Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ к҃г-й де́нь. Прпⷣбнагѡ мїхаи́ла и҆сповѣ́дника, є҆пⷭ҇кпа сѷна́дскагѡ:

И҆ ѡ҆брѣ́тенїе честны́хъ моще́й, и҆́же во ст҃ы́хъ, ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ лео́нтїа є҆пⷭ҇копа, росто́вскагѡ чꙋдотво́рца.

Слꙋ́жба є҆гѡ̀ пи́сана по се́й слꙋ́жбѣ.

И҆ прпⷣбныѧ ма́тере на́шеѧ є҆ѵфросѵ́нїи по́лотскїѧ.

Слꙋ́жба сїѧ̀ пи́сана въ приложе́нїи.

Стїхи̑ры прпⷣбнагѡ мїхаи́ла, гла́съ и҃, Поⷣ: Ѽ пресла́внагѡ чꙋдесѐ!

Ѻ҆́ч҃е мїхаи́ле бг҃одохнове́нне, ꙳ благи́хъ и҆сто́чниче, жела́нїй же коне́чныхъ жела́нїѧ и҆сполне́нїе, ꙳ и҆ и҆́стинное блаже́нство, ꙳ є҆́же всѧ́ко є҆стество̀ вои́стиннꙋ жела́етъ, ꙳ ви́дѣти, блаже́нне, досто́йнѡ сподо́билсѧ є҆сѝ. ꙳ ѽ кра́снагѡ твоегѡ̀ ᲂу҆добре́нїѧ, сла́вне! ꙳ си́мъ же хрⷭ҇тꙋ̀ ра́дꙋѧсѧ ны́нѣ предстои́ши, ꙳ ꙗ҆́кѡ свѧти́тель свѣ́телъ.

Ѻ҆́ч҃е мїхаи́ле бг҃опрїѧ́тне, въ свѧще́нїѧ ѡ҆де́ждꙋ ѡ҆бле́ксѧ, ꙳ поте́клъ є҆сѝ на мꙋ́ченическое сꙋди́ще, ꙳ и҆ хрⷭ҇тꙋ̀ приве́лсѧ є҆сѝ, ꙳ сꙋгꙋ́быми вѣнцы̀, блаже́нне, ᲂу҆кра́шенъ, ꙳ ст҃и́тєльскїѧ чи́ны зрѧ̀. ꙳ ѽ несказа́ннагѡ твоегѡ̀ весе́лїѧ, премꙋ́дре! ꙳ є҆гѡ́же приѡбщи́тисѧ вои́стиннꙋ ꙳ сподо́билсѧ є҆сѝ, бг҃облаже́нне.

Ѻ҆́ч҃е мїхаи́ле бг҃омꙋ́дре, ꙳ и҆скꙋше́нїй тебѐ ѻ҆́гнь, ѡ҆роша́емь свы́ше, ꙳ бг҃олѣ́пнѡ погаси́лъ є҆сѝ, ꙳ и҆ преминꙋ́лъ є҆сѝ неискꙋше́нъ, ꙳ приложи́лсѧ є҆сѝ ра́дꙋѧсѧ, бл҃же́нне, къ прє́жнимъ ст҃и́телємъ, ꙳ свѧщенномꙋ́чениче свѣ́тлѡ. Ѽ неизрече́ннагѡ твоегѡ̀ и҆ свѣ́тлагѡ селе́нїѧ! ꙳ въ ѻ҆́ньже тѧ̀ хрⷭ҇то́съ ны́нѣ вселѝ, ꙳ ꙗ҆́кѡ ст҃и́телѧ че́стна.

Стїхи̑ры бцⷣы, гла́съ и҆ подо́бенъ то́йже:

Ра́дꙋйсѧ, дꙋ́шъ просвѣще́нїе, ꙳ согрѣша́ющихъ проще́нїе, ꙳ неради́выхъ и҆справле́нїе: ꙳ ра́дꙋйсѧ, ᲂу҆тѣше́нїе и҆ ра́дость, ꙳ скорбѧ́щихъ помо́щнице: ꙳ ра́дꙋйсѧ, бл҃га́ѧ, ꙳ немощны́хъ дꙋ́шъ и҆сцѣле́нїе: ꙳ ра́дꙋйсѧ, примире́нїе къ бг҃ꙋ и҆ хода́таице, ꙳ серафі̑мъ всѣ́хъ ꙗ҆́кѡ сꙋ́щи ст҃ѣ́йши, чⷭ҇таѧ.

Пло́ть ѿ крове́й твои́хъ прїе́мъ ꙳ превѣ́чный бг҃ъ, ꙳ тѧ̀ предста́тельницꙋ показа̀ ꙳ человѣ́кѡмъ, чⷭ҇таѧ. ꙳ тѣ́мже и҆зба́ви рабы̑ твоѧ̑ ꙳ ѿ всѧ́кїѧ бѣды̀ и҆ ѡ҆бстоѧ́нїѧ, ꙳ и҆ сѣ́тей лꙋка́вагѡ врага̀, ꙳ и҆ сїѧ́нїѧ причасти́тисѧ сподо́би и҆збра̑нныѧ, ꙳ всѧ̑ сла́вѧщыѧ и҆ покланѧ́ющыѧсѧ тебѣ̀.

Спаси́ мѧ, влⷣчце пречⷭ҇таѧ, ꙳ ꙗ҆́же сп҃са хрⷭ҇та̀ неизрече́ннѡ ро́ждшаѧ: ꙳ тѧ́ бо є҆ди́нꙋ стѧжа́хъ предста́тельницꙋ, ꙳ и҆ неѡбори́мꙋю стѣ́нꙋ, и҆ покро́въ и҆ ра́дованїе, ꙳ и҆ дꙋшѝ моеѧ̀ бжⷭ҇твенное ᲂу҆тѣше́нїе. ꙳ ты̀ ᲂу҆́бѡ мѧ̀ и҆зба́ви неꙋсыпа́ющагѡ че́рвїѧ, ꙳ и҆ ѻ҆гнѧ̀ вѣ́чнꙋющагѡ, ꙳ мт҃и хрⷭ҇та̀ бг҃а.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника, и҆лѝ бг҃оро́диченъ:

Да гла́сы велича́ю тѧ̀ ꙳ ра́достными, чⷭ҇таѧ, ꙳, и҆ сла́влю пꙋчи́нꙋ чл҃вѣколю́бїѧ твоегѡ̀, ꙳ ѿ бѣ́дъ спасѝ, ꙳ и҆ и҆зми́ мѧ дꙋшетлѣ́нныхъ стрѣ́лъ ꙳ неви́димагѡ и҆ вселꙋка́вагѡ врага̀: ꙳ тѧ́ бо предлага́ю на́нь, бг҃оневѣ́сто, ꙳ ѻ҆рꙋ́жїе тве́рдо и҆ непобѣди́мо, ꙳ мт҃и хрⷭ҇та̀ бг҃а.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

Тѧ̀ ви́дѧщи пригвожда́ема ꙳ на крⷭ҇тѣ̀, і҆и҃се, ꙳ и҆ стрⷭ҇ти прїе́млюща во́лею, ꙳ дв҃а и҆ мт҃и твоѧ̀, влⷣко, ꙳ ᲂу҆вы̀ мнѣ̀, вопїѧ́ше, ꙳ ча́до сла́дкое. ꙳ ра̑ны непра́веднѡ ка́кѡ терпи́ши, ꙳ врачꙋ̀, и҆сцѣли́вый человѣ́ческое неможе́нїе, ꙳ и҆ ѿ тлѝ всѣ́хъ и҆зба́вивый милосе́рдїемъ твои́мъ;

Канѡ́нъ.

Гла́съ в҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Во глꙋбинѣ̀ постла̀ и҆ногда̀ фараѡни́тское всево́инство преѡрꙋже́ннаѧ си́ла, вопло́щшеесѧ же сло́во всеѕло́бный грѣ́хъ потреби́ло є҆́сть, препросла́вленный гдⷭ҇ь, сла́внѡ бо просла́висѧ.

Неизглаго́ланнымъ возсїѧ̀ просвѣще́нїемъ, ѻ҆́ч҃е воздержа́нїѧ, ст҃и́тель бж҃їй бы́лъ є҆сѝ, мїхаи́ле чꙋ́дне, ца́рское носѧ̀ свѧще́нїе, и҆ хрⷭ҇то́вꙋ пасы́й ты̀ цр҃ковь, преблаже́нне.

Виті́йствꙋѧ ᲂу҆сты̀ свѣ́тлыми, всѣ̑мъ сказа́лъ є҆сѝ благоче́стнѡ бг҃овѣща̑ннаѧ ᲂу҆чє́нїѧ, мїхаи́ле пребога́те, є҆ресе́й ѡ҆блича́ѧ хꙋлы̑, и҆ благоче́стїѧ побо́рникъ бы́лъ є҆сѝ, преблаже́нне.

Дарова́нїй бжⷭ҇твенныхъ бы́въ, бл҃же́нне, сосꙋ́дъ, всѣ̑мъ вѣ̑рнымъ проѧвле́ннѡ ты̀ пре́далъ є҆сѝ, мїхаи́ле всехва́льне, бг҃оподо́бно житїѐ стѧжа́въ, и҆ пра́вдою ѡ҆дѣ́ѧнъ, ꙗ҆́кѡ ри́зою.

Свѧще́нномꙋ ѻ҆́бразꙋ хрⷭ҇то́вꙋ, и҆ бж҃їѧ мт҃ре, че́стнѣ покланѧ́ѧсѧ пребы́лъ є҆сѝ, мїхаи́ле всеѡсвѧще́нне, и҆ хꙋ́льное ѧ҆зыкобо́лїе низложи́лъ є҆сѝ є҆реті́чествꙋющихъ, словесы̀ и҆ страда̑нїи побѣжда́ѧ.

Бг҃оро́диченъ:

И҆зъ чре́ва твоегѡ̀, прест҃а́ѧ чⷭ҇таѧ, возсїѧ́въ на́мъ сл҃нце, бг҃одѣ́льными блиста̑нїи ᲂу҆ѧснѝ, ѿгна́въ всѧ́кꙋ де́мѡнскꙋю темноѻбра́знꙋю молвꙋ̀, препросла́вленный гдⷭ҇ь: сла́внѡ бо просла́висѧ.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

На ка́мени мѧ̀ вѣ́ры ᲂу҆тверди́въ, разшири́лъ є҆сѝ ᲂу҆ста̀ моѧ̑ на врагѝ моѧ̑, возвесели́босѧ дꙋ́хъ мо́й, внегда̀ пѣ́ти: нѣ́сть свѧ́тъ, ꙗ҆́коже бг҃ъ на́шъ, и҆ нѣ́сть пра́веденъ, па́че тебє̀, гдⷭ҇и.

