Бж҃е́ственнаѧ лїтꙋргі́а и҆́же во ст҃ы́хъ ѻ҆тца̀ на́шегѡ васі́лїа вели́кагѡ

Вѣ́ждь, ꙗ҆́кѡ сїѧ̀ бж҃е́ственнаѧ лїтꙋргі́а вели́кагѡ васі́лїа не всегда̀ пое́тсѧ, но во вре́мѧ ᲂу҆чине́нное: си́рѣчь, въ недѣ́лѧхъ вели́кїѧ четыредесѧ́тницы, [кромѣ̀ недѣ́ли ва́їй], и҆ во ст҃ы́й вели́кїй четверто́къ, и҆ вели́кꙋю сꙋббѡ́тꙋ: и҆ въ на́вечерїи ржⷭ҇тва̀ хрⷭ҇то́ва, и҆ бг҃оѧвле́нїй: и҆ въ де́нь пра́здника ст҃а́гѡ васі́лїа.

Сказа́нїе же и҆ ᲂу҆ста́въ сегѡ̀ сщ҃еннодѣ́йствїѧ то́жде є҆́сть, є҆́же и҆ ст҃а́гѡ і҆ѡа́нна златоꙋ́стагѡ.

Дїа́конъ, ста́въ на а҆мвѡ́нѣ, возглаша́етъ.

Бл҃гословѝ, влады́ко.

Сщ҃е́нникъ глаго́летъ возгла́снѡ:

Бл҃гослове́но црⷭ҇тво ѻ҆ц҃а̀ и҆ сн҃а и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Дїа́конъ глаго́летъ є҆ктенїю̀: [а҆́ще нѣ́сть дїа́кона, са́мъ і҆ере́й:]

Ми́ромъ гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Ѡ҆ свы́шнемъ ми́рѣ, и҆ сп҃се́нїи дꙋ́шъ на́шихъ, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Ѡ҆ ми́рѣ всегѡ̀ мі́ра, бл҃гостоѧ́нїи ст҃ы́хъ бж҃їихъ цр҃кве́й и҆ соедине́нїи всѣ́хъ, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Ѡ҆ ст҃ѣ́мъ хра́мѣ се́мъ, и҆ съ вѣ́рою, бл҃гоговѣ́нїемъ и҆ стра́хомъ бж҃їимъ входѧ́щихъ во́-нь, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Ѡ҆ вели́комъ господи́нѣ и҆ ѻ҆тцѣ̀ на́шемъ ст҃ѣ́йшемъ патрїа́рсѣ а҆леѯі́и и҆ ѡ҆ господи́нѣ на́шемъ преѡсщ҃е́ннѣйшемъ є҆пⷭ҇кпѣ [и҆́мⷬ҇къ, є҆гѡ́же є҆́стъ ѡ҆́бласть], честнѣ́мъ пресвѵ́терствѣ, во хрⷭ҇тѣ̀ дїа́конствѣ, ѡ҆ все́мъ при́чтѣ и҆ лю́дехъ, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Ѡ҆ бг҃охрани́мѣй странѣ̀ на́шей, власте́хъ и҆ во́инствѣ є҆ѧ̀, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Ѡ҆ гра́дѣ се́мъ, [и҆лѝ ѡ҆ ве́си се́й, и҆лѝ ѡ҆ ст҃ѣ́й ѡ҆би́тели се́й,] всѧ́комъ гра́дѣ, странѣ̀, и҆ вѣ́рою живꙋ́щихъ въ ни́хъ, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Ѡ҆ бл҃горастворе́нїи воздꙋ́хѡвъ, ѡ҆ и҆з̾ѻби́лїи плодѡ́въ земны́хъ и҆ вре́менѣхъ ми́рныхъ, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Ѡ҆ пла́вающихъ, пꙋтеше́ствꙋющихъ, недꙋ́гꙋющихъ, стра́ждꙋщихъ, плѣне́нныхъ, и҆ ѡ҆ сп҃се́нїи и҆́хъ, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Ѡ҆ и҆зба́витисѧ на́мъ ѿ всѧ́кїѧ ско́рби, гнѣ́ва и҆ нꙋ́жды, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Застꙋпѝ, сп҃сѝ, поми́лꙋй и҆ сохранѝ на́съ, бж҃е, твое́ю бл҃года́тїю.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Прест҃ꙋ́ю, пречⷭ҇тꙋю, пребл҃гослове́ннꙋю, сла́внꙋю влⷣчцꙋ на́шꙋ бцⷣꙋ и҆ приснодв҃ꙋ мр҃і́ю, со всѣ́ми ст҃ы́ми помѧнꙋ́вше, са́ми себѐ, и҆ дрꙋ́гъ дрꙋ́га, и҆ ве́сь живо́тъ на́шъ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ предади́мъ.

Ли́къ: Тебѣ̀, гдⷭ҇и.

Мл҃тва пе́рвагѡ а҆нтїфѡ́на та́йнѡ глаго́летсѧ ѿ і҆ере́а:

Гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, є҆гѡ́же держа́ва несказа́нна и҆ сла́ва непостижи́ма, є҆гѡ́же млⷭ҇ть безмѣ́рна и҆ чл҃вѣколю́бїе неизрече́нно: са́мъ, влⷣко, по бл҃гоꙋтро́бїю твоемꙋ̀ при́зри на ны̀, и҆ на ст҃ы́й хра́мъ се́й, и҆ сотворѝ съ на́ми, и҆ молѧ́щимисѧ съ на́ми, бога̑тыѧ млⷭ҇ти твоѧ̑ и҆ щедрѡ́ты твоѧ̑.

Возгла́съ:

Ꙗ҆́кѡ подоба́етъ тебѣ̀ всѧ́каѧ сла́ва, че́сть, и҆ поклоне́нїе, ѻ҆ц҃ꙋ̀ и҆ сн҃ꙋ и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

По є҆ктенїѝ, ли́къ пое́тъ пе́рвый а҆нтїфѡ́нъ, и҆з̾ѡбрази́тєльнаѧ, ре́кше: Бл҃гословѝ дꙋшѐ моѧ̀ гдⷭ҇а: И҆ прѡ́чаѧ по чи́нꙋ.

Сщ҃е́нникꙋ глаго́лющꙋ мл҃твꙋ та́йнѡ во ѻ҆лтарѝ, въ то̀ вре́мѧ дїа́конъ глаго́летъ внѣ̀ ѻ҆лтарѧ̀ є҆ктенїю̀.

А҆́ще же нѣ́сть дїа́кона, сщ҃е́нникъ по мл҃твѣ и҆ по возгла́сѣ глаго́летъ є҆ктенїю̀:

Па́ки и҆ па́ки ми́ромъ гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Застꙋпѝ, сп҃сѝ, поми́лꙋй и҆ сохранѝ на́съ, бж҃е, твое́ю бл҃года́тїю.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Прест҃ꙋ́ю, пречⷭ҇тꙋю, пребл҃гослове́ннꙋю, сла́внꙋю влⷣчцꙋ на́шꙋ бцⷣꙋ и҆ приснодв҃ꙋ мр҃і́ю, со всѣ́ми ст҃ы́ми помѧнꙋ́вше, са́ми себѐ, и҆ дрꙋ́гъ дрꙋ́га, и҆ ве́сь живо́тъ на́шъ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ предади́мъ.

Ли́къ: Тебѣ̀, гдⷭ҇и.

Сщ҃е́нникъ глаго́летъ мл҃твꙋ втора́гѡ а҆нтїфѡ́на:

Гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, сп҃сѝ лю́ди твоѧ̑ и҆ бл҃гословѝ достоѧ́нїе твоѐ, и҆сполне́нїе цр҃кве твоеѧ̀ сохранѝ, ѡ҆ст҃ѝ лю́бѧщыѧ бл҃голѣ́пїе до́мꙋ твоегѡ̀: ты̀ тѣ́хъ воспросла́ви бж҃е́ственною твое́ю си́лою, и҆ не ѡ҆ста́ви на́съ ᲂу҆пова́ющихъ на тѧ̀.

Возгла́съ:

Ꙗ҆́кѡ твоѧ̀ держа́ва, и҆ твоѐ є҆́сть црⷭ҇тво, и҆ си́ла, и҆ сла́ва, ѻ҆ц҃а̀ и҆ сн҃а и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

По в҃-й є҆ктенїѝ пое́тъ ли́къ вторы́й а҆нтїфѡ́нъ, и҆з̾ѡбрази́тєльнаѧ.

Дїа́конъ глаго́летъ:

Па́ки и҆ па́ки ми́ромъ гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Застꙋпѝ, сп҃сѝ, поми́лꙋй и҆ сохранѝ на́съ, бж҃е, твое́ю бл҃года́тїю.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Прест҃ꙋ́ю, пречⷭ҇тꙋю, пребл҃гослове́ннꙋю, сла́внꙋю влⷣчцꙋ на́шꙋ бцⷣꙋ и҆ приснодв҃ꙋ мр҃і́ю, со всѣ́ми ст҃ы́ми помѧнꙋ́вше, са́ми себѐ, и҆ дрꙋ́гъ дрꙋ́га, и҆ ве́сь живо́тъ на́шъ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ предади́мъ.

Ли́къ: Тебѣ̀, гдⷭ҇и.

Мл҃тва тре́тїѧгѡ а҆нтїфѡ́на:

И҆́же ѻ҆́бщыѧ сїѧ̑ и҆ согла̑сныѧ дарова́вый на́мъ мл҃твы, и҆́же и҆ двѣма̀ и҆лѝ трє́мъ, согласꙋ́ющымсѧ ѡ҆ и҆́мени твое́мъ, прошє́нїѧ пода́ти ѡ҆бѣща́вый: са́мъ и҆ ны́нѣ ра̑бъ твои́хъ прошє́нїѧ къ поле́зномꙋ и҆спо́лни, подаѧ̀ на́мъ въ настоѧ́щемъ вѣ́цѣ позна́нїе твоеѧ̀ и҆́стины, и҆ въ бꙋ́дꙋщемъ жи́знь вѣ́чнꙋю да́рꙋѧ.

Возгла́съ: Ꙗ҆́кѡ бл҃гъ и҆ человѣколю́бецъ бг҃ъ є҆сѝ, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, ѻ҆ц҃ꙋ̀ и҆ сн҃ꙋ и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

И҆ здѣ̀, ꙗ҆́коже въ лїтꙋргі́и златоꙋ́стагѡ, ли́къ та̑ѧжде пое́тъ. Сщ҃е́нникъ же и҆ дїа́конъ та̑ѧжде и҆ глаго́лютъ и҆ творѧ́тъ.

Мл҃тва вхо́да ст҃а́гѡ є҆ѵⷢ҇лїа вта́й.

Влⷣко гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, ᲂу҆ста́вивый на нб҃сѣ́хъ чи́ны, и҆ вѡ́инства а҆́гг҃лъ и҆ а҆рха̑гг҃лъ, въ слꙋже́нїе твоеѧ̀ сла́вы: сотворѝ со вхо́домъ на́шимъ, вхо́дꙋ ст҃ы́хъ а҆́гг҃лѡвъ бы́ти, сослꙋжа́щихъ на́мъ, и҆ сославосло́вѧщихъ твою̀ бл҃гость.

Ꙗ҆́кѡ подоба́етъ тебѣ̀ всѧ́каѧ сла́ва, че́сть и҆ поклоне́нїе, ѻ҆ц҃ꙋ̀ и҆ сн҃ꙋ и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь.

По се́мъ творѧ́тъ вхо́дъ. Дїа́конъ глаго́летъ:

Премꙋ́дрость, про́сти.

И҆ вхо́дѧтъ во ст҃ы́й ѻ҆лта́рь.

