Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ є҃і-й де́нь. Прпⷣбнагѡ ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ пахѡ́мїа вели́кагѡ:

И҆ и҆́же во ст҃ы́хъ ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ и҆са́їи є҆пⷭ҇кпа, росто́вскагѡ чꙋдотво́рца:

И҆ ᲂу҆бїе́нїе благовѣ́рнагѡ царе́вича кнѧ́зѧ дими́трїа моско́вскагѡ и҆ всеѧ̀ рѡссі́и, но́вагѡ чꙋдотво́рца.

Слꙋ̑жбы и҆́хъ пи̑саны по се́й слꙋ́жбѣ.

Стїхи̑ры пра́здника г҃: и҆ преподо́бнагѡ, г҃. Гла́съ ѕ҃.

Подо́бенъ: Всѐ ѿло́жше:

Всѐ твоѐ жела́нїе ꙳ къ бг҃ꙋ просте́ръ, мїрскꙋ́ю красотꙋ̀, ꙳ ꙗ҆́кѡ не пребыва́ющꙋю, ѡ҆ста́вилъ є҆сѝ, ꙳ и҆ хрⷭ҇тꙋ̀, всемꙋ́дре, ꙳ себѐ возложи́лъ є҆сѝ, ꙳ всеѻбра́знѡ воздержа́нїемъ ѡ҆чища́ѧсѧ, ꙳ и҆ терпѣли́вое показꙋ́ѧ противле́нїе, пахѡ́мїе, ꙳ ко стра̑стнымъ разгорѣ́нїємъ, ꙳ и҆ со́вѣсти мꙋче́нїе, ꙳ бг҃омꙋ́дре, под̾е́мый, ꙳ и҆ ꙗ҆́кѡ побѣдоно́сецъ прїѧ́лъ є҆сѝ ꙳ вѣне́цъ неꙋвѧда́емый.

Тебѣ̀ ны́нѣ прибы́сть ꙳ ѿ дѣ́ѧтельнагѡ видѣ́нїѧ, ꙳ ѿложе́нїемъ тѣ́ла, ꙳ дебе́лагѡ покрыва́ла, ꙳ и҆ пристра́стїе плотско́е ѿве́ргшꙋ, ꙳ бг҃ꙋ сраствори́тисѧ, ꙳ ѿѻнꙋ́дными ѡ҆блиста́емь зарѧ́ми и҆ благода́тьми, ꙳ и҆ бг҃одѣ́тельными сїѧ̑нїи, ꙳ и҆ манове́нїемъ ѡ҆божа́емь, ꙳ и҆ и҆́же къ лꙋ́чшемꙋ восхожде́нїю. ꙳ и҆ ны́нѣ, бг҃оно́се, блаже́нъ бы́въ, ꙳ хрⷭ҇та̀ со дерзнове́нїемъ молѝ ꙳ ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

Всѐ чꙋ́вство превозше́дъ, ꙳ влⷣцѣ чи́стѡ бесѣ́довалъ є҆сѝ, ꙳ пло́ти бы́въ внѣ̀, всече́стне, ꙳ по́мысломъ лꙋ́чшимъ ꙳ стра̑сти ᲂу҆держа́въ, ꙳ и҆ дє́мѡнскаѧ шата̑нїѧ разори́въ, ꙳ попра́лъ є҆сѝ, пахѡ́мїе. ꙳ и҆ ны́нѣ живы́й въ нбⷭ҇ныхъ се́лѣхъ, ꙳ всѧ̑ чтꙋ́щыѧ па́мѧть твою̀ помина́й, ꙳ хрⷭ҇тꙋ̀ со дерзнове́нїемъ ꙳ молѧ́сѧ ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

Сла́ва, гла́съ ѕ҃:

Є҆́же по ѻ҆́бразꙋ соблю́дъ невреди́мѡ, ᲂу҆́мъ влⷣкꙋ на стра̑сти па̑гꙋбныѧ по́стнически поста́вивъ, во є҆́же по подо́бїю ꙗ҆́кѡ мо́щнѡ возше́лъ є҆сѝ: мꙋ́жески бо є҆стество̀ понꙋ́дивъ, потща́лсѧ є҆сѝ хꙋ́ждшее покори́ти лꙋ́чшемꙋ, и҆ пло́ть порабо́тити дꙋ́хꙋ. тѣ́мже мона́шествꙋющихъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ ве́рхъ, жи́тель пꙋсты́нный, благотекꙋ́щихъ ѡ҆бꙋчи́тель, пра́вило добродѣ́тели и҆звѣ́стнѣйшее: и҆ ны́нѣ на нб҃сѣ́хъ зерца́лѡмъ разрѣ́шшымсѧ, ѻ҆́ч҃е на́шъ пахѡ́мїе, чи́стѣ зри́ши ст҃ꙋ́ю трⷪ҇цꙋ, молѧ́сѧ несре́дственнѣ ѡ҆ вѣ́рою и҆ любо́вїю чтꙋ́щихъ тѧ̀.

И҆ ны́нѣ, пра́здника.

На стїхо́внѣ пра́здника, Сла́ва, гла́съ ѕ҃.

Прпⷣбне ѻ҆́ч҃е, во всю̀ зе́млю и҆зы́де вѣща́нїе и҆справле́нїй твои́хъ: тѣ́мъ на нб҃сѣ́хъ ѡ҆брѣ́лъ є҆сѝ мздꙋ̀ трꙋдѡ́въ твои́хъ, дє́мѡнскїѧ погꙋби́лъ є҆сѝ полкѝ, и҆ а҆́гг҃льскїѧ дости́глъ є҆сѝ чи́ны, и҆́хже житїю̀ безъ поро́ка поревнова́лъ є҆сѝ. дерзнове́нїе и҆мѣ́ѧ ко хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ, ми́ръ и҆спросѝ дꙋша́мъ на́шымъ.

И҆ ны́нѣ, пра́здника.

Тропа́рь, гла́съ и҃:

Сле́зъ твои́хъ тече́ньми пꙋсты́ни безпло́дное воздѣ́лалъ є҆сѝ, и҆ и҆̀же и҆зъ глꙋбины̀ воздыха́ньми, во сто̀ трꙋдѡ́въ ᲂу҆плодоноси́лъ є҆сѝ, и҆ бы́лъ є҆сѝ свѣти́льникъ вселе́ннѣй, сїѧ́ѧ чꙋдесы̀, пахѡ́мїе ѻ҆́ч҃е на́шъ, молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Канѡ́нъ пра́здника со і҆рмосо́мъ на ѕ҃: и҆ ст҃а́гѡ на ѕ҃, є҆гѡ́же краегране́сїе. Пахѡ́мїю похвалꙋ̀ любе́знѡ плетꙋ̀.

Гла́съ в҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Во глꙋбинѣ̀ постла̀ и҆ногда̀ фараѡни́тское всево́инство преѡрꙋже́ннаѧ си́ла, вопло́щшеесѧ же сло́во всеѕло́бный грѣ́хъ потреби́ло є҆́сть, препросла́вленный гдⷭ҇ь сла́внѡ бо просла́висѧ.

Надѣ́ѧвсѧ бла́гости твои́хъ нра́вѡвъ, ᲂу҆се́рднѡ тебѣ̀ пѣ́снь ра́бски возглаша́ю: но мо́й, бг҃огла́се, ᲂу҆́мъ свѣтолꙋ́чными сїѧ́ньми, твои́ми мольба́ми просвѣтѝ, пахѡ́мїе преизрѧ́дне.

Безстра́стїѧ жела́нїемъ те́плымъ, ѻ҆́ч҃е, ѡ҆держи́мь, вє́щныѧ ᲂу҆вѧди́лъ є҆сѝ страсте́й во́лны, пахѡ́мїе, и҆ дости́глъ є҆сѝ, любо́вїю вперѧ́емь, сегѡ̀ текꙋ́щагѡ сїѧ́нїѧ, пребл҃же́нне, бжⷭ҇тва̀.

Ра́дости и҆спо́лнилъ є҆сѝ, мꙋ́дре, нбⷭ҇ныѧ чи́ны, творца̀ позна́въ всеѧ̀ тва́ри: во храни́лищи бо навы́клъ є҆сѝ и҆мꙋ́щагѡ неизрече́ннꙋю си́лꙋ, сегѡ̀, бг҃оно́се, вѣ́рнѡ ᲂу҆че́ньми наказꙋ́емь.

Бг҃оро́диченъ:

Превы́шши была̀ є҆сѝ, чⷭ҇таѧ, всеѧ̀ неви́димыѧ и҆ ви́димыѧ, приснодв҃о, тва́ри, зижди́телѧ бо родила̀ є҆сѝ, ꙗ҆́коже благоизво́ли воплоти́тисѧ во ᲂу҆тро́бѣ твое́й: є҆го́же со дерзнове́нїемъ молѝ, спастѝ дꙋ́шы на́шѧ.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Процвѣла̀ є҆́сть пꙋсты́нѧ, ꙗ҆́кѡ крі́нъ, гдⷭ҇и, ꙗ҆зы́ческаѧ неплодѧ́щаѧ цр҃ковь, прише́ствїемъ твои́мъ, въ не́йже ᲂу҆тверди́сѧ моѐ се́рдце.

Ꙗ҆́коже є҆ле́нь прите́клъ є҆сѝ къ водѣ̀, преподо́бне, и҆ ѡ҆кропле́нъ бы́въ креще́нїемъ ст҃ы́мъ, ро́сꙋ прїѧ́лъ є҆сѝ, є҆́юже ᲂу҆слади́сѧ се́рдце твоѐ.

Не терпѧ́ще тве́рдости зрѣ́ти твоеѧ̀, преподо́бне, де́мѡнстїи полцы̀, бг҃оно́се, воздержа́тельныѧ, и҆скꙋшє́нїѧ тебѣ̀ разли̑чнаѧ простро́ша.

Ꙗ҆́кѡ свѧще́нное стѧжа́въ житїѐ, бы́лъ є҆сѝ по́стникѡмъ, пахѡ́мїе, законополо́жникъ, и҆ пе́рвый во́ждь, хрⷭ҇тꙋ̀ сїѧ̑ приве́лъ є҆сѝ, сла́вне, въ не́мже ᲂу҆тверди́сѧ твоѐ се́рдце.

Бг҃оро́диченъ:

Чи́ни ᲂу҆диви́шасѧ а҆́гг҃льстїи, пречⷭ҇таѧ, и҆ человѣ́чєскаѧ ᲂу҆страши́шасѧ сердца̀: ѡ҆ ржⷭ҇твѣ̀ твое́мъ: тѣ́мже тѧ̀, бцⷣе, вѣ́рою почита́емъ.

Конда́къ пра́здника и҆ і҆́косъ.

Та́же сѣда́ленъ, гла́съ и҃: Подо́бенъ: Премꙋ́дрости:

Сле́зъ тꙋ́чами твою̀ дꙋ́шꙋ напои́въ бога́тнѡ, ѻ҆́ч҃е мꙋ́дре, многопло́дный добродѣ́телей твои́хъ пожа́лъ є҆сѝ кла́съ: и҆ па́стырь ѻ҆вца́мъ преподѡ́бнымъ бы́въ, на ѕла́цѣ сїѧ̑ воздержа́нїѧ воспита́лъ є҆сѝ. тѣ́мже разрѣ́шсѧ ѿ житїѧ̀ сла́внѡ, ѻ҆те́чєскимъ, пахѡ́мїе, ликѡ́мъ сочета́лсѧ є҆сѝ. сегѡ̀ ра́ди вопїе́мъ тѝ: молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, согрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе пода́ти чтꙋ́щымъ любо́вїю свѧтꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника, и҆лѝ бг҃оро́диченъ:

Сл҃нца ѻ҆́блаче разꙋ́мнагѡ, бжⷭ҇твеннагѡ свѣ́та свѣти́льниче златокова́нный, нескве́рнаѧ, небла́знаѧ, всенепоро́чнаѧ влⷣчце, ѡ҆мраче́ннꙋю дꙋ́шꙋ мою̀ ѡ҆слѣпле́нїемъ страсте́й, безстра́стїѧ заре́ю просвѣтѝ, молю́сѧ, и҆ ѡ҆скверне́нное моѐ се́рдце ѡ҆мы́й, потѡ́ки ᲂу҆миле́нїѧ, покаѧ́нїѧ же слеза́ми, и҆ ѿ тимѣ́нїѧ мѧ̀ ѡ҆чи́сти дѣ́лъ мои́хъ, да любо́вїю зовꙋ́ ти: бцⷣе приснодв҃о, молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, прегрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе пода́ти мѝ, тебе́ бо и҆мѣ́ю наде́ждꙋ ра́бъ тво́й.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

А҆́гнца и҆ па́стырѧ, и҆ и҆зба́вителѧ, а҆́гница зрѧ́щи на крⷭ҇тѣ̀, восклица́ше пла́чꙋщи, и҆ го́рькѡ рыда́ющи, вопїѧ́ше: мі́ръ ᲂу҆́бѡ ра́дꙋетсѧ, прїе́млѧ тобо́ю и҆збавле́нїе, ᲂу҆тро́ба же моѧ̀ гори́тъ, зрѧ́щи твоѐ распѧ́тїе, є҆́же терпи́ши за милосе́рдїе ми́лости. долготерпѣли́ве гдⷭ҇и, ми́лости бе́здно, и҆ и҆сто́чниче неисчерпа́емый, ᲂу҆милосе́рдисѧ, и҆ да́рꙋй согрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе вѣ́рою пою́щымъ бжⷭ҇твєнныѧ стрⷭ҇ти твоѧ̑.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Прише́лъ є҆сѝ ѿ дв҃ы не хода́тай, ни а҆́гг҃лъ, но са́мъ, гдⷭ҇и, вопло́щсѧ, и҆ спа́слъ є҆сѝ всего́ мѧ человѣ́ка. тѣ́мъ зовꙋ́ ти: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Ꙗ҆́кѡ и҆зрѧ́денъ прави́тель бы́лъ є҆сѝ, пахѡ́мїе, мона́шескихъ собо́рѡвъ: видѣ́нїемъ бо, премꙋ́дре ѻ҆́ч҃е, и҆звѣсти́лсѧ є҆сѝ, добродѣ́тели воздви́гнꙋти попече́нїе.

Дх҃а ст҃а́гѡ зарю̀ прїе́мъ, ѕвѣзда̀ пресвѣ́тлаѧ, сїѧ́ющаѧ благода́тїю бы́лъ є҆сѝ всѣ̑мъ, и҆̀хже наста́вилъ є҆сѝ ко спасе́нїѧ приста́нищꙋ твои́ми ᲂу҆че́ньми.

Житїѐ твоѐ, бг҃оно́се, пребл҃же́нне пахѡ́мїе, пра́вило и҆звѣ́стно мона́шествꙋющихъ бы́сть, и҆́мже ны́нѣ живꙋ́тъ, твои́мъ послѣ́дꙋющїи, ѻ҆́ч҃е, бжⷭ҇твєннымъ ᲂу҆че́нїємъ.

Оу҆ѧзвлѧ́емь влⷣчнею любо́вїю, погаси́лъ є҆сѝ пло́ти пристра́стїе воздержа́нїемъ, пахѡ́мїе: всѐ житїѐ твоѐ, ꙗ҆́кѡ благово́ннꙋ же́ртвꙋ ѡ҆свѧти́лъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Тѧ̀ приста́нище спасе́нїѧ, и҆ стѣ́нꙋ недви́жимꙋ, бцⷣе влⷣчце, всѝ вѣ́мы вѣ́рнїи: ты́ бо моли́твами твои́ми ѿ бѣ́дъ и҆збавлѧ́еши дꙋ́шы на́шѧ.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Хода́тай бг҃ꙋ и҆ человѣ́кѡмъ бы́лъ є҆сѝ, хрⷭ҇тѐ бж҃е: тобо́ю бо, влⷣко, къ свѣтонача́льникꙋ ѻ҆ц҃ꙋ̀ твоемꙋ̀, ѿ но́щи невѣ́дѣнїѧ приведе́нїе и҆́мамы.

Любо́вїю бж҃їею, ᲂу҆че́нїемъ бесѣ́довалъ є҆сѝ дх҃а: и҆зъ ни́хже просвѣща́емь, добродѣ́тели соверше́нїе прїѧ́лъ є҆сѝ, ѿ страсте́й и҆змѣни́въ дꙋше́вное ᲂу҆строе́нїе.

Моли́твенника твоего̀ по́стника приво́димъ тебѣ̀, влⷣко, тогѡ̀ ра́ди просѧ́ще, просвѣще́нїемъ бл҃года́ти просвѣти́тисѧ, и҆ твои́мъ всеѻрꙋ́жїемъ всегда̀ сохрани́тисѧ.

Оу҆крѣпи́въ ᲂу҆́мъ за́повѣдей соблюде́ньми, пахѡ́мїе, пло́ти взыгра́нїе твои́мъ воздержа́нїемъ ᲂу҆вѧди́лъ є҆сѝ, и҆ па́стырь показа́лсѧ є҆сѝ бг҃олюбе́знагѡ со́нма.

