И҆з̾ѧвле́нїе ѡ҆ нѣ́кїихъ и҆справле́нїихъ въ слꙋже́нїи преждеѡсщ҃е́нныѧ лїтꙋргі́и

Подоба́етъ вѣ́дати, ꙗ҆́кѡ въ преждеѡсщ҃е́нныхъ лїтꙋргі́ахъ пое́мꙋ: Ны́нѣ си̑лы нбⷭ҇ныѧ: сщ҃е́нникъ и҆ дїа́конъ ѿхо́дѧтъ въ предложе́нїе. И҆ взе́мъ сщ҃е́нникъ воздꙋ́хъ, полага́етъ на ра́мо дїа́конꙋ: ст҃ы́й же ді́скосъ съ бж҃е́ственными та́йнами прїе́млетъ десни́цею, и҆ поставлѧ́етъ на главꙋ̀ свою̀: поти́ръ же съ вїно́мъ взе́мъ въ шꙋ́йцꙋ свою̀, при пе́рсехъ несе́тъ. Дїа́конъ же, съ кади́льницею то́чїю предходѧ̀, кади́тъ ча́стѡ: и҆дꙋ́ще же ничто́же глаго́лютъ. Въ причаще́нїи же, по є҆́же рещѝ: Преждеѡсщ҃є́ннаѧ ст҃а̑ѧ ст҃ы̑мъ, сщ҃е́нникъ ѿлага́етъ ст҃ы́й воздꙋ́хъ, дїа́конъ же вхо́дитъ во ст҃ы́й ѻ҆лта́рь, и҆ ста́въ бли́зъ сщ҃е́нника, глаго́летъ:

Раздробѝ, влады́ко, ст҃ы́й хлѣ́бъ.

Сщ҃е́нникъ раздроблѧ́етъ є҆го̀ со мно́гимъ внима́нїемъ на четы́ри ча̑сти, глаго́лѧ:

Раздроблѧ́етсѧ и҆ раздѣлѧ́етсѧ а҆́гнецъ бж҃їй, раздроблѧ́емый и҆ нераздѣлѧ́емый, всегда̀ ꙗ҆до́мый, и҆ никогда́же и҆ждива́емый, но причаща́ющыѧсѧ ѡ҆сщ҃а́ѧй.

И҆ влага́етъ ча́стицꙋ въ поти́ръ, ничто́же глаго́лѧ: и҆ дїа́конъ влива́етъ теплотꙋ̀ въ поти́ръ, ничто́же глаго́лѧ, и҆ стои́тъ ма́лѡ пода́лѣ.

Сщ҃е́нникъ же глаго́летъ: Дїа́коне, пристꙋпѝ.

И҆ прише́дъ дїа́конъ, твори́тъ покло́нъ бл҃гоговѣ́йнѡ, просѧ̀ проще́нїѧ, и҆ глаго́летъ:

Сѐ прихождꙋ̀ къ безсме́ртномꙋ цр҃ю̀ и҆ бг҃ꙋ на́шемꙋ. И҆: Препода́ждь мнѣ̀, влады́ко, чтⷭ҇но́е и҆ ст҃о́е тѣ́ло и҆ кро́вь гдⷭ҇а и҆ бг҃а и҆ сп҃са на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀.

Сщ҃е́нникъ же взе́мъ ст҃ы́хъ та̑инъ є҆ди́нꙋ ча́стицꙋ, дае́тъ дїа́конꙋ, глаго́лѧ:

И҆́мⷬ҇къ, сщ҃еннодїа́конꙋ, преподае́тсѧ чтⷭ҇но́е и҆ ст҃о́е и҆ пречⷭ҇тое тѣ́ло и҆ кро́вь гдⷭ҇а и҆ бг҃а и҆ сп҃са на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀, во ѡ҆ставле́нїе грѣхѡ́въ є҆гѡ̀ и҆ въ жи́знь вѣ́чнꙋю.

И҆ цѣлова́въ дїа́конъ подаю́щꙋю є҆мꙋ̀ рꙋ́кꙋ, ѿхо́дитъ и҆ стои́тъ созадѝ ст҃ы́ѧ трапе́зы, и҆ приклони́въ главꙋ̀, мо́литсѧ ꙗ҆́кѡ и҆ сщ҃е́нникъ, глаго́лѧ: Вѣ́рꙋю, гдⷭ҇и: и҆ прѡ́чаѧ.

