Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ а҃і-й де́нь. И҆̀же во ст҃ы́хъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ равноапⷭ҇льныхъ меѳо́дїа и҆ кѷрі́лла, ᲂу҆чи́телей слове́нскихъ.

Твори́мъ бдѣ́нїе.

Ве́черъ. Бл҃же́нъ мꙋ́жъ: а҃-й а҆нтїфѡ́нъ.

На Гдⷭ҇и воззва́хъ, стїхи́ры пра́здника г҃ и҆ ст҃ы́хъ є҃, гла́съ в҃.

Подо́бенъ: Кі́ими похва́льными вѣнцы̀:

Кі́ими похва́льными вѣнцы̀ ᲂу҆вѧзе́мъ бг҃омꙋ̑дрыѧ ᲂу҆чи́тєли, ꙗ҆зы́ки словє́нскїѧ, во тьмѣ̀ невѣ́дѣнїѧ и҆ сѣ́ни сме́ртнѣй сѣдѧ́щыѧ, свѣ́томъ є҆ѵⷢ҇лїа просвѣти́вшыѧ, трⷪ҇цы є҆диносꙋ́щныѧ велегла̑сныѧ проповѣ́дники; и҆́миже и҆ мы̀, ꙗ҆́кѡ ди́вїѧ ма́слина, къ бл҃гопло́дномꙋ ко́рени правосла́вїѧ прицѣпи́хомсѧ, и҆ прїѧ́хомъ ѿ хрⷭ҇та̀ бг҃а ми́ръ и҆ ве́лїю млⷭ҇ть.

Два́жды.

Кі́ими похва́льными пѣ́сньми ᲂу҆блажи́мъ бг҃омꙋ̑дрыѧ ᲂу҆чи́тєли, меѳо́дїа пꙋстыннолю́бнаго, въ безмо́лвнѣмъ пребыва́нїи плоды̑ дх҃а ѡ҆богати́вшасѧ, и҆ кѷрі́лла златоглаго́ливаго, раче́нїемъ любомꙋ́дрїѧ го́рнюю премꙋ́дрость стѧжа́вшаго, и҆ бꙋ́їихъ мꙋдрецє́въ а҆га́рѧнскихъ сꙋесло́вїе посрами́вшаго; и҆́хже ра́ди хрⷭ҇то́съ бг҃ъ на́шъ дарова̀ и҆ на́мъ ве́лїю млⷭ҇ть.

Кі́ими пѣ́сненными добро́тами восхва́лимъ бг҃омꙋ̑дрыѧ ᲂу҆чи́тєли, меѳо́дїа, всѧ̑ кра̑снаѧ мі́ра любвѐ ра́ди хрⷭ҇то́вы презрѣ́вшаго, и҆ во а҆́гг҃льстѣмъ ѻ҆́бразѣ нбⷭ҇номꙋ царю̀ крѣ́пкѡ во́инствовавшаго, и҆ кѷрі́лла, ѿ ѻ҆́трочества премꙋ́дрость въ сожи́тїе себѣ̀ и҆збра́вшаго, и҆ ѿ бг҃а да̑нныѧ тала́нты во сла́вꙋ є҆гѡ̀ ᲂу҆сꙋгꙋ́бившаго, и҆́миже и҆ мы̀ присносꙋ́щнꙋю трⷪ҇цꙋ, ѻ҆ц҃а̀ и҆ сн҃а и҆ ст҃а́го дх҃а, є҆ди́наго бг҃а позна́вше, и҆́мамы ѿ хрⷭ҇та̀ бг҃а ве́лїю млⷭ҇ть.

Кі́ими дх҃о́вными пѣ́сньми возвели́чимъ ва́съ, ѽ пребл҃же́ннїи ᲂу҆чи́телїе, сп҃се́нїѧ ра́ди люде́й слове́нскихъ а҆пⷭ҇льски подвиза́вшыѧсѧ, и҆ въ просвѣще́нїи и҆́хъ свѣ́томъ бг҃овѣ́дѣнїѧ до́брѣ потрꙋди́вшыѧсѧ, къ немꙋ́же две́рь затворе́ннаѧ ва́ми письме́нъ слове́нскихъ и҆з̾ѡбрѣ́тенїемъ ѿве́рзесѧ на́мъ; въ ню́же входѧ́ще, та́инство бл҃говѣ́стїѧ хрⷭ҇то́ва разꙋмѣва́емъ, и҆ прїе́млемъ ѿ хрⷭ҇та̀ бг҃а ми́ръ и҆ ве́лїю млⷭ҇ть.

Сла́ва, гла́съ ѕ҃:

А҆пⷭ҇лѡмъ є҆динонра̑вныѧ, і҆ера́рхѡвъ ᲂу҆добре́нїе, ꙗ҆зы́кѡвъ слове́нскихъ просвѣти́тели и҆ тє́плыѧ застꙋ́пники, прїиди́те празднолю́бцы, похва́льными пѣ̑нїи воспои́мъ, глаго́люще: ра́дꙋйсѧ, кѷрі́лле, бг҃осло́вїѧ трꙋбо̀ златокова́ннаѧ, та́инство ст҃ы́ѧ трⷪ҇цы подо́бїемъ со́лнечнымъ ᲂу҆ѧсни́вый, и҆ тѣ́мъ ѕлохꙋ̑льнаѧ ᲂу҆ста̀ а҆га̑рѧнскаѧ загради́вый: ра́дꙋйсѧ и҆ ты̀ съ ни́мъ, меѳо́дїе, є҆диномꙋ́дреннѡ подвиза́выйсѧ, мл҃твами и҆ зна́мєнїи томꙋ̀ споспѣшествꙋ́ѧ: и҆ ны́нѣ, ѻ҆тцы̀ всебл҃же́ннїи, не преста́йте молѧ́щесѧ ѡ҆ на́съ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ, вѣ́рою и҆ любо́вїю ва́съ велича́ющихъ.

И҆ ны́нѣ, пра́здника.

