Послѣ́дованїе вече́рни

Прише́дъ і҆ере́й во хра́мъ ст҃ы́й и҆ наложи́въ на себѐ є҆пїтрахи́ль,

стоѧ̀ пред̾ ца́рскими враты̀, глаго́летъ:

Благослове́нъ бг҃ъ на́шъ всегда̀, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

И҆ ᲂу҆чине́нный чте́цъ глаго́летъ:

А҆ми́нь. Сла́ва тебѣ̀, бж҃е на́шъ, сла́ва тебѣ̀. Цр҃ю̀ нбⷭ҇ный: Трист҃о́е. Прест҃а́ѧ трⷪ҇це: Ѻ҆́ч҃е на́шъ:

Возгла́съ:

Ꙗ҆́кѡ твоѐ є҆́сть ца́рство, и҆ си́ла, и҆ сла́ва, ѻ҆тца̀ и҆ сн҃а и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Чте́цъ: А̑ми́нь. Гдⷭ҇и, поми́лꙋй, в҃і. Сла́ва, и҆ ны́нѣ:

Прїиди́те, поклони́мсѧ: три́жды. И҆ ѳ҃-й ча́съ.

По не́мже ѿпꙋ́ста не быва́етъ, но глаго́летъ і҆ере́й нача́ло:

Благослове́нъ бг҃ъ на́шъ:

И҆ чте́цъ:

Прїиди́те, поклони́мсѧ: И҆ ѱало́мъ р҃г: Бл҃гословѝ, дꙋшѐ моѧ̀, гдⷭ҇а, гдⷭ҇и бж҃е мо́й:

І҆ере́й же, пред̾ ст҃ы́ми две́рьми ста́въ ѿкрове́нною главо́ю, глаго́летъ мл҃твы свѣти̑льничныѧ.

Мл҃тва пе́рваѧ.

Гдⷭ҇и ще́дрый и҆ млⷭ҇тивый, долготерпѣли́ве и҆ многомлⷭ҇тиве, внꙋшѝ мл҃твꙋ на́шꙋ и҆ вонмѝ гла́сꙋ моле́нїѧ на́шегѡ: сотворѝ съ на́ми зна́менїе во бла́го: наста́ви на́съ на пꙋ́ть тво́й, є҆́же ходи́ти во и҆́стинѣ твое́й: возвеселѝ сердца̀ на̑ша, во є҆́же боѧ́тисѧ и҆́мене твоегѡ̀ ст҃а́гѡ: занѐ ве́лїй є҆сѝ ты̀, и҆ творѧ́й чꙋдеса̀, ты̀ є҆сѝ бг҃ъ є҆ди́нъ, и҆ нѣ́сть подо́бенъ тебѣ̀ въ бозѣ́хъ гдⷭ҇и: си́ленъ въ млⷭ҇ти, и҆ бла́гъ въ крѣ́пости, во є҆́же помога́ти, и҆ ᲂу҆тѣша́ти, и҆ спаса́ти всѧ̑ ᲂу҆пова́ющыѧ во и҆́мѧ ст҃о́е твоѐ.

Ꙗ҆́кѡ подоба́етъ тебѣ̀ всѧ́каѧ сла́ва, че́сть и҆ поклоне́нїе, ѻ҆ц҃ꙋ̀ и҆ сн҃ꙋ и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь.

Мл҃тва втора́ѧ.

Гдⷭ҇и, да не ꙗ҆́ростїю твое́ю ѡ҆бличи́ши на́съ, нижѐ гнѣ́вомъ твои́мъ нака́жеши на́съ: но сотворѝ съ на́ми по млⷭ҇сти твое́й, врачꙋ̀ и҆ и҆сцѣли́телю дꙋ́шъ на́шихъ. наста́ви на́съ ко приста́нищꙋ хотѣ́нїѧ твоегѡ̀: просвѣтѝ ѻ҆́чи серде́цъ на́шихъ въ позна́нїе твоеѧ̀ и҆́стины: и҆ да́рꙋй на́мъ про́чее настоѧ́щагѡ днѐ ми́рное и҆ безгрѣ́шное, и҆ всѐ вре́мѧ живота̀ на́шегѡ, мл҃твами ст҃ы́ѧ бцⷣы, и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ.

Ꙗ҆́кѡ твоѧ̀ держа́ва, и҆ твоѐ є҆́сть ца́рство, и҆ си́ла, и҆ сла́ва, ѻ҆ц҃а̀ и҆ сн҃а и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь.

Мл҃тва тре́тїѧ.

Гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, помѧнѝ на́съ грѣ́шныхъ и҆ непотре́бныхъ ра̑бъ твои́хъ, внегда̀ призыва́ти на́мъ ст҃о́е и҆́мѧ твоѐ, и҆ не посрамѝ на́съ ѿ ча́ѧнїѧ млⷭ҇ти твоеѧ̀: но да́рꙋй на́мъ, гдⷭ҇и, всѧ̑ ꙗ҆̀же ко сп҃се́нїю прошє́нїѧ, и҆ сподо́би на́съ люби́ти и҆ боѧ́тисѧ тебѐ ѿ всегѡ̀ се́рдца на́шегѡ, и҆ твори́ти во всѣ́хъ во́лю твою̀.

Ꙗ҆́кѡ бла́гъ и҆ чл҃вѣколю́бецъ бг҃ъ є҆сѝ, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, ѻ҆ц҃ꙋ̀ и҆ сн҃ꙋ и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь.

Мл҃тва четве́ртаѧ.

Немо́лчными пѣ́сньми, и҆ непреста́нными славословле́ньми ѿ ст҃ы́хъ си́лъ воспѣва́емый, и҆спо́лни ᲂу҆ста̀ на̑ша хвале́нїѧ твоегѡ̀, є҆́же пода́ти вели́чествїе и҆́мени твоемꙋ̀ ст҃о́мꙋ: и҆ да́ждь на́мъ ᲂу҆ча́стїе, и҆ наслѣ́дїе со всѣ́ми боѧ́щимисѧ тебѐ и҆́стиною, и҆ хранѧ́щими за́пѡвѣди твоѧ̑, мл҃твами ст҃ы́ѧ бцⷣы, и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ твои́хъ.

Ꙗ҆́кѡ подоба́етъ тебѣ̀ всѧ́каѧ сла́ва, че́сть и҆ поклоне́нїе, ѻ҆ц҃ꙋ̀ и҆ сн҃ꙋ и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь.

Мл҃тва пѧ́таѧ.

Гдⷭ҇и, гдⷭ҇и, пречи́стою твое́ю дла́нїю содержа́й всѧ́чєскаѧ, долготерпѧ́й на всѣ́хъ на́съ, и҆ ка́ѧйсѧ ѡ҆ ѕло́бахъ на́шихъ, помѧнѝ щедрѡ́ты твоѧ̑, и҆ млⷭ҇ть твою̀, посѣти́ ны твое́ю бл҃гостїю, и҆ да́ждь на́мъ и҆збѣжа́ти и҆ про́чее настоѧ́щагѡ днѐ, твое́ю бл҃года́тїю, ѿ разли́чныхъ ко́зней лꙋка́вагѡ, и҆ ненавѣ́тнꙋ жи́знь на́шꙋ соблюдѝ бл҃года́тїю всест҃а́гѡ твоегѡ̀ дх҃а.

Млⷭ҇тїю и҆ человѣколю́бїемъ є҆диноро́днагѡ твоегѡ̀ сн҃а, съ ни́мже бл҃гослове́нъ є҆сѝ, со всест҃ы́мъ и҆ бл҃ги́мъ и҆ животворѧ́щимъ твои́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь.

Мл҃тва шеста́ѧ.

Бж҃е вели́кїй и҆ ди́вный, неисповѣди́мою бл҃гостїю и҆ бога́тымъ про́мысломъ ᲂу҆правлѧ́ѧй всѧ́чєскаѧ: и҆ мїрска̑ѧ на́мъ бл҃га̑ѧ дарова́вый, и҆ порꙋчи́вый на́мъ ѡбѣща́нное ца́рство, дарова́нными бл҃ги́ми: пꙋтесотвори́вый на́мъ и҆ днѐ преше́дшꙋю ча́сть ѿ всѧ́кагѡ ᲂу҆клони́тисѧ ѕла̀: да́рꙋй на́мъ и҆ про́чее непоро́чнѡ соверши́ти, пред̾ ст҃о́ю сла́вою твое́ю, пѣ́ти тѧ̀ є҆ди́наго бл҃га́го и҆ чл҃вѣколюби́ваго бг҃а на́шего.

Ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆сѝ бг҃ъ на́шъ, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, ѻ҆ц҃ꙋ̀ и҆ сн҃ꙋ и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь.

Мл҃тва седма́ѧ.

Бж҃е вели́кїй и҆ вы́шнїй, є҆ди́нъ и҆мѣ́ѧй безсме́ртїе, во свѣ́тѣ живы́й непристꙋ́пнѣмъ, всю̀ тва́рь премꙋ́дростїю созда́вый, раздѣли́вый междꙋ̀ свѣ́томъ и҆ междꙋ̀ тьмо́ю, и҆ со́лнце положи́вый во ѡ҆́бласть днѐ, лꙋнꙋ̀ же и҆ ѕвѣ́зды во ѡ҆́бласть но́щи, сподо́бивый на́съ грѣ́шныхъ и҆ въ настоѧ́щїй ча́съ предвари́ти лицѐ твоѐ и҆сповѣ́данїемъ, и҆ вече́рнее тебѣ̀ славосло́вїе принестѝ: са́мъ чл҃вѣколю́бче, и҆спра́ви мл҃твꙋ на́шꙋ ꙗ҆́кѡ кади́ло пред̾ тобо́ю и҆ прїимѝ ю҆̀ въ воню̀ бл҃гоꙋха́нїѧ̀, пода́ждь же на́мъ настоѧ́щїй ве́черъ и҆ приходѧ́щꙋю но́щь ми́рнꙋ: ѡ҆блецы́ ны во ѡ҆рꙋ́жїе свѣ́та: и҆зба́ви ны̀ ѿ стра́ха нощна́гѡ и҆ всѧ́кїѧ ве́щи во тьмѣ̀ преходѧ́щїѧ: и҆ да́ждь со́нъ, є҆го́же во ᲂу҆покое́нїе не́мощи на́шей дарова́лъ є҆сѝ, всѧ́кагѡ мечта́нїѧ дїа́волѧ ѿчꙋжде́нный. є҆́й, влⷣко, бл҃ги́хъ пода́телю, да и҆ на ло́жахъ на́шихъ ᲂу҆милѧ́ющесѧ, помина́емъ въ нощѝ и҆́мѧ твоѐ, и҆ поꙋче́нїемъ твои́хъ за́повѣдей просвѣща́еми, въ ра́дости дꙋше́внѣй воста́немъ къ славосло́вїю твоеѧ̀ бл҃гости, молє́нїѧ и҆ мл҃твы твоемꙋ̀ бл҃гоꙋтро́бїю приносѧ́ще, ѡ҆ свои́хъ согрѣше́нїихъ и҆ всѣ́хъ люде́й твои́хъ, ꙗ҆̀же, мл҃твами ст҃ы́ѧ бцⷣы, млⷭ҇тїю посѣтѝ.

Ꙗ҆́кѡ бл҃гъ и҆ чл҃вѣколю́бецъ бг҃ъ є҆сѝ, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, ѻ҆ц҃ꙋ̀ и҆ сн҃ꙋ и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь.

И҆спо́лншꙋсѧ же предначина́тельномꙋ ѱалмꙋ̀, глаго́летъ сщ҃е́нникъ, и҆лѝ дїа́конъ, а҆́ще є҆́сть, и҆зше́дъ сѣ́верною страно́ю, и҆ ста́въ на ѻ҆бы́чномъ мѣ́стѣ а҆мвѡ́на, є҆ктенїю̀ сїю̀:

Ми́ромъ гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Ѡ҆ свы́шнемъ ми́рѣ, и҆ сп҃се́нїи дꙋ́шъ на́шихъ, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Ѡ҆ ми́рѣ всегѡ̀ мі́ра, бл҃гостоѧ́нїи ст҃ы́хъ бж҃їихъ цр҃кве́й и҆ соедине́нїи всѣ́хъ, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Ѡ҆ ст҃ѣ́мъ хра́мѣ се́мъ, и҆ съ вѣ́рою, бл҃гоговѣ́нїемъ и҆ стра́хомъ бж҃їимъ входѧ́щихъ во́-нь, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Ѡ҆ вели́комъ господи́нѣ и҆ ѻ҆тцѣ̀ на́шемъ ст҃ѣ́йшемъ патрїа́рсѣ а҆леѯі́и и҆ ѡ҆ господи́нѣ на́шемъ преѡсщ҃е́ннѣйшемъ є҆пⷭ҇кпѣ [и҆́мⷬ҇къ, є҆гѡ́же є҆́стъ ѡ҆́бласть], честнѣ́мъ пресвѵ́терствѣ, во хрⷭ҇тѣ̀ дїа́конствѣ, ѡ҆ все́мъ при́чтѣ и҆ лю́дехъ, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Ѡ҆ бг҃охрани́мѣй странѣ̀ на́шей, власте́хъ и҆ во́инствѣ є҆ѧ̀, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Ѡ҆ гра́дѣ се́мъ, [и҆лѝ ѡ҆ ве́си се́й, и҆лѝ ѡ҆ ст҃ѣ́й ѡ҆би́тели се́й,] всѧ́комъ гра́дѣ, странѣ̀, и҆ вѣ́рою живꙋ́щихъ въ ни́хъ, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Ѡ҆ бл҃горастворе́нїи воздꙋ́хѡвъ, ѡ҆ и҆з̾ѡби́лїи плодѡ́въ земны́хъ и҆ вре́менѣхъ ми́рныхъ, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Ѡ҆ пла́вающихъ, пꙋтеше́ствꙋющихъ, недꙋ́гꙋющихъ, стра́ждꙋщихъ, плѣне́нныхъ, и҆ ѡ҆ сп҃се́нїи и҆́хъ, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Ѡ҆ и҆зба́витисѧ на́мъ ѿ всѧ́кїѧ ско́рби, гнѣ́ва и҆ нꙋ́жды, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Застꙋпѝ, сп҃сѝ, поми́лꙋй и҆ сохранѝ на́съ, бж҃е, твое́ю бл҃года́тїю.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Прест҃ꙋ́ю, пречⷭ҇тꙋю, пребл҃гослове́ннꙋю, сла́внꙋю влⷣчцꙋ на́шꙋ бцⷣꙋ и҆ приснодв҃ꙋ мр҃і́ю, со всѣ́ми ст҃ы́ми помѧнꙋ́вше, са́ми себѐ, и҆ дрꙋ́гъ дрꙋ́га, и҆ ве́сь живо́тъ на́шъ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ предади́мъ.

Ли́къ: Тебѣ̀, гдⷭ҇и.

Возглаше́нїе:

Ꙗ҆́кѡ подоба́етъ тебѣ̀ всѧ́каѧ сла́ва, че́сть, и҆ поклоне́нїе, ѻ҆ц҃ꙋ̀ и҆ сн҃ꙋ и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Та́же каѳі́смꙋ.

И҆ по каѳі́смѣ и҆зше́дъ дїа́конъ сѣ́верною две́рїю, глаго́летъ ма́лꙋю є҆ктенїю̀.

Па́ки и҆ па́ки ми́ромъ гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Застꙋпѝ, сп҃сѝ, поми́лꙋй и҆ сохранѝ на́съ, бж҃е, твое́ю бл҃года́тїю.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Прест҃ꙋ́ю, пречⷭ҇тꙋю, пребл҃гослове́ннꙋю, сла́внꙋю влⷣчцꙋ на́шꙋ бцⷣꙋ и҆ приснодв҃ꙋ мр҃і́ю, со всѣ́ми ст҃ы́ми помѧнꙋ́вше, са́ми себѐ, и҆ дрꙋ́гъ дрꙋ́га, и ве́сь живо́тъ на́шъ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ предади́мъ.

Ли́къ: Тебѣ̀, гдⷭ҇и.

Возглаша́етъ сщ҃е́нникъ:

Ꙗ҆́кѡ твоѧ̀ держа́ва, и҆ твоѐ є҆́сть ца́рство, и҆ си́ла, и҆ сла́ва, ѻ҆ц҃а̀ и҆ сн҃а и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Та́же: Гдⷭ҇и, воззва́хъ: пое́тсѧ на гла́съ стїхи́ръ.

Та́же, стїхи̑ры: Сла́ва, и҆ ны́нѣ:

Мл҃твавхо́да:

Ве́черъ, и҆ заꙋ́тра, и҆ полꙋ́дне, хва́лимъ, бл҃гослови́мъ, бл҃годари́мъ, и҆ мо́лимсѧ тебѣ̀, влⷣко всѣ́хъ: и҆спра́ви мл҃твꙋ на́шꙋ, ꙗ҆́кѡ кади́ло пред̾ тобо́ю, и҆ не ᲂу҆клонѝ серде́цъ на́шихъ въ словеса̀, и҆лѝ въ помышлє́нїѧ лꙋка́вствїѧ: но и҆зба́ви на́съ ѿ всѣ́хъ ловѧ́щихъ дꙋ́шы на́шѧ, ꙗ҆́кѡ къ тебѣ̀, гдⷭ҇и, гдⷭ҇и, ѻ҆́чи на́ши, и҆ на тѧ̀ ᲂу҆пова́хомъ, да не посрами́ши на́съ, бж҃е на́шъ.

Ꙗ҆́кѡ подоба́етъ тебѣ̀ всѧ́каѧ сла́ва, че́сть и҆ поклоне́нїе, ѻ҆ц҃ꙋ̀ и҆ сн҃ꙋ и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь.

Та́же бл҃гословлѧ́етъ вхо́дъ.

И҆ возглаша́етъ дїа́конъ: Премꙋ́дрость, про́сти.

Ли́къ же: Свѣ́те ти́хїй ст҃ы́ѧ сла́вы, безсме́ртнагѡ, ѻ҆ц҃а̀ нбⷭ҇нагѡ, ст҃а́гѡ бл҃же́ннагѡ, і҆и҃се хрⷭ҇тѐ: прише́дше на за́падъ со́лнца, ви́дѣвше свѣ́тъ вече́рнїй, пое́мъ ѻ҆ц҃а̀, сн҃а и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, бг҃а: досто́инъ є҆сѝ во всѧ̑ времена̀ пѣ́тъ бы́ти гла́сы прпⷣбными, сн҃е бж҃їй, живо́тъ даѧ́й: тѣ́мже мі́ръ тѧ̀ сла́витъ.

По вхо́дѣ же положи́въ ѡ҆бы́чный покло́нъ, дїа́кон, а҆́ще же нѣ́сть, свѧще́нникъ глаго́летъ прокі́менъ днѐ.

Въ недѣ́лю ве́чера, гла́съ и҃:

Сѐ ны́нѣ бл҃гослови́те гдⷭ҇а, всѝ рабѝ гдⷭ҇ни.

Сті́хъ: Стоѧ́щїи во хра́мѣ гдⷭ҇ни, во дво́рѣхъ до́мꙋ бг҃а на́шегѡ.

Въ понедѣ́льникъ ве́чера, гла́съ д҃:

Гдⷭ҇ь ᲂу҆слы́шитъ мѧ̀, внегда̀ воззва́ти мѝ къ немꙋ̀.

Сті́хъ: Внегда̀ призва́ти мѝ, ᲂу҆слы́ша мѧ̀ бг҃ъ пра́вды моеѧ̀.

Во вто́рникъ ве́чера, гла́съ а҃:

Млⷭ҇ть твоѧ̀, гдⷭ҇и, пожене́тъ мѧ̀ всѧ̑ дни̑ живота̀ моегѡ̀.

Сті́хъ: Гдⷭ҇ь пасе́тъ мѧ̀, и҆ ничто́же мѧ̀ лиши́тъ: на мѣ́стѣ ѕла́чнѣ та́мѡ всели́ мѧ.

Въ сре́дꙋ ве́чера, гла́съ є҃:

Бж҃е, во и҆́мѧ твоѐ сп҃си́ мѧ, и҆ въ си́лѣ твое́й сꙋди́ ми.

Сті́хъ: Бж҃е, ᲂу҆слы́ши мл҃твꙋ мою̀, внꙋшѝ глаго́лы ᲂу҆́стъ мои́хъ.

Въ четверто́къ ве́чера, гла́съ ѕ҃:

По́мощь моѧ̀ ѿ гдⷭ҇а, сотво́ршагѡ не́бо и҆ зе́млю.

Сті́хъ: Возведо́хъ ѻ҆́чи моѝ въ го́ры, ѿню́дꙋже прїи́детъ по́мощь моѧ̀.

Въ пѧто́къ ве́чера, гла́съ з҃:

Бж҃е, застꙋ́пникъ мо́й є҆сѝ ты̀, и҆ млⷭ҇сть твоѧ̀ предвари́тъ мѧ̀.

Сті́хъ: И҆зми́ мѧ ѿ вра̑гъ мои́хъ, бж҃е, и҆ ѿ востаю́щихъ на мѧ̀ и҆зба́ви мѧ̀.

А҆́ще же є҆́сть сꙋббѡ́та ве́чера, глаго́летъ:

Гдⷭ҇ь воцр҃и́сѧ, въ лѣ́потꙋ ѡ҆блече́сѧ.

Сті́хъ: Ѡблече́сѧ гдⷭ҇ь въ си́лꙋ и҆ препоѧ́сасѧ.

Сті́хъ: И҆́бо ᲂу҆твердѝ вселе́ннꙋю, ꙗ҆́же не подви́житсѧ.

Сті́хъ: До́мꙋ твоемꙋ̀ подоба́етъ ст҃ы́нѧ, гдⷭ҇и, въ долготꙋ̀ дні́й.

Ѡ҆бра́щьсѧ же сщ҃е́нникъ къ за́падꙋ, согбє́нѣ и҆мѣ́ѧй рꙋ́цѣ, стои́тъ ѡ҆жида́ѧй и҆сполне́нїѧ прокі́мена, та́же покланѧ́етсѧ, и҆ ѿхо́дитъ на мѣ́сто своѐ. По прокі́мнѣ же, глаго́летъ дїа́конъ, а҆́ще є҆́сть, и҆зше́дъ сѣ́верною страно́ю [і҆ере́й же внꙋ́трь ѻ҆лтарѧ̀ стои́тъ пред̾ ст҃о́ю трапе́зою]:

Рце́мъ всѝ ѿ всеѧ̀ дꙋшѝ, и҆ ѿ всегѡ̀ помышле́нїѧ на́шегѡ рце́мъ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Гдⷭ҇и вседержи́телю, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ, мо́лимъ ти сѧ, ᲂу҆слы́ши и҆ поми́лꙋй.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Поми́лꙋй на́съ, бж҃е, по вели́цѣй млⷭ҇ти твое́й, мо́лимъ ти сѧ, ᲂу҆слы́ши и҆ поми́лꙋй.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй, три́жды.

Е҆щѐ мо́лимсѧ ѡ҆ вели́ком господи́нѣ и҆ ѻ҆тцѣ̀ на́шемъ ст҃ѣ́йшемъ патрїа́рсѣ а҆леѯі́и, и҆ ѡ҆ господи́нѣ на́шемъ прешсщ҃е́ннѣйшемъ є҆пⷭ҇кпѣ [и҆́мⷬ҇къ, є҆гѡ́же є҆́стъ ѡ҆́бласть], и҆ ѡ҆ все́й во хрⷭ҇тѣ̀ бра́тїи на́шей.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй, три́жды.

Е҆щѐ мо́лимсѧ ѡ҆ бг҃охрани́мѣй странѣ̀ на́шей, власте́хъ и҆ во́инствѣ є҆ѧ̀, да ти́хое и҆ безмо́лвное житїѐ поживе́мъ во всѧ́комъ бл҃гоче́стїи и҆ чистотѣ̀.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй, три́жды.

Є҆щѐ мо́лимсѧ ѡ҆ блаже́нныхъ, и҆ приснопа́мѧтныхъ созда́телехъ ст҃а́гѡ хра́ма сегѡ̀ [а҆́ще во ѡ҆би́тели: ст҃ы́ѧ ѡ҆би́тели сеѧ̀], и҆ ѡ҆ всѣ́хъ преждепочи́вшихъ ѻ҆тцѣ́хъ и҆ бра́тїяхъ, здѣ̀ лежа́щихъ и҆ повсю́дꙋ, правосла́вныхъ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй, три́жды.

Є҆щѐ мо́лимсѧ ѡ҆ млⷭ҇ти, жи́зни, ми́рѣ, здра́вїи, сп҃се́нїи, посѣще́нїи, проще́нїи и҆ ѡ҆ставле́нїи грѣхѡ́въ рабѡ́въ бж҃їихъ, бра́тїи ст҃а́гѡ хра́ма сегѡ̀ [а҆́ще во ѡ҆би́тели: ст҃ы́ѧ ѡ҆би́тели сеѧ̀].

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй, три́жды.

Є҆щѐ мо́лимсѧ ѡ҆ плодоносѧ́щихъ и҆ добродѣ́ющихъ во ст҃ѣ́мъ и҆ всечестнѣ́мъ хра́мѣ се́мъ, трꙋжда́ющихсѧ, пою́щихъ и҆ предстоѧ́щихъ лю́дехъ, ѡ҆жида́ющихъ ѿ тебѐ вели́кїѧ и҆ бога́тыѧ млⷭ҇ти.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй, три́жды.

Возглаша́етъ сщ҃е́нникъ:

Ꙗ҆́кѡ млⷭ҇тивъ и҆ чл҃вѣколю́бецъ бг҃ъ є҆сѝ, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, ѻ҆ц҃ꙋ̀ и҆ сн҃ꙋ и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Та́же: Сподо́би, гдⷭ҇и, въ ве́черъ се́й:

Дїа́конъ: И҆спо́лнимъ вече́рнюю мл҃твꙋ на́шꙋ гдⷭ҇ви.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Застꙋпѝ, сп҃сѝ, поми́лꙋй и҆ сохранѝ на́съ, бж҃е, твое́ю бл҃года́тїю.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Ве́чера всегѡ̀ соверше́нна, ст҃а, ми́рна и҆ безгрѣ́шна, ᲂу҆ гдⷭ҇а про́симъ. Ли́къ: Пода́й, гдⷭ҇и.

А҆́гг҃ла ми́рна, вѣ́рна наста́вника, храни́телѧ дꙋ́шъ и҆ тѣле́съ на́шихъ, ᲂу҆ гдⷭ҇а про́симъ.

Ли́къ: Пода́й, гдⷭ҇и.

Проще́нїѧ и҆ ѡ҆ставле́нїѧ грѣхѡ́въ и҆ прегрѣше́нїй на́шихъ, ᲂу҆ гдⷭ҇а про́симъ. Ли́къ: Пода́й, гдⷭ҇и.

До́брыхъ и҆ поле́зныхъ дꙋша́мъ на́шымъ и҆ ми́ра мі́рови, ᲂу҆ гдⷭ҇а про́симъ.

Ли́къ: Пода́й, гдⷭ҇и.

Про́чее вре́мѧ живота̀ на́шегѡ въ ми́рѣ и҆ покаѧнїи сконча́ти, ᲂу҆ гдⷭ҇а про́симъ.

Ли́къ: Пода́й, гдⷭ҇и.

Хрїстїа́нскїѧ кончи́ны живота̀ на́шегѡ, безболѣ́знены, непосты́дны, ми́рны, и҆ до́брагѡ ѿвѣ́та на стра́шнѣмъ сꙋди́щи хрⷭ҇то́вѣ, про́симъ.

Ли́къ: Пода́й, гдⷭ҇и.

Прест҃ꙋ́ю, пречⷭ҇тꙋю, пребл҃гослове́ннꙋю, сла́внꙋю влⷣчцꙋ на́шꙋ бцⷣꙋ и҆ приснодв҃ꙋ мр҃і́ю, со всѣ́ми ст҃ы́ми помѧнꙋ́вше, са́ми себѐ, и҆ дрꙋ́гъ дрꙋ́га, и҆ ве́сь живо́тъ на́шъ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ предади́мъ.

Ли́къ: Тебѣ̀, гдⷭ҇и.

И҆ сщ҃е́нникъ возглаша́етъ:

Ꙗ҆́кѡ бл҃гъ и҆ чл҃вѣколю́бецъ бг҃ъ є҆сѝ, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, ѻ҆ц҃ꙋ̀ и҆ сн҃ꙋ и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Сщ҃е́нникъ: Ми́ръ всѣ̑мъ.

Ли́къ: И҆ дꙋ́хови твоемꙋ̀.

Дїа́конъ: Главы̑ на́шѧ гдⷭ҇еви прикло́нимъ.

Ли́къ: Тебѣ̀, гдⷭ҇и.

Мл҃тва главоприклоне́нїѧ:

Гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, приклони́вый нб҃са̀ и҆ соше́дый на сп҃се́нїе ро́да человѣ́ческагѡ, при́зри на рабы̑ твоя̑ и҆ на достоѧ́нїе твоѐ: тебѣ́ бо стра́шномꙋ и҆ чл҃вѣколю́бцꙋ сꙋдїѝ твоѝ рабѝ поклони́ша главы̑, своѧ̑ же покори́ша вы̑ѧ, не ѿ человѣ̑къ ѡ҆жида́юще по́мощи, но твоеѧ̀ ѡ҆жида́юще млⷭ҇ти и҆ твоегѡ̀ ча́юще сп҃се́нїѧ: ꙗ҆̀же сохранѝ на всѧ́кое вре́мѧ, и҆ по настоѧ́щемъ ве́черѣ, и҆ въ приходѧ́щꙋю но́щь ѿ всѧ́кагѡ врага̀, ѿ всѧ́кагѡ проти́внагѡ дѣ́йства дїа́вольскагѡ, и҆ ѿ помышле́нїй сꙋ́етныхъ, и҆ воспомина́нїй лꙋка́выхъ.

Та́же возглаша́етъ сщ҃е́нникъ:

Бꙋ́ди держа́ва црⷭ҇твїѧ твоегѡ̀ бл҃гослове́на и҆ препросла́влена, ѻ҆ц҃а̀ и҆ сн҃а и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Та́же и҆схо́димъ въ притво́ръ пою́ще стїхи́рꙋ хра́ма и҆лѝ пра́здника соверша́юще лїті́ю. Сщ҃е́нникъ же и҆ дїа́конъ съ кади́льницею и҆схо́дѧтъ вкꙋ́пѣ сѣ́верными две́рьми, пред̾и́дꙋтъ же и҆̀мъ со двѣма̀ лампа́дома.

Сла́ва, ст҃а́гѡ: И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ.

И҆ по си́хъ глаго́летъ дїа́конъ [а҆́ще ли нѣ́сть дїа́кона, сщ҃е́нникъ] мл҃твы сїѧ̑:

Сп҃сѝ, бж҃е, лю́ди твоѧ̑ и҆ бл҃гословѝ достоѧ́нїе твоѐ, посѣтѝ мі́ръ тво́й млⷭ҇тїю и҆ щедро́тами, возвы́си ро́гъ хрⷭ҇тїа́нъ правосла́вныхъ и҆ низпослѝ на ны̀ млⷭ҇ти твоѧ̑ бога̑тыѧ: мл҃твами всепречⷭ҇тыѧ влⷣчцы на́шеѧ бцⷣы и҆ приснодв҃ы мр҃і́и: си́лою чтⷭ҇на́гѡ и҆ животворѧ́щагѡ крⷭ҇та̀: предста́тельствы чтⷭ҇ны́хъ нбⷭ҇ныхъ си́лъ безпло́тныхъ: чтⷭ҇на́гѡ, сла́внагѡ прⷪ҇ро́ка, прⷣте́чи и҆ крⷭ҇ти́телѧ і҆ѡа́нна: ст҃ы́хъ сла́вныхъ и҆ всехва́льныхъ а҆пⷭ҇лъ: и҆̀же во ст҃ы́хъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ, и҆ вселе́нскихъ вели́кихъ ᲂу҆чи́телей и҆ ст҃и́телей, васі́лїа вели́кагѡ, григо́рїа бг҃осло́ва и҆ і҆ѡа́нна златоꙋ́стагѡ: и҆́же во ст҃ы́хъ ѻ҆тца̀ на́шегѡ нїкола́а, а҆рхїепⷭ҇кпа мѷрлѷкі́йскагѡ, чꙋдотво́рца: ст҃ы́хъ равноапⷭ҇льных меѳо́дїа и҆ кѷрі́лла, ᲂу҆чи́телей слове́нскихъ, ст҃ы́хъ равноапⷭ҇льныхъ вели́кагѡ кнѧ́зѧ влади́мїра и вели́кїѧ кнѧги́ни ѻ҆́льги: и҆̀же во ст҃ы́хъ ѻ҆тє́ц҃ъ на́шихъ, ст҃и́телѧ мїхаи́ла, пе́рвагѡ метрополі́та кі́евскогѡ: первост҃и́телей моско́вскихъ и всеѧ̀ рꙋсѝ, петра̀, а҆леѯі́а, і҆ѡ́ны, мака́рїѧ, фїлі́ппа, і҆́ѡва, є҆рмоге́на и тѵ́хѡна: митрополі́тѡвъ моско́вскихъ фїларе́та, и҆нноке́нтїѧ и҆ мака́рїа: ст҃и́телей и҆́мⷬ҇къ [є҆пархїа́льныхъ]: ст҃ы́хъ сла́вныхъ и҆ добропобѣ́дныхъ мч҃икѡвъ: новомч҃икѡвъ и҆ и҆сповѣ́дникѡвъ рѡссі́йскихъ: влади́мїра, митрополі́та кі́евскагѡ: венїамі́на, митрополі́та петрогра́дскагѡ: петра̀, митрополі́та крꙋти́цкагѡ: і҆ларїѡна, а҆рхїепⷭ҇кпа вере́йскагѡ: ст҃ы́хъ ца́рственныхъ стрⷭ҇тоте́рпцєвъ: прпⷣбномч҃нцъ вели́кїѧ кнѧги́ни є҆лїсаве́ты и҆ и҆́нокини варва́ры: прпⷣбныхъ и҆ бг҃оно́сныхъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ: прпⷣбныхъ ѻ҆тє́цъ ста́рцєвъ ѻ҆́птинскихъ: ст҃ы́хъ првⷣныхъ і҆ѡа́нна кроншта́дтскагѡ и҆ а҆леѯі́а моско́вскагѡ: ст҃ы́хъ бл҃же́нныхъ ѯе́нїи петербꙋ́ргскїѧ и҆ матрѡ́ны московскїѧ: ст҃ы́хъ и҆ првⷣныхъ бг҃оѻтє́цъ і҆ѡакі́ма и҆ а҆́нны: и҆ ст҃а́гѡ и҆́мⷬ҇къ, є҆гѡ́же є҆́сть хра́мъ, и҆ є҆гѡ́же є҆́сть де́нь, и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ: мо́лимъ тѧ̀, многомлⷭ҇тиве гдⷭ҇и, ᲂу҆слы́ши на́съ грѣ́шныхъ, молѧ́щихсѧ тебѣ̀, и҆ поми́лꙋй на́съ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй, м҃.

Дїа́конъ: Є҆щѐ мо́лимсѧ ѡ҆ вели́комъ господи́нѣ и҆ ѻ҆тцѣ̀ на́шемъ ст҃ѣ́йшемъ патрїа́рсѣ а҆леѯі́и и҆ ѡ҆ господи́нѣ на́шемъ преѡсщ҃е́ннѣйшемъ є҆пⷭ҇кпѣ [и҆́мⷬ҇къ, є҆гѡ́же ѡ҆́бласть: а҆́ще же во ѡ҆би́тели, и҆ ѡ҆ а҆рхїмандрі́тѣ, и҆лѝ и҆гꙋ́менѣ на́шемъ, и҆́мⷬ҇къ:] и҆ ѡ҆ все́мъ во хрⷭ҇тѣ̀ бра́тствѣ на́шемъ, и҆ ѡ҆ всѧ́кой дꙋшѝ хрїстїа́нстѣй, скорбѧ́щей же и҆ ѡ҆ѕло́бленнѣй, млⷭ҇ти бж҃їѧ и҆ по́мощи тре́бꙋющей: ѡ҆ покрове́нїи гра́да сегѡ̀ и҆ живꙋ́щихъ въ не́мъ [и҆лѝ ве́си сеѧ̀ и҆ живꙋ́щихъ въ не́й: и҆лѝ ст҃ы́ѧ ѡ҆би́тели сеѧ̀ и҆ живꙋ́щихъ въ не́й]: ѡ҆ ми́рѣ и҆ состоѧ́нїи всегѡ̀ мі́ра: ѡ҆ бл҃гостоѧ́нїи ст҃ы́хъ бж҃їихъ цр҃кве́й: ѡ҆ сп҃сенїи и҆ по́мощи со тща́нїемъ и стра́хомъ бж҃їимъ трꙋжда́ющихсѧ и҆ слꙋ́жащихъ ѻ҆те́цъ и бра́тїй на́шихъ: ѡ҆ ѡ҆ста́вльшихсѧ и҆ во ѿше́ствїи сꙋ́щихъ: ѡ҆ и҆сцѣле́нїи въ не́мощехъ лежа́щихъ: ѡ҆ ᲂу҆спенїи, ѡ҆слабѣ, бл҃же́ннѣй па́мѧти и҆ ѡ҆ставле́нїи грѣхѡ́въ всѣ́хъ преждеѿше́дшихъ ѻ҆тє́цъ и҆ бра́тїй на́шихъ, здѣ̀ лежа́щихъ и҆ повсю́дꙋ, правосла́вныхъ: ѡ҆ и҆збавле́нїи плѣне́нныхъ, и҆ ѡ҆ бра́тїѧхъ на́шихъ во слꙋ́жбахъ сꙋ́щихъ, и҆ ѡ҆ всѣ́хъ слꙋжа́щихъ и҆ слꙋжи́вшихъ во ст҃ѣ́мъ хра́мѣ се́мъ [а҆́ще во ѡ҆би́тели: во ст҃ѣ́й ѡ҆би́тели се́й] рце́мъ:

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй, н҃.

