Воинский требник

Источник

Содержание

Последование молебного пения ко Господу Богу, певаемого во время войны против неприятелей, наступающих на нас Чин освящения воинского знамени, являющегося хоругвью, и воинам благословения на войну Чин благословения воинских оружий Чин освящения колесницы Чин благословения в путешествие Чин благословения нового корабля или лодки Чин благословения военного водного судна, на противника уходящего, одного или многих, и благословения воинам, собирающимся на них плыть Чин освящения самолета Чин благословения в воздушное путешествие Чин освящения нового дома Чин поминовения о православных воинах, и о всех за веру и Отечество на войне убитых

 

ПОСЛѢ́ДОВАНІЕ МОЛЕ́БНАГѠ ПѢ́НІѦ КО ГДⷭУ БГ҃У, ПѢВА́ЕМАГѠ ВО ВРЕ́МѦ БРА́НИ ПРОТИ́ВЪ СУПОСТА́ТѠВЪ, НАХОДѦ́ЩИХЪ НА НЫ̀.

Бл҃гослови́вшꙋ і҆ере́ю, начина́емъ: Сла́ва тебѣ̀, бж҃е на́шъ, сла́ва тебѣ̀. Цр҃ю̀ нбⷭный:Трист҃о́е. По Ѻ҆́ч҃е на́шъ: І҆ере́й глаго́летъ: Ꙗ҆́кѡ твоѐ є҆́сть црⷭтво: Гдⷭи, поми́лꙋй, в҃ї. Сла́ва, и҆ ны́нѣ; Прїиди́те поклони́мсѧ: три́жды.

Чте́цъ же, ѱало́мъ рм҃в:

Гдⷭи, ᲂу҆слы́ши мл҃твꙋ мою̀, внꙋшѝ моле́нїе моѐ во и҆́стинѣ твое́й, ᲂу҆слы́ши мѧ̀ въ пра́вдѣ твое́й: и҆ не вни́ди въ сꙋ́дъ съ рабо́мъ твои́мъ, ꙗ҆́кѡ не ѡ҆правди́тсѧ пред̾ тобо́ю всѧ́къ живы́й. Ꙗ҆́кѡ погна̀ вра́гъ дꙋ́шꙋ мою̀: смири́лъ є҆́сть въ зе́млю живо́тъ мо́й: посади́лъ мѧ̀ є҆́сть въ те́мныхъ, ꙗ҆́кѡ мє́ртвыѧ вѣ́ка. И҆ ᲂу҆ны̀ во мнѣ̀ дꙋ́хъ мо́й, во мнѣ̀ смѧте́сѧ се́рдце моѐ. Помѧнꙋ́хъ дни̑ дрє́внїѧ, поꙋчи́хсѧ во всѣ́хъ дѣ́лѣхъ твои́хъ, въ творе́нїихъ рꙋкꙋ̀ твоє́ю поꙋча́хсѧ. Воздѣ́хъ къ тебѣ̀ рꙋ́цѣ моѝ: дꙋша̀ моѧ̀ ꙗ҆́кѡ землѧ̀ безво́днаѧ тебѣ̀. Ско́рѡ ᲂу҆слы́ши мѧ̀, гдⷭи, и҆счезѐ дꙋ́хъ мо́й: не ѿвратѝ лица̀ твоегѡ̀ ѿ менє̀, и҆ ᲂу҆подо́блюсѧ низходѧ́щымъ въ ро́въ. Слы́шанꙋ сотворѝ мнѣ̀ заꙋ́тра млⷭть твою̀, ꙗ҆́кѡ на тѧ̀ ᲂу҆пова́хъ: скажѝ мнѣ̀, гдⷭи, пꙋ́ть, во́ньже пойдꙋ̀, ꙗ҆́кѡ къ тебѣ̀ взѧ́хъ дꙋ́шꙋ мою̀. И҆зми́ мѧ ѿ вра̑гъ мои́хъ, гдⷭи, къ тебѣ̀ прибѣго́хъ. Наꙋчи́ мѧ твори́ти во́лю твою̀, ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆сѝ бг҃ъ мо́й: дх҃ъ тво́й бл҃гі́й наста́витъ мѧ̀ на зе́млю пра́вꙋ. И҆́мене твоегѡ̀ ра́ди, гдⷭи, живи́ши мѧ̀ пра́вдою твое́ю: и҆зведе́ши ѿ печа́ли дꙋ́шꙋ мою̀: и҆ млⷭтїю твое́ю потреби́ши врагѝ моѧ̑ и҆ погꙋби́ши всѧ̑ стꙋжа́ющыѧ дꙋшѝ мое́й: ꙗ҆́кѡ а҆́зъ ра́бъ тво́й є҆́смь.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ: А҆ллилꙋ́їа, три́жды.

Посе́мъ, Бг҃ъ гдⷭъ, и҆ ꙗ҆ви́сѧ на́мъ: со стїхѝ, на гла́съ а҃.

Тропа́рь:

Спасѝ, гдⷭи, лю́ди твоѧ̑, и҆ бл҃гословѝ достоѧ́нїе твоѐ, побѣ̑ды на сопроти̑вныѧ да́рꙋѧ, и҆ твоѐ сохранѧ́ѧ крⷭто́мъ твои́мъ жи́тельство.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Предста́тельство хрⷭтїа́нъ непосты́дное, хода́тайство ко творцꙋ̀ непрело́жное, не пре́зри грѣ́шныхъ моле́нїй гла́сы: но предварѝ ꙗ҆́кѡ бл҃га́ѧ на по́мощь на́съ, вѣ́рнѡ зовꙋ́щихъ тѝ: ᲂу҆скорѝ на мл҃твꙋ, и҆ потщи́сѧ на ᲂу҆моле́нїе, предста́тельствꙋющи при́снѡ бцⷣе, чтꙋ́щихъ тѧ̀.

Пѣ́снь а҃.

І҆рмо́съ: Колесницегони́телѧ фараѡ́нѧ погрꙋзѝ, чꙋдотворѧ́й и҆ногда̀ мѡѷсе́йскїй же́злъ, крⷭтоѡбра́знѡ порази́въ и҆ раздѣли́въ мо́ре: і҆и҃лѧ же бѣглеца̀ пѣшехо́дца сп҃сѐ, пѣ́снь бг҃ови воспѣва́юща.

Припѣ́въ: Многомлⷭтиве гдⷭи, сокрꙋшѝ врагѝ по́дъ но́ги на́шѧ.

Грѣ̑хъ ра́ди на́шихъ и҆ беззако́нїй попꙋсти́лъ є҆сѝ, правосꙋ́де, врагѡ́мъ на́шымъ ѡ҆ѕло́бити на́съ: но милосе́рдїѧ ра́ди твоегѡ̀, чл҃вѣколю́бче, ѿвратѝ ѿ на́съ пра́ведный гнѣ́въ тво́й, и҆ поми́лꙋй на́съ.

Ꙗ҆́коже дре́вле на а҆мали́ка побѣ́дꙋ ᲂу҆го́дникꙋ твоемꙋ̀ мѡѷсе́ю дарова́лъ є҆сѝ, млⷭтиве бж҃е: та́кѡ и҆ ны́нѣ мо́лимъ тѧ̀, побѣ́дꙋ на врагѝ на́мъ да́рꙋй.

Сла́ва: Крⷭтоѡбра́знѡ просте́ртыма рꙋка́ма мѡѷсе́овыма а҆мали́ковꙋ си́лꙋ низложи́лъ є҆сѝ, всеси́льне: и҆ ны́нѣ мо́лимъ тѧ̀, пода́ждь на́мъ си́лꙋ на сокрꙋше́нїе и҆ попра́нїе возстаю́щихъ на ны̀.

И҆ ны́нѣ: Си́лою неизрече́нною твое́ю многомлⷭтиве хрⷭтѐ, защитѝ лю́ди твоѧ̑ ѿ всѧ́кїѧ напа́сти, побѣ́дꙋ да́рꙋѧ на врагѝ правосла́вномꙋ наро́дꙋ на́шемꙋ, ра́ди пречⷭтыѧ мт҃ре и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ.

Пѣ́снь г҃.

І҆рмо́съ: Нбⷭнагѡ крꙋ́га верхотво́рче, гдⷭи, и҆ цр҃кве зижди́телю, ты̀ менѐ ᲂу҆твердѝ въ любвѝ твое́й, жела́нїй кра́ю, вѣ́рныхъ ᲂу҆твержде́нїе, є҆ди́не чл҃вѣколю́бче.

Неизрече́ннымъ млⷭрдїемъ твои́мъ защитѝ, хрⷭтѐ, лю́ди твоѧ̑, и҆ низложѝ де́рзость врагѡ́въ на́шихъ.

Ꙗ҆́коже дре́вле пре́далъ є҆сѝ, бж҃е, и҆ноплеме́нникѡвъ вѣ́рномꙋ рабꙋ̀ твоемꙋ̀ І҆исꙋ́сꙋ наѵи́нꙋ: та́кѡ ны́нѣ, многомлⷭтиве, преда́ждь сопроти̑вныѧ пѡ́лчища въ рꙋ́ки на́ши.

Сла́ва: Не преда́ждь на́съ влⷣко, грѣ̑хъ ра́ди на́шихъ и҆ беззако́нїй въ рꙋ́ки врагѡ́въ, но преложѝ пра́ведный гнѣ́въ тво́й на млⷭть, и҆ пода́ждь ᲂу҆тѣше́нїе рабѡ́мъ твои̑мъ.

И҆ ны́нѣ: Мт҃и бж҃їѧ, сохранѝ по́дъ кро́вомъ твои́мъ хрⷭтолюби́вое во́инство и҆ держа́вꙋ рѡссі́йскꙋю, и҆ свои́мъ предста́тельствомъ ᲂу҆ сн҃а своегѡ̀, хрⷭта̀ бг҃а на́шегѡ, и҆спросѝ на́мъ побѣ́дꙋ на врагѝ и҆ сꙋпоста́ты на́шѧ.

И҆зба́ви ѿ бѣ́дъ рабы̑ твоѧ̑, многомлⷭтиве, ꙗ҆́кѡ мы̀ ᲂу҆се́рднѡ къ тебѣ̀ прибѣга́емъ, млⷭтивомꙋ и҆зба́вителю, всѣ́хъ влⷣцѣ, гдⷭꙋ і҆и҃сꙋ.

Е҆ктенїа̀:

Поми́лꙋй на́съ, бж҃е, по вели́цѣй млⷭти твое́й, мо́лимъ ти сѧ̀, ᲂу҆слы́ши и҆ поми́лꙋй.

Ли́къ: Гдⷭи, поми́лꙋй, три́жды.

Е҆щѐ мо́лимсѧ ѡ҆ вели́комъ гдⷭи́нѣ и҆ ѡ҆тцѣ́ на́шемъ свѧтѣ́йшемъ патрїа́рхѣ [и҆́мⷬкъ], и҆ ѡ҆ гдⷭи́нѣ на́шемъ преѡсвѧще́ннѣйшемъ митрополі́тѣ [и҆лѝ а҆рхїепⷭкпѣ и҆лѝ є҆пⷭкпѣ] [и҆́мⷬкъ] и҆ все́й во хрⷭтѣ̀ бра́тїи на́шей.

Ли́къ: Гдⷭи, поми́лꙋй, три́жды.

Е҆щѐ мо́лимсѧ ѡ҆ бг҃охрани́мѣй странѣ̀ на́шей, властѣ́хъ, и҆ во́инствѣ е҆ѧ̀, да ти́хое и҆ безмо́лвное житїѐ поживе́мъ во всѧ́комъ благоче́стїи и҆ чистотѣ̀.

Ли́къ: Гдⷭи, поми́лꙋй, три́жды.

Не на лꙋ́къ на́шъ ᲂу҆пова́емъ, ни ѻ҆рꙋ́жїе на́ше спасе́тъ на́съ, гдⷭи, но твоеѧ̀ всемогꙋ́щїѧ по́мощи про́симъ, и҆ на твою̀ си́лꙋ дерза́юще, на вра́ги на́шѧ ѡ҆полча́емсѧ, и҆ и҆́мѧ твоѐ вѣ́рнѡ призыва́емъ: со ᲂу҆миле́нїемъ мо́лимъ ти сѧ̀, всемогі́й гдⷭи, млⷭтивнѡ ᲂу҆слы́ши и҆ поми́лꙋй.

Ли́къ: Гдⷭи, поми́лꙋй, три́жды.

Во вѣ́ки пребыва́ѧй, милосе́рде гдⷭи, запретѝ ꙗ҆зы́кѡмъ, въ достоѧ́нїе твоѐ приходѧ́щымъ, и҆ ѡ҆сквернѧ́ющымъ цр҃ковь ст҃ꙋ́ю твою̀, поженѝ и҆́хъ бꙋ́рею твое́ю, и҆ гнѣ́вомъ твои́мъ смꙋтѝ и҆́хъ: и҆спо́лни ли́ца и҆́хъ безче́стїѧ, да постыдѧ́тсѧ, и҆ си́лою сꙋде́бъ твои́хъ го́рдость и҆́хъ да сокрꙋши́тсѧ, и҆́мѧ же твоѐ ст҃о́е да просла́витсѧ въ на́съ, прилѣ́жнѡ мо́лимъ ти сѧ̀, ᲂу҆слы́ши и҆ поми́лꙋй.

Ли́къ: Гдⷭи, поми́лꙋй, три́жды.

Ѡ҆ є҆́же непреѡбори́мꙋ и҆ побѣди́тельнꙋ всегда̀ над̾ врагѝ бы́ти правовѣ́рномꙋ во́инствꙋ, и҆ ми́ръ и҆ сла́вꙋ ᲂу҆тверди́ти въ землѝ на́шей, прилѣ́жнѡ мо́лимъ ти сѧ̀, гдⷭи, ᲂу҆слы́ши и҆ поми́лꙋй.

Ли́къ: Гдⷭи, поми́лꙋй, три́жды.

Ѡ є҆́же ᲂу҆слы́шати ѿ цр҃кве ст҃ы́ѧ своеѧ̀ во́пль и҆ воздыха́нїе є҆диновѣ́рныхъ на́шихъ, и҆ ѿ врагѡ́въ и҆ сꙋпоста̑тъ порабоще́нныхъ рабѡ́въ свои́хъ, въ печа́ли и҆ ско́рби свое́й къ тебѣ̀ вопїю́щихъ, и҆ и҆звестѝ ѿ тлѝ живо́тъ и҆́хъ, прилѣ́жнѡ мо́лимъ ти сѧ̀ гдⷭи, ᲂу҆слы́ши и҆ поми́лꙋй.

Ли́къ: Гдⷭи, поми́лꙋй, три́жды.

І҆ере́й: Ꙗ҆́кѡ млⷭтивъ и҆ чл҃вѣколю́бецъ бг҃ъ є҆сѝ:

Сѣда́ленъ:

Цр҃ковь вопїе́тъ тѝ, хрⷭтѐ бж҃е: си́лою крⷭта̀ твоегѡ̀ ᲂу҆крѣпѝ вѣ́рныхъ рабѡ́въ твои́хъ, и҆ пода́ждь на́мъ побѣ́ды на сопроти̑вныѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Бг҃оро́дице дв҃о, ско́раѧ мі́рꙋ помо́щнице, твоегѡ̀ предста́тельства и҆ застꙋпле́нїѧ про́симъ: ᲂу҆молѝ млⷭтиваго сн҃а твоего̀ и҆ бг҃а, ѿ належа́щихъ бѣ́дъ и҆зба́вити ны̀.

Пѣ́снь д҃.

І҆рмо́съ: Ты̀ моѧ̀ крѣ́пость, гдⷭи, ты̀ моѧ̀ и҆ си́ла, ты̀ мо́й бг҃ъ, ты̀ моѐ ра́дованїе, не ѡ҆ста́вль нѣ́дра ѻ҆́ч҃а, и҆ на́шꙋ нищетꙋ̀ посѣти́въ. тѣ́мъ съ прⷪро́комъ а҆ввакꙋ́момъ зовꙋ̀ тѝ: си́лѣ твое́й сла́ва, чл҃вѣколю́бче.

Влⷣко бж҃е, милосе́рдїемъ щадѧ́й лю́ди твоѧ̑, напа́стьми же и҆ скорбьмѝ ѡ҆браща́ѧй и҆́хъ па́ки къ себѣ̀, ѿвратѝ гнѣ́въ тво́й, и҆ преложѝ ско́рбь на́шꙋ на ра́дость, побѣ́дꙋ на сопроти̑вныѧ да́рꙋѧ.

Не вни́ди въ сꙋ́дъ съ рабы̑ твои́ми, правосꙋ́де, занѐ никто́же постои́тъ пред̾ тобо́ю: но призира́ѧ ми́лостивнѡ на смире́нїе на́ше, поми́лꙋй на́съ, и҆ пода́ждь на́мъ ᲂу҆тѣше́нїе.

Сла́ва: Влⷣко гдⷭи, рꙋко́ю твое́ю всеси́льною во глꙋбинѣ̀ погрꙋзи́вый фараѡ́на, ты̀ и҆ ны́нѣ де́рзость сꙋпоста́тѡвъ на́шихъ си́лою крⷭта̀ твоегѡ̀ низложѝ, презира́ѧ согрѣшє́нїѧ на̑ша, ꙗ҆́кѡ є҆ди́нъ бл҃гоꙋтро́бенъ.

И҆ ны́нѣ: Вели́кое дерзнове́нїе и҆́маши къ ро́ждшемꙋсѧ и҆з̾ тебѐ, ꙗ҆́кѡ никто́же и҆́нъ: тѣ́мже, влⷣчце, моли́сѧ ѡ҆ рабѣ́хъ твои́хъ, и҆зба́витисѧ на́мъ ѿ наше́ствїѧ и҆ноплеме́нникѡвъ.

Пѣ́снь є҃.

І҆рмо́съ: Вскꙋ́ю мѧ̀ ѿри́нꙋлъ є҆сѝ ѿ лица̀ твоегѡ̀, свѣ́те незаходи́мый, и҆ покры́ла мѧ̀ є҆́сть чꙋжда́ѧ тьма̀ ѻ҆каѧ́ннаго; но ѡ҆брати́ мѧ̀, и҆ къ свѣ́тꙋ за́повѣдей твои́хъ пꙋти̑ моѧ̑ напра́ви, молю́сѧ.

Не помина́й, влⷣко, безчи́слєнныѧ собла́зны на́шѧ: но вско́рѣ преложи́въ гнѣ́въ тво́й на милосе́рдїе, низложѝ врагѝ на́шѧ, и҆ лю́ди твоѧ̑ сохранѝ млⷭтїю твое́ю.

При́зри, млⷭтиве, на лю́ди твоѧ̑, сꙋ́щыѧ въ ско́рбехъ, и҆ пода́ждь на́мъ свы́ше по́мощь твою̀ на ѡ҆долѣ́нїе врагѡ́въ на́шихъ.

Сла́ва: Оу҆крѣпи́вый дре́вле на го́рдаго голїа́ѳа мы́шцꙋ кро́ткагѡ дв҃да, и҆ ны́нѣ, влⷣко, ᲂу҆крѣпѝ на́съ, побѣ́дꙋ даѧ̀ на́мъ на сꙋпоста́ты.

И҆ ны́нѣ: Тѧ є҆ди́нꙋ пречⷭтꙋю застꙋ́пницꙋ и҆́мамы непобѣди́мꙋю, и҆ на тѧ̀ ᲂу҆пова́юще вопїе́мъ тѝ: и҆зба́ви на́съ, влⷣчце, ѿ всѣ́хъ бѣ́дъ и҆ ѕѡ́лъ.

Пѣ́снь ѕ҃.

І҆рмо́съ: Ѡ҆чи́сти мѧ̀, сп҃се, мнѡ́га бо беззакѡ́нїѧ моѧ̑, и҆ и҆з̾ глꙋбины̀ ѕѡ́лъ возведѝ, молю́сѧ: къ тебѣ́ бо возопи́хъ, ᲂу҆слы́ши мѧ̀, бж҃е сп҃се́нїѧ моегѡ̀.

И҆збавле́й, влⷣко, въ ско́рби сꙋ́щыѧ лю́ди є҆врє́йскїѧ, и҆ самѱѡ́нꙋ пода́вый крѣ́пость твое́ю си́лою: ты̀ и҆ ны́нѣ, ми́лостиве, и҆зба́ви лю́ди твоѧ̑ ѿ сопроти́вныхъ, и҆ поборѝ борю́щыѧ ны̀.

Ди́венъ є҆сѝ, бж҃е, твое́ю всеси́льною десни́цею спаса́ѧй ᲂу҆пова́ющыѧ на тѧ̀: всѧ̑ бо рꙋка̀ твоѧ̀ мо́жетъ. тѣ́мже и҆ ны́нѣ мо́лимъ тѧ̀, и҆зба́ви на́съ ѿ вра̑гъ на́шихъ.

Сла́ва: Ѻ҆́комъ твои́мъ всеви́дѧщимъ, ви́дѧ наслѣ́дїе твоѐ, бж҃е, ѿ сопроти́вныхъ ѡ҆ѕлоблѧ́емо, ᲂу҆милосе́рдисѧ, влⷣко, на лю́ди твоѧ̑, и҆ низложѝ вра́жїю де́рзость.

И҆ ны́нѣ: По́дъ твоѐ бл҃гоꙋтро́бїе прибѣга́емъ, бг҃оро́дице дв҃о, молє́нїѧ на̑ша не пре́зри во ѡ҆бстоѧ́нїи: но ѿ бѣ́дъ и҆зба́ви ны̀, є҆ди́на чⷭтаѧ и҆ бл҃гослове́ннаѧ.

Конда́къ, гла́съ д҃.

Вознесы́йсѧ на крⷭтъ во́лею, тезоимени́томꙋ твоемꙋ̀ но́вомꙋ жи́тельствꙋ щедро́ты твоѧ̑ да́рꙋй, хрⷭтѐ бж҃е: возвеселѝ на́съ си́лою твое́ю, побѣ̑ды даѧ̀ на́мъ на сꙋпоста́ты, посо́бїе и҆мꙋ́щымъ твоѐ ѻ҆рꙋ́жїе ми́ра, непобѣди́мꙋю побѣ́дꙋ.

Прокі́менъ, гла́съ з҃.

Гдⷭь крѣ́пость лю́демъ свои̑мъ да́стъ, гдⷭь бл҃гослови́тъ лю́ди своѧ̑ ми́ромъ.

Сті́хъ: Принеси́те гдⷭеви, сы́нове бж҃їи, принеси́те гдⷭеви сы́ны ѡ҆́вни.

Посе́мъ а҆по́столъ ко є҆вре́ємъ,

[зача́ло тк҃ѳ ѿ полꙋ̀, т҃л и҆ тл҃а].

Бра́тїе, не доста́нетъ бо мѝ повѣствꙋ́ющꙋ вре́мене ѡ҆ гедеѡ́нѣ, вара́цѣ же и҆ Самѱѡ́нѣ и҆ і҆ефѳа́и, ѡ҆ дв҃дѣ же и҆ самꙋи́лѣ, и҆ ѡ҆ (дрꙋги́хъ) прⷪро́цѣхъ, и҆̀же вѣ́рою побѣди́ша ца̑рствїѧ, содѣ́ѧша пра́вдꙋ, полꙋчи́ша ѡ҆бѣтова̑нїѧ, загради́ша ᲂу҆ста̀ львѡ́въ, ᲂу҆гаси́ша си́лꙋ ѻ҆́гненнꙋю, и҆збѣго́ша ѻ҆́стреѧ меча̀, возмого́ша ѿ не́мощи, бы́ша крѣ́пцы во бране́хъ, ѡ҆брати́ша въ бѣ́гство полкѝ чꙋжди́хъ: прїѧ́ша жєны̀ ѿ воскресе́нїѧ ме́ртвыхъ свои́хъ: и҆ні́и же и҆збїе́ни бы́ша, не прїе́мше и҆збавле́нїѧ, да лꙋ́чшее воскрⷭнїе ᲂу҆лꙋча́тъ: дрꙋзі́и же рꙋга́нїемъ и҆ ра́нами и҆скꙋше́нїе прїѧ́ша, є҆ще́ же и҆ ᲂу҆́зами и҆ темни́цею, ка́менїемъ побїе́ни бы́ша, претре́ни бы́ша, и҆скꙋше́ни бы́ша, ᲂу҆бі́йствомъ меча̀ ᲂу҆мро́ша, проидо́ша въ ми́лѡтехъ (и҆) въ ко́зїѧхъ ко́жахъ, лише́ни, скорбѧ́ще, ѡ҆ѕло́блени: и҆́хже не бѣ̀ досто́инъ (ве́сь) мі́ръ, въ пꙋсты́нехъ скита́ющесѧ и҆ въ гора́хъ и҆ въ верте́пахъ и҆ въ про́пастехъ земны́хъ. И҆ сі́и всѝ послꙋ́шествани бы́вше вѣ́рою, непрїѧ́ша ѡ҆бѣтова́нїѧ, бг҃ꙋ лꙋ́чшее что̀ ѡ҆ на́съ предзрѣ́вшꙋ, да не без̾ на́съ соверше́нство прїи́мꙋтъ. Тѣ́мже ᲂу҆̀бо и҆ мы̀, толи́къ и҆мꙋ́ще ѡ҆блежа́щь на́съ ѡ҆́блакъ свидѣ́телей, го́рдость всѧ́кꙋ бре́мѧ всѧ́ко ѿло́жше и҆ ᲂу҆до́бь ѡ҆бстоѧ́тельный грѣ́хъ, терпѣ́нїемъ да тече́мъ на предлежа́щїй на́мъ по́двигъ, взира́юще на нача́льника вѣ́ры и҆ соверши́телѧ і҆и҃са.

І҆ере́й: Ми́ръ тѝ.

Чте́цъ: И҆ дꙋ́хови твоемꙋ̀.

Дїа́конъ: Премꙋ́дрость, про́сти, ᲂу҆слы́шимъ ст҃а́гѡ є҆ѵⷢлїа.

І҆ере́й: Ми́ръ всѣ̑мъ.

Ли́къ: И҆ дꙋ́хови твоемꙋ̀.

І҆ере́й: Ѿ матѳе́а ст҃а́гѡ є҆ѵⷢлїа чте́нїе.

Ли́къ: Сла́ва тебѣ̀, гдⷭи, сла́ва тебѣ̀.

Дїа́конъ: Во́нмемъ.

І҆ере́й чте́тъ є҆ѵⷢлїе ѿ матѳе́а,

[зача́ло к҃ ѿ полꙋ̀.]

Речѐ гдⷭь: проси́те, и҆ да́стсѧ ва́мъ: и҆щи́те, и҆ ѡ҆брѧ́щете: толцы́те, и҆ ѿве́рзетсѧ ва́мъ: Всѧ́къ бо просѧ́й прїе́млетъ, и҆ и҆щѧ́й ѡ҆брѣта́етъ, и҆ толкꙋ́щемꙋ ѿве́рзетсѧ. И҆лѝ кто̀ є҆́сть ѿ ва́съ человѣ́къ, є҆го́же а҆́ще воспро́ситъ сы́нъ є҆гѡ̀ хлѣ́ба, є҆да̀ ка́мень пода́стъ є҆мꙋ̀; И҆лѝ а҆́ще ры́бы про́ситъ, є҆да̀ ѕмїю̀ пода́стъ є҆мꙋ̀; А҆́ще ᲂу҆̀бо вы̀, лꙋка́ви сꙋ́ще, ᲂу҆мѣ́ете даѧ̑нїѧ бла̑га даѧ́ти ча́дѡмъ ва́шымъ, кольмѝ па́че ѻ҆ц҃ъ ва́шъ нбⷭный да́стъ бла̑га просѧ́щымъ ᲂу҆ негѡ̀.

Ли́къ: Сла́ва тебѣ̀, гдⷭи, сла́ва тебѣ̀.

Сла́ва, гла́съ ѕ҃:

Ѻ҆́ч҃е, сло́ве, и҆ дш҃е, трⷪце ст҃а́ѧ, ѡ҆чи́сти мно́жєства согрѣше́нїй на́шихъ.

И҆ ны́нѣ:

Мл҃твами бцⷣы, ми́лостиве, ѡ҆чи́сти мно́жєства согрѣше́нїй на́шихъ.

Поми́лꙋй мѧ̀, бж҃е, по вели́цѣй млⷭти твое́й и҆ по мно́жествꙋ щедро́тъ твои́хъ, ѡ҆чи́сти беззако́нїе моѐ.

Стїхи́ра, гла́съ д҃:

Пособи́вый, гдⷭи, кро́ткомꙋ дв҃дꙋ побѣди́ти и҆ноплеме́нника, и҆ вѣ́рнымъ рабѡ́мъ твои́мъ спосо́бствꙋй ѻ҆рꙋ́жїемъ крⷭта̀ низложи́ти врагѝ на́шѧ: покажѝ, милосе́рдїе, на на́съ дрє́внїѧ твоѧ̑ ми́лѡсти, да разꙋмѣ́ютъ вои́стиннꙋ, ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆сѝ бг҃ъ на́шъ, и҆ тѧ̀ призыва́юще побѣжда́емъ.

І҆ере́й: Сп҃сѝ, бж҃е, лю́ди твоѧ̑, и҆ бл҃гословѝ достоѧ́нїе твоѐ:

Возгла́съ: Ми́лостїю и҆ щедро́тами:

Пѣ́снь з҃:

І҆рмо́съ: Бж҃їѧ снизхожде́нїѧ ѻ҆́гнь ᲂу҆стыдѣ́сѧ въ вавѷлѡ́нѣ и҆ногда̀, сегѡ̀ ра́ди ѻ҆́троцы въ пещѝ ра́дованною ного́ю, ꙗ҆́кѡ во цвѣ́тницѣ ликꙋ́юще, поѧ́хꙋ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Преста́ни ѿ гнѣ́ва, и҆ при́зри млⷭтивнѡ на ско́рбь на́шꙋ, и҆ не преда́ждь на́съ врагѡ́мъ на́шымъ, ѻ҆тцє́въ бж҃е.

Согрѣши́хомъ, гдⷭи, пред̾ тобо́ю: но вѣ́мы, ꙗ҆́кѡ нѣ́сть грѣ́хъ побѣжда́ющь милосе́рдїе твоѐ, и҆ сегѡ̀ ра́ди во ᲂу҆миле́нїи взыва́емъ къ тебѣ̀: поми́лꙋй на́съ, ѻ҆тцє́въ бж҃е.

Сла́ва: Вѣ́мы гдⷭи, ꙗ҆́кѡ наказꙋ́еши на́съ, ꙗ҆́кѡ ѻ҆те́цъ сы́ны, да скорбьмѝ ѡ҆брати́ши ны̀ къ тебѣ̀, тѣ́мже въ покаѧ́нїи зове́мъ тѝ: ѡ҆ста́ви на́мъ до́лги на́шѧ, и҆ и҆зба́ви на́съ ѿ вра̑гъ на́шихъ, ѻ҆тцє́въ бж҃е.

