ ѿбѣга́етъ ꙗ҆́же пре́жде непостоѧ́ннаѧ де́рзость є҆ресе́й, во́скъ же растаѧва́емый ѿ лица̀ ѻ҆гнѧ̀, любодѣ́ичное же всѧ́кое ᲂу҆че́нїе показꙋ́етсѧ, ва́шымъ приража́ющеесѧ ѻ҆гнедохновє́ннымъ вѣща́нїємъ.

Лжи́выхъ ᲂу҆́бѡ ᲂу҆клони́шасѧ є҆́ллинскихъ бꙋесло́вїй, ᲂу҆вѣще́нїе же томи́тельство є҆́же въ человѣ́цѣхъ є҆ди́но и҆збра́ша: подъ ни́мже и҆́стинꙋ сі́и трїѐ ᲂу҆тверди́вше, си́це ве́сь со́нмъ вѣ́рныхъ побѣжда́ютъ словесы̀, и҆ ᲂу҆вѣщева́ютъ.

Бг҃оро́диченъ:

Въ тебѣ̀ всѧ́ко прорече́нїе воспочѝ, и҆ коне́цъ прїѧ́ше ᲂу҆дивлѧ́ющее глаго́лющыѧ: и҆зъ тебє́ же свѣтлѣ́е и҆ прорече́нїй чꙋдеса̀ то́чатъ, чⷭ҇таѧ, мꙋ̑дрыѧ ꙗ҆влѧ́юща сказа́тели.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Бж҃їѧ снизхожде́нїѧ ѻ҆́гнь ᲂу҆стыдѣ́сѧ въ вавѷлѡ́нѣ и҆ногда̀, сегѡ̀ ра́ди ѻ҆́троцы въ пещѝ ра́дованною ного́ю, ꙗ҆́кѡ во цвѣ́тницѣ ликꙋ́юще, поѧ́хꙋ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Молча́щїи и҆ зовꙋ́щїи, ви́димїи же и҆ слы́шимїи, добродѣ́тели и҆ мꙋ́дрости бг҃оглаго́ливїи столпы̀ бы́ша, дѣ́ломъ и҆ сло́вомъ вопи́ти повелѣва́юще: благослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Бж҃їѧ гла́сы свы́ше возгремѣ́вшыѧ на́мъ пречꙋ́днѡ, мо́лнїи же лꙋчы̀, и҆̀же ва̑ша вѣща̑нїѧ прїе́млюще, всемꙋ́дрїи. кꙋ́пнѡ ᲂу҆́бѡ пое́мъ съ ва́ми: благослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

И҆спꙋще́ни бꙋ́дꙋтъ гра́ди ѿ каменнопра́щныхъ ѧ҆зы́кѡвъ, сокрꙋша́ющїи гнила̑ѧ ᲂу҆че́нїй, а҆́ще кто̀ посредѣ̀ де́рзнетъ сꙋесло́вникѡвъ, пра̑ваѧ не вѣща́ѧ: благослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Бг҃оро́диченъ:

Въ тѧ̀, дв҃о, всели́сѧ, и҆ по ржⷭ҇твѣ̀ дв҃ꙋ ѡ҆ста́ви, и҆́же ᲂу҆строѧ́ѧй стїхі̑и, и҆ претворѧ́ѧй є҆стєства̀, ꙗ҆́коже хо́щетъ, бг҃ороди́тельнице мр҃і́е. къ немꙋ́же вопїе́мъ съ тобо́ю, всенепоро́чнаѧ: благослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Катава́сїа: Тебѐ во ѻ҆гнѝ:

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Въ пе́щь ѻ҆́гненнꙋю ко ѻ҆трокѡ́мъ є҆врє́йскимъ снизше́дшаго, и҆ пла́мень въ ро́сꙋ прело́жшаго бг҃а, по́йте, дѣла̀, ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇а, и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Сто́лпъ крѣ́пости тве́рдъ и҆ степе́нь, и҆ храни́тельницꙋ, и҆ предста́тельницꙋ стѧжа́вше тѧ̀ вѣ́рою, спаса́емсѧ ны́нѣ, пое́мъ ржⷭ҇тво̀ твоѐ, пречⷭ҇таѧ, и҆ превозно́симъ во всѧ̑ вѣ́ки.

Безсме́ртїѧ проза́рный вѣ́мы тѧ̀ и҆сто́чникъ, бцⷣе, ꙗ҆́кѡ ро́ждшꙋю сло́во безсме́ртнагѡ ѻ҆ц҃а̀, є҆́же всѧ̑ ѿ сме́рти и҆збавлѧ́ющее, превозносѧ́щыѧ є҆го̀ во вѣ́ки.

Стрꙋю̀ и҆сцѣле́нїй на́мъ всегда̀ вѣ̑рнымъ то́чиши: є҆гѡ́же незави́стнꙋю благода́ть взе́млюще ны́нѣ, воспѣва́емъ рождество̀ твоѐ, пречⷭ҇таѧ, и҆ превозно́симъ во всѧ̑ вѣ́ки.

И҆́нъ. І҆рмо́съ то́йже.

Разꙋмѣва́емъ благоче́стнѡ, и҆ прославлѧ́емъ є҆диноче́стнѡ, є҆ди́но є҆стество̀ безмѣрномо́щнꙋю, є҆ди́ницꙋ же и҆ трⷪ҇цꙋ, всѧ̑ сїѧ̑ словесы̀ пра́вѧщꙋю лꙋ́чшими: та́кѡ бо сла́вити трїѐ бг҃оно́снїи преда́ша, съ ни́миже покланѧ́емсѧ є҆́й во вѣ́ки.

