[глⷡ҇а к҃ѕ] Мл҃тва моле́бнаѧ на всѧ́кꙋю лїті́ю.

Гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ. Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Гдⷭ҇и, є҆ди́не въ млⷭ҇ти бога́тый, и҆ ᲂу҆тро́бами бл҃гости преклонѧ́ѧйсѧ къ моле́нїємъ на́съ грѣ́шныхъ и҆ недосто́йныхъ ра̑бъ твои́хъ, всѧ̑ на̑ша поле́знѡ стро́ѧй и҆ правлѧ́ѧй, премꙋ́дрымъ твои́мъ про́мысломъ житїѐ на́ше провожда́ѧй, и҆ всѧ́кимъ ѡ҆́бразомъ сп҃се́нїѧ на́шегѡ жела́ѧй, є҆стество́мъ долготерпѣли́въ сы́й и҆ многомлⷭ҇тивъ: наказꙋ́ѧй, и҆ па́ки и҆сцѣлѧ́ѧй, и҆ наказа́нїе простира́ѧй бл҃гостнѣ же и҆ чл҃вѣколю́бнѣ, не во є҆́же погꙋби́ти созда́нїе рꙋ́къ твои́хъ, но па́че є҆́же къ нача́льной добро́тѣ па́ки привестѝ, и҆ къ пе́рвомꙋ ѻ҆́номꙋ благоро́дїю, є҆го́же погꙋби́хомъ простото́ю ᲂу҆ма̀, и҆ совѣ́томъ ѻ҆каѧ́ннѣйшагѡ, па́ки возвестѝ хотѧ̀, и҆ всѣ́ми ѡ҆́бразы смотрѧ́ѧй, є҆́же па́ки сп҃стѝ ѡ҆скꙋдѣ́вшее ѿ паде́жа ѻ҆́нагѡ. са́мъ влⷣко вседержи́телю, при́зри на ны̀, и҆ вонмѝ моле́нїємъ на́съ грѣ́шныхъ: мно́жество бо беззако́нїй на́шихъ недерзнове́нны на́съ сотворѝ, и҆ нижѐ смѣ́ти ѿню́дъ проси́ти проще́нїѧ ѡ҆ прегрѣше́нїи. но вѣ́дꙋще твоѐ чл҃вѣколю́бїе, бл҃гоꙋтро́бїе, мно́гꙋю млⷭ҇ть, долготерпѣ́нїе, безѕло́бїе и҆ премно́гꙋю бл҃гость, дерза́юще на глꙋбинꙋ̀ си́хъ, и҆ на пꙋчи́нꙋ бл҃гости твоеѧ̀, воздѣ́емъ рꙋ́цѣ и҆ прилѣ́жнѡ вопїе́мъ тѝ: согрѣши́хомъ, беззако́нновахомъ, нече́ствовахомъ, ꙗ҆́кѡ забы́хомъ за́пѡвѣди твоѧ̑, и҆ въ слѣ́дъ мы́сли на́шеѧ лꙋка́выѧ ходи́хомъ, и҆ ꙗ҆́кѡ недосто́йнѡ зва́нїю и҆ є҆ѵⷢ҇лїю хрⷭ҇та̀ твоегѡ̀ жи́тельствовахомъ, и҆ ст҃ы̑мъ є҆гѡ̀ страстє́мъ, и҆ є҆́же ѡ҆ на́съ и҆стоща́нїю, ꙗ҆́кѡ бы́хомъ поноше́нїе возлю́бленномꙋ твоемꙋ̀. сщ҃е́нницы и҆ лю́дїе твоѝ и҆зстꙋпи́хомъ, вкꙋ́пѣ всѝ ᲂу҆клони́хомсѧ, непотре́бни бы́хомъ: нѣ́сть творѧ́й сꙋ́дъ и҆ пра́вдꙋ, нѣ́сть до є҆ди́нагѡ, затвори́хомъ щедрѡ́ты твоѧ̑, и҆ чл҃вѣколю́бїе твоѐ, и҆ ᲂу҆трѡ́бы млⷭ҇ти бг҃а на́шегѡ, ѕло́бы ра́ди на́шеѧ и҆ лꙋка́вства начина́нїй, съ ни́миже пожи́хомъ. Ты̀ бл҃гъ є҆сѝ, но мы̀ беззако́нновахомъ: ты̀ долготерпѣли́въ, но мы̀ ꙗ҆́звъ досто́йни. вѣ́мы твою̀ бл҃гость, а҆́ще и҆ неразꙋ́миви є҆смы̀: ма́лѡ, ѡ҆ ни́хже согрѣши́хомъ, бїе́ни бы́хомъ. ты̀ стра́шенъ є҆сѝ, и҆ кто̀ противоста́нетъ тѝ; тре́петъ прїи́мꙋтъ ѿ тебѐ го́ры, и҆ вели́чествꙋ мы́шцы твоеѧ̀ кто̀ противорече́тъ; а҆́ще заключи́ши нб҃о, кто̀ ѿве́рзетъ; и҆ а҆́ще заключи́ши хлѧ́би твоѧ̑, кто̀ постои́тъ; легко̀ є҆́сть пред̾ ѻ҆чи́ма твои́ма и҆ ѡ҆ꙋбо́жити и҆ ѡ҆богати́ти, ѡ҆живи́ти и҆ ᲂу҆мертви́ти, порази́ти и҆ и҆сцѣли́ти: є҆́же хотѣ́ти тебѣ̀, дѣѧ́нїе є҆́сть соверше́нно. Ты̀ разгнѣ́валсѧ є҆сѝ, мы́ же согрѣши́хомъ, глаго́летъ нѣ́кто ѿ дре́внихъ и҆сповѣ́даѧсѧ. на́мъ же и҆ сопроти́въ вре́мѧ є҆́сть рещѝ: мы̀ согрѣши́хомъ, ты́ же разгнѣ́валсѧ є҆сѝ, сегѡ̀ ра́ди бы́хомъ поноше́нїе сосѣ́дѡмъ на́шымъ: ѿврати́лъ є҆сѝ лицѐ твоѐ, и҆ нече́стїѧ и҆спо́лнихомсѧ. но преста́ни гдⷭ҇и ѿ гнѣ́ва, ѡ҆сла́би гдⷭ҇и, ᲂу҆млⷭ҇тивисѧ гдⷭ҇и, и҆ не преда́ждь на́съ до конца̀ беззако́нїй ра́ди на́шихъ, нижѐ на́шими ра́нами да нака́жеши и҆ны́хъ. Да́ждь на́мъ мꙋче́нїемъ и҆ны́хъ ᲂу҆цѣломꙋ́дритисѧ: кі́ихъ си́хъ; ꙗ҆зы́кѡвъ невѣ́дающихъ тѧ̀ и҆ ца́рствъ не повинꙋ́вшихсѧ держа́вѣ твое́й: мы́ же лю́дїе твоѝ, и҆ же́злъ наслѣ́дїѧ твоегѡ̀. сегѡ̀ ра́ди накажѝ ны̀, ѻ҆ба́че въ бл҃гости, а҆ не съ ꙗ҆́ростїю твое́ю, да не ᲂу҆ма́леныхъ на́съ сотвори́ши, и҆ па́че всѣ́хъ живꙋ́щихъ на землѝ во ᲂу҆ничиже́нїе бꙋ́демъ, млⷭ҇ть бо твоѧ̀ неизрече́нна, и҆ чл҃вѣколю́бїе твоѐ непобѣди́мо, и҆ бога́тство бл҃гости твоеѧ̀ неизслѣ́димо, на нѧ́же и҆ дерза́юще мо́лимсѧ, и҆ ми́ли сѧ дѣ́емъ прекланѧ́юще кѡлѣ́на серде́цъ на́шихъ: преста́ни ѿ сѣ́чи гнѣ́ва твоегѡ̀, мо́лимъ прилѣ́жнѡ, ꙗ҆́коже при дв҃дѣ дре́вле ѡ҆ и҆́же на лю́дехъ твои́хъ, а҆́ще и҆ не подо́бное покаѧ́нїе показꙋ́емъ: но ꙗ҆́кѡ пребл҃гі́й ᲂу҆ста́ви гнѣ́въ тво́й, ᲂу҆кротѝ ꙗ҆́рость твою̀ пра́веднꙋю, и҆ да́ждь стра́ждꙋщымъ здра́вїе, немощствꙋ́ющымъ крѣ́пость, здра̑выѧ же соблюдѝ, всѧ́къ недꙋ́гъ, и҆ всѧ́кꙋю ꙗ҆́зю ѿженѝ ѿ люде́й твои́хъ: всѣ́хъ ѿ сегѡ̀ ча́ѧнїѧ свободѝ, соблюда́ѧй безнавѣ́тны по бы́вшей болѣ́зни и҆ сохранѧ́ѧй вседержи́тельною твое́ю рꙋко́ю неприкоснове́нны ѿ лю́тагѡ сегѡ̀ ѡ҆ѕлобле́нїѧ, и҆ гꙋби́тельнагѡ сокрꙋше́нїѧ: вои́стиннꙋ бо поколеба̀ всѣ́хъ, и҆ смꙋтѝ ꙗ҆́рость гнѣ́ва твоегѡ̀. а҆́ще ᲂу҆́бѡ и҆ не ѡ҆браща́емсѧ всѧ́кѡ ѿ лꙋка́вствъ на́шихъ, но ты̀ са́мъ и҆зба́ви ѿ лꙋка́выѧ со́вѣсти всѣ́хъ на́съ, и҆ да́ждь во всѧ́комъ бл҃годѣѧ́нїи бл҃гоꙋгоди́ти тебѣ̀: мл҃твами неискꙋсомꙋ́жнѡ тебѐ ро́ждшїѧ, чⷭ҇тыѧ бг҃омт҃ре, приснодв҃ы мр҃і́и: предста́тельствы ст҃ы́хъ и҆ бг҃ови́дныхъ а҆́гг҃лъ, и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆сѝ млⷭ҇ти и҆сто́чникъ, и҆ бл҃гоꙋтро́бїѧ неизслѣ́димаѧ пꙋчи́на, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, со безнача́льнымъ твои́мъ ѻ҆ц҃е́мъ, и҆ съ прест҃ы́мъ, и҆ бл҃ги́мъ, и҆ животворѧ́щимъ твои́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь.


Комментарии для сайта Cackle