Азбука веры Православная библиотека Богослужение Служба во Святый и Великий Четверток. Последование утрени
Распечатать

Богослужения Страстной Седмицы наряду
Служба во Святый и Великий Четверток. Последование утрени

← Последование малого повечерия

Последование часов →

Священник: Благослове́н Бог наш всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (12 раз.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалмы 19 и 20.

Услы́шит тя Госпо́дь в день печа́ли, защи́тит тя и́мя Бо́га Иа́ковля. По́слет ти по́мощь от Свята́го и от Сио́на засту́пит тя. Помяне́т вся́ку же́ртву твою́, и всесожже́ние твое́ ту́чно бу́ди. Даст ти Госпо́дь по се́рдцу твоему́ и весь сове́т твой испо́лнит. Возра́дуемся о спасе́нии твое́м и во и́мя Го́спода Бо́га на́шего возвели́чимся. Испо́лнит Госпо́дь вся проше́ния твоя́. Ны́не позна́х, я́ко спасе́ Госпо́дь Христа́ Своего́, услы́шит его́ с небесе́ свята́го Своего́, в си́лах спасе́ние десни́цы Его́. Си́и на колесни́цах, и си́и на ко́нех, мы же во и́мя Го́спода Бога на́шего призове́м. Ти́и спя́ти бы́ша и падо́ша, мы же воста́хом и испра́вихомся. Го́споди, спаси́ царя́ и услы́ши ны, во́ньже а́ще день призове́м Тя.

Го́споди, си́лою Твое́ю возвесели́тся царь и о спасе́нии Твое́м возра́дуется зело́. Жела́ние се́рдца его́ дал еси́ ему́, и хоте́ния устну́ его́ не́си лиши́л его́. Я́ко предвари́л еси́ его́ благослове́нием благосты́нным, положи́л еси́ на главе его́ вене́ц от ка́мене че́стна. Живота́ проси́л есть у Тебе́, и дал еси́ ему́ долготу́ дний во век ве́ка. Ве́лия сла́ва его́ спасе́нием Твои́м, сла́ву и велеле́пие возложи́ши на него́. Я́ко да́си ему́ благослове́ние во век ве́ка, возвесели́ши его́ ра́достию с лице́м Твои́м, я́ко царь упова́ет на Го́спода, и ми́лостию Вы́шняго не подви́жится. Да обря́щется рука́ Твоя́ всем враго́м Твои́м, десни́ца Твоя́ да обря́щет вся ненави́дящия Тебе́. Я́ко положи́ши их я́ко пещь о́гненную во вре́мя лица́ Твоего́, Госпо́дь гне́вом Свои́м смяте́т я́, и снест их огнь. Плод их от земли́ погуби́ши, и се́мя их от сыно́в челове́ческих. Я́ко уклони́ша на Тя зла́я, помы́слиша сове́ты, и́хже не возмо́гут соста́вити. Я́ко положи́ши я́ хребе́т, во избы́тцех Твои́х угото́виши лице́ их. Вознеси́ся, Го́споди, си́лою Твое́ю, воспое́м и пое́м си́лы Твоя́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

И тропари сия:

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́: побе́ды на сопротивныя да́руя, и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Вознесы́йся на Крест во́лею, тезоимени́тому Твоему́ но́вому жи́тельству щедро́ты Твоя́ да́руй, Христе́ Бо́же, возвесели́ нас си́лою Твое́ю, побе́ды дая́ нам на сопоста́ты, посо́бие иму́щим Твое́ ору́жие ми́ра, непобеди́мую побе́ду.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Предста́тельство стра́шное и непосты́дное, не пре́зри, Блага́я, моли́тв на́ших, Всепе́тая Богоро́дице, утверди́ правосла́вных жи́тельство, спаси́ ве́рныя лю́ди Твоя́ и подаждь им с небесе́ побе́ду, зане́ родила́ еси́ Бо́га, еди́на Благослове́нная.

Священник: Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Лик: Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе (имя) и о Господи́не на́шем Преосвяще́ннейшем епи́скопе (или: архиепи́скопе, или: митрополи́те, имя, егоже есть область), и о всей во Христе́ бра́тии на́шей.

Лик: Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́.

Лик: Го́споди, помилуй. (Трижды.)

Еще́ мо́лимся за всю бра́тию и за вся христиа́ны.

Лик: Го́споди, помилуй. (Трижды.)

Священник: Я́ко ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.

Священник: Сла́ва Святе́й и Единосу́щней и Животворя́щей и Неразде́льней Тро́ице всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Аминь.

Чтец глаголет шестопсалмие (псалмы 3, 37, 62, 87, 102:142).

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. (Трижды.)

Го́споди, устне́ мой отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. (Дважды.)

Го́споди, что ся умно́жиша стужа́ющии ми? Мно́зи востаю́т на мя, мно́зи глаго́лют души́ моей: несть спасе́ния ему в Бо́зе его. Ты же, Го́споди, Засту́пник мой еси́, сла́ва моя и вознося́й главу́ мою. Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, и услы́ша мя от горы́ святы́я Своея́. Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя. Не убою́ся от тем люде́й, о́крест напа́дающих на мя. Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой, я́ко Ты порази́л еси́ вся вражду́ющия ми всу́е: зу́бы гре́шников сокруши́л еси́. Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́.

Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя.

Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́. Я́ко стре́лы Твоя́ унзо́ша во мне, и утверди́л еси́ на мне ру́ку Твою. Несть исцеле́ния в пло́ти моей от лица́ гне́ва Твоего́, несть ми́ра в косте́х моих от лица́ грех моих. Я́ко беззако́ния моя превзыдо́ша главу́ мою, я́ко бре́мя тя́жкое отяготе́ша на мне. Возсмерде́ша и согни́ша ра́ны моя от лица́ безу́мия моего́. Пострада́х и сляко́хся до конца́, весь день се́туя хожда́х. Я́ко ля́двия моя напо́лнишася поруга́ний, и несть исцеле́ния в пло́ти моей. Озло́блен бых и смири́хся до зела́, рыка́х от воздыха́ния се́рдца моего́. Го́споди, пред Тобо́ю все жела́ние мое, и воздыха́ние мое от Тебе́ не утаи́ся. Се́рдце мое смяте́ся, оста́ви мя си́ла моя, и свет о́чию моею, и той несть со мною. Дру́зи мои и и́скреннии мои прямо мне прибли́жишася и ста́ша, и бли́жнии мои отдале́че мене́ ста́ша, и нужда́хуся и́щущии ду́шу мою, и и́щущии зла́я мне глаго́лаху су́етная и льсти́вным весь день поуча́хуся. Аз же я́ко глух не слы́шах и я́ко нем не отверза́яй уст своих. И бых я́ко челове́к не слы́шай и не имы́й во усте́х своих обличе́ния. Я́ко на Тя, Го́споди, упова́х, Ты услы́шиши, Го́споди Бо́же мой. Я́ко рех: да не когда́ пора́дуют ми ся врази́ мои: и внегда́ подвижа́тися нога́м моим, на мя велере́чеваша. Я́ко аз на ра́ны гото́в, и боле́знь моя предо мною есть вы́ну. Я́ко беззако́ние мое аз возвещу́ и попеку́ся о гресе́ моем. Врази́ же мои живу́т и укрепи́шася па́че мене́, и умно́жишася ненави́дящии мя без пра́вды. Воздаю́щии ми зла́я возблага́я оболга́ху мя, зане́ гоня́х благосты́ню. Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от Мене́. Вонми́ в по́мощь мою, Го́споди спасе́ния моего́.

Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от Мене́. Вонми́ в по́мощь мою, Го́споди спасе́ния моего́.

Бо́же, Бо́же мой, к Тебе́ у́тренюю, возжада́ Тебе́ душа́ моя, коль мно́жицею Тебе́ плоть моя, в земли́ пу́сте и непрохо́дне, и безво́дне. Та́ко во святе́м яви́хся Тебе́, ви́дети си́лу Твою и сла́ву Твою. Я́ко лу́чши ми́лость Твоя па́че живо́т, устне́ мои похвали́те Тя. Та́ко благословлю́ Тя в животе́ моем, о и́мени Твое́м воздежу́ ру́це мои. Я́ко от ту́ка и ма́сти да испо́лнится душа́ моя, и устна́ма ра́дости восхва́лят Тя уста́ моя. Аще помина́х Тя на посте́ли моей, на у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя. Ти́и же всу́е иска́ша ду́шу мою, вни́дут в преиспо́дняя земли́, предадя́тся в ру́ки ору́жия, ча́сти ли́совом бу́дут. Царь же возвесели́тся о Бо́зе, похва́лится всяк клены́йся Им, я́ко загради́шася уста́ глаго́лющих непра́ведная.

На у́тренних поуча́хся в Тя, я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся.

Прильпе́ душа́ моя по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему, я́ко испо́лнися зол душа́ моя, и живо́т мой а́ду прибли́жися. Привмене́н бых с низходя́щими в ров, бых я́ко челове́к без по́мощи, в ме́ртвых свобо́дь, я́ко я́звеннии спя́щии во гро́бе, и́хже не помяну́л еси ктому́, и ти́и от руки́ Твоей отринове́ни бы́ша. Положи́ша мя в ро́ве преиспо́днем, в те́мных и се́ни сме́ртней. На мне утверди́ся я́рость Твоя, и вся во́лны Твоя наве́л еси́ на мя. Уда́лил еси зна́емых моих от Мене́, положи́ша мя ме́рзость себе́: пре́дан бых и не исхожда́х. О́чи мои изнемого́сте от нищеты́, воззва́х к Тебе́, Го́споди, весь день, возде́х к Тебе́ ру́це мои. Еда́ ме́ртвыми твори́ши чудеса́? Или́ вра́чеве воскреся́т, и испове́дятся Тебе́? Еда́ пове́сть кто во гро́бе милость Твою, и и́стину Твою в поги́бели? Еда́ позна́на бу́дут во тьме чудеса́ Твоя, и пра́вда Твоя в земли́ забве́нней? И аз к Тебе́, Го́споди, воззва́х, и у́тро молитва моя предвари́т Тя. Вску́ю, Го́споди, отре́еши ду́шу мою, отвраща́еши лице́ Твое́ от Мене́? Нищ есмь аз, и в труде́х от ю́ности моей; возне́с же ся, смири́хся, и изнемого́х. На мне преидо́ша гне́ви Твой, устраше́ния Твоя возмути́ша мя, обыдо́ша мя я́ко вода́, весь день одержа́ша мя вку́пе. Уда́лил еси́ от Мене́ дру́га и и́скренняго, и зна́емых моих от страсте́й.

Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю.

Да вни́дет пред Тя моли́тва моя: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему.

Благослови́, душе́ моя, Го́спода, и вся вну́тренняя моя имя свято́е Его. Благослови́, душе́ моя, Го́спода, и не забыва́й всех воздая́ний Его, очища́ющаго вся беззако́ния твоя, исцеля́ющаго вся неду́ги твоя, избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой, венча́ющаго тя ми́лостию и щедро́тами, исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое: обнови́тся я́ко о́рля ю́ность твоя. Творя́й ми́лостыни Госпо́дь, и судьбу́ всем оби́димым. Сказа́ пути́ Своя Моисе́ови, сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя. Щедр и ми́лостив Госпо́дь, долготерпели́в и многоми́лостив. Не до конца́ прогне́вается, ниже́ в век вражду́ет, не по беззако́нием на́шим сотвори́л есть нам, ниже́ по грехо́м на́шим возда́л есть нам. Я́ко по высоте́ небе́сней от земли́, утверди́л есть Госпо́дь ми́лость Свою на боя́щихся Его. Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад, уда́лил есть от нас беззако́ния на́ша. Я́коже ще́дрит оте́ц сы́ны, уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его. Я́ко Той позна́ созда́ние на́ше, помяну́, я́ко персть есмы́. Челове́к, я́ко трава́ дни́е его, я́ко цвет се́льный, та́ко оцвете́т, я́ко дух про́йде в нем, и не бу́дет, и не позна́ет ктому́ ме́ста своего́. Ми́лость же Госпо́дня от ве́ка и до ве́ка на боя́щихся Его, и пра́вда Его на сыне́х сыно́в, храня́щих заве́т Его, и по́мнящих за́поведи Его твори́ти я́. Госпо́дь на небеси́ угото́ва престо́л Свой, и Ца́рство Его все́ми облада́ет. Благослови́те Го́спода вси А́нгели Его, си́льнии кре́постию, творя́щии сло́во Его, услы́шати глас слове́с Его. Благослови́те Го́спода вся си́лы Его, слуги́ Его, творя́щий во́лю Его. Благослови́те Го́спода вся дела́ Его, на вся́ком ме́сте влады́чествия Его, благослови́, душе́ моя, Го́спода.

На вся́ком ме́сте влады́чествия Его, благослови́, душе́ моя, Го́спода.

Го́споди, услы́ши моли́тву мою, внуши́ моле́ние мое во и́стине Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й: и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобо́ю всяк живы́й. Я́ко погна́ враг ду́шу мою, смири́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе́ ру́це мои, душа́ моя, я́ко земля́ безво́дная Тебе́. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего́ от Мене́, и уподо́блюся низходя́щим в ров. Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь, во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою. Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. И́мене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою. И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя и погуби́ши вся стужа́ющия души́ моей, я́ко аз раб Твой есмь.

Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.

Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.

Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

По шестопсалмии ектения великая:

Ми́ром Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ наших, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О ми́ре всего ми́ра, благостоя́нии Святы́х Бо́жиих Церкве́й, и соедине́нии всех, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих вонь, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О Вели́ком Господи́не и отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе (имя) и о Господи́не нашем Преосвяще́ннейшем епи́скопе (или: архиепи́скопе, или: митрополи́те, имя, егоже есть область), честно́м пресви́терстве, во Христе́ диа́констве, о всем при́чте и людех, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О Богохрани́мей стране́ нашей, власте́х и во́инстве ея́, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О гра́де сем, вся́ком гра́де, стране́ и ве́рою живу́щих в них, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О благорастворе́нии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земны́х и вре́менех ми́рных, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О пла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, плене́нных и о спасе́нии их, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, помилуй.

О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, помилуй.

Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Лик: Го́споди, помилуй.

Пресвяту́ю, Пречистую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу нашу Богоро́дицу и Присноде́ву Марию, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Священник: Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и присно и во ве́ки веко́в.

Лик: Аминь.

И возглашает диакон, аще есть, или священник (во глас 8):

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

Стих 1: От но́щи у́тренюет дух мой к Тебе́, Бо́же, зане́ свет повеле́ния Твоя́ на земли́.

Лик: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

Стих 2: Пра́вде научи́теся живу́щии на земли́.

Лик: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

Стих 3: За́висть прии́мет лю́ди ненака́занныя.

Лик: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

Стих 4: Приложи́ им зла, Го́споди, приложи́ зла сла́вным земли́.

Лик: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

Тропарь Великаго Четвертка, глас тойже:

Егда́ сла́внии ученицы́ на умове́нии ве́чери просвеща́хуся, тогда́ Иу́да злочести́вый сребролю́бием неду́говав омрача́шеся, и беззако́нным судия́м Тебе́ пра́веднаго Судию́ предае́т. Виждь, име́ний рачи́телю, сих ра́ди удавле́ние употреби́вша. Бежи́ несы́тыя души́, Учи́телю такова́я дерзну́вшия: И́же о всех Благи́й, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Егда́ сла́внии ученицы́ на умове́нии ве́чери просвеща́хуся, тогда́ Иу́да злочести́вый сребролю́бием неду́говав омрача́шеся, и беззако́нным судия́м Тебе́ пра́веднаго Судию́ предае́т. Виждь, име́ний рачи́телю, сих ра́ди удавле́ние употреби́вша. Бежи́ несы́тыя души́, Учи́телю такова́я дерзну́вшия: И́же о всех Благи́й, Го́споди, сла́ва Тебе́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Аминь.

Егда́ сла́внии ученицы́ на умове́нии ве́чери просвеща́хуся, тогда́ Иу́да злочести́вый сребролю́бием неду́говав омрача́шеся, и беззако́нным судия́м Тебе́ пра́веднаго Судию́ предае́т. Виждь, име́ний рачи́телю, сих ра́ди удавле́ние употреби́вша. Бежи́ несы́тыя души́, Учи́телю такова́я дерзну́вшия: И́же о всех Благий, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Диакон: И о сподо́битися нам слы́шанию Свята́го Ева́нгелия, Го́спода Бо́га мо́лим.

Лик: Го́споди, помилуй. (Трижды.)

Диакон: Прему́дрость, про́сти, услы́шим Свята́го Ева́нгелия.

Священник: Мир всем.

Лик: И ду́хови твоему́.

Священник: От Луки́ Свята́го Ева́нгелия чте́ние (Лк. 22:1–39).

Лик: Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Диакон: Во́нмем.

Священник: Во вре́мя о́но, приближа́шеся пра́здник опресно́к, глаго́лемый Па́сха. И иска́ху архиере́е и кни́жницы, ка́ко бы́ша убили Его́: боя́хуся бо люде́й. Вни́де же сатана́ во Иу́ду нарица́емаго Искарио́т, су́ща от числа́ обоюна́десяте. И шед глаго́ла архиере́ем и воево́дам, ка́ко Его́ преда́ст им. И возра́довашася, и совеща́ша ему сре́бреники да́ти. И испове́да, и иска́ше подо́бна вре́мене, да преда́ст Его́ им без наро́да. Прии́де же день опресно́к, во́ньже подо́бно бе (вре́мя) жре́ти па́сху. И посла́ Петра́ и Иоа́нна, рек: ше́дша угото́вайта нам па́сху, да я́мы. О́на же реко́ста Ему́: где хо́щеши угото́ваем? Он же рече́ им: се восходя́щема ва́ма во град, сря́щет вы челове́к, в скуде́льнице во́ду нося́: по нем иде́та в дом, во́ньже вхо́дит. И рце́та до́му влады́це: глаго́лет тебе́ Учи́тель, где есть оби́тель, иде́же па́сху со ученики́ Мои́ми снем? И той ва́ма пока́жет го́рницу ве́лию по́стлану: ту угото́вайта. Ше́дша же обрето́ста, я́коже рече́ и́ма: и угото́васта па́сху. И егда́ бысть час, возлеже́, и обана́десяте апо́стола с Ним. И рече́ к ним: жела́нием возжеле́х сию́ па́сху я́сти с ва́ми, пре́жде да́же не прииму́ мук. Глаго́лю бо вам, я́ко отсе́ле не и́мам я́сти от него́, до́ндеже сконча́ются во Ца́рствии Бо́жии. И прии́м ча́шу, хвалу́ возда́в, рече́: приими́те сию́, и раздели́те себе́. Глаго́лю бо вам, я́ко не и́мам пи́ти от плода́ ло́знаго, до́ндеже Ца́рствие Бо́жие прии́дет. И прии́м хлеб, хвалу́ возда́в преломи́, и даде́ им, глаго́ля: сие́ есть Те́ло Мое́, е́же за вы дае́мо: сие́ твори́те в Мое́ воспомина́ние. Та́кожде же и ча́шу по ве́чери, глаго́ля: сия́ ча́ша, Но́вый Заве́т Мое́ю Кро́вию, я́же за вы пролива́ется. Оба́че се рука́ предаю́щаго Мя со Мно́ю есть на трапе́зе. И Сын у́бо Челове́ческий и́дет по рече́нному: оба́че го́ре челове́ку тому, и́мже предае́тся. И ти́и нача́та иска́ти в себе́, кото́рый у́бо от них хотя́й сие́ сотвори́ти? Бысть же и пря в них, кий мни́тся их бы́ти бо́лий? Он же рече́ им: ца́рие язы́к госпо́дствуют и́ми, и облада́ющий и́ми, благода́теле нарица́ются. Вы же не та́ко: но бо́лий в вас, да бу́дет я́ко мний: и ста́рей, я́ко служа́й. Кто бо бо́лий? возлежа́й ли, или́ служа́й: не возлежа́й ли? Аз же посреде́ вас есмь я́ко служа́й. Вы же есте́ пребы́вше со Мно́ю в напа́стех Мои́х. И Аз завещава́ю вам, я́коже завеща́ Мне Оте́ц Мой, Ца́рство. Да я́сте и пи́ете на трапе́зе Мое́й, во Ца́рствии Мое́м, и ся́дете на престо́лех, судя́ще обемана́десяте коле́нома Изра́илевыма. Рече́ же Госпо́дь: Си́моне, Си́моне, се сатана́ про́сит вас, да бы се́ял я́ко пшени́цу. Аз же моли́хся о тебе́, да не оскуде́ет ве́ра твоя́: и ты не́когда обра́щься, утверди́ бра́тию твою́. Он же рече́ Ему: Го́споди, с Тобо́ю гото́в есмь, и в темни́цу, и в смерть ити́. Он же рече́: глаго́лю ти, Пе́тре, не возгласи́т пе́тел днесь, до́ндеже трикра́ты отве́ржешися Ме́не не ве́дети. И рече́ им: егда́ посла́х вы без влага́лища, и без ме́ха, и без сапо́г, еда́ что лише́ни бы́сте? Они́ же ре́ша: ничесо́же. Рече́ же им: но ны́не, и́же и́мать влага́лище, да во́змет, та́кожде и мех: а и́же не и́мать, да прода́ст ри́зу свою́, и ку́пит нож. Глаго́лю бо вам: я́ко еще пи́саное се, подоба́ет, да сконча́ется о Мне: е́же, и со беззако́нными вмени́ся. Ибо е́же о Мне, кончи́ну и́мать. Они́ же ре́ша: Го́споди, се ножа́ зде два. Он же рече́ им: дово́льно есть. И изше́д И́де по обы́чаю в го́ру Елео́нскую: по Нем же идо́ша ученицы́ Его́.