Є҆щѐ мо́лимсѧ ѡ҆ є҆́же сохрани́тисѧ гра́дꙋ семꙋ̀, [и҆лѝ ве́си се́й,] и҆ ст҃о́мꙋ хра́мꙋ семꙋ̀, [а҆́ще во ѡ҆би́тели: ст҃ѣ́й ѡ҆би́тели се́й,] и҆ всѧ́кому гра́дꙋ и҆ странѣ̀, ѿ гла́да, гꙋби́тельства, трꙋ́са, пото́па, ѻ҆гнѧ̀, меча̀, наше́ствїѧ и҆ноплеме́нникѡвъ и҆ междоꙋсо́бныѧ бра́ни: ѡ҆ є҆́же млⷭ҇тивꙋ и҆ бл҃гоꙋвѣ́тливꙋ бы́ти бл҃го́мꙋ и҆ чл҃вѣколюби́вомꙋ бг҃ꙋ на́шемꙋ, ѿврати́ти всѧ́кїй гнѣ́въ на ны̀ дви́жимый, и҆ и҆зба́вити ны̀ ѿ належа́щагѡ и҆ првⷣнагѡ своегѡ̀ преще́нїѧ, и҆ поми́ловати ны̀.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй, три́жды.

Є҆щѐ мо́лимсѧ и҆ ѡ҆ є҆́же ᲂу҆слы́шати гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ гла́съ моле́нїѧ на́съ грѣ́шныхъ, и҆ поми́ловати на́съ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй, три́жды.

Та́же помина́етъ, ꙗ҆̀же хо́щетъ, живы̑ѧ и҆ мє́ртвыѧ, та́йнѡ.

Та́же: Оу҆слы́ши ны̀, бж҃е, сп҃си́телю на́шъ, ᲂу҆пова́нїе всѣ́хъ концє́въ землѝ и҆ сꙋ́щихъ въ мо́ри дале́че: и҆ млⷭ҇тивъ, млⷭ҇тивъ бꙋ́ди, влⷣко, ѡ҆ грѣсѣ́хъ на́шихъ, и҆ поми́лꙋй ны̀.

Млⷭ҇тивъ бо и҆ чл҃вѣколю́бецъ бг҃ъ є҆сѝ, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, ѻ҆ц҃ꙋ̀ и҆ сн҃ꙋ и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Та́же глаго́летъ: Ми́ръ всѣ̑мъ.

Дїа́конъ: Главы̑ на́шѧ гдⷭ҇еви прикло́нимъ.

И҆ всѣ̑мъ прикло́ньшымъ главы̑,

мо́литсѧ сщ҃е́нникъ велегла́снѡ:

Влⷣко многомлⷭ҇тиве, гдⷭ҇и і҆и҃се хрⷭ҇тѐ бж҃е на́шъ, мл҃твами всепречⷭ҇тыѧ влⷣчцы на́шеѧ бцⷣы и҆ приснодв҃ы мр҃і́и: си́лою чтⷭ҇на́гѡ и҆ животворѧ́щагѡ крⷭ҇та̀: предста́тельствы чтⷭ҇ны́хъ нбⷭ҇ныхъ си́лъ безпло́тныхъ: чтⷭ҇на́гѡ сла́внагѡ прⷪ҇ро́ка, прⷣте́чи и҆ крⷭ҇ти́телѧ і҆ѡа́нна: ст҃ы́хъ сла́вныхъ и҆ всехва́льныхъ апⷭ҇лъ: ст҃ы́хъ сла́вныхъ и҆ добропобѣ́дныхъ мч҃икѡвъ: прпⷣбныхъ и҆ бг҃оно́сныхъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ: и҆̀же во ст҃ы́хъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ и҆ вселе́нскихъ вели́кихъ ᲂу҆чи́телей и҆ ст҃и́телей, васі́лїа вели́кагѡ, григо́рїа бг҃осло́ва и҆ і҆ѡа́нна златоꙋ́стагѡ: и҆́же во ст҃ы́хъ ѻ҆тца̀ на́шегѡ нїкола́а, а҆рхїепⷭ҇кпа мѷрлѷкі́йскагѡ, чꙋдотво́рца: ст҃ы́хъ равноапⷭ҇льныхъ меѳо́дїа и҆ кѷрі́лла, ᲂу҆чи́телей слове́нскихъ: ст҃ы́хъ равноапⷭ҇льныхъ вели́кагѡ кнѧ́зѧ влади́мїра и вели́кїѧ кнѧги́ни ѻ҆́льги: и҆̀же во ст҃ы́хъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ, ст҃и́телѧ мїхаи́ла, пе́рвагѡ митрополі́та кіевскагѡ: первост҃и́телей моско́вскихъ и҆ всея̀ рꙋсѝ, петра̀, а҆леѯі́а, і҆ѡ́ны, мака́рїа, и҆ фїлі́ппа, і҆́ѡва, є҆рмоге́на и҆ тѵ́хѡна: митрополі́тѡвъ моско́вскихъ фїларе́та, и҆нноке́нтїа и҆ мака́рїа: ст҃и́телей и҆́мⷬ҇къ [є҆пархїа́льныхъ]: новомч҃икѡвъ и҆ и҆сповѣ́дникѡвъ рѡссі́йскихъ: влади́мїра, митрополі́та кі́евскагѡ: венїамі́на, митрополі́та петрогра́дскагѡ: петра̀, митрополі́та крꙋти́цкагѡ: і҆ларїѡна, а҆рхїепⷭ҇кпа вере́йскагѡ: ст҃ы́хъ ца́рственныхъ стрⷭ҇тоте́рпцєвъ: прпⷣбномч҃нцъ вели́кїѧ кнѧги́ни є҆лїсаве́ты и҆ и҆́нокини варва́ры: прпⷣбныхъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ ста́рцєвъ ѻ҆́птинскихъ: ст҃ы́хъ првⷣныхъ і҆ѡа́нна кроншта́дтскагѡ и҆ а҆леѯі́а моско́вскагѡ: ст҃ы́хъ бл҃же́нныхъ ѯе́нїи петербꙋ́ргскїѧ и҆ матрѡ́ны московскїѧ: ст҃ы́хъ и҆ првⷣныхъ бг҃оѻтє́цъ і҆ѡакі́ма и҆ а҆́нны, и҆ ст҃а́гѡ и҆́мⷬ҇къ, є҆гѡ́же є҆́сть хра́мъ и҆ є҆гѡ́же є҆́сть де́нь, и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ твои́хъ: бл҃гопрїѧ́тнꙋ сотворѝ мл҃твꙋ на́шꙋ, да́рꙋй на́мъ ѡ҆ставле́нїе прегрѣше́нїй на́шихъ, покры́й на́съ кро́вомъ крилꙋ̑ твоє́ю, ѿженѝ ѿ на́съ всѧ́каго врага̀ и҆ сꙋпоста́та: ᲂу҆мирѝ на́шꙋ жи́знь, гдⷭ҇и: поми́лꙋй на́съ и҆ мі́ръ тво́й, и҆ сп҃сѝ дꙋ́шы на́шѧ, ꙗ҆́кѡ бл҃гъ и҆ чл҃вѣколю́бецъ.

Та́же начина́емъ стїхи̑ры стїхѡ́вны, и҆ пою́ще вхо́димъ во хра́мъ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ: Бг҃оро́диченъ. Та́же: Ны́нѣ ѿпꙋща́еши: Трист҃о́е. По Ѻ҆́ч҃е на́шъ:

Возглаша́етъ сщ҃е́нникъ:

Ꙗ҆́кѡ твоѐ є҆́сть црⷭ҇тво, и҆ си́ла, и҆ сла́ва, ѻ҆ц҃а̀ и҆ сн҃а и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

И҆ мы̀ ѿпꙋсти́тельный тропа́рь: Бцⷣе дв҃о: глаго́лемъ три́жды:

Предлага́ютсѧ же на ᲂу҆гото́ваннѣмъ столѣ̀ ра́ди бл҃гослове́нїѧ пѧ́ть хлѣ́бѡвъ, пшени́ца, и҆ два̀ сосꙋ̑да на сїѐ ᲂу҆стро́еныѧ: є҆ди́нъ и҆спо́лненъ вїна̀ ѿ плода̀ ло́знагѡ, дрꙋгі́й же є҆ле́а.

Дїа́конъ же кади́тъ ѡ҆́крестъ стола̀, и҆ і҆ере́а.

І҆ере́й же взе́мъ є҆ди́нъ хлѣ́бъ, зна́менꙋетъ и҆́мъ про́чыѧ хлѣ́бы, и҆ глаго́летъ мл҃твꙋ сїю̀ велегла́снѡ:

[Є҆гда́ же глаго́летъ: Са́мъ благословѝ, тогда̀ десни́цею ᲂу҆казꙋ́етъ на предложє́нныѧ хлѣ́бы, пшени́цꙋ, вїно̀ и҆ є҆ле́й.]

Гдⷭ҇и і҆и҃се хрⷭ҇тѐ бж҃е на́шъ, бл҃гослови́вый пѧ́ть хлѣ́бѡвъ и҆ пѧ́ть ты́сѧщъ насы́тивый, са́мъ бл҃гословѝ и҆ хлѣ́бы сїѧ̑, пшени́цꙋ, вїно̀ и҆ є҆ле́й: и҆ ᲂу҆мно́жи сїѧ̑ во гра́дѣ се́мъ [и҆лѝ въ ве́си се́й, и҆лѝ во стѣ́й ѡ҆би́тели се́й,] и҆ во все́мъ мі́рѣ твое́мъ: и҆ вкꙋша́ющыѧ ѿ ни́хъ вѣ̑рныѧ ѡ҆ст҃ѝ. Ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆сѝ бл҃гословлѧ́ѧй и҆ ѡсщ҃а́ѧй всѧ́чєскаѧ, хрⷭ҇тѐ бж҃е на́шъ, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, со безнача́льнымъ твои́мъ ѻ҆ц҃е́мъ, и҆ всест҃ы́мъ и҆ бл҃ги́мъ и҆ животворѧ́щимъ твои́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

И҆ по а҆ми́нѣ, а҆́бїе: Бꙋ́ди и҆́мѧ гдⷭ҇не бл҃гослове́но ѿ ны́нѣ и҆ до вѣ́ка. [Три́жды.]

И҆ глаго́лемъ: Бл҃гословлю̀ гдⷭ҇а на всѧ́кое вре́мѧ: да́же до: не лиша́тсѧ всѧ́кагѡ бла́га.

Сщ҃е́нникъ же ѿше́дъ стои́тъ пред̾ ст҃ы́ми две́рьми. По и҆сполне́нїи же ѱалма̀, сщ҃е́нникъ къ наро́дꙋ глаго́летъ:

Бл҃гослове́нїе гдⷭ҇не на ва́съ, тогѡ̀ бл҃года́тїю и҆ чл҃вѣколю́бїемъ, всегда̀, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

И҆ а҆́бїе полага́етсѧ чте́нїе.

Вѣ́домо же бꙋ́ди, ꙗ҆́кѡ бл҃гослове́нный хлѣ́бъ є҆́сть помога́тельный ѿ всѧ́кихъ ѕѡ́лъ, а҆́ще съ вѣ́рою прїе́млетсѧ.

Оу҆вѣща́нїе:

И҆ сѐ тебѣ̀ вѣ́домо бꙋ́ди, ѽ і҆ере́е! и҆ блюдѝ, да сохрани́ши: є҆ле́й се́й бл҃гослове́нный второ́е да не бл҃гослови́ши, ни вїно̀, ни пшени́цꙋ, нижѐ хлѣ́бы на вторѣ́мъ бдѣ́нїи: но а҆́ще вельмѝ ма́лѡ, нѡ́ваѧ не ᲂу҆̀ бл҃гословє́ннаѧ представлѧ́й. Е҆ле́емъ же си́мъ, є҆го́же бл҃гослови́лъ є҆сѝ, на цѣлова́нїи ѡ҆́браза лю́ди зна́менай: мо́жеши же и҆ во бра́шнахъ снѣ́сти: вїно́ же и҆спи́ти со бл҃гоговѣ́нїемъ, ѻ҆ба́че ꙗ҆́коже бл҃гословє́ннаѧ. Хлѣ́бы же на раздаѧ́нїи дѡры̀ раздроби́въ раздава́й, и҆лѝ въ домꙋ̀ че́стнѡ на трапе́зѣ пре́жде ѻ҆́бщихъ бра́шенъ ꙗ҆́ждь: пшени́цꙋ же и҆лѝ сѣ́й, и҆лѝ со и҆но́ю и҆змелѝ, и҆ съ благодаре́нїемъ и҆ждивѝ. Лїтꙋргиса́ти же си́ми хлѣ́бами, и҆лѝ вїно́мъ, да не дерзне́ши, по пра́вилꙋ номоканѡ́нномꙋ ѡ҆ сщ҃еннодѣ́йствїи.

Во и҆ны̑ѧ же дни̑, а҆́ще нѣ́сть пра́зднества комꙋ̀, твори́тсѧ на вече́рни си́це:

По вели́цѣй є҆ктенїѝ каѳі́сма рѧдова́ѧ. И҆ по каѳі́смѣ є҆ктенїа̀ ма́лаѧ. И҆ на Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры. Свѣ́те ти́хїй: и҆ прокі́менъ днѐ: и҆лѝ, А҆ллилꙋ́їа. Та́же, Сподо́би, гдⷭ҇и, въ ве́черъ се́й: И҆ є҆ктенїа̀: И҆спо́лнимъ вече́рнюю мл҃твꙋ на́шꙋ: И҆ на стїхо́внѣ стїхи̑ры: и҆ Ны́нѣ ѿпꙋща́еши: Трист҃о́е. И҆ тропарѝ по ᲂу҆ста́вꙋ чи́на. И҆ пото́мъ є҆ктенїа̀: Поми́лꙋй на́съ, бж҃е: По возгла́сѣ же і҆ере́й глаго́летъ: Премꙋ́дрость. Ли́къ же: Бл҃гословѝ:

І҆ере́й: Сы́й бл҃гослове́нъ:

Ли́къ: Оу҆твердѝ, бж҃е, ст҃ꙋ́ю правосла́внꙋю вѣ́рꙋ, правосла́вныхъ хрїстїа́нъ, во вѣ́къ вѣ́ка.

І҆ере́й: Прест҃а́ѧ бцⷣе, сп҃сѝ на́съ.

Ли́къ: Честнѣ́йшꙋю херꙋві̑мъ:

І҆ере́й: Сла́ва тебѣ̀, хрⷭ҇тѐ бж҃е, ᲂу҆пова́нїе на́ше, сла́ва тебѣ̀.

Ли́къ: Сла́ва, и҆ ны́нѣ:

І҆ере́й же ѡ҆брати́всѧ ѿ ст҃ы́хъ двере́й на за́падъ къ лю́демъ, глаго́летъ ѿпꙋ́стъ: и҆ помина́етъ ст҃а́го, є҆гѡ́же є҆́сть хра́мъ, и҆ ст҃а́го, є҆мꙋ́же слꙋ́жба пое́тсѧ.

И҆ ли́къ пое́тъ многолѣ́тїе.

Послѣ́дованїе ᲂу҆́трени

А҆́ще ᲂу҆́бѡ є҆́сть вели́каѧ четыредесѧ́тница, по є҆́же бл҃гослови́ти і҆ере́ю, начина́емъ:

Трист҃о́е. Прест҃а́ѧ трⷪ҇це: Ѻ҆́ч҃е на́шъ: Ꙗ҆́кѡ твоѐ є҆́сть црⷭ҇тво: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй, в҃і. Прїиди́те, поклони́мсѧ: три́жды, и҆ два̀ ѱалма̑:

А҆́ще же нѝ, по бл҃гослове́нїи: Прїиди́те поклони́мсѧ: три́жды, и҆ ѱалмы̀: Оу҆слы́шитъ тѧ̀ гдⷭ҇ь: и҆, Гдⷭ҇и, си́лою твое́ю: Сла́ва, и҆ ны́нѣ: Трист҃о́е. Ѻ҆́ч҃е на́шъ: Ꙗ҆́кѡ твоѐ є҆́сть црⷭ҇тво: Та́же, тропарѝ: Сп҃сѝ, гдⷭ҇и, лю́ди твоѧ̑: Сла́ва: Вознесы́йсѧ на крⷭ҇тъ: И҆ ны́нѣ: Предста́тельство стра́шное:

Та́жеглаго́летъі҆ере́й:

Поми́лꙋй на́съ, бж҃е, по вели́цѣй млⷭ҇ти твое́й, мо́лимъ ти сѧ, ᲂу҆слы́ши и҆ поми́лꙋй.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй, три́жды.

Е҆щѐ мо́лимсѧ ѡ҆ вели́ком господи́нѣ и҆ ѻ҆тцѣ̀ на́шемъ ст҃ѣ́йшемъ патрїа́рсѣ а҆леѯі́и, и҆ ѡ҆ господи́нѣ на́шемъ прешсщ҃е́ниѣйшемъ є҆пⷭ҇кпѣ [и҆́мⷬ҇къ, є҆гѡ́же є҆́стъ ѡ҆́бласть], и҆ ѡ҆ все́й во хрⷭ҇тѣ̀ бра́тїи на́шей.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй, три́жды.

Е҆щѐ мо́лимсѧ ѡ҆ бг҃охрани́мѣй странѣ̀ на́шей, власте́хъ и҆ во́инствѣ є҆ѧ̀, да ти́хое и҆ безмо́лвное житїѐ поживе́мъ во всѧ́комъ бл҃гоче́стїи и҆ чистотѣ̀.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй, три́жды.

Є҆щѐ мо́лимсѧ за всю̀ бра́тїю и҆ за всѧ̑ хрⷭ҇тїа́ны.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй, три́жды.

Возгла́съ: Ꙗ҆́кѡ млⷭ҇тивъ и҆ чл҃вѣколю́бецъ бг҃ъ є҆сѝ, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, ѻ҆ц҃ꙋ̀ и҆ сн҃ꙋ и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

И҆ а҆́бїе глаго́летъ: И҆́менемъ гдⷭ҇нимъ бл҃гословѝ, ѻ҆́тче.

І҆ере́йжевозглаша́етъ:

Сла́ва ст҃ѣ́й, и҆ є҆диносꙋ́щнѣй, и҆ животворѧ́щей, и҆ нераздѣ́льнѣй трⷪ҇цѣ, всегда̀, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Та́же глаго́лемъ шестоѱа́лмїе со всѧ́кимъ внима́нїемъ и҆ стра́хомъ бж҃їимъ, ꙗ҆́кѡ самомꙋ̀ собесѣ́дꙋюще хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ на́шемꙋ неви́димѡ, и҆ молѧ́ще ѡ҆ грѣсѣ́хъ на́шихъ. По трїе́хъ же ѱалмѣ́хъ і҆ере́й глаго́летъ мл҃твы ᲂу҆́трєннїѧ, стоѧ́й непокрове́нъ пред̾ ст҃ы́ми две́рьми.

Мл҃тва пе́рваѧ:

Бл҃годари́мъ тѧ̀, гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, возста́вившаго на́съ ѿ ло́жей на́шихъ и҆ вложи́вшаго во ᲂу҆ста̀ на̑ша сло́во хвале́нїѧ, є҆́же покланѧ́тисѧ, и҆ призыва́ти и҆́мѧ твоѐ ст҃о́е: и҆ мо́лимсѧ твои̑мъ щедро́тамъ, ꙗ҆̀же всегда̀ ᲂу҆потреблѧ́лъ є҆сѝ ѡ҆ на́шей жи́зни: и҆ ны́нѣ послѝ по́мощь твою̀ на предстоѧ́щыѧ пред̾ лице́мъ ст҃ы́ѧ сла́вы твоеѧ̀ и҆ ѡ҆жида́ющыѧ ѿ тебє̀ бога́тыѧ млⷭ҇ти: и҆ да́ждь и҆̀мъ, со стра́хомъ и҆ любо́вїю всегда̀ тебѣ̀ слꙋжа́щымъ, хвали́ти неисповѣди́мꙋю твою̀ бл҃гость.

Ꙗ҆́кѡ подоба́етъ тебѣ̀ всѧ́каѧ сла́ва, че́сть и҆ поклоне́нїе, ѻ҆ц҃ꙋ̀ и҆ сн҃ꙋ и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь.

Мл҃тва втора́ѧ:

Ѿ но́щи ᲂу́тренюетъ дꙋ́хъ на́шъ къ тебѣ̀, бж҃е на́шъ, занѐ свѣ́тъ повелѣ̑нїѧ твоѧ̑ на землѝ. Пра́вдꙋ и҆ ст҃ы́ню соверша́ти во стра́сѣ твое́мъ вразꙋмѝ ны̀: тебе́ бо сла́вимъ, вои́стиннꙋ сꙋ́щаго бг҃а на́шего. Приклонѝ ᲂу҆́хо твоѐ и҆ ᲂу҆слы́ши ны̀, и҆ помѧнѝ, гдⷭ҇и, сꙋ́щыѧ и҆ молѧ́щыѧсѧ съ на́ми всѧ̑ по и҆́мени, и҆ сп҃сѝ ѧ҆̀ си́лою твое́ю. Бл҃гословѝ лю́ди твоѧ̑ и҆ ѡ҆ст҃ѝ достоѧ́нїе твоѐ. Ми́ръ мі́рови твоемꙋ̀ да́рꙋй, цр҃квамъ твои̑мъ, сщ҃е́нникѡмъ, и҆ всѣ̑мъ лю́демъ твои̑мъ.

Ꙗ҆́кѡ бл҃гослови́сѧ и҆ просла́висѧ всечⷭ҇тно́е и҆ великолѣ́пое и҆́мѧ твоѐ, ѻ҆ц҃а̀ и҆ сн҃а и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь.

Мл҃тва тре́тїѧ:

Ѿ но́щи ᲂу҆́тренюетъ дꙋ́хъ на́шъ къ тебѣ̀, бж҃е, занѐ свѣ́тъ повелѣ̑нїѧ твоѧ̑. Наꙋчѝ на́съ, бж҃е, пра́вдѣ твое́й, за́повѣдемъ твои̑мъ и҆ ѡ҆правда́нїємъ твои̑мъ, просвѣтѝ ѻ҆́чи мы́слей на́шихъ, да не когда̀ ᲂу҆́снемъ во грѣсѣ́хъ въ сме́рть. Ѿженѝ всѧ́кїй мра́къ ѿ серде́цъ на́шихъ. Да́рꙋй на́мъ сл҃нце пра́вды, и҆ ненавѣ́тнꙋ жи́знь на́шꙋ соблюдѝ печа́тїю ст҃а́гѡ твоегѡ̀ дх҃а. И҆спра́ви стопы̑ на́шѧ на пꙋ́ть ми́ра. Да́ждь на́мъ ви́дѣти ᲂу҆́тро и҆ де́нь въ ра́дованїи, да тебѣ̀ ᲂу҆́трєннїѧ возсыла́емъ моли̑твы.

Ꙗ҆́кѡ твоѧ̀ держа́ва, и҆ твоѐ є҆́сть црⷭ҇тво, и҆ си́ла, и҆ сла́ва, ѻ҆ц҃а̀ и҆ сн҃а и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь.

Мл҃тва четве́ртаѧ:

Влⷣко бж҃е, ст҃ы́й и҆ непостижи́мый, рекі́й и҆з̾ тьмы̀ свѣ́тꙋ возсїѧ́ти, ᲂу҆поко́ивый на́съ въ нощнѣ́мъ снѣ̀, и҆ возста́вивый къ славосло́вїю и҆ мольбѣ̀ твоеѧ̀ бл҃гости: ᲂу҆молѧ́емь ѿ своегѡ̀ тѝ бл҃гоꙋтро́бїѧ, прїимѝ на́съ и҆ ны́нѣ покланѧ́ющихсѧ тебѣ̀ и҆ по си́лѣ бл҃годарѧ́щихъ тѧ̀, и҆ да́рꙋй на́мъ всѧ̑ ꙗ҆̀же ко сп҃се́нїю, прошє́нїѧ. Покажи́ ны сы́ны свѣ́та и҆ днѐ, и҆ наслѣ́дники вѣ́чныхъ твои́хъ бла̑гъ. Помѧнѝ, гдⷭ҇и, во мно́жествѣ щедро́тъ твои́хъ, и҆ всѧ̑ лю́ди твоѧ̑, сꙋ́щыѧ и҆ молѧ́щыѧсѧ съ на́ми, и҆ всю̀ бра́тїю на́шꙋ, ꙗ҆̀же на землѝ, на мо́ри, на всѧ́комъ мѣ́стѣ влⷣчествїѧ твоегѡ̀, тре́бꙋющихъ твоегѡ̀ чл҃вѣколю́бїѧ и҆ по́мощи, и҆ всѣ̑мъ пода́й вели́кꙋю твою̀ млⷭ҇ть: да спасе́ни дꙋше́ю же и҆ тѣ́ломъ всегда̀ пребыва́юще, со дерзнове́нїемъ сла́вимъ чꙋ́дное и҆ бл҃гослове́нное и҆́мѧ твоѐ.

Ꙗ҆́кѡ бг҃ъ млⷭ҇ти, щедро́тъ и҆ человѣколю́бїѧ є҆сѝ, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, ѻ҆ц҃ꙋ̀ и҆ сн҃ꙋ и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь.

Мл҃тва пѧ́таѧ:

Бл҃ги́хъ сокро́вище, и҆сто́чниче приснотекꙋ́щїй, ѻ҆́ч҃е ст҃ы́й чꙋдотво́рче, всеси́льне и҆ вседержи́телю, всѝ тебѣ̀ покланѧ́емсѧ и҆ тебѣ̀ мо́лимсѧ, твоѧ̑ млⷭ҇ти и҆ твоѧ̑ щедрѡ́ты призыва́юще на по́мощь и҆ застꙋпле́нїе на́шегѡ смире́нїѧ: помѧнѝ, гдⷭ҇и, твоѧ̑ рабы̑: прїимѝ всѣ́хъ на́съ ᲂу҆́трєннѧѧ молє́нїѧ, ꙗ҆́кѡ кади́ло пред̾ тобо́ю, и҆ да ни є҆ди́наго ѿ на́съ неискꙋ́сна сотвори́ши, но всѧ̑ ны̑ снабдѝ щедро́тами твои́ми. Помѧнѝ, гдⷭ҇и, бдѧ́щыѧ и҆ пою́щыѧ во сла́вꙋ твою̀, и҆ є҆диноро́днагѡ твоегѡ̀ сн҃а и҆ бг҃а на́шегѡ, и҆ ст҃а́гѡ твоегѡ̀ дх҃а: бꙋ́ди тѣ̑мъ помо́щникъ и҆ застꙋ́пникъ, прїимѝ и҆́хъ мольбы̑ въ пренебе́сный и҆ мы́сленный тво́й же́ртвенникъ.

Ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆сѝ бг҃ъ на́шъ, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, ѻ҆ц҃у̀ и҆ сн҃ꙋ и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь.

Мл҃тва шеста́ѧ:

Бл҃годари́мъ тѧ̀, гдⷭ҇и бж҃е сп҃се́нїй на́шихъ, ꙗ҆́кѡ всѧ̑ твори́ши во бл҃годѣ́тельство жи́зни на́шеѧ, да всегда̀ къ тебѣ̀ взира́емъ сп҃сꙋ и҆ бл҃годѣ́телю дꙋ́шъ на́шихъ: ꙗ҆́кѡ препоко́илъ є҆сѝ на́съ въ мимоше́дшее но́щи число̀, и҆ воздви́глъ є҆сѝ ны̀ ѿ лѡ́жъ на́шихъ, и҆ поста́вилъ є҆сѝ въ поклоне́нїе чтⷭ҇на́гѡ и҆́мене твоегѡ̀. Тѣ́мже мо́лимъ тѧ̀, гдⷭ҇и: да́ждь на́мъ бл҃года́ть и҆ си́лꙋ, да сподо́бимсѧ пѣ́ти тебѣ̀ разꙋ́мнѡ и҆ моли́тисѧ непреста́ннѡ, во стра́сѣ и҆ тре́петѣ своѐ сп҃се́нїе содѣ́ловающе застꙋпле́нїемъ хрⷭ҇та̀ твоегѡ̀: помѧнѝ, гдⷭ҇и, и҆ въ нощѝ къ тебѣ̀ вопїю́щыѧ, ᲂу҆слы́ши ѧ҆̀ и҆ поми́лꙋй, и҆ сокрꙋшѝ под̾ но́зѣ и҆́хъ неви̑димыѧ и҆ бори́тєльныѧ врагѝ.

Ты́ бо є҆сѝ цр҃ь ми́ра и҆ сп҃съ дꙋ́шъ на́шихъ, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, ѻ҆ц҃ꙋ̀ и҆ сн҃ꙋ и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь.

Мл҃тва седма́ѧ:

Бж҃е и҆ ѻ҆́ч҃е гдⷭ҇а на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀, возста́вивый ны̀ ѿ ло́жей на́шихъ, и҆ собра́вый ны̀ въ ча́съ мл҃твы, да́ждь на́мъ бл҃года́ть во ѿверзе́нїе ᲂу҆́стъ на́шихъ, и҆ прїимѝ на̑ша по си́лѣ благодарє́нїѧ, и҆ наꙋчи́ ны ѡ҆правда́нїємъ твои̑мъ: занѐ помоли́тисѧ, ꙗ҆́коже подоба́етъ, не вѣ́мы, а҆́ще не ты̀, гдⷭ҇и, ст҃ы́мъ твои́мъ дх҃омъ наста́виши ны̀. Тѣ́мже мо́лимсѧ тебѣ̀: а҆́ще что̀ согрѣши́хомъ да́же до настоѧ́щагѡ часа̀, сло́вомъ, и҆лѝ дѣ́ломъ, и҆лѝ помышле́нїемъ, во́лею, и҆лѝ нево́лею, ѡсла́би, ѡста́ви, простѝ: а҆́ще бо беззакѡ́нїѧ на́зриши, гдⷭ҇и, гдⷭ҇и, кто̀ постои́тъ; ꙗ҆́кѡ ᲂу҆ тебѐ и҆збавле́нїе є҆́сть: ты̀ є҆сѝ є҆ди́нъ ст҃ы́й, помо́щникъ держа́вный, защи́титель жи́зни на́шеѧ, и҆ ѡ҆ тебѣ̀ пѣ́нїе на́ше всегда̀.

Бꙋ́ди держа́ва црⷭ҇твїѧ твоегѡ̀ бл҃гослове́на, и҆ препросла́влена, ѻ҆ц҃а̀ и҆ сн҃а и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь.

Мл҃тва ѻ҆сма́ѧ:

Гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, со́нное ᲂу҆ны́нїе ѿгна́вый ѿ на́съ и҆ сопризва́вый ны̀ зва́нїемъ ст҃ы́мъ, є҆́же и҆ въ нощѝ воздѣва́ти рꙋ́ки на́шѧ, и҆ и҆сповѣ́датисѧ тебѣ̀ ѡ҆ сꙋдьба́хъ пра́вды твоеѧ̀: прїимѝ мольбы̑ на́шѧ, молє́нїѧ, и҆сповѣ́данїѧ, нощны̑ѧ слꙋ́жбы: и҆ да́рꙋй на́мъ, бж҃е, вѣ́рꙋ непосты́днꙋ, наде́ждꙋ и҆звѣ́стнꙋ, любо́вь нелицемѣ́рнꙋ: бл҃гословѝ на́шѧ вхо́ды и҆ и҆схо́ды, дѣѧ̑нїѧ, дѣла̀, словеса̀, помышлє́нїѧ, и҆ да́ждь на́мъ пости́гнꙋти въ нача́ло днѐ, хва́лѧщымъ, пою́щымъ, бл҃гословѧ́щымъ твоеѧ̀ неизрече́нныѧ бл҃госты́ни бл҃гость.

Ꙗ҆́кѡ бл҃гослови́сѧ всест҃о́е и҆́мѧ твоѐ, и҆ просла́висѧ црⷭ҇тво твоѐ, ѻ҆ц҃а̀ и҆ сн҃а и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь.

Мл҃тва девѧ́таѧ:

Возсїѧ́й въ сердца́хъ на́шихъ, чл҃вѣколю́бче влⷣко, твоегѡ̀ бг҃оразꙋ́мїѧ нетлѣ́нный свѣ́тъ, и҆ мы́слєнныѧ на́ши ѿве́рзи ѻ҆́чи во є҆ѵⷢ҇льскихъ твои́хъ проповѣ́данїй разꙋмѣ́нїе: вложѝ въ на́съ и҆ стра́хъ бл҃же́нныхъ твои́хъ за́повѣдей, да плѡтскі́ѧ по́хѡти всѧ̑ попра́вше, дꙋхо́вное жи́тельство про́йдемъ, всѧ̑ ꙗ҆̀же ко бл҃гоꙋгожде́нїю твоемꙋ̀ и҆ мꙋ́дрствꙋюще и҆ дѣ́юще.

Ты́ бо є҆сѝ ѡ҆сщ҃е́нїе и҆ просвѣще́нїе дꙋ́шъ и҆ тѣле́съ на́шихъ, хрⷭ҇тѐ бж҃е, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, со безнача́льнымъ твои́мъ ѻ҆ц҃е́мъ, и҆ всест҃ы́мъ и҆ бл҃ги́мъ и҆ животворѧ́щимъ твои́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь.

Мл҃тва десѧ́таѧ:

Гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, покаѧ́нїемъ ѡ҆ставле́нїе человѣ́кѡмъ дарова́вый, и҆ во ѡ҆́бразъ на́мъ позна́нїѧ грѣхѡ́въ и҆ и҆сповѣ́данїѧ, проро́ка даві́да покаѧ́нїе къ проще́нїю показа́вый: са́мъ, влⷣко, во мнѡ́гаѧ ны̀ и҆ вели̑каѧ па́дшыѧ согрѣшє́нїѧ, поми́лꙋй по вели́цѣй млⷭ҇ти твое́й, и҆ по мно́жествꙋ щедро́тъ твои́хъ ѡ҆чи́сти беззакѡ́нїѧ на̑ша: ꙗ҆́кѡ тебѣ̀ согрѣши́хомъ, гдⷭ҇и, и҆ безвѣ̑стнаѧ и҆ та̑йнаѧ се́рдца человѣ́ческагѡ вѣ́дꙋщемꙋ, и҆ є҆ди́номꙋ и҆мꙋ́щемꙋ вла́сть ѡ҆ставлѧ́ти грѣхѝ: се́рдце же чи́сто созда́въ въ на́съ, и҆ дх҃омъ влⷣчнимъ ᲂу҆тверди́въ на́съ, и҆ ра́дость сп҃се́нїѧ твоегѡ̀ сказа́въ на́мъ, не ѿри́ни на́съ ѿ лица̀ твоегѡ̀: но бл҃говолѝ ꙗ҆́кѡ бл҃гъ и҆ чл҃вѣколю́бецъ, да́же до послѣ́днѧгѡ на́шегѡ и҆здыха́нїѧ, приноси́ти тебѣ̀ же́ртвꙋ пра́вды и҆ возноше́нїе во ст҃ы́хъ твои́хъ же́ртвенницѣхъ.

Млⷭ҇тїю и҆ щедро́тами и҆ чл҃вѣколю́бїемъ є҆диноро́днагѡ твоегѡ̀ сн҃а, съ ни́мже бл҃гослове́нъ є҆сѝ, со всест҃ы́мъ и҆ бл҃ги́мъ и҆ животворѧ́щимъ твои́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь.

Мл҃тва перваѧна́десѧть:

Бж҃е, бж҃е на́шъ, ᲂу҆́мныѧ и҆ словє́сныѧ соста́вивый си̑лы твое́ю во́лею, тѧ̀ мо́лимъ, и҆ тебѣ̀ ми́ли дѣ́емсѧ: прїимѝ на́ше по си́лѣ славосло́вїе, со всѣ́ми созда̑нїи твои́ми, и҆ бога́тыми твоеѧ̀ бл҃гости возда́ждь дарова́ньми: ꙗ҆́кѡ тебѣ̀ преклонѧ́етсѧ всѧ́кое колѣ́но нбⷭ҇ныхъ, и҆ земны́хъ, и҆ преиспо́днихъ, и҆ всѧ́кое дыха́нїе и҆ созда́нїе пое́тъ непостижи́мꙋю твою̀ сла́вꙋ: є҆ди́нъ бо є҆сѝ бг҃ъ и҆́стинный, и҆ многомлⷭ҇тивый.

