Кафизма перваянадесять

Ра́зума Аса́фу, 77.

1 Внемли́те, лю́дие мои́, зако́ну моему́, приклони́те у́хо ва́ше во глаго́лы у́ст мои́х. 2Отве́рзу в при́тчах уста́ моя́, провеща́ю гана́ния испе́рва. 3Ели́ка слы́шахом и позна́хом я́, и отцы́ на́ши пове́даша на́м: 4не утаи́шася от ча́д и́х в ро́д и́н, возвеша́юще хвалы́ Госпо́дни и си́лы Его́, и чудеса́ Его́, я́же сотвори́. 5И воздви́же свиде́ние во Иа́кове, и зако́н положи́ во Изра́или: ели́ка запове́да отце́м на́шим, сказа́ти я́ сыново́м свои́м, 6я́ко да позна́ет ро́д и́н, сы́нове родя́щиися, и воста́нут и пове́дят я́ сыново́м свои́м: 7да положа́т на Бо́га упова́ние свое́, и не забу́дут де́л Бо́жиих, и за́поведи Его́ взы́щут. 8Да не бу́дут я́коже отцы́ и́х, ро́д стропти́в и преогорчева́яй, ро́д и́же не испра́ви се́рдца своего́, и не уве́ри с Бо́гом ду́ха своего́. 9Сы́нове Ефре́мли наляца́юще и стреля́юще лу́ки, возврати́шася в де́нь бра́ни: 10не сохрани́ша заве́та Бо́жия, и в зако́не Его́ не восхоте́ша ходи́ти. 11И забы́ша благодея́ния Его́, и чудеса́ Его́, я́же показа́ и́м 12пред отцы́ и́х, я́же сотвори́ чудеса́ в земли́ Еги́петстей, на по́ли Танео́се. 13Разве́рзе мо́ре, и проведе́ и́х, предста́ви во́ды я́ко ме́х. 15И наста́ви я́ о́блаком во дни́, и всю́ но́щь просвеще́нием огня́. 15Разве́рзе ка́мень в пусты́ни, и напои́ я́ я́ко в бе́здне мно́зе, 16и изведе́ во́ду из ка́мене, и низведе́ я́ко ре́ки во́ды. 17И приложи́ша еще́ согреша́ти Ему́, преогорчи́ша Вы́шняго в безво́дней; 18и искуси́ша Бо́га в сердца́х свои́х, вопроси́ти бра́шна душа́м свои́м. 19И клевета́ша на Бо́га, и ре́ша: еда́ возмо́жет Бо́г угото́вати трапе́зу в пусты́ни́ 20Поне́же порази́ ка́мень, и потеко́ша во́ды, и пото́цы наводни́шася: еда́ и хле́б мо́жет да́ти, или́ угото́вати трапе́зу лю́дем Свои́м́ 21Сего́ ра́ди слы́ша Госпо́дь и презре́: и о́гнь возгоре́ся во Иа́кове, и гне́в взы́де на Изра́иля, 22я́ко не ве́роваша Бо́гови, ниже́ упова́ша на спасе́ние Его́. 23И запове́да облако́м свы́ше, и две́ри небесе́ отве́рзе, 24и одожди́ и́м ма́нну я́сти, и хле́б небе́сный даде́ и́м. 25Хле́б а́нгельский яде́ челове́к, бра́шно посла́ и́м до сы́тости. 26Воздви́же ю́г с небесе́, и наведе́ си́лою Свое́ю ли́ва, 27и одожди́ на ня́ я́ко пра́х пло́ти, и я́ко песо́к морски́й пти́цы перна́ты. 28И нападо́ша посреде́ ста́на и́х, о́крест жили́щ и́х. 29И ядо́ша и насы́тишася зело́, и жела́ние и́х принесе́ и́м. 30Не лиши́шася от жела́ния своего́: еще́ бра́шну су́щу во усте́х и́х: 31и гне́в Бо́жий взы́де на ня́, и уби́ множа́йшая и́х, и избра́нным Изра́илевым запя́т. 32Во все́х си́х согреши́ша еще́, и не ве́роваша чудесе́м Его́. 33И исчезо́ша в суете́ дни́е и́х, и ле́та и́х со тща́нием. 34Егда́ убива́ше я́, тогда́ взыска́ху Его́, и обраща́хуся, и у́треневаху к Бо́гу: 35и помяну́ша, я́ко Бо́г помо́щник и́м е́сть, и Бо́г Вы́шний изба́витель и́м е́сть. 36И возлюби́ша Его́ усты́ свои́ми, и язы́ком свои́м солга́ша Ему́: 37се́рдце же и́х не бе́ пра́во с Ни́м, ниже́ уве́ришася в заве́те Его́. 