И҆ ны́нѣ: Подви́гни, влⷣчце, а҆́гг҃лы и҆ а҆рха́гг҃лы, ли́ки же проро́кѡвъ, а҆по́стѡлъ и҆ мꙋ́чєникъ, согла́снѡ ᲂу҆моли́ти сн҃а твоего̀ и҆ бг҃а, да и҆зба́витъ ны̀ ѿ всѣ́хъ вра́жескихъ навѣ́тѡвъ и҆ нахожде́нїй.

Пѣ́снь и҃.

І҆рмо́съ: Седмери́цею пе́щь халде́йскїй мꙋчи́тель бг҃очести̑вымъ неи́стовнѡ разжжѐ, си́лою же лꙋ́чшею спасе́ны сїѧ̑ ви́дѣвъ, творцꙋ̀ и҆ и҆зба́вителю вопїѧ́ше: ѻ҆́троцы бл҃гослови́те, сщ҃е́нницы воспо́йте, лю́дїе превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Кто̀ и҆зочте́тъ, хрⷭтѐ, неизречє́нныѧ твоѧ̑ ми́лѡсти; презира́еши бо грѣхѝ ка́ющихсѧ, болѣ̑зни же и҆сцѣлѧ́еши, и҆ бра̑ни всѧ̑ ѿвраща́еши, и҆ безꙋ̑мныѧ ᲂу҆кроща́еши стра̑сти; тѣ́мже мо́лимсѧ тебѣ̀: чл҃вѣколю́бче гдⷭи, ѡ҆братѝ гнѣ́въ тво́й на милосе́рдїе къ на́мъ.

Разженѝ врагѝ на́шѧ рꙋко́ю твое́ю, гдⷭи, и҆ защитѝ на́съ лю́ди твоѧ̑: побѣ́дꙋ, ꙗ҆́коже дре́вле даві́дꙋ и҆ і҆исꙋ́сꙋ нави́нꙋ на и҆ноплеме́нники, подаѧ̀ ны́нѣ на́мъ, на всѧ̑ возстаю́щыѧ на ны̀ сꙋпоста́ты.

Сла́ва: Прⷪро́цы со а҆пⷭлы, мч҃ницы со ст҃и́тели, и҆ прпⷣбнїи ѻ҆тцы̀ со всѣ́ми ст҃ы́ми, мл҃твꙋ твори́те ко хрⷭтꙋ̀ за ны̀ прилѣ́жнѡ: да преложи́тъ гнѣ́въ на млⷭть, побѣ́дꙋ подаѧ̀ на сопроти̑вныѧ врагѝ.

И҆ ны́нѣ: Бцⷣе всепѣ́таѧ, ты̀ всѧ̑ мо́жеши ᲂу҆ превѣ́чнагѡ сн҃а твоегѡ̀: молѝ ᲂу҆̀бо є҆го̀, ꙗ҆́кѡ милосе́рдаѧ мт҃и, и҆зба́вити ты̀ ѿ всѣ́хъ ѕѡ́лъ, да тѧ̀ непреста́ннѡ велича́емъ.

Пѣ́снь ѳ҃:

І҆рмо́съ: Оу҆жасе́сѧ ѡ҆ се́мъ нб҃о, и҆ землѝ ᲂу҆диви́шасѧ концы̀, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ ꙗ҆ви́сѧ человѣ́кѡмъ пло́тски, и҆ чре́во твоѐ бы́сть простра́ннѣйшее нб҃съ: тѣ́мъ тѧ̀ бцⷣꙋ, а҆́гг҃лѡвъ и҆ человѣ̑къ чинонача̑лїѧ велича́ютъ.

Оу҆диви́шасѧ, хрⷭтѐ, щедрѡ́ты твоѧ̀, ꙗ҆́же на согрѣ́шшыѧ тебѣ̀ показа́лъ є҆сѝ и҆спе́рва ѻ҆би́льнѡ: на нѧ́же ᲂу҆пова́юще, и҆ мы̀ грѣ́шнїи припа́даемъ тѝ и҆ мо́лимсѧ: и҆ на́мъ ны́нѣ ꙗ҆вѝ бл҃гоꙋтро́бїе и҆ щедрѡ́ты твоѧ̑, да тѧ̀ непреста́ннѡ велича́емъ.

При́зри ми́лостивнѡ, гдⷭи, на смирє́нныѧ рабы̑ твоѧ̑ ко твоемꙋ̀ бл҃гоꙋтро́бїю припа́дающыѧ, и҆ на тѧ̀ є҆ди́наго всѐ ᲂу҆пова́нїе возлага́ющыѧ, и҆ пода́ждь на́мъ си́лꙋ и҆ крѣ́пость на ѡ҆долѣ́нїе всѣ́хъ врагѡ́въ на́шихъ, да тѧ̀, всеси́льнаго помо́щника, непреста́ннѡ велича́емъ.

Сла́ва: Ꙗ҆́кѡ ѻ҆́чи рабѡ́въ въ рꙋкꙋ̀ госпо́дїй свои́хъ: та́кѡ всегда̀ ѻ҆́чи на́ши къ тебѣ̀, многоми́лостиве гдⷭи бж҃е на́шъ: при́зри ᲂу҆̀бо ми́лостивнѡ на ны̀, и҆ низложѝ си́лою твое́ю горды́ню врагѡ́въ на́шихъ, и҆ под̾ но́зѣ на́мъ тѣ́хъ покорѝ, да тѧ̀ непреста́ннѡ велича́емъ.

И҆ ны́нѣ: Мт҃и бж҃їѧ, принесѝ ᲂу҆сє́рдныѧ моли̑твы на́ши сн҃ꙋ твоемꙋ̀ и҆ бг҃ꙋ на́шемꙋ, да спасе́тъ ны̀ тобо́ю ѿ всѣ́хъ врагѡ́въ на́шихъ.

Досто́йно є҆́сть: Трист҃о́е. По Ѻ҆́ч҃е на́шъ: І҆ере́й: Ꙗ҆́кѡ твоѐ є҆́сть црⷭтво:

Тропарѝ:

Поми́лꙋй на́съ, гдⷭи, поми́лꙋй на́съ: всѧ́кагѡ бо ѿвѣ́та недоꙋмѣ́юще, сїю́ ти мл҃твꙋ, ꙗ҆́кѡ влⷣцѣ грѣ́шнїи прино́симъ: поми́лꙋй на́съ.

Сла́ва: Гдⷭи, поми́лꙋй на́съ, на тѧ̀ бо ᲂу҆пова́хомъ, не прогнѣ́вайсѧ на ны̀ ѕѣлѡ̀, нижѐ помѧнѝ беззако́нїй на́шихъ, но при́зри и҆ ны́нѣ ꙗ҆кѡ бл҃гоꙋтро́бенъ, и҆ и҆зба́ви ны̀ ѿ вра̑гъ на́шихъ: ты̀ бо є҆сѝ бг҃ъ на́шъ, и҆ мы̀ лю́дїе твоѝ, всѝ дѣла̀ рꙋкꙋ̀ твоє́ю, и҆ и҆́мѧ твоѐ призыва́емъ.

И҆ ны́нѣ: Млⷭрдїѧ двє́ри ѿве́рзи на́мъ, бл҃гослове́ннаѧ бцⷣе, надѣ́ющїисѧ на тѧ̀ да не поги́бнемъ, но да и҆зба́вимсѧ тобо́ю ѿ бѣ́дъ: ты́ бо є҆сѝ сп҃се́нїе ро́да хрⷭтїа́нскагѡ.

Е҆ктенїа̀:

Поми́лꙋй на́съ, бж҃е, по вели́цѣй млⷭти твое́й, мо́лимъ тѝ сѧ̀, ᲂу҆слы́ши и҆ поми́лꙋй.

Ли́къ: Гдⷭи, поми́лꙋй, три́жды.

Е҆щѐ мо́лимсѧ, ѡ҆ є҆́же сохрани́тисѧ держа́вѣ рѡссі́йской ѿ гла́да, гꙋби́тельства, трꙋ́са, пото́па, ѻ҆гнѧ̀, меча̀, наше́ствїѧ и҆ноплеме́нникѡвъ и҆ междоꙋсо́бныѧ бра́ни: ѡ҆ є҆́же млⷭтивꙋ и҆ бл҃гоꙋвѣ́тливꙋ бы́ти бл҃го́мꙋ и҆ чл҃вѣколюби́вомꙋ бг҃ꙋ на́шемꙋ, ѿврати́ти всѧ́кїй гнѣ́въ на ны̀ дви́жимый, и҆ и҆зба́вити ны̀ ѿ належа́щагѡ и҆ пра́веднагѡ своегѡ̀ преще́нїѧ, и҆ поми́ловати ны̀.

Ли́къ: Гдⷭи, поми́лꙋй, три́жды.

Е҆щѐ мо́лимсѧ, и҆ ѡ҆ є҆́же ᲂу҆слы́шати гдⷭꙋ бг҃ꙋ гла́съ моле́нїѧ на́съ грѣ́шныхъ, и҆ поми́ловати на́съ.

Ли́къ: Гдⷭи, поми́лꙋй, три́жды.

І҆ере́й: Оу҆слы́ши ны̀, бж҃е сп҃си́телю на́шъ, ᲂу҆пова́нїе всѣ́хъ концє́въ землѝ, и҆ сꙋ́щихъ въ мо́ри дале́че, и҆ ми́лостивъ, ми́лостивъ бꙋ́ди, влⷣко, ѡ҆ грѣсѣ́хъ на́шихъ, и҆ поми́лꙋй ны̀: ми́лостивъ бо и҆ чл҃вѣколю́бецъ бг҃ъ є҆сѝ, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, ѻ҆ц҃ꙋ̀ и҆ сн҃ꙋ и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Дїа́конъ:

Во́нмемъ, и҆ во ᲂу҆миле́нїи се́рдца колѣ̑на дꙋ́шъ и҆ тѣле́съ на́шихъ прекло́ньше, гдⷭꙋ помо́лимсѧ.

І҆ере́й чте́тъ моли́твꙋ:

Гдⷭи бж҃е си́лъ, бж҃е спасе́нїѧ на́шегѡ, бж҃е, творѧ́й чꙋдеса̀ є҆ди́нъ, при́зри въ ми́лости и҆ щедро́тахъ на смирє́нныѧ рабы̑ твоѧ̑, и҆ человѣколю́бнѡ ᲂу҆слы́ши и҆ поми́лꙋй на́съ: се́ бо вразѝ на́ши собра́шасѧ на ны̀, во є҆́же погꙋби́ти на́съ и҆ разори́ти ст҃ы̑ни на́шѧ. Ты́ же, всѧ̑ вѣ́дый, вѣ́си, ꙗ҆́кѡ непра́веднѡ воста́ша на ны̀, и҆ ꙗ҆́кѡ не возмо́жемъ мы̀ противоста́ти мно́жествꙋ и҆́хъ, а҆́ще не ты̀ ꙗ҆ви́ши по́мощь на́мъ. Тѣ́мже грѣ́шнїи и҆ недосто́йнїи въ покаѧ́нїи со слеза́ми мо́лимсѧ тѝ: помозѝ на́мъ, бж҃е сп҃си́телю на́шъ, и҆ и҆зба́ви на́съ сла́вы ра́ди и҆́мене твоегѡ̀, да не когда̀ рекꙋ́тъ вразѝ на́ши: бг҃ъ ѡ҆ста́вилъ є҆́сть и҆̀хъ, и҆ нѣ́сть и҆збавлѧ́ѧй и҆ спаса́ѧй и҆̀хъ: но да ᲂу҆вѣ́дѧтъ всѝ ꙗ҆зы́цы, ꙗ҆́кѡ ты̀ бг҃ъ на́шъ и҆ мы̀ лю́ди твоѝ, по́дъ держа́вою твое́ю всегда̀ храни́мїи. Ꙗ҆вѝ на́мъ, гдⷭи, ми́лость твою̀ и҆ да приложа́тсѧ къ на́мъ словеса̀, речє́ннаѧ мѡѷсее́мъ къ лю́демъ і҆и҃льски́мъ: дерза́йте, сто́йте, и҆ ᲂу҆́зрите спасе́нїе ѿ гдⷭа, гдⷭь бо побо́ретъ по на́съ. Сотворѝсъ на́ми зна́менїе во бл҃го, ꙗ҆́кѡ да ви́дѧтъ ненави́дѧщїи на́съ и҆ правосла́внꙋю вѣ́рꙋ на́шꙋ, и҆ посра́мѧтсѧ и҆ смирѧ́тсѧ. Е҆́й, гдⷭи бж҃е сп҃си́телю на́шъ, крѣ́посте и҆ ᲂу҆пова́нїе и҆ застꙋпле́нїе на́ше, не помѧнѝ беззако́нїй и҆ непра́вдъ люде́й твои́хъ, и҆ не ѿврати́сѧ ѿ на́съ гнѣ́вомъ свои́мъ, но въ ми́лости и҆ щедро́тахъ твои́хъ посѣтѝ смирє́нныѧ рабы̑ твоѧ̑, ко твоемꙋ̀ бл҃гоꙋтро́бїю припа́дающыѧ: возвеселѝ се́рдца на́ши ѡ҆ ми́лости твое́й, и҆ ᲂу҆крѣпѝ на́съ си́лою твое́ю: воста́ни въ по́мощь на́шꙋ и҆ разрꙋшѝ лꙋка́вые совѣ́ты мы́слѧщихъ на́мъ ѕла̑ѧ: сꙋдѝ ѡ҆би́дѧщыѧ и҆ поборѝ борю́щыѧ ны̀, и҆ ѡ҆братѝ нечести́вое дерзнове́нїе и҆́хъ въ стра́хъ и҆ бѣ́гство: правосла́вномꙋ же во́инствꙋ на́шемꙋ, на тѧ̀ ᲂу҆пова́ющемꙋ, пода́ждь во мно́зѣмъ дерзнове́нїи и҆ мꙋ́жествѣ погна́ти и҆ пости́гнꙋти и҆́хъ, и҆ ѡ҆ и҆́мени твое́мъ побѣди́ти: а҆ и҆́мже сꙋди́лъ є҆сѝ, положи́ти на бра́ни дꙋ́ши своѧ̑ за вѣ́рꙋ и҆ ѻ҆те́чество, тѣ̑мъ простѝ согрѣшє́нїѧ и҆́хъ, и҆ въ де́нь пра́веднагѡ возда́нїѧ твоегѡ́ возда́й вѣнцы̀ нетлѣ́нїѧ. Ты́ бо є҆сѝ застꙋпле́нїе и҆ побѣ́да и҆ спасе́нїе ᲂу҆пова́ющымъ на тѧ̀, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, ѻ҆ц҃ꙋ̀ и҆ сн҃ꙋ и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

І҆ере́й: Премꙋ́дрость: Прест҃а́ѧ бцⷣе, сп҃сѝ на́съ.

Ли́къ: Честнѣ́йшꙋю херꙋві́мъ:

І҆ере́й: Сла́ва тебѣ̀, хрⷭтѐ бж҃е:

Ли́къ: Сла́ва, и҆ ны́нѣ: Гдⷭи, поми́лꙋй, [три́жды]. Бл҃гословѝ.

І҆ере́й: Ѿпꙋ́стъ.

ЧИ́НЪ Ѡ҆СВѦЩЕ́НІѦ ВО́ИНСКАГѠ ЗНА́МЕНІѦ, Е҆́ЖЕ Е҆́СТЬ ХОРУ́ГВИ, И҆ ВО́ЕМЪ БЛ҃ГОСЛОВЕ́НІѦ НА БРА́НЬ.

А҆́ще хо́щетъ свѧти́тель и҆лѝ і҆ере́й соверши́ти вкꙋ́пѣ и҆ моле́бенъ ѡ҆ побѣ́дѣ на врагѝ: въ пе́рвыхъ соверша́етъ моле́бенъ по чи́нꙋ є҆гѡ̀. По канѡ́нѣ же, и҆ по є҆ктенїа́хъ, начина́етсѧ чи́нъ се́й ѿ: Съ на́ми бг҃ъ: А҆́ще же бе́зъ моле́бна, соверша́етсѧ си́це: Поста́влєннымъ сꙋ́щымъ хорꙋ́гвѧмъ на а҆мвѡ́нѣ распросте́ртымъ, свѧти́тель и҆лѝ і҆ере́й, пре́дъ свѧто́ю трапе́зою стоѧ̀, начина́етъ ѡ҆бы́чнѡ.

Бл҃гослове́нъ бг҃ъ на́шъ:

Чте́цъ: Цр҃ю̀ нбⷭный: Трист҃о́е. Ѻ҆́ч҃е на́шъ: Гдⷭи, поми́лꙋй: в҃і. Сла́ва, и҆ ны́нѣ: Прїиди́те поклони́мсѧ: три́жды.

И҆ ѱало́мъ рм҃г.

Бл҃гослове́нъ гдⷭь бг҃ъ мо́й, наꙋча́ѧй рꙋ́цѣ моѝ на ѡ҆полче́нїе, пе́рсты моѧ̑ на бра́нь. Млⷭть моѧ̀ и҆ прибѣ́жище моѐ, застꙋ́пникъ мо́й и҆ и҆зба́витель мо́й, защи́титель мо́й, и҆ на него̀ ᲂу҆пова́хъ: повинꙋ́ѧй лю́ди моѧ̑ под̾ мѧ̀. Гдⷭи, что̀ є҆́сть человѣ́къ, ꙗ҆́кѡ позна́лсѧ є҆сѝ є҆мꙋ̀; и҆лѝ сы́нъ человѣ́чь, ꙗ҆́кѡ вмѣнѧ́еши є҆гѡ̀; Человѣ́къ сꙋетѣ̀ ᲂу҆подо́бисѧ: дні́е є҆гѡ̀ ꙗ҆́кѡ сѣ́нь прехо́дѧтъ. Гдⷭи, преклонѝ нб҃са̀, и҆ сни́ди: косни́сѧ гора́мъ, и҆ воздымѧ́тсѧ: блеснѝ мо́лнїю, и҆ разжене́ши ѧ҆̀: послѝ стрѣ́лы твоѧ̑, и҆ смѧте́ши ѧ҆̀. Послѝ рꙋ́кꙋ твою̀ съ высоты̀, и҆зми́ мѧ и҆ и҆зба́ви мѧ̀ ѿ во́дъ мно́гихъ, и҆з̾ рꙋкѝ сынѡ́въ чꙋжди́хъ, и҆́хже ᲂу҆ста̀ глаго́лаша сꙋетꙋ̀, и҆ десни́ца и҆́хъ десни́ца непра́вды. Бж҃е, пѣ́снь но́вꙋ воспою̀ тебѣ̀, во ѱалти́ри десѧтострꙋ́ннѣмъ пою̀ тебѣ̀: даю́щемꙋ спⷭнїе царє́мъ, и҆збавлѧ́ющемꙋ дв҃да̀ раба̀ своего̀ ѿ меча̀ лю́та. И҆зба́ви мѧ̀ и҆ и҆зми́ мѧ и҆з̾ рꙋкѝ сынѡ́въ чꙋжди́хъ, и҆́хже ᲂу҆ста̀ глаго́лаша сꙋетꙋ̀, и҆ десни́ца и҆́хъ десни́ца непра́вды: и҆́хже сы́нове и҆́хъ ꙗ҆́кѡ новосаждє́нїѧ водрꙋжє́наѧ въ ю҆́ности свое́й, дщє́ри и҆́хъ ᲂу҆до́брєны, преꙋкра́шєны ꙗ҆́кѡ подо́бїе хра́ма: храни̑лища и҆́хъ и҆спо́лнєна, ѿрыга̑ющаѧ ѿ сегѡ̀ въ сїѐ: ѻ҆́вцы и҆́хъ многоплѡ́дны, мно́жащыѧсѧ во и҆схо́дищихъ свои́хъ: воло́ве и҆́хъ то́лсти: нѣ́сть паде́нїѧ ѡ҆пло́тꙋ, нижѐ прохо́да, нижѐ во́плѧ въ сто́гнахъ и҆́хъ. Оу҆бл҃жи́ша лю́ди, и҆̀мже сїѧ̑ сꙋ́ть: бл҃же́ни лю́дїе, и҆̀мже гдⷭь бг҃ъ и҆́хъ.

Посе́мъ пою́тъ и҆лѝ чтꙋ́тъ на ѻ҆́бѣ страны̀ ѱало́мъ се́й и҆збра́нный, съ припѣ́вомъ си́мъ:

Съ на́ми бг҃ъ, разꙋмѣ́йте ꙗ҆зы́цы и҆ покарѧ́йтесѧ, ꙗ҆́кѡ съ на́ми бг҃ъ.

Ѱало́мъ з҃і.

Возлюблю́ тѧ, гдⷭи, крѣ́посте моѧ̀. Гдⷭь ᲂу҆твержде́нїе моѐ, и҆ прибѣ́жище моѐ, и҆ и҆зба́витель мо́й, бг҃ъ мо́й, помо́щникъ мо́й, и҆ ᲂу҆пова́ю на него̀: защи́титель мо́й, и҆ ро́гъ спⷭнїѧ моегѡ̀, и҆ застꙋ́пникъ мо́й. Хвалѧ̀ призовꙋ̀ гдⷭа и҆ ѿ вра̑гъ мои́хъ спасꙋ́сѧ. Ѡ҆держа́ша мѧ̀ бѡлѣ́зни смє́ртныѧ, и҆ пото́цы беззако́нїѧ смѧто́ша мѧ̀: бѡлѣ́зни а҆́дѡвы ѡ҆быдо́ша мѧ̀, предвари́ша мѧ̀ сѣ̑ти смє́ртныѧ. И҆ внегда̀ скорбѣ́ти мѝ, призва́хъ гдⷭа и҆ къ бг҃ꙋ моемꙋ̀ воззва́хъ: ᲂу҆слы́ша ѿ хра́ма ст҃а́гѡ своегѡ̀ гла́съ мо́й, и҆ во́пль мо́й пред̾ ни́мъ вни́детъ во ᲂу҆́шы є҆гѡ̀. И҆ подви́жесѧ и҆ тре́петна бы́сть землѧ̀, и҆ ѡ҆снова̑нїѧ го́ръ смѧто́шасѧ и҆ подвиго́шасѧ, ꙗ҆́кѡ прогнѣ́васѧ на нѧ̀ бг҃ъ. Взы́де ды́мъ гнѣ́вомъ є҆гѡ̀, и҆ ѻ҆́гнь ѿ лица̀ є҆гѡ̀ воспла́менитсѧ: ᲂу҆́глїе возгорѣ́сѧ ѿ негѡ̀. И҆ приклонѝ нб҃са̀ и҆ сни́де, и҆ мра́къ под̾ нога́ма є҆гѡ̀. И҆ взы́де на херꙋві́мы и҆ летѣ̀, летѣ̀ на крилꙋ̑ вѣ́трєню. И҆ положѝ тьмꙋ̀ закро́въ сво́й: ѡ҆́крестъ є҆гѡ̀ селе́нїе є҆гѡ̀: темна̀ вода̀ во ѡ҆́блацѣхъ воздꙋ́шныхъ. Ѿ ѡ҆блиста́нїѧ пред̾ ни́мъ ѡ҆́блацы проидо́ша, гра́дъ и҆ ᲂу҆́глїе ѻ҆́гненное. И҆ возгремѣ̀ съ нб҃сѐ гдⷭь, и҆ вы́шнїй дадѐ гла́съ сво́й. Низпосла̀ стрѣ́лы и҆ разгна̀ ѧ҆̀, и҆ мѡ́лнїи ᲂу҆мно́жи и҆ смѧтѐ ѧ҆̀. И҆ ꙗ҆ви́шасѧ и҆сто́чницы водні́и, и҆ ѿкры́шасѧ ѡ҆снова̑нїѧ вселе́нныѧ ѿ запреще́нїѧ твоегѡ̀, гдⷭи, ѿ дохнове́нїѧ дꙋ́ха гнѣ́ва твоегѡ̀. Низпосла̀ съ высоты̀ и҆ прїѧ́тъ мѧ̀, воспрїѧ́тъ мѧ̀ ѿ во́дъ мно́гихъ. И҆зба́витъ мѧ̀ ѿ врагѡ́въ мои́хъ си́льныхъ и҆ ѿ ненави́дѧщихъ мѧ̀: ꙗ҆́кѡ ᲂу҆тверди́шасѧ па́че менє̀. Предвари́ша мѧ̀ въ де́нь ѡ҆ѕлобле́нїѧ моегѡ̀: и҆ бы́сть гдⷭь ᲂу҆твержде́нїе моѐ. И҆ и҆зведе́ мѧ на широтꙋ̀: и҆зба́витъ мѧ̀, ꙗ҆́кѡ восхотѣ́ мѧ. И҆ возда́стъ мѝ гдⷭь по пра́вдѣ мое́й, и҆ по чистотѣ̀ рꙋкꙋ̀ моє́ю возда́стъ мѝ, ꙗ҆́кѡ сохрани́хъ пꙋти̑ гдⷭни и҆ не нече́ствовахъ ѿ бг҃а моегѡ̀. Ꙗ҆́кѡ всѧ̑ сꙋдьбы̑ є҆гѡ̀ предо мно́ю, и҆ ѡ҆правда̑нїѧ є҆гѡ̀ не ѿстꙋпи́ша ѿ менє̀. И҆ бꙋ́дꙋ непоро́ченъ съ ни́мъ и҆ сохраню́сѧ ѿ беззако́нїѧ моегѡ̀. И҆ возда́стъ мѝ гдⷭь по пра́вдѣ мое́й и҆ по чистотѣ̀ рꙋкꙋ̀ моє́ю пред̾ ѻ҆чи́ма є҆гѡ̀. Съ прпⷣбнымъ прпⷣбенъ бꙋ́деши, и҆ съ мꙋ́жемъ непови́ннымъ непови́ненъ бꙋ́деши, и҆ со и҆збра́ннымъ и҆збра́нъ бꙋ́деши, и҆ со стропти́вымъ разврати́шисѧ. Ꙗ҆́кѡ ты̀ лю́ди смирє́нныѧ сп҃се́ши и҆ ѻ҆́чи го́рдыхъ смири́ши. Ꙗ҆́кѡ ты̀ просвѣти́ши свѣти́льникъ мо́й, гдⷭи: бж҃е мо́й, просвѣти́ши тьмꙋ̀ мою̀. Ꙗ҆́кѡ тобо́ю и҆зба́влюсѧ ѿ и҆скꙋше́нїѧ, и҆ бг҃омъ мои́мъ прейдꙋ̀ стѣ́нꙋ. Бг҃ъ мо́й, непоро́ченъ пꙋ́ть є҆гѡ̀: словеса̀ гдⷭнѧ разжжє́на. Защи́титель є҆́сть всѣ́хъ ᲂу҆пова́ющихъ на него̀. Ꙗ҆́кѡ кто̀ бг҃ъ, ра́звѣ гдⷭа; и҆лѝ кто̀ бг҃ъ, ра́звѣ бг҃а на́шегѡ; Бг҃ъ препоѧсꙋ́ѧй мѧ̀ си́лою, и҆ положѝ непоро́ченъ пꙋ́ть мо́й: соверша́ѧй но́зѣ моѝ ꙗ҆́кѡ є҆ле́ни, и҆ на высо́кихъ поставлѧ́ѧй мѧ̀: наꙋча́ѧй рꙋ́цѣ моѝ на бра́нь, и҆ положи́лъ є҆сѝ лꙋ́къ мѣ́дѧнъ мы̑шца моѧ̑: и҆ да́лъ мѝ є҆сѝ защище́нїе спⷭнїѧ, и҆ десни́ца твоѧ̀ воспрїѧ́тъ мѧ̀: и҆ наказа́нїе твоѐ и҆спра́витъ мѧ̀ въ коне́цъ, и҆ наказа́нїе твоѐ то̀ мѧ̀ наꙋчи́тъ. Оу҆шири́лъ є҆сѝ стѡпы̀ моѧ̑ подо мно́ю, и҆ не и҆знемого́стѣ плеснѣ̑ моѝ. Поженꙋ̀ врагѝ моѧ̑, и҆ пости́гнꙋ ѧ҆̀, и҆ не возвращꙋ́сѧ, до́ндеже сконча́ютсѧ: ѡ҆скорблю̀ и҆̀хъ, и҆ не возмо́гꙋтъ ста́ти, падꙋ́тъ под̾ нога́ма мои́ма. И҆ препоѧ́салъ мѧ̀ є҆сѝ си́лою на бра́нь, спѧ́лъ є҆сѝ всѧ̑ востаю́щыѧ на мѧ̀ под̾ мѧ̀. И҆ врагѡ́въ мои́хъ да́лъ мѝ є҆сѝ хребе́тъ и҆ ненави́дѧщыѧ мѧ̀ потреби́лъ є҆сѝ. Воззва́ша, и҆ не бѣ̀ спаса́ѧй: ко гдⷭꙋ, и҆ не ᲂу҆слы́ша и҆́хъ. И҆ и҆стню̀ ѧ҆̀ ꙗ҆́кѡ пра́хъ пред̾ лице́мъ вѣ́тра, ꙗ҆́кѡ бре́нїе пꙋті́й погла́ждꙋ ѧ҆̀. И҆зба́виши мѧ̀ ѿ прерѣка́нїѧ люді́й: поста́виши мѧ̀ во главꙋ̀ ꙗ҆зы́кѡвъ: лю́дїе, и҆́хже не вѣ́дѣхъ, рабо́таша мѝ, въ слꙋ́хъ ᲂу҆́ха послꙋ́шаша мѧ̀. Сы́нове чꙋжді́и солга́ша мѝ, сы́нове чꙋжді́и ѡ҆бетша́ша и҆ ѡ҆хромо́ша ѿ сте́зь свои́хъ. Жи́въ гдⷭь, и҆ блгⷭве́нъ бг҃ъ, и҆ да вознесе́тсѧ бг҃ъ спⷭнїѧ моегѡ̀, бг҃ъ даѧ́й ѿмще́нїе мнѣ̀ и҆ покори́вый лю́ди под̾ мѧ̀, и҆зба́витель мо́й ѿ вра̑гъ мои́хъ гнѣвли́выхъ: ѿ востаю́щихъ на мѧ̀ вознесе́ши мѧ̀, ѿ мꙋ́жа непра́ведна и҆зба́виши мѧ̀. м҃д Препоѧ́ши ме́чь тво́й по бедрѣ̀ твое́й, си́льне, красото́ю твое́ю и҆ добро́тою твое́ю: и҆ налѧцы̀, и҆ ᲂу҆спѣва́й, и҆ црⷭтвꙋй и҆́стины ра́ди и҆ кро́тости и҆ пра́вды: и҆ наста́витъ тѧ̀ ди́внѡ десни́ца твоѧ̀. Стрѣ́лы твоѧ̑ и҆з̾ѡщрє́ны, си́льне: лю́дїе под̾ тобо́ю падꙋ́тъ въ се́рдцы вра̑гъ цр҃е́выхъ. з҃і Сегѡ̀ ра́ди и҆сповѣ́мсѧ тебѣ̀ во ꙗ҆зы́цѣхъ, гдⷭи, и҆ и҆́мени твоемꙋ̀ пою̀: велича́ѧй спасє́нїѧ царє́ва. к҃з Гдⷭь помо́щникъ мо́й и҆ защи́титель мо́й: на него̀ ᲂу҆пова̀ се́рдце моѐ, и҆ помо́же мѝ, и҆ процвѣтѐ пло́ть моѧ̀: и҆ во́лею мое́ю и҆сповѣ́мсѧ є҆мꙋ̀. Гдⷭь ᲂу҆твержде́нїе люді́й свои́хъ и҆ защи́титель спасе́нїй хрїста̀ своегѡ̀ є҆́сть. Сп҃сѝ лю́ди твоѧ̑, и҆ блгⷭвѝ достоѧ́нїе твоѐ, и҆ ᲂу҆пасѝ ѧ҆̀, и҆ возмѝ и҆ вознесѝ ѧ҆̀ до вѣ́ка.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ: Съ на́ми бг҃ъ, разꙋмѣ́йте ꙗ҆зы́цы: А҆ллилꙋ́їа, три́жды.