Бг҃оро́диченъ:

Молѝ твоего̀ сн҃а и҆ гдⷭ҇а, дв҃о чⷭ҇таѧ, плѣ̑ннымъ и҆збавле́нїе ѿ проти́внагѡ ѡ҆бстоѧ́нїѧ, и҆ на тѧ̀ ᲂу҆пова́ющымъ ᲂу҆мире́нїе дарова́ти.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Въ бе́зднѣ грѣхо́внѣй валѧ́ѧсѧ, неизслѣ́днꙋю милосе́рдїѧ твоегѡ̀ призыва́ю бе́зднꙋ: ѿ тлѝ, бж҃е, мѧ̀ возведѝ.

Всегꙋби́тєльнаѧ дє́мѡнскаѧ попра́лъ є҆сѝ, ѻ҆́ч҃е, кова̑рства, влⷣки твоегѡ̀ ѡ҆дѣ́ѧнъ си́лою, и҆ крⷭ҇то́мъ честны́мъ ѡ҆гражда́емь.

Оу҆́мнѡ па́че вре́менныхъ проразсꙋди́въ вѣ̑чнꙋющаѧ, болѣ̑зни воздержа́нїѧ претерпѣ́лъ є҆сѝ, преподо́бне, и҆ дꙋша́мъ строи́тель бы́лъ є҆сѝ.

Во́льнѣ ѡ҆бнища́въ дꙋ́хомъ, ѻ҆́ч҃е, безсме́ртное и҆ непрее́мное на нб҃сѣ́хъ наслажде́нїе, и҆ несказа́нное бога́тство воспрїѧ́лъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Неискꙋсомꙋ́жнѡ, дв҃о, родила̀ є҆сѝ, и҆ вѣ́чнꙋеши дв҃а, ꙗ҆влѧ́ющи и҆́стиннагѡ бжⷭ҇тва̀, сн҃а и҆ бг҃а твоегѡ̀ ѻ҆́бразы.

Конда́къ, гла́съ в҃. Подо́бенъ: Вы́шнихъ и҆щѧ̀:

Свѣти́льникъ свѣ́телъ показа́лсѧ є҆сѝ въ концѣ́хъ, пꙋсты́ню же гра́ды сотвори́лъ є҆сѝ мно́жествы мона́шескими: са́мъ себѐ распе́нъ, кре́стъ тво́й на ра́мо взе́мъ, и҆ воздержа́нїемъ тѣ́ло и҆знꙋри́лъ є҆сѝ, молѧ̀ непреста́ннѡ ѡ҆ всѣ́хъ на́съ.

І҆́косъ:

Пресвѣ́тлаѧ блаже́ннагѡ па́мѧть, дрꙋгі́й ꙗ҆ви́сѧ де́нь спасе́нїѧ на́мъ, свѣ́тлостїю воздержа́нїѧ, но́щь глꙋбокꙋ̀ страсте́й ѿгонѧ́щи, и҆ вседобродѣ́тельнымъ дѣѧ́нїемъ свѣ́тлѡ ѡ҆блиста́ющи, въ не́йже ꙗ҆сна̀ ѕвѣзда̀ и҆ свѣтла̀ ꙗ҆ви́сѧ. вѣ́рнѡ пѣ̑сни съ весе́лїемъ пахѡ́мїю бжⷭ҇твенномꙋ принесе́мъ: съ высоты́ бо зрѧ̀ просвѣща́етъ на́съ, и҆ дае́тъ ми́ръ неѡскꙋ́денъ, молѧ̀ непреста́ннѡ ѡ҆ всѣ́хъ на́съ.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Бг҃опроти́вное велѣ́нїе беззако́ннꙋющагѡ мꙋчи́телѧ высо́къ пла́мень вознесло̀ є҆́сть: хрⷭ҇то́съ же прострѐ бг҃очести̑вымъ ѻ҆трокѡ́мъ ро́сꙋ дꙋхо́внꙋю, сы́й бл҃гослове́нъ и҆ препросла́вленъ.

Крѣ́постїю ѡ҆дѣ́ѧсѧ влⷣчнею, ꙗ҆́кѡ пра́хъ сладостра̑стїѧ житїѧ̀ попра́лъ є҆сѝ, любо́вїю побѣжда́емь нетлѣ́нныѧ жи́зни, є҆́йже ны́нѣ и҆ причасти́лсѧ є҆сѝ, съ ли̑ки а҆́гг҃лъ, ѻ҆́ч҃е, водворѧ́ѧсѧ.

Се́рдце стѧжа́въ чи́сто, ви́дѣти сподо́билсѧ є҆сѝ всѣ́ми неви́димаго: ѿсю́дꙋ ꙗ҆́коже блаже́нъ слꙋжи́тель, ѻ҆́ч҃е, бы́лъ є҆сѝ, поѧ̀ бл҃годѣ́телѧ и҆ препросла́вленнаго.

Правосла́внꙋю мꙋ́дрость ты̀ стѧжа́въ, є҆ди́ницꙋ тричи́сленнꙋю, трⷪ҇цꙋ є҆диносꙋ́щнꙋю, пребл҃же́нне, проповѣ́далъ є҆сѝ, и҆ сло́ва стра́шное воплоще́нїе, наꙋчи́лъ є҆сѝ пѣ́ти бл҃годѣ́телѧ, ꙗ҆́кѡ препросла́вленна во вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

Ст҃ы́хъ ст҃ѣ́йшꙋю тѧ̀ разꙋмѣ́емъ, ꙗ҆́кѡ є҆ди́нꙋ ро́ждшꙋю бг҃а непремѣ́ннаго, дв҃о нескве́рнаѧ, мт҃и безневѣ́стнаѧ: всѣ̑мъ бо и҆сточи́ла є҆сѝ вѣ̑рнымъ нетлѣ́нїе бжⷭ҇твеннымъ ржⷭ҇тво́мъ твои́мъ. (с. 207)

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Пе́щь и҆ногда̀ ѻ҆́гненнаѧ въ вавѷлѡ́нѣ дѣ̑йства раздѣлѧ́ше, бж҃їимъ велѣ́нїемъ халдє́и ѡ҆палѧ́ющаѧ, вѣ̑рныѧ же ѡ҆роша́ющаѧ, пою́щыѧ: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

По́стныхъ ꙗ҆́вѣ воѡбраже́нїѧ, ѿ а҆́гг҃ла наꙋчи́всѧ, мꙋ́дре, ѿ бжⷭ҇твеннагѡ повелѣ́нїѧ, и҆́миже ны́нѣ пита́еми благоче́стїѧ пито́мцы, пѣ́сньми зовꙋ́ще: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Ꙗ҆́коже мо́лнїѧ вели́кими блиста̑нїи, житїѐ сїѧ́ющее всѣ̑мъ возсїѧ̀, воздержа́нїѧ твоегѡ̀, всемꙋ́дре, благоче́стнѡ зижди́телю зовꙋ́щымъ: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Тѧ̀ па́че ᲂу҆ма̀ и҆зъ нерожде́нна ѻ҆ц҃а̀, пре́жде вѣ̑къ рожде́нна, хрⷭ҇тѐ, сла́вѧ проповѣ́да пахѡ́мїй сла́вный, и҆ дх҃а всест҃а́го, є҆ди́но трⷪ҇цы є҆стество̀ вѣ́дый и҆ бжⷭ҇тво̀.

Бг҃оро́диченъ:

Две́рь тѧ̀ свѣ́та, дв҃о бг҃ома́ти, благоче́ствꙋюще и҆менꙋ́емъ, ѻ҆́ч҃ее бо сїѧ́нїе, соеди́ншеесѧ пло́ти дебельствꙋ̀, па́че є҆стества̀ родила̀ є҆сѝ, пречⷭ҇таѧ: є҆го́же пое́мъ всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Безнача́льна роди́телѧ сн҃ъ, бг҃ъ и҆ гдⷭ҇ь, вопло́щсѧ ѿ дв҃ы, на́мъ ꙗ҆ви́сѧ, ѡ҆мрачє́ннаѧ просвѣти́ти, собра́ти расточє́ннаѧ. тѣ́мъ всепѣ́тꙋю бцⷣꙋ велича́емъ.

Лꙋча́ми благода́ти ѡ҆зари́всѧ, пахѡ́мїе, ꙗ҆́кѡ вѣ́ренъ слꙋжи́тель бг҃ꙋ предстои́ши, и҆ наслади́тисѧ сла́вы сподо́бльсѧ неразрꙋши́мыѧ. тѣ́мже честны́й пра́здникъ тво́й велича́емъ.

И҆сплете́сѧ тебѣ̀ вѣне́цъ, ꙗ҆́кѡ побѣди́телю, пахѡ́мїе, десни́цею живоно́сною и҆ вседержи́тельною: и҆ ны́нѣ пою́щыѧ твою̀ па́мѧть сла́внꙋю, сподо́би, блаже́нне, ᲂу҆лꙋчи́ти ѡ҆ставле́нїе согрѣше́нїй, всеприснопа́мѧтне.

Плоды̀ ны́нѣ ѡ҆б̾е́мъ болѣ́зней твои́хъ, пахѡ́мїе, ра́дости наслажда́ешисѧ, ꙗ҆́же па́че ᲂу҆ма̀: но хода́тайствꙋѧ и҆зба́вити твоѧ̑ ᲂу҆ченикѝ, хрⷭ҇та̀ ᲂу҆молѝ, тѧ̀ ны́нѣ сла́вѧщыѧ и҆ чтꙋ́щыѧ, достосла́вне.

Бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́кѡ рꙋно̀, пренепоро́чнаѧ, до́ждь нбⷭ҇ный во ᲂу҆тро́бѣ прїе́мши, на́мъ родила̀ є҆сѝ пи́щꙋ даю́щаго, благоче́стнѡ того̀ воспѣва́ющымъ, и҆ тѧ̀ всепѣ́тꙋю бцⷣꙋ и҆сповѣ́дающымъ.

Свѣти́ленъ. Подо́бенъ: Нб҃о ѕвѣзда́ми:

А҆́гг҃льскагѡ житїѧ̀ жела́ѧ, ᲂу҆дали́лъ є҆сѝ себѐ въ пꙋсты́нѧхъ, и҆ стра̑сти покори́лъ є҆сѝ плотскі̑ѧ, равноа́гг҃ленъ показа́всѧ, пахѡ́мїе бг҃оно́се.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. На стїхо́внѣ, Сла́ва, гла́съ и҃:

Мона́хѡвъ мно́жества наста́вника тѧ̀ почита́емъ, ѻ҆́ч҃е на́шъ пахѡ́мїе: твое́ю бо стезе́ю вои́стиннꙋ пра́вѡ ходи́ти позна́хомъ. бл҃же́нъ є҆сѝ хрⷭ҇тꙋ̀ рабо́тавъ, и҆ вра́жїю ѡ҆бличи́лъ є҆сѝ си́лꙋ, а҆́гг҃лѡвъ собесѣ́дниче, прпⷣбныхъ соприча́стниче и҆ пра́ведныхъ: съ ни́миже моли́сѧ гдⷭ҇еви, поми́ловатисѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

И҆ ны́нѣ, пра́здника.

На лїтꙋргі́и блажє́нна пра́здника, пѣ́снь рѧдова́ѧ: и҆ ст҃а́гѡ, пѣ́снь г҃, Прокі́менъ гла́съ з҃: Честна̀ пред̾ гдⷭ҇емъ сме́рть преподо́бныхъ є҆гѡ̀. Сті́хъ: Что̀ возда́мъ гдⷭ҇еви ѡ҆ всѣ́хъ, ꙗ҆̀же воздаде́ ми; А҆пⷭ҇лъ къ корі́нѳѧнѡмъ, зача́ло рѻ҃ѕ. А҆ллилꙋ́їа, гла́съ ѕ҃: Блаже́нъ мꙋ́жъ, боѧ́йсѧ гдⷭ҇а: Сті́хъ: Си́льно на землѝ бꙋ́детъ сѣ́мѧ є҆гѡ̀. Є҆ѵⷢ҇лїе лꙋкѝ, зача́ло ѻ҃з. Прича́стенъ: Въ па́мѧть вѣ́чнꙋю:

Слꙋ́жба и҆́же во ст҃ы́хъ ѻ҆тца̀ на́шегѡ и҆са́їи є҆пі́скопа, росто́вскагѡ чꙋдотво́рца.

Ве́черъ, Блаже́нъ мꙋ́жъ, а҃-й а҆нтїфѡ́нъ.

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры гла́съ д҃. Подо́бенъ: Ꙗ҆́кѡ до́блѧ:

Ꙗ҆́кѡ до́блѧ во ст҃и́телехъ, ꙳ блаже́ннаго и҆са́їю соше́дшесѧ похва́лимъ дне́сь: ꙳ ꙗ҆́кѡ бо дрꙋго́е со́лнце пресвѣ́тлое возсїѧ́въ, ꙳ пречⷭ҇тыѧ цр҃кве бж҃їѧ мт҃ре, ꙳ ѿгонѧ̀ тмꙋ̀ нече́стїѧ, ꙳ и҆ просвѣща́ѧ новокрещє́нныѧ лю́ди свѣ́томъ бг҃оразꙋ́мїѧ. ꙳ тѣ́мъ и҆ прїѧ́лъ є҆сѝ вѣне́цъ ѿ бг҃а нетлѣ́нный: ꙳ є҆го́же молѝ, ѿ бѣ́дъ и҆ напа́стей и҆зба́витисѧ, ꙳ вѣ́рою пою́щымъ всечестнꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Добродѣ́тельными свѣтлостьмѝ ꙳ просвѣти́сѧ житїѐ твоѐ, ꙳ и҆ серде́чною пра́востїю, ꙳ и҆ ра́зꙋмомъ дꙋхо́внымъ, бг҃омꙋ́дре, ᲂу҆добрѧ́емь, ꙳ наꙋчи́лъ є҆сѝ новопросвѣщє́нныѧ лю́ди ꙳ неподви̑жнымъ бы́ти во хрⷭ҇то́вѣ вѣ́рѣ. ꙳ тѣ́мже па́мѧть твою̀ честнꙋ́ю и҆ свѣтоно́снꙋю ꙳ соверша́емъ, приснопа́мѧтне, ꙳ любо́вїю тѧ̀ почита́юще.

Ра́зꙋма дꙋхо́внагѡ и҆спо́лнивсѧ, ꙳ посрами́лъ є҆сѝ врага̀, ꙳ прельсти́вшаго пра́ѻтца, ꙳ и҆ сего̀ ѻ҆рꙋ́жїемъ дꙋхо́внымъ сокрꙋши́въ, ꙳ бг҃онасажде́нный са́дъ цр҃ко́вный ꙳ ᲂу҆че́нїемъ твои́мъ напои́лъ є҆сѝ, ꙳ и҆ ко хрⷭ҇тꙋ̀ приве́лъ є҆сѝ ꙗ҆́кѡ и҆́стинный дѣ́латель ꙳ вїногра́да влⷣки твоегѡ̀: ꙳ є҆го́же молѝ ѡ҆ чтꙋ́щихъ вѣ́рою па́мѧть твою̀.

Сла́ва, гла́съ ѕ҃:

Ты̀ є҆сѝ па́стырь до́брый и҆ ᲂу҆чи́тель те́плый, ст҃и́телю и҆са́їе, тебѐ всегда̀ похвалѧ́юще, вопїе́мъ тѝ: тобо́ю ᲂу҆красѝ бг҃ъ це́рковь мт҃ре своеѧ̀, и҆ тѣ́ло многолѣ́тное твоѐ покрове́нное въ землѝ, нетлѣ́нно ꙗ҆вѝ лю́демъ твои̑мъ. тѣ́мже моли́сѧ непреста́ннѡ ѡ҆ хва́лѧщихъ тѧ̀, и҆ чтꙋ́щихъ па́мѧть твою̀, просѧ̀ ѡ҆ставле́нїѧ грѣхѡ́въ, и҆ спасе́нїѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

И҆ ны́нѣ, пра́здника.

Вхо́дъ. Прокі́менъ днѐ. И҆ чтє́нїѧ г҃, пи̑саны сегѡ̀ мѣ́сѧца въ ѳ҃ де́нь.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры пра́здника. Сла́ва ст҃и́телѧ, гла́съ ѕ҃:

И҆злїѧ́сѧ бл҃года́ть во ᲂу҆стна́хъ твои́хъ, прпⷣбне ѻ҆́ч҃е, ст҃и́телю и҆са́їе, и҆ бы́лъ є҆сѝ па́стырь хрⷭ҇то́вы цр҃кве, ᲂу҆ча̀ словє́сныѧ ѻ҆́вцы вѣ́ровати въ трⷪ҇цꙋ є҆диносꙋ́щнꙋю, во є҆ди́номъ бжⷭ҇твѣ̀.

И҆ ны́нѣ, пра́здника.

Тропа́рь, гла́съ и҃:

Правосла́вїѧ наста́вниче, благоче́стїѧ ᲂу҆чи́телю и҆ чистоты̀, росто́вꙋ пресвѣ́тлый свѣти́льниче, ст҃и́телємъ бг҃одохнове́нное ᲂу҆добре́нїе, и҆са́їе премꙋ́дре: ᲂу҆че́нїемъ бо твои́мъ всѧ̑ рѡссі̑йскїѧ концы̀ просвѣти́лъ є҆сѝ бл҃года́тїю дꙋхо́вною, ст҃и́телю бл҃же́нне, молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, да спасе́тъ дꙋ́шы на́шѧ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника.

