Бж҃е́ственнаѧ слꙋ́жба преждеѡсщ҃е́нныхъ

Дїа́конъ по ѻ҆бы́чаю ста́въ на а҆мвѡ́нѣ, возглаша́етъ:

Бл҃гословѝ, влады́ко.

Сщ҃е́нникъ, стоѧ̀ пред̾ ст҃о́ю трапе́зою во ѻ҆лтарѝ, возгла́снѡ глаго́летъ:

Бл҃гослове́но црⷭ҇тво ѻ҆ц҃а̀ и҆ сн҃а и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь. Прїиди́те, поклони́мсѧ: три́жды.

И҆ предначина́тельный ѱало́мъ. И҆ по ѱалмѣ̀ глаго́летъ дїа́конъ є҆ктенїю̀:

Ми́ромъ гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ѡ҆ свы́шнѣмъ ми́рѣ, и҆ сп҃се́нїи:

Ѡ҆ ми́рѣ всегѡ̀ мі́ра:

Ѡ҆ ст҃ѣ́мъ хра́мѣ се́мъ:

Ѡ҆ вели́комъ господи́нѣ и҆ ѻ҆тцѣ̀ на́шемъ:

Ѡ҆ бг҃охрани́мѣй странѣ̀ на́шей:

Ѡ҆ гра́дѣ се́мъ:

Ѡ҆ бл҃горастворе́нїи воздꙋ́хѡвъ:

Ѡ҆ пла́вающихъ, пꙋтеше́ствꙋющихъ:

Ѡ҆ и҆зба́витисѧ на́мъ:

Застꙋпѝ, сп҃сѝ, поми́лꙋй:

Прест҃ꙋ́ю, пречⷭ҇тꙋю, пребл҃гослове́ннꙋю:

Возгла́съ:

Ꙗ҆́кѡ подоба́етъ тебѣ̀ всѧ́каѧ сла́ва, че́сть и҆ поклоне́нїе, ѻ҆ц҃ꙋ̀ и҆ сн҃ꙋ и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. Ли́къ: А҆ми́нь.

Мл҃тва пе́рвагѡ а҆нтїфѡ́на:

Гдⷭ҇и ще́дрый и҆ млⷭ҇тивый, долготерпѣли́ве и҆ многомлⷭ҇тиве, внꙋшѝ мл҃твꙋ на́шꙋ и҆ вонмѝ гла́сꙋ моле́нїѧ на́шегѡ, сотворѝ съ на́ми зна́менїе во бла́го: наста́ви на́съ на пꙋ́ть тво́й, є҆́же ходи́ти во и҆́стинѣ твое́й: возвеселѝ сердца̀ на̑ша, во є҆́же боѧ́тисѧ и҆́мене твоегѡ̀ ст҃а́гѡ: занѐ ве́лїй є҆сѝ ты̀ и҆ творѧ́й чꙋдеса̀, ты̀ є҆сѝ бг҃ъ є҆ди́нъ, и҆ нѣ́сть подо́бенъ тебѣ̀ въ бозѣ́хъ, гдⷭ҇и: си́ленъ въ млⷭ҇ти, и҆ бла́гъ въ крѣ́пости, во є҆́же помога́ти, и҆ ᲂу҆тѣша́ти, и҆ сп҃са́ти всѧ̑ ᲂу҆пова́ющыѧ во и҆́мѧ ст҃о́е твоѐ.

Дїа́конъ: Па́ки и҆ па́ки ми́ромъ гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Застꙋпѝ, сп҃сѝ, поми́лꙋй:

Прест҃ꙋ́ю, пречⷭ҇тꙋю, пребл҃гослове́ннꙋю:

Возгла́съ: Ꙗ҆́кѡ твоѧ̀ держа́ва, и҆ твоѐ є҆́сть црⷭ҇тво, и҆ си́ла, и҆ сла́ва, ѻ҆ц҃а̀ и҆ сн҃а и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Мл҃тва втора́гѡ а҆нтїфѡ́на:

Гдⷭ҇и, да не ꙗ҆́ростїю твое́ю ѡ҆бличи́ши на́съ, нижѐ гнѣ́вомъ твои́мъ нака́жеши на́съ: но сотворѝ съ на́ми по млⷭ҇ти твое́й, врачꙋ̀ и҆ и҆сцѣли́телю дꙋ́шъ на́шихъ, наставлѧ́ѧ на́съ ко приста́нищꙋ хотѣ́нїѧ твоегѡ̀: просвѣтѝ ѻ҆́чи серде́цъ на́шихъ въ позна́нїе твоеѧ̀ и҆́стины: и҆ да́рꙋй на́мъ про́чее настоѧ́щагѡ днѐ ми́рное и҆ безгрѣ́шное, и҆ всѐ вре́мѧ живота̀ на́шегѡ, мл҃твами ст҃ы́ѧ бцⷣы и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ твои́хъ.

Дїа́конъ:

Па́ки и҆ па́ки ми́ромъ гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Застꙋпѝ, сп҃сѝ, поми́лꙋй:

Прест҃ꙋ́ю, пречтⷭ҇ꙋю, пребл҃гослове́ннꙋю:

Возгла́съ:

Ꙗ҆́кѡ бл҃гъ и҆ чл҃вѣколю́бецъ бг҃ъ є҆сѝ, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, ѻ҆ц҃ꙋ̀ и҆ сн҃ꙋ и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Мл҃тва тре́тїѧгѡ а҆нтїфѡ́на:

Гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, помѧнѝ на́съ грѣ́шныхъ и҆ непотре́бныхъ ра̑бъ твои́хъ, внегда̀ призыва́ти на́мъ ст҃о́е и҆ покланѧ́емое и҆́мѧ твоѐ, и҆ не посрамѝ на́съ ѿ ча́ѧнїѧ млⷭ҇ти твоеѧ̀: но да́рꙋй на́мъ, гдⷭ҇и, всѧ̑ ꙗ҆̀же ко сп҃се́нїю прошє́нїѧ, и҆ сподо́би на́съ люби́ти и҆ боѧ́тисѧ тебє̀ ѿ всегѡ̀ се́рдца на́шегѡ, и҆ твори́ти во всѣ́хъ во́лю твою̀.