Дїа́конъ глаго́летъ є҆ктенїѝ сїѧ̑:

Ми́ромъ гдⷭꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭи, поми́лꙋй.

И҆ прѡ́чаѧ да́же до: Ѡ҆ пла́вающихъ:

Ѡ҆ є҆́же не помѧнꙋ́ти грѣхѡ́въ и҆ беззако́нїй на́шихъ, но ꙗ҆́кѡ бл҃госе́рдꙋ, и҆ ми́лостивꙋ на́мъ бы́ти недостѡ́йнымъ рабѡ́мъ твои̑мъ въ бѣда́хъ сꙋ́щымъ, и҆ и҆зба́вити на́съ ѿ врагѡ́въ на́шихъ, гдⷭꙋ помо́лимсѧ.

Ѡ҆ є҆́же благослови́ти зна́менїе сїѐ во́инское бл҃гослове́нїемъ свои́мъ небе́снымъ, стра́шно же и҆ ᲂу҆жа́сно всѣ́мъ врагѡ́мъ на́шымъ сїѐ сотвори́ти, гдⷭꙋ помо́лимсѧ.

Ѡ҆ є҆́же вѣ́рномꙋ своемꙋ̀ во́инствꙋ, зна́менїе сїѐ носѧ́щемꙋ, и҆ на сїѐ взира́ющемꙋ, дерзнове́нїе, си́лꙋ и҆ крѣ́пость, на сотре́нїе и҆ попра́нїе крѣ́пости сꙋпоста̑тъ на́шихъ, ми́лостивнѡ пода́ти, гдⷭꙋ помо́лимсѧ.

Ѡ҆ є҆́же всѣ́хъ врагѡ́въ на́шихъ на зна́мє́нїе сїѐ взира́ющихъ, дерзнове́нїе въ стра́хъ, си́лꙋ во ѡ҆сла́бꙋ, и҆ мꙋ́жество въ малодꙋ́шїе и҆ бѣ́гство претвори́ти, гдⷭꙋ помо́лимсѧ.

Ѡ҆ є҆́же пода́ти си́лꙋ и҆ крѣ́пость хрⷭтолюби́вомꙋ во́инствꙋ, и҆ мꙋ́жественное и҆ хра́брое сопроти́въ всѧ́кагѡ врага̀ и҆ сꙋпоста́та всегда̀ показа́ти, и҆ рабѡ́мъ свои́мъ ми́ръ, и҆ ᲂу҆твержде́нїе, и҆ ѿ всѣ́хъ бѣ́дъ и҆ нꙋ́ждъ, и҆ вра́жїихъ навѣ́тѡвъ ско́рое свобожде́нїе дарова́ти, гдⷭꙋ помо́лимсѧ.

Ѡ҆ є҆́же ми́ръ и҆ сла́вꙋ всели́ти въ землѝ на́шей, и҆ и҆зба́вити на́съ ѿ всѣ́хъ вра́жїихъ навѣ́тѡвъ и҆ бѣ́дныхъ нахожде́нїй, гдⷭꙋ помо́лимсѧ.

Ѡ҆ є҆́же не преда́ти на́съ въ попра́нїе, и҆ разоре́нїе врагѡ́мъ, и҆ сꙋпоста́тѡмъ на́шимъ: но въ бѣ́гство всѐ дерзнове́нїе и҆́хъ претвори́ти, и҆ мы́шцꙋ и҆́хъ сокрꙋши́ти, и҆ по́дъ но́ги вѣ́рныхъ свои́хъ покори́ти, гдⷭꙋ помо́лимсѧ.

Ѡ҆ є҆́же стꙋда̀ и҆ безче́стїѧ ли́ца сопроти́вныхъ и҆спо́лнити, сердца́ же и҆́хъ стра́ха и҆ ꙋ҆́жаса: и҆ а҆́гг҃лъ гдⷭнь да бꙋ́детъ погонѧ́ѧй, и҆ поража́ѧй и҆́хъ, гдⷭꙋ помо́лимсѧ.

Ѡ҆ є҆́же лꙋ́къ мѣ́дѧнъ положи́ти мы̑шцы вѣ́рныхъ свои́хъ, и҆ ᲂу҆крѣпи́ти десни́цꙋ и҆́хъ си́лою крѣ́пости своеѧ̀ въ побѣжде́нїе и҆ попра́нїе врагѡ́въ и҆ сꙋпоста́тѡвъ востаю́щихъ на ны̀, гдⷭꙋ помо́лимсѧ.

Ѡ҆ є҆́же премѣни́ти всю̀ ско́рбь и҆ сѣ́тованїе на́ше на ра́дость и҆ весе́лїе, и҆ бѣ́дствованїе въ тве́рдый ми́ръ, и҆ непреобори́мыхъ ѿ всѣ́хъ вра́жїихъ навѣ́тѡвъ всегда̀ сотвори́ти, гдⷭꙋ помо́лимсѧ.

Ѡ҆ є҆́же сокрꙋши́ти щи́тъ, ѻ҆рꙋ́жїе и҆ бра́нь всѣ́хъ борю́щихсѧ съ на́ми, и҆ по́дъ но́ги хрⷭтолюби́вомꙋ во́инствꙋ тѣ́хъ покори́ти, гдⷭꙋ помо́лимсѧ.

Ѡ҆ є҆́же неѡсла́бнꙋ, непреобори́мꙋ, побѣди́тельнꙋ же си́лꙋ, крѣ́пость и҆ мꙋ́жество съ хра́бростїю, хрⷭтоимени́томꙋ, во́инствꙋ на́шемꙋ на сокрꙋше́нїе врагѡ́въ на́шихъ пода́ти, гдⷭꙋ помо́лимсѧ.

Ѡ҆ є҆́же пода́ти и҆зба́вꙋ вѣ́рнымъ рабѡ́мъ свои́мъ ѿ наше́ствїѧ и҆ноплемє́нникъ, и҆ ѿ всѣ́хъ бра́немъ хотѧ́щихъ человѣ́кѡвъ, и҆ ра́тныхъ нахожде́нїй, и҆ въ ми́рѣ глꙋбо́цѣ це́рковь и҆ лю́ди своѧ̑ соблюстѝ, побѣ́дꙋ и҆̀мъ на врагѝ всегда̀да́рꙋѧ, гдⷭꙋ помо́лимсѧ.

Ѡ҆ и҆зба́витисѧ на́мъ ѿ всѧ́кїѧ ско́рби: Застꙋпѝ, спасѝ: Прест҃ꙋ́ю, пречи́стꙋю:

Ст҃и́тель же, и҆лѝ і҆ере́й сїѐ дѣ́йствꙋѧй, возглаша́етъ:

Ꙗ҆́кѡ ты̀ єсѝ крѣ́пость и҆ ᲂу҆твержде́нїе лю́демъ свои́мъ, и҆ тебѣ̀ подоба́етъ всѧ́каѧ сла́ва, че́сть, и҆ поклоне́нїе, ѻ҆ц҃ꙋ̀ и҆ сн҃ꙋ и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Посе́мъ пою́тъ: Бг҃ъ гдⷭь, и҆ ꙗ҆ви́сѧ на́мъ: на гла́съ а҃.

И҆ тропарѝ сїѧ̑:

Спасѝ гдⷭи, лю́ди твоѧ̑:

Сла́ва, то́йже: И҆ ны́нѣ, гла́съ ѕ҃:

Предста́тельство хрⷭтїа́нъ непосты́дное, хода́тайство ко творцꙋ̀ непрело́жное, не пре́зри грѣ́шныхъ моле́нїй гла́сы: но предварѝ ꙗ҆́кѡ бл҃га́ѧ на по́мощь на́съ, вѣ́рнѡ зовꙋ́щихъ тѝ: ᲂу҆скорѝ на мл҃твꙋ, и҆ потщи́сѧ на ᲂу҆моле́нїе, предста́тельствꙋющи при́снѡ бцⷣе, чтꙋ́щихъ тѧ̀.

Посе́мъ конда́къ, гла́съ д҃:

Вознесы́йсѧ на крⷭтъ во́лею, тезоимени́томꙋ твоемꙋ̀ но́вомꙋ жи́тельствꙋ щедро́ты твоѧ̑ да́рꙋй, хрⷭтѐ бж҃е: возвеселѝ на́съ си́лою твое́ю побѣ̑ды даѧ̀ на́мъ на сꙋпоста́ты, посо́бїе и҆мꙋ́щымъ твоѐ ѻ҆рꙋ́жїе ми́ра, непобѣди́мꙋю побѣ́дꙋ.

Та́же ст҃и́телю [и҆лѝ і҆ере́ю] и҆зше́дшꙋ и҆з̾ ѻ҆лтарѧ̀, и҆ ста́вшꙋ на́д̾ хорꙋ́гвами за а҆мвѡ́номъ къ восто́кꙋ лице́мъ, и҆ дїа́конꙋ ре́кшꙋ:

Гдⷭꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭи, поми́лꙋй.

И҆ чте́тъ моли́твꙋ сїю̀ велегла́снѡ:

Всеси́льный и҆ превѣ́чный бж҃е на́шъ, ѻ҆́ч҃е гдⷭа бг҃а и҆ сп҃са на́шегѡ і҆и҃са хрⷭта̀, са́мъ сы́й всемꙋ̀ мі́рꙋ творе́цъ, и҆ всеѧ̀ тва́ри бл҃гослове́нїе, и҆ побѣжда́ющымъ крѣ́пость, при́зри милосе́рдымъ свои́мъ ѻ҆́комъ на на́съ смире́нныхъ и҆ недосто́йныхъ рабѡ́въ твои́хъ, и҆ на моли́твꙋ на́шꙋ, и҆ сїю̀ хорꙋ́гвь, ю҆́же на дѣ́ло бра́ни приꙋгото́вихомъ, небе́снымъ твои́мъ бл҃гослове́нїемъ присѣтѝ, бл҃гословѝ и҆ ѡ҆ст҃ѝ, ꙗ҆́кѡ да бꙋ́детъ вѣ́рномꙋ твоемꙋ̀ во́инствꙋ, на сопроти́вныѧ ꙗ҆зы́ки ѡ҆долѣ́нїе и҆ и҆звѣ́стнаѧ побѣ́да: и҆ храни́тельствомъ твои́мъ ѡ҆гражде́нна сꙋ́щи, въ бѣ́гство да претвори́тъ всѣ́хъ сꙋпоста́тѡвъ на́шихъ полкѝ, и҆ врагѡ́мъ хрⷭтїа́нскагѡ ро́да стра́шна всегда̀ и҆ ᲂу҆жа́сна да ꙗ҆ви́тсѧ: вѣ̑рнымъ же твои́мъ на тѧ̀ ᲂу҆пова́ющымъ, и҆звѣ́стное ᲂу҆пова́нїе побѣ́ды, дерзнове́нїе же и҆ крѣ́пость да бꙋ́детъ. Мл҃твами же ст҃ы́хъ твои́хъ ᲂу҆крѣпле́на, и҆ а҆́гг҃лъ твои́хъ ѡ҆полче́нїемъ ѡ҆гражде́нна сꙋ́щи, да ꙗ҆ви́тсѧ рабѡ́мъ твои́мъ зна́менїе побѣ́ды и҆ серде́чныѧ крѣ́пости и҆ мꙋ́жества на сꙋпоста́ты. Ты́ бо є҆сѝ цр҃ь ми́ра, и҆ бг҃ъ сокрꙋша́ѧй бра̑ни, и҆ крѣ́пость даѧ́й ᲂу҆пова́ющымъ на тѧ̀, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ со є҆диноро́днымъ твои́мъ сн҃омъ, и҆ съ прест҃ы́мъ, и҆ бл҃ги́мъ, и҆ животворѧ́щимъ твои́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и҆ въ безконе́чныѧ вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Ст҃и́тель же [и҆лѝ і҆ере́й] ѡ҆бра́щьсѧ къ предстоѧ́щымъ во́инѡмъ, десни́цею благословлѧ́ѧ и҆̀хъ, глаго́летъ:

Ми́ръ всѣ̑мъ.

Дїа́конъ: Главы̀ ва́ша гдⷭви приклони́те.

Ст҃и́тель [и҆лѝ і҆ере́й] чте́тъ велегла́снѡ моли́твꙋ сїю̀, зрѧ̀ къ за́падѡмъ:

Гдⷭи бж҃е на́шъ, послꙋ́шавый мѡѷсе́а просте́ршагѡ къ тебѣ̀ рꙋ́цѣ своѝ, и҆ лю́ди І҆и҃левы ᲂу҆крѣпи́вый на а҆мали́ка, и҆ І҆исꙋ́сꙋ наѵі́нꙋ ѡ҆полчи́вшꙋсѧ, попꙋсти́лъ є҆сѝ со́лнцꙋ ста́ти во ѡ҆́бразъ побѣди́тельный, ты̀ и҆ ны́нѣ ᲂу҆слы́ши на́съ молѧ́щихъ ти сѧ ѡ҆ собра́вшихсѧ во́ехъ си́хъ, и҆ бл҃гословѝ, и҆ ᲂу҆крѣпѝ и҆̀хъ: и҆ да́ждь и҆̀мъ се́рдце мꙋ́жественно на сопроти́вныѧ врагѝ, а҆́гг҃ла свѣ́тла послѝ и҆̀мъ, врагѡ́мъ же стра́шна и҆ ᲂу҆жа́сна, запина́юща же и҆ погонѧ́юща, и҆ се́рдце и҆́хъ разслаблѧ́юща, и҆ дерзнове́нїе въ бѣ́гство претворѧ́юща. Ѿими́ же ѿ рабѡ́въ твои́хъ на бра́нь ны́нѣ и҆сходѧ́щихъ, и҆ ѿ всѣ́хъ на́съ всѧ́кїй гла́дъ и҆ гꙋби́тельство, и҆ и҆зба́ви на́съ ѿ ѻ҆гнѧ̀, и҆ меча̀, и҆ наше́ствїѧ врагѡ́въ, и҆ ѿ всѧ́кагѡ воста́нїѧ проти́внагѡ. Спꙋтьше́ственникъ и҆̀мъ бꙋ́ди, и҆ пода́ждь и҆̀мъ всѧ̑, ꙗ҆̀же ко спасе́нїю проше́нїѧ: наꙋчѝ и҆̀хъ и҆ вразꙋмѝ, спасѝ, защитѝ, сохранѝ, ѡ҆чи́сти, и҆ ра́дости дꙋхо́вныѧ и҆спо́лни: дꙋшѝ и҆ тѣ́лꙋ и҆̀хъ застꙋ́пникъ и҆ защи́тникъ бꙋ́ди, и҆ ꙗ҆́кѡ бла́гъ и҆ милосе́рдъ и҆ человѣколю́бецъ проще́нїе грѣхѡ́въ пода́ждь и҆̀мъ въ де́нь сꙋ́дный. Поми́лꙋй и҆̀хъ и҆ на́съ всѣ́хъ, и҆ бл҃гословѝ во всѧ̑ днѝ живота̀ на́шего: да ѿ тебѐ по́мощь и҆ застꙋпле́нїе, и҆ и҆зба́вꙋ прїи́мше, сла́вꙋ и҆ благодаре́нїе бе́з̾ всѧ́кагѡ препѧ́тїѧ всегда̀ возсыла́емъ. Ты́ бо є҆сѝ крѣ́пость и҆ ᲂу҆твержде́нїе лю́демъ твои́мъ, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ со є҆диноро́днымъ твои́мъ сн҃омъ, и҆ съ прест҃ы́мъ, и҆ бл҃ги́мъ, и҆ животворѧ́щимъ твои́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, въ вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́мь.

Посе́мъ взе́мъ ст҃и́тель [и҆лѝ і҆ере́й] свѧще́ннꙋю во́дꙋ, кропи́тъ є҆́ю хорꙋ́гвь, глаго́лѧ:

Бл҃гословлѧ́етсѧ и҆ ѡ҆свѧща́етсѧ зна́менїе сїѐ во́инское въ крѣ́пость, и҆ ᲂу҆твержде́нїе хрⷭтоимени́томꙋ во́инствꙋ, и҆ въ побѣ́дꙋ на всѧ̑ врагѝ ѡ҆кропле́нїемъ воды̀ сеѧ̀ свѧще́нныѧ, во и҆́мѧ ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, а҆ми́нь.

Посе́мъ а҆́ще є҆пⷭкпъ сїѐ дѣ́йствꙋетъ, взе́мъ мі́трꙋ, и҆ сѣ́дъ на мѣ́стѣ свое́мъ, (а҆́ще же і҆ере́й, не сѧ́детъ, но стоѧ̀) взе́млетъ хорꙋ́гвь, и҆ дае́тъ ю҆̀, є҆мꙋ́же прили́чествꙋетъ, въ рꙋ́цѣ, колѣ̑на томꙋ̀ прикло́ньшꙋ, глаго́лѧ:

Прїимѝ хорꙋ́гвь сїю̀, нбⷭнымъ благослове́нїемъ ѡ҆свѧще́ннꙋю: бꙋ́ди же та̀ врагѡ́мъ хрⷭтїа́нскагѡ ро́да стра́шна и҆ ᲂу҆жа́сна: и҆ да да́стъ тѝ гдⷭь бл҃года́ть, ꙗ҆́кѡ да къ сла́вѣ и҆́мени є҆гѡ̀ прест҃а́гѡ то́ю про́йдеши мꙋ́жественнѡ вра́жїѧ ѡ҆полчє́нїѧ невреди́мь, во и҆́мѧ ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, а҆ми́нь.

И҆ благословлѧ́етъ є҆го̀, глаго́лѧ:

Ми́ръ тѝ.

Ѻ҆́нъ же прїе́млѧ хорꙋ́гвь, лобза́етъ десни́цꙋ пода́вшагѡ ю҆̀.

А҆́ще же сꙋ́ть та́мо ко́нни, благословлѧ́етъ и҆̀хъ, глаго́лѧ:

Бл҃гослове́нїе гдⷭне бꙋ́ди на всѣ́хъ ва́съ: вы́ же мꙋжа́йтесѧ, и҆ да крѣпи́тсѧ срⷣце ва́ше, и҆ ᲂу҆пова́йте на гдⷭа, ꙗ҆́кѡ то́й побѣди́тъ врагѝ на́шѧ, а҆ми́нь.

И҆ кропи́тъ всѣ́хъ сщ҃е́нною водо́ю, зна́менꙋѧ и҆̀хъ крⷭто́мъ, пѣвцє́мъ пою́щымъ стїхи́рꙋ сїю̀, гла́съ д҃:

Пособи́вый гдⷭи, кро́ткомꙋ дв҃дꙋ, побѣди́ти и҆ноплеме́нника, на́мъ спосо́бствꙋй, и҆ ѻ҆рꙋ́жїемъ крⷭта̀ низложѝ врагѝ на́шѧ: покажѝ бл҃гоꙋтро́бїе на на́съ дре́внїѧ ми́лости твоеѧ̀, и҆ да разꙋмѣ́ютъ вои́стиннꙋ, ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆сѝ бг҃ъ и҆ на тѧ̀ надѣ́ющесѧ побѣжда́емъ, молѧ́щисѧ ѻ҆бы́чнѡ пречⷭтѣй твое́й мт҃ри, дарова́ти на́мъ ве́лїю ми́лость.

По си́хъ твори́тъ ѿпꙋ́стъ.

Пѣвцы́ же пою́тъ: При́зри на молє́нїѧ твои́хъ ра́бъ всенепоро́чнаѧ, ᲂу҆толѧ́ющи лю̑таѧ на ны̀ воста̑нїѧ ско́рби на́съ и҆змѣна́ющи: тѧ́ бо є҆ди́нꙋ тве́рдое и҆ и҆звѣ́стное ᲂу҆твержде́нїе и҆́мамы, и҆ твоѐ предста́тельство стѧжа́хомъ, да не постыди́мсѧ влⷣчце, тѧ́ призыва́ющїи. Потщи́сѧ на ᲂу҆моле́нїе тебѣ̀, вѣ́рнѡ вопїю́щихъ: ра́дꙋйсѧ, влⷣчце, всѣ́хъ по́мощь, ра́досте и҆ покро́ве, и҆ сп҃се́нїе дꙋ́шъ на́шихъ.

И҆ сконча́вше сїѐ, ѿхо́дѧтъ во своѧ̑ си съ ми́ромъ, въ сла́вꙋ бж҃їю.

ЧИ́НЪ БЛАГОСЛОВЕ́НІѦ ВОИ́НСКИХЪ Ѻ҆РУ́ЖІЙ.

Свѧти́тель ѡ҆дѣ́ѧнъ во є҆пїтрахи́ль и҆ ѡ҆мофо́ръ и҆ мі́трꙋ, и҆лѝ і҆ере́й во є҆пїтрахи́ль и҆ фелѡ́нь, повелѣ́въ поста́вити ѻ҆рꙋ́жїѧ пред̾ а҆мвѡ́номъ на стольцѣ̀ покрове́номъ, и҆схо́дитъ и҆з̾ ѻ҆лтарѧ̀, и҆ покади́въ ѧ҆̀ крестоѡбра́знѡ, начина́етъ ѻ҆бы́чнѡ:

Бл҃гослове́нъ бг҃ъ на́шъ: Чте́цъ: Цр҃ю̀ нбⷭный: Трист҃о́е. Ѻ҆́ч҃е на́шъ: Гдⷭи, поми́лꙋй, в҃і. Сла́ва, и҆ ны́нѣ: Прїиди́те, поклони́мсѧ: три́жды.

И҆ ѱало́мъ л҃д.

Сꙋдѝ, гдⷭи, ѡ҆би́дѧщыѧ мѧ̀, поборѝ борю́щыѧ мѧ̀. Прїимѝ ѻ҆рꙋ́жїе и҆ щи́тъ и҆ воста́ни въ по́мощь мою̀: и҆зсꙋ́ни ме́чь и҆ заключѝ сопроти́въ гонѧ́щихъ мѧ̀: рцы̀ дꙋшѝ мое́й: спⷭнїе твоѐ є҆́смь а҆́зъ. Да постыдѧ́тсѧ и҆ посра́мѧтсѧ и҆́щꙋщїи дꙋ́шꙋ мою̀, да возвратѧ́тсѧ вспѧ́ть и҆ постыдѧ́тсѧ мы́слѧщїи мѝ ѕла̑ѧ. Да бꙋ́дꙋтъ ꙗ҆́кѡ пра́хъ пред̾лице́мъ вѣ́тра, и҆ а҆́гг҃лъ гдⷭень ѡ҆скорблѧ́ѧ и҆̀хъ: да бꙋ́детъ пꙋ́ть и҆́хъ тьма̀ и҆ по́лзокъ, и҆ а҆́гг҃лъ гдⷭень погонѧ́ѧй и҆̀хъ: ꙗ҆́кѡ тꙋ́не скры́ша мѝ па́гꙋбꙋ сѣ́ти своеѧ̀, всꙋ́е поноси́ша дꙋшѝ мое́й. Да прїи́детъ є҆мꙋ̀ сѣ́ть, ю҆́же не вѣ́сть, и҆ лови́тва, ю҆́же скры̀, да ѡ҆бы́метъ и҆̀, и҆ въ сѣ́ть да впаде́тъ въ ню̀. Дꙋша́ же моѧ̀ возра́дꙋетсѧ ѡ҆ гдⷭѣ, возвесели́тсѧ ѡ҆ спⷭнїи є҆гѡ̀. Всѧ̑ кѡ́сти моѧ̑ рекꙋ́тъ: гдⷭи, гдⷭи, кто̀ подо́бенъ тебѣ̀; и҆збавлѧ́ѧй ни́ща и҆з̾ рꙋкѝ крѣ́пльшихъ є҆гѡ̀, и҆ ни́ща, и҆ ᲂу҆бо́га ѿ расхища́ющихъ є҆го̀. Воста́вше на мѧ̀ свидѣ́телє непра́веднїи, ꙗ҆̀же не вѣ́дѧхъ, вопроша́хꙋ мѧ̀. Возда́ша мѝ лꙋка̑ваѧ воз̾ бл҃га̑ѧ, и҆ безча́дїе дꙋшѝ мое́й. А҆́зъ же, внегда̀ ѻ҆нѝ стꙋжа́хꙋ мѝ, ѡ҆блача́хсѧ во вре́тищеи҆ смирѧ́хъ посто́мъ дꙋ́шꙋ мою̀, и҆ моли́тва моѧ̀ въ нѣ́дро моѐ возврати́тсѧ. Ꙗ҆́кѡ бли́жнемꙋ, ꙗ҆́кѡ бра́тꙋ на́шемꙋ, та́кѡ ᲂу҆гожда́хъ: ꙗ҆́кѡ пла́чѧ и҆ сѣ́тꙋѧ, та́кѡ смирѧ́хсѧ. И҆ на мѧ̀ возвесели́шасѧ и҆ собра́шасѧ: собра́шасѧ на мѧ̀ ра̑ны, и҆ не позна́хъ: раздѣли́шасѧ, и҆ не ᲂу҆мили́шасѧ. И҆скꙋси́ша мѧ̀, подражни́ша мѧ̀ подражне́нїемъ, поскрежета́ша на мѧ̀ зꙋбы̀ свои́ми. Гдⷭи, когда̀ ᲂу҆́зриши; ᲂу҆стро́й дꙋ́шꙋ мою̀ ѿ ѕлодѣ́йства и҆́хъ, ѿ лє́въ є҆диноро́днꙋю мою̀. И҆сповѣ́мсѧ тебѣ̀ въ цр҃кви мно́зѣ, въ лю́дехъ тѧ́жцѣхъ восхвалю́ тѧ̀. Да не возра́дꙋютсѧ ѡ҆ мнѣ̀ враждꙋ́ющїи мѝ непра́веднѡ, ненави́дѧщїи мѧ̀ тꙋ́не и҆ помиза́ющїи ѻ҆чи́ма: ꙗ҆́кѡ мнѣ̀ ᲂу҆́бѡ ми̑рнаѧ глаго́лахꙋ, и҆ на гнѣ́въ лє́сти помышлѧ́хꙋ. Разшири́ша на мѧ̀ ᲂу҆ста̀ своѧ̑, рѣ́ша: бла́гоже, бла́гоже, ви́дѣша ѻ҆́чи на́ши. Ви́дѣлъ є҆сѝ, гдⷭи, да не премолчи́ши: гдⷭи, не ѿстꙋпѝ ѿ менє̀. Воста́ни, гдⷭи, и҆ вонмѝ сꙋдꙋ̀ моемꙋ̀, бж҃е мо́й и҆ гдⷭи мо́й, на прю̀ мою̀. Сꙋди́ мѝ, гдⷭи, по пра́вдѣ твое́й, гдⷭи бж҃е мо́й, и҆ да не возра́дꙋютсѧ ѡ҆ мнѣ̀. Да не рекꙋ́тъ въ сердца́хъ свои́хъ: бла́гоже, бла́гоже дꙋшѝ на́шей: нижѐ да рекꙋ́тъ: пожро́хомъ є҆го̀. Да постыдѧ́тсѧ и҆ посра́мѧтсѧ вкꙋ́пѣ ра́дꙋющїисѧ ѕлѡ́мъ мои̑мъ: да ѡ҆блекꙋ́тсѧ въ стꙋ́дъ и҆ сра́мъ велерѣ́чꙋющїи на мѧ̀. Да возра́дꙋютсѧ и҆ возвеселѧ́тсѧ хотѧ́щїи пра́вды моеѧ̀: и҆ да рекꙋ́тъ вы́нꙋ, да возвели́читсѧ гдⷭь, хотѧ́щїи ми́ра рабꙋ̀ є҆гѡ̀. И҆ ѧ҆зы́къ мо́й поꙋчи́тсѧ пра́вдѣ твое́й, ве́сь де́нь хвалѣ̀ твое́й.

Ре́кшꙋ же дїа́конꙋ: Гдⷭꙋ помо́лимсѧ.

Ст҃и́тель, и҆лѝ і҆ере́й чте́тъ моли́твꙋ сїю̀ на́д̾ ѻ҆рꙋ́жїѧми:

Гдⷭи бж҃е на́шъ, бж҃е си́лъ, си́льный въ крѣ́пости, и҆ крѣ́пкїй въ бра́нехъ, ѻ҆́трокꙋ твоемꙋ̀ дре́вле дв҃дꙋ преди́внꙋю си́лꙋ къ побѣжде́нїю проти́внагѡ хꙋ́льника голїа́ѳа дарова́вый, ты̀ и҆ ны́нѣ ми́лостивнѡ прїимѝ смирє́нныѧ мольбы̑ на́ша: на ѻ҆рꙋ́жїѧ сїѧ̀ нбⷭное твоѐ бл҃гослове́нїе низпослѝ и҆ рабꙋ̀ твоемꙋ̀ семꙋ̀, и҆́мⷬкъ: сїѧ̀ носи́ти ко ᲂу҆крѣпле́нїю и҆ застꙋпле́нїю цр҃кви твоеѧ̀ ст҃ы́ѧ, си́рыхъ же и҆ вдови́цъ, и҆ на землѝ сꙋ́щагѡ ст҃а́гѡ достоѧ́нїѧ твоегѡ̀ жела́ющагѡ, си́лꙋ и҆ крѣ́пость пода́ждь, и҆ сопроти́въ всѧ́комꙋ вра́жїю ѡ҆полче́нїю си́ми гро́зна и҆ стра́шна сотворѝ, и҆ побѣдоно́сна всегда̀ въ сла́вꙋ твою̀ ꙗ҆вѝ. Ты́ бо є҆сѝ крѣ́пость и҆ ᲂу҆твержде́нїе на́ше и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, ѻ҆ц҃ꙋ̀ и҆ сн҃ꙋ и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Посе́мъ взе́мъ сщ҃е́ннꙋю во́дꙋ, кропи́тъ є҆́ю ѻ҆рꙋ́жїе, глаго́лѧ:

Бл҃гослове́нїе бг҃а въ трⷪцѣ свѧтѣ́й сла́вимагѡ, ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, ѡ҆кропле́нїемъ воды̀ сеѧ̀ сщ҃е́нныѧ, да сни́детъ и҆ пребꙋ́детъ на ѻ҆рꙋ́жїе сїѐ, и҆ на носѧ́щихъ ѧ҆̀ къ защище́нїю и҆ застꙋпле́нїю и҆́стины хрⷭто́вы, а҆ми́нь.