Текꙋ́щими притѧжа́лъ є҆сѝ, бг҃оглаго́ливе, непреходи̑маѧ и҆ пребыва̑ющаѧ во вѣ́ки, разли́чнѡ бо пожи́лъ є҆сѝ, взыва́ѧ: нѣ́сть свѧ́тъ, ꙗ҆́коже бг҃ъ на́шъ, и҆ нѣ́сть пра́веденъ, па́че тебє̀, гдⷭ҇и.

И҆злїѧ́сѧ во ᲂу҆стна́хъ твои́хъ бжⷭ҇твеннаѧ благода́ть, разшири́въ ᲂу҆ста̀ твоѧ̑, и҆ прїѧ́лъ є҆сѝ премꙋ́дрости дарова̑нїѧ, и҆ вопїѧ́лъ є҆сѝ: нѣ́сть свѧ́тъ, ꙗ҆́коже бг҃ъ на́шъ, и҆ нѣ́сть пра́веденъ, па́че тебє̀, гдⷭ҇и.

Покори́лъ є҆сѝ стра̑сти воздержа́нїемъ, просвѣти́лъ є҆сѝ ᲂу҆́мъ тво́й видѣ́нїемъ, бы́лъ є҆сѝ дѣ́теленъ, взыва́ѧ: нѣ́сть свѧ́тъ, ꙗ҆́коже бг҃ъ на́шъ, и҆ нѣ́сть пра́веденъ, па́че тебє̀, гдⷭ҇и.

Бг҃оро́диченъ:

Марі́ю пречⷭ҇тꙋю бцⷣꙋ воспое́мъ, ꙗ҆́кѡ хода́таицꙋ спасе́нїѧ ꙗ҆́вльшꙋюсѧ, бг҃омꙋ́дрїи вопїе́мъ: нѣ́сть непоро́чны, ꙗ҆́коже ты̀, всенепоро́чнаѧ, и҆ нѣ́сть пречⷭ҇ты, па́че тебє̀, влⷣчце.

Сѣда́ленъ, гла́съ а҃. Подо́бенъ: Гро́бъ тво́й, сп҃се:

Ѡ҆свѧти́въ себѐ житїе́мъ соверше́ннымъ, ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ свѧще́нникъ бг҃а вы́шнѧгѡ, ѿ негѡ́же ᲂу҆крѣплѧ́емь, є҆реті́чествꙋющихъ ᲂу҆ста̀ загради́лъ є҆сѝ, на хрⷭ҇то́вꙋ і҆кѡ́нꙋ ѿверза̑емаѧ, и҆ гони́мь, ѻ҆́ч҃е, тече́нїе сконча́лъ є҆сѝ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника, и҆лѝ бг҃оро́диченъ:

Безневѣ́стнаѧ чⷭ҇таѧ бцⷣе дв҃о, є҆ди́на вѣ́рныхъ предста́тельнице и҆ покро́ве, бѣ́дъ и҆ скорбе́й и҆ лю́тыхъ ѡ҆бстоѧ́нїй всѣ́хъ и҆зба́ви, на тѧ̀ ᲂу҆пова́нїе, ѻ҆трокови́це, и҆мꙋ́щихъ, и҆ дꙋ́шы на́шѧ спасѝ бжⷭ҇твенными моли́твами твои́ми.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

Зрѧ́щи тѧ̀, хрⷭ҇тѐ, всенепоро́чнаѧ мт҃и, ме́ртва на крⷭ҇тѣ̀ просте́рта, вопїѧ́ше: сн҃е мо́й собезнача́льне ѻ҆ц҃ꙋ̀ и҆ дх҃ꙋ, что̀ неизрече́нное твоѐ сїѐ смотре́нїе, и҆́мже спа́слъ є҆сѝ пречⷭ҇тыхъ рꙋ́къ твои́хъ, ще́дре, созда́нїе;

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Прише́лъ є҆сѝ ѿ дв҃ы не хода́тай, ни а҆́гг҃лъ, но са́мъ, гдⷭ҇и, вопло́щсѧ, и҆ спа́слъ є҆сѝ всего́ мѧ человѣ́ка. тѣ́мъ зовꙋ́ ти: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Жела́ѧ вѣнца̀ сла́вы, ѡ҆ста́вилъ є҆сѝ пло́ти ᲂу҆гожде́нїе, свѧщеннотаи́нниче преизрѧ́дне: все́ же житїѐ твоѐ, ꙗ҆́кѡ благово́ннꙋ же́ртвꙋ бг҃ꙋ прине́слъ є҆сѝ.

Ѡ҆хро́мше ѿ пе́рвыѧ стезѝ, впадо́ша, въ ро́въ є҆́реси, и҆̀же ны́нѣ ꙗ҆́вльшесѧ ѿчꙋжде́ни, и҆̀хже ѡ҆бличи́лъ є҆сѝ, хрⷭ҇то́въ почита́ѧ ѻ҆́бразъ, преблаже́нне.

Воспрїѧ́лъ є҆сѝ твои́хъ страда́нїй бога́тнѡ воздаѧ̑нїѧ, мїхаи́ле всече́стне, съ нбⷭ҇ными си́лами ны́нѣ веселѧ́сѧ, и҆ ликꙋ́ѧ со а҆́гг҃лы, досточꙋ́дне.

Ѧ҆зы́къ тво́й показа́сѧ дх҃а тро́сть, мїхаи́ле пресла́вне, смотре́нїе плотско́е писа́ти поꙋчи́всѧ вседержи́телѧ сло́ва, всехва́льне.

Сїѧ́ѧ свѧще́нною и҆ честно́ю ѻ҆де́ждею свѧще́нїѧ твоегѡ̀, и҆сповѣ́данїемъ ᲂу҆кра́шсѧ, позо́ръ бы́въ а҆́гг҃лѡвъ и҆ человѣ́кѡвъ, всече́стне.

Бг҃оро́диченъ:

Напра́ви, бцⷣе, жи́знь мою̀, повелѣ̑нїи бжⷭ҇твенными ᲂу҆правлѧ́ющи вопло́щшагѡсѧ сло́ва и҆зъ тебє̀: и҆ къ свѣ́тꙋ наста́ви, дв҃о мт҃и марі́е бг҃оневѣ́сто.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Просвѣще́нїе во тмѣ̀ лежа́щихъ, спасе́нїе ѿча́ѧнныхъ, хрⷭ҇тѐ сп҃се мо́й: къ тебѣ̀ ᲂу҆́тренюю, цр҃ю̀ ми́ра, просвѣти́ мѧ сїѧ́нїемъ твои́мъ: и҆но́гѡ бо ра́звѣ тебє̀ бг҃а не зна́ю.

Ѿ ю҆́ности возложи́всѧ сло́вꙋ, свѧщенноѧвле́нне: бжⷭ҇твенно бо возложе́нїе ꙗ҆́вльсѧ, ᲂу҆краси́лсѧ є҆сѝ дѣ́йственнымъ видѣ́нїемъ, и҆ премꙋ́дрости пло́дъ собра́въ, бы́лъ є҆сѝ па́стырь, мїхаи́ле достопрїѧ́тенъ.

Глаго́лъ бж҃їй бога́тнѡ всели́выйсѧ въ тѧ̀, бг҃омꙋ́дре, рѣ́ки и҆сточѝ ᲂу҆че́нїй, и҆́миже пита́ющесѧ весели́мсѧ, блаже́нне, тѧ̀ хода́таѧ ꙗ҆́вѣ и҆мꙋ́ще, ми́лостива на́мъ хрⷭ҇та̀ содѣва́юща.

И҆́же бжⷭ҇твенною си́лою всѧ̑ ᲂу҆краси́въ, тѧ̀ ны́нѣ, бг҃оѧвле́нне, свѧще́нїѧ та́йнагѡ ᲂу҆красѝ мѵ́ромъ, провѣ́дый твою̀ свѣ́тлость: ꙗ҆ви́лсѧ бо є҆сѝ свѧще́нникъ бж҃їй велемꙋ́дръ.

Бг҃оро́диченъ:

Ра́венъ на́мъ по всемꙋ̀ бы́ти сподо́бивыйсѧ, въ тѧ̀ всели́сѧ, бг҃ома́ти, превѣ́чнѡ ѿ ѻ҆ц҃а̀ возсїѧ́вый, и҆ роди́сѧ и҆зъ тебє̀, всенепоро́чнаѧ, чл҃вѣ́къ вкꙋ́пѣ и҆ бг҃ъ всеси́ленъ.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Въ бе́зднѣ грѣхо́внѣй валѧ́ѧсѧ, неизслѣ́днꙋю милосе́рдїѧ твоегѡ̀ призыва́ю бе́зднꙋ: ѿ тлѝ, бж҃е, мѧ̀ возведѝ.

Въ спаси́тельнꙋю ѻ҆де́ждꙋ, прехва́льне, бжⷭ҇твеннагѡ весе́лїѧ ѡ҆дѣ́ѧвсѧ, и҆сповѣ́данїѧ вѣне́цъ ѿ бг҃а прїѧ́лъ є҆сѝ досто́йнѡ.

Претерпѣ́въ гѡ́рькаѧ заточє́нїѧ, мꙋ́дре, въ простра́ннꙋю широтꙋ̀ дости́глъ є҆сѝ раѧ̀, съ мч҃ники ликꙋ́ѧ, бг҃омꙋ́дре пребога́те.

Оу҆чени́къ бы́въ хрⷭ҇та̀ бг҃а, сегѡ̀ стрⷭ҇те́мъ, бл҃же́нне, поревнова́лъ є҆сѝ, бѣды̑ прїе́млѧ до́блественнѣ за цр҃ковь є҆гѡ̀, бг҃одꙋхнове́нне.