Подо́бнѣ взе́мъ и҆ сщ҃е́нникъ є҆ди́нꙋ ча́стицꙋ ст҃ы́хъ та̑инъ, глаго́летъ:

Чтⷭ҇но́е и҆ прест҃о́е тѣ́ло и҆ кро́вь гдⷭ҇а и҆ бг҃а и҆ сп҃са на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀, преподае́тсѧ мнѣ̀, и҆́мⷬ҇къ, сщ҃е́нникꙋ, во ѡ҆ставле́нїе грѣхѡ́въ мои́хъ, и҆ въ жи́знь вѣ́чнꙋю.

И҆ приклони́въ главꙋ̀, мо́литсѧ, глаго́лѧ:

Вѣ́рꙋю, гдⷭ҇и, и҆ и҆сповѣ́дꙋю: И҆: Ве́чери твоеѧ̀ та́йныѧ: И҆: Да не въ сꙋ́дъ, и҆лѝ во ѡ҆сꙋжде́нїе [всѐ до конца̀.]

И҆ та́кѡ причаща́ютсѧ ст҃ы́хъ та̑инъ, со стра́хомъ и҆ всѧ́цѣмъ ᲂу҆твержде́нїемъ. Та́же взе́мъ сщ҃е́нникъ гꙋ́бꙋ, ѡ҆тира́етъ рꙋ́кꙋ, глаго́лѧ: Сла́ва тебѣ̀, бж҃е: три́жды. И҆ цѣлова́въ гꙋ́бꙋ, полага́етъ на мѣ́сто. Та́же взе́млетъ ст҃ы́й поти́ръ съ покро́вцемъ ѻ҆бѣ́ма рꙋка́ма, пїе́тъ и҆з̾ негѡ̀, ничто́же глаго́лѧ: та́кѡ ᲂу҆стнѣ̀ и҆ ст҃ы́й поти́ръ ѡ҆тира́етъ покро́вцемъ и҆́же въ рꙋка́хъ, и҆ поставлѧ́етъ є҆го̀ на ст҃ꙋ́ю трапе́зꙋ. И҆ прїе́мъ а҆на́форꙋ, ᲂу҆мыва́етъ рꙋ́ки и҆ ᲂу҆стнѣ̀, и҆ ста́въ ма́лѡ ко странѣ̀, глаго́летъ мл҃твꙋ бл҃годаре́нїѧ:

Бл҃годари́мъ тѧ̀ сп҃са всѣ́хъ бг҃а: [до конца̀.]

Дїа́конъ же тогда̀ и҆з̾ ча́ши не пїе́тъ, но по заамвѡ́ннѣй моли́твѣ и҆ по потребле́нїи ѡ҆ста́вшихсѧ ча́стицъ ст҃ы́хъ та̑инъ.

[А҆́ще же слꙋ́житъ є҆ди́нъ і҆ере́й без̾ дїа́кона, и҆ то́й, по причаще́нїи ст҃ы́хъ та̑инъ, и҆з̾ ча́ши не пїе́тъ, но по соверше́нїи лїтꙋргі́и и҆ по потребле́нїи ст҃ы́хъ та̑инъ. И҆́бо а҆́ще и҆ сщ҃е́нно є҆́сть вложе́нїемъ ча́стицы вїно̀, но не пресꙋ́щественно въ кро́вь бж҃е́ственнꙋю, поне́же над̾ ни́мъ словеса̀ сщ҃е́нїѧ не что́шасѧ здѣ̀, ꙗ҆́кѡ быва́етъ въ лїтꙋргі́ахъ васі́лїа вели́кагѡ и҆ і҆ѡа́нна златоꙋ́стагѡ.]

Дїа́конъ же, взе́мъ ст҃ы́й ді́скосъ, надно́ситъ верхꙋ̀ ст҃а́гѡ поти́ра, и҆ спрѧ́таетъ ст҃а̑ѧ, ничто́же глаго́лѧ, и҆ поклони́всѧ три́жды, ѿверза́етъ црⷭ҇каѧ врата̀.


Источник: Служебник. - М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2003. - 464 с. ISBN 5-94625-063-9

Комментарии для сайта Cackle