Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ з҃і-й де́нь. Ст҃а́гѡ а҆пⷭ҇ла а҆ндроні́ка, и҆ и҆̀же съ ни́мъ.

Стїхи̑ры ст҃ы́хъ гла́съ и҃. Подо́бенъ: Ѽ пресла́внагѡ чꙋдесѐ!

Сло́вомъ безслове́снꙋю ꙳ ᲂу҆ста́вилъ є҆сѝ безбо́жїѧ тлю̀, ꙳ ꙗ҆́кѡ сло́ва послꙋ́шникъ, ꙳ и҆ сла́венъ слꙋжи́тель, ꙳ и҆ свѣти́льникъ пресвѣ́телъ ꙳ вселе́нныѧ, бг҃облаже́нне. ꙳ тѣ́мже тѧ̀ словесы̀ бжⷭ҇твенными сла́вимъ, ꙳ и҆ свѧтꙋ́ю твою̀ па́мѧть пра́зднꙋемъ ра́достнѡ, ꙳ хвалꙋ̀ приносѧ́ще вседержи́телю.

Па́ѵелъ бжⷭ҇твенный а҆пⷭ҇лъ, ꙳ бжⷭ҇твенными похвала́ми ꙳ ва́съ восхвалѧ́ѧ свѣ́тлѡ, ꙳ вѣ̑рнымъ представлѧ́етъ ва́шꙋ до́блесть: ꙳ пре́жде сегѡ̀ глаго́лѧ, ꙳ показа́ти ва́съ бж҃їѧ сло́ва ᲂу҆ч҃никѝ всемꙋ́дрїи, ꙳ и҆ срѡ́дницы є҆гѡ̀, і҆ꙋні́а сла́внаѧ, ꙳ ꙗ҆́кѡ вои́стиннꙋ, ꙳ и҆ блаже́нный а҆ндроні́че, ꙳ бж҃їи ᲂу҆гѡ́дницы.

Всю̀ свѧще́ннымъ проповѣ́данїемъ ꙳ просвѣти́вше зе́млю, ꙳ мглꙋ̀ ѿгна́сте сꙋ́етства, ꙳ и҆ къ свѣ́тꙋ наста́висте. бг҃оразꙋ́мїѧ, ꙳ сꙋ́щыѧ во тмѣ̀ дре́вле безбо́жїѧ, ꙳ бжⷭ҇твеннїи а҆пⷭ҇ли, ꙳ наста̑вницы спасе́нїѧ, ꙳ и҆ моли́твєнницы всѣ́хъ ꙳ вѣ́рнѡ ва́съ почита́ющихъ всегда̀.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. Тропа́рь, гла́съ г҃:

А҆пⷭ҇ли ст҃і́и, моли́те ми́лостиваго бг҃а, да прегрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе пода́стъ дꙋша́мъ на́шымъ.

Канѡ́нъ, творе́нїе і҆ѡ́сифово, є҆гѡ́же краегране́сїе:

Хвалꙋ̀ приношꙋ̀ мꙋ́дромꙋ а҆ндроні́кꙋ.

Гла́съ и҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ: 1

Пои́мъ гдⷭ҇еви, прове́дшемꙋ лю́ди своѧ̑ сквозѣ̀ чермно́е мо́ре, ꙗ҆́кѡ є҆ди́нъ сла́внѡ просла́висѧ.

Хвалꙋ̀ бг҃ꙋ прино́ситъ, въ пресвѧтѣ́й, блаже́нне, па́мѧти твое́й, честна́ѧ це́рковь, по́двиги твоѧ̑ вѣ́рою сла́вѧщи.

Напра́вилъ є҆сѝ ᲂу҆ма̀ твоегѡ̀ всѧ̑ движє́нїѧ, свѧще́нне, къ бж҃їимъ хотѣ́нїємъ, и҆сполне́нїю ра́дꙋѧсѧ, а҆ндроні́че.

Недꙋ́ги ѡ҆чища́ти, дꙋ́хи ѿгонѧ́ти лꙋка̑выѧ, ѿ бг҃а бжⷭ҇твеннꙋю бл҃года́ть прїѧ́лъ є҆сѝ, бг҃омꙋ́дре а҆ндроні́че.

Бг҃оро́диченъ:

Ѡ҆дожди́ ми, дв҃о, всѣ́хъ согрѣше́нїй и҆збавле́нїе, и҆ и҆справле́нїе житїѧ̀, твои́мъ хода́тайствомъ и҆ бл҃года́тїю.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Нѣ́сть свѧ́тъ ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь, и҆ нѣ́сть пра́веденъ ꙗ҆́кѡ бг҃ъ на́шъ, є҆го́же пое́тъ всѧ̀ тва́рь: нѣ́сть пра́веденъ па́че тебє̀, гдⷭ҇и.