38То́йже е́сть ще́др, и очи́стит грехи́ и́х, и не растли́т, и умно́жит отврати́ти я́рость Свою́, и не разжже́т всего́ гне́ва Своего́. 39И помяну́, я́ко пло́ть су́ть, д́ух ходя́й и не обраща́яйся. 40Колькра́ты преогорчи́ша Его́ в пусты́ни, прогне́ваша Его́ в земли́ безво́дней́ 41И обрати́шася, и искуси́ша Бо́га, и Свята́го Изра́илева раздражи́ша, 42и не помяну́ша руки́ Его́ в де́нь, во́ньже изба́ви я́ из руки́ оскорбля́юшаго, 43я́коже положи́ во Еги́пте зна́мения Своя́, и чудеса́ Своя́ на по́ли Танео́се, 44и прело́жи в кро́вь ре́ки и́х, и исто́чники и́х, я́ко да не пию́т. 45Посла́ на ня́ пе́сия му́хи и поядо́ша я́: и жа́бы, и растли́ я́. 46И даде́ рже́ плоды́ и́х, и труды́ и́х пруго́м. 47Уби́ гра́дом виногра́ды и́х, и черни́чие и́х сла́ною, 48и предаде́ гра́ду скоты́ и́х, и име́ние и́х огню́. 49Посла́ на ня́ гне́в я́рости Своея́, я́рость и гне́в и ско́рбь, посла́ние а́нгелы лю́тыми. 50Путесотвори́ стезю́ гне́ву Своему́, и не пощаде́ от сме́рти ду́ш и́х: и скоты́ и́х в сме́рти заключи́, 51и порази́ вся́кое перворо́дное в земли́ Еги́петстей, нача́ток вся́каго труда́ и́х в селе́ниих Ха́мовых. 52И воздви́же я́ко о́вцы лю́ди Своя́, и возведе́ я́ я́ко ста́до в пусты́ни, 53и наста́ви я́ на упова́ние, и не убоя́шася, и враги́ и́х покры́ мо́ре. 54И введе́ я́ в го́ру святы́ни Своея́, го́ру сию́, ю́же стяжа́ десни́ца Его́. 55И изгна́ от лица́ и́х язы́ки, и по жре́бию даде́ и́м [зе́млю] у́жем жребодая́ния, и всели́ в селе́ниих и́х коле́на Изра́илева. 56И искуси́ша и преогорчи́ша Бо́га Вы́шняго, и свиде́ний Его́ не сохрани́ша, 57и отврати́шася, и отверго́шася, я́коже и отцы́ и́х, преврати́шася в лу́к развраще́н, 58и прогне́ваша Его́ в хо́лмех свои́х и во истука́нных свои́х раздражи́ша Его́. 59Слы́ша Бо́г и презре́, и уничижи́ зело́ Изра́иля, 60и отри́ну ски́нию Сило́мскую, селе́ние, е́же 17 всели́ся в челове́цех. 61И предаде́ в пле́н кре́пость и́х, и добро́ту и́х в ру́ки враго́в, 62и затвори́ во ору́жии лю́ди Своя́, и достоя́ние Свое́ презре́. 63Ю́ношы и́х пояде́ о́гнь, и де́вы и́х не осе́тованы бы́ша; 64свяще́нницы и́х мече́м падо́ша, и вдо́вицы и́х не опла́каны бу́дут. 65И воста́ я́ко спя́ Госпо́дь, я́ко си́лен и шу́мен от вина́, 66и порази́ враги́ Своя́ вспя́ть, поноше́ние ве́чное даде́ и́м. 67И отри́ну селе́ние Ио́сифово, и коле́но Ефре́мово не избра́, 68и избра́ коле́но Иу́дово, го́ру Сио́ню, ю́же возлюби́, 69и созда́ я́ко единоро́га святи́лище Свое́, на земли́ основа́ и́ в ве́к. 70И избра́ Дави́да раба́ Своего́, и восприя́т eго́ от ста́д о́вчих. 71От дои́лиц поя́т eго́ пасти́ Иа́кова раба́ Своего́ и Изра́иля достоя́ние Свое́. 72И упасе́ я́ в незло́бии се́рдца своего́, и в ра́зумех руку́ свое́ю наста́вил я́ е́сть.