На ᲂу҆́трени, по а҃-й и҆ по в҃-й стїхоло́гїи, сѣда́льны пра́здника.

По полѷеле́и сѣда́ленъ, ст҃а́гѡ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Ско́рѡ предварѝ:

Ѿ младе́нства по хрⷭ҇тѣ̀ ше́ствовалъ є҆сѝ, и҆ сосꙋ́дъ ст҃а́гѡ дх҃а, ст҃и́телю и҆са́їе, бы́лъ є҆сѝ, ѿ негѡ́же премꙋ́дрость прїи́мъ, наꙋчи́лъ є҆сѝ человѣ́ки, многобо́жїе і҆́дѡльское преѡби́дѣти, и҆ хрⷭ҇тꙋ̀ вѣ́ровати. є҆го́же молѝ, спастѝ всѣ́хъ любо́вїю тѧ̀ почита́ющихъ.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Дв҃о всенепоро́чнаѧ, пресꙋ́щественнаго бг҃а ро́ждшаѧ, со ст҃и́телемъ того̀ непреста́ннѡ молѝ, ѡ҆ставле́нїе прегрѣше́нїй, и҆ и҆справле́нїе житїѧ̀, да́ти на́мъ пре́жде конца̀, вѣ́рою и҆ любо́вїю пою́щымъ тѧ̀ по до́лгꙋ, є҆ди́на всепѣ́таѧ.

Степє́нна, а҃-й а҆нтїфѡ́нъ д҃-гѡ гла́са. Прокі́менъ: Честна̀ предъ гдⷭ҇емъ сме́рть преподо́бныхъ є҆гѡ̀. Сті́хъ: Что̀ возда́мъ гдⷭ҇еви ѡ҆ всѣ́хъ, ꙗ҆̀же воздаде́ ми; Всѧ́кое дыха́нїе: Є҆ѵⷢ҇лїе і҆ѡа́нна, зача́ло л҃є ѿ полꙋ̀. По н҃-мъ ѱалмѣ̀ стїхи́ра гла́съ д҃:

Ꙗ҆́кѡ со́лнце пресвѣ́тлое просвѣща́еши странꙋ̀ всю̀ рѡссі́йскꙋю: тебе́ бо показа̀ бг҃ъ ѿ ю҆́ности, ст҃и́телю блаже́нне и҆са́їе, па́стырѧ слове́сномꙋ своемꙋ̀ ста́дꙋ новоизбра̑ннымъ лю́демъ, и҆ ᲂу҆краси́лъ є҆сѝ всечꙋ́днѡ це́рковь бж҃їѧ мт҃ре, въ не́йже и҆ до ны́нѣ лежа́тъ честны̑ѧ твоѧ̑ мо́щи, ꙗ҆̀же и҆́мꙋтъ въ себѣ̀ и҆сцѣле́нїѧ да́ръ бл҃года́ти, ст҃и́телю пречꙋ́дне. тебѐ хрⷭ҇то́съ показа̀ второ́е свѣти́ло въ росто́встѣй цр҃кви: ты̀ похвала̀ землѝ на́шей и҆ застꙋпле́нїе. тѣ́мже дне́сь пра́зднꙋюще свѣ́тлѡ па́мѧть твою̀, и҆ честно́е ѡ҆брѣ́тенїе пречꙋ́днагѡ твоегѡ̀ тѣлесѐ, вкꙋ́пѣ же и҆ пресла́вное пренесе́нїе пречестны́хъ моще́й твои́хъ, и҆ мо́лимъ тѧ̀, ст҃и́телю, ми́ръ мі́рꙋ и҆спросѝ и҆ дꙋша́мъ на́шымъ ве́лїю ми́лость.

Канѡ́нъ пра́здника, со і҆рмосо́мъ на ѕ҃: и҆ ст҃а́гѡ на и҃.

Гла́съ д҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Ѿве́рзꙋ ᲂу҆ста̀ моѧ̑, и҆ напо́лнѧтсѧ дх҃а, и҆ сло́во ѿры́гнꙋ цр҃и́цѣ мт҃ри, и҆ ꙗ҆влю́сѧ свѣ́тлѡ торжествꙋ́ѧ, и҆ воспою̀, ра́дꙋѧсѧ, тоѧ̀ чꙋдеса̀.

Твоего̀, хрⷭ҇тѐ, ᲂу҆го́дника бл҃же́ннаго и҆са́їю пѣ́ти мѝ жела́ющꙋ, моли́твами є҆гѡ̀, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ, ѡ҆сїѧ́нїе всест҃а́гѡ дх҃а да́рꙋй мѝ, и҆ свѣ́тъ премꙋ́дрости твоеѧ̀, да досто́йнѡ воспою̀ тогѡ̀ чꙋдеса̀.

Прїиди́те, вѣ́рнїи, цр҃ко́внаго свѣти́льника, и҆ столпа̀ непоколеби́ма, и҆ правосла́вїѧ ᲂу҆чи́телѧ, и҆ благоче́стїѧ проповѣ́дника, бл҃же́ннаго и҆са́їю достохва́льными пѣ́сньми почти́мъ.

Ꙗ҆́кѡ ст҃и́тель вѣ́ренъ, и҆ па́стырь и҆́стинный росто́вскїѧ цр҃кве бы́въ, и҆ слове́снагѡ ста́да хрⷭ҇то́ва, но́выхъ люде́й неле́стный ᲂу҆чи́тель ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ бл҃же́нне, и҆са́їе: и҆̀хже наꙋчи́лъ є҆сѝ сла́вити бж҃їѧ вели̑чїѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Марі́ю чⷭ҇тꙋю, прїиди́те, всѝ воспое́мъ, є҆ди́нꙋ ᲂу҆краси́вшꙋю человѣ́чество, и҆ ро́ждшꙋю бг҃а воплоще́нна, дв҃ꙋ же пребы́вшꙋю неврежде́ннꙋ.

Катава́сїа пра́здника.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Твоѧ̑ пѣсносло́вцы, бцⷣе, живы́й и҆ незави́стный и҆сто́чниче, ли́къ себѣ̀ совокꙋ́пльшыѧ дꙋхо́внѡ ᲂу҆твердѝ, въ бжⷭ҇твеннѣй твое́й сла́вѣ вѣнцє́въ сла́вы сподо́би.

Глагѡ́лы бжⷭ҇твенными, дѣ́лы же и҆ ᲂу҆чє́нїи пресла́вными, по всемꙋ̀ ᲂу҆подо́бисѧ пресла́внымъ а҆пⷭ҇лѡмъ, и҆ ѡ҆бтечѐ всю̀ рѡссі́йскꙋю зе́млю, і҆́дѡльскꙋю ле́сть попалѧ́ѧ, просвѣща́ѧ же вѣ́рныхъ сердца̀ бл҃года́тїю.

Ѿ младе́нства хрⷭ҇та̀ вожделѣ́въ, кра̑снаѧ мі́ра сегѡ̀ всѧ̑ ᲂу҆ме́ты вмѣни́лъ є҆сѝ по а҆пⷭ҇лꙋ, ѻ҆́ч҃е, вы́шнихъ и҆ща̀: хрⷭ҇то́вою же бл҃года́тїю ст҃и́тельства сподо́билсѧ є҆сѝ, и҆ росто́вꙋ па́стырь нѡ́вымъ лю́демъ посыла́ешисѧ: и҆̀хже и҆ наꙋчи́лъ є҆сѝ, и҆ на нб҃сѣ́хъ вѣнцы̀ сла́вы воспрїѧ́лъ є҆сѝ.

Ст҃а́гѡ дх҃а бл҃года́тїю, і҆́дѡльское и҆зѡста́вшее нече́стїе до конца̀ потреби́лъ є҆сѝ въ рѡссі́йстѣй землѝ, побо́рникъ вои́стиннꙋ правосла́вїѧ ꙗ҆ви́всѧ крѣ́пкїй. тѣ́мъ просвѣти́лъ є҆сѝ твои́ми ᲂу҆чє́нїи рѡссі̑йскїѧ концы̀.

Бг҃оро́диченъ:

Пое́мъ, дв҃о бг҃ома́ти, па́че є҆стества̀ ржⷭ҇тво̀ твоѐ, и҆ твою̀ нетлѣ́ннꙋю чистотꙋ̀: и҆́бо въ тебѣ̀ во є҆ди́но сочета́сѧ дѣ́вство и҆ ржⷭ҇тво̀.

Сѣда́ленъ, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Премꙋ́дрости:

Ѿ мїрскі́ѧ молвы̀ и҆збѣжа́въ, и҆ хрⷭ҇то́во и҆́го воспрїи́мъ, и҆ за́пѡвѣди соверши́въ, па́стырь ѻ҆би́тели быва́еши, пото́мъ же и҆ на ст҃и́тельскомъ сѣда́лищи сѣ́дъ, бг҃оꙋго́днѡ пожи́лъ є҆сѝ, и҆ лю́ди правосла́вїю наꙋчи́въ, на нб҃са̀ восте́клъ є҆сѝ: ᲂу҆ престо́ла вседержи́телѧ со а҆́гг҃лы предстоѧ̀, ст҃и́телю блаже́нне, моли́сѧ ѡ҆ рабѣ́хъ твои́хъ.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника, и҆лѝ бг҃оро́диченъ:

Ѡ҆ тебѣ̀ ра́дꙋетсѧ, бл҃года́тнаѧ, всѧ́каѧ тва́рь, а҆́гг҃льскїй собо́ръ, и҆ человѣ́ческїй ро́дъ, ѡ҆свѧще́нный хра́ме, и҆ раю̀ слове́сный, дѣ́вственнаѧ похвало̀, и҆зъ неѧ́же бг҃ъ воплоти́сѧ, и҆ млⷣнцъ бы́сть пре́жде вѣ̑къ сы́й бг҃ъ на́шъ. ложесна́ бо твоѧ̑ престо́лъ сотворѝ, и҆ чре́во твоѐ простра́ннѣе нб҃съ содѣ́ла. ѡ҆ тебѣ̀ ра́дꙋетсѧ, бл҃года́тнаѧ, всѧ́каѧ тва́рь, сла́ва тебѣ̀.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Сѣдѧ́й въ сла́вѣ на престо́лѣ бжⷭ҇тва̀, во ѻ҆́блацѣ ле́гцѣ прїи́де і҆и҃съ пребжⷭ҇твенный, нетлѣ́нною дла́нїю, и҆ спасѐ зовꙋ́щыѧ: сла́ва, хрⷭ҇тѐ, си́лѣ твое́й.

Сѣдѧ́ща во сла́вѣ гдⷭ҇а прⷪ҇ро́къ и҆са́їа дре́вле ᲂу҆зрѣ́въ, и҆ ѿ серафі́ма клеща́ми ᲂу҆́гль прїи́мъ ѡ҆чи́стисѧ. ты́ же, ст҃и́телю, всегда̀ гдⷭ҇еви предстои́ши со мно́жествомъ безпло́тныхъ, и҆ серафі́мѡмъ подо́бѧсѧ, ꙗ҆́коже клеща́ми, твои́ми рꙋка́ми тѣ́ло хрⷭ҇то́во прїе́млеши, и҆ вѣ̑рнымъ подае́ши, непреста́ннѡ вопїѧ̀: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Любо́вїю бж҃їею па́че ѻ҆гнѧ̀ распала́емь, ѻ҆́ч҃е, ѡ҆бходѧ̀ гра́ды и҆ вє́си, въ росто́встѣй и҆ сꙋ́ждальстѣй ѻ҆́бласти, і҆́дѡльскаѧ ка̑пища разорѧ́ѧ, цє́ркви же созида́ѧ, лю́ди наꙋчи́лъ є҆сѝ пѣ́ти: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Пресла́вный и҆ чꙋ́дный лео́нтїй, ꙗ҆́кѡ благоцвѣтꙋ́щь са́дъ насадѝ ростѡ́вскїѧ лю́ди, просвѣти́въ и҆̀хъ свѧты́мъ креще́нїемъ. ты́ же, бл҃же́нне, до конца̀ си́хъ напои́лъ є҆сѝ твои́мъ ᲂу҆че́нїемъ, и҆ ко хрⷭ҇тꙋ̀ ꙗ҆́кѡ зрѣ́лъ пло́дъ прине́слъ є҆сѝ, съ весе́лїемъ вопїѧ̀: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Бг҃оро́диченъ:

Ѿ ма́тернихъ пеле́нъ чи́сто житїѐ и҆мѣ́лъ є҆сѝ, блаже́нне, и҆ сегѡ̀ ра́ди пречⷭ҇тыѧ бцⷣы и҆зрѧ́дный слꙋжи́тель бы́въ, сїю̀ возвели́чилъ є҆сѝ въ рѡссі́йскихъ страна́хъ, и҆ наꙋчи́лъ є҆сѝ пѣ́ти: сла́ва си́лѣ твое́й, пречⷭ҇таѧ.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Оу҆жасо́шасѧ всѧ́чєскаѧ ѡ҆ бж҃е́ственнѣй сла́вѣ твое́й: ты́ бо, неискꙋсобра́чнаѧ дв҃о, и҆мѣ́ла є҆сѝ во ᲂу҆тро́бѣ надъ всѣ́ми бг҃а, и҆ родила̀ є҆сѝ безлѣ́тнаго сн҃а, всѣ̑мъ воспѣва́ющымъ тѧ̀ ми́ръ подава́ющаѧ.

Оу҆дивлѧ́етсѧ ст҃и́тель, кнѧ́зь же и҆ всѝ лю́дїе, ско́ромꙋ твоемꙋ̀ прише́ствїю, ко ѡ҆свѧще́нїю пречⷭ҇тыѧ це́ркве: а҆́гг҃ломъ бо зва́нъ бы́лъ є҆сѝ, и҆ ѻ҆́блакомъ носи́мь, ꙗ҆́коже дре́вле а҆пⷭ҇ли, на ᲂу҆спе́нїе бж҃їѧ мт҃ре. тѣ́мже тѧ̀ всѣ̑мъ воспѣва́ющымъ ми́ръ подава́еши.

Оу҆диви́шасѧ а҆́гг҃льстїи чи́нове пресла́вномꙋ твоемꙋ̀ житїю̀, ка́кѡ въ бре́ннѣмъ тѣлесѝ безпло́тнаго врага̀ побѣди́лъ є҆сѝ, бл҃же́нне, и҆ воздꙋ́шными те́мными кнѧзьмѝ не ᲂу҆держа́нъ бы́въ, прⷭ҇то́ла хрⷭ҇то́ва дости́глъ є҆сѝ къ превы̑шнимъ си́ламъ, и҆ ѿтꙋ́дꙋ ми́ръ на́мъ подава́еши.

Оу҆дивлѧ́ютсѧ хрⷭ҇тоимени́тїи лю́дїе, є҆гда̀ ѡ҆брѣто́ша пречестно́е твоѐ тѣ́ло, є҆́же мно́гими лѣ́ты земле́ю покрове́но, и҆ ꙗ҆ви́сѧ ꙗ҆́коже златоза́рное со́лнце, чꙋде́съ лꙋчы̀ и҆спꙋща́ѧ, и҆ просвѣща́ѧ вѣ́рныхъ сердца̀, и҆ воспѣва́ющымъ гдⷭ҇еви ми́ръ подава́еши.

Бг҃оро́диченъ:

Оу҆милосе́рдисѧ, влⷣчце, на непотрє́бныѧ твоѧ̑ рабы̑, и҆ не преда́ждь на́съ въ рꙋ́цѣ пога́ныхъ, грѣ̑хъ ра́ди на́шихъ: но моли́твъ на́шихъ не пре́зри, во твою̀ це́рковь притека́ющымъ, и҆ вопїю́щымъ тѝ, ми́ръ подаю́щи.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Бжⷭ҇твенное сїѐ и҆ всечⷭ҇тно́е соверша́юще пра́зднество, бг҃омꙋ́дрїи, бг҃ома́тере, прїиди́те, рꙋка́ми воспле́щимъ, ѿ неѧ̀ ро́ждшагосѧ бг҃а сла́вимъ.

Бжⷭ҇твенною благода́тїю ᲂу҆крѣплѧ́емь, а҆пⷭ҇лѡмъ ревни́тель бы́въ, рѡссі̑йскїѧ всѧ̑ концы̀ наꙋчи́лъ є҆сѝ благоче́стїю, и҆ всѧ̑ нечести̑ваѧ ᲂу҆чє́нїѧ до конца̀ потреби́лъ є҆сѝ: тѣ́мже твою̀ па́мѧть свѣ́тлѡ пра́зднꙋемъ.

Гро́бъ честна́гѡ твоегѡ̀ тѣлесѐ и҆ногда̀ въ небреже́нїи бы́сть, и҆ ѿ ст҃и́телѧ тво́й престо́лъ держа́щагѡ, и҆ къ тебѣ̀ любо́вь показꙋ́юща, ѿтꙋ́дꙋ прено́ситсѧ, ꙗ҆́вственнѡ ны́нѣ полага́етсѧ, и҆сточа́ющїй и҆сцѣлє́нїѧ всѣ̑мъ.

