Мѣ́сѧца тогѡ́же въ ѳ҃і-й де́нь. Ст҃ы́хъ мч҃никъ, трофі́ма, савва́тїа и҆ дорѷмедо́нта:

И҆ преставле́нїе благовѣ́рнагѡ вели́кагѡ кнѧ́зѧ ѳео́дѡра, и҆ ча̑дъ є҆гѡ̀ благовѣ́рныхъ кнѧзе́й, даві́да и҆ кѡнстанті́на, смоле́нскихъ и҆ ꙗ҆росла́вскихъ чꙋдотво́рцєвъ.

Слꙋ́жба и҆́хъ пи́сана по се́й слꙋ́жбѣ.

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ: стїхи̑ры пра́здника, гла́съ д҃.

Подо́бенъ: Да́лъ є҆сѝ зна́менїе:

Крⷭ҇тъ всест҃ы́й, ꙳ непобѣди́маѧ побѣ́да, ꙳ ѿ землѝ ꙗ҆влѧ́емь дне́сь происхо́дитъ, ꙳ ꙗ҆́коже сокрове́нное сокро́вище, ꙳ ѡ҆богаща́ѧ вселе́ннꙋю зарѧ́ми ꙳ всемі́рныѧ своеѧ̀ бл҃гости: ꙳ тѣ́мъ преблаго́е строе́нїе сла́вимъ, ꙳ на не́мъ сподо́бльшагѡсѧ распѧ́тисѧ ꙳ хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шегѡ.

Дре́вле ᲂу҆́бѡ ѡ҆полчє́нїѧ и҆ноплеме́нныхъ возвраща́ше, ꙳ крⷭ҇тъ воѡбража́емь мѡѷсе́емъ ꙳ ᲂу҆го́дникомъ и҆ вѣ́рнымъ бг҃ови́дцемъ, ꙳ прⷪ҇ро́комъ бжⷭ҇твеннымъ: ꙳ ны́нѣ же дла́ньми свѧще́нными, ꙳ бжⷭ҇твеннымъ возвыше́нїемъ воѡбража́емь, ꙳ де́мѡнѡвъ ѡ҆полчє́нїѧ, ꙳ и҆ і҆ꙋде́євъ собо́ры ѿго́нитъ, ꙳ и҆ ѡ҆блича́етъ безбо́жныхъ де́рзѡсти.

Держа́ва непобѣди́маѧ, ꙳ хрⷭ҇тїа́нѡмъ на́мъ є҆́сть крⷭ҇тъ тво́й, сп҃се на́шъ, ꙳ и҆́мже и҆ноплемє́ннаѧ ꙳ ꙗ҆зы́кѡвъ побѣжда́ютсѧ мно́жєства, ꙳ и҆ ми́ръ цр҃кви твое́й, хрⷭ҇тѐ, правосла́вѧщымъ до́брѣ дарова́сѧ: ꙳ є҆го́же ны́нѣ цѣлꙋ́юще, ꙳ тѧ̀ мо́лимъ, чл҃вѣколю́бче, ча́сти ны̀ сподо́би ст҃ы́хъ твои́хъ.

И҆́ны стїхи̑ры, ст҃ы́хъ, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Мч҃ницы твоѝ:

Пи́щꙋ неижди́внꙋю жела́ѧ наслѣ́дити, трофі́ме мч҃ниче, болѣ́зньми тѣле́сными ты̀ пита́лсѧ є҆сѝ, и҆ преше́лъ є҆сѝ ѿ тлѝ къ нетлѣ́нїю ра́дꙋѧсѧ, свидѣ́тельствомъ ᲂу҆краша́емь: тѣ́мъ твои́ми моли́твами и҆спросѝ всѣ̑мъ, бл҃же́нне, ве́лїю ми́лость.

Савва́тїй сла́вный мнѡ́гїѧ мꙋ̑ки претерпѣ́въ, ны́нѣ пра́здновати во дво́рѣхъ нбⷭ҇ныхъ прера́достнѡ сподо́бисѧ: по́чєсти пѡ́двигъ свои́хъ прїе́мъ, собо́рѡмъ а҆́гг҃льскимъ причте́нъ. тогѡ̀ моли́твами, хрⷭ҇тѐ, да́рꙋй лю́демъ твои̑мъ ве́лїю ми́лость.

Безбо́жныхъ совѣ́тъ ѿрази́въ, совѣ̑ты бжⷭ҇твенными ᲂу҆́мъ ᲂу҆твердѝ, дорѷмедо́нте: и҆ пристꙋпи́лъ є҆сѝ мꙋ́жественнѡ ко и҆скꙋше́нїемъ мꙋ́къ: побѣ́ды по́чести прїе́млѧ, хрⷭ҇тꙋ̀ сцрⷭ҇твꙋеши всегда̀, ѡ҆ всѣ́хъ на́съ молѧ́сѧ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ д҃:

Воспле́щемъ дне́сь пѣ́сненное торжество̀, и҆ свѣ́тлымъ лице́мъ, и҆ ѧ҆зы́комъ ꙗ҆́снѡ возопїи́мъ: на́съ ра́ди, хрⷭ҇тѐ, сꙋ́дъ прїе́мый, и҆ ѡ҆плева̑нїѧ и҆ ра̑ны, и҆ червлени́цею ѡ҆дѣ́ѧвыйсѧ, и҆ на крⷭ҇тъ возше́дъ, є҆го́же ви́дѣвше со́лнце и҆ лꙋна̀, свѣ́тъ скры́ша, и҆ стра́хомъ землѧ̀ колеба́шесѧ, и҆ завѣ́са церко́внаѧ раздра́сѧ на дво́е. ты̀ и҆ ны́нѣ да́рꙋй крⷭ҇тъ тво́й, честны́й, на́мъ блюсти́телѧ и҆ храни́телѧ и҆ прогони́телѧ де́мѡнѡвъ, ꙗ҆́кѡ да всѝ ѡ҆блобыза́юще, вопїе́мъ є҆мꙋ̀: спаси́ ны, крⷭ҇те, си́лою твое́ю, ѡ҆свѧти́ ны свѣ́тлостїю твое́ю, честны́й крⷭ҇те: и҆ ᲂу҆крѣпи́ ны воздви́женїемъ твои́мъ, ꙗ҆́кѡ свѣ́тъ на́мъ дарова́нъ є҆сѝ, и҆ спасе́нїе дꙋ́шъ на́шихъ.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ а҃. Подо́бенъ: Нбⷭ҇ныхъ чинѡ́въ:

Крⷭ҇тъ возно́ситсѧ, и҆ де́мѡни прогонѧ́ютсѧ, ꙳ разбо́йникъ є҆де́ма ᲂу҆́бѡ врата̀ ѿверза́етъ, ꙳ сме́рть ᲂу҆мерщвлѧ́етсѧ, и҆ ны́нѣ пꙋста̀ ꙗ҆ви́сѧ, ꙳ хрⷭ҇то́съ велича́етсѧ. ꙳ тѣ́мъ весели́тесѧ всѝ земноро́днїи, ꙳ клѧ́тва разрꙋши́сѧ.

Сті́хъ: Возноси́те гдⷭ҇а бг҃а на́шегѡ, и҆ покланѧ́йтесѧ подно́жїю нѡ́гꙋ є҆гѡ̀, ꙗ҆́кѡ свѧ́то є҆́сть.

Прїиди́те бг҃олюби́вїи всѝ, ꙳ крⷭ҇тъ честны́й возноси́мый ви́дѧще, ꙳ возвели́чимъ кꙋ́пнѡ, и҆ сла́вꙋ дади́мъ ꙳ є҆ди́номꙋ и҆зба́вителю и҆ бг҃ꙋ, взыва́юще: ꙳ распны́йсѧ на дре́вѣ крⷭ҇тнѣмъ, ꙳ не пре́зри молѧ́щихсѧ на́съ.

Сті́хъ: Бг҃ъ же цр҃ь на́шъ пре́жде вѣ́ка, содѣ́ла спасе́нїе посредѣ̀ землѝ.

Го́ресть дре́вле ѡ҆слажда́ѧ мѡѷсе́й, ꙳ и҆зба́ви і҆и҃лѧ, ѻ҆́бразомъ крⷭ҇тъ прописꙋ́ѧ: ꙳ мы́ же сего̀ всѝ бжⷭ҇твеннѡ, вѣ́рнїи, ꙳ та́инственнѡ воѡбража́юще въ сердца́хъ на́шихъ всегда̀, ꙳ спаса́емсѧ держа́вою є҆гѡ̀.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ є҃:

Гла́съ прⷪ҇рѡ́къ твои́хъ, и҆са́їи и҆ дв҃да, и҆спо́лнисѧ, бж҃е, глаго́лющїй: прїи́дꙋтъ всѝ ꙗ҆зы́цы, гдⷭ҇и, и҆ покло́нѧтсѧ предъ тобо́ю. се́ бо лю́дїе, и҆̀же твоеѧ̀, бл҃же, благода́ти напо́лнишасѧ, во дво́рѣхъ твои́хъ і҆ерꙋсали́ма. крⷭ҇тъ претерпѣ́вый за ны̀, и҆ воскрⷭ҇нїемъ твои́мъ животворѧ́й, сохранѝ и҆ спаси́ ны.

Тропа́рь, гла́съ и҃:

Въ трⷪ҇цѣ хвали́мый бг҃ъ, трⷪ҇цꙋ мꙋ́чєникъ просла́ви, трофі́ма и҆ савва́тїа и҆ дорѷмедо́нта: въ того́ бо вѣ́ровавше, врага̀ низложи́ша. тѣ́хъ моли́твами, хрⷭ҇тѐ бж҃е на́шъ, поми́лꙋй на́съ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника.

На ᲂу҆́трени, по а҃-мъ стїхосло́вїи, сѣда́ленъ, гла́съ з҃:

Цр҃ковь вопїе́тъ тебѣ̀, хрⷭ҇тѐ бж҃е, въ пе́ѵкѣ, и҆ ке́дрѣ, и҆ кѷпарі́сѣ покланѧ́ющисѧ тебѣ̀: побѣ̑ды, ца́рствꙋющымъ, бцⷣею да́рꙋѧй, поми́лꙋй ны̀.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, то́йже.

По в҃-мъ стїхосло́вїи сѣда́ленъ, гла́съ д҃:

Крⷭ҇тъ тво́й, гдⷭ҇и, ꙗ҆́кѡ свѣ́тъ сїѧ́ѧ, тє́мныѧ полкѝ ѿгонѧ́етъ, и҆ вѣ̑рныѧ просвѣща́етъ пою́щыѧ: крⷭ҇тъ є҆́сть мі́рови похвала̀.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, то́йже.

Канѡ́нъ пра́здника, со і҆рмосо́мъ на и҃: и҆ ст҃ы́хъ на д҃.

Канѡ́нъ пра́здника:

Гла́съ и҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Крⷭ҇тъ начерта́въ мѡѷсе́й впрѧ́мѡ жезло́мъ чермно́е пресѣчѐ, і҆и҃лю пѣшеходѧ́щꙋ, то́же ѡ҆бра́тнѡ фараѡ́нѡвымъ колесни́цамъ ᲂу҆да́ривъ совокꙋпѝ, вопрекѝ написа́въ непобѣди́мое ѻ҆рꙋ́жїе: тѣ́мъ хрⷭ҇тꙋ̀ пои́мъ, бг҃ꙋ на́шемꙋ, ꙗ҆́кѡ просла́висѧ.

Ѻ҆́бразъ дре́вле мѡѷсе́й пречⷭ҇тыѧ стрⷭ҇ти въ себѣ̀ само́мъ проѡбразѝ, свѧще́нныхъ средѣ̀ стоѧ̀: крⷭ҇тъ же воѡбрази́въ, просте́ртыми побѣ́дꙋ дла́ньми воздви́же, держа́вꙋ погꙋби́въ а҆мали́ка всегꙋби́телѧ. тѣ́мъ хрⷭ҇тꙋ̀ пои́мъ бг҃ꙋ на́шемꙋ, ꙗ҆́кѡ просла́висѧ.

Возложѝ мѡѷсе́й на столпѣ̀ врачевство̀, тлетвори́вагѡ и҆збавле́нїе, и҆ ꙗ҆дови́тагѡ ᲂу҆грызе́нїѧ, и҆ дре́вꙋ, ѻ҆́бразомъ крⷭ҇та̀, по землѝ пресмыка́ющагосѧ ѕмі́ѧ привѧза̀, лꙋка́вный въ се́мъ ѡ҆бличи́въ вре́дъ. тѣ́мъ хрⷭ҇тꙋ̀ пои́мъ бг҃ꙋ на́шемꙋ, ꙗ҆́кѡ просла́висѧ.

Показа̀ нб҃о крⷭ҇та̀ побѣ́дꙋ, благоче́стїѧ держа́телю, и҆ царю̀ бг҃омꙋ́дрꙋ, врагѡ́въ въ не́мже ѕлосе́рдыхъ низложи́сѧ свирѣ́пство, ле́сть же преврати́сѧ, и҆ вѣ́ра распростре́сѧ земны̑мъ концє́мъ бжⷭ҇твеннаѧ. тѣ́мъ хрⷭ҇тꙋ̀ пои́мъ бг҃ꙋ на́шемꙋ, ꙗ҆́кѡ просла́висѧ.

И҆́нъ канѡ́нъ ст҃ы́хъ, є҆гѡ́же краегране́сїе:

Трисвѣ́тлꙋю пою̀ мꙋ́чєникъ свѣ́тлость. І҆ѡ́сифъ.

Гла́съ и҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Колесницегони́телѧ фараѡ́нѧ погрꙋзѝ, чꙋдотворѧ́й и҆ногда̀ мѡѷсе́йскїй же́злъ, крⷭ҇тоѻбра́знѡ порази́въ и҆ раздѣли́въ мо́ре: і҆и҃лѧ же бѣглеца̀ пѣшехо́дца спасѐ, пѣ́снь бг҃ови воспѣва́юща.

Пресвѣ́тлыми мо́лнїѧми дх҃а ѡ҆сїѧ́еми, тє́мныѧ ѻ҆́блаки дꙋшѝ моеѧ̀ разрѣши́те, ᲂу҆́мъ мо́й ѡ҆зари́те, и҆ ᲂу҆стнѣ̀ къ пѣ́нїю ва́съ хвали́ти ѿве́рзите, мч҃ницы хрⷭ҇тѡ́вы великоимени́тїи.

Тве́рдостїю ᲂу҆ма̀ проти́вистесѧ сꙋемꙋ́дренномꙋ, даѧ́ти богѡ́мъ че́сть, мч҃ницы, чꙋ́ждꙋю, ва́съ понꙋжда́ющемꙋ, и҆ же́ртва соверше́ннаѧ разли́чными мꙋ́ками всецр҃ю̀ принесо́стесѧ.