Дїа́конъ:

Па́ки и҆ па́ки ми́ромъ гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Застꙋпѝ, сп҃сѝ, поми́лꙋй:

Прест҃ꙋ́ю, пречⷭ҇тꙋю, пребл҃гослове́ннꙋю:

Сщ҃е́нникъ возглаша́етъ:

Ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆сѝ бг҃ъ на́шъ, бг҃ъ ми́ловати и҆ сп҃са́ти, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, ѻ҆ц҃ꙋ̀ и҆ сн҃ꙋ и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

И҆ пое́тсѧ: Гдⷭ҇и, воззва́хъ къ тебѣ̀:

И҆ дїа́конъ кади́тъ по чи́нꙋ, и҆ вхо́дъ съ кади́льницею.

Мл҃тва вхо́да:

Ве́черъ и҆ заꙋ́тра и҆ полꙋ́дне, хва́лимъ, бл҃гослови́мъ, бл҃годари́мъ и҆ мо́лимсѧ тебѣ̀, влⷣко всѣ́хъ: и҆спра́ви мл҃твꙋ на́шꙋ, ꙗ҆́кѡ кади́ло пред̾ тобо́ю, и҆ не ᲂу҆клонѝ серде́цъ на́шихъ въ словеса̀, и҆лѝ въ помышлє́нїѧ лꙋка́вствїѧ: но и҆зба́ви на́съ ѿ всѣ́хъ ловѧ́щихъ дꙋ́шы на́шѧ, ꙗ҆́кѡ къ тебѣ̀, гдⷭ҇и, гдⷭ҇и, ѻ҆́чи на́ши, и҆ на тѧ̀ ᲂу҆пова́хомъ, да не посрами́ши на́съ, бж҃е на́шъ. Ꙗ҆́кѡ подоба́етъ тебѣ̀ всѧ́каѧ сла́ва, че́сть и҆ поклоне́нїе, ѻ҆ц҃ꙋ̀ и҆ сн҃ꙋ и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь.

По концѣ́ же стїхи́ръ, глаго́летъ дїа́конъ, и҆лѝ сщ҃е́нникъ возгла́снѡ: Премꙋ́дрость, про́сти.

И҆ пою́тъ ли́цы: Свѣ́те ти́хїй:

Дїа́конъ: Во́нмемъ.

Сщ҃е́нникъ: Ми́ръ всѣ̑мъ.

Дїа́конъ: Премꙋ́дрость.

Чте́цъ: Прокі́менъ, и҆ Бытїѐ: И҆ вторы́й прокі́менъ.

Посе́мъ возглаша́етъ дїа́конъ: Повели́те.

И҆ по и҆сполне́нїи сегѡ̀, держѧ̀ сщ҃е́нникъ свѣ́щникъ со свѣще́ю и҆ съ кади́льницею ѻ҆бѣ́ма рꙋка́ма, глаго́летъ возгла́снѡ, зрѧ̀ къ восто́кѡмъ:

Премꙋ́дрость, про́сти.

Та́же ѡ҆бра́щьсѧ на за́падъ къ наро́дꙋ, глаго́летъ:

Свѣ́тъ хрⷭ҇то́въ просвѣща́етъ всѣ́хъ.

И҆ чте́цъ глаго́летъ парїмїю̀: а҆́ще во ᲂу҆́трїй де́нь комꙋ̀ и҆́мать бы́ти бдѣ́нїе, и҆лѝ полѷеле́й, чтꙋ́тсѧ парїмі̑и пра́здникꙋ и҆лѝ ст҃о́мꙋ. По Да и҆спра́витсѧ же, глаго́летъ дїа́конъ є҆ктенїю̀. [А҆́ще пра́зднꙋетсѧ ст҃о́мꙋ, и҆лѝ храмовы́й пра́здникъ прилꙋчи́тсѧ въ пѡ́стныѧ дни̑, тогда̀ глаго́летъ дїа́конъ и҆лѝ і҆ере́й: Во́нмемъ, и҆ чте́цъ прокі́менъ а҆пⷭ҇ла, и҆ чте́тсѧ а҆пⷭ҇лъ, и҆ а҆ллилꙋ́їа пое́тсѧ, и҆ чте́нїе є҆ѵⷢ҇лїа, та́же є҆ктенїа̀ сїѧ̀:]

Рце́мъ всѝ ѿ всеѧ̀ дꙋшѝ, и҆ ѿ всегѡ̀ помышле́нїѧ на́шегѡ рце́мъ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Гдⷭ҇и вседержи́телю, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ, мо́лимъ ти сѧ, ᲂу҆слы́ши и҆ поми́лꙋй.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Поми́лꙋй на́съ, бж҃е, по вели́цѣй млⷭ҇ти твое́й, мо́лимъ ти сѧ, ᲂу҆слы́ши и҆ поми́лꙋй.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй, три́жды.

Мл҃тва приле́жнагѡ моле́нїѧ:

Гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, приле́жное сїѐ моле́нїе прїимѝ ѿ твои́хъ ра̑бъ, и҆ поми́лꙋй на́съ по мно́жествꙋ млⷭ҇ти твоеѧ̀, и҆ щедрѡ́ты твоѧ̑ низпослѝ на ны̀ и҆ на всѧ̑ лю́ди твоѧ̑, ча́ющыѧ ѿ тебє̀ бога́тыѧ млⷭ҇ти.

Є҆щѐ мо́лимсѧ ѡ҆ вели́комъ господи́нѣ и҆ ѻ҆тцѣ̀ на́шемъ ст҃ѣ́йшемъ патрїа́рсѣ а҆леѯі́и, и҆ ѡ҆ господи́нѣ на́шемъ преѡсщ҃е́ннѣйшемъ є҆пⷭ҇кпѣ [и҆́мⷬ҇къ, є҆гѡ́же є҆́стъ ѡ҆́бласть], и҆ ѡ҆ все́й во хрⷭ҇тѣ̀ бра́тїи на́шей.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй, три́жды.

Є҆щѐ мо́лимсѧ ѡ҆ бг҃охрани́мѣй странѣ̀ на́шей, власте́хъ и҆ во́инствѣ є҆ѧ̀, да ти́хое и҆ безмо́лвное житїѐ поживе́мъ во всѧ́комъ бл҃гоче́стїи и чистотѣ̀.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй, три́жды.

