Службы шестой седмицы по Пасхе

 ЧетвергПятницаСуббота 

Пятница

В пято́к Вознесе́ния на У́трени

на Бо́г Госпо́дь: тропа́рь пра́здника.

По 1-м стихосло́вии седа́лен, гла́с 8.

Подо́бен: Повеле́нное та́йно:

На го́ру возше́д Елео́нскую Ии́лостиве Иису́се, отту́ду взя́лся еси́: све́тлый бо о́блак от земли́ Тя подъя́т, зря́щым ученико́м Твои́м чу́до стра́шное, вопию́щым безпло́тным на небесе́х вы́шшым во́инством: стра́хом врата́ возми́теся. С ни́миже Царя́ Тя́ пое́т вся́ тва́рь, все́х Бо́га.

Сла́ва, и ны́не: то́йже.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, гла́с 8.

Подо́бен: Прему́дрости Сло́ва:

Все́д на о́блаки небе́сныя, оста́вив ми́р су́щым на земли́, возше́л и се́л еси́ одесну́ю Отца́, я́ко Единосу́щен Сему́ сы́й и Ду́ху: а́ще бо и в пло́ти яви́лся еси́, но непрело́жен пребы́л еси́. Те́мже ча́еши соверше́ния коне́ц, суди́ти Гряды́й на зе́млю ми́ру всему́. Правосу́де Го́споди, пощади́ ду́шы на́шя, прегреше́ний оставле́ние да́руя, я́ко Бо́г ми́лостив, рабо́м Твои́м.

Сла́ва, и ны́не: то́йже.

И псало́м 50. Кано́н пра́здника, ирмо́с по два́жды: тропари́ на 6, еди́н по еди́ному пременя́я на вся́к де́нь: и мине́и на 4. По 3-й пе́сни конда́к свята́го, и и́кос, и седа́лен его́. Сла́ва, и ны́не: пра́здника. По 6-й пе́сни конда́к пра́здника, и и́кос. По 9-й пе́сни свети́лен пра́здника. Сла́ва: Свята́го, а́ще и́мать: И ны́не: пра́здника. А́ще ли́ ни́, Сла́ва, и ны́не: пра́здника.

На стихо́вне стихи́ры пра́здника, гла́с 2.

Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

Чу́до новоле́пное, челове́ческое бо естество́ на небеса́ взы́де, соедини́вшееся Сло́ву Бо́гу Вседержи́телю.

Сти́х: Вси́ язы́цы восплещи́те рука́ми:

Возсия́ я́сный и всесве́тлый де́нь Влады́ки, Боже́ственнаго на небеса́ восхожде́ния, просвеща́ющий вся́ческая.

Сти́х: Взы́де Бо́г в воскликнове́нии:

Я́коже ученико́м посла́л еси́ с высоты́ Сра́сленаго Твоего́ Ду́ха: и лю́дем Твои́м посли́ Христе́ Спа́се благода́ть Твою́.

Сла́ва, и ны́не: гла́с 5:

Го́споди, взе́млющу ти ся отону́дуже не разлучи́лся еси́, во́инства а́нгелов и все́х безпло́тных, ра́достию вопия́ху го́рншым си́лам: возми́те врата́ кня́зи ва́шя, и вни́дет Ца́рь Сла́вы: престо́л бо херуви́мский взя́т Тя́ с пло́тию, Го́споди сла́ва Тебе́.

И про́чее у́трени, и отпу́ст.

На литурги́и блаже́нна от кано́на пра́здника, пе́снь 1-я, со ирмосо́м на 6.

В пято́к ве́чера Вознесе́ния

На Го́споди воззва́х: поста́вим стихо́в, 6: пра́здника, 3: и мине́и 3.

Стихи́ры пра́здника, гла́с 4. Подо́бен: Да́л еси́ зна́мение:

Пострада́л еси́ я́ко Челове́к, Безстра́стный Божество́м и воскре́сл еси́ тридне́вен Плени́вый сме́рть, и Совоскреси́вый вся́ истле́вшыя: и Возне́слся еси́ Христе́ ко Отцу́, обеща́в посла́ти уте́шителя свяще́нным апо́столом Твои́м, Иису́се Всеси́льне, Спа́се ду́ш на́ших.

Вы́ что́ стоите́ зря́ще на не́бо? ви́димии а́нгели, я́ко челове́цы глаго́лаху Сло́ва таи́нником. Се́й Его́же зрите́, о́блаком све́тлым Вознося́щася, То́йже прии́дет, и́мже о́бразом ви́десте Его́ суди́ти ми́ру, я́коже рече́: ше́дше у́бо вся́ рече́нная сотвори́те.

По е́же от гро́ба Твоего́ па́че постиже́ния Воста́нии, Всеси́льне Го́споди, прии́м и́хже возлюби́л еси́, да́же до Вифа́нии изве́л еси́ Сло́ве, и к горе́ бы́в Елео́нстей, си́х благослови́в, и та́ко Возне́слся еси́ повину́ющымся а́нгелом Тебе́, Иису́се Всеси́льне,

Спа́се ду́ш на́ших.

Сла́ва, и ны́не: гла́с 6:

Дне́сь на небесе́х го́рния си́лы на́ше естество́ зря́ще, дивя́щеся стра́ннаго о́браза восхо́ду, недоумева́хуся, дру́г ко дру́гу глаго́люще: кто́ Се́й прише́дый? Ви́дяще же своего́ Влады́ку, небе́сная врата́ взя́ти повелева́ху: с ни́миже непреста́нно воспои́м, с пло́тию отону́ду па́ки Гряду́щаго, я́ко Судию́ все́х и Бо́га Всеси́льна.

На стихо́вне стихи́ры, гла́с 2.

Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

Испо́лнивый Бла́же Оте́ческое благоволе́ние, соедини́вый же го́рняя с до́льними, Возне́слся еси́ во сла́ве к пе́рвейшым.

Сти́х: Вси́ язы́цы восплещи́те рука́ми:

Возне́слся еси́ к Твоему́ Роди́телю Ще́дре, отону́дуже не разлучи́лся еси́, и Возне́сл еси́ до́лу лежа́щее естество́ Влады́ко.

Сти́х: Взы́де Бо́г в воскликнове́нии:

О́блак Тя́ све́та восприя́т на высоту́, и а́нгели со стра́хом и тре́петом служа́ху Боже́ственному Твоему́ Вознесе́нию.

Сла́ва, и ны́не: гла́с 7:

На го́ру Елео́нскую прише́л еси́ Ми́луяй ро́д челове́ческий, и о́блак подъя́т Тя́ от о́чию ученико́в Твои́х, трепе́щущым у́бо за виде́ние, ра́дующымся же за ча́яние Свята́го Ду́ха: И́мже утверди́в Спа́се, поми́луй на́с.


 ЧетвергПятницаСуббота 

Требуются волонтёры