Крѣ́пость ва́мъ ѿ бг҃а дарова́сѧ вседержи́телѧ, низложи́ти всю̀ крѣ́пость ѕмі́евꙋ честні́и великомч҃ницы, трⷪ҇цы ѻ҆рꙋ́жницы, савва́тїе досточꙋ́дне, бжⷭ҇твенный дорѷмедо́нте, и҆ трофі́ме.

Бг҃оро́диченъ:

Свѣща́тельными твои́ми точа́щими бл҃года́тьми, бг҃ора́дованнаѧ две́ре свѣ́та є҆ди́на, до́блїи мч҃ницы свѣ́тлѡ ѡ҆зарѧ́еми, глꙋбоча́йшꙋю тмꙋ̀ нестерпи́мыхъ страда́нїй, тѧ̀ пѣсносло́вѧще, претеко́ша.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Же́злъ во ѻ҆́бразъ та́йны прїе́млетсѧ, прозѧбе́нїемъ бо предразсꙋжда́етъ свѧще́нника, неплодѧ́щей же пре́жде цр҃кви, ны́нѣ процвѣтѐ дре́во крⷭ҇та̀, въ держа́вꙋ и҆ ᲂу҆твержде́нїе.

Ꙗ҆́кѡ и҆спꙋстѝ ᲂу҆дарѧ́емь во́дꙋ краесѣко́мый, непокори̑вымъ лю́демъ и҆ жестокосє́рдымъ, бг҃озва́нныѧ проѧвлѧ́ше цр҃кве та́инство, є҆ѧ́же крⷭ҇тъ держа́ва и҆ ᲂу҆твержде́нїе.

Ре́брѡмъ пречи̑стымъ, копїе́мъ прободє́ннымъ, вода̀ съ кро́вїю и҆стечѐ, ѡ҆бновлѧ́ющаѧ завѣ́тъ, и҆ ѡ҆мыва́тєльнаѧ грѣха̀: вѣ́рныхъ бо крⷭ҇тъ похвала̀, держа́ва и҆ ᲂу҆твержде́нїе.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Оу҆твержде́й въ нача́лѣ небеса̀ ра́зꙋмомъ, и҆ зе́млю на вода́хъ ѡ҆снова́вый, на ка́мени мѧ̀, хрⷭ҇тѐ, за́повѣдей твои́хъ ᲂу҆твердѝ: ꙗ҆́кѡ нѣ́сть свѧ́тъ, па́че тебѐ, є҆ди́не чл҃вѣколю́бче.

Краснѣ́йшимъ по́мысломъ, и҆ крѣ́пкою со́вѣстїю, къ мч҃ническомꙋ прїидо́сте и҆скꙋше́нїю: стрꙋ́жеми ѕѣлѡ̀ и҆ ра́нами ѡ҆стрꙋплѧ́еми, и҆ непобѣ́дною мы́слїю непоколеби́ми пребы́сте.

Кро́вей пролїѧ́ньми свѧще́ннѣйшꙋю порфѵ́рꙋ ѡ҆багри́вше, до́блїи ѻ҆рꙋ́жницы, безсме́ртномꙋ цр҃ю̀ гдⷭ҇ꙋ ны́нѣ предстоитѐ, ѡ҆ на́съ моле́нїе непреста́ннѡ творѧ́ще.

Не ѿверго́стесѧ хрⷭ҇та̀ приѡбща́ющесѧ мꙋ́камъ, и҆ стрꙋ́жеми тѣ́ломъ разли́чнѡ, и҆ лю́тѣ протѧза́еми, и҆ ѕвѣрє́мъ вдае́ми, всесла́внїи ѻ҆рꙋ́жницы, ст҃і́и великомч҃ницы.

Бг҃оро́диченъ:

Законоположе́нїємъ и҆зъ тебє̀ воплоще́ннагѡ влⷣки покарѧ́ющесѧ, всенепоро́чнаѧ ѻ҆трокови́це, до́блїи страда́льцы, беззакѡ́нныѧ побѣди́ша, тѧ̀ помо́щницꙋ ꙗ҆́кѡ и҆мꙋ́ще, спаса́ющꙋю дꙋ́шы на́шѧ.

Конда́къ мч҃никѡвъ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Ꙗ҆́кѡ нача́тки:

Ꙗ҆́кѡ страда́льцєвъ ѡ҆снова́нїе, и҆ благоче́стїѧ ᲂу҆твержде́нїе, цр҃ковь чти́тъ и҆ сла́витъ твоѐ свѣтоно́сное страда́нїе, приснопѣва́емый блаже́нне страда́льче, доблемꙋ́дре, сла́вне трофі́ме: со страда́вшими съ тобо́ю, ѡ҆чище́нїе пою́щымъ тѧ̀ и҆спросѝ, ꙗ҆́кѡ непобѣди́мь.

Сѣда́ленъ, гла́съ а҃. Подо́бенъ: Гро́бъ тво́й:

Мꙋ́къ мꙋ́жественнѡ претерпѣ́вше болѣ̑зни, къ неболѣ́зненнѣй жи́зни ны́нѣ преидо́сте кꙋ́пнѡ, дорѷмедо́нте, и҆ трофі́ме, и҆ савва́тїе сла́вне. тѣ́мъ дне́сь хрⷭ҇то́ва цр҃ковь, пра́зднꙋющи свѧще́ннꙋю ва́шꙋ па́мѧть, бжⷭ҇твеннѣ ра́дꙋетсѧ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, крⷭ҇та̀, гла́съ то́йже:

Горѣ̀, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ не́бо прⷭ҇то́лъ и҆мѣ́ѧ, и҆ зе́млю, хрⷭ҇тѐ сп҃се, подно́жїе носѧ̀, крⷭ҇тъ на́мъ показа́лъ є҆сѝ твои́хъ но́гъ подно́жїе, семꙋ̀ є҆сѝ дв҃дски покланѧ́емсѧ: того̀ храни́телѧ и҆ помо́щника и҆мꙋ́ще, вѣ́рнѡ тѧ̀ сла́вимъ.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Оу҆слы́шахъ, гдⷭ҇и, смотре́нїѧ твоегѡ̀ та́инство, разꙋмѣ́хъ дѣла̀ твоѧ̑, и҆ просла́вихъ твоѐ бжⷭ҇тво̀.

Горькорѡ́дныѧ преложѝ дре́вомъ мѡѷсе́й въ пꙋсты́ни дре́вле и҆сто́чники, крⷭ҇то́мъ ко благоче́стїю ꙗ҆зы̑къ проѧвлѧ́ѧ преложе́нїе.

Глꙋбинѣ̀ внѣ́дривый сѣкꙋ́щꙋю, и҆здадѐ і҆ѻрда́нъ дре́вꙋ, крⷭ҇то́мъ и҆ креще́нїемъ сѣче́нїе ле́сти зна́менꙋѧ.

Свѧще́ннѡ ѡ҆полча́ютсѧ четвероча́стнїи лю́дїе, предходѧ́ще ѻ҆́бразомъ свидѣ́тельства ски́нїи, крⷭ҇тоѻбра́зными чи́нми прославлѧ́емїи.

Чꙋ́днѡ простира́емь, со́лнєчныѧ лꙋчы̀ и҆спꙋща́ше крⷭ҇тъ, и҆ повѣ́даша нб҃са̀ сла́вꙋ бг҃а на́шегѡ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Ты̀ моѧ̀ крѣ́пость, гдⷭ҇и, ты̀ моѧ̀ и҆ си́ла, ты̀ мо́й бг҃ъ, ты̀ моѐ ра́дованїе, не ѡ҆ста́вль нѣ́дра ѻ҆́ч҃а, и҆ на́шꙋ нищетꙋ̀ посѣти́въ. тѣ́мъ съ прⷪ҇ро́комъ а҆ввакꙋ́момъ зовꙋ́ ти: си́лѣ твое́й сла́ва, чл҃вѣколю́бче.

Терпѣ́нїемъ мꙋ́къ просвѣти́вшесѧ, на дре́вѣ мꙋ́чєницы повѣ́шени бы́сте, и҆ желѣ́зными ногты̀ по ре́брѡмъ сла́внїи стрꙋ́жеми, и҆з̾ѡдѣ́ѧнїемъ тѣлесѐ, въ бжⷭ҇твенное нетлѣ́нїе ѡ҆дѣ́ѧстесѧ, прⷭ҇то́лꙋ трⷪ҇цы всегда̀ предстоѧ́ще.

Ра́нимь за хрⷭ҇та̀, мч҃ниче трофі́ме, ᲂу҆слажда́лсѧ є҆сѝ болѣ́зньми превосходѧ́щими, смотрѧ́ѧ ꙗ҆̀же на нб҃сѝ бж҃е́ствєннаѧ воздаѧ̑нїѧ, и҆ сла́дость неиждивꙋ́щꙋю: є҆ѧ́же ны́нѣ сподо́билсѧ є҆сѝ по́двигъ соверши́въ, и҆ пи́ща влⷣцѣ бы́въ.

Ю҆́ношески претерпѣ́въ, савва́тїе, мꙋ́ки, ра́дꙋѧсѧ преда́лъ є҆сѝ бг҃ꙋ въ рꙋ́ки твою̀ дꙋ́шꙋ, и҆ въ нбⷭ҇ныхъ селе́нїихъ до́брѣ почи́лъ є҆сѝ, побѣди́въ ѿтꙋ́дꙋ и҆зве́рженнаго ѡ҆каѧ́ннѣ, и҆ по́чести побѣ́ды прїе́мъ. (с. 363)

Бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́кѡ чи́стꙋю цр҃е́вꙋ пала́тꙋ, тѧ̀ мч҃никѡвъ тричи́сленное составле́нїе призыва́ющее помо́щницꙋ, пречⷭ҇таѧ дв҃о, хра́мы де́мѡнскїѧ разори́ша, и҆ къ хра́мꙋ го́рнемꙋ преложи́шасѧ сла́вы, во хвала́хъ при́снѡ тѧ̀ чтꙋ́ще.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Ѽ треблаже́нное дре́во, на не́мже распѧ́сѧ хрⷭ҇то́съ, цр҃ь и҆ гдⷭ҇ь! и҆́мже падѐ дре́вомъ прельсти́вый, тобо́ю прельсти́всѧ, бг҃ꙋ пригвозди́вшꙋсѧ пло́тїю, подаю́щемꙋ ми́ръ дꙋша́мъ на́шымъ.

Тебѐ приснопѣ́тое дре́во, на не́мже простре́сѧ хрⷭ҇то́съ, є҆де́мъ хранѧ́щее, ѡ҆браща́ющеесѧ ѻ҆рꙋ́жїе, крⷭ҇те, ᲂу҆стыдѣ́сѧ: стра́шный же херꙋві́мъ ᲂу҆стꙋпѝ, на тебѣ̀ пригвожде́нномꙋ хрⷭ҇тꙋ̀, подаю́щемꙋ ми́ръ дꙋша́мъ на́шымъ.

Подзе́мныхъ си̑лы проти̑вныѧ крⷭ҇та̀ страша́тсѧ, начерта́ема зна́менїѧ на воздꙋ́сѣ, по немꙋ́же хо́дѧтъ небе́сныхъ и҆ земноро́дныхъ ро́ди, колѣ̑на преклонѧ́юще хрⷭ҇тꙋ̀, подаю́щемꙋ ми́ръ дꙋша́мъ на́шымъ.

Зарѧ́ми нетлѣ́нными ꙗ҆́вльсѧ бжⷭ҇твенный крⷭ҇тъ, ѡ҆мрачє́ннымъ ꙗ҆зы́кѡмъ, заблꙋждє́ннымъ въ пре́лести, бжⷭ҇твенный свѣ́тъ ѡ҆блиста́въ, ᲂу҆своѧ́етъ на не́мъ пригвожде́нномꙋ хрⷭ҇тꙋ̀, подаю́щемꙋ ми́ръ дꙋша́мъ на́шымъ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Вскꙋ́ю мѧ̀ ѿри́нꙋлъ є҆сѝ ѿ лица̀ твоегѡ̀, свѣ́те незаходи́мый, и҆ покры́ла мѧ̀ є҆́сть чꙋжда́ѧ тма̀ ѻ҆каѧ́ннаго, но ѡ҆брати́ мѧ, и҆ къ свѣ́тꙋ за́повѣдей твои́хъ пꙋти̑ моѧ̑ напра́ви, молю́сѧ.

Оу҆дали́вшесѧ тѣле́сныѧ любвѐ, всехва́льнїи, присво́истесѧ мно́жайшими болѣ́зньми и҆ ра́нами, бг҃ꙋ всеще́дромꙋ, ва́съ ми́лостїю возлюби́вшемꙋ, и҆ стрⷭ҇тьмѝ свои́ми ᲂу҆би́вшемꙋ стра̑сти.

Шє́ствїѧ твоѧ̑, мч҃ниче трофі́ме, бы́ша ᲂу҆пра́влєна, къ пꙋтє́мъ, всемꙋ́дре, мꙋче́нїѧ: въ ни́хже ᲂу҆добрѧ́емь, къ желѣ̑знымъ сапогѡ́мъ пригвожда́емь, велїа́ровꙋ главꙋ̀ и҆ жа̑ла сокрꙋши́лъ є҆сѝ.

Виті́йствꙋѧ бжⷭ҇твєннаѧ, трофі́ме многострада́льне, мꙋчи́телѧ посрами́лъ є҆сѝ, и҆ кровьмѝ твои́ми ше́ствꙋѧ, зе́млю ѡ҆свѧти́лъ є҆сѝ: прохо́диши же ра́достнѡ въ раѝ, на́мъ спасе́нїѧ и҆спроша́ѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Ст҃ꙋ́ю дв҃ꙋ, бг҃ора́дованнꙋю, и҆ всенепоро́чнꙋю, крѣ́пцыи ѻ҆рꙋ́жницы на по́мощь призыва́юще, мꙋ́къ тѧготꙋ̀ и҆ ра́нъ треволне́нїе неꙋкло́ннымъ преидо́ша мꙋдрова́нїемъ.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Во́днагѡ ѕвѣ́рѧ во ᲂу҆тро́бѣ, дла̑ни і҆ѡ́на крⷭ҇тови́днѡ распросте́ръ, спаси́тельнꙋю стрⷭ҇ть проѡбража́ше ꙗ҆́вѣ. тѣ́мъ тридне́венъ и҆зше́дъ, премі́рное воскрⷭ҇нїе прописа́ше, пло́тїю пригвожде́ннагѡ хрⷭ҇та̀ бг҃а, и҆ тридне́внымъ воскрⷭ҇нїемъ мі́ръ просвѣ́щшагѡ.