Соедини́шасѧ трїѐ бг҃опроповѣ̑дницы, соедини́вшїи трⷪ҇цꙋ, и҆ нераздѣ́льное во всѣ́хъ соблю́дшїи, бжⷭ҇твеннымъ є҆стество́мъ: є҆ди́нꙋ ѿ тоѧ̀ воспрїѧ́ша нераздѣ́льнꙋю сла́вꙋ, въ похвале́нїе є҆ди́но созыва́ющꙋю превозносѧ́щыѧ ю҆̀ во вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

Прїе́мъ є҆́же по на́мъ, возда́въ же своѐ благодѣ́тель, содѣ́ѧ то́кмѡ, не пострада́ же, дв҃о, твори́тъ бо, но не въ тлѣ́нїе ᲂу҆строѧ́етъ: па́че же и҆ стражда̀ во́лею, стра́стїю стра̑сти рѣши́тъ, ꙗ҆́коже трїѐ ѻ҆тцы̀ на́съ тайноꙋча́тъ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Седмери́цею пе́щь халде́йскїй мꙋчи́тель бг҃очести̑вымъ неи́стовнѡ разжжѐ, си́лою же лꙋ́чшею спасє́ны сїѧ̑ ви́дѣвъ, творцꙋ̀ и҆ и҆зба́вителю вопїѧ́ше: ѻ҆́троцы, благослови́те, свѧще́нницы, воспо́йте, лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Ꙗ҆̀же бг҃ъ соедини́въ во є҆диноче́стнѣмъ є҆дине́нїи, похвали́тель да не разлꙋча́етъ человѣ́къ, но ра̑вны непщꙋ́ѧ въ тѣ́хже дарова́нїихъ, ра́вныхъ и҆ пѣ́нїй пѣснопоѧ́й да сподо́битъ: ѻ҆́троцы, благослови́те, свѧще́нницы, воспо́йте, лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Си́льнїи и҆ непобори́мїи бжⷭ҇тва̀ спобѡ́рницы, и҆ и҆́стины нелжи́вїи споспѣ̑шницы, глꙋбины̑ дх҃а до́брѣ и҆спыта́вше, бг҃олѣ̑пнаѧ ѡ҆ бз҃ѣ разꙋмѣ̑нїѧ ѿтꙋ́дꙋ составлѧ́ютъ, и҆ ᲂу҆ча́тъ пѣ́ти: лю́дїе, превозноси́те хрⷭ҇та̀ во всѧ̑ вѣ́ки.

Съ нб҃сѐ ᲂу҆́бѡ велича̑йшаѧ два̀ свѣти̑ла просвѣща́ютъ по прее́мствꙋ дрꙋ́гъ дрꙋ́га подсо́лнечнꙋю: ѿ земли́ же свѣтлѣ́е всю̀ вселе́ннꙋю ѡ҆зарѧ́ютъ трѝ по томꙋ́жде превели̑каѧ свѣти̑ла, свѣтѧ́ще съ дрꙋ́гъ дрꙋ́гомъ, и҆ пою́ще кꙋ́пнѡ: лю́дїе, превозноси́те хрⷭ҇та̀ во вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

На́съ ра́ди воплоще́нїе и҆ стрⷭ҇ти честны̑ѧ, на́съ ра́ди бг҃ъ съ ме́ртвыми бы́сть, сме́рти ᲂу҆́бѡ невкꙋ́сенъ, ꙗ҆́кѡ страсте́й свобо́денъ, къ пло́ти же сме́ртнѣй ѡ҆бще́нїемъ глаго́лемый и҆ стрⷭ҇ти причасти́сѧ и҆ сме́рти, съ не́юже превозно́симъ хрⷭ҇та̀ во вѣ́ки.

Катава́сїа: Нестерпи́момꙋ ѻ҆гню̀:

На ѳ҃-й пѣ́сни Честнѣ́йшꙋю не пое́мъ, но пое́мъ припѣ́въ:

Велича́й, дꙋшѐ моѧ̀, чⷭ҇тнѣ́йшꙋю нбⷭ҇ныхъ во́инствъ дв҃ꙋ, пречⷭ҇тꙋю бцⷣꙋ.

Та́же і҆рмо́съ. Посе́мъ то́йже припѣ́въ пое́мъ и҆ къ про́чымъ бг҃орѡ́дичнымъ тропарє́мъ.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Ѿ бг҃а бг҃а сло́ва, неизрече́нною мꙋ́дростїю прише́дшаго ѡ҆бнови́ти а҆да́ма, ꙗ҆́дїю въ тлѣ́нїе па́дшаго лю́тѣ, ѿ ст҃ы́ѧ дв҃ы неизрече́ннѡ воплоти́вшагосѧ на́съ ра́ди, вѣ́рнїи є҆диномꙋ́дреннѡ пѣ́сньми велича́емъ.

Бг҃облаже́ннаѧ ѻ҆трокови́це, наде́ждꙋ мою̀ всю̀ ᲂу҆се́рднѡ возлага́ю на тѧ̀: спаси́ мѧ, мт҃и и҆́стинныѧ жи́зни, и҆ сла́дости присносꙋ́щныѧ насы́титисѧ молѝ, чⷭ҇таѧ, вѣ́рою и҆ любо́вїю тѧ̀ пѣ́сньми велича́юща.