Ѡ҆кропи́въ же и҆ во́ина, є҆гѡ́же сꙋ́ть ѻ҆рꙋ́жїѧ, глаго́летъ:

Мꙋжа́йсѧ и҆ да крѣпи́тсѧ се́рдце твоѐ, и҆ побѣжда́й врагѝ твоѧ̀, ᲂу҆пова́ѧ на гдⷭа, во и҆́мѧ ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, а҆ми́нь.

Да́въ же є҆мꙋ̀ лобза́ти честны́й крⷭтъ, твори́тъ ѻ҆бы́чный дневны́й ѿпꙋ́стъ, и҆ ѿхо́дѧтъ съ ми́ромъ во своѧ̑ си.

ЧИ́НЪ Ѡ҆СВѦЩЕ́НІѦ КОЛЕСНИ́ЦЫ.

Нача́ло ѻ҆бы́чное: Цр҃ю̀ нбⷭный и҆ прѡ́чаѧ. Прїиди́те поклони́мсѧ:

Ѱало́мъ ч҃:

Живы́й въ по́мощи вы́шнѧгѡ, въ кро́вѣ бг҃а нбⷭнагѡ водвори́тсѧ, рече́тъ гдⷭеви: застꙋ́пникъ мо́й є҆сѝ и҆ прибѣ́жище моѐ, бг҃ъ мо́й, и҆ ᲂу҆пова́ю на него̀. Ꙗ҆́кѡ то́й и҆зба́витъ тѧ̀ ѿ сѣ́ти ло́вчи и҆ ѿ словесѐ мѧте́жна: плещма̀ свои́ма ѡ҆сѣни́тъ тѧ̀, и҆ под̾ крилѣ̑ є҆гѡ̀ надѣ́ешисѧ: ѻ҆рꙋ́жїемъ ѡ҆бы́детъ тѧ̀ и҆́стина є҆гѡ̀. Не ᲂу҆бои́шисѧ ѿстра́ха нощна́гѡ, ѿ стрѣлы̀ летѧ́щїѧ во днѝ, ѿ ве́щи во тьмѣ̀ преходѧ́щїѧ, ѿ срѧ́щаи҆ бѣ́са полꙋ́деннагѡ. Паде́тъ ѿ страны̀ твоеѧ̀ ты́сѧща, и҆ тьма̀ ѡ҆деснꙋ́ю тебє̀, къ тебѣ́ же не прибли́житсѧ: ѻ҆ба́че ѻ҆чи́ма твои́ма смо́триши и҆ воздаѧ́нїе грѣ́шникѡвъ ᲂу҆́зриши. Ꙗ҆́кѡ ты̀, гдⷭи, ᲂу҆пова́нїе моѐ: вы́шнѧго положи́лъ є҆сѝ прибѣ́жище твоѐ. Не прїи́детъ къ тебѣ̀ ѕло̀, и҆ ра́на не прибли́житсѧ тѣлесѝ твоемꙋ̀: ꙗ҆́кѡ а҆́гг҃лѡмъ свои̑мъ заповѣ́сть ѡ҆ тебѣ̀, сохрани́ти тѧ̀ во всѣ́хъ пꙋте́хъ твои́хъ. На рꙋка́хъ во́змꙋтъ тѧ̀, да не когда̀ преткне́ши ѡ҆ ка́мень но́гꙋ твою̀: на а҆́спїда и҆ васїлі́ска настꙋ́пиши, и҆попере́ши льва̀ и҆ ѕмі́ѧ. Ꙗ҆́кѡ на мѧ̀ ᲂу҆пова̀, и҆ и҆зба́влю и҆̀: покры́ю и҆̀, ꙗ҆́кѡ позна̀ и҆́мѧ моѐ. Воззове́тъ ко мнѣ̀, и҆ ᲂу҆слы́шꙋ є҆го̀: съ ни́мъ є҆́смь въ ско́рби, и҆змꙋ̀ є҆го̀ и҆ просла́влю є҆го̀: долгото́ю дні́й и҆спо́лню є҆го̀ и҆ ꙗ҆влю̀ є҆мꙋ̀ спⷭнїе моѐ.

Моли́тва: Гдⷭи бж҃е на́шъ, сѣдѧ́й на серафі́мѣхъ и҆ ѣ҆́здѧй на херꙋві́мѣхъ, мꙋ́дростїю ᲂу҆кра́сивый человѣ́ка, и҆ бл҃ги́мъ твои́мъ про́мысломъ всѧ̑ ко бла́гꙋ направлѧ́ѧй, ниспослѝ бл҃гослове́нїе твоѐ на колесни́цꙋ сїю̀ и҆ а҆́гг҃ла твоегѡ̀ къ не́й приста́ви, да ше́ствꙋющїи въ не́й и҆́мъ храни́ми и҆ наставлѧ́еми, въ ми́рѣ и҆ бл҃гополꙋ́чїи пꙋ́ть сво́й соверши́вше, тебѣ̀ сла́вꙋ и҆ бл҃годаре́нїе возсыла́ютъ, хва́лѧще ѻ҆ц҃а̀ и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́гѡ дх҃а. А҆ми́нь.

І҆ере́й кропи́тъ свѧще́нною водо́ю колесни́цꙋ вовнѣ̀ и҆ внꙋтрѝ, глаго́лѧ: Бл҃гословлѧ́етсѧ и҆ ѡ҆сщ҃а́етсѧ колесни́ца сїѧ̀ во и҆́мѧ ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, а҆ми́нь.

ЧИ́НЪ БЛ҃ГОСЛОВЕ́НІѦ ВЪ ПУТЬШЕ́СТВІЕ.

І҆ере́й ѡ҆дѣ́ѧнъ во є҆пїтрахи́ль и҆ фелѡ́нь, а҆́ще кромѣ̀ лїтꙋргі́и, начина́етъ ѻ҆бы́чнѡ:

Бл҃гослове́нъ бг҃ъ на́шъ: Чте́ц: Цр҃ю̀ нбⷭный: Трист҃о́е. Ѻ҆́ч҃е на́шъ: Гдⷭи поми́лꙋй, в҃і. Сла́ва, и҆ ны́нѣ: Прїиди́те поклони́мсѧ: три́жды, и҆ ѱало́мъ р҃мв: Гдⷭи, ᲂу҆слы́ши моли́твꙋ мою̀, внꙋшѝ моле́нїе моѐ во и҆́стинѣ твое́й, ᲂу҆слы́ши мѧ̀ въ пра́вдѣ твое́й: и҆ не вни́ди въ сꙋ́дъ съ рабо́мъ твои́мъ, ꙗ҆́кѡ не ѡ҆правди́тсѧ пред̾ тобо́ю всѧ́къ живы́й. Ꙗ҆́кѡ погна̀ вра́гъ дꙋ́шꙋ мою̀: смири́лъ є҆́сть въ зе́млю живо́тъ мо́й: посади́лъ мѧ̀ є҆́сть въ те́мныхъ, ꙗ҆́кѡ мє́ртвыѧ вѣ́ка. И҆ ᲂу҆ны̀ во мнѣ̀ дꙋ́хъ мо́й, во мнѣ̀ смѧте́сѧ се́рдце моѐ. Помѧнꙋ́хъ дни̑ дрє́внїѧ, поꙋчи́хсѧ во всѣ́хъ дѣ́лѣхъ твои́хъ, въ творе́нїихъ рꙋкꙋ̀ твоє́ю поꙋча́хсѧ. Воздѣ́хъ къ тебѣ̀ рꙋ́цѣ моѝ: дꙋша̀ моѧ̀ ꙗ҆́кѡ землѧ̀ безво́днаѧ тебѣ̀. Ско́рѡ ᲂу҆слы́ши мѧ̀, гдⷭи, и҆счезѐ дꙋ́хъ мо́й: не ѿвратѝ лица̀ твоегѡ̀ ѿ менє̀, и҆ ᲂу҆подо́блюсѧ низходѧ́щымъ въ ро́въ. Слы́шанꙋ сотворѝ мнѣ̀ заꙋ́тра млⷭть твою̀, ꙗ҆́кѡ на тѧ̀ ᲂу҆пова́хъ: скажѝ мнѣ̀, гдⷭи, пꙋ́ть, во́ньже пойдꙋ̀, ꙗ҆́кѡ къ тебѣ̀ взѧ́хъ дꙋ́шꙋ мою̀. И҆зми́ мѧ ѿ вра̑гъ мои́хъ, гдⷭи, къ тебѣ̀ прибѣго́хъ. Наꙋчи́ мѧ твори́ти во́лю твою̀, ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆сѝ бг҃ъ мо́й: дх҃ъ тво́й бл҃гі́й наста́витъ мѧ̀ на зе́млю пра́вꙋ. И҆́мене твоегѡ̀ ра́ди, гдⷭи, живи́ши мѧ̀ пра́вдою твое́ю: и҆зведе́ши ѿ печа́ли дꙋ́шꙋ мою̀: и҆ млⷭтїю твое́ю потреби́ши врагѝ моѧ̑ и҆ погꙋби́ши всѧ̑ стꙋжа́ющыѧ дꙋшѝ мое́й: ꙗ҆́кѡ а҆́зъ ра́бъ тво́й є҆́смь. Сла́ва, и҆ ны́нѣ: А҆ллилꙋ́їа, три́жды.

Дїа́конъ же, а҆́ще є҆́сть, и҆лѝ са́мъ і҆ере́й, чте́тъ є҆ктєнїѝ сїѧ̑:

Ми́ромъ гдⷭꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭи поми́лꙋй. И҆ прѡ́чаѧ, да́же до Ѡ҆ пла́вающихъ: Та́же:

Ѡ҆ є҆́же поми́ловати рабѡ́въ свои́хъ [и҆лѝ раба̀ своегѡ̀, и҆́мⷬкъ,] и҆ прости́ти и҆̀мъ всѧ́кое прегрѣше́нїе, во́льное же и҆ нево́льное, и҆ бл҃гослови́ти пꙋтьше́ствїе и҆̀хъ, гдⷭꙋ помо́лимсѧ.

Ѡ҆ є҆́же посла́ти и҆̀мъ а҆́гг҃ла ми́рна, спꙋ́тника и҆ наста́вника, сохранѧ́юща, защища́юща, застꙋпа́юща, и҆ невреди́мѡ соблюда́юща ѿ всѧ́кагѡ ѕла́гѡ ѡ҆бстоѧ́нїѧ, гдⷭꙋ помо́лимсѧ.

Ѡ҆ є҆́же покры́ти и҆̀хъ, и҆ невреди́мыхъ соблюстѝ ѿ всѣ́хъ вра́жїихъ навѣ́тѡвъ и҆ ѡ҆бстоѧ́нїй, и҆ безпа́костныхъ препроводи́ти и҆ возврати́ти, гдⷭꙋ помо́лимсѧ.

Ѡ҆ є҆́же безгрѣ́шное и҆ ми́рное пꙋтьше́ствїе и҆ бл҃гополꙋ́чное во здра́вїи возвраще́нїе, во всѧ́комъ бл҃гоче́стїи и҆ че́стности пода́ти и҆̀мъ, гдⷭꙋ помо́лимсѧ.

Ѡ҆ е҆́же сохрани́ти и҆̀хъ невреди́мыхъ и҆ непребори́мыхъ ѿ всѣ́хъ ви́димыхъ и҆ неви́димыхъ врагѡ́въ, и҆ лꙋка́выхъ человѣ̑къ ѡ҆ѕлобле́нїѧ, гдⷭꙋ помо́лимсѧ.

Ѡ҆ є҆́же бл҃гослови́ти бл҃го́е и҆́хъ намѣ́ренїе, и҆ бл҃гополꙋ́чно къ по́льзѣ дꙋше́вной и҆тѣле́сной сотвори́ти свое́ю бл҃года́тїю, гдⷭꙋ помо́лимсѧ.

Застꙋпѝ, сп҃сѝ, поми́лꙋй: И҆ прѡ́чаѧ.

І҆ере́й: Ꙗ҆́кѡ подоба́етъ тебѣ̀ всѧ́каѧ сла́ва, че́сть и҆ поклоне́нїе:

Бг҃ъ гдⷭь, и҆ ꙗ҆ви́сѧ на́мъ: гла́съ в҃, И҆ тропа́рь се́й:

Пꙋ́ть и҆ и҆́стина сы́й хрⷭтѐ спꙋ́тника а҆́гг҃ла твоего̀ рабѡ́мъ твои̑мъ, ны́нѣ, ꙗ҆́коже тѡві́и и҆ногда̀, послѝ сохранѧ́юща, и҆ невреди́мыхъ къ сла́вѣ свое́й, ѿ всѧ́кагѡ ѕла̀ во всѧ́комъ бл҃гополꙋ́чїи соблюда́юща: мл҃твами бцⷣы, є҆ди́не чл҃вѣколю́бче.

Сла́ва, гла́съ то́йже:

Лꙋцѣ̀ и҆ клеѡ́пѣ во є҆ммаꙋ́съ спꙋтьше́ствовавый сп҃се, соше́ствꙋй и҆ ны́нѣ рабѡ́мъ твои̑мъ, пꙋтьше́ствовати хотѧ́щымъ, ѿ всѧ́кагѡ и҆збавлѧ́ѧ и҆̀хъ ѕла́гѡ ѡбстоѧ́нїѧ: всѧ̑ бо ты̀ ꙗ҆́кѡ чл҃вѣколю́бецъ мо́жеши хотѧ́й.

И҆ ны́нѣ:

Предста́тельство хрⷭтїа́нъ непосты́дное:

Дїа́конъ: Во́нмемъ.

І҆ере́й. Ми́ръ всѣ̑мъ.

Дїа́конъ: Премꙋ́дрость, во́нмемъ.

Прокі́менъ, гла́съ д҃:

Скажѝ ми гдⷭи пꙋ́ть, въ ѻ҆ньже пойдꙋ̀, ꙗ҆́кѡ къ тебѣ̀ взѧ́хъ дꙋ́шꙋ мою̀.

Сті́хъ: И҆зми́ мѧ ѿ вра̑гъ мои́хъ, гдⷭи, къ тебѣ̀ прибѣго́хъ.

А҆по́столъ въ дѣѧ́нїихъ, глава̀ и҃, зача́ло к҃.

Во дни̑ ѻ҆́ны, а҆́гг҃лъ гдⷭень речѐ къ фїлі́ппꙋ, глаго́лѧ: воста́ни и҆ и҆дѝ на полꙋ́дне, на пꙋ́ть сходѧ́щїй ѿ і҆ерⷭли́ма въ га́зꙋ, и҆ то́й є҆́сть пꙋ́стъ. И҆ воста́въ по́йде, и҆ сѐ мꙋ́жъ мꙋ́рїнъ, є҆ѵнꙋ́хъ, си́ленъ кандакі́и цари́цы мꙋ́рїнскїѧ, и҆́же бѣ̀ над̾ всѣ́ми сокро́вищи є҆ѧ̀: и҆́же прїи́де поклони́тисѧ во і҆ерⷭли́мъ. Бѣ́ же возвраща́ѧсѧ, и҆ сѣдѧ̀ на колесни́цѣ свое́й,чтѧ́ше прⷪро́ка и҆са́їю. Рече́ же дх҃ъ къ фїлі́ппꙋ: пристꙋпи,̀ и҆ прилѣпи́сѧ колесни́цѣ се́й. Прите́къ же фїлі́ппъ, ᲂу҆слы́ша є҆го̀ чтꙋ́ща прⷪро́ка и҆са́їю и҆ речѐ: ᲂу҆̀бо разꙋмѣ́еши ли, ꙗ҆̀же чте́ши; Ѻ҆́нъ же речѐ: ка́кѡ ᲂу҆́бѡ могꙋ̀ [разꙋмѣ́ти,] а҆́ще не кто̀ наста́витъ мѧ̀; ᲂу҆моли́ же фїлі́ппа возше́дша сѣ́сти съ ни́мъ. Сло́во же писа́нїѧ, є҆́же чтѧ́ше, бѣ̀ сїѐ: ꙗ҆́кѡ ѻ҆вча̀ на заколе́нїе веде́сѧ, и҆ ꙗ҆́кѡ а҆́гнецъ прѧ́мѡ стригꙋ́щемꙋ є҆го̀ безгла́сенъ, та́кѡ не ѿверза́етъ ᲂу҆́стъ свои́хъ. Во смире́нїи є҆гѡ̀ сꙋ́дъ є҆гѡ̀ взѧ́тсѧ: ро́дъ же є҆гѡ̀ кто̀ и҆сповѣ́сть; ꙗ҆́кѡ взе́млетсѧ ѿ землѝ живо́тъ є҆гѡ̀. Ѿвѣща́въ же ка́женикъ къ фїлі́ппꙋ, речѐ: молю́ тѧ, ѡ҆ ко́мъ прⷪро́къ глаго́летъ сїѐ: ѡ҆ себѣ́ ли; и҆лѝ ѡ҆ и҆но́мъ нѣ́коемъ; Ѿве́рзъ же фїлі́ппъ ᲂу҆ста̀ своѧ̑, и҆ наче́нъ ѿ писа́нїѧ сегѡ̀, бл҃говѣстѝ є҆мꙋ̀ і҆и҃са. Ꙗ҆́коже и҆дѧ́хꙋ пꙋте́мъ, прїидо́ша на нѣ́кꙋю во́дꙋ, и҆ речѐ ка́женикъ: сѐ вода̀, что̀ возбранѧ́етъ мѝ крⷭти́тисѧ; Рече́ же є҆мꙋ̀ фїлі́ппъ: а҆́ще вѣ́рꙋеши ѿ всегѡ̀ се́рдца твоегѡ̀, мо́щно тѝ є҆́сть. ѿвѣща́въ же речѐ: вѣ́рꙋю сн҃а бж҃їѧ бы́ти і҆и҃са хрⷭта̀. И҆ повелѣ̀ ста́ти колесни́цѣ: и҆ снидо́ста ѻ҆́ба на во́дꙋ, фїлі́ппъ же и҆ ка́женикъ: и҆ крⷭтѝ є҆го̀. Е҆гда́ же и҆зыдо́ста ѿ воды̀, дх҃ъ ст҃ы́й нападѐ на ка́женика. а҆́гг҃лъ же гдⷭнь восхи́ти фїлі́ппа, и҆ не ви́дѣ є҆гѡ̀ ктомꙋ̀ ка́женикъ: и҆дѧ́ше бо въ пꙋ́ть сво́й ра́дꙋѧсѧ.

А҆ллилꙋ́їа, по гла́сꙋ̀.

Сті́хъ а҃: Ѿ гдⷭа стѡпы̀ человѣ́кꙋ и҆спра́вѧтсѧ, и҆ пꙋтѝ є҆гѡ̀ восхо́щетъ ѕѣлѡ̀.

Сті́хъ в҃: Ѿкры́й ко гдⷭꙋ пꙋ́ть тво́й, и҆ ᲂу҆пова́й на него̀, и҆ то́й сотвори́тъ.

Е҆ѵⷢлїе ѿ і҆ѡа́нна, зача́ло м҃з.

Речѐ гдⷭь свои̑мъ ᲂу҆ч҃нкѡ́мъ: да не смꙋща́етсѧ се́рдце ва́ше: вѣ́рꙋйте въ бг҃а, и҆ въ мѧ̀ вѣ́рꙋйте. Въ домꙋ̀ ѻ҆ц҃а̀ моегѡ̀ ѡ҆би́тєли мнѡ́ги сꙋ́ть: а҆́ще ли же нѝ, ре́клъ бы́хъ ва́мъ: и҆дꙋ̀ ᲂу҆гото́вати мѣ́сто ва́мъ. И҆ а҆́ще ᲂу҆гото́влю мѣ́сто ва́мъ, па́ки прїидꙋ̀ и҆ поимꙋ̀ вы̀ къ себѣ̀: да и҆дѣ́же є҆́смь а҆́зъ, и҆ вы̀ бꙋ́дете: И҆ а҆́може а҆́зъ и҆дꙋ̀, вѣ́сте, и҆ пꙋ́ть вѣ́сте. Глаго́ла є҆мꙋ̀ ѳѡма̀: гдⷭи: не вѣ́мы, ка́мѡ и҆́деши; и҆ ка́кѡ мо́жемъ пꙋ́ть вѣ́дѣти; Глаго́ла є҆мꙋ̀ і҆и҃съ: а҆́зъ є҆́смь пꙋ́ть, и҆ и҆́стина, и҆ живо́тъ: никто́же прїи́детъ ко ѻ҆ц҃ꙋ̀, то́кмѡ мно́ю. А҆́ще мѧ̀ бы́сте зна́ли, и҆ ѻ҆ц҃а̀ моего̀ зна́ли бы́сте ᲂу҆́бѡ: и҆ ѿсе́лѣ позна́сте є҆го̀, и҆ ви́дѣсте є҆го̀. Глаго́ла є҆мꙋ̀ фїлі́ппъ: гдⷭи, покажѝ на́мъ ѻ҆ц҃а̀, и҆ довлѣ́етъ на́мъ. Глаго́ла є҆мꙋ̀ і҆и҃съ: толи́ко вре́мѧ съ ва́ми є҆́смь, и҆ не позна́лъ є҆сѝ менѐ, фїлі́ппе; ви́дѣвый менѐ ви́дѣ ѻ҆ц҃а̀, и҆ ка́кѡ ты̀ глаго́леши, покажѝ на́мъ ѻ҆ц҃а̀; Не вѣ́рꙋеши ли, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ во ѻ҆ц҃ѣ̀, и҆ ѻ҆ц҃ъ во мнѣ̀ є҆́сть;

Посе́мъ є҆ктєнїѝ сїѧ̑:

Стѡпы̀ человѣ́чєскїѧ и҆справлѧ́ѧй гдⷭи, при́зри ми́лостивнѡ на рабы̑ твоѧ̑ [и҆лѝ на раба̀ твоего̀, и҆́мⷬкъ,] и҆ прости́въ и҆̀мъ всѧ́кое прегрѣше́нїе, во́льное же и҆ нево́льное, бл҃гословѝ бл҃го́е намѣ́ренїе совѣ́та и҆́хъ, и҆ и҆схо́ды и҆ вхо́ды со пꙋтьше́ствїемъ и҆спра́ви, прилѣ́жнѡ мо́лимъ ти сѧ, ᲂу҆слы́ши и҆ поми́лꙋй.

І҆ѡ́сифа ѿ ѡ҆ѕлобле́нїѧ бра́тїй є҆гѡ̀ пресла́внѡ свободи́вый гдⷭи, и҆ во є҆гѵ́петъ того̀ наста́вивый, и҆ бл҃гослове́нїемъ твоеѧ̀ бл҃гости во все́мъ бл҃гополꙋ́чна сотвори́вый: и҆ си́хъ рабѡ́въ твои́хъ пꙋтѣше́ствовати хотѧ́щихъ бл҃гословѝ, и҆ ше́ствїе и҆́хъ безмѧте́жно и҆ бл҃гополꙋ́чно сотворѝ, мо́лимъ ти сѧ, ᲂу҆слы́ши и҆ поми́лꙋй.

І҆саа́кꙋ и҆ тѡві́и а҆́гг҃ла спꙋ́тника посла́вый, и҆ тѣ̑мъ пꙋтьше́ствїе и҆ возвраще́нїе и҆́хъ ми́рное и҆ бл҃гополꙋ́чное сотвори́вый: и҆ ны́нѣ пребл҃же а҆́гг҃ла ми́рна рабѡ́мъ твои̑мъ на́ми тебѣ̀ молѧ́щымсѧ послѝ, во є҆́же наста́вити и҆̀хъ на всѧ́кое дѣ́ло бл҃го́е, и҆ и҆зба́вити ѿ вра̑гъ ви́димыхъ и҆ неви́димыхъ, и҆ ѿ всѧ́кагѡ ѕла́гѡ ѡ҆бстоѧ́нїѧ: здра́вѡ же, ми́рно и҆ бл҃гополꙋ́чнѡ къ сла́вѣ твое́й возврати́ти, ᲂу҆се́рднѡ мо́лимъ ти сѧ, ᲂу҆слы́ши и҆ поми́лꙋй.

Лꙋцѣ̀ и҆ клеѡ́пѣ во є҆ммаꙋ́съ спꙋтьше́ствовавый, и҆ ве́селѡ во і҆ерⷭли́мъ возврати́тисѧ твои́мъ пресла́внымъ позна́нїемъ сотвори́вый, спꙋтьше́ствꙋй твое́ю бл҃года́тїю, и҆ бж҃е́ственнымъ бл҃гослове́нїемъ, и҆ ны́нѣ рабѡ́мъ твои̑мъ си́мъ на́ми тебѣ̀ прилѣ́жнѡ молѧ́щымсѧ и҆ во всѧ́комъ дѣ́лѣ бл҃зѣ, къ сла́вѣ прест҃а́гѡ твоегѡ̀ и҆́мене бл҃гопоспѣшѝ, во здра́вїи и҆ бл҃гополꙋ́чїи соблюда́ѧ и҆ возвраща́ѧ во вре́мѧ бл҃гоподо́бно, ꙗ҆́кѡ всеще́дромꙋ бл҃годѣ́телю мо́лимъ ти сѧ, ско́рѡ ᲂу҆слы́ши и҆ млⷭтивнѡ поми́лꙋй.

І҆ере́й: Оу҆слы́ши ны̀, бж҃е сп҃си́телю на́шъ: и҆ прѡ́чаѧ.

Дїа́конъ: Со ᲂу҆миле́нїемъ главы̑ и҆ колѣ̑на ва̑ша гдⷭеви прекло́ньше, гдⷭꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭи поми́лꙋй, три́жды.

Ѻ҆́нѣмъ же всѣ̑мъ колѣ̑на прекло́ньшымъ, і҆ере́й ѡ҆бра́щьсѧ къ ни̑мъ, и҆ ста́въ въ црⷭкїѧ двє́ри, чте́тъ мл҃твꙋ сїю̀ велегла́снѡ:

Гдⷭи і҆и҃се хрⷭтѐ бж҃е на́шъ, и҆́стинный и҆ живы́й пꙋтю̀, состра́нствовати мни́момꙋ твоемꙋ̀ ѻ҆тцꙋ̀ і҆ѡ́сифꙋ, и҆ пречⷭтой тѝ дв҃ѣ мт҃ри, во є҆гѵ́петъ и҆зво́ливый, и҆ лꙋцѣ̀ и҆ клеѡ́пѣ во є҆ммаꙋ́съ спꙋтьше́ствовавый: и҆ ны́нѣ смире́ннѡ мо́лимъ тѧ̀, влⷣко прест҃ы́й, и҆ рабѡ́мъ твои̑мъ си̑мъ твое́ю бл҃года́тїю спꙋтьше́ствꙋй. И҆ ꙗ҆́коже рабꙋ̀ твоемꙋ̀ тѡві́и, а҆́ггла храни́телѧ и҆ наста́вника послѝ, сохранѧ́юща и҆ и҆збавлѧ́юща и҆̀хъ ѿ всѧ́кагѡ ѕла́гѡ ѡ҆бстоѧ́нїѧ ви́димыхъ и҆ неви́димыхъ врагѡ́въ, и҆ ко и҆сполне́нїю за́повѣдей твои́хъ наставлѧ́юща, ми́рнѡ же и҆ бл҃гополꙋ́чнѡ и҆ здра́вѡ препровожда́юща, и҆ па́ки цѣ́лѡ и҆ безмѧте́жнѡ возвраща́юща: и҆ да́ждь и҆̀мъ всѐ бл҃го́е своѐ намѣ́ренїе ко бл҃гоꙋгожде́нїю твоемꙋ̀, бл҃гополꙋ́чнѡ въ сла́вꙋ твою̀ и҆спо́лнити. твоѐ бо є҆́сть, є҆́же ми́ловати и҆ сп҃са́ти на́съ, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ со безнача́льнымъ твои́мъ ѻ҆ц҃е́мъ, и҆ со прест҃ы́мъ, и҆ бл҃ги́мъ, и҆ животворѧ́щимъ твои́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Взе́мъ же і҆ере́й ст҃ы́й крⷭтъ, дае́тъ и҆̀мъ лобза́ти, и҆ кропи́тъ и҆̀хъ сщ҃е́нною водо́ю, глаго́лѧ:

Да бл҃гослови́тъ ва́съ гдⷭь ѿ сїѡ́на, и҆ ᲂу҆́зрите бл҃га̑ѧ і҆ерⷭли́ма во всѧ̑ дни̑ живота̀ ва́шегѡ, и҆ да и҆спра́витъ пꙋ́ть ва́шъ въ ми́рѣ, въ сла́вꙋ ст҃а́гѡ своегѡ̀ и҆́мене, а҆ми́нь.

И҆ а҆́бїе твори́тъ ѻ҆бы́чный дневны́й ѿпꙋ́стъ.

Вѣ́стно же бꙋ́ди, ꙗ҆́кѡ а҆́ще лїтꙋргі́а быва́етъ, тогда̀ всѧ̑ сїѧ̑ є҆ктєнїѝ на лїтꙋргі́и соверша́ютсѧ, и҆ тропарѝ на свое́мъ мѣ́стѣ, и҆ прокі́менъ, и҆ а҆пⷭлъ и҆ є҆ѵⷢлїе, и҆ по є҆ѵⷢлїи є҆ктенїа̀, по дневно́мъ же прича́стнѣ, се́й прича́стенъ вторы́й пою́тъ:

Вѣ́сть гдⷭь пꙋти̑ непоро́чныхъ, и҆ достоѧ́нїе и҆́хъ въ вѣ́къ бꙋ́детъ, а҆ллилꙋ́їа.

По заамво́ннѣй же мл҃твѣ ста́въ въ црⷭкихъ две́рехъ, въ пꙋ́ть и҆дꙋ́щымъ колѣ́нѣ прекло́ньшымъ, чте́тъ предположе́ннꙋю мл҃твꙋ и҆ а҆нті́дѡръ раздава́ѧ, дае́тъ и҆̀мъ крⷭтъ лобза́ти, и҆ сщ҃е́нною водо́ю кропи́тъ и҆̀хъ, и҆ бл҃гослови́въ, твори́тъ ѻ҆бы́чный лїтꙋргі́йный ѿпꙋ́стъ.

ЧИ́НЪ БЛ҃ГОСЛОВЕ́НІѦ НО́ВАГО КОРАБЛѦ̀ И҆ЛЍ ЛОДІИ.

Взе́мъ і҆ере́й є҆пїтрахи́ль на себѐ, и҆ ѻ҆бы́чное нача́ло сотвори́въ.

Чте́цъ: Цр҃ю̀ нбⷭный: Трист҃о́е. Ѻ҆́ч҃е на́шъ: Гдⷭи, поми́лꙋй, в҃і. Сла́ва, и҆ ны́нѣ: Прїиди́те, поклони́мсѧ: три́жды.

И҆ ѱало́мъ р҃ѕ.

