Библиотеке требуются волонтёры

Чи́нъ лїті́и ѡ҆ ᲂу҆со́пшихъ

Вѣ́домо бꙋ́ди, ꙗ҆́кѡ во дне́хъ седми́цы по ѿпꙋ́стѣ вече́рни и҆ ᲂу҆́трени, твори́мъ лїті́ю си́це:

Взе́мъ сщ҃е́нникъ кади́льницꙋ, и҆схо́дитъ въ притво́ръ церко́вный, предходѧ́щема є҆мꙋ̀ лампа́дома: мы́ же послѣ́дꙋемъ, пою́ще стїхи́рꙋ самогла́снꙋ ст҃а́гѡ, є҆гѡ́же є҆́сть хра́мъ. И҆ по стїхи́рѣ сщ҃е́нникъ, возложи́въ на сѧ̀ є҆пїтрахи́ль, рече́тъ:

Бл҃гослове́нъ бг҃ъ на́шъ всегда̀, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Мы́ же: А҆ми́нь. Трист҃о́е. по Ѻ҆́ч҃е на́шъ: Возгла́съ: Ꙗ҆́кѡ твоѐ є҆́сть црⷭ҇тво:

И҆ тропарѝ сїѧ̑:

Со дꙋ̑хи првⷣныхъ сконча́вшихсѧ дꙋ́шы ра̑бъ твои́хъ, сп҃се, ᲂу҆поко́й, сохранѧ́ѧ и҆̀хъ во бл҃же́ннѣй жи́зни, ꙗ҆́же ᲂу҆ тебє̀, чл҃вѣколю́бче.

Въ поко́ищи твое́мъ, гдⷭ҇и, и҆дѣ́же всѝ ст҃і́и твоѝ ᲂу҆покоева́ютсѧ, ᲂу҆поко́й и҆ дꙋ́шы ра̑бъ твои́хъ, ꙗ҆́кѡ є҆ди́нъ є҆сѝ чл҃вѣколю́бецъ.

Сла́ва: Ты̀ є҆сѝ бг҃ъ соше́дый во а҆́дъ и҆ ᲂу҆́зы ѡ҆кова́нныхъ разрѣши́вый, са́мъ и҆ дꙋ́шы ра̑бъ твои́хъ ᲂу҆поко́й.

И҆ ны́нѣ: Є҆ди́на чтⷭ҇аѧ и҆ непоро́чнаѧ дв҃о, бг҃а без̾ сѣ́мене ро́ждшаѧ, молѝ сп҃сти́сѧ дꙋша́мъ и҆́хъ.

Посе́мъ сщ҃е́нникъ глаго́летъ є҆ктенїю̀: Поми́лꙋй на́съ, бж҃е: и҆ прѡ́чаѧ, и҆ мл҃твꙋ: Бж҃е дꙋхѡ́въ и҆ всѧ́кїѧ пло́ти: и҆ возгла́съ: Ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆сѝ воскресе́нїе и҆ живо́тъ: и҆ прѡ́чаѧ. Сїѧ̑ всѧ̑ зрѝ въ лїтꙋргі́и златоꙋ́стагѡ, стр. 112.

По возгла́сѣ сщ҃е́нникъ рече́тъ:

Сла́ва тебѣ̀, хрⷭ҇тѐ бж҃е, ᲂу҆пова́нїе на́ше, сла́ва тебѣ̀.

И҆ мы̀: Сла́ва, и҆ ны́нѣ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй, три́жды. Бл҃гословѝ.

Сщ҃е́нникъ ѿпꙋ́стъ:

Воскресы́й и҆з̾ ме́ртвыхъ, хрⷭ҇то́съ и҆́стинный бг҃ъ на́шъ, мл҃твами пречⷭ҇тыѧ своеѧ̀ мт҃ре, ст҃ы́хъ сла́вныхъ и҆ всехва́льныхъ а҆пⷭ҇лъ, прпⷣбныхъ и҆ бг҃оно́сныхъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ, дꙋ́шы ѿ на́съ преста́вльшихсѧ ра̑бъ свои́хъ въ селе́нїихъ првⷣныхъ ᲂу҆чини́тъ, въ нѣ́дрѣхъ а҆враа́ма ᲂу҆поко́итъ и҆ съ првⷣными причте́тъ, и҆ на́съ поми́лꙋетъ, ꙗ҆́кѡ бл҃гъ и҆ чл҃вѣколю́бецъ. А҆ми́нь.

По ѿпꙋ́стѣ всѧ̑ бра́тїѧ рекꙋ́тъ гла́сомъ:

Вѣ́чнаѧ ва́ша па́мѧть, достобл҃же́ннїи ѻ҆тцы̀ и҆ бра́тїѧ на́шѧ приснопомина́емїи. Три́жды.

Та́же рекꙋ́тъ пома́лꙋ и҆ поле́гкꙋ всѝ:

Бг҃ъ да ᲂу҆бл҃жи́тъ и҆ ᲂу҆поко́итъ и҆̀хъ, и҆ на́съ поми́лꙋетъ, ꙗ҆́кѡ бл҃гъ и҆ чл҃вѣколю́бецъ.

Службы на различные потребы


Источник: Служебник. - М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2003. - 464 с. ISBN 5-94625-063-9

Комментарии для сайта Cackle