Ꙗ҆́вльшисѧ, дв҃о, две́ре бжⷭ҇твеннагѡ свѣ́та, дꙋшѝ моеѧ̀ мра́къ свѣ́та твоегѡ̀ невеще́ственными блиста̑нїи ѡ҆зарѝ, и҆ вѣ́чнагѡ ѻ҆гнѧ̀ и҆зба́витисѧ мнѣ̀ ᲂу҆молѝ, чⷭ҇таѧ, вѣ́рою и҆ любо́вїю тѧ̀ пѣ́сньми велича́ющемꙋ.

Во чре́во твоѐ всели́сѧ, є҆го́же и҆зъ чре́ва пре́жде вѣкѡ́въ ѻ҆ц҃ъ родѝ сн҃а: соверше́нъ бы́сть чл҃вѣ́къ, и҆ и҆сто́чникъ дарова́нїй тѧ̀, бг҃ома́ти, показа̀ на́мъ, вѣ́рнѡ покланѧ́ющымсѧ несказа́нномꙋ твоемꙋ̀ рождествꙋ̀.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Безнача́льна роди́телѧ сн҃ъ, бг҃ъ и҆ гдⷭ҇ь, вопло́щсѧ ѿ дв҃ы, на́мъ ꙗ҆ви́сѧ, ѡ҆мрачє́ннаѧ просвѣти́ти, собра́ти расточє́ннаѧ: тѣ́мъ всепѣ́тꙋю бцⷣꙋ велича́емъ.

Къ канѡ́нѡмъ же ст҃ы́хъ, на кі́йждо тропа́рь пое́мъ припѣ́вы сі́и:

Велича́й, дꙋшѐ моѧ̀, во і҆ера́рсѣхъ свѣти̑ла трѝ вели̑каѧ.

Сѐ ва́ше дѣ́ланїе и҆ па́ства, за ю҆́же велича́йшыѧ болѣ̑зни претерпѣ́сте, во є҆ди́но соше́дшесѧ: кꙋ́пнѡ же трѝ вы̀ сопрїе́мше, ѻ҆́бщꙋю и҆́мать похвалꙋ̀ ва́ше сладча́йшее соедине́нїе.

Велича́й, дꙋшѐ моѧ̀, трисїѧ́тєльныѧ хрⷭ҇то́вы цр҃кве.

Не ѻ҆боюдоѻ́стрый ме́чь, благода́ть, но треѻ́стрый на ра́тникѡвъ тоѧ̀ предлага́етъ: є҆ди́нъ нб҃окова́ненъ ме́чь тремѝ крѣпостьмѝ и҆з̾ѡщре́нъ, при́снѡ побо́рствꙋѧй по трисїѧ́нномъ є҆ди́номъ бжⷭ҇твѣ̀.

Велича́й, дꙋшѐ моѧ̀, просвѣща́ющыѧ хрⷭ҇то́вꙋ цр҃ковь.

Ва́ше жи́тельство на нб҃сѣ́хъ бѧ́ше, пресла́внїи, и҆ пло́ть носѧ́щихъ во вѣ́ки нескве́рнꙋ: въ ни́хже всесоверше́ннѣ ны́нѣ живꙋ́ще, сꙋ́щымъ на землѝ на́мъ пребыва́ющымъ, вы̑шнѧѧ моли́те и҆ мы́слити, и҆ дѣ́ѧти.

Велича́й, дꙋшѐ моѧ̀, честнѣ́йшꙋю нбⷭ҇ныхъ во́инствъ дв҃ꙋ, пречⷭ҇тꙋю бцⷣꙋ.

Бг҃оро́диченъ:

Тѣсни́тъ мѧ̀ широта̀ твои́хъ вели́чїй, влⷣчце, подавлѧ́ющи сло́во ѿ ча́стости, и҆ пресла́внѡ мѝ слꙋча́етсѧ є҆́же недоꙋмѣва́тисѧ, ѿ благомо́щества: тѣ́мже толи́кѡ тѧ̀ возвели́чившаго сла́вимъ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Оу҆жасе́сѧ ѡ҆ се́мъ нб҃о, и҆ землѝ ᲂу҆диви́шасѧ концы̀, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ ꙗ҆ви́сѧ человѣ́кѡмъ пло́тски, и҆ чре́во твоѐ бы́сть простра́ннѣйшее нб҃съ: тѣ́мъ тѧ̀ бцⷣꙋ а҆́гг҃лѡвъ и҆ человѣ̑къ чинонача̑лїѧ велича́ютъ.

Велича́й, дꙋшѐ моѧ̀, прест҃ы́ѧ трⷪ҇цы трѝ па́стыри.

Возвы́сисѧ тро́ичнаѧ добродѣ́тель, и҆ всѧ́чєскаѧ сла́вы и҆спо́лни, и҆нꙋ́ю лꙋчꙋ̀ на́мъ возсїѧ́вши трисвѣ́тлꙋ, ꙗ҆́кѡ своѐ ѡ҆сїѧ́нїе, нбⷭ҇ныѧ тайноводи́тели, и҆́миже на бжⷭ҇твенное ѻ҆́ныѧ видѣ́нїе, благоче́ствꙋюще наставлѧ́емсѧ.

Велича́й, дꙋшѐ моѧ̀, ѿ трисо́лнечнагѡ свѣти́ла трѝ вели̑каѧ.

