Азбука веры Православная библиотека Богослужение Требник на церковнославянском языке. 1916 г.
Распечатать

Требник на церковнославянском языке

Содержание

[глⷡ҇а а҃] Мл҃твы въ пе́рвый де́нь, по внегда̀ роди́ти женѣ̀ ѻ҆троча̀. [глⷡ҇а в҃] Мл҃тва, во є҆́же назна́менати ѻ҆троча̀, прїе́млющее и҆́мѧ во ѻ҆смы́й де́нь рожде́нїѧ своегѡ̀ [глⷡ҇а г҃] Мл҃твы женѣ̀ роди́льницѣ, по четы́редесѧти дне́хъ [глⷡ҇а д҃] Мл҃тва женѣ̀, є҆гда̀ и҆зве́ржетъ младе́нца [глⷡ҇а є҃] Мл҃тва во є҆́же сотвори́ти ѡ҆глаше́ннаго Послѣ́дованїе ст҃а́гѡ кр҃ще́нїѧ. [глⷡ҇а ѕ҃] Мл҃тва ст҃ы́хъ кр҃ще́нїй вкра́тцѣ, ка́кѡ млⷣнца крⷭ҇ти́ти, стра́ха ра́ди сме́ртнагѡ Предисло́вїе, и҆ сказа́нїе, ѡ҆ є҆́же ка́кѡ подоба́етъ бы́ти дꙋховникꙋ̀, и҆ ска́зовати невозбра́ннѡ приходѧ́щымъ къ немꙋ̀. [глⷡ҇а з҃] Послѣ́дованїе ѡ҆ и҆сповѣ́данїи По мл҃твѣ же разрѣша́етъ і҆ере́й ка́ющагосѧ ни́зꙋ лежа́щаго, си́це глаго́лѧ: [глⷡ҇а и҃] Мл҃тва над̾ разрѣша́емымъ ѿ запреще́нїѧ [глⷡ҇а ѳ҃] Послѣ́дованїе быва́емое ѡ҆ ѡ҆брꙋче́нїи. [глⷡ҇а і҃] Послѣ́дованїе вѣнча́нїѧ [глⷡ҇а а҃і] Мл҃тва на разрѣше́нїе вѣнцє́въ, во ѻ҆смы́й де́нь [глⷡ҇а в҃і] Послѣ́дованїе ѡ҆ двобра́чномъ. [глⷡ҇а г҃і] Послѣ́дованїе ст҃а́гѡ є҆ле́а, [глⷡ҇а д҃і] Чи́нъ, є҆гда̀ слꙋчи́тсѧ вско́рѣ вельмѝ больно́мꙋ да́ти прича́стїе. [глⷡ҇а є҃і] Канѡ́нъ моле́бный ко гдⷭ҇ꙋ на́шемꙋ і҆и҃сꙋ хрⷭ҇тꙋ̀ и҆ пречⷭ҇тѣй бцⷣѣ мт҃ри гдⷭ҇ни, при разлꙋче́нїи дꙋшѝ ѿ тѣ́ла всѧ́кагѡ правовѣ́рнагѡ. [глⷡ҇а ѕ҃і] Чи́нъ, быва́емый на разлꙋче́нїе дꙋшѝ ѿ тѣ́ла, внегда̀ человѣ́къ до́лгѡ стра́ждетъ [глⷡ҇а з҃і] Послѣ́дованїе ме́ртвенное мїрски́хъ тѣ́лъ. [глⷡ҇а и҃і] Оу҆ка́зъ ѡ҆ провожде́нїи ᲂу҆со́пшихъ на ст҃ꙋ́ю па́схꙋ, и҆ во всю̀ свѣ́тлꙋю недѣ́лю быва́емый [глⷡ҇а ѳ҃і] Послѣ́дованїе ме́ртвенное над̾ сконча́вшимсѧ сщ҃е́нникомъ. [глⷡ҇а к҃] Чи́нъ погребе́нїѧ младе́нческагѡ. [глⷡ҇а к҃а] Послѣ́дованїе ма́лагѡ ѡ҆сщ҃е́нїѧ воды̀. [глⷡ҇а