И҆́же всегда̀ къ ра́цѣ моще́й твои́хъ пристꙋпа́юще, любе́знѡ тꙋ̀ цѣлꙋ́емъ, и҆ ѿ дꙋшѝ вопїе́мъ тѝ: ст҃и́телю блаже́нне и҆са́їе, моли́сѧ прилѣ́жнѡ за гра́дъ и҆ лю́ди, и҆ ско́рбь на́шꙋ въ ра́дость претворѝ, и҆ грѣхѡ́въ проще́нїе и҆спросѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Притеце́мъ, вѣ́рнїи, въ це́рковь бж҃їѧ мт҃ре, и҆ вѣ́рнѡ молѧ́щесѧ возопїе́мъ є҆́й: поми́лꙋй, влⷣчце, твоѐ достоѧ́нїе, и҆ ѿ вра̑гъ и҆зба́ви ᲂу҆го́дника твоегѡ̀ и҆са́їи моли́твами.

Конда́къ, гла́съ г҃. Подо́бенъ: Дв҃а дне́сь:

Ꙗ҆́кѡ гро́мъ возгремѣ́лъ є҆сѝ, бжⷭ҇твенными твои́ми ᲂу҆чє́нїи, въ рѡссі́йстѣй землѝ, и҆ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ свѣти́льникъ пресвѣ́телъ, ѡ҆сїѧ́ѧ свѣ́томъ бг҃оразꙋ́мїѧ, и҆са́їе блаже́нне. тѣ́мже вопїе́мъ тѝ: хрⷭ҇та̀ бг҃а молѝ непреста́ннѡ ѡ҆ всѣ́хъ на́съ.

І҆́косъ:

Прїиди́те, бг҃оизбра́ннїи хрⷭ҇тоимени́тїи собо́ри, похва́лимъ ны́нѣ, и҆ пѣ́сньми почти́мъ свѣтоно́снꙋю па́мѧть пречꙋ́днагѡ ѻ҆тца̀ блаже́ннагѡ и҆са́їи, а҆пⷭ҇лѡмъ ра́внагѡ, благоче́стїѧ проповѣ́дника, наста́вника же и҆ ᲂу҆чи́телѧ рѡссі́йскомꙋ ꙗ҆зы́кꙋ: ꙗ҆ви́босѧ ꙗ҆́кѡ свѣти́льникъ незаходи́мый, во тмѣ̀ сꙋ́щымъ невѣ́дѣнїѧ, и҆ всѣ́хъ возводѧ̀ къ бжⷭ҇твеннѣй высотѣ̀ и҆ на па́житѣхъ зако́на живоно́снагѡ тѣ́хъ ᲂу҆пасѐ, и҆ и҆сцѣле́нїй лꙋча́ми всѣ́хъ просвѣща́ѧ. тѣ́мже мо́лимъ тѧ̀ ны́нѣ: ѡ҆блиста́й въ сердца̀ ра̑бъ твои́хъ незаходи́мый свѣ́тъ ра́зꙋма, хрⷭ҇то́въ ᲂу҆го́дниче, и҆ молѝ непреста́ннѡ ѡ҆ всѣ́хъ на́съ.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Не послꙋжи́ша тва́ри бг҃омꙋ́дрїи па́че созда́вшагѡ, но ѻ҆́гненное преще́нїе мꙋ́жески попра́вше, ра́довахꙋсѧ пою́ще: препѣ́тый ѻ҆ц҃є́въ гдⷭ҇ь и҆ бг҃ъ, благослове́нъ є҆сѝ.

Не слꙋ́жатъ ктомꙋ̀ рѡссі́йстїи сы́нове тмѣ̀ пре́лести: но тобо́ю, ѻ҆́ч҃е, и҆́стинный бг҃оразꙋ́мїѧ свѣ́тъ позна́ша, и҆ непреста́ннѡ ра́дꙋющесѧ ны́нѣ хрⷭ҇тꙋ̀ вопїю́тъ: благослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Пра́зднꙋетъ цр҃ковь че́стнѡ твоѐ преставле́нїе: житїе́ бо благоче́стнѡ на землѝ соверши́лъ є҆сѝ, чꙋ́дне, и҆ пло́дъ стори́чествꙋющїй влⷣцѣ твоемꙋ̀ прине́слъ є҆сѝ, и҆ ѿ негѡ̀ прїѧ́лъ є҆сѝ вѣнцы̀ сла́вы неизрече́нныѧ, непреста́ннѡ вопїѧ̀: бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

И҆̀же во и҆скꙋше́нїихъ и҆ ско́рбехъ сꙋ́щїи, къ ра́цѣ моще́й твои́хъ притека́юще, прїе́млютъ честна̑ѧ и҆сцѣлє́нїѧ ѿ ꙗ҆̀же въ тебѣ̀ бжⷭ҇твенныѧ благода́ти, и҆ непреста́ннѡ хрⷭ҇тꙋ̀ вопїю́тъ: бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Бг҃оро́диченъ:

Оу҆крѣпѝ, влⷣчце, сла́вѧщыѧ тѧ̀ вѣ̑рныѧ лю́ди на проти̑вныѧ врагѝ, ꙗ҆́кѡ дв҃да на голїа́ѳа, да веселѧ́щесѧ вопїе́мъ тѝ: ра́дꙋйсѧ, покро́ве ст҃ы́й, и҆ застꙋ́пнице гра́дꙋ на́шемꙋ.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Ѻ҆́троки бл҃гочести̑выѧ въ пещѝ ржⷭ҇тво̀ бг҃оро́дичо спасло̀ є҆́сть, тогда̀ ᲂу҆́бѡ ѡ҆бразꙋ́емое, ны́нѣ же дѣ́йствꙋемое, вселе́ннꙋю всю̀ воздвиза́етъ пѣ́ти тебѣ̀: гдⷭ҇а по́йте, дѣла̀, и҆ превозноси́те є҆го̀ во всѧ̑ вѣ́ки.

Блаже́ннꙋю жи́знь по́жилъ є҆сѝ въ житїѝ сы́й, и҆ со ст҃и́тельскими ли̑ки ᲂу҆ престо́ла хрⷭ҇то́ва ра́дꙋѧсѧ предстои́ши, бжⷭ҇твенное наслѣ́дивъ наслажде́нїе, непреста́ннѡ вопїе́ши: гдⷭ҇а воспѣва́йте, дѣла̀, и҆ превозноси́те є҆го̀ во всѧ̑ вѣ́ки.

Бжⷭ҇твеннагѡ дх҃а благода́ть и҆мѣ́ѧ въ дꙋшѝ твое́й, блаже́нне и҆са́їе, ѡ҆бте́клъ є҆сѝ рѡссі́йскꙋю зе́млю ꙗ҆́кѡ мо́лнїѧ, разсѣва́ѧ бж҃їе сло́во во всѣ́хъ страна́хъ, просвѣща́ѧ всѣ́хъ и҆ наꙋча́ѧ: гдⷭ҇а воспѣва́йте, дѣла̀, и҆ превозноси́те є҆го̀ во всѧ̑ вѣ́ки.

Словє́сныѧ плоды̀ гдⷭ҇еви приносѧ̀, и҆са́їе премꙋ́дре, ѡ҆зари́лъ є҆сѝ твое́й па́ствѣ свѣ́тъ бг҃оразꙋ́мїѧ, и҆ нечести̑ваѧ ᲂу҆ста̀ загради́лъ є҆сѝ пра́щею бг҃одохнове́нныхъ слове́съ твои́хъ, и҆ ꙗ҆́снѡ всѣ̑мъ проповѣ́далъ є҆сѝ: гдⷭ҇а воспѣва́йте, дѣла̀, и҆ превозноси́те є҆го̀ во всѧ̑ вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

На благодѣѧ́нїе человѣ́кѡмъ сло́во воплоти́тисѧ и҆зво́ли: дѣ́вства бо врата̀ про́йде ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь, и҆ бцⷣꙋ показа̀. Тѣ́мъ зове́мъ: гдⷭ҇а воспѣва́йте, дѣла̀, и҆ превозноси́те є҆го̀ во всѧ̑ вѣ́ки.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Всѧ́къ земноро́дный да взыгра́етсѧ, дх҃омъ просвѣща́емь, да торжествꙋ́етъ же безпло́тныхъ ᲂу҆мѡ́въ є҆стество̀, почита́ющее сщ҃е́нное торжество̀ бг҃ома́тере, и҆ да вопїе́тъ: ра́дꙋйсѧ, всеблаже́ннаѧ бцⷣе, чи́стаѧ приснодв҃о.

Кто̀ мо́жетъ, блаже́нне, по достоѧ́нїю тѧ̀ восхвали́ти; и҆сцѣлє́нїѧ бо неѡскꙋ́днѡ подава́еши приходѧ́щымъ къ тебѣ̀ съ вѣ́рою, и҆ непреста́ннѡ вопїю́щымъ: и҆зба́ви, ст҃и́телю, ѿ всѧ́кихъ и҆скꙋше́нїй, и҆ до конца̀ неврежде́нныхъ на́съ соблюдѝ.

Ѻ҆́крестъ стоѧ́ще ра́ки моще́й твои́хъ, съ любо́вїю тꙋ̀ припа́дающе цѣлꙋ́емъ, и҆ вѣ́рнѡ тѝ вопїе́мъ, блаже́нне: поми́лꙋй ст҃и́телѧ, престо́лъ тво́й ны́нѣ ᲂу҆краша́ющаго, и҆ до конца̀ є҆го̀ сохранѝ невреди́ма: хрⷭ҇толюби́вымъ лю́демъ на сопроти̑вныѧ побѣ̑ды да́рꙋй, и҆ на врагѝ ѡ҆долѣ́нїе.

Прїимѝ хвалꙋ̀ ѿ ра̑бъ недосто́йныхъ, ст҃и́телю и҆са́їе, и҆ житїѧ̀ сегѡ̀ непостоѧ́ннꙋю пꙋчи́нꙋ да́рꙋй на́мъ немѧте́жнѡ прейтѝ, и҆ моли́твꙋ ѡ҆ на́съ къ бг҃ꙋ сотворѝ, че́стнѡ почита́ющихъ твою̀ па́мѧть, и҆ ѡ҆держа́щихъ ѕѡ́лъ и҆ ждꙋ́щихъ на́съ и҆зба́ви, да во вѣ́ки тебѐ велича́емъ.

Бг҃оро́диченъ:

Прїиди́те, хрⷭ҇тоимени́тїи лю́дїе, въ честнꙋ́ю це́рковь бж҃їѧ мт҃ре, и҆ покло́ншесѧ пречꙋ́дномꙋ є҆ѧ̀ ѻ҆́бразꙋ, и҆ рꙋ́цѣ воздѣ́вше, ѿ се́рдца возопїе́мъ: поми́лꙋй на́съ, бцⷣе, недосто́йныхъ ра̑бъ твои́хъ, и҆ гра́дъ на́шъ, въ не́мже вели́кое твоѐ, и҆ многосла́вное и҆́мѧ велича́етсѧ, ѿ всѣ́хъ ѕлы́хъ свободѝ, ᲂу҆го́дника твоегѡ̀ и҆са́їи моли́твами, да во вѣ́ки тебѐ велича́емъ, чⷭ҇таѧ.

Свѣти́ленъ:

Ꙗ҆́коже пресвѣ́тлаѧ зарѧ̀ свѣтоно́сна, ꙗ҆ви́сѧ дне́сь па́мѧть твоѧ̀, ст҃и́телю преблаже́нне и҆са́їе, предвозвѣща́ющи на́мъ пресвѣ́тлагѡ со́лнца незаходи́мый свѣ́тъ, пречꙋ́днагѡ лео́нтїа свѣтоно́сный пра́здникъ: да моли́твами ва́шими прїи́мемъ ѡ҆ставле́нїе грѣхѡ́въ.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника, и҆лѝ бг҃оро́диченъ:

Пощади́ мѧ, гдⷭ҇и, пощади́ мѧ, є҆гда̀ прїи́деши сꙋди́ти, и҆ не ѡ҆сꙋдѝ менє̀ во ѻ҆́гнь, ни ꙗ҆́ростїю же ѡ҆бличѝ менѐ: мо́литъ тѧ̀ дв҃а чⷭ҇таѧ, ро́ждшаѧ тѧ̀, хрⷭ҇тѐ, и҆ а҆́гг҃лъ мно́жество со прⷪ҇рѡ́ки и҆ ст҃и́тєли и҆ мꙋ́чєники.

На хвали́техъ стїхи̑ры на д҃, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Что̀ ва́съ нарече́мъ:

Что́ тѧ нарече́мъ, ст҃и́телю; ꙳ а҆́гг҃ла, ꙗ҆́кѡ безпло́тенъ на землѝ пожи́лъ є҆сѝ, ꙳ а҆пⷭ҇ла, ꙗ҆́кѡ наꙋчи́лъ є҆сѝ ꙳ благовѣ́рїю рѡссі̑йскїѧ концы̀, ꙳ мч҃ника же, ꙗ҆́кѡ хрⷭ҇та̀ ра́ди до сме́рти подвиза́лсѧ є҆сѝ, ꙳ ѡ҆браща́ѧ лю́ди ѿ тмы̀ нече́стїѧ, ꙳ и҆ приводѧ̀ и҆̀хъ на па́жить бг҃оразꙋ́мїѧ. ꙳ молѝ, спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Два́жды.

Что́ тѧ и҆менꙋ́емъ, бг҃облаже́нне и҆са́їе; ꙳ рѣкꙋ̀, дꙋхо́вныхъ во́дъ наполнѧ́емꙋ, ꙳ и҆ проходѧ́щꙋ рѡссі̑йскїѧ концы̀, ꙳ жа̑ждꙋщаѧ сердца̀ напаѧ́юща твои́мъ ᲂу҆че́нїемъ, ꙳ ча́шꙋ, бжⷭ҇твеннагѡ дх҃а наполнѧ́емꙋ, ꙳ свѣщꙋ̀, цр҃ковь ѡ҆зарѧ́ющꙋ, ꙳ свѣти́льника, ꙗ҆́кѡ па́ствꙋ твою̀ просвѣща́еши. ꙳ мнѡ́га тѝ и҆мена̀, и҆ бѡ́льша дарова̑нїѧ: ꙳ молѝ, спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Что́ тѧ ны́нѣ нарекꙋ̀, и҆са́їе пречꙋ́дне; ꙳ слꙋжи́телѧ та̑инъ, и҆ дѣ́лателѧ вїногра́да хрⷭ҇то́ва, ꙳ вѣ́ры ᲂу҆твержде́нїе, ꙳ цр҃кве столпа̀ непоколеби́ма, ꙳ и҆сто́чника чꙋде́съ, ꙳ ѡ҆би́димыхъ застꙋ́пника, ꙳ сиро́тъ корми́телѧ, ꙳ па́ствѣ твое́й те́пла предста́телѧ. ꙳ мнѡ́га тѝ и҆мена̀, ꙳ и҆ мнѡжа́йша дарѡ́въ прїѧ̑тїѧ: ꙳ молѝ, спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Сла́ва, гла́съ и҃:

Ст҃и́телю хрⷭ҇то́въ, бжⷭ҇твенныхъ преда́нїй ᲂу҆чи́телю, церко́вное ᲂу҆твержде́нїе, тебѐ ꙗ҆́кѡ и҆́стиннаго па́стырѧ хрⷭ҇то́съ показа́лъ є҆́сть новоизбра́нномꙋ твоемꙋ̀ слове́сномꙋ ста́дꙋ, рѡссі̑йскимъ лю́демъ, и҆̀хже и҆ ѿ собла̑знъ спа́слъ є҆сѝ, и҆ ᲂу҆крѣпи́лъ є҆сѝ и҆́хъ бы́ти въ правосла́вїи. тѣ́мже и҆ ны́нѣ мо́лимъ тѧ̀, и҆са́їе досточꙋ́дне: моли́сѧ бг҃ꙋ и҆ сп҃сꙋ, ѡ҆ и҆̀же вѣ́рою пра́зднꙋющихъ пречестнꙋ́ю па́мѧть твою̀.

И҆ ны́нѣ, пра́здника.

Славосло́вїе вели́кое. И҆ ѿпꙋ́стъ.

На лїтꙋргі́и блажє́нна ст҃а́гѡ, пѣ́снь г҃-ѧ и҆ ѕ҃- ѧ. Прокі́менъ, гла́съ а҃: Оу҆ста̀ моѧ̑ возглаго́лютъ премꙋ́дрость: Сті́хъ: Оу҆слы́шите сїѧ̑, всѝ ꙗ҆зы́цы: А҆пⷭ҇лъ къ є҆вре́ємъ, зача́ло тл҃є. А҆ллилꙋ́їа, гла́съ в҃: Оу҆ста̀ пра́веднагѡ поꙋча́тсѧ премꙋ́дрости: Сті́хъ: Зако́нъ бг҃а є҆гѡ̀ въ се́рдцѣ є҆гѡ̀: Є҆ѵⷢ҇лїе лꙋкѝ, зача́ло к҃д. Прича́стенъ: Въ па́мѧть вѣ́чнꙋю:

Слꙋ́жба ст҃а́гѡ бл҃говѣ́рнагѡ царе́вича кн҃зѧ дими́трїа моско́вскагѡ и҆ всеѧ̀ рѡссі́и, но́вагѡ чꙋдотво́рца.