Бг҃оро́диченъ:

Оу҆́мнѡ наꙋчи́вшесѧ несказа́нномꙋ всѝ прⷪ҇ро́цы твоемꙋ̀, пречⷭ҇таѧ, ржⷭ҇твꙋ̀, дꙋхо́внѡ воѡбража́юще, и҆ предглаго́люще всѣ̑мъ бꙋ̑дꙋщаѧ.

Конда́къ, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Ꙗ҆́кѡ нача́тки:

Ꙗ҆́кѡ а҆рхїере́й всече́стенъ, и҆ благоче́стїѧ свѧщеннострада́лецъ, преще́нїѧ ѕлоимени́тагѡ не ᲂу҆боѧ́всѧ, є҆реті́ческое тогѡ̀ противле́нїе побѣди́лъ є҆сѝ, свобо́днымъ гла́сомъ велегла́снѡ вопїѧ̀: і҆кѡ́нѣ покланѧ́юсѧ хрⷭ҇то́вѣ, и҆ пречⷭ҇тыѧ тогѡ̀ мт҃ре: сегѡ̀ ра́ди тѧ̀ почита́емъ, мїхаи́ле.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Бг҃опроти́вное велѣ́нїе беззако́ннꙋющагѡ мꙋчи́телѧ высо́къ пла́мень вознесло̀ є҆́сть: хрⷭ҇то́съ же прострѐ бг҃очести̑вымъ ѻ҆трокѡ́мъ ро́сꙋ дх҃о́внꙋю, сы́й бл҃гослове́нъ и҆ препросла́вленъ.

Не терпѧ́ше ѧ҆зы́ка твоегѡ̀ бжⷭ҇твеннагѡ вѣща́нїѧ, ѕвѣ́рь ѕлоимени́тый, мїхаи́ле свѧще́нне, но въ заточе́нїихъ тѧ̀ ѡ҆сꙋжда́етъ да́льныхъ: ѻ҆ба́че стыдѧ́шесѧ, твою̀ свѧщеннопроповѣ́дниче, зрѧ̀ тве́рдость.

Направлѧ́етсѧ, премꙋ́дре, ᲂу҆чє́нїи твои́ми, хрⷭ҇то́въ всесвѧще́нный правосла́вный со́нмъ: бы́лъ бо є҆сѝ ѻ҆рга́нъ, свѧщеннодѣ́йственниче мїхаи́ле, дꙋ́хомъ брѧца́ѧ, вопїѧ̀ вели̑чїѧ вседержи́телѧ.

Мꙋ́дрѣ ѡ҆бличи́лъ є҆сѝ ѕлоимени́тыхъ пита́телей, ма́нента хꙋ́льное нече́стїе, хрⷭ҇то́вꙋ пречⷭ҇тꙋю, ѻ҆́ч҃е, і҆кѡ́нꙋ ꙗ҆́снѡ, и҆ бг҃омт҃ре проповѣ́дꙋѧ, и҆ ст҃ы́хъ, мїхаи́ле прпⷣбне.

Бг҃оро́диченъ:

Воплоще́нїѧ была̀ є҆сѝ бж҃їѧ сло́ва, дв҃о всенепоро́чнаѧ, красе́нъ сосꙋ́дъ: и҆зъ тебє́ бо воспрїѧ́тъ за милосе́рдїе мно́гое, всего́ мѧ человѣ́ка, сы́й бл҃гослове́нъ и҆ препросла́вленъ.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Въ пе́щь ѻ҆́гненнꙋю ко ѻ҆трокѡ́мъ є҆врє́йскимъ снизше́дшаго, и҆ пла́мень въ ро́сꙋ прело́жшаго бг҃а, по́йте, дѣла̀, ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇а, и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

На сꙋди́щи ста́въ, бг҃опроповѣ́дниче мїхаи́ле, не ᲂу҆страши́лсѧ є҆сѝ преще́нїѧ беззако́нныхъ, но свобо́днымъ гла́сомъ вопїѧ́лъ є҆сѝ: і҆кѡ́нꙋ пречⷭ҇тꙋю чтꙋ̀ сп҃са хрⷭ҇та̀, и҆ ст҃ы́хъ всѣ́хъ.

Нра́вомъ тве́рдымъ и҆ крѣ́пкимъ спле́тсѧ, мꙋ́дре, съ бг҃обо́рцы, побѣди́тель ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, дѣ́ломъ и҆ сло́вомъ ꙗ҆́вль, ꙗ҆́коже бѧ́ше лѣ́по, і҆кѡ́нꙋ пречⷭ҇тꙋю чти́ти сп҃са хрⷭ҇та̀, и҆ ст҃ы́хъ всѣ́хъ.

На первоѻбра́знꙋю вѣ́дый і҆кѡ́ннꙋю че́сть, свѧщенноѧвле́нне, преходѧ́щꙋ, ѻ҆́ч҃е, бг҃одꙋхновє́ннымъ писа́нїємъ послѣ́дꙋѧ, всѧ̑ ᲂу҆чи́лъ є҆сѝ чти́ти і҆кѡ́нꙋ хрⷭ҇то́вꙋ, и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ.

Бг҃оро́диченъ:

Стрꙋю̀ и҆сцѣле́нїй на́мъ непреста́ннѡ вѣ̑рнымъ, чⷭ҇таѧ, и҆сточа́еши: є҆ѧ́же ѻ҆би́льнꙋю благода́ть почерпа́юще, твоѐ пое́мъ ржⷭ҇тво̀ пречⷭ҇тое, и҆ превозно́симъ во всѧ̑ вѣ́ки.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Безнача́льна роди́телѧ сн҃ъ, бг҃ъ и҆ гдⷭ҇ь, вопло́щсѧ ѿ дв҃ы на́мъ ꙗ҆ви́сѧ, ѡ҆мрачє́ннаѧ просвѣти́ти, собра́ти расточє́ннаѧ. тѣ́мъ всепѣ́тꙋю бцⷣꙋ велича́емъ.

Безмѣ́рнымъ сїѧ́ѧ ны́нѣ просвѣще́нїемъ, пребога́те, свѣ́тꙋ вели́комꙋ ꙗ҆́кѡ предстоѧ̀, жела́нный тебѣ̀ коне́цъ полꙋчи́ти, ѻ҆́ч҃е, сподо́билсѧ є҆сѝ: къ немꙋ́же тща́сѧ те́клъ є҆сѝ, благоче́стнѡ пожи́въ, пребл҃же́нне.

Ви́дѣти сподо́билсѧ є҆сѝ па́че ᲂу҆ма̀ свѣ́тлость, ю҆́же на землѝ проѧвле́ннѡ, ѻ҆́ч҃е, стѧжа́лъ є҆сѝ, но хода́тайствꙋѧ и҆зба́вити твоѧ̑ ᲂу҆ченикѝ, хрⷭ҇та̀ ᲂу҆молѝ, тѧ̀ ны́нѣ хва́лѧщыѧ и҆ чтꙋ́щыѧ, досточꙋ́дне.

Оу҆крѣ́пльсѧ бжⷭ҇твенною благода́тїю, мꙋ́дрости твоеѧ̀ сїѧ̑нїи, бг҃обо́рныхъ на́глость, мꙋ́дре, погаси́лъ є҆сѝ, зарѧ́ми ѿѻнꙋ́дными, ꙗ҆́кѡ и҆сто́чникъ внꙋ́трь стѧжа́въ, мїхаи́ле чꙋ́дне, хрⷭ҇топроповѣ́дниче свѧще́нне.

Бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́коже рꙋно̀, пренепоро́чнаѧ, до́ждь небе́сный во ᲂу҆тро́бѣ прїе́мши, на́мъ родила̀ є҆сѝ безсме́ртїе даю́щаго, благоче́стнѡ того̀ воспѣва́ющымъ, и҆ тѧ̀ всепѣ́тꙋю бцⷣꙋ проповѣ́дающымъ.

Слꙋ́жба ѡ҆брѣ́тенїю честна́гѡ тѣлесѐ, и҆́же во ст҃ы́хъ, ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ лео́нтїа є҆пі́скопа, росто́вскагѡ чꙋдотво́рца.

На ма́лѣй вече́рни стїхи̑ры, гла́съ и҃. Поⷣ: Ѽ пресла́внагѡ чꙋдесѐ!

Ѻ҆́ч҃е бг҃омꙋ́дре лео́нтїе, ꙳ ты̀ ѿ ᲂу҆тро́бы къ бг҃ꙋ ꙳ прибли́живъ тво́й смы́слъ, ꙳ вседꙋ́шнѡ прилѣжа́лъ є҆сѝ цр҃ю̀ вседержи́телю, ꙳ плоды̀ достѡ́йны приносѧ̀ є҆мꙋ̀, ꙳ ѿ твои́хъ подвигѡ́въ, прпⷣбне, ꙳ преꙋкраша́емь добродѣ́тельными вѣнцы̀. ꙳ тѣ́мъ, пребл҃же́нне, ѡ҆брѣ́лъ є҆сѝ ꙳ воспрїѧ́тїе, досточꙋ́дне.

Ѻ҆́ч҃е бг҃оꙋго́дниче лео́нтїе, ꙳ ты̀ свѧще́нникѡвъ наказа́тель, ꙳ и҆ всеѧ̀ страны̀ росто́вскїѧ ѕвѣзда̀ пресвѣ́тлаѧ, ꙳ ѡ҆сїѧ́ющаѧ чꙋдесы̀ всѧ̑ вѣ̑рныѧ: ꙳ тѧ́ бо бг҃ъ пре́жде и҆збра̀ ѿ ю҆́ности, ѻ҆́ч҃е, ꙳ па́стырѧ ѻ҆ве́цъ слове́сныхъ: ꙳ тѣ́мъ прпⷣбныхъ ли́къ тѧ̀ воспрїѧ́тъ. ꙳ съ ни́миже молѝ, ꙳ просѧ̀ ста́дꙋ твоемꙋ̀ грѣхѡ́въ ѡ҆ставле́нїѧ.

Ѻ҆́ч҃е бг҃опрїѧ́тне лео́нтїе, ꙳ ты̀ мона́шескимъ житїе́мъ ꙳ бг҃ꙋ ᲂу҆годи́лъ є҆сѝ, ꙳ ѿ ца́рскагѡ гра́да ꙳ ꙗ҆́коже со́лнце гра́дꙋ росто́вꙋ возсїѧ́лъ є҆сѝ. тѣ́мже невѣ̑рныѧ ꙳ ᲂу҆че́ньми твои́ми ᲂу҆вѣ́рилъ є҆сѝ, ꙳ и҆ си́хъ просвѣти́въ, наꙋчи́лъ є҆сѝ ꙳ бл҃гослови́те ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ дх҃а є҆диносꙋ́щнаго.