Лик: Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Чтец:

Псалом 50.

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя. Я́ко беззако́ние мое аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се бо в беззакониях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя. Се бо и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех моих и вся беззако́ния моя очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе моей. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от Мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззаконный путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́, возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои отве́рзеши, и уста́ моя возвестя́т хвалу́ Твою, я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н: се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

Молитвы же: Спаси́, Бо́же, лю́ди Твои́... не глаголем, но начинаем канон, творение господина Космы, глас 6, ирмосы по дважды, тропари же на 6.

Канон, егоже краестрочие: Ти макра́ пе́мпти макро́н и́мнон екса́до. Еже есть: В Великий Четверток долгую песнь пою.

Песнь 1

Ирмос: Се́ченое сече́тся мо́ре Чермно́е, волнопита́емая же изсуша́ется глубина́: та́яжде ку́пно безору́жным бы́вши проходи́ма, и всеору́жным гроб. Песнь же богокра́сная воспева́шеся: сла́вно просла́вися Христо́с Бог наш. (Дважды.)

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Всевино́вная и пода́тельная жи́знь, безме́рная Му́дрость Бо́жия, созда́ храм Себе́ от Чи́стыя Неискусому́жныя Ма́тере: в храм бо теле́сно оболки́йся, сла́вно просла́вися Христо́с Бог наш. (Дважды.)

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Тайноводя́ши дру́ги Своя, душепита́тельную уготовля́ет трапе́зу, безсме́ртия же вои́стину Му́дрость Бо́жия растворя́ет ча́шу ве́рным. Присту́пим благоче́стно и возопии́м: сла́вно просла́вися Христо́с Бог наш. (Дважды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Услы́шим вси ве́рнии, созыва́ющую высо́ким пропове́данием, несозда́нную и есте́ственную Прему́дрость Бо́жию. Вопие́т бо: вкуси́те, и разуме́ете, я́ко Христо́с Аз, возопи́йте: сла́вно просла́вися Христо́с Бог наш.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Услы́шим вси ве́рнии, созыва́ющую высо́ким пропове́данием, несозда́нную и есте́ственную Прему́дрость

Бо́жию. Вопие́т бо: вкуси́те, и разуме́вше, я́ко Христо́с Аз, возопи́йте: сла́вно просла́вися Христо́с Бог наш.

Ирмос: Се́ченое сече́тся мо́ре Чермно́е, волнопита́емая же изсуша́ется глубина́: та́яжде ку́пно безору́жным бы́вши проходи́ма, и всеору́жным гроб. Песнь же богокра́сная воспева́шеся: сла́вно просла́вися Христо́с Бог наш.

Песнь 3

Ирмос: Госпо́дь сый всех, и Зижди́тель Бог, созда́нное Безстра́стный обнища́в Себе́ соедини́, и Па́сха за я́же хотя́ше умре́ти, Сам сый Себе́ предпожре́: яди́те, вопия́, те́ло Мое́, и ве́рою утверди́теся. (Дважды.)

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Изба́вительною всего́ ро́да челове́ча, Твое́ю, Бла́же, Твоя́ ученики́ напои́л еси́ весе́лия ча́шею, напо́лнив ю: Сам бо Себе́ священноде́йствуеши, пи́йте, вопия́, кровь Мою́ и ве́рою утверди́теся. (Трижды.)

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Безу́мный муж, и́же в вас преда́тель, ученико́м Твои́м предре́кл еси́, Незло́биве, не уразуме́ет сих, и той несмы́слен сый не и́мать разуме́ти. Оба́че во Мне пребу́дите, и ве́рою утверди́теся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Безу́мный муж, и́же в вас преда́тель, ученико́м Твои́м предре́кл еси́, Незло́биве, не уразуме́ет сих, и той несмы́слен сый не и́мать разуме́ти. Оба́че во Мне пребу́дите, и ве́рою утверди́теся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Безу́мный муж, и́же в вас преда́тель, ученико́м Твои́м предре́кл еси́, Незло́биве, не уразуме́ет сих, и той несмы́слен сый не и́мать разуме́ти. Оба́че во Мне пребу́дите, и ве́рою утверди́теся.

Ирмос: Госпо́дь сый всех, и Зижди́тель Бог, созда́нное Безстра́стный обнища́в Себе́ соедини́, и Па́сха за я́же хоти́те умре́ти, Сам сый Себе́ предпожре́: яди́те, вопия́, те́ло Мое́, и ве́рою утверди́теся.