Ста́ростїю преклони́всѧ, и҆ недꙋ́гомъ ѡ҆тѧгче́нъ и҆спра́висѧ, і҆а́кѡвъ рꙋ́цѣ премѣни́въ, дѣ́йствїе ꙗ҆влѧ́ѧ жизноно́снагѡ крⷭ҇та̀: и҆́бо ве́тхость зако́ннагѡ сѣно́внагѡ писа́нїѧ, новописа̀ на се́мъ пло́тїю пригвозди́выйсѧ бг҃ъ, и҆ дꙋшегꙋби́тельный недꙋ́гъ ле́сти ѿгна̀.

На ю҆́ныѧ возложи́въ дла̑ни бжⷭ҇твенный і҆и҃ль, крⷭ҇тови́днѡ главы̑ ꙗ҆влѧ́ше, ꙗ҆́кѡ старѣ́йшаѧ сла́ва, законослꙋжи́тели лю́дїе. тѣ́мже подмнѣ́всѧ та́кѡ и҆спрельсти́тисѧ, не и҆змѣнѝ жизноно́снагѡ ѻ҆́браза: превзы́дꙋтъ бо лю́дїе хрⷭ҇то́вы бж҃їи новоꙋтвержде́ннїи, вопїѧ́хꙋ: крⷭ҇то́мъ ѡ҆гражда́еми.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Ѡ҆чи́сти мѧ̀, сп҃се, мнѡ́га бо беззакѡ́нїѧ моѧ̑, и҆ и҆зъ глꙋбины̀ ѕѡ́лъ возведѝ, молю́сѧ: къ тебѣ́ бо возопи́хъ, и҆ ᲂу҆слы́ши мѧ̀, бж҃е спасе́нїѧ моегѡ̀.

Преплы́вше ти́хѡ ѡ҆кормле́нїемъ дх҃а, благосла́внїи страда́льцы мꙋ́къ пꙋчи́нꙋ, и҆ къ безво́лненномꙋ спасе́нїѧ приста́нищꙋ свѧще́ннѡ достиго́ша.

Па̑дающаѧ зрѧ̀ на зе́млю ᲂу҆деса̀ твоѧ̑ трофі́ме, и҆ ѻ҆́цетъ въ твоѧ̑ нѡ́здри прїе́млѧ, благовѡ́нныѧ вонѝ хрⷭ҇то́вы любвѐ воспрїима́лъ є҆сѝ мно́жае.

Ꙗ҆́кѡ совѣ́тникъ хрⷭ҇то́выхъ ѡ҆правда́нїй бы́въ, совѣ́ты безбо́жныхъ врагѡ́въ до конца̀ ѿклони́лъ є҆сѝ, и҆ себѐ пре́далъ є҆сѝ дорѷмедо́нте мч҃ниче мꙋ́камъ, ᲂу҆ранѧ́емь.

Бг҃оро́диченъ:

Вжилѧ́еми ѿ тебє̀ и҆спꙋща́емыми си́лами, страстоте́рпцы твоѝ, хрⷭ҇тѐ, зако́ннѡ пострада́ша, чⷭ҇тꙋю мт҃рь твою̀ воспѣва́юще, неизрече́ннѡ тѧ̀ поро́ждшꙋю.

Конда́къ, гла́съ д҃. Подо́бенъ:

Вознесы́йсѧ на крⷭ҇тъ во́лею, тезоимени́томꙋ твоемꙋ̀ но́вомꙋ жи́тельствꙋ, щедрѡ́ты твоѧ̑ да́рꙋй, хрⷭ҇тѐ бж҃е: возвеселѝ си́лою твое́ю вѣ̑рныѧ лю́ди твоѧ̑, побѣ̑ды даѧ̀ на́мъ на сопоста́ты, посо́бїе и҆мꙋ́щымъ твоѐ ѻ҆рꙋ́жїе ми́ра, непобѣди́мꙋю побѣ́дꙋ.

І҆́косъ:

И҆́же до тре́тїѧгѡ нб҃сѐ восхище́нъ бы́сть въ ра́й, и҆ гл҃го́лы слы́шавъ неизречє́нныѧ и҆ бжⷭ҇твєнныѧ, и҆̀хже не лѣ́ть ѧ҆зы̑ки (человѣ́ческими) глаго́лати. что̀ гала́тѡмъ пи́шетъ, ꙗ҆́кѡ рачи́телїе писа́нїй прочто́сте и҆ позна́сте: мнѣ̀, глаго́летъ, хвали́тисѧ да не бꙋ́детъ, то́кмѡ во є҆ди́номъ крⷭ҇тѣ̀ гдⷭ҇ни, на не́мже страда́въ ᲂу҆бѝ стра̑сти. того̀ ᲂу҆́бѡ и҆ мы̀ и҆звѣ́стнѡ да держи́мъ, крⷭ҇тъ гдⷭ҇ень, хвалꙋ̀ всѝ: є҆́сть бо на́мъ спаси́тельное сїѐ дре́во, ѻ҆рꙋ́жїе ми́ра, непобѣди́маѧ побѣ́да.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Безꙋ́мное велѣ́нїе мꙋчи́телѧ ѕлочести́вагѡ лю́ди поколеба̀, ды́шꙋщее преще́нїе и҆ ѕлохꙋле́нїе бг҃оме́рзское: ѻ҆ба́че трѝ ѻ҆́троки не ᲂу҆страшѝ ꙗ҆́рость ѕвѣ́рскаѧ, ни ѻ҆́гнь снѣда́ѧй, но противоды́шꙋщꙋ росоно́сномꙋ дх҃ꙋ, со ѻ҆гне́мъ сꙋ́ще поѧ́хꙋ: препѣ́тый ѻ҆тцє́въ и҆ на́съ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Ѿ дре́ва вкꙋси́въ пе́рвый въ человѣ́цѣхъ, въ тлѣ́нїе всели́сѧ: ѿверже́нїемъ бо жи́зни безче́стнѣйшимъ ѡ҆сꙋди́всѧ, всемꙋ̀ ро́дꙋ тѣлотлѣ́ненъ нѣ́кїй, ꙗ҆́кѡ вре́дъ недꙋ́га преподадѐ: но ѡ҆брѣ́тше земноро́днїи воззва́нїе крⷭ҇тнымъ дре́вомъ, зове́мъ: препѣ́тый ѻ҆тцє́въ и҆ на́съ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Разрꙋшѝ повелѣ́нїе бж҃їе преслꙋша́нїе, и҆ дре́во принесѐ сме́рть человѣ́кѡмъ, є҆́же неблаговре́меннѡ прича́стно бы́вшее: во ᲂу҆твержде́нїе же ѕѣлѡ̀ честна́гѡ, ѿтꙋ́дꙋ жи́зни дре́во возбранѧ́емо бѣ̀, є҆́же разбо́йникꙋ ѕлоꙋме́ршꙋ ѿве́рзе, благоразꙋ́мнѡ зовꙋ́щꙋ: препѣ́тый ѻ҆тцє́въ и҆ на́съ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Жезла̀ ѡ҆б̾е́млетъ кра́й і҆ѡ́сифова, бꙋ̑дꙋщаѧ зрѧ̀ і҆и҃ль, црⷭ҇твїѧ держа́вное, ꙗ҆́кѡ воз̾имꙋ́ществитъ, пресла́вный крⷭ҇тъ проѧвлѧ́ѧ: се́й бо побѣдоно́снаѧ похвала̀, и҆ свѣ́тъ вѣ́рою зовꙋ́щымъ: препѣ́тый ѻ҆тцє́въ и҆ на́съ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Бж҃їѧ снизхожде́нїѧ ѻ҆́гнь ᲂу҆стыдѣ́сѧ въ вавѷлѡ́нѣ и҆ногда̀, сегѡ̀ ра́ди ѻ҆́троцы въ пещѝ ра́дованною ного́ю, ꙗ҆́кѡ во цвѣ́тницѣ ликꙋ́юще, поѧ́хꙋ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Превсѧ́кѡ мановє́нїи є҆́же къ бг҃ꙋ ᲂу҆добрѧ́емь, рожны̑ же, бл҃же́нне, разжже́нными поджига́емь, и҆ по ребрѡ́мъ твои̑мъ непра́веднѡ стрꙋ́жемь, ѽ дорѷмедо́нте, крѣ́пкѡ претерпѣ́лъ є҆сѝ.

Ви́дѣти жела́ѧ бж҃їю сла́вꙋ неизрече́ннꙋю, ѻ҆чесы̀ ѡ҆слѣпле́нъ бы́лъ є҆сѝ разжжє́нїи желѣ́зными, и҆ благода́рственнѡ гдⷭ҇ꙋ взыва́лъ є҆сѝ, трофі́ме: бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆ц҃є́въ на́шихъ.

Любо́вїю распала́еми чⷭ҇тны́ѧ трⷪ҇цы, трїѐ соверши́сте велича́йшыѧ по́двиги: и҆ со тма́ми ны́нѣ ра́дꙋетесѧ нбⷭ҇ными. съ ни́миже на́съ помѧни́те, разрѣше́нїе прегрѣше́нїй при́снѡ на́мъ просѧ́ще.

Бг҃оро́диченъ:

Сꙋ́щи влⷣчца, чистѣ́йши всѧ́кїѧ тва́ри, прїѧ́ла є҆сѝ сло́во и҆зъ тебє̀ неизрече́ннѡ ражда́ющисѧ, є҆го́же до́блїи мꙋ́чєницы возлюби́вше, мꙋче́нїй мно́жєства претерпѣ́ша.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Благослови́те ѻ҆́троцы, трⷪ҇цы равночи́сленнїи, содѣ́телѧ ѻ҆ц҃а̀ бг҃а, по́йте снизше́дшее сло́во, и҆ ѻ҆́гнь въ ро́сꙋ претво́ршее, и҆ превозноси́те всѣ̑мъ жи́знь подава́ющаго, дх҃а всест҃а́го, во вѣ́ки.

Воздвиза́емꙋ дре́вꙋ, ѡ҆кропле́ннꙋ кро́вїю вопло́щшагѡсѧ сло́ва бг҃а, по́йте нбⷭ҇ныѧ си̑лы: земны́хъ воззва́нїе, пра́зднꙋюще лю́дїе, поклони́тесѧ хрⷭ҇то́вꙋ крⷭ҇тꙋ̀, и҆́мже мі́рꙋ воста́нїе, во вѣ́ки.

Земноро́днїи дла́ньми, строи́телїе бл҃года́ти, крⷭ҇тъ, на не́мже стоѧ́ше хрⷭ҇то́съ бг҃ъ, возноси́те свѧщеннолѣ́пнѡ и҆ копїѐ, бж҃їѧ сло́ва тѣ́ло пробо́дшее: да ви́дѧтъ ꙗ҆зы́цы всѝ спасе́нїе бж҃їе, сла́вѧще є҆го̀ во вѣ́ки.

Бжⷭ҇твеннымъ сꙋдо́мъ пред̾избра́ннїи весели́тесѧ, хрⷭ҇тїа́нстїи вѣ́рнїи лю́дїе хвали́тесѧ побѣдоно́снымъ ѻ҆рꙋ́жїемъ, прїе́мше ѿ бг҃а крⷭ҇тъ честны́й: въ се́мъ бо колѣ̑на, бра́ней де́рзости и҆́щꙋще, разсыпа́ютсѧ во вѣ́ки.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Седмери́цею пе́щь халде́йскїй мꙋчи́тель, бг҃очести̑вымъ неи́стовнѡ разжжѐ, си́лою же лꙋ́чшею, спасе́ны сїѧ̑ ви́дѣвъ творцꙋ̀ и҆ и҆зба́вителю вопїѧ́ше: ѻ҆́троцы, благослови́те, свѧще́нницы, воспо́йте, лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Ѡ҆бнаже́нными тѣлесы̀ ра́намъ прибо́рбствоваше, нетлѣ́нїѧ ᲂу҆краше́нїе прїѧ́сте, въ стꙋ́дъ ѡ҆дѣ́ѧвше врага̀ вѣ́чный вѣнцено́сцы, преше́дше къ бжⷭ҇твєннымъ поко́ищємъ вопїе́те: свѧще́нницы, воспо́йте, лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Слѣдогонѧ́ще свидѣ́тели хрⷭ҇то́вы стрⷭ҇ти, къ древесє́мъ привѧ́занни бы́сте, и҆ терза̑нїѧ претерпѣ́сте до́блимъ смы́сломъ, и҆ стрꙋѧ́ми кро́ве потопи́сте де́мѡнѡвъ лꙋка́внѣйшыѧ полкѝ, бжⷭ҇твеннѡ пѣснопою́ще: свѧще́нницы, воспо́йте, лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Да похва́литсѧ трофі́мъ, да сла́витсѧ савва́тїй, и҆ да велича́етсѧ дорѷмедо́нтъ дне́сь, столпѝ непоколеби́мїи, вѣ́рныхъ предгра̑дїѧ, свѣтови́днїи цр҃кве свѣти́льницы: ю҆́же зарѧ́ми велича́йшихъ подвигѡ́въ че́стнѡ просвѣща́юще, во всѧ̑ вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

Мла́до ꙗ҆́кѡ ѻ҆троча̀ родила̀ є҆сѝ пречⷭ҇таѧ дв҃о, ѻ҆ц҃ꙋ̀ и҆ дх҃ꙋ соесте́ственнѡ разꙋмѣва́ема хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шего: є҆го́же до́блїи мꙋ́чєницы и҆сповѣ́дающе свѧще́ннѡ пострада́ша. съ ни́миже тѧ̀, всест҃а́ѧ, вѣ́рою бл҃жа́тъ лю́дїе, племена̀ и҆ ꙗ҆зы́цы во всѧ̑ вѣ́ки.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Та́инъ є҆сѝ, бцⷣе, ра́й, невоздѣ́ланнѡ возрасти́вшїй хрⷭ҇та̀, и҆́мже кре́стное живоно́сное на землѝ насади́сѧ дре́во. тѣ́мъ ны́нѣ возноси́мꙋ, покланѧ́ющесѧ є҆мꙋ̀, тѧ̀ велича́емъ.

Да возра́дꙋютсѧ древа̀ дꙋбра̑внаѧ всѧ̑, ѡ҆свѧти́вшꙋсѧ є҆стествꙋ̀ и҆́хъ, ѿ негѡ́же и҆знача́ла насади́шасѧ, хрⷭ҇тꙋ̀ распросте́ршꙋсѧ на дре́вѣ. тѣ́мъ ны́нѣ возноси́мꙋ, покланѧ́ющесѧ є҆мꙋ̀, тѧ̀ велича́емъ.

Свѧще́нный воста̀ ро́гъ, и҆ глава̀ всѣ̑мъ бг҃омꙋ̑дрымъ крⷭ҇тъ, и҆́мже грѣ́шныхъ мы́сленнѡ стира́ютсѧ ро́зи всѝ. тѣ́мъ ны́нѣ возноси́мꙋ, покланѧ́ющесѧ є҆мꙋ̀, тѧ̀ велича́емъ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Оу҆жасе́сѧ ѡ҆ се́мъ нб҃о, и҆ землѝ ᲂу҆диви́шасѧ концы̀, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ ꙗ҆ви́сѧ человѣ́кѡмъ пло́тски, и҆ чре́во твоѐ бы́сть простра́ннѣйшее небе́съ. тѣ́мъ тѧ̀ бцⷣꙋ, а҆́гг҃лѡвъ и҆ человѣ̑къ чинонача̑лїѧ велича́ютъ.