Ѻ҆́ч҃е ст҃и́телю лео́нтїе, ꙳ ты̀ немощны́хъ вра́чь, ꙳ сокро́вище неизги́блемо дарова́нїй дꙋхо́вныхъ, ꙳ и҆сто́чникъ и҆сцѣле́нїй, ꙳ спасе́нїе вѣ̑рнымъ, ꙳ чꙋдотво́рецъ преизѧ́щенъ, ꙳ и҆ болѧ́щихъ цѣли́тель, ꙳ въ напа́стехъ ᲂу҆тѣше́нїе, ꙳ на́мъ же застꙋ́пникъ, ꙳ и҆збавлѧ́ѧ ѿ сѣ́ти вра́жїѧ дꙋ́шы на́шѧ.

Сла́ва, гла́съ и҃:

Весели́сѧ и҆ ра́дꙋйсѧ, гра́де сла́вный росто́ве, красꙋ́йсѧ и҆ ра́дꙋйсѧ, цр҃ковь бж҃їѧ, и҆ ди́вна въ пра́вдꙋ, въ не́йже лежи́тъ ст҃а́ѧ ра́ка, ꙗ҆́же и҆́мать въ себѣ̀ да́ръ и҆сцѣле́нїѧ благода́ти, честно́е тѣ́ло твоѐ, ст҃и́телю вели́кїй лео́нтїе: ты́ бо смире́нїе стѧжа́въ и҆ цѣломꙋ́дрїе, твои́ми моли́твами и҆ посо́бїемъ, во́инство на́ше держа́внѡ побѣжда́етъ пога̑ныѧ сꙋпоста́ты. тебѐ хрⷭ҇то́съ свѣти́ло вели́кое показа̀ гра́дꙋ росто́вꙋ, ты́ же и҆ похвала̀ є҆мꙋ̀, ты̀ и҆ защище́нїе, тво́й гро́бъ безме́здна врачба̀ предлежи́тъ: къ немꙋ́ бо слѣпі́и приходѧ́ще вѣ́рою просвѣща́ютсѧ, хромі́и влекꙋ́щесѧ, ска́чꙋще ѿхо́дѧтъ, недꙋ́жнїи и҆сцѣлѧ́ютсѧ, бѣснꙋ́ющїисѧ бѣсѡ́въ и҆збыва́ютъ. тѣ́мъ и҆ мы̀ дне́сь всѝ почита́юще честно́е твоѐ ѡ҆брѣ́тенїе, мо́лимъ тѧ̀, прпⷣбне ѻ҆́ч҃е, ми́ръ мі́рꙋ и҆спросѝ, и҆ дꙋша́мъ на́шымъ ве́лїю ми́лость.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Бꙋ́рѧ прегрѣше́нїй ѡ҆б̾ѧ́тъ смире́ннꙋю мою̀ дꙋ́шꙋ, во глꙋбинꙋ̀ ѿча́ѧнїѧ лю́тѡ низложи́вши, ᲂу҆скорѝ, чⷭ҇таѧ, и҆ ѡ҆корми́тельница бꙋ́ди мѝ тиха̀ въ приста́нище бж҃їѧ во́ли, да прославлѧ́ю мнѡ́гаѧ твоѧ̑ чꙋдеса̀ ве́селѡ, влⷣчце всенепоро́чнаѧ, мт҃и хрⷭ҇та̀ бг҃а.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ в҃. Подо́бенъ: До́ме є҆ѵфра́ѳовъ:

Ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, ꙳ ѿ млады́хъ ногте́й, бг҃оно́се, ѡ҆свѧще́нъ сосꙋ́дъ, лео́нтїе, и҆ жили́ще прест҃а́гѡ дх҃а.

Сті́хъ: Свѧще́нницы твоѝ ѡ҆блекꙋ́тсѧ въ пра́вдꙋ, и҆ прпⷣбнїи твоѝ возра́дꙋютсѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ст҃и́телей похвало̀, ꙳ ѻ҆́ч҃е лео́нтїе, ꙳ свѧще́нникѡвъ сла́ва, ꙳ пра́вило мона́хѡвъ, ꙳ цр҃кве ᲂу҆твержде́нїе.

Сті́хъ: Блаже́нъ мꙋ́жъ, боѧ́йсѧ гдⷭ҇а, въ за́повѣдехъ є҆гѡ̀ восхо́щетъ ѕѣлѡ̀.

Прїимѝ пѣ́нїе ны́нѣ, ча̑дъ твои́хъ, ѻ҆́ч҃е, ꙳ и҆ лю́бѧщымъ тѧ̀ ꙳ подава́й сердє́чнаѧ прошє́нїѧ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Ра́дꙋйсѧ, ꙳ ꙗ҆́же ра́дость мі́рꙋ ро́ждшаѧ, ꙳ хрⷭ҇та̀ жизнода́вца, ꙳ и҆ ѿе́мшаѧ печа́ль, дв҃о, прама́тернюю.

Тропа́рь, гла́съ д҃:

А҆пⷭ҇лѡмъ соприча́стникъ, и҆ къ бг҃ꙋ моле́бникъ вѣ́ренъ, добродѣ́тельми возше́дъ на нбⷭ҇наѧ, и҆ любо́вь возложи́лъ є҆сѝ къ лю́бѧщемꙋ тѧ̀, и҆ невѣ̑рныѧ лю́ди ѡ҆брати́лъ є҆сѝ въ вѣ́рꙋ. тѣ́мъ ны́нѣ со а҆́гг҃лы ликꙋ́ѧ, предстои́ши престо́лꙋ сла́вы всѣ́хъ цр҃ѧ̀ хрⷭ҇та̀ бг҃а: моли́сѧ, ст҃и́телю лео́нтїе, да спасе́тъ дꙋ́шы на́шѧ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника, и҆лѝ бг҃оро́диченъ.

На вели́цѣй вече́рни, Блаже́нъ мꙋ́жъ:

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры, гла́съ є҃. Поⷣ: Ра́дꙋйсѧ, по́стникѡмъ:

Ра́дꙋйсѧ, лео́нтїе преблаже́нне, ст҃и́тельское честно́е ᲂу҆краше́нїе, зако́нѡвъ цр҃ко́вныхъ вели́кое ᲂу҆твержде́нїе, маломо́щныхъ помо́щникъ, скорбѧ́щихъ же ра́достное ᲂу҆тѣше́нїе, моле́бникъ те́плый въ напа́стехъ стра́ждꙋщихъ, тмꙋ̀ разженѝ невѣ́дѣнїѧ, и҆ во приста́нище ти́хое наста́ви, и҆дѣ́же со безпло́тными наслажда́ешисѧ кра́сныѧ добро́ты влⷣчни, вѣ́рныхъ сердца̀ на пѣ́нїе воздвиза́ѧ. хрⷭ҇тꙋ̀ помоли́сѧ, дарова́ти дꙋша́мъ на́шымъ ми́ръ и҆ ве́лїю ми́лость.

Добродѣ́тельми свѣ́тлѡ процвѣ́лъ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ ма́слина плодови́та въ домꙋ̀ бж҃їи, тꙋ́чами твои́хъ пречи́стыхъ моли́твъ: ѿѻнꙋ́дꙋже себѣ̀ свѣщꙋ̀ вже́гъ свѣ́тлѡ, вше́лъ є҆сѝ въ нбⷭ҇ныѧ ѻ҆би́тєли, и҆дѣ́же воздаде́сѧ тебѣ̀ вѣне́цъ за трꙋ́дъ воздаѧ́нїѧ: не да́лъ бо є҆сѝ сна̀ ѻ҆чи́ма твои́ма, ни вѣ́ждома твои́ма дрема́нїѧ, до́ндеже ᲂу҆снꙋ́лъ є҆сѝ сно́мъ ѻ҆́бщимъ, прпⷣбне ст҃и́телю лео́нтїе. хрⷭ҇тꙋ̀ помоли́сѧ, дарова́ти дꙋша́мъ на́шымъ ми́ръ и҆ ве́лїю ми́лость.

Красꙋ́йсѧ и҆ весели́сѧ, лео́нтїе, свѧще́нниче и҆ бг҃опроповѣ́дниче благода́тный, блаже́нный ра́зꙋмъ, свѧтопрозѧ́бшїй гро́здъ, вїногра́да живо́тнагѡ вїно̀ и҆ска́палъ є҆сѝ, веселѧ́щее вѣ́рныхъ сердца̀ дрѧ̑хлствꙋющаѧ ѡ҆мраче́нїемъ ле́сти, ᲂу҆поє́наѧ пїѧ́нствомъ і҆дѡлонеи́стовства: свѧтоблаже́ннаѧ главо̀, честны́й на́шъ ᲂу҆чи́телю, прїидѝ, посѣтѝ на́съ ѡ҆ѕло́бленныхъ грѣхо́вными страстьмѝ. хрⷭ҇тꙋ̀ помоли́сѧ, дарова́ти дꙋша́мъ на́шымъ ми́ръ и҆ ве́лїю ми́лость.

Ра́дꙋйсѧ и҆ весели́сѧ, гра́де сла́вный, прїе́мый такова́го ст҃и́телѧ, бг҃облаже́ннаго лео́нтїа, бг҃опроповѣ́дника благода́ти. се́й бо мꙋ́дростїю дх҃а ст҃а́гѡ преꙋкра́шсѧ, всѧ́кꙋ добродѣ́тель ѿ ю҆́ности сотворѝ, сосꙋ́дъ бы́въ ст҃а́гѡ дх҃а, теплото́ю моли́твъ, свѧще́нства ма́сть бжⷭ҇твеннꙋю прїи́мъ, лю́ди ѡ҆мрачє́нныѧ пре́лестїю наꙋчѝ вѣ́ровати во хрⷭ҇та̀: и҆ по ст҃ѣ́мъ свое́мъ преставле́нїи и҆сточа́етъ и҆сцѣлє́нїѧ съ вѣ́рою приходѧ́щымъ, и҆ хрⷭ҇тꙋ̀ мо́литсѧ, дарова́ти дꙋша́мъ на́шымъ ми́ръ и҆ ве́лїю ми́лость.