Оу҆мертви́въ ᲂу҆́ды твоѧ̑ пѡ́двиги, жи́знь сподо́билсѧ є҆сѝ живꙋ́щихъ зрѣ́ти, на землѝ пло́ть носѧ́ща хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шего, а҆ндроні́че а҆пⷭ҇ле.

Ѻ҆гнедохнове́ненъ бы́лъ є҆сѝ, бжⷭ҇твеннагѡ дх҃а, чи́стою мы́слїю твое́ю теплотꙋ̀, а҆пⷭ҇ле, ѡ҆бносѧ̀, и҆ попалѧ́ѧ пре́лести те́рнїе, а҆ндроні́че всехва́льне.

Глагѡ́лъ твои́хъ вѣща́нїе, и҆ си́ла чꙋде́съ ѡ҆бтечѐ мі́ра концы̀, ᲂу҆ченичѐ гдⷭ҇ень, бжⷭ҇твенныѧ дх҃а бл҃года́ти вѣ̑рныѧ наꙋча́ющи.

Бг҃оро́диченъ:

Нѣ́сть пречи́сты, па́че тебє̀, влⷣчце, и҆ нѣ́сть непоро́чны ра́звѣ тебє̀, всенепоро́чнаѧ, бг҃а бо всѣ́хъ вмѣсти́лище простра́нное є҆ди́на была̀ є҆сѝ.

Конда́къ, гла́съ в҃. Подо́бенъ: Вы́шнихъ и҆щѧ̀:

Ѕвѣздꙋ̀ пресвѣ́тлꙋю, бг҃оразꙋ́мїѧ свѣ́томъ просвѣ́щшаго ꙗ҆зы́ки, а҆пⷭ҇ла хрⷭ҇то́ва а҆ндроні́ка восхва́лимъ, и҆ съ ни́мъ во благовѣ́стїи потрꙋди́вшꙋюсѧ і҆ꙋні́ю премꙋ́дрꙋю, вопїю́ще: моли́те хрⷭ҇та̀ бг҃а непреста́ннѡ ѡ҆ всѣ́хъ на́съ.

Сѣда́ленъ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Ско́рѡ предварѝ:

Бжⷭ҇твенный а҆ндроні́къ свѣтови́денъ бы́въ, сердца̀ просвѣтѝ бг҃оразꙋ́мїѧ свѣ́томъ, ко гдⷭ҇ꙋ приходи́ти: тѣ́мже и҆ по кончи́нѣ и҆сточа́етъ и҆сцѣлє́нїѧ, вѣ́рою пристꙋпа́ющымъ честно́мꙋ є҆гѡ̀ хра́мꙋ, и҆ всѣ̑мъ и҆спроша́етъ вѣ̑рнымъ ве́лїю ми́лость.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника, и҆лѝ бг҃оро́диченъ:

Ѡ҆бнови́ла є҆сѝ, чⷭ҇таѧ, бжⷭ҇твеннымъ ржⷭ҇тво́мъ твои́мъ и҆стлѣ́вшее во страсте́хъ земноро́дныхъ ме́ртвенное сꙋщество̀, и҆ воздви́гла є҆сѝ всѧ̑ ѿ сме́рти къ животꙋ̀ нетлѣ́нїѧ. тѣ́мже тѧ̀ по до́лгꙋ блажи́мъ всѝ, дв҃о препросла́вленнаѧ, ꙗ҆́коже прорекла̀ є҆сѝ.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

На крⷭ҇тѣ́ тѧ возвы́шена ꙗ҆́кѡ ᲂу҆зрѣ̀ пречⷭ҇таѧ мт҃и твоѧ̀, сло́ве бж҃їй, мт҃рски рыда́ющи вѣща́ше, что̀ но́вое и҆ стра́нное сїѐ чꙋ́до, сн҃е мо́й; ка́кѡ жи́знь всѣ́хъ вкꙋша́еши сме́рти, ѡ҆живи́ти мє́ртвыѧ хотѧ̀, ꙗ҆́кѡ милосе́рдъ;

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

И҆зъ горы̀ приѡсѣне́нныѧ, сло́ве, прⷪ҇ро́къ, є҆ди́ныѧ бцⷣы, хотѧ́ща воплоти́тисѧ бг҃ови́днѡ ᲂу҆смотрѝ, и҆ со стра́хомъ славосло́вѧше си́лꙋ твою̀.

Тѧ̀ ꙗ҆́кѡ сро́дника цѣлꙋ́етъ па́ѵелъ, предъ вѣ́рными бжⷭ҇твєнныѧ твоѧ̑ похвалы̑ проповѣ́даѧ, а҆ндроні́че бг҃оглаго́ливе, свѣтоводи́телю восхвалѧ́ющымъ тѧ̀.

