Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ к҃ѳ-й де́нь. Пренесе́нїе моще́й ст҃а́гѡ сщ҃енномꙋ́ченика і҆гна́тїа бг҃оно́сца.

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры на ѕ҃, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Ꙗ҆́кѡ до́блѧ:

Бг҃осло́вѡвъ кра́йнїй бы́въ прее́мникъ, ꙳ ѻ҆́ныхъ стопа́мъ послѣ́довалъ є҆сѝ, ꙳ ѿ восто́ка ᲂу҆стреми́всѧ, ꙳ и҆ на за́падѣ ꙗ҆влѧ́ѧсѧ, ꙳ и҆ просвѣща́ѧ мо́лнїѧми ꙳ бжⷭ҇твеннагѡ проповѣ́данїѧ: ꙳ и҆дѣ́же, всемꙋ́дре, ѿ мі́ра ᲂу҆́бѡ заше́дъ, ꙳ къ бг҃ꙋ же возсїѧ́лъ є҆сѝ, ꙳ сїѧ́нїемъ вѣнча́емь благода́ти.

Свѧще́ннѣ ѿда́шасѧ твоѧ̑ гра́дꙋ твоемꙋ̀ мо́щи, ꙳ бг҃оно́се всемꙋ́дре, ꙳ страда́нїѧ ра́ди ѡ҆свѧщє́ны свѣтлѣ́е, ꙳ и҆ благода́тїю сїѧ́ющыѧ, ꙳ возвраще́нїемъ на́мъ, ꙳ торжества̀ хода́таѧ содѣ́лавша, ꙳ весе́лїѧ наполнѧ́юще бг҃одохнове́ннагѡ, ꙳ и҆ ѡ҆бонѧ́нїемъ насыща́юще ꙳ благоче́стнѡ тѧ̀ почита́ющыѧ.

Ѿ восто́ка ᲂу҆́бѡ ꙳ пе́рвѣе денни́ца, і҆гна́тїе, ꙳ на за́падѣхъ просїѧ́лъ є҆сѝ свѣтлѣ́йше: ꙳ ны́нѣ же бжⷭ҇твенныхъ моще́й твои́хъ возвраще́нїемъ ꙳ зарѝ на землѝ ѿ ве́чера просте́рлъ є҆сѝ, ꙳ и҆ мо́лишисѧ хрⷭ҇тꙋ̀, ꙳ ѿ тлѝ и҆ бѣ́дъ и҆зба́вити ꙳ вѣ́рою соверша́ющихъ ꙳ всечестнꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Сла́ва, гла́съ и҃. А҆нато́лїево:

Бг҃оно́се і҆гна́тїе, твоего̀ жела́емаго хрⷭ҇та̀ впери́въ, мздꙋ̀ воспрїѧ́лъ є҆сѝ свѧщеннодѣ́йства є҆ѵⷢ҇лїа хрⷭ҇то́ва, є҆́же сконча́тисѧ кро́вїю. Тѣ́мъ пшени́ца бы́въ безсме́ртнагѡ дѣ́лателѧ, зꙋбы̀ ѕвѣре́й сомлѣ́лсѧ є҆сѝ, и҆ хлѣ́бъ сла́докъ томꙋ̀ показа́лсѧ є҆сѝ: молѝ ѡ҆ на́съ, страда́льче бл҃же́нне.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ, и҆лѝ крⷭ҇тобг҃оро́диченъ.

Подо́бенъ: Ѽ пресла́внагѡ чꙋдесѐ!

Что̀ зри́мое видѣ́нїе, ꙳ є҆́же мои́ми ѻ҆чесы̀ ви́дитсѧ, ѽ влⷣко! ꙳ содержа́й всю̀ тва́рь ꙳ на дре́во воздви́женъ бы́въ, ꙳ и҆ ᲂу҆мира́еши всѣ̑мъ даѧ́й жи́знь, ꙳ бцⷣа пла́чꙋщи глаго́лаше, ꙳ є҆гда̀ ᲂу҆зрѣ̀ на крⷭ҇тѣ̀ возноси́ма, ꙳ и҆зъ неѧ̀ неизрече́ннѡ возсїѧ́вшаго ꙳ бг҃а и҆ чл҃вѣ́ка.