Є҆гда́ же глаго́лютъ тропарѝ, сщ҃е́нникъ глаго́летъ мл҃твꙋ трист҃а́гѡ:

Бж҃е ст҃ы́й, и҆́же во ст҃ы́хъ почива́ѧй, и҆́же трист҃ы́мъ гла́сомъ ѿ серафі́мѡвъ воспѣва́емый, и҆ ѿ херꙋві́мѡвъ славосло́вимый, и҆ ѿ всѧ́кїѧ небе́сныѧ си́лы покланѧ́емый, и҆́же ѿ небытїѧ̀ во є҆́же бы́ти приведы́й всѧ́чєскаѧ, созда́вый человѣ́ка по ѡ҆́бразꙋ твоемꙋ̀ и҆ по подо́бїю, и҆ всѧ́кимъ твои́мъ дарова́нїемъ ᲂу҆краси́вый: даѧ́й просѧ́щемꙋ премꙋ́дрость и҆ ра́зꙋмъ, и҆ не презира́ѧй согрѣша́ющагѡ, но полага́ѧй на сп҃се́нїе покаѧ́нїе: сподо́бивый на́съ, смире́нныхъ и҆ недосто́йныхъ ра̑бъ твои́хъ, и҆ въ ча́съ се́й ста́ти пред̾ сла́вою ст҃а́гѡ твоегѡ̀ же́ртвенника и҆ до́лжное тебѣ̀ поклоне́нїе и҆ славосло́вїе приноси́ти: са́мъ, влⷣко, прїимѝ и҆ ѿ ᲂу҆́стъ на́съ грѣ́шныхъ трист҃ꙋ́ю пѣ́снь и҆ посѣти́ ны бл҃гостїю твое́ю: простѝ на́мъ всѧ́кое согрѣше́нїе, во́льное же и҆ нево́льное, ѡ҆ст҃ѝ на́шѧ дꙋ́шы и҆ тѣлеса̀, и҆ да́ждь на́мъ въ преподо́бїи слꙋжи́ти тебѣ̀ всѧ̑ дни̑ живота̀ на́шегѡ, мл҃твами ст҃ы́ѧ бцⷣы и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ, ѿ вѣ́ка тебѣ̀ бл҃гоꙋгоди́вшихъ.

Возгла́съ: Ꙗ҆́кѡ ст҃ъ є҆сѝ, бж҃е на́шъ, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, ѻ҆ц҃ꙋ̀ и҆ сн҃ꙋ и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ.

Дїа́конъ глаго́летъ, ꙗ҆́коже въ лїтꙋргі́и златоꙋ́стагѡ:

Гдⷭ҇и, спасѝ благочести̑выѧ, и҆ ᲂу҆слы́ши ны̀.

Та́же: И҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

И҆ пою́щꙋ ли́кꙋ трист҃о́е. Сла́ва, и҆ ны́нѣ: Сщ҃е́нникъ и҆ дїа́конъ глаго́лютъ трист҃о́е: и҆ про́чее творѧ́тъ, ꙗ҆́коже въ лїтꙋргі́и златоꙋ́стагѡ.

Мл҃тва пре́жде ст҃а́гѡ є҆ѵⷢ҇лїа:

Возсїѧ́й въ сердца́хъ на́шихъ, чл҃вѣколю́бче влⷣко, твоегѡ̀ бг҃оразꙋ́мїѧ нетлѣ́нный свѣ́тъ, и҆ мы́слєнныѧ на́ши ѿве́рзи ѻ҆́чи во є҆ѵⷢ҇льскихъ твои́хъ проповѣ́данїй разꙋмѣ́нїе: вложѝ въ на́съ и҆ стра́хъ бл҃же́нныхъ твои́хъ за́повѣдей, да плѡтскі́ѧ по́хоти всѧ̑ попра́вше, дꙋхо́вное жи́тельство про́йдемъ, всѧ̑ ꙗ҆̀же ко бл҃гоꙋгожде́нїю твоемꙋ̀, и҆ мꙋ́дрствꙋюще и҆ дѣ́юще. Ты́ бо є҆сѝ просвѣще́нїе дꙋ́шъ и҆ тѣле́съ на́шихъ, хрⷭ҇тѐ бж҃е, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, со безнача́льнымъ твои́мъ ѻ҆ц҃е́мъ, и҆ всест҃ы́мъ и҆ бл҃ги́мъ и҆ животворѧ́щимъ твои́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь.

По сконча́нїи ст҃а́гѡ є҆ѵⷢ҇лїа, дїа́конъ глаго́летъ є҆ктенїю̀:

Рце́мъ всѝ ѿ всеѧ̀ дꙋшѝ, и҆ ѿ всегѡ̀ помышле́нїѧ на́шегѡ рце́мъ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Гдⷭ҇и вседержи́телю, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ, мо́лимъ ти сѧ, ᲂу҆слы́ши и҆ поми́лꙋй.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Поми́лꙋй на́съ, бж҃е, по вели́цѣй млⷭ҇ти твое́й, мо́лимъ ти сѧ, ᲂу҆слы́ши и҆ поми́лꙋй.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй, три́жды.

Мл҃тва приле́жнагѡ моле́нїѧ:

Гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, приле́жное сїѐ моле́нїе прїимѝ ѿ твои́хъ ра̑бъ, и҆ поми́лꙋй на́съ по мно́жествꙋ млⷭ҇ти твоеѧ̀, и҆ щедрѡ́ты твоѧ̑ низпослѝ на ны̀ и҆ на всѧ̑ лю́ди твоѧ̑, ча́ющыѧ ѿ тебѐ бога́тыѧ млⷭ҇ти.

Є҆щѐ мо́лимсѧ ѿ вели́комъ господи́нѣ и҆ ѻ҆тцѣ̀ на́шемъ ст҃ѣ́йшемъ патрїа́рсѣ а҆леѯі́и и҆ ѡ҆ господи́нѣ на́шемъ преѡсщ҃е́ннѣйшемъ є҆пⷭ҇кпѣ [и҆́мⷬ҇къ, є҆гѡ́же є҆́стъ ѡ҆́бласть,] и҆ ѡ҆ все́й во хрⷭ҇тѣ̀ бра́тїи на́шей.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй, три́жды.

Є҆щѐ мо́лимсѧ ѡ҆ бг҃охрани́мѣй странѣ̀ на́шей, власте́хъ и҆ во́инствѣ є҆ѧ̀, да ти́хое и҆ безмо́лвное житїѐ поживе́мъ во всѧ́комъ бл҃гоче́стїи и҆ чистотѣ̀.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй, три́жды.

Є҆щѐ мо́лимсѧ ѡ҆ бра́тїѧхъ на́шихъ, сщ҃е́нницѣхъ, сщ҃енномона́сѣхъ, и҆ все́мъ во хрⷭ҇тѣ̀ бра́тствѣ на́шемъ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй, три́жды.

Є҆щѐ мо́лимсѧ ѡ҆ бл҃же́нныхъ и҆ приснопа́мѧтныхъ, свѧтѣ́йшихъ патрїа́рсѣхъ правосла́вныхъ, и҆ созда́телехъ ст҃а́гѡ хра́ма сегѡ̀ [а҆́ще во ѡ҆би́тели: ст҃ы́ѧ ѡ҆би́тели сеѧ̀], и҆ ѡ҆ всѣ́хъ преждепочи́вшихъ ѻ҆тцѣ́хъ и҆ бра́тїѧхъ, здѣ̀ лежа́щихъ и҆ повсю́дꙋ, правосла́вныхъ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй, три́жды.

Є҆щѐ мо́лимсѧ ѡ҆ плодоносѧ́щихъ и҆ добродѣ́ющихъ во ст҃ѣ́мъ и҆ всечестнѣ́мъ хра́мѣ се́мъ, трꙋжда́ющихсѧ, пою́щихъ и҆ предстоѧ́щихъ лю́дехъ, ѡ҆жида́ющихъ ѿ тебѐ вели́кїѧ и҆ бога́тыѧ млⷭ҇ти.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй, три́жды.

Возглаше́нїе:

Ꙗ҆́кѡ млⷭ҇тивъ и҆ чл҃вѣколю́бецъ бг҃ъ є҆сѝ, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, ѻ҆ц҃ꙋ̀ и҆ сн҃ꙋ и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Дїа́конъ: Помоли́тесѧ, ѡ҆глаше́ннїи, гдⷭ҇еви.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Вѣ́рнїи, ѡ҆ ѡ҆глаше́нныхъ помо́лимсѧ, да гдⷭ҇ь поми́лꙋетъ и҆̀хъ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Ѡ҆гласи́тъ и҆̀хъ сло́вомъ и҆́стины.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Ѿкры́етъ и҆̀мъ є҆ѵⷢ҇лїе пра́вды.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Соедини́тъ и҆̀хъ ст҃ѣ́й свое́й, собо́рнѣй и҆ а҆пⷭ҇льстѣй це́ркви.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Сп҃сѝ, поми́лꙋй, застꙋпѝ и҆ сохранѝ и҆̀хъ, бж҃е, твое́ю бл҃года́тїю.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Ѡ҆глаше́ннїи, главы̑ ва́шѧ гдⷭ҇еви приклони́те.

Ли́къ: Тебѣ̀, гдⷭ҇и.

Мл҃тва ѡ҆ ѡ҆глаше́нныхъ:

Гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, и҆́же на нб҃сѣ́хъ живы́й и҆ призира́ѧй на всѧ̑ дѣла̀ твоѧ̑: при́зри на рабы̑ твоѧ̑ ѡ҆глашє́нныѧ, прикло́ньшыѧ своѧ̑ вы̑ѧ пред̾ тобо́ю, и҆ да́ждь и҆̀мъ ле́гкїй ꙗ҆ре́мъ, сотворѝ и҆̀хъ ᲂу҆́ды чє́стны ст҃ы́ѧ твоеѧ̀ цр҃кве, и҆ сподо́би и҆̀хъ ба́ни пакибытїѧ̀, ѡ҆ставле́нїѧ грѣхѡ́въ и҆ ѡ҆де́жди нетлѣ́нїѧ, въ позна́нїе тебє̀, и҆́стиннагѡ бг҃а на́шегѡ.

Возгла́съ:

Да и҆ ті́и съ на́ми сла́вѧтъ пречⷭ҇тно́е и҆ великолѣ́пое и҆́мѧ твоѐ, ѻ҆ц҃а̀ и҆ сн҃а и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

По возгла́сѣ же сщ҃е́нникъ развива́етъ а҆нтїми́нсъ по ѡ҆бы́чаю.

Дїа́конъ:

Є҆ли́цы ѡ҆глаше́ннїи, и҆зыди́те.

А҆́ще ли є҆́сть дрꙋгі́й дїа́конъ, возглаша́етъ и҆ то́й:

Ѡ҆глаше́ннїи, и҆зыди́те.

Та́же па́ки пе́рвый:

Є҆ли́цы ѡ҆глаше́ннїи, и҆зыди́те.

Да никто̀ ѿ ѡ҆глаше́нныхъ, є҆ли́цы вѣ́рнїи, па́ки и҆ па́ки ми́ромъ гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Мл҃тва вѣ́рныхъ пе́рваѧ:

Ты̀, гдⷭ҇и, показа́лъ є҆сѝ на́мъ вели́кое сїѐ сп҃се́нїѧ та́инство: ты̀ сподо́билъ є҆сѝ на́съ, смире́нныхъ и҆ недосто́йныхъ ра̑бъ твои́хъ, бы́ти слꙋжи́телємъ ст҃а́гѡ твоегѡ̀ же́ртвенника. Ты̀ ᲂу҆довлѝ на́съ си́лою ст҃а́гѡ твоегѡ̀ дх҃а въ слꙋ́жбꙋ сїю̀, да неѡсꙋжде́ннѡ ста́вше пред̾ ст҃о́ю сла́вою твое́ю, принесе́мъ тѝ же́ртвꙋ хвале́нїѧ: ты́ бо є҆сѝ дѣ́йствꙋѧй всѧ̑ во всѣ́хъ. Да́ждь, гдⷭ҇и, и҆ ѡ҆ на́шихъ грѣсѣ́хъ, и҆ ѡ҆ людски́хъ невѣ́дѣнїихъ, прїѧ́тнѣй бы́ти же́ртвѣ на́шей, и҆ бл҃гопрїѧ́тнѣй пред̾ тобо́ю.

Молѧ́щꙋсѧ сщ҃е́нникꙋ, дїа́конъ [а҆́ще є҆́сть,] глаго́летъ є҆ктенїю̀, внѣ̀ ѻ҆лтарѧ̀:

Застꙋпѝ, сп҃сѝ, поми́лꙋй и҆ сохранѝ на́съ, бж҃е, твое́ю бл҃года́тїю.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Дїа́конъ: Премꙋ́дрость.

Сщ҃е́нникъ возгла́съ:

Ꙗ҆́кѡ подоба́етъ тебѣ̀ всѧ́каѧ сла́ва, че́сть и҆ поклоне́нїе, ѻ҆ц҃ꙋ̀ и҆ сн҃ꙋ и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. Ли́къ: А҆ми́нь.

