Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ к҃в-й де́нь. Ст҃а́гѡ мꙋ́ченика васїлі́ска.

Стїхи̑ры, гла́съ д҃ Подо́бенъ: Ꙗ҆́кѡ до́блѧ:

Црⷭ҇тво недви́жимое ꙳ црⷭ҇твовавъ прїѧ́лъ є҆сѝ, ꙳ васїлі́ске сла́вне, ꙳ и҆ предстои́ши цр҃ю̀ си́лъ, ꙳ со всѣ́ми ра́дꙋѧсѧ а҆́гг҃льскими вѡ́инствы. ꙳ Съ ни́миже пое́ши, бл҃же́нне, ꙳ непреста́ннѡ бжⷭ҇твеннꙋю пѣ́снь, ꙳ блиста̑нїи и҆ причащє́нїи бжⷭ҇твенными ꙳ свѣ́тлѡ ѡ҆зарѧ́емь.

Твоѝ но́зѣ свѧза́вше, ꙳ гвоздьмѝ пригвозди́ша, ꙳ є҆гда̀ ше́ствовалъ є҆сѝ стезе́ю, ꙳ ра́дꙋѧсѧ, мꙋче́нїѧ, прехва́льне: ꙳ си́ми же попра́лъ є҆сѝ главꙋ̀ вра́жїю, ꙳ и҆ до конца̀ сокрꙋши́лъ є҆сѝ, ꙳ и҆ ше́ствовалъ є҆сѝ крѣ́пкѡ ꙳ шє́ствїѧ небє́снаѧ, ꙳ влⷣцѣ побѣдоно́сецъ ꙗ҆́вльсѧ, сла́вне.

Моли́тва твоѧ̀ и҆зрастѝ ꙳ дре́во непрозѧ́бшее пе́рвѣе, ꙳ и҆ и҆сто́чникъ и҆сточѝ жи́вы во́ды: ꙳ тече́нїемъ же твоеѧ̀ кро́ве землѧ̀ ѡ҆свѧти́сѧ, ꙳ воздꙋ́хъ же дꙋше́внымъ ꙳ возше́ствїемъ, пребога́те. ꙳ Тѣ́мже вѣ́рою тво́й свѧты́й соверша́емъ, васїлі́ске, ꙳ всепра́зднственный де́нь, ꙳ въ ѻ҆́ньже зако́ннѡ подвиза́лсѧ є҆сѝ.

А҆́ще ᲂу҆́бѡ прилꙋчи́тсѧ въ по́стъ, и҆щѝ стїхи̑ры бг҃оро́дицы сегѡ̀ мѣ́сѧца въ к҃ де́нь.

На ᲂу҆́трени канѡ́нъ, є҆гѡ́же краегране́сїе:

Превели́каго васїлі́ска хвалю̀. І҆ѡ́сифъ.

Гла́съ и҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Пѣ́снь возсле́мъ, лю́дїе, чꙋ́дномꙋ бг҃ꙋ на́шемꙋ, свободи́вшемꙋ і҆и҃лѧ ѿ рабо́ты, пѣ́снь побѣ́днꙋю пою́ще и҆ вопїю́ще: пои́мъ тебѣ̀ є҆ди́номꙋ влⷣцѣ.

Се́й свѣ́тлый тво́й пра́здникъ бл҃гоче́стнѡ хва́лѧщыѧ, мч҃ниче многострада́льне, цр҃ѧ̀ хрⷭ҇та̀ молѝ спастѝ, и҆ нбⷭ҇нагѡ црⷭ҇твїѧ прича́стники бы́ти.

Ве́сь любо́вїю хрⷭ҇то́вою ᲂу҆крѣ́пльсѧ, пребога́те, пло́ть преѡби́дѣлъ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ растлѣ́тисѧ хотѧ́щꙋ, и҆ претерпѣ́лъ є҆сѝ мꙋ̑ки, нра́вомъ мꙋ́жественнымъ ѡ҆бличи́въ і҆́дѡльскꙋю пре́лесть.