На стїхо́внѣ ѻ҆ктѡ́иха. Сла́ва, гла́съ а҃. Стꙋді́тово:

Ѽ тве́рдыѧ и҆ а҆дама́нтскїѧ твоеѧ̀ дꙋшѝ, достоблаже́нне і҆гна́тїе! ты́ бо къ сꙋ́щемꙋ твоемꙋ̀ рачи́телю неѡсла́бно и҆мѣ́ѧ жела́нїе, глаго́лалъ є҆сѝ: нѣ́сть во мнѣ̀ ѻ҆́гнь любовеще́ственъ, вода́ же па́че жива́ѧ, и҆ глаго́лющаѧ во мнѣ̀, внꙋ́трь мѝ глаго́лющи: грѧдѝ ко ѻ҆ц҃ꙋ̀. Тѣ́мже бж҃е́ственнымъ дх҃омъ распалѧ́емь, ѕвѣ́ри и҆зво́лилъ є҆сѝ, мі́ра тѧ̀ скорѣ́е разлꙋчи́ти, и҆ къ жела́емомꙋ препосла́ти хрⷭ҇тꙋ̀. є҆го́же молѝ, спастѝ дꙋ́шы на́шѧ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ, и҆лѝ крⷭ҇тобг҃оро́диченъ. Подо́бенъ: Всехва́льнїи мꙋ́чєницы:

Оу҆ крⷭ҇та̀ предстоѧ́щи ꙳ сн҃а и҆ бг҃а твоегѡ̀, ꙳ и҆ долготерпѣ́нїе тогѡ̀ смотрѧ́ющи, ꙳ глаго́лала є҆сѝ пла́чꙋщи, ꙳ мт҃и чⷭ҇таѧ: ꙳ ᲂу҆вы̀ мнѣ̀, ча́до сладча́йшее, ꙳ что̀ сїѧ̑ стра́ждеши непра́веднѡ, ꙳ сло́ве бж҃їй, ꙳ да спасе́ши человѣ́чество;

Тропа́рь, гла́съ д҃:

И҆ нра́вѡмъ прича́стникъ, и҆ прⷭ҇то́лѡмъ намѣ́стникъ а҆пⷭ҇лѡмъ бы́въ, дѣѧ́нїе ѡ҆брѣ́лъ є҆сѝ, бг҃одохнове́нне, въ видѣ́нїѧ восхо́дъ: сегѡ̀ ра́ди сло́во и҆́стины и҆справлѧ́ѧ, и҆ вѣ́ры ра́ди пострада́лъ є҆сѝ да́же до кро́ве, сщ҃енномꙋ́чениче і҆гна́тїе, молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

На ᲂу҆́трени ѻ҆́ба канѡ́на ѻ҆ктѡ́иха: И҆ ст҃а́гѡ на ѕ҃, є҆гѡ́же краегране́сїе:

І҆гна́тїа восто́чнꙋю въ пѣ́снехъ ѕвѣздꙋ̀ пою̀. Ѳеофа́ново.

Гла́съ д҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Мо́рѧ чермнꙋ́ю пꙋчи́нꙋ невла́жными стопа́ми дре́внїй пѣшеше́ствовавъ і҆и҃ль, крестоѻбра́зными мѡѷсе́овыма рꙋка́ма а҆мали́ковꙋ си́лꙋ въ пꙋсты́ни побѣди́лъ є҆́сть.