И҆ па́ки дїа́конъ:

Па́ки и҆ па́ки ми́ромъ гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Є҆гда̀ сщ҃е́нникъ є҆ди́нъ слꙋ́житъ, си́хъ не глаго́летъ:

Ѡ҆ свы́шнѣмъ ми́рѣ, и҆ сп҃се́нїи дꙋ́шъ на́шихъ, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Ѡ҆ ми́рѣ всегѡ̀ мі́ра, бл҃гостоѧ́нїи ст҃ы́хъ бж҃їихъ цр҃кве́й и҆ соедине́нїи всѣ́хъ, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Ѡ҆ ст҃ѣ́мъ хра́мѣ се́мъ, и҆ съ вѣ́рою, бл҃гоговѣ́нїемъ и҆ стра́хомъ бж҃їимъ входѧ́щихъ во́-нь, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Ѡ҆ и҆зба́витисѧ на́мъ ѿ всѧ́кїѧ ско́рби, гнѣ́ва и҆ нꙋ́жды, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Мл҃тва вѣ́рныхъ втора́ѧ:

Бж҃е, посѣти́вый въ млⷭ҇ти и҆ щедро́тахъ смире́нїе на́ше, поста́вивый на́съ, смире́нныхъ и҆ грѣ́шныхъ и҆ недосто́йныхъ ра̑бъ твои́хъ, пред̾ ст҃о́ю сла́вою твое́ю, слꙋжи́ти ст҃о́мꙋ же́ртвенникꙋ твоемꙋ̀: ты̀ ᲂу҆крѣпѝ на́съ си́лою ст҃а́гѡ твоегѡ̀ дх҃а въ слꙋ́жбꙋ сїю̀, и҆ да́ждь на́мъ сло́во во ѿверзе́нїе ᲂу҆́стъ на́шихъ, во є҆́же призыва́ти бл҃года́ть ст҃а́гѡ твоегѡ̀ дх҃а на хотѧ́щыѧ предложи́тисѧ да́ры.

Дїа́конъ [без̾ негѡ́же і҆ере́й глаго́летъ]:

Застꙋпѝ, сп҃сѝ, поми́лꙋй и҆ сохранѝ на́съ, бж҃е, твое́ю бл҃года́тїю.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Дїа́конъ: Премꙋ́дрость.

Сщ҃е́нникъ глаго́летъ возгла́снѡ:

Ꙗ҆́кѡ да под̾ держа́вою твое́ю всегда̀ храни́ми, тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, ѻ҆ц҃ꙋ̀ и҆ сн҃ꙋ и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Та̑ѧжде и҆ здѣ̀ творѧ́тъ и҆ глаго́лютъ, сщ҃е́нникъ же и҆ дїа́конъ, ꙗ҆́коже и҆ въ литꙋргі́и златоꙋ́стагѡ.

Мл҃тва, ю҆́же глаго́летъ сщ҃е́нникъ та́йнѡ, херꙋві́мстѣй пѣ́сни пѣва́емѣй:

Никто́же досто́инъ ѿ свѧза́вшихсѧ плотски́ми похотьмѝ и҆ сластьмѝ, приходи́ти, и҆лѝ прибли́житисѧ, и҆лѝ слꙋжи́ти тебѣ̀, цр҃ю̀ сла́вы: є҆́же бо слꙋжи́ти тебѣ̀, вели́ко и҆ стра́шно и҆ самѣ̑мъ нбⷭ҇нымъ си́ламъ. Но ѻ҆ба́че, неизрече́ннагѡ ра́ди и҆ безмѣ́рнагѡ твоегѡ̀ чл҃вѣколю́бїѧ, непрело́жнѡ и҆ неизмѣ́ннѡ бы́лъ є҆сѝ человѣ́къ, и҆ а҆рхїере́й на́мъ бы́лъ є҆сѝ, и҆ слꙋже́бныѧ сеѧ̀ и҆ безкро́вныѧ же́ртвы свѧщеннодѣ́йствїе пре́далъ є҆сѝ на́мъ, ꙗ҆́кѡ влⷣка всѣ́хъ: ты́ бо є҆ди́нъ, гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, влады́чествꙋеши нбⷭ҇ными и҆ земны́ми, и҆́же на прⷭ҇то́лѣ херꙋві́мстѣ носи́мый, и҆́же серафі́мѡвъ гдⷭ҇ь и҆ цр҃ь і҆и҃левъ, и҆́же є҆ди́нъ ст҃ъ и҆ во ст҃ы́хъ почива́ѧй. Тѧ̀ ᲂу҆̀бо молю̀ є҆ди́наго блага́го и҆ благопослꙋшли́ваго: при́зри на мѧ̀ грѣ́шнаго и҆ непотре́бнаго раба̀ твоего̀, и҆ ѡ҆чи́сти мою̀ дꙋ́шꙋ и҆ се́рдце ѿ со́вѣсти лꙋка́выѧ, и҆ ᲂу҆довли́ мѧ си́лою ст҃а́гѡ твоегѡ̀ дх҃а, ѡ҆блече́на бл҃года́тїю свѧще́нства, предста́ти ст҃ѣ́й твое́й се́й трапе́зѣ, и҆ свѧщеннодѣ́йствовати ст҃о́е и҆ пречⷭ҇тое твоѐ тѣ́ло и҆ честнꙋ́ю кро́вь: къ тебѣ́ бо прихождꙋ̀, прикло́нь свою̀ вы́ю, и҆ молю́ ти сѧ, да не ѿврати́ши лица̀ твоегѡ̀ ѿ менѐ, нижѐ ѿри́неши менє̀ ѿ ѻ҆́трѡкъ твои́хъ, но сподо́би принесє́нымъ тебѣ̀ бы́ти, мно́ю грѣ́шнымъ и҆ недосто́йнымъ рабо́мъ твои́мъ, дарѡ́мъ си̑мъ: ты́ бо є҆сѝ приносѧ́й и҆ приноси́мый, и҆ прїе́млѧй и҆ раздава́емый, хрⷭ҇тѐ бж҃е на́шъ, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, со безнача́льнымъ твои́мъ ѻ҆ц҃е́мъ, и҆ прест҃ы́мъ и҆ бл҃ги́мъ и҆ животворѧ́щимъ твои́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь.

И҆спо́лньшымсѧ же моли́твѣ и҆ кажде́нїю, сщ҃е́нникъ и҆ дїа́конъ, ста́вше пред̾ ст҃о́ю трапе́зою, глаго́лютъ херꙋві́мскꙋю пѣ́снь:

Сщ҃е́нникъ: И҆же херꙋві́мы та́йнѡ ѡ҆бразꙋ́юще, и҆ животворѧ́щей трⷪ҇цѣ трист҃ꙋ́ю пѣ́снь припѣва́юще, всѧ́кое ны́нѣ жите́йское ѿложи́мъ попече́нїе.

Дїа́конъ: Ꙗ҆́кѡ да цр҃ѧ̀ всѣ́хъ под̾и́мемъ, а҆́гг҃льскими неви́димѡ дорѷноси́ма чи́нми. А҆ллилꙋ́їа, а҆ллилꙋ́їа, а҆ллилꙋ́їа.

А҆ сїѐ въ вели́кїй четверто́къ то́чїю пое́тсѧ:

Ве́чери твоеѧ̀ та́йныѧ дне́сь, сн҃е бж҃їй, прича́стника мѧ̀ прїимѝ. Не бо̀ врагѡ́мъ твои̑мъ та́йнꙋ повѣ́мъ, ни лобза́нїѧ тѝ да́мъ ꙗ҆́кѡ і҆ꙋ́да, но ꙗ҆́кѡ разбо́йникъ и҆сповѣ́даю тѧ̀: помѧни́ мѧ, гдⷭ҇и, во црⷭ҇твїи твое́мъ. А҆ллилꙋ́їа, а҆ллилꙋ́їа, а҆ллилꙋ́їа.

Въ вели́кꙋю же сꙋббѡ́тꙋ пою́тъ сїѐ:

Да молчи́тъ всѧ́каѧ пло́ть человѣ́ча, и҆ да стои́тъ со стра́хомъ и҆ тре́петомъ, и҆ ничто́же земно́е въ себѣ̀ да помышлѧ́етъ: цр҃ь бо царствꙋющихъ, и҆ гдⷭ҇ь госпо́дствꙋющихъ прихо́дитъ закла́тисѧ и҆ да́тисѧ въ снѣ́дь вѣ́рнымъ. Предхо́дѧтъ же семꙋ̀ ли́цы а҆́гг҃льстїи со всѧ́кимъ нача́ломъ и҆ вла́стїю, многоѻчи́тїи херꙋві́ми и҆ шестокрила́тїи серафі́ми, ли́ца закрыва́юще и҆ вопїю́ще пѣ́снь: А҆ллилꙋ́їа, а҆ллилꙋ́їа, а҆ллилꙋ́їа.

И҆ здѣ̀ сщ҃е́нникъ же и҆ дїа́конъ та̑ѧжде творѧ́тъ и҆ глаго́лютъ, ꙗ҆́коже въ лїтꙋргі́и златоꙋ́стагѡ. Сконча̑нымъ же бы́вшымъ мл҃твамъ, и҆ вели́комꙋ вхо́дꙋ, дїа́конъ прихо́дитъ на ѡ҆бы́чное мѣ́сто, глаго́лѧ:

И҆спо́лнимъ моли́твꙋ на́шꙋ гдⷭ҇еви.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Ѡ҆ предложе́нныхъ честны́хъ дарѣ́хъ, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Ѡ҆ ст҃ѣ́мъ хра́мѣ се́мъ, и҆ съ вѣ́рою, бл҃гоговѣ́нїемъ и҆ стра́хомъ бж҃їимъ входѧ́щихъ во́-нь, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Ѡ҆ и҆зба́витисѧ на́мъ ѿ всѧ́кїѧ ско́рби, гнѣ́ва и҆ нꙋ́жды, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Мл҃тва приноше́нїѧ, по поставле́нїи на ст҃ѣ́мъ престо́лѣ бж҃е́ственныхъ дарѡ́въ, ю҆́же сщ҃е́нникъ глаго́летъ та́йнѡ:

Гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, созда́вый на́съ и҆ введы́й въ жи́знь сїю̀, показа́вый на́мъ пꙋти̑ во спасе́нїе, дарова́вый на́мъ нбⷭ҇ныхъ та̑инъ ѿкрове́нїе: ты́ бо є҆сѝ положи́вый на́съ въ слꙋ́жбꙋ сїю̀ си́лою дх҃а твоегѡ̀ ст҃а́гѡ: бл҃говолѝ ᲂу҆́бо, гдⷭ҇и, бы́ти на́мъ слꙋжи́телємъ но́вагѡ твоегѡ̀ завѣ́та, слꙋга́мъ ст҃ы́хъ твои́хъ та́инствъ: прїимѝ на́съ, приближа́ющихсѧ ст҃о́мꙋ твоемꙋ̀ же́ртвенникꙋ, по мно́жествꙋ ми́лости твоеѧ̀, да бꙋ́демъ досто́йни приноси́ти тебѣ̀ слове́снꙋю сїю̀ и҆ безкро́внꙋю же́ртвꙋ ѡ҆ на́шихъ согрѣше́нїихъ и҆ ѡ҆ людски́хъ невѣ́жествїихъ: ю҆́же прїе́мъ во ст҃ы́й и҆ пренбⷭ҇ный и҆ мы́сленный тво́й же́ртвенникъ, въ воню̀ бл҃гоꙋха́нїѧ, возниспослѝ на́мъ бл҃года́ть ст҃а́гѡ твоегѡ̀ дх҃а. При́зри на ны̀, бж҃е, и҆ ви́ждь на слꙋ́жбꙋ сїю̀ на́шꙋ, и҆ прїимѝ ю҆̀, ꙗ҆́коже прїѧ́лъ є҆сѝ а҆́велєвы да́ры, нѡ́евы жє́ртвы, а҆враа́мова всеплѡ́дїѧ, мѡѷсе́ѡва и҆ а҆арѡ́нѡва сщ҃є́нства, самꙋи́лѡва ми̑рнаѧ. Ꙗ҆́коже прїѧ́лъ є҆сѝ ѿ ст҃ы́хъ твои́хъ а҆пⷭ҇лъ и҆́стиннꙋю сїю̀ слꙋ́жбꙋ, си́це и҆ ѿ рꙋ́къ на́съ грѣ́шныхъ прїимѝ да́ры сїѧ̑ въ бл҃гости твое́й, гдⷭ҇и: ꙗ҆́кѡ да сподо́бльшесѧ слꙋжи́ти без̾ поро́ка ст҃о́мꙋ твоемꙋ̀ же́ртвенникꙋ, ѡ҆брѧ́щемъ мздꙋ̀ вѣ́рныхъ и҆ мꙋ́дрыхъ строи́телей въ де́нь стра́шный воздаѧ́нїѧ твоегѡ̀ пра́веднагѡ.