Сла́ва:

Псало́м Аса́фу, 78.

1 Бо́же, приидо́ша язы́цы в достоя́ние Твое́, оскверни́ша хра́м святы́й Тво́й, 2положи́ша Иерусали́м я́ко ово́щное храни́лище, положи́ша тру́пия ра́б Твои́х бра́шно пти́цам небе́сным, пло́ти преподо́бных Твои́х звере́м земны́м. 3Пролия́ша кро́вь и́х я́ко во́ду о́крест Иерусали́ма, и не бе́ погреба́яй. 4Бы́хом поноше́ние сосе́дом на́шым, подражне́ние и поруга́ние су́щым о́крест на́с. 5Доко́ле, Го́споди, прогне́ваешися до конца́́ Разжже́тся я́ко о́гнь рве́ние Твое́́ 6Проле́й гне́в Тво́й на язы́ки не зна́ющыя Тебе́, и на ца́рствия, я́же и́мене Твоего́ не призва́ша, 7я́ко поядо́ша Иа́кова, и ме́сто eго́ опустоши́ша. 8Не помяни́ на́ших беззако́ний пе́рвых: ско́ро да предваря́т ны́ щедро́ты Твоя́, Го́споди, я́ко обнища́хом зело́. 9Помози́ на́м, Бо́же, Спаси́телю на́ш, сла́вы ра́ди и́мене Твоего́, Го́споди, изба́ви ны́, и очи́сти грехи́ на́ша и́мене ра́ди Твоего́. 10Да не когда́ реку́т язы́цы, где́ е́сть Бо́г и́х́ И да уве́стся во язы́цех пред очи́ма на́шима отмще́ние кро́ве ра́б Твои́х пролиты́я. 11Да вни́дет пред Тя́ воздыха́ние окова́нных, по вели́чию мы́шцы Твоея́ снабди́ сы́ны умерщвле́нных. 12Возда́ждь сосе́дом на́шым седмери́цею в не́дро и́х поноше́ние и́х, и́мже поноси́ша Тя́, Го́споди. 13Мы́ же, лю́дие Твои́ и о́вцы па́жити Твоея́, испове́мыся Тебе́, Бо́же, во ве́к, в ро́д и ро́д возвести́м хвалу́ Твою́.

1В коне́ц, о изме́ншихся, свиде́ние Аса́фу, псало́м 79.