Є҆щѐ мо́лимсѧ ѡ҆ бра́тїѧхъ на́шихъ, сщ҃е́нницѣхъ, сщ҃енномона́сѣхъ, и҆ все́мъ во хрⷭ҇тѣ̀ бра́тствѣ на́шемъ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй, три́жды.

Є҆щѐ мо́лимсѧ ѡ҆ блаже́нныхъ и҆ приснопа́мѧтныхъ, ст҃ѣ́йшихъ патрїа́рсѣхъ правосла́вныхъ, и҆ созда́телехъ ст҃а́гѡ хра́ма сегѡ̀ [а҆́ще во ѡ҆би́тели: ст҃ы́ѧ ѡ҆би́тели сеѧ̀], и҆ ѡ҆ всѣ́хъ преждепочи́вшихъ ѻ҆тцѣ́хъ и҆ бра́тїѧхъ, здѣ̀ лежа́щихъ и҆ повсю́дꙋ, правосла́вныхъ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй, три́жды.

Є҆щѐ мо́лимсѧ ѡ҆ плодоносѧ́щихъ и҆ добродѣ́ющихъ во ст҃ѣ́мъ и҆ всечестнѣ́мъ хра́мѣ се́мъ, трꙋжда́ющихсѧ, пою́щихъ и҆ предстоѧ́щихъ лю́дехъ, ѡ҆жида́ющихъ ѿ тебє̀ вели́кїѧ и҆ бога́тыѧ млⷭ҇ти.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй, три́жды.

Возглаше́нїе:

Ꙗ҆́кѡ млⷭ҇тивъ и҆ чл҃вѣколю́бецъ бг҃ъ є҆сѝ, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, ѻ҆ц҃ꙋ̀ и҆ сн҃ꙋ и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Па́ки дїа́конъ глаго́летъ є҆ктенїю̀:

Помоли́тесѧ, ѡ҆глаше́ннїи, гдⷭ҇еви.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Вѣ́рнїи, ѡ҆ ѡ҆глаше́нныхъ помо́лимсѧ, да гдⷭ҇ь поми́лꙋетъ и҆̀хъ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Ѡ҆гласи́тъ и҆̀хъ сло́вомъ и҆́стины.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Ѿкры́етъ и҆̀мъ є҆ѵⷢ҇лїе пра́вды.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Соедини́тъ и҆̀хъ ст҃ѣ́й свое́й, собо́рнѣй и҆ а҆пⷭ҇льстѣй цр҃кви.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Сп҃сѝ, поми́лꙋй, застꙋпѝ и҆ сохранѝ и҆̀хъ, бж҃е, твое́ю бл҃года́тїю.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Ѡ҆глаше́ннїи, главы̑ ва́шѧ гдⷭ҇еви приклони́те.

Ли́къ: Тебѣ̀, гдⷭ҇и.

Мл҃тва ѡ҆ ѡ҆глаше́нныхъ:

Бж҃е, бж҃е на́шъ, созда́телю и҆ содѣ́телю всѣ́хъ, и҆́же всѣ̑мъ хотѧ́й сп҃сти́сѧ и҆ въ ра́зꙋмъ и҆́стины прїитѝ: при́зри на рабы̑ твоѧ̑ ѡ҆глашє́нныѧ, и҆ и҆зба́ви и҆̀хъ дре́внїѧ пре́лести и҆ ко́зни сопроти́внагѡ: и҆ призовѝ и҆̀хъ въ жи́знь вѣ́чнꙋю, просвѣща́ѧ и҆́хъ дꙋ́шы и҆ тѣлеса̀ и҆ сопричита́ѧ и҆̀хъ слове́сномꙋ твоемꙋ̀ ста́дꙋ, на не́мже и҆́мѧ твоѐ ст҃о́е нарица́етсѧ.

Возгла́съ:

Да и҆ ті́и съ на́ми сла́вѧтъ пречⷭ҇тно́е и҆ великолѣ́пое и҆́мѧ твоѐ, ѻ҆ц҃а̀ и҆ сн҃а и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

И҆ дїа́конъ глаго́летъ:

Є҆ли́цы ѡ҆глаше́ннїи, и҆зыди́те: ѡ҆глаше́ннїи, и҆зыди́те: є҆ли́цы ѡ҆глаше́ннїи, и҆зыди́те: да никто̀ ѿ ѡ҆глаше́нныхъ, є҆ли́цы вѣ́рнїи, па́ки и҆ па́ки ми́ромъ гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Сїѧ̑ то́чїю глаго́лютсѧ да́же до среды̀ четве́ртыѧ седми́цы поста̀: ѿ среды́ же средопо́стныѧ, по є҆́же рещѝ сщ҃е́нникꙋ: Да и҆ ті́и съ на́ми сла́вѧтъ: глаго́лютсѧ и҆ сїѧ̑ дїа́кѡнства ѿ дїа́кона, на преждеѡсщ҃е́нныхъ то́чїю лїтꙋргі́ахъ, а҆́ще и҆ пра́зднꙋемый де́нь, кромѣ̀ сꙋббѡ́тъ и҆ недѣ́ль.

Є҆ли́цы ѡ҆глаше́ннїи, и҆зыди́те: ѡ҆глаше́ннїи, и҆зыди́те: є҆ли́цы ко просвѣще́нїю, и҆зыди́те: помоли́тесѧ, и҆̀же ко просвѣще́нїю.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Вѣ́рнїи, ѡ҆ и҆̀же ко ст҃о́мꙋ просвѣще́нїю гото́вѧщихсѧ бра́тїѧхъ и҆ сп҃се́нїи и҆́хъ, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Ꙗ҆́кѡ да гдⷭ҇ь бг҃ъ на́шъ ᲂу҆тверди́тъ и҆̀хъ и҆ ᲂу҆крѣпи́тъ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Просвѣти́тъ и҆̀хъ просвѣще́нїемъ ра́зꙋма и҆ бл҃гоче́стїѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Сподо́битъ и҆̀хъ во вре́мѧ бл҃гопотре́бно ба́ни пакибытїѧ̀, ѡ҆ставле́нїѧ грѣхѡ́въ и҆ ѡ҆де́жди нетлѣ́нїѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Породи́тъ и҆̀хъ водо́ю и҆ дх҃омъ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Да́рꙋетъ и҆̀мъ соверше́нїе вѣ́ры.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Сопричте́тъ и҆̀хъ ст҃о́мꙋ своемꙋ̀ и҆ и҆збра́нномꙋ ста́дꙋ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Сп҃сѝ, поми́лꙋй, застꙋпѝ и҆ сохранѝ и҆̀хъ, бж҃е, твое́ю бл҃года́тїю.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

И҆̀же ко просвѣще́нїю, главы̑ ва́шѧ гдⷭ҇еви приклони́те.