Не є҆́сть вто́рство въ трїе́хъ си́хъ, старѣ́йшинства бо кі́йждо и҆́хъ но́ситъ, пе́рвый не сы́й, и҆ є҆диночестны́ѧ превы́шшаѧ: присвоѧ́ютъ же па́че дрꙋ́гъ дрꙋ́га побѣ́дꙋ прера́достнѡ, не вмѣща́етсѧ бо здѣ̀ за́висти де́рзость, растлѣва́ющїѧ є҆диномы́слїе.

Велича́й, дꙋшѐ моѧ̀, трїѷпоста́снагѡ и҆ нераздѣ́льнагѡ бжⷭ҇тва̀ держа́вꙋ.

Ѻ҆ц҃є́въ благоче́стїе своѧ̑ перворѡ́дныѧ сы́ны показа́вшее, ча̑да возражда́етъ свѣ́тꙋ при̑снаѧ и҆ непорѡ́чнаѧ тѣ́ми, соверша́ємаѧ дх҃омъ, жи́знь глаго́лавшимъ въ ни́хъ, и҆ цѣ́лъ соблюда́ти и҆спроша́етъ до конца̀ ми́ръ, є҆го́же ѿ ни́хъ наслѣ́дствова.

Велича́й, дꙋшѐ моѧ̀, честнѣ́йшꙋю нбⷭ҇ныхъ во́инствъ дв҃ꙋ, пречⷭ҇тꙋю бцⷣꙋ.

Сн҃а бг҃а жива́гѡ мꙋ́дрыхъ ᲂу҆чи́телей ве́рхъ проповѣ́да, твоего̀ сн҃а, ѿ ѿкрове́нїѧ ѻ҆́ч҃а, не ѿ пло́ти и҆ кро́ве сїѐ тайноꙋвѣ́давъ, мт҃и бж҃їѧ. тѣ́мже тѧ̀ и҆ дв҃ꙋ просла́вивъ, мт҃рь и҆ бцⷣꙋ возвели́чи.

Катава́сїа: Въ зако́нѣ сѣ́ни и҆ писа́нїй:

Свѣти́ленъ. Подо́бенъ: Свѣ́те неизмѣ́нный:

Трѝ свѣтоза̑рныѧ свѣти́льники, па́че со́лнечныхъ лꙋ̑чь, ѿ свѣтонача́льныѧ трⷪ҇цы, и҆ трисо́лнечныѧ є҆ди́ницы, преесте́ственнѡ смѣ́шєны, бг҃онѡ́сныѧ восхва́лимъ ѻ҆тцы̀.

Сла́ва. Подо́бенъ: Нб҃о ѕвѣзда́ми:

Свѣ́та прїѧ́тєлища, свѣтолꙋ̑чныѧ мѡ́лнїи, васі́лїа ны́нѣ вели́каго, григо́рїа бг҃осло́ва, златоꙋ́стаго і҆ѡа́нна, да восхва́лимъ всѝ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Є҆ди́нственное бжⷭ҇тво̀, ѻ҆́ч҃е, сн҃е и҆ дш҃е, мольба́ми васі́лїа, григо́рїа и҆ і҆ѡа́нна, и҆ пречⷭ҇тыѧ бцⷣы, да не ѿлꙋчꙋ́сѧ твоеѧ̀ сла́вы.

На хвали́техъ стїхи̑ры, гла́съ є҃. Поⷣ: Ра́дꙋйсѧ: Ні́ла ѯанѳопꙋ́ла:

Ра́дꙋйсѧ, свѧти́телей тро́ица, цр҃кве вели̑каѧ забра̑ла, столпѝ благоче́стїѧ, вѣ́рныхъ ᲂу҆твержде́нїе, є҆реті́чествꙋющихъ низпаде́нїе, хрⷭ҇тѡ́вы ᲂу҆па́сшїи лю́ди бж҃е́ственными ᲂу҆чє́нїи, и҆ разли́чными добродѣ́тельми воспита́вшїи, благода́ти ꙗ҆́снїи проповѣ̑дницы, зако́ны произложи́вшїи хрⷭ҇то́вꙋ и҆сполне́нїю, вождѝ къ вы̑шнимъ, ра́йстїи вхо́ды, хрⷭ҇та̀ ᲂу҆моли́те низпосла́ти дꙋша́мъ на́шымъ ве́лїю млⷭ҇ть.

Два́жды.

Ра́дꙋйсѧ, свѧти́телей тро́ица, нб҃оше́ственнїи земні́и а҆́гг҃ли, мі́ра спасе́нїе, человѣ́кѡвъ ра́дость, и҆ вселе́нныѧ ᲂу҆чи́телїе, сло́ва побѡ́рницы, вра́чеве премꙋ́дрїи недꙋ́гѡвъ дꙋше́вныхъ и҆ тѣле́сныхъ, приснотекꙋ́щыѧ рѣ́ки дх҃ѡ́вныѧ, словесы̀ напаѧ́ющїи земно́е всѐ лицѐ, бг҃осло́внїи степє́ни, златосло́ви бж҃е́ственнїи, хрⷭ҇та̀ ᲂу҆моли́те низпосла́ти дꙋша́мъ на́шымъ ве́лїю ми́лость.