Дїа́конъ глаго́летъ:

Застꙋпѝ, сп҃сѝ, поми́лꙋй и҆ сохранѝ на́съ, бж҃е, твое́ю благода́тїю.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Днѐ всегѡ̀ соверше́нна, свѧ́та, ми́рна и҆ безгрѣ́шна, ᲂу҆ гдⷭ҇а про́симъ.

Ли́къ: Пода́й, гдⷭ҇и.

А҆́гг҃ла ми́рна, вѣ́рна наста́вника, храни́телѧ дꙋ́шъ и҆ тѣле́съ на́шихъ, ᲂу҆ гдⷭ҇а про́симъ.

Ли́къ: Пода́й, гдⷭ҇и.

Проще́нїѧ и҆ ѡ҆ставле́нїѧ грѣхѡ́въ и҆ прегрѣше́нїй на́шихъ, ᲂу҆ гдⷭ҇а про́симъ.

Ли́къ: Пода́й, гдⷭ҇и.

До́брыхъ и҆ поле́зныхъ дꙋша́мъ на́шымъ и҆ ми́ра мі́рови, ᲂу҆ гдⷭ҇а про́симъ.

Ли́къ: Пода́й, гдⷭ҇и.

Про́чее вре́мѧ живота̀ на́шегѡ въ ми́рѣ и҆ покаѧ́нїи сконча́ти, ᲂу҆ гдⷭ҇а про́симъ.

Ли́къ: Пода́й, гдⷭ҇и.

Хрїстїа́нскїѧ кончи́ны живота̀ на́шегѡ, безболѣ́знены, непосты́дны, ми́рны, и҆ до́брагѡ ѿвѣ́та на стра́шнѣмъ сꙋди́щи хрⷭ҇то́вѣ, про́симъ.

Ли́къ: Пода́й, гдⷭ҇и.

Прест҃ꙋ́ю, пречⷭ҇тꙋю, пребл҃гослове́ннꙋю, сла́внꙋю влⷣчцꙋ на́шꙋ бцⷣꙋ и҆ приснодв҃ꙋ мр҃і́ю, со всѣ́ми ст҃ы́ми помѧнꙋ́вше, са́ми себѐ, и҆ дрꙋ́гъ дрꙋ́га, и҆ ве́сь живо́тъ на́шъ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ предади́мъ.

Ли́къ: Тебѣ̀, гдⷭ҇и.

Возгла́съ:

Щедро́тами є҆диноро́днагѡ сн҃а твоегѡ̀, съ ни́мже бл҃гослове́нъ є҆сѝ, со прест҃ы́мъ и҆ бл҃ги́мъ и҆ животворѧ́щимъ твои́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Сщ҃е́нникъ: Ми́ръ всѣ̑мъ.

Ли́къ: И҆ дꙋ́хови твоемꙋ̀.

Дїа́конъ: Возлю́бимъ дрꙋ́гъ дрꙋ́га, да є҆диномы́слїемъ и҆сповѣ́мы.

Ли́къ: Ѻ҆ц҃а̀ и҆ сн҃а и҆ ст҃а́го дх҃а, трⷪ҇цꙋ є҆диносꙋ́щнꙋю и҆ нераздѣ́льнꙋю.

Сщ҃е́нникъ покланѧ́етсѧ три́жды, глаго́лѧ та́йнѡ:

Возлюблю́ тѧ̀, гдⷭ҇и, крѣ́посте моѧ̀, гдⷭ҇ь ᲂу҆твержде́нїе моѐ и҆ прибѣ́жище моѐ. [Три́жды.]

И҆ дїа́конъ покланѧ́етсѧ три́жды, и҆ цѣлꙋ́етъ ѡ҆ра́рь сво́й, и҆ глаго́летъ велегла́снѡ:

Двє́ри, двє́ри, премꙋ́дростїю во́нмемъ.

Ли́къ: Вѣ́рꙋю во є҆ди́наго бг҃а: ли́стъ 131.

И҆ по сконча́нїи ст҃а́гѡ сѷмво́ла, глаго́летъ дїа́конъ велегла́снѡ:

Ста́немъ до́брѣ, ста́немъ со стра́хомъ, во́нмемъ, ст҃о́е возноше́нїе въ ми́рѣ приноси́ти.

Ли́къ: Ми́лость ми́ра, же́ртвꙋ хвале́нїѧ.

Сщ҃е́нникъ возгла́снѡ:

Бл҃года́ть гдⷭ҇а на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀, и҆ любы̀ бг҃а и҆ ѻ҆ц҃а̀, и҆ прича́стїе ст҃а́гѡ дх҃а, бꙋ́ди со всѣ́ми ва́ми.

Ли́къ: И҆ со дꙋ́хомъ твои́мъ.

Сщ҃е́нникъ: Горѣ̀ и҆мѣ́имъ сердца̀.

Ли́къ: И҆́мамы ко гдⷭ҇ꙋ.

Сщ҃е́нникъ: Бл҃годари́мъ гдⷭ҇а.

Ли́къ: Досто́йно и҆ пра́ведно є҆́сть покланѧ́тисѧ ѻ҆ц҃ꙋ̀ и҆ сн҃ꙋ и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, трⷪ҇цѣ є҆диносꙋ́щнѣй и҆ нераздѣ́льнѣй.

Сщ҃е́нникъ прикло́ньсѧ мо́литсѧ та́йнѡ:

Сы́й влⷣко, гдⷭ҇и бж҃е ѻ҆́ч҃е вседержи́телю покланѧ́емый! досто́йно ꙗ҆́кѡ вои́стиннꙋ, и҆ пра́ведно, и҆ лѣ́по великолѣ́пїю ст҃ы́ни твоеѧ̀, тебѐ хвали́ти, тебѐ пѣ́ти, тебѐ бл҃гослови́ти, тебѣ̀ кла́нѧтисѧ, тебѐ бл҃годари́ти, тебѐ сла́вити є҆ди́наго вои́стиннꙋ сꙋ́щаго бг҃а, и҆ тебѣ̀ приноси́ти се́рдцемъ сокрꙋше́ннымъ и҆ дꙋ́хомъ смире́нїѧ слове́снꙋю сїю̀ слꙋ́жбꙋ на́шꙋ: ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆сѝ дарова́вый на́мъ позна́нїе твоеѧ̀ и҆́стины. И҆ кто̀ дово́ленъ возглаго́лати си̑лы твоѧ̑, слы̑шаны сотвори́ти всѧ̑ хвалы̑ твоѧ̑, и҆лѝ повѣ́дати всѧ̑ чꙋдеса̀ твоѧ̑ во всѧ́ко вре́мѧ; Влⷣко всѣ́хъ, гдⷭ҇и нб҃сѐ и҆ землѝ, и҆ всеѧ̀ тва́ри, ви́димыѧ же и҆ неви́димыѧ, сѣдѧ́й на прⷭ҇то́лѣ сла́вы и҆ призира́ѧй бє́здны, безнача́льне, неви́диме, непостижи́ме, неѡпи́санне, неизмѣ́нне, ѻ҆́ч҃е гдⷭ҇а на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀, вели́кагѡ бг҃а и҆ сп҃си́телѧ, ᲂу҆пова́нїѧ на́шегѡ, и҆́же є҆́сть ѡ҆́бразъ твоеѧ̀ бл҃гости: печа́ть равноѡбра́знаѧ, въ себѣ̀ показꙋ́ѧ тѧ̀ ѻ҆ц҃а̀, сло́во живо́е, бг҃ъ и҆́стинный, превѣ́чнаѧ премꙋ́дрость, живо́тъ, ѡ҆сщ҃е́нїе, си́ла, свѣ́тъ и҆́стинный, и҆́мже дх҃ъ ст҃ы́й ꙗ҆ви́сѧ: дх҃ъ и҆́стины, сыноположе́нїѧ дарова́нїе, ѡ҆брꙋче́нїе бꙋ́дꙋщагѡ наслѣ́дїѧ, нача́токъ вѣ́чныхъ бла̑гъ, животворѧ́щаѧ си́ла, и҆сто́чникъ ѡ҆сщ҃е́нїѧ, ѿ негѡ́же всѧ̀ тва́рь слове́снаѧ же и҆ ᲂу҆́мнаѧ ᲂу҆крѣплѧ́ема тебѣ̀ слꙋ́житъ и҆ тебѣ̀ присносꙋ́щное возсыла́етъ славосло́вїе, ꙗ҆́кѡ всѧ́чєскаѧ рабѡ́тна тебѣ̀: тебе́ бо хва́лѧтъ а҆́гг҃ли, а҆рха́гг҃ли, прⷭ҇то́ли, гдⷭ҇ьствїѧ, нача̑ла, вла̑сти, си̑лы и҆ многоѻчи́тїи херꙋві́ми: тебѣ̀ предстоѧ́тъ ѡ҆́крестъ серафі́ми, ше́сть кри́лъ є҆ди́номꙋ, и҆ ше́сть кри́лъ є҆ди́номꙋ: и҆ двѣма̀ ᲂу҆́бѡ покрыва́ютъ ли́ца своѧ̑, двѣма́ же но́ги, и҆ двѣма̀ лета́юще, взыва́ютъ є҆ди́нъ ко дрꙋго́мꙋ, непреста́нными ᲂу҆сты̑, немо́лчными славослове́ньми.

Возгла́снѡ сщ҃е́нникъ:

Побѣ́днꙋю пѣ́снь пою́ще, вопїю́ще, взыва́юще и҆ глаго́люще.

Ли́къ:

Ст҃ъ, ст҃ъ, ст҃ъ гдⷭ҇ь саваѡ́ѳъ, и҆спо́лнь нб҃о и҆ землѧ̀ сла́вы твоеѧ̀: ѡ҆са́нна въ вы́шнихъ, бл҃гослове́нъ грѧды́й во и҆́мѧ гдⷭ҇не, ѡ҆са́нна въ вы́шнихъ.

И҆ здѣ̀ дїа́конъ та̑ѧжде твори́тъ, ꙗ҆́кѡ и҆ въ литꙋргі́и златоꙋ́стагѡ.