Но́щь неразꙋ́мїѧ, просвѣще́нїемъ прест҃а́гѡ дх҃а ѡ҆сїѧ́емь, преше́лъ є҆сѝ, васїлі́ске, и҆ страда́нїй свѣ́тлостїю ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ ꙗ҆́кѡ со́лнце, всю̀ тва́рь свѣ́тлѡ ѡ҆зарѧ́ѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Рꙋно̀ предзрѧ́ше гедеѡ́нъ, пречⷭ҇тꙋю ᲂу҆тро́бꙋ твою̀, ро́сꙋ нбⷭ҇нꙋю, дв҃о, прїе́мшꙋю, мо́ре и҆зсꙋша́ющꙋю, ѻ҆трокови́це, безбо́жїѧ, и҆ста́ѧвшыѧ напои́вшꙋю ра́зꙋмы.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Ты̀ є҆сѝ ᲂу҆твержде́нїе притека́ющихъ къ тебѣ̀, гдⷭ҇и, ты̀ є҆сѝ свѣ́тъ ѡ҆мраче́нныхъ, и҆ пое́тъ тѧ̀ дꙋ́хъ мо́й.

Кро́вїю страда́нїѧ і҆́дѡльское разгорѣ́нїе погаси́лъ є҆сѝ, и҆ пи́щи, мч҃ниче, пото́ка наслажда́ешисѧ ра́дꙋѧсѧ.

Мч҃ника трⷪ҇цы тѧ̀ и҆збра́нна дво́ица, сла́вне, страда́лєцъ ѡ҆ста́вльши, ко хрⷭ҇тꙋ̀ ѿи́де.

Пожида́еши стра́ждꙋщыѧ съ тобо́ю, и҆зрѣши́всѧ тѣлесѐ, хрⷭ҇та̀ гдⷭ҇а и҆сповѣ́дꙋѧ всѣ́хъ царѧ̀, васїлі́ске многострада́льне.

Бг҃оро́диченъ:

Да ѡ҆брѧ́щꙋ тѧ̀, пречⷭ҇таѧ, рꙋководѧ́щꙋ мѧ̀ всегда̀ къ добродѣ́телемъ, и҆ къ покаѧ́нїѧ пꙋтѝ вводѧ́щꙋ.

Сѣда́ленъ, гла́съ а҃. Подо́бенъ: Гро́бъ тво́й:

Є҆ди́номꙋ цр҃ю̀ ны́нѣ предстои́ши ра́дꙋѧсѧ, дїади́мою свѣ́тлою и҆ ѻ҆де́ждею ѿ твои́хъ ѡ҆багре́нною крове́й свѧще́ннѡ ѡ҆бложе́нъ, и҆ ѡ҆боже́нъ чи́стымъ прича́стїемъ: тѣ́мже дне́сь всест҃ꙋ́ю па́мѧть твою̀ соверша́юще, пое́мъ тѧ̀.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника, и҆лѝ бг҃оро́диченъ:

Оу҆пова́нїе хрїстїа́нъ, прест҃а́ѧ дв҃о, є҆го́же родила̀ є҆сѝ бг҃а, па́че ᲂу҆ма́ же и҆ сло́ва, непреста́ннѡ молѝ съ вы́шними си́лами, пода́ти ѡ҆ставле́нїе грѣхѡ́въ на́шихъ всѣ́хъ, и҆ и҆справле́нїе житїѧ̀ вѣ́рою и҆ любо́вїю при́снѡ тѧ̀ сла́вѧщымъ.

Крⷭ҇тобогоро́диченъ:

Нескве́рнаѧ а҆́гница а҆́гнца и҆ па́стырѧ повѣ́шена на дре́вѣ ме́ртва зрѧ́щи, пла́чꙋщи вѣща́ше, мт҃рски восклица́ющи: ка́кѡ претерплю̀ твоѐ є҆́же па́че сло́ва, сн҃е мо́й, сни́тїе, и҆ вѡ́льныѧ стрⷭ҇ти, бж҃е пребл҃гі́й;

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Оу҆слы́шахъ, гдⷭ҇и, смотре́нїѧ твоегѡ̀ та́инство, разꙋмѣ́хъ дѣла̀ твоѧ̑, и҆ просла́вихъ твоѐ бжⷭ҇тво̀.