Напра́вивъ къ добродѣ́тели житїѐ моѐ, свѣ́томъ ѡ҆зарѝ всели́вшїѧсѧ бл҃года́ти въ тебѣ̀, бг҃оно́се і҆гна́тїе, страсте́й смꙋще́нїе твои́ми моли́твами разорѝ.

Ꙗ҆́коже землѧ̀ ро́днѣйшаѧ бы́лъ є҆сѝ, стори́чествꙋющи плодоносѧ́й сѣ́мѧ хрⷭ҇тꙋ̀, бг҃оно́се і҆гна́тїе, дꙋ́шы напоѧ́ющемꙋ ѡ҆дожде́нїемъ дх҃а.

Разꙋмѣ́въ прозна́тельною си́лою твоеѧ̀ бл҃горо́дїе дꙋшѝ всѣ́хъ влⷣка и҆ бг҃ъ, бг҃оно́се і҆гна́тїе, сїѧ́ньми бл҃года́ти бг҃освѣ́тлыми просвѣтѝ.

Лꙋча́ми ᲂу҆́мнагѡ ѡ҆сїѧ́емь сл҃нца, всемꙋ́дре, ѿ восто́ка ᲂу҆стреми́всѧ свѣ́тлѡ, ꙗ҆́коже чꙋ́вственное со́лнце, мра́къ за́падный ѡ҆зарѧ́ѧ проповѣ́данїемъ.

Бг҃оро́диченъ:

Трⷪ҇цы пребжⷭ҇твенныѧ, всечⷭ҇таѧ, є҆ди́наго родила̀ є҆сѝ, и҆зъ тебє̀ пло́тїю ꙗ҆́вльшагосѧ по на́мъ, благоволе́нїемъ роди́телѧ и҆ содѣ́йствомъ дх҃а всест҃а́гѡ, бг҃оневѣ́сто.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Весели́тсѧ ѡ҆ тебѣ̀ цр҃ковь твоѧ̀, хрⷭ҇тѐ, зовꙋ́щи: ты̀ моѧ̀ крѣ́пость, гдⷭ҇и, и҆ прибѣ́жище, и҆ ᲂу҆твержде́нїе.

И҆сцѣлѝ ᲂу҆́мъ мо́й, ѡ҆ѕло́бленный лю́тыми страстьмѝ плотски́ми, і҆гна́тїе мч҃ниче хрⷭ҇то́въ всеприснопа́мѧтне.

Є҆диномꙋ́дренна тѧ̀ хрⷭ҇то́съ а҆пⷭ҇лѡвъ до́брѣ вѣ́дый, поста́ви бж҃е́ственнымъ свѣ́томъ сїѧ́юща всѣ̑мъ цр҃квамъ ᲂу҆чи́телѧ.

Оу҆мерщвлѧ́ема тебє̀ ра́ди жизнода́вца зрѧ̀, поте́клъ є҆сѝ тогѡ̀ ра́ди сме́рть любо́вїю претерпѣ́ти, і҆гна́тїе.

Бг҃оро́диченъ:

Сло́во ѻ҆́ч҃ее, пред̾ѡчи́стившисѧ, ѽ чⷭ҇таѧ! дх҃омъ, слове́снагѡ є҆стества̀ на благодѣѧ́нїе родила̀ є҆сѝ.

Сѣда́ленъ, гла́съ г҃. Подо́бенъ: Бж҃е́ственныѧ вѣ́ры:

Бж҃е́ственнымъ дх҃омъ просвѣще́нъ, свирѣ́пство мꙋчи́телей дерзнове́нїемъ па́стырскимъ велемꙋ́дреннѡ посрами́лъ є҆сѝ, и҆ преве́зсѧ пре́лести пꙋчи́нꙋ, ко приста́нищꙋ бжⷭ҇твенномꙋ дости́глъ є҆сѝ, ѻ҆́ч҃е преподо́бне, хрⷭ҇та̀ бг҃а молѝ дарова́ти на́мъ ве́лїю ми́лость.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Бж҃е́ственнагѡ є҆стества̀ не ѿлꙋ́чсѧ, пло́ть бы́въ во чре́вѣ твое́мъ, но бг҃ъ вочеловѣ́чсѧ пребы́сть, и҆́же по рождествѣ̀ мт҃рь тѧ̀ дв҃ꙋ, ꙗ҆́кѡ пре́жде ржⷭ҇тва̀ сохрани́въ всенепоро́чнꙋ, є҆ди́нъ гдⷭ҇ь: того̀ прилѣ́жнѡ молѝ, дарова́ти на́мъ ве́лїю ми́лость.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

Нескве́рнаѧ а҆́гница сло́ва, нетлѣ́ннаѧ дв҃ома́ти, на крⷭ҇тѣ̀ зрѧ́щи повѣ́шена, и҆́же и҆зъ неѧ̀ безболѣ́зненнѡ прозѧ́бшаго, матеролѣ́пнѡ рыда́ющи, вопїѧ́ше: ᲂу҆вы̀ мнѣ̀, ча́до моѐ, ка́кѡ стра́ждеши во́лею, хотѧ̀ и҆зба́вити ѿ страсте́й безче́стїѧ человѣ́ка.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Вознесе́на тѧ̀ ви́дѣвши цр҃ковь на крⷭ҇тѣ̀, сл҃нце пра́ведное, ста̀ въ чи́нѣ свое́мъ, досто́йнѡ взыва́ющи: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Бг҃оно́сецъ нарица́емь тезоиме́ннѡ, во хрⷭ҇та́ бо ѡ҆дѣ́ѧсѧ житїе́мъ, всѧ̑ помазꙋ́еши свѣ́тлѡ, мч҃никѡвъ ᲂу҆твержде́нїе, жела́нїемъ вѣнцы̀ воспрїѧ́ти.

Вжилѧ́емь, і҆гна́тїе, си́лою на крⷭ҇тѣ̀ пригво́ждшагѡсѧ тебє̀ ра́ди, бг҃оно́се: ѕвѣ́ри бо и҆зво́лилъ є҆сѝ мі́ра ѿлꙋчи́ти тѧ̀ къ твоемꙋ̀ жела́емомꙋ рачи́телю.

Возжела́въ красоты̀ влⷣчни, и҆ къ немꙋ̀ раче́нїе неѡсла́бно и҆мѣ́ѧ, сегѡ̀ страда́нїємъ ᲂу҆се́рднѡ поревнова́лъ є҆сѝ, мч҃ниче бг҃оно́се і҆гна́тїе.

Оу҆кра́шенъ багрѧни́цею твои́хъ крове́й, ст҃и́телю, и҆ ма́стїю свѧще́нства, таи́нниче, сїѧ́еши, хрⷭ҇тꙋ̀ зовы́й ра́дꙋѧсѧ: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Бг҃оро́диченъ:

И҆зъ не сꙋ́щихъ всѧ́чєскаѧ бжⷭ҇твенною си́лою содѣва́ѧ, роди́сѧ и҆зъ тебє̀, бг҃ома́ти, мі́ръ просвѣща́ѧ свѣ́тлыми лꙋча́ми бжⷭ҇тва̀, и҆ бг҃оразꙋ́мїѧ свѣ́тлостїю.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Ты̀, гдⷭ҇и мо́й, свѣ́тъ въ мі́ръ прише́лъ є҆сѝ, свѣ́тъ ст҃ы́й, ѡ҆браща́ѧй и҆з̾ мра́чна невѣ́дѣнїѧ вѣ́рою воспѣва́ющыѧ тѧ̀.

Ны́нѣ ты̀ лице́мъ къ лицꙋ̀ хрⷭ҇та̀ зрѧ̀, і҆гна́тїе, зерца́лѡмъ вои́стиннꙋ разрѣ́шшымсѧ, соедини́лсѧ є҆сѝ твоемꙋ̀ рачи́телю.