Ꙗ҆́кѡ тѧ̀ хва́лѧтъ всѧ̑ си̑лы нбⷭ҇ныѧ, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, ѻ҆ц҃ꙋ̀ и҆ сн҃ꙋ и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь.

Мл҃тва втораѧна́десѧть:

Хва́лимъ, пое́мъ, бл҃гослови́мъ и҆ бл҃годари́мъ тѧ̀, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ, ꙗ҆́кѡ преве́лъ є҆сѝ сѣ́нь нощнꙋ́ю и҆ показа́лъ є҆сѝ на́мъ па́ки свѣ́тъ дневны́й. Но мо́лимъ твою̀ бл҃гость: ѡ҆чи́сти грѣхѝ на́шѧ и҆ прїимѝ моле́нїе на́ше, вели́кимъ твои́мъ бл҃гоꙋтро́бїемъ: ꙗ҆́кѡ къ тебѣ̀ прибѣга́емъ млⷭ҇тивомꙋ и҆ всеси́льномꙋ бг҃ꙋ: возсїѧ́й въ сердца́хъ на́шихъ и҆́стинное со́лнце пра́вды твоеѧ̀, просвѣтѝ ᲂу҆́мъ на́шъ и҆ чꙋ́вства всѧ̑ соблюдѝ, да ꙗ҆́кѡ во днѝ бл҃гоѡбра́знѡ ходѧ́ще пꙋте́мъ за́повѣдей твои́хъ, дости́гнемъ въ жи́знь вѣ́чнꙋю: ꙗ҆́кѡ ᲂу҆ тебє̀ є҆́сть и҆сто́чникъ жи́зни: и҆ въ наслажде́нїи бы́ти сподо́бимсѧ непристꙋ́пнагѡ твоегѡ̀ свѣ́та.

Ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆сѝ бг҃ъ на́шъ, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, ѻ҆ц҃ꙋ̀ и҆ сн҃ꙋ и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь.

Та́же і҆ере́й и҆лѝ дїа́конъ глаго́летъ вели́кꙋю є҆ктенїю̀:

Ми́ромъ гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Ѡ҆ свы́шнемъ ми́рѣ, и҆ сп҃се́нїи дꙋ́шъ на́шихъ, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Ѡ҆ ми́рѣ всегѡ̀ мі́ра, бл҃гостоѧ́нїи ст҃ы́хъ бж҃їихъ цр҃кве́й, и҆ соедине́нїи всѣ́хъ, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Ѡ҆ ст҃ѣ́мъ хра́мѣ се́мъ, и҆ съ вѣ́рою, бл҃гоговѣ́нїемъ и҆ стра́хомъ бж҃їимъ входѧ́щихъ во́-нь, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Ѡ҆ вели́комъ господи́нѣ и҆ ѻ҆тцѣ̀ на́шемъ, ст҃ѣ́йшемъ патрїа́рсѣ а҆леѯі́и, и҆ ѡ҆ господи́нѣ на́шемъ прешсщ҃е́ннѣйшемъ є҆пⷭ҇кпѣ [и҆́мⷬ҇къ, є҆гѡ́же є҆́стъ ѡ҆́бласть,] честнѣ́мъ пресвѵ́терствѣ, во хрⷭ҇тѣ̀ дїа́конствѣ, ѡ҆ все́мъ при́чтѣ и҆ лю́дехъ, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Ѡ҆ бг҃охрани́мѣй странѣ̀ на́шей, власте́хъ и҆ во́инствѣ є҆ѧ̀, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Ѡ҆ гра́дѣ се́мъ: [и҆лѝ ѡ҆ ве́си се́й, и҆лѝ ѡ҆ ст҃ѣ́й ѡ҆би́тели се́й,] всѧ́комъ гра́дѣ, странѣ̀, и҆ вѣ́рою живꙋ́щихъ въ ни́хъ, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Ѡ҆ бл҃горастворе́нїи воздꙋ́хѡвъ, ѡ҆ и҆з̾ѻби́лїи плодѡ́въ земны́хъ, и҆ вре́менѣхъ ми́рныхъ, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Ѡ҆ пла́вающихъ, пꙋтеше́ствꙋющихъ, недꙋ́гꙋющихъ, стра́ждꙋщихъ, плѣне́нныхъ, и҆ ѡ҆ сп҃се́нїи и҆́хъ, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Ѡ҆ и҆зба́витисѧ на́мъ ѿ всѧ́кїѧ ско́рби, гнѣ́ва и҆ нꙋ́жды, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Застꙋпѝ, сп҃сѝ, поми́лꙋй и҆ сохранѝ на́съ бж҃е, твое́ю бл҃года́тїю.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Прест҃ꙋ́ю, пречⷭ҇тꙋю, пребл҃гослове́ннꙋю, сла́внꙋю влⷣчцꙋ на́шꙋ бцⷣꙋ и҆ приснодв҃ꙋ мр҃і́ю, со всѣ́ми ст҃ы́ми помѧнꙋ́вше, са́ми себѐ, и҆ дрꙋ́гъ дрꙋ́га, и҆ ве́сь живо́тъ на́шъ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ предади́мъ.

Ли́къ: Тебѣ̀, гдⷭ҇и.

Возглаше́нїе:

Ꙗ҆́кѡ подоба́етъ тебѣ̀ всѧ́каѧ сла́ва, че́сть и҆ поклоне́нїе, ѻ҆ц҃ꙋ̀ и҆ сн҃ꙋ и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

И҆ начина́ютъ пѣ́ти:

Бг҃ъ гдⷭ҇ь и҆ ꙗ҆ви́сѧ на́мъ, бл҃гослове́нъ грѧды́й во и҆́мѧ гдⷭ҇не. [По гла́сꙋ тропарѧ̀ днѐ.]

Сті́хъ: И҆сповѣ́дайтесѧ гдⷭ҇ви, ꙗ҆́кѡ бл҃гъ, ꙗ҆́кѡ въ вѣ́къ млⷭ҇ть є҆гѡ̀.

Сті́хъ: Ѡ҆́быше́дше ѡ҆быдо́ша мѧ̀, и҆ и҆́менемъ гдⷭ҇нимъ противлѧ́хсѧ и҆̀мъ.

Сті́хъ: Не ᲂу҆мрꙋ̀, но жи́въ бꙋ́дꙋ, и҆ повѣ́мъ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ.

Сті́хъ: Ка́мень є҆го́же небрего́ша зи́ждꙋщїи, се́й бы́сть во главꙋ̀ ᲂу҆́гла: ѿ гдⷭ҇а бы́сть се́й, и҆ є҆́сть ди́венъ во ѻ҆чесѣ́хъ на́шихъ.

Пое́тсѧ же Бг҃ъ гдⷭ҇ь, четы́режды. Та́же, глаго́летсѧ тропа́рь слꙋчи́выйсѧ, два́жды, и҆ бг҃оро́диченъ въ то́йже гла́съ. И҆ а҆́ще слꙋча́тсѧ два̀ трѡпарѧ̀, всегда̀ пе́рвый глаго́летсѧ два́жды, та́же вторы́й, и҆ бг҃оро́диченъ.

А҆́ще є҆́сть а҆ллилꙋ́їа, и҆лѝ вели́каѧ четыредесѧ́тница, по є҆ктенїѝ пое́мъ а҆ллилꙋ́їа, четы́режды, въ слꙋчи́выйсѧ гла́съ ѻ҆смогла́сника. Стїхи́ же глаго́лемъ сїѧ̑:

Сті́хъ а҃: Ѿ но́щи ᲂу҆́тренюетъ дꙋ́хъ мо́й къ тебѣ̀, бж҃е, занѐ свѣ́тъ повелѣ̑нїѧ твоѧ̑ на землѝ.

Сті́хъ в҃: Пра́вдѣ наꙋчи́тесѧ, живꙋ́щїи на землѝ.

Сті́хъ г҃: За́висть прїи́метъ лю́ди ненака̑занныѧ.

Сті́хъ д҃: Приложѝ и҆̀мъ ѕла̀, гдⷭ҇и, приложѝ ѕла̀ сла̑внымъ землѝ.

И҆ трѡ́ичны гла́са. Посе́мъ же ѡ҆бы́чное стїхосло́вїе. По и҆сполне́нїи же стїхосло́вїѧ, твори́тъ дїа́конъ и҆лѝ сщ҃е́нникъ ма́лꙋю є҆ктенїю̀:

Па́ки и҆ па́ки ми́ромъ гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Застꙋпѝ, сп҃сѝ, поми́лꙋй и҆ сохранѝ на́съ, бж҃е, твое́ю бл҃года́тїю.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Прест҃ꙋ́ю, пречⷭ҇тꙋю, пребл҃гослове́ннꙋю, сла́внꙋю влⷣчцꙋ на́шꙋ бцⷣꙋ и҆ приснодв҃ꙋ мр҃і́ю, со всѣ́ми ст҃ы́ми помѧнꙋ́вше, са́ми себѐ, и҆ дрꙋ́гъ дрꙋ́га, и҆ ве́сь живо́тъ на́шъ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ предади́мъ.

Ли́къ: Тебѣ̀, гдⷭ҇и.

Возглаше́нїе: Ꙗ҆́кѡ твоѧ̀ держа́ва, и҆ твоѐ є҆́сть црⷭ҇тво, и҆ си́ла, и҆ сла́ва, ѻц҃а̀ и҆ сн҃а и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

По в҃-мъ стїхосло́вїи: Па́ки и҆ па́ки:

Возглаше́нїе:

Ꙗ҆́кѡ бл҃гъ и҆ чл҃вѣколю́бецъ бг҃ъ є҆сѝ, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, ѻ҆ц҃ꙋ̀ и҆ сн҃ꙋ и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

По непоро́чнахъ, и҆ по Бл҃гослове́нъ є҆сѝ, гдⷭ҇и:

Сщ҃е́нникъ возглаша́етъ:

Ꙗ҆́кѡ бл҃гослови́сѧ и҆́мѧ твоѐ, и҆ просла́висѧ црⷭ҇тво твоѐ, ѻ҆ц҃а̀ и҆ сн҃а и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ѵ҆пакоѝ. Степє́нны гла́са. Прокі́менъ воскре́сенъ.

Дїа́конъ: Гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Сщ҃е́нникъ возглаша́етъ:

Ꙗ҆́кѡ ст҃ъ є҆сѝ, бж҃е на́шъ, и҆ во ст҃ы́хъ почива́еши, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, ѻ҆ц҃ꙋ̀ и҆ сн҃ꙋ и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Дїа́конъ: Всѧ́кое дыха́нїе да хва́литъ гдⷭ҇а.

Сті́хъ: Хвали́те бг҃а во ст҃ы́хъ є҆гѡ̀, хвали́те є҆го̀ во ᲂу҆твержде́нїи си́лы є҆гѡ̀.

И҆ посе́мъ возглаша́етъ дїа́конъ:

И҆ ѡ҆ сподо́битисѧ на́мъ слы́шанїю ст҃а́гѡ є҆ѵⷢ҇лїа гдⷭ҇а бг҃а мо́лимъ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй, три́жды.

Дїа́конъ: Премꙋ́дрость, про́сти ᲂу҆слы́шимъ ст҃а́гѡ є҆ѵⷢ҇лїа.

Сщ҃е́нникъ: Ми́ръ всѣ̑мъ.

Лю́дїе: И҆ дꙋ́хови твоемꙋ̀.

И҆ а҆́бїе Ѿ [и҆́мⷬ҇къ,] ст҃а́гѡ є҆ѵⷢ҇лїа чте́нїе.

Ли́къ: Сла́ва тебѣ̀, гдⷭ҇и, сла́ва тебѣ̀.

Дїа́конъ: Во́нмемъ.

И҆ глаго́летъ сщ҃е́нникъ ᲂу҆́треннее є҆ѵⷢ҇лїе, а҆́ще слꙋчи́тсѧ недѣ́лѧ.

Та́же: Воскрⷭ҇нїе хрⷭ҇то́во: И҆ н҃ ѱало́мъ.

По цѣлова́нїи же є҆ѵⷢ҇лїа, глаго́летъ дїа́конъ:

Сп҃сѝ, бж҃е, лю́ди твоѧ̑, и҆ бл҃гословѝ достоѧ́нїе твоѐ: и҆ прѡ́чаѧ, ꙗ҆́коже въ лїті́и написа́сѧ, на листѣ̀ 35. Та́же глаго́летъ сщ҃е́нникъ возгла́снѡ:

Ми́лостїю и҆ щедро́тами и҆ чл҃вѣколю́бїемъ є҆диноро́днагѡ твоегѡ̀ сн҃а, съ ни́мже бл҃гослове́нъ є҆сѝ, со прест҃ы́мъ и҆ бл҃ги́мъ и҆ животворѧ́щимъ твои́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь.

И҆ ли́къ начина́етъ канѡ́ны: воскрⷭ҇нъ, крⷭ҇товоскрⷭ҇нъ, бцⷣы, и҆ мине́и. По г҃-й пѣ́сни твори́тъ дїаконъ, и҆лѝ сщ҃е́нникъ, ма́лꙋю є҆ктенїю̀:

Па́ки и҆ па́ки: Застꙋпѝ сп҃сѝ: Прест҃ꙋ́ю, пречⷭ҇тꙋю:

Возглаше́нїе:

Ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆сѝ бг҃ъ на́шъ, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, ѻ҆ц҃ꙋ̀ и҆ сн҃ꙋ и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ:

Та́же сѣда́ленъ мине́и.

По ѕ҃-й пѣ́сни, є҆ктенїа̀: Па́ки и҆ па́ки:

Застꙋпѝ, сп҃сѝ:

Прест҃ꙋ́ю, пречⷭ҇тꙋю:

Возглаше́нїе: Ты́ бо є҆сѝ цр҃ь ми́ра, и҆ сп҃съ:

Конда́къ, и҆ і҆́косъ. И҆ чте́нїе въ сѷнаѯа́рїи.

По ѳ҃-й пѣ́сни, а҆́ще ᲂу҆́бѡ нѣ́сть недѣ́лѧ:

Досто́йно є҆́сть:

А҆́ще же є҆́сть недѣ́лѧ, по і҆рмосѣ̀ є҆ктенїа̀:

Па́ки и па́ки: Застꙋпѝ, сп҃сѝ: Прест҃ꙋ́ю, пречⷭ҇тꙋю:

Возглаше́нїе:

Ꙗ҆́кѡ тѧ̀ хва́лѧтъ всѧ̑ си̑лы нбⷭ҇ныѧ, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, ѻ҆ц҃ꙋ̀ и҆ сн҃ꙋ и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Та́же: Ст҃ъ гдⷭ҇ь бг҃ъ на́шъ.

Воскрⷭ҇ный є҆ѯапостїла́рїй, и҆ ст҃а́гѡ, а҆́ще пра́зднꙋетсѧ. На хвали́техъ стїхи̑ры воскрⷭ҇ны д҃: и҆ а҆нато́лїєвы д҃. Глаго́лемъ и҆ стїха̀ два̑:

Сті́хъ а҃: Воскрⷭ҇нѝ, гдⷭ҇и бж҃е мо́й:

Сті́хъ в҃: И҆сповѣ́мсѧ тебѣ̀, гдⷭ҇и:

Сла́ва, стїхи́ра є҆ѵⷢ҇льскаѧ рѧдова́ѧ. И҆ ны́нѣ, Пребл҃гослове́нна є҆сѝ:

Сщ҃е́нникъ возглаша́етъ: Слава Тебѣ̀ показа́вшемꙋ на́мъ свѣ́тъ.

Славосло́вїе вели́кое. Глаго́лемъ же и҆ тропарѝ по ѻ҆бы́чаю. Та́же глаго́летъ дїа́конъ, и҆лѝ і҆ере́й, є҆ктенїю̀:

Поми́лꙋй на́съ, бж҃е, по вели́цѣй млⷭ҇ти твое́й, мо́лимъ ти сѧ, ᲂу҆слы́ши и҆ поми́лꙋй.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй, три́жды.

Е҆щѐ мо́лимсѧ ѡ҆ вели́ком господи́нѣ и҆ ѻ҆тцѣ̀ на́шемъ ст҃ѣ́йшемъ патрїа́рсѣ а҆леѯі́и, и҆ ѡ҆ господи́нѣ на́шемъ прешсщ҃е́ннѣйшемъ є҆пⷭ҇кпѣ [и҆́мⷬ҇къ, є҆гѡ́же є҆́стъ ѡ҆́бласть], и҆ ѡ҆ все́й во хрⷭ҇тѣ̀ бра́тїи на́шей.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй, три́жды.

Е҆щѐ мо́лимсѧ ѡ҆ бг҃охрани́мѣй странѣ̀ на́шей, власте́хъ и҆ во́инствѣ є҆ѧ̀, да ти́хое и҆ безмо́лвное житїѐ поживе́мъ во всѧ́комъ бл҃гоче́стїи и҆ чистотѣ̀.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй, три́жды.

Є҆щѐ мо́лимсѧ ѡ҆ бл҃же́нныхъ и҆ приснопа́мѧтныхъ созда́телехъ ст҃а́гѡ хра́ма сегѡ̀ [а҆́ще во ѻ҆би́тели: ст҃ы́ѧ ѡ҆би́тели сеѧ̀], и҆ ѡ҆ всѣ́хъ преждепочи́вшихъ ѻ҆тцѣ́хъ и҆ бра́тїѧхъ, здѣ̀ лежа́щихъ и҆ повсю́дꙋ правосла́вныхъ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй, три́жды.

Є҆щѐ мо́лимсѧ ѡ҆ млⷭ҇ти, жи́зни, ми́рѣ, здра́вїи, сп҃се́нїи, посѣще́нїи, проще́нїи и҆ ѡ҆ставле́нїи грѣхѡ́въ рабѡ́въ бж҃їихъ, бра́тїи ст҃а́гѡ хра́ма сегѡ̀ [а҆́ще во ѡ҆би́тели: ст҃ы́ѧ ѡ҆би́тели сеѧ̀].

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй, три́жды.

Є҆щѐ мо́лимсѧ ѡ҆ плодоносѧ́щихъ, и҆ добродѣ́ющихъ во ст҃ѣ́мъ и҆ всечⷭ҇тнѣ́мъ хра́мѣ се́мъ, трꙋжда́ющихсѧ, пою́щихъ и҆ предстоѧ́щихъ лю́дехъ, ѡ҆жида́ющихъ ѿ тебѐ вели́кїѧ и҆ бога́тыѧ млⷭ҇ти.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй, три́жды.

Возглаша́етъ і҆ере́й:

Ꙗ҆́кѡ млⷭ҇тивъ и҆ чл҃вѣколю́бецъ бг҃ъ є҆сѝ, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, ѻц҃ꙋ̀ и҆ сн҃ꙋ и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Та́же дїа́конъ, и҆лѝ і҆ере́й:

И҆спо́лнимъ ᲂу҆́треннюю мл҃твꙋ на́шꙋ гдⷭ҇ви.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Застꙋпѝ, сп҃сѝ, поми́лꙋй и҆ сохранѝ на́съ, бж҃е, твое́ю бл҃года́тїю.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Днѐ всегѡ̀ соверше́нна, ст҃а, ми́рна и҆ безгрѣ́шна, ᲂу҆ гдⷭ҇а про́симъ.

Ли́къ: Пода́й, гдⷭ҇и.

А҆́гг҃ла ми́рна, вѣ́рна наста́вника, храни́телѧ дꙋ́шъ и҆ тѣле́съ на́шихъ, ᲂу҆ гдⷭ҇а про́симъ.

Ли́къ: Пода́й, гдⷭ҇и.

Проще́нїѧ и҆ ѡ҆ставле́нїѧ грѣхѡ́въ и҆ прегрѣше́нїй на́шихъ, ᲂу҆ гдⷭ҇а про́симъ.

Ли́къ: Пода́й, гдⷭ҇и.

До́брыхъ и҆ поле́зныхъ дꙋша́мъ на́шымъ и҆ ми́ра мі́рови, ᲂу҆ гдⷭ҇а про́симъ.

Ли́къ: Пода́й, гдⷭ҇и.

Про́чее вре́мѧ живота̀ на́шегѡ въ ми́рѣ и҆ покаѧ́нїи сконча́ти, ᲂу҆ гдⷭ҇а про́симъ.

Ли́къ: Пода́й, гдⷭ҇и.

Хрїстїа́нскїѧ кончи́ны живота̀ на́шегѡ, безболѣ́знены, непосты́дны, ми́рны, и҆ до́брагѡ ѿвѣ́та на стра́шнѣмъ сꙋди́щи хрⷭ҇то́вѣ про́симъ.

Ли́къ: Пода́й, гдⷭ҇и.

Прест҃ꙋ́ю, пречⷭ҇тꙋю, пребл҃гослове́ннꙋю, сла́внꙋю влⷣчцꙋ на́шꙋ бцⷣꙋ и҆ приснодв҃ꙋ мр҃і́ю, со всѣ́ми ст҃ы́ми помѧнꙋ́вше, са́ми себѐ, и҆ дрꙋ́гъ дрꙋ́га, и҆ ве́сь живо́тъ на́шъ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ предади́мъ.

Ли́къ: Тебѣ̀, гдⷭ҇и.

Возглаша́етъ і҆ере́й: Ꙗ҆́кѡ бг҃ъ млⷭ҇ти и҆ щедро́тъ и҆ чл҃вѣколю́бїѧ є҆сѝ, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, ѻ҆ц҃ꙋ̀ и҆ сн҃ꙋ и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

І҆ере́й: Ми́ръ всѣ̑мъ.

Лю́дїе: И҆ дꙋ́хови твоемꙋ̀.

Дїа́конъ: Главы̑ на́шѧ гдⷭ҇еви прикло́нимъ.

И сщ҃е́нникъ глаго́летъ мл҃твꙋ сїю̀ та́йнѡ:

Гдⷭ҇и ст҃ы́й, въ вы́шнихъ живы́й и҆ на смирє́нныѧ призира́ѧй, и҆ всеви́дѧщимъ ѻ҆́комъ твои́мъ призира́ѧй на всю̀ тва́рь: тебѣ̀ приклони́хомъ вы́ю се́рдца и҆ тѣлесѐ, и҆ мо́лимсѧ тебѣ̀: прострѝ рꙋ́кꙋ твою̀ неви́димꙋю ѿ ст҃а́гѡ жили́ща твоегѡ̀ и҆ бл҃гословѝ всѧ̑ ны̀: и҆ а҆́ще что̀ согрѣши́хомъ, во́лею и҆лѝ нево́лею, ꙗ҆́кѡ бл҃гъ и҆ чл҃вѣколю́бецъ бг҃ъ простѝ, да́рꙋѧ на́мъ мі̑рнаѧ и҆ премі̑рнаѧ бл҃га̑ѧ твоѧ̑.

Возглаша́етъ:

Твое́ бо є҆́сть є҆́же ми́ловати и҆ сп҃са́ти ны̀, бж҃е на́шъ, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, ѻ҆ц҃ꙋ̀ и҆ сн҃ꙋ и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Дїа́конъ: Премꙋ́дрость. Ли́къ: Бл҃гословѝ.

Сщ҃е́нникъ: Сы́й бл҃гослове́нъ хрⷭ҇то́съ бг҃ъ на́шъ, всегда̀, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Оу҆твердѝ, бж҃е, ст҃ꙋ́ю правосла́внꙋю вѣ́рꙋ, правосла́вныхъ хрїстїа́нъ, во вѣ́къ вѣ́ка.

Сщ҃е́нникъ: Прест҃а́ѧ бцⷣе, сп҃сѝ на́съ.

Ли́къ: Честнѣ́йшꙋю херꙋві̑мъ:

Сщ҃е́нникъ: Сла́ва тебѣ̀, хрⷭ҇тѐ бж҃е, ᲂу҆пова́нїе на́ше, сла́ва тебѣ̀.

Ли́къ: Сла́ва, и҆ ны́нѣ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй, три́жды. Бл҃гословѝ.

Сщ҃е́нникъ твори́тъ ѿпꙋ́стъ, въ недѣ́лю:

Воскресы́й и҆з̾ ме́ртвыхъ хрⷭ҇то́съ и҆́стинный бг҃ъ на́шъ, мл҃твами пречⷭ҇тыѧ своеѧ̀ мт҃ре, ст҃ы́хъ сла́вныхъ и҆ всехва́льныхъ а҆пⷭ҇лѡвъ, [и҆ ст҃а́гѡ, є҆гѡ́же є҆́сть храмъ, и҆ ст҃а́гѡ, є҆гѡ́же є҆́сть день] ст҃ы́хъ пра́ведныхъ бг҃оѻтє́цъ і҆ѡакі́ма и҆ а҆́нны, и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ, поми́лꙋетъ и҆ сп҃се́тъ на́съ, ꙗ҆́кѡ бл҃гъ и҆ чл҃вѣколю́бецъ.

Та́же, многолѣ́тїе.

Въ про́чыѧ же дни̑ кромѣ̀ пра́зднества, предпра́зднства же и҆ попра́зднства, и҆ суббѡ́тъ, по каѳі́смахъ є҆ктені́й не быва́етъ.

По каѳі́смахъ же, н҃ ѱало́мъ, и҆ канѡ́ны. По г҃-й пѣ́сни, и҆ по ѕ҃-й, и҆ по Досто́йно є҆́сть, є҆ктенїа̀ ма́лаѧ.

По Сла́ва въ вы́шнихъ: и҆: Сподо́би, гдⷭ҇и въ де́нь се́й: є҆ктенїа̀: И҆спо́лнимъ ᲂу҆́треннюю мл҃твꙋ на́шꙋ:

И҆ стїхи̑ры на стїхо́внѣ.

По трист҃о́мъ и҆ тропарѣ́хъ, є҆ктенїа̀: Поми́лꙋй на́съ, бж҃е:

По возгла́сѣ же: Премꙋ́дрость.

Ли́къ: Бл҃гословѝ.

І҆ере́й: Сы́й бл҃гослове́нъ:

И҆ Ли́къ: Оу҆твердѝ, бж҃е, ст҃ꙋ́ю правосла́внꙋю вѣ́рꙋ, правосла́вныхъ хрⷭ҇тїа́нъ, во вѣ́къ вѣ́ка.

И҆ чте́цъ глаго́летъ ча́съ а҃-й: Прїиди́те, поклони́мсѧ: и҆ ѱалмы̀.

По мл҃твѣ же: Хрⷭ҇тѐ, свѣ́те и҆́стинный, просвѣща́ѧй и ѡ҆сщ҃а́ѧй всѧ́каго человѣ́ка, грѧдꙋ́щаго въ мі́ръ, да зна́менаетсѧ на на́съ свѣ́тъ лица̀ твоегѡ̀, да въ не́мъ ᲂу҆́зримъ свѣ́тъ непристꙋ́пный, и҆ и҆спра́ви стѡпы̀ на́шѧ къ дѣ́ланїю за́повѣдей твои́хъ, мл҃твами пречⷭ҇тыѧ твоеѧ̀ мт҃ре и҆ всѣ́хъ твои́хъ ст҃ы́хъ. А҆ми́нь.

Іере́й: Сла́ва тебѣ̀ хрⷭ҇тѐ бж҃е, ᲂу҆пова́нїе на́ше, сла́ва тебѣ̀.

Ли́къ: Сла́ва, и҆ ны́нѣ:

И҆ ѿпꙋ́стъ твори́тъ, і҆ере́й по ѡ҆бы́чаю, и҆ ст҃ы́хъ хра́ма и҆ днѐ въ не́мъ помина́етъ. И҆ по ѿпꙋ́стѣ ли́къ пое́тъ многолѣ́тїе.

Чи́нъ сщ҃е́нныѧ и҆ бж҃е́ственныѧ лїтꙋргі́и

Хотѧ́й сщ҃е́нникъ бж҃е́ственное соверша́ти тайнодѣ́йствїе, до́лженъ є҆́сть пе́рвѣе ᲂу҆́бѡ примире́нъ бы́ти со всѣ́ми, и҆ не и҆мѣ́ти что̀ на кого̀, и҆ се́рдце же, є҆ли́ка си́ла, ѿ лꙋка́выхъ блюстѝ помыслѡ́въ, воздержа́тисѧ же съ ве́чера, и҆ трезви́тисѧ да́же до вре́мене сщ҃еннодѣ́йствїѧ.

Вре́мени же наста́вшꙋ, вхо́дитъ въ хра́мъ, и҆ соедини́всѧ со дїа́кономъ, творѧ́тъ вкꙋ́пѣ къ восто́кꙋ пред̾ ст҃ы́ми две́рьми поклонє́нїѧ трѝ.

Та́же глаго́летъ дїа́конъ: Бл҃гословѝ, влады́ко.

Сщ҃е́нникъ:

Бл҃гослове́нъ бг҃ъ на́шъ всегда̀, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь.

Начина́етъ глаго́лати дїа́конъ:

Цр҃ю̀ нбⷭ҇ный: Трист҃о́е. По Ѻ҆́ч҃е на́шъ:

Сщ҃е́нникъ: Ꙗ҆́кѡ твоѐ є҆́сть црⷭ҇тво:

Та́же глаго́лютъ:

Поми́лꙋй на́съ, гдⷭ҇и, поми́лꙋй на́съ: всѧ́кагѡ бо ѿвѣ́та недоꙋмѣ́юще, сїю́ ти мл҃твꙋ ꙗ҆́кѡ влⷣцѣ грѣ́шнїи прино́симъ: поми́лꙋй на́съ.

Сла́ва: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй на́съ, на тѧ́ бо ᲂу҆пова́хомъ, не прогнѣ́вайсѧ на ны̀ ѕѣлѡ̀, нижѐ помѧнѝ беззако́нїй на́шихъ: но при́зри и҆ ны́нѣ ꙗ҆́кѡ бл҃гоꙋтро́бенъ, и҆ и҆зба́ви ны̀ ѿ вра̑гъ на́шихъ. ты́ бо є҆сѝ бг҃ъ на́шъ, и҆ мы̀ лю́дїе твоѝ, всѝ дѣла̀ рꙋкꙋ̀ твоє́ю, и҆ и҆́мѧ твоѐ призыва́емъ.

И҆ ны́нѣ: Млⷭ҇рдїѧ двє́ри ѿве́рзи на́мъ, бл҃гослове́ннаѧ бцⷣе, надѣ́ющїисѧ на тѧ̀ да не поги́бнемъ, но да и҆зба́вимсѧ тобо́ю ѿ бѣ́дъ: ты́ бо є҆сѝ сп҃се́нїе ро́да хрⷭ҇тїа́нскагѡ.

Та́же ѿхо́дѧтъ ко і҆кѡ́нѣ хрⷭ҇то́вѣ и҆ цѣлꙋ́ютъ ю҆̀ глаго́люще:

Пречⷭ҇томꙋ ѡ҆́бразꙋ твоемꙋ̀ покланѧ́емсѧ, бл҃гі́й, просѧ́ще проще́нїѧ прегрѣше́нїй на́шихъ, хрⷭ҇тѐ бж҃е: во́лею бо бл҃говоли́лъ є҆сѝ пло́тїю взы́ти на крⷭ҇тъ, да и҆зба́виши, ꙗ҆̀же созда́лъ є҆сѝ, ѿ рабо́ты вра́жїѧ. Тѣ́мъ бл҃года́рственнѡ вопїе́мъ тѝ: ра́дости и҆спо́лнилъ є҆сѝ всѧ̑, сп҃се на́шъ, прише́дый сп҃стѝ мі́ръ.

Та́же цѣлꙋ́ютъ і҆кѡ́нꙋ бцⷣы, глаго́люще тропа́рь:

Млⷭ҇рдїѧ сꙋ́щи и҆сто́чникъ, млⷭ҇ти сподо́би на́съ, бцⷣе, при́зри на лю́ди согрѣши́вшыѧ, ꙗ҆вѝ ꙗ҆́кѡ при́снѡ си́лꙋ твою̀, на тѧ́ бо ᲂу҆пова́юще, ра́дꙋйсѧ вопїе́мъ тѝ, ꙗ҆́кѡже нѣ́когда гаврїи́лъ безпло́тныхъ а҆рхїстрати́гъ.

Та́же прикло́нь главꙋ̀, і҆ере́й глаго́летъ:

Гдⷭ҇и, низпослѝ рꙋ́кꙋ твою̀ съ высоты̀ ст҃а́гѡ жили́ща твоегѡ̀, и҆ ᲂу҆крѣпѝ мѧ̀ въ предлежа́щꙋю слꙋ́жбꙋ твою̀: да неѡсꙋжде́ннѡ предста́нꙋ стра́шномꙋ прⷭ҇то́лꙋ твоемꙋ̀, и҆ безкро́вное сщ҃еннодѣ́йствїе совершꙋ̀: ꙗ҆́кѡ твоѧ̀ є҆́сть си́ла и҆ сла́ва во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь.

Та́же творѧ́тъ и҆ къ ликѡ́мъ покло́ны по є҆ди́номꙋ: и҆ та́кѡ ѿхо́дѧтъ въ же́ртвенникъ, глаго́люще:

Вни́дꙋ въ до́мъ тво́й, поклоню́сѧ ко хра́мꙋ ст҃о́мꙋ твоемꙋ̀ въ стра́сѣ твое́мъ. Гдⷭ҇и, наста́ви мѧ̀ пра́вдою твое́ю, вра̑гъ мои́хъ ра́ди и҆спра́ви пред̾ тобо́ю пꙋ́ть мо́й: ꙗ҆́кѡ нѣ́сть во ᲂу҆стѣ́хъ и҆́хъ и҆́стины, се́рдце и҆́хъ сꙋ́етно, гро́бъ ѿве́рстъ горта́нь и҆́хъ, ѧ҆зы́ки свои́ми льща́хꙋ: сꙋдѝ и҆̀мъ, бж҃е, да ѿпадꙋ́тъ ѿ мы́слей свои́хъ, по мно́жествꙋ нече́стїѧ и҆́хъ и҆зри́ни ѧ҆̀, ꙗ҆́кѡ преѡгорчи́ша тѧ̀ гдⷭ҇и: и҆ да возвеселѧ́тсѧ всѝ ᲂу҆пова́ющїи на тѧ̀, во вѣ́ки возра́дꙋютсѧ, и҆ всели́шисѧ въ ни́хъ, и҆ похва́лѧтсѧ ѡ҆ тебѣ̀ лю́бѧщїи и҆́мѧ твоѐ: ꙗ҆́кѡ ты̀ бл҃гослови́ши првⷣника, гдⷭ҇и, ꙗ҆́кѡ ѡ҆рꙋ́жїемъ бл҃говоле́нїѧ вѣнча́лъ є҆сѝ на́съ.

Вше́дше же во свѧти́лище, творѧ́тъ покло́ны трѝ пред̾ ст҃о́ю трапе́зою, и҆ цѣлꙋ́ютъ ст҃о́е є҆ѵⷢ҇лїе, и҆ ст҃ꙋ́ю трапе́зꙋ. Та́же прїе́млютъ въ рꙋ́ки своѧ̑ кі́йждо стїха́рь сво́й, и҆ творѧ́тъ покло́ны трѝ къ восто́кꙋ, глаго́люще въ себѣ̀ кі́йждо:

Бж҃е, ѡ҆чи́сти мѧ̀ грѣ́шнаго и҆ поми́лꙋй мѧ̀.

Та́же прихо́дитъ къ сщ҃е́нникꙋ дїа́конъ, держѧ̀ въ деснѣ́й рꙋцѣ̀ стїха́рь со ѡ҆раре́мъ, и҆ подклони́въ є҆мꙋ̀ главꙋ̀, глаго́летъ:

Бл҃гословѝ, влⷣко, стїха́рь со ѡ҆раре́мъ.

Сщ҃е́нникъ глаго́летъ:

Бл҃гослове́нъ бг҃ъ на́шъ всегда̀, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Та́же ѿхо́дитъ дїа́конъ во є҆ди́нꙋ странꙋ̀ свѧти́лища, и҆ ѡ҆блачи́тсѧ въ стїха́рь, молѧ́сѧ си́це:

Возра́дꙋетсѧ дꙋша̀ моѧ̀ ѡ҆ гдⷭ҇ѣ, ѡ҆блече́ бо мѧ̀ въ ри́зꙋ сп҃се́нїѧ, и҆ ѡ҆де́ждею весе́лїѧ ѡ҆дѣ́ѧ мѧ̀: ꙗ҆́кѡ женихꙋ̀ возложѝ мѝ вѣне́цъ, и҆ ꙗ҆́кѡ невѣ́стꙋ ᲂу҆краси́ мѧ красото́ю.