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры, гла́съ є҃. Подо́бенъ: Ра́дꙋйсѧ:

Ца́рствовавшагѡ на землѝ ѻ҆́трасль бы́въ, пострада́лъ є҆сѝ терпѣли́внѡ, и҆ кро́вїю свое́ю ѡ҆багри́лъ є҆сѝ зе́млю: тлѣ́ннагѡ ра́ди и҆ мимотекꙋ́щагѡ ца́рства, ѿ твои́хъ ра̑бъ ᲂу҆бїе́нъ бы́въ, нетлѣ́нное црⷭ҇тво воспрїѧ́лъ є҆сѝ на нб҃сѣ́хъ: въ не́мже ра́дꙋѧсѧ предстои́ши хрⷭ҇тꙋ̀, вѣне́цъ носѧ̀ ѿ вседержи́телевы рꙋкѝ на версѣ̀ твое́мъ, всече́стне. тѣ́мъ моли́сѧ, дарова́ти дꙋша́мъ на́шымъ ми́ръ и҆ ве́лїю ми́лость.

Ѻ҆смолѣ́тнымъ ю҆́ностнымъ цвѣ́томъ ᲂу҆краша́емь, мꙋче́нїѧ ра́ною просвѣща́емь, пресвѣ́тлѡ, премꙋ́дре, сїѧ́еши. и҆ вмѣ́стѡ тлѣ́нныхъ и҆ мимотекꙋ́щихъ, нетлѣ̑ннаѧ и҆ превѣ̑чнаѧ воспрїе́мъ, хрⷭ҇тꙋ̀ предстоѧ̀, моли́сѧ ѡ҆ на́съ, премꙋ́дре, и҆ посѣща́й творѧ́щихъ вѣ́рнѡ твою̀ свѣтоно́снꙋю па́мѧть, дарова́ти на́мъ ми́ръ и҆ ве́лїю ми́лость.

Прїиди́те ᲂу҆́бѡ, моско́встїи наро́ди, страстоте́рпца и҆ мч҃ника дими́трїа царе́вича торжество̀ соста́вимъ: и҆ свѣ́тлѡ того̀ ѱалмы̑ и҆ пѣ́сньми ликовствꙋ́юще, пра́зднꙋемъ съ похвала́ми: созыва́етъ бо на́съ дꙋхо́внѣ де́нь страда́нїѧ є҆гѡ̀ торжествова́ти, въ ѻ҆́ньже восхо́дитъ ѿ землѝ къ нбⷭ҇нымъ, и҆ ви́дитъ, ꙗ҆̀же а҆́гг҃ли ви́дѧтъ, и҆ хвала́ми ѿ а҆́гг҃лъ вѣнча́етсѧ, и҆ предстои́тъ прⷭ҇то́лꙋ хрⷭ҇то́вꙋ, и҆ мо́литъ дарова́ти на́мъ ми́ръ и҆ ве́лїю ми́лость.

И҆́ны стїхи̑ры, гла́съ в҃. Подо́бенъ: Кі́ими похва́льными:

Кі́ими дꙋхо́вными похвала́ми восхва́лимъ чꙋдотво́рца и҆ мꙋ́ченика дими́трїа, въ настоѧ́щее сїѐ торжество̀; въ пречестнѣ́мъ хра́мѣ се́мъ вѣ́рою и҆ любо́вїю возопїе́мъ пра́зднствєннаѧ: ра́дꙋйсѧ, вѣ́рныхъ люде́й те́плый застꙋ́пниче, и҆ землѝ рѡссі́йскїѧ ᲂу҆добре́нїе, и҆ всеѧ̀ вселе́нныѧ наслажде́нїе, є҆го́же вѣнцы̑ вѣнча́етъ хрⷭ҇то́съ бг҃ъ на́шъ, и҆мѣ́ѧй ве́лїю ми́лость.

Кі́ими похва́льными пѣ́сньми ны́нѣ соста́вимъ ликова́нїе; въ честнѣ́мъ пра́здницѣ твоеѧ̀ па́мѧти, страстоте́рпче хрⷭ҇то́въ дими́трїе, дꙋхо́внѡ пра́зднꙋюще мо́лимсѧ: молѝ во́инствꙋ на́шемꙋ, побѣди́тєльнаѧ на врагѝ дарова́ти: тебе́ бо те́пла моли́твенника ко влⷣцѣ стѧжа́хомъ, подаю́щемꙋ мі́рови ве́лїю ми́лость.

Кі́ими похва́льными добро́тами, воспое́мъ дими́трїа царе́вича страстоте́рпца; безконе́чнꙋю бо благода́ть ѿ хрⷭ҇та̀ прїѧ́лъ є҆́сть, и҆ всѣ̑мъ подае́тъ неѡскꙋ̑днаѧ и҆сцѣлє́нїѧ, и҆ мо́литсѧ за на́съ, своѧ̑ лю́ди, во є҆́же спасти́сѧ на́мъ, тогѡ̀ па́мѧть вѣ́рою почита́ющымъ. є҆го́же чꙋдесы̀ просла́ви хрⷭ҇то́съ бг҃ъ на́шъ, и҆мѣ́ѧй ве́лїю ми́лость.

Сла́ва, гла́съ и҃:

Кто̀ ѿ земны́хъ по достоѧ́нїю возмо́жетъ твоемꙋ̀ вели́чествꙋ хвалꙋ̀ принестѝ; всегда́ бо пита́ешисѧ бг҃овидѣ́нїемъ ст҃ы́ѧ трⷪ҇цы, бжⷭ҇твенными зарѧ́ми просвѣща́емь, неизрече́ннымъ свѣтоли́тїемъ ѡ҆сїѧ́емь, ꙗ҆́снѡ зри́ши бжⷭ҇твеннꙋю сла́вꙋ, и҆ со дерзнове́нїемъ предстоѧ̀ престо́лꙋ всѣ́хъ цр҃ѧ̀, и҆ ми́лостива того̀ на́мъ сотворѧ́ѧ, вѣ́рою соверша́ющымъ и҆ свѣ́тлѡ пра́зднꙋющымъ де́нь бжⷭ҇твенныѧ твоеѧ̀ па́мѧти, сла́вы же и҆ ра́дости, є҆́йже ты̀ сподо́билсѧ є҆сѝ, и҆ вѣ́чнагѡ наслажде́нїѧ, и҆ на́мъ причасти́тисѧ молѝ, и҆ вселе́ннѣй дарова́ти ми́ръ и҆ ве́лїю ми́лость.

И҆ ны́нѣ, пра́здника.

Вхо́дъ. Прокі́менъ днѐ и҆ чтє́нїѧ.

Прⷪ҇ро́чества и҆са́їина чте́нїе.

[Глава̀ м҃г] Та́кѡ гл҃го́летъ гдⷭ҇ь: всѝ ꙗ҆зы́цы собра́шасѧ вкꙋ́пѣ, и҆ соберꙋ́тсѧ кнѧ́зи ѿ ни́хъ: кто̀ возвѣсти́тъ сїѧ̑ въ ни́хъ; и҆лѝ ꙗ҆̀же ѿ нача́ла, кто̀ слы̑шана сотвори́тъ ва́мъ; да приведꙋ́тъ свидѣ́тели своѧ̑ и҆ ѡ҆правдѧ́тсѧ, и҆ да ᲂу҆слы́шатъ, и҆ да рекꙋ́тъ и҆́стинꙋ. Бꙋ́дите мѝ свидѣ́тели, и҆ а҆́зъ свидѣ́тель, глаго́летъ гдⷭ҇ь бг҃ъ, и҆ ѻ҆́трокъ, є҆го́же и҆збра́хъ, да позна́ете и҆ вѣ́рꙋете мѝ, и҆ разꙋмѣ́ете, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь: пре́жде менє̀ не бы́сть и҆́нъ бг҃ъ, и҆ по мнѣ̀ не бꙋ́детъ: А҆́зъ є҆́смь бг҃ъ, и҆ нѣ́сть ра́звѣ менє̀ спаса́ѧй. А҆́зъ возвѣсти́хъ и҆ спасо́хъ, ᲂу҆ничижи́хъ и҆ не бѣ̀ въ ва́съ чꙋ́ждїй. Вы̀ мнѣ̀ свидѣ́тели, и҆ а҆́зъ гдⷭ҇ь бг҃ъ: и҆ є҆щѐ ѿ нача́ла а҆́зъ є҆́смь, и҆ нѣ́сть ѿ рꙋ́къ мои́хъ и҆збавлѧ́ѧй, сотворю̀, и҆ кто̀ ѿврати́тъ то̀; Си́це глаго́летъ гдⷭ҇ь бг҃ъ, и҆збавлѧ́ѧй ва́съ, ст҃ы́й і҆зра́илевъ.

Премꙋ́дрости соломѡ́ни чте́нїе.

[Глава̀ г҃] Пра́ведныхъ дꙋ́шы въ рꙋцѣ̀ бж҃їей, и҆ не прико́снетсѧ и҆́хъ мꙋ́ка. Непщева́ни бы́ша во ѻ҆чесѣ́хъ безꙋ́мныхъ ᲂу҆мре́ти, и҆ вмѣни́сѧ ѡ҆ѕлобле́нїе и҆схо́дъ и҆́хъ, и҆ є҆́же ѿ на́съ ше́ствїе, сокрꙋше́нїе: ѻ҆ни́ же сꙋ́ть въ ми́рѣ. И҆́бо предъ лице́мъ человѣ́ческимъ а҆́ще и҆ мꙋ́кꙋ прїи́мꙋтъ, ᲂу҆пова́нїе и҆́хъ безсме́ртїѧ и҆спо́лнено, и҆ вма́лѣ нака́зани бы́вше, вели́кими благодѣ́тельствовани бꙋ́дꙋтъ: ꙗ҆́кѡ бг҃ъ и҆скꙋсѝ ѧ҆̀, и҆ ѡ҆брѣ́те и҆̀хъ достѡ́йны себѣ̀. Ꙗ҆́кѡ зла́то въ горни́лѣ и҆скꙋсѝ и҆̀хъ, и҆ ꙗ҆́кѡ всепло́дїе же́ртвенное прїѧ́тъ ѧ҆̀. И҆ во вре́мѧ посѣще́нїѧ и҆́хъ возсїѧ́ютъ, и҆ ꙗ҆́кѡ и҆́скры по сте́блїю потекꙋ́тъ. Сꙋ́дѧтъ ꙗ҆зы́кѡмъ, и҆ ѡ҆блада́ютъ людьмѝ, и҆ воцр҃и́тсѧ гдⷭ҇ь въ ни́хъ во вѣ́ки. Надѣ́ющїисѧ на́нь разꙋмѣ́ютъ и҆́стинꙋ, и҆ вѣ́рнїи въ любвѝ пребꙋ́дꙋтъ є҆мꙋ̀: ꙗ҆́кѡ благода́ть и҆ ми́лость въ преподо́бныхъ є҆гѡ̀, и҆ посѣще́нїе во и҆збра́нныхъ є҆гѡ̀.

Премꙋ́дрости соломѡ́ни чте́нїе.

[Глава̀ д҃] Пра́ведникъ, а҆́ще пости́гнетъ сконча́тисѧ, въ поко́и бꙋ́детъ. Ста́рость бо честна̀ не многолѣ́тна, нижѐ въ числѣ̀ лѣ́тъ и҆счита́етсѧ: сѣди́на же є҆́сть мꙋ́дрость человѣ́кѡмъ, и҆ во́зрастъ ста́рости, житїѐ нескве́рное. Благоꙋго́денъ бг҃ови бы́въ, возлю́бленъ бы́сть, и҆ живы́й посредѣ̀ грѣ̑шникъ, преста́вленъ бы́сть. Восхище́нъ бы́сть, да не ѕло́ба и҆змѣ́нитъ ра́зꙋма є҆гѡ̀, и҆лѝ ле́сть прельсти́тъ дꙋ́шꙋ є҆гѡ̀. Раче́нїе бо ѕло́бы помрача́етъ дѡ́браѧ, и҆ паре́нїе по́хоти премѣнѧ́етъ ᲂу҆́мъ неѕло́бивъ. Сконча́всѧ вма́лѣ, и҆спо́лни лѣ̑та дѡ́лга: ᲂу҆го́дна бо бѣ̀ гдⷭ҇еви дꙋша̀ є҆гѡ̀: сегѡ̀ ра́ди потща́сѧ ѿ среды̀ лꙋка́вствїѧ. Лю́дїе же ви́дѣвше, и҆ не разꙋмѣ́вше, нижѐ поло́жше въ помышле́нїи таково́е: ꙗ҆́кѡ бл҃года́ть и҆ ми́лость въ преподо́бныхъ є҆гѡ̀, и҆ посѣще́нїе во и҆збра́нныхъ є҆гѡ̀.

На лїті́и стїхи̑ры гла́съ и҃:

Па́че плотска́гѡ благоро́дїѧ дꙋхо́вное полꙋчи́лъ є҆сѝ: хрⷭ҇тꙋ́ бо ѿ младе́нства дꙋше́ю прилѣпи́всѧ, всѧ́ко наслажде́нїе мїрско́е, ꙗ҆́кѡ не сꙋ́щее ѡ҆ста́вль, дости́глъ є҆сѝ на нб҃сѣ́хъ перворо́дныхъ мно́жество: и҆дѣ́же съ ни́ми предстои́ши ст҃ѣ́й трⷪ҇цѣ, со а҆́гг҃лы веселѧ́сѧ, ꙗ҆́кѡ мꙋ́ченикъ непобѣди́мь, нетлѣ́нными вѣнцы̑ вѣнча́лсѧ є҆сѝ ѿ бг҃а: є҆го́же молѝ ѡ҆ на́съ є҆ди́наго чл҃вѣколю́бца.

Но́вый страда́льче, свѣ́тлаѧ мꙋ́ченикѡвъ добро́то, царе́виче дими́трїе, ꙗ҆́кѡ ѻ҆рꙋ́жїе крⷭ҇тъ держа́вно носѧ̀, вѣ́рꙋ ꙗ҆́кѡ щи́тъ, наде́ждꙋ ꙗ҆́кѡ бронѧ̀, воѡрꙋжи́лсѧ є҆сѝ на пре́лесть: и҆ ны́нѣ въ ми́рѣ глꙋбо́цѣ правосла́вныхъ житїѐ ᲂу҆твердѝ, и҆ междоꙋсо́бнꙋю бра́нь ᲂу҆кротѝ, и҆ всѧ̑ полє́знаѧ да́рꙋй всегда̀ лю́демъ твои̑мъ моли́твами твои́ми.

Сопресто́льное сло́во ѻ҆́ч҃ее, да́ждь ᲂу҆тѣше́нїе лю́демъ твои̑мъ, и҆ печа́ль на́шꙋ въ ра́дость претворѝ, и҆ междоꙋсѡ́бныѧ бра̑ни ᲂу҆мирѝ, и҆ всѧ̑ полє́знаѧ да́рꙋй лю́демъ твои̑мъ: твоеѧ́ бо всегда̀ тре́бꙋемъ всѝ по́мощи, да спасе́ши ѿ всѣ́хъ ѕѡ́лъ рабы̑ твоѧ̑, моли́твами страстоте́рпца твоегѡ̀ царе́вича дими́трїа.

Сла́ва, гла́съ то́йже.

Прїиди́те, празднолю́бцы, ли́къ соста́вимъ, прїиди́те, восхва́лимъ чꙋдотво́рца и҆ мꙋ́ченика. стеце́мсѧ вѣ́рою и҆ любо́вїю, и҆ возопїе́мъ пра́зднствєннаѧ въ настоѧ́щее торжество̀, преимени́тагѡ сегѡ̀ и҆ тве́рдагѡ побо́рника, великомꙋ́ченика царе́вича дими́трїа: се́й бо мо́литъ ѡ҆ на́съ хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шего, и҆ подае́тъ на́мъ моли́твами свои́ми ѿпꙋще́нїе грѣхѡ́въ, и҆ дꙋша́мъ спасе́нїе.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Что̀ ва́съ нарече́мъ:

Что́ тѧ нарече́мъ, дими́трїе благоро́дне; ꙳ вы́шнихъ жела́ѧ, дѡ́льнѧѧ презрѣ́лъ є҆сѝ, ꙳ и҆ коне́цъ житїѧ̀ ѻ҆смолѣ́тнымъ во́зрастомъ мꙋ́ченически соверши́въ, ꙳ вѣнце́мъ ца́рскимъ ѿ бг҃а вѣнча́лсѧ є҆сѝ, ꙳ ꙗ҆́кѡ сы́нъ царе́въ и҆ мꙋ́ченикъ непобѣди́мь, ꙳ и҆ вмѣ́стѡ земны́хъ и҆ тлѣ́нныхъ, ꙳ на нб҃сѝ нетлѣ̑ннаѧ воспрїѧ́лъ є҆сѝ. ꙳ молѝ, спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Сті́хъ: Пра́ведникъ ꙗ҆́кѡ фі́нїѯъ процвѣте́тъ, и҆ ꙗ҆́кѡ ке́дръ, и҆́же въ лїва́нѣ, ᲂу҆мно́житсѧ.