И҆сповѣ́дайтесѧ гдⷭеви, ꙗ҆́кѡ бл҃гъ, ꙗ҆́кѡ въ вѣ́къ млⷭть є҆гѡ̀. Да рекꙋ́тъ и҆зба́вленнїи гдⷭемъ, и҆̀хже и҆зба́ви и҆з̾ рꙋкѝ врага̀, и҆ ѿ стра́нъ собра̀ и҆́хъ, ѿ востѡ́къ и҆ за̑падъ, и҆ сѣ́вера и҆ мо́рѧ: заблꙋди́ша въ пꙋсты́ни безво́днѣй, пꙋтѝ гра́да ѡ҆би́тельнагѡ не ѡ҆брѣто́ша: а҆́лчꙋще и҆ жа́ждꙋще, дꙋша̀ и҆́хъ въ ни́хъ и҆счезѐ. И҆ воззва́ша ко гдⷭꙋ, внегда̀ скорбѣ́ти и҆̀мъ, и҆ ѿ нꙋ́ждъ и҆́хъ и҆зба́ви ѧ҆̀: и҆ наста́ви ѧ҆̀ на пꙋ́ть пра́въ, вни́ти во гра́дъ ѡ҆би́тельный. Да и҆сповѣ́дѧтсѧ да и҆сповѣ́дѧтъ гдⷭеви млⷭти є҆гѡ̀ и҆ чꙋдеса̀ є҆гѡ̀ сыновѡ́мъ человѣ́чєскимъ: ꙗ҆́кѡ насы́тилъ є҆́сть дꙋ́шꙋ тщꙋ̀, и҆ дꙋ́шꙋ а҆́лчꙋщꙋ и҆спо́лни бла̑гъ: сѣдѧ́щыѧ во тьмѣ̀ и҆ сѣ́ни сме́ртнѣй, ѡ҆кова̑нныѧ нището́ю и҆ желѣ́зомъ, ꙗ҆́кѡ преѡгорчи́ша словеса̀ бж҃їѧ, и҆ совѣ́тъ вы́шнѧгѡ раздражи́ша. И҆ смири́сѧ въ трꙋдѣ́хъ се́рдце и҆́хъ, и҆ и҆знемого́ша, и҆ не бѣ̀ помага́ѧй. И҆ воззва́ша ко гдⷭꙋ, внегда̀ скорбѣ́ти и҆̀мъ, и҆ ѿ нꙋ́ждъ и҆́хъ сп҃сѐ ѧ҆̀: и҆ и҆зведѐ ѧ҆̀ и҆з̾ тьмы̀ и҆ сѣ́ни сме́ртныѧ, и҆ ᲂу҆́зы и҆́хъ растерза̀. Да и҆сповѣ́дѧтсѧ да и҆сповѣ́дѧтъ гдⷭеви млⷭти є҆гѡ̀ и҆ чꙋдеса̀ є҆гѡ̀ сыновѡ́мъ человѣ́чєскимъ: ꙗ҆́кѡ сокрꙋшѝ врата̀ мѣ̑днаѧ, и҆ верєѝ желѣ̑зныѧ сломѝ. Воспрїѧ́тъ ѧ҆̀ ѿ пꙋтѝ беззако́нїѧ и҆́хъ: беззако́нїй бо ра́ди свои́хъ смири́шасѧ. Всѧ́кагѡ бра́шна возгнꙋша́сѧ дꙋша̀ и҆́хъ, и҆ прибли́жишасѧ до вра́тъ сме́ртныхъ. И҆ воззва́ша ко гдⷭꙋ, внегда̀ скорбѣ́ти и҆̀мъ, и҆ ѿ нꙋ́ждъ и҆́хъ сп҃сѐ ѧ҆̀: посла̀ сло́во своѐ, и҆ и҆сцѣлѝ ѧ҆̀, и҆ и҆зба́ви ѧ҆̀ ѿ растлѣ́нїй и҆́хъ. Да и҆сповѣ́дѧтсѧ да и҆сповѣ́дѧтъ гдⷭеви млⷭти є҆гѡ̀ и҆ чꙋдеса̀ є҆гѡ̀ сыновѡ́мъ человѣ́чєскимъ: и҆ да пожрꙋ́тъ є҆мꙋ̀ же́ртвꙋ хвалы̀ и҆ да возвѣстѧ́тъ дѣла̀ є҆гѡ̀ въ ра́дости. Сходѧ́щїи въ мо́ре въ корабле́хъ, творѧ́щїи дѣ̑ланїѧ въ вода́хъ мно́гихъ, ті́и ви́дѣша дѣла̀ гдⷭнѧ и҆ чꙋдеса̀ є҆гѡ̀ во глꙋбинѣ̀. Речѐ, и҆ ста̀ дꙋ́хъ бꙋ́ренъ, и҆ вознесо́шасѧ вѡ́лны є҆гѡ̀: восхо́дѧтъ до небе́съ и҆ низхо́дѧтъ до бе́зднъ: дꙋша̀ и҆́хъ въ ѕлы́хъ та́ѧше: смѧто́шасѧ, подвиго́шасѧ ꙗ҆́кѡ пїѧ́ный, и҆ всѧ̀ мꙋ́дрость и҆́хъ поглощена̀ бы́сть. И҆ воззва́ша ко гдⷭꙋ, внегда̀ скорбѣ́ти и҆̀мъ, и҆ ѿ нꙋ́ждъ и҆́хъ и҆зведѐ ѧ҆̀: и҆ повелѣ̀ бꙋ́ри, и҆ ста̀ въ тишинꙋ̀, и҆ ᲂу҆молко́ша вѡ́лны є҆гѡ̀. И҆ возвесели́шасѧ, ꙗ҆́кѡ ᲂу҆молко́ша, и҆ наста́ви ѧ҆̀ въ приста́нище хотѣ́нїѧ своегѡ̀. Да и҆сповѣ́дѧтсѧ да и҆сповѣ́дѧтъ гдⷭеви млⷭти є҆гѡ̀ и҆ чꙋдеса̀ є҆гѡ̀ сыновѡ́мъ человѣ́чєскимъ: да вознесꙋ́тъ є҆го̀ въ цр҃кви людстѣ́й, и҆ на сѣда́лищи ста́рєцъ восхва́лѧтъ є҆го̀. Положи́лъ є҆́сть рѣ́ки въ пꙋсты́ню и҆ и҆схѡ́дища вѡдна́ѧ въ жа́ждꙋ, зе́млю плодоно́снꙋю въ сла́ность, ѿ ѕло́бы живꙋ́щихъ на не́й. Положи́лъ є҆́сть пꙋсты́ню во є҆зе́ра вѡдна́ѧ и҆ зе́млю безво́днꙋю во и҆схѡ́дища вѡдна́ѧ. И҆ населѝ та́мѡ а҆́лчꙋщыѧ, и҆ соста́виша гра́ды ѡ҆би́тєльны: и҆насѣ́ѧша се́ла, и҆ насади́ша вїногра́ды, и҆ сотвори́ша пло́дъ жи́тенъ. И҆ блгⷭвѝ ѧ҆̀, и҆ ᲂу҆мно́жишасѧ ѕѣлѡ̀: и҆ скоты̀ и҆́хъ не ᲂу҆ма́ли. И҆ ᲂу҆ма́лишасѧ и҆ ѡ҆ѕло́бишасѧ ѿ ско́рби ѕѡ́лъ и҆ болѣ́зни: и҆злїѧ́сѧ ᲂу҆ничиже́нїе на кнѧ̑зи и҆́хъ, и҆ ѡ҆блазнѝ заблꙋжда́ти сотворѝ ѧ҆̀ по непрохо́днѣй, а҆ не по пꙋтѝ. И҆ помо́же ᲂу҆бо́гꙋ ѿ нищеты̀ и҆ положѝ ꙗ҆́кѡ ѻ҆́вцы ѻ҆те́чєствїѧ. Оу҆́зрѧтъ пра́вїи и҆ возвеселѧ́тсѧ, и҆ всѧ́кое беззако́нїе загради́тъ ᲂу҆ста̀ своѧ̑. Кто̀ премꙋ́дръ и҆ сохрани́тъ сїѧ̑; и҆ ᲂу҆разꙋмѣ́ютъ ми́лѡсти гдⷭни.

Посе́мъ ре́къ: Гдⷭꙋ помо́лимсѧ.

Гдⷭи, поми́лꙋй.

И҆ чте́тъ моли́твꙋ сїю̀:

Гдⷭи бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ, заповѣ́давый нѡ́ю рабꙋ̀ твоемꙋ̀ ᲂу҆стро́ити кївѡ́тъ ко сп҃се́нїю мі́ра, ѿ мно́гихъ древе́съ бл҃говоли́вый є҆мꙋ̀ є҆ди́но дре́во бы́ти и҆ сочини́тисѧ: са́мъ ᲂу҆́бѡ влⷣко всѣ́хъ, бл҃говоли́вый бездꙋ́шными древесы̀ пра́вити, и҆ крѣ́пкою твое́ю рꙋко́ю ро́дъ человѣ́ческїй сп҃са́ѧй, са́мъ и҆ ны́нѣ влⷣко, и҆ се́й кора́бль соблюдѝ, и҆ да́ждь є҆мꙋ̀ а҆́гг҃ла бл҃га, ми́рна: хотѧ́щыѧ плы́ти въ не́мъ сохранѝ, да́ждь и҆̀мъ во всѧ̑ ѿитѝ здра̑вымъ, мл҃твами прест҃ы́ѧ влⷣчцы на́шеѧ бцⷣы, и҆ приснодв҃ы мр҃і́и: си́лою чⷭтна́гѡ и҆ животворѧ́щагѡ крⷭта̀, чⷭтны́хъ, нбⷭныхъ, ᲂу҆́мныхъ си́лъ безпло́тныхъ: ст҃а́гѡ сла́внагѡ прⷪро́ка, прⷣте́чи и҆ крⷭти́телѧ і҆ѡа́нна: ст҃ы́хъ сла́вныхъ и҆ всехва́льныхъ а҆пⷭлъ, и҆ ст҃а́гѡ и҆́мⷬкъ, и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ. Ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆сѝ ѡ҆кормлѧ́ѧй и҆ ѡ҆свѧща́ѧй всѧ́чєскаѧ, бж҃е на́шъ, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ, и҆ бл҃годаре́нїе, и҆ поклоне́нїе возсыла́емъ, ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Взе́мъ же і҆ере́й свѧще́ннꙋю во́дꙋ, кропи́тъ є҆́ю кора́бль, и҆лѝ лодїю̀, глаго́лѧ:

Бл҃гословлѧ́етсѧ кора́бль, (и҆лѝ лодїа̀ сїѧ̀,) ѡ҆кропле́нїемъ воды̀ сеѧ̀ свѧще́нныѧ, во и҆́мѧ ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, а҆ми́нь.

И҆ а҆́бїе пою́тъ стїхи́рꙋ, гла́съ д҃: При́зри на молє́нїѧ:

И҆ быва́етъ ѻ҆бы́чный ѿпꙋ́стъ.

ЧИ́НЪ БЛАГОСЛОВЕ́НІѦ ВО́ДНАГѠ СУ́ДНА РА́ТНАГѠ, НА СОПРОТИ̑ВНЫѦ ѾПУЩА́ЕМАГѠ, Е҆ДИ́НАГѠ И҆ЛЍ МНО́ГИХЪ, И҆ БЛ҃ГОСЛОВЕ́НІѦ ВО́ИНѠМЪ ВЪ НИ́ХЪ ПЛЫ́ТИ ХОТѦ́ЩЫМЪ.

Соверши́въ і҆ере́й [а҆́ще и҆зво́литъ], моле́бенъ ѡ҆ побѣ́дѣ на врагѝ, и҆́детъ на бре́гъ мо́рѧ и҆лѝ рѣкѝ, и҆дѣ́же сꙋ́ды стоѧ́тъ, и҆мы́й съ собо́ю сщ҃е́ннꙋю во́дꙋ. Взе́мъ же на себѐ є҆пїтрахи́ль, начина́етъ ѻ҆бы́чнѡ: Бл҃гослове́нъ бг҃ъ на́шъ: Чте́цъ: Цр҃ю̀ нбⷭный: Трист҃о́е. Ѻ҆́ч҃е на́шъ: Гдⷭи, поми́лꙋй, в҃і. Сла́ва, и҆ ны́нѣ: Прїиди́те, поклони́мсѧ: три́жды.

И҆ ѱало́мъ м҃є.

Бг҃ъ на́мъ прибѣ́жище и҆ си́ла, помо́щникъ въ ско́рбехъ ѡ҆брѣ́тшихъ ны̀ ѕѣлѡ̀. Сегѡ̀ ра́ди не ᲂу҆бои́мсѧ, внегда̀ смꙋща́етсѧ землѧ̀, и҆ прелага́ютсѧ го́ры въ сердца̀ морска̑ѧ. Возшꙋмѣ́ша и҆ смѧто́шасѧ во́ды и҆́хъ, смѧто́шасѧ го́ры крѣ́постїю є҆гѡ̀. Рѣ́чнаѧ ᲂу҆стремлє́нїѧ веселѧ́тъ гра́дъ бж҃їй: ѡ҆ст҃и́лъ є҆́сть селе́нїе своѐ вы́шнїй. Бг҃ъ посредѣ̀ є҆гѡ̀, и҆ не подви́житсѧ: помо́жетъ є҆мꙋ̀ бг҃ъ ᲂу҆́трѡ заꙋ́тра. Смѧто́шасѧ ꙗ҆зы́цы, ᲂу҆клони́шасѧ ца̑рствїѧ: дадѐ гла́съ сво́й вы́шнїй, подви́жесѧ землѧ̀. Гдⷭь си́лъ съ на́ми, застꙋ́пникъ на́шъ бг҃ъ і҆а́кѡвль. Прїиди́те и҆ ви́дите дѣла̀ бж҃їѧ, ꙗ҆̀же положѝ чꙋдеса̀ на землѝ: ѿе́млѧ бра̑ни до конє́цъ землѝ, лꙋ́къ сокрꙋши́тъ и҆ сло́митъ ѻ҆рꙋ́жїе, и҆ щиты̀ сожже́тъ ѻ҆гне́мъ. Оу҆праздни́тесѧ и҆ разꙋмѣ́йте, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь бг҃ъ: вознесꙋ́сѧ во ꙗ҆зы́цѣхъ, вознесꙋ́сѧ на землѝ. Гдⷭь си́лъ съ на́ми, застꙋ́пникъ на́шъ бг҃ъ і҆а́кѡвль.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ: А҆ллилꙋ́їа, три́жды.

И҆ а҆́бїе чте́тъ є҆ктенїѝ сїѧ̑:

Ми́ромъ гдⷭꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭи, поми́лꙋй.

И҆ прѡ́чаѧ да́же до: Ѡ҆ пла́вающихъ:

А҆́бїе же прилага́етъ сїѧ̑:

Ѡ҆ є҆́же не помѧнꙋ́ти грѣхѡ́въ и҆ беззако́нїй на́шихъ, но млⷭтивнѡ ᲂу҆слы́шати гла́съ моле́нїѧ на́шегѡ, и҆ ꙗ҆́кѡ бл҃госе́рдꙋ и҆ млⷭтивꙋ бы́ти къ на́мъ недостѡ́йнымъ рабѡ́мъ свои̑мъ, и҆ и҆зба́вити на́съ ѿ вра̑гъ на́шихъ, гдⷭꙋ помо́лимсѧ.

Ѡ҆ є҆́же бл҃гослови́ти сꙋ́дна сїѧ̑ ра̑тнаѧ, (и҆лѝ сꙋ́дно сїѐ ра́тное) нбⷭнымъ свои́мъ благослове́нїемъ, стра̑шна же и҆ ᲂу҆жа́сна всѣ́мъ врагѡ́мъ на́шымъ сотвори́ти ѧ҆̀, гдⷭꙋ помо́лимсѧ.

Ѡ҆ є҆́же вѣ́рномꙋ своемꙋ̀ рабꙋ̀, и҆́мⷬкъ, и҆ всемꙋ̀ во́инствꙋ на сꙋ́днахъ си́хъ плы́ти хотѧ́щемꙋ, а҆́гг҃ла крѣ́пости своеѧ̀ приста́вити, ᲂу҆крѣплѧ́юща и҆ мꙋ́жественна сердца̀ и҆́хъ творѧ́ща, и҆ крѣ́пость и҆́мъ въ бра́нѣхъ подава́юща, на сотре́нїе и҆ попра́нїе крѣ́пости сꙋпоста̑тъ на́шихъ, ѿ бꙋ́ри же бѣ́дныѧ и҆ и҆стопле́нїѧ, и҆ всѧ́кагѡ ѕла̀ и҆збавлѧ́юща и҆́хъ, гдⷭꙋ помо́лимсѧ.

Ѡ҆ є҆́же пода́ти и҆́мъ благополе́зны, и҆ благовре́менны вѣ́тры къ безбѣ́дномꙋ, и҆ спѣ́шномꙋ пла́ванїю, гдⷭꙋ помо́лимсѧ.

Ѡ҆ є҆́же всѣ́хъ врагѡ́въ на́шихъ на сꙋ́дна сїѧ̀ взира́ющихъ, дерзнове́нїе въ стра́хъ, си́лꙋ во ѡ҆сла́бꙋ, и҆ мꙋ́жество въ малодꙋ́шїе и҆ въ бѣ́гство претвори́ти, гдⷭꙋ помо́лимсѧ.

Ѡ҆ є҆́же пода́ти си́лꙋ и҆ крѣ́пость свою̀ небе́снꙋю хрⷭтолюби́вомꙋ семꙋ̀ во́инствꙋ, и҆ мꙋ́жественно то̀ и҆ храбро̀ сопроти́въ всѧ́кагѡ врага̀ и҆ сꙋпоста́та всегда̀ показа́ти, гдⷭꙋ помо́лимсѧ.

Ѡ҆ є҆́же всѣ̑мъ на́мъ вѣ̑рнымъ рабѡ́мъ свои̑мъ ми́ръ и҆ ᲂу҆твержде́нїе, и҆ ѿ всѣ́хъ бѣ́дъ и҆ нꙋ́ждъ, и҆ ѿ всѣ́хъ вра́жїихъ навѣ́тѡвъ ско́рое свобожде́нїе пода́ти, гдⷭꙋ помо́лимсѧ.

Ѡ҆ є҆́же стꙋда̀ и҆ безче́стїѧ ли́ца сопроти́вныхъ врагѡ́въ на́шихъ, се́рдце же и҆́хъ стра́ха и҆ ᲂу҆́жаса и҆спо́лнити, и҆ а҆́гг҃лъ гдⷭнь да бꙋ́детъ погонѧ́ѧй и҆ поража́ѧй и҆̀хъ, гдⷭꙋ помо́лимсѧ.

Ѡ҆ є҆́же неѡсла́бнꙋ, непребори́мꙋ, побѣди́тельнꙋ же си́лꙋ, крѣ́пость и҆ мꙋ́жество съ хра́бростїю хрⷭтоимени́томꙋ семꙋ̀ во́инствꙋ на́шемꙋ, на сокрꙋше́нїе лꙋкѡ́въ си́льныхъ врагѡ́въ на́шихъ пода́ти, гдⷭꙋ помо́лимсѧ.

Ѡ҆ є҆́же сокрꙋши́ти щи́тъ, ѻ҆рꙋ́жїе и҆ бра́нь всѣ́хъ борю́щихсѧ съ на́ми, и҆ под̾ но́ги хрⷭтолюби́вомꙋ во́инствꙋ тѣ́хъ покори́ти, гдⷭꙋ помо́лимсѧ.

Ѡ҆ и҆зба́витисѧ на́мъ:

Застꙋпѝ, спасѝ, поми́лꙋй:

Прест҃ꙋ́ю, пречи́стꙋю:

І҆ере́й: Ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆сѝ крѣ́пость и҆ ᲂу҆твержде́нїе лю́демъ твои́мъ, и҆ тебѣ̀ всѧ́каѧ сла́ва, че́сть и҆ поклоне́нїе подоба́етъ, ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

По си́хъ же пою́тъ: Бг҃ъ гдⷭь, и҆ ꙗ҆ви́сѧ на́мъ: Гла́съ в҃:

Сті́хъ а҃: Возлюблю́ тѧ, гдⷭи, крѣ́посте моѧ̀.

Сті́хъ в҃: Бг҃ъ мо́й помо́щникъ мо́й, и҆ ᲂу҆пова́ю на него̀.

Сті́хъ г҃: Поженꙋ̀ врагѝ моѧ̑, и҆ пости́гнꙋ ѧ҆̀, и҆ не возвращꙋ́сѧ, до́ндеже сконча́ютсѧ.

Сті́хъ д҃: Жи́въ гдⷭь и҆ бл҃гослове́нъ бг҃ъ, и҆ да вознесе́тсѧ бг҃ъ спасе́нїѧ моегѡ̀.

И҆ тропарѝ сїѧ̀, гла́съ то́йже:

Къ тебѣ̀, сп҃се, ны́нѣ прибѣга́ющихъ, и҆ ѿ твоеѧ̀ всеси́льныѧ десни́цы по́мощи и҆ бл҃гослове́нїѧ, ꙗ҆́кѡ ѿ творца̀ и҆ влⷣки, и҆́щꙋщихъ не пре́зри: но ꙗ҆́кѡже и҆ногда̀ на мо́ри сло́вомъ тишинꙋ̀ а҆пⷭлѡмъ свои̑мъ по́далъ є҆сѝ, и҆ ны́нѣ ти́хое и҆ безмѧте́жное во благополꙋ́чїи, со здра́вїемъ и҆ побѣ́дою пла́ванїе тѣ̑мъ да́рꙋй, моли́твами бцⷣы, є҆ди́не человѣколю́бче.

Сла́ва, гла́съ є҃:

Всю̀ наде́ждꙋ и҆ ᲂу҆пова́нїе своѐ на тѧ̀, хрⷭтѐ, возло́жшымъ, помо́щникъ и҆ защи́титель бꙋ́ди, и҆ побѣ́дꙋ да́рꙋѧ и҆́мъ на врагѝ, пꙋтѣше́ствїе и҆́хъ бл҃гословѝ, и҆ благополꙋ́чно сотворѝ: да всѝ сла́вимъ тѧ̀ є҆ди́наго застꙋ́пника и҆ благода́телѧ на́шего.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Под̾ тво́й покро́въ прибѣга́емъ бцⷣе дв҃о, мл҃твъ на́шихъ не пре́зри въ ско́рбехъ: но ѿ бѣ́дъ и҆зба́ви на́съ є҆ди́на чи́стаѧ и҆ бл҃гослове́ннаѧ.

А҆́бїе же чте́тъ ѱало́мъ р҃к:

Возведо́хъ ѻ҆́чи моѝ въ го́ры, ѿню́дꙋже прїи́детъ по́мощь моѧ̀. По́мощь моѧ̀ ѿ гдⷭа, сотво́ршагѡ не́бо и҆ зе́млю. Не да́ждь во смѧте́нїе ногѝ твоеѧ̀, нижѐ воздре́млетъ хранѧ́й тѧ̀: сѐ, не воздре́млетъ, нижѐ ᲂу҆́снетъ хранѧ́й і҆и҃лѧ. Гдⷭь сохрани́тъ тѧ̀, гдⷭь покро́въ тво́й на рꙋ́кꙋ деснꙋ́ю твою̀. Во днѝ со́лнце не ѡ҆жже́тъ тебѐ, нижѐ лꙋна̀ но́щїю. Гдⷭь сохрани́тъ тѧ̀ ѿ всѧ́кагѡ ѕла̀, сохрани́тъ дꙋ́шꙋ твою̀ гдⷭь: гдⷭь сохрани́тъ вхожде́нїе твоѐ и҆ и҆схожде́нїе твоѐ, ѿнын҃ѣ и҆ до вѣ́ка.

Посе́мъ рече́тъ і҆ере́й: Гдⷭꙋ помо́лимсѧ.

И҆ Ли́къ: Гдⷭи, поми́лꙋй.

І҆ере́й чте́тъ моли́твꙋ сїю̀:

Гдⷭи і҆и҃се хрⷭтѐ бж҃е на́шъ, по мо́рю ꙗ҆́кѡ по сꙋ́хꙋ ходи́вый, и҆ ст҃ы̑ѧ своѧ̑ ᲂу҆ч҃нкѝ ѿ смꙋще́нїѧ и҆ волне́нїѧ тогѡ̀ прише́ствїемъ свои́мъ свободи́вый: са́мъ и҆ ны́нѣ, смире́ннѡ мо́лимъ тѧ̀, при́зри млⷭтивнѡ на сꙋ̑дна сїѧ̀ ра̑тнаѧ, и҆ всеси́льною твое́ю десни́цею, нбⷭнымъ твои́мъ бл҃гослове́нїемъ бл҃гословѝ ѧ҆̀, и҆ плы́ти въ ни́хъ хотѧ́щемꙋ во́инствꙋ сопла́вай, и҆ бл҃гоꙋти́шны вѣ́тры и҆́мъ послѝ, и҆ приста́ви и҆́мъ а҆́гг҃ла бл҃га всеси́льныѧ твоеѧ̀ крѣ́пости. є҆́же сохрани́ти и҆ и҆зба́вити и҆́хъ ѿ всѧ́кихъ ѕѣ́льныхъ вѣ́трѡвъ, бꙋ́рей же и҆ и҆зли́шнихъ во́лнъ и҆ и҆стопле́нїѧ и҆всѧ́кихъ вра́жїихъ навѣ́тѡвъ и҆ наше́ствїй: и҆ да́ждь и҆́мъ си́лꙋ, и҆ крѣ́пость, и҆ мꙋ́жество, и҆ побѣ́дꙋ на врагѝ крⷭта̀ твоегѡ̀, и҆ на всѧ̀ сꙋпоста́ты: здра́выхъ же и҆ благополꙋ́чныхъ съ побѣ́дою во сла́вꙋ твою̀ ми́рнѡ возвратѝ. Е҆́й гдⷭи бж҃е на́шъ, ᲂу҆дивѝ и҆ ны́нѣ дре́внїѧ млⷭти твоѧ̑ на на́съ, и҆ са́мъ воево́дствꙋй во́инствꙋ семꙋ̀: и҆ застꙋ́пникъ и҆ помо́щникъ крѣ́покъ бꙋ́ди тѣ̑мъ и҆ на́мъ на тѧ̀ ᲂу҆пова́ющимъ и҆ твоеѧ̀ всеси́льныѧ по́мощи вѣ́рнѡ ча́ющымъ. Ты́ бо є҆сѝ крѣ́пость, и҆ ᲂу҆твержде́нїе, и҆ ми́ръ на́шъ, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ со безнача́льнымъ твои́мъ ѻ҆ц҃е́мъ, и҆ прест҃ы́мъ, и҆ бл҃ги́мъ, и҆ животворѧ́щимъ твои́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

І҆ере́й: Ми́ръ всѣ̑мъ.

Ли́къ: И҆ дꙋ́хови твоемꙋ̀.

І҆ере́й: Главы̑ ва́ша гдⷭви приклони́те.

Ли́къ: Тебѣ̀, гдⷭи.

І҆ере́й же чте́тъ моли́твꙋ сїю̀, воево́дѣ и҆ во́ємъ на бра́нь и҆дꙋ́щымъ, велегла́снѡ:

Влⷣко гдⷭи бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ, тебѐ про́симъ, и҆ тебѣ̀ смире́ннѡ ми́ли сѧ̀ дѣ́емъ, при́зри ми́лостивнѡ на моли́твꙋ на́съ недосто́йныхъ ра̑бъ твои́хъ, и҆ ꙗ҆́коже и҆ногда̀ са́мъ благоизво́лилъ є҆сѝ взы́ти со ᲂу҆го́дникомъ твои́мъ мѡѷсе́омъ, и҆зводѧ̀ лю́ди своѧ̑ і҆и҃лѧ и҆з̾ є҆гѵ́пта въ зе́млю ѡ҆бѣтова́нїѧ: та́кѡ и҆ ны́нѣ са́мъ и҆дѝ съ рабо́мъ твои́мъ си́мъ, и҆́мⷬкъ, и҆ съ вѡ́и си́ми, и҆ са́мъ бꙋ́ди и҆́мъ помо́щникъ и҆ застꙋ́пникъ, и҆ сохранѝ и҆̀хъ и҆ во днѝ и҆ въ нощѝ неприкоснове́нныхъ и҆ неврежде́нныхъ ѿ всѧ́кагѡ ѕла́гѡ ѡ҆бстоѧ́нїѧ, недꙋ́га же, гла́да и҆ и҆стопле́нїѧ, и҆ всѧ́кагѡ стра́ха. И҆ ꙗ҆́коже ᲂу҆крѣпи́лъ є҆сѝ і҆исꙋ́са наѵі́на крестоѡбра́знымъ воздви́женїемъ рꙋ́къ мѡѷсе́овыхъ на а҆мали́ка, и҆ на ца́рствїѧ ханаа́нска бра̑вшаѧсѧ съ ни́мъ, є҆́же ѡ҆долѣ́ти и҆́мъ: и҆ тѣ́мъ зи́ва, и҆ зеве́а, и҆ салма́на, и҆всѧ̑ кнѧ́зи и҆́хъ погꙋби́вый. И҆ ꙗ҆́коже помо́глъ є҆сѝ гедеѡ́нꙋ съ тремѧ̀ сты̀ и҆збра́нныхъ мꙋже́й побѣди́ти мно́жество мадїа́мское: та́кѡ и҆ си̑мъ вѣ̑рнымъ рабѡ́мъ твои̑мъ крѣ́пость, си́лꙋ и҆ мꙋ́жественное се́рдце, по́мощь же и҆ застꙋпле́нїе да́рꙋй. И҆ ꙗ҆́коже ꙗ҆вле́нїемъ небе́снымъ пе́рвомꙋ во хрїстїа́нскихъ царѣ́хъ кѡнстанти́нꙋ пособи́лъ є҆сѝ проти́вныѧ сꙋпоста́ты твоѧ̑ побѣди́ти: си́це и҆ си̑мъ хрⷭтоимени́тымъ рабѡ́мъ твои̑мъ ны́нѣ, побѣ́дꙋ и҆ крѣ́пкое ѡ҆долѣ́нїе на всѧ̑ врагѝ, [и҆ безбо́жныѧ пога́ны,] млⷭтивнѡ пода́ждь: и҆ ѿвсю́дꙋ а҆́гг҃лъ твои́хъ ѡ҆полче́нїемъ ѡ҆градѝ и҆́хъ, и҆ воѡрꙋжѝ и҆́хъ си́лою и҆защище́нїемъ честна́гѡ и҆ животворѧ́щагѡ крⷭта̀, во и҆́мѧ тебѐ бг҃а ѻ҆ц҃а̀, и҆ возлю́бленнагѡ є҆диноро́днагѡ сн҃а твоегѡ̀, гдⷭа на́шегѡ і҆и҃са хрⷭта̀, и҆ всест҃а́гѡ и҆ животворѧ́щагѡ твоегѡ̀ дх҃а, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Взе́мъ же і҆ере́й сщ҃е́ннꙋю во́дꙋ, кропи́тъ є҆́ю сꙋ́дна, глаго́лѧ:

Бл҃гословлѧ́ютсѧ сꙋ̑дна сїѧ̑ ѡ҆кропле́нїемъ воды̀ сеѧ̀ сщ҃е́нныѧ, во благополꙋ́чное ше́ствїе, и҆ въ побѣ́дꙋ на врагѝ хрⷭтолюби́вомꙋ во́инствꙋ, во и҆́мѧ ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, а҆ми́нь.