Ли́къ: Тебѣ̀, гдⷭ҇и.

Мл҃тва ѡ҆ гото́вѧщихсѧ ко ст҃о́мꙋ просвѣще́нїю:

Ꙗ҆вѝ, влⷣко, лицѐ твоѐ на и҆̀же ко ст҃о́мꙋ просвѣще́нїю гото́вѧщихсѧ и҆ жела́ющихъ грѣхо́внꙋю скве́рнꙋ ѿтрѧстѝ: ѡ҆зарѝ и҆́хъ помышле́нїе, и҆звѣстѝ ѧ҆̀ въ вѣ́рѣ, ᲂу҆твердѝ въ наде́жди, совершѝ въ любвѝ, ᲂу҆́ды че́стны хрⷭ҇та̀ твоегѡ̀ покажѝ, да́вшагѡ себѐ и҆збавле́нїе ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

Возгла́съ:

Ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆сѝ просвѣще́нїе на́ше, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, ѻ҆ц҃ꙋ̀ и҆ сн҃ꙋ и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Дїа́конъ: Є҆ли́цы ко просвѣще́нїю, и҆зыди́те: и҆̀же ко просвѣще́нїю, и҆зыди́те: є҆ли́цы ѡ҆глаше́ннїи, и҆зыди́те: да никто̀ ѿ ѡ҆глаше́нныхъ, є҆ли́цы вѣ́рнїи, па́ки и҆ па́ки ми́ромъ гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Да́же до здѣ̀, ꙗ҆̀же ѿ среды̀ средопо́стныѧ.

Мл҃тва вѣ́рныхъ пе́рваѧ:

Бж҃е вели́кїй и҆ хва́льный, и҆́же животворѧ́щею хрⷭ҇та̀ твоегѡ̀ сме́ртїю, въ нетлѣ́нїе на́съ ѿ тлѣ́нїѧ преста́вивый: ты̀ всѧ̑ на̑ша чꙋ̑вства стра́стнагѡ ᲂу҆мерщвле́нїѧ свободѝ, блага́го тѣ̑мъ влады́кꙋ внꙋ́треннїй по́мыслъ приста́вивъ: и҆ ѻ҆́ко ᲂу҆́бѡ да неприѻ́бщно бꙋ́детъ всѧ́кагѡ лꙋка́вагѡ зрѣ́нїѧ, слꙋ́хъ же словесє́мъ пра̑зднымъ невхо́денъ, ѧ҆зы́къ же да ѡ҆чи́ститсѧ ѿ глагѡ́лъ неподо́бныхъ: ѡ҆чи́сти же на́шѧ ᲂу҆стнѣ̀ хва́лѧщыѧ тѧ̀, гдⷭ҇и: рꙋ́ки на́шѧ сотворѝ ѕлы́хъ ᲂу҆́бѡ ѡ҆ша́ѧтисѧ дѣѧ́нїй, дѣ́йствовати же то́чїю ꙗ҆̀же тебѣ̀ бл҃гоꙋгѡ́днаѧ, всѧ̑ на́шѧ ᲂу҆́ды и҆ мы́сль твое́ю ᲂу҆твержда́ѧ бл҃года́тїю.

Дїа́конъ: Застꙋпѝ, сп҃сѝ, поми́лꙋй и҆ сохранѝ на́съ, бж҃е, твое́ю бл҃года́тїю.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Дїа́конъ: Премꙋ́дрость.

Сщ҃е́нникъ возглаша́етъ:

Ꙗ҆́кѡ подоба́етъ тебѣ̀ всѧ́каѧ сла́ва, че́сть и҆ поклоне́нїе, ѻ҆ц҃ꙋ̀ и҆ сн҃ꙋ и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Дїа́конъ: Па́ки и҆ па́ки ми́ромъ гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Ѡ҆ свы́шнѣмъ ми́рѣ, и҆ сп҃се́нїи дꙋ́шъ на́шихъ, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Ѡ҆ ми́рѣ всегѡ̀ мі́ра, бл҃гостоѧ́нїи ст҃ы́хъ бж҃їихъ цр҃кве́й и҆ соедине́нїи всѣ́хъ, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Ѡ҆ ст҃ѣ́мъ хра́мѣ се́мъ, и҆ съ вѣ́рою, бл҃гоговѣ́нїемъ и҆ стра́хомъ бж҃їимъ входѧ́щихъ во́-нь, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Ѡ҆ и҆зба́витисѧ на́мъ ѿ всѧ́кїѧ ско́рби, гнѣ́ва и҆ нꙋ́жды, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Моли́тва вѣ́рныхъ, втора́ѧ:

Влⷣко ст҃ы́й, пребл҃гі́й, мо́лимъ тѧ̀, въ млⷭ҇ти бога́таго, млⷭ҇тива бы́ти на́мъ грѣ̑шнымъ и҆ достѡ́йны на́съ сотвори́ти под̾ѧ́тїѧ є҆диноро́днагѡ твоегѡ̀ сн҃а и҆ бг҃а на́шегѡ, цр҃ѧ̀ сла́вы: се́ бо пречⷭ҇тое є҆гѡ̀ тѣ́ло и҆ животворѧ́щаѧ кро́вь въ настоѧ́щїй ча́съ входѧ́щыѧ, на та́йнѣй се́й предложи́тисѧ и҆́мꙋтъ трапе́зѣ, ѿ мно́жества во́инства нбⷭ҇нагѡ неви́димѡ дорѷноси̑мыѧ: и҆́хже прича́стїе неѡсꙋжде́ннѡ на́мъ да́рꙋй, да тѣ́ми мы́сленное ѻ҆́ко ѡ҆зарѧ́юще, сы́нове свѣ́та и҆ днѐ бꙋ́демъ.

Дїа́конъ: Застꙋпѝ, сп҃сѝ, поми́лꙋй и҆ сохранѝ на́съ, бж҃е, твое́ю бл҃года́тїю.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Дїа́конъ: Премꙋ́дрость.