Крѣ́постїю всѣ́хъ содѣ́телѧ ѕвѣре́й стремлє́нїѧ свѧза́сте, и҆ невре́дни, мꙋ́чєницы, пребы́сте ѿ ни́хъ, вельмѝ ᲂу҆дивлѧ́еми непревра́тными прило́гами. тѣ́мъ мч҃никѡвъ стадѡ́мъ соприче́тшесѧ, ѡ҆ на́съ всегда̀ моли́тесѧ.

Ꙗ҆́кѡ жє́ртвы трапе́зѣ та́инственнѣй принесо́стесѧ, мече́мъ ᲂу҆сѣка́еми пресла́внѡ: и҆ перворо́дныхъ ны́нѣ во ѻ҆би́телехъ прера́достнѡ водворѧ́етесѧ, зрѧ́ще сла́вꙋ бж҃їю, и҆ приплѡ́дїѧ прїе́млюще болѣ́зней, и҆ по́чєсти страда́нїѧ.

Согла́снѡ соше́дшесѧ прїиди́те, вѣ́рнїи, дорѷмедо́нта же и҆ савва́тїа, и҆ сла́внаго трофі́ма восхва́лимъ, крѣ́пкїѧ и҆́стины свидѣ́тели, гро́здїе лозы̀ ᲂу҆́мныѧ: ѿ ни́хже на́мъ вїно̀ сꙋ́щнѡ весе́лїѧ и҆ска́паетъ, бжⷭ҇твенною бл҃года́тїю.

Па́мѧть всепра́зднственнаѧ мꙋ́дрыхъ страда́лєцъ возсїѧ́вши дне́сь, ꙗ҆́кѡ и҆́стиннѡ па́че заре́й со́лнечныхъ просвѣща́етъ всѧ̑, тмꙋ̀ ѿгонѧ́щи страсте́й, и҆ ѻ҆́блаки ᲂу҆ны́нїѧ: тѣ́хъ, хрⷭ҇тѐ, моли́твами, пода́ждь на́мъ всѣ̑мъ ми́лѡсти твоѧ̑.

Бг҃оро́диченъ:

Сохрани́вый тѧ̀ дв҃ꙋ, ѿ твои́хъ бокѡ́въ возсїѧ́вшее невече́рнее ꙗ҆́кѡ и҆́стиннѡ сл҃нце, дв҃о, страда́льцы преѧвле́ннѡ ѡ҆сїѧ̀ подви́гшыѧсѧ терпѣли́внѡ. съ ни́миже того̀ молѝ, ᲂу҆ще́дрити ны̀ благоче́стнѡ тѧ̀ велича́ющыѧ.

Свѣти́ленъ пра́здника:

Крⷭ҇тъ, храни́тель всеѧ̀ вселе́нныѧ: крⷭ҇тъ, красота̀ це́ркве: крⷭ҇тъ, вѣ́рныхъ ᲂу҆твержде́нїе: крⷭ҇тъ, а҆́гг҃лѡвъ сла́ва, и҆ де́мѡнѡвъ ꙗ҆́зва.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, то́йже.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ ѕ҃. Подо́бенъ: Тридне́венъ:

И҆дѣ́же стоѧ́ша но́ги хрⷭ҇то́вы, ꙳ мѣ́стꙋ покланѧ́емсѧ, ꙳ возносѧ́ще требл҃же́нный крⷭ҇тъ, ꙳ на не́мже и҆сточи́сѧ ꙳ кро́вь влⷣчнѧ, ꙳ и҆сточи́вшагѡ мі́рꙋ воскрⷭ҇нїе.

Сті́хъ: Возноси́те гдⷭ҇а бг҃а на́шего, и҆ покланѧ́йтесѧ подно́жїю нѡ́гꙋ є҆гѡ̀, ꙗ҆́кѡ свѧ́то є҆́сть.

Оу҆мертви́вше стра̑сти пло́ти ꙳ и҆ дꙋ́ха бг҃омꙋ́дрїи, ꙳ потщи́мсѧ возвы́ситисѧ ѿ земны́хъ ꙳ въ небе́сный поко́й, ꙳ крⷭ҇та̀ воздви́женїемъ, ꙳ сраспе́ншесѧ влⷣцѣ хрⷭ҇тꙋ̀.

Сті́хъ: Бг҃ъ же цр҃ь на́шъ пре́жде вѣ́ка, содѣ́ла спасе́нїе посредѣ̀ землѝ.

Животекꙋ́щїй и҆зъ бжⷭ҇твенныхъ рє́бръ ꙳ и҆сто́чникъ ꙗ҆́вѣ и҆скипѣ̀ сп҃совыхъ, ꙳ напаѧ́ющь дꙋ́шы ꙳ вѣ́рою покланѧ́ющихсѧ ꙳ бжⷭ҇твєннымъ є҆гѡ̀ стрⷭ҇те́мъ, ꙳ и҆ крⷭ҇тꙋ̀, и҆ воскресе́нїю.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ є҃:

Гла́съ прⷪ҇рѡ́къ твои́хъ и҆са́їи и҆ дв҃да, и҆спо́лнисѧ, бж҃е, гл҃го́лющїй: прїи́дꙋтъ всѝ ꙗ҆зы́цы, гдⷭ҇и, и҆ покло́нѧтсѧ предъ тобо́ю. се́ бо лю́дїе, и҆̀же твоеѧ̀, бл҃же, бл҃года́ти напо́лнишасѧ, во дво́рѣхъ твои́хъ і҆ерⷭ҇ли́ма. крⷭ҇тъ претерпѣ́вый за ны̀, и҆ воскресе́нїемъ твои́мъ животворѧ́й, сохранѝ и҆ спаси́ ны.

На лїтꙋргі́и: Бл҃жє́нна пра́здника, пѣ́снь з҃-ѧ на ѕ҃.

Слꙋ́жба благовѣ́рнагѡ вели́кагѡ кнѧ́зѧ ѳео́дѡра, и҆ ча̑дъ є҆гѡ̀ благовѣ́рныхъ кнѧзе́й, даві́да и҆ кѡнстанті́на, смоле́нскихъ и҆ ꙗ҆росла́вскихъ чꙋдотво́рцєвъ.

Ве́черъ, Блаже́нъ мꙋ́жъ: На Гдⷭ҇и, воззва́хъ: стїхи̑ры пра́здника г҃: и҆ ст҃ы́хъ, є҃. Гла́съ и҃. Подо́бенъ: Что̀ ва́съ нарече́мъ:

Прпⷣбне ѻ҆́ч҃е ѳео́дѡре, ꙳ просвѣще́нный бл҃года́тїю, ꙳ ст҃ы́ѧ и҆ пресла́вныѧ, ꙳ и҆ є҆диносꙋ́щныѧ трⷪ҇цы, ꙳ свѣ́томъ безнача́льнагѡ свѣ́та, ꙳ и҆ тѣ́мъ всю̀ зе́млю просвѣтѝ, ꙳ и҆ мнѡ́гїѧ на́шѧ грѣхѝ потребѝ, ꙳ ѻ҆́ч҃е прпⷣбне, ꙳ молѝ ѡ҆ спасе́нїи дꙋ́шъ на́шихъ.

Свѣ́тлости дꙋхо́вныѧ ꙳ ты̀ бы́лъ є҆сѝ и҆спо́лненъ, ꙳ ѻ҆́ч҃е прпⷣбне ѳео́дѡре, ꙳ проти́вꙋ трꙋдꙋ̀ твоемꙋ̀ вели́комꙋ, свѧ́те. ꙳ тѣ́мже ны́нѣ ꙳ во тмѣ̀ сꙋ́щыѧ ны̀ грѣхо́внѣй просвѣтѝ, ꙗ҆́кѡ дерзнове́нїе и҆мѣ́ѧ къ бг҃ꙋ, ꙳ и҆ сп҃сꙋ всѣ́хъ, ꙳ молѝ спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Бл҃года́тїю всест҃а́гѡ дх҃а, ꙳ грѣхо́вный мра́къ ꙳ ѿ серде́цъ на́шихъ ѿгна́въ, ꙳ ѡ҆блегчѝ лежа́щїй грѣ́хъ на ра́мѣхъ на́шихъ ꙳ прпⷣбне ѳео́дѡре: ꙳ да всѝ твою̀ па́мѧть ꙳ соше́дшесѧ воспои́мъ, ꙳ ѡ҆чище́нїѧ просѧ́ще, ꙳ молѝ ѡ҆ спасе́нїи дꙋ́шъ на́шихъ.

Ꙗ҆́кѡ ѕвѣ́зды всесвѣ̑тлыѧ, ꙳ дѣ́тельми за́повѣдей гдⷭ҇нихъ сїѧ́юще, пресла́внїи, ꙳ мі́ръ ᲂу҆краси́сте, всечестні́и, ꙳ лꙋча́ми просвѣща́юще велѣ́нїй благовѣ́рїѧ, ꙳ и҆ є҆́реси тмꙋ̀ ѿго́ните, прпⷣбнїи, ꙳ ѳео́дѡре и҆ даві́де съ кѡнстанті́номъ сла́внымъ. ꙳ моли́те ѿ тлѝ и҆ бѣ́дъ и҆зба́витисѧ, ꙳ вѣ́рою творѧ́щымъ ꙳ всечестнꙋ́ю па́мѧть ва́шꙋ.

И҆́ны стїхи̑ры, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Ѽ пресла́внагѡ чꙋдесѐ!

Прпⷣбнїи ѻ҆тцы̀ премꙋ́дрїи, ꙳ ѳео́дѡре и҆ даві́де съ кѡнстанті́номъ сла́внымъ, ꙳ слѣпы̑мъ подаетѐ свѣ́тъ, ꙳ и҆ болѧ́щымъ и҆сцѣле́нїе, ꙳ и҆ хромы̑мъ здра́вїе, ми́лостивнѡ преклонѧ́ющесѧ, ꙳ приходѧ́щымъ вѣ́рою къ хра́мꙋ ва́шемꙋ, ꙳ и҆ просѧ́щымъ по́мощи ва́шеѧ. ꙳ ва́съ бо застꙋ́пники и҆ предста́тели и҆ храни́тели всѝ вѣ́рнїи ѡ҆брѣто́хомъ, восхвалѧ́юще ва́съ.

Прпⷣбнїи ѻ҆тцы̀ всечестні́и, ꙳ ѳео́дѡре и҆ даві́де и҆ кѡнстанті́не, ꙳ до́брыми дѣ́тельми возше́дше, ꙳ а҆́ки на колесни́цꙋ, къ бг҃ꙋ востеко́сте, ꙳ побѣ̑дныѧ по́чєсти прїе́млюще: ꙳ и҆ ꙗ҆́кѡ ми́лѡсти тѣлеса̀ ва̑ша на́мъ положє́на во гро́бѣ, ѻ҆тцы̀, ѡ҆ста́висте, ꙳ и҆сточа́ти и҆сцѣлє́нїѧ, ꙳ и҆ прогони́ти дꙋ́хи лꙋка̑выѧ. ꙳ тѣ́мже блажи́мъ ва́съ прехва́льнїи.

Ликѡ́мъ по́стничєскимъ сочета́стесѧ, тѣ́хъ житїе́мъ ᲂу҆краси́вшесѧ, бл҃же́ннїи, ѳео́дѡре и҆ даві́де ꙳ съ кѡнстанті́номъ сла́внымъ. ꙳ и҆ ны́нѣ въ нбⷭ҇ныхъ селе́нїихъ живетѐ веселѧ́щесѧ, ꙳ и҆дѣ́же ликꙋ́ютъ а҆́гг҃ли, ꙳ свѣ́томъ бжⷭ҇твеннымъ ѡ҆божа́еми. ꙳ помина́йте вы́нꙋ блажа́щихъ ва́съ на землѝ, ꙳ и҆ ст҃о́е ва́ше творѧ́щихъ ᲂу҆спе́нїе.

Сїѧ̑нїи дꙋхо́вными ꙳ ѡ҆зари́вшесѧ, ст҃і́и, ꙳ свѣтода́тельнаѧ зарѧ̀ ꙳ ꙗ҆ви́стесѧ, бл҃же́ннїи. ꙳ и҆ ꙗ҆́кѡ лꙋчѝ добродѣ́тєли ꙳ во всѧ̑ концы̀ простира́ете, ꙳ и҆ вѣ́рныхъ просвѣща́ете совокꙋплє́нїѧ, ꙳ и҆ ѿго́ните тмꙋ̀ є҆ресе́й, прпⷣбнїи, ꙳ си́лою ѿ дв҃ы возсїѧ́вшагѡ.

Сла́ва, гла́съ и҃. Самогла́сенъ:

Равноа́гг҃льное житїѐ пожи́вше, болѣ́зньми по́стническими, ѻ҆тцы̀ прпⷣбнїи, ѳео́дѡре и҆ даві́де съ кѡнстанті́номъ сла́внымъ, воздержа́нїемъ тѣ́ло порабо́тивше, покори́ли є҆стѐ дꙋ́хꙋ. дѣ́лателє бы́вше за́повѣдей гдⷭ҇нихъ, и҆спе́рва подо́бнꙋю добро́тꙋ ѻ҆́браза сохрани́ли є҆стѐ, и҆ страда̑льныѧ по́двиги, ѿ по́стныхъ по́тѡвъ соверши́ли є҆стѐ, и҆ сꙋгꙋ́быми вѣнцы̑ ᲂу҆краси́вшесѧ, прилѣ́жнѡ сп҃са моли́те спасти́сѧ на́мъ.

И҆ ны́нѣ, пра́здника. Вхо́дъ. Прокі́менъ днѐ. Чтє́нїѧ г҃. Пи́саны сегѡ̀ мѣ́сѧца въ ѳ҃-й де́нь, і҆ѡ́сифꙋ волоцко́мꙋ.

На лїті́и стїхи̑ры, гла́съ ѕ҃:

По́стническомꙋ житїю̀ поревнова́лъ є҆сѝ, прпⷣбне ѻ҆́ч҃е ѳео́дѡре, и҆ стра̑стныѧ прило́ги въ тече́нїихъ сле́зъ твои́хъ потопи́лъ є҆сѝ, и҆ благопрїѧ́тное житїѐ твоѐ лѣ́ствица бжⷭ҇твенна и҆ честна̀, возводѧ́ща на нб҃са̀ всѣ̑мъ показа́сѧ. благоче́стїѧ бо плоды̀ въ себѣ̀ показа́въ, си́лою дх҃а ст҃а́гѡ ѿгонѧ̀ неможє́нїѧ страсте́й ѿ вѣ́рнѡ пою́щихъ тѝ: ра́дꙋйсѧ, восто́ка ѕвѣздо̀ свѣтоза́рнаѧ. ра́дꙋйсѧ, мона́шествꙋющихъ свѣти́льниче приснопа́мѧтный, ра́дꙋйсѧ, цр҃кве до́брое воспита́нїе, и҆ непозы́блемое ᲂу҆твержде́нїе. ра́дꙋйсѧ, заблꙋ́ждшихъ вели́кїй вождю̀. ра́дꙋйсѧ, на́ша похвало̀, и҆ вселе́нныѧ ра́дованїе свѣ́тлое.