(А҆́ще ᲂу҆́бѡ є҆ди́но то́чїю сꙋ́дно є҆́сть, є҆ди́нственнѣ глаго́ли: Бл҃гословлѧ́етсѧ сꙋ́дно сїѐ: и҆ прѡ́чаѧ.)

Посе́мъ кропи́тъ воево́дꙋ и҆ во́инство, глаго́лѧ:

Да бл҃гослови́тъ ва́съ гдⷭь ѿ сїѡ́на, и҆ да преда́стъ врагѝ ва́шѧ под рꙋ́ки ва́мъ, и҆ да покори́тъ ѧ҆̀ под̾ но́ги ва́шѧ во сла́вꙋ свою̀: вы́ же мꙋжа́йтесѧ, и҆ да крѣпи́тсѧ се́рдце ва́ше, и҆ ᲂу҆пова́юще на гдⷭа, побѣжда́йте врагѝ ва́шѧ, во и҆́мѧ ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, а҆ми́нь.

А҆́бїе же твори́тъ ѿпꙋ́стъ се́й:

Хрⷭто́съ и҆́стинный бг҃ъ на́шъ, моли́твами пречи́стыѧ своеѧ̀ мт҃ре, си́лою честна́гѡ и҆ животворѧ́щагѡ крⷭта̀, застꙋпле́нїемъ ст҃ы́хъ вели́кихъ а҆рхїстрати̑гъ, мїхаи́ла и҆ гаврїи́ла, и҆ всѣ́хъ небе́сныхъ безпло́тныхъ си́лъ, и҆ ст҃ы́хъ великомꙋ́чєникъ: геѡ́ргїа, дими́трїа, проко́пїа, ѳео́дѡрѡвъ стратила́та и҆ тѵ́рѡна, и҆ всѣ́хъ свѧты́хъ свои́хъ, поми́лꙋетъ и҆ ᲂу҆крѣпи́тъ ва́съ въ де́нь бра́ни, и҆ сп҃се́тъ, ꙗ҆́кѡ бл҃гъ и҆ чл҃вѣколю́бецъ.

Ли́къ же пое́тъ догма́тїкъ д҃ гла́са:

При́зри на молє́нїѧ твои́хъ ра́бъ всенепоро́чнаѧ, ᲂу҆толѧющи лю̑таѧ на ны̀ воста̑нїѧ ско́рби на́съ и҆змѣна́ющи: тѧ́ бо є҆ди́нꙋ тве́рдое и҆ и҆звѣ́стное ᲂу҆твержде́нїе и҆́мамы, и҆ твоѐ предста́тельство стѧжа́хомъ, да не постыди́мсѧ влⷣчце, тѧ̀ призыва́ющїи. Потщи́сѧ на ᲂу҆моленїе тебѣ, вѣ́рнѡ вопїю́щихъ: ра́дꙋйсѧ, влⷣчце, всѣ́хъ по́мощь, ра́досте и҆ покро́ве, и҆ сп҃се́нїе дꙋ́шъ на́шихъ.

І҆ере́й же, десни́цею бл҃гословлѧ́ѧ во́инство, глаго́летъ:

Бл҃гослове́нїе гдⷭне бꙋ́ди на всѣ́хъ ва́съ, всегда̀, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Сне́мъ же съ себѐ є҆пїтрахи́ль и҆́детъ съ ми́ромъ во своѧ́ си: во́инство же ᲂу҆стремлѧ́етсѧ къ пла́ванїю, во и҆́мѧ гдⷭне.

ЧИ́НЪ Ѡ҆СВѦЩЕНІѦ САМОЛЕ́ТА.

Нача́ло ѻ҆бы́чное:

Цр҃ю нб҃ный и҆ прѡ́чаѧ.

Прїиди́те поклони́мсѧ:

Ѱало́мъ рл҃и.

Гдⷭи, и҆скꙋси́лъ мѧ̀ є҆сѝ и҆ позна́лъ мѧ̀ є҆сѝ: ты̀ позна́лъ є҆сѝ сѣда́нїе моѐ и҆ воста́нїе моѐ. Ты̀ разꙋмѣ́лъ є҆сѝ помышлє́нїѧ моѧ̑ и҆здале́ча: стезю̀ мою̀ и҆ ᲂу҆́же моѐ ты̀ є҆сѝ и҆зслѣ́довалъ и҆ всѧ̑ пꙋти̑ моѧ̑ прови́дѣлъ є҆сѝ. Ꙗ҆́кѡ нѣ́сть льстѝ въ ѧ҆зы́цѣ мое́мъ: сѐ, гдⷭи, ты̀ позна́лъ є҆сѝ всѧ̑ послѣ̑днѧѧ и҆ дрє́внѧѧ: ты̀ созда́лъ є҆сѝ мѧ̀ и҆ положи́лъ є҆сѝ на мнѣ̀ рꙋ́кꙋ твою̀. Оу҆диви́сѧ ра́зꙋмъ тво́й ѿ менє̀, ᲂу҆тверди́сѧ, не возмогꙋ̀ къ немꙋ̀. Ка́мѡ пойдꙋ̀ ѿ дх҃а твоегѡ̀; и҆ ѿ лица̀ твоегѡ̀ ка́мѡ бѣжꙋ̀; А҆́ще взы́дꙋ на нб҃о, ты̀ та́мѡ є҆сѝ: а҆́ще сни́дꙋ во а҆́дъ, та́мѡ є҆сѝ. А҆́ще возмꙋ̀ крилѣ̑ моѝ ра́нѡ и҆ вселю́сѧ въ послѣ́днихъ мо́рѧ, и҆ та́мѡ бо рꙋка̀ твоѧ̀ наста́витъ мѧ̀, и҆ ᲂу҆держи́тъ мѧ̀ десни́ца твоѧ̀. И҆ рѣ́хъ: є҆да̀ тьма̀ попере́тъ мѧ̀; и҆ но́щь просвѣще́нїе въ сла́дости мое́й. Ꙗ҆́кѡ тьма̀ не помрачи́тсѧ ѿ тебє̀, и҆ но́щь ꙗ҆́кѡ де́нь просвѣти́тсѧ: ꙗ҆́кѡ тьма̀ є҆ѧ̀, та́кѡ и҆свѣ́тъ є҆ѧ̀. Ꙗ҆́кѡ ты̀ созда́лъ є҆сѝ ᲂу҆трѡ́бы моѧ̑, воспрїѧ́лъ мѧ̀ є҆сѝ и҆з̾ чре́ва ма́тере моеѧ̀. И҆сповѣ́мсѧ тебѣ̀, ꙗ҆́кѡ стра́шнѡ ᲂу҆диви́лсѧ є҆сѝ: чꙋ̑дна дѣла̀ твоѧ̑, и҆ дꙋша̀ моѧ̀ зна́етъ ѕѣлѡ̀. Не ᲂу҆таи́сѧ ко́сть моѧ̀ ѿ тебє̀, ю҆́же сотвори́лъ є҆сѝ въ та́йнѣ, и҆ соста́въ мо́й въ преиспо́днихъ землѝ. Несодѣ́ланное моѐ ви́дѣстѣ ѻ҆́чи твоѝ, и҆ въ кни́зѣ твое́й всѝ напи́шꙋтсѧ: во дне́хъ сози́ждꙋтсѧ, и҆ никто́же въ ни́хъ. Мнѣ́ же ѕѣлѡ̀ че́стни бы́ша дрꙋ́зи твоѝ, бж҃е, ѕѣлѡ̀ ᲂу҆тверди́шасѧ влады́чєствїѧ и҆́хъ: и҆зочтꙋ̀ и҆̀хъ, и҆ па́че песка̀ ᲂу҆мно́жатсѧ: воста́хъ, и҆ є҆щѐ є҆́смь съ тобо́ю. А҆́ще и҆збїе́ши грѣ́шники, бж҃е: мꙋ́жїе крове́й, ᲂу҆клони́тесѧ ѿ менє̀. Ꙗ҆́кѡ ревни́ви є҆стѐ въ помышле́нїихъ, прїи́мꙋтъ въ сꙋетꙋ̀ гра́ды твоѧ̑. Не ненави́дѧщыѧ ли тѧ̀, гдⷭи, возненави́дѣхъ, и҆ ѡ҆ вразѣ́хъ твои́хъ и҆ста́ѧхъ; соверше́нною не́навистїю возненави́дѣхъ ѧ҆̀: во врагѝ бы́ша мѝ. И҆скꙋси́ мѧ, бж҃е, и҆ ᲂу҆вѣ́ждь се́рдце моѐ: и҆стѧжи́ мѧ и҆ разꙋмѣ́й стєзѝ моѧ̑: и҆ ви́ждь, а҆́ще пꙋ́ть беззако́нїѧ во мнѣ̀, и҆ наста́ви мѧ̀ на пꙋ́ть вѣ́ченъ.

Мл҃тва: Гдⷭи бж҃е, на херꙋві́мѣхъ носи́мый и҆ ѻ҆́гненною колесни́цею и҆лїю̀ на небеса̀ взе́мый, а҆́гг҃лы же твои́ми а҆ввакꙋ́ма и҆ фїлі́ппа дїа́кона по воздꙋ́хꙋ пренесы́й и҆ на ᲂу҆спе́нїе твоеѧ̀ ма́тере а҆пⷭлы собра́вый, са́мъ кора́бль се́й воздꙋ́шный ѡ҆ст҃ѝ и҆пꙋтьше́ствꙋющыѧ въ не́мъ бл҃гословѝ, ѿ всѧ́кагѡ ѕла̀ соблюда́ѧ, ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆сѝ є҆ди́нъ всеси́ленъ и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ ѻ҆ц҃ꙋ и҆ сн҃ꙋ и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь.

І҆ере́й же ѡ҆кроплѧ́етъ ст҃о́ю водо́ю самоле́тъ вовнѣ̀ и҆ внꙋтрѝ, глаго́лѧ:

Бл҃гословлѧ́етсѧ и҆ ѡ҆свѧща́етсѧ самоле́тъ се́й благода́тїю прест҃а́гѡ дх҃а, ѡ҆кропле́нїемъ воды̀ сеѧ̀ сщ҃е́нныѧ, во и҆́мѧ ѻ҆́ц҃а, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, а҆ми́нь. Три́жды.

ЧИ́НЪ БЛАГОСЛОВЕ́НІѦ ВЪ ВОЗДУ́ШНОЕ ПУТЬШЕ́СТВІЕ.

І҆ере́й начина́етъ: Благослове́нъ бг҃ъ на́шъ:

Ли́къ: Цр҃ю̀ нб҃ный:

Чте́цъ: Трист҃о́е и҆ прѡ́чаѧ по чи́нꙋ. Сла́ва, и҆ ны́нѣ: Прїиди́те поклони́мсѧ: три́жды. Та́же ѱало́мъ рл҃и: Гдⷭи, и҆скꙋси́лъ мѧ̀ є҆сѝ, и҆ позна́лъ мѧ̀ є҆сѝ:

Сла́ва, и҆ ны́нѣ: А҆ллилꙋ́їа, три́жды.

Е҆ктенїа̀ вели́каѧ, да́же до Ѡ҆ пла́вающихъ:

Ѡ҆ є҆́же млⷭтивꙋ, бл҃гоꙋвѣ́тливꙋ и҆ бл҃гопремѣни́тельнꙋ бы́ти къ рабѡ́мъ свои́мъ (и҆лѝ рабꙋ̀ своемꙋ̀), на́ми ны́нѣ молѧ́щымсѧ, и҆ прости́въ и҆̀мъ всѧ̑ согрѣшє́нїѧ вѡ́льнаѧ и҆ невѡ́льнаѧ, и҆ бл҃гослови́ти воздꙋ́шное пꙋтьше́ствїе и҆́хъ, гдⷭꙋ помо́лимсѧ.

Ѡ҆ є҆́же ᲂу҆толи́ти всѧ́кꙋю бꙋ́рю, ᲂу҆ста́вити вѣ́тры проти̑вныѧ и҆ тишинꙋ̀ къ безмѧте́жномꙋ по воздꙋ́хꙋ провожде́нїю и҆́хъ пода́ти и҆̀мъ, гдⷭꙋ помо́лимсѧ.

Ѡ҆ є҆́же посла́ти и҆̀мъ а҆́гг҃ла своего̀ храни́телѧ наставлѧ́юща и҆̀хъ, и҆ ѿ всѧ́кагѡ ѕла̀ и҆ всѣ́хъ ко́зней кнѧ́зѧ воздꙋ́шнагѡ покрыва́юща, ѿ паде́нїѧ же, сокрꙋше́нїѧ и҆ всѧ́кїѧ неча́ѧнныѧ бѣды̀ и҆ ѻ҆бстоѧ́нїѧ и҆збавлѧ́юща, гдⷭꙋ помо́лимсѧ.

Ѡ҆ є҆́же ми́рнѡ и҆ бл҃гополꙋ́чнѡ препроводи́ти, здра́вѡ же и҆ безмѧте́жнѡ возврати́ти и҆̀хъ, гдⷭꙋ помо́лимсѧ.

Ѡ҆ є҆́же бл҃гослови́ти намѣ́ренїе совѣ́та и҆ дѣ́ла и҆́хъ, къ поле́зномꙋ соверше́нїю, въ сла́вꙋ прест҃а́гѡ и҆́мене своегѡ̀, въ дꙋше́внꙋю же и҆ тѣле́снꙋю по́льзꙋ, гдⷭꙋ помо́лимсѧ.

Ѡ҆ є҆́же и҆зба́вити и҆̀хъ си́лою бл҃года́ти своеѧ̀, ѿ всѧ́кихъ бѣ́дъ и҆ нꙋ́ждъ дꙋше́вныхъ и҆ тѣле́сныхъ, ѿ недꙋ́га же и҆ ѿ напра́сныѧ сме́рти, и҆ всѧ́кїѧ смертоно́сныѧ ра́ны: здра́вїе же съ бл҃гополꙋ́чїемъ, и҆ бл҃говре́меннымъ во своѧ̑ си возвраще́нїемъ, млⷭтивнѡ пода́ти, гдⷭꙋ помо́лимсѧ.

Застꙋпѝ, спасѝ, поми́лꙋй и҆ сохранѝ на́съ бж҃е, твое́ю бл҃года́тїю.

Прест҃ꙋ́ю, пречⷭтꙋю, преблагослове́ннꙋю, сла́внꙋю:

І҆ере́й: Ꙗ҆́кѡ подоба́етъ тебѣ̀ всѧ́каѧ сла́ва:

Бг҃ъ гдⷭь, и҆ ꙗ҆ви́сѧ на́мъ:

и҆ тропарѝ сїѧ̑, гла́съ в҃:

Къ тебѣ̀, сп҃се, прибѣга́ющихъ, и҆ ѿ твоеѧ̀ всеси́льныѧ десни́цы по́мощи и҆ бл҃гослове́нїѧ, ꙗ҆́кѡ ѿ творца̀ и҆ влⷣки, и҆́щꙋщихъ не пре́зри, но ꙗ҆́коже а҆пⷭлы твоѧ̑ дре́вле на погребе́нїе пречⷭтыѧ ма́тере твоеѧ̀ ѿ коне́цъ ѻ҆́блаки принесы́й, си́цѣ и҆ ны́нѣ рабѡ́мъ твои̑мъ си̑мъ ско́рое и҆ безмѧте́жное по воздꙋ́хꙋ превожде́нїе со здра́вїемъ да́рꙋй, моли́твами пребл҃гослове́нныѧ бцⷣы, є҆ди́не человѣколю́бче.

Сла́ва, гла́съ є҃: Всю̀ наде́ждꙋ на тѧ̀ возложи́вшымъ, сп҃се, бꙋ́ди помо́щникъ и҆ и҆зба́витель, и҆ бл҃го́е намѣ́ренїе дѣ́ла съ воздꙋ́шнымъ пꙋтьше́ствїемъ и҆́хъ бл҃гословѝ, да всѝ сла́вимъ тѧ̀ є҆ди́наго всѣ́хъ бла̑гъ пода́телѧ.

И҆ ны́нѣ: Под̾ тво́й покро́въ прибѣга́емъ бцⷣе дв҃о, мл҃твъ на́шихъ не пре́зри въ ско́рбехъ, но ѿ бѣ́дъ и҆зба́ви на́съ, є҆ди́на чⷭтаѧ и҆ бл҃гослове́ннаѧ.

Дїа́конъ: Во́нмемъ.

І҆ере́й: Ми́ръ всѣ̑мъ.

Чте́цъ: И҆ дꙋ́хови твоемꙋ̀.

Дїа́конъ: Премꙋ́дрость, во́нмемъ.

Прокі́менъ гла́съ д҃:

Ꙗ҆́кѡ а҆́гг҃лѡмъ свои̑мъ заповѣ́сть ѡ҆ тебѣ̀, сохрани́ти тѧ̀ во всѣ́хъ пꙋте́хъ твои́хъ.

Сті́хъ: На рꙋка́хъ во́змꙋтъ тѧ̀, да не когда̀ преткне́ши ѡ҆ ка́мень но́гꙋ твою̀.

А҆пⷭлъ въ дѣѧ́нїихъ, зача́ло к҃:

Во днѝ ѻ҆́ны, а҆́гг҃лъ гдⷭень речѐ къ фїлі́ппꙋ, глаго́лѧ: воста́ни и҆ и҆дѝ на полꙋ́дне, на пꙋ́ть сходѧ́щїй ѿ і҆ерⷭли́ма въ га́зꙋ: и҆ то́й є҆́сть пꙋ́стъ. И҆ воста́въ по́йде: и҆ сѐ, мꙋ́жъ мꙋ́ринъ, є҆ѵнꙋ́хъ си́ленъ кандакі́и цари́цы мꙋ́ринскїѧ, и҆́же бѣ̀ над̾ всѣ́ми сокрѡ́вищи є҆ѧ̀, и҆́же прїи́де поклони́тисѧ во і҆ерⷭли́мъ: бѣ́ же возвраща́ѧсѧ, и҆ сѣдѧ̀ на колесни́цѣ свое́й, чтѧ́ше прⷪро́ка и҆са́їю. Рече́ же дх҃ъ къ фїлі́ппꙋ: пристꙋпѝ и҆ прилѣпи́сѧ колесни́цѣ се́й. Прите́къ же фїлі́ппъ ᲂу҆слы́ша є҆го̀ чтꙋ́ща прⷪро́ка и҆са́їю и҆ речѐ: ᲂу҆́бѡ разꙋмѣ́еши ли, ꙗ҆́же чте́ши; ѻ҆́нъ же речѐ: ка́кѡ ᲂу҆́бѡ могꙋ̀ [разꙋмѣ́ти], а҆́ще не кто̀ наста́витъ мѧ̀; ᲂу҆моли́ же фїлі́ппа, да возше́дъ сѧ́детъ съ ни́мъ. Сло́во же писа́нїѧ, є҆́же чтѧ́ше, бѣ̀ сїѐ: ꙗ҆́кѡ ѻ҆вча̀ на заколе́нїе веде́сѧ, и҆ ꙗ҆́кѡ а҆́гнецъ прѧ́мѡ стригꙋ́щемꙋ є҆го̀ безгла́сенъ, та́кѡ не ѿверза́етъ ᲂу҆́стъ свои́хъ: во смире́нїи є҆гѡ̀ сꙋ́дъ є҆гѡ̀ взѧ́тсѧ, ро́дъ же є҆гѡ̀ кто̀ и҆сповѣ́сть; ꙗ҆́кѡ взе́млетсѧ ѿ землѝ живо́тъ є҆гѡ̀. Ѿвѣща́въ же ка́женикъ къ фїлі́ппꙋ, речѐ: молю́ тѧ, ѡ҆ ко́мъ прⷪро́къ глаго́летъ сїѐ; ѡ҆ себѣ́ ли, и҆лѝ ѡ҆ и҆нѣ́мъ нѣ́коемъ; Ѿве́рзъ же фїлі́ппъ ᲂу҆ста̀ своѧ̑ и҆ наче́нъ ѿ писа́нїѧ сегѡ̀, благовѣстѝ є҆мꙋ̀ і҆и҃са. Ꙗ҆́коже и҆дѧ́хꙋ пꙋте́мъ, прїидо́ша на нѣ́кꙋю во́дꙋ, и҆ речѐ ка́женикъ: сѐ, вода̀: что̀ возбранѧ́етъ мѝ крести́тисѧ; Рече́ же є҆мꙋ̀ фїлі́ппъ: а҆́ще вѣ́рꙋеши ѿ всегѡ̀ се́рдца твоегѡ̀, мо́щно тѝ є҆́сть. Ѿвѣща́въ же речѐ: вѣ́рꙋю сн҃а бж҃їѧ бы́ти і҆и҃са хрⷭта̀. И҆ повелѣ̀ ста́ти колесни́цѣ: и҆ снидо́ста ѻ҆́ба на во́дꙋ, фїлі́ппъ же и҆ ка́женикъ: и҆ крестѝ є҆го̀. є҆гда́ же и҆зыдо́ста ѿ воды̀, дх҃ъ ст҃ы́й нападѐ на ка́женика: а҆́гг҃лъ же гдⷭень восхи́ти фїлі́ппа, и҆ не ви́дѣ є҆гѡ̀ ктомꙋ̀ ка́женикъ, и҆дѧ́ше бо въ пꙋ́ть сво́й ра́дꙋѧсѧ.

А҆ллилꙋ́їа, Гла́съ д҃:

Сті́хъ а҃: И҆ взы́де на херꙋви́мы и҆ летѣ̀, летѣ̀ на крылꙋ̑ вѣ̑треню.

Сті́хъ в҃: Плещма̀ свои́ма ѡ҆сѣни́тъ тѧ̀ и҆ под̾ крылѣ̑ є҆гѡ̀ надѣ́ешисѧ.

Е҆ѵⷢлїе ѿ і҆ѡа́нна, зача́ло м҃з:

Речѐ гдⷭь свои̑мъ ᲂу҆ченикѡ́мъ: да не смꙋща́етсѧ се́рдце ва́ше: вѣ́рꙋйте въ бг҃а, и҆ въ мѧ̀ вѣ́рꙋйте: въ домꙋ̀ ѻ҆ц҃а̀ моегѡ̀ ѡ҆би́тєли мнѡ́ги сꙋ́ть: а҆́ще ли же нѝ, ре́клъ бы́хъ ва́мъ: и҆дꙋ̀ ᲂу҆гото́вати мѣ́сто ва́мъ: и҆ а҆́ще а҆́ще пойдꙋ̀ и҆ ᲂу҆гото́влю мѣ́сто ва́мъ, па́ки прїидꙋ̀ и҆ поимꙋ̀ вы̀ къ себѣ̀, да и҆дѣ́же є҆́смь а҆́зъ, и҆ вы̀ бꙋ́дете: и҆ а҆́може а҆́зъ и҆дꙋ̀, вѣ́сте, и҆ пꙋ́ть вѣ́сте. Глаго́ла є҆мꙋ̀ ѳѡма̀: гдⷭи, не вѣ́мы, ка́мѡ и҆́деши: и҆ ка́кѡ мо́жемъ пꙋ́ть вѣ́дѣти; Гл҃а є҆мꙋ̀ і҆и҃съ: а҆́зъ є҆́смь пꙋ́ть и҆ и҆́стина и҆ живо́тъ: никто́же прїи́детъ ко ѻ҆ц҃ꙋ̀, то́кмѡ мно́ю: а҆́ще мѧ̀ бы́сте зна́ли, и҆ ѻ҆ц҃а̀ моего̀ зна́ли бы́сте (ᲂу҆́бѡ): и҆ ѿсе́лѣ позна́сте є҆го̀, и҆ ви́дѣсте є҆го̀. Глаго́ла є҆мꙋ̀ фїлі́ппъ: гдⷭи, покажѝ на́мъ ѻ҆ц҃а̀, и҆ довлѣ́етъ на́мъ. Гл҃а є҆мꙋ̀ і҆и҃съ: толи́ко вре́мѧ съ ва́ми є҆́смь, и҆ не позна́лъ є҆сѝ менѐ, фїлі́ппе; ви́дѣвый менѐ ви́дѣ ѻ҆ц҃а̀: и҆ ка́кѡ ты̀ глаго́леши: покажѝ на́мъ ѻ҆ц҃а̀; не вѣ́рꙋеши ли, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ во ѻ҆ц҃ѣ̀, и҆ ѻ҆ц҃ъ во мнѣ̀ є҆́сть;

По є҆ѵⷢлїи глаго́летъ дїа́конъ и҆лѝ і҆ере́й є҆ктенїю̀ сꙋгꙋ́бꙋю:

Поми́лꙋй на́съ бж҃е:

Та́же прилага́етъ и҆ сїѧ̀:

Небоше́ственника прⷪро́ка твоего̀, гдⷭи, дре́вле показа́вый и҆ а҆пⷭлы твоѧ̑ ѻ҆́блаки ѿ конє́цъ землѝ и҆ во ст҃ы́й гра́дъ пренесы́й, при́зри и҆ ны́нѣ на моли́твꙋ рабѡ́въ твои́хъ, къ тебѣ̀ приле́жнѡ припа́дающихъ и҆ бл҃гословѝ воздꙋ́шное пꙋтьше́ствїе и҆́хъ, ти́хꙋ же и҆ ми́рнꙋ и҆ безмѧте́жнꙋ семꙋ̀ бы́ти сотворѝ, мо́лим Ти сѧ, всебл҃гі́й, ᲂу҆слы́ши и҆ поми́лꙋй.

А҆гг҃лѡмъ твои̑мъ повелѝ, влⷣко, сохрани́ти сїѧ̑, рабы̑ твоѧ̑ по воздꙋ́хꙋ ше́ствовати хотѧ́щыѧ, ꙗ҆́кѡ да крило́ма свои́ма ѡ҆сѣнѧ́тъ ѧ҆̀, воздꙋ́шнаго же кнѧ́зѧ под̾ но́зѣ и҆́хъ сокрꙋша́тъ, мо́лимсѧ всемлⷭтивый сп҃се, ᲂу҆слы́ши и҆ поми́лꙋй.

Благо́е намѣ́ренїе, сп҃се, рабѡ́въ твои́хъ бл҃гословѝ и҆ мл҃твꙋ и҆́хъ прїимѝ, ско́рое и҆ безбѣ́дное по воздꙋ́хꙋ превожде́нїе и҆̀мъ ᲂу҆строѧ́ѧ и҆ бл҃гополꙋ́чное во своѧ́ си возвраще́нїе млⷭтивѡ да́рꙋѧ, всеще́дрый гдⷭи, ᲂу҆слы́ши и҆ поми́лꙋй.

Пресла́внымъ вознесе́нїемъ твои́мъ воздꙋ́хъ ѡ҆ст҃и́вый гдⷭи, и҆ и҆лїю̀ ѻ҆гнеколесни́чника пе́рваго нб҃оше́ственника показа́вый, тогѡ̀ мл҃твами рабѡ́мъ твои̑мъ си̑мъ (и҆́мⷬкъ) безмѧте́жное воздꙋ́шное ше́ствїе, здра́вїе же и҆ ѿ всѧ́кїѧ ско́рби и҆ смертоно́сныѧ ра́ны и҆збавле́нїе да́рꙋй, мо́лим Ти сѧ всемлⷭтивый гдⷭи, ᲂу҆слы́ши и҆ поми́лꙋй.

Всѧ̑ срахова̑нїѧ бѣсѡ́вскаѧ дале́че ѿ рабѡ́въ твои́хъ ѿженѝ, ꙗ҆́кѡ да на крылѣ́хъ жела́нїѧ бж҃е́ственнагѡ при́снѡ носи́ми, на тѧ́ же творца̀ и҆ промысли́телѧ всеѧ̀ тва́ри ᲂу҆пова́нїе несꙋмнѣ́нное возлага́юще, ми́рнѡ, и҆ ра́достнѡ, ꙗ҆́кѡ на ѻ҆́блацѣ ле́гцѣ, пꙋ́ть воздꙋ́шный пре́йдꙋтъ, ко сла́вѣ и҆́мене твоегѡ̀ прест҃а́гѡ и҆ во вре́мѧ бл҃гопотре́бнѡ во своѧ́ си возвратѧ́тсѧ, мо́лим Ти сѧ всемогі́й влⷣко, ᲂу҆слы́ши и҆ млⷭтивнѡ поми́лꙋй.

Та́же: Оу҆слы́ши ны̀, бж҃е сп҃си́телю на́шъ:

Та́же: Со ᲂу҆миле́нїемъ колѣ̑на и҆ главы̑ прекло́нше, гдⷭꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭи поми́лꙋй.

Мл҃тва:

Влⷣко гдⷭи і҆и҃се хрⷭте бж҃е на́шъ, стїхі́ѧмъ повелѣва́ѧй и҆ всѧ̑ го́рстїю содержа́й, є҆гѡ́же бе́здны трепе́щꙋтъ и҆ ємꙋ́же звѣ́зды присꙋ́тствꙋютъ. Всѧ̑ тва́рь тебѣ̀ слꙋ́житъ, всѧ̑ послꙋ́шаютъ, всѧ̑ тебѣ̀ повинꙋ́ютсѧ. Всѧ̑ мо́жеши: сегѡ̀ ра́ди всѧ̑ ми́лꙋеши, пребл҃гі́й гдⷭи. Та́кѡ и҆ ны́нѣ ᲂу҆́бѡ, влⷣко, рабѡ́въ твои́хъ си́хъ (и҆́мⷬкъ) молє́нїѧ тє́плыѧ прїе́млѧ, бл҃гословѝ пꙋ́ть и҆́хъ и҆ воздꙋ́шное ше́ствїе, запреща́ѧ бꙋ́рѧмъ же и҆ вѣ́трѡмъ проти̑внымъ и҆ лодїю̀ воздꙋ́шнꙋю цѣ́лꙋ и҆ невреди́мꙋ соблюда́ѧ. Спаси́тельное и҆ небꙋ́рное по воздꙋ́хꙋ превожде́нїе и҆̀мъ да́рꙋй и҆ благо́е намѣ́ренїе соверши́вшымъ и҆̀мъ, ве́селѡ во здра́вїе и҆ въ ми́рѣ возврати́тисѧ благоизво́ли. Ты́ бо є҆сѝ сп҃съ и҆ и҆зба́витель и҆ всѣ́хъ благи́хъ небе́сныхъ и҆ земны́хъ пода́тель и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ со безнача́льнымъ твои́мъ ѻ҆ц҃е́мъ и҆ прест҃ы́мъ и҆ бл҃ги́мъ и҆ животворѧ́щимъ твои́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь.

И҆ твори́тъ і҆ере́й ѡ҆бы́чный ѿпꙋ́стъ, и҆ взе́мъ честны́й крⷭтъ, дае́тъ пꙋтьше́ствꙋющымъ лобза́ти, и҆ кропи́тъ свѧще́нною водо́ю, глаго́лѧ:

Да бл҃гослови́тъ ва́съ гдⷭь ѿ сїѡ́на, и҆ ᲂу҆́зрите блага́ѧ і҆ерⷭли́ма во всѧ̑ дни̑ живота̀ ва́шегѡ, и҆ да и҆спра́витъ пꙋтьше́ствїе ва́ше въ ми́рѣ, въ сла́вꙋ ст҃а́гѡ своегѡ̀ и҆́мене, а҆ми́нь.