Ра́дꙋйсѧ, свѧти́телей тро́ица, земны́ѧ тве́рди сѡ́лнца, лꙋчѝ и҆ свѣти̑ла ѿ трисо́лнечнагѡ ѡ҆заре́нїѧ, помраче́нныхъ прозрѣ́нїе, цвѣ́ти бл҃гово́ннїи раѧ̀ краснѣ́йшїи, бг҃осло́ве, мꙋ́дрый же васі́лїе, златоꙋ́сте, дщи̑цы дх҃а, скрижа̑ли бг҃оначерта̑нныѧ, сосцы̀ и҆сточа́ющїи спасе́нїѧ млеко̀, мꙋ́дрости ᲂу҆краше́нїе, хрⷭ҇та̀ ᲂу҆моли́те дꙋша́мъ на́шымъ дарова́ти ве́лїю ми́лость.

Сла́ва, гла́съ є҃:

Вострꙋ́бимъ трꙋбо́ю пѣ́сней, да ликовствꙋ́имъ пра́зднствєннаѧ, и҆ взыгра́емъ ра́дꙋющесѧ въ пречестно́е торжество̀ ᲂу҆чи́телей на́шихъ. Свѧти́телїе и҆ лю́ди да стекꙋ́тсѧ, и҆ воспле́щꙋтъ въ пѣ́снехъ: ꙗ҆́кѡ ᲂу҆че́нїй и҆сточи́вшыѧ рѣ́ки превели̑кїѧ трѝ, добротѡ́чныѧ присноживѡ́тныѧ дх҃а, па́стырїе и҆ ᲂу҆чи́телїе, пречестны́ѧ трⷪ҇цы трегꙋ̑быѧ свѧщеннотаи́нники, соше́дшесѧ да восхва́лимъ: фїлосо́фи, мꙋ̑дрыѧ: і҆ерє́и, па́стыри: грѣ̑шницы, предста́тели: ни́щїи, ѡ҆богати́тели: сꙋ́щїи въ ско́рбехъ, ᲂу҆тѣ́шители: пꙋ́тницы, спꙋтеше́ственники: и҆̀же въ мо́ри, ко́рмчїи, и҆ всѝ и҆̀же вездѣ̀ те́плѣ предварѧ́ющыѧ, бжⷭ҇твєнныѧ а҆рхїера́рхи похвалѧ́юще та́кѡ рце́мъ: прест҃і́и ᲂу҆чи́телїе, потщи́тесѧ и҆з̾ѧ́ти вѣ̑рныѧ ѿ жите́йскихъ собла́знѡвъ, и҆ и҆зба́вити вѣ́чныхъ мꙋ́къ моли́твами ва́шими.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ. Ге́рмана патрїа́рха:

Вострꙋ́бимъ трꙋбо́ю пѣ́сней, прекло́ншисѧ бо свы́ше всецр҃и́ца мт҃и дв҃а, бл҃гослове́ньми вѣнчава́етъ воспѣва́ющыѧ ю҆̀. Вѣ́рнїи лю́дїе да стекꙋ́тсѧ, и҆ цр҃и́цꙋ да воспле́щꙋтъ въ пѣ́снехъ цр҃ѧ̀ ро́ждшꙋю, сме́ртїю ѡ҆держи̑мыѧ пе́рвѣе разрѣши́ти человѣколю́бнѡ благоизво́лившаго. Па́стырїе и҆ ᲂу҆чи́телїе, до́брагѡ па́стырѧ пречⷭ҇тꙋю мт҃рь соше́дшесѧ да восхва́лимъ, свѣ́щникъ златоза́рный, свѣтоно́сный ѻ҆́блакъ, нб҃съ простра́ннѣйшꙋ, ѡ҆дꙋшевле́ный же кївѡ́тъ, ѻ҆гнезра́чный влⷣчень прⷭ҇то́лъ, маннопрїе́мнꙋю златꙋ́ю ста́мнꙋ, заключе́ннꙋю сло́ва две́рь, всѣ́хъ хрⷭ҇тїа́нъ прибѣ́жище, пѣ́сньми бг҃оглаго́ливыми похвалѧ́юще, си́це рце́мъ: пала́то сло́ва, сподо́би смире́нныхъ на́съ нбⷭ҇нагѡ црⷭ҇твїѧ, ничто́же бо невозмо́жно хода́тайствꙋ твоемꙋ̀.

Славосло́вїе вели́кое: и҆ ѿпꙋ́стъ.

На лїтꙋргі́и: Бл҃жє́нна, ѿ канѡ́на а҃-гѡ пѣ́снь г҃: и҆ ѿ канѡ́на дрꙋга́гѡ пѣ́снь ѕ҃. Прокі́менъ, гла́съ и҃: Во всю̀ зе́млю и҆зы́де вѣща́нїе и҆́хъ. Сті́хъ: Нб҃са̀ повѣ́даютъ сла́вꙋ бж҃їю: А҆пⷭ҇лъ ко є҆вре́ємъ, зача́ло тл҃д. А҆ллилꙋ́їа, гла́съ д҃: И҆сповѣ́дѧтъ нб҃са̀ чꙋдеса̀ твоѧ̑, гдⷭ҇и. Є҆ѵⷢ҇лїе матѳе́а, зача́ло а҃і: Вы̀ є҆стѐ свѣ́тъ мі́ра: Прича́стенъ: Ра́дꙋйтесѧ:

🕅 Подоба́етъ вѣ́дати, а҆́ще слꙋчи́тсѧ трїе́хъ свѧти́телей, васі́лїа вели́кагѡ, григо́рїа бг҃осло́ва и҆ і҆ѡа́нна златоꙋ́стагѡ, въ недѣ́лю мытаре́вꙋ, и҆лѝ блꙋ́днагѡ, и҆лѝ мѧсопꙋ́стнꙋю.