Зе́млю дѣ́лавъ ра́ломъ, мꙋ́чениче, дꙋшѝ твоеѧ̀, стори́ческїй кла́съ прине́слъ є҆сѝ страда́нїѧ, въ жи́тницахъ бжⷭ҇твенныхъ соблюда́емь.

Свѧще́ненъ ᲂу҆слы́шалъ є҆сѝ свы́ше, преблаже́нне, гла́съ, кончи́нꙋ тебѣ̀ и҆звѣствꙋ́ющъ страда́нїѧ, и҆ ликѡ́мъ мꙋ́чєникъ сочта́вшїй тѧ̀. (с. 368)

Тве́рдѡ показꙋ́ѧ, сла́вне, сꙋпротивле́нїе, претерпѣ́лъ є҆сѝ вери́гами 4 свѧ́занъ, и҆ пре́лести рѣшѧ̀ всѧ́кꙋ сою́зꙋ.

Сатанꙋ̀ ᲂу҆дави́лъ є҆сѝ бжⷭ҇твенными, страстоте́рпче, жи́лами болѣ́зней твои́хъ: тѣ́мже побѣ́ды ᲂу҆краси́лсѧ є҆сѝ, васїлі́ске мꙋ́чениче, вѣнце́мъ.

Бг҃оро́диченъ:

Ѻ҆ц҃ꙋ̀ є҆диносꙋ́щный, ꙗ҆ви́сѧ по всемꙋ̀ человѣ́кѡмъ подо́бенъ, вопло́щсѧ, ꙗ҆́коже и҆зво́ли, ѿ твои́хъ крове́й, всенепоро́чнаѧ.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Оу҆́тренююще вопїе́мъ тѝ, гдⷭ҇и, спаси́ ны: ты́ бо є҆сѝ бг҃ъ на́шъ, ра́звѣ бо тебє̀ и҆но́гѡ не вѣ́мы.

Зако́ннѡ пострада́ти ведо́мь, беззако́ннꙋющихъ си́лою дх҃а, мч҃ниче бг҃омꙋ́дре, посрами́лъ є҆сѝ.

Ше́ствовавъ де́рзостнѣ стезю̀ мꙋче́нїѧ, жа̑ла сокрꙋши́лъ є҆сѝ борца̀, сла́вне.

Вонзє́нїѧ твои́хъ гвозде́й, бг҃омꙋ́дре, водрꙋжє́ннаѧ, врага̀ борца̀ главꙋ̀ до конца̀ сокрꙋши́ша.

Бг҃оро́диченъ:

Въ подо́бїи пло́ти родила̀ є҆сѝ, бцⷣе, недомы́слимаго и҆ непостижи́маго бг҃а.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Моли́твꙋ пролїю̀ ко гдⷭ҇ꙋ, и҆ томꙋ̀ возвѣщꙋ̀ печа̑ли моѧ̑, ꙗ҆́кѡ ѕѡ́лъ дꙋша̀ моѧ̀ и҆спо́лнисѧ, и҆ живо́тъ мо́й а҆́дꙋ прибли́жисѧ, и҆ молю́сѧ, ꙗ҆́кѡ і҆ѡ́на: ѿ тлѝ, бж҃е, возведи́ мѧ.

На дре́во возне́сшагосѧ проповѣ́дꙋѧ, на сꙋ́сѣ свѧ́занъ бы́лъ є҆сѝ дре́вѣ: и҆ сїѐ твои́хъ моли́твъ ѡ҆дожде́ньми показꙋ́еши сы́ро, и҆ ли́ствїемъ соверше́ннымъ ᲂу҆кра́шено, на ᲂу҆твержде́нїе благочести́выхъ, васїлі́ске, и҆ сла́вꙋ болѣ́зней твои́хъ.

Разрѣше́на тѧ̀ плотски́хъ пристра́стей беззако́ннїи непра́веднѡ свѧзꙋ́ютъ, и҆ желѣ́зными пригвожда́ютъ гвоздьмѝ, и҆ до́лгимъ пꙋте́мъ во́дѧтъ, кро́вїю всю̀ зе́млю ѡ҆свѧща́юща, мч҃ниче многострада́льне.