Что́ тѧ нарече́мъ, прехва́льне, ꙳ мꙋ́чениче и҆ чꙋдотво́рче дими́трїе; ꙳ ѕвѣздꙋ̀, сїѧ́еши бо чꙋдесы̀: ꙳ рѣкꙋ̀ ли; и҆сточа́еши бо недꙋ́гѡмъ и҆сцѣлє́нїѧ, ꙳ всѣ̑мъ человѣ́кѡмъ да́рꙋеши здра́вїе, ꙳ и҆ чꙋде́съ дарова́нїе, ꙳ и҆ къ бг҃ꙋ ѡ҆ всѣ́хъ хода́тай. ꙳ молѝ, спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Сті́хъ: Насажде́ни въ домꙋ̀ гдⷭ҇ни, во дво́рѣхъ бг҃а на́шегѡ процвѣтꙋ́тъ.

Что́ тѧ и҆менꙋ́емъ, страстоте́рпче; ꙳ роди́телѧ земна́го ѡ҆ста́вилъ є҆сѝ, ꙳ и҆ нбⷭ҇наго бг҃а ѻ҆ц҃а̀ полꙋчи́лъ є҆сѝ. ꙳ вы́шнїй і҆ерⷭ҇ли́мъ ма́терь всѣ́хъ возлюби́лъ є҆сѝ, ꙳ и҆дѣ́же со хрⷭ҇то́мъ ны́нѣ ца́рствꙋеши. ꙳ вели́кое твоѐ страда́нїе, ꙳ и҆ бѡ́льша дарова̑нїѧ: ꙳ молѝ, спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Сла́ва, гла́съ ѕ҃:

Прїиди́те, вѣ́рнїи, во ст҃ꙋ́ю цр҃ковь, въ то́й бо дне́сь прино́ситсѧ сла́ва на нб҃са̀ бг҃ꙋ, и҆ на землѝ пое́тсѧ хвала̀ но́вомꙋ мꙋ́ченикꙋ, и҆ страстоте́рпцꙋ царе́вичꙋ дими́трїю: соверша́ющымъ бо па́мѧть є҆гѡ̀, проше́нїе во все́мъ и҆сполнѧ́етъ, и҆ ѿ напа́стей, и҆ бѣ́дъ и҆збавлѧ́етъ, и҆ ѿ всѣ́хъ ѕѡ́лъ покрыва́етъ, и҆ спаса́етъ всѣ́хъ свои́ми моли́твами. подае́тъ бо хрⷭ҇то́съ моли́твъ ра́ди є҆гѡ̀, на врагѝ побѣ́дꙋ, и҆ ми́ръ вселе́ннѣй, и҆ дꙋша́мъ на́шымъ ѿпꙋще́нїе грѣхѡ́въ и҆ ве́лїю ми́лость.

И҆ ны́нѣ, пра́здника. Тропа́рь, гла́съ д҃:

Ца́рскꙋю дїади́мꙋ ѡ҆багри́лъ є҆сѝ кро́вїю твое́ю, бг҃омꙋ́дре мꙋ́чениче, за ски́птръ крⷭ҇тъ въ рꙋкꙋ̀ прїи́мъ, ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ побѣдоно́сецъ, и҆ же́ртвꙋ непоро́чнꙋю влⷣцѣ прине́слъ є҆сѝ себѐ: ꙗ҆́кѡ бо а҆́гнецъ неѕло́бивъ ѿ раба̀ заколе́нъ є҆сѝ. и҆ ны́нѣ ра́дꙋѧсѧ предстои́ши ст҃ѣ́й трⷪ҇цѣ, моли́сѧ ѡ҆ держа́вѣ сро́дникѡвъ твои́хъ бг҃оꙋго́днѣй бы́ти, и҆ сыновѡ́мъ рѡссі̑йскимъ спасти́сѧ.

На ᲂу҆́трени, по а҃-й стїхоло́гїи, сѣда́ленъ, гла́съ а҃:

Ѿ чре́слъ ца́рскихъ произше́дъ, цвѣ́тъ чистоты̀ произни́кнꙋлъ є҆сѝ, и҆ пло́дъ благовѣ́рїѧ возра́слъ ѻ҆смолѣ́тенъ во́зрастомъ, жили́ще бы́лъ є҆сѝ прест҃а́гѡ дх҃а, бж҃е́ственными чꙋдесы̀ сїѧ́ѧ, благоро́дне дими́трїе, ми́ръ мі́рꙋ и҆спросѝ, и҆ дꙋша́мъ на́шымъ ве́лїю ми́лость.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Оу҆пова́нїе хрⷭ҇тїа́нъ, прест҃а́ѧ дв҃о, є҆го́же родила̀ є҆сѝ бг҃а, па́че ᲂу҆ма́ же и҆ сло́ва, непреста́ннѡ молѝ съ вы́шними си́лами пода́ти ѡ҆ставле́нїе грѣхѡ́въ на́шихъ всѣ́хъ, и҆ и҆справле́нїе житїѧ̀, вѣ́рою и҆ любо́вїю при́снѡ тѧ̀ сла́вѧщымъ.

По в҃-й стїхоло́гїи, сѣда́ленъ, гла́съ д҃:

Кро́вь твою̀ ꙗ҆́коже а҆лава́стръ мѵ́ра хрⷭ҇тꙋ̀ прине́слъ є҆сѝ, благовѣ́рный царе́виче дими́трїе. тѣ́мъ и҆ преблагі́й вели́кїй дарода́тель бг҃ъ просла́ви тѧ̀, и҆ возвы́си чꙋдесы̀ свои́ми благода́тными: и҆ сегѡ̀ ра́ди па́мѧть твою̀ ра́достнѡ почита́емъ, досточꙋ́дне.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Дв҃о всенепоро́чнаѧ, пресꙋ́щнаго бг҃а ро́ждшаѧ, со безпло́тными того̀ непреста́ннѡ молѝ, ѡ҆ставле́нїе прегрѣше́нїй и҆ и҆справле́нїѧ житїѧ̀ да́ти на́мъ пре́жде конца̀, вѣ́рою и҆ любо́вїю пою́щымъ тѧ̀ по до́лгꙋ, є҆ди́на всепѣ́таѧ.

По полѷеле́и сѣда́ленъ, гла́съ и҃:

Ѿ младе́нства дꙋше́ю къ бг҃ꙋ прилѣпи́лсѧ є҆сѝ, и҆ сегѡ̀ ра́ди вѣнце́мъ мꙋче́нїѧ вѣнча́лсѧ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ предо́бръ страда́лецъ всече́стенъ: тѣ́мъ съ мꙋ́ченическими ли̑ки веселѧ́сѧ, нбⷭ҇ныѧ да́ры прїе́млеши: и҆́миже подае́ши ѿ всѧ́кихъ недꙋ̑гъ здра́вїе, приходѧ́щымъ къ тебѣ̀ съ вѣ́рою и҆ любо́вїю, чтꙋ́щымъ свѧтꙋ́ю и҆ многоцѣле́бнꙋю па́мѧть твою̀.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́кѡ дв҃ꙋ и҆ є҆ди́нꙋ въ жена́хъ, тѧ̀ безъ сѣ́мене ро́ждшꙋю бг҃а пло́тїю, всѝ ᲂу҆блажа́емъ ро́ди человѣ́честїи: ѻ҆́гнь бо всели́сѧ въ тѧ̀ бжⷭ҇тва̀, и҆ ꙗ҆́кѡ млⷣнца млеко́мъ пита́еши зижди́телѧ и҆ гдⷭ҇а. тѣ́мъ а҆́гг҃льскїй и҆ человѣ́ческїй ро́дъ, досто́йнѡ сла́вимъ прест҃о́е ржⷭ҇тво̀ твоѐ, и҆ согла́снѡ вопїе́мъ тѝ: молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, согрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе дарова́ти покланѧ́ющымсѧ вѣ́рою прест҃о́мꙋ ржⷭ҇твꙋ̀ твоемꙋ̀.

Степє́нна, а҃ а҆нтїфѡ́нъ д҃-гѡ гла́са. Прокі́менъ: Возвесели́тсѧ пра́ведникъ ѡ҆ гдⷭ҇ѣ, и҆ ᲂу҆пова́етъ на него̀. Сті́хъ: Оу҆слы́ши, бж҃е, гла́съ мо́й, внегда̀ моли́тимисѧ къ тебѣ̀. Всѧ́кое дыха́нїе: Є҆ѵⷢ҇лїе лꙋкѝ, зача́ло р҃ѕ. По н҃-мъ ѱалмѣ̀, стїхи́ра, гла́съ и҃:

И҆зъ младе́нства и҆згна́нъ бы́въ земна́гѡ ца́рства, нбⷭ҇номꙋ црⷭ҇твꙋ ѿ бг҃а сподо́билсѧ є҆сѝ: ны́нѣ же благода́тный да́ръ ѿ подвигополо́жника хрⷭ҇та̀ соверше́ннѡ воспрїи́мъ, неѡскꙋ́днѡ и҆сточа́еши всѣ̑мъ и҆сцѣле́нїе: со а҆́гг҃лы ликовствꙋ́ѧ, хрⷭ҇тꙋ̀, дими́трїе, моли́сѧ, ꙗ҆́кѡ да ми́лостивъ бꙋ́детъ на́мъ въ де́нь стра́шнагѡ є҆гѡ̀ прише́ствїѧ.

Канѡ́на два̀: пе́рвый канѡ́нъ,

Гла́съ в҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Во глꙋбинѣ̀ постла̀ и҆ногда̀ фараѡни́тское всево́инство преѡрꙋже́ннаѧ си́ла, вопло́щшеесѧ же сло́во всеѕло́бный грѣ́хъ потреби́ло є҆́сть: препросла́вленный гдⷭ҇ь, сла́внѡ бо просла́висѧ.

Мꙋ́ченика твоего̀, хрⷭ҇тѐ, дими́трїа, пѣ́ти мнѣ̀ жела́ющемꙋ, моли́твами є҆гѡ̀ ꙗ҆́кѡ бл҃гъ ѡ҆сїѧ́нїе прест҃а́гѡ дх҃а да́рꙋй, да воспою̀ свѣ́тлѡ твоегѡ̀ ᲂу҆го́дника торжество̀.

Оу҆мертви́вшемꙋ крѣ́пость сме́рти подо́бѧсѧ, мꙋ́чениче дими́трїе, ѿ раба̀ заколе́нїе претерпѣ́лъ є҆сѝ, и҆ пресла́внѡ въ нбⷭ҇ныѧ ѻ҆би́тєли всели́всѧ, трꙋдѡ́въ воздаѧ́нїе прїѧ́лъ є҆сѝ, прехва́льне.

Честна́ѧ твоѧ̀ па́мѧть, мꙋ́чениче, ѡ҆свѧща́ющи мі́ръ приспѣ̀: ра́дꙋетсѧ же дне́сь пресла́вный гра́дъ москва̀, твоегѡ̀ блага́гѡ полꙋчи́въ застꙋпле́нїѧ, и҆ благодарѧ̀ сп҃сꙋ вопїе́тъ, препросла́вленный гдⷭ҇ь, ꙗ҆́кѡ просла́висѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Ѡ҆ тебѣ̀ ны́нѣ прⷪ҇ро́чество соверши́сѧ, бг҃ороди́тельнице влⷣчце чⷭ҇таѧ: є҆го́же бо провозвѣсти́ша высокогла́снѡ всѝ прⷪ҇ро́цы, того̀ невмѣсти́маго пресла́внѡ во чре́вѣ вмѣсти́ла є҆сѝ, во двою̀ є҆стєствꙋ̀ соверше́нна бг҃а же и҆ чл҃вѣ́ка.

Дрꙋгі́й канѡ́нъ, є҆гѡ́же краегране́сїе сицево̀:

Хвалю̀ сла́вꙋ царе́вича дими́трїа.

Прѡ́чаѧ же кромѣ̀ сегѡ̀ да разꙋмѣ́ютсѧ.

Гла́съ и҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Колесницегони́телѧ фараѡ́нѧ погрꙋзѝ чꙋдотворѧ́й и҆ногда̀ мѡѷсе́йскїй же́злъ, крⷭ҇тоѻбра́знѡ порази́въ и҆ раздѣли́въ мо́ре: і҆и҃лѧ же бѣглеца̀, пѣшехо́дца, спасѐ, пѣ́снь бг҃ови воспѣва́юща.

Хрⷭ҇тѐ мо́й пребл҃гі́й, ѿженѝ тмꙋ̀ ѿ мра́чнагѡ ᲂу҆ма̀ моегѡ̀, и҆ просвѣтѝ ѡ҆тѧгче́ннꙋю мою̀ дꙋ́шꙋ мно́гими грѣхи̑, и҆ напра́ви мы́сль мою̀, да досто́йнѡ воспою̀ но́ваго сего̀ страда́льца царе́вича дими́трїа.

Въ мꙋ́ченическихъ ли́цѣхъ предстоѧ̀, и҆ неизрече́нный свѣ́тъ зрѧ̀, страда́льче дими́трїе, просвѣтѝ моѧ̑ недоꙋмѣ̑ннаѧ помышлє́нїѧ, ꙗ҆́кѡ да воспою̀ тѧ̀, ꙗ҆́коже подоба́етъ мѝ рещѝ.

А҆́ще ра́бъ тво́й и҆ ᲂу҆бі́йца земна́гѡ тѧ̀ ца́рства и҆ лишѝ, ты́ же вмѣ́стѡ тогѡ̀, страда́льче дими́трїе, нбⷭ҇ное воспрїѧ́лъ є҆сѝ, и҆ та́мѡ наслажда́ѧсѧ бжⷭ҇твенныхъ красо́тъ и҆ весе́лїѧ, молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, дарова́ти на́мъ ве́лїю ми́лость.

Бг҃оро́диченъ:

Лѣ́ствица є҆сѝ вои́стиннꙋ высо́каѧ ты̀, влⷣчце, ю҆́же і҆а́кѡвъ ви́дѣвъ, ꙗ҆́кѡ а҆́гг҃ли бж҃їи восхожда́хꙋ и҆ низхожда́хꙋ по не́й, гдⷭ҇ь же ᲂу҆твержда́шесѧ на тебѣ̀: ѡ҆чи́сти ти́нꙋ грѣхѡ́въ мои́хъ, и҆ спаси́ мѧ недосто́йнаго раба̀ твоего̀.

Катава́сїа пра́здника.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Процвѣла̀ є҆́сть пꙋсты́нѧ ꙗ҆́кѡ крі́нъ, гдⷭ҇и, ꙗ҆зы́ческаѧ неплодѧ́щаѧ цр҃ковь, прише́ствїемъ твои́мъ, въ не́йже ᲂу҆тверди́сѧ моѐ се́рдце.

Є҆гда̀ ѡ҆ста́вль земна́гѡ мі́ра те́мность, страда́льчески же ѡ҆багре́но кро́вїю тѣ́ло твоѐ скры́въ на ᲂу҆́глечѣ, дꙋ́шꙋ въ нбⷭ҇ныѧ ѻ҆би́тєли, дими́трїе, всели́лъ є҆сѝ, прехва́льне.

Но́щи и҆ тмы̀ сы́нове нареко́шасѧ ᲂу҆бі̑йцы беззако́ннїи: ꙗ҆́кѡ а҆́гнца бо тѧ̀ непоро́чна ноже́мъ сбодо́ша, хода́таи твоемꙋ̀ вѣнцꙋ̀ бжⷭ҇твенномꙋ, дими́трїе, бы́вше.

И҆сцѣле́нїѧ стрꙋи̑ и҆сточа́еши ко гро́бꙋ твоемꙋ̀, мꙋ́чениче дими́трїе, вѣ́рою притека́ющымъ: благода́рно же ра́дованїе подае́ши пою́щымъ: нѣ́сть свѧ́та, ꙗ҆́коже бг҃ъ на́шъ.

Бг҃оро́диченъ:

Марі́е, злата́ѧ кади́льнице, страсте́й мои́хъ ѿженѝ смра́дъ, и҆ ᲂу҆тверди́ мѧ коле́блема прираже́ньми лꙋка́вагѡ ратобо́рца.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Нбⷭ҇нагѡ крꙋ́га верхотво́рче, гдⷭ҇и, и҆ цр҃кве зижди́телю, ты̀ менѐ ᲂу҆твердѝ въ любвѝ твое́й, жела́нїй кра́ю, вѣ́рныхъ ᲂу҆твержде́нїе, є҆ди́не чл҃вѣколю́бче.

Ю҆́ношескагѡ соверше́ннагѡ цвѣ́та не доспѣ́въ, пожа́лсѧ є҆сѝ, непови́нный страда́льче дими́трїе, и҆ нꙋ́жднꙋю сме́рть претерпѣ́лъ є҆сѝ: тогѡ̀ ра́ди ны́нѣ ликꙋ́еши съ ли̑ки мꙋ́ченическими, предстоѧ̀ ᲂу҆ цр҃ѧ̀ и҆ бг҃а всѣ́хъ.