Вхо́дъ. Прокі́менъ днѐ. Чтє́нїѧ трѝ зрѝ на л. ѯ҃г.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ и҃:

Свѣ́тлостїю житїѧ̀ ва́шегѡ, ᲂу҆чи́телїе равноапⷭ҇льнїи, ꙗ҆́кѡ ѕвѣ́зды небє́сныѧ на тве́рди цр҃ко́внѣй просїѧ́ли є҆стѐ, и҆ мре́жею ᲂу҆че́нїй ва́шихъ мнѡ́гїѧ ꙗ҆зы́ки хрⷭ҇тꙋ̀ ᲂу҆лови́вше, ко свѣ́тꙋ непристꙋ́пнꙋ востеклѝ є҆стѐ, и҆дѣ́же со а҆́гг҃лы ны́нѣ водворѧ́ющесѧ, мольбꙋ̀ сотвори́те ѡ҆ на́съ, сщ҃е́ннꙋю па́мѧть ва́шꙋ ѡ҆ гдⷭ҇ѣ пра́зднꙋющихъ.

Сті́хъ: Сщ҃е́нницы твоѝ ѡ҆блекꙋ́тсѧ въ пра́вдꙋ, и҆ прпⷣбнїи твоѝ возра́дꙋютсѧ.

Прїиди́те, ѽ празднолю́бцы, возвели́чимъ ᲂу҆чи́тєли, а҆пⷭ҇лѡмъ равнопрестѡ́льныѧ и҆ слове́нъ сла́вꙋ: и҆́ми бо ѿ пре́лести бѣсо́вскїѧ свободи́вшесѧ, свѣ́тъ бл҃говѣ́стїѧ хрⷭ҇то́ва прїѧ́хомъ, и҆ позна́хомъ предвѣ́чное сло́во, ѿ мра́ка грѣхо́внагѡ и҆зба́вльшесѧ.

Сті́хъ: Оу҆ста̀ првⷣнагѡ поꙋча́тсѧ премꙋ́дрости, и҆ ѧ҆зы́къ є҆гѡ̀ возглаго́летъ сꙋ́дъ.

Кѷрі́лле бг҃омꙋ́дре и҆ меѳо́дїе бг҃олюби́ве, цр҃кве слове́нскїѧ а҆пⷭ҇ли и҆ первоꙋчи́тєли, и҆ вѣ́рныхъ застꙋ̑пницы, бл҃гоче́стїѧ ревни́тєли, дх҃а ст҃а́гѡ ѻ҆рга́ни сладкогла́снїи, ны́нѣ ве́лїе дерзнове́нїе ᲂу҆ хрⷭ҇та̀ пастыренача́льника и҆мꙋ́ще, моли́тесѧ ѡ҆ на́съ, честнꙋ́ю па́мѧть ва́шꙋ соверша́ющихъ, да возведе́тъ ѿ тлѝ живо́тъ на́шъ, ꙗ҆́кѡ многомлⷭ҇тивъ.

Сла́ва, гла́съ то́йже:

Ра́дꙋйсѧ, дво́ице сщ҃е́ннаѧ, свѣ́томъ бг҃опозна́нїѧ на́съ ѡ҆зари́вшаѧ: кѷрі́лле, дх҃о́вныѧ мꙋ́дрости и҆сто́чниче живоно́сный, ꙗ҆зы́ки словє́нскїѧ жа́ждею и҆стаѧва́ющыѧ напои́вый, меѳо́дїе, мл҃твы чи́стое ѻ҆бита́лище. хрⷭ҇тꙋ̀, є҆мꙋ́же во сла́вѣ предстоитѐ, моли́тесѧ прилѣ́жнѡ, да кꙋ́пнѡ съ ва́ми є҆го̀ велича́емъ и҆ превозно́симъ во всѧ̑ вѣ́ки.

И҆ ны́нѣ, пра́здника. Тропа́рь, гла́съ д҃:

Ꙗ҆́кѡ а҆пⷭ҇лѡмъ є҆динонра́внїи и҆ слове́нскихъ стра́нъ ᲂу҆чи́телїе, кѷрі́лле и҆ меѳо́дїе бг҃омꙋ́дрїи, влⷣкꙋ всѣ́хъ моли́те, всѧ̑ ꙗ҆зы́ки словє́нскїѧ ᲂу҆тверди́ти въ правосла́вїи и҆ є҆диномы́слїи, ᲂу҆мири́ти мі́ръ, и҆ сп҃стѝ дꙋ́шы на́шѧ.

Два́жды.

Та́же, Бцⷣе дв҃о: и҆лѝ пра́здника, є҆ди́ножды.

На ᲂу҆́трени, на Бг҃ъ гдⷭ҇ь, тропа́рь ст҃ы́хъ. Сла́ва, и҆ ны́нѣ. пра́здника.

По а҃-мъ стїхосло́вїи сѣда́ленъ, гла́съ г҃:

Трⷪ҇цѣ живонача́льнѣй, ю҆́же немо́лчнѡ славосло́вѧтъ а҆́гг҃льскїѧ си̑лы, и҆ ю҆́же велегла́снѡ во ꙗ҆зы́цѣхъ проповѣ́дасте, ны́нѣ во свѣ́тѣ непристꙋ́пнѣмъ предстоѧ́ще, моли́тесѧ прилѣ́жнѡ, кѷрі́лле и҆ меѳо́дїе, долгѡ́въ разрѣше́нїе дарова́ти, и҆ вѣ́чнагѡ ѡ҆сꙋжде́нїѧ и҆зба́вити любо́вїю па́мѧть ва́шꙋ почита́ющыѧ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника.

По в҃-мъ стїхосло́вїи сѣда́ленъ, гла́съ є҃:

Да ра́дꙋютсѧ дне́сь ро́ди слове́нстїи, сщ҃е́ннꙋю па́мѧть ᲂу҆чи́телей бг҃омꙋ́дрыхъ свѣ́тлѡ пра́зднꙋюще: тѣ́ми бо нача́тсѧ на сро́днѣмъ на́мъ ѧ҆зы́цѣ слове́нстѣмъ лїтꙋргі́а бж҃е́ственнаѧ и҆ всѐ цр҃ко́вное слꙋже́нїе соверша́тисѧ, и҆ тѣ́мъ неисчерпа́емый кла́дѧзь воды̀ текꙋ́щїѧ въ жи́знь вѣ́чнꙋю даде́сѧ на́мъ: ѿ неѧ́же пїю́ще, не преста́немъ велича́ти ва́съ, кѷрі́лле и҆ меѳо́дїе. вы́ же во сла́вѣ ст҃ы́хъ веселѧ́щесѧ, моли́тесѧ прилѣ́жнѡ сп҃сти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника.