Стоѧ̀ свѧ́занъ рꙋка́ма, впери́лъ є҆сѝ серде́чное ѻ҆́ко къ бг҃ꙋ, и҆ и҆сто́чникъ потещѝ воды̀ живы́ѧ того̀ ᲂу҆моли́лъ є҆сѝ въ па́мѧть твою̀ всесла́внꙋю, и҆ дꙋша́мъ и҆сцѣле́нїе блаже́нне.

Бг҃оро́диченъ:

Сокрꙋшє́нїѧ ѻ҆каѧ́нныѧ дꙋшѝ моеѧ̀, и҆ лѣ̑тныѧ и҆сцѣлѝ стра̑сти: врача́ бо дꙋ́шъ и҆ тѣле́съ несказа́ннѡ, дв҃о, ро́ждши, и҆ спаси́ мѧ на тѧ̀ наде́ждꙋ мою̀, всенепоро́чнаѧ, возло́жшаго.

Конда́къ, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Взбра́нной:

Во страда́нїи крѣ́покъ и҆ мꙋ́жественъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, и҆ въ чꙋдесѣ́хъ преди́венъ, ꙗ҆вле́ннѡ хрⷭ҇то́во и҆́мѧ предносѧ̀, мꙋчи́телѧ посрами́лъ є҆сѝ. Тѣ́мъ тѧ̀ почита́емъ, васїлі́ске, при́снѡ зовꙋ́ще, всече́стне: ра́дꙋйсѧ, мꙋ́ченикѡвъ свѣ́тлаѧ добро́то.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Ѻ҆́троцы є҆вре́йстїи въ пещѝ попра́ша пла́мень дерзнове́ннѡ, и҆ на ро́сꙋ ѻ҆́гнь преложи́ша, вопїю́ще: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, гдⷭ҇и бж҃е, во вѣ́ки.

Оу҆краше́нїе мꙋ́ченикѡвъ показа́лсѧ є҆сѝ, въ прекра́сныхъ жили́щахъ, преблаже́нне, живы́й, и҆ ѿ на́съ, любо́вїю тѧ̀ чтꙋ́щихъ, мїрскꙋ́ю бꙋ́рю ѿженѝ твои́ми моли́твами.

До́мъ трⷪ҇цы показа́лсѧ є҆сѝ, и҆стꙋка̑нныѧ же, и҆ хра́мы і҆́дѡльскїѧ низлага́ѧ, мꙋ́дре, и҆ поѧ̀ влⷣцѣ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, гдⷭ҇и бж҃е, во вѣ́ки.

Подава́етъ тебѣ̀ по́честь влⷣка, пострада́вшꙋ крѣ́пкѡ, и҆ низло́жшꙋ хи́трѡсти вра̑жїѧ, и҆ пою́щꙋ согла́снѡ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, гдⷭ҇и бж҃е, во вѣ́ки.

Дрꙋга́ѧ тве́рдь показа́лсѧ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ со́лнце, страда̑нїѧ стѧжа́въ, и҆ ꙗ҆́кѡ ѕвѣ́зды твои́хъ чꙋде́съ, васїлі́ске, свѧще́ннꙋю свѣ́тлость, и҆ по́лность, во вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

Сѐ, ю҆́же речѐ дв҃ꙋ бжⷭ҇твеннымъ дх҃омъ вели́кїй и҆са́їа, во ᲂу҆тро́бѣ бг҃а зача́тъ и҆ родѝ. є҆мꙋ́же пое́мъ: гдⷭ҇и бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Побѣди́тели мꙋчи́телѧ и҆ пла́мене благода́тїю твое́ю бы́вше за́повѣдемъ твои̑мъ ѕѣлѡ̀ прилѣжа́ще, ѻ҆́троцы вопїѧ́хꙋ: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Побѣди́тель мꙋчи́телей и҆ дꙋхѡ́въ, сла́вне, лꙋка́вствїѧ показа́лсѧ є҆сѝ, поѧ́ тѧ ᲂу҆крѣ́пльшаго непреста́ннѡ: благослови́те всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇а, и҆ превозноси́те є҆го̀ во вѣ́ки.

Оу҆мертви́лсѧ є҆сѝ мі́рꙋ, мє́ртвымъ вдыха́ющемꙋ жи́знь влⷣцѣ, васїлі́ске сла́вне мч҃ниче, неꙋкло́ннѡ послѣ́дꙋѧ, пое́ши: благослови́те всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇а, и҆ превозноси́те є҆го̀ во вѣ́ки.