И҆́же на землѝ а҆́гг҃ла, и҆ на нб҃сѣ́хъ человѣ́ка бж҃їѧ, мі́рꙋ благо́е ᲂу҆краше́нїе, ѻ҆́бразъ благи́хъ дѣ́телей, по́стникѡвъ похвалꙋ̀, ѳео́дѡра почти́мъ: насажде́нъ бо въ домꙋ̀ бж҃їи процвѣтѐ пра́веднѡ, ꙗ҆́кѡ ке́дръ въ пꙋсты́ни, въ преподо́бствѣ и҆ пра́вдѣ.

Прпⷣбне ѻ҆́ч҃е ѳео́дѡре, и҆змла́да въ добродѣ́тели прилѣ́жнѣ пости́всѧ, ѻ҆рга́нъ бы́лъ є҆сѝ ст҃а́гѡ дх҃а, и҆ ѿ негѡ̀ прїи́мъ чꙋде́съ дѣ́тель, наꙋчи́лъ є҆сѝ человѣ́ки преѡби́дѣти сла̑дкаѧ, и҆ ны́нѣ бжⷭ҇твеннымъ свѣ́томъ чи́стѣ сїѧ́ѧ, просвѣтѝ на́шѧ ра́зꙋмы, ѻ҆́ч҃е прпⷣбне ѳео́дѡре.

Прпⷣбне ѻ҆́ч҃е ѳео́дѡре, тве́рдагѡ поще́нїѧ страда́ньми ᲂу҆тверди́всѧ, и҆ въ незаходи́мый свѣ́тъ дꙋ́хомъ преложи́лсѧ є҆сѝ: пꙋсты̑ннымъ бо себѐ совокꙋпи́въ дꙋхо́внѡ, ѻ҆гнепа̑льныѧ стрѣ́лы де́мѡнскїѧ попра́лъ є҆сѝ, и҆ превы́ше всѧ́кїѧ добродѣ́тели бы́въ, соводворѧ́ешисѧ во црⷭ҇твїи нбⷭ҇нѣмъ съ го́рними чи́ны, съ ни́ми моли́сѧ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ, спастѝ дꙋ́шы на́шѧ.

Сла́ва, гла́съ є҃:

Прпⷣбне ѻ҆́ч҃е ѳео́дѡре, гла́съ є҆ѵⷢ҇льскїй гдⷭ҇ень ᲂу҆слы́шавъ, мі́ръ ѡ҆ста́вивъ, бога́тство и҆ сла́вꙋ въ ничто́же вмѣни́въ, тѣ́мъ всѣ̑мъ возопи́лъ є҆сѝ, глаго́лѧ: возлюби́те бг҃а, и҆ ѡ҆брѧ́щете бл҃года́ть вѣ́чнꙋю, ничто́же предпочти́те па́че любвѐ є҆гѡ̀, да є҆гда̀ прїи́детъ въ сла́вѣ свое́й, ѡ҆брѧ́щете поко́й со всѣ́ми ст҃ы́ми. и҆́хже моли́твами хрⷭ҇тѐ, сохранѝ и҆ спасѝ дꙋ́шы на́шѧ.

И҆ ны́нѣ, пра́здника.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ є҃. Подо́бенъ: Ра́дꙋйсѧ:

Ра́дꙋйсѧ по́стныхъ вои́стиннꙋ по́двигѡвъ благово́нный сосꙋ́де: крⷭ҇тъ бо на ра́мена взе́мъ, и҆ влⷣцѣ хрⷭ҇тꙋ̀, бл҃же́нне, возложи́въ себѐ, плотски́хъ покори́лъ є҆сѝ долѣре́тный смы́слъ добродѣ́тельми дꙋ́шꙋ преѡсїѧ́въ, и҆ къ бжⷭ҇твенномꙋ воскрили́лсѧ є҆сѝ раче́нїю. тѣ́мъ всесвѧтꙋ́ю ва́шꙋ ѡ҆бстоѧ́ще, всехва́льнїи, ра́кꙋ, бжⷭ҇твеннагѡ чл҃вѣколю́бїѧ про́симъ полꙋчи́ти ва́шими моли́твами, и҆ мі́рꙋ дарова́ти ве́лїю ми́лость.

Сті́хъ: Честна̀ предъ гдⷭ҇емъ сме́рть прпⷣбныхъ є҆гѡ̀.

Оу҆́гль бг҃освѣ́тлый, ѻ҆гню̀ приѡбщи́всѧ бг҃оно́се дх҃а, показа́лсѧ є҆сѝ въ мі́рѣ ѳео́дѡре, просвѣща́ѧ дꙋ́шы вѣ́рнѡ и҆ благомы́сленнѡ пристꙋпа́ющихъ тѝ: къ свѣ́тꙋ бо вше́дъ невече́рнемꙋ, прпⷣбне, пꙋсты̑нныѧ ѡ҆роша́еши свы́ше бжⷭ҇твенною бл҃года́тїю, и҆ ᲂу҆вѧди́лъ є҆сѝ ᲂу҆́гли лю̑тыѧ. тѣ́мъ и҆ побѣ́дный ꙗ҆́вственнѡ дарова̀ тебѣ̀ вѣне́цъ, ѻ҆́ч҃е прпⷣбне ѳео́дѡре, бжⷭ҇твенныѧ пра́вды строи́тель хрⷭ҇то́съ, є҆го́же молѝ дарова́ти на́мъ ве́лїю ми́лость.

Сті́хъ: Блаже́нъ мꙋ́жъ боѧ́йсѧ гдⷭ҇а, въ за́повѣдехъ є҆гѡ̀ восхо́щетъ ѕѣлѡ̀.

Лѣ́ствица небовосхо́днаѧ, ꙗ҆́снѡ житїѐ твоѐ бг҃омы́сленнѣ бы́сть, є҆́юже къ высотѣ̀ взѧ́лсѧ є҆сѝ, и҆ влⷣцѣ хрⷭ҇тꙋ̀ бесѣ́довати, всебл҃же́нне ѳео́дѡре, сподо́билсѧ є҆сѝ. ᲂу҆́мъ просвѣща́ѧ сꙋ́щими ѿтꙋ́дꙋ сїѧ́нїй лꙋча́ми ѡ҆свѣща́емь, равноа́гг҃льнꙋю свѣ́тлость прїѧ́лъ є҆сѝ. є҆мꙋ́же ны́нѣ предстоѧ̀, молѝ, прпⷣбне ѳео́дѡре, соверша́ющыѧ бжⷭ҇твеннꙋю и҆ свѧтꙋ́ю па́мѧть твою̀, съ тобо́ю предста́вити, и҆ мі́рꙋ дарова́ти ве́лїю ми́лость.

Сла́ва, гла́съ є҃:

Прпⷣбне ѻ҆́ч҃е ѳео́дѡре, не да́лъ є҆сѝ сна̀ ѻ҆чесє́мъ твои̑мъ, нижѐ вѣ́ждѡмъ дрема́нїѧ, до́ндеже дꙋ́шꙋ и҆ тѣ́ло ѿ страсте́й свободи́лъ є҆сѝ, и҆ дх҃а жили́ще себѐ содѣ́лалъ є҆сѝ: прише́дъ бо хрⷭ҇то́съ со ѻ҆ц҃е́мъ, ѻ҆би́тель въ тебѣ̀ сотворѝ, и҆ є҆диносꙋ́щныѧ трⷪ҇цы бл҃года́ть воспрїи́мъ великопроповѣ́дниче преподо́бне ѳео́дѡре, молѝ спасти́сѧ на́мъ.

И҆ ны́нѣ, пра́здника, гла́съ то́йже:

Прїиди́те, лю́дїе, пресла́вное чꙋ́до ви́дѧще:

Пи́санъ на цѣлова́нїи крⷭ҇та̀.

Тропа́рь на преставле́нїе ст҃а́гѡ, гла́съ д҃:

Ѿ ю҆́ности ва́шеѧ хрⷭ҇то́вѣ любвѝ прилѣпи́вшесѧ, ст҃і́и, ᲂу҆се́рднѡ зако́нъ и҆ ѡ҆правда̑нїѧ тогѡ̀ сохрани́сте, ѿѻнꙋ́дꙋже и҆ чꙋде́сными дарова́ньми ѡ҆богати́вшесѧ и҆сцѣлє́нїѧ и҆сточа́ете: ѳео́дѡре, даві́де и҆ кѡнстанті́не, ѡ҆ вѣ́рою ва́съ почита́ющихъ, моли́те хрⷭ҇та̀ бг҃а, спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, тропа́рь пра́здника.

На пренесе́нїе моще́й ст҃а́гѡ, тропа́рь, гла́съ и҃:

Ꙗ҆́кѡ ѕвѣ́зды многосвѣ̑тлыѧ ѿ ю҆́ности возсїѧ́вше, ѡ҆свѧти́ли є҆стѐ сердца̀ вѣ́рныхъ пренесе́нїемъ честны́хъ моще́й ва́шихъ, во пло́ти ꙗ҆́кѡ а҆́гг҃лы на землѝ показа́стесѧ, поще́нїемъ насажде́ни бы́сте ꙗ҆́кѡ древа̀, при вода́хъ воздержа́нїѧ, напое́ни стрꙋѧ́ми сле́зъ ва́шихъ, и҆ скве́рнꙋ ѡ҆мы́сте. сегѡ̀ ра́ди ꙗ҆ви́стесѧ прїѧ́тєлища бж҃їѧ дх҃а: ѳео́дѡре и҆ даві́де и҆ кѡнстанті́не, моли́те хрⷭ҇та̀ бг҃а, спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

На ᲂу҆́трени, на Бг҃ъ гдⷭ҇ь: тропа́рь пра́здника два́жды.

Сла́ва, ст҃а́гѡ: И҆ ны́нѣ, пра́здника.

По а҃-мъ стїхосло́вїи сѣда́ленъ, гла́съ а҃:

Трисїѧ́ннагѡ свѣ́та зарю̀ въ дꙋшѝ стѧжа́въ, ѻ҆́ч҃е, прпⷣбне ѳео́дѡре, въ по́двизѣ твое́мъ посто́мъ и҆ моли́твами, и҆ бдѣ̑нїи при́снѡ дꙋ́шꙋ твою̀ просвѣща́ѧ. тѣ́мъ прїѧ́лъ є҆сѝ дерзнове́нїе, и҆збавлѧ́ти ны̀ ѿ бѣ́дъ и҆ ѕѡ́лъ безчи́сленныхъ, моли́твами твои́ми, пребл҃же́нне ѻ҆́ч҃е.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника.

По в҃-мъ стїхосло́вїи сѣда́ленъ, гла́съ и҃:

Тве́рдостїю ра́зꙋма ᲂу҆краша́ѧ себѐ, и҆ плотскі̑ѧ тѧгѡты̀ ѿве́ргъ, горды́ню попра́лъ є҆сѝ, и҆ бы́лъ є҆сѝ ѻ҆би́телище и҆збра́нно прест҃а́гѡ дх҃а: неꙋкло́ннымъ ра́зꙋмомъ простира́ѧсѧ ко хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ, многоко́зненнагѡ стрѣ́лы притꙋпи́лъ є҆сѝ, и҆ лꙋ́къ врага̀, сокрꙋши́лъ є҆сѝ, пребл҃же́нне ѳео́дѡре. молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, грѣхѡ́въ ѡ҆ставле́нїе дарова́ти чтꙋ́щымъ любо́вїю свѧтꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника.

По полѷеле́и сѣда́ленъ, гла́съ а҃:

Жите́йское мо́ре воздержа́нїемъ безъ трꙋда̀ преплы́вше, и҆ въ приста́нище мы́сленное безстра́стїѧ приста́ли є҆стѐ: сосꙋ́ди воздержа́нїемъ бога́тства некра́дома благоче́стїѧ ꙗ҆ви́стесѧ, бл҃же́ннїи, ѳео́дѡре и҆ даві́де и҆ кѡнстанті́не, безстра́стїемъ житїѐ ва́ше просвѣти́вше, тре́бꙋющыѧ ми́лости ѡ҆богаща́ете, хрⷭ҇та̀ бг҃а молѧ́ще, дарова́ти на́мъ ве́лїю ми́лость.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника.

Степє́нна, а҃-й а҆нтїфѡ́нъ д҃-гѡ гла́са. Прокі́менъ: Честна̀ предъ гдⷭ҇емъ сме́рть прпⷣбныхъ є҆гѡ̀. Сті́хъ: Что̀ возда́мъ гдⷭ҇еви ѡ҆ всѣ́хъ, ꙗ҆̀же воздаде́ ми; Всѧ́кое дыха́нїе: Є҆ѵⷢ҇лїе матѳе́а, зача́ло м҃г.

По н҃-мъ ѱалмѣ̀ стїхи́ра, гла́съ и҃:

Прпⷣбнїи ѻ҆тцы̀ ст҃і́и, ѳео́дѡре и҆ даві́де, съ кѡнстанті́номъ сла́внымъ, поꙋчи́вшесѧ де́нь и҆ но́щь въ зако́нѣ гдⷭ҇ни, досто́йни бы́сте дре́ва живо́тнагѡ сады̀ бы́ти, и҆ пло́дъ ва́шъ добродѣ́тельными вѣнцы̑ цвѣте́тъ. дерзнове́нїе и҆мꙋ́ще къ трꙋдополо́жникꙋ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ, проси́те на́мъ ѡ҆чище́нїѧ и҆ ве́лїѧ ми́лости.

Канѡ́нъ пра́здника на ѕ҃: и҆ ст҃ы́хъ на и҃.

Канѡ́нъ ст҃ы́хъ.

Гла́съ и҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Во́дꙋ проше́дъ ꙗ҆́кѡ сꙋ́шꙋ, и҆ є҆гѵ́петскагѡ ѕла̀ и҆збѣжа́въ, і҆и҃льтѧнинъ вопїѧ́ше: и҆зба́вителю и҆ бг҃ꙋ на́шемꙋ пои́мъ.

Мра́къ грѣхо́вный ѿженѝ, свѣтода́вче хрⷭ҇тѐ, свы́ше просвѣтѝ ѡ҆каѧ́ннꙋю мою̀ дꙋ́шꙋ, моли́твами прпⷣбнагѡ ѳео́дѡра.