И҆ ѡ҆ра́рь ᲂу҆́бѡ цѣлова́въ, налага́етъ на лѣ́вое ра́мо. Нарꙋка̑вницы же налага́ѧ на рꙋ́ки, на деснꙋ́ю ᲂу҆́бѡ, глаго́летъ:

Десни́ца твоѧ̀, гдⷭ҇и, просла́висѧ въ крѣ́пости: десна́ѧ твоѧ̀ рꙋка̀, гдⷭ҇и, сокрꙋшѝ врагѝ, и҆ мно́жествомъ сла́вы твоеѧ̀ сте́рлъ є҆сѝ сꙋпоста́ты.

На лѣ́вꙋю же, глаго́летъ:

Рꙋ́цѣ твоѝ сотвори́стѣ мѧ̀ и҆ созда́стѣ мѧ̀: вразꙋми́ мѧ, и҆ наꙋчꙋ́сѧ за́повѣдемъ твои̑мъ.

Та́же ѿше́дъ въ предложе́нїе, ᲂу҆готовлѧ́етъ сщ҃є́ннаѧ. Ст҃ы́й ᲂу҆́бѡ ді́скосъ поставлѧ́етъ ѡ҆шꙋ́юю странꙋ̀, поти́ръ же, є҆́же є҆́сть ст҃ꙋ́ю ча́шꙋ, ѡ҆деснꙋ́ю, и҆ прѡ́чаѧ съ ни́ми.

Сщ҃е́нникъ же си́це ѡ҆блачи́тсѧ: прїе́мъ стїха́рь въ лѣ́вꙋю рꙋ́кꙋ, и҆ поклони́всѧ три́жды къ восто́кꙋ, ꙗ҆́коже рече́сѧ, назна́менꙋетъ глаго́лѧ:

Бл҃гослове́нъ бг҃ъ на́шъ всегда̀, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь.

Та́же ѡ҆блачи́тсѧ, глаго́лѧ:

Возра́дꙋетсѧ дꙋша̀ моѧ̀ ѡ҆ гдⷭ҇ѣ: [до конца̀.]

Та́же прїе́мъ є҆пїтрахи́ль, и҆ назна́менавъ, ѡ҆блага́етсѧ є҆́ю, глаго́лѧ:

Бл҃гослове́нъ бг҃ъ и҆злива́ѧй бл҃года́ть свою̀ на сщ҃е́нники своѧ̑ ꙗ҆́кѡ мѵ́ро на главѣ̀, сходѧ́щее на брадꙋ̀, брадꙋ̀ а҆арѡ́ню, сходѧ́щее на ѡ҆ме́ты ѡ҆де́жди є҆гѡ̀.

Та́же прїе́мъ поѧ́съ, и҆ ѡ҆поѧсꙋ́ѧсѧ, глаго́летъ:

Бл҃гослове́нъ бг҃ъ препоѧсꙋ́ѧй мѧ си́лою, и҆ положѝ непоро́ченъ пꙋ́ть мо́й, соверша́ѧй но́зѣ моѝ ꙗ҆́кѡ є҆ле́ни, и҆ на высо́кихъ поставлѧ́ѧй мѧ̀.

Нарꙋка̑вницы же, ꙗ҆́кѡ вы́ше рече́сѧ. Та́же прїе́мъ набе́дренникъ, а҆́ще и҆́мать, и҆ бл҃гослови́въ и҆̀, и҆ цѣлова́въ, глаго́летъ:

Препоѧ́ши ме́чь тво́й по бедрѣ̀ твое́й, си́льне, красото́ю твое́ю, и҆ добро́тою твое́ю, и҆ налѧцы̀, и҆ ᲂу҆спѣва́й, и҆ црⷭ҇твꙋй, и҆́стины ра́ди, и҆ кро́тости, и҆ пра́вды, и҆ наста́витъ тѧ̀ ди́внѡ десни́ца твоѧ̀, всегда̀, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь.

Та́же прїе́мъ фелѡ́нь, и҆ бл҃гослови́въ, цѣлꙋ́етъ глаго́лѧ си́це:

Сщ҃е́нницы твоѝ, гдⷭ҇и, ѡ҆блекꙋ́тсѧ въ пра́вдꙋ, и҆ прпⷣбнїи твоѝ ра́достїю возра́дꙋютсѧ, всегда̀, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь.

Та́же ѿше́дше въ предложе́нїе, ᲂу҆мыва́ютъ рꙋ́ки глаго́люще:

Оу҆мы́ю въ непови́нныхъ рꙋ́цѣ моѝ и҆ ѡ҆бы́дꙋ же́ртвенникъ тво́й, гдⷭ҇и, є҆́же ᲂу҆слы́шати мѝ гла́съ хвалы̀ твоеѧ̀ и҆ повѣ́дати всѧ̑ чꙋдеса̀ твоѧ̑. Гдⷭ҇и, возлюби́хъ бл҃голѣ́пїе до́мꙋ твоегѡ̀ и҆ мѣ́сто селе́нїѧ сла́вы твоеѧ̀, Да не погꙋби́ши съ нечести́выми дꙋ́шꙋ мою̀ и҆ съ мꙋ́жи крове́й живота̀ моегѡ̀, и҆́хже въ рꙋка́хъ беззакѡ́нїѧ, десни́ца и҆́хъ и҆спо́лнисѧ мзды̀. А҆́зъ же неѕло́бїемъ мои́мъ ходи́хъ, и҆зба́ви мѧ̀, гдⷭ҇и, и҆ поми́лꙋй мѧ̀. Нога̀ моѧ̀ ста̀ на правотѣ̀, въ цр҃квахъ бл҃гословлю̀ тѧ̀, гдⷭ҇и.

Та́же поклонє́нїѧ трѝ пред̾ предложе́нїемъ сотво́рше, глаго́лютъ кі́йждо:

Бж҃е, ѡ҆чи́сти мѧ̀ грѣ́шнаго и҆ поми́лꙋй мѧ̀. И҆: И҆скꙋпи́лъ ны̀ є҆сѝ ѿ клѧ́твы зако́нныѧ чтⷭ҇но́ю твое́ю кро́вїю, на крⷭ҇тѣ̀ пригвозди́всѧ, и҆ копїе́мъ пробо́дьсѧ, безсме́ртїе и҆сточи́лъ є҆сѝ человѣ́кѡмъ: сп҃се на́шъ, сла́ва тебѣ̀.

Та́же глаго́летъ дїа́конъ:

Бл҃гословѝ влⷣко.

И҆ начина́етъ сщ҃е́нникъ:

Бл҃гослове́нъ бг҃ъ на́шъ всегда̀, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Дїа́конъ: А҆ми́нь.

Та́же прїе́млетъ сщ҃е́нникъ лѣ́вою ᲂу҆́бѡ рꙋко́ю просфорꙋ̀, десно́ю же ст҃о́е копїѐ, и҆ зна́менꙋѧ и҆́мъ три́жды верхꙋ̀ печа́ти просфоры̀, глаго́летъ:

Въ воспомина́нїе гдⷭ҇а и҆ бг҃а и҆ сп҃са на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀. [Три́жды.]

И҆ а҆́бїе водрꙋжа́етъ копїѐ въ деснꙋ́ю странꙋ̀ печа́ти, и҆ глаго́летъ рѣ́жѧ: Ꙗ҆́кѡ ѻ҆вча̀ на заколе́нїе веде́сѧ.

Въ лѣ́вꙋю же: И҆ ꙗ҆́кѡ а҆́гнецъ непоро́ченъ, прѧ́мѡ стригꙋ́щагѡ є҆гѡ̀ безгла́сенъ, та́кѡ не ѿверза́етъ ᲂу҆́стъ свои́хъ.

Въ го́рнюю же странꙋ̀ печа́ти: Во смире́нїи є҆гѡ̀ сꙋ́дъ є҆гѡ̀ взѧ́тсѧ.

Въ до́льнюю же странꙋ̀: Ро́дъ же є҆гѡ̀ кто̀ и҆сповѣ́сть;

Дїа́конъ же, взира́ѧ бл҃гоговѣ́йнѡ на сицево̀е та́инство, глаго́летъ на є҆ди́номъ ко́емждо рѣ́занїи: Гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ, держѧ̀ и҆ ѡ҆ра́рь въ рꙋцѣ̀. По си́хъ глаго́летъ:

Возмѝ, влады́ко.

Сщ҃е́нникъ же, вложи́въ ст҃о́е копїѐ ѿ ко́свенныѧ десны́ѧ страны̀ просфоры̀, взима́етъ ст҃ы́й хлѣ́бъ, глаго́лѧ си́це:

Ꙗ҆́кѡ взе́млетсѧ ѿ землѝ живо́тъ є҆гѡ̀.

И҆ положи́въ и҆̀ взна́къ на ст҃ѣ́мъ ді́скосѣ, ре́кшꙋ дїа́конꙋ: Пожрѝ, влады́ко. Жре́тъ є҆го̀ крестови́днѡ, си́це глаго́лѧ:

Жре́тсѧ а҆́гнецъ бж҃їй, взе́млѧй грѣ́хъ мі́ра, за мїрскі́й живо́тъ и҆ сп҃се́нїе.

И҆ ѡ҆браща́етъ горѣ̀, дрꙋгꙋ́ю странꙋ̀, и҆мꙋ́щꙋю кре́стъ. Дїа́конъ глаго́летъ: Прободѝ, влады́ко.

Сщ҃е́нникъ же пробода́ѧ и҆̀ въ деснꙋ́ю странꙋ̀ копїе́мъ, глаго́летъ:

Є҆ди́нъ ѿ вѡ́инъ копїе́мъ ре́бра є҆гѡ̀ прободѐ, и҆ а҆́бїе и҆зы́де кро́вь и҆ вода̀: и҆ ви́дѣвый свидѣ́тельствова, и҆ и҆́стинно є҆́сть свидѣ́тельство є҆гѡ̀.

Дїа́конъ же, прїе́мъ вино̀ и҆ во́дꙋ, глаго́летъ ко сщ҃е́нникꙋ: Бл҃гословѝ влады́ко ст҃о́е соедине́нїе. И҆ взе́мъ над̾ ни́ми бл҃гослове́нїе влива́етъ во ст҃ы́й поти́ръ ѿ вїна̀ вкꙋ́пѣ и҆ воды̀.

в҃ Сщ҃е́нникъ же прїе́мъ въ рꙋ́цѣ вторꙋ́ю просфорꙋ̀, глаго́летъ:

Въ че́сть и҆ па́мѧть пребл҃гослове́нныѧ влⷣчцы на́шеѧ бцⷣы и҆ приснодв҃ы мр҃і́и, є҆ѧ́же мл҃твами прїимѝ, гдⷭ҇и, же́ртвꙋ сїю̀ въ пренбⷭ҇ный тво́й же́ртвенникъ.

И҆ взе́мъ ча́стицꙋ, полага́етъ ю҆̀ ѡ҆деснꙋ́ю ст҃а́гѡ хлѣ́ба, бли́з̾ среды̀ є҆гѡ̀, глаго́лѧ:

Предста̀ цр҃и́ца ѡ҆деснꙋ́ю тебѐ, въ ри̑зы позлаще́нны ѡ҆дѣ́ѧна, преꙋкраше́нна.

г҃ Та́же прїе́мъ тре́тїю просфорꙋ̀, глаго́летъ:

Чтⷭ҇на́гѡ сла́внагѡ прⷪ҇ро́ка, прⷣте́чи и҆ крⷭ҇ти́телѧ і҆ѡа́нна.

а҃ И҆ взе́мъ пе́рвꙋю ча́стицꙋ, полага́етъ ю҆̀ ѡ҆ шꙋ́юю странꙋ̀ ст҃а́гѡ хлѣ́ба, творѧ́й нача́ло пе́рвагѡ чи́на.

Та́же глаго́летъ:

Ст҃ы́хъ сла́вныхъ прⷪ҇ро́кѡвъ: мѡѷсе́а и҆ а҆арѡ́на, и҆лїѝ и҆ є҆лїссе́а, дв҃да и҆ і҆ессе́а: ст҃ы́хъ трїе́хъ ѻ҆трокѡ́въ, и҆ данїи́ла прⷪ҇ро́ка, и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ прⷪ҇ро́кѡвъ.

в҃ И҆ взе́мъ ча́стицꙋ, полага́етъ ю҆̀ до́лѣ пе́рвыѧ бл҃гочи́ннѡ.

Та́же па́ки глаго́летъ:

Ст҃ы́хъ сла́вныхъ и҆ всехва́льныхъ а҆пⷭ҇лѡвъ петра̀ и҆ па́ѵла, и҆ про́чихъ всѣ́хъ ст҃ы́хъ а҆пⷭ҇лѡвъ.

г҃ И҆ та́кѡ полага́етъ тре́тїю ча́стицꙋ до́лѣ вторы́ѧ, скончава́ѧ пе́рвый чи́нъ.

Та́же глаго́летъ:

И҆́же во ст҃ы́хъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ ст҃и́телей: васі́лїа вели́кагѡ, григо́рїа бг҃осло́ва и҆ і҆ѡа́нна златоꙋ́стагѡ: а҆ѳана́сїа и҆ кѷрі́лла, нїкола́а мѷрлѷкі́йскагѡ: петра̀ и҆ а҆леѯі́а, и҆ і҆ѡ́ны, и҆ фїлі́ппа, и҆ є҆рмоге́на, моско́вскихъ: нїки́ты є҆пⷭ҇кпа новгоро́дскагѡ, лео́нтїа є҆пⷭ҇кпа росто́вскагѡ, и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ ст҃и́телей.

а҃ И҆ взе́мъ четве́ртꙋю ча́стицꙋ, полага́етъ ю҆̀ бли́зъ пе́рвыѧ ча́стицы, творѧ̀ второ́е нача́ло.

Та́же па́ки глаго́летъ:

Ст҃а́гѡ а҆пⷭ҇ла, первомч҃нка и҆ а҆рхїдїа́кона стефа́на, ст҃ы́хъ вели́кихъ мч҃нкѡвъ: дими́трїа, геѡ́ргїа, ѳео́дѡра тѵ́рѡна, ѳео́дѡра стратила́та, и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ мч҃нкъ, и҆ мч҃нцъ: ѳе́клы, варва́ры, кѷрїакі́и, є҆ѵфи́мїи, и҆ параске́ѵы, є҆катері́ны, и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ мч҃нцъ.

в҃ И҆ взе́мъ пѧ́тꙋю ча́стицꙋ, полага́етъ ю҆̀ до́лѣ пе́рвыѧ, сꙋ́щїѧ нача́ломъ втора́гѡ чи́на.

Та́же глаго́летъ:

Прпⷣбныхъ и҆ бг҃оно́сныхъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ: а҆нтѡ́нїа, є҆ѵѳѵ́мїа, са́ввы, ѻ҆нꙋ́фрїа, а҆ѳана́сїа а҆ѳѡ́нскагѡ, а҆нтѡ́нїа и҆ ѳеодо́сїа пече́рскихъ, се́ргїа ра́донежскагѡ, варлаа́ма хꙋ́тынскагѡ, серафі́ма саро́вскагѡ, и всѣ́хъ прпⷣбныхъ ѻ҆тє́цъ, и҆ прпⷣбныхъ ма́терей: пелагі́и, ѳеодо́сїи, а҆настасі́и, є҆ѵпраѯі́и, ѳеѵрѡ́нїи, феодꙋ́лїи, є҆ѵфросѵ́нїи, марі́и є҆ги́птѧныни, и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ прпⷣбныхъ ма́терей.

г҃ И҆ та́кѡ взе́мъ шестꙋ́ю ча́стицꙋ, полага́етъ ю҆̀ до́лѣ вторы́ѧ ча́стицы, во и҆сполне́нїе втора́гѡ чи́на.

По си́хъ же глаго́летъ:

Ст҃ы́хъ и҆ чꙋдотво́рцєвъ, безсре́брєникъ: космы̀ и҆ дамїа́на, кѵ́ра и҆ і҆ѡа́нна, пантелеи́мѡна и҆ є҆рмола́а, и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ безсре́бреникѡвъ.

а҃ И҆ взе́мъ седмꙋ́ю ча́стицꙋ, полага́етъ ю҆̀ верхꙋ̀, творѧ̀ тре́тїе нача́ло, по чи́нꙋ.

Та́же па́ки глаго́летъ:

Ст҃ы́хъ и҆ првⷣныхъ бг҃оѻтє́цъ, і҆ѡаки́ма и҆ а҆́нны: [и҆ ст҃а́гѡ и҆́мⷬ҇къ, є҆гѡ́же є҆́сть храмъ и҆ є҆гѡ́же є҆́сть день:] ст҃ы́хъ равноапⷭ҇льныхъ меѳо́дїа и҆ кѷрі́лла, ᲂу҆чи́телей слове́нскихъ: ст҃ы́хъ равноа҆по́стольныхъ вели́кагѡ кн҃зѧ влади́мїра и҆ вели́кїѧ кнѧги́ни ѻ҆́льги и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ, и҆́хже мл҃твами посѣти́ ны, бж҃е.

в҃ И҆ полага́етъ ѻ҆смꙋ́ю ча́стицꙋ до́лѣ пе́рвыѧ бл҃гочи́ннѡ.

Є҆ще́ же къ си̑мъ глаго́летъ:

И҆́же во ст҃ы́хъ ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ і҆ѡа́нна, а҆рхїепⷭ҇кпа кѡнстантїнопо́льскагѡ, златоꙋ́стагѡ. [А҆́ще пое́тсѧ лїтꙋргі́а є҆гѡ̀. А҆́ще же пое́тсѧ вели́кагѡ васі́лїа, того̀ помина́етъ].

г҃ И҆ та́кѡ взе́мъ девѧ́тꙋю ча́стицꙋ, полага́етъ ю҆̀ въ коне́цъ тре́тїѧгѡ чи́на, во и҆сполне́нїе.

д҃ Та́же прїе́мъ четве́ртꙋю просфорꙋ̀, глаго́летъ:

Помѧнѝ, влⷣко человѣколю́бче, свѧтѣ́йшыѧ правосла̑вныѧ патрїа́рхи и҆ вели́каго господи́на и҆ ѻ҆тца̀ на́шего ст҃ѣ́йшаго патрїа́рха а҆леѯі́а, господи́на на́шего преѡсщ҃е́ниѣйшаго и҆́мⷬ҇къ, и҆ всѧ́кое є҆пі́скопство правосла́вныхъ, честно́е пресвѵ́терство, во хрⷭ҇тѣ̀ дїа́конство и҆ ве́сь свѧще́нническїй чи́нъ: [а҆́ще бо ѡ҆би́тели: а҆рхїмандрі́та, и҆лѝ и҆гꙋ́мена, и҆́мⷬ҇къ,] бра́тїю и҆ сослꙋже́бники на́шѧ, свѧще́нники, дїа́коны, и҆ всю̀ бра́тїю на́шꙋ, ꙗ҆̀же призва́лъ є҆сѝ во твоѐ ѻ҆бще́нїе, твои́мъ бл҃гоꙋтро́бїемъ, всебл҃гі́й влⷣко.

И҆ взе́мъ ча́стицꙋ, полага́етъ ю҆̀ до́лѣ ст҃а́гѡ хлѣ́ба.

Та́же помина́етъ странꙋ̀ на́шꙋ, глаго́лѧ си́це:

Помѧнѝ, гдⷭ҇и, богохрани́мꙋю странꙋ̀ на́шꙋ и҆ правосла́вныхъ люде́й є҆ѧ̀.

Та́же помина́етъ, и҆ и҆̀хже и҆́мать живы́хъ по и҆́мени, и҆ на ко́еждо и҆́мѧ взима́етъ ча́стицꙋ, приглаго́лѧ:

Помѧнѝ, гдⷭ҇и, и҆́мⷬ҇къ.

И҆ та́кѡ взе́мъ ча̑стицы, полага́етъ ѧ҆̀ до́лѣ ст҃а́гѡ хлѣ́ба.

є Та́же взе́мъ пѧ́тꙋю просфорꙋ̀, глаго́летъ:

Ѡ҆ па́мѧти и҆ ѡ҆ставле́нїи грѣхѡ́въ свѧтѣ́йшихъ патрїа́рхѡвъ правосла́вныхъ и҆ блаже́нныхъ созда́телей ст҃а́гѡ хра́ма сегѡ̀ [а҆́ще во ѡ҆би́тели: ст҃ы́ѧ ѻ҆би́тели сеѧ̀].

Та́же помина́етъ рꙋкоположи́вшаго є҆го̀ а҆рхїере́а: и҆ дрꙋги́хъ, и҆̀хже хо́щетъ, ᲂу҆со́пшихъ по и҆́мени.

На ко́еждо и҆́мѧ взима́етъ ча́стицꙋ, приглаго́лѧ:

Помѧнѝ, гдⷭ҇и, и҆́мⷬ҇къ.

И҆ коне́чнѣ глаго́летъ си́це:

И҆ всѣ́хъ въ наде́ждѣ воскрⷭ҇нїѧ, жи́зни вѣ́чныѧ и҆ твоегѡ̀ ѻ҆бще́нїѧ ᲂу҆со́пшихъ, правосла́вныхъ ѻ҆тє́цъ и҆ бра́тїй на́шихъ, чл҃вѣколю́бче гдⷭ҇и.

И҆ взима́етъ ча́стицꙋ.

Посе́мъ глаго́летъ:

Помѧнѝ, гдⷭ҇и, и҆ моѐ недосто́инство, и҆ прости́ ми всѧ́кое согрѣше́нїе, во́льное же и҆ нево́льное.

И҆ взима́етъ ча́стицꙋ.

И҆ прїе́мъ гꙋ́бꙋ, собира́етъ на ді́скосъ ча̑стицы до́лѣ ст҃а́гѡ хлѣ́ба, ꙗ҆́коже бы́ти во ᲂу҆тверже́нїи, и҆ не и҆спа́днꙋти чесомꙋ̀.

Та́же дїа́конъ прїе́мъ кади́льницꙋ, и҆ ѳѷмїа́мъ вложи́въ въ ню̀, глаго́летъ къ сщ҃е́нникꙋ:

Бл҃гословѝ, влады́ко, кади́ло.

И҆ а҆́бїе са́мъ глаго́летъ:

Гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

И҆ сщ҃е́нникъ мл҃твꙋ кади́ла:

Кади́ло тебѣ̀ прино́симъ, хрⷭ҇тѐ бж҃е на́шъ, въ воню̀ бл҃гоꙋха́нїѧ дꙋхо́внагѡ, є҆́же прїе́мъ въ пренбⷭ҇ный тво́й же́ртвенникъ, возниспослѝ на́мъ бл҃года́ть прест҃а́гѡ твоегѡ̀ дх҃а.

Дїа́конъ: Гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Сщ҃е́нникъ покади́въ ѕвѣзди́цꙋ, полага́етъ верхꙋ̀ ст҃а́гѡ хлѣ́ба, глаго́лѧ:

И҆ прише́дши ѕвѣзда̀, ста̀ верхꙋ̀, и҆дѣ́же бѣ̀ ѻ҆троча̀.

Дїа́конъ: Гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

І҆ере́й, покади́въ пе́рвый покро́вецъ, покрыва́етъ ст҃ы́й хлѣ́бъ съ ді́скосомъ, глаго́лѧ:

Гдⷭ҇ь воцр҃и́сѧ, въ лѣ́потꙋ ѡ҆блече́сѧ: ѡ҆блече́сѧ гдⷭ҇ь въ си́лꙋ и҆ препоѧ́сасѧ, и҆́бо ᲂу҆твердѝ вселе́ннꙋю, ꙗ҆́же не подви́житсѧ: гото́въ прⷭ҇то́лъ тво́й ѿто́лѣ, ѿ вѣ́ка ты̀ є҆сѝ: воздвиго́ша рѣ́ки гдⷭ҇и, воздвиго́ша рѣ́ки гла́сы своѧ̑: во́змꙋтъ рѣ́ки сотрє́нїѧ своѧ̑, ѿ гласѡ́въ во́дъ мно́гихъ. Ди́вны высоты̑ морскі̑ѧ, ди́венъ въ высо́кихъ гдⷭ҇ь: свидѣ̑нїѧ твоѧ̑ ᲂу҆вѣ́ришасѧ ѕѣлѡ̀: до́мꙋ твоемꙋ̀ подоба́етъ ст҃ы́нѧ гдⷭ҇и, въ долготꙋ̀ дні́й.

Дїа́конъ: Гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ. Покры́й, влады́ко.

І҆ере́й же, покади́въ вторы́й покро́вецъ, покрыва́етъ ст҃ы́й поти́ръ, глаго́лѧ:

Покры̀ нб҃са̀ добродѣ́тель твоѧ̀, хрⷭ҇тѐ, и҆ хвалы̀ твоеѧ̀ и҆спо́лнь землѧ̀.

Дїа́конъ: Гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ. Покры́й, влады́ко.

І҆ере́й же, покади́въ покро́въ, си́рѣчь воздꙋ́хъ, и҆ покрыва́ѧ ѻ҆боѧ̑, глаго́летъ:

Покры́й на́съ кро́вомъ крилꙋ̀ твоє́ю, ѿженѝ ѿ на́съ всѧ́каго врага̀ и҆ сꙋпоста́та, ᲂу҆мирѝ на́шꙋ жи́знь, гдⷭ҇и, поми́лꙋй на́съ и҆ мі́ръ тво́й, и҆ сп҃сѝ дꙋ́шы на́шѧ, ꙗ҆́кѡ бл҃гъ и҆ чл҃вѣколю́бецъ.

Та́же прїе́мъ сщ҃е́нникъ кади́льницꙋ, кади́тъ предложе́нїе, глаго́лѧ три́жды:

Бл҃гослове́нъ бг҃ъ на́шъ, си́це бл҃говоли́вый, сла́ва тебѣ̀.

Дїа́конъ же на ко́емждо глаго́летъ:

Всегда̀, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь.

И҆ покланѧ́ютсѧ бл҃гоговѣ́йнѡ ѻ҆́ба, три́жды.

Та́же прїе́мъ дїа́конъ кади́льницꙋ глаго́летъ:

Ѡ҆ предложе́нныхъ честны́хъ дарѣ́хъ, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Сщ҃е́нникъ же, ѿда́въ кади́льницꙋ, глаго́летъ мл҃твꙋ предложе́нїѧ:

Бж҃е, бж҃е на́шъ, нбⷭ҇ный хлѣ́бъ, пи́щꙋ всемꙋ̀ мі́рꙋ, гдⷭ҇а на́шего и҆ бг҃а і҆и҃са хрⷭ҇та̀, посла́вый сп҃са и҆ и҆зба́вителѧ и҆ бл҃годѣ́телѧ, бл҃гословѧ́ща и҆ ѡ҆сщ҃а́юща на́съ, са́мъ бл҃гословѝ предложе́нїе сїѐ и҆ прїимѝ є҆̀ въ пренебе́сный тво́й же́ртвенникъ. Помѧнѝ, ꙗ҆́кѡ бл҃гъ и҆ чл҃вѣколю́бецъ, прине́сшихъ, и҆ и҆́хже ра́ди принесо́ша, и҆ на́съ неѡсꙋждє́ны сохранѝ во сщ҃еннодѣ́ствїи бж҃е́ственныхъ твои́хъ та̑инъ.

Ꙗ҆́кѡ ст҃и́сѧ и҆ просла́висѧ пречⷭ҇тно́е и҆ великолѣ́пое и҆́мѧ твоѐ, ѻ҆ц҃а̀ и҆ сн҃а и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь.

И҆ посе́мъ твори́тъ ѿпꙋ́стъ та́мѡ, глаго́лѧ си́це:

Сла́ва тебѣ̀, хрⷭ҇тѐ бж҃е, ᲂу҆пова́нїе на́ше, сла́ва тебѣ̀.

Дїа́конъ: Сла́ва, и҆ ны́нѣ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй, три́жды. Бл҃гословѝ.

Сщ҃е́нникъ глаго́летъ ѿпꙋ́стъ.

А҆́ще ᲂу҆́бѡ є҆́сть недѣ́лѧ:

Воскр҃сы́й и҆з̾ ме́ртвыхъ:

А҆́ще же нѝ:

Хрⷭ҇то́съ и҆́стинный бг҃ъ на́шъ, мл҃твами пречⷭ҇тыѧ своеѧ̀ мт҃ре, и҆́же во ст҃ы́хъ ѻ҆тца̀ на́шегѡ і҆ѡа́нна, а҆рхїепⷭ҇кпа кѡнстантїнопо́льскагѡ, златоꙋ́стагѡ, [а҆́ще же соверша́етсѧ лїтꙋргі́а вели́кагѡ васі́лїа, глаго́летъ: васі́лїа вели́кагѡ, а҆рхїепⷭ҇кпа кесарі́и каппадокі́йскїѧ] и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ, поми́лꙋетъ и҆ сп҃се́тъ на́съ, ꙗ҆́кѡ бл҃гъ и҆ чл҃вѣколю́бецъ.

Дїа́конъ: А҆ми́нь.

По ѿпꙋ́стѣ же кади́тъ дїа́конъ ст҃о́е предложе́нїе. Та́же ѿхо́дитъ, и҆ кади́тъ ст҃ꙋ́ю трапе́зꙋ крꙋго́мъ крестови́днѡ, глаго́лѧ въ себѣ̀:

Во гро́бѣ пло́тски, во а҆́дѣ же съ дꙋше́ю ꙗ҆́кѡ бг҃ъ, въ раи́ же съ разбо́йникомъ и҆ на прⷭ҇то́лѣ бы́лъ є҆сѝ хрⷭ҇тѐ, со ѻ҆ц҃е́мъ и҆ дх҃омъ, всѧ̑ и҆сполнѧ́ѧй неѡпи́санный.

Та́же ѱало́мъ н҃, и҆ покади́въ ст҃и́лище же и҆ хра́мъ ве́сь, вхо́дитъ па́ки во ст҃ы́й ѻ҆лта́рь, и҆ покади́въ ст҃ꙋ́ю трапе́зꙋ па́ки, и҆ сщ҃е́нника, кади́льницꙋ ᲂу҆́бѡ ѿлага́етъ на мѣ́сто своѐ, са́мъ же прихо́дитъ ко і҆ере́ю.

И҆ ста́вше вкꙋ́пѣ пред̾ ст҃о́ю трапе́зою, покланѧ́ютсѧ три́жды, въ себѣ̀ молѧ́щесѧ, и҆ глаго́люще:

Цр҃ю̀ нбⷭ҇ный, ᲂу҆тѣ́шителю, дш҃е и҆́стины, и҆́же вездѣ̀ сы́й и҆ всѧ̑ и҆сполнѧ́ѧй, сокро́вище бл҃ги́хъ и҆ жи́зни пода́телю: прїидѝ и҆ всели́сѧ въ ны̀, и҆ ѡ҆чи́сти ны̀ ѿ всѧ́кїѧ скве́рны, и҆ сп҃сѝ, бл҃же, дꙋ́шы на́шѧ.

Сла́ва въ вы́шнихъ бг҃ꙋ, и҆ на землѝ ми́ръ, въ человѣ́цѣхъ бл҃говоле́нїе. [Два́жды.]

Гдⷭ҇и, ᲂу҆стнѣ̀ моѝ ѿве́рзеши, и҆ ᲂу҆ста̀ моѧ̑ возвѣстѧ́тъ хвалꙋ̀ твою̀.

Та́же цѣлꙋ́ютъ, сщ҃е́нникъ ᲂу҆́бѡ ст҃о́е є҆ѵⷢ҇лїе, дїа́конъ же ст҃ꙋ́ю трапе́зꙋ.

И҆ посе́мъ подклони́въ дїа́конъ свою̀ главꙋ̀ сщ҃е́нникꙋ, держѧ̀ и҆ ѡ҆ра́рь тремѝ пє́рсты десны́ѧ рꙋкѝ, глаго́летъ:

Вре́мѧ сотвори́ти гдⷭ҇еви, влады́ко, бл҃гословѝ.

Сщ҃е́нникъ, зна́менꙋѧ є҆го̀, глаго́летъ:

Бл҃гослове́нъ бг҃ъ на́шъ всегда̀, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Та́же дїа́конъ: Помоли́сѧ ѡ҆ мнѣ̀, влады́ко ст҃ы́й.

Сщ҃е́нникъ: Да и҆спра́витъ гдⷭ҇ь стѡпы̀ твоѧ̑.

И҆ па́ки дїа́конъ: Помѧни́ мѧ, влады́ко ст҃ы́й.

Сщ҃е́нникъ: Да помѧне́тъ тѧ̀ гдⷭ҇ь бг҃ъ во црⷭ҇твїи свое́мъ, всегда̀, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Дїа́конъ же: А҆ми́нь, и҆ поклони́всѧ, и҆схо́дитъ сѣ́верными две́рьми, поне́же црⷭ҇кїѧ двє́ри до вхо́да не ѿверза́ютсѧ: и҆ ста́въ на ѡ҆бы́чнѣмъ мѣ́стѣ, прѧ́мѡ ст҃ы́хъ двере́й, покланѧ́етсѧ со бл҃гоговѣ́нїемъ три́жды, глаго́лѧ въ себѣ̀:

Гдⷭ҇и, ᲂу҆стнѣ̀ моѝ ѿве́рзеши, и҆ ᲂу҆ста̀ моѧ̑ возвѣстѧ́тъ хвалꙋ̀ твою̀.

И҆ посе́мъ начина́етъ глаго́лати: Бл҃гословѝ, влады́ко.

И҆ начина́етъ сщ҃е́нникъ: Бл҃гослове́но црⷭ҇тво:

Вѣ́дати подоба́етъ: а҆́ще без̾ дїа́кона слꙋ́житъ і҆ере́й, въ проскомі́дїи дїа́конскихъ сло́въ, и҆ на лїтꙋргі́и пред̾ є҆ѵⷢ҇лїемъ, и҆ на ѿвѣ́тъ є҆гѡ̀:

Бл҃гословѝ, влады́ко, и҆ Прободѝ влады́ко, и҆ Вре́мѧ сотвори́ти, да не глаго́летъ, то́чїю є҆ктєнїи̑ и҆ чино́вное предложе́нїе.

А҆́ще же собо́ромъ слꙋ́жатъ сщ҃е́ннїи мно́зи, дѣ́йство проскомі́дїи є҆ди́нъ і҆ере́й то́кмѡ да твори́тъ и҆ глаго́летъ и҆з̾ѡбражє́ннаѧ: про́чїи же слꙋжи́тели ничто́же проскомі́дїи ѡ҆со́бнѡ да глаго́лютъ.

Бж҃е́ственнаѧ слꙋ́жба и҆́же во ст҃ы́хъ ѻ҆тца̀ на́шегѡ і҆ѡа́нна златоꙋ́стагѡ

Дїа́конъ: Бл҃гословѝ, влады́ко.

І҆ере́й: Бл҃гослове́но црⷭ҇тво ѻ҆ц҃а̀ и҆ сн҃а и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Дїа́конъ: Ми́ромъ гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Ѡ҆ свы́шнѣмъ ми́рѣ, и҆ сп҃се́нїи дꙋ́шъ на́шихъ, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Ѡ҆ ми́рѣ всегѡ̀ мі́ра, бл҃гостоѧ́нїи ст҃ы́хъ бж҃їихъ цр҃кве́й и҆ соедине́нїи всѣ́хъ, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Ѡ҆ ст҃ѣ́мъ хра́мѣ се́мъ, и҆ съ вѣ́рою, бл҃гоговѣ́нїемъ и҆ стра́хомъ бж҃їимъ входѧ́щихъ во́-нь, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Ѡ҆ вели́комъ господи́нѣ и҆ ѻ҆тцѣ̀ на́шемъ, ст҃ѣ́йшемъ патрїа́рсѣ а҆леѯі́и, и҆ ѡ҆ господи́нѣ на́шемъ преѡсщ҃е́ннѣйшемъ є҆пⷭ҇кпѣ [и҆́мⷬ҇къ, є҆гѡ́же є҆́стъ ѡ҆́бласть,] честнѣ́мъ пресвѵ́терствѣ, во хрⷭ҇тѣ̀ дїа́конствѣ, ѡ҆ все́мъ при́чтѣ и҆ лю́дехъ, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Ѡ҆ бг҃охрани́мѣй странѣ̀ на́шей, власте́хъ и҆ во́инствѣ є҆ѧ̀, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Ѡ҆ гра́дѣ се́мъ, [и҆лѝ ѡ҆ ве́си се́й, и҆лѝ ѡ҆ ст҃ѣ́й ѻ҆би́тели се́й,] всѧ́комъ гра́дѣ, странѣ̀, и҆ вѣ́рою живꙋ́щихъ въ ни́хъ, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Ѡ҆ бл҃горастворе́нїи воздꙋ́хѡвъ, ѡ҆ и҆з̾ѻби́лїи плодѡ́въ земны́хъ и҆ вре́менѣхъ ми́рныхъ, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Ѡ҆ пла́вающихъ, пꙋтеше́ствꙋющихъ, недꙋ́гꙋющихъ, стра́ждꙋщихъ, плѣне́нныхъ, и҆ ѡ҆ сп҃се́нїи и҆́хъ, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Ѡ҆ и҆зба́витисѧ на́мъ ѿ всѧ́кїѧ ско́рби, гнѣ́ва и҆ нꙋ́жды, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Застꙋпѝ, сп҃сѝ, поми́лꙋй и҆ сохранѝ на́съ, бж҃е, твое́ю бл҃года́тїю.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Прест҃ꙋ́ю, пречⷭ҇тꙋю, пребл҃гослове́ннꙋю, сла́внꙋю влⷣчцꙋ на́шꙋ бцⷣꙋ и҆ приснодв҃ꙋ мр҃і́ю, со всѣ́ми ст҃ы́ми помѧнꙋ́вше, са́ми себѐ, и҆ дрꙋ́гъ дрꙋ́га, и҆ ве́сь живо́тъ на́шъ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ предади́мъ.