Сщ҃е́нникъ мо́литсѧ та́йнѡ:

Съ си́ми бл҃же́нными си́лами, влⷣко чл҃вѣколю́бче, и҆ мы̀ грѣ́шнїи вопїе́мъ и҆ глаго́лемъ: ст҃ъ є҆сѝ ꙗ҆́кѡ вои́стиннꙋ и҆ прест҃ъ, и҆ нѣ́сть мѣ́ры великолѣ́пїю ст҃ы́ни твоеѧ̀, и҆ прпⷣбенъ во всѣ́хъ дѣ́лѣхъ твои́хъ, ꙗ҆́кѡ пра́вдою и҆ сꙋдо́мъ и҆́стиннымъ всѧ̑ наве́лъ є҆сѝ на ны̀: созда́въ бо человѣ́ка, пе́рсть взе́мъ ѿ землѝ, и҆ ѡ҆́бразомъ твои́мъ, бж҃е, поче́тъ, положи́лъ є҆сѝ въ раѝ сла́дости, безсме́ртїе жи́зни и҆ наслажде́нїе вѣ́чныхъ бла̑гъ въ соблюде́нїе за́повѣдей твои́хъ ѡ҆бѣща́въ є҆мꙋ̀: но преслꙋ́шавша тебѐ и҆́стиннаго бг҃а, созда́вшаго є҆го̀, и҆ пре́лестїю ѕмі́евою привле́кшасѧ, ᲂу҆мерщвле́на же свои́ми прегрѣше́ньми, и҆згна́лъ є҆сѝ є҆го̀ пра́веднымъ твои́мъ сꙋдо́мъ, бж҃е, ѿ раѧ̀ въ мі́ръ се́й, и҆ ѿврати́лъ є҆сѝ въ зе́млю, ѿ неѧ́же взѧ́тъ бы́сть, ᲂу҆строѧ́ѧ є҆мꙋ̀ є҆́же ѿ пакибытїѧ̀ сп҃се́нїе, въ самѣ́мъ хрⷭ҇тѣ̀ твое́мъ: не бо̀ ѿврати́лсѧ є҆сѝ созда́нїѧ твоегѡ̀ въ коне́цъ, є҆́же сотвори́лъ є҆сѝ, бл҃же, нижѐ забы́лъ є҆сѝ дѣла̀ рꙋ́къ твои́хъ, но посѣти́лъ є҆сѝ многоѡбра́знѣ, ра́ди милосе́рдїѧ млⷭ҇ти твоеѧ̀: прⷪ҇ро́ки посла́лъ є҆сѝ, сотвори́лъ є҆сѝ си̑лы ст҃ы́ми твои́ми, въ ко́емждо ро́дѣ бл҃гоꙋгоди́вшими тебѣ̀: глаго́лалъ є҆сѝ на́мъ ᲂу҆сты̀ ра̑бъ твои́хъ прⷪ҇ро́кѡвъ, предвозвѣща́ѧ на́мъ хотѧ́щее бы́ти сп҃се́нїе: зако́нъ да́лъ є҆сѝ въ по́мощь: а҆́гг҃лы поста́вилъ є҆сѝ храни́тєли: є҆гда́ же прїи́де и҆сполне́нїе време́нъ, глаго́лалъ є҆сѝ на́мъ самѣ́мъ сн҃омъ твои́мъ, и҆́мже и҆ вѣ́ки сотвори́лъ є҆сѝ, и҆́же сы́й сїѧ́нїе сла́вы твоеѧ̀ и҆ начерта́нїе ѵ҆поста́си твоеѧ̀, носѧ́ же всѧ̑ глаго́ломъ си́лы своеѧ̀, не хище́нїе непщева̀ є҆́же бы́ти ра́венъ тебѣ̀ бг҃ꙋ и҆ ѻ҆ц҃ꙋ̀: но бг҃ъ сы́й превѣ́чный, на землѝ ꙗ҆ви́сѧ и҆ человѣ́кѡмъ споживѐ: и҆ ѿ дв҃ы ст҃ы́ѧ вопло́щьсѧ, и҆стощѝ себѐ, зра́къ раба̀ прїе́мъ, соѡбра́зенъ бы́въ тѣ́лꙋ смире́нїѧ на́шегѡ, да на́съ соѡбра̑зны сотвори́тъ ѡ҆́бразꙋ сла́вы своеѧ̀: поне́же бо человѣ́комъ грѣ́хъ вни́де въ мі́ръ, и҆ грѣхо́мъ сме́рть, бл҃говолѝ є҆диноро́дный тво́й сн҃ъ, сы́й въ нѣ́дрѣхъ тебѐ бг҃а и҆ ѻ҆ц҃а̀, бы́въ ѿ жены̀ ст҃ы́ѧ бцⷣы и҆ приснодв҃ы мр҃і́и, бы́въ под̾ зако́номъ, ѡ҆сꙋди́ти грѣ́хъ во пло́ти свое́ю, да во а҆да́мѣ ᲂу҆мира́юще, ѡ҆животворѧ́тсѧ въ само́мъ хрⷭ҇тѣ̀ твое́мъ: и҆ пожи́въ въ мі́рѣ се́мъ, да́въ повелѣ̑нїѧ спаси́тєльнаѧ, ѿста́вивъ на́съ пре́лести і҆́дѡльскїѧ, приведѐ въ позна́нїе тебє̀ и҆́стиннагѡ бг҃а и҆ ѻ҆ц҃а̀, стѧжа́въ на́съ себѣ̀ лю́ди и҆збра́нны, црⷭ҇кое сщ҃е́нїе, ꙗ҆зы́къ ст҃ъ: и҆ ѡ҆чи́стивъ водо́ю, и҆ ѡ҆ст҃и́въ дх҃омъ ст҃ы́мъ, дадѐ себѐ и҆змѣ́нꙋ сме́рти, въ не́йже держи́ми бѣ́хомъ, про́дани под̾ грѣхо́мъ: и҆ соше́дъ крⷭ҇то́мъ во а҆́дъ, да и҆спо́лнитъ собо́ю всѧ̑, разрѣшѝ болѣ̑зни смє́ртныѧ: и҆ воскре́съ въ тре́тїй де́нь, и҆ пꙋ́ть сотвори́въ всѧ́кой пло́ти къ воскресе́нїю є҆́же и҆з̾ ме́ртвыхъ, занѐ не бѧ́ше мо́щно держи́мꙋ бы́ти тлѣ́нїемъ нача́льникꙋ жи́зни, бы́сть нача́токъ ᲂу҆ме́ршихъ, перворожде́нъ и҆з̾ ме́ртвыхъ, да бꙋ́детъ са́мъ всѧ̑, во всѣ́хъ пе́рвенствꙋѧй, и҆ возше́дъ на нб҃са̀, сѣ́де ѡ҆деснꙋ́ю вели́чествїѧ твоегѡ̀ на высо́кихъ, и҆́же и҆ прїи́детъ возда́ти комꙋ́ждо по дѣлѡ́мъ є҆гѡ̀. Ѡ҆ста́ви же на́мъ воспомина̑нїѧ сп҃си́тельнагѡ своегѡ̀ страда́нїѧ сїѧ̑, ꙗ҆̀же предложи́хомъ по є҆гѡ̀ за́повѣдемъ: хотѧ́ бо и҆зы́ти на во́льнꙋю и҆ приснопа́мѧтнꙋю, и҆ животворѧ́щꙋю свою̀ сме́рть, въ но́щь, въ ню́же предаѧ́ше себѐ за живо́тъ мі́ра, прїе́мъ хлѣ́бъ на ст҃ы̑ѧ своѧ̑ и҆ пречⷭ҇тыѧ рꙋ́ки, показа́въ тебѣ̀ бг҃ꙋ и҆ ѻ҆ц҃ꙋ̀, бл҃годари́въ, бл҃гослови́въ, ѡ҆ст҃и́въ, преломи́въ,

И҆ возгла́снѡ глаго́летъ сїѐ:

Дадѐ ст҃ы̑мъ свои̑мъ ᲂу҆ченикѡ́мъ и҆ а҆пⷭ҇лѡмъ, ре́къ: прїими́те, ꙗ҆ди́те, сїѐ є҆́сть тѣ́ло моѐ, є҆́же за вы̀ ломи́мое во ѡ҆ставле́нїе грѣхѡ́въ.

Ли́къ пое́тъ: А҆ми́нь.

Сщ҃е́нникъ же и҆ дїа́конъ та̑ѧжде и҆ здѣ̀ творѧ́тъ подо́бнѣ златоꙋ́стагѡ лїтꙋргі́и.

Сщ҃е́нникъ вта́й:

Подо́бнѣ и҆ ча́шꙋ ѿ плода̀ ло́знагѡ прїе́мъ, раствори́въ, бл҃годари́въ, бл҃гослови́въ, ѡ҆ст҃и́въ,

И҆ па́ки возглаша́етъ сїѐ:

Дадѐ ст҃ы̑мъ свои̑мъ ᲂу҆ченикѡ́мъ и҆ а҆пⷭ҇лѡмъ, ре́къ: пі́йте ѿ неѧ̀ всѝ, сїѧ̀ є҆́сть кро́вь моѧ̀ но́вагѡ завѣ́та, ꙗ҆́же за вы̀ и҆ за мнѡ́ги и҆злива́емаѧ во ѡ҆ставле́нїе грѣхѡ́въ.

Ли́къ пое́тъ: А҆ми́нь.

Сщ҃е́нникъ, приклони́въ главꙋ̀, мо́литсѧ вта́й:

Сїѐ твори́те въ моѐ воспомина́нїе: є҆ли́жды бо а҆́ще ꙗ҆́сте хлѣ́бъ се́й, и҆ ча́шꙋ сїю̀ пїе́те, мою̀ сме́рть возвѣща́ете, моѐ воскрⷭ҇нїе и҆сповѣ́даете. Помина́юще ᲂу҆̀бо, влⷣко, и҆ мы̀ спаси́тєльнаѧ є҆гѡ̀ страда̑нїѧ, животворѧ́щїй крⷭ҇тъ, тридне́вное погребе́нїе, є҆́же и҆з̾ ме́ртвыхъ воскрⷭ҇нїе, є҆́же на нб҃са̀ возше́ствїе, є҆́же ѡ҆деснꙋ́ю тебє̀ бг҃а и҆ ѻ҆ц҃а̀ сѣдѣ́нїе, и҆ сла́вное и҆ стра́шное є҆гѡ̀ второ́е прише́ствїе,

Возглаша́етъ сщ҃е́нникъ:

Твоѧ̑ ѿ твои́хъ тебѣ̀ приносѧ́ще ѡ҆ всѣ́хъ и҆ за всѧ̑.

Ли́къ: Тебѐ пое́мъ, тебѐ бл҃гослови́мъ, тебѣ̀ бл҃годари́мъ, гдⷭ҇и, и҆ мо́лимъ ти сѧ, бж҃е на́шъ.

Сщ҃е́нникъ, приклони́въ главꙋ̀, мо́литсѧ вта́й:

Сегѡ̀ ра́ди, влⷣко прест҃ы́й, и҆ мы̀ грѣ́шнїи, и҆ недосто́йнїи рабѝ твоѝ, сподо́бльшїисѧ слꙋжи́ти ст҃о́мꙋ твоемꙋ̀ же́ртвенникꙋ, не ра́ди пра́вдъ на́шихъ, не бо̀ сотвори́хомъ что̀ бла́го на землѝ, но ра́ди млⷭ҇ти твоеѧ̀ и҆ щедро́тъ твои́хъ, ꙗ҆̀же и҆злїѧ́лъ є҆сѝ бога́тнѡ на ны̀, дерза́юще приближа́емсѧ ст҃о́мꙋ твоемꙋ̀ же́ртвенникꙋ: и҆ предло́жше вмѣстоѡбра̑знаѧ ст҃а́гѡ тѣ́ла и҆ кро́ве хрⷭ҇та̀ твоегѡ̀, тебѣ̀ мо́лимсѧ, и҆ тебѐ призыва́емъ, ст҃е ст҃ы́хъ, бл҃говоле́нїемъ твоеѧ̀ бл҃гости прїитѝ дх҃ꙋ твоемꙋ̀ ст҃о́мꙋ на ны̀ и҆ на предлежа́щыѧ да́ры сїѧ̑, и҆ бл҃гослови́ти ѧ҆̀, и҆ ѡ҆ст҃и́ти, и҆ показа́ти.

Дїа́конъ полага́етъ рїпі́дꙋ, ю҆́же держа́ше, и҆лѝ покро́въ, и҆ прихо́дитъ близ̾ сщ҃е́нника, и҆ покланѧ́ютсѧ ѻ҆́ба три́жды пред̾ ст҃о́ю трапе́зою, молѧ́щесѧ въ себѣ̀: Бж҃е, ѡ҆чи́сти мѧ̀ грѣ́шнаго, и҆ поми́лꙋй мѧ̀, и҆ глаго́люще:

Сщ҃е́нникъ: Гдⷭ҇и, и҆́же прест҃а́го твоего̀ дх҃а въ тре́тїй ча́съ а҆пⷭ҇лѡмъ твои̑мъ низпосла́вый, тогѡ̀, бл҃гі́й, не ѿимѝ ѿ на́съ: но ѡ҆бновѝ на́съ молѧ́щихъ ти сѧ.

Дїа́конъ сті́хъ: Се́рдце чи́сто сози́жди во мнѣ̀, бж҃е, и҆ дх҃ъ пра́въ ѡ҆бновѝ во ᲂу҆тро́бѣ мое́й.

Сщ҃е́нникъ: Гдⷭ҇и, и҆́же прест҃а́го твоего̀ дх҃а:

Дїа́конъ сті́хъ: Не ѿве́ржи менѐ ѿ лица̀ твоегѡ̀, и҆ дх҃а твоегѡ̀ ст҃а́гѡ не ѿимѝ ѿ менє̀.