к҃в] Послѣ́дованїе вели́кагѡ ѡ҆сщ҃е́нїѧ воды̀ ст҃ы́хъ бг҃оѧвле́нїй. [глⷡ҇а к҃г] Мл҃твы въ нача́лѣ поста̀ ст҃ы́ѧ четыредесѧ́тницы, ꙗ҆̀же сщ҃е́нникъ свои́мъ парохїа́нѡмъ въ понедѣ́льникъ пе́рвый ст҃а́гѡ вели́кагѡ поста̀ и҆лѝ во и҆ны́й де́нь пе́рвыѧ по́стныѧ седми́цы, въ цр҃кви по ᲂу҆́трени, и҆лѝ по часѣ́хъ, взе́мъ на себѐ є҆пїтрахи́ль, чте́тъ мл҃твы сїѧ̑ со всѧ́кимъ ᲂу҆миле́нїемъ. [глⷡ҇а к҃д] Мл҃тва на ѡ҆снова́нїе до́мꙋ. [глⷡ҇а к҃є] Мл҃тва над̾ со́лїю. [глⷡ҇а к҃ѕ] Мл҃тва моле́бнаѧ на всѧ́кꙋю лїті́ю. [глⷡ҇а к҃з]Мл҃тва во є҆́же бл҃гослови́ти ста́до. [глⷡ҇а к҃и] Мл҃тва над̾ сѣ́ѧнїемъ. [глⷡ҇а к҃ѳ] Мл҃тва над̾ гꙋмно́мъ. [глⷡ҇а л҃] Мл҃тва, ѡ҆ є҆́же бл҃гослови́ти мрє́жи. [глⷡ҇а л҃а] Мл҃тва во є҆́же ᲂу҆стро́ити кора́бль. [глⷡ҇а л҃в] Чи́нъ бл҃гослове́нїѧ но́вагѡ кла́дѧзѧ. [глⷡ҇а л҃г] Чи́нъ бл҃гослове́нїѧ пче́лъ. [глⷡ҇а л҃д] Бл҃гослове́нїе ро́євъ пче́льныхъ, во ᲂу҆́лїѧ нѡ́ва всажде́нныхъ [глⷡ҇а л҃є] Мл҃тва, є҆́же ѡ҆ст҃и́ти како́е ли́бо бл҃гово́нное ѕе́лїе. [глⷡ҇а л҃ѕ] Мл҃тва на ѡ҆сщ҃е́нїе всѧ́кїѧ ве́щи. [глⷡ҇а л҃з] Мѣсѧцосло́въ съ бг҃омъ ст҃ы́мъ, всегѡ̀ лѣ́та. [глⷡ҇а л҃и] А҆лфави́тъ и҆ме́нъ Пасха́лїа а҆́збꙋчнаѧ, зрѧ́чаѧ и҆ неисхо́днаѧ до конца̀ вѣ́ка. [глⷡ҇а а҃] Мл҃тва на всѧ́кꙋю не́мощь. [глⷡ҇а в҃] Мл҃тва ст҃ы́хъ седмѝ ѻ҆трокѡ́въ на немощна́го и҆ не спѧ́щаго. [глⷡ҇а г҃] Є҆гда̀ крⷭ҇тъ твори́тъ сщ҃е́нникъ на стра́сть недꙋ́га со ст҃ы́мъ копїе́мъ, [глⷡ҇а д҃] Мл҃тва на ржⷭ҇тво̀ хрⷭ҇то́во, сынѡ́мъ дꙋхѡ́внымъ. [глⷡ҇а є҃] Мл҃тва во є҆́же бл҃гослови́ти бра̑шна, мѧса̀, во ст҃ꙋ́ю и҆ вели́кꙋю недѣ́лю па́схи. [глⷡ҇а ѕ҃] Мл҃тва, є҆́же бл҃гослови́ти сы́ръ и҆ ꙗ҆́ица. [глⷡ҇а з҃]Мл҃тва на бл҃гослове́нїе а҆́ртоса во ст҃ꙋ́ю недѣ́лю па́схи. [глⷡ҇а и҃] Мл҃тва на раздробле́нїе а҆́ртоса въ сꙋббѡ́тꙋ свѣ́тлыѧ недѣ́ли. [глⷡ҇а ѳ҃] Мл҃тва въ причаще́нїи гро́здїѧ въ ѕ҃-й де́нь а҆́ѵгꙋста. [глⷡ҇а і҃] Мл҃тва