Привле́клъ є҆сѝ просвѣще́нїе, ѿ и҆сто́чника свѣтода́тельнагѡ, і҆гна́тїе, пречⷭ҇тыми бо тѧ̀ хрⷭ҇то́съ дла́ньми держа́въ ѡ҆свѧтѝ.

Оу҆́мъ дх҃омъ бж҃їимъ стѧжа́въ просвѣще́нъ, і҆гна́тїе, бг҃опи̑санныѧ посыла́еши ꙗ҆́кѡ скрижа̑ли зако́ны бл҃года́ти.

Бг҃оро́диченъ:

Свы́ше тебѣ̀ гла́съ ра́достнѡ возопѝ а҆́гг҃лъ, бцⷣе, влⷣки неизрече́нно возвѣща́ѧ тебѣ̀ зача́тїе.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Пожрꙋ́ ти со гла́сомъ хвале́нїѧ, гдⷭ҇и, цр҃ковь вопїе́тъ тѝ, ѿ бѣсо́вскїѧ кро́ве ѡ҆чи́щшисѧ, ра́ди ми́лости ѿ ре́бръ твои́хъ и҆сте́кшею кро́вїю.

Мꙋ́дрости є҆́ллинскїѧ разори́лъ є҆сѝ догма́ты, ѵ҆поста́снꙋю и҆мѣ́ѧ бж҃їю мꙋ́дрость, сщ҃еннотаи́нниче, и҆ съ шꙋ́момъ пре́лести па́мѧть погꙋби́лъ є҆сѝ.

Не преста́й ѡ҆ соверша́ющихъ па́мѧть твою̀ молѧ́сѧ, всебл҃же́нне, напа́стей и҆зба́витисѧ лютѣ́йшихъ и҆ бѣ́дъ, свѧще́нникъ ꙗ҆ви́всѧ благопрїѧ́тенъ.

Мꙋ́жествомъ и҆ мꙋ́дростїю преизѧ́ществовавъ, прпⷣбне, пра́вды же добро́тою, бг҃оно́се мч҃ниче, и҆ цѣломꙋ́дрїѧ, и҆ ѡ҆крꙋже́нїемъ добродѣ́телей ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ ᲂу҆краша́емь.

Бг҃оро́диченъ:

Тѧ̀ є҆ди́нꙋ посредѣ̀ те́рнїѧ ѡ҆брѣ́тъ, ꙗ҆́кѡ пречи́стый крі́нъ, и҆ ᲂу҆до́льный цвѣ́тъ, ѽ бг҃ома́ти! жени́хъ и҆зъ ᲂу҆тро́бы твоеѧ̀ сло́во происхо́дитъ.

Конда́къ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ дне́сь.

Ѿ восто́ка дне́сь возсїѧ́лъ є҆сѝ, и҆ тва́рь всю̀ просвѣти́вый ᲂу҆че́ньми, мꙋ́ченичествомъ ᲂу҆краси́сѧ, бг҃оно́сный и҆ бж҃е́ственный і҆гна́тїй.

І҆́косъ:

І҆еремі́ю бг҃ъ и҆зъ ᲂу҆тро́бы ѡ҆свѧти́въ, и҆ пре́жде є҆́же роди́тисѧ вѣ́дый, ꙗ҆́кѡ провѣ́децъ, прїѧ́телище бы́ти того̀ дх҃а ст҃а́гѡ, наполнѧ́етъ сего̀ а҆́бїе ѿ ю҆́ностна житїѧ̀, и҆ прⷪ҇ро́ка же сего̀ и҆ проповѣ́дника, всѣ̑мъ предвозвѣща́ти посыла́етъ ст҃о́е на зе́млю своѐ прише́ствїе: ро́ждсѧ ᲂу҆́бѡ и҆ са́мъ бг҃ъ ѿ дв҃ы, къ про́повѣди прише́дъ, ѡ҆брѣ́те ѿ младе́нства досто́йна своеѧ̀ бл҃года́ти ᲂу҆ченика̀, бг҃оно́снаго и҆ бж҃е́ственнаго і҆гна́тїа.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Въ пе́щи а҆враа́мстїи ѻ҆́троцы персі́дстѣй, любо́вїю благоче́стїѧ па́че, не́жели пла́менемъ ѡ҆палѧ́еми, взыва́хꙋ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ въ хра́мѣ сла́вы твоеѧ̀, гдⷭ҇и.

