Азбука веры Православная библиотека Богослужение Последование малого повечерия во Святую и Великую Среду
Распечатать

Богослужения Страстной Седмицы наряду
Последование малого повечерия во Святую и Великую Среду

← Последование вечерни и литургии Преждеосвященных Даров

Последование утрени →

Священник: Благослове́н Бог наш всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, Иже везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бли́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, Иже еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Святаго Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (12 раз.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́ Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́ Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50.

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твоей, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя. я́ко беззако́ние мое аз знаю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобою сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се бо в беззакониях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя мати моя́. Се бо и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе моей. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззаконный путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́, возра́дуется язы́к мой пра́вде Твоей. Го́споди, устне́ мои отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́, я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н: се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

Псалом 69.

Бо́же, в по́мощь мою вонми́, Го́споди, помощи́ ми потщи́ся. Да постыдя́тся и посра́мятся и́щущий ду́шу мою, да возвратя́тся вспять, и постыдя́тся хотя́щий ми зла́я. Да возвратя́тся а́бие стыдя́щеся глаго́лющий ми: бла́гоже, бла́гоже.

Да возра́дуются и возвеселя́тся о Тебе́ вси и́щущий Тебе́, Бо́же, и да глаго́лют выну: да возвели́чится Госпо́дь, лю́бящий спасе́ние Твое́. Аз же нищ есмь и убо́г, Бо́же, помози́ ми. Помо́щник мои́ и Изба́витель мои́ еси́ Ты, Го́споди, не закосни́.

Псалом 142.

Го́споди, услы́ши моли́тву мою, внуши́ моле́ние мое во и́стине Твоей, услы́ши мя в пра́вде Твоей: и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобою всяк живы́й. я́ко погна́ враг ду́шу мою, смири́л есть в зе́млю живо́т мои́, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя века. И уны́ во мне дух мои́, во мне смяте́ся се́рдце мое. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твоих, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе́ ру́це мои, душа́ моя́, я́ко земля́ безво́дная Тебе́. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мои́, не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́, и уподо́блюся низходя́щим в ров. Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь, во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою. Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мои́. Дух Твои́ Благи́и́ наста́вит мя на зе́млю пра́ву, и́мене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою. И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя́ и погуби́ши вся стужа́ющия души́ моей, я́ко аз раб Твои́ есмь.

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя, вели́кия ра́ди сла́вы Твоей. Го́споди Царю́ Небе́сный, Бо́же о́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единородный Иису́се Христе́ и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, Агнче Бо́жии́, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас, взе́мляй грехи́ ми́ра, приими́ моли́тву на́шу. Седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. я́ко Ты еси́ еди́н Свят, Ты еси́ еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, в сла́ву Бо́га Отца́. Ами́нь.

На всяку нощь благословлю́ Тя, и восхвалю́ и́мя Твое́ во ве́ки и в век ве́ка.

Го́споди, прибе́жище был еси нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой: я́ко у Тебе́ исто́чник живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя.

Сподо́би, Го́споди, в нощь сию, без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки. Ами́нь.

Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии Твои́ми.

Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри. Тебе́ подоба́ет хвала́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, Иже от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, Имже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы, и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, Иже от Отца́ исходя́щаго, Иже со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

В Великую Среду на повечерии поем трипеснец господина Андрея Критскаго Великаго Четвертка, глас 6, ирмос по дважды. Последи ирмос оба лика вкупе.

Песнь 4

Ирмос: Услы́ша проро́к прише́ствие Твое́, Го́споди, и убойся: я́ко хо́щеши от Де́вы роди́тися, и челове́ком яви́тися, и глаго́лаше: услы́шах слух Тво́й, и убоя́хся, сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди. (Дважды.)

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Го́рница по́стланная прия́т Тя, Созда́теля и стаи́нники, и та́мо Па́сху сконча́л еси́, и та́мо соде́лал еси́ та́инства: тамо бо двема́ по́сланома ны́не ученико́ма Твои́ма, па́сха угото́вася Тебе́.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Иди́те ко о́нсице, вся Ве́дый предглаго́лет апо́столом, и блаже́н есть, и́же мо́жет ве́рно прия́ти Го́спода: го́рницу у́бо се́рдце предугото́вав и ве́черю благоче́стие.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Нрав сребролю́бия, и о́браз твой безу́мия испо́лнь, несмы́сленный Иу́до: вве́рен бо быв еди́н то́кмо ковче́жцу, вся́ко не преклони́лся еси́ к милосе́рдию, но заключи́л еси́ жесто́каго твоего́ се́рдца утро́бу, преда́в еди́наго Благоутро́бнаго.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Нрав богоуби́йц прода́нию сребролю́бца смеси́выйся: ов у́бо ко убие́нию вооружи́ся, ов же к сре́бреником устремля́шеся: удавле́нием бо тогда́ предразсуди́в покая́ние зле, е́же жи́ти лиши́ся.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Лобыза́ние испо́лнено льсти, е́же ра́дуйся, со ору́жием, льсти́вый Иу́до: язы́ком у́бо провещава́еши я́же к соедине́нию, нра́вом же помава́еши к разстоя́нию: преда́ти бо беззако́нником Благоде́теля ле́стне поучи́лся еси́.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Лобыза́еши и продае́ши, Иу́до, целу́еши и не стыди́шися, ле́стию притеки́й. Кто ненави́дя лобыза́ет треокая́нне?

Кто любя́ продае́т на цене́? Лобыза́ние твоего́ безсту́днаго злосове́тия облича́ет произволе́ние.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му́ Ду́ху.

Неразде́льное существо́м, несли́тное Ли́цы, благословлю́ Тя, Тро́ическое Еди́но Божество́, я́ко единоца́рственное и сопресто́льное, вопию́ Тебе́ песнь вели́кую, в вы́шних трегу́бо песносло́вимую.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Зача́тие па́че сло́ва, рождество́ Твое́ па́че естества́, Богороди́тельнице: о́во у́бо от Ду́ха без Се́мене, о́во же зако́нов естества́ тая́щееся, я́ко нетле́нно, и па́че естества́ вся́каго рожде́ния: Бог бо ражда́емое.

Ирмос: Услы́ша проро́к прише́ствие Твое́, Го́споди, и убоя́ся: я́ко хо́щеши от Де́вы роди́тися, и челове́ком яви́тися, и глаго́лаше: услы́шах слух Тво́й, и убоя́хся, сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Седален, глас 4:

Подобен: Яви́лся еси́ днесь:

Яды́й, Влады́ко, со ученики́ Твои́ми, та́инственно яви́л еси́ всесвято́е Твое́ заколе́ние, и́мже тли изба́вихомся, честна́я Твоя́ почита́ющий страда́ния.

Песнь 8

Ирмос: Его́же во́инства небе́сная сла́вят, и трепе́щут Херуви́ми и Серафи́ми, вся́ко дыха́ние и тварь, по́йте, благослови́те и превозноси́те во вся ве́ки. (Дважды.)

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Зако́нное сконча́в повеле́ние, скрижа́ли зако́нный написа́вый в Сина́и, снеде́ у́бо па́сху дре́внюю и сено́вную, бысть же Па́сха та́йная и живоже́ртвенная.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