2 Пасы́й Изра́иля вонми́, наставля́яй я́ко овча́ Ио́сифа; Седя́й на Херуви́мех яви́ся 3пред Ефре́мом и Beниами́ном, и Манасси́ем; воздви́гни си́лу Твою́, и прииди́ во е́же спасти́ на́с. 4Бо́же, обрати́ ны́, и просвети́ лице́ Твое́, и спасе́мся. 5Го́споди Бо́же си́л, доко́ле гне́ваешися на моли́тву ра́б Твои́х́ 6Напита́еши на́с хле́бом сле́зным, и напои́ши на́с слеза́ми в ме́ру. 7Положи́л еси́ на́с в пререка́ние сосе́дом на́шым, и врази́ на́ши подражни́ша ны́. 8Го́споди Бо́же Си́л, обрати́ ны́, и просвети́ лице́ Твое́, и спасе́мся. 9Виногра́д из Еги́пта прене́сл еси́, изгна́л еси́ язы́ки, и насади́л еси́ и́. 10Путесотвори́л еси́ пред ни́м, и насади́л еси́ коре́ния eго́, и испо́лни зе́млю. 11Покры́ го́ры се́нь eго́, и ве́твия eго́ ке́дры Бо́жия; 12простре́ ро́зги eго́ до мо́ря, и да́же до ре́к о́трасли eго́. 13Вску́ю низложи́л еси́ опло́т eго́, и объима́ют и́ вси́ мимоходя́щии путе́м́ 14Озоба́ и́ ве́прь от дубра́вы, и уедине́нный ди́вий пояде́ и́. 15Бо́же си́л, обрати́ся у́бо, и при́зри с небесе́ и ви́ждь, и посети́ виногра́д се́й, 16и соверши́ и́, eго́же насади́ десни́ца Твоя́, и на сы́на челове́ческаго, eго́же укрепи́л еси́ Себе́. 17Пожже́н огне́м и раско́пан, от запреще́ния лица́ Твоего́ поги́бнут. 18Да бу́дет рука́ Твоя́ на му́жа десни́цы Твоея́, и на сы́на челове́ческаго, eго́же укрепи́л еси́ Себе́, 19и не отсту́пим от Тебе́; оживи́ши ны́, и и́мя Твое́ призове́м. 20Го́споди Бо́же Си́л, обрати́ ны́, и просвети́ лице́ Твое́, и спасе́мся.

1В коне́ц, о точи́лех, псало́м Аса́фу, 80.

2 Ра́дуйтеся Бо́гу, помо́щнику на́шему, воскли́кните Бо́гу Иа́ковлю, 3приими́те псало́м и дади́те тимпа́н, псалти́рь кра́сен с гу́сльми, 4воструби́те в новоме́сячии трубо́ю, во благознамени́тый де́нь пра́здника ва́шего, 5я́ко повеле́ние Изра́илеви е́сть, и судьба́ Бо́гу Иа́ковлю. 6Свиде́ние во Ио́сифе положи́ е́, внегда́ изы́ти eму́ от земли́ Еги́петския, языка́ eго́же не ве́дяше услы́ша. 7Отъя́т от бре́мене хребе́т eго́, ру́це eго́ в коши́ порабо́тасте. 8В ско́рби призва́л Мя́ еси́, и изба́вих тя́, услы́шах тя́ в та́йне бу́рне, искуси́х тя́ на воде́ пререка́ния. 9Слы́шите, лю́дие мои́, и засвиде́тельствую ва́м, Изра́илю, а́ще послу́шаеши Мене́. 10Не бу́дет Тебе́ бо́г но́в, ниже́ поклони́шися бо́гу чужде́му. 11А́з бо е́смь Госпо́дь Бо́г тво́й, изведы́й тя́ от земли́ Еги́петския, разшири́ уста́ Твоя́, и испо́лню я́. 12И не послу́шаша лю́дие мои́ гла́са Моего́, и Изра́иль не вня́т Ми́: 13и отпусти́х я́ по начина́нием серде́ц и́х, по́йдут в начина́ниих свои́х. 14А́ще бы́ша лю́дие Мои́ послу́шали Мене́, Изра́иль а́ще бы в пути́ Моя́ ходи́л, 15ни о чесо́м же у́бо враги́ eго́ смири́л бы́х, и на оскорбля́юшыя и́х возложи́л бы́х ру́ку Мою́. 16Врази́ Госпо́дни солга́ша Eму́, и бу́дет вре́мя и́х в ве́к. 17И напита́ и́х от ту́ка пшени́чна, и от ка́мене ме́да насы́ти и́х.

Сла́ва:

Псало́м Аса́фу, 81.

1 Бо́г ста́ в со́нме бого́в, посреде́ же бо́ги разсу́дит. 2Доко́ле су́дите непра́вду, и ли́ца гре́шников прие́млете́ 3Суди́те си́ру и убо́гу, смире́на и ни́ща оправда́йте. 4Изми́те ни́ща и убо́га, из руки́ гре́шничи изба́вите eго́. 5Не позна́ша, ниже́ уразуме́ша, во тьме́ хо́дят: да подви́жатся вся́ основа́ния земли́. 6А́з ре́х: бо́зи есте́, и сы́нове Вы́шняго вси́. 7Вы́ же я́ко челове́цы умира́ете, и я́ко еди́н от князе́й па́даете. 8Воскресни́, Бо́же, суди́ земли́: я́ко Ты́ насле́диши во все́х язы́цех.