На полѷеле́и велича́нїе:

Велича́емъ ва́съ, ст҃і́и равноапⷭ҇льнїи меѳо́дїе и҆ кѷрі́лле, всѧ̑ словє́нскїѧ страны̀ ᲂу҆че́ньми свои́ми просвѣти́вшыѧ и҆ ко хрⷭ҇тꙋ̀ приве́дшыѧ.

Ѱало́мъ и҆збра́нный ст҃и́тельскїй.

По полѷеле́и сѣда́ленъ, гла́съ д҃:

Прїиди́те, просвѣти́тєли на́шѧ велегла́снѡ хвала́ми почти́мъ: ті́и бо ꙗ҆зы́ки словє́нскїѧ, гла́домъ сло́ва бж҃їѧ погиба́вшыѧ, ма́нною ᲂу҆че́нїѧ бг҃омꙋ́драгѡ напита́ста, и҆ преложе́нїемъ бл҃говѣ́стїѧ сы́на гро́мова на сро́днꙋю и҆̀мъ бесѣ́дꙋ, ꙗ҆́кѡ лꙋче́ю со́лнечною просвѣти́ста. ѿ неѧ́же и҆ мы̀ ѡ҆заре́нїе прїе́мше, бл҃года́рственнѡ воззове́мъ: ра́дꙋйтесѧ, кѷрі́лле и҆ меѳо́дїе присносла́внїи.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника.

Степє́нна, а҃-й а҆нтїфѡ́нъ д҃-гѡ гла́са. Прокі́менъ, гла́съ д҃: Сщ҃е́нницы твоѝ ѡ҆блекꙋ́тсѧ въ пра́вдꙋ, и҆ прпⷣбнїи твоѝ возра́дꙋютсѧ. Сті́хъ: Оу҆слы́шите сїѧ̑ всѝ ꙗ҆зы́цы, внꙋши́те всѝ живꙋ́щїи по вселе́ннѣй. Всѧ́кое дыха́нїе да хва́литъ гдⷭ҇а. Є҆ѵⷢ҇лїе ѻ҆́бщее ст҃и́телємъ.

По н҃-мъ ѱалмѣ̀ стїхи́ра, гла́съ ѕ҃:

А҆пⷭ҇лѡмъ є҆динонра̑вныѧ, і҆ера́рхѡвъ ᲂу҆добре́нїе, ꙗ҆зы́кѡвъ слове́нскихъ просвѣти́тєли и҆ тє́плыѧ застꙋ́пники, прїиди́те, празднолю́бцы, похва́льными пѣ́нїи воспои́мъ, глаго́люще: ра́дꙋйсѧ, кѷрі́лле, бг҃осло́вїѧ трꙋбо̀ златокова́ннаѧ, та́инство ст҃ы́ѧ трⷪ҇цы подо́бїемъ со́лнечнымъ ᲂу҆ѧсни́вый, и҆ тѣ́мъ ѕлохꙋ̑льнаѧ ᲂу҆ста̀ а҆га̑рѧнскаѧ загради́вый: ра́дꙋйсѧ и҆ ты̀ съ ни́мъ, меѳо́дїе, є҆диномꙋ́дреннѡ подвиза́выйсѧ, мл҃твами и҆ зна́мєнїи томꙋ̀ споспѣшествꙋ́ѧ: и҆ ны́нѣ, ѻ҆тцы̀ всебл҃же́ннїи, не преста́йте молѧ́щесѧ ѡ҆ на́съ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ, вѣ́рою и҆ любо́вїю ва́съ велича́ющихъ.

Канѡ́нъ пра́здника, на ѕ҃: и҆ ст҃ы́хъ, на и҃, гла́съ г҃.

Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Во́ды дре́вле ма́нїемъ бж҃е́ственнымъ во є҆ди́но со́нмище совокꙋпи́вый, и҆ раздѣли́вый мо́ре і҆сра́ильтєскимъ лю́демъ, се́й бг҃ъ на́шъ препросла́вленъ є҆́сть: томꙋ̀ є҆ди́номꙋ пои́мъ, ꙗ҆́кѡ просла́висѧ.

Во́ды мѧте́жа мїрска́гѡ прейтѝ недоꙋмѣва́ѧ, прпⷣбне меѳо́дїе, ѡ҆ста́вилъ є҆сѝ всѧ̑ кра̑снаѧ мі́ра сегѡ̀, и҆ во а҆́гг҃льстѣмъ ѻ҆́бразѣ на неви̑димыѧ врагѝ во́инствꙋѧ, бг҃ꙋ є҆ди́номꙋ порабо́талъ є҆сѝ, ра́достнѡ воспѣва́ѧ: томꙋ̀ є҆ди́номꙋ пои́мъ, ꙗ҆́кѡ просла́висѧ.

И҆збра́нный сосꙋ́дъ ѿ пеле́нъ показа́лсѧ є҆сѝ, кѷрі́лле бл҃же́нне, ю҆́ношескихъ шата́нїй чꙋ́ждъ ꙗ҆ви́всѧ и҆ мꙋ́дрость бж҃е́ственнꙋю возлюби́въ: тѣ́мже ст҃ы́ѧ правосла́вныѧ цр҃кве ᲂу҆че́нїемъ просвѣще́нъ, и҆ са́мъ мнѡ́гимъ ᲂу҆чи́тель и҆ просвѣти́тель бы́лъ є҆сѝ.

Сла́ва:

Вода́ми ᲂу҆че́нїй ва́шихъ ѡ҆роси́вшасѧ, словє́нскїѧ страны̀ да́же додне́сь влⷣцѣ хрⷭ҇тꙋ̀ плоды̀ бл҃гопрїѧ̑тны прино́сѧтъ. сегѡ̀ ра́ди ᲂу҆бл҃жа́етъ ва́съ ст҃а́ѧ цр҃ковь, зовꙋ́щи: ѿ бѣ́дъ и҆зба́вите на́съ, ᲂу҆гѡ́дницы хрⷭ҇тѡ́вы.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Во́ды грѣхѡ́вныѧ внидо́ша до дꙋ́ши моеѧ̀, влⷣчце, и҆ въ тимѣ́нїи страсте́й ᲂу҆глѣбо́хъ: къ тебѣ̀ прибѣга́ю, всенепоро́чнаѧ, нечи́стыхъ помышле́нїй волне́нїе ᲂу҆тишѝ, и҆ ми́рное ᲂу҆строе́нїе мѝ да́рꙋй.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

И҆́же ѿ не сꙋ́щихъ всѧ̑ приведы́й, сло́вомъ созида́ємаѧ, соверша́ємаѧ дх҃омъ, вседержи́телю вы́шнїй, въ любвѝ твое́й ᲂу҆твердѝ менѐ.