От ве́ка сокрове́нную, Христе́, прему́дрость тайноводя́, показа́л еси́ ку́пно всем апо́столом, Спа́се, на ве́чери, ю́же це́рквам преда́ша богоно́снии.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Еди́н от вас ле́стию преда́ст Мя, евре́ем прода́в в нощь сию́, сие́ Христо́с возопи́в смуща́ше дру́ги: тогда́ еди́н ко еди́ному недоумева́яся колеба́шеся.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Смири́вся нас ра́ди Бога́тый, от ве́чери воста́в, ле́нтий прие́м, сим препоя́сался еси́, и прикло́нь вы́ю, омы́л еси́ но́ги ученико́в и преда́теля.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Па́че ума́, и неизрече́нна ра́зума высоте́ Твое́й, Иису́се, кто не удиви́тся! я́ко бре́нию предста́л еси́, Соде́телю вся́ческих, омыва́я у́бо но́ги, отира́я же и ле́нтием.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Учени́к, его́же любля́ше Госпо́дь, на пе́рси возле́г рече́ к Нему́: кто есть предая́й Тя? Христо́с же ко о́ному: сей вложи́вый в соли́ло ны́не ру́ку.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Учени́к хлеб прие́мый, по хле́бе отлуча́ется, прода́нию поуча́яйся, тече́т ко иуде́ем, глаго́лет беззако́нным: что мне хо́щете да́ти, и аз Его́ вам преда́м.

Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

Еди́наго Бо́га по существу́ чту, три Ипоста́си пою́ определи́тельне, и́ныя, но не и́наковыя: поне́же Божество́ еди́но, в трие́х Ли́цех, и́бо Оте́ц и Сын и Боже́ственный Дух.

И ны́не и присно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Изба́ви нас, Иису́се Спа́се наш, от ле́сти лука́ваго и напа́сти, приими́ Богоро́дицу моля́щуюся непреста́нно: Ма́ти бо есть, и мо́жет Тя умоли́ти.

Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.

Ирмос: Его́же во́инства небе́сная сла́вят, и трепе́щут Херуви́ми и Серафи́ми, вся́ко дыха́ние и тварь, по́йте, благослови́те и превозноси́те во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Безсе́меннаго зача́тия рождество́ несказа́нное, Ма́тере безму́жныя нетле́нен плод, Бо́жие бо рожде́ние обновля́ет естества́. Те́мже Тя вси ро́ди, я́ко Богоневе́стную Ма́терь, правосла́вно велича́ем. (Два́жды.)

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Вели́кое та́инство Твоего́ вочелове́чения, на ве́чери совозлежа́щу Тебе́ ученико́м Твои́м, Человеколюбие, откры́в рекл еси́: яди́те хлеб живо́тный ве́рою, пи́йте и Кровь, излия́нную от богоре́бреннаго заколе́ния.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Сень небе́сная яви́ся го́рница, иде́же па́сху Христо́с соверши́: ве́черя безкро́вная и слове́сная слу́жба, трапе́за же та́мо соверше́нных та́йн, мы́сленный же́ртвенник.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Па́сха Христо́с есть вели́кая и всечестна́я, снеде́н быв я́ко хлеб: закла́н же я́ко овча́: Той бо вознесе́ся о нас же́ртва. Того́ Те́ла благоче́стно, и Того́ Кро́ве вси та́йно причаща́емся.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Хлеб благослови́в, Хлеб сый небе́сный, благодари́в Отцу́ Роди́телю, прие́мый, и ча́шу ученико́м дава́л еси́: приими́те, иди́те, вопия́, сие́ есть Те́ло Мое́, и Кровь нетле́нный жи́зни.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Ами́нь глаго́ля, рече́ ро́ждиям лоза́, апо́столом Христо́с и́стина: отсе́ле не и́мам пи́ти от лозы́ питие́, до́ндеже пию́ е́ но́вое, во сла́ве Отца́ Моего́, с ва́ми, насле́дники мои́ми.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Прода́еши на три́десятих сре́бреницех Го́спода и не помышля́еши, Иу́до беззако́нный, ве́чери та́инство, или́ честно́е умове́ние. О ка́ко попо́лзся паде́нием, в коне́ц све́та прише́л еси́, удавле́ние облобыза́в!