Сщ҃е́нникъ возглаша́етъ:

По да́рꙋ хрⷭ҇та̀ твоегѡ̀, съ ни́мже бл҃гослове́нъ є҆сѝ, со прест҃ы́мъ и҆ бл҃ги́мъ и҆ животворѧ́щимъ твои́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

И҆ пое́тсѧ:

Ны́нѣ си̑лы нбⷭ҇ныѧ съ на́ми неви́димѡ слꙋ́жатъ: се́ бо вхо́дитъ цр҃ь сла́вы, сѐ же́ртва та́йнаѧ соверше́на дорѷно́ситсѧ. Вѣ́рою и҆ любо́вїю пристꙋ́пимъ, да прича̑стницы жи́зни вѣ́чныѧ бꙋ́демъ. А҆ллилꙋ́їа, а҆ллилꙋ́їа, а҆ллилꙋ́їа.

Семꙋ́ же пѣва́емꙋ, вхо́дитъ дїа́конъ сѣ́верною страно́ю во ст҃ы́й ѻ҆лта́рь и҆ кади́тъ ст҃ꙋ́ю трапе́зꙋ и҆ ст҃о́е предложе́нїе и҆ сщ҃е́нника, и҆ ста́вше вкꙋ́пѣ, глаго́лютъ: Ны́нѣ си̑лы нбⷭ҇ныѧ: три́жды.

И҆ поклони́вшесѧ три́жды, ѿхо́дѧтъ и҆ прено́сѧтъ ст҃ы̑ѧ да́ры по ѡ҆бы́чаю: и҆дꙋ́ще же ничто́же глаго́лютъ. И҆ вше́дъ поставлѧ́етъ ѧ҆̀ сщ҃е́нникъ по ѡ҆бы́чаю на ст҃ѣ́й трапе́зѣ и҆ покрыва́етъ воздꙋ́хомъ, ничесѡ́же глаго́лѧ над̾ ни́ми, то́чїю кади́тъ ѧ҆̀. Та́же дїа́конъ взе́мъ вре́мѧ, и҆сходи́тъ на ѡ҆бы́чное мѣ́сто, и҆ глаго́летъ дїа́кѡнства:

И҆спо́лнимъ вече́рнюю мл҃твꙋ на́шꙋ гдⷭ҇еви.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Ѡ҆ предложе́нныхъ и҆ преждеѡсщ҃е́нныхъ чтⷭ҇ны́хъ дарѣ́хъ, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Ꙗ҆́кѡ да чл҃вѣколю́бецъ бг҃ъ на́шъ, прїе́мъ ѧ҆̀ во ст҃ы́й и҆ пренбⷭ҇ный и҆ мы́сленный сво́й же́ртвенникъ, въ воню̀ бл҃гоꙋха́нїѧ дꙋхо́внагѡ, возниспо́слетъ на́мъ бж҃е́ственнꙋю бл҃года́ть, и҆ да́ръ ст҃а́гѡ дх҃а, помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Ѡ҆ и҆зба́витисѧ на́мъ ѿ всѧ́кїѧ ско́рби, гнѣ́ва и҆ нꙋ́жды, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Сщ҃е́нникъ мо́литсѧ:

И҆́же неизрече́нныхъ и҆ неви́димыхъ та̑инъ, бж҃е, ᲂу҆ негѡ́же сꙋ́ть сокрѡ́вища премꙋ́дрости и҆ ра́зꙋма ᲂу҆тає́на: и҆́же слꙋже́нїе слꙋ́жбы сеѧ̀ ѿкры́вый на́мъ и҆ положи́вый на́съ грѣ́шныхъ, за мно́гое твоѐ чл҃вѣколю́бїе, во є҆́же приноси́ти тебѣ̀ да́ры же и҆ жє́ртвы ѡ҆ на́шихъ грѣсѣ́хъ и҆ ѡ҆ людски́хъ невѣ́дѣнїихъ: са́мъ, неви́димый цр҃ю̀, творѧ́й вели̑каѧ и҆ неизслѣ́дованнаѧ, сла̑внаѧ же и҆ и҆зрѧ̑днаѧ, и҆̀мже нѣ́сть числа̀, при́зри на ны̀ недостѡ́йныѧ рабы̑ твоѧ̑, и҆̀же ст҃о́мꙋ семꙋ̀ же́ртвенникꙋ, а҆́ки херꙋві́мскомꙋ твоемꙋ̀ предстоѧ́щыѧ прⷭ҇то́лꙋ, на не́мже є҆диноро́дный тво́й сн҃ъ и҆ бг҃ъ на́шъ, предлежа́щими стра́шными почива́етъ та́инствы: и҆ всѧ́кїѧ на́съ и҆ вѣ̑рныѧ лю́ди твоѧ̑, свободи́въ нечистоты̀, ѡ҆ст҃ѝ всѣ́хъ на́съ дꙋ́шы и҆ тѣлеса̀, ѡ҆сщ҃е́нїемъ неѿе́млемымъ: да чи́стою со́вѣстїю, непосра́мленнымъ лице́мъ, просвѣще́ннымъ се́рдцемъ бж҃е́ственныхъ си́хъ причаща́ющесѧ ст҃ы́нь и҆ ѿ ни́хъ ѡ҆животворѧ́еми, соедини́мсѧ самомꙋ̀ хрⷭ҇тꙋ̀ твоемꙋ̀, и҆́стинномꙋ бг҃ꙋ на́шемꙋ, ре́кшемꙋ: ꙗ҆ды́й пло́ть мою̀ и҆ пїѧ́й кро́вь мою̀ во мнѣ̀ пребыва́етъ, и҆ а҆́зъ въ не́мъ: ꙗ҆́кѡ да все́льшꙋсѧ въ на́съ, и҆ ходѧ́щꙋ сло́вꙋ твоемꙋ̀, гдⷭ҇и, бꙋ́демъ хра́мъ прест҃а́гѡ и҆ покланѧ́емагѡ твоегѡ̀ дх҃а, и҆зба́влени всѧ́кїѧ дїа́вольскїѧ ко́зни, дѣѧ́нїемъ, и҆лѝ сло́вомъ, и҆лѝ мы́слїю дѣ́йствꙋемыѧ, и҆ полꙋчи́мъ ѡ҆бѣтова̑ннаѧ на́мъ бл҃га̑ѧ, со всѣ́ми ст҃ы́ми твои́ми, ѿ вѣ́ка тебѣ̀ бл҃гоꙋгоди́вшими.