На ма́лѣй вече́рни стїхи̑ры воскрⷭ҇ны д҃. Сла́ва, свѧти́телей: И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ гла́са, ма́лыѧ вече́рни. На стїхо́внѣ стїхи́ра воскрⷭ҇на є҆ди́на, и҆ свѧти́телей стїхо́вна вели́кїѧ вече́рни со стїхѝ свои́ми. Сла́ва, свѧти́телей. И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ въ то́йже гла́съ. По Ны́нѣ ѿпꙋща́еши, и҆ по Ѻ҆́ч҃е на́шъ, тропа́рь воскрⷭ҇нъ. Сла́ва, ст҃ы́хъ: И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ. Є҆ктенїа̀ ма́лаѧ, и҆ ѿпꙋ́стъ.

На вели́цѣй вече́рни: По каѳі́смѣ, на Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры воскрⷭ҇ны г҃, и҆ трїѡ́ди г҃, и҆ ст҃ы́хъ д҃. [Зрѝ] А҆́ще ли недѣ́лѧ мѧсопꙋ́стнаѧ: стїхи̑ры воскрⷭ҇ны г҃, и҆ трїѡ́ди д҃, и҆ ст҃ы́хъ г҃. Сла́ва, трїѡ́ди: И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ а҃-й, гла́са. На лїті́и стїхи́ра хра́ма, та́же трїѡ́ди хвали́тныѧ. Сла́ва, ст҃ы́хъ: И҆ ны́нѣ, трїѡ́ди. На стїхо́внѣ стїхи̑ры воскрⷭ҇ны. Сла́ва, ст҃ы́хъ: И҆ ны́нѣ, трїѡ́ди. На благослове́нїи хлѣ́бѡвъ тропа́рь, Бцⷣе дв҃о: два́жды, и҆ ст҃ы́хъ є҆ди́ножды, и҆ чте́нїе.

На ᲂу҆́трени: На Бг҃ъ гдⷭ҇ь, тропа́рь воскре́сенъ два́жды: Сла́ва, ст҃ы́хъ: И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ а҃-й, въ то́йже гла́съ. По каѳі́смахъ сѣда́льны воскрⷭ҇ны, съ бг҃оро́дичны и҆́хъ: и҆ чте́нїе во є҆ѵⷢ҇лїи толково́мъ: и҆ полѷеле́й ст҃ы́хъ.

А҆́ще ли недѣ́лѧ блꙋ́днагѡ, и҆лѝ мѧсопꙋ́стнаѧ:

Прилага́емъ и҆ тре́тїй ѱало́мъ: На рѣка́хъ вавѷлѡ́нскихъ: Та́же сѣда́льны ст҃ы́хъ ѻ҆́ба по є҆ди́ножды безъ бг҃оро́дичнѡвъ: Сла́ва, сѣда́ленъ полѷеле́йный: И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: и҆ чте́нїе ст҃ы́хъ. Степє́нна: и҆ прокі́менъ гла́са. Всѧ́кое дыха́нїе: Є҆ѵⷢ҇лїе воскре́сно. Воскрⷭ҇нїе хрⷭ҇то́во и҆ прѡ́чаѧ. Канѡ́нъ воскрⷭ҇нъ со і҆рмосо́мъ на д҃: и҆ бцⷣы на два̀: и҆ трїѡ́ди на д҃: и҆ ст҃ы́хъ на д҃. Катава́сїа, Сꙋ́шꙋ глꙋбороди́тельнꙋю зе́млю:

[Зрѝ] А҆́ще ли недѣ́лѧ мѧсопꙋ́стнаѧ:

Канѡ́нъ воскрⷭ҇нъ на д҃, и҆ трїѡ́ди на ѕ҃, и҆ ст҃ы́хъ, на д҃. Катава́сїа трїѡ́ди. По г҃-й пѣ́сни конда́къ ст҃ы́хъ, и҆ і҆́косъ, и҆ сѣда́ленъ и҆́хъ: И҆ ны́нѣ, трїѡ́ди, и҆ чте́нїе. По ѕ҃-й пѣ́сни конда́къ трїѡ́ди, и҆ і҆́косъ, и҆ чте́мъ про́логъ. На ѳ҃-й пѣ́сни пое́мъ Честнѣ́йшꙋю: Свѣти́ленъ воскрⷭ҇нъ: Сла́ва, ст҃ы́хъ: И҆ ны́нѣ, трїѡ́ди. На хвали́техъ стїхи̑ры воскрⷭ҇ны д҃: и҆ ст҃ы́хъ со Сла́внымъ д҃, съ припѣ́вы и҆́хъ.

[Зрѝ] А҆́ще ли недѣ́лѧ мѧсопꙋ́стнаѧ:

Тогда̀ по стїхи́рахъ ст҃и́телей глаго́лемъ сті́хъ: Воскреснѝ, гдⷭ҇и бж҃е мо́й: и҆ пое́мъ стїхи́рꙋ самогла́снꙋ трїѡ́ди: Сла́ва, тꙋ́южде: И҆ ны́нѣ, Преблагослове́нна є҆сѝ:

[зрѝ] А҆́ще ли нѣ́сть недѣ́лѧ мѧсопꙋ́стнаѧ.