Тѣ́ломъ мꙋ̑ки терпѧ̀, тве́рдостїю дꙋшѝ, бг҃омꙋ́дре, собезпло́тными бжⷭ҇твенными ликꙋ́еши а҆́гг҃лы, хвалꙋ̀ бг҃ꙋ приносѧ̀, и҆ вопїѧ̀: по́йте всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇а, и҆ превозноси́те є҆го̀ во вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆ви́ласѧ є҆сѝ ши́рши небе́съ, вмѣсти́вша бг҃а въ ложесна́хъ, тѣсноты̀ лꙋка́вагѡ и҆збавлѧ́ющаго, всѧ̑ пою́щыѧ, прест҃а́ѧ ѻ҆трокови́це: благослови́те всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇а, и҆ превозноси́те є҆го̀ во вѣ́ки.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Оу҆страши́сѧ всѧ́къ слꙋ́хъ неизрече́нна бж҃їѧ снизхожде́нїѧ ꙗ҆́кѡ вы́шнїй во́лею сни́де да́же и҆ до пло́ти, ѿ дв҃и́ческагѡ чре́ва бы́въ чл҃вѣ́къ. тѣ́мже пречⷭ҇тꙋю бцⷣꙋ, вѣ́рнїи, велича́емъ.

Вѣ́триломъ, блаже́нне, крⷭ҇тнымъ мꙋче́нїѧ преше́дъ бꙋ́рю, ти́хое црⷭ҇твїѧ приста́нище дости́глъ є҆сѝ, и҆ ꙗ҆́коже кꙋпе́цъ до́бръ, вре́мѧ спа́слъ є҆сѝ благоче́стїѧ, хрⷭ҇тꙋ̀ всѣ́хъ цр҃ю̀ и҆ бг҃ꙋ на́шемꙋ.

Ꙗ҆́коже дре́вле ѻ҆́гнь съ нб҃сѐ ѳесві́тѧнинъ и҆лїа̀ сведѐ, си́це, бл҃же́нне, твое́ю моли́твою пла́мень све́лъ є҆сѝ, и҆́мже попали́сѧ хра́мъ і҆́дольскїй, и҆ ка̑пища де́мѡнскаѧ пожго́шасѧ, и҆ бг҃ъ творе́цъ велича́етсѧ.

Тѣлесѐ разрѣша́ешисѧ, мꙋ́дре, ме́чнымъ ᲂу҆сѣче́нїемъ, прїе́мшымъ тво́й мꙋ́дрымъ си́ламъ бжⷭ҇твенный дх҃ъ, побѣ́ждшїй благода́тїю лꙋка́вствїѧ лю̑тыѧ, пребога́те, дꙋ́хи, и҆ ны́нѣ въ вы́шнихъ живе́ши вѣнцено́сецъ, васїлі́ске, црⷭ҇твїѧ.

Землѧ̀ ᲂу҆́бѡ, мч҃ниче, погребе́нїемъ, нб҃о же дꙋше́ю ѡ҆свѧти́сѧ твое́ю, бг҃одꙋхнове́нне: ꙗ҆́коже бо багрѧни́цею свѣ́тлою, ѿ кро́ве твоеѧ̀ ѡ҆дѣ́ѧнъ, хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ на́шемꙋ сца́рствꙋеши всегда̀, помина́ѧ вѣ́рнѡ помина́ющихъ тѧ̀.

Бг҃оро́диченъ:

Є҆стество́мъ ᲂу҆́бѡ бг҃ъ сы́й, но претерпѣ́лъ є҆сѝ ѡ҆дѣ́ѧтисѧ въ чл҃вѣ́ка, въ ложесна̀ непорѡ́чныѧ во́лею все́льсѧ, человѣколю́бче. тѣ́мже сꙋгꙋбоесте́ственна вѣ́дѧще хотѣ̑нїѧ твоѧ̑, тѧ̀ велича́емъ, мт҃рь твою̀ вѣ́рнѡ ᲂу҆блажа́юще.

* * *

4

Исправлена опечатка оригинала верига́ми. Прим. orthlib

Комментарии для сайта Cackle