До́мъ бы́въ трⷪ҇цы прест҃ы́ѧ, хра́мы и҆ трє́бища разори́лъ є҆сѝ бла́знєнныѧ: и҆ созда́лъ є҆сѝ, прехва́льне, цр҃кви во спасе́нїе дꙋ́шъ на́шихъ.

Возмо́глъ є҆сѝ бж҃їею мо́щїю ᲂу҆крѣпи́всѧ, си́льнагѡ восхи́тити сосꙋ́ды, блаже́нне, и҆ соверши́ти дх҃а ст҃а́гѡ жили́ще, а҆ндроні́че.

Бг҃оро́диченъ:

Тѧ̀ всегда̀, дв҃о бцⷣе, всѝ вѣ́рнїи согла́снѡ воспѣва́емъ, ꙗ҆́кѡ тве́рдое и҆ побо́рное предста́тельство, и҆ спасе́нїе дꙋ́шъ на́шихъ.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Ѿ но́щи невѣ́дѣнїѧ, бг҃овѣ́дѣнїемъ просвѣти́вый концы̀, просвѣти́ мѧ ᲂу҆́тромъ чл҃вѣколю́бїѧ твоегѡ̀, гдⷭ҇и.

Ꙗ҆́кѡ сро́дника тѧ̀ па́ѵлꙋ, и҆ пре́жде є҆гѡ̀ ᲂу҆ченика̀ бы́вша, съ ни́мже тѧ̀ почита́емъ, вѣ́рою соше́дшесѧ, а҆ндроні́че.

Свѣтоза̑рныѧ ѕвѣ́зды, свѧщє́нныѧ а҆пⷭ҇лы почти́мъ, і҆ꙋні́ю бжⷭ҇твеннꙋю и҆ бг҃оно́снаго а҆ндроні́ка.

Ꙗ҆́кѡ нарѡ́читы сꙋ́ще во а҆пⷭ҇толѣхъ, ва́съ блаже́нный па́ѵелъ проповѣ́даетъ въ цр҃кви, блаже́ннїи.

Бг҃оро́диченъ:

Тѧ̀, прест҃а́ѧ ѻ҆трокови́це, прⷪ҇ро́ческїй ли́къ проначерта̀, свѧще́нными ѻ҆́бразы, бы́ти гдⷭ҇ню роди́тельницꙋ.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Ри́зꙋ мнѣ̀ пода́ждь свѣ́тлꙋ, ѡ҆дѣѧ́йсѧ свѣ́томъ, ꙗ҆́кѡ ри́зою, многоми́лостиве хрⷭ҇тѐ бж҃е на́шъ.

До́мъ тво́й и҆сцѣле́нїй и҆сто́чники, любо́вїю притека́ющымъ и҆сточа́етъ, а҆пⷭ҇ле, ѡ҆мыва́ѧ дꙋшє́вныѧ не́мѡщи.

И҆стлѣ́вшее безбо́жїемъ мно́жество ꙗ҆зы̑къ ѡ҆бнови́лъ є҆сѝ но́выми твои́ми ᲂу҆чє́нїи, нетлѣ́ннагѡ і҆и҃са дрꙋ́же и҆́скреннїй.

Ꙗ҆́кѡ со́лнце ѡ҆бте́клъ є҆сѝ зе́млю, а҆ндроні́че премꙋ́дре, трисо́лнечный и҆ несозда́нный возвѣща́ѧ вѣ̑рнымъ свѣ́тъ бж҃ества̀.

Бг҃оро́диченъ:

Бжⷭ҇твєннаѧ шє́ствїѧ на тебѣ̀ влⷣки позна́шасѧ, пло́тїю ѡ҆бнища́вшагѡ, и҆ ѡ҆богати́вша вѣ̑рныѧ, неискꙋсобра́чнаѧ.

Конда́къ и҆ і҆́косъ пра́здника.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Въ нача́лѣ зе́млю ѡ҆снова́вый, и҆ нб҃са̀ сло́вомъ ᲂу҆тверди́вый, бл҃гослове́нъ є҆сѝ во вѣ́ки, гдⷭ҇и, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Недꙋ́ги лю̑тыѧ, и҆ всѧ́кꙋ болѣ́знь ѿ дꙋ́шъ вкꙋ́пѣ же и҆ тѣле́съ ѿго́ниши, притека́ющихъ въ до́мъ тво́й, мꙋ́дре ᲂу҆ч҃ничѐ хрⷭ҇то́въ.

Де́мѡнскаѧ наи̑тїѧ ѿгонѧ́еши, и҆ стра̑сти лю̑тыѧ ѡ҆чища́еши человѣ́кѡмъ, спострада́льчествомъ хрⷭ҇то́въ самови́дче: сегѡ̀ ра́ди тѧ̀ вѣ́рнѡ ᲂу҆блажа́емъ.