Сме́рть твоѧ̀ ᲂу҆бѝ раба̀ твоего̀, и҆ ᲂу҆бі́йцꙋ, благоро́дне, нарица́вшихсѧ же во твоѐ благоро́дное и҆́мѧ, та́кожде до конца̀ всѣ́хъ погꙋбѝ: ты́ же сме́ртїю твое́ю вѣ́чный живо́тъ приѡбрѣ́лъ є҆сѝ.

Лю́тое колеба́нїе бы́сть въ рѡссі́йстѣй землѝ, по сме́рти твое́й, благовѣ́рный дими́трїе, ѿ ѻ҆́нѣхъ ѕлы́хъ и҆ навѣ́тныхъ человѣ̑къ, лжꙋ́щихсѧ и҆́менемъ твои́мъ: бг҃ъ же моли́твъ ра́ди твои́хъ, до конца̀ всѣ́хъ погꙋбѝ, и҆ лю́тое колеба́нїе ѿ ни́хъ ᲂу҆кротѝ.

Бг҃оро́диченъ:

А҆́ще бг҃ъ тѧ̀ и҆збра̀ себѣ̀ нбⷭ҇ное селе́нїе, дв҃о мт҃и чи́стаѧ, и҆ кто̀ не подиви́тсѧ пресла́вномꙋ ржⷭ҇твꙋ̀ твоемꙋ̀, и҆́мже всѣ́хъ и҆скꙋпѝ ѿ клѧ́твы зако́нныѧ; тѣ́мъ и҆ а҆́зъ молю́тисѧ, свободѝ и҆ менѐ недосто́йнаго раба̀ твоего̀ ѿ клѧ́твы грѣхо́вныѧ.

Сѣда́ленъ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Ско́рѡ предварѝ:

Наста̀, празднолю́бцы, свѣ́тлое торжество̀, па́мѧть сла́внаѧ страстоно́сца хрⷭ҇то́ва, веселѧ́щи всѧ́чєскаѧ, сїѧ́ющи въ мі́рѣ зарѧ́ми чꙋде́съ. тѣ́мже непреста́ннꙋю благода́ть твои́ми моли́твами ᲂу҆ хрⷭ҇та̀ и҆спросѝ, мꙋ́чениче дими́трїе, дꙋша́мъ на́шымъ и҆ ве́лїю ми́лость.

Сла́ва:

Ꙗ҆́кѡ ѿ младе́нства лише́нъ є҆сѝ земна́гѡ ца́рства, благоро́дне дими́трїе, и҆ въ тогѡ̀ мѣ́стѡ въ нбⷭ҇ное пресели́всѧ, та́мѡ сподо́билсѧ є҆сѝ нбⷭ҇наѧ блага̑ѧ ви́дѣти: и҆ ны́нѣ ꙗ҆́снѡ зри́ши ст҃ꙋ́ю трⷪ҇цꙋ, и҆ мо́лишисѧ ѡ҆ держа́вѣ твои́хъ сро́дникѡвъ, и҆ за всѧ̑ вѣ̑рныѧ лю́ди, во є҆́же бы и҆̀мъ полꙋчи́ти всѧ̑ блага̑ѧ и҆ полє́знаѧ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Дв҃о всенепоро́чнаѧ, ꙗ҆́же пресꙋ́щнаго бг҃а ро́ждшаѧ, съ мч҃никомъ того̀ непреста́ннѡ молѝ, ѡ҆ставле́нїе прегрѣше́нїй, и҆ и҆справле́нїе житїѧ̀ да́ти на́мъ пре́жде конца̀, вѣ́рою и҆ любо́вїю пою́щымъ тѧ̀ по до́лгꙋ, є҆ди́на всепѣ́таѧ.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Прише́лъ є҆сѝ ѿ дв҃ы, не хода́тай, ни а҆́гг҃лъ, но са́мъ, гдⷭ҇и, вопло́щсѧ, и҆ спа́слъ є҆сѝ всего́ мѧ человѣ́ка. Тѣ́мъ зовꙋ́ ти: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Кро́вїю страда́нїѧ, тлѣ́ннагѡ смра́да и҆збѣжа́въ, бг҃омꙋ́дре, вмѣ́стѡ земна́гѡ, нбⷭ҇нагѡ црⷭ҇твїѧ наслѣ́дникъ бы́лъ є҆сѝ, страстоте́рпче: тѣ́мъ всѝ чтꙋ́ще тѧ̀ ᲂу҆блажа́емъ.

А҆́гг҃льскагѡ селе́нїѧ во дво́рѣхъ пребыва́еши, и҆ въ рѡссі́йстѣй землѝ благода́ть и҆сточа́еши, къ ра́цѣ моще́й твои́хъ любо́вїю припа́дающымъ, страда́льче, и҆ вопїю́щымъ: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Двє́ри нбⷭ҇ныѧ свѣ́тлѡ ѿверзо́шасѧ, прїе́мше тѧ̀, мꙋ́чениче, и҆ цр҃ковь тѧ̀ ны́нѣ и҆мѣ́етъ ликовствꙋ́ющи со и҆збра́нными, пою́щи бг҃ꙋ: си́лѣ твое́й сла́ва, чл҃вѣколю́бче.

Бг҃оро́диченъ:

Свѧще́ннїи провозвѣсти́ша дре́вле гла́си, чревоноше́нїѧ твоегѡ̀ глꙋбинꙋ̀. и҆́хже сбытїѐ ви́дѧще, чⷭ҇таѧ, пое́мъ: си́лѣ твое́й сла́ва, влⷣчце.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Ты̀ моѧ̀ крѣ́пость, гдⷭ҇и, ты̀ моѧ̀ и҆ си́ла, ты̀ мо́й бг҃ъ, ты̀ моѐ ра́дованїе, не ѡ҆ста́вль нѣ́дра ѻ҆́ч҃а, и҆ на́шꙋ нищетꙋ̀ посѣти́въ. тѣ́мъ съ прⷪ҇ро́комъ а҆ввакꙋ́момъ зовꙋ́ ти: си́лѣ твое́й сла́ва, чл҃вѣколю́бче.

Вмѣ́стѡ земны́ѧ высоты̀, нбⷭ҇нꙋю дости́глъ є҆сѝ, благоро́дне дими́трїе, и҆ ны́нѣ съ пра́ведными ли̑ки водворѧ́ешисѧ, и҆ пое́ши, и҆ сла́виши бг҃а, є҆мꙋ́же пое́мъ: си́лѣ твое́й сла́ва, чл҃вѣколю́бче.

Оу҆дивѝ бг҃ъ всѣ́хъ свои́хъ чꙋдотворе́нїемъ, ꙗ҆́кѡ посла̀ на раба̀ твоего̀ ᲂу҆бі́йцꙋ, нѣ́коего врага̀ и҆ ѿме́тника пра́выѧ на́шеѧ вѣ́ры, наре́кшагосѧ тезоиме́нствомъ твои́мъ, да све́ржетъ ᲂу҆бі́йцꙋ твоего̀ съ престо́ла ца́рска, є҆́же и҆ бы́сть.

Цр҃ь царе́й и҆ гдⷭ҇ь господе́й, дарова̀ тебѣ̀ вмѣ́стѡ земна́гѡ црⷭ҇тва, нбⷭ҇ное: рабꙋ́ же твоемꙋ̀ и҆ ᲂу҆бі́йцѣ дадѐ здѣ̀ ѕло́е ѿмще́нїе, во ѻ҆́номъ же вѣ́цѣ по лꙋка́вствꙋ сꙋгꙋ̑баѧ мꙋчє́нїѧ, ꙗ҆́коже са́мъ всѧ̑ вѣ́дый вѣ́сть.

Бг҃оро́диченъ:

А҆да́мова дщѝ и҆ внꙋ́ка ты̀ была̀ є҆сѝ, влⷣчце, ѿ негѡ́же ве́сь ро́дъ человѣ́чь произы́де, ты́ же всѣ́хъ живо́тъ породила̀ є҆сѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шего: є҆го́же молѝ, да спасе́тъ дꙋ́шы на́шѧ, ꙗ҆́кѡ бл҃гъ и҆ чл҃вѣколю́бецъ.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Хода́тай бг҃ꙋ и҆ человѣ́кѡмъ бы́лъ є҆сѝ, хрⷭ҇тѐ бж҃е: тобо́ю бо, влⷣко, къ свѣтонача́льникꙋ ѻ҆ц҃ꙋ̀ твоемꙋ̀, ѿ но́щи невѣ́дѣнїѧ, приведе́нїе и҆́мамы.

Мꙋ́чениче дими́трїе, ꙗ҆́кѡ ѕвѣзда̀ пресвѣ́тлаѧ въ рѡссі́йстѣй землѝ возсїѧ́лъ є҆сѝ, це́рковь хрⷭ҇то́вꙋ свѣ́томъ бг҃оразꙋ́мїѧ ѡ҆зари́въ: тмꙋ́ же ѿ неѧ̀ ѿгна́въ невѣ́дѣнїѧ, просвѣти́лъ є҆сѝ тꙋ̀ пресла́вныхъ чꙋде́съ ꙗ҆вле́нїемъ.

И҆мѣ́ѧ къ бг҃ꙋ дерзнове́нїе, бжⷭ҇твенное твоѐ торжество̀, мꙋ́чениче, творѧ́щыѧ, и҆ честно́е твоѐ страда́нїе вѣ́рою чи́стою хва́лѧщыѧ, помина́й, преблаже́нне, и҆ ѿ бꙋ́ри, и҆ бѣ́дъ, и҆ напа́стей, спаса́й.

Ты̀ ꙗ҆́кѡ крі́нъ благоцвѣтꙋ́щъ, тече́нїемъ кро́ве твоеѧ̀ показа́лсѧ є҆сѝ, бл҃же́нне, и҆ гро́здъ мы́сленный вїногра́да хрⷭ҇то́ва, благово́нїемъ чꙋде́съ мі́ръ ѡ҆благоꙋха́лъ є҆сѝ, вѣ́рою тѧ̀, мꙋ́чениче, сла́вѧщыѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Но́во ꙗ҆́кѡ млⷣнца на́мъ, превѣ́чное сло́во родила̀ є҆сѝ, двѣма̀ во́лема и҆ дѣ́йствы сꙋ́ща сꙋгꙋ́ба, ꙗ҆́кѡ чл҃вѣ́ка, кꙋ́пнѡ же и҆ бг҃а, всенепоро́чнаѧ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Вскꙋ́ю мѧ̀ ѿри́нꙋлъ є҆сѝ ѿ лица̀ твоегѡ̀, свѣ́те незаходи́мый, и҆ покры́ла мѧ̀ є҆́сть чꙋжда́ѧ тма̀ ѻ҆каѧ́ннагѡ; но ѡ҆брати́ мѧ, и҆ къ свѣ́тꙋ за́повѣдей твои́хъ, пꙋти̑ моѧ̑ напра́ви, молю́сѧ.

Рожде́нїе твоѐ ѿ ца́рскагѡ ко́рене бы́сть, ᲂу҆бїе́ни же твоѐ ѿ ра́бскагѡ зва́нїѧ слꙋчи́сѧ: ты́ же, страда́льче дими́трїе, си́мъ не повреди́лсѧ є҆сѝ, но и҆ па́че ѿ земна́гѡ ца́рствїѧ въ нбⷭ҇ное пресели́лсѧ є҆сѝ.

Є҆́й вои́стиннꙋ рече́сѧ, ꙗ҆́кѡ пра́ведникъ и҆ по сме́рти жи́въ бꙋ́детъ: та́кожде и҆ ты̀, непови́нный страда́льче дими́трїе, и҆ по сме́рти твое́й жи́въ и҆ црⷭ҇твꙋеши со всѣ́ми ст҃ы́ми во црⷭ҇твїи нбⷭ҇нѣмъ.

Ве́лїѧ ра́дость сотвори́сѧ по все́й рѡссі́йстѣй землѝ, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ моли́твами твои́ми погꙋбѝ всѧ̑ врагѝ, и҆ навѣ́тники человѣ́ки, смꙋща́ющыѧ держа́вꙋ срѡ́дникъ твои́хъ, ѡ҆ ни́хже ны́нѣ мо́лишисѧ, дарова́ти и҆̀мъ ве́лїю ми́лость.

Бг҃оро́диченъ:

И҆зъ тебє̀ бг҃ъ произы́де и҆ спасе́нїе дарова̀ всемꙋ̀ ро́дꙋ человѣ́чꙋ. тѣ́мже и҆ а҆́зъ, недосто́йный ра́бъ тво́й, молю́тисѧ, пречⷭ҇таѧ: спасе́нїе мѝ да́рꙋй, ꙗ҆́кѡ да пою́ тѧ и҆ велича́ю, дв҃о всепѣ́таѧ.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Въ бе́зднѣ грѣхо́внѣй валѧ́ѧсѧ, неизслѣ́днꙋю милосе́рдїѧ твоегѡ̀ призыва́ю бе́зднꙋ: ѿ тлѝ, бж҃е, мѧ̀ возведѝ.

Разже́гсѧ за́вистїю ра́бъ ᲂу҆бі́йца, побѣди́сѧ властолю́бїемъ и҆ къ за́висти ᲂу҆бі́йство приплетѐ, закла́ тѧ, ꙗ҆́кѡ а҆́гнца непоро́чна, мꙋ́чениче, ѿмще́нїѧ же пра́веднагѡ не ᲂу҆бѣжа̀.

И҆́стиннꙋю ча́шꙋ ѿ твои́хъ крове́й страда́льческихъ поче́рплъ є҆сѝ, прехва́льне мꙋ́чениче, и҆ сїю̀ всегда̀ предлага́еши це́ркви, и҆ пита́еши твои́ми чꙋдесы̀, дими́трїе, вопїю́щыѧ хрⷭ҇тꙋ̀: ѿ тлѝ, бж҃е, и҆зба́ви на́съ.

Ꙗ҆́кѡ пречестна̀ же́ртва та́йнѣй трапе́зѣ принесе́нъ бы́въ заколе́нїемъ, мꙋ́чениче, въ нбⷭ҇ныхъ ѻ҆би́телехъ пресла́внѡ водворѧ́ешисѧ, зрѧ̀ сла́вꙋ бж҃їю, и҆ прїе́млѧ болѣ́зней твои́хъ по́чєсти и҆ страда̑нїѧ.

Бг҃оро́диченъ:

На тѧ̀ соше́дши роса̀ нбⷭ҇наѧ, и҆ ѡ҆лѧденѣ́вшꙋю зе́млю, приснодв҃о, бг҃оразꙋ́мїѧ вода́ми напои́вши, многопло́днꙋ ꙗ҆вѝ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Бе́здна грѣхѡ́въ и҆ прегрѣше́нїй бꙋ́рѧ мѧ̀ смꙋща́етъ, и҆ во глꙋбинꙋ̀ нꙋ́жднагѡ рѣ́етъ мѧ̀ ѿча́ѧнїѧ: но твою̀ крѣ́пкꙋю рꙋ́кꙋ мнѣ̀ прострѝ, ꙗ҆́кѡ петро́ви, ѽ ᲂу҆пра́вителю, и҆ спасѝ.

Чꙋ́дно па́ки, и҆ ди́вно ви́дѣти, ꙗ҆́кѡ ра́бъ тво́й и҆ ᲂу҆бі́йца, сѣдѧ̀ на престо́лѣ ѻ҆те́чєствїѧ твоегѡ̀, и҆ слы́ша и҆здале́ча благоро́дное твоѐ и҆́мѧ, боѧ́знїю ѡ҆бдержа́сѧ, и҆ сме́ртїю сконча́сѧ, ты́ же при́снѡ живе́ши въ црⷭ҇твїи нбⷭ҇нѣмъ.

А҆́ще и҆ во є҆ди́номъ часѣ̀, лю́тꙋю сїю̀ сме́рть претерпѣ́лъ є҆сѝ, страда́льче дими́трїе, но со многострада́вшими мꙋ́ченики вѣ́чный живо́тъ приѡбрѣ́лъ є҆сѝ. и҆ ны́нѣ съ ни́ми наслажда́ешисѧ ра́йскїѧ красоты̀ и҆ весе́лїѧ.

Ди́вство ве́лїе показа̀ бг҃ъ тобо́ю, ка́кѡ по толи́цѣхъ лѣ́тѣхъ, вопїю́щи непови́ннаѧ кро́вь твоѧ̀, а҆́ки а҆́велева на ка́їна, на раба̀ твоего̀ и҆ ᲂу҆бі́йцꙋ, и҆́же и҆ ца́рь бы́сть, и҆ прише́дши ѕлѣ̀ погꙋбѝ є҆го̀ ты́ же при́снѡ ра́дꙋешисѧ, пребыва́ѧ ᲂу҆ хрⷭ҇та̀ цр҃ѧ̀ и҆ бг҃а всѣ́хъ.

Бг҃оро́диченъ:

И҆зъ ко́рене і҆ессе́ева прозѧбла̀ є҆сѝ, влⷣчце, и҆ ко́рень породила̀ є҆сѝ всѣ́хъ цр҃ѧ̀ хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шего, ѿ негѡ́же всѝ спасе́нїе полꙋча́емъ. тѣ́мъ непреста́ннѡ молѝ є҆го̀, дарова́ти на́мъ ве́лїю ми́лость.