1Пе́снь псалма́ Аса́фу, 82.

2 Бо́же, кто́ уподо́бится Тебе́́ Не премолчи́ ниже́ укроти́ 18, Бо́же. 3Я́ко се́ врази́ Твои́ возшуме́ша, и ненави́дящии Тя́ воздвиго́ша главу́. 4На лю́ди Твоя́ лука́вноваша во́лею, и совеща́ша на святы́я Твоя́. 5Ре́ша: прииди́те и потреби́м я́ от язы́к, и не помяне́тся и́мя Изра́илево ктому́. 6Я́ко совеща́ша единомышле́нием вку́пе, на Тя́ заве́т завеща́ша: 7селе́ния Идуме́йска, и Исма́илите, Моа́в и Ага́ряне: 8Гева́л и Аммо́н, и Амали́к, иноплеме́нницы с живу́щими в Ти́ре, 9и́бо и Ассу́р прии́де с ни́ми, бы́ша в заступле́ние сыново́м Ло́товым. 10Сотвори́ и́м я́ко Мадиа́му и Сиса́ре, я́ко Иави́му в пото́це Ки́ссове. 11Потреби́шася во Аендо́ре, бы́ша я́ко гно́й земны́й. 12Положи́ кня́зи и́х, я́ко Ори́ва и Зи́ва, и Зеве́а и Салма́на, вся́ кня́зи и́х, 13и́же ре́ша: да насле́дим себе́ святи́лише Бо́жие. 14Бо́же мо́й, положи́ я́ я́ко ко́ло, я́ко тро́сть пред лице́м ве́тра. 15Я́ко о́гнь попаля́яй дубра́вы, я́ко пла́мень пожига́яй го́ры, 16та́ко пожене́ши я́ бу́рею Твое́ю, и гне́вом Твои́м смяте́ши я́. 17Испо́лни лица́ и́х безче́стия, и взы́щут и́мене Твоего́, Го́споди. 18Да постыдя́тся и смяту́тся в ве́к ве́ка, и посра́мятся и поги́бнут. 19И да позна́ют, я́ко и́мя Тебе́ Госпо́дь, Ты́ еди́н вы́шний по все́й земли́.

1В коне́ц, о точи́лех, сыно́м Коре́овым, псало́м 83.

2 Ко́ль возлю́бленна селе́ния Твоя́, Го́споди си́л! 3Жела́ет и скончава́ется душа́ моя́ во дворы́ Госпо́дни, се́рдце мое́ и пло́ть моя́ возра́довастася о Бо́зе жи́ве. 4И́бо пти́ца обре́те себе́ хра́мину, и го́рлица гнездо́ себе́, иде́же положи́т птенцы́ своя́; олтари́ Твоя́, Го́споди Си́л, Царю́ мо́й и Бо́же мо́й. 5Блаже́ни живу́щии в дому́ Твое́м, в ве́ки веко́в восхва́лят Тя́. 6Блаже́н му́ж, eму́же е́сть заступле́ние eго́ у тебе́; восхожде́ния в се́рдце свое́м положи́, 7во юдо́ль плаче́вную, в ме́сто е́же положи́ 19, и́бо благослове́ние да́ст Законополага́яй. 8По́йдут от си́лы в си́лу: яви́тся Бо́г бого́в в Сио́не. 9Го́споди Бо́же Си́л, услы́ши моли́тву мою́, вну́ши, Бо́же Иа́ковль. 10Защи́тниче на́ш, ви́ждь, Бо́же, и при́зри на лице́ христа́ Твоего́. 11Я́ко лу́чше де́нь еди́н во дво́рех Твои́х па́че ты́сящ: изво́лих примета́тися в дому́ Бо́га моего́ па́че, неже́ жи́ти ми́ в селе́ниих гре́шничих. 12Я́ко ми́лость и и́стину лю́бит Госпо́дь, Бо́г благода́ть и сла́ву да́ст, Госпо́дь не лиши́т благи́х ходя́щих незло́бием. 13Го́споди Бо́же си́л, Блаже́н челове́к уповая́й на Тя́.