Просвѣще́нїемъ трисо́лнечнагѡ бжⷭ҇тва̀ ѡ҆зари́вшесѧ, мꙋ́дрїи, ѳео́дѡре и҆ даві́де, и҆ кѡнстанті́не, свѣти̑ла ꙗ҆ви́стесѧ, и҆ просвѣща́ете свѣтоно́снꙋю ва́шꙋ па́мѧть вѣ́рнѡ чтꙋ́щыѧ.

Свѣ́томъ бл҃года́ти ѡ҆зарѧ́еми, прпⷣбнїи ѳео́дѡре и҆ даві́де и҆ кѡнстанті́не сла́внїи, вѣ́рнѡ па́мѧть ва́шꙋ торжествꙋ́ющыѧ просвѣти́те, и҆ ѿ тмы̀ грѣхо́вныѧ моли́твами ва́шими и҆зба́вите.

Бг҃оро́диченъ:

Пло́тїю ро́ждши безпло́тнаго, бг҃ороди́тельнице пречⷭ҇таѧ, тѣлє́сныѧ на́шѧ и҆ дꙋшє́вныѧ сквє́рны ѡ҆мы́й, ѡ҆кропле́нїемъ бжⷭ҇твенныѧ твоеѧ̀ моли́твы.

Дрꙋгі́й канѡ́нъ. Гла́съ д҃. І҆рмо́съ:

Ѿве́рзꙋ ᲂу҆ста̀ моѧ̑, и҆ напо́лнѧтсѧ дх҃а, и҆ сло́во ѿры́гнꙋ цр҃и́цѣ мт҃ри, и҆ ꙗ҆влю́сѧ свѣ́тлѡ торжествꙋ́ѧ, и҆ воспою̀ ра́дꙋѧсѧ тоѧ̀ чꙋдеса̀.

Всѝ вы̀ творцꙋ̀ возложи́сте себѐ, и҆ всѐ дꙋше́вное жела́нїе и҆злїѧ́сте къ немꙋ̀: сегѡ̀ ра́ди дꙋхо́внꙋю благода́ть воспрїѧ́сте, свѣ́томъ є҆ѧ̀ ѡ҆зарѧ́еми, прпⷣбне ѳео́дѡре и҆ даві́де, съ кѡнстанті́номъ сла́внымъ.

И҆змла́да хрⷭ҇та̀ возлюби́лъ є҆сѝ, всебл҃же́нне ѳео́дѡре, новоѧвле́нне чꙋдотво́рче, и҆ пречⷭ҇тꙋю є҆гѡ̀ мт҃рь: и҆ ны́нѣ просвѣща́еши чꙋдесы̀ ꙗ҆́кѡ мо́лнїѧ всю̀ вселе́ннꙋю.

Ны́нѣ, пребл҃же́нне ѳео́дѡре, дꙋша̀ твоѧ̀ почива́етъ на нб҃сѝ со хрⷭ҇то́мъ во црⷭ҇твїи нбⷭ҇нѣмъ: здѣ́ же честны̑ѧ твоѧ̑ мо́щи даю́тъ и҆сцѣлє́нїѧ приходѧ́щымъ съ вѣ́рою.

Бг҃оро́диченъ:

Ра́дꙋйсѧ, пречⷭ҇таѧ бцⷣе, а҆́гг҃лѡвъ ᲂу҆дивле́нїе, прⷪ҇ро́кѡвъ про́повѣдь, и҆ а҆пⷭ҇лѡвъ немѡ́лчнаѧ ᲂу҆ста̀, моли́сѧ сн҃ꙋ твоемꙋ̀ и҆ бг҃ꙋ на́шемꙋ, да сохрани́тъ гра́дъ и҆ мѣ́сто сїѐ прпⷣбныхъ моле́нїемъ.

Катава́сїа пра́здника: Крⷭ҇тъ начерта́въ:

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Нбⷭ҇нагѡ крꙋ́га верхотво́рче, гдⷭ҇и, и҆ цр҃кве зижди́телю, ты̀ менѐ ᲂу҆твердѝ въ любвѝ твое́й, жела́нїй кра́ю, вѣ́рныхъ ᲂу҆твержде́нїе, є҆ди́не чл҃вѣколю́бче.

Непреста̑нныѧ моли̑твы при́снѡ приносѧ́ще къ бг҃ꙋ, бл҃же́нне ѳео́дѡре и҆ даві́де съ кѡнстанті́номъ, за ве́сь мі́ръ, и҆ трисвѣ́тлою заре́ю ѡ҆зари́вшесѧ, просвѣща́ете ꙗ҆́кѡ мо́лнїѧ вселе́ннꙋю.

Предстоѧ́ще гдⷭ҇ꙋ со безпло́тными си́лами, неизрече́нною сла́вою блиста́юще, пребл҃же́нне ѳео́дѡре и҆ даві́де и҆ кѡнстанті́не, за ны̀ моли́тесѧ, творѧ́щыѧ честнꙋ́ю и҆ пресла́внꙋю па́мѧть ва́шꙋ.

Напои́вше дꙋ́шы сле́зными потѡ́ки, содѣ́ѧсте и҆̀хъ, прпⷣбнїи, плодонѡ́сны добродѣ́тельми, всѧ̑каѧ и҆зносѧ́ще чꙋдеса̀, на показа́нїе, пресла́внїи.

Бг҃оро́диченъ:

Ни́ва дꙋхо́внаѧ, ꙗ҆́коже и҆зъ бразды̀ кла́съ и҆знесла̀ є҆сѝ, всю̀ тва́рь пита́ющаго всѧ́чески, приснодв҃о.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Твоѧ̑ пѣсносло́вцы, бцⷣе, живы́й и҆ незави́стный и҆сто́чниче, ли́къ себѣ̀ совокꙋ́пльшыѧ дꙋхо́внѡ ᲂу҆твердѝ, въ бжⷭ҇твеннѣй твое́й сла́вѣ, вѣнцє́въ сла́вы сподо́би.

Ꙗ҆́кѡ свѣтоза́рное со́лнце ꙗ҆ви́стесѧ трїѷпоста́снагѡ бжⷭ҇тва̀, ѳео́дѡре бл҃же́нне, съ даві́домъ бг҃омꙋ́дрымъ, и҆ кѡнстанті́номъ пресла́внымъ, ѡ҆мраче́нныхъ дꙋ́шы просвѣща́юще моли́твами ва́шими.

И҆змла́да во́зрастъ воспрїѧ́лъ є҆сѝ во гра́дѣ смоле́нскѣ, по хрⷭ҇то́вꙋ велѣ́нїю на ᲂу҆спе́нїе твоѐ прише́лъ є҆сѝ въ сла́вный гра́дъ ꙗ҆росла́вль, и҆ сїѧ́еши ꙗ҆́кѡ со́лнце блиста́нїемъ добродѣ́телей, прпⷣбне ѳео́дѡре.

Крⷭ҇та̀ гдⷭ҇нѧ си́лою ᲂу҆крѣпи́всѧ, бл҃же́нне ѳео́дѡре, и҆ поще́нїемъ и҆ моли́твами воѡрꙋжи́всѧ, стремлє́нїѧ де́мѡнскаѧ на землѝ побѣди́лъ є҆сѝ бж҃їею си́лою.

Бг҃оро́диченъ:

Ра́дꙋйсѧ, влⷣчце дв҃о, цр҃кве́й красота̀, вѣ́рныхъ держа́ва и҆ похвала̀: непреста́ннѡ моли́сѧ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ, да сохрани́тъ гра́дъ се́й и҆ лю́ди моли́твами твои́ми.

Сѣда́ленъ, гла́съ а҃:

Жите́йское мо́ре воздержа́нїе безъ трꙋда̀ преплы́вше, и҆ въ приста́нище мы́сленное безстра́стїѧ приста́ли є҆стѐ, сосꙋ́ди воздержа́нїемъ бога́тства некра́дома благоче́стїѧ ꙗ҆ви́стесѧ, бл҃же́ннїи, ѳео́дѡре и҆ даві́де и҆ кѡнстанті́не, безстра́стїемъ житїѐ ва́ше просвѣти́вше, и҆ тре́бꙋющыѧ ми́лости ѡ҆богаща́ете, хрⷭ҇та̀ бг҃а молѧ́ще дарова́ти на́мъ ве́лїю ми́лость.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Ты̀ моѧ̀ крѣ́пость, гдⷭ҇и, ты̀ моѧ̀ и҆ си́ла, ты̀ мо́й бг҃ъ, ты̀ моѐ ра́дованїе, не ѡ҆ста́вль нѣ́дра ѻ҆́ч҃а, и҆ на́шꙋ нищетꙋ̀ посѣти́въ. тѣ́мъ съ прⷪ҇ро́комъ а҆ввакꙋ́момъ зовꙋ́ ти: си́лѣ твое́й сла́ва, чл҃вѣколю́бче.

Ты̀ на землѝ дрꙋгі́й а҆́гг҃лъ наре́клсѧ є҆сѝ чистото́ю, ѻ҆́ч҃е прпⷣбне ѳео́дѡре, полкѝ всѧ̑ де́мѡнскїѧ и҆ є҆́рєси попалѧ́ѧ дꙋхо́вною бл҃года́тїю. тѣ́мъ соше́дшесѧ въ па́мѧть ва́шꙋ, прославлѧ́емъ сп҃са и҆ бг҃а на́шего.

Ꙗ҆́кѡ хрⷭ҇то́во смире́нїе возлюби́вше, возвы́систесѧ безстра́стїемъ, смири́вше де́мѡнскꙋю горды́ню, возсїѧ́вше ꙗ҆́кѡ со́лнце ѿ восто́ка, чꙋде́съ лꙋча́ми просвѣща́ете всю̀ подсо́лнечнꙋю.

Кади́ло благово́нїѧ всеви́дцꙋ, прпⷣбнїи, ѳео́дѡре и҆ даві́де съ кѡнстанті́номъ бг҃омꙋ́дрымъ, ва́шѧ моли̑твы принесо́сте, ꙗ҆̀же ѡ҆бонѧ̀ и҆ прїѧ́тъ, и҆ въ по́стнѣмъ кꙋ́пнѡ пра́здницѣ ᲂу҆строѧ́етъ.

Бг҃оро́диченъ:

Безъ сѣ́мене зачала̀ є҆сѝ во чре́вѣ творца̀ и҆ гдⷭ҇а, безъ поро́ка ꙗ҆́вльшисѧ мт҃и бж҃їѧ, ве́сь мі́ръ крила́ми твои́ми покрыва́еши, непоро́чнаѧ гпⷭ҇жѐ пречⷭ҇таѧ, пречⷭ҇тыѧ твоѧ̑ рꙋ́ки возносѧ́щи къ немꙋ̀, и҆зба́ви ны̀ ѿ бꙋ́дꙋщагѡ гнѣ́ва.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Сѣдѧ́й въ сла́вѣ, на прⷭ҇то́лѣ бжⷭ҇тва̀, во ѻ҆́блацѣ ле́гцѣ, прїи́де і҆и҃съ пребжⷭ҇твенный, нетлѣ́нною дла́нїю, и҆ спасѐ зовꙋ́щыѧ: сла́ва, хрⷭ҇тѐ, си́лѣ твое́й.

На землѝ степе́нь и҆мѣ́лъ є҆сѝ, всебл҃же́нне ѳео́дѡре, но твои́ми моли́твами и҆ го́рнее црⷭ҇тво воспрїѧ́лъ є҆сѝ, прпⷣбне, и҆ ны́нѣ на нб҃сѝ со хрⷭ҇то́мъ црⷭ҇твꙋеши.

И҆сцѣле́нїе содѣва́етъ бжⷭ҇твенный хра́мъ ва́шъ, ѳео́дѡре и҆ даві́де и҆ кѡнстанті́не, ѿго́ните недꙋ́ги ѿ человѣ́кѡвъ, и҆ ᲂу҆крѣплѧ́ете мꙋдрова̑нїѧ и҆́хъ, восхвали́ти трꙋды̀ ва́шѧ, всечестні́и.

Со враго́мъ дре́вле бра́вшесѧ воздержа́нїемъ, крѣ́пости поста́висте побѣ́дꙋ, прпⷣбнїи, ѳео́дѡре и҆ даві́де съ кѡнстанті́номъ сла́внымъ, мꙋ́жески низложи́вше де́мѡнскаѧ ѡ҆полчє́нїѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Хрⷭ҇та̀ на́мъ родила̀ є҆сѝ, пречⷭ҇таѧ влⷣчце, бг҃ора́дованнаѧ дв҃о, спасѝ гра́дъ и҆ лю́ди къ тебѣ̀ ᲂу҆пова́ющыѧ, бцⷣе всенепоро́чнаѧ.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Просвѣтѝ на́съ повелѣ̑нїи твои́ми, гдⷭ҇и, и҆ мы́шцею твое́ю высо́кою, тво́й ми́ръ пода́ждь на́мъ, чл҃вѣколю́бче.

Просвѣтѝ твоѐ житїѐ всю̀ вселе́ннꙋю, прпⷣбне ѻ҆́ч҃е ѳео́дѡре, правовѣ́рными словесы̀ сїѧ́ющее, ꙗ҆́кѡ со́лнце, трили́чнагѡ бжⷭ҇тва̀ заре́ю просвѣща́емь.

Цр҃кве ты̀ бы́лъ є҆сѝ проповѣ́дникъ, свѧ́те, всѧ́кꙋ є҆́ресь и҆ ле́сть де́мѡнскꙋю разорѧ́ѧ: тѣ́мже со а҆́гг҃лы ны́нѣ ликꙋ́еши.

Є҆ди́ной любвѝ хрⷭ҇то́вѣ вы̀ приложи́вше дꙋ́шы своѧ̑, ѳео́дѡре и҆ даві́де съ кѡнстанті́номъ сла́внымъ, и҆ и҆сполни́телїе бж҃їихъ за́повѣдей бы́вше, мно́гихъ чꙋде́съ прїѧ́сте бл҃года́ть всехва́льнїи.

Неѕло́биви и҆ кро́тцы, всѧ̑ ѕлѡ́бы вра̑жїѧ погꙋ́бльше, и҆ ми́лостиви до конца̀ ꙗ҆́вльшесѧ, бл҃же́ннїи, ѿ є҆ди́нагѡ ми́лостивагѡ бл҃года́ть прїѧ́сте и҆́стиннꙋю и҆ спаси́тельнꙋю.