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Ру́це просте́рл еси́, и́миже хлеб прия́л еси́ нетле́ния, прия́ти сре́бреники, уста́ к целова́нию принося́ льсти́вно, и́миже Те́ло Христо́во и Кровь прия́л еси́: но го́ре тебе́, я́коже рече́ Христо́с.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Христо́с учреди́ мир, небе́сный и боже́ственный хлеб прииди́те у́бо христолю́бцы, бре́нными устна́ми, чи́стыми же сердцы́, прии́мем ве́рно жре́мую па́сху, в нас священноде́йствуемую.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Отца́ просла́вим, Сы́на превознесе́м, Боже́ственному Ду́ху ве́рно поклони́мся, Тро́ице Неразде́льней, Еди́нице по существу́: я́ко Све́ту и Све́том, и Животу́ и Живото́м, животворя́щему и просвеща́ющему концы́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Черто́г Небе́сный и Неве́ста Присноде́ва, еди́на яви́лася еси́, Бо́га носи́вши, ро́ждши же непрело́жно, из Тебе́ воплоще́нна. Те́мже Тя вси ро́ди, я́ко Богоневе́стную Ма́терь, правосла́вно велича́ем.

Ирмос: Безсе́меннаго зача́тия рождество́ несказа́нное, Ма́тере безму́жныя нетле́нен плод, Бо́жие бо рожде́ние обновля́ет естества́. Те́мже Тя вси ро́ди, я́ко Богоневе́стную Ма́терь, правосла́вно велича́ем.

Чтец: Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене́ Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, и́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

Кондак Великого Четвертка, глас 2:

Подобен: Вы́шних ища:

Хлеб прие́м в ру́це преда́тель, сокрове́нно ты́я простира́ет, и прие́млет це́ну Созда́вшаго Свои́ма рука́ма челове́ка, и неиспра́влен пребы́сть Иу́да раб и льстец.

Го́споди, поми́луй. (40 раз.)

Иже на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на небеси́ и на земли́ покланя́емый и сла́вимый Христе́ Бо́же, долготерпели́ве, многоми́лостиве, многоблагоутро́бне, Иже пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, Иже вся зовы́й ко спасе́нию, обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы, и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м: ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней. Огради́ нас святы́ми Твои́ми Ангелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры, и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы: я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Именем Госпо́дним благослови́, о́тче.

Священник: Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас.

Чтец: Ами́нь.

Молитва:

Нескве́рная, Небла́зная, Нетле́нная, Пречи́стая, Чи́стая Де́во, Богоневе́сто Влады́чице, я́же Бо́га Сло́ва челове́ком пресла́вным Твои́м рождество́м соедини́вшая, и отри́нувшееся естество́ ро́да на́шего небе́сным совоку́пльшая, я́же ненаде́жных еди́на наде́жда Он бори́мых по́моще, гото́вое заступле́ние к Тебе́ притека́ющих, и всех христиа́н прибе́жище: не гнуша́йся мене́ гре́шнаго, скве́рнаго, скве́рными по́мыслы, и словесы́, и дея́ньми всего́ себе́ непотре́бна сотво́рша, и ра́зумом ле́ности сласте́й жития́ раба́ бы́вша. Но я́ко человеколюби́ваго Бо́га Ма́ти, человеколю́бие умилосе́рдися о мне гре́шнем и блу́днем, и приими́ мое е́же от скве́рных усте́н приноси́мое Тебе́ моле́ние, и Твоего́ Сы́на, и на́шего Влады́ку и Го́спода, ма́тернее Твое́ дерзнове́ние употребля́ющи, моли́, да отве́рзет и мне человеколю́бныя утро́бы Своея́ бла́гости, и презре́в моя́ безчи́сленная прегреше́ния, обрати́т мя к покая́нию, и Свои́х за́поведей де́лателя иску́сна яви́т мя. И предста́ни мне при́сно, я́ко ми́лостивая и милосе́рдая, и благолюби́вая, в настоя́щем у́бо житии́ те́плая Предста́тельнице и Помо́щнице, сопроти́вных наше́ствия отгоня́ющи, и ко спасе́нию наставля́ющи мя: и во вре́мя исхо́да моего́ окая́нную мою́ ду́шу соблюда́ющи, и те́мныя зра́ки лука́вых бесо́в дале́че от нея́ отгоня́ющи, в стра́шный же день суда́ ве́чныя мя избавля́ющи му́ки, и неизрече́нныя сла́вы Твоего́ Сы́на и Бо́га на́шего, насле́дника мя показу́ющи. Ю́же и да улучу́, Влады́чице моя́, Пресвята́я Богоро́дице, Твои́м хода́тайством и заступле́нием, благода́тию и человеколю́бием Единоро́днаго Сы́на Твоего́, Го́спода и Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́: Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва ко Господу нашему Иисусу Христу, Антиоха монаха Пандекта:

И даждь нам, Влады́ко, на сон гряду́щим, поко́й те́ла и души́: и сохрани́ нас от мра́чнаго сна грехо́внаго, и от вся́каго те́мнаго и нощна́го сладостра́стия, укроти́ стремле́ния страсте́й, угаси́ разжже́нныя стре́лы лука́ваго, я́же на ны льсти́вно движи́мыя. Пло́ти на́шея воста́ния утоли́, и вся́кое земно́е и веще́ственное на́ше мудрова́ние успи́, и да́руй нам, Бо́же, бодр ум, целому́др по́мысл, се́рдце трезвя́щееся, сон лего́к, и вся́каго сатанина́ мечта́ния измене́н. Возста́ви же нас во вре́мя моли́твы утвержде́ны в за́поведех Твои́х, и па́мять суде́б Твои́х в себе́ тве́рду иму́ща: всено́щное славосло́вие нам да́руй, во е́же пе́ти, и благослови́ти, и сла́вити пречестно́е и великоле́пое и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресла́вная Присноде́во Ма́ли Христа́ Бо́га, принеси́ на́шу моли́тву Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему, да спасе́т Тобо́ю ду́ши на́ша.

Молитва иная, святаго Иоанникия:

Упова́ние мое́ Оте́ц, прибе́жище мое́ Сын, покро́в мой Дух Святы́й, Тро́ице Свята́я, сла́ва Тебе́.

Священник: Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, Упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

Лик: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Благослови́.

Священник творит отпуст:

Христо́с, и́стинный Бог наш, моли́твами Пречи́стый Своей Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, поми́лует и спасе́т нас, я́ко Благ и Человеколю́бец.

Лик: Ами́нь.

Священник глаголет:

Помо́лимся о Вели́ком Господи́не и отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Алекси́и и о Господи́не на́шем, Преосвяще́ннейшем епи́скопе (или: архиепи́скопе, или: митрополи́те, имя, егоже есть область).

Лик: Го́споди, поми́луй.

О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О ненави́дящих и лю́бящих нас.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О ми́лующих и служа́щих нам.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О запове́давших нам, недосто́йным, моли́тися о них.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О избавле́нии плене́нных.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О отше́дших отце́х и бра́тиях на́ших.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О в мо́ри пла́вающих.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О в не́мощех лежа́щих.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Помо́лимся и о изоби́лии плодо́в земны́х.

Лик: Го́споди, поми́луй.

И о вся́кой души́ христиа́н правосла́вных.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Ублажи́м правосла́вныя архиере́и и кти́торы свята́го хра́ма сего́.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Роди́тели на́ша, и вся пре́жде отше́дшия отцы́ и бра́тию на́шу, зде лежа́щия, и повсю́ду, правосла́вныя.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Священник: Рцем и о себе́ саме́х.

Лик: Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Священник: Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас.

Лик: Ами́нь.

← Последование вечерни и литургии Преждеосвященных Даров

Последование утрени →

Комментарии для сайта Cackle