Ли́къ: Тебѣ̀, гдⷭ҇и.

Сщ҃е́нникъ глаго́летъ та́йнѡ мл҃твꙋ пе́рвагѡ а҆нтїфѡ́на:

Гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, є҆гѡ́же держа́ва несказа́нна и҆ сла́ва непостижи́ма, є҆гѡ́же млⷭ҇ть безмѣ́рна и҆ чл҃вѣколю́бїе неизрече́нно: са́мъ, влⷣко, по бл҃гоꙋтро́бїю твоемꙋ̀, при́зри на ны̀ и҆ на ст҃ы́й хра́мъ се́й, и҆ сотворѝ съ на́ми, и҆ молѧ́щимисѧ съ на́ми, бога̑тыѧ млⷭ҇ти твоѧ̑ и҆ щедрѡ́ты твоѧ̑.

Возглаше́нїе:

Ꙗ҆́кѡ подоба́етъ тебѣ̀ всѧ́каѧ сла́ва, че́сть, и҆ поклоне́нїе, ѻ҆ц҃ꙋ̀ и҆ сн҃ꙋ и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

И҆ пое́тсѧ пе́рвый а҆нтїфѡ́нъ ѿ пѣвцє́въ.

Дїа́конъ же поклони́всѧ ᲂу҆стꙋпа́етъ ѿ мѣ́ста своегѡ̀, и҆ ѿше́дъ стои́тъ пред̾ і҆кѡ́ною хрⷭ҇то́вою, держѧ̀ и҆ ѻ҆ра́рь тремѝ пє́рсты десны́ѧ рꙋкѝ.

По и҆сполне́нїи же а҆нтїфѡ́на, прише́дъ дїа́конъ, и҆ ста́въ на ѡ҆бы́чнѣмъ мѣ́стѣ, и҆ поклони́всѧ, глаго́летъ:

Па́ки и҆ па́ки ми́ромъ гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Застꙋпѝ, сп҃сѝ, поми́лꙋй и҆ сохранѝ на́съ бж҃е, твое́ю бл҃года́тїю.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Прест҃ꙋ́ю, пречⷭ҇тꙋю, пребл҃гослове́ннꙋю, сла́внꙋю влⷣчцꙋ на́шꙋ бцⷣꙋ и҆ приснодв҃ꙋ мр҃і́ю, со всѣ́ми ст҃ы́ми помѧнꙋ́вше, са́ми себѐ, и҆ дрꙋ́гъ дрꙋ́га, и ве́сь живо́тъ на́шъ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ предади́мъ.

Ли́къ: Тебѣ̀, гдⷭ҇и.

Мл҃тва втора́гѡ а҆нтїфѡ́на:

Гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, сп҃сѝ лю́ди твоѧ̑ и҆ бл҃гословѝ достоѧ́нїе твоѐ, и҆сполне́нїе це́ркве твоеѧ̀ сохранѝ, ѡ҆ст҃ѝ лю́бѧщыѧ благолѣ́пїе до́мꙋ твоегѡ̀: ты̀ тѣ́хъ воспросла́ви бж҃е́ственною твое́ю си́лою, и҆ не ѡ҆ста́ви на́съ, ᲂу҆пова́ющихъ на тѧ̀.

Возглаше́нїе:

Ꙗ҆́кѡ твоѧ̀ держа́ва, и҆ твоѐ є҆́сть црⷭ҇тво, и҆ си́ла, и҆ сла́ва, ѻ҆ц҃а̀ и҆ сн҃а и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

И҆ пое́тсѧ подо́бнѣ ѿ пѣвцє́въ вторы́й а҆нтїфѡ́нъ: дїа́конъ же подо́бнѣ твори́тъ, ꙗ҆́коже и҆ въ пе́рвѣй мл҃твѣ.

Та́же дїа́конъ: Па́ки и҆ па́ки ми́ромъ гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Застꙋпѝ, сп҃сѝ, поми́лꙋй и҆ сохранѝ на́съ, бж҃е, твое́ю бл҃года́тїю.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Прест҃ꙋ́ю, пречⷭ҇тꙋю, пребл҃гослове́ннꙋю, сла́внꙋю влⷣчцꙋ на́шꙋ бцⷣꙋ и҆ приснодв҃ꙋ мр҃і́ю, со всѣ́ми ст҃ы́ми помѧнꙋ́вше, са́ми себѐ, и҆ дрꙋ́гъ дрꙋ́га, и҆ ве́сь живо́тъ на́шъ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ предади́мъ.

Ли́къ: Тебѣ̀, гдⷭ҇и.

Мл҃тва тре́тїѧгѡ а҆нтїфѡ́на:

И҆́же ѻ҆́бщыѧ сїѧ̑ и҆ согла̑сныѧ дарова́вый на́мъ мл҃твы, и҆́же и҆ двѣма̀, и҆лѝ трє́мъ, согласꙋ́ющымсѧ ѡ҆ и҆́мени твое́мъ, прошє́нїѧ пода́ти ѡ҆бѣща́вый, са́мъ и҆ ны́нѣ ра̑бъ твои́хъ прошє́нїѧ къ поле́зномꙋ и҆спо́лни, подаѧ̀ на́мъ и҆ въ настоѧ́щемъ вѣ́цѣ позна́нїе твоеѧ̀ и҆́стины, и҆ въ бꙋ́дꙋщемъ живо́тъ вѣ́чный да́рꙋѧ.

Возглаше́нїе:

Ꙗ҆́кѡ бл҃гъ и҆ человѣколю́бецъ бг҃ъ є҆сѝ, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, ѻ҆ц҃ꙋ̀ и҆ сн҃ꙋ и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Здѣ̀ ѿверза́ютсѧ двє́ри на ма́лый вхо́дъ.

Пѣва́емꙋ же тре́тїемꙋ а҆нтїфѡ́нꙋ ѿ пѣвцє́въ, и҆лѝ бл҃же́ннамъ, а҆́ще є҆́сть недѣ́лѧ, є҆гда̀ прїи́дꙋтъ на Сла́ва, свѧще́нникъ и҆ дїа́конъ, ста́вше пред̾ ст҃о́ю трапе́зою, творѧ́тъ покло́ны трѝ. Та́же прїе́мъ свѧще́нникъ ст҃о́е є҆ѵⷢ҇лїе, дае́тъ дїа́конꙋ, и҆ и҆́дꙋтъ ѿ десны́ѧ страны̀ созадѝ престо́ла, и҆ та́кѡ и҆зше́дше сѣ́верною страно́ю, пред̾идꙋ́щымъ и҆̀мъ лампа́дамъ, творѧ́тъ ма́лый вхо́дъ, и҆ ста́вше на ѡ҆бы́чнѣмъ мѣ́стѣ, приклонѧ́ютъ ѻ҆́ба главы̑, и҆ дїа́конꙋ ре́кшꙋ: Гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ, глаго́летъ свѧще́нникъ мл҃твꙋ вхо́да та́йнѡ.

Мл҃тва вхо́да:

Влⷣко гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, ᲂу҆ста́вивый на нб҃сѣ́хъ чи́ны и҆ вѡ́инства а҆́гг҃лъ и҆ а҆рха́гг҃лъ, въ слꙋже́нїе твоеѧ̀ сла́вы: сотворѝ со вхо́домъ на́шимъ вхо́дꙋ ст҃ы́хъ а҆́гг҃лѡвъ бы́ти, сослꙋжа́щихъ на́мъ и҆ сославосло́вѧщихъ твою̀ бл҃гость.

Ꙗ҆́кѡ подоба́етъ тебѣ̀ всѧ́каѧ сла́ва, че́сть и҆ поклоне́нїе, ѻ҆ц҃ꙋ̀ и҆ сн҃ꙋ и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь.

Мл҃твѣ же сконча́вшейсѧ, глаго́летъ дїа́конъ ко свѧще́нникꙋ, показꙋ́ѧй къ восто́кꙋ десни́цею, держѧ̀ вкꙋ́пѣ и҆ ѡ҆ра́рь тремѝ пє́рсты:

Бл҃гословѝ, влады́ко, ст҃ы́й вхо́дъ.

Сщ҃е́нникъ бл҃гословлѧ́ѧ глаго́летъ:

Бл҃гослове́нъ вхо́дъ ст҃ы́хъ твои́хъ, всегда̀, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Посе́мъ дїа́конъ подае́тъ є҆ѵⷢ҇лїе сщ҃е́нникꙋ, и҆ цѣлꙋ́етъ сщ҃е́нникъ є҆ѵⷢ҇лїе.

И҆спо́лньшꙋсѧ же коне́чномꙋ тропарю̀, вхо́дитъ дїа́конъ посредѣ̀, и҆ ста́въ пред̾ і҆ере́емъ возвыша́етъ ма́лѡ рꙋ́цѣ, и҆ показꙋ́ѧ ст҃о́е є҆ѵⷢ҇лїе, глаго́летъ велегла́снѡ:

Премꙋ́дрость, про́сти.

Та́же, сотвори́въ поклоне́нїе, вхо́дитъ во ст҃ы́й ѻ҆лта́рь дїа́конъ и҆ созадѝ є҆гѡ̀ сщ҃е́нникъ, и҆ дїа́конъ ᲂу҆́бѡ полага́етъ ст҃о́е є҆ѵⷢ҇лїе на ст҃ѣ́й трапе́зѣ.

Пѣвцы́ же пою́тъ:

Прїиди́те, поклони́мсѧ и҆ припаде́мъ ко хрⷭ҇тꙋ̀. Сп҃си́ ны, сн҃е бж҃їй, во ст҃ы́хъ ди́венъ сы́й, пою́щыѧ тѝ: а҆ллилꙋ́їа, є҆ди́ножды.

А҆́ще же недѣ́лѧ:

Воскресы́й из̾ ме́ртвыхъ, пою́щыѧ тѝ: а҆ллилꙋ́їа, є҆ди́ножды.

Та́же ѻ҆бы̑чныѧ тропарѝ.

Сщ҃е́нникъ же глаго́летъ мл҃твꙋ сїю̀:

Мл҃тва трист҃а́гѡ пѣ́нїѧ:

Бж҃е ст҃ы́й, и҆́же во ст҃ы́хъ почива́ѧй, и҆́же трист҃ы́мъ гла́сомъ ѿ серафі́мѡвъ воспѣва́емый, и҆ ѿ херꙋві́мѡвъ славосло́вимый, и҆ ѿ всѧ́кїѧ небе́сныѧ си́лы покланѧ́емый: и҆́же ѿ небытїѧ̀ во є҆́же бы́ти приведы́й всѧ́чєскаѧ, созда́вый человѣ́ка по ѡ҆́бразꙋ твоемꙋ̀ и҆ по подо́бїю, и҆ всѧ́кимъ твои́мъ дарова́нїемъ ᲂу҆краси́вый: даѧ́й просѧ́щемꙋ премꙋ́дрость и҆ ра́зꙋмъ, и҆ не презира́ѧй согрѣша́ющагѡ, но полага́ѧй на сп҃се́нїе покаѧ́нїе: сподо́бивый на́съ, смире́нныхъ и҆ недосто́йныхъ ра̑бъ твои́хъ, и҆ въ ча́съ се́й ста́ти пред̾ сла́вою ст҃а́гѡ твоегѡ̀ же́ртвенника, и҆ до́лжное тебѣ̀ поклоне́нїе и҆ славосло́вїе приноси́ти: са́мъ, влⷣко, прїимѝ и҆ ѿ ᲂу҆́стъ на́съ грѣ́шныхъ трист҃ꙋ́ю пѣ́снь и҆ посѣти́ ны бл҃гостїю твое́ю: простѝ на́мъ всѧ́кое согрѣше́нїе, во́льное же и҆ нево́льное, ѡ҆ст҃ѝ на́шѧ дꙋ́шы и҆ тѣлеса̀, и҆ да́ждь на́мъ въ преподо́бїи слꙋжи́ти тебѣ̀ всѧ̑ дни̑ живота̀ на́шегѡ, мл҃твами ст҃ы́ѧ бцⷣы и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ, ѿ вѣ́ка тебѣ̀ бл҃гоꙋгоди́вшихъ.

Е҆гда́ же пѣвцы̀ прїи́дꙋтъ на послѣ́днїй тропа́рь, глаго́летъ дїа́конъ ко і҆ере́ю, прикло́нь вкꙋ́пѣ главꙋ̀, и҆ ѡ҆ра́рь въ рꙋцѣ̀ держѧ̀ тремѝ пе́рсты:

Бл҃гословѝ, влады́ко, вре́мѧ трист҃а́гѡ.

І҆ере́й же, зна́менꙋѧ є҆го̀, глаго́летъ:

Ꙗ҆́кѡ ст҃ъ є҆сѝ, бж҃е на́шъ, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, ѻ҆ц҃ꙋ̀ и҆ сн҃ꙋ и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ.

Сконча́вшꙋсѧ же тропарю̀, прихо́дитъ дїа́конъ бли́з̾ ст҃ы́хъ двере́й, и҆ показꙋ́ѧ ѡ҆раре́мъ, пе́рвѣе ᲂу҆́бѡ ко і҆кѡ́нѣ хрⷭ҇то́вѣ, глаго́летъ:

Гдⷭ҇и, спасѝ благочести̑выѧ, и҆ ᲂу҆слы́ши ны̀.

Та́же наво́дитъ, глаго́лѧ ко внѣ̀ стоѧ́щымъ велегла́снѡ:

И҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Пѣва́емꙋ же трист҃о́мꙋ, глаго́лютъ и҆ са́ми, і҆ере́й же и҆ дїа́конъ, трист҃о́е, творѧ́ще вкꙋ́пѣ и҆ покло́ны трѝ пред̾ ст҃о́ю трапе́зою.

Та́же глаго́летъ дїа́конъ ко і҆ере́ю:

Повелѝ, влады́ко.

И҆ ѿхо́дѧтъ къ го́рнемꙋ мѣ́стꙋ: и҆ сщ҃е́нникъ ѿходѧ̀ глаго́летъ:

Бл҃гослове́нъ грѧды́й во и҆́мѧ гдⷭ҇не.

Дїа́конъ: Бл҃гословѝ, влады́ко, го́рнїй прⷭ҇то́лъ.

І҆ере́й же: Бл҃гослове́нъ є҆сѝ на прⷭ҇то́лѣ сла́вы црⷭ҇твїѧ твоегѡ̀, сѣдѧ́й на херꙋві́мѣхъ, всегда̀, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

[Вѣ́дательно, ꙗ҆́кѡ сщ҃е́нникꙋ не подоба́етъ на го́рнее мѣ́сто восходи́ти, нижѐ сѣдѣ́ти на не́мъ: но сѣдѣ́ти во странѣ̀ го́рнѧгѡ прⷭ҇то́ла, и҆з̾ ю҆́жныѧ страны̀.]

По и҆сполне́нїи трист҃а́гѡ, прише́дъ пред̾ ст҃ы̑ѧ двє́ри, дїа́конъ глаго́летъ:

Во́нмемъ.

І҆ере́й же возглаша́етъ: Ми́ръ всѣ̑мъ.

И҆ чте́цъ глаго́летъ: И҆ дꙋ́хови твоемꙋ̀.

И҆ дїа́конъ па́ки: Премꙋ́дрость.

И҆ чте́цъ, прокі́менъ, ѱало́мъ дв҃довъ.

Посе́мъ дїа́конъ: Премꙋ́дрость.

И҆ чте́цъ надписа́нїе а҆пⷭ҇ла:

Дѣѧ́нїй ст҃ы́хъ а҆пⷭ҇лъ чте́нїе, и҆лѝ: Собо́рнагѡ посла́нїѧ і҆а́кѡвлѧ, и҆лѝ: Петро́ва чтенїе. и҆лѝ: Къ ри́млѧнѡмъ, и҆лѝ: Къ корі́нѳѧнѡмъ, и҆лѝ: Къ гала́тѡмъ посла́нїѧ ст҃а́гѡ а҆пⷭ҇ла па́ѵла чте́нїе.

И҆ па́ки дїа́конъ: Во́нмемъ.

А҆по́столꙋ же что́мꙋ, дїа́конъ прїе́мъ кади́льницꙋ и҆ дѷмїа́мъ, прихо́дитъ ко сщ҃е́нникꙋ, и҆ прїе́мь бл҃гослове́нїе ѿ негѡ̀, кади́тъ ст҃ꙋ́ю трапе́зꙋ ѡ҆́крестъ, и҆ ѻ҆лта́рь ве́сь, и҆ сщ҃е́нника.

А҆пⷭ҇лꙋ же и҆спо́лньшꙋсѧ, глаго́летъ сщ҃е́нникъ:

Ми́ръ тѝ.

И҆ Чте́цъ: И҆ дꙋ́хови твоемꙋ̀.

Дїа́конъ: Премꙋ́дрость.

Чте́цъ: А҆ллилꙋ́їа.

Сщ҃е́нникъ же, стоѧ̀ пред̾ ст҃о́ю трапе́зою, глаго́летъ мл҃твꙋ сїю̀.

Мл҃тва пре́жде є҆ѵⷢ҇лїа:

Возсїѧ́й въ сердца́хъ на́шихъ, чл҃вѣколю́бче влⷣко, твоегѡ̀ бг҃оразꙋ́мїѧ нетлѣ́нный свѣ́тъ, и҆ мы́слєнныѧ на́ши ѿве́рзи ѻ҆́чи во є҆ѵⷢ҇льскихъ твои́хъ проповѣ́данїй разꙋмѣ́нїе: вложѝ въ на́съ и҆ стра́хъ бл҃же́нныхъ твои́хъ за́повѣдей, да плѡтскі́ѧ по́хѡти всѧ̑ попра́вше, дꙋхо́вное жи́тельство про́йдемъ, всѧ̑, ꙗ҆̀же ко бл҃гоꙋгожде́нїю твоемꙋ̀, и҆ мꙋ́дрствꙋюще и҆ дѣ́юще. Ты́ бо є҆сѝ просвѣще́нїе дꙋ́шъ и҆ тѣле́съ на́шихъ, хрⷭ҇тѐ бж҃е, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, со безнача́льнымъ твои́мъ ѻ҆ц҃е́мъ, и҆ всест҃ы́мъ и҆ бл҃ги́мъ и҆ животворѧ́щимъ твои́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь.

Дїа́конъ же, кади́ло ѿложи́въ на ѡ҆бы́чное мѣ́сто, прихо́дитъ ко сщ҃е́нникꙋ, и҆ подклони́въ є҆мꙋ̀ главꙋ̀ свою̀, держѧ̀ ѻ҆ра́рь кра́йними пє́рсты и҆ ᲂу҆казꙋ́ѧ на ст҃о́е є҆ѵⷢ҇лїе, глаго́летъ:

Бл҃гословѝ, влады́ко, бл҃говѣсти́телѧ ст҃а́гѡ а҆пⷭ҇ла и҆ є҆ѵⷢ҇лі́ста и҆́мⷬ҇къ.

Сщ҃е́нникъ, зна́менꙋѧ є҆го̀, глаго́летъ:

Бг҃ъ, мл҃твами ст҃а́гѡ сла́внагѡ, всехва́льнагѡ а҆пⷭ҇ла и҆ є҆ѵⷢ҇лі́ста и҆́мⷬ҇къ, да да́стъ тебѣ̀ глаго́лъ бл҃говѣствꙋ́ющемꙋ си́лою мно́гою, во и҆сполне́нїе є҆ѵⷢ҇лїа возлю́бленнагѡ сн҃а своегѡ̀, гдⷭ҇а на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀.

И҆ подае́тъ є҆мꙋ̀ ст҃о́е є҆ѵⷢ҇лїе.

Дїа́конъ же ре́къ: А҆ми́нь, и҆ поклони́всѧ ст҃о́мꙋ є҆ѵⷢ҇лїю, прїе́млетъ є҆̀, и҆ и҆зше́дъ ст҃ы́ми две́рьми, предходѧ́щымъ є҆мꙋ̀ лампа́дамъ, прихо́дитъ и҆ стои́тъ на а҆мвѡ́нѣ, и҆лѝ на ᲂу҆чине́ннѣмъ мѣ́стѣ. І҆ере́й же, стоѧ̀ пред̾ ст҃о́ю трапе́зою и҆ зрѧ̀ къ за́падꙋ, возглаша́етъ:

Премꙋ́дрость, про́сти, ᲂуслы́шимъ ст҃а́гѡ є҆ѵⷢ҇лїа.

Та́же: Ми́ръ всѣ̑мъ.

Лю́дїе: И҆ дꙋ́хови твоемꙋ̀.

Дїа́конъ: Ѿ и҆́мⷬ҇къ ст҃а́гѡ є҆ѵⷢ҇лїа чте́нїе.

Ли́къ: Сла́ва тебѣ̀, гдⷭ҇и, сла́ва тебѣ̀.

Сщ҃е́нникъ: Во́нмемъ.

А҆́ще же сꙋ́ть два̀ дїа́кона, то є҆ди́нъ да глаго́летъ: Премꙋ́дрость, про́сти.

Та́же и҆: Во́нмемъ.

И҆ и҆спо́лнившꙋсѧ є҆ѵⷢ҇лїю, глаго́летъ сщ҃е́нникъ: Ми́ръ тѝ бл҃говѣствꙋ́ющемꙋ.

Ли́къ: Сла́ва тебѣ̀, гдⷭ҇и, сла́ва тебѣ̀.

И҆ ѿше́дъ дїа́конъ да́же до ст҃ы́хъ две́рей, ѿдае́тъ ст҃о́е є҆ѵⷢ҇лїе сщ҃е́нникꙋ, и҆ затворѧ́ютсѧ па́ки ст҃ы̑ѧ двє́ри. Дїа́конъ, ста́въ на ѡ҆бы́чнѣмъ мѣ́стѣ, начина́етъ си́це:

Рце́мъ всѝ ѿ всеѧ̀ дꙋшѝ, и҆ ѿ всегѡ̀ помышле́нїѧ на́шегѡ рце́мъ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Гдⷭ҇и вседержи́телю, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ, мо́лимъ ти сѧ, ᲂу҆слы́ши и҆ поми́лꙋй.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Поми́лꙋй на́съ, бж҃е, по вели́цѣй млⷭ҇ти твое́й, мо́лимъ ти сѧ, ᲂу҆слы́ши и҆ поми́лꙋй.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй, три́жды.

Мл҃тва приле́жнагѡ моле́нїѧ:

Гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, приле́жное сїѐ моле́нїе прїимѝ ѿ твои́хъ ра̑бъ, и҆ поми́лꙋй на́съ по мно́жествꙋ млⷭ҇ти твоеѧ̀, и҆ щедрѡ́ты твоѧ̑ низпослѝ на ны̀ и҆ на всѧ̑ лю́ди твоѧ̑, ча́ющыѧ ѿ тебє̀ бога́тыѧ млⷭ҇ти.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй, три́жды.

Є҆щѐ мо́лимсѧ ѡ҆ вели́комъ господи́нѣ и҆ ѻ҆тцѣ̀ на́шемъ ст҃ѣ́йшемъ патрїа́рсѣ а҆леѯі́и и҆ ѡ҆ господи́нѣ на́шемъ преѡсщ҃е́ннѣйшемъ є҆пⷭ҇кпѣ [и҆́мⷬ҇къ, є҆гѡ́же є҆́стъ ѡ҆́бласть], и҆ ѡ҆ все́й во хрⷭ҇тѣ̀ бра́тїй на́шей.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй, три́жды.

Є҆щѐ мо́лимсѧ ѡ҆ бг҃охрани́мѣй странѣ̀ на́шей, власте́хъ и҆ во́инствѣ є҆ѧ̀, да ти́хое и҆ безмо́лвное житїѐ поживе́мъ во всѧ́комъ бл҃гоче́стїи и҆ чистотѣ̀.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй, три́жды.

Є҆щѐ мо́лимсѧ ѡ҆ бра́тїѧхъ на́шихъ, свѧще́нницѣхъ, свѧщенномона́сѣхъ, и҆ все́мъ во хрⷭ҇тѣ̀ бра́тствѣ на́шемъ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй, три́жды.

Є҆щѐ мо́лимсѧ ѡ҆ блаже́нныхъ и҆ приснопа́мѧтныхъ, свѧтѣ́йшихъ патрїа́рсѣхъ правосла́вныхъ, и҆ созда́телехъ ст҃а́гѡ хра́ма сегѡ̀ [а҆́ще во ѡ҆би́тели: ст҃ы́ѧ ѡ҆би́тели сеѧ̀], и҆ ѡ҆ всѣ́хъ преждепочи́вшихъ ѻ҆тцѣ́хъ и҆ бра́тїѧхъ, здѣ̀ лежа́щихъ и҆ повсю́дꙋ, правосла́вныхъ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй, три́жды.

Є҆щѐ мо́лимсѧ ѡ҆ плодоносѧ́щихъ и҆ добродѣ́ющихъ во ст҃ѣ́мъ и҆ всечестнѣ́мъ хра́мѣ се́мъ, трꙋжда́ющихсѧ, пою́щихъ и҆ предстоѧ́щихъ лю́дехъ, ѡ҆жида́ющихъ ѿ тебѐ вели́кїѧ и҆ бога́тыѧ млⷭ҇ти.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй, три́жды.

Возглаше́нїе:

Ꙗ҆́кѡ млⷭ҇тивъ и҆ чл҃вѣколю́бецъ бг҃ъ є҆сѝ, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, ѻ҆ц҃ꙋ̀ и҆ сн҃ꙋ и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

А҆́ще ли бꙋ́детъ ѡ҆ ᲂу҆со́пшихъ приноше́нїе, дїа́конъ, и҆лѝ сщ҃е́нникъ глаго́летъ є҆ктенїю̀ сїю̀:

Поми́лꙋй на́съ, бж҃е, по вели́цѣй млⷭ҇ти твое́й, мо́лимъ ти сѧ, ᲂу҆слы́ши и҆ поми́лꙋй.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй, три́жды.

Є҆щѐ мо́лимсѧ ѡ҆ ᲂу҆покое́нїи дꙋ́шъ ᲂу҆со́пшихъ рабѡ́въ бж҃їихъ и҆́мⷬ҇къ, и҆ ѡ҆ є҆́же прости́тисѧ и҆̀мъ всѧ́комꙋ прегрѣше́нїю, во́льномꙋ же и҆ нево́льномꙋ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй, три́жды.

Ꙗ҆́кѡ да гдⷭ҇ь бг҃ъ ᲂу҆чини́тъ дꙋ́шы и҆́хъ, и҆дѣ́же пра́веднїи ᲂу҆покоѧ́ютсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй, три́жды.

Млⷭ҇ти бж҃їѧ, црⷭ҇тва нбⷭ҇нагѡ, и҆ ѡ҆ставле́нїѧ грѣхѡ́въ и҆́хъ, ᲂу҆ хрⷭ҇та̀ безсме́ртнагѡ цр҃ѧ̀ и҆ бг҃а на́шегѡ про́симъ.

Ли́къ: Пода́й, гдⷭ҇и.

Дїа́конъ: Гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Сщ҃е́нникъ:

Бж҃е дꙋхѡ́въ и҆ всѧ́кїѧ пло́ти, сме́рть попра́вый, и҆ дїа́вола ᲂу҆праздни́вый, и҆ живо́тъ мі́рꙋ твоемꙋ̀ дарова́вый: са́мъ, гдⷭ҇и, поко́й дꙋ́шы ᲂу҆со́пшихъ ра̑бъ твои́хъ и҆́мⷬ҇къ въ мѣ́стѣ свѣ́тлѣ, въ мѣ́стѣ ѕла́чнѣ, въ мѣ́стѣ поко́йнѣ, ѿню́дꙋже ѿбѣжѐ болѣ́знь, печа́ль и҆ воздыха́нїе: всѧ́кое согрѣше́нїе, содѣ́ѧнное и҆́ми сло́вомъ, и҆лѝ дѣ́ломъ, и҆лѝ помышле́нїемъ, ꙗ҆́кѡ бл҃гі́й чл҃вѣколю́бецъ бг҃ъ, простѝ: ꙗ҆́кѡ нѣ́сть человѣ́къ, и҆́же жи́въ бꙋ́детъ, и҆ не согрѣши́тъ: ты́ бо є҆ди́нъ то́кмѡ без̾ грѣха̀, пра́вда твоѧ̀ пра́вда во вѣ́ки, и҆ сло́во твоѐ и҆́стина.

Возгла́съ:

Ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆сѝ воскресе́нїе и҆ живо́тъ и҆ поко́й ᲂу҆со́пшихъ ра̑бъ твои́хъ и҆́мⷬ҇къ, хрⷭ҇тѐ бж҃е на́шъ, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, со безнача́льнымъ твои́мъ ѻ҆ц҃е́мъ, и҆ прест҃ы́мъ и҆ бл҃ги́мъ и҆ животворѧ́щимъ твои́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Та́же дїа́конъ: Помоли́тесѧ, ѡ҆глаше́ннїи, гдⷭ҇еви.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Вѣ́рнїи, ѡ҆ ѡ҆глаше́нныхъ помо́лимсѧ, да гдⷭ҇ь поми́лꙋетъ и҆̀хъ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Ѡ҆гласи́тъ и҆̀хъ сло́вомъ и҆́стины.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Ѿкры́етъ и҆̀мъ є҆ѵⷢ҇лїе пра́вды.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Соедини́тъ и҆̀хъ ст҃ѣ́й свое́й, собо́рнѣй и҆ а҆пⷭ҇льстѣй цр҃кви.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Сп҃сѝ, поми́лꙋй, застꙋпѝ и҆ сохранѝ и҆̀хъ, бж҃е, твое́ю бл҃года́тїю.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Ѡ҆глаше́ннїи, главы̑ ва́шѧ гдⷭ҇еви приклони́те.

Ли́къ: Тебѣ̀, гдⷭ҇и.

Мл҃тва ѡ҆ ѡ҆глаше́нныхъ:

Гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, и҆́же на высо́кихъ живы́й и҆ на смирє́нныѧ призира́ѧй, и҆́же сп҃се́нїе ро́дꙋ человѣ́ческомꙋ низпосла́вый, є҆диноро́днаго сн҃а твоего̀ и҆ бг҃а, гдⷭ҇а на́шего і҆и҃са хрⷭ҇та̀: при́зри на рабы̑ твоѧ̑ ѡ҆глашє́нныѧ, подкло́ньшыѧ тебѣ̀ своѧ̑ вы̑ѧ, и҆ сподо́би ѧ҆̀ во вре́мѧ бл҃гополꙋ́чное ба́ни пакибытїѧ̀, ѡ҆ставле́нїѧ грѣхѡ́въ и҆ ѡ҆де́жди нетлѣ́нїѧ, соединѝ и҆̀хъ ст҃ѣ́й твое́й, собо́рнѣй и҆ а҆пⷭ҇льстѣй це́ркви и҆ сопричтѝ и҆̀хъ и҆збра́нномꙋ твоемꙋ̀ ста́дꙋ.

Возглаше́нїе: Да и҆ ті́и съ на́ми сла́вѧтъ пречестно́е и҆ великолѣ́пое и҆́мѧ твоѐ, ѻ҆ц҃а̀ и҆ сн҃а и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

И҆ простира́етъ а҆нтїми́нсъ сщ҃е́нникъ.

Дїа́конъ глаго́летъ: Є҆ли́цы ѡ҆глаше́ннїи, и҆зыди́те.

А҆́ще є҆́сть вторы́й дїа́конъ, возглаша́етъ и҆ то́й:

Ѡ҆глаше́ннїи, и҆зыди́те.

Та́же па́ки пе́рвый:

Є҆ли́цы ѡ҆глаше́ннїи, и҆зыди́те.

Да никто̀ ѿ ѡ҆глаше́нныхъ, є҆ли́цы вѣ́рнїи, па́ки и҆ па́ки ми́ромъ гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

А҆́ще ли є҆ди́нъ є҆́сть то́чїю дїа́конъ, и҆лѝ а҆́ще і҆ере́й слꙋ́житъ без дїа́кона, тогда̀ глаго́летъ си́це:

Є҆ли́цы ѡ҆глаше́ннїи, и҆зыди́те: ѡ҆глаше́ннїи, и҆зыди́те: є҆ли́цы ѡ҆глаше́ннїи, и҆зыди́те: да никто̀ ѿ ѡ҆глаше́нныхъ, є҆ли́цы вѣ́рнїи, па́ки и҆ па́ки ми́ромъ гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Мл҃тва вѣ́рныхъ пе́рваѧ:

Бл҃годари́мъ тѧ̀, гдⷭ҇и бж҃е си́лъ, сподо́бившаго на́съ предста́ти и҆ ны́нѣ ст҃о́мꙋ твоемꙋ̀ же́ртвенникꙋ и҆ припа́сти ко щедро́тамъ твои̑мъ ѡ҆ на́шихъ грѣсѣ́хъ и҆ ѡ҆ людски́хъ невѣ́дѣнїихъ: прїимѝ, бж҃е, моле́нїе на́ше, сотвори́ ны досто́йны бы́ти, є҆́же приноси́ти тебѣ̀ молє́нїѧ и҆ мольбы̑, и҆ жє́ртвы безкрѡ́вныѧ ѡ҆ всѣ́хъ лю́дехъ твои́хъ: и҆ ᲂу҆довлѝ на́съ, и҆́хже положи́лъ є҆сѝ въ слꙋ́жбꙋ твою̀ сїю̀, си́лою дх҃а твоегѡ̀ ст҃а́гѡ, неѡсꙋжде́ннѡ и҆ непреткнове́ннѡ въ чи́стѣмъ свидѣ́тельствѣ со́вѣсти на́шеѧ, призыва́ти тѧ̀ на всѧ́кое вре́мѧ и҆ мѣ́сто: да послꙋ́шаѧ на́съ, ми́лостивъ на́мъ бꙋ́деши, во мно́жествѣ твоеѧ̀ бл҃гости.

Застꙋпѝ, сп҃сѝ, поми́лꙋй и҆ сохранѝ на́съ, бж҃е, твое́ю благода́тїю.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Дїа́конъ: Премꙋ́дрость.

Возглаше́нїе: Ꙗ҆́кѡ подоба́етъ тебѣ̀ всѧ́каѧ сла́ва, че́сть и҆ поклоне́нїе, ѻ҆ц҃ꙋ̀ и҆ сн҃ꙋ и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Дїа́конъ: Па́ки и҆ па́ки ми́ромъ гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Є҆гда̀ сщ҃е́нникъ є҆ди́нъ слꙋ́житъ, сїѧ̑ не глаго́летъ:

Ѡ҆ свы́шнѣмъ ми́рѣ, и сп҃се́нїи дꙋ́шъ на́шихъ, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Ѡ҆ ми́рѣ всегѡ̀ мі́ра, бл҃гостоѧ́нїи ст҃ы́хъ бж҃їихъ цр҃кве́й и҆ соедине́нїи всѣ́хъ, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Ѡ҆ ст҃ѣ́мъ хра́мѣ се́мъ, и҆ съ вѣ́рою, бл҃гоговѣ́нїемъ и҆ стра́хомъ бж҃їимъ входѧ́щихъ во́-нь, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Ѡ҆ и҆зба́витисѧ на́мъ ѿ всѧ́кїѧ ско́рби, гнѣ́ва и҆ нꙋ́жды, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Мл҃тва вѣ́рныхъ втора́ѧ:

Па́ки, и҆ мно́гажды тебѣ̀ припа́даемъ, тебѣ̀ мо́лимсѧ, бл҃гі́й и҆ чл҃вѣколю́бче, ꙗ҆́кѡ да призрѣ́въ на моле́нїе на́ше, ѡ҆чи́стиши на́шѧ дꙋ́шы и҆ тѣлеса̀ ѿ всѧ́кїѧ скве́рны пло́ти и҆ дꙋ́ха, и҆ да́си на́мъ непови́нное и҆ неѡсꙋжде́нное предстоѧ́нїе ст҃а́гѡ твоегѡ̀ же́ртвенника. Да́рꙋй же, бж҃е, и҆ молѧ́щымсѧ съ на́ми преспѣ́ѧнїе житїѧ̀ и҆ вѣ́ры и҆ ра́зꙋма дꙋхо́внагѡ: да́ждь и҆̀мъ всегда̀ со стра́хомъ и҆ любо́вїю слꙋжа́щымъ тебѣ̀, непови́ннѡ и҆ неѡсꙋжде́ннѡ причасти́тисѧ ст҃ы́хъ твои́хъ та̑инъ, и҆ нбⷭ҇нагѡ твоегѡ̀ црⷭ҇твїѧ сподо́битисѧ.