Тогда̀ въ трїѡ́ди стїха̀ не глаго́лемъ. Но по стїхи́рахъ ст҃ы́хъ, сла́ва, трїѡ́ди: И҆ ны́нѣ, Преблагослове́нна є҆сѝ, бцⷣе: Славосло́вїе вели́кое. По трист҃о́мъ тропа́рь воскрⷭ҇нъ то́чїю, и҆ є҆ктєнїѝ, и҆ ѿпꙋ́стъ. И҆ и҆схожде́нїе ѻ҆бы́чное въ притво́ръ, Сла́ва, и҆ ны́нѣ, стїхи́ра є҆ѵⷢ҇льскаѧ, и҆ ча́съ а҃-й. На часѣ́хъ тропа́рь воскрⷭ҇нъ: Сла́ва, ст҃ы́хъ: И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ часѡ́въ. По Ѻ҆́ч҃е на́шъ: кондакѝ, воскрⷭ҇нъ, трїѡ́ди и҆ ст҃ы́хъ, премѣнѧ́юще глаго́лемъ.

На лїтꙋргі́и: Бл҃жє́нна гла́са на д҃, и҆ трїѡ́ди пѣ́снь г҃-ѧ на д҃, и҆ ст҃ы́хъ ѕ҃-ѧ на д҃. По вхо́дѣ тропа́рь воскрⷭ҇нъ, и҆ ст҃ы́хъ. Та́же, конда́къ воскрⷭ҇нъ: Сла́ва, ст҃ы́хъ: И҆ ны́нѣ, трїѡ́ди. Прокі́менъ, а҆пⷭ҇лъ, а҆ллилꙋ́їа, є҆ѵⷢ҇лїе, и҆ прича́стенъ днѐ, и҆ ст҃ы́хъ:

🕅 А҆́ще ли слꙋчи́тсѧ трїе́хъ ст҃и́телей въ сꙋббѡ́тꙋ мѧсопꙋ́стнꙋю: и҆ пое́мъ слꙋ́жбꙋ и҆́хъ въ пѧто́къ, пре́жде, во все́мъ непремѣ́ннѡ.

[Зрѝ] А҆́ще ли слꙋчи́тсѧ трїе́хъ ст҃и́телей въ понедѣ́льникъ, и҆лѝ во вто́рникъ, и҆лѝ въ четверто́къ сы́рныѧ недѣ́ли:

Въ недѣ́лю ве́чера, Пое́мъ Бл҃же́нъ мꙋ́жъ, а҃-й а҆нтїфѡ́нъ: (въ про́чыѧ же дни̑ сы́рныѧ седми́цы, глаго́лемъ каѳі́смꙋ рѧдовꙋ́ю.) На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры ст҃ы́хъ на ѕ҃: Сла́ва, ст҃ы́хъ: И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: а҃-й по гла́сꙋ самогла́сна ст҃ы́хъ. Вхо́дъ, прокі́менъ днѐ, и҆ чте́нїе ст҃ы́хъ, и҆ є҆ктєнїѝ. На стїхо́внѣ трїѡ́ди самогла́сенъ днѐ два́жды, и҆ мч҃ниченъ: припѣ́вы же глаго́лемъ ѻ҆бы̑чныѧ: Къ тебѣ̀ возведо́хъ: Сла́ва, ст҃ы́хъ. И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ воскрⷭ҇нъ. По Ны́нѣ ѿпꙋща́еши, и҆ по трист҃о́мъ, тропа́рь ст҃ы́хъ, Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: и҆ ѿпꙋ́стъ. На повече́рїи по Досто́йнѣ, и҆ по трист҃о́мъ, конда́къ ст҃ы́хъ.

[Зрѝ] А҆́ще же па́мѧть си́хъ трїе́хъ ст҃и́телей слꙋчи́тсѧ въ четверто́къ сы́рныѧ недѣ́ли, тогда̀ въ сре́дꙋ на часѣ́хъ, по Ѡ҆сла́би ѡ҆ста́ви и҆ по покло́нѣхъ, быва́етъ зво́нъ во всѧ̑ по ѻ҆бы́чаю. и҆ а҆́бїе глаго́лемъ: Прїиди́те, поклони́мсѧ, три́жды. и҆ ѱало́мъ ѻ҆бы́чный, и҆ є҆ктенїа̀, и҆ стїхи̑ры по предпи́санномꙋ. По вхо́дѣ прокі́менъ паремїѝ днѐ, и҆ паремїа̀ трїѡ́ди, и҆ по не́й прокі́менъ, Да ᲂу҆пова́етъ і҆и҃ль на гдⷭ҇а. Та́же парємїѝ ст҃ы́хъ. Пото́мъ, Сподо́би, гдⷭ҇и: На стїхо́внѣ трїѡ́ди самогла́сенъ днѐ два́жды, и҆ мꙋ́чениченъ: Сла́ва, ст҃ы́хъ: И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ. По Ны́нѣ ѿпꙋща́еши, по Ѻ҆́ч҃е на́шъ, тропа́рь ст҃ы́хъ, и҆ є҆ктенїа̀, и҆ трѝ вели̑кїѧ покло́ны. Та́же, Всест҃а́ѧ трⷪ҇це: и҆ Бꙋ́ди и҆́мѧ гдⷭ҇не: три́жды и҆ ѱало́мъ л҃г. Досто́йно є҆́сть: И҆ ѿпꙋ́стъ. И҆ вхо́димъ въ трапе́зꙋ, и҆ разрѣша́емъ на сы́ръ и҆ ꙗ҆́ица.