Посем ектения малая:

Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу нашу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Священник: Я́ко Ты еси́ Бог наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Седален, глас 1:

Подобен: Гроб Твой:

Езе́ра и исто́чники и моря́ сотвори́вый, смире́нию нас наказу́я изря́дному, ле́нтием опоя́сався, ученико́в но́ги умы́, смиря́лся, премно́жеством благоутро́бия, и возвыша́я нас от про́пастей зло́бы, еди́н Человеколю́бец.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Подобен: Божественный ве́ры:

Глас 3: Смиря́лся за благоутро́бие, но́ги умы́л еси́ ученико́в Твои́х, и к тече́нию Боже́ственному сия́ напра́вил еси́: не повину́яся же Петр умы́тися, а́бие Боже́ственному повину́ется повеле́нию, омыва́емь, и Тебе́ приле́жно моля́ся, дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Подобен: Яви́лся еси́ днесь:

Глас 4: Яды́й, Влады́ко, со ученики́ Твои́ми, та́инственно яви́л еси́ всесвято́е Твое́ заколе́ние, и́мже тли изба́вихомся, честна́я Твоя́ почита́ющий страда́ния.

Песнь 4

Ирмос: Прови́дев проро́к та́йну Твою́ неизрече́нную, Христе́, провозгласи́: положи́л еси́ тве́рдую любо́вь кре́пости, О́тче ще́дрый: Единоро́днаго бо Сы́на, Благи́й, очище́ние в мир посла́л еси. (Дважды.)

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

На страсть, всем су́щим из Ада́ма, источи́вшую безстра́стие, Христе́ гряды́й, друго́м Твоим рекл еси́: с ва́ми Па́схи сея́ причасти́тися возжела́х: Единоро́днаго бо Мя очище́ние Оте́ц в мир посла́л есть. (Дважды.)

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Причаща́лся ча́ши, ученико́м вопиял еси́, Безсме́ртне: плода́ ло́знаго ктому́ не пию́ про́чее, с ва́ми живя́: Единоро́днаго бо Мя очище́ние Оте́ц в мир посла́л есть. (Дважды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Питие́ но́вое па́че сло́ва, Аз глаго́лю, во Ца́рствии Мое́м, Христо́с друго́м, пию́, я́коже бо Бог с ва́ми бо́ги бу́ду, рекл еси́: Единоро́днаго бо Мя очище́ние Оте́ц в мир посла́л есть.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Питие́ но́вое па́че сло́ва, Аз глаго́лю, во Ца́рствии Мое́м, Христо́с друго́м, пию́, я́коже бо Бог с ва́ми бо́ги бу́ду, рекл еси́: Единоро́днаго бо Мя очище́ние Оте́ц в мир посла́л есть.

Ирмос: Прови́дев проро́к та́йну Твою́ неизрече́нную, Христе́, провозгласи́: положи́л еси́ тве́рдую любо́вь кре́пости, О́тче ще́дрый: Единоро́днаго бо Сы́на, Благи́й, очище́ние в мир послал еси́.

Песнь 5

Ирмос: Сою́зом любве́ связу́еми апо́столи, влады́чествующему все́ми себе́ Христу́ возло́жше, кра́сны но́ги очища́ху, благовеству́юще всем мир. (Дважды.)

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Неодержи́мую держа́щая и превы́спреннюю на возду́се во́ду, бе́здны обуздова́ющая, и моря́ востязу́ющая Бо́жия Прему́дрость, во́ду во умыва́льницу влива́ет, но́ги же омыва́ет рабо́в Влады́ка. (Трижды.)

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Ученико́м показу́ет смире́ния о́браз Влады́ка, о́блаки облага́яй не́бо, препоясу́ется ле́нтием, и преклоня́ет коле́на рабо́м омы́ти но́ги, в Его́же руце́ дыха́ние всех су́щих.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Ученико́м показу́ет смире́ния о́браз Влады́ка, о́блаки облага́яй не́бо, препоясу́ется ле́нтием, и преклоня́ет коле́на рабо́м омы́ти но́ги, в Его́же руце́ дыха́ние всех су́щих.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ученико́м показу́ет смире́ния о́браз Влады́ка, о́блаки облага́яй не́бо, препоясу́ется ле́нтием, и преклоня́ет коле́на рабо́м омы́ти но́ги, в Его́же руце́ дыха́ние всех су́щих.

Ирмос: Сою́зом любве́ связу́еми апо́столи, влады́чествующему все́ми себе́ Христу́ возло́жше, кра́сны но́ги очища́ху, благовеству́юще всем мир.

Песнь 6

Ирмос: Бе́здна после́дняя грехо́в обы́де мя, и волне́ния не ктому́ терпя́, я́ко Ио́на Влады́це вопию́ Ти: от тли мя возведи́. (Дважды.)

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Го́спода глаша́ете Мя, о ученицы́, и Учи́теля: есмь бо, Спа́се, вопия́л еси́. Те́мже подража́йте о́браз, Его́же во Мне ви́десте. (Трижды.)

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Скве́рны кто не име́я, омы́ти не тре́бует ног: чи́сти же, о ученицы́, вы, но не вси: мгнове́нием бо безчи́нно еди́н от вас неи́стовствует.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Скве́рны кто не име́я, омы́ти не тре́бует ног: чи́сти же, о ученицы́, вы, но не вси: мгнове́нием бо безчи́нно еди́н от вас неи́стовствует.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Скве́рны кто не име́я, омы́ти не тре́бует ног: чи́сти же, о ученицы́, вы, но не вси: мгнове́нием бо безчи́нно еди́н от вас неи́стовствует.

Ирмос: Бе́здна после́дняя грехо́в обы́де мя, и волне́ния не ктому́ терпя́, я́ко Ио́на Влады́це вопию́ Ти: от тли мя возведи́.

Посем ектения малая:

Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, помилуй.

Заступи́, спаси, помилуй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Лик: Го́споди, помилуй.

Пресвяту́ю, Пречистую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу нашу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предадим.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Священник: Ты бо еси Ца́рь мира и Спас душ наших, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Кондак Великаго Четвертка, глас 2:

Подобен: Вы́шних ища́:

Хлеб прие́м в ру́це преда́тель, сокрове́нно ты́я простира́ет, и прие́млет це́ну Созда́вшаго Свои́ма рука́ма челове́ка, и неиспра́влен пребы́сть Иу́да раб и льстец.

Икос: Та́йной трапе́зе в стра́се прибли́жившеся вси, чи́стыми душа́ми хлеб прии́мем, спребыва́юще Влады́це, да ви́дим, ка́ко умыва́ет но́ги ученико́в, и сотвори́м, я́коже ви́дим, друг дру́гу покаря́ющеся, и друг дру́гу но́зе умыва́юще, Христо́с бо та́ко повеле́ Свои́м ученико́м, предре́к та́ко твори́ти: но не услы́ша Иу́да раб и льстец.