Застꙋпѝ, сп҃сѝ, поми́лꙋй и҆ сохранѝ на́съ, бж҃е, твое́ю бл҃года́тїю.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Дїа́конъ: Премꙋ́дрость.

Вхо́дитъ дїа́конъ сѣ́верными две́рьми.

Возглаше́нїе: Ꙗ҆́кѡ да под̾ держа́вою твое́ю всегда̀ храни́ми, тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, ѻ҆ц҃ꙋ̀ и҆ сн҃ꙋ и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

И҆ ѿверза́ютсѧ ст҃ы̑ѧ двє́ри.

Та́же, херꙋві́мстѣй пѣ́сни пѣва́емѣй, дїа́конъ, прїе́мъ кади́льницꙋ, и҆ ѳѷмїа́мъ вложи́въ, прихо́дитъ ко сщ҃е́нникꙋ, и҆ прїе́мъ благослове́нїе ѿ негѡ̀, кади́тъ ст҃ꙋ́ю трапе́зꙋ ѡ҆́крестъ, и҆ ѻ҆лта́рь ве́сь, и҆ і҆кѡноста́съ, та́же сщ҃е́нника, ли́ки и҆ лю́ди, глаго́летъ же и҆ н҃-й ѱало́мъ, и҆ тропари̑ ᲂу҆мили́тєльныѧ, є҆ли́кѡ и҆зво́литъ. Сщ҃е́нникъ же глаго́летъ та́йнѡ мл҃твꙋ сїю:

Никто́же досто́инъ ѿ свѧза́вшихсѧ плотски́ми похотьмѝ и҆ сластьмѝ приходи́ти, и҆лѝ прибли́житисѧ, и҆лѝ слꙋжи́ти тебѣ̀, цр҃ю̀ сла́вы: є҆́же бо слꙋжи́ти тебѣ̀, вели́ко и҆ стра́шно и҆ самѣ̑мъ нбⷭ҇нымъ си́ламъ. Но ѻ҆ба́че, неизрече́ннагѡ ра́ди и҆ безмѣ́рнагѡ твоегѡ̀ человѣколю́бїѧ, непрело́жнѡ и҆ неизмѣ́ннѡ бы́лъ є҆сѝ человѣ́къ, и҆ а҆рхїере́й на́мъ бы́лъ є҆сѝ, и҆ слꙋже́бныѧ сеѧ̀ и҆ безкро́вныѧ же́ртвы свѧщеннодѣ́йствїе пре́далъ є҆сѝ на́мъ, ꙗ҆́кѡ влⷣка всѣ́хъ: ты́ бо є҆ди́нъ, гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, влады́чествꙋеши нбⷭ҇ными и҆ земны́ми, и҆́же на прⷭ҇то́лѣ херꙋві́мстѣ носи́мый, и҆́же серафі́мѡвъ гдⷭ҇ь и҆ цр҃ь і҆и҃левъ, и҆́же є҆ди́нъ ст҃ъ и҆ во ст҃ы́хъ почива́ѧй. Тѧ̀ ᲂу҆̀бо молю̀ є҆ди́наго бл҃га́го и҆ бл҃гопослꙋшли́ваго: при́зри на мѧ̀, грѣ́шнаго и҆ непотре́бнаго раба̀ твоего̀, и҆ ѡ҆чи́сти мою̀ дꙋ́шꙋ и҆ се́рдце ѿ со́вѣсти лꙋка́выѧ, и҆ ᲂу҆довли́ мѧ, си́лою ст҃а́гѡ твоегѡ̀ дх҃а, ѡ҆блече́нна бл҃года́тїю свѧще́нства, предста́ти ст҃ѣ́й твое́й се́й трапе́зѣ и҆ свѧщеннодѣ́йствовати ст҃о́е и҆ пречⷭ҇тое твоѐ тѣ́ло и҆ чтⷭ҇нꙋ́ю кро́вь: къ тебѣ́ бо прихождꙋ̀, прикло́нь мою̀ вы́ю, и҆ молю́ ти сѧ, да не ѿврати́ши лица̀ твоегѡ̀ ѿ менє̀, нижѐ ѿри́неши менє̀ ѿ ѻ҆́трѡкъ твои́хъ, но сподо́би принесє́нымъ тебѣ̀ бы́ти, мно́ю грѣ́шнымъ и҆ недосто́йнымъ рабо́мъ твои́мъ, дарѡ́мъ си̑мъ: ты́ бо є҆сѝ приносѧ́й и҆ приноси́мый, и҆ прїе́млѧй и҆ раздава́емый, хрⷭ҇тѐ бж҃е на́шъ, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ со безнача́льнымъ твои́мъ ѻ҆ц҃е́мъ, и҆ прест҃ы́мъ, и҆ бл҃ги́мъ, и҆ животворѧ́щимъ твои́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. Ами́нь.

И҆спо́лньшымсѧ же мл҃твѣ и кажде́нїю, свѧще́нникъ и дїа́конъ, ста́вше пред̾ ст҃о́ю трапе́зою, глаго́лютъ херꙋві́мскꙋю пѣ́снь, три́жды: по ко́емждо же сконча́нїи, покланѧ́ютсѧ по є҆ди́нощи.

Сщ҃е́нникъ: И҆̀же херꙋві́мы та́йнѡ ѡ҆бразꙋ́юще, и҆ животворѧ́щей трⷪ҇цѣ трист҃ꙋ́ю пѣ́снь припѣва́юще, всѧ́кое ны́нѣ жите́йское ѿложи́мъ попече́нїе.

Дїа́конъ: Ꙗ҆́кѡ да цр҃ѧ̀ всѣ́хъ под̾и́мемъ, а҆́гг҃льскими неви́димѡ дорѷноси́ма чи́нми. А҆ллилꙋ́їа, а҆ллилꙋ́їа, а҆ллилꙋ́їа.

Та́же ѿхо́дѧтъ въ предложе́нїе, предходѧ́щꙋ дїа́конꙋ, и҆ кади́тъ і҆ере́й ст҃а̑ѧ, въ себѣ̀ молѧ́сѧ:

Бж҃е, ѡ҆чи́сти мѧ̀ грѣ́шнаго.

Дїа́конъ глаго́летъ ко сщ҃е́нникꙋ:

Возмѝ, влады́ко.

И҆ сщ҃е́нникъ, взе́мъ воздꙋ́хъ, возлага́етъ на лѣ́вое ра́мо є҆гѡ̀, глаго́лѧ:

Возми́те рꙋ́ки ва́шѧ во ст҃а̑ѧ и҆ бл҃гослови́те гдⷭ҇а.

Та́же ст҃ы́й ді́скосъ прїе́мъ, поставлѧ́етъ на главꙋ̀ дїа́кона со всѧ́кимъ внима́нїемъ и҆ бл҃гоговѣ́нїемъ, и҆мѣ́етъ же вкꙋ́пѣ дїа́конъ и҆ кади́льницꙋ на є҆ди́нѣмъ ѿ пе́рстѡвъ десны́ѧ рꙋкѝ. Са́мъ же ст҃ы́й поти́ръ въ рꙋ́цѣ прїе́млетъ, и҆ и҆схо́дѧтъ ѻ҆́ба сѣ́верною страно́ю, предходѧ́щымъ и҆́мъ лампа́дамъ.

Дїа́конъ глаго́летъ:

Вели́каго господи́на и҆ ѻ҆тца̀ на́шего а҆леѯі́а, ст҃ѣ́йшаго патрїа́рха моско́вскаго и҆ всеѧ̀ рꙋсѝ, и҆ господи́на на́шего преѡсщ҃е́нѣйшаго [и҆́мⷬ҇къ], є҆пⷭ҇кпа [є҆гѡ́же є҆́стъ ѡ҆́бласть], да помѧне́тъ гдⷭ҇ь бг҃ъ во црⷭ҇твїи свое́мъ, всегда̀, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Та́же сщ҃е́нникъ:

[Преѡсщ҃е́нныѧ митрополі́ты, а҆рхїепⷭ҇кпы и҆ є҆пⷭ҇кпы, и҆ ве́сь сщ҃е́нническїй и҆ мона́шескїй чи́нъ, и҆ при́четъ ст҃а́гѡ хра́ма сегѡ̀:]

Всѣ́хъ ва́съ правосла́вныхъ хрⷭ҇тїа́нъ да помѧне́тъ гдⷭ҇ь бг҃ъ во црⷭ҇твїи свое́мъ, всегда̀, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Вше́дъ же дїа́конъ внꙋ́трь ст҃ы́хъ две́рей, стои́тъ ѡ҆деснꙋ́ю: и҆ хотѧ́щꙋ сщ҃е́нникꙋ вни́ти, глаго́летъ къ немꙋ̀ дїа́конъ:

Да помѧне́тъ гдⷭ҇ь бг҃ъ сщ҃е́нство твоѐ во црⷭ҇твїи свое́мъ.

И҆ сщ҃е́нникъ къ немꙋ̀:

Да помѧне́тъ гдⷭ҇ь бг҃ъ сщ҃еннодїа́конство твоѐ во црⷭ҇твїи свое́мъ, всегда̀, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

И҆ сщ҃е́нникъ ᲂу҆́бѡ поставлѧ́етъ ст҃ы́й поти́ръ на ст҃ꙋ́ю трапе́зꙋ: ст҃ы́й же ді́скосъ взе́мъ со главы̀ дїа́кона, поставлѧ́етъ и҆ то́й на ст҃ꙋ́ю трапе́зꙋ, глаго́лѧ:

Благоѡбра́зный і҆ѡ́сифъ, съ дре́ва сне́мъ пречⷭ҇тое тѣ́ло твоѐ, плащани́цею чи́стою ѡ҆бви́въ, и҆ бл҃гоꙋха́ньми во гро́бѣ но́вѣ покры́въ положѝ.

Во гро́бѣ пло́тски, во а҆́дѣ же съ дꙋше́ю ꙗ҆́кѡ бг҃ъ, въ раи́ же съ разбо́йникомъ, и҆ на прⷭ҇то́лѣ бы́лъ є҆сѝ, хрⷭ҇тѐ, со ѻ҆ц҃е́мъ и҆ дх҃омъ, всѧ̑ и҆сполнѧ́ѧй неѡпи́санный.

Ꙗ҆́кѡ живоно́сецъ, ꙗ҆́кѡ раѧ̀ краснѣ́йшїй, вои́стиннꙋ и҆ черто́га всѧ́кагѡ ца́рскагѡ показа́сѧ свѣтлѣ́йшїй, хрⷭ҇тѐ, гро́бъ тво́й, и҆сто́чникъ на́шегѡ воскресе́нїѧ.

Та́же покрѡ́вцы ᲂу҆́бѡ взе́мъ ѿ свѧще́ннагѡ ді́скоса, и҆ ст҃а́гѡ поти́ра, полага́етъ на є҆ди́ной странѣ̀ ст҃ы́ѧ трапе́зы: воздꙋ́хъ же ѿ дїа́конѧ ра́ма взе́мъ, и҆ покади́въ покрыва́етъ и҆́мъ ст҃а̑ѧ, глаго́лѧ:

Благоѡбра́зный і҆ѡ́сифъ, съ дре́ва сне́мъ пречⷭ҇тое тѣ́ло твоѐ, плащани́цею чи́стою ѡ҆бви́въ, и҆ бл҃гоꙋха́ньми во гро́бѣ но́вѣ покры́въ положѝ.

И҆ прїе́мъ кади́льницꙋ ѿ дїа́коновы рꙋкѝ,

кади́тъ ст҃а̑ѧ три́жды,

глаго́лѧ:

Оу҆бл҃жѝ, гдⷭ҇и, бл҃говоле́нїемъ твои́мъ сїѡ́на, и҆ да сози́ждꙋтсѧ стѣ́ны і҆ерⷭ҇ли̑мскїѧ: тогда̀ бл҃говоли́ши же́ртвꙋ пра́вды, возноше́нїе и҆ всесожега́ємаѧ, тогда̀ возложа́тъ на ѻ҆лта́рь тво́й тельцы̀.

И҆ ѿда́въ кади́льницꙋ, приклони́въ главꙋ̀, глаго́летъ дїа́конꙋ:

Помоли́сѧ ѡ҆ мнѣ̀, бра́те и҆ сослꙋжи́телю.1

И҆ дїа́конъ къ немꙋ̀:

Дх҃ъ ст҃ы́й на́йдетъ на тѧ̀, и҆ си́ла вы́шнѧгѡ ѡ҆сѣни́тъ тѧ̀.

И҆ сщ҃е́нникъ:

То́йже дх҃ъ содѣ́йствꙋетъ на́мъ всѧ̑ дни̑ живота̀ на́шегѡ.

Та́же и҆ дїа́конъ,

поклони́въ и҆ са́мъ главꙋ̀,

держѧ̀ вкꙋ́пѣ и҆ ѻ҆ра́рь тремѝ пє́рсты десни́цы,

глаго́летъ ко сщ҃е́нникꙋ:

Помѧнѝ и҆ мѧ̀, влады́ко ст҃ы́й.

И҆ сщ҃е́нникъ:

Да помѧне́тъ тѧ̀ гдⷭ҇ь бг҃ъ во црⷭ҇твїи свое́мъ, всегда̀, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Дїа́конъ же ре́къ: А҆ми́нь.

И҆ цѣлова́въ десни́цꙋ сщ҃е́нника, и҆схо́дитъ сѣ́верными две́рьми, и҆ ста́въ на ѻ҆бы́чнѣмъ мѣ́стѣ, глаго́летъ:

И҆спо́лнимъ мл҃твꙋ на́шꙋ гдⷭ҇еви.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Ѡ҆ предложе́нныхъ чтⷭ҇ны́хъ дарѣ́хъ, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Ѡ҆ ст҃ѣ́мъ хра́мѣ се́мъ, и҆ съ вѣ́рою, бл҃гоговѣ́нїемъ и҆ стра́хомъ бж҃їимъ входѧ́щихъ во́-нь, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Ѡ҆ и҆зба́витисѧ на́мъ ѿ всѧ́кїѧ ско́рби, гнѣ́ва и҆ нꙋ́жды, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Мл҃тва приноше́нїѧ, по поставле́нїи бж҃е́ственныхъ дарѡ́въ на ст҃ѣ́й трапе́зѣ.

Гдⷭ҇и бж҃е вседержи́телю, є҆ди́не ст҃е, прїе́млѧй же́ртвꙋ хвале́нїѧ ѿ призыва́ющихъ тѧ̀ всѣ́мъ се́рдцемъ, прїимѝ и҆ на́съ грѣ́шныхъ моле́нїе, и҆ принесѝ ко ст҃о́мꙋ твоемꙋ̀ же́ртвенникꙋ, и҆ ᲂу҆довлѝ на́съ приноси́ти тебѣ̀ да́ры же и҆ жє́ртвы дꙋхѡ́вныѧ ѡ҆ на́шихъ грѣсѣ́хъ и҆ ѡ҆ людски́хъ невѣ́дѣнїихъ, и҆ сподо́би на́съ ѡ҆брѣстѝ благода́ть пред̾ тобо́ю, є҆́же бы́ти тебѣ̀ благопрїѧ́тнѣй же́ртвѣ на́шей, и҆ всели́тисѧ дх҃ꙋ благода́ти твоеѧ̀ бл҃го́мꙋ въ на́съ, и҆ на предлежа́щихъ дарѣ́хъ си́хъ, и҆ на всѣ́хъ лю́дехъ твои́хъ.

Дїа́конъ: Застꙋпѝ, спасѝ, поми́лꙋй и҆ сохранѝ на́съ, бж҃е, твое́ю бл҃года́тїю.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Днѐ всегѡ̀ соверше́нна, ст҃а, ми́рна и҆ безгрѣ́шна, ᲂу҆ гдⷭ҇а про́симъ.

Ли́къ: Пода́й, гдⷭ҇и.

А҆́гг҃ла ми́рна, вѣ́рна наста́вника, храни́телѧ дꙋ́шъ и҆ тѣле́съ на́шихъ, ᲂу҆ гдⷭ҇а про́симъ.

Ли́къ: Пода́й, гдⷭ҇и.

Проще́нїѧ и҆ ѡ҆ставле́нїѧ грѣхѡ́въ и҆ прегрѣше́нїй на́шихъ, ᲂу҆ гдⷭ҇а про́симъ.

Ли́къ: Пода́й, гдⷭ҇и.

До́брыхъ и҆ поле́зныхъ дꙋша́мъ на́шымъ и҆ ми́ра мі́рови, ᲂу҆ гдⷭ҇а про́симъ.

Ли́къ: Пода́й, гдⷭ҇и.

Про́чее вре́мѧ живота̀ на́шегѡ въ ми́рѣ и҆ покаѧ́нїи сконча́ти, ᲂу҆ гдⷭ҇а про́симъ.

Ли́къ: Пода́й, гдⷭ҇и.

Хрⷭ҇тїа́нскїѧ кончи́ны живота̀ на́шегѡ, безболѣ́зненны, непосты́дны, ми́рны, и҆ до́брагѡ ѿвѣ́та на стра́шнѣмъ сꙋди́щи хрⷭ҇то́вѣ, про́симъ.

Ли́къ: Пода́й, гдⷭ҇и.

Прест҃ꙋ́ю, пречⷭ҇тꙋю, пребл҃гослове́ннꙋю, сла́внꙋю влⷣчцꙋ на́шꙋ бцⷣꙋ и҆ приснодв҃ꙋ мр҃і́ю, со всѣ́ми ст҃ы́ми помѧнꙋ́вше, са́ми себѐ, и҆ дрꙋ́гъ дрꙋ́га, и҆ ве́сь живо́тъ на́шъ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ предади́мъ.

Ли́къ: Тебѣ̀, гдⷭ҇и.

Возглаше́нїе:

Щедро́тами є҆диноро́днагѡ сн҃а твоегѡ̀, съ ни́мже бл҃гослове́нъ є҆сѝ, со прест҃ы́мъ и҆ бл҃ги́мъ и҆ животворѧ́щимъ твои́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

І҆ере́й: Ми́ръ всѣ̑мъ.

Ли́къ: И҆ дꙋ́хови твоемꙋ̀.

Дїа́конъ: Возлю́бимъ дрꙋ́гъ дрꙋ́га, да є҆диномы́слїемъ и҆сповѣ́мы.

Ли́къ: Ѻ҆ц҃а̀ и҆ сн҃а и҆ ст҃а́го дх҃а, трⷪ҇цꙋ є҆диносꙋ́щнꙋю и҆ нераздѣ́льнꙋю.

И҆ сщ҃е́нникъ покланѧ́етсѧ три́жды, глаго́лѧ та́йнѡ:

Возлюблю́ тѧ, гдⷭ҇и, крѣ́посте моѧ̀, гдⷭ҇ь ᲂу҆твержде́нїе моѐ и҆ прибѣ́жище моѐ. [Три́жды.]

И҆ цѣлꙋ́етъ ст҃а̑ѧ си́це, ꙗ҆́коже сꙋ́ть покровє́на, пе́рвѣе верхꙋ̀ ст҃а́гѡ ді́скоса та́же верхꙋ̀ ст҃а́гѡ поти́ра, и҆ кра́й ст҃ы́ѧ трапе́зы пред̾ собо́ю. А҆́ще же бꙋ́дꙋтъ сщ҃е́нникѡвъ два̀, и҆лѝ мно́жае, то̀ и҆ ѻ҆нѝ цѣлꙋ́ютъ ст҃а̑ѧ всѝ, и҆ дрꙋ́гъ дрꙋ́га въ ра́мена. Настоѧ́тель же глаго́летъ: Хрⷭ҇то́съ посредѣ̀ на́съ. И҆ ѿвѣща́етъ цѣлова́вый: И҆ є҆́сть, и҆ бꙋ́детъ.

Та́кожде и҆ дїа́кони, а҆́ще бꙋ́дꙋтъ два̀, и҆лѝ трѝ, цѣлꙋ́ютъ кі́йждо ѡ҆ра́рь сво́й, и҆дѣ́же крⷭ҇та̀ ѡ҆́бразъ, и҆ дрꙋ́гъ дрꙋ́га въ ра́мена, то́жде глаго́люще, є҆́же и҆ сщ҃е́нницы. Подо́бнѣ же и҆ дїа́конъ спокланѧ́етсѧ, на не́мже стои́тъ мѣ́стѣ, и҆ цѣлꙋ́етъ ѡ҆ра́рь сво́й, и҆дѣ́же є҆́сть крⷭ҇та̀ ѡ҆́бразъ, и҆ та́кѡ возглаша́етъ:

Двє́ри, двє́ри, премꙋ́дростїю во́нмемъ.

Сщ҃е́нникъ же воздвиза́етъ воздꙋ́хъ, и҆ держи́тъ над̾ ст҃ы́ми дармѝ. А҆́ще же и҆ні́и бꙋ́дꙋтъ сщ҃е́нницы слꙋжа́щїи, та́кожде воздвиза́ютъ ст҃ы́й воздꙋ́хъ, и҆ держа́тъ над̾ ст҃ы́ми дармѝ, потрѧса́юще, и҆ глаго́люще къ себѣ̀, ꙗ҆́коже и҆ лю́дїе, и҆сповѣ́данїе вѣ́ры:

Вѣ́рꙋю во є҆ди́наго бг҃а ѻ҆ц҃а̀ вседержи́телѧ, творца̀ нб҃ꙋ и҆ землѝ, ви̑димымъ же всѣ̑мъ и҆ неви̑димымъ. И҆ во є҆ди́наго гдⷭ҇а і҆и҃са хрⷭ҇та̀, сн҃а бж҃їѧ, є҆диноро́днаго, и҆́же ѿ ѻ҆ц҃а̀ рожде́ннаго пре́жде всѣ́хъ вѣ̑къ: свѣ́та ѿ свѣ́та, бг҃а и҆́стинна ѿ бг҃а и҆́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, є҆диносꙋ́щна ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆́мже всѧ̑ бы́ша. На́съ ра́ди человѣкъ и҆ на́шегѡ ра́ди сп҃се́нїѧ, сше́дшаго съ нб҃съ, и҆ воплоти́вшагосѧ ѿ дх҃а ст҃а и҆ мр҃і́и дв҃ы, и҆ вочеловѣ́чшасѧ. Распѧ́таго же за ны̀ при понті́йстѣмъ пїла́тѣ, и҆ страда́вша, и҆ погребе́нна. И҆ воскрⷭ҇шаго въ тре́тїй де́нь, по писа́нїємъ. И҆ возше́дшаго на нб҃са̀, и҆ сѣдѧ́ща ѻ҆деснꙋ́ю ѻ҆ц҃а̀. И҆ па́ки грѧдꙋ́щаго со сла́вою, сꙋди́ти живы̑мъ и҆ мє́ртвымъ, є҆гѡ́же црⷭ҇твїю не бꙋ́детъ конца̀. И҆ въ дх҃а ст҃а́го, гдⷭ҇а, животворѧ́щаго, и҆́же ѿ ѻ҆ц҃а̀ и҆сходѧ́щаго, и҆́же со ѻ҆ц҃е́мъ и҆ сн҃омъ спокланѧ́ема, и҆ ссла́вима, глаго́лавшаго прⷪ҇рѡ́ки. Во є҆ди́нꙋ ст҃ꙋ́ю собо́рнꙋю и҆ а҆пⷭ҇льскꙋю цр҃ковь. И҆сповѣ́дꙋю є҆ди́но кр҃ще́нїе, во ѡ҆ставле́нїе грѣхѡ́въ. Ча́ю воскрⷭ҇нїѧ ме́ртвыхъ: И҆ жи́зни бꙋ́дꙋщагѡ вѣ́ка. Ами́нь.

Дїа́конъ: Ста́немъ до́брѣ, ста́немъ со стра́хомъ, во́нмемъ, ст҃о́е возноше́нїе въ ми́рѣ приноси́ти.

Ли́къ: Ми́лость ми́ра, же́ртвꙋ хвале́нїѧ.

И҆ сщ҃е́нникъ ᲂу҆́бѡ, взе́мъ воздꙋ́хъ ѿ ст҃ы́хъ, и҆ цѣлова́въ и҆̀, полага́етъ на є҆ди́но мѣ́сто, глаго́лѧ: Бл҃года́ть гдⷭ҇а:

Дїа́конъ же, поклони́всѧ, вхо́дитъ во ст҃ы́й ѻ҆лта́рь, и҆ прїи́мъ рїпі́дꙋ, вѣ́етъ ст҃а̑ѧ бл҃гоговѣ́йнѡ. А҆́ще же нѣ́сть рїпі́ды, твори́тъ сїѐ со є҆ди́нѣмъ покро́вцемъ.

Возглаше́нїе:

Бл҃года́ть гдⷭ҇а на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀, и҆ любы̀ бг҃а и҆ ѻ҆ц҃а̀, и҆ прича́стїе ст҃а́гѡ дх҃а, бꙋ́ди со всѣ́ми ва́ми.

Ли́къ: И҆ со дꙋ́хомъ твои́мъ.

Сщ҃е́нникъ: Горѣ̀ и҆мѣ́имъ сердца̀.

Ли́къ: И҆́мамы ко гдⷭ҇ꙋ.

Сщ҃е́нникъ: Бл҃годари́мъ гдⷭ҇а.

Ли́къ: Досто́йно и҆ пра́ведно є҆́сть покланѧ́тисѧ ѻ҆ц҃ꙋ̀ и҆ сн҃ꙋ и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, трⷪ҇цѣ є҆диносꙋ́щнѣй и҆ нераздѣ́льнѣй.

Сщ҃е́нникъ же мо́литсѧ:

Досто́йно и҆ пра́ведно тѧ̀ пѣ́ти, тѧ̀ бл҃гослови́ти, тѧ̀ хвали́ти, тѧ̀ бл҃годари́ти, тебѣ̀ покланѧ́тисѧ на всѧ́комъ мѣ́стѣ влⷣчествїѧ твоегѡ̀: ты́ бо є҆сѝ бг҃ъ неизрече́ненъ, недовѣ́домь, неви́димь, непостижи́мь, при́снѡ сы́й, та́кожде сы́й, ты̀ и҆ є҆диноро́дный тво́й сн҃ъ, и҆ дх҃ъ тво́й ст҃ы́й: ты̀ ѿ небытїѧ въ бытїѐ на́съ приве́лъ є҆сѝ, и҆ ѿпа́дшыѧ возста́вилъ є҆сѝ па́ки, и҆ не ѿстꙋпи́лъ є҆сѝ всѧ̑ творѧ̀, до́ндеже на́съ на нб҃о возве́лъ є҆сѝ, и҆ црⷭ҇тво твоѐ дарова́лъ є҆сѝ бꙋ́дꙋщее. Ѡ҆ си́хъ всѣ́хъ бл҃годари́мъ тѧ̀, и҆ є҆диноро́днаго твоего̀ сн҃а, и҆ дх҃а твоего̀ ст҃а́го, ѡ҆ всѣ́хъ, и҆̀хже вѣ́мы и҆ и҆́хже не вѣ́мы, ꙗ҆вле́нныхъ и҆ неѧвле́нныхъ бл҃годѣѧ́нїихъ бы́вшихъ на на́съ. Бл҃годари́мъ тѧ̀ и҆ ѡ҆ слꙋ́жбѣ се́й, ю҆́же ѿ рꙋ́къ на́шихъ прїѧ́ти и҆зво́лилъ є҆сѝ, а҆́ще и҆ предстоѧ́тъ тебѣ̀ ты́сѧщы а҆рха́гг҃лѡвъ и҆ тьмы̑ а҆́гг҃лѡвъ, херꙋві́ми и҆ серафі́ми, шестокрила́тїи, многоѻчи́тїи возвыша́щїисѧ перна́тїи.

Возглаше́нїе: Побѣ́днꙋю пѣ́снь пою́ще, вопїю́ще, взыва́юще и҆ глаго́люще.

Ли́къ: Ст҃ъ, ст҃ъ, ст҃ъ гдⷭ҇ь саваѡ́ѳъ, и҆спо́лнь нб҃о и҆ землѧ̀ сла́вы твоеѧ̀: ѡ҆са́нна въ вы́шнихъ, бл҃гослове́нъ грѧды́й во и҆́мѧ гдⷭ҇не, ѡ҆са́нна въ вы́шнихъ.

И҆ здѣ̀ па́ки дїа́конъ, прїи́мъ ст҃ꙋ́ю ѕвѣзди́цꙋ ѿ ст҃а́гѡ ді́скоса, твори́тъ крⷭ҇та̀ ѡ҆́бразъ верхꙋ̀ є҆гѡ̀, и҆ цѣлова́въ ю҆̀, полага́етъ. Та́же прихо́дитъ, и҆ ста́нетъ на деснѣ́й странѣ̀: и҆ взе́мъ рїпі́дꙋ въ рꙋ́цѣ, ѡ҆ма́хиваетъ ти́хѡ со всѧ́кимъ внима́нїемъ и стра́хомъ верхꙋ̀ ст҃ы́хъ дарѡ́въ, ꙗ҆́кѡ не сѣ́сти мꙋ́хамъ, ни и҆но́мꙋ чесомꙋ̀ таково́мꙋ.

Сщ҃е́нникъ мо́литсѧ:

Съ си́ми и҆ мы̀ блаже́нными си́лами, влⷣко человѣколю́бче, вопїе́мъ и҆ глаго́лемъ: ст҃ъ є҆сѝ и҆ прест҃ъ, ты̀, и҆ є҆диноро́дный тво́й сн҃ъ, и҆ дх҃ъ тво́й ст҃ы́й: ст҃ъ є҆сѝ и҆ прест҃ъ, и҆ великолѣ́пна сла́ва твоѧ̀, и҆́же мі́ръ тво́й та́кѡ возлюби́лъ є҆сѝ, ꙗ҆́коже сн҃а твоего̀ є҆диноро́днаго да́ти, да всѧ́къ вѣ́рꙋѧй въ него̀ не поги́бнетъ, но и҆́мать живо́тъ вѣ́чный: и҆́же прише́дъ, и҆ всѐ є҆́же ѡ҆ на́съ смотре́нїе и҆спо́лнивъ, въ но́щь, въ ню́же предаѧ́шесѧ, па́че же са́мъ себѐ предаѧ́ше, за мїрскі́й живо́тъ, прїе́мъ хлѣ́бъ во ст҃ы̑ѧ своѧ̑ и҆ пречи̑стыѧ и҆ непорѡ́чныѧ рꙋ́ки, бл҃годари́въ и҆ бл҃гослови́въ, ѡ҆свѧти́въ, преломи́въ, дадѐ ст҃ы̑мъ свои̑мъ ᲂу҆ч҃нкѡ́мъ и҆ а҆пⷭ҇лѡмъ, ре́къ:

Возглаше́нїе:

Прїими́те, ꙗ҆ди́те, сїѐ є҆́сть тѣ́ло моѐ, є҆́же за вы̀ ломи́мое во ѡ҆ставле́нїе грѣхѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Семꙋ́ же глаго́лемꙋ, показꙋ́етъ сщ҃е́нникꙋ дїа́конъ ст҃ы́й ді́скосъ, держѧ̀ и҆ ѡ҆ра́рь тремѝ пє́рсты десни́цы. Подо́бнѣ, и҆ є҆гда̀ глаго́летъ сщ҃е́нникъ: Пі́йте ѿ неѧ̀ всѝ: споказꙋ́етъ дїа́конъ ст҃ы́й поти́ръ.

Сщ҃е́нникъ та́йнѡ: Подо́бнѣ и҆ ча́шꙋ по ве́чери, глаго́лѧ:

Возглаше́нїе:

Пі́йте ѿ неѧ̀ всѝ, сїѧ̀ є҆́сть кро́вь моѧ̀ но́вагѡ завѣ́та, ꙗ҆́же за вы̀ и҆ за мнѡ́ги и҆злива́емаѧ, во ѡ҆ставле́нїе грѣхѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Сщ҃е́нникъ мо́литсѧ:

Помина́юще ᲂу҆́бѡ сп҃си́тельнꙋю сїю̀ за́повѣдь, и҆ всѧ̑ ꙗ҆̀же ѡ҆ на́съ бы̑вшаѧ: крⷭ҇тъ, гро́бъ, тридне́вное воскрⷭ҇нїе, на нб҃са̀ восхожде́нїе, ѡ҆деснꙋ́ю сѣдѣ́нїе, второ́е и҆ сла́вное па́ки прише́ствїе.

Возглаше́нїе:

Твоѧ̑ ѿ твои́хъ тебѣ̀ приносѧ́ще ѡ҆ всѣ́хъ и҆ за всѧ̑.

Семꙋ́ же глаго́лемꙋ, дїа́конъ, прело́жъ рꙋ́цѣ крⷭ҇тоѡбра́знѣ, и҆ под̾е́мъ ст҃ы́й ді́скосъ и҆ ст҃ы́й поти́ръ, покло́нитсѧ ᲂу҆миле́ннѣ.

Ли́къ: Тебѐ пое́мъ, тебѐ бл҃гослови́мъ, тебѣ̀ бл҃годари́мъ, гдⷭ҇и, и҆ мо́лимъ ти сѧ, бж҃е на́шъ.

Сщ҃е́нникъ же мо́литсѧ:

Є҆щѐ прино́симъ тѝ слове́снꙋю сїю̀ и҆ безкро́внꙋю слꙋ́жбꙋ, и҆ про́симъ, и҆ мо́лимъ, и҆ ми́ли сѧ дѣ́емъ, низпослѝ дх҃а твоего̀ ст҃а́го на ны̀, и҆ на предлежа́щыѧ да́ры сїѧ̑.

И҆ дїа́конъ ᲂу҆́бѡ ѿлага́етъ рїпі́дꙋ, и҆ прихо́дитъ бли́зъ ко і҆ере́ю, и҆ покланѧ́ютсѧ ѻ҆́ба три́жды пред̾ ст҃о́ю трапе́зою, молѧ́щасѧ въ себѣ̀ и҆ глаго́люще:

Сщ҃е́нникъ: Гдⷭ҇и, и҆́же прест҃а́го твоего̀ дх҃а въ тре́тїй ча́съ а҆пⷭ҇лѡмъ твои̑мъ низпосла́вый, тогѡ̀, бл҃гі́й, не ѿимѝ ѿ на́съ: но ѡ҆бновѝ на́съ молѧ́щихъ ти сѧ.

Дїа́конъ сті́хъ: Се́рдце чи́сто сози́жди во мнѣ̀, бж҃е, и҆ дꙋ́хъ пра́въ ѡ҆бновѝ во ᲂу҆тро́бѣ мое́й.

Па́ки сщ҃е́нникъ: Гдⷭ҇и, и҆́же прест҃а́го твоего̀ дх҃а:

Дїа́конъ сті́хъ: Не ѿве́ржи менѐ ѿ лица̀ твоегѡ̀, и҆ дх҃а твоегѡ̀ ст҃а́гѡ не ѿимѝ ѿ менє̀.

И҆ па́ки сщ҃е́нникъ: Гдⷭ҇и, и҆́же прест҃а́го твоего̀ дх҃а:

Та́же главꙋ̀ приклони́въ дїа́конъ и҆ показꙋ́ѧ со ѡ҆раре́мъ ст҃ы́й хлѣ́бъ, глаго́летъ ти́химъ гла́сомъ:

Бл҃гословѝ, влады́ко, ст҃ы́й хлѣ́бъ.

Сщ҃е́нникъ же воскло́ньсѧ зна́менꙋетъ ст҃ы́й хлѣ́бъ глаго́лѧ:

И҆ сотворѝ ᲂу҆́бѡ хлѣ́бъ се́й, чтⷭ҇но́е тѣ́ло хрⷭ҇та̀ твоегѡ̀.

Дїа́конъ: А҆ми́нь.

И҆ па́ки дїа́конъ:

Бл҃гословѝ, влады́ко, ст҃ꙋ́ю ча́шꙋ.

И҆ сщ҃е́нникъ бл҃гословлѧ́ѧ глаго́летъ:

А҆ є҆́же въ ча́ши се́й, чтⷭ҇нꙋ́ю кро́вь хрⷭ҇та̀ твоегѡ̀.

Дїа́конъ: А҆ми́нь.

И҆ па́ки дїа́конъ, показꙋ́ѧ и҆ ѻ҆боѧ̀ ст҃а̑ѧ, глаго́летъ:

Бл҃гословѝ, влады́ко, ѻ҆боѧ̀.

Сщ҃е́нникъ же, бл҃гословлѧ́ѧ ѻ҆боѧ̀ ст҃а̑ѧ, глаго́летъ:

Преложи́въ дх҃омъ твои́мъ ст҃ы́мъ.

Дїа́конъ: А҆ми́нь, а҆ми́нь, а҆ми́нь.

И҆ главꙋ̀ подклони́въ дїа́конъ сщ҃е́нникꙋ глаго́летъ:

Помѧни́ мѧ, ст҃ы́й влады́ко, грѣ́шнаго.