Ри́торское, мꙋ́дре, глꙋмле́нїе низложи́въ простото́ю ᲂу҆че́нїй, бг҃а проповѣ́дꙋеши въ видѣ́нїи пло́тстѣ, пожи́вша со земны́ми бла́гости ра́ди.

Бг҃оро́диченъ:

Во ᲂу҆тро́бꙋ дв҃ы всели́выйсѧ, и҆ въ не́й а҆да́ма назда́вый, бл҃гослове́нъ є҆сѝ, гдⷭ҇и, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

На горѣ̀ ст҃ѣ́й просла́вльшасѧ, и҆ въ кꙋпинѣ̀ ѻ҆гне́мъ приснодв҃ы мѡѷсе́ови та́йнꙋ ꙗ҆́вльшаго, гдⷭ҇а по́йте и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Ѡ҆б̾юродѣ̑вшаѧ ѕлы́мъ гно́емъ человѣ́чєскаѧ, а҆ндроні́че, сердца̀, со́лїю бжⷭ҇твенною стѧгнꙋ́въ, ᲂу҆чє́нїи твои́ми, и҆злїѧ́вшемꙋсѧ сло́вꙋ, спаса́ємы предста́вилъ є҆сѝ, требл҃же́нне.

Свѧще́нникъ же и҆ жре́цъ, и҆ же́ртва, поже́ршемꙋсѧ за милосе́рдїе позна́лсѧ є҆сѝ, и҆ къ немꙋ̀ восте́клъ є҆сѝ, а҆ндроні́че, вѣне́цъ нетлѣ́нїѧ и҆ пра́вды ѿ негѡ̀ прїе́мъ.

Проповѣ́дникъ бжⷭ҇твенный, и҆ а҆пⷭ҇лъ бг҃ови́децъ, разори́тель и҆стꙋка́нныхъ ги́бельныхъ, и҆ богати́тель ни́щихъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, сла́вне, и҆ сїѡ́на вы́шнѧгѡ вели́кїй жи́тель, а҆ндроні́че бг҃омꙋ́дре.

Бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́кѡ клеща́ми рꙋка́ми ᲂу҆́гль но́сиши, ро́сꙋ бжⷭ҇твеннꙋю и҆сточа́ющаго, дв҃о, пла́менемъ ле́сти бѣ́дствꙋющымъ, попалѧ́юща же стра̑сти, пѣсносло́вѧщихъ тогѡ̀ црⷭ҇твїе.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Проѧвле́нное на горѣ̀ законополо́жникꙋ во ѻ҆гнѝ и҆ кꙋпинѣ̀, ржⷭ҇тво̀ приснодв҃ы, въ на́ше вѣ́рныхъ спасе́нїе, пѣ́сньми немо́лчными велича́емъ.

Да ѻ҆́ныѧ жи́зни ꙗ҆ви́шисѧ наслѣ́дникъ, ᲂу҆мерщвлє́нныѧ пре́жде де́мѡнскими прилѡ́ги, ѡ҆живи́лъ є҆сѝ живоно́снымъ твои́мъ сло́вомъ, достоблаже́нне а҆ндроні́че.

Ꙗ҆́кѡ и҆́стиннагѡ бы́въ вїногра́да, преблаже́нне, лоза̀ благора́слеина, вїно̀ безсме́ртїѧ и҆ска́палъ є҆сѝ, и҆ человѣ́кѡвъ сердца̀ возвесели́лъ є҆сѝ, прехва́льне а҆ндроні́че.

Ты̀ ꙗ҆́кѡ мо́лнїѧ попали́въ ве́щь многобо́жїѧ, ꙗ҆́вѣ показа́лъ є҆сѝ свѣ́тъ бг҃оразꙋ́мїѧ, сꙋ́щымъ во тмѣ̀ житїѧ̀: тѣ́мъ тѧ̀ прославлѧ́емъ всѝ, а҆ндроні́че.

Свѧще́ннаѧ твоѧ̀ па́мѧть простира́ема въ концы̀ дне́сь, просвѣща́етъ сердца̀, въ не́й тѧ̀ свѧще́ннѡ восхвалѧ́ющихъ, достобл҃же́нне а҆ндроні́че.

Бг҃оро́диченъ:

Просвѣще́нїе на́мъ и҆спросѝ, ꙗ҆́же свѣ́тъ ро́ждшаѧ, и҆ согрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе, и҆ дꙋша́мъ спасе́нїе, вѣ́дꙋщымъ тѧ̀ и҆́стиннꙋю бцⷣꙋ, чⷭ҇таѧ дв҃о всенепоро́чнаѧ.

* * *

1

Исправлена опечатка оригинала: І҆рмо́съ то́йже. Прим. orthlib

Комментарии для сайта Cackle