[глⷡ҇а д҃і] Мл҃тва ѡ҆ хра́минѣ, стꙋжа́емѣ ѿ ѕлы́хъ дꙋхѡ́въ.

Гдⷭ҇и бж҃е сп҃се́нїѧ на́шегѡ, сн҃е бг҃а жива́гѡ, на херꙋві́мѣхъ носи́мый, превы́ше сы́й всѧ́кагѡ нача́ла и҆ вла́сти, и҆ си́лы, и҆ гдⷭ҇ьства: ты̀ є҆сѝ ве́лїй и҆ стра́шный над̾ всѣ́ми сꙋ́щими ѻ҆́крестъ тебѐ: ты̀ є҆сѝ поста́вивый нб҃о, ꙗ҆́кѡ кама́рꙋ: ты̀ є҆сѝ сотвори́вый зе́млю въ крѣ́пости твое́й, и҆ и҆спра́вивый вселе́ннꙋю въ премꙋ́дрости твое́й: трѧсы́й поднебе́снꙋю ѿ ѻ҆снова́нїй, столпы́ же є҆ѧ̀ неподви́жны: глаго́лѧй со́лнцꙋ, и҆ не возсїѧ́етъ, ѕвѣ́зды же запечатлѣ́ѧй: запреща́ѧй мо́рю, и҆ и҆зсꙋша́ѧй є҆̀: є҆гѡ́же ꙗ҆́рость та́етъ нача̑ла и҆ вла̑сти, и҆ ка́менїе сотро́шасѧ ѿ тебѐ. врата̀ мѣ̑днаѧ сте́рлъ є҆сѝ, и҆ верєѝ желѣ̑зныѧ сломи́лъ є҆сѝ: крѣ́пкаго свѧза́лъ є҆сѝ, и҆ сосꙋ́ды є҆гѡ̀ раздра́лъ є҆сѝ: мꙋчи́телѧ крⷭ҇то́мъ твои́мъ низложи́лъ є҆сѝ, и҆ ѕмі́а ᲂу҆́дицею вочл҃вѣ́ченїѧ твоегѡ̀ привле́клъ є҆сѝ, и҆ ᲂу҆́зами мра́ка въ та́ртарѣ посади́въ свѧза́лъ є҆сѝ. са́мъ ᲂу҆̀бо гдⷭ҇и, ᲂу҆твержде́нїе на тѧ̀ наде́ждꙋ возлага́ющихъ, крѣ́пкаѧ стѣно̀ на тѧ̀ ᲂу҆пова́ющихъ, ѿстꙋпи́ти сотворѝ, ѿженѝ, и҆ въ бѣ́гство претворѝ всѧ́кое дїа́вольское дѣ́йство, и҆ всѧ́кое сатани́нское нахожде́нїе, всѧ́кїй навѣ́тъ сопроти́вныѧ и҆ належа́щїѧ си́лы ѿ кро́ва сегѡ̀, и҆ ѿ ѡ҆держи́мыхъ ѿ негѡ̀, и҆ ѿ ѡ҆бходѧ́щихъ под̾ ни́мъ, зна́менїе стра́шныѧ на де́мѡнѡвъ побѣ́ды крⷭ҇та̀ твоегѡ̀ носѧ́щихъ, и҆ призыва́ющихъ и҆́мѧ твоѐ бл҃го́е. є҆́й гдⷭ҇и, легеѡ́на де́мѡнѡвъ ѿгна́вый, и҆ глꙋхо́мꙋ и҆ нѣмо́мꙋ де́мѡнꙋ и҆ нечи́стомꙋ дꙋ́хꙋ ᲂу҆держа́вшемꙋсѧ, ѿ человѣ́ка и҆зы́ти и҆ и҆схо́дꙋ невозвра́тнꙋ бы́ти повелѣ́вый: всѐ ѡ҆полче́нїе неви́димыхъ врагѡ́въ на́шихъ потреби́вый, вѣ̑рныѧ же и҆ позна́вшыѧ тебѐ ᲂу҆мꙋдри́вый: сѐ даю̀ ва́мъ вла́сть, є҆́же попра́ти верхꙋ̀ ѕмїє́въ и҆ скорпі́євъ, и҆ на всю̀ си́лꙋ вра́жїю. са́мъ влⷣко, вы́шши всѧ́кагѡ вре́да и҆ и҆скꙋше́нїѧ, всѧ̑ сꙋ́щыѧ въ домꙋ̀ се́мъ сохранѝ, и҆збавлѧ́ѧ и҆̀хъ ѿ стра́ха нощна́гѡ, и҆ стрѣлы̀ летѧ́щїѧ во днѝ, ѿ ве́щи во тьмѣ̀ преходѧ́щїѧ, ѿ срѧ́ща и҆ де́мѡна полꙋ́деннагѡ: да твоѝ рабѝ, твоѧ̑ рабы̑ни и҆ младе́нцы, твоеѧ̀ наслажда́ющесѧ по́мощи, и҆ а҆́гг҃льскимъ во́инствомъ храни́ми, ꙗ҆́кѡ є҆ди́нъ всѝ во є҆диномы́слїи вѣ́рнѡ пою́тъ: гдⷭ҇ь мнѣ̀ помо́щникъ, и҆ не ᲂу҆бою́сѧ, что̀ сотвори́тъ мнѣ̀ человѣ́къ; и҆ па́ки: не ᲂу҆бою́сѧ ѕла̀, ꙗ҆́кѡ ты̀ со мно́ю є҆сѝ.

Ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆сѝ бж҃е ᲂу҆твержде́нїе моѐ, крѣ́пкїй ѡ҆блада́тель, кн҃зь ми́ра, ѻ҆ц҃ъ бꙋ́дꙋщагѡ вѣ́ка, и҆ црⷭ҇тво твоѐ црⷭ҇тво вѣ́чное: и҆ тебѐ є҆ди́нагѡ є҆́сть црⷭ҇тво, и҆ си́ла, и҆ сла́ва, со ѻ҆ц҃е́мъ и҆ ст҃ы́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь.


Комментарии для сайта Cackle