Дїа́конъ:

Застꙋпѝ, сп҃сѝ, поми́лꙋй и҆ сохранѝ на́съ, бж҃е, твое́ю бл҃года́тїю.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Ве́чера всегѡ̀ соверше́нна, ст҃а, ми́рна и҆ безгрѣ́шна, ᲂу҆ гдⷭ҇а про́симъ.

Ли́къ: Пода́й, гдⷭ҇и.

А҆́гг҃ла ми́рна, вѣ́рна наста́вника, храни́телѧ дꙋ́шъ и҆ тѣле́съ на́шихъ, ᲂу҆ гдⷭ҇а про́симъ.

Ли́къ: Пода́й, гдⷭ҇и.

Проще́нїѧ и҆ ѡ҆ставле́нїѧ грѣхѡ́въ и҆ прегрѣше́нїй на́шихъ, ᲂу҆ гдⷭ҇а про́симъ.

Ли́къ: Пода́й, гдⷭ҇и.

До́брыхъ и҆ поле́зныхъ дꙋша́мъ на́шымъ и҆ ми́ра мі́рови, ᲂу҆ гдⷭ҇а про́симъ.

Ли́къ: Пода́й, гдⷭ҇и.

Про́чее вре́мѧ живота̀ на́шегѡ въ ми́рѣ и҆ покаѧ́нїи сконча́ти, ᲂу҆ гдⷭ҇а про́симъ.

Ли́къ: Пода́й, гдⷭ҇и.

Хрⷭ҇тїа́нскїѧ кончи́ны живота̀ на́шегѡ, безболѣ́зненны, непосты́дны, ми́рны, и҆ до́брагѡ ѿвѣ́та на стра́шнѣмъ сꙋди́щи хрⷭ҇то́вѣ про́симъ.

Ли́къ: Пода́й, гдⷭ҇и.

Соедине́нїе вѣ́ры и҆ прича́стїе ст҃а́гѡ дх҃а и҆спроси́вше, са́ми себѐ, и҆ дрꙋ́гъ дрꙋ́га, и҆ ве́сь живо́тъ на́шъ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ предади́мъ.

Ли́къ: Тебѣ̀, гдⷭ҇и.

Сщ҃е́нникъ возглаша́етъ:

И҆ сподо́би на́съ, влⷣко, со дерзнове́нїемъ, неѡсꙋжде́ннѡ смѣ́ти призыва́ти тебѐ нбⷭ҇наго бг҃а ѻ҆ц҃а̀, и҆ глаго́лати.

Лю́дїе: Ѻ҆́ч҃е на́шъ:

Сщ҃е́нникъ возглаша́етъ:

Ꙗ҆́кѡ твоѐ є҆́сть црⷭ҇тво, и҆ си́ла, и҆ сла́ва, ѻ҆ц҃а̀ и҆ сн҃а и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Сщ҃е́нникъ: Ми́ръ всѣ̑мъ.

Ли́къ: И҆ дꙋ́хови твоемꙋ̀.

Дїа́конъ: Главы̑ на́шѧ гдⷭ҇еви прикло́нимъ.

Ли́къ: Тебѣ̀, гдⷭ҇и.

Сщ҃е́нникъ прикло́ньсѧ мо́литсѧ:

Бж҃е, є҆ди́ный и҆ бл҃гі́й и҆ бл҃гоꙋтро́бный, и҆́же въ высо́кихъ живы́й и҆ на смирє́нныѧ призира́ѧй, при́зри бл҃гоꙋтро́бнымъ ѻ҆́комъ на всѧ̑ лю́ди твоѧ̑, и҆ сохранѝ и҆̀хъ: и҆ сподо́би всѧ̑ ны̀ неѡсꙋжде́ннѡ причасти́тисѧ животворѧ́щихъ твои́хъ си́хъ та̑инъ: тебѣ́ бо своѧ̑ подклони́хомъ главы̑, ча́юще ѿ тебѐ бога́тыѧ млⷭ҇ти.

Возгла́съ:

Бл҃года́тїю и҆ щедро́тами и҆ чл҃вѣколю́бїемъ є҆диноро́днагѡ сн҃а твоегѡ̀, съ ни́мже бл҃гослове́нъ є҆сѝ, со прест҃ы́мъ и҆ бл҃ги́мъ и҆ животворѧ́щимъ твои́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Сщ҃е́нникъ мо́литсѧ:

Вонмѝ, гдⷭ҇и і҆и҃се хрⷭ҇тѐ бж҃е на́шъ, ѿ ст҃а́гѡ жили́ща твоегѡ̀, и҆ ѿ прⷭ҇то́ла сла́вы црⷭ҇твїѧ твоегѡ̀, и҆ прїидѝ во є҆́же ѡ҆ст҃и́ти на́съ, и҆́же горѣ̀ ѻ҆ц҃е́мъ сѣдѧ́й, и҆ здѣ̀ на́мъ неви́димѡ спребыва́ѧй: и҆ сподо́би держа́вною твое́ю рꙋко́ю препода́ти на́мъ пречⷭ҇тое тѣ́ло твоѐ и҆ чтⷭ҇нꙋ́ю кро́вь, и҆ на́ми всѣ̑мъ лю́демъ.

По мл҃твѣ же сщ҃е́нникъ и҆ дїа́конъ покланѧ́ютсѧ три́жды, глаго́люще: Бж҃е, ѡ҆чи́сти мѧ̀ грѣ́шнаго.

Сщ҃е́нникъ же, покровє́ннымъ сꙋ́щымъ бж҃е́ствєннымъ дарѡ́мъ, вложи́въ рꙋ́кꙋ, каса́етсѧ животворѧ́щагѡ хлѣ́ба со бл҃гоговѣ́нїемъ и҆ стра́хомъ мно́гимъ. И҆ глаго́лющꙋ дїа́конꙋ: Во́нмемъ.

Возглаша́етъ сщ҃е́нникъ: Преждеѡсщ҃е́ннаѧ ст҃а́ѧ ст҃ы̑мъ.

Ли́къ: Є҆ди́нъ ст҃ъ:

Та́же сщ҃е́нникъ ѿлага́етъ ст҃ы́й воздꙋ́хъ и҆ твори́тъ по ѡ҆бы́чаю ст҃о́е прича́стїе бж҃е́ственныхъ дарѡ́въ.