Песнь 7

Ирмос: О́троцы в Вавило́не пе́щнаго пла́мене не убоя́шася, но посреде́ пла́мене вве́ржени, ороша́еми поя́ху: благослове́н еси́ Го́споди, Бо́же оте́ц наших. (Дважды.)

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Помава́я главо́ю Иу́да, зла́я предзре́в подви́же, благовре́мение некий преда́ти Судию́ на осужде́ние, Иже всех есть Госпо́дь и Бог оте́ц наших. (Дважды.)

Слава Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Вам Христо́с друго́м вопия́ше: еди́н преда́ст Мя. Весе́лия забы́вше, ско́рбию и стра́хом одержи́ми бя́ху: кто сей, скажи́, глаго́люще, Бо́же оте́ц на́ших? (Дважды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Иже со Мно́ю ру́ку свою́ в соли́ло вложи́т де́рзостию, тому́ оба́че добро́ бы врата́ жития́ пройти́ никогда́же: сего́ и́же бе преда́тель явля́ше, Бог оте́ц наших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Иже со Мно́ю ру́ку свою́ в соли́ло вложи́т де́рзостию, тому́ оба́че до́бро бы врата́ жития́ пройти́ никогда́же: сего́ и́же бе преда́тель явля́ше, Бог оте́ц наших.

Ирмос: О́троцы в Вавило́не пе́щнаго пла́мене не убоя́шася, но посреде́ пла́мене вве́ржени, ороша́еми поя́ху: благослове́н еси́ Го́споди, Бо́же оте́ц наших.

Песнь 8

Ирмос: За зако́ны оте́ческия блаже́ннии в Вавило́не ю́ноши предбе́дствующе, царю́ющаго оплева́ша повеле́ние безу́мное, и совоку́плени, и́мже не свари́шася огне́м, Держа́вствующему досто́йную воспева́ху песнь: Го́спода по́йте дела́, и превозноси́те во вся ве́ки. (Дважды.)

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Сообе́дницы блаже́ннии, в Сио́не сло́вом претерпе́вше апо́столи после́доваху Па́стырю, я́ко а́гнцы, и совоку́плени, Его́же не разлучи́шася Христа́, Боже́ственным сло́вом пита́еми, благода́рственно вопия́ху: Го́спода по́йте дела́, и превозноси́те во вся ве́ки. (Дважды.)

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Законный дру́жбы злоимени́тый Искарио́т во́лею забы́в, я́же но́зе умы́, угото́ви на преда́ние: и Твой яды́й Хлеб, Те́ло Боже́ственное, воздви́же ков на Тя, Христе́, и вопи́ти не разуме́: Го́спода по́йте дела́, и превозноси́те во вся ве́ки. (Дважды.)

Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

Приима́ше реши́тельное греха́ Те́ло безсо́вестный, и Кровь излива́емую за мир Боже́ственную, но не стыдя́шеся пия́, ю́же продая́ше на цене́, о зло́бе же не негодова́, и вопи́ти не разуме́: Го́спода по́йте дела́, и превозноси́те во вся ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Приима́ше реши́тельное греха́ Те́ло безсо́вестный, и Кровь излива́емую за мир Боже́ственную, но не стыдя́шеся пия́, ю́же продая́ше на цене́, о зло́бе же не негодова́, и вопи́ти не разуме́: Го́спода по́йте дела́, и превозноси́те во вся ве́ки.

Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, по́юще и превознося́ще Его́ во вся ве́ки.

Ирмос: За зако́ны оте́ческия блаже́ннии в Вавило́не ю́ноши предбе́дствующе, царю́ющаго оплева́ша повеле́ние безу́мное, и совоку́плени, и́мже не свари́шася огне́м, Держа́вствующему досто́йную воспева́ху песнь: Го́спода по́йте дела́, и превозноси́те во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Стра́нствия Влады́чня и безсме́ртныя трапе́зы на го́рнем ме́сте высо́кими умы́, ве́рнии, прииди́те наслади́мся, возше́дша Сло́ва, от Сло́ва научи́вшеся, Его́же велича́ем. (Дважды.)

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Иди́те, ученико́м Сло́во рече́, па́сху на го́рничном ме́сте, е́юже ум утвержда́ется, и сию́ тайноводи́тельно угото́вите, безква́сным и́стинным сло́вом, тве́рдое же́ благода́ти велича́йте. (Дважды.)

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Соде́тельницу Оте́ц пре́жде век Прему́дрость ражда́ет Мя, нача́ток путе́й, в дела́ созда́ ны́не та́йно соверша́емая: Сло́во бо несозда́нное сый естество́м, гла́сы присвоя́юся, Его́же ны́не прия́х. (Дважды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Я́ко челове́к сый существо́м, не мечта́нием, си́це Бог нра́вом воздая́ния, естество́ соедини́вшееся Мне. Христа́ Еди́наго, тем Мя зна́йте, от ни́хже, в ни́хже, я́же есмь, спаса́юща.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Я́ко челове́к сый существо́м, не мечта́нием, си́це Бог нра́вом воздая́ния, естество́ соедини́вшееся Мне. Христа́ Еди́наго, тем Мя зна́йте, от ни́хже, в ни́хже, я́же есмь, спаса́юща.

Ирмос: Стра́нствия Влады́чня и безсме́ртныя трапе́зы на го́рнем ме́сте высо́кими умы́, ве́рнии, прииди́те наслади́мся, возше́дша Сло́ва, от Сло́ва научи́вшеся, Его́же велича́ем.

Посем ектения малая:

Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Лик: Го́споди, поми́луй..

Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу нашу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Священник: Я́ко Тя хва́лят вся си́лы небе́сныя и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Канонарх посреди церкви поет ексапостиларий:

Черто́г Твой ви́жду, Спа́се мой, украше́нный, и оде́жды не и́мам, да вни́ду вонь: просвети́ одея́ние души́ моея́, Светода́вче, и спаси́ мя.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Черто́г Твой ви́жду, Спа́се мой, украше́нный, и оде́жды не и́мам, да вни́ду вонь: просвети́ одея́ние души́ моея́, Светода́вче, и спаси́ мя.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Черто́г Твой ви́жду, Спа́се мой, украше́нный, и оде́жды не и́мам, да вни́ду вонь: просвети́ одея́ние души́ моея́, Светода́вче, и спаси́ мя.

Чтец глаголет обычныя псалмы 148, 149, 150.