Сщ҃е́нникъ: Гдⷭ҇и, и҆́же прест҃а́го твоего̀ дх҃а:

Та́же главꙋ̀ приклони́въ дїа́конъ, показꙋ́етъ ѡ҆раре́мъ ст҃ы́й хлѣ́бъ и҆ глаго́летъ ти́химъ гла́сомъ:

Бл҃гословѝ, влады́ко, ст҃ы́й хлѣ́бъ.

Сщ҃е́нникъ же, зна́менꙋѧ ст҃ы́й хлѣ́бъ, глаго́летъ:

Хлѣ́бъ ᲂу҆́бѡ се́й, са́мое чтⷭ҇но́е тѣ́ло гдⷭ҇а и҆ бг҃а и҆ сп҃са на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀.

Дїа́конъ: А҆ми́нь.

И҆ па́ки дїа́конъ:

Бл҃гословѝ, влады́ко, ст҃ꙋ́ю ча́шꙋ.

Сщ҃е́нникъ же бл҃гословлѧ́ѧ глаго́летъ:

Ча́шꙋ же сїю̀, са́мꙋю чтⷭ҇нꙋ́ю кро́вь гдⷭ҇а и҆ бг҃а и҆ сп҃са на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀.

Дїа́конъ: А҆ми́нь.

Сщ҃е́нникъ: И҆злїѧ́ннꙋю за живо́тъ мі́ра.

Дїа́конъ: А҆ми́нь.

И҆ па́ки дїа́конъ показꙋ́ѧй со ѡ҆раре́мъ ст҃а̑ѧ ѻ҆боѧ̑, глаго́летъ:

Бл҃гословѝ, влады́ко, ѻ҆боѧ̑.

Сщ҃е́нникъ же, бл҃гословлѧ́ѧ ѻ҆боѧ̑ ст҃а̑ѧ рꙋко́ю, глаго́летъ:

Преложи́въ дх҃омъ твои́мъ ст҃ы́мъ.

Дїа́конъ: А҆ми́нь, а҆ми́нь, а҆ми́нь.

И҆ главꙋ̀ прикло́нь дїа́конъ ко сщ҃е́нникꙋ, ре́къ:

Помѧни́ мѧ, свѧты́й влады́ко, грѣ́шнаго.

И҆ прехо́дитъ, на не́мже мѣ́стѣ стоѧ́ше пре́жде.

Сщ҃е́нникъ же мо́литсѧ:

На́съ же всѣ́хъ, ѿ є҆ди́нагѡ хлѣ́ба и҆ ча́ши причаща́ющихсѧ, соединѝ дрꙋ́гъ ко дрꙋ́гꙋ, во є҆ди́нагѡ дх҃а ст҃а́гѡ прича́стїе: и҆ ни є҆ди́наго на́съ въ сꙋ́дъ и҆лѝ во ѡ҆сꙋжде́нїе сотворѝ причасти́тисѧ ст҃а́гѡ тѣ́ла и҆ кро́ве хрⷭ҇та̀ твоегѡ̀: но да ѡ҆брѧ́щемъ млⷭ҇ть и҆ бл҃года́ть со всѣ́ми ст҃ы́ми ѿ вѣ́ка тебѣ̀ бл҃гоꙋгоди́вшими, пра̑ѻтцы, ѻ҆тцы̑, патрїа̑рхи, прⷪ҇рѡ́ки, а҆пⷭ҇лы, проповѣ̑дники, бл҃говѣ̑стники, мч҃нки, и҆сповѣ̑дники, ᲂу҆чи́тельми, и҆ со всѧ́кимъ дꙋ́хомъ пра́веднымъ, въ вѣ́рѣ сконча́вшимсѧ.

И҆ прїе́мь кади́ло, сщ҃е́нникъ глаго́летъ возгла́снѡ:

И҆зрѧ́днѡ ѡ҆ прест҃ѣ́й, пречⷭ҇тѣй, пребл҃гослове́ннѣй, сла́внѣй влⷣчцѣ на́шей бцⷣѣ и҆ приснодв҃ѣ мр҃і́и.

И҆ кади́тъ пред̾ ст҃о́ю трапе́зою три́жды.

Та́же дїа́конъ кади́тъ ст҃ꙋ́ю трапе́зꙋ ѡ҆́крестъ и҆ помина́етъ, ꙗ҆̀же хо́щетъ, ᲂу҆со́пшыѧ и҆ живы̑ѧ.

Ли́къ пое́тъ:

Ѡ҆ тебѣ̀ ра́дꙋетсѧ, бл҃года́тнаѧ, всѧ́каѧ тва́рь, а҆́гг҃льскїй собо́ръ и҆ человѣ́ческїй ро́дъ, ѡ҆сщ҃е́нный хра́ме и҆ раю̀ слове́сный, дѣ́вственнаѧ похвало̀, и҆з̾ неѧ́же бг҃ъ воплоти́сѧ и҆ млⷣнецъ бы́сть, пре́жде вѣ̑къ сы́й бг҃ъ на́шъ: ложесна́ бо твоѧ̑ прⷭ҇то́лъ сотворѝ и҆ чре́во твоѐ простра́ннѣе нб҃съ содѣ́ла: ѡ҆ тебѣ̀ ра́дꙋетсѧ, бл҃года́тнаѧ, всѧ́каѧ тва́рь, сла́ва тебѣ̀.

А҆́ще же въ вели́кїй четверто́къ, и҆лѝ въ вели́кꙋю сꙋббѡ́тꙋ, тогда̀ пою́тъ і҆рмо́съ ѳ҃-ѧ пѣ́сни, днѐ тогѡ̀.

І҆ере́й же прикло́ньсѧ мо́литсѧ:

Ѡ҆ ст҃ѣ́мъ і҆ѡа́ннѣ прⷪ҇ро́цѣ, предте́чи и҆ крⷭ҇ти́тели, ѡ҆ ст҃ы́хъ и҆ всехва́льныхъ а҆пⷭ҇толѣхъ, ѡ҆ ст҃ѣ́мъ и҆́мⷬ҇къ, є҆гѡ́же и҆ па́мѧть соверша́емъ, и҆ ѡ҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ твои́хъ, и҆́хже моли́твами посѣтѝ на́съ бж҃е.

И҆ помѧнѝ всѣ́хъ пре́жде ᲂу҆со́пшихъ ѡ҆ наде́жди воскресе́нїѧ жи́зни вѣ́чныѧ.

Здѣ̀ сщ҃е́нникъ помина́етъ, и҆̀хже хо́щетъ, живы́хъ и҆ ᲂу҆ме́ршихъ, ѡ҆ живы́хъ ᲂу҆́бѡ глаго́летъ:

Ѡ҆ сп҃се́нїи, посѣще́нїи, ѡ҆ставле́нїи грѣхѡ́въ рабѡ́въ бж҃їихъ, и҆́мⷬ҇къ.

Ѡ҆ ᲂу҆ме́ршихъ же глаго́летъ:

Ѡ҆ поко́и и҆ ѡ҆ставле́нїи грѣхѡ́въ дꙋ́шъ ра̑бъ твои́хъ [и҆́мⷬ҇къ:] на мѣ́стѣ свѣ́тлѣ, ѿѻнꙋ́дꙋже ѿбѣжѐ печа́ль и҆ воздыха́нїе, ᲂу҆поко́й, бж҃е на́шъ.

И҆ поко́й и҆́хъ, и҆дѣ́же присѣща́етъ свѣ́тъ лица̀ твоегѡ̀.

По си́хъ глаго́летъ:

Є҆щѐ мо́лимъ ти сѧ, помѧнѝ, гдⷭ҇и, ст҃ꙋ́ю твою̀ собо́рнꙋю и҆ а҆пⷭ҇льскꙋю цр҃ковь, ю҆́же ѿ конє́цъ да́же до конє́цъ вселе́нныѧ, и҆ ᲂу҆мирѝ ю҆̀, ю҆́же назда́лъ є҆сѝ чтⷭ҇но́ю кро́вїю хрⷭ҇та̀ твоегѡ̀, и҆ ст҃ы́й хра́мъ се́й ᲂу҆твердѝ да́же до сконча́нїѧ вѣ́ка. Помѧнѝ, гдⷭ҇и, и҆́же да́ры сїѧ̑ тебѣ̀ прине́сшихъ, и҆ ѡ҆ ни́хже, и҆ и҆́миже, и҆ за ни́хже сїѧ̑ принесо́ша. Помѧнѝ, гдⷭ҇и, плодоносѧ́щихъ и҆ добротворѧ́щихъ во ст҃ы́хъ твои́хъ цр҃квахъ, и҆ помина́ющихъ ᲂу҆бѡ́гїѧ: возда́ждь и҆̀мъ бога́тыми твои́ми и҆ нбⷭ҇ными дарова̑нїи, да́рꙋй и҆̀мъ вмѣ́стѡ земны́хъ нбⷭ҇наѧ, вмѣ́стѡ вре́менныхъ вѣ̑чнаѧ, вмѣ́стѡ тлѣ́нныхъ нетлѣ̑ннаѧ. Помѧнѝ, гдⷭ҇и, и҆̀же въ пꙋсты́нѧхъ и҆ гора́хъ, и҆ верте́пѣхъ, и҆ про́пастехъ земны́хъ. Помѧнѝ, гдⷭ҇и, и҆̀же въ дѣ́вствѣ, и҆ бл҃гоговѣ́нїи, и҆ по́стничествѣ, и҆ въ чи́стѣмъ жи́тельствѣ пребыва́ющихъ. Помѧнѝ, гдⷭ҇и, всѧ́кое нача́ло и҆ вла́сть, и҆ и҆̀же въ пала́тѣ бра́тїю на́шꙋ, и҆ всѐ во́инство: да́рꙋй и҆̀м глꙋбо́кїй и҆ неѿе́млемый ми́ръ: возглаго́ли въ се́рдцахъ и҆́хъ блага̑ѧ ѡ҆ цр҃кви твое́й и҆ всѣ́хъ лю́дехъ твои́хъ, да въ тишинѣ̀ и҆̀хъ ти́хое и҆ безмо́лвное житїѐ поживе́мъ во всѧ́комъ бл҃гоче́стїе и҆ чистотѣ̀: благі̑ѧ во бла́гости соблюдѝ, лꙋка̑выѧ бла̑ги сотворѝ бл҃гостїю твое́ю. Помѧнѝ, гдⷭ҇и, предстоѧ́щыѧ лю́ди, и҆ ра́ди бл҃госло́вныхъ ви́нъ ѡ҆ста́вльшихсѧ, и҆ поми́лꙋй и҆́хъ и҆ на́съ, по мно́жествꙋ млⷭ҇ти твоеѧ̀: сокрѡ́вища и҆́хъ и҆спо́лни всѧ́кагѡ бла́га: сꙋпрꙋ́жєства и҆̀хъ въ ми́рѣ и҆ є҆диномы́слїи соблюдѝ: младє́нцы воспита́й, ю҆́ность наста́ви, ста́рость поддержѝ, малодꙋ̑шныѧ ᲂу҆тѣ́ши, расточє́нныѧ соберѝ, прельщє́нныѧ ѡ҆братѝ, и҆ совокꙋпѝ ст҃ѣ́й твое́й собо́рнѣй и҆ а҆пⷭ҇льстѣй цр҃кви: стꙋжа́ємыѧ ѿ дꙋхѡ́въ нечи́стыхъ свободѝ, пла́вающымъ спла́вай, пꙋтеше́ствꙋющымъ сше́ствꙋй, вдови́цамъ предста́ни, си́рыхъ защитѝ, плѣнє́ныѧ и҆зба́ви, недꙋ́гꙋющыѧ и҆сцѣлѝ. На сꙋди́щи, и҆ въ рꙋда́хъ, и҆ въ заточе́нїихъ, и҆ въ го́рькихъ рабо́тахъ, и҆ всѧ́кой ско́рби, и҆ нꙋ́ждѣ и҆ ѡ҆бстоѧ́нїи сꙋ́щихъ помѧнѝ, бж҃е. И҆ всѣ́хъ тре́бꙋющихъ вели́кагѡ твоегѡ̀ бл҃гоꙋтро́бїѧ, и҆ лю́бѧщихъ на́съ, и҆ ненави́дѧщихъ, и҆ заповѣ́давшихъ на́мъ недѡстѡ́йнымъ моли́тисѧ ѡ҆ ни́хъ, и҆ всѧ̑ лю́ди твоѧ̑ помѧнѝ, гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, и҆ на всѧ̑ и҆зле́й бога́тꙋю твою̀ млⷭ҇ть, всѣ̑мъ подаѧ̀, ꙗ҆̀же ко сп҃се́нїю прошє́нїѧ. И҆ и҆́хже мы̀ не помѧнꙋ́хомъ невѣ́дѣнїемъ, и҆лѝ забве́нїемъ, и҆лѝ мно́жествомъ и҆ме́нъ, са́мъ помѧнѝ, бж҃е, вѣ́дый коегѡ́ждо во́зрастъ и҆ и҆менова́нїе, вѣ́дый коегѡ́ждо ѿ ᲂу҆тро́бы ма́тере є҆гѡ̀: ты́ бо є҆сѝ, гдⷭ҇и, по́мощь безпомѡ́щнымъ, наде́жда безнадє́жнымъ, ѡ҆бꙋрева́ємымъ сп҃си́тель, пла́вающымъ приста́нище, недꙋ́гꙋющымъ вра́чь: са́мъ всѣ̑мъ всѧ̑ бꙋ́ди, вѣ́дый коего́ждо, и҆ проше́нїе є҆гѡ̀, до́мъ, и҆ потре́бꙋ є҆гѡ̀. И҆зба́ви, гдⷭ҇и, гра́дъ се́й, [и҆лѝ ве́сь сїю̀, и҆лѝ ст҃ꙋ́ю ѡ҆би́тель сїю̀] и҆ всѧ́кїй гра́дъ и҆ странꙋ̀ ѿ гла́да, гꙋби́тельства, трꙋ́са, пото́па, ѻ҆гнѧ̀, меча̀, наше́ствїѧ и҆ноплеме́нныхъ и҆ междоꙋсо́бныѧ бра́ни.