Ли́къ же пое́тъ кїноні́къ:

Вкꙋси́те и҆ ви́дите, ꙗ҆́кѡ бл҃гъ гдⷭ҇ь. А҆ллилꙋ́їа, а҆ллилꙋ́їа, а҆ллилꙋ́їа.

[А҆́ще ст҃а́гѡ, и҆лѝ хра́ма чте́нъ а҆по́столъ и҆ є҆ѵа́нгелїе, и҆ дрꙋгі́й кїноні́къ пое́тсѧ, и҆́же є҆́сть ᲂу҆ка́занъ].

По ст҃ѣ́мъ же причаще́нїи сщ҃е́нникъ мо́литсѧ та́йнѡ:

Бл҃годари́мъ тѧ̀ сп҃са всѣ́хъ бг҃а ѡ҆ всѣ́хъ, и҆̀хже по́далъ є҆сѝ на́мъ бл҃ги́хъ, и҆ ѡ҆ прича́стїи ст҃а́гѡ тѣ́ла и҆ кро́ве хрⷭ҇та̀ твоегѡ̀, и҆ мо́лимъ ти сѧ, влⷣко чл҃вѣколю́бче, сохранѝ на́съ под̾ кро́вомъ крилꙋ̀ твоє́ю, и҆ да́ждь на́мъ да́же до послѣ́днѧгѡ на́шегѡ и҆здыха́нїѧ, досто́йнѣ причаща́тисѧ ст҃ы́нь твои́хъ, въ просвѣще́нїе дꙋшѝ и҆ тѣ́ла, въ црⷭ҇тва нбⷭ҇нагѡ наслѣ́дїе.

Дїа́конъ же, спрѧ́тавъ ст҃а̑ѧ по ѡ҆бы́чаю и҆ взе́мъ ст҃ы́й поти́ръ, глаго́летъ:

Со стра́хомъ бж҃їимъ и҆ вѣ́рою пристꙋпи́те.

Ли́къ же пое́тъ:

Бл҃гословлю̀ гдⷭ҇а на всѧ́кое вре́мѧ, хвала̀ є҆гѡ̀ во ᲂу҆стѣ́хъ мои́хъ.

Посе́мъ сщ҃е́нникъ глаго́летъ:

Сп҃сѝ, бж҃е, лю́ди твоѧ̑, и҆ бл҃гословѝ достоѧ́нїе твоѐ.

И҆ ли́къ пое́тъ:

Хлѣ́бъ нбⷭ҇ный и҆ ча́шꙋ жи́зни вкꙋси́те и҆ ви́дите, ꙗ҆́кѡ бл҃гъ гдⷭ҇ь. А҆ллилꙋ́їа, а҆ллилꙋ́їа, а҆ллилꙋ́їа.

И҆ покади́въ ст҃а̑ѧ три́жды, сщ҃е́нникъ ѿдае́тъ кади́ло дїа́конꙋ: и҆ взе́мъ ст҃ы́й ді́скосъ, поставлѧ́етъ на главꙋ̀ дїа́коню, и҆ дїа́конъ, взе́мъ и҆̀ со бл҃гоговѣ́нїемъ, зрѧ̀ внѣ̀ ко две́ремъ, ничто́же глаго́лѧ, ѿхо́дитъ ко предложе́нїю и҆ поставлѧ́етъ и҆̀. Сщ҃е́нникъ же, поклони́всѧ, взе́мъ ст҃ы́й поти́ръ и҆ ѡ҆бра́щьсѧ ко двє́ремъ, зри́тъ къ лю́демъ, глаго́лѧ та́йнѡ:

Бл҃гослове́нъ бг҃ъ на́шъ:

И҆ возгла́снѡ:

Всегда̀, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

И҆ ѿно́ситъ ст҃а̑ѧ къ же́ртвенникꙋ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Да и҆спо́лнѧтсѧ ᲂу҆ста̀ на̑ша хвале́нїѧ твоегѡ̀, гдⷭ҇и, ꙗ҆́кѡ да пое́мъ сла́вꙋ твою̀, ꙗ҆́кѡ сподо́билъ є҆сѝ на́съ причасти́тисѧ ст҃ы̑мъ твои̑мъ, бж҃е́ствєннымъ, безсмє́ртнымъ и҆ животворѧ́щымъ та́йнамъ: соблюдѝ на́съ во твое́й ст҃ы́ни, ве́сь де́нь поꙋча́тисѧ пра́вдѣ твое́й: а҆ллилꙋ́їа, а҆ллилꙋ́їа, а҆ллилꙋ́їа.

Дїа́конъ глаго́летъ:

Про́сти прїи́мше бж҃е́ственныхъ, ст҃ы́хъ, пречⷭ҇тыхъ, безсме́ртныхъ, нбⷭ҇ныхъ и҆ животворѧ́щихъ стра́шныхъ хрⷭ҇то́выхъ та̑инъ, досто́йнѡ бл҃годари́мъ гдⷭ҇а.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Застꙋпѝ, сп҃сѝ, поми́лꙋй и҆ сохранѝ на́съ, бж҃е, твое́ю бл҃года́тїю.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Ве́чера всегѡ̀ соверше́нна, ст҃а, ми́рна и҆ безгрѣ́шна и҆спроси́вше, са́ми себѐ, и҆ дрꙋ́гъ дрꙋ́га, и҆ ве́сь живо́тъ на́шъ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ предади́мъ.

Ли́къ: Тебѣ̀, гдⷭ҇и.

Сщ҃е́нникъ возглаша́етъ:

Ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆сѝ ѡ҆сщ҃е́нїе на́ше, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, ѻ҆ц҃ꙋ̀ и҆ сн҃ꙋ и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

І҆ере́й: Съ ми́ромъ и҆зы́демъ.

Ли́къ: Ѡ҆ и҆́мени гдⷭ҇ни.

Дїа́конъ: Гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй.