ЧИ́НЪ БЛАГОСЛОВЕ́НІѦ НО́ВАГѠ ДО́МА.

Прише́дшꙋ і҆ере́ю въ до́мъ, є҆го́же благослови́ти и҆́мать, подоба́етъ є҆мꙋ̀ и҆мѣ́ти съ собо́ю свѧще́ннꙋю въ сосꙋ́дѣ во́дꙋ и҆ кропи́льце, и҆ є҆ле́й въ ма́ломъ сосꙋ́дѣ: къ семꙋ́же на ко́йждо ѿ четыре́хъ стѣ́нъ да бꙋ́детъ кре́стъ напи́санъ: взе́мъ же на себѐ є҆пїтрахи́ль, (а҆́ще хо́щетъ и҆ фелѡ́нь) начина́етъ:

І҆ере́й: Бл҃гослове́нъ бг҃ъ на́шъ:

Ли́къ: Цр҃ю̀ нб҃ный: Чте́ц: Трист҃о́е и҆ прѡ́чаѧ по чи́нꙋ. Прїиди́те, поклони́мсѧ: три́жды, и҆ ѱало́мъ ч҃:

Живы́й въ по́мощи вы́шнѧгѡ, въ кро́вѣ бг҃а нбⷭнагѡ водвори́тсѧ, рече́тъ гдⷭеви: застꙋ́пникъ мо́й є҆сѝ и҆ прибѣ́жище моѐ, бг҃ъ мо́й, и҆ ᲂу҆пова́ю на него̀. Ꙗ҆́кѡ то́й и҆зба́витъ тѧ̀ ѿ сѣ́ти ло́вчи и҆ ѿ словесѐ мѧте́жна: плещма̀ свои́ма ѡ҆сѣни́тъ тѧ̀, и҆ под̾ крилѣ̑ є҆гѡ̀ надѣ́ешисѧ: ѻ҆рꙋ́жїемъ ѡ҆бы́детъ тѧ̀ и҆́стина є҆гѡ̀. Не ᲂу҆бои́шисѧ ѿстра́ха нощна́гѡ, ѿ стрѣлы̀ летѧ́щїѧ во днѝ, ѿ ве́щи во тьмѣ̀ преходѧ́щїѧ, ѿ срѧ́ща и҆ бѣ́са полꙋ́деннагѡ. Паде́тъ ѿ страны̀ твоеѧ̀ ты́сѧща, и҆ тьма̀ ѡ҆деснꙋ́ю тебє̀, къ тебѣ́ же не прибли́житсѧ: ѻ҆ба́че ѻ҆чи́ма твои́ма смо́триши и҆ воздаѧ́нїе грѣ́шникѡвъ ᲂу҆́зриши. Ꙗ҆́кѡ ты̀, гдⷭи, ᲂу҆пова́нїе моѐ: вы́шнѧго положи́лъ є҆сѝ прибѣ́жище твоѐ. Не прїи́детъ къ тебѣ̀ ѕло̀, и҆ ра́на не прибли́житсѧ тѣлесѝ твоемꙋ̀: ꙗ҆́кѡ а҆́гг҃лѡмъ свои̑мъ заповѣ́сть ѡ҆ тебѣ̀, сохрани́ти тѧ̀ во всѣ́хъ пꙋте́хъ твои́хъ. На рꙋка́хъ во́змꙋтъ тѧ̀, да не когда̀ преткне́ши ѡ҆ ка́мень но́гꙋ твою̀: на а҆́спїда и҆ васїлі́ска настꙋ́пиши, и҆ попере́ши льва̀ и҆ ѕмі́ѧ. Ꙗ҆́кѡ на мѧ̀ ᲂу҆пова̀, и҆ и҆зба́влю и҆̀: покры́ю и҆̀, ꙗ҆́кѡ позна̀ и҆́мѧ моѐ. Воззове́тъ ко мнѣ̀, и҆ ᲂу҆слы́шꙋ є҆го̀: съ ни́мъ є҆́смь въ ско́рби, и҆змꙋ̀ є҆го̀ и҆ просла́влю є҆го̀: долгото́ю дні́й и҆спо́лню є҆го̀ и҆ ꙗ҆влю̀ є҆мꙋ̀ спⷭнїе моѐ.

По ѱалмѣ́ же пою́тъ тропа́рь, гла́съ и҃:

Ꙗ҆́коже закхе́евꙋ до́мꙋ твои́мъ, хрⷭтѐ, вхо́домъ спасе́нїе бы́сть, си́це и҆ ны́нѣ вхо́домъ сщ҃е́нныхъ слꙋжи́телей твои́хъ, и҆ съ ни́ми ст҃ы́хъ а҆́гг҃лъ твои́хъ, ми́ръ тво́й пода́ждь до́мꙋ семꙋ̀, и҆ ми́лостивнѡ благословѝ є҆го̀, спаса́ѧ и҆ просвѣща́ѧ всѣ́хъ жи́ти хотѧ́щихъ въ не́мъ.

Сꙋ́щей же трапе́зѣ ᲂу҆брꙋ́сомъ покры́той, и҆ крестꙋ̀ на не́й, и҆ свѣща́мъ горѧ́щымъ, и҆ водѣ̀ сщ҃е́нной и҆ є҆ле́ю, ста́въ і҆ере́й къ восто́кꙋ лице́мъ и҆ ре́кшꙋ:

Гдⷭꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭи поми́лꙋй.

Чте́тъ во ᲂу҆слы́шанїе всѣ́хъ моли́твꙋ сїю̀:

Гдⷭи і҆и҃се хрⷭтѐ бж҃е на́шъ, и҆зво́ливый под̾ сѣ́нь закхе́а мытарѧ̀ вни́ти, и҆ спасе́нїе томꙋ̀ и҆ всемꙋ̀ до́мꙋ є҆гѡ̀ бы́вый: са́мъ и҆ ны́нѣ здѣ̀ жи́ти восхотѣ́вшыѧ и҆ на́ми недосто́йными мольбы̑ тебѣ̀ и҆ молє́нїѧ приносѧ́щыѧ, ѿ всѧ́кагѡ ѕла̀ невреди́мы соблюдѝ, бл҃гословлѧ́ѧ и҆̀хъ и҆ ѻ҆бита́лище сїѐ, и҆ ненавѣ́тенъ тѣ́хъ живо́тъ вы́нꙋ сохранѧ́й, и҆з̾ѻби́льнѡ всѧ̑ блага̑ѧ твоѧ̑ и҆̀мъ твои́мъ бл҃гослове́нїемъ на по́льзꙋ подава́ѧй. Ꙗ҆́кѡ подоба́етъ тебѣ̀ всѧ́каѧ сла́ва, че́сть и҆ поклоне́нїе, со безнача́льнымъ твои́мъ ѻ҆ц҃е́мъ, и҆ прест҃ы́мъ, и҆ бл҃ги́мъ, и҆ животворѧ́щимъ твои́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Сщ҃е́нникъ: Ми́ръ всѣ̑мъ.

Ли́къ: И҆ дꙋ́хови твоемꙋ̀.

Сщ҃е́нникъ: Главы̑ ва́шѧ гдⷭеви приклони́те.

Ли́къ: Тебѣ̀ гдⷭи.

И҆ чте́тъ і҆ере́й та́йнѡ моли́твꙋ сїю̀:

Влⷣко гдⷭи бж҃е на́шъ, на высо́кихъ живы́й и҆ на смирє́нныѧ призира́ѧй, бл҃гослови́вый до́мъ лава́новъ прѝ вхо́дѣ і҆а́кѡва, и҆ до́мъ пентефрі́евъ прихо́домъ і҆ѡ́сифовымъ: бл҃гослови́вый до́мъ а҆ведда́рїинъ внесе́нїемъ кївѡ́та, и҆ во дни̑ прише́ствїѧ во пло́ти хрⷭта̀ бг҃а на́шегѡ, спасе́нїе до́мꙋ закхе́овꙋ дарова́вый: са́мъ бл҃гословѝ и҆ до́мъ се́й, и҆ въ не́мъ жи́ти хотѧ́щихъ стра́хомъ твои́мъ ѡ҆градѝ, и҆ невреди́мыхъ ѿ сопроти́вныхъ сохранѝ, и҆ благослове́нїе твоѐ съ высоты̀ жили́ща твоегѡ̀ низпослѝ и҆̀мъ, и҆ бл҃гословѝ и҆ ᲂу҆мно́живсѧ̑ блага̑ѧ въ до́мѣ се́мъ.

Возгла́съ: Твое́ бо є҆́сть, є҆́же ми́ловати и҆ спаса́ти ны̀, бж҃е на́шъ, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

А҆́бїе же посе́мъ зна́менавъ три́жды є҆ле́й, глаго́летъ:

Во и҆́мѧ ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́гѡ дꙋ́ха, а҆ми́нь.

И҆ чте́тъ над̾ ни́мъ моли́твꙋ сїю̀:

Гдⷭи бж҃е на́шъ, при́зри ны́нѣ ми́лостивнѡ на моли́твꙋ менє̀ смире́ннагѡ и҆ недосто́йнагѡ раба̀ твоегѡ̀, и҆ низпослѝ бл҃года́ть прест҃а́гѡ твоегѡ̀ дх҃а на є҆ле́й се́й, и҆ ѡ҆свѧтѝ є҆го̀, ꙗ҆́кѡ да бꙋ́детъ во ѡ҆свѧще́нїе мѣ́стꙋ семꙋ̀ и҆ на не́мъ соѡрꙋже́ннꙋ до́мꙋ, и҆ на прогна́нїе всѧ́кїѧ сопроти́вныѧ си́лы и҆ сатани́нскихъ навѣ́товъ. Ты́ бо є҆сѝбл҃гословлѧ́ѧй и҆ ѡ҆свѧща́ѧй всѧ́чєскаѧ, хрⷭтѐ бж҃е на́шъ, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

По моли́твѣ же взе́млетъ свѧще́ннꙋю во́дꙋ, и҆ кропи́тъ є҆́ю всѧ̑ стѣ̑ны до́мꙋ ѻ҆́крестъ и҆ всѧ̑ клѣ̑ти є҆гѡ̀, глаго́лѧ:

Во и҆́мѧ ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, ѡ҆кропле́нїемъ воды̀ сеѧ̀ свѧще́нныѧ, въ бѣ́гство да претвори́тсѧ всѐ лꙋка́вое бѣсо́вское дѣ́йство, а҆ми́нь.

Ѡ҆кропи́вше же всѐ, взе́мъ є҆ле́й, помазꙋ́етъ и҆́мъ стѣ́ны до́ма, и҆дѣ́же є҆́сть кре́стъ напи́санъ, въ среди́нѣ є҆гѡ̀, наче́нъ ѿ восто́чныѧ стѣны̀ до́ма, посе́мъ и҆ за́паднꙋю, и҆ по си́хъ сѣ́вернꙋю, въ коне́цъ же ю҆́жнꙋю стѣ́нꙋ, надъ ко́емждо гл҃го́лѧ:

Бл҃гословлѧ́етсѧ до́мъ се́й пома́занїемъ ст҃а́гѡ є҆ле́а сегѡ̀, во и҆́мѧ ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́гѡ дꙋ́ха, а҆ми́нь.

По соверше́нїи пома́занїѧ є҆ле́емъ, возжига́ютъ свѣщы̀ пред̾ кі́имждо крⷭтомъ, на ко́ейждо стѣнѣ̀. Семꙋ́ же быва́ющꙋ, пѣвцы̀ пою́тъ стїхі́рꙋ сїю,̀ гла́съ є҃:

Бл҃гословѝ, гдⷭи, до́мъ се́й, и҆ и҆спо́лни є҆го̀ земны́хъ твои́хъ бла̑гъ, и҆ въ не́мъ бл҃гоче́стнѡ жи́ти хотѧ́щихъ ѿ всѧ́кагѡ ѕла́гѡ ѡ҆бстоѧ́нїѧ неврежде́нныхъ сохранѝ, и҆всѧ́кое и҆з̾ѻби́лїе небе́снагѡ и҆ земна́гѡ твоегѡ̀ бл҃гослове́нїѧ тѣ̑мъ да́рꙋй, и҆ ꙗ҆́кѡ ще́дръ поми́лꙋй, по вели́цѣй твое́й ми́лости.

Сконча́нꙋ же пома́занїю, ста́нетъ і҆ере́й къ восто́кꙋ, и҆ а҆́ще хо́щетъ мо́жетъ и҆ честѝ є҆ѵⷢлїе ѿ лꙋкѝ зача́ло ч҃д.

Во вре́мѧ ѻ́но прїи́де І҆исꙋ́съ во І҆ерїхѡ́нъ. И҆ сѐ, мꙋ́жъ нарица́емый закхе́й, и҆ се́й бѣ̀ ста́рѣй мытарє́мъ, и҆ то́й бѣ̀ бога́тъ: и҆ и҆ска́ше ви́дѣти і҆и҃са, кто̀ є҆́сть, и҆ не можа́ше ѿ наро́да, ꙗ҆́кѡ во́зрастомъ ма́лъ бѣ̀: и҆ предите́къ, возлѣ́зе на ꙗ҆́годичинꙋ, да ви́дитъ, ꙗ҆́кѡ хотѧ́ше ми́мѡ є҆ѧ̀ проитѝ. И҆ ꙗ҆́кѡ прїи́де на мѣ́сто, воззрѣ́въ і҆и҃съ ви́дѣ є҆го̀ и҆ речѐ къ немꙋ̀: закхе́е, потща́всѧ слѣ́зи: дне́сь бо въ домꙋ̀ твое́мъ подоба́етъ мѝ бы́ти. И҆ потща́всѧ слѣ́зе и҆ прїѧ́тъ є҆го̀ ра́дꙋѧсѧ. И҆ ви́дѣвше всѝ ропта́хꙋ, глаго́люще, ꙗ҆́кѡко грѣ́шнꙋ мꙋ́жꙋ вни́де вита́ти. Ста́въ же закхе́й речѐ ко гдⷭꙋ: сѐ, по́лъ и҆мѣ́нїѧ моегѡ̀, гдⷭи, да́мъ ни́щымъ: и҆ а҆́ще кого̀ чи́мъ ѡ҆би́дѣхъ, возвращꙋ̀ четвери́цею. Рече́ же къ немꙋ̀ і҆и҃съ, ꙗ҆́кѡ дне́сь спⷭнїе до́мꙋ семꙋ̀ бы́сть, занѐ и҆ се́й сы́нъ а҆враа́мль є҆́сть: прїи́де бо сн҃ъ чл҃вѣ́чь взыска́ти и҆ спⷭтѝ поги́бшаго.

Ѱало́мъ р҃:

Млⷭть и҆ сꙋ́дъ воспою̀ тебѣ̀, гдⷭи: пою̀ и҆ разꙋмѣ́ю въ пꙋтѝ непоро́чнѣ: когда̀ прїи́деши ко мнѣ̀; прехожда́хъ въ неѕло́бїи се́рдца моегѡ̀ посредѣ̀ до́мꙋ моегѡ̀. Не предлага́хъ пред̾ ѻ҆чи́ма мои́ма ве́щь законопрестꙋ́пнꙋю: творѧ́щыѧ престꙋпле́нїе возненави́дѣхъ: не прильпѐ мнѣ̀ се́рдце стропти́во: ᲂу҆клонѧ́ющагосѧ ѿ менє̀ лꙋка́ваго не позна́хъ. Ѡ҆клевета́ющаго та́й и҆́скреннѧго своего̀, сего̀ и҆згонѧ́хъ: го́рдымъ ѻ҆́комъ и҆несы́тымъ се́рдцемъ, съ си́мъ не ꙗ҆дѧ́хъ. ѻ҆́чи моѝ на вѣ̑рныѧ землѝ, посажда́ти ѧ҆̀ со мно́ю: ходѧ́й по пꙋтѝ непоро́чнꙋ, се́й мѝ слꙋжа́ше. Не живѧ́ше посредѣ̀ до́мꙋ моегѡ̀ творѧ́й горды́ню: глаго́лѧй непра́вєднаѧ не и҆справлѧ́ше пред̾ ѻ҆чи́ма мои́ма. Во ꙋ́трїѧ и҆збива́хъ всѧ̑ грѣ̑шныѧ землѝ, є҆́же потреби́ти ѿ гра́да гдⷭнѧ всѧ̑ дѣ́лающыѧ беззако́нїе.

Сла́ва и ны̀нѣ: А҆ллилꙋ́їа, три́жды.

І҆ере́й кади́тъ ве́сь до́мъ. По се́мъ глаго́летъ є҆ктенїю̀ сїю̀:

Поми́лꙋй на́съ, бж҃е, по вели́цѣй ми́лости твое́й, мо́лим Ти сѧ, ᲂу҆слы́ши и҆ поми́лꙋй.

Прилага́етъ и҆ сїѧ̑:

Е҆щѐ мо́лимсѧ ѡ҆ є҆́же низпосла́ти вл҃гослове́нїе своѐ на до́мъ се́й и҆ на раба̀ своего̀ (и҆лѝ рабꙋ̀), и҆́мⷬкъ, и҆ на всѣ́хъ въ не́мъ бл҃гоче́стнѡ жи́ти хотѧ́щихъ, и҆ посла́ти и҆̀мъа҆́гг҃ла своего̀ ми́лостива, соблюда́юща и҆ сохранѧ́юща и҆̀хъ ѿ всѧ́кагѡ ѕла̀, и҆ наставлѧ́ющакъ дѣ́ланїю всѣ́хъ добродѣ́телей, и҆ ко и҆сполне́нїю ст҃ы́хъ хрїсто́выхъ за́повѣдей: и҆ ѡ҆є҆́же сохрани́ти и҆̀хъ ѿ гла́да, гꙋби́тельства, трꙋ́са, пото́па, ѻ҆гнѧ̀, меча̀ и҆ наше́ствїѧи҆ноплемє́нникъ. и҆ всѧ́кїѧ смертоно́сныѧ ра́ны, и҆ дарова́ти и҆̀мъ здра́вїе, и҆долгоде́нствїемъ ѡ҆гради́ти и҆̀хъ. и҆ во все́мъ ᲂу҆гобзи́ти, рце́мъ всѝ: гдⷭи, ᲂу҆слы́ши и҆ поми́лꙋй.

Е҆щѐ мо́лимсѧ за всю̀ бра́тїю и҆ за всѧ̀ хрїстїа́ны.

Возгла́съ: Оу҆слы́ши ны̀, бж҃е сп҃си́телю на́шъ, ᲂу҆пова́нїе всѣ́хъ концє́въ землѝ:

Ли́къ: А҆ми́нь.

И҆ твори́тъ ѻ҆бы́чный дневны́й ѿпꙋ́стъ: многолѣ́тствовавъ же до́мꙋ влады́цѣ, ѿхо́дитъ во своѧ̑ си, бл҃годарѧ̀ бг҃а.

ЧИ́НЪ ПОМИНОВЕ́НІѦ Ѡ҆ ПРАВОСЛА́ВНЫХЪ ВО́ИНѢХЪ, И҆ Ѡ҆ ВСѢ́ХЪ ЗА ВѢ́РУ И҆ Ѻ҆ТЕ́ЧЕСТВО НА БРА́НИ Оу҆БІЕ́ННЫХЪ.

А҆рхїере́й и҆лѝ сщ҃е́нникъ глаго́летъ: Бл҃гослове́нъ бг҃ъ на́шъ: Чте́цъ: Трист҃о́е, по Ѻ҆́ч҃е на́шъ: а҆рхїере́й, и҆лѝ і҆ере́й, возгла́съ: Ꙗ҆́кѡ твоѐ є҆́сть црⷭтво:

Та́же, Гдⷭи, поми́лꙋй, в҃і. Сла́ва, и҆ ны́нѣ: Прїиди́те, поклони́мсѧ, три́жды.

Ѱало́мъ ч҃:

Живы́й въ по́мощи вы́шнѧгѡ, въ кро́вѣ бг҃а нбⷭнагѡ водвори́тсѧ, рече́тъ гдⷭеви: застꙋ́пникъ мо́й є҆сѝ и҆ прибѣ́жище моѐ, бг҃ъ мо́й, и҆ ᲂу҆пова́ю на него̀. Ꙗ҆́кѡ то́й и҆зба́витъ тѧ̀ ѿ сѣ́ти ло́вчи и҆ ѿ словесѐ мѧте́жна: плещма̀ свои́ма ѡ҆сѣни́тъ тѧ̀, и҆ под̾ крилѣ̑ є҆гѡ̀ надѣ́ешисѧ: ѻ҆рꙋ́жїемъ ѡ҆бы́детъ тѧ̀ и҆́стина є҆гѡ̀. Не ᲂу҆бои́шисѧ ѿ стра́ха нощна́гѡ, ѿ стрѣлы̀ летѧ́щїѧ во днѝ, ѿ ве́щи во тьмѣ̀ преходѧ́щїѧ, ѿ срѧ́ща и҆ бѣ́са полꙋ́деннагѡ. Паде́тъ ѿ страны̀ твоеѧ̀ ты́сѧща, и҆ тьма̀ ѡ҆деснꙋ́ю тебє̀, къ тебѣ́ же не прибли́житсѧ: ѻ҆ба́че ѻ҆чи́ма твои́ма смо́триши и҆ воздаѧ́нїе грѣ́шникѡвъ ᲂу҆́зриши. Ꙗ҆́кѡ ты̀, гдⷭи, ᲂу҆пова́нїе моѐ: вы́шнѧго положи́лъ є҆сѝ прибѣ́жище твоѐ. Не прїи́детъ къ тебѣ̀ ѕло̀, и҆ ра́на не прибли́житсѧ тѣлесѝ твоемꙋ̀: ꙗ҆́кѡ а҆́гг҃лѡмъ свои̑мъ заповѣ́сть ѡ҆ тебѣ̀, сохрани́ти тѧ̀ во всѣ́хъ пꙋте́хъ твои́хъ. На рꙋка́хъ во́змꙋтъ тѧ̀, да не когда̀ преткне́ши ѡ҆ ка́мень но́гꙋ твою̀: на а҆́спїда и҆ васїлі́ска настꙋ́пиши, и҆ попере́ши льва̀ и҆ ѕмі́ѧ. Ꙗ҆́кѡ на мѧ̀ ᲂу҆пова̀, и҆ и҆зба́влю и҆̀: покры́ю и҆̀, ꙗ҆́кѡ позна̀ и҆́мѧ моѐ. Воззове́тъ ко мнѣ̀, и҆ ᲂу҆слы́шꙋ є҆го̀: съ ни́мъ є҆́смь въ ско́рби, и҆змꙋ̀ є҆го̀ и҆ просла́влю є҆го̀: долгото́ю дні́й и҆спо́лню є҆го̀ и҆ ꙗ҆влю̀ є҆мꙋ̀ спасе́нїе моѐ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ: А҆ллилꙋ́їа, три́жды.

Посе́мъ є҆ктенїа̀:

Ми́ромъ гдⷭꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭи, поми́лꙋй.

Ѡ҆ свы́шнѣмъ ми́рѣ, и҆ ѡ҆ спасе́нїи дꙋ́шъ на́шихъ, гдⷭꙋ помо́лимсѧ.

Ѡ҆ ѡ҆ставле́нїи согрѣше́нїй, во бл҃же́ннѣй па́мѧти преста́вльшихсѧ, гдⷭꙋ помо́лимсѧ.

Ѡ҆ приснопа́мѧтныхъ рабѣ́хъ бж҃їихъ правосла́вныхъ во́инѣхъ, мꙋ́жественнѡ подвиза́вшихсѧ, и҆ ѡ҆ всѣ́хъ за вѣ́рꙋ и҆ ѻ҆те́чество на бра́ни живо́тъ сво́й положи́вшихъ, поко́ѧ, тишины̀, бл҃же́нныѧ па́мѧти и҆́хъ, гдⷭꙋ помо́лимсѧ.

Ѡ҆ прости́ти и҆́мъ всѧ́кое прегрѣше́нїе во́льное и҆ нево́льное, гдⷭꙋ помо́лимсѧ.

Ѡ҆ неѡсꙋжде́ннымъ предста́ти ᲂу҆ стра́шнагѡ прⷭто́ла гдⷭа сла́вы, гдⷭꙋ помо́лимсѧ.

Ѡ҆ пла́чꙋщихъ и҆ болѣ́знꙋющихъ, ча́ющихъ хрⷭто́ва ᲂу҆тѣше́нїѧ, гдⷭꙋ помо́лимсѧ.

Ѡ҆ ѿпꙋсти́тисѧ и҆̀мъ ѿ всѧ́кїѧ болѣ́зни, печа́ли, и҆ воздыха́нїѧ, и҆ всели́ти и҆̀хъ, и҆дѣ́же присѣща́етъ свѣ́тъ лица̀ бж҃їѧ, гдⷭꙋ помо́лимсѧ.

Ѡ҆ ꙗ҆́кѡ да гдⷭь бг҃ъ на́шъ ᲂу҆чини́тъ дꙋ́шы и҆́хъ въ мѣ́стѣ свѣ́тлѣ, въ мѣ́стѣ ѕла́чнѣ, въ мѣ́стѣ поко́йнѣ, и҆дѣ́же всѝ пра́веднїи пребыва́ютъ, гдⷭꙋ помо́лимсѧ.

Ѡ҆ причте́нїи и҆́хъ въ нѣ́дрѣхъ а҆враа́ма, и҆ і҆саа́ка, и҆ і҆а́кѡва, гдⷭꙋ помо́лимсѧ.

Ѡ҆ и҆зба́витисѧ на́мъ ѿ всѧ́кїѧ ско́рби, гнѣ́ва и҆ нꙋ́жды, гдⷭꙋ помо́лимсѧ.

Застꙋпѝ, спасѝ, поми́лꙋй и҆ сохранѝ на́съ, бж҃е, твое́ю бл҃года́тїю.

Млⷭти бж҃їѧ, црⷭтва нбⷭнагѡ и҆ ѡ҆ставле́нїѧ грѣхѡ́въ и҆спроси́вше тѣ̑мъ и҆ са́ми себѣ̀, дрꙋ́гъ дрꙋ́га и҆ ве́сь живо́тъ на́шъ хрⷭтꙋ̀ бг҃ꙋ предади́мъ.

Ли́къ: Тебѣ̀, гдⷭи.

А҆рхїере́й и҆лѝ і҆ере́й, возгла́съ:

Ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆сѝ воскрⷭнїе, и҆ живо́тъ и҆ поко́й ᲂу҆со́пшихъ ра̑бъ твои́хъ, приснопомина́емыхъ правосла́вныхъ во́инѡвъ, и҆ всѣ́хъ за вѣ́рꙋ и҆ ѻ҆те́чество на бра́ни живо́тъ сво́й положи́вшихъ, хрⷭтѐ бж҃е на́шъ: и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ со безнача́льнымъ твои́мъ ѻ҆тцє́мъ, и҆ со прест҃ы́мъ и҆ бл҃ги́мъ и҆ животворѧ́щимъ твои́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь.

А҆ллилꙋ́їа, три́жды, на гла́съ и҃.

Глаго́лемъ стїхѝ сїѧ̀:

Сті́хъ а҃: Бл҃же́ни, ꙗ҆́же и҆збра́лъ и҆ прїѧ́лъ є҆сѝ гдⷭи.

Сті́хъ в҃: Па́мѧть и҆́хъ въ ро́дъ и҆ ро́дъ.

Сті́хъ г҃: Дꙋ́ши и҆́хъ во бл҃ги́хъ водворѧ́тсѧ.

Та́же тропа́рь, гла́съ и҃:

Глꙋбино́ю мꙋ́дрости человѣколю́бнѡ всѧ̑ стро́ѧй, и҆ поле́зное всѣ̑мъ подава́ѧй, є҆ди́не содѣ́телю, ᲂу҆поко́й гдⷭи дꙋ́шы ра̑бъ твои́хъ: на тѧ́ бо ᲂу҆пова́нїе возложи́ша, творца̀ и҆ зижди́телѧ и҆ бг҃а на́шего. [Два́жды.]

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Тебѐ и҆ стѣ́нꙋ и҆ приста́нище и҆́мамы, и҆ мл҃твенницꙋ бл҃гопрїѧ́тнꙋю къ бг҃ꙋ, є҆го́же родила̀ є҆сѝ бцⷣе безневѣ́стнаѧ, вѣ́рныхъ спасе́нїе.

Та́же тропарѝ, на гла́съ є҃:

Припѣ́въ: Бл҃гослове́нъ є҆сѝ гдⷭи, наꙋчѝ мѧ̀ ѡ҆правда́нїємъ твои́мъ.

Ст҃ы́хъ ли́къ ѡ҆брѣ́те и҆сто́чникъ жи́зни, и҆ две́рь ра́йскꙋю, да ѡ҆брѧ́щꙋ и҆ а҆́зъ пꙋ́ть покаѧ́нїемъ: поги́бшее ѻ҆вча̀ а҆́зъ є҆́смь, воззови́ мѧ̀, сп҃се, и҆ спасѝ мѧ̀.

Бл҃гослове́нъ є҆сѝ гдⷭи, наꙋчѝ мѧ̀ ѡ҆правда́нїємъ твои́мъ.

А҆́гнца бж҃їѧ проповѣ́давше, и҆ закла́ни бы́вше ꙗ҆́коже а҆́гнцы, и҆ къ жи́зни нестарѣ́емѣй ст҃і́и, и҆ прⷭносꙋ́щнѣй преста́вльшесѧ, того̀ прилѣ́жнѡ мч҃нцы моли́те, долгѡ́въ разрѣше́нїе на́мъ дарова́ти.

Бл҃гослове́нъ є҆сѝ гдⷭи, наꙋчѝ мѧ̀ ѡ҆правда́нїємъ твои́мъ.

Въ пꙋ́ть ᲂу҆́зкїй хо́ждшїи приско́рбный, всѝ въ житїѝ крⷭтъ ꙗ҆́кѡ ꙗ҆ре́мъ взе́мшїи, и҆ мнѣ̀ послѣ́довавшїи вѣ́рою, прїиди́те, наслади́тесѧ, и҆̀хже ᲂу҆гото́вахъ ва́мъ по́честей, и҆ вѣнцє́въ нбⷭныхъ.

Бл҃гослове́нъ є҆сѝ гдⷭи, наꙋчѝ мѧ̀ ѡ҆правда́нїємъ твои́мъ.

Ѻ҆́бразъ є҆́смь неизрече́нныѧ твоеѧ̀ сла́вы, а҆́ще и҆ ꙗ҆́звы ношꙋ̀ прегрѣше́нїй: ᲂу҆ще́дри твоѐ созда́нїе влⷣко, и҆ ѡ҆чи́сти твои́мъ бл҃гоꙋтро́бїемъ, и҆ вожделѣ́нное ѻ҆те́чество пода́ждь мѝ, раѧ̀ па́ки жи́телѧ мѧ̀ сотворѧ́ѧ.

Бл҃гослове́нъ є҆сѝ гдⷭи, наꙋчѝ мѧ̀ ѡ҆правда́нїємъ твои́мъ.