Сщ҃е́нникъ же глаго́летъ:

Да помѧне́тъ тѧ̀ гдⷭ҇ь бг҃ъ во црⷭ҇твїи свое́мъ, всегда̀, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Дїа́конъ же ре́къ: А҆ми́нь, прехо́дитъ, на не́мже пе́рвѣе стоѧ́ше мѣ́стѣ.

Сщ҃е́нникъ же мо́литсѧ:

Ꙗ҆́коже бы́ти причаща́ющымсѧ, во трезвѣ́нїе дꙋшѝ, во ѡ҆ставле́нїе грѣхѡ́въ, въ приѡбще́нїе ст҃а́гѡ твоегѡ̀ дх҃а, во и҆сполне́нїе црⷭ҇твїѧ нбⷭ҇нагѡ, въ дерзнове́нїе є҆́же къ тебѣ̀, не въ сꙋ́дъ, и҆лѝ во ѡ҆сꙋжде́нїе.

Є҆щѐ прино́симъ тѝ слове́снꙋю сїю̀ слꙋ́жбꙋ, ѡ҆ и҆̀же въ вѣ́рѣ почи́вшихъ, пра́ѻтцѣхъ, ѻ҆тцѣ́хъ, патрїа́рсѣхъ, прⷪ҇ро́цѣхъ, а҆пⷭ҇лѣхъ, проповѣ́дницѣхъ, є҆ѵⷢ҇лі́стѣхъ, мч҃нцѣхъ, и҆сповѣ́дницѣхъ, возде́ржницѣхъ, и҆ ѡ҆ всѧ́комъ дꙋ́сѣ пра́веднѣмъ въ вѣ́рѣ сконча́вшемсѧ.

И҆ прїемъ кади́ло сщ҃е́нникъ возглаша́етъ:

И҆зрѧ́днѡ ѡ҆ престѣ́й, пречⷭ҇тѣй, пребл҃гослове́ннѣй, сла́внѣй влⷣчцѣ на́шей бцⷣѣ и҆ приснодв҃ѣ мр҃і́и.

И҆ кади́тъ пред̾ ст҃о́ю трапе́зою три́жды. Та́же дїа́конъ кади́тъ ст҃ꙋ́ю трапе́зꙋ ѡ҆́крестъ и҆ помина́етъ, ꙗ҆̀же хо́щетъ: ᲂу҆со́пшыѧ и҆ живы̑ѧ.

Ли́къ пое́тъ:

Досто́йно є҆́сть ꙗ҆́кѡ вои́стиннꙋ бл҃жи́ти тѧ̀ бцⷣꙋ, приснобл҃же́ннꙋю и҆ пренепоро́чнꙋю, и҆ мт҃рь бг҃а на́шегѡ.

Чтⷭ҇нѣ́йшꙋю херꙋві̑мъ и҆ сла́внѣйшꙋю без̾ сравне́нїѧ серафі̑мъ, без̾ и҆стлѣ́нїѧ бг҃а сло́ва ро́ждшꙋю, сꙋ́щꙋю бцⷣꙋ тѧ̀ велича́емъ.

Сщ҃е́нникъ же мо́литсѧ:

Ѡ҆ ст҃ѣ́мъ і҆ѡа́ннѣ прⷪ҇ро́цѣ, прⷣте́чи и҆ крⷭ҇ти́тели, ѡ҆ ст҃ы́хъ сла́вныхъ и҆ всехва́льныхъ а҆пⷭ҇лѣхъ, ѡ҆ ст҃ѣ́мъ и҆́мⷬ҇къ, є҆гѡ́же и҆ па́мѧть соверша́емъ, и҆ ѡ҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ твои́хъ: и҆́хже мл҃твами посѣтѝ на́съ, бж҃е.

И҆ помѧнѝ всѣ́хъ ᲂу҆со́пшихъ ѡ҆ наде́жди воскрⷭ҇нїѧ жи́зни вѣ́чныѧ.

И҆ помина́етъ, и҆̀хже хо́щетъ, ᲂу҆со́пшихъ по и҆менѡ́мъ.

И҆ ᲂу҆поко́й и҆̀хъ, и҆дѣ́же присѣща́етъ свѣ́тъ лица̀ твоегѡ̀.

Є҆щѐ мо́лимъ тѧ̀, помѧнѝ, гдⷭ҇и, всѧ́кое є҆пі́скопство правосла́вныхъ, пра́вѡ пра́вѧщихъ сло́во твоеѧ̀ и҆́стины, всѧ́кое пресвѵ́терство, во хрⷭ҇тѣ̀ дїа́конство, и҆ всѧ́кїй сщ҃е́нническїй чи́нъ.

Є҆щѐ прино́симъ тѝ слове́снꙋю сїю̀ слꙋ́жбꙋ, ѡ҆ вселе́ннѣй, ѡ҆ ст҃ѣ́й собо́рнѣй и҆ а҆пⷭ҇льстѣй цр҃кви, ѡ҆ и҆̀же въ чистотѣ̀ и҆ честнѣ́мъ жи́тельствѣ пребыва́ющихъ: ѡ҆ бг҃храни́мѣй странѣ̀ на́шей, власте́хъ и҆ во́инствѣ є҆ѧ̀. Да́ждь и҆̀мъ, гдⷭ҇и, ми́рное правленїе, да и҆ мы̀ въ тишинѣ̀ и҆́хъ ти́хое и҆ безмо́лвное житїѐ поживе́мъ, во всѧ́комъ бл҃гоче́стїи и҆ чистотѣ̀.

И҆ по пѣ́нїи стїха̀, сщ҃е́нникъ возглаша́етъ:

Въ пе́рвыхъ помѧнѝ, гдⷭ҇и, вели́каго господи́на и҆ ѻ҆тца̀ на́шего а҆леѯі́а, ст҃ѣ́йшаго патрїа́рха моско́вскаго и҆ всеѧ̀ рꙋсѝ, и҆ господи́на на́шего, преѡсщ҃е́ниѣйшаго [и҆́мⷬ҇къ], є҆пⷭ҇кпа, [є҆гѡ́же є҆́стъ ѡ҆́бласть,] и҆̀хже да́рꙋй ст҃ы̑мъ твои̑мъ цр҃квамъ, въ ми́рѣ, цѣ́лыхъ, чтⷭ҇ны́хъ, здра́выхъ, долгоде́нствꙋющихъ, пра́вѡ пра́вѧщихъ сло́во твоеѧ̀ и҆́стины.

Пѣвцы̀ пою́тъ: И҆ всѣ́хъ и҆ всѧ̑.

Сщ҃е́нникъ мо́литсѧ:

Помѧнѝ, гдⷭ҇и, гра́дъ се́й, въ не́мже живе́мъ, [и҆лѝ ве́сь, сїю̀, въ не́йже живе́мъ, и҆лѝ ѡ҆би́тель сїю̀, въ не́йже живе́мъ] и҆ всѧ́кїй гра́дъ и҆ странꙋ̀, и҆ вѣ́рою живꙋ́щихъ въ ни́хъ. Помѧнѝ, гдⷭ҇и, пла́вающихъ, пꙋтеше́ствꙋющихъ, недꙋ́гꙋющихъ, стра́ждꙋщихъ, плѣне́нныхъ, и҆ сп҃се́нїе и҆́хъ. Помѧнѝ, гдⷭ҇и, плодоносѧ́щихъ и҆ добротворѧ́щихъ во ст҃ы́хъ твои́хъ цр҃квахъ, и҆ помина́ющихъ ᲂу҆бѡ́гїѧ, и҆ на всѧ̑ ны̀ млⷭ҇ти твоѧ̑ низпослѝ.

И҆ помина́етъ по и҆менѡ́мъ, и҆̀хже хо́щетъ, живы́хъ.

Возглаше́нїе: И҆ да́ждь на́мъ є҆ди́нѣми ᲂу҆сты̀ и҆ є҆ди́нѣмъ се́рдцемъ сла́вити и҆ воспѣва́ти пречⷭ҇тно́е и҆ великолѣ́пое и҆́мѧ твоѐ, ѻ҆ц҃а̀ и҆ сн҃а и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Сщ҃е́нникъ, ѡбра́щьсѧ ко две́ремъ и҆ бл҃гословлѧ́ѧ, глаго́летъ:

И҆ да бꙋ́дꙋтъ млⷭ҇ти вели́кагѡ бг҃а и҆ сп҃са на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀ со всѣ́ми ва́ми.

Ли́къ: И҆ со дꙋ́хомъ твои́мъ.

Дїа́конъ, прїе́мъ вре́мѧ ѿ сщ҃е́нника, и҆схо́дитъ, и҆ ста́въ на ѡ҆бы́чнѣмъ мѣ́стѣ, глаго́летъ:

Всѧ̑ ст҃ы̑ѧ помѧнꙋ́вше, па́ки и҆ па́ки ми́ромъ гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Ѡ҆ принесе́нныхъ и҆ ѡ҆сщ҃е́нныхъ чтⷭ҇ны́хъ дарѣ́хъ, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Ꙗ҆́кѡ да чл҃вѣколю́бецъ бг҃ъ на́шъ, прїе́мъ ѧ҆̀ во ст҃ы́й и҆ пренбⷭ҇ный и҆ мы́сленный сво́й же́ртвенникъ, въ воню̀ бл҃гоꙋха́нїѧ дꙋхо́внагѡ, возниспо́слетъ на́мъ бж҃е́ственнꙋю бл҃года́ть и҆ да́ръ ст҃а́гѡ дх҃а, помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Ѡ҆ и҆зба́витисѧ на́мъ ѿ всѧ́кїѧ ско́рби, гнѣ́ва и҆ нꙋ́жды, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Сщ҃е́нникъ же мо́литсѧ:

Тебѣ̀ предлага́емъ живо́тъ на́шъ ве́сь и҆ наде́ждꙋ, влⷣко чл҃вѣколю́бче, и҆ про́симъ, и҆ мо́лимъ, и҆ ми́ли сѧ дѣ́емъ: сподо́би на́съ причасти́тисѧ нбⷭ҇ныхъ твои́хъ и҆ стра́шныхъ та̑инъ, сеѧ̀ сщ҃е́нныѧ и҆ дꙋхо́вныѧ трапе́зы, съ чи́стою со́вѣстїю, во ѡ҆ставле́нїе грѣхѡ́въ, въ проще́нїе согрѣше́нїй, во ѻ҆бще́нїе дх҃а ст҃а́гѡ, въ наслѣ́дїе црⷭ҇твїѧ нбⷭ҇нагѡ, въ дерзнове́нїе є҆́же къ тебѣ̀, не въ сꙋ́дъ и҆лѝ во ѡ҆сꙋжде́нїе.

Дїа́конъ: Застꙋпѝ, сп҃сѝ, поми́лꙋй и҆ сохранѝ на́съ, бж҃е, твое́ю бл҃года́тїю.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Днѐ всегѡ̀ соверше́нна, ст҃а, ми́рна и҆ безгрѣ́шна, ᲂу҆ гдⷭ҇а про́симъ.

Ли́къ: Пода́й, гдⷭ҇и.

А҆́гг҃ла ми́рна, вѣ́рна наста́вника, храни́телѧ дꙋ́шъ и҆ тѣле́съ на́шихъ, ᲂу҆ гдⷭ҇а про́симъ.

Ли́къ: Пода́й, гдⷭ҇и.

Проще́нїѧ и҆ ѡ҆ставле́нїѧ грѣхѡ́въ и҆ прегрѣше́нїй на́шихъ, ᲂу҆ гдⷭ҇а про́симъ.

Ли́къ: Пода́й, гдⷭ҇и.

До́брыхъ и҆ поле́зныхъ дꙋша́мъ на́шымъ и҆ ми́ра мі́рови, ᲂу҆ гдⷭ҇а про́симъ.

Ли́къ: Пода́й, гдⷭ҇и.

Про́чее вре́мѧ живота̀ на́шегѡ въ ми́рѣ и҆ покаѧ́нїи сконча́ти, ᲂу҆ гдⷭ҇а про́симъ.

Ли́къ: Пода́й, гдⷭ҇и.

Хрⷭ҇тїа́нскїѧ кончи́ны живота̀ на́шегѡ, безболѣ́знены, непосты́дны, ми́рны, и҆ до́брагѡ ѿвѣ́та на стра́шнѣмъ сꙋди́щи хрⷭ҇то́вѣ, про́симъ.

Ли́къ: Пода́й, гдⷭ҇и.

Соедине́нїе вѣ́ры и҆ прича́стїе ст҃а́гѡ дх҃а и҆спроси́вше, са́ми себѐ, и҆ дрꙋ́гъ дрꙋ́га, и҆ ве́сь живо́тъ на́шъ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ предади́мъ.

Ли́къ: Тебѣ̀, гдⷭ҇и.

Сщ҃е́нникъ возглаше́нїе:

И҆ сподо́би на́съ, влⷣко, со дерзнове́нїемъ, неѡсꙋжде́ннѡ смѣ́ти призыва́ти тебѐ нбⷭ҇наго бг҃а ѻ҆ц҃а̀, и҆ глаго́лати.

Лю́дїе: Ѻ҆́ч҃е на́шъ, и҆́же є҆сѝ на нб҃сѣ́хъ, да ст҃и́тсѧ и҆́мѧ твоѐ, да прїи́детъ црⷭ҇твїе твоѐ, да бꙋ́детъ во́лѧ твоѧ̀, ꙗ҆́кѡ на нб҃сѝ и҆ на землѝ. Хлѣ́бъ на́шъ насꙋ́щный да́ждь на́мъ дне́сь: и҆ ѡ҆ста́ви на́мъ до́лги на́шѧ, ꙗ҆́коже и҆ мы̀ ѡ҆ставлѧ́емъ должникѡ́мъ на́шымъ: и҆ не введѝ на́съ во и҆скꙋше́нїе, но и҆зба́ви на́съ ѿ лꙋка́вагѡ.

Сщ҃е́нникъ:

Ꙗ҆́кѡ твоѐ є҆́сть црⷭ҇тво, и҆ си́ла, и҆ сла́ва, ѻ҆ц҃а̀ и҆ сн҃а и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Та́же: Ми́ръ всѣ̑мъ. Ли́къ: И҆ дꙋ́хови твоемꙋ̀.

Дїа́конъ: Главы̑ ва́шѧ гдⷭ҇еви приклони́те.

Ли́къ: Тебѣ̀, гдⷭ҇и.

Сщ҃е́нникъ мо́литсѧ:

Бл҃годари́мъ тѧ̀, цр҃ю̀ неви́димый, и҆́же неисче́тною твое́ю си́лою всѧ̑ содѣ́тельствовалъ є҆сѝ, и҆ мно́жествомъ млⷭ҇ти твоеѧ̀ ѿ небытїѧ̀ въ бытїѐ всѧ̑ приве́лъ є҆сѝ. Са́мъ, влⷣко, съ нб҃сѐ при́зри на подкло́ншыѧ тебѣ̀ главы̑ своѧ̑: не бо̀ подклони́ша пло́ти и҆ кро́ви, но тебѣ̀ стра́шномꙋ бг҃ꙋ. Ты̀ ᲂу҆̀бо, влⷣко, предлежа̑щаѧ всѣ̑мъ на́мъ во бл҃го́е и҆зравнѧ́й, по коегѡ́ждо свое́й потре́бѣ: пла́вающымъ спла́вай, пꙋтеше́ствꙋющымъ спꙋтеше́ствꙋй, недꙋ́гꙋющыѧ и҆сцѣлѝ, врачꙋ̀ дꙋ́шъ и҆ тѣле́съ.

Возглаше́нїе: Бл҃года́тїю, и҆ щедро́тами, и҆ чл҃вѣколю́бїемъ є҆диноро́днагѡ сн҃а твоегѡ̀, съ ни́мже бл҃гослове́нъ є҆сѝ, со прест҃ы́мъ и҆ бл҃ги́мъ и животворѧ́щимъ твои́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Сщ҃е́нникъ же мо́литсѧ:

Вонмѝ, гдⷭ҇и і҆и҃се хрⷭ҇тѐ бж҃е на́шъ, ѿ ст҃а́гѡ жили́ща твоегѡ̀ и҆ ѿ прⷭ҇то́ла сла́вы црⷭ҇твїѧ твоегѡ̀, и҆ прїидѝ во є҆́же ѡ҆ст҃и́ти на́съ, и҆́же горѣ̀ со ѻ҆ц҃е́мъ сѣдѧ́й, и҆ здѣ̀ на́мъ неви́димѡ спребыва́ѧй: и҆ сподо́би держа́вною твое́ю рꙋко́ю препода́ти на́мъ пречⷭ҇тое тѣ́ло твоѐ и҆ чтⷭ҇нꙋ́ю кро́вь, и҆ на́ми всѣ̑мъ лю́демъ.

Се́й мл҃твѣ глаго́лемѣй, дїа́конъ, стоѧ́й пред̾ ст҃ы́ми две́рьми, ѡ҆поѧсꙋ́етсѧ ѡ҆раре́мъ крⷭ҇тови́днѡ. Та́же покланѧ́етсѧ сщ҃е́нникъ, подо́бнѣ и҆ дїа́конъ, на не́мже стои́тъ мѣ́стѣ, глаго́люще та́йнѡ, три́жды:

Бж҃е, ѡ҆чи́сти мѧ̀ грѣ́шнаго и҆ поми́лꙋй мѧ̀.

Є҆гда́ же ви́дитъ дїа́конъ сщ҃е́нника простира́юща рꙋ́цѣ и҆ прикаса́ющасѧ ст҃о́мꙋ хлѣ́бꙋ, во є҆́же сотвори́ти ст҃о́е возноше́нїе, возглаша́етъ:

Во́нмемъ.

Сщ҃е́нникъ же, возносѧ̀ ст҃ы́й хлѣ́бъ, возглаша́етъ:

Ст҃а̑ѧ ст҃ы̑мъ.

Ли́къ: Є҆ди́нъ ст҃ъ, є҆ди́нъ гдⷭ҇ь, і҆и҃съ хрⷭ҇то́съ, во сла́вꙋ бг҃а ѻ҆ц҃а̀. А҆ми́нь.

И҆ пою́тъ ли́цы кїнѡні́къ днѐ, и҆лѝ ст҃а́гѡ. Дїа́конъ же вхо́дитъ во ст҃ы́й ѻ҆лта́рь, и҆ ста́въ ѡ҆деснꙋ́ю сщ҃е́нника, глаго́летъ:

Раздробѝ, влады́ко, ст҃ы́й хлѣ́бъ.

Сщ҃е́нникъ же раздроблѧ́ѧ и҆̀ на четы́ре ча̑сти со внима́нїемъ и҆ бл҃гоговѣ́нїемъ, глаго́летъ:

Раздроблѧ́етсѧ и҆ раздѣлѧ́етсѧ а҆́гнецъ бж҃їи, раздроблѧ́емый и҆ нераздѣлѧ́емый, всегда̀ ꙗ҆до́мый и҆ никогда́же и҆ждива́емый, но причаща́ющыѧсѧ ѡ҆сщ҃а́ѧй.

Ѡ҆ раздробле́нїи ст҃а́гѡ а҆́гнца.

Подоба́етъ тебѣ̀ вѣ́дати, ѽ і҆ере́е, ꙗ҆́кѡ раздроблѧ́ѧ ст҃ы́й а҆́гнецъ, полага́й ча̑сти кре́стнымъ зна́менїемъ до́лꙋ ко ст҃о́мꙋ ді́скосꙋ, закла́нїемъ же горѣ̀, ꙗ҆́коже пре́жде, є҆гда̀ закала́шесѧ.

І҆И҃С ᲂу҆́бѡ полага́й на вы́шней странѣ̀ ст҃а́гѡ ді́скоса, ꙗ҆́же є҆́сть на восто́цѣ: Х҃С же, ѿ до́лꙋ, є҆́же є҆́сть на за́падѣ: а҆ є҆́же, НЇ, ѿ сѣ́верныѧ страны̀, КА же, съ полꙋ́денныѧ страны̀, ꙗ҆́коже здѣ̀ и҆з̾ѡбрази́сѧ.

І҆И҃С, ᲂу҆́бѡ ча́сть взе́мъ, и҆сполнѧ́й ст҃ꙋ́ю ча́шꙋ. Х҃С же ча́сть раздроблѧ́й сщ҃е́нникѡмъ и҆ дїа́конѡмъ. Ты̑ѧ же двѣ̀ ча̑сти ст҃ы̑ѧ, є҆́же НЇ, и҆ є҆́же КА, прича́стникѡмъ да раздроблѧ́еши на ча̑сти ма̑лыѧ, є҆ли́кѡ бꙋ́детъ дово́льно по разсмотре́нїю твоемꙋ̀. А҆ ѿ ча́сти прест҃ы́ѧ бцⷣы, и҆лѝ девѧти́хъ чинѡ́въ ст҃ы́хъ, и҆лѝ и҆ны́хъ є҆ли́кѡ во ст҃ѣ́мъ ді́скосѣ сꙋ́ть, ника́коже кого̀ да причасти́ши: то́чїю ѿ двою̀ ча̑стїю, ѡ҆ста́вшєю ст҃а́гѡ а҆́гнца, да причаща́еши.

Къ томꙋ́же тебѣ̀ вѣ́домо бꙋ́детъ и҆ ѡ҆ се́мъ, ꙗ҆́кѡ є҆гда̀ растворѧ́еши ст҃ы́мъ ᲂу҆кро́пцемъ бж҃е́ственнꙋю кро́вь влⷣчню, тогда̀ да влива́еши съ разсмотре́нїемъ, є҆ли́кѡ бы́ти дово́льно всѣ̑мъ хотѧ́щымъ причасти́тисѧ. Та́кожде и҆ ѿ вїна̀ и҆ воды̀, є҆гда̀ пробода́еши ст҃ы́й а҆́гнецъ, тогда̀ да влива́еши толи́кѡ, є҆ли́кѡ бы́ти дово́льно всѣ̑мъ; послѣди́ же ника́коже что̀ да влива́еши, но то́чїю ѿ растворе́нїѧ є҆ди́ною, є҆́же на ст҃а̑ѧ ст҃ы̑мъ, и҆ та́кѡ причаща́й всѣ́хъ ѿ си́хъ.

Дїа́конъ же, показꙋ́ѧ ѡ҆раре́мъ ст҃ы́й поти́ръ, глаго́летъ:

И҆спо́лни, влады́ко, ст҃ы́й поти́ръ.

Сщ҃е́нникъ же, взе́мъ горѣ̀ лежа́щꙋю ча́стицꙋ, ꙗ҆́же, І҆И҃С, твори́тъ съ не́ю крⷭ҇тъ верхꙋ̀ ст҃а́гѡ поти́ра, глаго́лѧ:

И҆сполне́нїе дх҃а ст҃а́гѡ.

И҆ та́кѡ влага́етъ во ст҃ы́й поти́ръ.

Дїа́конъ: А҆ми́нь.

И҆ прїе́млѧ теплотꙋ̀, глаго́летъ къ сщ҃е́нникꙋ:

Бл҃гословѝ, влады́ко, теплотꙋ̀.

Сщ҃е́нникъ же бл҃гословлѧ́етъ, глаго́лѧ:

Бл҃гослове́нна теплота̀ ст҃ы́хъ твои́хъ всегда̀, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь.

И҆ дїа́конъ влива́етъ, є҆ли́кѡ дово́льно, крⷭ҇тоѡбра́знѡ внꙋ́трь ст҃а́гѡ поти́ра, глаго́лѧ:

Теплота̀ вѣ́ры и҆спо́лнь дх҃а ст҃а́гѡ. А҆ми́нь.

И҆ ѿста́вивъ теплотꙋ̀, стои́тъ ма́лѡ пода́лѣ.

Сщ҃е́нникъ же глаго́летъ: Дїа́коне, пристꙋпѝ.

И҆ прише́дъ дїа́конъ твори́тъ покло́нъ бл҃гоговѣ́йнѡ, просѧ̀ проще́нїѧ. Сщ҃е́нникъ же, держѧ̀ ст҃ы́й хлѣ́бъ, дае́тъ дїа́конꙋ: и҆ цѣлова́въ дїа́конъ подаю́щꙋю є҆мꙋ̀ рꙋ́кꙋ, прїе́млетъ ст҃ы́й хлѣ́бъ, глаго́лѧ:

Препода́ждь мнѣ̀, влады́ко, чтⷭ҇но́е и҆ ст҃о́е тѣ́ло гдⷭ҇а и҆ бг҃а и҆ сп҃са на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀.

Сщ҃е́нникъ же глаго́летъ:

И҆́мⷬ҇къ, сщ҃еннодїа́конꙋ, преподае́тсѧ чтⷭ҇но́е и҆ ст҃о́е и҆ пречⷭ҇тое тѣ́ло гдⷭ҇а и҆ бг҃а и҆ сп҃са на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀, во ѡ҆ставле́нїе грѣхѡ́въ є҆гѡ̀ и҆ въ жи́знь вѣ́чнꙋю.

И҆ ѿхо́дитъ дїа́конъ созадѝ ст҃ы́ѧ трапе́зы, приклони́въ главꙋ̀, и҆ мо́литсѧ, ꙗ҆́кѡ и҆ сщ҃е́нникъ, глаго́лѧ: Вѣ́рꙋю, гдⷭ҇и, и҆ прѡ́чаѧ.

Подо́бнѣ взе́мъ и҆ сщ҃е́нникъ є҆ди́нꙋ ча́стицꙋ ст҃а́гѡ хлѣ́ба, глаго́летъ:

Чтⷭ҇но́е и҆ прест҃о́е тѣ́ло гдⷭ҇а и҆ бг҃а и҆ сп҃са на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀ преподае́тсѧ мнѣ̀, и҆́мⷬ҇къ, сщ҃е́нникꙋ, во ѡ҆ставле́нїе грѣхѡ́въ мои́хъ и҆ въ жи́знь вѣ́чнꙋю.

И҆ приклони́въ главꙋ̀ мо́литсѧ, глаго́лѧ:

Вѣ́рꙋю, гдⷭ҇и, и҆ и҆сповѣ́дꙋю, ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆сѝ вои́стиннꙋ хрⷭ҇то́съ, сн҃ъ бг҃а жива́гѡ, прише́дый въ мі́ръ грѣ̑шныѧ сп҃стѝ, ѿ ни́хже пе́рвый є҆́смь а҆́зъ. Є҆щѐ вѣ́рꙋю, ꙗ҆́кѡ сїѐ са́мое є҆́сть пречⷭ҇тое тѣ́ло твоѐ, и҆ сїѧ̀ са́маѧ є҆́сть чтⷭ҇на́ѧ кро́вь твоѧ̀. Молю́сѧ ᲂу҆̀бо тебѣ̀: поми́лꙋй мѧ̀, и҆ прости́ ми прегрѣшє́нїѧ моѧ̑ вѡ́льнаѧ и҆ невѡ́льнаѧ, ꙗ҆̀же сло́вомъ, ꙗ҆̀же дѣ́ломъ, ꙗ҆̀же вѣ́дѣнїемъ и҆ невѣ́дѣнїемъ: и҆ сподо́би мѧ̀ неѡсꙋжде́ннѡ причасти́тисѧ пречⷭ҇тыхъ твои́хъ та́инствъ, во ѡ҆ставле́нїе грѣхѡ́въ, и҆ въ жи́знь вѣ́чнꙋю. А҆ми́нь.

Та́же: Ве́чери твоеѧ̀ та́йныѧ дне́сь, сн҃е бж҃їй, прича́стника мѧ̀ прїимѝ: не бо̀ врагѡ́мъ твои̑мъ та́йнꙋ повѣ́мъ, ни лобза́нїѧ тѝ да́мъ ꙗ҆́кѡ і҆ꙋ́да, но ꙗ҆́кѡ разбо́йникъ и҆сповѣ́даю тѧ̀: помѧни́ мѧ, гдⷭ҇и, во црⷭ҇твїи твое́мъ.

Да не въ сꙋ́дъ, и҆лѝ во ѡ҆сꙋжде́нїе бꙋ́детъ мнѣ̀ причаще́нїе ст҃ы́хъ твои́хъ та̑инъ, гдⷭ҇и, но во и҆сцѣле́нїе дꙋшѝ и тѣ́ла.

И҆ та́кѡ причаща́ютсѧ въ рꙋка́хъ держи́магѡ со стра́хомъ и҆ всѧ́цѣмъ ᲂу҆твержде́нїемъ.

Та́же сщ҃е́нникъ воскло́ньсѧ прїе́млетъ ѻ҆бѣ́ма рꙋка́ма съ покро́вцемъ ст҃ы́й поти́ръ и҆ причаща́етсѧ три́жды и҆з̾ негѡ̀, глаго́лѧ:

Чтⷭ҇ны́ѧ и҆ ст҃ы́ѧ кро́ве гдⷭ҇а и҆ бг҃а и҆ сп҃са на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀, причаща́юсѧ а҆́зъ, ра́бъ бж҃їй, сщ҃е́нникъ и҆́мⷬ҇къ, во ѡ҆ставле́нїе грѣхѡ́въ мои́хъ и҆ въ жи́знь вѣ́чнꙋю. А҆ми́нь.

И҆ та́кѡ своѝ ᲂу҆стнѣ̀ и҆ кра́й сщ҃е́ннагѡ поти́ра въ рꙋкꙋ̀ держи́мымъ пла́томъ ѡ҆те́ръ, глаго́летъ:

Сѐ прикоснꙋ́сѧ ᲂу҆стна́мъ мои̑мъ, и҆ ѿи́метъ беззакѡ́нїѧ моѧ̑, и҆ грѣхѝ моѧ̑ ѡ҆чи́ститъ.

Та́же призыва́етъ дїа́кона, глаго́лѧ:

Дїа́коне, пристꙋпѝ.

И҆ дїа́конъ прихо́дитъ и҆ покланѧ́етсѧ є҆ди́ною, глаго́лѧ:

Сѐ прихождꙋ̀ къ безсме́ртномꙋ цр҃ю̀ и҆ бг҃ꙋ на́шемꙋ. И҆: Препода́ждь ми, влады́ко, честнꙋ́ю и҆ ст҃ꙋ́ю кро́вь гдⷭ҇а и҆ бг҃а и҆ сп҃са на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀.

И҆ сщ҃е́нникъ глаго́летъ:

Причаща́етсѧ ра́бъ бж҃їй, дїа́конъ и҆́мⷬ҇къ, чтⷭ҇ны́ѧ и҆ ст҃ы́ѧ кро́ве гдⷭ҇а и҆ бг҃а и҆ сп҃са на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀, во ѡ҆ставле́нїе грѣхѡ́въ свои́хъ, и҆ въ жи́знь вѣ́чнꙋю.

Причасти́вшꙋсѧ же дїа́конꙋ, глаго́летъ сщ҃е́нникъ:

Сѐ прикоснꙋ́сѧ ᲂу҆стна́мъ твои̑мъ, и҆ ѿи́метъ беззакѡ́нїѧ твоѧ̑, и҆ грѣхѝ твоѧ̑ ѡ҆чи́ститъ.

Подоба́етъ вѣ́дати, ꙗ҆́кѡ, а҆́ще сꙋ́ть хотѧ́щїи причаща́тисѧ ст҃ы́хъ та̑инъ, раздроблѧ́етъ сщ҃е́нникъ двѣ̀ ча̑сти ст҃а́гѡ а҆́гнца ѡ҆ста́вшыѧ, є҆́же НІ, и҆ є҆́же КА, на ма̑лыѧ ча̑стицы, ꙗ҆́кѡ бы́ти всѣ̑мъ прича́стникѡмъ дово́льно: и҆ та́кѡ влага́етъ и҆̀хъ во ст҃ꙋ́ю ча́шꙋ.

И҆ покрыва́етъ ст҃ы́й поти́ръ покро́вцемъ, подо́бнѣ и҆ на ст҃ы́й ді́скосъ возлага́етъ ѕвѣзди́цꙋ и҆ покрѡ́вцы.

Та́же глаго́летъ мл҃твꙋ:

Бл҃годари́мъ тѧ̀, влⷣко чл҃вѣколю́бче, бл҃годѣ́телю дꙋ́шъ на́шихъ: ꙗ҆́кѡ и҆ въ настоѧ́щїй де́нь сподо́билъ є҆сѝ на́съ нбⷭ҇ныхъ твои́хъ и҆ безсме́ртныхъ та́инствъ. И҆спра́ви на́шъ пꙋ́ть, ᲂу҆тверди́ ны во стра́сѣ твое́мъ всѧ̑, соблюдѝ на́шъ живо́тъ, ᲂу҆твердѝ на́шѧ стѡпы̀, мл҃твами и҆ моле́ньми сла́вныѧ бцⷣы и҆ приснодв҃ы мр҃і́и, и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ твои́хъ.

И҆ та́кѡ ѿверза́ютъ двє́ри ст҃а́гѡ ѻ҆лтарѧ̀. И҆ дїа́конъ, поклони́всѧ є҆ди́ною, прїе́млетъ поти́ръ со бл҃гоговѣ́нїемъ, и҆ прихо́дитъ во двє́ри, и҆ возносѧ̀ ст҃ы́й поти́ръ, показꙋ́етъ и҆̀ лю́демъ, глаго́лѧ:

Со стра́хомъ бж҃їимъ и҆ вѣ́рою пристꙋпи́те.

Ли́къ: Бл҃гослове́нъ грѧды́й во и҆́мѧ гдⷭ҇не, бг҃ъ гдⷭ҇ь и҆ ꙗ҆ви́сѧ на́мъ.

Та́же пристꙋпа́ютъ хотѧ́щїи причаща́тисѧ. И҆ и҆́дꙋтъ є҆ди́нъ по є҆ди́номꙋ, и҆ покланѧ́ютсѧ со всѧ́цѣмъ ᲂу҆миле́нїемъ и҆ стра́хомъ, согбє́ннѣ рꙋ́цѣ къ пе́рсемъ и҆мꙋ́ще: та́же прїе́млетъ кі́йждо бж҃е́ствєнныѧ та̑йны.

Сщ҃е́нникъ же, причаща́ѧ є҆го̀, глаго́летъ:

Причаща́етсѧ ра́бъ бж҃їй, и҆́мⷬ҇къ, чтⷭ҇на́гѡ и҆ ст҃а́гѡ тѣ́ла и҆ кро́ве гдⷭ҇а и҆ бг҃а и҆ сп҃са на́шегѡ і́и҃са хрⷭ҇та̀, во ѡ҆ставле́нїе грѣхѡ́въ и҆ въ жи́знь вѣ́чнꙋю.

И҆ дїа́конъ ѡ҆тира́етъ є҆мꙋ̀ ᲂу҆стнѣ̀ пла́томъ, и҆ цѣлꙋ́етъ причасти́выйсѧ ст҃ꙋ́ю ча́шꙋ, и҆ поклони́всѧ ѿхо́дитъ.

И҆ та́кѡ прича́щаютсѧ всѝ.

По причаще́нїи же, вхо́дитъ і҆ере́й во ст҃ы́й ѻ҆лта́рь, и҆ поставлѧ́етъ ст҃а̑ѧ на ст҃ѣ́мъ престо́лѣ.

Тогда̀ прїе́мь дїа́конъ ст҃ы́й ді́скосъ верхꙋ̀ ст҃а́гѡ поти́ра, и҆ глаго́лѧ воскрє́сныѧ пѣ̑сни сїѧ̑:

Воскресе́нїе хрⷭ҇то́во ви́дѣвше, поклони́мсѧ ст҃о́мꙋ гдⷭ҇ꙋ і҆и҃сꙋ, є҆ди́номꙋ безгрѣ́шномꙋ. Крⷭ҇тꙋ̀ твоемꙋ̀ покланѧ́емсѧ, хрⷭ҇тѐ, и҆ ст҃о́е воскрⷭ҇нїе твоѐ пое́мъ и҆ сла́вимъ: ты́ бо є҆сѝ бг҃ъ на́шъ, ра́звѣ тебє̀ и҆но́гѡ не зна́емъ, и҆́мѧ твоѐ и҆менꙋ́емъ. Прїиди́те, всѝ вѣ́рнїи, поклони́мсѧ ст҃о́мꙋ хрⷭ҇то́вꙋ воскрⷭ҇нїю: се́ бо прїи́де крⷭ҇то́мъ ра́дость всемꙋ̀ мі́рꙋ. Всегда̀ бл҃гословѧ́ще гдⷭ҇а, пое́мъ воскрⷭ҇нїе є҆гѡ̀: распѧ́тїе бо претерпѣ́въ, сме́ртїю сме́рть разрꙋшѝ.

Свѣти́сѧ, свѣти́сѧ, но́вый і҆ерꙋсали́ме, слава бо гдⷭ҇нѧ на тебѣ̀ возсїѧ̀. Ликꙋ́й ны́нѣ и҆ весели́сѧ, сїѡ́не: ты́ же чтⷭ҇аѧ красꙋ́йсѧ, бцⷣе, ѡ҆ воста́нїи ржⷭ҇тва̀ твоегѡ̀.