И҆́ны стїхи̑ры, гла́съ в҃. Подо́бенъ: Кі́ими похва́льными:

Кі́ими похва́льными вѣнцы̑ ᲂу҆вѧзе́мъ ст҃и́телѧ, свѧще́нства вѣнца̀, благоче́стїѧ ᲂу҆правле́нїе, цр҃кве свѣ́тлое ᲂу҆краше́нїе, и҆сто́чника бжⷭ҇твенныхъ и҆сцѣле́нїй неисчерпа́емаго, проли́тїе дарова́нїй дꙋхо́вныхъ, рѣкꙋ̀ мно́гихъ чꙋде́съ, зе́млю росто́вскꙋю веселѧ́щꙋ тече́нїемъ, лео́нтїа бо́драго предста́телѧ на́шего и҆ храни́телѧ;

Два́жды.

Кі́ими смире́нными ᲂу҆стна́ми воспое́мъ ст҃и́телѧ, ди́внаго въ чꙋдесѣ́хъ, и҆ безплѡ́тнымъ сожи́телѧ, ѡ҆свѧще́ннаго ѿ пеле́нъ, столпа̀ цр҃кве недви́жима, весе́лїе землѝ на́шеѧ, пра́вды прави́телѧ, сиро́тъ пита́телѧ, ѡ҆би́димыхъ застꙋ́пника, больны́хъ врача̀ безме́здна;

Прїиди́те, вѣ́рныхъ собо́ри, ѱало́мски восплещи́те рꙋка́ми, печа́льныхъ ᲂу҆тѣ́хꙋ, ѿча́ѧнныхъ застꙋ́пника, бжⷭ҇твеннаго лео́нтїа воспѣва́юще, похвалꙋ̀ землѝ рѡссі́йскїѧ, и҆ всегѡ̀ свѧще́нства ᲂу҆краше́нїе, рѣкꙋ̀ ми́лости вои́стиннꙋ, бжⷭ҇твеннагѡ хрⷭ҇то́ва смире́нїѧ ревни́телѧ, подаю́щагѡ мі́рови ве́лїю ми́лость.

Сла́ва, гла́съ и҃:

Ꙗ҆́коже прⷪ҇ро́къ дв҃дъ похвалѧ́ѧ пое́тъ: честна̀ предъ гдⷭ҇емъ сме́рть прпⷣбныхъ є҆гѡ̀, и҆ мы́ тѧ ᲂу҆блажа́емъ хрⷭ҇то́ва рачи́телѧ. ты̀ ᲂу҆́бѡ человѣ́къ сы́й є҆стество́мъ, ꙗ҆́кѡ а҆́гг҃лъ на землѝ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ си́лою дх҃а ст҃а́гѡ, и҆ чистото́ю разꙋ́мнагѡ се́рдца, въ моли́твахъ бдѣ́нїемъ, при́снѡ ви́дѧ лицѐ во свѣ́тѣ живꙋ́щагѡ бг҃а, и҆ того̀ возлюби́въ ѡ҆брѣ́лъ є҆сѝ жела́емое, въ нбⷭ҇ныхъ жили́щахъ со безпло́тными си́лами: моли́сѧ за лю́ди правовѣ́рꙋющыѧ, и҆ за свѧти́тели любо́вїю сла́вѧщыѧ твою̀ па́мѧть. всѧ̑ же лю́ди свѣ́тлое твоѐ торжество̀ пра́зднꙋющыѧ, молѝ храни́ти ѿ всѧ́кагѡ гнѣ́ва ѕло́бна. ѽ блаже́ннаѧ главо̀! ѽ честны́й на́шъ ᲂу҆чи́телю, свѧти́телю лео́нтїе! не преста́й просѧ̀ ми́ра мі́рови, и҆ спасе́нїѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Цр҃ь нбⷭ҇ный за чл҃вѣколю́бїе:

Прокі́менъ днѐ. Чтє́нїѧ г҃, ст҃и́тєльскаѧ, пи́саны сегѡ̀ мцⷭ҇а въ в҃ де́нь.

На лїті́и стїхи̑ры, гла́съ д҃:

Ꙗ҆́коже бога́тство гро́бъ тво́й, честно́е держи́тъ тѣ́ло, ѡ҆богаща́ѧ чꙋдесы̀ притека́ющихъ къ тебѣ̀ вѣ́рнѡ, блаже́нне ст҃и́телю лео́нтїе. ꙗ҆́кѡ и҆мѣ́ѧ ѻ҆́бласть разрѣша́ти и҆ вѧза́ти, прпⷣбне, всѧ̑ разрѣшѝ согрѣшє́нїѧ, бжⷭ҇твенное твоѐ ѡ҆брѣ́тенїе свѣ́тлѡ пра́зднꙋющихъ, и҆ ца́рствїѧ небе́снагѡ сподо́би моли́твами твои́ми.

Ꙗ҆́кѡ ᲂу҆краше́нїе ца́рско, росто́въ гра́дъ ѡ҆брѣ́те твоѐ тѣ́ло, ст҃и́телю лео́нтїе: ѡ҆ не́мже ᲂу҆краша́етсѧ, и҆ хвалѧ́сѧ ѡ҆ словесѣ́хъ твои́хъ, вселе́ннꙋю созыва́етъ на весе́лїе бжⷭ҇твенныхъ дарова́нїй, и҆ неизрече́нныхъ чꙋде́съ твои́хъ, сотворѧ́емыхъ вы́нꙋ, велегла́снѡ зовы́й: ты̀ проѧви́лъ є҆сѝ, влⷣко, сицева́го ст҃и́телѧ гра́дꙋ на́шемꙋ.

Гла́съ ѕ҃:

Є҆гда̀ ѡ҆брѣ́тенїе честна́гѡ твоегѡ̀ тѣ́ла, ѻ҆́ч҃е, бѣ́ѧше, тогда̀ мно́жество вѣ́рныхъ ѡ҆бстꙋпи́вше гро́бъ съ тре́петомъ зрѧ́хꙋ тебѐ: ѻ҆́вїи же зрѧ́ще на тѣ́ло, стра́хомъ ѡ҆держи́ми бѣ́ѧхꙋ, кнѧ́зь же а҆ндре́й со слеза́ми вопїѧ́ше: ѽ влады́ко! что̀ тѝ возда́мъ проти́вꙋ твоемꙋ̀ благодаре́нїю, є҆́же на́мъ дарова́лъ є҆сѝ ᲂу҆дивлѧ́ѧсѧ; но ᲂу҆́бѡ, ст҃и́телю лео́нтїе, моли́сѧ прилѣ́жнѡ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ на́шемꙋ, ꙗ҆́кѡ спасти́сѧ гра́дꙋ твоемꙋ̀ невоева́нꙋ.

Сла́ва, гла́съ ѕ҃:

И҆злїѧ́сѧ благода́ть во ᲂу҆стна́хъ твои́хъ, прпⷣбне ѻ҆́ч҃е ст҃и́телю лео́нтїе, и҆ бы́лъ є҆сѝ па́стырь хрⷭ҇то́вы цр҃кве, ᲂу҆чѧ̀ словє́сныѧ ѻ҆́вцы, вѣ́ровати въ трⷪ҇цꙋ є҆диносꙋ́щнꙋю, во є҆ди́номъ бжⷭ҇твѣ̀.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ и҃:

Ст҃и́телю лео́нтїе, разꙋ́мнагѡ свѣ́та зарѐ, цр҃ко́вное свѣти́ло, ст҃и́тельскаѧ похвало̀, красото̀ мона́шескагѡ по́стнагѡ житїѧ̀, и҆ и҆́стинное пра́вило: на́мъ же застꙋ́пникъ, свобожда́ѧ ѿ гꙋби́телѧ дꙋ́шы на́шѧ.

Сті́хъ: Оу҆ста̀ пра́веднагѡ поꙋча́тсѧ премꙋ́дрости, и҆ ѧ҆зы́къ є҆гѡ̀ возглаго́летъ сꙋ́дъ.

Ст҃и́телю лео́нтїе, вели́кꙋю ѻ҆́бласть ѿ бг҃а прїѧ́лъ є҆сѝ, мно́жество лꙋка́выхъ бѣсѡ́въ моли́твою твое́ю ѿго́ниши, ѿ си́хъ ѡ҆ѕлобле́нїѧ и҆сцѣлѧ́ѧ всѣ́хъ, вѣ́рою къ тебѣ̀ притека́ющихъ.

Сті́хъ: Оу҆ста̀ моѧ̑ возглаго́лютъ премꙋ́дрость, и҆ поꙋче́нїе се́рдца моегѡ̀ ра́зꙋмъ.

Ст҃и́телѧ вели́каго лео́нтїа ка́кѡ досто́йнѡ воспое́мъ, чи́стаго ᲂу҆ма̀, бг҃оза́рнаго свѣ́та, ѡ҆свѣща́ющаго ны̀, и҆ бжⷭ҇твенный ра́зꙋмъ подаю́щаго, та̑инъ глꙋби́нныхъ повѣ́дателѧ; є҆мꙋ́же согла́снѡ всѝ рце́мъ: ра́дꙋйсѧ, ѻ҆́ч҃е ѻ҆тцє́въ лео́нтїе.

Сла́ва, гла́съ ѕ҃:

Ты̀ є҆сѝ па́стырь до́брый, и҆ ᲂу҆чи́тель те́плый, ст҃и́телю лео́нтїе, тѧ̀ всегда̀ похвалѧ́юще вопїе́мъ тѝ: тобо́ю ᲂу҆красѝ бг҃ъ цр҃ковь мт҃ре своеѧ̀, и҆ тѣ́ло многолѣ́тное твоѐ, покрове́но въ землѝ, нетлѣ́нно ꙗ҆вѝ лю́демъ твои̑мъ. тѣ́мже моли́сѧ непреста́ннѡ ѡ҆ хва́лѧщихъ тѧ̀, и҆ чтꙋ́щихъ па́мѧть твою̀, просѧ̀ ѡ҆ставле́нїѧ грѣхѡ́въ, и҆ спасе́нїѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Бцⷣе, ты̀ є҆сѝ лоза̀ и҆́стиннаѧ:

Тропа́рь, гла́съ д҃: А҆пⷭ҇лѡмъ соприча́стникъ: пи́санъ на ма́лѣй вече́рни.