Глаго́лъ гдⷭ҇ень, ꙗ҆́кѡ и҆́же по мнѣ̀ и҆тѝ хо́щетъ, да во́зьметъ кре́стъ сво́й, слꙋ́хомъ се́рдца твоегѡ̀ ᲂу҆слы́шавъ, прпⷣбне меѳо́дїе, кре́стъ и҆́ноческагѡ житїѧ̀ возложи́въ на ра́мо твоѐ, послѣ́довалъ є҆сѝ хрⷭ҇тꙋ̀, є҆го́же молѝ, да и҆ менѐ хла́днаго въ любвѝ свое́й ᲂу҆тверди́тъ.

И҆́же дре́вле і҆а́кѡвꙋ въ со́ннѣмъ видѣ́нїи лѣ́ствицꙋ къ нб҃сѝ возводѧ́щꙋю показа̀, то́й и҆ тебѣ̀, ст҃е кѷрі́лле, є҆щѐ ѻ҆́трокꙋ сꙋ́щꙋ, въ ди́внѣмъ снѣ̀ софі́ю дѣ́вꙋ ѡ҆брꙋчѝ: се́ же бы́сть престо́лꙋ є҆гѡ̀ присѣдѧ́щаѧ премꙋ́дрость, ꙗ҆́же въ любвѝ всевы́шнѧгѡ ᲂу҆тверди́ тѧ.

Сла́ва:

И҆́же ѿ не сꙋ́щихъ всѧ̑ приведы́й, и҆ ва́съ, ѻ҆тцы̀ досточꙋ́днїи, ѿ чре́ва ма́тернѧ ѡ҆свѧтѝ въ сосꙋ́ды и҆збра̑нныѧ себѣ̀, во є҆́же пронестѝ и҆́мѧ є҆гѡ̀ пред̾ ꙗ҆зы́ки: тѣ́мже честнꙋ́ю па́мѧть ва́шꙋ соверша́юще, мо́лимъ ва́съ, кѷрі́лле и҆ меѳо́дїе, вла́ющїйсѧ ᲂу҆́мъ на́шъ во и҆сповѣ́данїи пра́выѧ вѣ́ры ᲂу҆тверди́ти.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́же мі́рови ми́ръ пода́вшаѧ и҆ нача́льника тишины̀ ро́ждшаѧ, ᲂу҆кротѝ во́лны страсте́й мои́хъ чⷭ҇таѧ, и҆ на ка́мени мѧ̀ безстра́стїѧ ᲂу҆твердѝ.

Ст҃ы̑мъ сѣда́ленъ, гла́съ д҃:

Оу҆подо́билъ є҆сѝ со́лнцꙋ трⷪ҇цꙋ ст҃ꙋ́ю є҆диносꙋ́щнꙋю, кѷрі́лле бг҃одꙋхнове́нне, во ѻ҆́бразъ ст҃ы́ѧ трⷪ҇цы зри́момꙋ на небесѝ со́лнцꙋ созда́нꙋ бы́ти, глаго́лѧ: подо́бїе бг҃а ѻ҆ц҃а̀ со́лнечный крꙋ́гъ є҆́сть, не и҆мы́й конца̀, ни нача́ла, и҆ ꙗ҆́коже ѿ крꙋ́га со́лнечна и҆схо́дитъ лꙋча̀ свѣ́та, поднебе́снꙋю просвѣща́ющаѧ, си́це ѿ бг҃а ѻ҆ц҃а̀ ражда́етсѧ сн҃ъ, ѻ҆́ч҃ее сїѧ́нїе, теплота́ же вселе́ннꙋю ѡ҆живлѧ́ющаѧ, ѿ тогѡ́жде крꙋ́га кꙋ́пнѡ съ лꙋче́ю и҆злива́емаѧ, подо́бїе є҆́сть дх҃а ст҃а́гѡ, ѿ тогѡ́жде ѻ҆ц҃а̀ и҆сходѧ́щагѡ. ди́вномꙋ ᲂу҆че́нїю твоемꙋ̀ вне́млюще, и҆ мы̀ въ трⷪ҇цѣ є҆ди́номꙋ бг҃ꙋ покланѧ́емсѧ, па́мѧть же твою̀ ᲂу҆бл҃жа́емъ, досточꙋ́дне.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Положи́лъ є҆сѝ къ на́мъ тве́рдꙋю любо́вь, гдⷭ҇и: є҆диноро́днаго бо твоего̀ сн҃а за ны̀ на сме́рть да́лъ є҆сѝ. тѣ́мже тѝ зове́мъ бл҃годарѧ́ще: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Положи́лъ є҆сѝ хране́нїе за́повѣдей, ꙗ҆́кѡ ка́мень краеꙋго́ленъ, на не́мже созида́ѧ хра́минꙋ дꙋшѝ твоеѧ̀, прпⷣбне меѳо́дїе, дх҃а ст҃а́гѡ селе́нїе сотвори́лъ ю҆̀ є҆сѝ: а҆́зъ же селе́нїе грѣха̀ сы́й, къ тебѣ̀ припа́даю, всебл҃же́нне, ѡ҆чи́сти мѧ̀ росо́ю мл҃твъ твои́хъ, да зовꙋ̀ бл҃годарѧ̀: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Да́ждь мѝ, да разꙋмѣ́ю, что̀ є҆́сть ᲂу҆го́дно тебѣ̀, влⷣко: взыва́лъ є҆сѝ, бл҃же́нне кѷрі́лле, є҆гда̀ со ю҆́нымъ царе́мъ въ наꙋче́нїе кни́жное вда́нъ бы́лъ є҆сѝ. сегѡ̀ ра́ди, кꙋ́пнѡ со внѣ́шнимъ любомꙋ́дрїемъ, дх҃а премꙋ́дрости и҆ стра́ха бж҃їѧ свы́ше прїѧ́лъ є҆сѝ, земнꙋ́ю же мꙋ́дрость ни во что́же вмѣни́лъ є҆сѝ, зовы́й: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Сла́ва:

Положи́лъ є҆сѝ любо́вь къ зижди́телю твоемꙋ̀ ꙗ҆́кѡ печа́ть на се́рдцѣ твое́мъ, всебл҃же́нне. сегѡ̀ ра́ди земнꙋ́ю ѡ҆брꙋ́чницꙋ и҆ сла́вꙋ мі́ра сегѡ̀ ѿри́нꙋлъ є҆сѝ, кѷрі́лле, и҆ ꙗ҆́кѡ пти́ца ѿ сѣ́ти ловѧ́щихъ бѣ́гаѧ, въ ти́хое приста́нище и҆́ночествꙋющихъ дости́глъ є҆сѝ и҆ въ ри́зꙋ ра́дованїѧ ѡ҆бле́клсѧ є҆сѝ, воспѣва́ѧ со меѳо́дїемъ: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Положи́въ беззакѡ́нїѧ и҆ непра̑вды моѧ̑ предо мно́ю, ви́ждꙋ, ꙗ҆́кѡ па́че песка̀ морска́гѡ ᲂу҆мно́жишасѧ. къ тебѣ̀ прибѣга́ю, всенепоро́чнаѧ, стрꙋ́пы дꙋшѝ моеѧ̀ и҆сцѣлѝ, да зовꙋ̀ къ ро́ждшемꙋсѧ ѿ тебє̀, бл҃годарѧ̀: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Ꙗ҆́кѡ ви́дѣ и҆са́їа ѻ҆бра́знѡ на прⷭ҇то́лѣ превознесе́на бг҃а, ѿ а҆́гг҃лъ сла́вы дорѷноси́ма, ѽ ѻ҆каѧ́нный, вопїѧ́ше, а҆́зъ: прови́дѣхъ бо воплоща́ема бг҃а, свѣ́та невече́рнѧ и҆ ми́ромъ влады́чествꙋюща.

Ꙗ҆́кѡ крі́нъ бл҃гоꙋха́нный въ пꙋсты́ни процвѣ́лъ є҆сѝ, прпⷣбне меѳо́дїе, мл҃твами, бдѣ́нїемъ и҆ поще́нїемъ дꙋ́шꙋ твою̀ ᲂу҆краша́ѧ, и҆ на землѝ равноа́гг҃льнѡ пожи́въ, ны́нѣ со а҆́гг҃лы свѣ́тлѡ созерца́еши свѣ́та невече́рнѧ и҆ ми́ромъ влады́чествꙋюща.

Ѿ а҆́гг҃лъ сла́вы дорѷноси́момꙋ молѧ́сѧ въ пꙋсты́ни, кѷрі́лле, нꙋ́ждею въ ца́рствꙋющїй гра́дъ возвраще́нъ бы́лъ є҆сѝ и҆ са́номъ сщ҃е́нства ᲂу҆краси́лсѧ є҆сѝ, да пꙋ́ть сп҃се́нїѧ человѣ́кѡмъ пока́жеши, свѣ́томъ ᲂу҆че́нїѧ просвѣща́ѧ и҆ безкро́внꙋю же́ртвꙋ ѡ҆ всѣ́хъ приносѧ̀ свѣ́тꙋ невече́рнемꙋ ми́ромъ влады́чествꙋющꙋ.

Сла́ва:

Ꙗ҆́кѡ кла́дѧзь премꙋ́дрости неисчерпа́емый ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, бг҃оно́се кѷрі́лле, є҆гда̀ въ сарацы́ны на препрѣ́нїе хꙋ́лѧщихъ прест҃ꙋ́ю трⷪ҇цꙋ ѿ царѧ̀ по́сланъ бы́лъ є҆сѝ: не возмого́ша бо мꙋ́тными вода́ми ѕлоꙋче́нїѧ потопи́ти тѧ̀, свѣ́томъ невече́рнимъ свы́ше ѡ҆зарѧ́ема.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́кѡ дре́во непло́дное сы́й, ка́кѡ не ᲂу҆жаса́юсѧ гро́знагѡ посѣче́нїѧ, ѽ ѻ҆каѧ́нный а҆́зъ! ско́рѡ притецы̀ ко бг҃обл҃года́тнѣй, дꙋшѐ моѧ̀: а҆́ще бо не ѻ҆на̀ застꙋ́питъ тѧ̀, ᲂу҆зрѣ́ти не и҆́маши свѣ́та невече́рнѧ и҆ ми́ромъ влады́чествꙋюща.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Бе́здна послѣ́днѧѧ грѣхѡ́въ ѡ҆бы́де мѧ̀, и҆ и҆счеза́етъ дꙋ́хъ мо́й: но простры́й, влⷣко, высо́кꙋю твою̀ мы́шцꙋ, ꙗ҆́кѡ петра́ мѧ, ᲂу҆пра́вителю. сп҃сѝ.

Сѐ ꙗ҆́кѡ пꙋчи́на морска́ѧ є҆стество̀ бж҃їе є҆́сть, непостижи́мое ᲂу҆мо́мъ и҆ неизрече́нное глагѡ́лы, ре́клъ є҆сѝ ко а҆га́рѧнѡмъ, премꙋ́дре кѷрі́лле: тꙋ́ю бо пꙋчи́нꙋ кромѣ̀ ст҃а́гѡ є҆ѵⷢ҇лїа преплы́ти хотѧ́щїи потоплѧ́ютсѧ, не вѣ́дꙋще пѣ́ти: ꙗ҆́кѡ петра́ ны, ᲂу҆пра́вителю, сп҃сѝ.