Сщ҃е́нства ᲂу҆кра́шенъ мѵ́ромъ, преподо́бне, бж҃е́ственнымъ, и҆ мꙋ́ченическою кро́вїю ᲂу҆добре́нъ, во ѻ҆бои́хъ просїѧ́лъ є҆сѝ, благослове́нъ є҆сѝ въ хра́мѣ, зовы́й, сла́вы твоеѧ̀, гдⷭ҇и.

Законоположе́нїемъ просвѣти́въ мі́ръ ве́сь, хлѣ́бомъ нбⷭ҇нымъ напита́лъ є҆сѝ вѣ̑рныѧ, влⷣцѣ твоемꙋ̀ зовꙋ́щыѧ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ въ хра́мѣ сла́вы твоеѧ̀, гдⷭ҇и.

Свѣтолꙋ́чными зарѧ́ми, всебл҃же́нне, просвѣща́емь, заре́ю свѣтонача́льнагѡ ли́тїѧ ѡ҆сїѧ́всѧ, нбⷭ҇ное прїѧ́лъ є҆сѝ ра́дꙋѧсѧ наслажде́нїе, бг҃оно́се, мꙋ́ченикѡвъ похвало̀.

Пшени́ца сы́й бж҃їѧ, ꙗ҆́коже ре́клъ є҆сѝ, всеприснопа́мѧтне, челюстьмѝ сомле́нъ бы́лъ є҆сѝ, мꙋ́чениче, ѕвѣре́й, и҆ пита́ющемꙋ всѧ́чєскаѧ бж҃е́ственною бл҃гостїю, чистѣ́йшїй хлѣ́бъ бы́лъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Вы́шнѧгѡ ѡ҆свѧще́нное бж҃е́ственное селе́нїе, ра́дꙋйсѧ, тобо́ю бо даде́сѧ ра́дость, бцⷣе, зовꙋ́щымъ: бл҃гослове́на ты̀ въ жена́хъ є҆сѝ, всенепоро́чнаѧ влⷣчце.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Рꙋ́цѣ распросте́ръ данїи́лъ, львѡ́въ зїѧ̑нїѧ въ ро́вѣ затчѐ: ѻ҆́гненнꙋю же си́лꙋ ᲂу҆гаси́ша, добродѣ́телїю препоѧ́савшесѧ, благоче́стїѧ рачи́тели ѻ҆́троцы, взыва́юще: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Стоѧ̀ на сꙋди́щи, мꙋ́дре, трⷪ҇цꙋ несозда́ннꙋю бг҃осло́вилъ є҆сѝ ᲂу҆ма̀ чистото́ю, ст҃е: мы́сленною же свѣ́тлостїю не ᲂу҆страши́всѧ мꙋчи́тельскихъ престо́лѡвъ сꙋровства̀, но вопїѧ́лъ є҆сѝ: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Оу҆пра́вивъ разꙋ́мнѣ тво́й ᲂу҆́мъ бж҃е́ственными догма́ты, бл҃же́нне і҆гна́тїе, ѕлоде́мѡна томи́телѧ, пре́лести предста́телѧ, мꙋ́дрости то́ки весьма̀ потопи́лъ є҆сѝ, вопїѧ̀: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Безмѣ́рнымъ сїѧ́ѧ свѣ́томъ бж҃ества̀, мꙋ́чениче непобѣди́ме, безбо́жїѧ непостоѧ́ннꙋю прогна́лъ є҆сѝ тмꙋ̀, посла̑нїѧ свѣтови̑днаѧ посыла́ѧ пою́щымъ: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Неи́стовства и҆ зїѧ́нїѧ ѕвѣре́й не ᲂу҆страши́лсѧ є҆сѝ, бжⷭ҇твенный і҆гна́тїе: высоча́йшагѡ бо си́ла и҆зъ дв҃ы возсїѧ́вши, всеѻрꙋ́жїемъ крⷭ҇та́ тѧ ѡ҆бложѝ, пою́ща: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Бг҃оро́диченъ:

Ты̀ є҆ди́на во всѣ́хъ ро́дѣхъ, дв҃а пречⷭ҇таѧ, мт҃и ꙗ҆ви́ласѧ є҆сѝ бж҃їѧ, ты̀ бжⷭ҇тва̀ была̀ є҆сѝ жили́ще, всенепоро́чнаѧ, не ѡ҆пали́вшисѧ ѻ҆гне́мъ непристꙋ́пнагѡ свѣ́та. Тѣ́мже вси́ тѧ бл҃гослови́мъ, мр҃і́е бг҃оневѣ́стнаѧ.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Ка́мень нерꙋкосѣ́чный ѿ несѣко́мыѧ горы̀ тебє̀, дв҃о, краеꙋго́льный ѿсѣче́сѧ, хрⷭ҇то́съ, совокꙋпи́вый разстоѧ̑щаѧсѧ є҆стєства̀. Тѣ́мъ веселѧ́щесѧ, тѧ̀, бцⷣе, велича́емъ.

Раче́нїе бжⷭ҇твеннѣйшее, бл҃же́нне, ᲂу҆держа́въ дꙋшѝ твоеѧ̀, мі́ра веще́ствєнныѧ печа̑ли ѻ҆гне́мъ невеще́ственнымъ всѧ̑ попалѝ: и҆ жела́нїй кра́ю вѣнцено́сца тѧ̀ предста́ви.

Въ приста́нище свѣ́тло ᲂу҆стреми́лсѧ є҆сѝ тиша́йшее, бг҃оно́се, бꙋ́ри волне́нїй и҆збѣ́гъ, стремле́нїѧ свирѣ́пыхъ и҆ слове́сныхъ ѕвѣре́й, и҆ ны́нѣ наслажда́ешисѧ, прїи́мъ вѣ́чное наслажде́нїе.

И҆спещре́ннымъ ᲂу҆краша́емь вѣнце́мъ, свѧщеннотаи́нниче преизѧ́ществꙋеши: сщ҃е́нства бо въ тебѣ̀ въ є҆ди́но сни́десѧ, и҆ свидѣ́тельства сла́ва, и҆ ѻ҆бои́ми ꙗ҆́кѡ прича́стникъ твоемꙋ̀ влⷣцѣ спросла́вилсѧ є҆сѝ.

Ꙗ҆́кѡ свѧщенноѧвле́нъ сы́й, дерзнове́нїе и҆мѣ́ѧ къ твоемꙋ̀ влⷣцѣ и҆ бг҃ꙋ, соверша́ющымъ вѣ́рою па́мѧть твою̀, ѿ напа́стей, і҆гна́тїе, ны́нѣ и҆зба́витисѧ, моли́сѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Оу҆гасѝ страсте́й мои́хъ пла́мень росолꙋ́чною твое́ю моли́твою, ꙗ҆́же во ᲂу҆тро́бѣ прїе́мши ѻ҆́гнь бж҃е́ственный неѡпа́льнѡ, всечⷭ҇таѧ: тѧ́ бо наде́ждꙋ и҆́мамъ спасе́нїѧ моегѡ̀, бг҃оневѣ́сто.