Дре́вле ᲂу҆́бѡ ѿ не сꙋ́щихъ созда́вый мѧ̀ и҆ ѻ҆́бразомъ твои́мъ бжⷭтвеннымъ почты́й, престꙋпле́нїемъ же за́повѣди, па́ки мѧ̀ возврати́вый въ зе́млю, ѿ неѧ́же взѧ́тъ бы́хъ, на є҆́же по подо́бїю возведѝ, дре́внею добро́тою возѡбрази́тисѧ.

Бл҃гослове́нъ є҆сѝ гдⷭи, наꙋчѝ мѧ̀ ѡ҆правда́нїємъ твои́мъ.

Оу҆поко́й бж҃е рабы̀ твоѧ̀, и҆ ᲂу҆чинѝ ѧ҆̀ въ раѝ, и҆дѣ́же ли́цы ст҃ы́хъ гдⷭи, и҆ пра́вєдницы сїѧ́ютъ ꙗ҆́кѡ свѣти̑ла: ᲂу҆со́пшыѧ рабы̀ твоѧ̀ ᲂу҆поко́й, презира́ѧ и҆́хъ всѧ̀ согрѣшє́нїѧ.

Сла́ва, трⷪченъ:

Трисїѧ́тельное є҆ди́нагѡ бж҃ества̀ бл҃гоче́стнѡ пое́мъ, вопїю́ще: ст҃ъ є҆сѝ ѻ҆́ч҃е безнача́льный, собезнача́льный сн҃е, и҆ бж҃е́ственный дш҃е, просвѣтѝ на́съ вѣ́рою тебѣ̀ слꙋжа́щихъ, и҆ вѣ́чнагѡ ѻ҆гнѧ̀ и҆схитѝ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Ра́дꙋйсѧ чи́стаѧ, бг҃а пло́тїю ро́ждшаѧ во спасе́нїе всѣ́хъ, є҆́юже ро́дъ чл҃вѣ́ческїй ѡ҆брѣ́те спасе́нїе: тобо́ю да ѡ҆брѧ́щемъ ра́й, бцⷣе чⷭтаѧ, бл҃гослове́ннаѧ.

А҆ллилꙋ́їа, три́жды. Посе́мъ є҆ктенїа̀.

Па́ки и҆ па́ки ми́ромъ гдⷭꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭи, поми́лꙋй.

Е҆щѐ мо́лимсѧ ѡ҆ ᲂу҆покое́нїи дꙋ́шъ ᲂу҆со́пшихъ рабѡ́въ бж҃їихъ, правосла́вныхъ во́инѡвъ, и҆ всѣ́хъ за вѣ́рꙋ и҆ ѻ҆те́чество на бра́ни ᲂу҆бїе́нныхъ, и҆ ѡ҆ є҆́же прости́тисѧ и҆́мъ всѧ́комꙋ прегрѣше́нїю во́льномꙋ же и҆ нево́льномꙋ.

Ли́къ: Гдⷭи, поми́лꙋй.

Ꙗ҆́кѡ да гдⷭь бг҃ъ ᲂу҆чини́тъ дꙋ́ши и҆́хъ, и҆дѣ́же пра́веднїи ᲂу҆покоѧ́ютсѧ.

Ли́къ: Гдⷭи, поми́лꙋй.

Млⷭти бж҃їѧ, црⷭтва нбⷭнагѡ, и҆ ѡ҆ставле́нїѧ грѣхѡ́въ и҆́хъ, ᲂу҆ хрⷭта̀ безсме́ртнагѡ цр҃ѧ̀ и҆ бг҃а на́шегѡ про́симъ.

Ли́къ: Пода́й, гдⷭи.

Дїа́конъ: Гдⷭꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭи, поми́лꙋй.

А҆рхїере́й, и҆лѝ сщ҃е́нникъ, глаго́летъ мл҃твꙋ сїю̀ та́йнѡ:

Бж҃е дх҃ѡ́въ и҆ всѧ́кїѧ пло́ти, сме́рть попра́вый, и҆ дїа́вола ᲂу҆праздни́вый, и҆ живо́тъ мі́рꙋ твоемꙋ̀ дарова́вый, са́мъ гдⷭи ᲂу҆поко́й дꙋ́ши ᲂу҆со́пшихъ рабѡ́въ твои́хъ, правосла́вныхъ во́инѡвъ, и҆ всѣ́хъ за вѣ́рꙋ и҆ ѻ҆те́чество на бра́ни ᲂу҆бїе́нныхъ, въ мѣ́стѣ свѣ́тлѣ, въ мѣ́стѣ ѕла́чнѣ, въ мѣ́стѣ поко́йнѣ, ѿню́дꙋже ѿбѣжѐ болѣ́знь, печа́ль и҆ воздыха́нїе. Всѧ́кое согрѣше́нїе содѣ́ѧнное и҆́ми, сло́вомъ и҆лѝ дѣ́ломъ, и҆лѝ помышле́нїемъ, ꙗ҆́кѡ бл҃гі́й чл҃вѣколю́бецъ бг҃ъ простѝ: ꙗ҆́кѡ нѣ́сть чл҃вѣ́къ, и҆́же жи́въ бꙋ́детъ, и҆ не согрѣши́тъ: ты́ бо є҆ди́нъ кромѣ̀ грѣха̀, пра́вда твоѧ̀, пра́вда во вѣ́ки, и҆ сло́во твоѐ и҆́стина.

Возгла́съ:

Ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆сѝ воскресе́нїе, и҆ живо́тъ, и҆ поко́й ᲂу҆со́пшихъ ра̑бъ твои́хъ, правосла́вныхъ во́инѡвъ, и҆ всѣ́хъ, за вѣ́рꙋ и҆ ѻ҆те́чество на бра́ни ᲂу҆бїе́нныхъ, хрⷭтѐ бж҃е на́шъ: и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ со безнача́льнымъ твои́мъ ѻ҆тцє́мъ, и҆ со прест҃ы́мъ и҆ бл҃ги́мъ и҆ животворѧ́щимъ твои́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь.

И҆ глаго́лемъ сѣда́ленъ, гла́съ є҃:

Поко́й сп҃се на́шъ съ првⷣными рабы̀ твоѧ̀, и҆ сїѧ̀ вселѝ во дворы̀ твоѧ̀, ꙗ҆́коже є҆́сть пи́сано, презира́ѧ ꙗ҆́кѡ бл҃гъ прегрѣшє́нїѧ и҆́хъ, вѡ́льнаѧ и҆ невѡ́льнаѧ, и҆ всѧ̑ ꙗ҆́же въ вѣ́дѣнїи и҆ не въ вѣ́дѣнїи, чл҃вѣколю́бче.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Ѿ дв҃ы возсїѧ́вый мі́рꙋ хрⷭтѐ бж҃е, сы́ны свѣ́та то́ю показа́вый, поми́лꙋй на́съ.

Та́же ѱало́мъ н҃: Поми́лꙋй мѧ̀ бж҃е:

И҆ а҆́бїе канѡ́нъ, гла́съ и҃:

Пѣ́снь а҃:

І҆рмо́съ: Во́дꙋ проше́дъ ꙗ҆́кѡ сꙋ́шꙋ:

Сті́хъ: Оу҆поко́й, гдⷭи, дꙋ́ши ᲂу҆со́пшихъ ра̑бъ твои́хъ.

Ѿве́рзъ ᲂу҆ста̀ моѧ̀ сп҃се, сло́во мѝ пода́ждь моли́тисѧ, млⷭрде, ѡ҆ подвиза́вшихсѧ за вѣ́рꙋ и҆ ѻ҆те́чество мꙋ́жественнѡ, да поко́иши дꙋ́шы и҆́хъ влⷣко.

Ме́ртвъ бы́въ пло́тїю сп҃се, и҆ во гро́бѣ положе́нъ съ ме́ртвыми, дꙋ́шы ра̑бъ твои́хъ поко́й въ мѣ́стѣ ѕла́чнѣ, ꙗ҆́кѡ милосе́рдъ.

Сла́ва: Моле́бный гла́съ на́шъ ᲂу҆слы́ши, бж҃е трїѷпоста́сне, и҆ ᲂу҆чинѝ дꙋ́шы рабѡ́въ твои́хъ въ нѣ́дрѣхъ а҆враа́млихъ, и҆зба́вителю.

И҆ ны́нѣ: Ты̀ пречⷭтаѧ бцⷣе, є҆го́же без̾ и҆скꙋ́са мꙋ́жеска заче́нши родила̀ є҆сѝ, молѝ сн҃а твоего̀, пода́ти поко́й приснопомина́ємымъ рабѡ́мъ твои́мъ.

Пѣ́снь г҃:

І҆рмо́съ: Нбⷭнагѡ крꙋ́га верхотво́рче гдⷭи:

Въ мѣ́стѣ ѕла́чнѣ, въ мѣ́стѣ поко́йнѣ, и҆дѣ́же ли́цы ст҃ы́хъ веселѧ́тсѧ, поко́й хрⷭтѐ дꙋ́шы ра̑бъ твои́хъ, за це́рковь ст҃ꙋ́ю и҆ ѻ҆те́чество мꙋ́жественнѡ подвиза́вшихсѧ, є҆ди́не ми́лостиве.

И҆дѣ́же ли́цы ст҃ы́хъ, та́мѡ вчинѝ влⷣко, послꙋжи́вшихъ тебѣ̀ за цр҃ковь ст҃ꙋ́ю твою̀ всѣ́мъ се́рдцемъ, и҆ воздви́гшихъ и҆́го твоѐ на ра́мо своѐ, ꙗ҆́кѡ є҆ди́нъ влⷣка живота̀ и҆ сме́рти.

Сла́ва: Нбⷭный ѻ҆́ч҃е вседержи́телю, и҆ сн҃е є҆диноро́дный, и҆ дш҃е ст҃ы́й и҆схо́дный, пре́зри ᲂу҆ме́ршихъ согрѣшє́нїѧ, и҆ въ це́ркви пе́рвенєцъ вселѝ и҆́хъ сла́вити тѧ̀, со всѣ́ми ᲂу҆годи́вшими тебѣ̀.

И҆ ны́нѣ: Ꙗ҆́кѡ мт҃и ст҃а́ѧ прест҃а́гѡ бг҃а, влⷣце всѧ́ческихъ, мр҃і́е бцⷣе, со всѣ́ми ст҃ы́ми сего̀ молѝ, дꙋ́шы поко́ити ра̑бъ твои́хъ въ небе́сныхъ селе́нїихъ.

І҆рмо́съ: Нбⷭнагѡ крꙋ́га верхотво́рче гдⷭи:

Е҆ктенїа̀ и҆ возгла́съ.

Пѣ́снь д҃:

І҆рмо́съ: Оу҆слы́шахъ, гдⷭи:

Соше́дый въ преиспѡ́днѧѧ хрⷭтѐ, совоздви́глъ є҆сѝ ᲂу҆ме́ршыѧ всѧ̀, и҆ преста́вльшихсѧ ѿ на́съ поко́й сп҃се, ꙗ҆́кѡ ще́дръ.

Никто́же без̾ грѣха̀ є҆́сть, то́кмѡ ты̀ є҆ди́нъ влⷣко: сегѡ̀ ра́ди пострада́вшымъ за цр҃ковь твою̀ ст҃ꙋ́ю и҆ ѻ҆те́чество, и҆ грѣхѝ ѡ҆ста́ви, и҆ въ ра́й тѣ́хъ вселѝ.

Сла́ва: Оу҆слы́ши, трⷪце ст҃а́ѧ, гла́сы молє́бныѧ, приноси́мыѧ тебѣ̀ въ цр҃кви ѡ҆ пострада́вшихъ въ во́инствѣ за це́рковь твою̀ ст҃ꙋ́ю, и҆ бг҃онача́льнымъ твои́мъ свѣ́томъ ѡ҆зарѝ дꙋ́шы ѡ҆мраче́нныѧ сꙋ́етными приверже́нїи.

И҆ ны́нѣ: Родила̀ є҆сѝ пречⷭтаѧ без̾ мꙋ́жеска сѣ́мене, бг҃а соверше́нна, и҆ человѣ́ка соверше́нна, взе́млющаго грѣхѝ на́шѧ, дв҃о: того̀ молѝ гпⷭжѐ, пострада́вшымъ рабѡ́мъ твои́мъ пода́ти поко́й.

Пѣ́снь є҃:

І҆рмо́съ: Просвѣтѝ на́съ повелѣ́нїи твои́ми, гдⷭи:

И҆мы́й живота̀ и҆ сме́рти вла́сть, преста́вленныхъ ѿ на́съ поко́й хрⷭтѐ бж҃е: ты́ бо є҆сѝ всѣ́хъ сп҃се, поко́й и҆ живо́тъ.

На тѧ̀ сп҃се наде́ждꙋ возложи́ша пострада́вшїй за цр҃ковь твою̀ ст҃ꙋ́ю и҆ ѻ҆те́чество, и҆ ѿше́дшїи ѿ на́съ: ты́ же гдⷭи ᲂу҆ще́дри и҆́хъ, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ многоми́лостивъ.

Сла́ва: Просвѣтѝ на́съ Хрⷭтѐ, воспѣва́емый влⷣко, молѧ́щихсѧ тебѣ̀, ми́ръ нбⷭный прїѧ́ти: и҆ въ ми́рныхъ се́лѣхъ дꙋ́шы вчинѝ, ѿше́дшихъ ѿ вре́менныхъ въ наде́ждѣ безконе́чныѧ жи́зни.

И҆ ны́нѣ: Шꙋ́ѧгѡ стоѧ́нїѧ пречⷭтаѧ, и҆зба́витисѧ сконча́вшымсѧ, ᲂу҆молѝ сн҃а твоего̀ гпⷭже, ꙗ҆́кѡ сп҃са и҆ бг҃а на́шегѡ мт҃и сꙋ́щаѧ.

Пѣ́снь ѕ҃:

І҆рмо́съ: Мл҃твꙋ пролїю̀ ко гдⷭꙋ:

А҆да и҆спрове́ргъ влⷣко, воскреси́лъ є҆сѝ ᲂу҆ме́ршыѧ ѿ вѣ́ка: пострада́вшихъ за цр҃ковь твою̀ ст҃ꙋ́ю, въ нѣ́дро а҆враа́мле ты̀ бж҃е вселѝ, прегрѣшє́нїѧ и҆́хъ всѧ̀ ѿпꙋсти́въ, ꙗ҆́кѡ милосе́рдъ.

А҆́ще и҆ за́повѣдь, ю҆́же да́лъ є҆сѝ на́мъ, бж҃е, престꙋпи́хомъ, и҆ сме́ртни бы́хомъ: но ты̀ бж҃е соше́дый во гро́бъ, и҆ дꙋ́шы ꙗ҆̀же ѿ вѣ́ка воскреси́вый, не возста́ви на́съ влⷣко на мꙋче́нїе, но на поко́й: пострада́вшїи за це́рковь твою̀ ст҃ꙋ́ю и҆ ѻ҆те́чество вопїю́тъ тебѣ̀ на́ми, многоми́лостиве.

Сла́ва: Мо́лимъ тѧ̀ безнача́льный ѻ҆́ч҃е и҆ сн҃е, и҆ дш҃е ст҃ы́й, ѕло́бою дꙋшеѕло́бнагѡ мі́ра ѡ҆ѕло́бленныхъ, и҆ къ тебѣ̀ зижди́телю преше́дшихъ дꙋ́шы, во а҆́дово дно̀ не ѿри́ни, бж҃е спⷭе на́шъ.

И҆ ны́нѣ: Съ нб҃сѐ хрⷭто́съ бг҃ъ на́шъ, ꙗ҆́кѡ до́ждь на рꙋно̀ пречⷭтаѧ, сни́де на тѧ̀ напоѧ́ѧ ве́сь мі́ръ, и҆ и҆зсꙋша́ѧ всѧ̀ безбо́жныѧ пото́ки, наводнѧ́ѧй всю̀ зе́млю ра́зꙋмомъ свои́мъ, приснодв҃о: того̀ молѝ да́ти поко́й пострада́вшымъ рабѡ́мъ твои́мъ.

І҆рмо́съ: Моли́твꙋ пролїю̀ ко гдⷭꙋ:

Е҆ктенїа̀ и҆ возгла́съ.

Конда́къ, гла́съ и҃:

Со ст҃ы́ми ᲂу҆поко́й хрⷭтѐ, дꙋ́шы ра̑бъ твои́хъ, и҆дѣ́же нѣ́сть болѣ́знь, ни печа́ль, ни воздыха́нїе, но жи́знь безконе́чнаѧ.

І҆косъ:

Са́мъ є҆ди́нъ є҆сѝ безсме́ртный, сотвори́вый и҆ созда́вый чл҃вѣ́ка, земні́и ᲂу҆́бѡ ѿ землѝ созда́хомсѧ, и҆ въ зе́млю тꙋ́южде по́йдемъ, ꙗ҆́коже повелѣ́лъ є҆сѝ, созда́вый мѧ̀ и҆ рекі́й мѝ: ꙗ҆́кѡ землѧ̀ є҆сѝ и҆ въ зе́млю ѿи́деши, а҆́може всѝ человѣ́цы по́йдемъ, надгро́бное рыда́нїе творѧ́ще пѣ́снь: а҆ллилꙋ́їа, а҆ллилꙋ́їа, а҆ллилꙋ́їа.

Пѣ́снь з҃:

І҆рмо́съ: Ѿ і҆ꙋде́и доше́дше ѻ҆́троцы:

Влⷣко хрⷭтѐ бж҃е, є҆гда̀ хо́щеши сꙋди́ти мі́рꙋ, пощадѝ дꙋ́шы ра̑бъ твои́хъ за це́рковь твою̀ ст҃ꙋ́ю и҆ ѻ҆те́чество пострада́вшихъ, и҆̀хже ѿ на́съ прїѧ́лъ є҆сѝ, вопїю́щихъ: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Въ пи́щи ра́йстѣй, и҆дѣ́же првⷣныхъ дꙋ́ши веселѧ́тсѧ, послꙋжи́вшихъ тебѣ̀, причтѝ съ ни́ми хрⷭтѐ дꙋ́ши ра̑бъ твои́хъ, воспѣ́вшихъ тѝ вѣ́рнѡ: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Сла́ва: І҆ꙋде́йскїѧ трѝ ѻ҆́троки спасы́й во ѻ҆гнѝ, въ трїе́хъ ли́цѣхъ воспѣ́тый, и҆зба́ви ѻ҆гнѧ̀ вѣ́чнагѡ ᲂу҆со́пшихъ, воспѣ́вшихъ тѝ вѣ́рнѡ: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, блгⷭве́нъ є҆сѝ.

И҆ ны́нѣ: И҆са́їа тѧ̀ же́злъ наречѐ, чⷭтаѧ: данїи́лъ же го́рꙋ несѣко́мꙋю: і҆езекі́иль же две́рь, и҆з̾ неѧ́же про́йде хрⷭто́съ: мы́ же тѧ̀ и҆́стиннꙋю бцⷣꙋ и҆менꙋ́юще велича́емъ.

Пѣ́снь и҃:

І҆рмо́съ: Седмери́цею пе́щь:

Сконча́вше тече́нїе, и҆ къ тебѣ̀ прибѣ́гше гдⷭи, пострада́вшїи за це́рковь твою̀ ст҃ꙋ́ю вопїю́тъ ны́нѣ: прегрѣшє́нїѧ на́ша ѡ҆ста́ви, хрⷭтѐ и҆ не ѡ҆сꙋдѝ на́съ, є҆гда̀ хо́щеши сꙋди́ти всѣ̑мъ, вѣ́рнѡ бо тебѣ̀ взыва́хомъ: всѧ̀ дѣ́ла гдⷭнѧ гдⷭа по́йте, и҆ превозноси́те є҆го̀ во вѣ́ки.

Поне́сшихъ, влⷣко, и҆́го твоѐ на ра́менахъ свои́хъ и҆ бре́мѧ твоѐ ле́гкое, а҆́ще и҆ не всегда̀: ѻ҆ба́че въ мѣ́стѣ преподо́бныхъ твои́хъ вселѝ дꙋ́ши и҆́хъ, воспѣ́вшихъ тебѣ̀, хрⷭтѐ бж҃е: ѻ҆́троцы бл҃гослови́те, сщ҃е́нницы воспо́йте, лю́дїе превозноси́те є҆го̀ во вѣ́ки.

Бл҃гослови́мъ ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, гдⷭа.

Безнача́льнаѧ трⷪце ст҃а́ѧ, бж҃е ѻ҆́ч҃е, и҆ сн҃е, и҆ дш҃е ст҃ы́й, въ ли́цѣ ст҃ы́хъ причтѝ дꙋ́шы пострада́вшихъ рабѡ́въ твои́хъ, и҆ ѻ҆гнѧ̀ вѣ́чнагѡ и҆зба́ви, да тѧ̀ хва́лѧтъ воспѣва́юще во вѣ́ки: ѻ҆́троцы бл҃гослови́те, сщ҃е́нницы воспо́йте, лю́дїе превозноси́те є҆го̀ во вѣ́ки.

И҆ ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь.

Тѧ̀ дв҃о, проро́честїи ли́цы прореко́ша: прозрѧ́ще бо тѧ̀ прозорли́выма ѻ҆чи́ма, ѻ҆́въ ᲂу҆́бѡ же́злъ наречѐ тѧ̀, и҆́нъ же две́рь восто́чнꙋю, ѻ҆́въ же го́рꙋ чл҃вѣ́ки несѣко́мꙋю, мы́ же и҆сповѣ́дꙋемъ тѧ̀, вои́стиннꙋ бцⷣꙋ, бг҃а всѧ́ческихъ ро́ждшꙋю: є҆го́же молѝ ᲂу҆поко́ити пострада́вшыѧ, во вѣ́ки всѧ̀.

Пѣ́снь ѳ҃:

І҆рмо́съ: Оу҆жасе́сѧ ѡ҆ се́мъ нб҃о:

І҆и҃се бж҃е сп҃се, а҆да́мле ты̀ взѧ́лъ є҆сѝ престꙋпле́нїе, и҆ сме́рти вкꙋси́лъ є҆сѝ, да человѣ́ки ѿ неѧ̀ свободи́ши, милосе́рде: тѣ́мже мо́лимъ тѧ̀ ми́лостиве, пострада́вшихъ поко́й, ꙗ҆́кѡ є҆ди́нъ всебл҃гі́й и҆ млⷭрдый.

Нѣ́сть никто́же, милосе́рде, и҆́же не согрѣшѝ въ человѣ́цѣхъ, то́кмѡ ты̀ є҆ди́нъ і҆и҃се хрⷭтѐ, взе́млѧй грѣхѝ всегѡ̀ мі́ра. Тѣ́мже ѡ҆чи́стивъ ра̑бъ твои́хъ ѿ прегрѣше́нїй, вчинѝ во ст҃ы́хъ твои́хъ дво́рѣхъ: ты́ бо живо́тъ є҆сѝ и҆ поко́й, и҆ свѣ́тъ, и҆ весе́лїе всѣ́хъ тебѣ̀ бл҃гоꙋгоди́вшихъ.

Сла́ва: Оу҆диви́сѧ всѐ є҆стество̀ человѣ́ческое, ка́кѡ безнача́льнагѡ ѻ҆ц҃а̀ сн҃ъ сы́й є҆диноро́дный, пло́ть ѿ дв҃ы дѣ́йствомъ ст҃а́гѡ дх҃а прїѧ́лъ є҆сѝ, и҆ пострада́лъ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ чл҃вѣ́къ, да ᲂу҆ме́ршыѧ ѡ҆живи́ши: тѣ́мъ и҆ пострада́вшихъ за це́рковь твою̀ ст҃ꙋ́ю и҆ ѻ҆те́чество, прилѣ́жнѡ мо́лимъ тѧ̀, во странѣ̀ живы́хъ, ꙗ҆́кѡ бл҃гъ, вселѝ.

И҆ ны́нѣ: Невѣ́стꙋ тѧ̀ нарица́емъ пречⷭтаѧ, ѻ҆ц҃а̀ неви́димагѡ, и҆ мт҃рь сн҃а и҆з̾ тебѐ дх҃омъ ст҃ы́мъ воплоще́ннагѡ, и҆ моле́бницꙋ тѧ̀ ѡ҆ пострада́вшихъ за це́рковь сн҃а твоегѡ̀ и҆ своѐ ѻ҆те́чество предлага́емъ: тебе́ бо̀ помо́щницꙋ и҆́мамы земні́и, и҆ любо́вїю пою́ще тѧ̀ велича́емъ.

Та́же глаго́летъ а҆рхїере́й, и҆лѝ і҆ере́й:

Бцⷣꙋ и҆ мт҃рь свѣ́та въ пѣ́снехъ возвели́чимъ.

Ли́къ: Дꙋ́си и҆ дꙋ́шы пра́ведныхъ восхва́лѧтъ тѧ̀, гдⷭи.

И҆ пою́тъ і҆рмо́съ: Оу҆жасе́сѧ ѡ҆ се́мъ нб҃о: Трист҃о́е, по Ѻ҆́ч҃е на́шъ:

Глаго́лемъ тропарѝ сїѧ̀, гла́съ д҃:

Со дх҃и пра́ведныхъ сконча́вшихсѧ, дꙋ́шы ра̑бъ твои́хъ, сп҃се, ᲂу҆поко́й, сохранѧ́ѧ и҆́хъ во бл҃же́нной жи́зни, ꙗ҆́же ᲂу҆ тебѐ чл҃вѣколю́бче.

Въ поко́ищи твое́мъ гдⷭи, и҆дѣ́же всѝ ст҃і́и твоѝ ᲂу҆покоева́ютсѧ, ᲂу҆поко́й и҆ дꙋ́шы ра̑бъ твои́хъ, ꙗ҆́кѡ є҆ди́нъ є҆сѝ чл҃вѣколю́бецъ.

Сла́ва: Ты̀ є҆сѝ бг҃ъ, соше́дый во а҆́дъ, и҆ ᲂу҆́зы ѡ҆́кова́нныхъ разрѣши́вый, са́мъ и҆ дꙋ́шы ра̑бъ твои́хъ ᲂу҆поко́й.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Е҆ди́на чⷭтаѧ и҆ непоро́чнаѧ дв҃о, бг҃а без̾ сѣ́мене ро́ждшаѧ, молѝ спасти́сѧ дꙋша́мъ и҆́хъ.

Посе́мъ є҆ктенїа̀:

Поми́лꙋй на́съ бж҃е, по вели́цѣй млⷭти твое́й, мо́лимъ ти сѧ̀, ᲂу҆слы́ши и҆ поми́лꙋй.

Ли́къ: Гдⷭи, поми́лꙋй, три́жды.

Е҆щѐ мо́лимсѧ ѡ҆ ᲂу҆покое́нїи дꙋ́шъ ᲂу҆со́пшихъ рабѡ́въ бж҃їихъ, правосла́вныхъ во́инѡвъ, и҆ всѣ́хъ за вѣ́рꙋ и҆ ѻ҆те́чество на бра́ни ᲂу҆бїе́нныхъ, и҆ ѡ҆ є҆́же прости́тисѧ и҆̀мъ всѧ́комꙋ прегрѣше́нїю, во́льномꙋ же и҆ нево́льномꙋ.

Ли́къ: Гдⷭи, поми́лꙋй, три́жды.

Ꙗ҆́кѡ да гдⷭь бг҃ъ ᲂу҆чини́тъ дꙋ́шы и҆́хъ, и҆дѣ́же пра́веднїи ᲂу҆покоѧ́ютсѧ.

Ли́къ: Гдⷭи, поми́лꙋй, три́жды.

Млⷭти бж҃їѧ, црⷭтва нбⷭнагѡ, и҆ ѡ҆ставле́нїѧ грѣхѡ́въ и҆́хъ, ᲂу҆ хрⷭта̀ безсме́ртнагѡ цр҃ѧ̀ и҆ бг҃а на́шегѡ про́симъ.

Ли́къ: Пода́й, гдⷭи.

Дїа́конъ: Гдⷭꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭи, поми́лꙋй.

А҆рхїере́й, и҆лѝ сщ҃е́нникъ: Бж҃е дх҃ѡ́въ:

Та́же возгла́съ:

Ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆сѝ воскресе́нїе, и҆ живо́тъ, и҆ поко́й ᲂу҆со́пшихъ ра̑бъ твои́хъ, правосла́вныхъ во́инѡвъ, и҆ всѣ́хъ за вѣ́рꙋ и҆ ѻ҆те́чество на бра́ни ᲂу҆бїе́нныхъ, хрⷭтѐ бж҃е на́шъ: и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ со безнача́льнымъ твои́мъ ѻ҆тцє́мъ, и҆ со прест҃ы́мъ и҆ бл҃ги́мъ и҆ животворѧ́щимъ твои́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Посе́мъ глаго́летъ дїа́конъ:

Премꙋ́дрость.

Ли́къ: Честнѣ́йшꙋю херꙋві̑мъ:

А҆рхїере́й, и҆лѝ і҆ере́й: Сла́ва тебѣ̀, хрⷭтѐ бж҃е, ᲂу҆пова́нїе на́ше, сла́ва тебѣ̀.

Ли́къ: Сла́ва и҆ ны́нѣ: Гдⷭи, поми́лꙋй, три́жды. Благословѝ.

А҆рхїере́й, и҆лѝ і҆ере́й ѿпꙋ́стъ:

Живы́ми и҆ мє́ртвыми ѡ҆блада́ѧй, воскресы́й и҆з̾ ме́ртвыхъ хрⷭто́съ и҆́стинный бг҃ъ на́шъ, мл҃твами пречⷭтыѧ своеѧ̀ мт҃ре, ст҃ы́хъ сла́вныхъ и҆ всехва́льныхъ а҆пⷭлъ, прпⷣбныхъ и҆ бг҃но́сныхъ ѻ҆ц҃ъ на́шихъ, и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ, дꙋ́шы ѿ на́съ преста́вльшихсѧ ра̑бъ свои́хъ, правосла́вныхъ во́инѡвъ, и҆ всѣ́хъ за вѣ́рꙋ и҆ ѻ҆те́чество на бра́ни ᲂу҆бїе́нныхъ, въ селе́нїихъ пра́ведныхъ ᲂу҆чини́тъ, въ нѣ́дрѣхъ а҆враа́ма ᲂу҆поко́итъ, и҆ съ пра́ведными причте́тъ, и҆ на́съ поми́лꙋетъ, ꙗ҆́кѡ бла́гъ и҆ чл҃вѣколю́бецъ.

И҆ по ѿпꙋ́стѣ глаша́етъ дїа́конъ:

Во блаже́нномъ ᲂу҆спе́нїи вѣ́чный поко́й пода́ждь гдⷭи, ᲂу҆со́пшымъ рабѡ́мъ твои́мъ, правосла́внымъ во́инѡмъ, и҆ всѣ́мъ за вѣ́рꙋ и҆ ѻ҆те́чество на бра́ни ᲂу҆бїє́ннымъ, и҆ сотворѝ и҆̀мъ вѣ́чнꙋю па́мѧть.

И҆ пѣвцы̀ пою́тъ: Вѣ́чнаѧ па́мѧть, три́жды.


Источник: Воинский требник. — М.: Срет. монастырь и др., 1999. — [211] с.; 17 см. — (Библиотека издательства «Ковчег»); ISBN 5-7850-0077-7.

Комментарии для сайта Cackle