Въ бе́зднѣ ра́зꙋма лжеиме́ннагѡ ᲂу҆глѣ́бшїи а҆га́рѧне та́йнѡ ꙗ҆́дъ сме́ртный предложи́ша тебѣ̀: рекі́й же во є҆ѵⷢ҇лїи хрⷭ҇то́съ, ꙗ҆́кѡ а҆́ще что̀ и҆ сме́ртно и҆спїе́те, не вреди́тъ вы̀, соблюде́ тѧ цѣ́ла, и҆ съ че́стїю въ ца́рствꙋющїй гра́дъ возвратѝ. ты́ же царе́мъ и҆ патрїа́рхомъ досто́йнѡ ᲂу҆блажа́емь, не превозне́слсѧ є҆сѝ, и҆ взыва́ти не преста́лъ є҆сѝ: ꙗ҆́кѡ петра́ мѧ, ᲂу҆пра́вителю, сп҃сѝ.

Сла́ва:

Дре́вле рекі́й бж҃е́ственный дх҃ъ: ѿдѣли́те мѝ варна́вꙋ и҆ са́ѵла на дѣ́ло, на не́же призва́хъ и҆̀хъ: подо́бнѣ и҆ ва́съ, ѻ҆тцы̀ прпⷣбнїи, въ словє́нскїѧ страны̑ посла́ти повелѣ̀, и҆ та́кѡ лю́дїе во тьмѣ̀ и҆ сѣ́ни сме́ртнѣй сѣдѧ́щїи, свѣ́томъ ᲂу҆че́нїѧ ва́шегѡ просвѣти́вшесѧ, воззва́ша: ꙗ҆́кѡ петра́ ны, ᲂу҆пра́вителю, сп҃слъ є҆сѝ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Бе́здна послѣ́днѧѧ грѣхѡ́въ ѡ҆бы́де мѧ̀, и҆ тре́петомъ ѡ҆держи́мь є҆́смь, ᲂу҆жаса́ѧсѧ всеконе́чнагѡ потопле́нїѧ. тѣ́мже мольбꙋ̀ приношꙋ́ ти, пренепоро́чнаѧ: поми́лꙋй стра́стнꙋю мою̀ дꙋ́шꙋ, прострѝ рꙋ́кꙋ твою̀, ꙗ҆́кѡ бл҃га́ѧ, и҆ ꙗ҆́кѡ петра̀ сп҃сѐ сн҃ъ тво́й, та́кѡ мѧ̀, ᲂу҆пра́вительнице, сп҃сѝ.

Конда́къ, гла́съ г҃:

Сщ҃е́ннꙋю дво́ицꙋ просвѣти́телей на́шихъ почти́мъ, бж҃е́ственныхъ писа́нїй преложе́нїемъ и҆сто́чникъ бг҃опозна́нїѧ на́мъ и҆сточи́вшихъ, и҆з̾ негѡ́же да́же додне́сь неѡскꙋ́днѡ почерпа́юще, ᲂу҆бл҃жа́емъ ва́съ, кѷрі́лле и҆ меѳо́дїе, прⷭ҇то́лꙋ вы́шнѧгѡ предстоѧ́щихъ и҆ те́плѣ молѧ́щихсѧ ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

І҆́косъ:

Въ добродѣ́тели просїѧ́вшыѧ проповѣ́дники бл҃гоче́стїѧ, и҆́стинныѧ столпы̀ и҆ ѡ҆снова̑нїѧ цр҃кве, трꙋбы̑ бж҃е́ствєнныѧ хрⷭ҇то́выхъ догма́тѡвъ, бг҃онѡ́сныѧ ѻ҆тцы̀ меѳо́дїа и҆ кѷрі́лла, прїиди́те, вѣ́рнїи, восхва́лимъ: ті́и бо мра́къ невѣ́рїѧ ѿ на́съ ѿгна́вше, и҆ є҆́реси нече́стїѧ ѻ҆гне́мъ дх҃а попали́вше, преложе́нїемъ писа́нїй ро́дъ слове́нскїй и҆з̾ ди́вїѧ ма́слины въ бл҃гопло́днꙋю премѣни́ша, и҆ бж҃е́ственнымъ кр҃ще́нїемъ въ вѣ́рꙋ хрⷭ҇то́вꙋ приведо́ша, и҆ вселе́ннꙋю всю̀ мно́жествомъ чꙋде́съ и҆спо́лниша. тогѡ̀ ра́ди дне́сь а҆́ки вѣнцено́сцы предстоѧ́тъ вседержи́телю бг҃ꙋ, къ ни́мже возопїи́мъ: ѻ҆тцы̀ бж҃е́ственнїи и҆ равноапⷭ҇льнїи, предста́тельствомъ ва́шимъ да́рꙋйте всѣ̑мъ племенѡ́мъ словє́нскимъ въ правовѣ́рїи тве́рдость и҆ є҆диномы́слїе, те́плѣ молѧ́щесѧ ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ. (с. 546)

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Пре́жде ѻ҆́бразꙋ злато́мꙋ, персі́дскомꙋ чти́лищꙋ ѻ҆́троцы не поклони́шасѧ, трїѐ пою́ще посредѣ̀ пе́щи: ѻ҆тцє́въ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Пре́жде є҆ди́нъ со є҆ди́нымъ пребыва́ѧ, дꙋ́шꙋ твою̀ ꙗ҆́кѡ ра́й бг҃онасажде́нный сотвори́лъ є҆сѝ, меѳо́дїе, та́же на про́повѣдь а҆пⷭ҇льскꙋю кꙋ́пнѡ съ бг҃омꙋ́дрымъ кѷрі́лломъ ше́дъ, во страна́хъ слове́нскихъ потрꙋди́лсѧ є҆сѝ, и҆дѣ́же ꙗ҆́кѡ ѻ҆́троцы ѻ҆гне́мъ нече́стїѧ неѡпалѧ́еми воспѣва́сте: ѻ҆тцє́въ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

І҆ꙋдє́и и҆ сарацы́ны препрѣ́лъ є҆сѝ, премꙋ́дре кѷрі́лле, и҆ странꙋ̀ каза́рскꙋю ст҃ы́мъ кр҃ще́нїемъ просвѣти́лъ є҆сѝ, ᲂу҆́зникѡвъ мно́жество свобожда́ѧ, и҆ въ пꙋсты́ни безво́днѣй во́дꙋ сла́нꙋю въ сла́дкꙋю преложи́лъ є҆сѝ. лю́дїе же спасе́ннїи тобо́ю воспѣва́хꙋ: ѻ҆тцє́въ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Сла́ва:

Сосꙋ́ди и҆збра́ннїи бы́сте, ѻ҆тцы̀ прпⷣбнїи, пронестѝ и҆́мѧ гдⷭ҇не пред̾ ꙗ҆зы́ки: сегѡ̀ ра́ди и҆ и҆́ны страны̑ словє́нскїѧ возжелѣ́ша свѣ́томъ ᲂу҆че́нїѧ ва́шегѡ ѡ҆зари́тисѧ. вы́ же предсꙋди́сте сла́дость безмо́лвїѧ на трꙋ́дъ а҆пⷭ҇льскїй премѣни́ти, да мно́жайшыѧ хрⷭ҇тꙋ̀ прїѡбрѧ́щете и҆ кꙋ́пнѡ съ ни́ми воспое́те: ѻ҆тцє́въ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Сосꙋ́дъ по́лнъ страсте́й є҆́смь, прест҃а́ѧ бцⷣе дв҃о, и҆ сме́рти ѻ҆́ныѧ послѣ́днїѧ и҆ ѻ҆́гненнагѡ преще́нїѧ страшꙋ́сѧ. но ты̀, прчⷭ҇таѧ, сп҃си́ мѧ погиба́ющаго, крѣ́постїю препоѧ́ши дꙋ́хъ мо́й, да плени̑цы грѣхѡ́вныѧ расто́ргъ, бл҃года́рственнѡ воспою̀: и҆зба́вителѧ плѣне́нныхъ ро́ждшаѧ, бл҃гослове́на є҆сѝ.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Веще́ственнагѡ ѻ҆гнѧ̀ пла́мень невеще́ственнымъ ᲂу҆вѧди́ша бг҃озри́мїи ѻ҆́троцы, и҆ поѧ́хꙋ: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Невеще́ственнымъ свѣ́томъ бл҃года́ти вы́нꙋ ѡ҆зарѧ́емь, прїѧ́лъ є҆сѝ са́нъ сщ҃е́нства, бл҃же́нне кѷрі́лле, и҆ споспѣшествꙋ́ющꙋ тебѣ̀ дх҃ꙋ ст҃о́мꙋ, писмена̀ словє́нскаѧ и҆з̾ѡбрѣ́лъ є҆сѝ, да бг҃одꙋхнове́нныхъ кни́гъ на сро́днꙋю и҆̀мъ бесѣ́дꙋ преложе́нїемъ лю́дїе просвѣти́вшесѧ воспою́тъ: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Пе́рвѣе сы́на гро́мова неземны̑ѧ глаго́лы: въ нача́лѣ бѣ̀ сло́во, ꙗ҆́кѡ вѣ́ры на́шеѧ глави́знꙋ возгремѣ́ли є҆стѐ, ѻ҆тцы̀ всехва́льнїи. та́же ѱалти́рь сладкогла́снꙋю на глаго́лы словє́нскїѧ преложи́ли є҆стѐ, є҆́юже и҆ ны́нѣ ст҃а́ѧ цр҃ковь веселѧ́щисѧ взыва́етъ: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Сла́ва:

Невеще́ственнымъ сокро́вищемъ ѡ҆богати́сте на́съ, ѻ҆тцы̀ досточꙋ́днїи: бж҃е́ственнаѧ бо лїтꙋргі́а на ѧ҆зы́цѣ слове́нстѣмъ нача́тсѧ ѿ ва́съ соверша́тисѧ. сеѧ̀ бл҃года́ти и҆ мы̀ додне́сь прича̑стницы сꙋ́ще, воспѣва́емъ бг҃а, глаго́люще: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Ѻ҆́гнь и҆скꙋше́нїй и҆ напа́стей ѕлы́хъ ѡ҆бы́де мѧ̀: къ тебѣ̀ прибѣга́ю, бцⷣе дв҃о: не пре́зри, чⷭ҇таѧ, моле́нїй раба̀ твоегѡ̀, ѿ ѡ҆держа́щихъ мѧ̀ лю́тыхъ и҆зба́ви, да бл҃гословлѧ́ѧ бл҃гословлю́ тѧ и҆ превознесꙋ̀ и҆́мѧ твоѐ во вѣ́ки.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Тебѐ неѡпали́мꙋю кꙋпинꙋ̀ и҆ ст҃ꙋ́ю дв҃ꙋ, мт҃рь свѣ́та и҆ бцⷣꙋ, наде́ждꙋ всѣ́хъ на́съ велича́емъ.

Тебѐ по достоѧ́нїю восхвали́ти кто̀ возмо́жетъ, меѳо́дїе всесла́вне, по́двиги и҆ трꙋды̀ твоѧ̑, ꙗ҆̀же а҆пⷭ҇льски сп҃се́нїѧ ра́ди люде́й заблꙋ́ждшихъ под̾ѧ́лъ є҆сѝ, кѷрі́лле, кто̀ и҆зочте́тъ; па́че же мы̀, ва́ми сла́вити бг҃а вы́шнѧго на сро́днѣмъ на́мъ ѧ҆зы́цѣ наꙋчи́вшесѧ, є҆диномꙋ́дреннѡ и҆ ва́съ съ ни́мъ велича́емъ.

Тебѐ, кѷрі́лле бл҃же́нне, ꙗ҆́кѡ ᲂу҆жѐ дѣ́ло соверши́вшꙋ и҆ тече́нїе сконча́вшꙋ, бы́сть и҆звѣще́нїе свы́ше ѡ҆ кончи́нѣ твое́й, є҆́же прїи́мъ, ра́достнѡ воспѣ́лъ є҆сѝ: ѡ҆ ре́кшихъ мнѣ̀, вни́демъ во дворы̀ гдⷭ҇ни, возвесели́сѧ дꙋ́хъ мо́й. та́же вожделѣ́въ въ гѡ́рнѧѧ дꙋше́ю возне́слсѧ є҆сѝ, и҆дѣ́же съ нбⷭ҇ными си́лами трⷪ҇цꙋ є҆диносꙋ́щнꙋю вы́нꙋ велича́еши.