Конда́къ, гла́съ и҃:

Возсїѧ̀ дне́сь въ сла́внѣй па́мѧти твое́й, вѣ̑рнымъ весе́лїе, ꙗ҆́кѡ бо доброра́сленный гре́знъ прозѧ́блъ є҆сѝ, и҆ хрⷭ҇тꙋ̀ красе́нъ пло́дъ прине́слъ є҆сѝ себѐ. тѣ́мже и҆ по ᲂу҆бїе́нїи твое́мъ соблюдѐ тѣ́ло твоѐ нетлѣ́но, страда́льчески ѡ҆багре́ное кро́вїю. благоро́дне свѧ́те дими́трїе, соблюда́й ѻ҆те́чество твоѐ, и҆ гра́дъ тво́й невреди́мь: томꙋ́ бо є҆сѝ ᲂу҆твержде́нїе.

І҆́косъ:

Ꙗ҆́кѡ а҆́гнецъ непоро́ченъ кро́вь твою̀ и҆злїѧ́лъ є҆сѝ, бг҃омꙋ́дре дими́трїе, и҆ ѿ благода́телѧ всѣ́хъ бг҃а чꙋде́съ да́ръ прїѧ́лъ є҆сѝ, и҆ вмѣ́стѡ тлѣ́ннагѡ ѡ҆брѣ́лъ є҆сѝ бога́тство нетлѣ́нное: предстои́ши бо престо́лꙋ сла́вы всѣ́хъ цр҃ѧ̀. є҆мꙋ́же ѡ҆ на́съ, мꙋ́чениче, моли́сѧ, да твои́ми моли́твами ѿ бѣ́дъ свободи́вшесѧ, ра́достнѡ возопїе́мъ глаго́люще: ра́дꙋйсѧ, вѣ́рныхъ прави́телю: ра́дꙋйсѧ, вѣ́ры тве́рдое забра́ло: ра́дꙋйсѧ, чꙋ́до чꙋде́съ пресла́вное, и҆ приста́нище ти́хое притека́ющихъ къ тебѣ̀: ра́дꙋйсѧ, ко́реню вѣ́ры, и҆ моле́бниче ѡ҆ молѧ́щихтисѧ: ра́дꙋйсѧ, ѻ҆те́чествꙋ твоемꙋ̀ похвала̀, и҆ во́инствꙋ на́шемꙋ на врагѝ побо́рникъ, сохранѧ́ѧй гра́дъ тво́й невреди́мь: томꙋ́ бо є҆сѝ ᲂу҆твержде́нїе.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Бг҃опроти́вное велѣ́нїе беззако́ннꙋющагѡ мꙋчи́телѧ высо́къ пла́мень вознесло̀ є҆́сть: хрⷭ҇то́съ же прострѐ бг҃очести̑вымъ ѻ҆трокѡ́мъ ро́сꙋ дх҃о́внꙋю, сы́й бл҃гослове́нъ и҆ препросла́вленъ.

Собла̑знъ лꙋка́вагѡ раба̀, и҆ тогѡ̀ хи́тростей превы́ше, ꙗ҆́кѡ побѣди́тель и҆зрѧ́денъ, мꙋ́чениче, бы́въ, просла́вилсѧ є҆сѝ зовы́й: бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Лꙋча́ми ꙗ҆́кѡ ѕвѣзда̀, собо́рнꙋю цр҃ковь чꙋдесы̀ просвѣти́лъ є҆сѝ, вѣ́рою же притека́ющымъ къ ра́цѣ моще́й твои́хъ и҆сцѣле́нїе неѡскꙋ́днѡ подае́ши, преблаже́нне, и҆ зовꙋ́щымъ: бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

А҆́ки а҆́гнецъ непоро́ченъ и҆ кади́ло благопрїѧ́тно, а҆́гнцꙋ и҆́стинномꙋ и҆ па́стырю, мꙋ́чениче, прине́слсѧ є҆сѝ въ приноше́нїе всебога́тно, и҆ прїѧ́тно всесожже́нїе, є҆мꙋ́же пое́мъ: бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Бг҃оро́диченъ:

Невеще́ственнагѡ свѣ́та вселе́нїе твоѐ чре́во бы́сть, свѣтлостьмѝ бжⷭ҇твеннагѡ ра́зꙋма безбо́жїе ѿгна́вшагѡ, пречⷭ҇таѧ бг҃оневѣ́сто ѻ҆трокови́це. є҆мꙋ́же пое́мъ взыва́юще: бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Бж҃їѧ снисхожде́нїѧ ѻ҆́гнь ᲂу҆стыдѣ́сѧ въ вавѷлѡ́нѣ и҆ногда̀, сегѡ̀ ра́ди ѻ҆́троцы въ пещѝ ра́дованною ного́ю, ꙗ҆́кѡ во цвѣ́тницѣ ликꙋ́юще, поѧ́хꙋ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Мнѡ́ги кѡ́зни ᲂу҆мышлѧ́ше на тѧ̀ ра́бъ тво́й и҆ ᲂу҆бі́йца, да преда́стъ тѧ̀ непови́ннѣй и҆ лю́тѣй сме́рти, ꙗ҆́коже и҆ бы́сть: по́слѣжде же са́мъ живота̀ своегѡ̀ гонза́етъ, и҆ ца́рства ѿбыва́етъ, ты́ же, страда́льче, во вѣ́ки ца́рствꙋеши.

И҆зъ чре́ва ма́тернѧ и҆зы́де, и҆ не во мно́зѣ вре́мени настоѧ́щее сѐ житїѐ ви́дѣ, и҆ лю́тою и҆ непови́нною сме́ртїю ѿ ѻ҆́нагѡ раба̀ своегѡ̀ и҆ ᲂу҆бі́йцы ко гдⷭ҇ꙋ ѿи́де, и҆ въ кро́вы нбⷭ҇ныѧ всели́сѧ.

Тече́тъ сла́ва а҆́ки рѣка̀ въ рѡссі́йстѣй землѝ, повѣ́дающи и҆ непови́ннꙋю сме́рть твою̀: ка́кѡ повелѣ́нїемъ ѻ҆́нагѡ раба̀ твоегѡ̀, таково́ю сме́ртїю вѣ́чный живо́тъ себѣ̀ полꙋчи́лъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Ро́дъ земны́хъ по достоѧ́нїю воспѣ́ти тѧ̀ не мо́жетъ, влⷣчце: а҆́зъ же ѻ҆каѧ́нный и҆ скве́рный ка́кѡ могꙋ̀ простре́ти недосто́йнїи ᲂу҆стнѣ̀ моѝ, и҆ воспѣ́ти тѧ̀, дв҃о всепѣ́таѧ;

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Пе́щь и҆ногда̀ ѻ҆́гненнаѧ въ вавѷлѡ́нѣ дѣ̑йства раздѣлѧ́ше, бж҃їимъ велѣ́нїемъ халдє́и ѡ҆палѧ́ющаѧ, вѣ̑рныѧ же ѡ҆роша́ющаѧ, пою́щыѧ: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Вше́дъ, мꙋ́чениче, въ нбⷭ҇нагѡ крꙋ́га течє́нїѧ, на добродѣ́тельный воздꙋ́хъ, страда́ньми препоѧ́санъ, крⷭ҇тъ за ски́петръ въ деснꙋ́ю рꙋ́кꙋ и҆мѣ́ѧ, сцрⷭ҇твовати хрⷭ҇тꙋ̀ сподо́билсѧ є҆сѝ, дими́трїе царе́виче. молѝ, спасти́сѧ на́мъ, пою́щымъ: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Оу҆кра́шенъ ра́зꙋмомъ, кра́сномꙋ влⷣцѣ предстои́ши свѣ́телъ при́снѡ, ꙗ҆́кѡ побѣдоно́сецъ бг҃опрїѧ́тенъ, ᲂу҆кротѝ моли́твами твои́ми ва̑рварскаѧ нахождє́нїѧ, и҆ низложѝ мꙋ́чащее на́съ и҆скꙋше́нїе, согнѣта́ющее ѕло́мъ во глꙋбинꙋ̀ поги́бели, страстоте́рпче дими́трїе, пою́щихъ: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Пречестна́ѧ па́мѧть, ѡ҆свѧща́ющи мі́ръ, приспѣ̀, всехва́льне страстоно́сче, въ ню́же мо́лимсѧ, полꙋчи́ти тобо́ю застꙋпле́нїе, дими́трїе, пою́щымъ сла́вꙋ блага́гѡ ᲂу҆го́дника: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Бг҃оро́диченъ:

Свѧще́нныхъ прⷪ҇рѡ́къ честны́й ли́къ тѧ̀ прописꙋ́етъ кївѡ́тъ и҆ несѣко́мꙋю го́рꙋ, же́злъ и҆ две́рь, є҆́юже ꙗ҆́кѡ вѣ́сть про́йде вы́шнїй, и҆ па́ки затворе́нꙋ ѡ҆ста́ви тѧ̀ дв҃ꙋ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Седмери́цею пе́щь халде́йскїй мꙋчи́тель бг҃очести̑вымъ неи́стовнѡ разжжѐ, си́лою же лꙋ́чшею спасє́ны сїѧ̑ ви́дѣвъ, творцꙋ̀ и҆ и҆зба́вителю вопїѧ́ше: ѻ҆́троцы, бл҃гослови́те, свѧще́нницы, воспо́йте, лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

И҆зъ ѻ҆тца̀ благочести́ва царѧ̀ благода́ти тезоиме́нна, ма́тере же цари́цы госпожѝ нарече́нныѧ, произше́лъ є҆сѝ, благоро́дне дими́трїе, и҆ самагѡ̀ ма́тере градовѡ́мъ, го́рнѧгѡ і҆ерⷭ҇ли́ма дости́глъ є҆сѝ. тогѡ̀ ра́ди мо́лимъ тѧ̀, не преста́й моли́ти ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

Ꙗ҆́кѡ а҆́гнецъ неѕло́бивъ, ничи́мже проти́висѧ рабꙋ̀ твоемꙋ̀ и҆ ᲂу҆бі́йцѣ: ѻ҆́нъ же за́вистїю дїа́волею ꙗ҆́тъ бы́сть, и҆ предаде́ тѧ непови́ннѣй сме́рти, тогѡ̀ ра́ди живота̀ своегѡ̀ ѕлѣ̀ гонза́етъ: ты́ же при́снѡ пребыва́еши во ца́рствїи нбⷭ҇нѣмъ.

Ꙗ҆ви́сѧ пе́рвый вра́гъ въ рѡссі́йстѣй землѝ по сме́рти твое́й, и҆́же пре́жде носѧ́й на себѣ̀ ѻ҆́бразъ и҆́ноческъ, послѣди́ же све́рже є҆го̀ съ себѐ, и҆ возложѝ на сѧ̀ тезоимени́тство твоѐ, и҆ бы́сть ца́рь: бг҃ъ же моли́твъ ра́ди твои́хъ до конца̀ сего̀ погꙋбѝ.

Бг҃оро́диченъ:

И҆́стиннаѧ є҆сѝ мт҃и нбⷭ҇нагѡ цр҃ѧ̀ и҆ бг҃а всѣ́хъ, влⷣчце: тобо́ю ве́сь ро́дъ человѣ́чь ѡ҆бнови́сѧ, и҆ ѿ дре́внїѧ клѧ́твы свободи́сѧ. тѣ́мже и҆ а҆́зъ недосто́йный молю́тисѧ: свободѝ и҆ менѐ непотре́бнаго раба̀ твоего̀ ѿ содержа́щагѡ. грѣха̀ моегѡ̀.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Безнача́льна роди́телѧ сн҃ъ, бг҃ъ и҆ гдⷭ҇ь, вопло́щсѧ ѿ дв҃ы, на́мъ ꙗ҆ви́сѧ, ѡ҆мрачє́ннаѧ просвѣти́ти, собра́ти расточє́ннаѧ. Тѣ́мъ всепѣ́тꙋю бцⷣꙋ велича́емъ.

Ѡ҆брѣ́лъ є҆сѝ ѿ хрⷭ҇та̀ возме́здїе, мꙋ́дре мꙋ́чениче, пра́вды вѣне́цъ прїи́мъ, и҆ ра́дость неконча́емꙋю: и҆ нбⷭ҇нагѡ селе́нїѧ во дво́рѣхъ пребыва́ѧ, держа́вꙋ ѻ҆те́чества твоегѡ̀ помина́й, мꙋ́чениче дими́трїе.

Є҆гда̀ принесе́ни бы́ша честны̑ѧ твоѧ̑ мо́щи, страстоте́рпче дими́трїе, тогда̀ ст҃и́тели ѡ҆бстоѧ́ще ѻ҆́дръ, ца́рь же и҆ кнѧ́зи, и҆ всѝ рѡссі́йстїи наро́ди, воскли́кнꙋша кꙋ́пнѡ па́мѧть вѣ́чнꙋю, хрⷭ҇та̀ велича́юще.

Мꙋ́чєникъ дне́сь сосло́вїе, ст҃ы́хъ и҆ пра́ведныхъ дꙋ́шы, ꙗ҆́кѡ побѣдоно́сца тѧ̀ и҆ слико́вника прїѧ́ша, мꙋ́чениче дими́трїе: съ ни́миже пое́ши, ра́дꙋѧсѧ, бг҃а въ трⷪ҇цѣ, спаса́ющаго дꙋ́шы на́шѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Разꙋмѣ́вше и҆здале́ча прозорли́выма ѻ҆чи́ма прⷪ҇ро́цы, тѧ̀ ꙗ҆́вѣ провозвѣсти́ша, хотѧ́щꙋю мт҃рь бы́ти вседѣ́телю и҆ всѣ́хъ влⷣцѣ. тѣ́мъ тѧ̀ пое́мъ, всепѣ́таѧ бцⷣе, и҆ и҆сповѣ́дꙋемъ ꙗ҆́кѡ вои́стиннꙋ сꙋ́щꙋю бцⷣꙋ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Оу҆жасе́сѧ ѡ҆ се́мъ не́бо, и҆ землѝ ᲂу҆диви́шасѧ концы̀, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ ꙗ҆ви́сѧ человѣ́кѡмъ пло́тски, и҆ чре́во твоѐ бы́сть простра́ннѣйшее небе́съ. тѣ́мъ тѧ̀ бцⷣꙋ, а҆́гг҃лѡвъ и҆ человѣ̑къ чинонача̑лїѧ велича́ютъ.

Тезоимени́тъ є҆сѝ, страда́льче, дре́внемꙋ великомꙋ́ченикꙋ дими́трїю селꙋ́нскомꙋ: є҆гѡ́же ᲂу҆́бѡ моли́твами сла́вный мꙋ́ченикъ не́сторъ лі́а ᲂу҆бѝ, ты́ же и҆́менемъ твои́мъ раба̀ твоего̀ и҆ ᲂу҆бі́йцꙋ ѕлѣ̀ погꙋби́лъ є҆сѝ.

А҆́ще а҆́ки кла́съ незрѣ́лъ и҆ пожа́лсѧ є҆сѝ тѣле́снѣ, благовѣ́рне царе́виче дими́трїе, но благоро́дною твое́ю дꙋше́ю невреди́мь пре́былъ є҆сѝ: и҆ ны́нѣ пребыва́еши въ нбⷭ҇ныхъ селе́нїихъ ра́дꙋѧсѧ, и҆ весели́шисѧ, поѧ̀ и҆ славосло́вѧ гдⷭ҇а.

Во ѻ҆смолѣ́тномъ во́зрастѣ ко гдⷭ҇ꙋ ѿше́дъ, и҆ со многомꙋ́чившимисѧ мꙋ́ченики въ ра́дость и҆ весе́лїе вше́дъ, ра́дꙋешисѧ съ ни́ми, и҆ весели́шисѧ ᲂу҆ хрⷭ҇та̀ и҆ бг҃а всѣ́хъ: є҆го́же поѧ̀, моли́сѧ ѡ҆ на́съ.

А҆́ще и҆ не во мно́зѣмъ вре́мени пострада́лъ є҆сѝ, но во є҆ди́номъ часѣ̀, сїю̀ лю́тꙋю и҆ непови́ннꙋю сме́рть претерпѣ́лъ є҆сѝ, страда́льче дими́трїе: сегѡ̀ ра́ди введѐ бг҃ъ тѧ̀ въ вѣ́чное весе́лїе и҆ неконча́емꙋю ра́дость.

Бг҃оро́диченъ:

Соприсносꙋ́щное сло́во ѻ҆ц҃ꙋ̀ и҆ дх҃ꙋ, во чре́вѣ твое́мъ заче́нши, и҆ безъ сѣ́мене поро́ждши, мт҃и дв҃о чⷭ҇таѧ, ѿ негѡ́же вѣ́рнїи спасе́нїе и҆ просвѣще́нїе прїе́млемъ дꙋша́мъ и҆ тѣ́лѡмъ на́шымъ: того̀ молѝ, да спасе́тъ дꙋ́шы на́шѧ, ꙗ҆́кѡ бл҃гъ и҆ чл҃вѣколю́бецъ.

Свѣти́ленъ:

Ꙗ҆́кѡ цвѣ́тъ краснѣ́йшїй ѿ ца́рска

Комментарии для сайта Cackle