И҆ возглаша́етъ сщ҃е́нникъ:

Въ пе́рвыхъ помѧнѝ, гдⷭ҇и, вели́каго господи́на и҆ ѻ҆тца̀ на́шего а҆леѯі́а, ст҃ѣ́йшаго патрїа́рха моско́вскаго и҆ всеѧ̀ рꙋсѝ, и҆ господи́на на́шего преѡсщ҃е́ниѣйшаго є҆пⷭ҇кпа [и҆́мⷬ҇къ, є҆гѡ́же є҆́сть ѡ҆́бласть], и҆̀хже да́рꙋй ст҃ы̑мъ твои̑мъ це́рквамъ, въ ми́рѣ, цѣ́лыхъ, чтⷭ҇ныхъ, здра́выхъ, долгоде́нствꙋющихъ, пра́вѡ пра́вѧщихъ сло́во твоеѧ̀ и҆́стины.

Ли́къ пое́тъ: И҆ всѣ́хъ и҆ всѧ̑.

Сщ҃е́нникъ мо́литсѧ вта́й:

Помѧнѝ, гдⷭ҇и, всѧ́кое є҆пі́скопство правосла́вныхъ, пра́вѡ пра́вѧщихъ сло́во твоеѧ̀ и҆́стины.

Помѧнѝ, гдⷭ҇и, по мно́жествꙋ щедро́тъ твои́хъ, и҆ моѐ недосто́инство, прости́ ми всѧ́кое согрѣше́нїе, во́льное же и҆ нево́льное: и҆ да не мои́хъ ра́ди грѣхѡ́въ возбрани́ши бл҃года́ти ст҃а́гѡ твоегѡ̀ дх҃а ѿ предлежа́щихъ дарѡ́въ.

Помѧнѝ, гдⷭ҇и, пресвѵ́терство, є҆́же во хрⷭ҇тѣ̀ дїа́конство, и҆ ве́сь сщ҃е́нническїй чи́нъ, и҆ ни є҆ди́наго же на́съ посрами́ши, ѡ҆́крестъ стоѧ́щихъ ст҃а́гѡ твоегѡ̀ же́ртвенника. Посѣтѝ на́съ бл҃гостїю твое́ю, гдⷭ҇и, ꙗ҆ви́сѧ на́мъ бога́тыми твои́ми щедро́тами: бл҃горастворе́ны и҆ поле́зны воздꙋ́хи на́мъ да́рꙋй, дожди̑ ми̑рны землѝ къ плодоно́сїю да́рꙋй: бл҃гословѝ вѣне́цъ лѣ́та бл҃гости твоеѧ̀: ᲂу҆толѝ раздо́ры церкве́й, ᲂу҆гасѝ шата̑нїѧ ꙗ҆зы́чєскаѧ, є҆реті́чєскаѧ воста̑нїѧ ско́рѡ разорѝ си́лою ст҃а́гѡ твоегѡ̀ дх҃а: всѣ́хъ на́съ прїимѝ въ црⷭ҇тво твоѐ, сы́ны свѣ́та и҆ сы́ны днѐ показа́вый: тво́й ми́ръ и҆ твою̀ любо́вь да́рꙋй на́мъ, гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, всѧ̑ бо возда́лъ є҆сѝ на́мъ.

Возглаша́етъ сщ҃е́нникъ:

И҆ да́ждь на́мъ є҆ди́нѣми ᲂу҆сты̀ и҆ є҆ди́нѣмъ се́рдцемъ сла́вити и҆ воспѣва́ти пречⷭ҇тно́е и҆ великолѣ́пое и҆́мѧ твоѐ, ѻ҆ц҃а̀ и҆ сн҃а и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Сщ҃е́нникъ ѡ҆бра́щьсѧ ко две́ремъ и҆ благословлѧ́ѧ, глаго́летъ:

И҆ да бꙋ́дꙋтъ млⷭ҇ти вели́кагѡ бг҃а и҆ сп҃са на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀ со всѣ́ми ва́ми.

Ли́къ: И҆ со дꙋ́хомъ твои́мъ.

И҆ дїа́конъ и҆зше́дъ, а҆́ще є҆́сть: [а҆́ще же нѝ, то сщ҃е́нникъ,] и҆ ста́въ на ѡ҆бы́чномъ мѣ́стѣ, глаго́летъ:

Всѧ̑ ст҃ы̑ѧ помѧнꙋ́вше, па́ки и҆ па́ки ми́ромъ гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Ѡ҆ принесе́нныхъ и҆ ѡ҆сщ҃е́нныхъ честны́хъ дарѣ́хъ, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Ꙗ҆́кѡ да чл҃вѣколю́бецъ бг҃ъ на́шъ, прїе́мъ ѧ҆̀ во ст҃ы́й и҆ пренбⷭ҇ный и҆ мы́сленный сво́й же́ртвенникъ, въ воню̀ бл҃гоꙋха́нїѧ дх҃о́внагѡ, возниспо́слетъ на́мъ бж҃е́ственнꙋю бл҃года́ть и҆ да́ръ ст҃а́гѡ дх҃а, помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Ѡ҆ и҆зба́витисѧ на́мъ ѿ всѧ́кїѧ ско́рби, гнѣ́ва и҆ нꙋ́жды, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Сщ҃е́нникъ мо́литсѧ вта́й:

Бж҃е на́шъ, бж҃е сп҃са́ти, ты̀ на́съ наꙋчѝ бл҃годари́ти тѧ̀ досто́йнѡ ѡ҆ бл҃годѣѧ́нїихъ твои́хъ, и҆̀хже сотвори́лъ є҆сѝ и҆ твори́ши съ на́ми. Ты̀, бж҃е на́шъ, прїе́мый да́ры сїѧ̑, ѡ҆чи́сти на́съ ѿ всѧ́кїѧ скве́рны пло́ти и҆ дꙋ́ха, и҆ наꙋчѝ соверша́ти ст҃ы́ню въ стра́сѣ твое́мъ, ꙗ҆́кѡ да чи́стымъ свидѣ́тельствомъ со́вѣсти на́шеѧ прїе́млюще ча́сть ст҃ы́нь твои́хъ, соедини́мсѧ ст҃о́мꙋ тѣ́лꙋ и҆ кро́ви хрⷭ҇та̀ твоегѡ̀: и҆ прїе́мше и҆̀хъ досто́йнѣ, и҆́мамы хрⷭ҇та̀ живꙋ́ща въ сердца́хъ на́шихъ, и҆ бꙋ́демъ хра́мъ ст҃а́гѡ твоегѡ̀ дх҃а. Є҆́й, бж҃е на́шъ, и҆ да ни є҆ди́наго же на́съ пови́нна сотвори́ши стра̑шнымъ твои̑мъ си̑мъ и҆ небє́снымъ та́йнамъ, нижѐ не́мощна дꙋше́ю и҆ тѣ́лѡмъ, ѿ є҆́же недосто́йнѣ си́хъ причаща́тисѧ: но да́ждь на́мъ да́же до послѣ́днѧгѡ на́шегѡ и҆здыха́нїѧ досто́йнѣ прїима́ти ча́сть ст҃ы́нь твои́хъ, въ напꙋ́тїе жи́зни вѣ́чныѧ, во ѿвѣ́тъ бл҃гопрїѧ́тенъ, и҆́же на стра́шнѣмъ сꙋди́щи хрⷭ҇та̀ твоегѡ̀: ꙗ҆́кѡ да и҆ мы̀ со всѣ́ми ст҃ы́ми, ѿ вѣ́ка тебѣ̀ бл҃гоꙋгоди́вшими, бꙋ́демъ прича̑стницы вѣ́чныхъ твои́хъ бл҃гъ, и҆̀хже ᲂу҆гото́валъ є҆сѝ лю́бѧщымъ тѧ̀, гдⷭ҇и.

Дїа́конъ: Застꙋпѝ, сп҃сѝ, поми́лꙋй, и҆ сохранѝ на́съ, бж҃е, твое́ю бл҃года́тїю.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Днѐ всегѡ̀ соверше́нна, ст҃а, ми́рна и҆ безгрѣ́шна, ᲂу҆ гдⷭ҇а про́симъ.

Ли́къ: Пода́й, гдⷭ҇и.

А҆́гг҃ла ми́рна, вѣ́рна наста́вника, храни́телѧ дꙋ́шъ и҆ тѣле́съ на́шихъ, ᲂу҆ гдⷭ҇а про́симъ.

Ли́къ: Пода́й, гдⷭ҇и.

Проще́нїѧ и҆ ѡ҆ставле́нїѧ грѣхѡ́въ и҆ прегрѣше́нїй на́шихъ, ᲂу҆ гдⷭ҇а про́симъ.

Ли́къ: Пода́й, гдⷭ҇и.

До́брыхъ и҆ поле́зныхъ дꙋша́мъ на́шымъ и҆ ми́ра мі́рови, ᲂу҆ гдⷭ҇а про́симъ.

Ли́къ: Пода́й, гдⷭ҇и.

Про́чее вре́мѧ живота̀ на́шегѡ въ ми́рѣ и҆ покаѧ́нїи сконча́ти, ᲂу҆ гдⷭ҇а про́симъ.

Ли́къ: Пода́й, гдⷭ҇и.

Хрїстїа́нскїѧ кончи́ны живота̀ на́шегѡ, безболѣ́знены, непосты́дны, ми́рны, и҆ до́брагѡ ѿвѣ́та на стра́шнѣмъ сꙋди́щи хрⷭ҇то́вѣ, про́симъ.

Ли́къ: Пода́й, гдⷭ҇и.

Соедине́нїе вѣ́ры, и҆ прича́стїе ст҃а́гѡ дх҃а и҆спроси́вше, са́ми себѐ, и҆ дрꙋ́гъ дрꙋ́га, и҆ ве́сь живо́тъ на́шъ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ предади́мъ.

Ли́къ: Тебѣ̀, гдⷭ҇и.

Сщ҃е́нникъ возглаша́етъ:

И҆ сподо́би на́съ, влⷣко, со дерзнове́нїемъ, неѡсꙋжде́ннѡ смѣ́ти призыва́ти тебѐ нбⷭ҇наго бг҃а ѻ҆ц҃а̀, и҆ глаго́лати.