Сла́ва:

Цр҃кве мора́вскїѧ є҆пі́скопство прїе́мъ, прпⷣбне меѳо́дїе, мнѡ́гїѧ трꙋды̀ и҆ по́двиги, вѣ́рꙋ ст҃ꙋ́ю возвѣща́ѧ, под̾ѧ́лъ є҆сѝ, мнѡ́гїѧ бѣды̑ и҆ и҆згна́нїѧ претерпѣ́лъ є҆сѝ: ны́нѣ же кꙋ́пнѡ со ст҃ы́мъ кѷрі́лломъ въ вы́шнихъ ра́дꙋющесѧ, моли́тесѧ ѡ҆ на́съ, да мы̀ ꙗ҆́кѡ застꙋ́пники и҆ хода̑таи на́ша вы́нꙋ ва́съ велича́емъ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Превы́шшаѧ а҆́гг҃лъ и҆ херꙋві̑мъ честнѣ́йшаѧ, предста́тельствомъ ст҃ы́хъ кѷрі́лла и҆ меѳо́дїа, на на́ше смире́нїе ᲂу҆милосе́рдисѧ, мо́лимъ ти сѧ, и҆з̾ глꙋбины̀ грѣхо́вныѧ возведѝ и҆ вѣ́чнагѡ ѡ҆сꙋжде́нїѧ на́съ и҆зба́ви, да кꙋ́пнѡ съ ни́ми тебѐ, мт҃рь свѣ́та и҆ бцⷣꙋ, наде́ждꙋ всѣ́хъ на́съ велича́емъ.

Свѣти́ленъ:

Оу҆чи́тєли ст҃і́и, па́мѧть ва́шꙋ свѣ́тлѡ пра́зднꙋюще, мо́лимъ ва́съ всеꙋсе́рднѡ: ꙗ҆зы́ки, и҆́хже сокро́вищемъ бл҃говѣ́стїѧ ѡ҆богати́сте, на ка́мени и҆сповѣ́данїѧ хрⷭ҇то́ва ᲂу҆тверди́те, и҆ соблюди́те въ ми́рѣ живо́тъ на́шъ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника.

На хвали́техъ, стїхи̑ры пра́здника г҃: и҆ ст҃ы́хъ г҃, гла́съ д҃.

Подо́бенъ: Ꙗ҆́кѡ до́блѧ:

Кѷрі́лле и҆ меѳо́дїе бг҃омꙋ́дрїи, а҆пⷭ҇льскимъ стопа́мъ послѣ́дꙋюще, ко взыска́нїю люде́й заблꙋ́ждшихъ є҆диномꙋ́дреннѡ подви́гшесѧ, ꙗ҆́кѡ ѻ҆рлѝ скоропарѧ́щїи страны̑ словє́нскїѧ ѡ҆блетѣ́ли є҆стѐ, ꙗ҆̀же свѣ́томъ бг҃опозна́нїѧ ѡ҆зари́вше, приведо́сте ко і҆и҃сꙋ чл҃вѣколю́бцꙋ и҆ сп҃сꙋ дꙋ́шъ на́шихъ.

Вїногра́да хрⷭ҇то́ва дѣ́лателїе, бл҃гоче́стїѧ насади́тєли, лю́ди словє́нскїѧ ꙗ҆́кѡ дра́хмꙋ поги́бшꙋю со тща́нїемъ взыска́вше ѡ҆брѣлѝ є҆стѐ, бг҃оно́снїи ѻ҆тцы̀, ю҆́же въ сокро́вищницꙋ жи́зни вѣ́чныѧ прїѧ́тъ ра́дꙋѧсѧ со а҆́гг҃лы і҆и҃съ чл҃вѣколю́бецъ и҆ сп҃съ дꙋ́шъ на́шихъ.

Ст҃ы́ѧ трⷪ҇цы побѡ́рницы и҆ заблꙋ́ждшихъ наста̑вницы, ѕлохꙋле́нїе а҆га́рѧнское препрѣ́вши и҆ нече́стїе і҆ꙋде́йское посрами́вшїи, цр҃ковь, ю҆́же стѧжа́ли є҆стѐ бг҃оꙋго́дными трꙋды̀ и҆ пѡ́ты ва́шими, сохрани́ти потщи́тесѧ ѿ навѣ́тѡвъ вра́жїихъ неврежде́нꙋ и҆ бл҃гопрїѧ́тнꙋ і҆и҃сꙋ чл҃вѣколю́бцꙋ и҆ сп҃сꙋ дꙋ́шъ на́шихъ.

Сла́ва, гла́съ ѕ҃:

Просвѣти́телей на́шихъ бл҃гоче́стнѡ па́мѧть соверша́юще, лю́дїе, бл҃года́рственнѡ возопїи́мъ: ра́дꙋйтесѧ, свѣти́льницы пресвѣ́тлїи, свѣ́томъ бг҃опозна́нїѧ страны̀ словє́нскїѧ ѡ҆зари́вшїи: ра́дꙋйтесѧ, па́стырїе до́брїи, словє́сныѧ ѻ҆́вцы, въ де́брехъ невѣ́рїѧ разсѣ̑ѧнныѧ, во є҆ди́но собра́вшїи и҆ къ пастыренача́льникꙋ хрⷭ҇тꙋ̀ приве́дшїи. є҆го́же велича́юще, ва́съ ᲂу҆блажа́емъ.

И҆ ны́нѣ, пра́здника.

Славосло́вїе вели́кое, и҆ ѿпꙋ́стъ.

На лїтꙋргі́и: Бл҃жє́нна ѿ канѡ́на ст҃ы́хъ, пѣ́снь г҃-ѧ и҆ ѕ҃-ѧ. Прокі́менъ, гла́съ з҃: Честна̀ пред̾ гдⷭ҇емъ сме́рть прпⷣбныхъ є҆гѡ̀. Сті́хъ: Что̀ возда́мъ гдⷭ҇еви ѡ҆ всѣ́хъ, ꙗ҆̀же воздаде́ ми; А҆пⷭ҇лъ къ є҆вре́ємъ, зача́ло ти҃і. А҆ллилꙋ́їа, гла́съ в҃: Сщ҃е́нницы твоѝ ѡ҆блекꙋ́тсѧ въ пра́вдꙋ, и҆ прпⷣбнїи твоѝ возра́дꙋютсѧ. Є҆ѵⷢ҇лїе ѿ матѳе́а, зача́ло а҃і. Прича́стенъ: Въ па́мѧть вѣ́чнꙋю бꙋ́детъ првⷣникъ:

Комментарии для сайта Cackle