Бг҃оро́диченъ:

Воспо́йте всѧ̀ землѧ̀, по́йте же возсїѧ́вшемꙋ и҆зъ чре́ва бг҃олѣ́пнѡ неискꙋсобра́чныѧ, и҆ сїю̀ вѣ̑рнымъ показа́вшемꙋ тве́рдꙋ наде́ждꙋ и҆ похвалꙋ̀.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Оу҆жасо́шасѧ всѧ́чєскаѧ ѡ҆ бжⷭ҇твеннѣй сла́вѣ твое́й: ты́ бо неискꙋсобра́чнаѧ дв҃о, и҆мѣ́ла є҆сѝ во ᲂу҆тро́бѣ надъ всѣ́ми бг҃а, и҆ родила̀ є҆сѝ безлѣ́тнаго сн҃а, всѣ̑мъ воспѣва́ющымъ тѧ̀ ми́ръ подава́ющаѧ.

Зако́ннѡ моли́твами и҆ посто́мъ, всегда̀ претерпѣва́сте, въ безстра́стїе ѡ҆дѣ́ѧвшесѧ, пло́тскїй ра́зꙋмъ смири́вше крѣ́постїю бжⷭ҇твеннагѡ дх҃а.

Ѿ ю҆́ности возжада́лъ є҆сѝ ѻ҆́браза мона́шескагѡ, и҆ ѿ хрⷭ҇та̀ воспрїѧ́тъ вѣне́цъ неꙋвѧ́дный, и҆ ри́зꙋ нетлѣ́ннꙋю, и҆ ны́нѣ, бл҃же́нне ѳео́дѡре, со а҆́гг҃лы ра́дꙋетсѧ дꙋ́хъ тво́й.

Гро́бъ честна́гѡ твоегѡ̀ тѣлесѐ, показа́лъ є҆сѝ вѣ̑рнымъ лю́демъ, дꙋ́шъ ѡ҆свѧще́нїе, и҆ тѣле́съ и҆сцѣле́нїе, и҆ страсте́й и҆збавле́нїе, ѿ твои́хъ моще́й цѣльбы̑ почерпа́ющымъ.

Бг҃оро́диченъ:

Всесвѣ́тлымъ ᲂу҆кра́шена свѣ́томъ, бг҃ора́дованнаѧ мт҃и: ты́ бо породила̀ є҆сѝ честнѣ́йшаѧ всѣ́хъ хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шего. є҆го́же молѝ, да и҆зба́витъ ны̀ ѿ всѧ́кихъ напа́стей.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Моли́твꙋ пролїю̀ ко гдⷭ҇ꙋ, и҆ томꙋ̀ возвѣщꙋ̀ печа̑ли моѧ̑, ꙗ҆́кѡ ѕѡ́лъ дꙋша̀ моѧ̀ и҆спо́лнисѧ, и҆ живо́тъ мо́й а҆́дꙋ прибли́жисѧ, и҆ молю́сѧ, ꙗ҆́кѡ і҆ѡ́на: ѿ тлѝ, бж҃е, возведи́ мѧ.

Вѣ́рою и҆ любо́вїю прилѣпи́всѧ влⷣцѣ вы́шнихъ си́лъ, премꙋ́дре ѳео́дѡре, возсїѧ́въ на землѝ ꙗ҆́кѡ со́лнце, мглꙋ̀ і҆́дѡльскꙋю всю́дꙋ потреблѧ́ѧ, вѣ̑рныѧ же просвѣща́ѧ моли́твами твои́ми.

Моли́твами предварѧ́ѧ къ бг҃ꙋ, и҆ томꙋ̀ предстоѧ̀ со а҆́гг҃лы, за ве́сь мі́ръ моли́сѧ, бра́нь непрїѧ́зненнꙋю всю̀ потреби́ти, и҆ побѣ́дꙋ и҆звѣ́стнꙋ да́ти на сопоста́ты во́инствꙋ на́шемꙋ.

Благи́ми нра́вы ᲂу҆краси́всѧ, хрⷭ҇тꙋ̀ прилѣпи́лсѧ є҆сѝ ѿ ю҆́ности, и҆ плотскі̑ѧ стра̑сти ᲂу҆мори́въ воздержа́нїемъ, и҆ къ жи́зни, прпⷣбне ѳео́дѡре, преста́вилсѧ є҆сѝ.

Глаго́лѡвъ зако́нныхъ и҆спо́лнитель бж҃їихъ бы́лъ є҆сѝ, и҆спо́лнилсѧ є҆сѝ, ѻ҆́ч҃е премꙋ́дре даві́де, бжⷭ҇твенныхъ дарѡ́въ, и҆ чꙋде́съ лꙋчы̀ всѣ̑мъ и҆спꙋсти́лъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Дꙋшѝ моеѧ̀ стра̑сти и҆сцѣлѝ, безстра́стїѧ бы́вшаѧ и҆сто́чникъ, и҆ просвѣти́вшаѧ ли́ки прпⷣбныхъ ѻ҆тцє́въ ржⷭ҇тво́мъ свои́мъ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Бжⷭ҇твенное сїѐ и҆ всечⷭ҇тно́е соверша́юще пра́зднество, бг҃омꙋ́дрїи, бг҃ома́тере, прїиди́те рꙋка́ми воспле́щимъ, ѿ неѧ̀ ро́ждшагосѧ бг҃а сла́вимъ.

Молѧ̀ прилѣ́жнѡ гдⷭ҇а, недви́жꙋщагосѧ ѻ҆́трока цѣ́ла сотворѧ́еши, и҆ безгла́сна пре́жде, бж҃їимъ про́мысломъ, многоглаго́лива показа́лъ є҆сѝ, ѻ҆́ч҃е на́шъ чꙋдотво́рче ѳео́дѡре, мона́шествꙋющихъ свѣти́льниче пресвѣ́тлый.

Оу҆диви́сѧ, бл҃же́нне, чꙋдесє́мъ твои̑мъ ве́сь мі́ръ, премꙋ́дре даві́де, и҆ воспрїѧ́лъ є҆сѝ ѿ хрⷭ҇та̀ вѣне́цъ нбⷭ҇ный: є҆го́же сподо́би и҆ на́мъ полꙋчи́ти твои́ми моли́твами, всече́стне.

Лꙋ́къ си́льныхъ сокрꙋши́лъ є҆сѝ, и҆ бра́нь всѧ́кꙋ непрїѧ́зненꙋ и҆стреби́лъ є҆сѝ, всебл҃же́нне ѳео́дѡре, дѣ́йствомъ ꙗ҆́кѡ вѣща́нїемъ и҆спꙋсти́лъ є҆сѝ чꙋдеса̀ во всю̀ вселе́ннꙋю.

Всебл҃же́нне ѳео́дѡре, ᲂу҆го́дниче хрⷭ҇то́въ, на нб҃сѣ́хъ предстои́ши хрⷭ҇тꙋ̀, молѧ́сѧ, здѣ́ же честны̑ѧ мо́щи твоѧ̑ болѧ́щихъ и҆сцѣлѧ́ютъ, и҆ ѿ грѣ̑хъ и҆з̾има́ютъ.

Бг҃оро́диченъ:

И҆зсꙋши́ла є҆сѝ сады̀ безбо́жныхъ человѣ́кѡвъ, всенепоро́чнаѧ дв҃о, твои́мъ прозѧбе́нїемъ, прозѧ́бшꙋю во мнѣ̀ ѕло́бꙋ и҆скоренѝ, бг҃оневѣ́стнаѧ.

Конда́къ, гла́съ и҃:

Ꙗ҆ви́стесѧ, свѣти́льницы всесвѣ́тлїи, во пло́ти ꙗ҆́кѡ а҆́гг҃ли, и҆ ꙗ҆́кѡ жи́зни древеса̀ ра̑йскаѧ, поще́нїемъ, бдѣ́нїемъ, и҆ вѣ́рою возраща́еми, процвѣлѝ є҆стѐ, моли́твами ва́шими нбⷭ҇ныѧ бл҃года́ти прїе́мше, вра́чеве крѣ́пцы ꙗ҆́вльшесѧ, и҆сцѣлѧ́ете недꙋ́гꙋющихъ дꙋ́шы, съ вѣ́рою прибѣга́ющихъ къ ра́цѣ моще́й ва́шихъ, чꙋдотво́рцы сла́внїи, ѳео́дѡре, даві́де и҆ кѡнстанті́не: моли́те хрⷭ҇та̀ бг҃а, грѣхѡ́въ ѡ҆ставле́нїе дарова́ти вѣ́рою и҆ любо́вїю чтꙋ́щымъ па́мѧть ва́шꙋ.

І҆́косъ:

Свы́ше зва́нїе прїе́мше пресла́внѡ, безсме́ртнꙋю жи́знь наслѣ́довасте: съ пло́тїю бо на землѝ безпло́тныхъ житїѐ проше́дше, бы́сте страсте́й непрїѧ́тни. тѣ́мже восхвалѧ́емъ вы̀, ѻ҆тцы̀ прпⷣбнїи, сицєва́ѧ глаго́люще: ра́дꙋйтесѧ, свѣ̑тлаѧ свѣти̑ла, и҆ правосла́вныхъ сла́ва. ра́дꙋйтесѧ, цѣломꙋ́дрїѧ столпѝ неѡбори́мїи. ра́дꙋйтесѧ, премꙋ́драгѡ ра́зꙋма ꙗ҆вле́нїе. ра́дꙋйтесѧ, пра́вды рачи́телїе и҆звѣ́стнїи. ра́дꙋйтесѧ, ꙗ҆́кѡ по́стническими пѡ́двиги ᲂу҆мертви́вше плотски́хъ дѣѧ́нїй стремлє́нїѧ. ра́дꙋйтесѧ, ᲂу҆мы̑ наслажда́ющесѧ нбⷭ҇ныхъ неизрече́нныхъ. ра́дꙋйтесѧ, всю̀ тва́рь благоче́стнѡ ᲂу҆дивлѧ́юще чꙋдесы̀, и҆́миже посрами́шасѧ де́мѡни. ра́дꙋйтесѧ, ѻ҆рꙋжено́сцы дꙋхо́внїи, и҆́миже всѧ́ка стра́сть ᲂу҆мертви́сѧ. ра́дꙋйтесѧ, и҆сто́чницы жизненото́чныхъ во́дъ. ра́дꙋйтесѧ, помѡ́щницы вѣ́рнѡ восхвалѧ́ющымъ ва́съ. ра́дꙋйтесѧ, чꙋдотво́рцы достохва́льнїи, ѳео́дѡре и҆ даві́де и҆ кѡнстанті́не, ра́дꙋйтесѧ, помѡ́щницы вѣ́рою и҆ любо́вїю чтꙋ́щымъ па́мѧть ва́шꙋ.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Ѿ і҆ꙋде́и доше́дше, ѻ҆́троцы въ вавѷлѡ́нѣ и҆ногда̀, вѣ́рою трⷪ҇ческою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: ѻ҆тцє́въ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Прилѣ̑жныѧ твоѧ̑ по́двиги и҆ трꙋды̀ почита́юще, и҆ сла́дость ᲂу҆че́нїѧ твоегѡ̀, прпⷣбне ѻ҆́ч҃е ѳео́дѡре, и҆́миже просвѣти́ ны, и҆ наꙋчѝ воспѣва́ти трїѷпоста́сное бжⷭ҇тво̀: ѻ҆тцє́въ на́шихъ бж҃е бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Ѻ҆рꙋ́жїемъ ва́шихъ моли́твъ, ѳео́дѡре и҆ даві́де съ кѡнстанті́номъ сла́внымъ, побѣди́сте де́мѡны, и҆ съ нб҃сѐ бл҃года́ть прїѧ́сте и҆сцѣлѧ́ти болѣ̑зни, и҆ прогони́ти дꙋ́хи лꙋка̑выѧ ѿ взыва́ющихъ: бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Посто́мъ и҆ моли́твою и҆ бдѣ́нїемъ, прпⷣбне ѳео́дѡре просвѣти́всѧ, вше́лъ є҆сѝ на высотꙋ̀ добродѣ́телей, и҆ наꙋчи́лъ є҆сѝ житїе́мъ твои́мъ ве́сь мі́ръ вѣ́рнѡ воспѣва́ти: ѻ҆тцє́въ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Ѻ҆рꙋ́жїе, чⷭ҇таѧ, хранѧ́щее пре́жде врата̀ є҆де́мскаѧ, плещѝ, дв҃о, всѣ̑мъ дае́тъ, низложи́вшымъ по́стнически бори́телѧ врага̀, при́снѡ взыва́ющымъ: ѻ҆тцє́въ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Не послꙋжи́ша тва́ри, бг҃омꙋ́дрїи, па́че созда́вшагѡ, но ѻ҆́гненное преще́нїе мꙋ́жески попра́вше, ра́довахꙋсѧ пою́ще: препѣ́тый ѻ҆тцє́въ гдⷭ҇ь и҆ бг҃ъ благослове́нъ є҆сѝ.

Блаже́нно житїѐ твоѐ, и҆ кончи́на безсме́ртна, прпⷣбне ѳео́дѡре: сегѡ̀ ра́ди тѧ̀ хрⷭ҇то́съ свы́ше ᲂу҆красѝ вѣнце́мъ, и҆ просвѣща́еши ве́сь мі́ръ чꙋдесы̀, всечꙋ́дне.

Ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ ны́нѣ гра́да ꙗ҆росла́влѧ, даві́де бг҃обл҃же́нне, сто́лпъ неколе́бленъ, и҆ стѣна̀ нерꙋши́ма, вели́кое прибѣ́жище притека́ющымъ, и҆ прїе́млющымъ и҆сцѣле́нїй бл҃года́ть неѡскꙋ́днꙋю.

Хотѣ́нїемъ ѿ мїрски́хъ сла́достей ѿлꙋча́ющесѧ, стра́ннѡ человѣ́кѡмъ ꙗ҆́вльшемꙋсѧ пло́тїю присво́ившесѧ, и҆ бꙋ̑дꙋщаѧ нетлѣ̑ннаѧ стѧжа́сте, ст҃і́и, пою́ще: бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тцє́въ на́шихъ.

Бг҃оро́диченъ:

Безсѣ́меннѡ заче́нши творца̀ всѣ́хъ хрⷭ҇та̀ бг҃а, неизрече́ннѡ родила̀ є҆сѝ, є҆го́же молѝ дерзнове́нїе и҆мꙋ́щи къ немꙋ̀, да спасе́тъ ны̀ вопїю́щыѧ: бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆ц҃є́въ на́шихъ.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Седмери́цею пе́щь халде́йскїй мꙋчи́тель, бг҃очести̑вымъ неи́стовнѡ разжжѐ, си́лою же лꙋ́чшею, спасе́ны сїѧ̑ ви́дѣвъ, творцꙋ̀ и҆ и҆зба́вителю вопїѧ́ше: ѻ҆́троцы, благослови́те, свѧще́нницы, воспо́йте, лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Сле́зъ ва́шихъ ка̑пли погаси́ша собла́зны грѣхѡ́вныѧ, рѣкꙋ́ же чꙋде́съ показа́сте всѣ̑мъ на́мъ, всѧ̑кїѧ стра̑сти потоплѧ́ющꙋю притека́ющихъ къ ва́мъ, пресла́внїи ѻ҆тцы̀ ст҃і́и, ѳео́дѡре и҆ даві́де съ кѡнстанті́номъ сла́внымъ.