1В коне́ц, сыно́м Коре́овым, псало́м 84.

2 Благоволи́л еси́, Го́споди, зе́млю Твою́, возврати́л еси́ пле́н Иа́ковль: 3оста́вил еси́ беззако́ния люде́й Твои́х, покры́л еси́ вся́ грехи́ и́х. 4Укроти́л еси́ ве́сь гне́в Тво́й, возврати́лся еси́ от гне́ва я́рости Твоея́. 5Возврати́ на́с, Бо́же спасе́ний на́ших, и отврати́ я́рость Твою́ от на́с. 6Еда́ во ве́ки прогне́ваешися на ны́́ Или́ простре́ши гне́в Тво́й от ро́да в ро́д́ 7Бо́же, Ты́ обра́щься оживи́ши ны́, и лю́дие Твои́ возвеселя́тся о Тебе́. 8Яви́ на́м, Го́споди, ми́лость Твою́, и спасе́ние Твое́ да́ждь на́м. 9Услы́шу, что́ рече́т о мне́ Госпо́дь Бо́г: я́ко рече́т ми́р на лю́ди Своя́, и на преподо́бныя Своя́, и на обраща́ющыя сердца́ к Нему́. 10Оба́че бли́з боя́щихся Его́ спасе́ние Его́, всели́ти сла́ву в зе́млю на́шу. 11Ми́лость и и́стина срето́стеся, пра́вда и ми́р облобыза́стася. 12И́стина от земли́ возсия́, и пра́вда с небесе́ прини́че, 13и́бо Госпо́дь да́ст бла́гость, и земля́ на́ша да́ст пло́д сво́й. 14Пра́вда пред Ни́м предъи́дет, и положи́т в пу́ть стопы́ своя́.

Сла́ва:

По 11-й кафисме,

Трисвято́е. и по О́тче на́ш:

Та́же тропари́, гла́с 7

Иму́щи, душе́ моя́, врачевство́ покая́ния, приступи́ слезя́щи, воздыха́нием вопию́щи: Врачу́ ду́ш и теле́с, свободи́ мя́, Человеколю́бче, от мно́гих согреше́ний, сопричти́ мя́ блудни́це, и разбо́йнику, и мытарю́, и да́руй ми́, Бо́же, беззако́ний мои́х проще́ние, и спаси́ мя́.

Сла́ва: Мытаре́ву покая́нию не поревнова́х, и блудни́цы сле́з не стяжа́х: недоуме́юся бо от ослепле́ния о таково́м исправле́нии, но Твои́м благоутробием спаси́ мя́, Христе́ Бо́же, я́ко Человеколю́бец.

И ны́не: Богоро́дице Де́во нескве́рная, Сы́на Твое́го моли́ с го́рними си́лами, проще́ние прегреше́ний на́м пре́жде конца́ дарова́ти и ве́лию ми́лость.

Го́споди, поми́луй (40) и моли́тва:

Возсия́й в сердца́х на́ших, Человеколю́бче Го́споди, Твоего́ Богове́дения нетле́нный све́т, и мы́сленная на́ша отве́рзи о́чи, во ева́нгельских Твои́х пропове́даний разуме́ние, вложи́ в на́с и блаже́нных Твои́х за́поведей стра́х, да плотски́я по́хоти вся́ попра́вше, духо́вное жи́тельство про́йдем, вся́, я́же ко благоугожде́нию Твоему́ и му́дрствующе и де́юще. Ты́ бо еси́ просвеще́ние ду́ш и теле́с на́ших, Христе́ Бо́же, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Безнача́льным Твои́м Отце́м и Всесвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

* * *

17

Селе́ние Свое́, иде́же.

18

Ниже́ укроти́ся.

19

Во юдо́ли плаче́вней, в ме́сте, е́же положи́.


Комментарии для сайта Cackle

Открыта запись на православный интернет-курс