ѡ҆ приносѧ́щихъ нача́тки ѻ҆воще́й. [глⷡ҇а а҃і] Послѣ́дованїе над̾ пе́щїю. [глⷡ҇а в҃і] Мл҃тва на ѡ҆снова́нїе до́мꙋ. [глⷡ҇а г҃і] Мл҃тва, є҆гда̀ кто̀ и҆́мать вни́ти въ до́мъ но́въ. [глⷡ҇а д҃і] Мл҃тва ѡ҆ хра́минѣ, стꙋжа́емѣ ѿ ѕлы́хъ дꙋхѡ́въ. [глⷡ҇а є҃і] Мл҃тва ѡ҆ копа́нїи кла́дѧзѧ. [глⷡ҇а ѕ҃і] Мл҃тва над̾ кла́дѧземъ но́вымъ [глⷡ҇а з҃і] Чи́нъ быва́емый, а҆́ще слꙋчи́тсѧ чесомꙋ̀ скве́рномꙋ ꙗ҆ковꙋ́любо впа́сти въ кла́дѧзь водны́й [глⷡ҇а и҃і] Мл҃тва хотѧ́щемꙋ ѿитѝ въ пꙋ́ть. [глⷡ҇а ѳ҃і] Мл҃тва ᲂу҆мирева́ющаѧ во враждѣ̀ сꙋ́щихъ. [глⷡ҇а к҃] Мл҃тва запреща́тельнаѧ ст҃а́гѡ васі́лїа, над̾ стра́ждꙋщими ѿ де́монѡвъ. [глⷡ҇а к҃а] Чи́нъ быва́емый, а҆́ще слꙋчи́тсѧ чесомꙋ̀ скве́рномꙋ и҆лѝ нечи́стомꙋ но́вѡ впа́сти въ сосꙋ́дъ вїна̀, и҆лѝ є҆ле́а, и҆лѝ ме́да, и҆лѝ и҆но́гѡ чесогѡ̀. [глⷡ҇а к҃в] Чи́нъ быва́емый на ни́вахъ, и҆лѝ вїногра́дѣ, и҆лѝ вертогра́дѣ, а҆́ще слꙋчи́тсѧ вреди́тисѧ ѿ гадѡ́въ, и҆лѝ и҆ны́хъ ви́дѡвъ. [глⷡ҇а к҃г] Мл҃тва ѡ҆ скве́рно ꙗ҆́дшихъ. [глⷡ҇а к҃д] Мл҃тва над̾ сосꙋ́домъ ѡ҆скве́рншимсѧ. [глⷡ҇а к҃є] Мл҃тва над̾ пшени́цею ѡ҆скве́рншеюсѧ, и҆лѝ мꙋко́ю и҆лѝ ви́домъ нѣ́кїимъ. [глⷡ҇а к҃ѕ] Чи́нъ быва́емый при ѡ҆снова́нїи цр҃кве и҆ водрꙋже́нїи крⷭ҇та̀. [глⷡ҇а к҃з] Чи́нъ мл҃твенный на поставле́нїе крⷭ҇та̀ на ве́рхъ кро́ва новосозда́нныѧ цр҃кве. [глⷡ҇а к҃и] Чи́нъ ѡ҆сщ҃е́нїѧ хра́ма, ѿ а҆рхїере́а твори́магѡ. [глⷡ҇а к҃ѳ] Чи́нъ бл҃гослове́нїѧ и҆ ѡ҆сщ҃е́нїѧ сосꙋ́дѡвъ слꙋже́бныхъ: сі́есть ді́скоса, ча́ши, ѕвѣзди́цы и҆ лжи́цы, съ тремѧ̀ и҆́хъ покро́вцы, предложе́нныхъ вкꙋ́пѣ. [глⷡ҇а л҃] Мл҃тва над̾ є҆ди́нымъ ді́скосомъ но́вымъ [глⷡ҇а л҃а] Мл҃тва над̾ поти́ромъ є҆ди́нымъ. сі́есть, ча́шею но́вою [глⷡ҇а л҃в] Мл҃тва є҆́же ѻ҆со́бнѣ бл҃гослови́ти но́вꙋю ді́скоснꙋю ѕвѣздꙋ̀ [глⷡ҇а л҃г] Мл҃тва, є҆́же бл҃гослови́ти но́вꙋю лжи́цꙋ къ бж҃е́ствєннымъ та́йнамъ [глⷡ҇а л҃д] Мл҃тва, є҆́же бл҃гослови́ти нѡ́выѧ покро́вцы, къ покрове́нїю ст҃ы́хъ та̑инъ слꙋжа́щыѧ. [глⷡ҇а л҃є] Чи́нъ бл҃гослове́нїѧ но́вагѡ кївѡ́та, [глⷡ҇а л҃ѕ] Чи́нъ бл҃гослове́нїѧ і҆лѷто́на. [глⷡ҇а л҃з] Чи́нъ бл҃гослове́нїѧ и҆лѝ ѡ҆сщ҃е́нїѧ но́выхъ сщ҃е́нническихъ ѻ҆де́ждъ: [глⷡ҇а л҃и] Чи́нъ бл҃гослове́нїѧ і҆нди́тїй, и҆лѝ ѻ҆де́ждъ и҆ покрыва̑лъ бж҃е́ственныѧ трапе́зы и҆ же́ртвенника. [глⷡ҇а л҃ѳ] Чи́нъ бл҃гослове́нїѧ и҆ ѡ҆сщ҃е́нїѧ новосоѡрꙋже́ннагѡ крⷭ҇та̀. [глⷡ҇а м҃] Чи́нъ бл҃гослове́нїѧ и҆ ѡ҆сщ҃е́нїѧ і҆кѡ́ны прест҃ы́ѧ живонача́льныѧ трⷪ҇цы, во ѡ҆́бразѣ трїе́хъ а҆́гг҃лѡвъ, и҆лѝ креще́нїѧ, и҆лѝ преѡбраже́нїѧ, и҆лѝ соше́ствїѧ ст҃а́гѡ дх҃а. [глⷡ҇а м҃а] Чи́нъ бл҃гослове́нїѧ и҆ ѡ҆сщ҃е́нїѧ і҆кѡ́ны хрⷭ҇то́вы, пра́здникѡвъ гдⷭ҇кихъ, є҆ди́ныѧ, и҆лѝ мно́гихъ. [глⷡ҇а м҃в] Чи́нъ бл҃гослове́нїѧ и҆ ѡ҆сщ҃е́нїѧ і҆кѡ́ны прест҃ы́ѧ бцⷣы, є҆ди́ныѧ и҆лѝ мно́гихъ. [глⷡ҇а м҃г] Чи́нъ бл҃гослове́нїѧ і҆кѡ́ны ст҃а́гѡ, є҆ди́нагѡ и҆лѝ мно́гихъ. [глⷡ҇а м҃д] Чи́нъ бл҃гослове́нїѧ но́выхъ сосꙋ́дѡвъ цр҃ко́вныхъ, вкꙋ́пѣ мно́гихъ: и҆лѝ є҆ди́нагѡ, ꙗ҆ковы̀ сꙋ́ть: кади́льница, ка́цїѧ, блю́до а҆нафо́рное, копїѐ, кꙋкꙋ́мы, сі́есть водоно́сные сосꙋ́дцы, и҆ и҆ны̑ѧ ѻ҆лта̑рныѧ принадле́жнѡсти. [глⷡ҇а м҃є] Чи́нъ бл҃гослове́нїѧ но́вагѡ кївѡ́та, и҆лѝ и҆на́гѡ ко́егѡ сосꙋ́да, и҆лѝ ко́егѡ ли́бо храни́лища крⷭ҇тоѡбра́знѡ и҆лѝ и҆́накѡ къ хране́нїю моще́й ст҃ы́хъ соѡрꙋже́ннагѡ. [глⷡ҇а м҃ѕ] Бл҃гослове́нїе крⷭ҇та̀ къ ноше́нїю на пе́рсехъ. [глⷡ҇а м҃з] Чи́нъ бл҃гослове́нїѧ и҆ ѡ҆сщ҃е́нїѧ і҆кѡноста́са. [глⷡ҇а м҃и] Чи́нъ бл҃гослове́нїѧ и҆ ѡ҆сщ҃е́нїѧ разноли́чныхъ і҆кѡ́нъ, предложе́нныхъ вкꙋ́пѣ. [глⷡ҇а м҃ѳ] Чи́нъ бл҃гослове́нїѧ кампа́на, сі́есть ко́локола и҆лѝ зво́на. Чи́нъ бл҃гослове́нїѧ но́вагѡ до́мꙋ, въ не́мже хо́щетъ кто̀ пе́рвѣе всели́тисѧ. Чи́нъ ѡ҆свѧще́нїѧ колесни́цы.


Источник: Требник в двух частях. 1916 г. Москва. Синодальная типография.

Комментарии для сайта Cackle