Вѣ́рꙋ и҆ наде́ждꙋ неразори́мꙋ, и҆ любо́вь и҆́стиннꙋю и҆мѣ́ли є҆стѐ ѻ҆тцы̀, и҆ ми́лостивное прилѣжа́нїе, терпѣ́нїе бла́го, и҆ поꙋче́нїе слове́съ дꙋхо́вныхъ, смиренномꙋ́дрїе, и҆ соверше́нное безѕло́бїе.

Подвиза́вшесѧ до́брѣ, побѣди́сте вра́жїѧ всѧ̑ дѣ̑йства, и҆ но концѣ̀ житїѧ̀ вѣнча́стесѧ, мꙋ́дрїи, ко всѣ̑мъ прпⷣбнымъ приче́тшесѧ. съ ни́миже чти́мъ вы̀, превозносѧ́ще хрⷭ҇та̀ во вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

Мт҃и бж҃їѧ чⷭ҇таѧ, страсте́й мои́хъ ᲂу҆́зы грѣхѡ́вныѧ, и҆ молвы̑ и҆ недꙋ́ги ѿженѝ: и҆́маши бо къ немꙋ̀ дерзнове́нїе и҆ ѻ҆́бласть, поми́ловати ны̀, гпⷭ҇жѐ милосе́рдаѧ, сп҃са поро́ждши пло́тїю, є҆го́же непреста́ннѡ молѝ спасти́сѧ на́мъ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Ѻ҆́троки благочести̑выѧ въ пещѝ ржⷭ҇тво̀ бг҃оро́дичо спасло̀ є҆́сть: тогда̀ ᲂу҆́бѡ ѡ҆бразꙋ́емое, ны́нѣ же дѣ́йствꙋемое, вселе́ннꙋю всю̀ воздвиза́етъ пѣ́ти тебѣ̀: гдⷭ҇а по́йте дѣла̀, и҆ превозноси́те є҆го̀ во всѧ̑ вѣ́ки.

Ликꙋ́ютъ на нб҃сѣ́хъ чи́ни а҆́гг҃льстїи, всебл҃же́нне ѳео́дѡре, и҆ вѣ́рныхъ собо́ри на землѝ, твою̀ па́мѧть похвалѧ́юще, вопїю́тъ: гдⷭ҇а воспѣва́йте дѣла̀, и҆ превозноси́те є҆го̀ во вѣ́ки.

Помоли́сѧ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ, пребл҃же́нне ѳео́дѡре, ѡ҆ приходѧ́щихъ къ тебѣ̀ съ вѣ́рою, и҆ хотѧ́щихъ ѿ тебє̀ почерпстѝ и҆сцѣле́нїѧ неѡскꙋ́днꙋю бл҃года́ть, пою́щихъ: гдⷭ҇а воспѣва́йте дѣла̀, и҆ превозноси́те є҆го̀ во вѣ́ки.

Со безтѣле́сными си́лами, прпⷣбнїи ѻ҆тцы̀, хрⷭ҇тꙋ̀ предстоитѐ, моли́твами ва́шими ст҃і́и, дꙋшє́вныѧ на́шѧ болѣ̑зни и҆сцѣли́те, и҆ ѿ безчи́сленныхъ ѕѡ́лъ и҆зба́вите на́съ вопїю́щихъ: гдⷭ҇а воспѣва́йте дѣла̀, и҆ превозноси́те є҆го̀ во вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

И҆зъ пречⷭ҇тагѡ твоегѡ̀ чре́ва, бг҃омт҃и, нбⷭ҇нагѡ дождѧ̀ ка́плѧ на́мъ ᲂу҆ка́не, на ѡ҆мове́нїе скве́рнъ, на здра́вїе тѣле́съ, на прогна́нїе лꙋка́вагѡ. тѣ́мже тѧ̀ бл҃жи́мъ, чⷭ҇таѧ, во вѣ́ки.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Оу҆жасе́сѧ ѡ҆ се́мъ нб҃о, и҆ землѝ ᲂу҆диви́шасѧ концы̀, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ ꙗ҆ви́сѧ человѣ́кѡмъ пло́тски, и҆ чре́во твоѐ бы́сть простра́ннѣйшее небе́съ: тѣ́мъ тѧ̀, бцⷣꙋ а҆́гг҃лѡвъ и҆ человѣ̑къ, чинонача̑лїѧ велича́ютъ.

Є҆стество̀ тлѣ́нное премѣни́вше, въ вѣ̑чныѧ ѡ҆би́тєли взыдо́сте, бл҃же́ннїи, житїе́мъ чи́стымъ послѣ́довавше влⷣцѣ бг҃ꙋ. тѣ́мже чествꙋ́юще ᲂу҆спе́нїе ва́ше, ст҃і́и, непреста́ннѡ хрⷭ҇та̀ велича́емъ.

Сѐ ѿве́рзесѧ ва́мъ, ѻ҆тцы̀, нбⷭ҇ное црⷭ҇тво, сконча́вшымъ до́брое тече́нїе, и҆ ви́дите, ꙗ҆̀же ви́дѧтъ а҆́гг҃лы, воздаѧ́нїе трꙋдѡ́въ подае́тъ ва́мъ по́чєсти бг҃ъ. тѣ́мже ᲂу҆блажа́емъ вы̀.

Вы́спрь къ бг҃ꙋ мы́сль и҆мꙋ́ще, прпⷣбнїи, земна̑ѧ ѡ҆ста́висте, трꙋда̀ ра́ди воздержа́нїемъ за неѡсла́бное ѡ҆блегча́еми, и҆ со а҆́гг҃лы ны́нѣ водворѧ́етесѧ, хрⷭ҇та̀ велича́юще.

Бг҃оро́диченъ:

Пощади́ мѧ, гдⷭ҇и, пощадѝ є҆гда̀ хо́щеши сꙋди́ти мѝ, не ѡ҆сꙋдѝ менѐ во ѻ҆́гнь, нижѐ ꙗ҆́ростїю твое́ю ѡ҆бличи́ мѧ, мо́литъ тѧ̀ дв҃а ро́ждшаѧ тѧ̀, хрⷭ҇тѐ, и҆ а҆́гг҃лѡвъ собо́ри, и҆ прпⷣбныхъ соста́вы.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Всѧ́къ земноро́дный да взыгра́етсѧ, дх҃омъ просвѣща́емь, да торжествꙋ́етъ же безпло́тныхъ ᲂу҆мѡ́въ є҆стество̀, почита́ющее свѧще́нное торжество̀ бг҃ома́тере, и҆ да вопїе́тъ: ра́дꙋйсѧ, всебл҃же́ннаѧ бцⷣе, чⷭ҇таѧ приснодв҃о.

Оу҆диви́сѧ во все́мъ мі́рѣ, ѳео́дѡре, твоѧ̀ па́мѧть, чꙋдесы̀ сїѧ́ющи ꙗ҆́коже со́лнце, и҆ ѕлы̑ѧ болѣ̑зни и҆сцѣлѧ́ющи всѣ́хъ. тѣ́мже на́шѧ стра̑сти разженѝ, мо́лимсѧ тебѣ̀, просѧ̀ на́мъ ѿпꙋще́нїѧ, чꙋдотво́рче хрⷭ҇то́въ, и҆ просвѣти́ ны твои́ми моли́твами, да тѧ̀ всѝ велича́емъ.

Да вхо́дѧтъ ны́нѣ во ст҃ы́й хра́мъ, честны̑мъ твои̑мъ моще́мъ, прпⷣбне ѳео́дѡре, благоче́стїѧ держа́тели, и҆ всѧ́къ во́зрастъ припа́дающе, про́сѧтъ ѿ тебє̀ почерпстѝ и҆сцѣле́нїѧ, здра́вїѧ и҆ спасе́нїѧ, хрⷭ҇та̀ велича́юще.

И҆ ны́нѣ моли́тесѧ ко хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ, всечꙋ́днїи, ѳео́дѡре и҆ даві́де и҆ кѡнстанті́не, да ва́ши честны̑ѧ мо́щи всегда̀ подаю́тъ слѣпы̑мъ прозрѣ́нїе, и҆ хромы̑мъ хожде́нїе, больны̑мъ и҆сцѣле́нїе, и҆ всѣ̑мъ здра́вїе и҆ спасе́нїе, да ва́съ всѝ велича́емъ.

Бг҃оро́диченъ:

Прест҃а́ѧ дв҃о бцⷣе марі́е, со а҆́гг҃лы и҆ а҆рха́гг҃лы и҆ со всѣ́ми нбⷭ҇ными си́лами, и҆ со прⷪ҇рѡ́ки, и҆ а҆пⷭ҇лы, и҆ съ ли̑ки прпⷣбныхъ ѻ҆тцє́въ, и҆ свѧще́нныхъ мꙋ́чєникъ, и҆ со бл҃же́ннымъ ѳео́дѡромъ, моли́сѧ сн҃ꙋ твоемꙋ̀ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ на́шемꙋ, да и҆зба́витъ ны̀ ѿ всѣ́хъ бѣ́дъ, тѧ̀ велича́ющыѧ.

Свѣти́ленъ:

Ꙗ҆́коже со́лнце блиста́ѧ, зарю̀ и҆спꙋща́еши чꙋде́съ, просвѣща́ѧ всѣ́хъ сердца̀, твою̀ сла́внꙋю па́мѧть творѧ́щихъ вѣ́рнѡ, пребл҃же́нне ѳео́дѡре, и҆ спаса́еши ѿ бѣ́дъ и҆ бꙋ́дꙋщагѡ гнѣ́ва.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника.

На хвали́техъ стїхи̑ры, гла́съ и҃:

Прпⷣбне ѻ҆́ч҃е, досточꙋ́дне ѳео́дѡре, ѡ҆брѣ́тши дꙋ́шꙋ твою̀ ѿ скве́рны всѧ́кїѧ чи́стꙋ, дх҃а бл҃года́ть всест҃а́гѡ въ тѧ̀ всели́сѧ, ꙗ҆́кѡ незаходи́мый свѣ́тъ: є҆гѡ́же дѣ́йствомъ дꙋ́хи лꙋка̑выѧ ѿго́ниши всегда̀, и҆ и҆сцѣлѧ́еши недꙋ́ги и҆ болѣ̑зни приходѧ́щихъ къ тебѣ̀ просты́мъ се́рдцемъ, и҆ соверша́ющихъ твою̀ па́мѧть свѧтꙋ́ю, и҆ кла́нѧющихсѧ моще́мъ твои̑мъ, и҆ вопїю́щихъ: бг҃оно́се хрⷭ҇то́въ ᲂу҆го́дниче, молѝ спасти́сѧ на́мъ.

Два́жды.

Чꙋ̑вства всѧ̑ пло́ти ѡ҆бꙋзда́въ, и҆ нака́занъ зако́номъ бы́въ, мꙋ́дре, бжⷭ҇твеннагѡ зна́нїѧ, ѿтꙋ́дꙋ просла́вилсѧ є҆сѝ сла́вою, и҆ ѿ сла́вы, сла́вне, въ сла́вꙋ преше́лъ є҆сѝ: и҆ ꙗ҆́кѡ и҆сто́чникъ, дх҃а ст҃а́гѡ си́лою, чꙋдеса̀ ди̑вна содѣ́ѧлъ є҆сѝ, прпⷣбне ѻ҆́ч҃е ѳео́дѡре, дѣѧ́нїѧ да́ръ равноапⷭ҇ленъ прїи́мъ ѿ вы́шнѧгѡ про́мысла, и҆ щито́мъ и҆́стиннымъ ѡ҆гра́ждсѧ, си́лою крⷭ҇та̀ ᲂу҆крѣпи́всѧ, полкѝ проти́вныхъ побѣжда́ѧ, и҆ человѣ́ки ꙗ҆́снѡ наꙋчѝ, просвѣща́ѧ чꙋдесы̀ мно́гими, ѳео́дѡре бл҃же́нне, молѝ спасти́сѧ на́мъ.

Всѧ̑ чтꙋ́щыѧ вѣ́рою па́мѧть твою̀ свѣ́тлѡ, сподо́би твои́ми моли́твами, лю́тыхъ напа́стей и҆ стра́стныхъ бꙋ́рь всѣ́хъ гонзнꙋ́ти при́снѡ, и҆ грѣхѡ́въ проще́нїе прїѧ́ти, и҆ доитѝ ми́лости и҆ ра́дости неизрече́нныѧ, пребл҃же́нне ѳео́дѡре, молѝ спасти́сѧ на́мъ.

Сла́ва, гла́съ то́йже:

Прїиди́те всѝ вѣ́рнїи, согла́снѡ воспои́мъ пребл҃же́ннаго ѳео́дѡра, благоче́стїѧ свѣ́тлость, воздержа́нїѧ пра́вило, терпѣ́нїѧ сто́лпъ, чистоты̀ сокро́вище, смире́нїѧ рѣкꙋ̀ ѻ҆би́льнꙋю, ни́щихъ ᲂу҆тѣше́нїе, стра́нныхъ страннопрїи́мника, и҆́стинныѧ любвѐ хрⷭ҇то́вы дѣ́лателѧ и҆́стиннѡ и҆́скреннѧго, и҆ семꙋ̀ ᲂу҆́бѡ жи́въ предстои́тъ, человѣ́кѡвъ застꙋ́пникъ и҆ спаси́тель показа́сѧ, болѣ́зней и҆ страсте́й неисцѣ́льныхъ, и҆ всѧ́кихъ напа́стей и҆сцѣли́тель, и҆ мо́литъ спасти́сѧ на́мъ.

И҆ ны́нѣ, пра́здника, гла́съ то́йже:

Є҆го́же дре́вле мѡѷсе́й:

На лїтꙋргі́и: Бл҃жє́нна пра́здника, пѣ́снь з҃-ѧ, на д҃: и҆ ст҃ы́хъ пѣ́снь г҃-ѧ, на д҃. Прокі́менъ, гла́съ з҃: Честна̀ предъ гдⷭ҇емъ сме́рть прпⷣбныхъ є҆гѡ̀. Сті́хъ: Что̀ возда́мъ гдⷭ҇еви ѡ҆ всѣ́хъ, ꙗ҆̀же воздаде́ ми; А҆пⷭ҇лъ, къ гала́тѡмъ, зача́ло сг҃і. А҆ллилꙋ́їа, гла́съ ѕ҃: Блаже́нъ мꙋ́жъ боѧ́йсѧ гдⷭ҇а: Сті́хъ: Си́льно на землѝ бꙋ́детъ сѣ́мѧ є҆гѡ̀. Є҆ѵⷢ҇лїе матѳе́а, зача́ло і҃. Прича́стенъ: Въ па́мѧть вѣ́чнꙋю бꙋ́детъ првⷣникъ:

Комментарии для сайта Cackle