Ли́къ:

Ѻ҆́ч҃е на́шъ, и҆́же є҆сѝ на нб҃сѣ́хъ! да ст҃и́тсѧ и҆́мѧ твоѐ: да прїи́детъ црⷭ҇твїе твоѐ: да бꙋ́детъ во́лѧ твоѧ̀, ꙗ҆́кѡ на нб҃сѝ, и҆ на землѝ. Хлѣ́бъ на́шъ насꙋ́щный да́ждь на́мъ дне́сь: и҆ ѡ҆ста́ви на́мъ до́лги на́шѧ, ꙗ҆́коже и҆ мы̀ ѡ҆ставлѧ́емъ должникѡ́мъ на́шымъ: и҆ не введѝ на́съ во и҆скꙋше́нїе, но и҆зба́ви на́съ ѿ лꙋка́вагѡ.

Сщ҃е́нникъ возглаша́етъ:

Ꙗ҆́кѡ твоѐ є҆́сть црⷭ҇тво, и҆ си́ла, и҆ сла́ва, ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Сщ҃е́нникъ: Ми́ръ всѣ̑мъ.

Ли́къ: И҆ дꙋ́хови твоемꙋ̀.

Дїа́конъ: Главы̑ ва́шѧ гдⷭ҇еви приклони́те.

Ли́къ: Тебѣ̀, гдⷭ҇и.

Сщ҃е́нникъ мо́литсѧ:

Влⷣко гдⷭ҇и, ѻ҆́ч҃е щедро́тъ и҆ бж҃е всѧ́кагѡ ᲂу҆тѣше́нїѧ, прикло́ньшыѧ тебѣ̀ своѧ̑ главы̑ бл҃гословѝ, ѡ҆ст҃ѝ, соблюдѝ, ᲂу҆крѣпѝ, ᲂу҆твердѝ, ѿ всѧ́кагѡ дѣ́ла лꙋка́ва ѿста́ви, всѧ́комꙋ же дѣ́лꙋ бл҃го́мꙋ сочета́й, и҆ сподо́би неѡсꙋжде́ннѡ причасти́тисѧ пречⷭ҇тыхъ си́хъ и҆ животворѧ́щихъ твои́хъ та̑инъ, во ѡ҆ставле́нїе грѣхѡ́въ, въ дх҃а ст҃а́гѡ прича́стїе.

Возгла́съ:

Бл҃года́тїю и҆ щедро́тами и҆ чл҃вѣколю́бїемъ є҆диноро́днагѡ сн҃а твоегѡ̀, съ ни́мже бл҃гослове́нъ є҆сѝ, со прест҃ы́мъ и҆ бл҃ги́мъ и҆ животворѧ́щимъ твои́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Сщ҃е́нникъ мо́литсѧ:

Вонмѝ, гдⷭ҇и і҆и҃се хрⷭ҇тѐ бж҃е на́шъ, ѿ ст҃а́гѡ жили́ща твоегѡ̀ и҆ ѿ престо́ла сла́вы црⷭ҇твїѧ твоегѡ̀, и҆ прїидѝ во є҆́же ѡ҆свѧти́ти на́съ, и҆́же горѣ̀ со ѻ҆ц҃е́мъ сѣдѧ́й, и҆ здѣ̀ на́мъ неви́димѡ спребыва́ѧй: и҆ сподо́би держа́вною твое́ю рꙋко́ю препода́ти на́мъ пречⷭ҇тое тѣ́ло твоѐ и҆ чтⷭ҇нꙋ́ю кро́вь, и҆ на́ми всѣ̑мъ лю́демъ.

Та́же покланѧ́етсѧ сщ҃е́нникъ, подо́бнѣ и҆ дїа́конъ, на не́мже стои́тъ мѣ́стѣ, глаго́люще та́йнѡ три́жды:

Бж҃е, ѡ҆чи́сти мѧ̀ грѣ́шнаго и҆ поми́лꙋй мѧ̀.

Є҆гда́ же дїа́конъ ᲂу҆ви́дитъ сщ҃е́нника простира́юща рꙋ́цѣ, и҆ прикаса́ющасѧ ст҃о́мꙋ хлѣ́бꙋ, ко є҆́же сотвори́ти ст҃о́е возноше́нїе, возглаша́етъ [а҆́ще же нѣ́сть, са́мъ і҆ере́й:] Во́нмемъ.

Сщ҃е́нникъ, возносѧ̀ ст҃ы́й хлѣ́бъ, возглаша́етъ: Ст҃а̑ѧ ст҃ы̑мъ.

Ли́къ: Є҆ди́нъ ст҃ъ, є҆ди́нъ гдⷭ҇ь, і҆и҃съ хрⷭ҇то́съ, во сла́вꙋ бг҃а ѻ҆ц҃а̀. А҆ми́нь.

И҆ быва́етъ причаще́нїе по чи́нꙋ, ꙗ҆́коже пред̾ꙋказа́сѧ въ златоꙋ́стовѣ лїтꙋргі́и.

Та́же, причаще́нїю соверши́вшꙋсѧ, сщ҃е́нникъ мо́литсѧ:

Бл҃годари́мъ тѧ̀, гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, ѡ҆ причаще́нїи ст҃ы́хъ, пречⷭ҇тыхъ, безсме́ртныхъ и҆ нбⷭ҇ныхъ твои́хъ та̑инъ, и҆̀хже да́лъ є҆сѝ на́мъ во бл҃годѣѧ́нїе и҆ ѡ҆свѧще́нїе, и҆ и҆сцѣле́нїе дꙋ́шъ и҆ тѣле́съ на́шихъ. Са́мъ, влⷣко всѣ́хъ, да́ждь бы́ти на́мъ прича́стїю ст҃а́гѡ тѣ́ла и҆ кро́ве хрⷭ҇та̀ твоегѡ̀ въ вѣ́рꙋ непосты́днꙋ, въ любо́вь нелицемѣ́рнꙋ, въ преꙋмноже́нїе премꙋ́дрости, во и҆сцѣле́нїе дꙋшѝ и҆ тѣ́ла, во ѿгна́нїе всѧ́кагѡ сопроти́внагѡ, въ снабдѣ́нїе за́повѣдей твои́хъ, во ѿвѣ́тъ бл҃гопрїѧ́тенъ, и҆́же на стра́шнѣмъ сꙋди́щи хрⷭ҇та̀ твоегѡ̀.

И҆ про́чее по чи́нꙋ, ꙗ҆́коже пред̾ꙋказа́сѧ въ лїтꙋргі́и златоꙋ́стагѡ.

Дїа́конъ: Про́сти прїи́мше бж҃е́ственныхъ, ст҃ы́хъ, пречⷭ҇тыхъ, безсме́ртныхъ, нбⷭ҇ныхъ и҆ животворѧ́щихъ, стра́шныхъ хрⷭ҇то́выхъ та̑инъ, досто́йнѡ бл҃годари́мъ гдⷭ҇а.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Застꙋпѝ, сп҃сѝ, поми́лꙋй и҆ сохранѝ на́съ, бж҃е, твое́ю бл҃года́тїю.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Де́нь ве́сь соверше́нъ, ст҃ъ, ми́ренъ и҆ безгрѣ́шенъ и҆спроси́вше, са́ми себѐ, и҆ дрꙋ́гъ дрꙋ́га, и҆ ве́сь живо́тъ на́шъ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ предади́мъ.

Ли́къ: Тебѣ̀, гдⷭ҇и.

Сщ҃е́нникъ возглаша́етъ:

Ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆сѝ ѡ҆сщ҃е́нїе на́ше, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, ѻ҆ц҃ꙋ̀ и҆ сн҃ꙋ и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

І҆ере́й: Съ ми́ромъ и҆зы́демъ.

Ли́къ: Ѡ҆ и҆́мени гдⷭ҇ни.

Дїа́конъ: Гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Мл҃тва заамвѡ́ннаѧ, возглаша́ема ѿ сщ҃е́нника:

Бл҃гословлѧ́ѧй бл҃гословѧ́щыѧ тѧ̀, гдⷭ҇и, и҆ ѡ҆сщ҃а́ѧй на тѧ̀ ᲂу҆пова́ющыѧ, сп҃сѝ лю́ди твоѧ̑ и҆ бл҃гословѝ достоѧ́нїе твоѐ, и҆сполне́нїе цр҃кве твоеѧ̀ сохранѝ, ѡ҆ст҃ѝ лю́бѧщыѧ бл҃голѣ́пїе до́мꙋ твоегѡ̀: ты̀ тѣ́хъ возпросла́ви бж҃е́ственною твое́ю си́лою, и҆ не ѡ҆ста́ви на́съ, ᲂу҆пова́ющихъ на тѧ̀. Ми́ръ мі́рови твоемꙋ̀ да́рꙋй, цр҃квамъ твои̑мъ, сщ҃е́нникѡмъ, во́инствꙋ и҆ всѣ̑мъ лю́демъ твои̑мъ. Ꙗ҆́кѡ всѧ́кое даѧ́нїе бла́го, и҆ всѧ́къ да́ръ соверше́нъ свы́ше є҆́сть, сходѧ́й ѿ тебє̀ ѻ҆ц҃а̀ свѣ́тѡвъ: и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ и҆ бл҃годаре́нїе, и҆ поклоне́нїе возсыла́емъ, ѻ҆ц҃ꙋ̀ и҆ сн҃ꙋ и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Мл҃тва, внегда̀ потреби́ти ст҃а̑ѧ:

И҆спо́лнисѧ и҆ соверши́сѧ є҆ли́кѡ по на́шей си́лѣ, хрⷭ҇тѐ бж҃е на́шъ, твоегѡ̀ смотре́нїѧ та́инство: и҆мѣ́емъ бо сме́рти твоеѧ̀ па́мѧть, ви́дѣхомъ воскресе́нїѧ твоегѡ̀ ѡ҆́бразъ, напо́лнихомсѧ безконе́чныѧ твоеѧ̀ жи́зни, наслади́хомсѧ неистоща́емыѧ твоеѧ̀ пи́щи, є҆ѧ́же и҆ въ бꙋ́дꙋщемъ вѣ́цѣ всѣ̑мъ на́мъ сподо́битисѧ бл҃говолѝ, бл҃года́тїю безнача́льнагѡ твоегѡ̀ ѻ҆ц҃а̀, и҆ ст҃а́гѡ и҆ бл҃га́гѡ и҆ животворѧ́щагѡ твоегѡ̀ дх҃а, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь.

И҆ про́чее по чи́нꙋ, ꙗ҆́коже пред̾ꙋказа́сѧ въ златоꙋ́стагѡ лїтꙋргі́и.

По Ны́нѣ ѿпꙋща́еши раба̀ твоего̀: Трист҃о́е: И҆ по Ѻ҆́ч҃е на́шъ: тропа́рь и҆ конда́къ васі́лїа вели́кагѡ.

Тропа́рь, гла́съ а҃:

Во всю̀ зе́млю и҆зы́де вѣща́нїе твоѐ, ꙗ҆́кѡ прїе́мшꙋю сло́во твоѐ, и҆́мже бг҃олѣ́пнѡ наꙋчи́лъ є҆сѝ: є҆стество̀ сꙋ́щихъ ᲂу҆ѧсни́лъ є҆сѝ, человѣ́чєскїѧ ѡ҆бы̑чаи ᲂу҆краси́лъ є҆сѝ: ца́рское сщ҃е́нїе, ѻ҆́тче прпⷣбне, молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а сп҃сти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Сла́ва, конда́къ, гла́съ д҃.

Подо́бенъ: Ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ:

Ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ ѡ҆снова́нїе непоколеби́мое цр҃кви, подаѧ̀ всѣ̑мъ некра́домое госпо́дство человѣ́кѡмъ, запечатлѣ́ѧ твои́ми велѣ́ньми, небоѧвле́нне васі́лїе прпⷣбне.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Предста́тельство хрїстїа́нъ непосты́дное, хода́тайство ко творцꙋ̀ непрело́жное, не пре́зри грѣ́шныхъ моленїй гла́сы: но предварѝ, ꙗ҆́кѡ бл҃га́ѧ, на по́мощь на́съ, вѣ́рнѡ зовꙋ́щихъ тѝ: ᲂу҆скорѝ на мл҃твꙋ, и҆ потщи́сѧ на ᲂу҆моле́нїе, предста́тельствꙋющи при́снѡ, бцⷣе, чтꙋ́щихъ тѧ̀.

Коне́цъ бж҃е́ственныѧ лїтꙋргі́и, васі́лїа вели́кагѡ.


Источник: Служебник. - М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2003. - 464 с. ISBN 5-94625-063-9

Комментарии для сайта Cackle