На ᲂу҆́трени по а҃-й стїхоло́гїи сѣда́ленъ, гла́съ а҃. Поⷣ: Гро́бъ тво́й:

Слꙋжи́тель бы́въ хрⷭ҇тꙋ̀, всѧ́ческихъ влⷣцѣ, наꙋчи́лъ є҆сѝ лю́ди, и҆ просвѣти́лъ є҆сѝ бжⷭ҇твеннымъ креще́нїемъ, къ разꙋмѣ́нїю сегѡ̀ наста́вль, ст҃и́телю: тѣ́мже проповѣ́дника тѧ̀ и҆́стины всѝ и҆менꙋ́емъ, ст҃и́телѧ и҆ ᲂу҆го́дника хрⷭ҇то́ва.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Безневѣ́стнаѧ чⷭ҇таѧ бцⷣе дв҃о, є҆ди́на вѣ́рныхъ предста́тельнице и҆ покро́ве, бѣ́дъ и҆ скорбе́й и҆ лю́тыхъ ѡ҆бстоѧ́нїй всѣ́хъ и҆зба́ви, на тѧ̀ ᲂу҆пова́нїе, ѻ҆трокови́це, и҆мꙋ́щихъ: и҆ дꙋ́шы на́шѧ спасѝ бжⷭ҇твенными моли́твами твои́ми.

По в҃-й стїхоло́гїи сѣда́ленъ, гла́съ д҃: Подо́бенъ: Ско́рѡ предварѝ:

Ѿ ю҆́ности взе́мъ кре́стъ тво́й, благочести́внѡ хрⷭ҇тꙋ̀ послѣ́довалъ є҆сѝ, ᲂу҆вѧди́въ плотско́е мꙋдрова́нїе воздержа́нїемъ: тѣ́мже на ст҃и́тельстѣмъ сѣда́лищи сѣ́дъ, ст҃и́телю, возвели́чилъ є҆сѝ влⷣкꙋ, и҆ тогѡ̀ пречⷭ҇тꙋю мт҃рь, разли́чными дарова̑нїи твою̀ ᲂу҆краси́вша ра́кꙋ, лео́нтїе бг҃облаже́нне.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Дв҃о всенепоро́чнаѧ, ꙗ҆́же пресꙋ́щнаго бг҃а ро́ждшаѧ, со ст҃и́телемъ того̀ непреста́ннѡ молѝ, ѡ҆ставле́нїе прегрѣше́нїй, и҆ и҆справле́нїе житїѧ̀ да́ти на́мъ пре́жде конца̀, вѣ́рою и҆ любо́вїю пою́щымъ тѧ̀ по до́лгꙋ, є҆ди́на всепѣ́таѧ.

По полѷеле́и сѣда́ленъ, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Премꙋ́дрости:

Надъ страстьмѝ ца́рствовавъ плотски́ми, ст҃и́тель ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ бг҃оподо́бенъ, па́ствꙋ твою̀ пресла́внѡ ᲂу҆па́слъ є҆сѝ, прпⷣбне, креще́нїемъ же просвѣти́лъ є҆сѝ, и҆ наказа́лъ є҆сѝ сла́вити є҆ди́наго бг҃а въ трїе́хъ ѵ҆поста́сехъ: тѣ́мже и҆сточа́еши и҆сцѣлє́нїѧ и҆ по кончи́нѣ вѣ́рою приходѧ́щымъ ко ст҃ѣ́й бж҃їей цр҃кви, и҆ къ ра́цѣ моще́й твои́хъ, ст҃и́телю лео́нтїе, молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, согрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе пода́ти чтꙋ́щымъ любо́вїю свѧтꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Нбⷭ҇нꙋю две́рь и҆ кївѡ́тъ, прест҃ꙋ́ю го́рꙋ, свѣ́тлый ѻ҆́блакъ воспои́мъ, неѡпали́мꙋю кꙋпинꙋ̀, слове́сный ра́й, є҆́ѵы воззва́нїе, вселе́нныѧ всеѧ̀ вели́кое сокро́вище, ꙗ҆́кѡ спасе́нїе въ не́й содѣ́ласѧ мі́рови, и҆ ѡ҆ставле́нїе дре́внихъ согрѣше́нїй. сегѡ̀ ра́ди вопїе́мъ є҆́й: моли́сѧ сн҃ꙋ твоемꙋ̀, прегрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе дарова́ти, благоче́стнѡ покланѧ́ющымсѧ всест҃о́мꙋ ржⷭ҇твꙋ̀ твоемꙋ̀.

Степє́нна, а҃-й а҆нтїфѡ́нъ д҃-гѡ гла́са. Прокі́менъ: Оу҆ста̀ моѧ̑ возглаго́лютъ премꙋ́дрость, и҆ поꙋче́нїе се́рдца моегѡ̀ ра́зꙋмъ. Сті́хъ: Оу҆слы́шите сїѧ̑ всѝ ꙗ҆зы́цы, внꙋши́те всѝ живꙋ́щїи по вселе́ннѣй: Є҆ѵⷢ҇лїе і҆ѡа́нна, зача́ло л҃є ѿ полꙋ̀.

По н҃-мъ ѱалмѣ̀ стїхи́ра, гла́съ ѕ҃:

Ст҃и́телей ᲂу҆добре́нїе, и҆ ѻ҆тцє́въ сла́вꙋ, и҆сто́чника и҆сцѣле́нїй, и҆ вѣ́рныхъ застꙋ́пника вели́каго, соше́дшесѧ празднолю́бцы, пѣ́сньми и҆ похвала́ми воспои́мъ глаголю́ще: ра́дꙋйсѧ, росто́вꙋ храни́телю, и҆ наста́вниче честны́й, и҆ сто́лпе неподви́жимый: ра́дꙋйсѧ, свѣти́льниче всесвѣ́тлый, и҆́же мі́ра концы̀ просвѣща́ѧй чꙋдесы̀: ра́дꙋйсѧ, скорбѧ́щихъ бжⷭ҇твенное ᲂу҆тѣше́нїе, и҆ ѡ҆би́димыхъ те́плый побо́рниче, и҆ ны́нѣ, пребл҃же́нне лео́нтїе, не преста́й молѧ́сѧ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ, спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Канѡ́нъ днѐ и҆лѝ бцⷣы, на ѕ҃: и҆ ст҃и́телѧ, на и҃.

Творе́нїе і҆ѡа́нна є҆пі́скопа.

Гла́съ ѕ҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Ꙗ҆́кѡ по сꙋ́хꙋ пѣшеше́ствовавъ і҆и҃ль, по бе́зднѣ стопа́ми, гони́телѧ фараѡ́на ви́дѧ потоплѧ́ема, бг҃ꙋ побѣ́днꙋю пѣ́снь, пои́мъ, вопїѧ́ше.

Свѣ́томъ твоегѡ̀ бж҃ества̀, хрⷭ҇тѐ, мра́къ невѣ́дѣнїѧ дꙋшѝ моеѧ̀ ѡ҆зари́въ, просвѣтѝ, ми́лостиве, и҆ да́ждь мѝ сло́во, сло́ве, да воспою̀ свѣ́тлѡ твоегѡ̀ рачи́телѧ торжество̀.

Ма́стїю свѧще́нною пома́занъ бы́въ ѿ рꙋкѝ вседержи́телѧ бг҃а, ст҃и́телю сла́вне лео́нтїе, молѝ ѡ҆ хва́лѧщихъ твою̀ па́мѧть, полꙋчи́ти грѣхѡ́въ проще́нїе, и҆ напа́стей и҆збавле́нїе.

Дꙋшѝ самово́льное житїѐ, и҆ доброро́дство вѣ́ры стѧжа́въ, бг҃опорꙋчє́нныѧ тебѣ̀ лю́ди, и҆ че́стнѡ наказа́въ, преблаже́нне, свѧще́нне лео́нтїе, приве́лъ є҆сѝ ѧ҆̀ ко хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ.

Бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆зы́кѡмъ и҆збавле́нїе тобо́ю ꙗ҆ви́сѧ, пречⷭ҇таѧ влⷣчце, пре́жде па́дшымъ во тлю̀ пра́дѣда а҆да́ма престꙋпле́нїемъ: ты́ бо хрⷭ҇та̀ породила̀ є҆сѝ, всѧ́ческихъ творца̀ и҆ гдⷭ҇а.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Нѣ́сть свѧ́тъ, ꙗ҆́коже ты̀, гдⷭ҇и бж҃е мо́й, вознесы́й ро́гъ вѣ́рныхъ твои́хъ, бл҃же, и҆ ᲂу҆тверди́вый на́съ на ка́мени и҆сповѣ́данїѧ твоегѡ̀.

Свобо́денъ сы́й ᲂу҆́мъ ѿ страсте́й соблю́дъ, сосꙋ́дъ ѡ҆свѧще́нъ дх҃а прест҃а́гѡ бы́лъ є҆сѝ, всего̀ себѐ пригво́ждь къ вы́шнемꙋ любо́вїю, преблаже́нне.

Тво́й бг҃оглаго́ливый ѧ҆зы́къ бы́сть, прїе́мъ хрⷭ҇та̀ внꙋ́трь въ се́рдцы глаго́лющь бж҃їй виті́ѧ, лео́нтїе: томꙋ̀ помоли́сѧ за ны̀.

Крⷭ҇та̀ гдⷭ҇нѧ си́лою ᲂу҆крѣплѧ́ѧсѧ, блаже́нне: поще́нїемъ бо вѣ́рныѧ твоеѧ̀ моли́твы, стремлє́нїѧ бѣсѡ́вскаѧ низложи́въ, пове́рглъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Вели́ка сла́ва цр҃ко́внаѧ, па́че дре́внѧгѡ собо́ра і҆и҃лева: ты́ бо цр҃ковь бж҃їѧ, бцⷣе, въ не́йже хрⷭ҇то́съ пожи́въ, спасе́нїе содѣ́ла.