Свѣти́ленъ. Подо́бенъ: Свѣ́те неизмѣ́нный:

И҆́мать свѣ́тлый пра́здникъ тво́й хрⷭ҇то́ва цр҃ковь, ꙗ҆́кѡ неѿе́млемое бога́тство, твоѧ̑ прїе́мши (с. 619) бж҃е́ствєнныѧ мо́щи, и҆дѣ́же и҆ мѵ́ро и҆сточа́ютъ всѣ̑мъ, і҆гна́тїе бг҃оно́се.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Свѣ́тъ возсїѧ́вый безлѣ́тнѣ ѿ ѻ҆ц҃а̀ пре́жде вѣ̑къ, въ лѣ̑та ны́нѣ напослѣ́докъ и҆зъ тебє̀, дв҃о, и҆зы́де на спасе́нїе мі́ра: къ немꙋ́же не преста́й ѡ҆ лю́дехъ твои́хъ моли́ти.

На стїхо́внѣ ѻ҆ктѡ́иха. Сла́ва, гла́съ а҃. Стꙋді́тово:

Сто́лпъ ѡ҆дꙋшевле́нъ и҆ вдохнове́нный ѻ҆́бразъ, лѣ́тнїй тво́й наста̀ пра́здникъ, бг҃оно́се і҆гна́тїе, та̑инства твоѧ̑ и҆ до́блєсти твоѧ̑ проповѣ́дающїй, є҆́же за вѣ́рꙋ да́же до кро́ве противостоѧ́нїе: блаже́нный ѻ҆́нъ и҆ приснопа́мѧтный гла́съ, и҆́же ꙗ҆́кѡ пшени́ца є҆́смь бж҃їѧ, глаго́лющїй, и҆ зꙋбы̀ ѕвѣре́й мелю́сѧ. тѣ́мже подража́тель стра́сти хрⷭ҇та̀ твоегѡ̀ бы́въ, молѝ спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ, и҆лѝ крⷭ҇тобг҃оро́диченъ. Подо́бенъ: Всехва́льнїи мч҃ницы:

Заколе́нїе твоѐ непра́ведное, хрⷭ҇тѐ, ꙳ дв҃а зрѧ́щи, пла́чꙋщи вопїѧ́ше тѝ: ча́до сладча́йшее, ꙳ ка́кѡ безъ пра́вды ᲂу҆мира́еши; ꙳ ка́кѡ на дре́вѣ ви́сиши, ꙳ всю̀ зе́млю повѣ́сивый на вода́хъ; ꙳ не ѡ҆ста́ви менє̀ є҆ди́нꙋ, ꙳ бл҃годѣ́телю многоми́лостиве, ꙳ мт҃рь и҆ рабꙋ̀ твою̀, молю́сѧ.

На лїтꙋргі́и, Бл҃жє́нна ѻ҆ктѡ́иха, на д҃: и҆ ст҃а́гѡ пѣ́снь г҃-ѧ, на д҃. Прокі́менъ, гла́съ з҃: Возвесели́тсѧ пра́ведникъ ѡ҆ гдⷭ҇ѣ, и҆ ᲂу҆пова́етъ на него̀. Сті́хъ: Оу҆слы́ши, бж҃е, гла́съ мо́й, внегда̀ моли́тимисѧ къ тебѣ̀. А҆пⷭ҇лъ къ є҆вре́ємъ, зача́ло та҃і. А҆ллилꙋ́їа, гла́съ д҃: Пра́ведникъ, ꙗ҆́кѡ фі́нїѯъ процвѣте́тъ, ꙗ҆́кѡ ке́дръ, и҆́же въ лїва́нѣ, ᲂу҆мно́житсѧ. Є҆ѵⷢ҇лїе ма́рка, зача́ло м҃а. Прича́стенъ: Въ па́мѧть вѣ́чнꙋю бꙋ́детъ пра́ведникъ:

Комментарии для сайта Cackle