Мл҃тва заамвѡ́ннаѧ, возглаша́емаѧ ѿ сщ҃е́нника:

Влⷣко вседержи́телю, и҆́же всю̀ тва́рь премꙋ́дростїю содѣ́лавый и҆ неизрече́ннымъ твои́мъ про́мысломъ и҆ мно́гою бл҃гостїю введы́й на́съ въ пречестны̑ѧ дни̑ сїѧ̑, ко ѡ҆чище́нїю дꙋша́мъ и҆ тѣ́лѡмъ, къ воздержа́нїю страсте́й, къ наде́жди воскрⷭ҇нїѧ: и҆́же четы́редесѧтьми де́ньми скрижа̑ли врꙋчи́въ, бг҃оначерта̑ннаѧ пи́смена, ᲂу҆го́дникꙋ твоемꙋ̀ мѡѷсе́ови, пода́ждь и҆ на́мъ, бл҃же, по́двигомъ до́брымъ подвиза́тисѧ, тече́нїе поста̀ соверши́ти, вѣ́рꙋ нераздѣ́льнꙋ соблюстѝ, главы̑ неви́димыхъ ѕмїє́въ сокрꙋши́ти, побѣди́телємъ же грѣха̀ ꙗ҆ви́тисѧ, и҆ неѡсꙋжде́ннѡ дости́гнꙋти поклони́тисѧ и҆ ст҃о́мꙋ воскрⷭ҇нїю. Ꙗ҆́кѡ бл҃гослови́сѧ и҆ просла́висѧ пречⷭ҇тно́е и҆ великолѣ́пое и҆́мѧ твоѐ, ѻ҆ц҃а̀ и҆ сн҃а и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Бꙋ́ди и҆́мѧ гдⷭ҇не бл҃гослове́но: [три́жды.]

Сла́ва и҆ ны́нѣ, ѱало́мъ л҃г:

Бл҃гословлю̀ гдⷭ҇а:

Мл҃тва глаго́лемаѧ, внегда̀ потреби́ти ст҃а̑ѧ:

Гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, введы́й на́съ во всечⷭ҇тны̑ѧ дни̑ сїѧ̑, и҆ ѻ҆́бщники на́съ сотвори́въ стра́шныхъ твои́хъ та̑инъ, совокꙋпѝ на́съ слове́сномꙋ твоемꙋ̀ ста́дꙋ и҆ наслѣ́дники покажѝ црⷭ҇твїѧ твоегѡ̀, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь.

Сщ҃е́нникъ же и҆схо́дитъ, и҆ ста́въ на ѡ҆бы́чнѣмъ мѣ́стѣ, раздае́тъ а҆нті́дѡръ.

По сконча́нїи же ѱалма̀ и҆ раздаѧ́нїи а҆нті́дѡра, глаго́летъ:

Бл҃гослове́нїе гдⷭ҇не на ва́съ, тогѡ̀ бл҃года́тїю и҆ чл҃вѣколю́бїемъ, всегда̀ ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Сщ҃е́нникъ: Сла́ва тебѣ̀, хрⷭ҇тѐ бж҃е, ᲂу҆пова́нїе на́ше, сла́ва тебѣ̀.

Ли́къ: Сла́ва, и҆ ны́нѣ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй, три́жды. Бл҃гословѝ.

Сщ҃е́нникъ:

Хрⷭ҇то́съ и҆́стинный бг҃ъ на́шъ, мл҃твами пречⷭ҇тыѧ своеѧ̀ мт҃ре: и҆ прѡ́чаѧ по днѝ, и҆ ст҃а́гѡ, и҆́мⷬ҇къ, є҆гѡ́же є҆́сть хра́мъ и҆ є҆гѡ́же є҆́сть де́нь: и҆ и҆́же во ст҃ы́хъ ѻ҆тца̀ на́шегѡ григо́рїа двоесло́ва, па́пы ри́мскагѡ, и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ, поми́лꙋетъ и҆ сп҃се́тъ на́съ, ꙗ҆́кѡ бл҃гъ и҆ чл҃вѣколю́бецъ.

Си́це же твори́тъ ѿпꙋ́стъ до стрⷭ҇тны́ѧ седми́цы: во стрⷭ҇тнꙋ́ю бо седми́цꙋ сво́й ѿпꙋ́стъ глаго́летсѧ.

По ѿпꙋ́стѣ же, моли̑твы бл҃года̑рныѧ.

Та́же: Ны́нѣ ѿпꙋща́еши: Трист҃о́е: по Ѻ҆́ч҃е на́шъ:

Тропа́рь, гла́съ д҃:

И҆́же ѿ бг҃а свы́ше бж҃е́ственнꙋю бл҃года́ть воспрїе́мъ, сла́вне григо́рїе, и҆ тогѡ̀ си́лою ᲂу҆крѣплѧ́емь, є҆ѵⷢ҇льски ше́ствовати и҆зво́лилъ є҆сѝ, ѿѻнꙋ́дꙋже ᲂу҆ хрⷭ҇та̀ возме́здїе трꙋдѡ́въ прїѧ́лъ є҆сѝ, всебл҃же́нне: є҆го́же молѝ да сп҃се́тъ дꙋ́шы на́шѧ.

Сла́ва, конда́къ, гла́съ г҃:

Подобонача́льникъ показа́лсѧ є҆сѝ нача́льника па́стырємъ хрⷭ҇та̀, и҆́нокѡвъ чреды̑, ѻ҆́тче григо́рїе, ко ѡ҆гра́дѣ нбⷭ҇нѣй наставлѧ́ѧ, и҆ ѿтꙋ́дꙋ наꙋчи́лъ є҆сѝ ста́до хрⷭ҇то́во за́повѣдемъ є҆гѡ̀: ны́нѣ же съ ни́ми ра́дꙋешисѧ, и҆ ликꙋ́еши въ нбⷭ҇ныхъ кро́вѣхъ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Предста́тельство хрⷭ҇тїа́нъ непосты́дное, хода́тайство ко творцꙋ̀ непрело́жное, не пре́зри грѣ́шныхъ моле́нїй гла́сы: но предварѝ, ꙗ҆́кѡ бл҃га́ѧ, на по́мощь на́съ, вѣ́рнѡ зовꙋ́щихъ тѝ: ᲂу҆скорѝ на мл҃твꙋ, и҆ потщи́сѧ на ᲂу҆моле́нїе, предста́тельствꙋющи при́снѡ, бцⷣе, чтꙋ́щихъ тѧ̀.

Коне́цъ

бж҃е́ственныѧ лїтꙋргі́и преждеѡсщ҃е́нныхъ.


Источник: Служебник. - М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2003. - 464 с. ISBN 5-94625-063-9

Комментарии для сайта Cackle