Сѣда́ленъ, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Премꙋ́дрости:

Тве́рдостїю ра́зꙋма ᲂу҆краша́ѧсѧ, плотскі́ѧ тѧ́гости горды́ню попра́лъ є҆сѝ, и҆ бы́лъ є҆сѝ ѻ҆би́телище и҆збра́нно дх҃а прест҃а́гѡ, неꙋкло́ннымъ ра́зꙋмомъ простира́ѧсѧ къ лю́бѧщемꙋ тѧ̀: тѣ́мъ и҆ ре́вностїю бжⷭ҇твенною разгора́ѧсѧ, сла́вне, многоко́зненнагѡ стрѣ́лы притꙋпи́лъ є҆сѝ, и҆ ꙗ҆ви́всѧ а҆́гг҃лѡмъ собесѣ́дникъ, ст҃и́телю лео́нтїе: молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, согрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе дарова́ти чтꙋ́щымъ любо́вїю. свѧтꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника, и҆лѝ бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́кѡ всенепоро́чнаѧ невѣ́сто творцꙋ̀, ꙗ҆́кѡ неискꙋсомꙋ́жнаѧ мт҃и и҆зба́вителѧ, прїѧ́телище ꙗ҆́кѡ сꙋ́щи ᲂу҆тѣ́шителѧ, препѣ́таѧ, беззако́нїю мѧ̀ сꙋ́ща скве́рное ѻ҆би́телище, и҆ бѣсѡ́мъ и҆гра́лище въ ра́зꙋмѣ бы́вша, потщи́сѧ ѿ тѣ́хъ ѕлодѣ́йства мѧ̀ и҆зба́вити: и҆ свѣ́тлое жили́ще добродѣ́телей совершѝ, свѣтоно́снаѧ нетлѣ́ннаѧ: ѿженѝ ѻ҆́блакъ страсте́й, и҆ вы́шнѧгѡ прича́стїѧ сподо́би, и҆ свѣ́та невече́рнѧгѡ моли́твами твои́ми.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Хрⷭ҇то́съ, моѧ̀ си́ла, бг҃ъ и҆ гдⷭ҇ь, честна́ѧ цр҃ковь бг҃олѣ́пнѡ пое́тъ взыва́ющи, ѿ смы́сла чи́ста ѡ҆ гдⷭ҇ѣ пра́зднꙋющи.

Хрⷭ҇та̀ да похва́лимъ всѝ вѣ́рнїи, такова́го ст҃и́телѧ да́вшаго, пречⷭ҇тно́е ᲂу҆добре́нїе сла́внѣй цр҃кви, своеѧ̀ пречⷭ҇тыѧ мт҃ре.

Дх҃а дарова́нїи благода́тїю, сла́вне, въ ри́зꙋ свы́ше ѡ҆блача́ѧсѧ, а҆́ки а҆арѡ́нъ неѕло́бїемъ, преподо́бїемъ и҆ пра́вдою предста́лъ є҆сѝ прⷭ҇то́лꙋ хрⷭ҇то́вꙋ.

Дꙋхо́венъ стѧжа́въ ѧ҆зы́къ же, и҆ ᲂу҆ста̀ ти̑хаѧ честны́ми твои́ми словесы̀, ꙗ҆́кѡ ѿ пото́ка пи́щна точа́ща ᲂу҆чє́нїѧ медотѡ́чнаѧ, жи́знь безконе́чнꙋю и҆схода́тайствꙋй на́мъ.

Бг҃оро́диченъ:

Хрⷭ҇та̀ на́мъ бж҃їю си́лꙋ и҆ мꙋ́дрость, ты̀ породи́вши, пречⷭ҇таѧ влⷣчце, бг҃ора́дованнаѧ дв҃о, спасѝ лю́ди и҆ гра́дъ на тѧ̀ ᲂу҆пова́ющыѧ, бцⷣе пренепоро́чнаѧ.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Бж҃їимъ свѣ́томъ твои́мъ, бл҃же, ᲂу҆́тренюющихъ тѝ дꙋ́шы любо́вїю ѡ҆зарѝ, молю́сѧ, тѧ̀ вѣ́дѣти, сло́ве бж҃їй, и҆́стиннаго бг҃а, ѿ мра́ка грѣхо́внагѡ взыва́юща.

Бл҃же́нъ ты̀ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ и҆ добро́ ти бы́сть, ꙗ҆́кѡ въ моли́твахъ чи́стое, и҆ во бдѣ́нїихъ крѣ́пкое, ᲂу҆спѣ́шнѡ пострада́лъ є҆сѝ, свѧще́нный ст҃и́телю ѻ҆́ч҃е лео́нтїе: та́кѡ бо благослови́тсѧ всѧ́къ боѧ́йсѧ гдⷭ҇а.

Бж҃їимъ хране́нїемъ блюдо́мо всечестно́е тѣ́ло твоѐ, преблаже́нне лео́нтїе, мно́гими лѣ́ты земле́ю покрове́но ꙗ҆ви́сѧ невреди́мо, ꙗ҆́кѡ цвѣ́тъ неꙋвѧда́емь, вѣ́рныхъ срⷣца̀ веселѧ́що.

Гро́бъ честна́гѡ твоегѡ̀ тѣлесѐ показа́сѧ, вѣ́рныхъ люде́й дꙋша́мъ благослове́нїе, и҆ тѣлесє́мъ и҆сцѣле́нїе ѻ҆би́льнѡ и҆злива́ѧ, то́читъ, и҆ всѧ́кїѧ стра́сти тмꙋ̀ ѿгонѧ́етъ.

Бг҃оро́диченъ:

Бж҃їимъ ᲂу҆кра́шена свѣ́томъ, бг҃опрера́дованнаѧ мт҃и: ты́ бо породила̀ є҆сѝ краснѣ́йша па́че всѣ́хъ сынѡ́въ человѣ́ческихъ, и҆́стиннаго бг҃а, ѿ ле́сти мі́ръ и҆зба́вльшаго.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Жите́йское мо́ре воздвиза́емое зрѧ̀ напа́стей бꙋ́рею, къ ти́хомꙋ приста́нищꙋ твоемꙋ̀ прите́къ, вопїю́ ти: возведѝ ѿ тлѝ живо́тъ мо́й, многоми́лостиве.

Є҆ди́нство трⷪ҇цы проповѣ́далъ є҆сѝ ꙗ҆́снѡ, ст҃и́телю лео́нтїе, и҆ немꙋ́дрыхъ сердца̀ волнꙋ́ема ᲂу҆кроти́лъ є҆сѝ, ра́внѡ славосло́вити ро́ждшагосѧ сло́ва, сопресто́льна ѻ҆ц҃ꙋ̀ и҆ дх҃ꙋ ст҃о́мꙋ.

Не терпѧ̀ ви́дѣти вра́гъ ле́стное є҆гѡ̀ погиба́ющее сѣ́тованїе, подви́же ᲂу҆стремле́нїе людско́е на свѧтопома́заннꙋю твою̀ главꙋ̀: ты́ же моли́твами твои́ми разсла́блены и҆ не́мѡщны пове́рглъ є҆сѝ ѧ҆̀.

Бг҃оразꙋ́мїемъ свѣ́тлѡ и҆мѣ́юще дꙋшѝ своеѧ̀ ᲂу҆́мное, красѧ́тъ ра́кꙋ моще́й твои́хъ, стека́ющесѧ къ похвале́нїю чꙋде́съ твои́хъ празднолю́бцы, свѧще́нный на́шъ ᲂу҆чи́телю.

Бг҃оро́диченъ:

Диви́тъ ᲂу҆́мъ же и҆ слꙋ́хъ твоѐ чревоноше́нїе, дв҃о господоимени́таѧ: ражда́еши бо неви́димаго бг҃а, сѐ ᲂу҆жѐ ви́дима въ на́шемъ сꙋществѣ̀, ꙗ҆́кѡ чл҃вѣ́ка, спаса́ющаго человѣ́ки.

Конда́къ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ:

Житїѧ̀ ра́ди чистоты̀ всеви́децъ гдⷭ҇ь свѣ́тъ сво́й насадѝ въ дꙋшѝ твое́й, вразꙋми́ти лю́ди мнѡ́гїѧ твои́ми ᲂу҆чє́нїи, лео́нтїе преподо́бне.

І҆́косъ:

Новоразꙋ́мномꙋ ꙗ҆зы́кꙋ, великоимени́тѣй странѣ̀, блаже́ннѣй землѝ, ст҃оразꙋ́менъ проповѣ́дникъ показа́лсѧ є҆сѝ бг҃олѣ́пныѧ вѣ́ры хрⷭ҇то́вы: ѡ҆мрачє́ннаѧ на̑ша сердца̀ ѡ҆зари́въ, и҆зъ глꙋбины̀ нече́стїѧ и҆сто́рглъ є҆сѝ: пре́жде бо ны̀ невѣ̑жды сꙋ́щыѧ, слове́съ бл҃года́тїю ᲂу҆кроти́въ, наказа́лъ є҆сѝ сла́вити првⷣное и҆ вели́кое въ трⷪ҇цѣ бжⷭ҇тво̀. свѧще́нный на́шъ ᲂу҆чи́телю, ѿ крꙋ́га нбⷭ҇нагѡ посѣща́й моли́твами твои́ми хва́лѧщыѧ твою̀ па́мѧть, лео́нтїе прпⷣбне.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Росода́тельнꙋ ᲂу҆́бѡ пе́щь содѣ́ла а҆́гг҃лъ преподѡ́бнымъ ѻ҆трокѡ́мъ, халдє́и же ѡ҆палѧ́ющее велѣ́нїе бж҃їе мꙋчи́телѧ ᲂу҆вѣща̀ вопи́ти: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Оу҆че́ньми бо крѣ́пкими премꙋ́дрыхъ слове́съ твои́хъ, ꙗ҆́кѡ чадолюби́вый ѻ҆те́цъ, неѕло́бивыхъ дѣте́й мно́жество ᲂу҆сво́ивъ цр҃кви, ᲂу҆вѣща́лъ є҆сѝ вопи́ти: бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Тобо́ю ѡ҆свѧтѝ гдⷭ҇ь гра́дъ вели́кїй сла́вный росто́въ, вѣнцено́сче лео́нтїе, лю́дїе бо є҆гѡ̀ вразꙋмле́ни тобо́ю, пою́тъ хрⷭ҇тꙋ̀: бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Гасѧ́ща ᲂу҆́бѡ свѣщꙋ̀ ᲂу҆ честны́ѧ твоеѧ̀ ра́ки, бл҃же́нне, ᲂу҆страши́въ, и҆ не глаго́лати сотвори́въ, твоеѧ́ же свѧты́ни моли́твою и҆сцѣле́нїе прїѧ́тъ. съ ни́мже и҆ мы̀, веселѧ́щесѧ вопїе́мъ хрⷭ҇тꙋ̀: бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Бг҃оро́диченъ:

Оу҆мертви́сѧ пресмыка́емый ѕмі́й твои́мъ ржⷭ҇тво́мъ, пречⷭ҇таѧ дв҃о, поро́ждши невмѣсти́маго бг҃а нб҃сы̀. спасѝ ѿ бѣ́дъ хва́лѧщыѧ тѧ̀, бл҃гослове́ннаѧ чⷭ҇таѧ приснодв҃о.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

И҆зъ пла́мене прпⷣбнымъ ро́сꙋ и҆сточи́лъ є҆сѝ, и҆ пра́веднагѡ же́ртвꙋ водо́ю попали́лъ є҆сѝ: всѧ̑ бо твори́ши, хрⷭ҇тѐ, то́кмѡ є҆́же хотѣ́ти. тѧ̀ превозно́симъ во всѧ̑ вѣ́ки.