Хвали́те Го́спода с небе́с. Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу. Хвали́те Го́спода с небе́с, хвали́те Его в вы́шних. Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу. Хвали́те Его, вси Ангели Его, хвали́те Его, вся си́лы Его. Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу. Хвали́те Его, со́лнце и луна́, хвали́те Его, вся зве́зды и свет. Хвали́те Его, небеса́ небе́с и вода́, я́же превы́ше небе́с. Да восхва́лят и́мя Госпо́дне: я́ко Той рече́, и бы́ша, Той повеле́, и созда́шася. Поста́ви я́ в век и в век ве́ка, повеле́ние положи́, и не ми́мо и́дет. Хвали́те Го́спода от земли́, зми́еве и вся бе́здны. Огнь, град, снег, го́лоть, дух бу́рен, творя́щая сло́во Его, го́ры и вси хо́лми, древа́ плодоно́сна и вси ке́дри, зве́рие и вси ско́ти, га́ди и пти́цы перна́ты. Ца́рие зе́мстии и вси лю́дие, кня́зи и вси судии́ зе́мстии, ю́ноши и де́вы, ста́рцы с ю́нотами да восхва́лят и́мя Госпо́дне, я́ко вознесе́ся и́мя Того Еди́наго, испове́дание Его на земли́ и на небеси́. И вознесе́т рог люде́й Своих: песнь всем преподо́бным Его, сыново́м Изра́илевым, лю́дем, приближа́ющимся Ему.

Воспо́йте Го́сподеви песнь но́ву, хвале́ние Его в це́ркви преподо́бных. Да возвесели́тся Изра́иль о Сотво́ршем его, и сы́нове Сио́ни возра́дуются о Царе́ своем. Да восхва́лят и́мя Его в ли́це, в тимпа́не и псалти́ри да пою́т Ему. я́ко благоволи́т Госпо́дь в лю́дех Своих, и вознесе́т кро́ткия во спасе́ние. Восхва́лятся преподо́бнии во сла́ве и возра́дуются на ло́жах своих. Возноше́ния Бо́жия в горта́ни их, и мечи́ обою́ду остры́ в рука́х их: сотвори́ти отмще́ние во язы́цех, обличе́ния в лю́дех, связа́ти цари́ их пу́ты, и сла́вныя их ручны́ми око́вы желе́зными.

На 6: Сотвори́ти в них суд напи́сан. Сла́ва сия́ бу́дет всем преподо́бным Его.

Хвали́те Бо́га во святы́х Его, хвали́те Его во утверже́нии си́лы Его.

На 4, стих: Хвали́те Его на си́лах Его, хвали́те Его по мно́жеству вели́чествия Его.

Стихиры самогласны:

Глас 2: Стека́ется про́чее собо́рище иуде́йское, да Соде́теля и Зижди́теля вся́ческих Пила́ту преда́ст. О беззако́нных, о неве́рных! я́ко Гряду́щаго суди́ти живы́м и ме́ртвым, на суд гото́вят, Исцеля́ющаго стра́сти ко страсте́м уготовля́ют. Го́споди долготерпели́ве, ве́лия Твоя́ ми́лость, сла́ва Тебе́.

Стих: Хвали́те Его во гла́се тру́бнем, хвали́те Его во псалти́ри и гу́слех.

Иу́да беззако́нный, Го́споди, омочи́вый на ве́чери ру́ку в соли́ле с Тобо́ю, простре́ к беззако́нным ру́це прия́ти сре́бреники, и ми́ра умы́сливый це́ну, Тебе́ безце́ннаго не убоя́ся прода́ти. Но́зе простры́й во е́же умы́ти, Влады́ку облобыза́ льсти́вно, во е́же преда́ти беззако́нным. Ли́ка же апо́стольскаго отве́ргся, и три́десять пове́рг сре́бреники, Твоего́ тридне́внаго воскресе́ния не ве́де, и́мже поми́луй нас.

Стих: Хвали́те Его в тимпа́не и ли́це, хвали́те Его во стру́нах и орга́не.

Иу́да преда́тель льстив сый, льсти́вным лобза́нием предаде́ Спа́са Го́спода и Влады́ку всех, я́ко раба́ продаде́ иуде́ом: я́ко овча́ на заколе́ние, та́ко после́доваше А́гнец Бо́жий, Сын О́тчий, еди́н Многоми́лостивый.

Стих: Хвали́те Его в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его в кимва́лех восклица́ния. Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Иу́да раб и льстец, учени́к и наве́тник, друг и диа́вол от дел яви́ся. После́доваше бо Учи́телю, и на Него́ поуча́шеся преда́нию, глаго́лаше в себе́: преда́м Того́, и приобря́щу собра́нная име́ния, иска́ше же и ми́ру про́дану бы́ти, и Иису́са ле́стию я́ти. Отдаде́ целова́ние, предаде́ Христа́.И я́ко овча́ на заколе́ние, си́це после́доваше еди́н благоутро́бный и Человеколю́бец.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Глас тойже: Его́же пропове́да Агнца Иса́иа, гряде́т на заколе́ние во́льное, и плещи́ дае́т на ра́ны, лани́ты на зауше́ния, лица́ же не отврати́ от срамоты́ заплева́ний, сме́ртию же безобра́зною осужда́ется. Вся Безгре́шный во́лею прие́млет, да всем да́рует из ме́ртвых воскресе́ние.

Чтец: Сла́ва Тебе́, показа́вшему нам свет.

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя вели́кия ра́ди сла́вы Твоея́. Го́споди Царю́ Небе́сный, Бо́же О́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный Иису́се Христе́ и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, Агнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас, взе́мляй грехи́ ми́ра, приими́ моли́тву на́шу. Седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Я́ко Ты еси́ еди́н Свят, Ты еси́ еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, в сла́ву Бо́га Отца́. Ами́нь.

На всяк день благословлю́ Тя, и восхвалю́ и́мя Твое́ во ве́ки и в век ве́ка.

Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой, я́ко у Тебе́ исто́чник живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя.

Сподо́би, Го́споди, в день сей, без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки. Ами́нь.

Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии Твои́ми.

Го́споди, ми́лость Твои́ во век, дел руку́ Твоею не презри. Тебе́ подоба́ет хвала́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Таже ектения:

Испо́лним у́треннюю моли́тву на́шу Го́сподеви.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Дне всего́ соверше́нна, свя́та, ми́рна и безгре́шна у Го́спода про́сим.

Лик: Пода́й, Го́споди.

Ангела ми́рна, ве́рна наста́вника, храни́теля душ и теле́с на́ших у Го́спода про́сим.

Лик: Пода́й, Го́споди.

Проще́ния и оставле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших у Го́спода про́сим.

Лик: Пода́й, Го́споди.

До́брых и поле́зных душа́м на́шим, и ми́ра ми́рови у Го́спода про́сим.

Лик: Пода́й, Го́споди.

Про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и покая́нии сконча́ти, у Го́спода про́сим.

Лик: Пода́й, Го́споди.

Христиа́нский кончи́ны живота́ на́шего безболе́знены, непосты́дны, ми́рны и до́браго отве́та на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве про́сим.

Лик: Пода́й, Го́споди.

Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́, и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Священник: Я́ко Бог ми́лости и щедро́т и человеколю́бия еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Священник: Мир всем.

Лик: И ду́хови твоему́.

Священник: Главы́ на́ша Го́сподеви прикло́ним.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Священник: Твое́ бо есть, е́же ми́ловати и спаса́ти ны, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Стихиры самогласны, на стиховне, глас 8:

Днесь е́же на Христа́ лука́вое собра́ся собо́рище, и на Него́ тще́тная сове́товаше преда́ти Пила́ту на смерть непови́ннаго. Днесь име́нием удавле́ние Иу́да себе́ облага́ет, и лиша́ется обою́ду жи́зни, привре́менныя и боже́ственныя. Днесь Каиа́фа нево́лею проро́чествует: у́не, глаго́ля, Еди́ному умре́ти за лю́ди. Прии́де бо за грехи́ на́ша пострада́ти, да нас свободи́т от рабо́ты вра́жия, я́ко Благ и Человеколю́бец.

Стих: Яды́й хле́бы Моя́, возвели́чи на Мя запина́ние.

Днесь Иу́да нищелю́бия сокрыва́ет лице́, и лихои́мства открыва́ет зрак: не ктому́ о ни́щих пече́тся, не ктому́ ми́ро прода́ет гре́шный, но небе́сное ми́ро, и от него́ усвоя́ет сре́бреники. Тече́т ко иуде́ом, глаго́лет беззако́нным: что ми хо́щете да́ти, и аз вам преда́м Его́? О сребролю́бия преда́теля! Удобопрода́тельную твори́т ку́плю, к во́ле купу́ющих, Непродае́маго ку́плю твори́т. Не скуп явля́ется к цене́, но я́ко раба́ бежа́щаго продае́т: обы́чай бо кра́дущим мета́ти честна́я. Ны́не же пове́рже свята́я псом учени́к: бесова́ние бо сребролю́бия, на своего́ Влады́ку неи́стовитися сотвори́ его́. Его́же искуше́ния бежи́м, зову́ще: Долготерпели́ве Го́споди, сла́ва Тебе́.

Стих: Исхожда́ше вон и глаго́лаше вку́пе.

Нрав твой льсти исполня́ется, беззако́нный Иу́до: неду́гуя бо сребролю́бием, приобре́л еси́ человеконенавиде́ние. А́ще бо бога́тство люби́л еси́, почто́ ко Уча́щему о нищете́ прише́л еси́? Аще же и люби́л еси́, вску́ю про́дал еси́ Безце́ннаго, преда́в на убие́ние? Ужасни́ся, со́лнце, возстени́, земле́, и дви́жащися возопи́й: незло́биве Го́споди, сла́ва Тебе́.

Стих: Сло́во законопресту́пное возложи́ша на Мя.

Да никто́же, о ве́рнии, Влады́чния Ве́чери тайноненауче́н, никто́же отню́д я́ко Иу́да льсти́вно да присту́пит к трапе́зе: он бо укру́х прие́м, на хле́ба уклони́ся. о́бразом у́бо сый учени́к, ве́щию же сый уби́йца. Со иуде́и у́бо веселя́ся, со апо́столы же водворя́лся: ненави́дя лобыза́ше, лобыза́я же продава́ше искупи́вшаго нас кля́твы, Бо́га и Спа́са душ на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Глас тойже: Нрав твой льсти исполня́ется, беззако́нный Иу́до: неду́гуя бо сребролю́бием, приобре́л еси́ человеконенавиде́ние. Аще бо бога́тство люби́л еси́, почто́ ко Уча́щему о нищете́ прише́л еси́? Аще же и люби́л еси́, вску́ю про́дал еси́ Безце́ннаго, преда́в на убие́ние? Ужасни́ся, со́лнце, возстени́, земле́, и дви́жащися возопи́й: незло́биве Го́споди, сла́ва Тебе́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Глас 5: Тайново́дствуя Твоя́, Го́споди, ученики́, учи́л еси́ глаго́ля: о дру́зи, зри́те, да ники́йже страх вас разлучи́т от Мене́. Аще бо и стражду́, но за мир. Не блазни́теся у́бо о Мне: не приидо́х бо, да послу́жат Ми, но послужи́ти, и положи́ти ду́шу Мою́ избавле́ние за мир. Аще у́бо вы дру́зи Мои есте́, Мене́ подража́йте: хотя́й пе́рвый бы́ти, да бу́дет после́дний, влады́ка я́ко служи́тель. Пребу́дите во Мне, да грозд принесете́: Аз бо есмь Лоза́ живо́тная.

Чтец: Бла́го есть испове́датися Го́сподеви и пе́ти и́мени Твоему́, Вы́шний, возвеща́ти зау́тра ми́лость Твою́ и и́стину Твою́ на вся́ку нощь.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, Иже еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеса́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

И тропарь Великаго Четвертка, глас 8:

Егда́ сла́внии ученицы́ на умове́нии ве́чери просвеща́хуся, тогда́ Иу́да злочести́вый сребролю́бием неду́говав омрача́шеся, и беззако́нным судия́м Тебе́, пра́веднаго Судию́, предае́т. Виждь, име́ний рачи́телю, сих ра́ди удавле́ние употреби́вша. Бежи́ несы́тыя души́, Учи́телю такова́я дерзну́вшия: И́же о всех Благи́й, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Священник: Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Лик: Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе (имя) и о Господи́не на́шем Преосвяще́ннейшем епи́скопе (или: архиепи́скопе, или: митрополи́те, имя, егоже есть область), и о всей во Христе́ бра́тии на́шей.

Лик: Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́.

Лик: Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Еще́ мо́лимся о блаже́нных и приснопа́мятных созда́телех свята́го хра́ма сего́ (аще во обители: святы́я оби́тели сея́), и о всех преждепочи́вших отце́х и бра́тиях, зде лежа́щих и повсю́ду, правосла́вных.

Лик: Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Еще́ мо́лимся о ми́лости, жи́зни, ми́ре, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, проще́нии и оставле́нии грехо́в рабо́в Бо́жиих, бра́тии свята́го хра́ма сего́ (аще во обители: святы́я оби́тели сея́).

Лик: Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Еще́ мо́лимся о плодонося́щих и доброде́ющих во свято́м и всечестне́м хра́ме сем, тружда́ющихся, пою́щих и предстоя́щих лю́дех, ожида́ющих от Тебе́ вели́кия и бога́тыя ми́лости.

Лик: Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Священник: Я́ко ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Священник: Прему́дрость.

Лик: Благослови́.

Священник: Сый благослове́н Христо́с Бог наш, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Утверди́, Бо́же, святу́ю правосла́вную ве́ру, правосла́вных христиа́н во век ве́ка.

← Последование малого повечерия

Последование часов →

Комментарии для сайта Cackle