Ѽ па́сха ве́лїѧ, и҆ сщ҃е́ннѣйшаѧ хрⷭ҇тѐ! ѽ мꙋ́дросте, и҆ сло́ве бж҃їй, и҆ си́ло! подава́й на́мъ и҆́стѣе тебѐ причаща́тисѧ, въ невече́рнемъ днѝ ца́рствїѧ твоегѡ̀.

Ѡ҆тира́етъ ст҃о́ю гꙋ́бою ѕѣлѡ̀ до́брѣ, со внима́нїемъ и҆ бл҃гоговѣ́нїемъ, глаго́лѧ словеса̀ сїѧ̑:

Ѿмы́й, гдⷭ҇и, грѣхѝ помина́вшихсѧ здѣ̀ кро́вїю твое́ю чтⷭ҇но́ю, мл҃твами ст҃ы́хъ твои́хъ.

Сщ҃е́нникъ же благословлѧ́етъ лю́ди, возглаша́ѧ:

Сп҃сѝ, бж҃е, лю́ди твоѧ̑ и҆ бл҃гословѝ достоѧ́нїе твоѐ.

И҆ ѡ҆браща́етсѧ сщ҃е́нникъ ко ст҃ѣ́й трапе́зѣ и҆ кади́тъ три́жды, глаго́лѧ въ себѣ̀:

Вознеси́сѧ на нб҃са̀, бж҃е, и҆ по все́й землѝ сла́ва твоѧ̀.

Ли́къ же пое́тъ:

Ви́дѣхомъ свѣ́тъ и҆́стинный, прїѧ́хомъ дх҃а нбⷭ҇наго, ѡ҆брѣто́хомъ вѣ́рꙋ и҆́стиннꙋю, нераздѣ́льнѣй трⷪ҇цѣ покланѧ́емсѧ: та́ бо на́съ сп҃сла̀ є҆́сть.

Та́же взе́мъ сщ҃е́нникъ ст҃ы́й ді́скосъ, возлага́етъ на главꙋ̀ дїа́кона: и҆ дїа́конъ, прїе́мъ и҆̀ со благоговѣ́нїемъ, зрѧ̀ внѣ̀ ко две́ремъ, ничто́же глаго́лѧ, ѿхо́дитъ въ предложе́нїе, и҆ поставлѧ́етъ и҆̀. Сщ҃е́нникъ же, поклони́всѧ, и҆ прїе́мъ ст҃ы́й поти́ръ, и҆ ѡ҆бра́щьсѧ ко две́ремъ, зрѧ̀ на лю́ди, глаго́летъ та́йнѡ:

Бл҃гослове́нъ бг҃ъ на́шъ:

И҆ возгла́снѡ:

Всегда̀, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

И҆ ѿхо́дитъ ко ст҃о́мꙋ предложе́нїю и҆ поставлѧ́етъ та́мѡ ст҃а̑ѧ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Да и҆спо́лнѧтсѧ ᲂу҆ста̀ на̑ша хвале́нїѧ твоегѡ̀, гдⷭ҇и, ꙗ҆́кѡ да пое́мъ сла́вꙋ твою̀, ꙗ҆́кѡ сподо́билъ є҆сѝ на́съ причасти́тисѧ ст҃ы̑мъ твои̑мъ, бж҃е́ствєннымъ, безсмє́ртнымъ и҆ животворѧ́щымъ та́йнамъ: соблюдѝ на́съ во твое́й ст҃ы́ни, ве́сь де́нь поꙋча́тисѧ пра́вдѣ твое́й. А҆ллилꙋ́їа, а҆ллилꙋ́їа, а҆ллилꙋ́їа.

И҆ и҆зше́дъ дїа́конъ сѣ́верною две́рїю, и҆ ста́въ на ѡ҆бы́чнѣмъ мѣ́стѣ, глаго́летъ:

Про́сти прїи́мше бж҃е́ственныхъ, ст҃ы́хъ, пречⷭ҇тыхъ, безсме́ртныхъ, нбⷭ҇ныхъ и҆ животворѧ́щихъ, стра́шныхъ хрⷭ҇то́выхъ та̑инъ, досто́йнѡ бл҃годари́мъ гдⷭ҇а.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Застꙋпѝ, сп҃сѝ, поми́лꙋй и҆ сохранѝ на́съ, бж҃е, твое́ю бл҃года́тїю.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Де́нь ве́сь соверше́нъ, ст҃ъ, ми́ренъ и҆ безгрѣ́шенъ и҆спроси́вше, са́ми себѐ, и҆ дрꙋ́гъ дрꙋ́га, и҆ ве́сь живо́тъ на́шъ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ предади́мъ.

Ли́къ: Тебѣ̀, гдⷭ҇и.

І҆ере́й же, согнꙋ́въ а҆нтїми́нсъ и҆ прѧ́мѡ держѧ̀ є҆ѵⷢ҇лїе, твори́тъ над̾ ни́мъ крⷭ҇тъ.

Возглаша́етъ: Ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆сѝ ѡ҆сщ҃е́нїе на́ше, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, ѻ҆ц҃ꙋ̀ и҆ сн҃ꙋ и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

І҆ере́й: Съ ми́ромъ и҆зы́демъ.

Ли́къ: Ѡ҆ и҆́мени гдⷭ҇ни.

Дїа́конъ: Гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Мл҃тва заамвѡ́ннаѧ возгла́снѡ:

Бл҃гословлѧ́ѧй бл҃гословѧ́щыѧ тѧ̀, гдⷭ҇и, и҆ ѡ҆сщ҃а́ѧй на тѧ̀ ᲂу҆пова́ющыѧ, сп҃сѝ лю́ди твоѧ̑ и҆ бл҃гословѝ достоѧ́нїе твоѐ, и҆сполне́нїе цр҃кве твоеѧ̀ сохранѝ, ѡ҆ст҃ѝ лю́бѧщыѧ бл҃голѣ́пїе до́мꙋ твоегѡ̀: ты̀ тѣ́хъ возпросла́ви бж҃е́ственною твое́ю си́лою, и҆ не ѡ҆ста́ви на́съ, ᲂу҆пова́ющихъ на тѧ̀. Ми́ръ мі́рови твоемꙋ̀ да́рꙋй, цр҃квамъ твои̑мъ, сщ҃е́нникѡмъ, во́инствꙋ, и҆ всѣ̑мъ лю́демъ твои̑мъ. Ꙗ҆́кѡ всѧ́кое даѧ́нїе бл҃го, и҆ всѧ́къ да́ръ соверше́нъ свы́ше є҆́сть, сходѧ́й ѿ тебє̀ ѻ҆ц҃а̀ свѣ́тѡвъ: и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ, и҆ бл҃годаре́нїе, и҆ поклоне́нїе возсыла́емъ, ѻ҆ц҃ꙋ̀ и҆ сн҃ꙋ и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Та́же: Бꙋ́ди и҆́мѧ гдⷭ҇не: [три́жды.]

И҆ ѱало́мъ л҃г: Бл҃гословлю̀ гдⷭ҇а:

Мл҃твѣ же глаго́лемѣй, дїа́конъ стои́тъ на деснѣ́й странѣ̀ пред̾ ѡ҆́бразомъ влⷣки хрⷭ҇та̀, держѧ̀ ѡ҆ра́рь сво́й, главꙋ̀ прикло́нь, до соверше́нїѧ мл҃твы: се́й же сконча́вшейсѧ, сщ҃е́нникъ ᲂу҆́бѡ вхо́дитъ ст҃ы́ми две́рьми, и҆ ѿше́дъ въ предложе́нїе, глаго́летъ настоѧ́щꙋю мл҃твꙋ:

Мл҃тва, глаго́лемаѧ внегда̀ потреби́ти ст҃а̑ѧ:

И҆сполне́нїе зако́на и҆ прⷪ҇ро́кѡвъ са́мъ сы́й, хрⷭ҇тѐ бж҃е на́шъ, и҆спо́лнивый всѐ ѻ҆ч҃еское смотре́нїе, и҆спо́лни ра́дости и҆ весе́лїѧ сердца̀ на̑ша, всегда̀, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Дїа́конъ же, вше́дъ сѣ́верною страно́ю, потреблѧ́етъ ст҃а̑ѧ со стра́хомъ и҆ со всѧ́цѣмъ ᲂу҆твержде́нїемъ.

Сщ҃е́нникъ же, и҆зше́дъ, дае́тъ лю́демъ а҆нті́дѡръ. По сконча́нїи же ѱалма̀ и҆ раздаѧ́нїи а҆нті́дѡра глаго́летъ:

Бл҃гослове́нїе гдⷭ҇не на ва́съ, тогѡ̀ бл҃года́тїю и҆ чл҃вѣколю́бїемъ, всегда̀, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Сщ҃е́нникъ: Сла́ва тебѣ̀, хрⷭ҇тѐ бж҃е, ᲂу҆пова́нїе на́ше, сла́ва тебѣ̀.

Ли́къ: Сла́ва, и҆ ны́нѣ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй, три́жды. Бл҃гословѝ.

Сщ҃е́нникъ: Хрⷭ҇то́съ и҆́стинный бг҃ъ на́шъ, мл҃твами пречⷭ҇тыѧ своеѧ̀ мт҃ре [и҆ прѡ́чаѧ], и҆́же во ст҃ы́хъ ѻ҆тца̀ на́шегѡ і҆ѡа́нна, а҆рхїепⷭ҇кпа кѡнстанті́нѧ гра́да, златоꙋ́стагѡ: и҆ ст҃а́гѡ и҆́мⷬ҇къ, є҆гѡ́же є҆́сть хра́мъ и҆ є҆гѡ́же є҆́сть де́нь: и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ, поми́лꙋетъ и҆ сп҃се́тъ на́съ, ꙗ҆́кѡ бл҃гъ и҆ чл҃вѣколю́бецъ.

Ли́къ же многолѣ́тствꙋетъ патрїа́рха.

Сщ҃е́нникъ же, вше́дъ во ст҃ы́й ѻ҆лта́рь, глаго́летъ бл҃года̑рныѧ мл҃твы [ли́стъ 164].

Та́же: Ны́нѣ ѿпꙋща́еши: Трист҃о́е. И҆ по Ѻ҆́ч҃е на́шъ:

Ѿпꙋсти́тельный тропа́рь, гла́съ и҃:

У҆́стъ твои́хъ ꙗ҆́коже свѣ́тлость ѻ҆гнѧ̀ возсїѧ́вши бл҃года́ть, вселе́ннꙋю просвѣтѝ: не сребролю́бїѧ мі́рови сокрѡ́вища сниска̀, высотꙋ̀ на́мъ смиреномꙋ́дрїѧ показа̀: но твои́ми словесы̀ наказꙋ́ѧ, ѻ҆́тче і҆ѡа́нне златоꙋ́сте, молѝ сло́ва хрⷭ҇та̀ бг҃а, сп҃сти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Сла́ва: Конда́къ, гла́съ ѕ҃.

Подо́бенъ: Є҆́же ѡ҆ на́съ.

Ѿ нб҃съ прїѧ́лъ є҆сѝ бж҃е́ственнꙋю бл҃года́ть, и҆ твои́ма ᲂу҆стна́ма всѧ̑ ᲂу҆чи́ши покланѧ́тисѧ въ трⷪ҇цѣ є҆ди́номꙋ бг҃ꙋ, і҆ѡа́нне златоꙋ́сте, всебл҃же́нне прпⷣбне, досто́йнѡ хва́лимъ тѧ̀: є҆си́ бо наста́вникъ, ꙗ҆́кѡ бж҃е́ствєннаѧ ꙗ҆влѧ́ѧ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Предста́тельство хрїстїа́нъ непосты́дное, хода́тайство ко творцꙋ̀ непрело́жное, не пре́зри грѣ́шныхъ моле́нїй гла́сы: но предварѝ, ꙗ҆́кѡ блага́ѧ, на по́мощь на́съ вѣ́рнѡ зовꙋ́щихъ тѝ: ᲂу҆скорѝ на мл҃твꙋ, и҆ потщи́сѧ на ᲂу҆моле́нїе, предста́тельствꙋющи при́снѡ, бцⷣе, чтꙋ́щихъ тѧ̀.

И҆лѝ а҆́ще хо́щеши, рцы̀ и҆ дню̀ тропа́рь.

Гдⷭ҇и, поми́лꙋй, в҃і. Чтⷭ҇нѣ́йшꙋю: Сла́ва, и҆ ны́нѣ:

И҆ твори́тъ ѿпꙋ́стъ и҆ совлачи́тсѧ свѧще́нныѧ ѻ҆де́жды.

Потреби́вшꙋ же дїа́конꙋ ст҃а̑ѧ со всѧ́цѣмъ ѻ҆пасе́нїемъ, ꙗ҆́кѡ ничемꙋ̀ ѿ ѕѣлѡ̀ дро́бнѣйшихъ па́сти крꙋпи́цъ, и҆лѝ ѡ҆ста́тисѧ, налїѧ́въ во ст҃ꙋ́ю ча́шꙋ ѿ вїна̀ и҆ воды̀, и҆ потреби́въ, и҆ сопрѧ́тавъ гꙋ́бою всю̀ мокротꙋ̀, та́же слага́етъ ст҃ы̑ѧ сосꙋ́ды вкꙋ́пѣ, и҆ ѡ҆бвѧза́въ и҆̀хъ, полага́етъ на ѻ҆бы́чнѣмъ мѣ́стѣ, глаго́лѧ: Ны́нѣ ѿпꙋща́еши: и҆ прѡ́чаѧ, ꙗ҆́коже и҆ сщ҃е́нникъ, и҆ ѡ҆мыва́етъ рꙋ́ки на ѡ҆бы́чнѣмъ мѣ́стѣ, и҆ поклони́всѧ вкꙋ́пѣ со сщ҃е́нникомъ, творѧ́тъ ѿпꙋ́стъ, и҆ бл҃годарѧ́ще бг҃а ѡ҆ всѣ́хъ и҆схо́дѧтъ.

Коне́цъ бж҃е́ственныѧ лїтꙋргі́и ст҃а́гѡ і҆ѡа́нна златоꙋ́стагѡ.

Є҆гда̀ полꙋ́чиши до́брагѡ причаще́нїѧ, животворѧ́щихъ та́инственныхъ дарова́нїй, воспо́й а҆́бїе, бл҃годарѝ вельмѝ, и҆ сїѧ̑ те́плѣ ѿ дꙋшѝ бг҃ꙋ глаго́ли:

Сла́ва тебѣ̀, бж҃е. Сла́ва тебѣ̀, бж҃е. Сла́ва тебѣ̀, бж҃е.

Та́же бл҃года́рственнꙋю сїю̀ мл҃твꙋ:

Бл҃годарю́ тѧ, гдⷭ҇и бж҃е мо́й, ꙗ҆́кѡ не ѿри́нꙋлъ мѧ̀ є҆сѝ грѣ́шнагѡ, но ѻ҆́бщника мѧ̀ бы́ти ст҃ы́нь твои́хъ сподо́билъ є҆сѝ. Бл҃годарю̀ тѧ̀, ꙗ҆́кѡ менѐ недосто́йнаго причасти́тисѧ пречи́стыхъ твои́хъ и҆ нбⷭ҇ныхъ дарѡ́въ сподо́билъ є҆сѝ. Но, влⷣко чл҃вѣколю́бче, на́съ ра́ди ᲂу҆ме́рый же и҆ воскресы́й, и҆ дарова́вый на́мъ стра̑шнаѧ сїѧ̑ и҆ животворѧ̑щаѧ та̑инства во бл҃годѣѧ́нїе и҆ ѡ҆свѧще́нїе дꙋ́шъ и҆ тѣле́съ на́шихъ, да́ждь бы́ти си̑мъ и҆ мнѣ̀ во и҆сцѣле́нїе дꙋши́ же и҆ тѣ́ла, во ѿгна́нїе всѧ́кагѡ сопроти́внагѡ, въ просвѣще́нїе ѻ҆́чїю се́рдца моегѡ̀, въ ми́ръ дꙋше́вныхъ мои́хъ си́лъ, въ вѣ́рꙋ непосты́днꙋ, въ любо́вь нелицемѣ́рнꙋ, во и҆сполне́нїе премꙋ́дрости, въ соблюде́нїе за́повѣдей твои́хъ, въ приложе́нїе бж҃е́ственныѧ твоеѧ̀ бл҃года́ти, и҆ твоегѡ̀ црⷭ҇твїѧ присвое́нїе: да во ст҃ы́ни твое́й тѣ́ми сохранѧ́емь, твою̀ бл҃года́ть помина́ю всегда̀, и҆ не ктомꙋ̀ себѣ̀ живꙋ̀, но тебѣ̀ на́шемꙋ влⷣцѣ и҆ бл҃годѣ́телю, и҆ та́кѡ сегѡ̀ житїѧ̀ и҆зше́дъ ѡ҆ наде́жди живота̀ вѣ́чнагѡ, въ присносꙋ́щный дости́гнꙋ поко́й, и҆дѣ́же пра́зднꙋющихъ гла́съ непреста́нный, и҆ безконе́чнаѧ сла́дость зрѧ́щихъ твоегѡ̀ лица̀ добро́тꙋ неизрече́ннꙋю: ты́ бо є҆сѝ и҆́стинное жела́нїе и҆ неизрече́нное весе́лїе лю́бѧщихъ тѧ̀, хрⷭ҇тѐ бж҃е на́шъ, и҆ тѧ̀ пое́тъ всѧ̀ тва́рь во вѣ́ки. А҆ми́нь.

Вели́кагѡ васі́лїа, в҃:

Влⷣко хрⷭ҇тѐ бж҃е, цр҃ю̀ вѣкѡ́въ и҆ содѣ́телю всѣ́хъ, бл҃годарю́ тѧ ѡ҆ всѣ́хъ, ꙗ҆̀же мѝ є҆сѝ по́далъ, бл҃ги́хъ, и҆ ѡ҆ причаще́нїи пречⷭ҇тыхъ и҆ животворѧ́щихъ твои́хъ та́инствъ. Молю̀ ᲂу҆́бѡ тѧ̀, бл҃же и҆ чл҃вѣколю́бче: сохрани́ мѧ под̾ кро́вомъ твои́мъ и҆ въ сѣ́ни крилꙋ̀ твоє́ю, и҆ да́рꙋй мѝ чи́стою со́вѣстїю, да́же до послѣ́днѧгѡ моегѡ̀ и҆здыха́нїѧ, досто́йнѡ причаща́тисѧ ст҃ы́нь твои́хъ во ѡ҆ставле́нїе грѣхѡ́въ и҆ въ жи́знь вѣ́чнꙋю. Ты́ бо є҆сѝ хлѣ́бъ живо́тный, и҆сто́чникъ ст҃ы́ни, пода́тель бл҃ги́хъ, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, со ѻ҆ц҃е́мъ и҆ ст҃ы́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь.

Метафра́ста по стїхѡ́мъ, г҃:

Да́вый пи́щꙋ мнѣ̀ пло́ть твою̀ во́лею, ѻ҆́гнь сы́й, и҆ ѡ҆палѧ́ѧй недостѡ́йныѧ, да не ѡ҆пали́ши менѐ, содѣ́телю мо́й: па́че же пройдѝ во ᲂу҆́ды моѧ̑, во всѧ̑ соста́вы, во ᲂу҆тро́бꙋ, въ се́рдце. Попалѝ те́рнїе всѣ́хъ мои́хъ прегрѣше́нїй: дꙋ́шꙋ ѡ҆чи́сти, ѡ҆свѧтѝ помышлє́нїѧ: соста́вы ᲂу҆твердѝ съ костьмѝ вкꙋ́пѣ: чꙋ́вствъ просвѣтѝ простꙋ́ю пѧтери́цꙋ: всего̀ мѧ̀ спригвоздѝ стра́хꙋ твоемꙋ̀. При́снѡ покры́й, соблюди́ же и҆ сохрани́ мѧ ѿ всѧ́кагѡ дѣ́ла и҆ сло́ва дꙋшетлѣ́ннагѡ. Ѡ҆чи́сти, и҆ ѡ҆мы́й, и҆ ᲂу҆краси́ мѧ: ᲂу҆добрѝ, вразꙋмѝ и҆ просвѣти́ мѧ. Покажи́ мѧ твоѐ селе́нїе є҆ди́нагѡ дх҃а, и҆ не ктомꙋ̀ селе́нїе грѣха̀: да ꙗ҆́кѡ твоегѡ̀ до́мꙋ, вхо́домъ причаще́нїѧ, ꙗ҆́кѡ ѻ҆гнѧ̀ менє̀ бѣжи́тъ всѧ́къ ѕлодѣ́й, всѧ́ка стра́сть. Моли́твенники тебѣ̀ приношꙋ̀ всѧ̑ ст҃ы̑ѧ, чинонача̑лїѧ же безпло́тныхъ, предте́чꙋ твоего̀, мꙋ̑дрыѧ а҆пⷭ҇лы, къ си̑мъ же твою̀ нескве́рнꙋю, чи́стꙋю мт҃рь, и҆́хже мольбы̑, бл҃гоꙋтро́бне, прїимѝ, хрⷭ҇тѐ мо́й, и҆ сы́номъ свѣ́та содѣ́лай твоего̀ слꙋжи́телѧ. Ты́ бо є҆ди́нъ є҆сѝ и҆ ѡ҆сщ҃е́нїе на́шихъ, бл҃же, дꙋ́шъ и҆ свѣ́тлость, и҆ тебѣ̀ лѣпоподо́бнѡ, ꙗ҆́кѡ бг҃ꙋ и҆ влⷣцѣ, сла́вꙋ всѝ возсыла́емъ на всѧ́къ де́нь.

Мл҃тва и҆на́ѧ:

Тѣ́ло твоѐ ст҃о́е, гдⷭ҇и і҆и҃се хрⷭ҇тѐ бж҃е на́шъ, да бꙋ́детъ мѝ въ живо́тъ вѣ́чный, и҆ кро́вь твоѧ̀ чтⷭ҇на́ѧ во ѡ҆ставле́нїе грѣхѡ́въ: бꙋ́ди же мѝ бл҃годаре́нїе сїѐ въ ра́дость, здра́вїе и҆ весе́лїе: въ стра́шное же и҆ второ́е прише́ствїе твоѐ сподо́би мѧ̀ грѣ́шнаго ста́ти ѡ҆деснꙋ́ю сла́вы твоеѧ̀, мл҃твами пречⷭ҇тыѧ твоеѧ̀ мт҃ре и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ.

Мл҃тва и҆на́ѧ, ко прест҃ѣ́й бцⷣѣ:

Прест҃а́ѧ влⷣчце бцⷣе, свѣ́те помраче́нныѧ моеѧ̀ дꙋшѝ, наде́жде, покро́ве, прибѣ́жище, ᲂу҆тѣше́нїе, ра́дованїе моѐ: бл҃годарю́ тѧ, ꙗ҆́кѡ сподо́била мѧ̀ є҆сѝ недосто́йнаго, прича́стника бы́ти пречⷭ҇тагѡ тѣ́ла и҆ чтⷭ҇ны́ѧ кро́ве сн҃а твоегѡ̀. Но, ро́ждшаѧ и҆́стинный свѣ́тъ, просвѣтѝ моѧ̑ ᲂу҆́мныѧ ѻ҆́чи се́рдца: ꙗ҆́же и҆сто́чникъ безсме́ртїѧ ро́ждшаѧ, ѡ҆животвори́ мѧ ᲂу҆мерщвле́ннаго грѣхо́мъ: ꙗ҆́же млⷭ҇тивагѡ бг҃а любобл҃гоꙋтро́бнаѧ мт҃и, поми́лꙋй мѧ̀, и҆ да́ждь мѝ ᲂу҆миле́нїе, и҆ сокрꙋше́нїе въ се́рдцѣ мое́мъ, и҆ смире́нїе въ мы́слехъ мои́хъ, и҆ воззва́нїе въ плѣне́нїихъ помышле́нїй мои́хъ, и҆ сподо́би мѧ̀, до послѣ́днѧгѡ и҆здыха́нїѧ, неѡсꙋжде́ннѡ прїима́ти пречⷭ҇тыхъ та̑инъ ѡ҆сщ҃е́нїе, во и҆сцѣле́нїе дꙋши́ же и҆ тѣ́ла: и҆ пода́ждь мѝ сле́зы покаѧ́нїѧ и҆ и҆сповѣ́данїѧ, во є҆́же пѣ́ти и҆ сла́вити тѧ̀ во всѧ̑ дни̑ живота̀ моегѡ̀, ꙗ҆́кѡ бл҃гослове́нна и҆ препросла́вленна є҆сѝ во вѣ́ки. А҆ми́нь.

Коне́цъ мл҃твъ по ст҃ѣ́мъ причаще́нїи.

Оука́зъ,

ка́кѡ подоба́етъ глаго́лати ѿпꙋ́сты во влⷣчни пра́здники, и҆ бг҃омт҃ре, и҆ во всѐ лѣ́то.

Вѣ́домо же да бꙋ́детъ тебѣ̀ ѡ҆ се́мъ, і҆ере́ю: є҆гда̀ ѿпꙋ́стъ глаго́леши дневны́й, и҆лѝ на пра́здникъ бцⷣы, да не и҆́маши глаго́лати въ не́мъ:

Хрⷭ҇то́съ и҆́стинный бг҃ъ на́шъ, мл҃твами пречⷭ҇тыѧ своеѧ̀ мт҃ре, чтⷭ҇на́гѡ и҆ сла́внагѡ є҆ѧ̀ рождества̀, и҆лѝ ᲂу҆спе́нїѧ, и҆лѝ введе́нїѧ, и҆ и҆ны́хъ пра́здникѡвъ є҆ѧ̀: и҆лѝ ст҃а́гѡ і҆ѡа́нна предте́чи рождества̀, и҆лѝ ᲂу҆сѣкнове́нїѧ, и҆ про́чихъ ст҃ы́хъ па́мѧти и҆лѝ преставле́нїѧ и҆́хъ, и҆лѝ ѡ҆брѣ́тенїѧ и҆ пренесе́нїѧ моще́й:

Но си́це глаго́ли, а҆́ще пра́здникъ бцⷣы, ржⷭ҇тва̀ є҆ѧ̀ и҆лѝ ᲂу҆спе́нїѧ, и҆ про́чихъ:

Хрⷭ҇то́съ и҆́стинный бг҃ъ на́шъ, мл҃твами пречⷭ҇тыѧ своеѧ̀ мт҃ре, и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ, поми́лꙋетъ и҆ сп҃се́тъ на́съ, ꙗ҆́кѡ бл҃гъ и҆ чл҃вѣколю́бецъ.

А҆́ще же ст҃а́гѡ:

Хрⷭ҇то́съ и҆́стинный бг҃ъ на́шъ, моли́твами пречⷭ҇тыѧ своеѧ̀ мт҃ре, и҆ ст҃а́гѡ а҆пⷭ҇ла, [и҆лѝ ст҃и́телѧ, и҆лѝ мч҃нка,] и҆́мⷬ҇къ, и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ: и҆ про́чее до конца̀.

Поне́же не рождество̀ бцⷣы, нижѐ введе́нїе, и҆лѝ ᲂу҆спе́нїе є҆ѧ̀, подвиза́емъ къ бг҃ꙋ на мл҃твꙋ, но са́мꙋю прест҃ꙋ́ю бцⷣꙋ: та́кожде, ни па̑мѧти, и҆лѝ преставлє́нїѧ ст҃ы́хъ приво́димъ на мл҃твꙋ къ бг҃ꙋ, но самѣ́хъ и҆̀хъ.

Ѿпꙋ́сты дневні́и

во всю̀ седми́цꙋ, по ѻ҆бы́чаю ст҃ы̑ѧ восто́чныѧ цр҃кве.

Въ сꙋббѡ́тꙋ ве́чера:

Хрⷭ҇то́съ и҆́стинный бг҃ъ на́шъ, моли́твами пречⷭ҇тыѧ своеѧ̀ мт҃ре, ст҃ы́хъ сла́вныхъ и҆ всехва́льныхъ а҆пⷭ҇лъ, [и҆ ст҃а́гѡ, є҆гѡ́же є҆́сть хра́мъ, и҆ ст҃а́гѡ, є҆гѡ́же є҆́сть де́нь,]ст҃ы́хъ првⷣныхъ бг҃оѻтє́цъ і҆ѡакі́ма и҆ а҆́нны, и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ, поми́лꙋетъ и҆ сп҃се́тъ на́съ, ꙗ҆́кѡ бл҃гъ и҆ чл҃вѣколю́бецъ.

Въ недѣ́лю по ᲂу҆́трени:

Воскр҃сы́й и҆з̾ ме́ртвыхъ, хрⷭ҇то́съ и҆́стинный бг҃ъ на́шъ, мл҃твами пречⷭ҇тыѧ своеѧ̀ мт҃ре, ст҃ы́хъ сла́вныхъ и҆ всехва́льныхъ а҆пⷭ҇лъ: и҆ прѡ́чаѧ, ꙗ҆́коже вы́ше пи́сано є҆́сть.

Во ст҃ѣ́й лїтꙋргі́и ѿпꙋ́стъ то́йже, ꙗ҆́коже и҆ на ᲂу҆́трени: воспомина́етъ же и҆ ст҃а́го, є҆гѡ̀же быва́етъ лїтꙋргі́а, златоꙋ́стагѡ, и҆лѝ васі́лїа вели́кагѡ.

Въ недѣ́лю ве́чера и҆ въ понедѣ́льникъ на ᲂу҆́трени:

Хрⷭ҇то́съ и҆́стинный бг҃ъ на́шъ, мл҃твами пречⷭ҇тыѧ своеѧ̀ мт҃ре, предста́тельствы чⷭ҇тны́хъ нбⷭ҇ныхъ си́лъ безпло́тныхъ, ст҃ы́хъ сла́вныхъ и҆ всехва́льныхъ а҆пⷭ҇лъ: [и҆ ст҃ы́хъ хра́ма и҆ днѐ:] и҆ ст҃ы́хъ првⷣныхъ бг҃оѻтє́цъ і҆ѡакі́ма и҆ а҆́нны, и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ, поми́лꙋетъ и҆ сп҃се́тъ на́съ, ꙗ҆́кѡ бл҃гъ и҆ чл҃вѣколю́бецъ.

Въ понедѣ́льникъ ве́чера, и҆ во вто́рникъ на ᲂу҆́трени:

Хрⷭ҇то́съ и҆́стинный бг҃ъ на́шъ, мл҃твами прчⷭ҇тыѧ своеѧ̀ мт҃ре, честна́гѡ сла́внагѡ прⷪ҇ро́ка, предте́чи и҆ крести́телѧ і҆ѡа́нна, ст҃ы́хъ сла́вныхъ и҆ всехва́льныхъ а҆пⷭ҇лъ: и҆ прѡ́чаѧ.

Во вто́рникъ ве́чера и҆ въ сре́дꙋ на ᲂу҆́трени:

Хрⷭ҇то́съ и҆́стинный бг҃ъ на́шъ, моли́твами пречⷭ҇тыѧ своеѧ̀ мт҃ре, си́лою честна́гѡ и҆ животворѧ́щагѡ крⷭ҇та̀, ст҃ы́хъ сла́вныхъ и҆ всехва́льныхъ а҆по́стѡлъ: и҆ прѡ́чаѧ.

Въ сре́дꙋ ве́чера и҆ въ четверто́къ на ᲂу҆́трени:

Хрⷭ҇то́съ и҆́стинный бг҃ъ на́шъ, мл҃твами пречⷭ҇тыѧ своеѧ̀ мт҃ре, ст҃ы́хъ сла́вныхъ и҆ всехва́льныхъ а҆пⷭ҇лъ, и҆́же во ст҃ы́хъ ѻ҆тца̀ на́шегѡ нїкола́а, а҆рхїепⷭ҇кпа мѷрлѷкі́йскагѡ, чꙋдотво́рца: и҆ прѡ́чаѧ.

Въ четверто́къ ве́чера, и҆ въ пѧто́къ на ᲂу҆́трени:

Хрⷭ҇то́съ и҆́стинный бг҃ъ на́шъ мл҃твами пречⷭ҇тыѧ своеѧ̀ мт҃ре, си́лою чтⷭ҇на́гѡ и҆ животворѧ́щагѡ крⷭ҇та̀, ст҃ы́хъ сла́вныхъ и҆ всехва́льныхъ а҆пⷭ҇лъ: и҆ прѡ́чаѧ.

Въ пѧто́къ ве́чера, и҆ въ сꙋббѡ́тꙋ на ᲂу҆́трени:

Хрⷭ҇то́съ и҆́стинный бг҃ъ на́шъ, моли́твами пречⷭ҇тыѧ своеѧ̀ мт҃ре, ст҃ы́хъ сла́вныхъ и҆ всехва́льныхъ а҆пⷭ҇лъ, ст҃ы́хъ сла́вныхъ и҆ добропобѣ́дныхъ мч҃нкѡвъ, прпⷣбныхъ и҆ бг҃оно́сныхъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ, [и҆ ст҃а́гѡ хра́ма и҆ днѐ,] ст҃ы́хъ првⷣныхъ бг҃оѻтє́цъ і҆ѡакі́ма и҆ а҆́нны, и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ, поми́лꙋетъ и҆ сп҃се́тъ на́съ, ꙗ҆́кѡ бл҃гъ и҆ чл҃вѣколю́бецъ.

А҆ во всю̀ седми́цꙋ на ст҃ѣ́й лїтꙋргі́и быва́ютъ ѿпꙋ́сты, ꙗ҆́коже предписа́сѧ на вече́рни и҆ на ᲂу҆́трени по днє́мъ: то́чїю прилага́етсѧ и҆ ст҃а́гѡ и҆́мѧ, є҆гѡ́же є҆́сть лїтꙋргі́а, си́це:

И҆́же во ст҃ы́хъ ѻ҆тца̀ на́шегѡ і҆ѡа́нна, а҆рхїепⷭ҇кпа кѡнстанті́нѧ гра́да, златоꙋ́стагѡ [и҆лѝ васі́лїа вели́кагѡ, и҆лѝ григо́рїа двоесло́ва, па́пы ри́мскагѡ].

А҆ въ повече́рїи, и҆ въ полꙋ́нощницѣ, и҆ въ часѣ́хъ, ма́лый ѿпꙋ́стъ быва́етъ во все́й седми́цѣ, си́це:

Хрⷭ҇то́съ и҆́стинный бг҃ъ на́шъ, моли́твами пречⷭ҇тыѧ своеѧ̀ мт҃ре, прпⷣбныхъ и҆ бг҃оно́сныхъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ, поми́лꙋетъ и҆ сп҃се́тъ на́съ, ꙗ҆́кѡ бл҃гъ и҆ чл҃вѣколю́бецъ.

То́чїю въ недѣ́лю на полꙋ́нощницѣ и҆ въ часѣ́хъ прилага́етсѧ въ нача́лѣ: Воскресы́й и҆з̾ ме́ртвыхъ:

Въ пѧто́къ ве́чера, и҆ въ сꙋббѡ́тꙋ на ᲂу҆́трени и҆ на лїтꙋргі́и, не подоба́етъ возглаша́ти на ѿпꙋ́стѣ: Си́лою чтⷭ҇на́гѡ и҆ животворѧ́щагѡ крⷭ҇та̀: занѐ въ то́й де́нь крⷭ҇тꙋ̀ слꙋ́жбы никоѧ́же нѣ́сть: во́-ньже бо де́нь воспомина́нїе и҆ слꙋ́жба честна́гѡ крⷭ҇та̀ быва́етъ, тогда̀ и҆ по́стъ є҆́сть: ꙗ҆́коже въ средѣ̀ и҆ въ пѧтцѣ̀, и҆ въ воздви́женїе честна́гѡ крⷭ҇та̀. Подо́бнѣ и҆ въ недѣ́лю, во ѿпꙋ́стѣ крⷭ҇та̀ не воспомина́етсѧ, занѐ не по́стный де́нь є҆́сть: си́це держи́тъ чи́нъ и҆ ѡ҆бы́чай ст҃а́ѧ восто́чнаѧ цр҃ковь, во всѣ́хъ патрїархі́ахъ и҆ ст҃ы́хъ ѡ҆би́телехъ, и҆ повсю́дꙋ. Вѣ́домо бꙋ́ди и҆ ѡ҆ се́мъ, ꙗ҆́кѡ, и҆дѣ́же є҆́сть хра́мъ сп҃са хрⷭ҇та̀, ржⷭ҇тво̀, и҆лѝ бг҃оѧвле́нїе, и҆лѝ вознесе́нїе, и҆ прѡ́чаѧ, въ седми́чномъ ѿпꙋ́стѣ не возглаша́ютсѧ никогда̀ же пра́здничнїи ѿпꙋ́сты, то́чїю возглаша́етсѧ пра́здничный ѿпꙋ́стъ въ де́нь пра́здника, и҆ до ѿда́нїѧ: а҆ во ве́сь го́дъ то́кмѡ: Хрⷭ҇то́съ и҆́стинный бг҃ъ на́шъ: и҆ прѡ́чаѧ по дню̀.

* * *

1

Изменения в текст Литургии внесены на основании резолюции Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II от 29 января 2002 года.


Источник: Служебник. - М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2003. - 464 с. ISBN 5-94625-063-9

Комментарии для сайта Cackle