Ликꙋ́ютъ чи́ни а҆́гг҃льстїи на нб҃сѣ́хъ, и҆ вѣ́рныхъ сѡ́нмища на землѝ, твою̀ па́мѧть похвалѧ́юще, ст҃и́телю лео́нтїе, хрⷭ҇та̀ превозно́сѧтъ во вѣ́ки.

Тлѣ̑нныѧ вє́щи ѿтрѧ́съ, и҆ въ нбⷭ҇ныѧ дꙋ́шꙋ твою̀ впери́въ, ꙗ҆́кѡ же́ртва благопрїѧ́тна, въ воню̀ благово́нїѧ прине́слсѧ є҆сѝ хрⷭ҇тꙋ̀, є҆го́же превозно́симъ во вѣ́ки.

Воспое́мъ ᲂу҆се́рднѡ пѣ́сньми хрⷭ҇та̀ бг҃а, прпⷣбнагѡ торжество̀ ви́дѧще сла́вимъ. всѧ̑ бо дѣ́йствꙋетъ хрⷭ҇то́съ, є҆ли́кѡ хо́щетъ: є҆го́ бо сла́вѧщыѧ прославлѧ́етъ во вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

На тѧ̀, бг҃омт҃и пречⷭ҇таѧ, нбⷭ҇ный до́ждь сни́де ѡ҆мыва́ющїй скве́рнꙋ дꙋ́шъ на́шихъ, тѣ́мъ тѧ̀ блажи́мъ чⷭ҇тꙋю во вѣ́ки.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Бг҃а человѣ́кѡмъ не возмо́жно ви́дѣти, на него́же не смѣ́ютъ чи́ни а҆́гг҃льстїи взира́ти: тобо́ю бо, всечⷭ҇таѧ, ꙗ҆ви́сѧ человѣ́кѡмъ сло́во воплоще́нно. є҆го́же велича́юще, съ нбⷭ҇ными вѡ́и, тѧ̀ ᲂу҆блажа́емъ.

Ꙗ҆́кѡ ѕвѣзда̀ свѣтоно́снаѧ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ лꙋча́ми дꙋхо́вными вѣ́рныхъ сердца̀ просвѣща́ѧ, свѣ́томъ ра́зꙋма бж҃е́ственнагѡ, бг҃омꙋ́дре лео́нтїе. тѣ́мъ ны́нѣ со а҆́гг҃лы водворѧ́ѧсѧ, спаса́й хва́лѧщыѧ твою̀ па́мѧть.

Дѣ́лы дꙋхо́вными ᲂу҆кра́шенъ, въ пи́щи ра́йстѣй веселѧ́сѧ, помѧнѝ хва́лѧщыѧ твою̀ па́мѧть, застꙋпа́ѧ ѿ бѣ́дъ и҆ скорбе́й, пребл҃же́нне свѧщенност҃и́телю лео́нтїе, да непреста́ннѡ тѧ̀ ᲂу҆блажа́емъ.

И҆мѣ́ѧ ца́рство непремѣ́нно, цр҃ю̀ сы́й вы́шнихъ си́лъ, хрⷭ҇тѐ, десни́цы твоеѧ̀ крѣ́постїю, вра̑гъ нечести́выхъ вы́ю низве́рзи подъ но́зѣ во́инствꙋ на́шемꙋ.

Бг҃оро́диченъ:

Є҆гда̀ сꙋ́диши, ми́лостиве, ꙗ҆́ростїю не ѡ҆бличѝ менѐ, ни гнѣ́ва же сотворѝ проти́вꙋ беззако́нїємъ. а҆́ще ли ѡ҆бличи́ши, то̀ кто̀ постои́тъ; моли́твами ро́ждшїѧ тѧ̀ чи́стыѧ мт҃ре, ѻ҆гнѧ̀ гее́нскагѡ и҆зба́витисѧ мо́лимсѧ и҆ прича́стникѡмъ бы́ти црⷭ҇тва нбⷭ҇нагѡ.

Свѣти́ленъ. Подо́бенъ: Посѣти́лъ ны̀:

Сла́внѡ кра́ситсѧ дне́сь свѣтоза́рное твоѐ торжество̀: во свѣ́тѣ сла́вы лица̀ бж҃їѧ предстоѧ̀, ст҃и́телю, помѧнѝ на́съ хва́лѧщихъ твою̀ па́мѧть.

Два́жды.

Бг҃оро́диченъ:

По бз҃ѣ ᲂу҆пова́нїе и҆мꙋ́ще на тѧ̀, пречⷭ҇таѧ бцⷣе, мо́лимсѧ: къ ро́ждшемꙋсѧ и҆зъ тебє̀ мольба́ми, невреди́мыхъ на́съ да́же до конца̀ сохранѝ.

На хвали́техъ стїхи̑ры на д҃, гла́съ и҃. Поⷣ: Ѽ пресла́внагѡ чꙋдесѐ!

Прпⷣбне ѻ҆́ч҃е лео́нтїе, ꙳ ты̀ возше́дъ на лѣ́ствицꙋ бж҃е́ственнагѡ ра́зꙋма, ꙳ и҆ къ бг҃ꙋ приближа́ѧсѧ, ꙳ ᲂу҆сыне́нїѧ ѿ негѡ̀ да́ръ прїѧ́лъ є҆сѝ, ꙳ и҆сцѣлѧ́ти недꙋ́ги неисцѣ̑льныѧ, ꙳ и҆ ѿгонѧ́ти дꙋ́хи ѡ҆мрачє́нныѧ. ꙳ тѣ́мъ твоѐ ᲂу҆спе́нїе пра́зднꙋемъ, ꙳ ра́достїю се́рдца хрⷭ҇та̀ велича́юще, ꙳ велича́ющаго своего̀ ᲂу҆го́дника.

Два́жды.

Прпⷣбне ѻ҆́ч҃е бг҃омꙋ́дре, ꙳ ты̀ вои́стиннꙋ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ дрꙋгі́й мѡѷсе́й, ꙳ свобожда́ѧ и҆ наставлѧ́ѧ но́ваго і҆и҃лѧ ꙳ ѿ пре́лести лю́тагѡ фараѡ́на, ꙳ и҆ преводѧ̀ на зе́млю ѡ҆бѣтова́нїѧ ꙳ въ нбⷭ҇ныѧ ѡ҆гра́ды, ꙳ и҆дѣ́же ны́нѣ ликꙋ́еши ᲂу҆ (с. 394) престо́ла всѣ́хъ цр҃ѧ̀, ꙳ за ны̀ непреста́ннѡ къ немꙋ̀, ѻ҆́ч҃е, молѧ́сѧ, ꙳ преблаже́нне лео́нтїе.

Ра́дꙋйсѧ, всекра́сне лео́нтїе, ꙳ ты̀ и҆змла́да хрⷭ҇та̀ возлюби́лъ є҆сѝ, ꙳ кꙋмі̑ръ возгнꙋша́всѧ, ꙳ и҆ ме́рзскихъ і҆дѡлослꙋже́нїй, ꙳ хра́мъ себѐ ѡ҆свѧти́лъ є҆сѝ, ꙳ и҆ ѻ҆би́тель бы́лъ є҆сѝ прест҃а́гѡ дх҃а: ꙳ є҆гѡ́же и҆сполнѧ́ѧсѧ, ꙳ трⷪ҇цꙋ во є҆ди́номъ бжⷭ҇твѣ̀ ꙳ проповѣ́далъ є҆сѝ. ꙳ є҆́йже за твоѧ̑ ча̑да, ѻ҆́ч҃е, помоли́сѧ.

Сла́ва, гла́съ и҃:

Ст҃и́телю лео́нтїе, высото̀ добродѣ́телей, бж҃їе процвѣте́нїе, мꙋ́дрости ѻ҆рга́не, правовѣ́рныхъ сла́во, ѕловѣ́рїѧ ѡ҆бличи́телю, дѣ́вственнагѡ ли́ка вели́кое спаси́тельное и҆ ди́вное мꙋдрова́нїе: хрⷭ҇та̀ бг҃а молѝ, дарова́ти дꙋша́мъ на́шымъ ве́лїю ми́лость.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Славосло́вїе вели́кое. И҆ ѿпꙋ́стъ.

На лїтꙋргі́и бл҃жє́нна, пѣ́снь г҃ и҆ ѕ҃-ѧ. Прокі́менъ: Оу҆ста̀ моѧ̑ возглаго́лютъ премꙋ́дрость, и҆ поꙋче́нїе се́рдца моегѡ̀ ра́зꙋмъ. Сті́хъ: Оу҆слы́шите сїѧ̑ всѝ ꙗ҆зы́цы, внꙋши́те всѝ живꙋ́щїи по вселе́ннѣй. А҆пⷭ҇лъ ко є҆вре́ємъ, зача́ло ти҃і ѿ полꙋ̀. А҆ллилꙋ́їа: Оу҆ста̀ пра́веднагѡ поꙋча́тсѧ премꙋ́дрости, и҆ ѧ҆зы́къ є҆гѡ̀ возглаго́летъ сꙋ́дъ. Є҆ѵⷢ҇лїе матѳе́а, зача́ло а҃і. Прича́стенъ: Въ па́мѧть вѣ́чнꙋю.

Комментарии для сайта Cackle