На ᲂу҆́трени: На Бг҃ъ гдⷭ҇ь, тропа́рь ст҃ы́хъ два́жды. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ. По а҃-й каѳі́смѣ сѣда́ленъ трїѡ́ди два́жды, пи́санъ по в҃-й каѳі́смѣ. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ є҆гѡ̀, и҆ чте́нїе днѐ. По в҃-й каѳі́смѣ сѣда́льны ст҃ы́хъ ѻ҆́ба по є҆ди́ножды: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ втора́гѡ сѣда́льна. Пе́рвагѡ же сѣда́льна бг҃оро́диченъ ѡ҆ставлѧ́етсѧ, и҆ чте́нїе днѐ. Та́же полѷеле́и ст҃ы́хъ: и҆ сѣда́льны и҆́хъ, и҆ бг҃оро́диченъ, и҆ чте́нїе. Посе́мъ степє́нна, а҃-й а҆нтїфѡ́нъ, д҃-гѡ гла́са. Прокі́менъ, є҆ѵⷢ҇лїе, и҆ стїхи́ра, ст҃ы́хъ. Канѡ́нъ бцⷣѣ со і҆рмосо́мъ на ѕ҃, і҆рмосы̀ по два́жды: и҆ и҆ ст҃ы́хъ два̀ канѡ́на на и҃. Катава́сїа: Сꙋ́шꙋ глꙋбороди́тельнꙋю зе́млю: ѻ҆́ба ли̑ка вкꙋ́пѣ: А҆ и҆дѣ́же трипѣ́снѡ, пое́мъ канѡ́ны ст҃ы́хъ со і҆рмосо́мъ на ѕ҃: и҆ трипѣ́снѡ на и҃. Катава́сїа трїѡ́ди. По г҃-й пѣ́сни сѣда́льны ст҃ы́хъ, и҆ бг҃оро́диченъ и҆́хъ: и҆ чте́нїе ст҃ы́хъ. По ѕ҃-й пѣ́сни конда́къ и҆ і҆́косъ ст҃ы́хъ. и҆ чте́мъ про́логъ. По ѳ҃-й пѣ́сни свѣти́ленъ ст҃ы́хъ два́жды: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ. На хвали́техъ стїхи̑ры ст҃ы́хъ на д҃, и҆ Сла́ва, и҆ ны́нѣ: Та́же ѱало́мщикъ глаго́летъ: Сла́ва тебѣ̀ показа́вшемꙋ на́мъ свѣ́тъ. и҆ Сла́ва въ вы́шнихъ бг҃ꙋ: Посе́мъ є҆ктенїа̀: И҆спо́лнимъ ᲂу҆́треннюю моли́твꙋ на́шꙋ: И҆ пое́мъ на стїхо́внѣ трїѡ́ди самогла́сенъ днѐ два́жды, и҆ мꙋ́чениченъ. Припѣ́вы же глаго́лемъ ѻ҆бы̑чныѧ: И҆спо́лнихомсѧ заꙋ́тра ми́лости твоеѧ̀, гдⷭ҇и: Сла́ва, ст҃ы́хъ, гла́съ ѕ҃: Ст҃и́тели хрⷭ҇тѡ́вы: И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Дѣ́вственнꙋю добро́тꙋ: пи̑саны на лїті́и. Та́же, Бла́го є҆́сть, и҆ трист҃о́е, по Ѻ҆́ч҃е на́шъ, тропа́рь ст҃ы́хъ: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ воскрⷭ҇нъ. Посе́мъ є҆ктенїа̀, Поми́лꙋй на́съ, бж҃е: и҆ возгла́съ. Та́же і҆ере́й глаго́летъ: Сы́й благослове́нъ: кли́рїцы же, а҆ми́нь. Оу҆твердѝ, бж҃е: и҆ ча́съ а҃-й. На часѣ́хъ тропа́рь и҆ конда́къ ст҃ы́хъ.

На лїтꙋргі́и Блажє́нна ѿ канѡ́нѡвъ, а҃-гѡ, пѣ́снь г҃-ѧ со і҆рмосо́мъ на д҃: и҆ дрꙋга́гѡ пѣ́снь ѕ҃-ѧ на д҃. По вхо́дѣ тропарѝ хра́ма хрⷭ҇то́ва, и҆лѝ бцⷣы, и҆ ст҃ы́хъ. Та́же конда́къ хра́ма хрⷭ҇то́ва: Сла́ва, ст҃ы́хъ: И҆ ны́нѣ, хра́ма бцⷣы, и҆лѝ Предста́тельство хрⷭ҇тїа́нъ: Прокі́менъ, а҆пⷭ҇толъ, а҆ллилꙋ́їа, є҆ѵⷢ҇лїе, и҆ прича́стенъ днѐ, и҆ ст҃ы́хъ.

А҆́ще ли слꙋчи́тсѧ трїе́хъ ст҃и́телей въ сре́дꙋ, и҆лѝ въ пѧто́къ сы́рныѧ недѣ́ли.

Пое́мъ слꙋ́жбꙋ всю̀, ве́черъ и҆ ᲂу҆́тро во вто́рникъ, и҆лѝ въ четверто́къ тоѧ́же сы́рныѧ седми́цы.

Комментарии для сайта Cackle